Sunteți pe pagina 1din 361

IEROMONAH ARSENIE BOCA

C RAREAMP R

IEI

Tip rit cubinecuvntarea


PreaSfin ituluiDr.TIMOTEISEVICIU
EpiscopulAraduluiiHunedoarei

Edi iengrijit de:


Preot Prof. SIMION TODORAN
si
Monahia ZAMFIRA CONSTANTINESCU

Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Romne a Aradului


1995

Invierea Domnului.
Pictur ntempera,deIeromonahArsenieBoca.
BisericadinsatulDr g nescu,delng Bucureti.

CUVNT NAINTE

Adunatu-s-au aci o seam de cuvinte, - r spunsuri la attea lacrimi... i unele i altele se


adunau la m su a sfintei spovedanii, unde mila lui
Dumnezeustr luceanele,casoarelenpicuriide
rou .
Str lucirileacelea,prinsedinlacrimi,mpreun led m- P rinteip rin i- nv turidinvreme
urmailor, n neam i-n neam, ca s nu mai orbec iasc ieinnoapteanetiin eiialipseidesfat,
de unde vin toate relele care chinuiesc pe oameni,
ntunec vremileipreaadeseacrunt p mntul.
Esteosingur calesenin :trirea nvturii
cretine, n toat adncimea ei i n toat sinceritatea noastr. Astar mnesinguracalesigur ,pe
care trebuie s-o nv m mereu, n fiecare rnd de
oameni.
Cup rinteasc iubire,tuturorostenitorilor,i
cumult smerenie,lato icretinii.
Arsenie.

I
R A R E A

DE LA CRMA MIN IIATRN ...

Delanceputebines plec mcuctevalucruritiuteianume:


c to ioamenii,tar deosebire,suntemnaceeaivremeifiiioamenilorifiiiluiDumnezeu1.Adic ,dup trupsuntemf pturip mnteti,
iar dup duh, f pturi cereti, care ns petrecem vremelnic n corturi2
p mnteti. De la Dumnezeu ieim3, petrecem pe p mnt o vreme i
iar i la Dumnezeu ne-ntoarcem. Fericit cine se-ntoarce i ajunge iar
Acas ,rotunjindocolul.Aceastaec rarea.
Uniins nusemaintorc...
Sunt cei ceascult deovraj vr jma ,careiscoatedincale
i,cupoftepieritoare,inclcetenlume.Vrajaaceea,ap catului,cu
vremealesl beteminteainaafelle-ontoarce,nctajungs zic
binelui r u4 i r ului bine i din fiii lui Dumnezeu se fac vr jmaii lui
Dumnezeu. Vremealisegata,lumina min ii lisestinge...i aa i
prinde noaptea5 - moartea - r mai r t ci i de Dumnezeu i nentori
Acas .
Acietoat dramaomuluic zutntretlharipecndsepogora
din Ierusalim la Ierihon6,adic a luiAdamcuto iurmaii,p r sind
Raiul pentru lumea aceasta. Dar s-a pogort din Ceruri Samarineanul
milostiv. El e Cel ce ne-a f cut datori s tim: ce suntem, cine ni-s
P rin ii,deundevenim,ce-i cu noi pe-aiceai,ntr-o lume cu viclene
primejdii, cum s ne purt m, cine ne cheam Acas i cine ne-ntinde
momele? - C de la crma mintii atrn ncotro pornim i unde s
ajungem.
1

loan 1,12-13.
2
2 Corinteni 5, 1.
3
1 loan 5, 19.

Isaia 5, 20.
loan 9, 4.
6
Luca 10,30.

C RAREAMP R

IEI

UNTOVAR NEV ZUT

Inainteamin iioamenilorsedeschiddou c i:unalat ,plin de


ademeniriideaceeamul isuntceicemergpednsa1; iar alta suitoare
i ngust i pu ini se afl care s mearg pe ea2. Calea larg e calea
pierz rii.Peeaalearg dezordou feluridedrume i:Lucifer,cutoat
ceata lui de ngeri, arunca i pe p mnt i toat "lumea" pe care o
neal el3.i-ineal aac -in eap cuaculpl cutalp catului,care
leamor etesufletulovreme,sauchiartoat vremeavie iip mnteti.
AcetiapentruDumnezeusuntmor i,deilorliseparec tr iesc4, dar
sunt numai trupuri5. To i acetia, ct vreme tr iesc, dar sunt mor i,
netiinddeDumnezeu,suntcungeriiceir impreun c l torilaiad6
pecaleapierz rii.Aaauc l toritto inepo iiluiAdam,miideani
de-a rndul.
Dar Dumnezeu preamilostivul, din iubirea de oameni, a f cut
totuldinparteaSa,cas -intoarc peoamenidinpovrnireapierz rii
ntr-o cale nou , n calea mntuirii. De aceea Fiul, a doua Fa a lui
Dumnezeu, S-a f cut Om des vrit - afar de p cat - i ne-a ar tat
C rarea. Prin urmare, calea mntuirii e chiar c rarea pe care a mers
Dumnezeu nsui ca om adev rat, f cndu-ni-Se pild ntru toate7 i
dndu-ne ndr zneal . Pe c rarea mntuirii nc merg dou feluri de
c l tori, c ci de-atunci... un Tovar nev zut i bun merge cu noi, cu
fiecare, n toate zilele, cu fiecare rnd de oameni, pn la sfritul
veacului8: Dumnezeu nsui i cu sfin ii S i, ntov r ind nev zut pe
oameni...

NOEIIISUS

Ceeaceodinioar eracorabialuiNoepestepuhoaielepotopului,
aceea e Biserica lui Hristos - Cel cu cruce - pestepuhoaielepierz rii.
1

Matei 7, 13.
Matei 7, 14.
3
Apocalips 12,9-13.

Apocalips 3,1.
Genez 6,3.
"Iov 21, 13.

Moan 13, 15.


8
Matei 28,20.

C RAREA

15

Deosebirea e c aceea a fost nchis pe dinafar de Dumnezeu i


nimeni n-a mai putut intra1, pe cnd corabia Bisericii - corabia cu
crucea pe catarg - areintrareadeschis i maipotintraoameninv lm i i de puhoaie. Acolo era Noe, aci Hristos, iar n valuri ucigaul,
necnd pe oameni.
Se ntmpl ns ceva de nen eles: c cei ce se chinuiesc n
valuri,deito i ins tr iasc ,totuinuto ivors scapencorabie.
Maimultchiar,scuip minilecelise-ntind de laintrareacor biei.Iar
minile sunt bra ele p rinteti: bra ele celor apte Sfinte Taine ale lui
Dumnezeu care izb vesc pe oameni din potop, n scndu-i din trup n
Duh2,dinam rtavia lavia acereasc .Acetia,carenuvors scape
n corabia crmuit deIisusHristos- Cel cu cruce - suntfiiipierz rii3,
fiindc n-au primit iubirea adev rului ca s se mntuiasc . De aceea
Dumnezeu ng duie s vin asupra lor am giri puternice, ca s dea
crez mntminciuniiis cad subosnd to iceicen-au crezut adev rul, ci au ndr git nedreptatea4. Astfel, dup trecere de vreme, ng duind Dumnezeu, vr jmaul mntuirii oamenilor s-a iscusit tot mai
mult n rele: a scornit i el cor bii i cu ele d trcoale peste apele
potopului,cas culeag elpeceice-ntindminiles scape,darscuip
Biserica. Pentru ei, pentru fiii pierz rii, ng duie Dumnezeu am girea
nelegiut aSatanei5, care li s-af cutpn acumnpeste800dehristoi mincinoi6,caredefaptsuntdiavoli.C cipn acumnelegiuitula
scornit peste 800 secte7,luntrisaubisericimincinoase,ncarepemul i
i ia de minte i-i duce cu el. nel ciunea e uor de prins: cor bierul
vr jmaihristoiimincinoinuaucruceapecatarg,iarnl untrunu
au cele apte Taine. nel ciunea e i mai v dit , ntruct oricare din
hristoiimincinoi,luatnparte,nuefiulTat lui;dovad c nu-ilas
ucenicii s zic "Tat l nostru", dei scrie: "Aa s v ruga i" 8. Prin
urmarehristoiimincinoiiscotuceniciidintrefiiiTat luii-i fac fiii
pierz rii. Acetia sunt cei nesiguri n adev r, dar siguri n nel ciune.
Apoi,oricaredintrehristoiimincinoi,luatnparte,nuefiulSfintei
Facere 7, 16.
Coloseni2, 12. 'loau
17, 12. 4 2 Tesalouiceni
2, 10-12.
2

' 2 Tesaloniceni 2, 10.


Matei 24, 24.
7
800 n 1946, acum cea. 3000.
8
Matei 6, 9.
6

C RAREAMP R

16

IEI

Fecioare,dovad c -inva uceniciis zic r udeMaicaDomnului;


i n sfrit s ne gndim la ntrebarea Apostolului Pavel: "Oare s-a
mp r itHristos?"1
Cum ajunge cineva prad nel ciunii,se va l muri la vreme.
Aci,r spunzndcelorcese inmaipresusdeBiseric isfin i,edestul
s le aducem aminte nel ciunea n care au c zut iudeii, ucigaii
drep ilor,primiic l torilaiadcuScripturanmn ,ntrebndu-i: Nu
dup Scripturi2 aur stigniteipeDumnezeu?

DINP C TOI,SFIN I

Mntuirea e fapta milostivirii lui Dumnezeu, prin care ne scoate


dinp cat,dac vremiosteniminoi.Dac ns nuvrem,cusila,nu
nemntuietenimeni.AavoieteDumnezeu,cadarul mntuirii3 Sale
s fietotdeodat iroad cunotin ei,avoin eiiadragosteinoastre.
Dar Dumnezeu e aa de milostiv, c totEl ne ajut i s vrem i s
lucr m.Caleamntuirii,sauC rarea',ncepecndomulvine- de cele
mai multe ori abia viu din glceava cu moartea - i intr n Biserica
v zut , cea adev rat , care e: "Una, sfnt , soborniceasc i apostoleasc Biseric ".MntuitorulnostruantemeiatiarenumaioBiseric
cretin ,nuoptsute.Bisericaaceasta,una,esfnt pentruc Sfnt e
ntemeietorul i, ca atare, r mne mereu sfnt , ba chiar sfin ete pe
p c toi.Celelalte"biserici"- casele de adunare ale sectelor - nu sunt
sfinte,pentruc suntntemeiatedeoamenirobi ir zvr tiriii,caatare,
nicinusfin escpenimeni.BisericaluiHristosesoborniceasc ,adic
st petemeliaceloraptesoboareatoat lumeai,prinfurtunileistoriei,ecrmuit nev zutdeMntuitorulnsui 4, nu de vreun nlocuitor
alS u,maipresusdesoboare.Biserica,ncarenemntuim,eapostoleasc ,adic iareslujitoriiurmnd,ca dar,prinpunerea minilor 5,
uniidelaal iinirnentrerupt,suindpn laApostoliiprineipn
1

1 Corinteni 1, 13.
2
Ioanl9, 7.
3
Efeseni 2, 8.

Matei 28, 20.


'Fapte 6, 6.

C RAREA

17

la Iisus Hristos.Toate celelalte"biserici"ivitedup aceea,princhiar


aceastasuntal tureadecale,decial tureademntuire.
Prinurmare,ceice st msubsemnulcrucii 1,ct vreme petrecem n cortul p mntesc, urm m calea mntuirii n obtea Bisericii
v zute saulupt toare."Peeanuonnegreteruginar ut ii,produs
demprejur rilep mnteti.Ear mnenemicorat inetirbit ,deoarece, cu toate c e ars din vreme n vreme n cuptorul prigoanelor i
ncercat defurtunilenecontenitealeereziilor, eanusufer subpovara
ncerc rilorniciosl birennv tura,sauvia a,n credin asaurnduial ei.Deaceeaeant reteprinharn elegereacelorcecuget la
ea cu evlavie. Ea cheam pe de o parte pe necredincioi, d ruindu-le
luminacunotin eiadev rate;pedealtap storetecuiubirepeceice
contempl taineleei,p zindnep timaif r beteugochiuln elegerii
lor. Iar pe cei ce-au p timit vreo cl tinare i cheam din nou i, prin
cuvntdendemn,lerefacen elegereabolnav ."2 Iardup dezlegarea
noastr dincelep mnteti,dac amluptatayovi^ouluptaceabun 3
pep mnt,venimnobteaBisericiibiruitoaredinceruri,- des vrirea neavnd hotar.
Bisericadepep mntsenumetelupt toare,pentruc aci,sub
pov uireaei, iniidinobteaudepurtatontreit lupt ,care ineo
via ntreag :luptacueinii,cupatimilecontrafirii,dup trupi
dup duh; o lupt cu "lumea" indiferent i necredincioas ; i lupta
mpotriva uneltirilor vicleanului. Preo ia Bisericii urm rete ca nici
unuldinfiiiTat luis nusenvr jbeasc nsinensui,saus serup
dinobteidinduhuldragosteiluiHristos.C ciEleCelceuneteobtea laolalt , deci nimeni nu se mntuiete r zle indu-se de Biseric ,
orictarcredec ntr-nsuls l luieteDuhulluiHristos.
IarBisericadinCerurisenumetebiruitoare,fiindc ealc tuit
dinobteabunilorbiruitorimucenici,asfin ilorslujitoriicuvioii
a tuturor sfin ilor purt tori i m rturisitori de Dumnezeu4, unde sunt
atepta ito iuceniciiDomnuluicarevormaifipn lasfritulvea1

1 Corinteni 1, 18.
Sf.MaximM rturisitorul,R spunsuric treTalasie,ntrebarea63,Filoca-lia, Sibiu,
1948, ed. I, voi. 3, p. 364. , 3 1 Timotei6, 12. 4Apocalips 12,11.
1

C RAREAMP R

18

IEI

cului 1 . Unii s-au nvrednicit nc de aici s petreac nev zut cu


sfin ii,s fiecerceta ideMaicaDomnuluiidePutericeretiichiar
pe Domnuls -Lvad .Ecunoscut ntoarcerealuiPavelpedrumulDamascului2 ir pirea lui n Rai3.
Caleamntuirii,prinurmare,nedesprindedep mntspreCer,
capeuniicetimc delaDumnezeuamieitiiar ilaDumnezeunentoarcemil s mlumea.
Fericit cine se-ntoarce...

LUPTA MNTUIRII

Peoasemeneam rit cale,nimeninu poate merge singur, de nu


vavenimaintinobteaBisericiicas fiecondusdemnanev zut
aMntuitoruluiprinpreo i,uceniciiS iv zu i,trimiideElnfiecare
rnddeoameni.C ciauzisP rin iidedemultcuvntulacesta:cine
vrea s se mntuiasc cu ntrebarea s c l toreasc ; pentru c omul,
care s-ahot rts ias dincalea p catelor saudinglceava f r delegilor,se vatrezideodat c ise vorridicampotriv 4 trei vr jmai,
unul dup altul. Iar vr jmaii mntuirii sunt acetia: lumea, trupul i
diavolul.Peacetiaiarat caatareto iSfin iiP rin i.
Prin "lume" se n elege categoria p catului, adic turma oamenilornecredincioi5,ceicedintoat voias-au unit cu sfaturile dracilor6. E lumea pentru care nu s-a rugat Mntuitorul7. E gura satului,
guravecinuluii,de multeori,guraifaptelecelordintr-ocas cu
tine8.Acetia,saulumea, iiart oricetic loieaiface,orictaind r ptacusufletul,darnuteiart nicidecums le-oieiunpasnaintei
s tefacimaibun.Oameniiacetiaailumiiauociudat ruinedeafi
buni.Bun tateataiarde,isetrudescs tescoat devin cutotfelul
de ponoase. "Lumea" e veacul viclean9, placul oamenilor10 i slava
deart 11.Guralumiigr ietealest pnitorului ei12. De aceea avem
1

Apocalips 17,14.
2
Fapte 26, 12-18.
3
2 Corinteni 12, 4.
4
2 Timotei 3, 12.

Ioan 1, 10.
1 Ioan 3, 8.
7
Ioan 17, 9.
8
Matei 10,36.
6

'Galateni 1, 4.
Efeseni 6, 6.
1 Ioan 2, 16.
1 Ioan 5, 19.

C RAREA

19

porunc :"Nuiubi ilumea, nici cele din lume: pofta trupului, pofta
ochiloritrufiavie ii,carenusuntdelaTat l"1.
Cinevreas biruieaceast prim piedic ncaleamntuirii,are
la ndemn aceste trei: r bdarea, iertarea i rug ciunea. Cu ar tarea
r bd riisuntemdatorinprimulrndpentruc ,mainaintedeavenila
calealuiDumnezeusaulaostenelelemntuirii,t ceaminoialelumii,
umblndnf r delegiichinuindpeal ii,iastfelne-amb gatdatori;
deci acum trebuie s pl tim ale noastre cele de atunci, ca pentru
r bdares dobndimmntuireadelaDumnezeu.Aatrebuies pl tim
acum cu durere cele ce le-amf cutodinioar cupl cere.
Gndul acesta iat cum l exprim Sf. Maxim M rturisitorul,
definind virtutea r bd rii: "A sta neclintit n mprejur ri aspre i a
r bda relele; a atepta sfritul ispitirii i a nu da drumul iu imii la
ntmplare;anuvorbinen elept,niciagndicevadincelecenuse
cuvinunuinchin toralluiDumnezeu.C ciziceScriptura:"Pn lao
vremevar bdacelcundelung r bdareipeurmaisevar spl tilui
cu bucurie..."2. Acestea sunt semnele r bd rii, dar mai presus de
acesteaesteasesocotipesinepricinancerc rii.C cimultedincele
ce ni se ntmpl , ni se ntmpl spre ndrumarea noastr , sau spre
stingerea p catelor trecute, sau spre ndreptarea neaten iei prezente,
sauspreocolireap catelorviitoare.Celcesocoteteaadarc pentru
una din acestea i-avenitncercarea,nuser zvr tetecndelovit- mai
alesdac econtientdep catuls u - nici nunvinov etepeacela
prin care i-avenitncercarea,c cifieprinacelafieprinaltul,elaavut
s bea paharul judec ilor dumnezeieti... Nebunul ns roag pe
Dumnezeus -lmiluiasc ;darvenindmilanuoprimete,fiindc n-a
venit precum a vrutel,ciprecumDoctorulsufletelorasocotitc ede
folos.ideaceeasefacenesim itorisetulbur iuneoriser zboiete
aprins cu dracii, alteori hulete pe Dumnezeu; astfel, ar tndu-se nemul umit,nuprimetedectbta"3.
Cinevreas biruielumeaedators iaarmararfolosit aiert rii,
orictenecazuriarp timidelaoameniilumiiacesteia,caunulcevede
1

1 Ioan2, 15-16.
"n elepciunealuiIsusSirah1,22-23.
Sf.MaximM rturisitorul,CuvntAscetic,Filocalia,Sibiu,1947,ed.I,
voi. 2, pp. 13-14.

20

C RAREAMPARATIEI

c fra iis istaulega intr-orobiestr in ,nntunericulnecunotin ei


deDumnezeuideeinii.
Cinevreas biruielumeaseroag Tat luis unascunssaun
gnd, pentru orice fiu al lui Dumnezeu,orictdentunecat purtarear
avea i oricte rele i-ar face. C ci r bdarea r ului, iertarea fra ilor i
rug ciunea n ascuns au mare putere naintea lui Dumnezeu, c ci
pentru ele biruie El n locul omului, ntorcnd spre bine cele pornite de
la lumecur utate.St ruindnacesteate-aif cutpricin demntuirei
pentrufratelet udinlume.Rug ciuneanujudec ,cisesmerete,aducndu-neamintegreelilenoastre,nualelumii.Rug ciuneaadev rat
cere iertarea lumii, nu osndirea ei. Iar asuprasmerenieivr jmaulnu
poatenimic.Deci,f cndaa,oridecteorintmplareaocere- dari
cnd n-o cere - ajutatdeDumnezeu,trecicubinepesteprimapiedic a
protivniculuipecare i-oridic ncaleprinfra iit idinlume,caresunt
mai slabi de nger1.Cinearedaruldragostei,alr bd riiialgndului
smerit, n vremea de lupt - dac lupt dup lege2, iar legea este
dragostea - poate vedea lucruri minunate, ntoarceri neateptate la
Dumnezeu.
Aadepild ,noinutimtaineleluiDumnezeu: pe cine mntuietedinlumeipecineosndete.Dac pecelceses lb ticeteasuprata,dinpricinantunecimiisale,ltieDumnezeuc sevamntui,
mntuirea lui o va face i cu ajutorul t u, prin aceea c - i d darul
r bd rii,aliert rii dininim 3 ialrug ciunii.Astfelpentrusmereniata
lvabiruiDumnezeuivaalungaduhulprotivnicdintr-nsul.Dac
ns fratele acela maiare de chinuitnrobie str in ,sauchiar iva
pierde sufletul, la purtarea ta cea dup Dumnezeu, r utatea lui va
crete i se va s lb tici cu totul mpotriva oamenilor i mpotriva lui
Dumnezeu.Prinurmare,nicidecums nuuit mc ostai4 ai lui Dumnezeusuntem. Deci fiidestoinic,suflete,tiindcuicrezi 5, cu ale cui
armeba ir zboi6,cine iajut ,- cas nupiard Dumnezeupecineva
pentruneiscusin ata.DeaceeaauzisP rin ii,c pricinamntuiriieste
aproapele. Cei ce biruie lumea7 nu sunt nicidecum o adunare de nepu1 Tesaloniceni 5, 14.
2 Timotei 2, 5.
Matei 18, 35. 4 2
Timotei 2, 3.

5
6

2 Timotei 1, 12.
2 Corinteni 10, 4.
1 Ioan 5, 4.

C RAREA

21

tincioi,oturm deinactivi,oricts-arp rea r bdarea r uluiosl biciuneabinelui,cieisuntostaiimp ratului,careprinr bdareaCrucii


abiruitnunumailumea,ciitoat st pniamor ii.Mntuireaecununa
acesteibiruin e.Iardesprenevoin acaredovedeter bdareaicredin a
sfin ilor1,putemspunec esinguracaleng duit instares mistuie
puterear uluiis ofac f r rostif r vlag nlume.

"VR JMAMILOSTIVIPRIETENVICLEAN"

Cndprotivniculmntuiriinoastresevedeb tutlaprimapiedic
- ceamaiuoar - ceoridic ncalearobilorluiDumnezeuprinlume,
mndria nu-1las s sedeab tut,cilestrneteadouapiedic prin
viciile trupului, sau oiubiretrupeasc desine.Laoatarenaintarea
lupteipentrumntuiresetnguietrupul,cas temilostivetideel;e
tnguireaviclean astric ciunii,carenutrebuieascultat ,ciscoas din
r d cin ifireaf cut iar icurat .DeaceeaP rin ii i-au zis trupului:
vr jma milostiv i prieten viclean. n vremea negrijei de mntuire
trupulsen r visecupatimileipoftele,iaracesteal-audesfrnati
l-auscosdesubconducereamin ii,sau,maibine-zis, au scos mintea
de la conducere, nct se r scoal cu neruinare mpotriva sufletului,
chinuindu-1ntotfelul,isent rt pn impotrivaluiDumnezeu.
"C cipoftac rniiestevr jm iempotrivaluiDumnezeu,fiindc nuse
supunelegiiluiDumnezeu,inicinupoate"2.Aavinec fiecare ducem un ateu, necredincios, n spate - trupul de pe noi. De la starea asta
i pn laa-i face s fietemplu sau Biseric a Duhului Sfnt 3 e de
luptatdecelemaimulteorivia antreag .
Fireatrupuluifiindsurd ,oarb imut ,nutepo in elege cu el
dectprinosteneal ifoame,acesteans trebuiecondusedup dreaptasocoteal ,cas nud unezes n t ii.Acestealmblnzesc,nctnu
se mai ine vr jma lui Dumnezeu. Rug ciunea i postul scotdracii
pofteiiaimnieidintrup.Foamea mblnzetefiarele.
1

Apocalips 13,10.
Romani 8, 7.
3
1 Corinteni3, 16.
2

nnoiri r~i"M I

BIIAI ' " > ' [

i
22

C RAREAMP R

IEI

Cutotdinadinsulseatrageluareaamintec toat luptaaceasta


s nuseduc f r ndrumareaunuiduhovniciscusitcaretiecump ni
pentru fiecare ins aparte: m sura, trebuin a i putin a fiec ruia. Postul
adic s fiem suratdup vrst ,dup s n tatear mas - deipostul
pe mul i i-a f cut s n toi - i dup t ria i felul ispitelor. Aa cere
dreaptasocoteal . Cei ce s-augr bitf r sfatuldrepteisocoteli,to iau
ntrziatsau,nd r ptnd,aupierdut.DeaceeaauzisP rin ii,gndindu-selaceigr bi is sting patimile,c maimul is-aup gubitdin
post,dectdinpreamultamncare,ipream reaudreaptasocoteal ,
ca virtutea cea mai mare1. Pre uirea p tima a trupului pe mul i i
ntoarcempotrivaduhovnicului,deinvr jbireanu-i inemult,boalai
ntoarce; pe al ii, ns , muca i la minte de mndrie, nici nu-i las s
mearg vreodat la duhovnic, dei le tnjete cugetul. La vreme de
umilin - carecearc peto i- iacetiabiruiepiedicaiintr nlupta
mntuirii.

PUIUL NECURAT

SfntulMaximM rturisitorulnumete iubirea de sine "primul


puialdiavolului".Eaecealalt partedinpiedica a doua ce ne-o strnete protivnicul n noi nine: iubirea trupeasc de sine, ncep tura
mndriei. mpotriva ei ne-a cerut Mntuitorul s ne hot rm pentru
lep darea de sine, zicnd: "Oricine voiete s vie dup Mine s se
lepededesine,s -iiacruceasanfiecareziis -Mi urmeze Mie"2.
Lep dareaaceastans opoatefacenumaicines-a ridicat cu mintea
maipresusdeceledearteis-adesf cutdintoat dragostealumeasc
ii-astr mutatputereadragosteisale,toat ,c treDumnezeu.Sau,cu
alte cuvinte: pe cine 1-aajutatDumnezeus ias dinleg turileiubirii
delume,lajut s ias idinleg turiledinl untrualeiubiriidesine.
Cndvreicutoat sinceritateait rias biruipiedicaadoua,a
viciilormin ii,desprecare"credeai" c etitunsu i,atunciiDumSf.IoanCasian,CuvntdespreSf.P rin idinSkit,Filocalia,Sibiu,1946,ed. I,
vol.l,p.130;ied.II, voi. 1, Sibiu, 1947, p. 129. 2 Luca 9, 23.

C RAREA

nezeu sporete dragostea Sa c tre tine i crete i dragostea ta c tre


Dumnezeu,cuattmaimultcucteipiedicadincalemaimare.ntradev r, aceast iubire trupeasc de sine i plin de trufie, numai
dragosteaaprins aluiDumnezeuopoatescoateides vrits-ofac
scrum,prinumilin elecucareoarde.Obinuitnoinupreaputemtin
ct primejdienebag iubireadesine,daroputemdeducedinpurtareadegrij aluiDumnezeu,Care,cuiubiredeoameni,ajut mntuireanoastr ,ng duindncerc ri,cert riioc ripestecapulnostru,cu
rostulcas nescrbimdenoinineis nisetoceasc totgustulde
cele de aici, c ci altfel nu putem muri nou nine ca s viem lui
Dumnezeu1.Deaceeato iP rin iiaufugitdelaud iauiubitocarai
toat n p stuirea,capeuneleceucidpuiivicleniiaducmultfolosde
la Dumnezeu.
Ceice,prindarulluiDumnezeu,seizb vescideleg turiledinl untrualeiubiriidesine,sepoart isem rturisescpeeiniistr ini
ic l tori2 aicipep mnt.Deaceea"suspin mnacesttrup,dorinds
ne mbr c m cu locuin a noastr cea din Ceruri" 3. Iat de ce, prin
sfatuldrepteisocoteli,trupultrebuiestinsifapteleluivicioase,omorte4. In privin a aceasta stau m rturie cuvintele Mntuitorului, cnd
zice: "Cine ine la via a lui o va pierde; iar cine-i pierde via a lui
pentruMine,vag si-o".n elegemc -ivapierdevia acelce inela
felullumescitrupescalvie ii.Iarsubalt form auzimacelaicuvnt,
gr ind:"Cinevavois -imntuiasc sufletul,lvapierde;iarcine-i
va pierde sufletul s u pentru Mine i pentru Evanghelie, acela l va
mntui"6.Sufletulareielopartep tima ,care,prinnegrij ,n r vindu-se cu via a cea trupeasc , aa se nvoiete i se leag de tare cu
pl cereadinlumeaaceasta,nctn-ar mai vreas -imoar trupul,ciar
vreas fievenic via aaceastavremelnic .Poatec ideaceeaa
l satDumnezeuvia aaceastaaadenec jit ,cas nemaiisatur m
de ea. Deci, ca nite dezlega i de pl cerile vie ii, mai ferici i sunt
s racii7,caboga ii.C cibogatulzice:"Acum,suflete,aimultebun t i,adunatepemul iani:m nnc ,beaiteveselete".Iarpentruo
1

Galateni2, 19.
Evrei 11, 13.
3
2 Corinten 5, 2.
4
Romani 8, 13.
2

'Matei 10,39.
6
Marcu8, 35.
7
Luca 6, 20.

C RAREAMP R

24

IEI

atare socoteal Dumnezeu i-a zis: "nebun"1. Deci, vca s ne mntuim


trebuies pierdemnclinareasufletuluicealunecoas spremp timirea
cu lumea, cu trupuli cu avu ia, care toate aici r mn. Iar dac nu
ardemaceast nclinareasufletuluispre lume,, sufletul ntreg se pierde.
itotuin-amsc patdecurse,c cisuntuniicare-icur escsufletul
de patimi prin multe ostenele - i sufletul are patimile lui: p rerea,
slavadeart imndria- iardac scap deacestebucuriimincinoase,
d ruindu-le Dumnezeu n schimb adev rate bucurii duhovniceti, cad
nprimejdiedeasendr gostiaadetaredepropriullor suflet, pentru
faptulc sefacecurat,nctsufletelelorsestingisepierd.Bucuria
nenfrnat ,chiarceapentrudaruricuadev ratduhovniceti,tepoate
face s ui ic nc n-aiieitcutotuldinmp r ia ispitelor. Sufletul
ns care se mntuiete este acela care nu mai tr iete pentru sine, ci
pentru Dumnezeu - sufletul care s-a izb vit de sine i petrece ca un
dus din lumea aceasta. Via a i dragostea lui ntreag este numai
Dumnezeu, care-L face s uite de sine, iar cnd revine n lumea
aceasta,seur tepesine.EvanghelistulIoanprindetocmaiaceast a
treiatreapt alupteicusinensuidup cuvntulDomnului,care zice:
"Cine-iiubetesufletuls ulvapierde;iarcine-iur te
sufletul s u, n lumea aceasta, l va p zi spre via a venic . Deci,
de-amstr luciduhovnicetecasoarele,ceeacelapu inisentmpl ,
de una sa ne inem: c nu suntem din lumea aceasta i nu trebuie
intuit "aici"dragosteanoastr .Cndajungem,laoataresocoteal cu
noinine,atuncidragostealuiDumnezeunearde,iardeipiedecaa
douadincaleantoarceriinoastreAcas ...Ceicei-auadunatii-au
str mutat unite toate puterile f pturii lor de la lume i vicii spre
Dumnezeu,acetiasuntceiceaubiruitlumeaipeeinii.

SEMNUL CRUCII

Cretinismulnostruarfinmarepartedenen eles,dac n-am


considerairealitateapersonal ademonului,angerilorc zu i.Cre1
2

Luca 12, 20.


Ioan 12, 25.

C RAREA

25

din anoastr arfiincomplet is-ardizolvacuuurin ,dintr-o religie


revelat , ntr-o doctrin umanitar , sau, n cazul cel mai bun, ntr-un
ra ionalism protestant, f r nimic supranaturalipersonal. Dar nue
bun niciextremacealalt ,care,fiec admiter ulcaprincipiuparalel
cuDumnezeu,fiec vorbetededemonimultpreamultdectmerit
nrealitate.Anuadmiteexisten apersonal angerilorc zu iianu
recunoate influen a lor asupra vie ii sufletului, asupra min ii cu
deosebire,dovedetefieunra ionalismsecitrufa,fieoignoran a
suficien ei de sine. A admite r ul ca pe un principiu paralel binelui
nseamn c necufund mnadncurineguroasedeistorie,cnd naveam o revela ie precis i deplin a realit ilor spirituale. Pentru
vremeanoastr ,cuorevela iecomplet ,amaiz bovipelng elemente
perimate din istoria religiilor, firete c dovedete mult nd r ptare
mintal . Iar a mbl ti prea multi f r socoteal numele celui r u,
firetec arat lips desocoteal ,dac nuchiardezechilibrulmin ii.
De aceea, socotind piedicile mntuirii la justa lor valoare,
spunemc ncaleamntuiriisauantoarceriinoastreAcas se mai
ridic o stavil : vr jmaul nsui, puterea r ului n persoan , sau
ngerulr u.Mndrialuinupoater bdab taie;acesta-ichinulp catului
s u,c totuitrebuies-ocapete.Deci,dac afostb tutcndselupta
cunoidinafar ,pringuralumii,dac atrebuits fug ruinat,dup
zecideanideluptedinl untru,dintrupidinsuflet,atuncisufletuli
mintea, facndu-se curate, l prind n prezen a nev zut . Atunci, nemaiavndceface,vinenpersoan s ser zboiasc cunoi.Deacum
ncepe r zboiul min ii omului cu mintea cea viclean , sau r zboiul
nev zut.Sprer zboiulacestans s nundr zneasc nimeni,den-a
fostchematdeDumnezeucurostdearuinaputereavr jma ia
mai nt ri neputin a oamenilor spre r zboi, c ci nu e un r zboi de
glum . Deocamdat s ne mul umim a ti c asupra diavolului avem
acestetreiarme:NumeleDomnuluiialMaiciiDomnuluidesprecare
ziceSf.IoanSc rarulc :"Arm maitarenceripep mntnuavem,
canumeleluiDumnezeu".Iaradouaarm pecareoavemmpotriva
puterii vr jmaeesteSf.Cruce1.(Antrebapeceicenuaucruce:cu
cesemnv ap ra ivoidediavol?)Eins n-ausemn,c nu-ilas s -l
fac .NunzadarsemnulCruciilnumeteBiserica:"Arm nebiruit
1 Corintenil, 18.

C RAREAMP R

26

IEI

asupra diavolului, Crucea Ta ne-aidat".Iaratreiaarm deap rareeste


smereniasufletului.Decichiarnceasultulbur riitale,s zicinadnculinimii:"Pentrup catelemelep timescacestea,Doamne,izb ve-tem de cel r u". i ntoarce-te cu inim bun c tre Dumnezeu, orice
gnduri rele ai avea, p lmuindu- i mintea, c ci vede Tat l osteneala
fiuluiinicidecumnu-1las .

IN PUSTIA CARANTANIEI

Pn aci se n elege i nu se prea n elege drama des vririi


persoanei omeneti. i fiindc aceasta nu s-a prea putut n elege,
urm riirealiza,afostnevoiecaDumnezeus creezeomuladoua
oar i, prin cretinism, s -l fac n stare de aceast n elegere i
realizare a des vririi sale personale. Aceast des vrire urm rit i
ateptat deDumnezeudela om, ni s-a revelat, ni s-a dat de model n
persoana clar i real a lui Iisus Hristos, a Dumnezeu-Omului. De
aceeaEleCaleainatural isupranatural ades vririi.IisusHristosnuaveanevoiedemntuireaSa,dartar pogorreaSa,ntrupde
om re-creat,n scutafar decaleap catului,mntuireanoastr arfifost
cuneputin ;orinoieramisuntemceiceavemnevoiedemntuire.
Deci pentru iubirea de oameni a lui Dumnezeu, sim it de noi ca o
credin arz toaredemntuire,nis-aar tatinis-a dat ca model de
via persoanareal aMntuitoruluinostruIisusHristos.Elepentru
noi oamenii m sura des vririi. Att doar c modelul revelat trebuie
urmat. C ci, dac Dumnezeu a t cut totul pentru mntuirea noastr ,
aceasta nu nsemneaz ca noi s ne ded m lenei, pentru c a t cut
Dumnezeutotulinoinumaiavemdef cutnimic.Dumnezeuaf cut
totul din partea Sa, anume: S-a micorat pe Sine i S-a f cut om
adev rat1, ntru totul asem nndu-se nou , afar de p cat, ca s ne
aratec rareaculucrulicupersoanaSa.EleraiDumnezeuadev rat,
dar a mers omenete pe calea cea nou . De aceea, calea mntuirii o
numimcalealuiDumnezeu,pentruc ,celdinti,Elamerspeea.
Filipeni 2, 7.

C RAREA

27

Deci, cei ce vrem s ne mntuim trebuie s mergem i noi to i


aceeai cale, toat . i, fiindc avem de a trece peste erpi i peste
scorpiiipestetoat putereavr jma 1, iar noi nu suntem dect numai
oameni,IisusCelcucruceneajut ,d ruindu-nedinpersoanaivia a
Sa cele trebuitoare,darmaipresusdefireanoastr .Bamaimult,chiar
El nsui se lupt pentru noi ca s -L urm m ntocmai, pe toat calea
p mnteasc .Dinbuzemul ilurmeaz peDomnul,darcnds treac
prin moartea de pe cruce - des vritalep daredesine- mul isedau
napoi.To iacetiantrziepecale.Deaceeazic,cinevreas vad pe
Domnulnveaculf r desfrit,dup nviere,trebuies mearg cuEl
toat calea, iar nu numai pn la unloc, sau numai pn la ovreme.
R mainurm defric 2 sunt destui n toate vremile, dar mai ales n
zilele noastre, temndu-se ca nu cumva din cauza credin ei s -i primejduiasc via aaceasta.Noins zicem:undeefericireaaceea,s c deminoin"primejdia",ncareac zutDumnezeu;iardenuneprimejduimpentruDumnezeuesemnc nusuntemvrednici.
Dac avemnvederepelng cunotin amntuiriiinevoin a,
saucaracterulasceticalc r riispredes vrire,nentlnimcunv
tura Sf. Maxim M rturisitorul, una dintre cele mai luminate min i ale
Bisericii.Depan mdecifirulc r riinspiritulCuvntului ascetic al Sf.
Maxim M rturisitorul3, att pentru trebuin a document rii patristice,
ctipentruadncimeaifrumuse eanv turiiSfntului.
'.
Iisus Hristos, Dumnezeu prin fire, primind s sefac om,pentru
iubirea de oameni, S-acobortsublege,cap zindporuncaasemenea
unuiom,s desfiin ezeosndaceavechealuiAdam.IartiindDomnulc toat legeaiproorociiatrn npomncaiubiriideDumnezeui
de oameni, S-agr bits lep zeasc asemeneaunuiom,delanceput
pn lasfrit.
Aceste porunci, care rezum Scriptura, trebuie p zite mpotriva
cuiva,carevreas lesurpe,trebuieap rate,trebuietr itenciudafirii
iaunuiprotivnic,altfelnunemntuim.Cuacestprotivnic a avut Iisus
olupt ndoit ,unaprinispitelepl ceriiiadouaprinncerc rile
Luca 10, 19. , 2
Apocalips 21,8.
'MigneP.G. 90,91 2, pp. 1-957,nFilocaliaromneasc ,Sibiu,1947,ed.I, voi.
1-35.

C RAREAMP R

28

IEI

durerii. Iat prima ispitire prin pl cere: diavolul l-a crezut om, v zndu-L pe El m rturisit la botez de Tat l i primind, ca om, pe Duhul
nrudit,dinceruri,imergndnpustiecas fieispititdeel.nelndu-seicrezndu-L astfel, a pornit mpotriva Lui totr zboiul,doarva
puteacumvas -Lfac ipeEls pun maipresusmaterialumiidect
iubirea lui Dumnezeu. Deci, tiind diavolul c mnc rile, avu iile i
slava sunt cele trei ntre care se fr mnt toate cele omeneti, cu
acesteaaispititipeDomnul n pustie ca doar-doarlvapr v liipe
Elnpr pastiapierz rii,capetotomul.
Ebinedeobservatc IisusHristos,ntrupatnomadev rat,
a biruit pe diavolul ca om, iar nu ca Dumnezeu; c ci cu puterea de
Dumnezeu, ca fulgerul l-a aruncat din ceruri1.Iisusavenits selupte
cudiavolul,caomadev rat,ntructnumaiaaneputeampingela
toat ndr znealact trebuie;iarctignd- ca om - obiruin des vrit asupralui,biruin ane-a dat-onou ,ndar,darnumaidac ne
lupt mi noicaEl.Cubiruin aSa,Mntuitorulne-anv atipenoi
meteugulr zboirii,ne-adatcunotin aine-adatiputerea.DeciEl
emeteugul,cunotin aiputerea;Elemodeluldelupt ,ct inec rarea.Mntuitoruldeaceeaaivenit,cas sf rmelucrurilediavolului2 is surpest pnirealuincare ineapeoameni.Astfel,cndL-a
ispitit, n Pustia Carantaniei3,cas fac dinpietrepini,c cifl mnzise, El l-ab tutcuScriptura,zicnd:"Scrisestec nunumaicupine
va tr i omul, ci cu orice cuvnt al lui Dumnezeu"! Dar diavolul n-a
renun atlalupt ,ciL-aispititiar icustr lucireatuturormp r iilor
p mntului- cu slava puterii politice - zicndDomnului:" ie ivoida
toat putereaistr lucireaei,c cimie-mi estedat iodaucuivreau.
Deci,dac .Tuteveinchinamie,toat i-odau ie".Privitorlaaceste
cuvinte seme e ale ispititorului, Sf. Ciril al Ierusalimului se ntreab
dac amin itSatanaatunci,sau,silitdeprezen aluiDumnezeu,aspus
adev rul?4 Ci r spunznd Iisus, l-a b tut, gr ind din Scripturi: "Scris
este:DomnuluiDumnezeuluit us tenchiniinumaipeElunuls -L
1

Luca 10, 18.


1 Ioan 3, 8.
3
Luca 4, 1-13.
4
Sf.CirilalIerusalimului,Catehezele,IzvoareleOrtodoxiei,Bucureti,
1943, vol.6, Cateheza VIII, cap.7, pp. 205-206.
2

C RAREA

29

slujeti"1. Cnd s-a v zut diavolul b tut din Scripturi a luat i el


Scriptura,c citieielScriptura,ns diavolete,deoarecemintealui,
fiindnebun ,strmb n elesuloric ruicuvnt,devremeceelnust n
adev r, ci n minciun . Aa, l duce pe Iisus pe aripa templului din
Ierusalim, zicndu-I:"Dac etiTuFiulluiDumnezeu,arunc -Te de
aicijos,c ciestescrisc ngerilorS ivaporuncipentruTine,cas Te
p zeasc i Te vor ridica pe mini, ca nu cumva s Te izbeti cu
piciorul de vreo piatr ". Atunci Iisus i-a t iat scurt i ispita aceasta,
r spunzndu-i: "S-azisnleges nuispitetipeDomnulDumnezeul
t u!"idup cesfritoat ispita,diavolulsedusedelaElpn lao
vreme.Semnc amaivenitisubalt form .

IUBIREAEC RAREA

Protivnicul L-a ncercat pe Domnul prin aceste trei: prin neputin a trupului, prin slava deart i prin ispitirea de Dumnezeu. Toate
aceste ispite auascunsenele momeala pl cerii,sauaculp catului2,
ns nchipfelurit.Toatelaunlocalc tuiescchipuldintialr zboiului,sau,dup Sf.Maxim,ispitaprinpl cere.Dac Iisuss-ar fi biruit
deoricaredintreacestea,arfic zutdindragosteaTat lui,arfic lcat
El porunca prim din lege, pe care avea s-o propov duiasc , ntre
oameni ca nimeni altul: porunca dragostei de Dumnezeu, ca Tat al
oamenilor3.
Totr zboiulprotivniculuiacestaafost:cas -Lfac peDomnul
s calce dragostea c tre Dumnezeu ca Tat . C ci tie vr jmaul c
pl cereap mnteasc ,pentrucineumbl dup ea,aredr ceascaputere
s desfac pe om de dragostea lui Dumnezeu i s i-o ntoarc spre
pl cereaaorice altceva afar de Dumnezeu. Prin urmare, dac mai
aveminimaprins decevadepep mnt,st pnitorullumiiacesteia
nc nemai inelega inmp r ialui,devremecedragosteanoastr
c treDumnezeunc n-aarsia aaceea.
' Luca 4, 8.
Corinteni 15, 56.
Matei 5, 48.

C RAREAMP R

30

IEI

Dup ceDomnul1-ab tutpediavolulnPustia Carantaniei n


sfntsufletulS u- curat de lumea aceasta ca o pustie - avenits -L bat
intreoameni.CuvinteleEvanghelistuluinedescriuiaceast latur a
r zboiului, c ci zice: "i dup ce sfri toat ispita, diavolul se
dep rtadelaEl,pn laovreme"1.Semnc amaivenitiar i,ns de
dataaceastar zboindu-se cu Domnul prin oamenii lumii acesteia. Satanaar sculatmpotrivaMntuitoruluipeoameniiputernicideatunci,
vicleniivremii,c rturariiifariseiilumiivechi,unelteale sale, oameni
slabidarcuputeremare,cadoar -doar Iisusivablestema,sauiva
ur,i aa va grei m car mpotriva celeide-a doua porunci, porunca
iubirii de oameni.
Aceasta e, cum zice Sf. Maxim, ispita a doua, prin durere, care e
strnit deprotivniculcumenireadeanvr jbipeIisuscuoameniii
pe oameni ntreolalt . Iat cuvintele Sf. Maxim M rturisitorul despre
acestnumitaldoileafeldeispit pecare1-a avut Mntuitorul de nvins: "Dup ce, aadar, prin biruin a asupra primei ispite, cea prin
pl cere,a z d rnicitplanulPuterilor,C peteniiloriSt pniilor celor
rele, Domnul le-ang duits -ipun nlucrareialdoileaatac,adic
s vin icuncercareacelemair m sese,cuispitaprindurere"2.
S urm rimdeciuneltirile protivnicului,s vedemmetodaluii
metodaluiDumnezeu,totdup cuvinteleSf.Maxim.
"Neputndvr jmauls -Lfac peDomnuls calceporuncaiubirii de Dumnezeu, prin cele ce I le-af g duitnpustie,s-astr duitpe
urm ,dup ceavenitnlume,cuajutorulnelegiui iloriudei,s -Lfac
s calceporuncaiubiriideoameni.Satana(carensemneaz "protivnicul")indemnapec rturariifariseilafeluritelemeteugirimpotriva
luiIisus,ca,neputndr bdancerc rile,cumcredeael,s fieaduss -i
urasc pe cei ce-l ntindeau curse i aa s calce porunca iubirii de
oameni. Dar Domnul, ca un Dumnezeu, cunoscnd gndurile protivnicului, n-aurtpefariseiipuilalucrudeel(c cicumarffacut-o, fiind
prin fire bun?) ci, pe cei purta i de el, nu nceta s -i sf tuiasc , s -i
mustre,s -infricoeze,s -iplng ,capeuniiceputeaus nuselase
conduideel.Blestematdeei,sepurtacundelung r bdare.Mntui1

Luca4, 13.
Sf.MaximM rturisitorul,R spunsuric treTalasie,ntrebarea 21, Filocalia, Sibiu, 1948, ed. I., voi. 3, p. 65.
2

C RAREA

31

torul, e drept, i-amustratii-a certat ca nimeni altul1,ns nui-a urt


nicioclip ,devremecepediavoluldineilcertai-1 umilea, dndu-1
laiveal iarzndu-1 cu adev rul,iarpeeiiiubeai-inv anainte2.
P timeacundurareilear tatoatefapteleiubirii;inv ac ilevie ii
izugr veaprinfaptechipulvie uiriicereti;vesteanviereamor ilori
f g duia via a venic i mp r ia Cerurilor celor ce cred; iar necredincioilor(ateilor)levesteanfricoatelepedepsevenice.Iarpecel
celucraprinei(prinatei)lb teacuiubireadeoameni,iubindu-iipe
ei,dei-i ducea diavolul.
O,minunatr zboi!nlocdeur Iisusarat iubireair pune pe
tat lr ut iiprinbun tate.Inacestscop,r bdndatteareledelaei
- maiadev ratvorbind,pentruei- S-astr duitpn lamoarte,nchip
omenesc,pentruporuncaiubiriii,dobndindbiruin a deplin mpotriva diavolului, a primit cununa nvierii pentru noi. Astfel Adam Cel
nou a nnoit pe cel vechi."3
Dumnezeu i prevenise pe mai marii templului prin vedenia lui
Zahariaproorocul,cas iaaminte,c ieivorfiispiti i.Iat cuvntul:
"i mi-a ar tat pe Iisus (sau Iehoua), marele preot, stnd naintea
ngeruluiDomnuluiiSatanaladreaptalui,cas ise-mpotriveasc "4.
Proorocul l vede pe marele preot schimbndu-i-sevemintele rele cu
altelebuneipunndu-i-sepodoab curat pecap,iarngerulatr gn-,
du-i luarea aminte: "fii lu toraminte,Iisuse,marepreot,tuiso iit i,
carestaunainteafe eitale:c cieisuntchipuripentruviitor.C ciiat
euaducpeServulMeuOdrasl "5.Totuiei,nv lui iculumeaaceasta,
n-aupututpricepeispitancarec deaupizmuindpeIisus.
Iubirea de Dumnezeu i iubirea de oameni n care atrn toat
LegeaiProorocii6, mplinindu-le Iisus ca nimeni altul, prin aceasta se
vedea limpede c Iisus e Dumnezeu i Dumnezeu este iubire 7. Pe
acesteadou nile-adatcaporunci.Acist tainapentru care poruncile
luiDumnezeubatpevr jmaul,cndarecineletr i.C ciiat :Dum1

Ioan 8,41-47.
Ioan 8,48-59.
Sf.MaximM rturisitorul,Cuvntascetic,Filocalia,ed.I, voi. 2, Sibiu
1947, pp. 8-9.
4
Zaharia 3, 1. 'Matei 22, 37-40. ' 1 Ioan 4, 8.
Zaharia 3, 8.

C RAREAMP R

32

IEI

nezeuseascundenporuncileSale,dup cumneasigur Sfin iiMarcu


Ascetul1 iMaximM rturisitorul2.
Tr irea acestor porunci arde pe diavol aa de cumplit, nct
acestar scoal puterileiaduluiicuelea peoameniilumii,care-s
birui ideel,i-in pustetempotrivaluiIisusiaoric ruiucenical
Lui. Iar prin lege, prinst pnitorii lumii acesteia, prinslujitorii templului:arhiereiiArmaiCaiafa,prinIudavnz torul,diavolulnu-L mai
putear bdas -ifac mp r iadejaf,i-Icerenedreaptar stignirepe
cruce, n rnd cu tlharii.
Cndr zboiulnev zutntreiubireiur aajunsaci,Iisusbate
pe diavol - totcaom,s nuuit m - prinneputin ainepre uireatrupului3. Adic prin des vrita lep dare de sine sau prin primirea de
bun voieamor ii.Pl cereaaalungat-ocuhot rreputernic ,durerea
ns aprimit-o cu dorire mare4.
Dinceledepn acivedemc luptaMntuitoruluicuprotivnicul
pentruporunciipentrumntuireanoastr prezint ctevadeosebiri
fa de stadiile luptei pe care are s le ntmpine omul, cnd vrea s
urmeze pe Domnul. Mntuitorul a nfrnt nti pe protivnicul n duh, n
apari ia luipersonal dinpustie,biruindprindragostea de Dumnezeu
ispitaaceluiacndlmbiacumomealapl ceriidinmaterialumii.Noi
muritoriins n-avemdeancepeluptadelaar tareaf i ipersonal aprotivnicului;c ci,dup unii,ne-arfugiminteadespaimaar t riiluinfior toare.Elucrutiutc sistemulnostrunervos,r v itde
atteaviciis vritedenoisaudeunirntregdep rin inaintai,nu
suport impresiipreatari,capestetoate acesteas r mn s n tos.
Noi trebuie s ncepem urmarea Mntuitorului de la purificarea de
patimi,cas ajungemdup mult vremelaos n tate,fizic ipsihic ,
nstaredeaneapropia,f r primejdiigrave,acolodeundedoarIisus
anceputlupta.Elucrutiutiprobatdemedicin c spaimele(traumatismele)pesteputereader bdareasistemuluinervos, l dezechilibreaz ,i,dup sl biciunealacare-1g sete,poates -laduc pn la
-

>

Sf.MarcuAscetul,Desprelegeaduhovniceasc ,Filocalia,Sibiu,1946,
ed.L,vol.l,p.249;ied.II, voi. 1, Sibiu, 1947, p. 247.
Sf.MaximM rturisitorul,Capete gnostice, Filocalia, Sibiu, 1947, ed. I,
voi. 2, p. 193.
3
Ioan 6, 63.
4
Luca 12, 50.

C RAREA

33

boala epilepsiei, care seam n mult cu ndr cirea, descris de Evanghelii.


Firetec inoinluptacupatimile - treab dencep tori,dar
carepoate ineovia ntreag - trebuies d mcuelolupt nduh.n
aceast lupt nc suntem scuti i prin rnduial dumnezeiasc de a-i
vedeantoat fioroasaluiprezen .
De la aceast deosebire ncolo, lupta pentru mntuire, att a
Mntuitorului ct i a ucenicului, urmeaz aceeai c rare i stadii.
Astfel,dup ceIisus1-ab tutpeprotivnicnpustie,avenits -lbat i
nlume,nsocietateaomeneasc st pnit deacela.Deaceea,urmnd
peDomnul,spunemc mntuireanusectig cuofapt r zlea , ci
presupuneiofa social ;nimeninusemntuietesingur;demntuireasasemaileag omul imedeoameni.
nsocietateaomeneasc Iisus1-ab tutpeprotivnicpriniubirea
deoameni,orictlloveavr jmaulprintr-niicuispitadurerii.ipe
urm de tot, a venit - prin ornduire dumnezeiasc - ispita, tot prin
durere, asupra trupului Domnului, ispit pe care a biruit-o, dndu-i
trupulca"dinneputin "1 s fier stignitpecrucecaunf c torderele.
Nu-id deaySatanaseamac ,r stignind"omul"pecruce,dup ce-L
va nghi icupoft ,saucuura cea mai mare,vaafla c princruce a
nghi itpeDumnezeu.Nu-iputeadaseamavicleanuldeTainaCrucii
careivarupeceledinl untru,i,HristosIisus,Omul-Dumnezeu i va
nvia pe drep ii cei din Vechiul Testament, f cnd biruin venic
asuprar uluipecareovadaomului,frateluiS u2 iucenicpeaceeai
cale.Aceast biruin aluiIisus,prinomulncarese ineaascuns,a
f cut restabilirea firii omeneti; a deschis mp r ia lui Dumnezeu, a
vestitnviereaiadatmntuireandar3.

2 Corinteiii 13, 4.
Matei 28, 10.
3
Efeseni 2, 8.
2

C RAREAMP R

34

IEI

C RAREASFNTULUIPAVEL

Ajunilaacestlocaldepan riicuvntuluiebines mail murim


cteva lucruri, dintre care celdintiendreptareap reriigreiteceoau
uniicretinidespre"mntuireandar",pecareactigat-o Iisus Hristospentrunoi. Dinaceste cuvinte nuurmeaz c noitrebuie doars
"credem"c "suntem"mntui iicuastaamf cuttotulcearatrna de
noi.Iat cuman elesSf.PavelpeDomnulicumi-aurmatc rarea,
dup cuvinteleSf.Maxim:"Pavelaaseluptampotrivadracilor,care
lucreaz n trup pl cerile, alungdu-i prin neputin a trupului s u. El,
Pavel,nearat cufapteleichipulbiruin eimpotrivavicleanului,care
lupt s aduc pecredincioilaur ,strnindmpotrivalor(aApostolilor)peoameniimaineb g torideseam ,ca,ispiti iprinei,s -ifac
s calceporuncaiubirii.DarSf.Pavelzice:"Oc r ifiind,binecuvnt m;prigoni i,noir bd m,huli i,noimngiem;caolep d tur ne-am
f cut, gunoiul tuturora pn ast zi"1. Dracii au pus la cale oc rrea,
hulireaiprigonirealui,cas -lmitelauraceluice-loc r te,lhuletei-1prigonete.Eiaveaucascops -lfac s calceporuncaiubirii.
Iar Apostolul, cunoscnd gndurile lor, binecuvnta pe cei ce-loc rau,
r bdapeceice-lprigoneauimngiapeceice-lhuleau,cas dep rteze (din cale) pe dracii care lucrau acestea i s se unesc cu bunul
Dumnezeu. Deci pe protivnicii care lucrau acestea i z d rnicea prin
acest chip al luptei, biruind pururea r ul prin bine, dup asem narea
Mntuitorului. Aa a slobozit Pavel mul ime de lume de sub puterea
vicleniloriaunit-ocuDumnezeu,eliceilal iApostoli, biruind prin
"nfrngerile"lorpeceicen d jduiaus -inving .Dac deciitu,
frate,veiurm riacestscop,veiputeas iubetipeceiceteur sc.Iar
denu,ecuneputin ."2 Darulmntuiriidecisedobndetechiarca
dar,cumarelupt .
Pilda Mntuitorului i-aprilejuitSf.Pavelmulteiadncimedita ii.
1

1 Corinteni 4, 12-13.
~Sf.MaximM rturisitorul,CuvntAscetic,Filocalia,Sibiu,1947,ed.I,
voi. 2, p. 10.

C RAREA

35

Iat de data aceasta un om p c tos, ntru totul asemenea nou ,


n zuindspre int 1,f r s sefisocotitc aajuns2,m rturisindabiala
cap tulalerg rii:"Caleaams vrit,credin aamp zit 3... de acum
atept cununa,' - unirea des vrit cu Hristos. Deci nu mai avem
motivs spunem,scuzndu-ne lenea,c IisusafostDumnezeuiaaa
biruitputerileprotivniceind r tniciafirii,c ciiat Sf.Paveleraom,
cu p cate grele, ba i boln vicios, i iat -1, luptndu-se dup lege5
pentru legea care rezum Scriptura i mntuirea, c s-a ar tat mai
presusdelunecuulpl ceriiiascu iuldurerii.Aieitdincerculvicios
alpl ceriiialdurerii,ncaredeobiceisenvrtepn laabsurdvia a
omeneasc .
Iat cemareesfatulSfinteiTreimi:caUnuldinTreimes se
fac ompentrunoiipentrua noastr mntuire,ceea ce etotuna cu
creareafiriidinnou.Mntuitorul,omenete,a mersi mergenaintea
noastr ,f cndu-sec raredelaomlaDumnezeu.Nuputemr mne
dectuimi idedragosteapentrun elepciuneaiiubirealuiDumnezeu,
personificate n Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul.
Cam rturiinetrebniceitimdragosteacucareneiubeteEl,
darnimicdepep mntn-opoatespune.Elumbl nev zutdeoamenii
cuochidelut,c utndmereupefra iiS i6,pndindialergnddup
fiecare ins, "pn -ivaprindepeto iceicesevormntui,capePavel"7,ineavndodihn pn nu-iadun peto iAcas .iaceastao
facemereu,nfiecareveacdeoamenipn lasfritullumii.Astanu
se poate t cea. Iar cine L-a i v zut pe Domnul i neasem nata-i
Cruce,pecarenc ototduceprintreoameniice-Lp lmuiesccuur
defiar pn lasfritulveaculuide-a'cum, unul ca acela sare ca ars
dinorice iubire conservatoare desineise roag ,strignds aib n
lumea aceasta soarta lui Dumnezeu. Unul ca acesta tr iete ca un
dezlegatdevia iniciourgieavremiinu-i poate face nimic, dect a-i
des vri,l murindu-1 ca aurul.
4
2

p , 1 4 . Filipeni3, 13. 2Timotei4,


7. 7 Sf.MaximM rturisitorul,Capete
despre dragoste, Filocalia, Sibiu, 1947,
ed. I,vol.2, p/77.

2Timotei4,8.
1 Corinteni 9, 20.
Matei 28, 10.

C RAREAMP R

36

IEI

Dac sim im suferin a f r asem nare a lui Dumrfezeu Mntuitorul nostru, cea din iubirea de oameni, aceasta cur ete i via a
noastr ;c ciacesta-i focul azvrlit de Dumnezeupep mnt1: prjolul
dragostei, care aprinde lumea, arde puterile r ului i str lucete cu
lumin dumnezeiasc pesmeri iiS iurm tori,cesentorcAcas .Cu
toate acestea, dorul lui Dumnezeu dup cel mai mare p c tos este
neasem natmaimare,dectdorulceluimaisfntomdup Dumnezeu.

n,

II

NV

MINTELEREGILOR

SAULIDAVID

Pecaleamntuiriinimeninupoatemergesingurdenuseval sa
condusdemnanev zut aMntuitorului,prinpreo iiBisericii,slujitorii S iv zu i.C ci zice:"Cine v primete pe voipe Mine m primete"1.Deci,ncaleaDuhului,nupo imergef r ucenicieladuhovnic. Mul imea ispitelor, vicleniile protivnicului nev zut, r zboindu-ne
prin lucrurile sau oamenii v zu i, oricnd ar putea scoate pe ucenicul
Domnuluidin calea mntuiriiis -l r t ceasc ,dac duhovniculn-ar
aveameteugul,tiin aiputereadelaDumnezeu,cas mpr tiei
mereus stricelucr turileprotivnicului.Pricepemprinurmarec ucenicul sau credinciosul e dator cu ascultareadindragostec treduhovniculs u,c citar darulacestuiaecuneputin izb vireadenecazuri
imntuirea.
Sfnta Scriptur ne nir mul i ascult tori buni, dar i foarte
mul i neascult tori. Dintre cei ascult tori alegem spre nv tur pe
regele David,carest teasubpov uireaduhovniculuis u,Natanproorocul, l numim pe Natan duhovnic i nu sfetnic al regelui, pentru
faptul c era ndrept tor n ale duhului i mijlocitor ntre legea lui
Dumnezeuif r delegeaomului,spredeosebiredesfetnic, care mijlocetentreomiom.Iardintreneascult torilalegemperegeleSaul,
carenuprimeasfatulluiDumnezeuprinSamuili,neascultndpn n
sfrit,aluatplataneascult rii,des vritpierzndu-se.

Matei 10, 40.

C RAREAMP R

40

IEI

CUM NCEPE O DATORIE

David,pn anufirege,eraaloptuleacopillap rin iiciob nacuslujba,tr indcuto ifra iis iovia cump tat .Cndns a
ajuns rege, dnd de trai bun, l-au n p dit poftele. S-a ntmplat deci
odat c ovecin asa,femeialuiUrie,f ceabaie;Davidav zut-oi
s-aaprinsdepoftacurviei.Aaflatcinee,apuslacalecuf rniciei
vicleug trimiterea b rbatului ei n primejdie de moarte - unde a i
murit - iaai-aluatfemeia.Iat -1 pe David, cel uns de Dumnezeu cu
cinstederegeicudaruldeprooroc,omorndb rbatulipreacurvmd
cu femeia r mas . Dup slujb era rege, dup dar, prooroc, trupul
ns ... vr jma al lui Dumnezeu1 i uciga de om. i zice Scriptura:
"Fapta aceasta, pe care a facut-o David, a fost rea naintea lui
Dumnezeu"2.

VREMEA DE PLATA

S vedemacum,sprenv turanoastr ,ncechipirnduiete


Dumnezeundreptarea.timc eraunsregedeSamuilproorocul,ns
acesta murise. Astfel a trimis Domnul la David pe Natan proorocul,
care, printr-oasem nare,1-aaduss -icunoasc p catulivinov ia
demoarte."Unomsimpluavorbitmp ratului.mp ratulcelmbr cat
npurpur nus-amniat,c cinuseuitalacelcarevorbea,cilaCelce
i 1-a trimis. Nu 1-a orbit pe Davidcohortaostailordinjuruls u;dimpotriv ,segndealaoasteangereasc aDomnuluiitremuranfa a
"Celuinev zut,caicumL-arfiv zut"3... Avea cineva oare vreo dovad contra lui? tiau oare oamenii de fapta lui? Fapta s-a s vrit
repede; proorocul ns ndat a fostde fa s -l mustre."4 Proorocul,
sauv z torul nainte al celor ce au s vie de la Dumnezeu, i-a f cut
n eleas legeacareatrn pestef r delege.I-aar tatc ,f cnd
1
2

Romani 8, 7.
2 Regi 11,27.

'Evrei 11,27.
1
Sf. Ciril al Ierusalimului, op. cit., p. 76.

NV

MINTELEREGILOR

41

moartedeom,sabiavaatrnanveacasupracaseisale.Iarpentruc a
luatfemeiaaltuia,ifemeiasavafiluat deal iidinainteaochilors i.
Ce-af cutelaltuianascuns,al iiivorfaceluipefa ,nainteaatot
norodul.Astaelegeanestr mutat adrept iiluiDumnezeucareaduce
pestecapult uceaiadusitupestecapulaproapeluit u.Ceaif cut i
sevaface;ceaizis isevazice;cencarcipealtulais ducii tu.
CnddreptatealuiDumnezeusentoarceasupranoastr asosit
vremeadeplat sauisp irea.Isp ireanu-iopedeaps delaDumnezeu,ciunmijlocden elep ire,ondreptaremaiaspr .Iarfiindc dreptatealuiDumnezeumereu inecump n ntre fapt ir splat ,putem
vorbichiardelegeadrept ii,cadeolegemilostiv ,princarenecur imdepetelefaptelorrele.nvremeaisp irii,cndvinasupranoastr
strmtor rile,dac ler bd mdebun voie,neumblndcuocolirea,ne
ajut Dumnezeu;iardenuvrems primimcelecevinpestenoi,c nu
len elegem,nuneajut Dumnezeu,deiElarfivrut.
Toat slujbaaceastaal muririiuceniculuinaleduhului,nale
celor nev zute legi,de unde vin peste oameni toate cele v zute, n-o
poate face dect duhovnicul. Lui i s-a dat meteugul, cunotin a i
putereacas ajuteomuluinncerc ri,s vreaielleaculcei-1 mbie
Dumnezeu,dup felulitrebuin aboliisale.

M RTURISIREA

CndDavidi-an elesgreealaiurm rileei,aspuscelui ce a


venit la el sau, mai bine-zis, Celui ce i 1-atrimis,m rturisindu-ivinov ia i zicnd: "Am p c tuit naintea Domnului"1. Iat smerenia mp ratului. De la aceast n elegere i recunoatere a p catului, f cut
naintea duhovnicului, atrn i ncepe ndreptarea. Aceasta e m rturisirea dup voia lui Dumnezeu. i, fiindc degrab i-a m rturisit
greeala,dendat i-avenitiiertareadelaDumnezeu.Iarproorocul
care-1nfricoase,zisendat :"iDomnularidicat(acum)p catulde

2 Regi 12, 12.

C RAREAMP R

42

IEI

deasupra ta i tunuvei muri"1. Iat ct de repede se schimb Dumnezeucuiubiredeoameni!n elegemdeaici,c attavremect inem
p catelenem rturisite,ascunsecuvoia,attavremeatrn pedeapsa
lor asupra noastr ,caosabiecarest s cad pestevia anoastr .De
ndat ns cem rturisimp cateleivinov ia,primejdiamor iionl tur Dumnezeudedeasupranoastr .

NCERC RILE

Dumnezeuneiart uor,ns noi,oamenii,fiinduuraticicu


firea i scur i la minte, trebuie s ne nt rim n starea de pace cu
Dumnezeu, prin osteneal , sau prin nevoin mult . Vinov ia ne-o
iart Dumnezeu ndat dup m rturisire. Cu obinuin a de a p c tui
trebuies nelupt mnoi,uneori,toat via a.Aceast vremedeam r ciunecarenenva mintecas nunemaintoarcemlaceledinti,e
chiarvremeadent rireas n t iinoastresufleteti.Aceastanenva
cel mai bine calea lui Dumnezeu.
S nuuit mns c unaeluptaisuferin aomuluim rturisiti
alta e suferin aomuluinem rturisit.Unuleluminatlaminte,linititi
ctig dinnounevinov ia;cel laltentunecat,nd r tnicimair u
se afund . Unul e ascult tor de duhovnic, - asta-i uureaz r bdarea
ncerc rilor;cel laltnuascult denimeni,ceeace-i face ndreptarea cu
neputin .
Dumnezeu,tiindn ravulfiriiomeneti,lprevinepeDavidprin
prooroc, pomenindu-itotdeodat ideocheie a domnieipanice,zicnd: "Ai nt rtat mult pe vr jmaii Domnului. Tu, mp rate, aveai
mul i dumani din pricina drept ii tale; nevinov ia (castitatea) ta,
ns ,tent rea.Darpentruc aiaruncatceamaibun arm ,air sculat
pevr jmaicontrata"2. Astfel 1-al muritprofetulpeDavid.
DeifericitulDavidaauzitmaicuseam cuvintele:"Domnula
iertatp catult u",totuimp ratuln-al satpoc in a,cisembr cacu
1
2

2 Regi 12, 13.


Sf. Ciril al Ierusalimului, op. cit., p. 77.

NV

MINTELEREGILOR

43

sac n loc de porfr i edea pe cenu i pe jos, n locul tronului


ferecat cu aur. Dar nu numaic edeape cenu ,cichiarimnca
cenu precum nsui ne spune: "Cenu , ca pinea am mncat" 1,
nal iis isfetnicilrugaus m nncepine,darelnu-i asculta2.apte
zilea inutpostul3.
Cuctcinevast maisuspescarar spunderilorobteti,cuatt
i poart i Dumnezeu o iubire i o grij mai mare. Iat cum l trece
DumnezeupeDavidprinam r ciunilenv riideminte,saucuml
ducepecaleasuferin elor,carestatornicescpeomnbine.Sabiacear
fiatrnatasupravie iilui- dac nui-arfim rturisitp catul- semut
asupra copilului s u, ca unul ce era n f r delegi venit. Proorocul i
prevestetemoarteacopiluluiceisevanate.ncasaregelui,ntreceilal i fii ai s i, ncep s vie ispite peste ispite. Pe unul din ei regele l
pedepsetecadoianis nu-ivad fa a,ceeaceeranenchipuitdegreu
pentruunfiuderege.Pedeapsaaceastans d roadetocmaicontrare
atept rilor; c ci fiuls u, prinsuferin a pe care o ndur , ctig dragostea poporului, dar greetecuea,uneltindr sturnareadepetrona
tat luis u.Pedealt parteispititorul,duhulcelr u,cearc iperege,
ndemnndu-1s despart poporulndou tabere,unaaluiialtaa
fiului s u i s se bat mpreun , ca s -i apere tronul, ceea ce ar fi
pricinuitmult v rsaredesnge.
Iat cum ng duie Dumnezeu ispititorului s se apropie, ca un
vamealv zduhului,derobiiluiDumnezeucas -icercenucumvas
semaiaflelaeicevaiubiredesine,cevamndrie,saup rerenalt ,i
prin acestea s -i ntineze iar i n cele dinti, sau n mai mari s -i
cufunde.RegeleDavid(saudac vre i:sufletul)ses turasedev rsare
desngein-amaivruts -iaperemndriaderege,cii-a ales mai
binefugadepetron:umilin aceamaidepeurm ,cepoateveniunui
rege.Fugaluidovedetens nuceamaimaresl biciune,ciceamai
mare putere a n elepciunii. C ci primirea umilin ei e cea mai mare
putereadreptului;pecndr zboiulpentrumndrieedovadaceleimai
marineputin e.Davidapusmaipresusctigareaiert riiluiDumnezeudecttronuls ump r tesciastfels-ahot rts -iisp easc
'Psalm 101,10.
Sf. Ciril al Ierusalimului, op. cit., p. 77.
2 Regi 12, 17-18.

C RAREAMP R

44

IEI

deplinf r delegeais nusemainclceasc iar inaceleaip cate.


Drept aceea, fugind de prigonirea fiului s u: "S-a dus n muntele
Eleonuluiimergndplngea;capulieraacoperit(aaejalealaiudei),picioareledescul eito ioameniicareeraucueliacoperiser
fiecare capulimergeauplngnd"1.

PRIN CUPTORUL SMERENIEI

Suferin aaceastamaiareiunaltrost.Depild prineang duie


Dumnezeuoricui,nensemnatlaslujb saulachip,s - isar nobraz
is i-1p lmuiasc cuoc rilecelemaidepeurm .icinearputeas
fac maibineotreab deasta,dectunomdenimica,dartotuide
vreotreab luiDumnezeu.Astfel,pecndregeletreceaplngnd,un
omoarecare,cadinsenin,ncepus aruncecupietredup elidup
totpoporul,is -i zvrle n obraz blesteme:"Pleac ,pleac ,nelegiuituleiucigaule!"
Iat cum ng duie Dumnezeu s - i auzi faptele pe nume. C ci
foartemaritrcoaled vr jmaulnjurulcelorncerca i,pentrup catelelortrecute,cas -iscoat dincaleamntuirii,ispitindu-is nu se
smereasc ,cis -iapere"onoarea".Ispititorulns ,dac n-a izbutit
s -l fac pe David s -i m cel reasc poporul n dou tabere, era aproapesigurc m caromoartedeomtotvamaiscoatedelael.i,
fiindc prinblestemele cele dinseninnu 1-a pututscoate dinlinitea
poc in ei, ca s aprind n el iu imea mniei ucigae, s-a mul umit
vr jmauls intrentr-unuidinsfetniciis iis cear regeluimoartea
omuluiaceluia:"Deceacestcineleinatblestem peDomnulmeu?
M duc s -i tai capul!"3 - Diavolul d sfaturile lui la to i,dar nuare
putere peste cei ce nu-1ascult !4
Davidns ,luminatdeDumnezeuprinNatanproorocul,duhovniculs u,eraprevenitiaveacunotin despretrebuin ancerc rilor,
precumc Dumnezeuang duiticualuipurtaredegrij trebuies
'2 Regi 15,30.
2
2 Regi 16, 7.

3
4

2 Regi 16, 9.
Sf. Ciiil al Ierusalimului, op. cit. p. 67.

NV

MINTELEREGILOR

45

treac - pentrup catelesale - prin cuptorul smereniei1, ca un bun ascult tordeDumnezeu.Deaceearegele,nlocs asculteispitavr jmaului, cea din nso itorul s u, o taie cu blnde e i cu n elepciune,
zicnd:"L sa i-1s blesteme,c ciDomnuli-aporuncits blestemepe
David.Cinepoates -izic :decefacituaa?"2 nso itorulregeluins ,
cuprinsdeduhulr u,carecereamoartedeom,nusel sab tutuor,
de aceea regele i spune de mai multe oriacelaicuvnt. (Etiutc
pentruascoateungndr udinminteacuiva,trebuies i-onv luide
foarte multe ori cu cuvntul bun, ca s-o izb veti din robia gndului
str in.Asta-icaleaceamailung :delaurechilainim .)Iarpentruc
sfetniculnumait ceacuap rareaonoarei,regeledest inui,nsfrit,
nso itoruluis utainar bd riisale,zicnd:'Toatevac utaDomnul la
umilirea mea i-mi va r spl ti cu bine, pentru acest blestem al lui"3.
Cuvintedefrumoas m rturiepentruregelecare,ntrucunotin fiind,
era smerit.
iaaseduceaual turi,fiecarencalealui:regelencaleaisp iriisauaascult riideDumnezeu,oc rtorulncaleaoc rii;iarvr jmaulapieritiel,arzndu-sedesmerenieil sndsfetniculnpace.
Totuine-amputeantreba:deceng duieDumnezeuaapalme
pestefa adreptului?R spundemc nuestealt caledesfin ireic ,
naintea lui Dumnezeu, nici cerul nu este destul de curat 4;iarsfin ire
f r smerirenueste.Penoins ,ceip c toiigreilapricepere,Dumnezeunuarecumneaduceamintedep catelenoastre,tiutesaunetiute,cas nilecunoatemis nilem rturisim- devremecenulu m
aminte la predica Bisericii - dect lund, cu att mai vrtos, pr jina
oc rilor.Dac ne-amcunoatectsuntemdep c toi,ne-ar fi mult
maiuoar isp ireavinov iilor.Darcndnunecunoatemvinov iile,nenel m dup p rereanoastr cu"dreptatea"pecaren-oavem,i
necunoscdu-ne, nu r bd m cele ce vin peste noi, cu rnduial lui
Dumnezeu.Dreptaceea,cndauzipecinevaf cndu-tetob deoc ri
iblesteme,nutepripicuminteainus ricugura,r spunzndu-i ce
nu trebuie. Nu-1ntrebapeel:decem oc r ti,cintreab -te pe tine
oaredecem oc reteomulacesta?noricecaz,r spundecaDavid:
pentrup catelemeleDomnuli-aporuncits m oc rasc is m
1
2

n elepciunealuiIsusSirah2,5.
2 Regi 16, 10.

(
l

2 Regi 16, 12.


Iov 15, 15.

C RAREAMP R

46

IEI

blesteme;darn d jduiesc,pentrun p stuireaoc rii,milaluiDumnezeu.


S zicemc ,dup p rereata,aiaveaovia bun dup voialui
Dumnezeu,so icopiicumsecadei,totui,aadinsenin,laontmplareoarecare,unvecinsaupropriult ucopilsauso ,s - iard obrazul zvrlindu- ivorbegrele:pr p dit ,uciga ,hoa .Iartu,netiindutedevin cuniciunadinacesteainepricepndceselucreaz lamijloc, se poatentmplas sari,camucat dearpe,cuimaigrelevorbe,ap rndu-teindreptndu-te,iarpecelcetecearc ,ap sndu-1i
ucigndu-1cumnia.Nuebine,nutegr bi,cisocotetecumtrebuie:
poatec nu i-aim rturisit,asuprata,vreogreeal cupropriult uso ,
naintedevreme,iarso ult u iaduceaminteacum,ntr-unuvoide
mnie,f r s tiec p catulodat totr bufnete,orict uitares-ar f
aternutpesteel.Poatec icopilulistrig nocarasavreunp catal
p rin ilor,decaretrebuiacru at,fiecufapta,fiecugndul.Poatec ,
pentruvreungndr uasupravie iisale,ellavreme iaduceaminte,
subform denecuviin ,greealaceeras-ofaciasupr -i.Uitaseis i
lem rturiseti,s tedezlegidevina lor,iiat , iseaducaminte.C ci
princeiapropia iprimimarsurilecelemaicur itoare,- tiutfiindc nu
estenedreptatelaDumnezeu.Iarpedealt parte,poatec pu inezile
maiavemi,dinng duirealuiDumnezeu,ser stesclanoiviclenii,
cei ce ne-aundemnatlap cate,i,prinvreogur slab ,nestrig vinov iileuitatepecarem rturisireailacrimilenoastrenule-auters.
Dreptaceea,culuminacunotin eifiind,nnecazuribucura i-v 1.
C ciceluil muritnc ileluiDumnezeutotceisentmpl spremai
mult lumin i se face, ori pricepem, ori nu pricepem aceasta. Grija
noastr s fie:de-anustricacetocmeteDumnezeu."Gndete-te la
sfrituloric ruinecazf r voieiveiaflanelpieireap catului.De-ai
fostp gubitsauoc rtsauprigonitdecineva,nuluanseam celede
acum, ci ateapt cele viitoare. Aa vei afla c omul acela i-a fost
pricin de multebun t i,nunumainvremeadeaici,ciinveacul
viitor."2
1 Tesaloniceni 5, 16.
Sf. Marcu Ascetul,Desprelegeaduhovniceasc ,Filocalia,Sibiu,1946,
ed. I, voi.1,cap.67,p.238,cap.114,p.242;ied. II, vol.l, Sibiu, 1947, cap.
67, p. 236, cap. 114, p. 240.
2

NV

MINTELEREGILOR

47

LUMINASUFERIN EI

ndreptareaprinncerc riareovremeaei,careemailung sau


maiscurt ,dup cumprindemminteinestatornicimsaununcalea
luiDumnezeu.Dac sufletulsestatornicetenbineipurt riledinafar de asemenea, am r ciunile ncerc rilor trec i vremea iar i se
ntoarce spre bucurie, dimpreun cutoatelucrurile,carenunemaistau
mpotriv .Vremeadeam r ciune inedeobiceict ineaplecareaspre
mndrie;c ciceluismeritnimicnu-ipoatestampotriv :nicilucrurile,
nici oamenii i nici dracii. naintea lui Dumnezeu adev rata virtute e
smerenia care t m duiete, cur , ap r i ntoarce toate spre pace.
Deci, cnd am r ciunea ncerc rii i-a mplinit lucrul, iar i ntoarce
Dumnezeu toate spre bucurie.
Despre o atare ntoarcere a lucrurilor, cnd ntr-un fel cnd
ntr-altul, nenva iSfntulMaximM rturisitorul1,zicnd:"S iubim
petotomul,dinsuflet;dars nunepunemn dejdeanniciunuldintre
oameni.C cict vremenesus ineDomnul,nenconjoar mul imede
prieteniito ivr jmaiinotrisuntf r putere.Cndns nep r sete
Domnul atunci ne p r sesc i to i prietenii i vr jmaii dobndesc
puterempotrivanoastr .Daricelcendr znete,bizuindu-se pe sine,
vac deacuc derejalnic .Celcens setemedeDomnuliar iseva
n l a.Deaceeaazis David (ca unul ce trecuse prin acestea): "Nu voi
n d jdui n arcul meu i sabia mea nu m va mntui. C ci Tu,
Doamne, ne-aimntuitpenoideceicenenec jesciaif cutderuinepeceiceneur scpenoi."2
Iat n via a lui David cum nev zuta Crmuire a lucrurilor ntoarce toate spre bine.
Fiulr zvr titalregeluiafostomortntr-ob t lie.Tat ls ua
vruts -l cru e,ns aa se pl tete naintea luiDumnezeur zvr tirea
copiilor asupra p rin ilor. David ajunge iar i rege. Pe drum, cnd
acestatreceIordanul,iiesenainteiomulacelacarelblestemasei
tare i s-arugatdeiertare,cas nu-1omoarepentrugreealaaceea.Iat
cum,pentrur bdareadeatunciaregelui,antorsDumnezeuipecel
1

f.MaximM rturisitorul,CuvntAscetic, Filocalia, Sibiu, 1947, ed. I,


voi. 2, p. 34.
2
Psalm 43, 8-9.

C RAREAMP R

IEI

ce 1-aam rt,cas -icear iertare,cunoscndu-igreeala.Iarnlocul


copilului ce-i murise, i-a dat pe Solomon, cel mai n elept dintre fiii
R s ritului1.
Calea, prin care 1-anv ati1-acur itDumnezeupeDavid,
regele-prooroc, ne-al sat-oscris .EPsaltirea.ToatecuvintelePsaltirii
dovedesc cunotin acea dinp anie,saunv turiledindurere,singuracalecarepoatenv acevapeoameni.Tocmaiajunsese cu scrisullapsalmul3Lnelvedemascunsenv mintelepecarele-atr it
elndat dup s vrireacelordou f r delegi.Cuceledescrisepn
aicin elegereapsalmuluiemultajutat .Totuiotlcuirepescurtnu
stric .
1. Ferice de acela c ruiais-aul satf r delegi
leialec ruip cateis-au acoperit.
2. Fericedeomul,c ruianu-i va socoti Dom
nulp catulinsufletulc ruianuseafl vicleug!
Psalmul acesta 1-ascrisdup isp irea f r delegii,cndiar i
avea n suflet stareadefericire,depeurmamp c riicuDumnezeu.
Deaceeancepefericindpeomul,c ruiai-aiertatDumnezeup catul.
Totui,nv turadinnecazuriedeaafel,nctinvremeade
fericireasufletuluinupo iuitaam r ciunile,cucarete-anv at Dumnezeuminte.i,caaducereaminte,nir st rilesufletetichinuitoare
princaretreceomul,ct vremenuvreas -im rturiseasc greelile.
3. Ct vremeamp stratt cerea,misemistu
iauoaseleisuspinelenu-mi mai conteneau.
4. C ziuainoapteam ap samnaTaiseca
vlagameacadeari averii.
Dup ovreme,cnddurereadepeurmap catelorsefacenesuferit ,itrimiteDumnezeuduhovnic,mijlocitor,nfa ac ruia:
5. Mi-amm rturisitns p catuligreeala
mea n-am ascuns-o.
3 Regi 2, 35.

NV

MINTELEREGILOR

49

6. Zis-am:"M rturisi-voiDomnuluif r dele


geamea!indat airidicatpedeapsap catului
meu".
Aci e bine s lu m aminte ns i m rturia proorocului David,
precumc ndat dup m rturisireDumnezeuridic pedeapsap catului; - totuindurincerc riidemulteorianidezilenir.S fimn elei:ncerc rileacesteanu-spedeaps ,cicoal ,lumin pentruminte
imil delaDumnezeu.C lesim imcasuferin e9 De nu le-amsim i
ca atare, n-am nv a nimic. Precum pl cerea e dasc lul p catelor, aa
durereaedasc luln elepciunii;iardinodihn ,pn acumanc n-a
ieitcevadefolos.
Iat apoinv turademarepre idemaren dejde,pecareo
d prooroculipentruispiteledinvremeancerc rilor,precumipentrucredin anDumnezeu,care inecump tulomului.
7. Deaceeatoat slugacredincioas s seroa
ge ielavremecuvenit ,ichiarpotopdes-ar
strni pe acela nu l-ar potopi.
8. TuetilimanulmeuiTum izb vetila
vreme de necaz; Tu faci s -mir sunemprejur
cnt ridemntuirei-mi zici:
9. In elep i-te-voii ivoiar tacaleapecare
trebuies mergi;sf tuitorult uvoifiochiul
Meu va fi asupra ta.
iiar id sfaturilaceicenupreapriceprostulnt ririisufletului n vremeancerc rilor,zicnd:
10. Nufi itar minte,cumecalulicatrul,pe
care-isiletilasupunerecufruicuz bale.
11. Multesuntb t ilecareajungpep c tos!
Iarpe(p c tosul)celcesetemedeDomnul,mila
l va ntmpina.
Psalmul sfrete cu strigarea de bucurie, ca a unui izb vit de
Dumnezeuiiar if cutdrept:

C RAREAMP R

IEI

12.Bucura i-v nDomnuliv veseli i,drepilor!Scoate istrig tedebucurie,to iceidrep ila


inim .
hor :

IarnPsalmul33bucuria,cunotin aisfatuliar iseprindn


i|

1. BinevoicuvntapeDomnulntoat vre
mea; lauda Lui va fi pururea n gura mea.
2. CuDomnulseval udasufletulmeu:aud
ceiblnziis seveseleasc !
3. Sl vi ipeDomnulcumineis n l m
numeleLuimpreun .
4. C utat-am pe Domnulim-aauzitidin
toate necazurile m-aizb vit.
5. Apropia i-v deDomnuliv ve iluminai
fe elevoastrenusevorruina.
6. Vreunnec jitde-Lstrig ,l-audeDomnuli1
mntuietedintoatenecazurilelui.
7. (C ci)ngerulDomnuluistr juietempreju
rulcelorcesetemdednsulidintoatenecazuri
leiscap .
8. Gusta iivede ic bunesteDomnul!Ferice
deomulcaren d jduietentr-Insul!
9. Teme i-v deDomnulto isfin iiLui,c
nimicnulipsetecelorcesetemdeDnsul...

i aa e toat Psaltirea: o m rturie str lucitoare a bun t ii lui


Dumnezeu, inut nmn deDavid,caof clie,mngindoricesuflet
zdrobitdepeurmap catelor.LuminaeiatrageluareaamintelacrmuirealuiDumnezeuasupravie iiomeneti,ndeamn sufletul la ascultare i smerenie, cu care oricine poate birui toate protivniciile din calea
mntuiriiipoater bdatoatepalmeleispitelor.

NV

MINTELEREGILOR

51

CENZURA INVIDIEI

Celedescrisepn acisuntnumaiopartedinncerc rilepe


care a avut Davids lep timeasc .Zilelecelemaiamarens ileaf cutregele Saul, pe care Dumnezeu l nlocuia cu David pe
m sur ceacestadeprindeameteugulderege.
"RegeleSaulmaieiunr sun torcazdeinvidiempotriva
lui David.Dincopleireasacu binefaceri,Saulaf cutpricin de
r zboicuDavid.Odat ,izb vitdefurii,datorit cnt riiprealine
a strunelor lui David, acesta a ncercat de mai multe ori s -i
intuiasc cu suli a de perete pe binef c torul s u. Alt dat ,
sc pndu-1 cu oaste cu tot de ruinea cu care-1 amenin a Goliat,
d n uitoarele, n ner utatea lor, cntnd osanalele victoriei,
atribuir luiDavidctigareab t lieinzecit dect lui Saul, zicnd:
"Davidab tutnzecidemiiiSau!nmiilesale"1 - pentru acest
singur cuvntiam rturieidatedeadev rul nsui,Saulpusela
cale s -l prind n curse i s -l ucid cu propria sa mn . Acum
David era fugar; Saul ns nu-i potoli ura, ci pornind prigoan cu
treimiideostaimpotrivalui,scormoneadeertul.Dac arfi fost
ntrebat de pricina acestei prigoane, Saul ar fi trebuit s m rturiseasc binefacerileluiDavid.Invremeaprigoaneins lucruriles-au
ntmplat ntors: David a prins pe Saul, pe cnd acesta dormea.
Dar dreapta Celui Preanalt, pe unul 1-a p zit de moarte i pe
cel lalts nu-ip tezemna.Saul,totui,nus-a nduplecat - dei
Dumnezeu mijlocise ntre ei - iiar iadun oastes urm reasc pe
Davidiiar iafost prins Saul, ntr-opeter ."
"Faptele acestea arat virtutea prigonitului i mai
str lucitoare,iarr utateaprigonitoruluiimaievident ."
"Invidiosul nu primete doctor pentru boala sa i nu poate
g si leac t m duitoralsuferin ei, dei Scriptura eplin de ele. El
ateapt uurarea bolii numai ntr-un singur fel: s vad
pr buindu-se pe unul dinceiinvidia i.Cap tuluriiluiestes vad
pe cel invidiat din fericit nefericit, din norocos nenorocit."
"Pe unii oameni, cu totul protivnici, binefacerile i
mblnzesc. Peinvidiosns ,binefacerilemaimultlnr iesc.Cu
ct invidiosul are
1 Regi 18, 7.
C RAREAMP R IEI

partedemaimaribinefaceri,cuattmaitarefierbedeciud ,.maimult
sesup r isemnie.Mul umindpentrudarurileprimiteimaimultse
c tr netedepurtareabinef c torului.Cefiar nuntreceiprinr utatea n ravului lor? Ce s lb t ciune nu dep esc ei prin cruzimea lor9
Cinii, c rora li se arunc o coaj se domesticesc; leii, c rora li se
poart degrij ,semblnzesc.Invidioiins ,maimultseirit cndli
searat ngrijireiaten ie."1
"R nile invidieisuntadnciiascunse iele nusufer vindecare, ca unele ce s-aunchisdedurerealoroarb nascunziurilecontiin ei.Invidiosuledumanulproprieisales n t isufleteti.Celinvidiatpoates scapeis ocoleasc pe invidios; iar invidiosul nu poate
sc padesinensui.Tu,invidiosule,dumanult uecutine,vr jmaul
i-econtinuuninim ,primejdiaenchis nadnc,etilegatcuun
lan nendurat,etiprizonierulinvidieiiniciomngierenu- ivinen
ajutor.AprigonipeunombinecuvntatdeDumnezeuiaurpecel
fericit,iat onenorociretar leac."2

SOARELE SMERENIEI

David, dei a trecut cu bine printr-attea ncerc ri i cenzuri,


totui numai om fiind, nu ne-a putut ar ta ceva des vrit; cu toate
acestea,dac noine-ampurtacaDavidnvremeaisp iriip catelor,
am fi destul de spori i n calea mntuirii. David era o icoan de mai
naintealuiIisus,ceaveas vie.DarnumaiCelf r dep catpoates
nearateis nedeacevades vrit inisp ire.Adic ascultareaLui
i isp irea Lui s mplineasc ceea ce lipsete din ascultarea i din
isp ireanoastr ap c toilor.
nv turades vrit oavemdela:"Celce,fiindnchipullui
Dumnezeu, n-a inutcalaoprad laegalitateaSa cu Dumnezeu, ci S-a
1

Sf. Vasile cel Mare, Despre invidie P.G. 31, col. 376-377.
Sf. Ciprian, De zelo et livore c.9; n Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum
Latinorum,Ed.G.Har ei,Wien1868./TextetradusedeProf. I. Coman n
"Cenzura invidieilaPlutarch,Sf.CiprianiSf.VasilecelMare"nvolumul
"Omagiu Patriarhului Nicodim...", p. 151.
2

NV

MINTELEREGILOR

53

golit pe Sine, a luat chip de rob, facndu-seasemeneaoamenilor,ila


nf iare dovedindu-se ca un om; S-a smerit pe sine, ascult tor facndu-se pn la moarte - i nc moarte de cruce. Pentru aceea i
Dumnezeu L-aprean l atiI-ad ruitLuinumelecareestemaipresus
deoricenume,ca,ntrunumeleluiIisus,totgenunchiuls seplece,al
celorceretiialcelorp mntetiialcelordededesubt."1
R bdarear uluisauumilin a,ncredin aluiDumnezeu,estecea
mai uria putere asupra r ului n lumea aceasta. Chip de umilin
des vrit ne-a dat Mntuitorul pe cruce: El, Fiul i slava Tat lui,
Dumnezeu adev rat,nuS-ampotrivit,ciaprimits treac princea
mai de pe urm umilire cu putin pe p mnt, c ci tia ce putere are
umilin a.R bdndb t i,scuip rinobraz,cunun despini,piroanele
ispnzurareapecruce,iarpestesuflethulireacelorf r delege,toate
acestea nc nu eraucrucea cea maigrea; pe aceasta oavea la spate.
Crucea cea mai grea, pe care era r stignit cu fa a, era neasem nata
durereamileiSalefa deoameni.
Oameniiacetia,careboleauder iceerauicarenupricepeau
nimic dindumnezeirea Mntuitorului, reprezint acea coali ie aveninului sufletesc contra Mntuitorului. Aceti contemporani otr vi i de
r utatereprezint culmeainvidieiomeneticontrasublimului.C cide
ce a fost invidiat Mntuitorul? Din cauza minunilor sale printre cei
s rmaniioropsi i,ceidintichema ilamntuire."Fl mnziierauhr ni i,hr nitoruldum nit;mor iieraunvia i,invidioiimureaudeciud ;demonii erau alunga i,iar celuicele poruncea intindeau curse;
leproii erau cur i i, chiopii umblau, surzii auzeau, orbii vedeau, iar
binef c torul era prigonit. In cele din urm au osndit la moarte pe
d t torulvie ii,aub tutcubiciulpeizb vitoruloameniloriaujudecat
lamoartepeJudec torullumii."2 ipentruacetiaS-arugatTat luide
iertare.Iubireaaceastadeoameni,aacumsunt,icaren-a avut niciodat vreoumbr dec dere,I-apricinuitocruceneasem natmaigrea,
pe care-opoart idecarese intuieteMntuitorulcufiecaredinr ut ilenoastrepn lasfritullumii.inoisuntemprintreiudeiicare-L
pironesc pe cruce - fiecare n veacul nostru - pentruc Iisusentoate
veacurile.DarIisusafostntoateacesteaascult tordes vritTat lui;
'Fiiipeni2, 6-10.
Sf. Vasile cel Mare, Despre invidie, P. G. 31, 377, C.

54

C RAREAMP R

IEI

cusmereniaSaabiruitattpep mntctiniad.C ciprintainacrucii, rupnd pntecele iadului care nghi ise neamul omenesc cu neascultarea, a nviat dintr-nsulpeAdamipeto idrep ii,ide atunci este
mntuire. Prin urmare mntuirea e road ascult rii pn la umilin a
Mntuitorului. Iisus s-adatpeSineumiliriiceleimaidepeurm ,numais nectigepentrumntuireacucareavenit.DeaceeaElePomulvie iidinRai,iarntoarcereanRai,saumntuirea,eroad acestui
Pom,cared via venic celuicevamncadintr-nsul.Pomulltim,
road Luini-edat ,- dardac n-omnc m,nunemntuim.
Ar trebui s urm m Mntuitorului toat calea Sa p mnteasc ,
m car tot aa de zornic, pe ct ne zorete foamea i setea dup cele
pieritoare. Des vrirea Mntuitorului n ascultare i n lep darea de
Sine,pentruiubireadeoameni,aridicatntrecretiniirulf r num r
de cuvioi i buni biruitori mucenici, care, pentru dragostea Lui, erau
ferici is sufereieichinurinfricoatedelanecredincioiivremilor
lor.iprecumodinioar DavidaomortpeGoliatileul,aaicretiniibiruiauleulnev zut,c cidragosteapn lamoartedeCelcene-a
nv at c rarea i ne-a dat ca nebiruit arm lep darea noastr pe
cruce,aceeaii-af cutipeeimaitaricaiadulcarenzadarv rsa
peste eiv paiedeur , le ndesa cununi de spini pe cap,le b tea cuie
nroite n picioare, sau i ardea n cuptoare de vii. De dragostea lui
Hristos nu-imaiputeadesp r inimic,nicifricademoarte,nicidragosteadevia .Acetia,sfin ii,s-auar tatmaipresus,nunumaidepl cere
idurere,ciaucovritimoarteaivia a.neisentmplaimoartea
i nvierea Domnului. Tinerii din Babilon sunt numai o ncep tur
timid ,dariacolodragostealordeDumnezeustinsesev paiacuptorului,urgiafoculuifuginddelafa aluiDumnezeu,carenrou opref cuseimntuiapesfin i.
Trebuie trecutev mile, ruinnd nc de aici, de pe p mnt, pe
vameiiv zduhului,calamutareanoastr dincolo,cunoscndeifocul
dumnezeiescceaarslucrurilelordinnoi,s nunepoat opricuvreo
datorienepl tit dinvremeadeacum,vremernduit ncerc rilor.C
aa zicP rin ii,c vremea de acumsprepoc in ne edat .inule
trebuieprotivnicilorpustiiremaimarenlucr turilelor,dectr bdarea
cudragoste anecazurilor,c ciea arde datoriile noastre itoat str dania lor.

NV

MINTELEREGILOR

55

Nou ,neputincioilor,deicuget malelumiiiumbl mncalea


p catelor,nc nune-andesatnimenicununadespinipefrunteinu
ne-ab tutpiroanelent lpi.Zicns :cinevreas urmezepeDomnul
is seasemenecuEl,ncruces seasemene,i,ctpoates cuprind fireaomeneasc ,asemeneacuElvafi.

CEI CE N-AU NECAZURI

Nou ,toatenecazurilenevindelagreeli,nudelaDumnezeu.
Elnumaileng duieispal cuelevinov iilenoastre.Oameniins
taregreupricepc ndreptareaprinnecazuridovedetenup r sirea lui
Dumnezeu,cimilostivireaLui.Bachiarprinaceeatimc Dumnezeu
aregrij denoi,dac vomaveanecazuri.Fiindatotbuniatotn elept,
nepoart degrij inespal ,cumilostivire,orivrem,orinuvrem,ori
pricepem acum, ori vom n elege pe urm . C ci: "Dumnezeu este
ndelung r bd tor i mult milostiv, dar nepedepsit nimic nu las "1. El
ateapt ovremes vad :negr bimnoicupoc in adebun voiesau
nu;nv mdinnecazurilealtorasauatept ms nespargeminoi
capuldeele,cai ei?
Dumnezeuvreas ajutepeto i,darnuto iprimescpurtareaSa
de grij . Aa se face c sunt oameni p c toi care n-au necazuri. Pe
acetiai-alep datDumnezeu.C citiindu-lefirea,precumc nuau
leac i nu pricep nimic din ocrmuirea Sa, i las n p catele lor.
AcetiasuntceidecareziceDavidc :"N-auniciosuferin pn la
moarteisuntplinides n tate;cuoameniilaostenelenuiaupartei
nusuntsupuilab t icaceilal ioameni.Rddetoat lumeaigr iesc
de sus. Iat , necredincioii huzuresc n lumea aceasta i-i adun
bog ii".Aanctmul idinnetiin :"Rvnescsoarta(p mnteasc
a) necredincioilor, v znd prop irea p c toilor"; dar cnd n eleg
"sfritulp c toilor"- iaraceastalevinenumaicndintr la"Altarul
Domnului" - abia atunci nedumerirea li se mpr tie. C ci la Altarul
Domnului,unde:"seafl ascunsetoatecomorilecunotin eiiale
Maurn

J.

C RAREAMP R

56

IEI

n elepciunii"1,nIisusHristosadic ,eiafl c :"Pentruvicleugullor


ipune Dumnezeupe c ialunecoasei-i las s cad npr pastie i
ajung la pustiire"2.
Nu ferici i, aadar, pe cei ce n-au necazuri n lumea aceasta.
C ci,cunoscndu-iDumnezeuc n-aumintes -ln eleag c ile,nule
mairnduieteondreptareprinncerc rinlumeaaceasta,ciosnda
ncealalt . Iat de ce: Dumnezeu preamilostivul, chiar icndosndetelaiadtotmilostivsedovedeteicaunmai-naintetiutordin
veci a toate, nu le trimite necazuri pe potriva p catelor lor, c ci
mndria lor cea peste m sur de mare nu rabd nicidecum umilirea
ncerc rilor. Dimpotriv , ncercarea lui Dumnezeu de a-i sp la prin
necazurilecelef r devoie,lorlis-arntoarcetocmaipedos.C ciei,
iubind mai tare mndria i slava deart a vie ii acesteia, dect
smerenia i supunerea lui Dumnezeu, tocmirea nebun a min ii lor i
arunc ndezn dejde,dincarefaccelmaimareimaidepeurm
p catnlumeaaceasta:sinuciderea,omorreadesine.Oritoatecelelaltep cate,cele-ar putea face omul, adunate la un loc, sunt mai mici
dectacestasingur.Deaceea,dinmilostiviremaipresusden elegere
pentru mul imea neputin ei lor, nu-i bag Dumnezeu n cuptorul
smereniei, c nu rabd neghina o prob ca aceasta, ci vor merge n
osnd ,darnunosndaceamaimare,caucigaiidesine."Decidac
cineva, p c tuind n chip v dit i nepoc indu-se, n-a p timit nimic
pn lamoarte,socotetec judecataluivafif r mil acolo."3

URZIREAC DERII

naintea lui Dumnezeu poate grei chiar i un popor ntreg.


Astfelprimulregealiudeilor,Saul,afostalesicerutdeto ib trnii
luiIsrail,f r pl cerealuiSamuilprooroculif r voialuiDumnezeu4.
TotuiDumnezeui-al satnsfatullorile-adatlucruldup care-i
1

2
Coloseni 2, 2-3.
Psalm 72, 3-19.
Sf.MarcuAscetul,Desprelegeaduhovniceasc ,Filocalia,Sibiu,1946,ed. I,
voi.1,p.242;ied.II, voi. 1, Sibiu, 1947, p. 240. 41 Regi 8, 4; Oseia 8, 4.

NV

MINTELEREGILOR

57

tr geainima."nainteaoamenilor- zicen eleptul- estevia a imoartea,ioricarelevapl cea,lisevada.Dars lucrezep gnetenim nui n-aporuncit,inim nuin-adatlibertateas p c tuiasc ."1 L sndu-iDumnezeunvoilelor,iat peb trniipoporului,ei,ceidatoricu
cunotin a,nscriindu-se la odatoriegrea,pecarevoraveas osp esc mpreun :iregeipopor.Laaasfatallor:"AzisDomnul
c treSamuil:"Ascult glasulpoporului,c cinupetinete-aulep dat,
ci M-aulep datpeMine,cas numaidomnescEupesteei"2.
Iat momentulnistoriecndoameniisedep rteaz deDumnezeumaivrtoscapn acuma,lizgonescdintrebilecet eneti,unde
de acum ncolo nu le mai trebuie conducerea lui Dumnezeu. Acesta-i
momentulc deriioamenilordelaTeocra ielaregalitate.
S-a luptatSamuilcupoporul,cas nu-1lases fac oasemenea
greeal ;ns eiv zuser slavadelacur ileregilorveciniiaregilor
pe care-i b tuser i sclipirea aurului le-a luat mintea din nou i se
r niser lainim cumndriaicuslavadeart .Deaceea n-au ascultat
sfatulluiDumnezeuprinprooroc,ci ineauuna:"D -nerege,ivomfi
inoicacelelaltepopoare!"3 iazisDomnuladouaoar c treSamuil:
"Ascult glasulloripune-le rege!"4
Aa -a scos Dumnezeu nainte pe Saul, care se ab tuse pe la
Samuilv z torul,s -lntrebedenitem g ri er t cite5. Pe acesta 1-a
uns rege turnndu-i mir pe cap. L-as rutatii-aspusdatoriileidrepturilederege,precumic sevaschimbaisevafacealtom,dndu-i
Dumnezeualt inim ,pn idarproorocesc6.
Dup oarecarevreme,lannoireapr znuirii,Samuil,cas -i lege
strns de poruncile lui Dumnezeu, din nou le-a adus aminte ct de
mareep catulpecarel-auf cutnaintea luiDumnezeuc aucerut
rege. Samuil i-a nt rit cuvntul acesta, cernd fulger i ploaie n
vremeaseceriului,iafostaa,nctfricadeDumnezeuideSamuil
cuprinsesetotpoporul.Abialaatreiamustrarecusemn,poporuli-a
recunscut greeala,i a zis: "Roag -te pentru robii t i naintea Domnului Dumnezeuluit u,cas numurim;c cilatoatecelelaltep cate
alenoastreammaiad ugatunp cat:cndamcerutrege"7.
1

n elepciunealuiIsusSirah15,15-20.
4
1 Regi 8, 7.
1 Regi 8, 22.
5
''31 Regi 8, 19-20.
1 Regi 9, 20.
2

1 Regi 10, 1,6,


I Regi 12, 19.

C RAREAMP R

58

IEI

Ar fi locul s ne ntreb m: oare de ce proorocul d dea mereu


poporuluigreealapestenas? - Curostulcas n eleag poporulc a
greit,schimbndu-iteocra iacuregatul;i,n elegnd,dinadncuri
s -i cear iertare, c altfel nu vine iertarea. Mul i, pn nu-i n eleg
greelile,secredcura iap rndu-se:c n-au omort, n-audatfoci
aa mai departe. De fapt ei sunt nchii i lega i la minte cu un v l de
ntuneric care nuse rupe altfel,dectnumaicndle izbetip catele
peste obraz. Asta era osteneala proorocului: s lucreze cum va ti
poc in a din adnc a poporului ca s vie de la fa a lui Dumnezeu cale
milostiv de ndreptare, vremuri de renviorare' iar nuosnd i urgie
mare.

PUTEREA CARE NU ASCULTA


n vremeaaceeaSamuiltrimisafostdeDomnulc treSauls -i
spun :"Adusu-mi-amamintedeceleceaf cutAmalecluiIsrail,cumi
s-a mpotrivit n cale, cnd venea din Egipt. Mergi acum i bate pe
Amalec...inimicetetoatealelui.S nuieipentrutine nimic de la ei,
cinimiceteid blestemuluitoatecteleare.S nu-1cru iis dai
mor iidelab rbatpn lafemeie,delatn rpn laprunculde ,
delaboupn laoaie,delac mil pn laasin"2.
Aceasta era porunca lui Dumnezeu c tre Saul, care, purtnd
sabie,aprimitnascultareotreab desabie."DarSaulipoporul
iar iauf cutdecapullor:aucru atpeAgag,regeleluiAmalec,pe
celemaibunedinoiidinvitelecornute,mieiingr a iitotceera
bun n-a vrut s piard . Iar toate lucrurile nensemnate i rele, le-au
pierdut. Atunci a fost cuvntul Domnului c tre Samuil, zicnd: "mi
pare r u c am pus pe Saul rege, c ci el s-a ab tut de la Mine i
cuvntul Meu nu 1-a mplinit."3
Iat cum de la neascultare ncepe c derea de la Dumnezeu i
greelilese inlan ,unadup alta.
1

Fapte 3, 19.
1 Regi 15,2-3.
3
1 Regi 15, 8-10.
2

NV

MINTELEREGILOR

59

Oarepentrunitemiei,initevitecornute,ipentruc r zboiniciiaucru atpec petenialuiAmalee,s sefi sup ratDumnezeuaa


detare,ncts setnguieomului,c -iparer udeceat cut,punnd
pe Saul rege?
SfntaScriptur ,CartealuiDumnezeu,areliter iareduh.De
aceeaicitirisuntdou .Dac -tidezleag Dumnezeutainaascuns n
litere o pricepi;dac nu i-odezleag nupricepidectlitere.
Astfel, cufundndu-ne n urma timpurilor, peste rostogolul veacurilor,d mdevedenialuiAvraam:
Facere 15:
12. Laasfin itulsoareluiac zutpeAvraam
somngreu,iiat 1-acuprinsntunericifric
mare.
13. AtunciazisDomnulc treAvraam:"S tii
binec urmaiit ivornemernicinp mntstr in,
undevorfirobi iiap sa ipatrusutedeani;
14. Darpeneamulacela,c ruiavorrobi,lvoi
judecaEu,i,dup aceea,vorieis vin aicicu
avere mare.
15. Iartuveitrecelap rin iit inpaceiveifi
ngropatlab trne ifericite.
16. Eins sevorntoarceaicinalpatrulea
veacdeoameni,c cinus-aumplutnc m sura
nelegiuirilor Amoreilor".
Ces fiecuvinteleacestea?Odescoperiref cut luiAvraam, un
cuvntalluiDumnezeuc treom,caredezv luiapurtareaSadegrij ,
cu care ocrmuiete neamurile peste veacuri, nspre o isp ire i o
mntuire a neamurilor. Cuvntul acesta al lui Dumnezeu spus lui Avraamcusutedeaninurm ,veneas semplineasc nzileleluiSaul.
De aceea, aa a fost cuvntul Domnului c tre Saul, prin Samuil,
zicnd: "Adusu-Mi-am aminte de cele ce a f cut Amalec lui Israil...
cnd venea din Egipt. Mergi acum1 i bate pe Amalec i nimicete
toate ale lui".
1

1 Regi 15,2-3.

60

C RAREAMP R

IEI

Cuvntul acestei ocrmuiri a lui Dumnezeu nu 1-a ascultat


regele;ideaceeas-asup ratDumnezeuii-ap rutr uc 1-a pus
rege,c cinui-a mplinit porunca ntocmai, cuvntul care arcuia voia
Sapesteveacuri,i"acum" atingea din nou pe oameni.

PRINTALCUIRILEP RIN ILOR

Sf. Maxim M rturisitorul1 adncete sensul istoriei lui Saul n


elemeneteleluispirituale.Astfel"Saulset lm cete,dup unn eles,
ca "iadul cerut". Poporul iudeilor, adic ,alegndvia ade pl ceri n
loculmp r ieiiavie iitr itevirtuosnDuhulluiDumnezeu,acerut
s mp r teasc pesteeiiadul,adic netiin anlocdecunotin .C ci
totcelceac zutdiniubireadumnezeiasc est pnit,prinpl cere,de
legea care nu poate p zinicioporunc dumnezeiasc ,saunicinuvrea
s-op zeasc ..."C ciDuh,dup cums-ascris,esteDumnezeuicei
cesenchin Luitrebuies I senchinenDuhinadev r"2, nu n
liter C ci e cu neputin s existe i s lucreze mpreun partea
trupeasc iparteadumnezeiasc alegii,adic literacuduhul,odat ce
nupoatelucranarmonieceeacenimicetevia acuceeaceoh r zeteprinfire."
"Dac Saulmaireprezint itipullegiiscrise,literalegii,David
reprezint Duhulei,ra iuneaei.AcestDavidspiritual,deiepizmuit
deSaul,nuebiruit.Dimpotriv ,dat fiindmareasaiubiredeoamenii
nep timirea la care a ajuns, chiar urt fiind, linitete prin chitara
duhuluipedumanulchinuitdeduhulcelr ui-1domolete,sc pndu-1cadeundracviclean,deboalaceareaacugetuluip mntesc.
C citotcelceur tedininvidieiponegretecur utatepecelcee
mai tare n nevoin ele virtu ilor i mai bogat n cuvntul cunotin ei
dumnezeieti e un Saul chinuit de duhul cel r u, ntruct nu sufer
faimaifericireaceluimaibunnvirtuteicunotin ,cisenfuriecu
att mai tare cu ct nu-1poateucidepebinef c tor.Adeseorilrepede
1

Sf.MaximM rturisitorul,R spunsuric treTalasie,ntrebarea65,Filo-calia,


Sibiu,1948,ed.l,voi.3,pp.421,433i447-449. 2

NV

MINTELEREGILOR

cuciud chiaripepreaiubituls uIonatan,adic gndultainicalcontiin ei, care osndete ura nedreapt i spune, cu respect de adev r,
vredniciile celui urt. Invidiosulsepoart asemenealuiSaul,nebunul
deodinioar ,c trecareazisSamuil,dup ceac lcatporunciledumnezeieti:"Nebuneteailucrat,c aic lcatporuncamea,pecare i-a
dat-o ie Dumnezeu!"1 Iar Saul este, cum am spus, legea scris , sau
na ia iudeilor, care vie uiete dup legea scris . C ci de la amndou
acestea,caresuntmpletitentreolalt nchipp mntesc,sedep rteaz
Duhul Domnului, adic contempla ia i cunotin a duhovniceasc , n
locullorvenindduhulr u,adic cugetulp mntesc carechinuietecu
tulbur rile i zvrcolirile nentrerupte, proprii celor supuse vremii i
stric ciunii,capeunelece-s scuturate de boala nestatorniciei gndurilor." (Tare se potrivesc acestea la nf iarea vremii noastre, cnd
oamenii s-aur zvr titmpotrivaDuhului,deaceeanumaieliter s -i
mpace.)"C cilegeapotrivit numaidup liter in eleas materiale,
parc ,st pnit deepilepsie,fiindscuturat denenum ratecontraziceri
ineavndnicioarmoniecueans i;iar minteaiudaizant ,z p cit
pn lanebuniedenvrtireainestatorniciacelormateriale,ischimb nchipnecesarieamereudispozi ia."
"Edeadausc peceisc pa ideIisus(Navi)iomoar Saul.
C cipeceipecare-iizb veteduhuliomoar litera.Deaceea Dumnezeu, care a uns pe Sau! - n eleglegeascris - cas mp r teasc
pesteIsrail,sec ietecndoveden eleas trupetedec treIudei,i
d puteremp r ieiDuhului,careesteaproapeleliterei,ns maibun
dect ea. "i voi da, zice, mp r ia aproapelui t u, care e mai bun
dect tine."2 C ciprecumDavideraaproapedeSaul,lafelDuhulse
afl nvecin tatealiterei,avnds searatedup moartealiterei."
Dup altn eles,Saulestetotomul,etoat mintea,etotsufletul,
d ruitde Dumnezeu, prin taina ungerii cu sfntul Mir, rege peste Israil.
Elprimeteporunc s poarter zboicuAmalec,princaresen elege
diavolul,is -lpiard dimpreun cutotceareel:femeile- pl cerile;
pruncii lor - puii de drac; dobitoacele - patimile contra firii; cu un
cuvnt, toate ale lui Amalec, care a mpiedecat ieirea din robia lui
Faraon,careesteoalt icoan adiavolului.
1
2

62

l Regi l5, 19.


1 Regi 15, 28.

C RAREAMP R

IEI

Nici Saul al nostru, din noi din fiecare, n-ascult ,numplinete

porunca,cicru tocmaic peteniaictevavitemaiar toasealelui.


Nu omoar c petenia relelor cu ascultarea de Dumnezeu, nu omoar
dobitoacelecelemaiar toase- patimile cu chip nevinovat - dar care tot
patimisunt,deipoart pieledemielsauchipulnevinov iei.
Noi,neamulcelcretinesc,noulIsrail,nceletreiTaineprin
careintr mnmareaobtecretin :Sf.Botez,UngereacuSf.Miri
Sf. mp rt anie, suntem uni preo i, regi i mp ra i peste patimi.
Deci,uni inl untrulnostruintreolalt ncuvntulluiDumnezeu,am
primitporuncaiputereadeaomorpeAmalecceldeduhitoateale
luis led mpierz rii.Iardac facemcaSaulin-ascult ms purt m
r zboiul dup porunca i puterea dat nou de sus, atrn asupra
noastr ,caosabie,p rereader ualuiDumnezeu1.

APUSUL UNUI REGE

Proorocul,v z toruldincolodeliter ilucruri,avnddureren


inim degreealaregelui,caut s i-ondrepte.C ci,caunulce1-a uns
rege,eralegatir spunz torduhovnicete de dnsul. Astfel duhovnicul i cheam regele la poc in , zicndu-i: "R u ai f cut c n-ai
mplinit porunca Domnului Dumnezeului t u, care i s-a dat. Acum
domniatanuvamai ine;Domnulivag siunb rbatdup inimaSa
i-ivaporunciDomnuls fieconduc torulpoporuluiS u,deoarecetu
n-aimplinitceeace is-a poruncit de la Domnul"2.Pelng cuvntul
acesta,imaiajut f cndionoaptederug ciune.Sentlnetea
douaoar curegele;ispunedinnougreealasa,c :"Nesupunereae
unp catlafelcuvr jitoriaimpotrivirealafelcunchinarealaidoli.
Deci,pentruc ailep datcuvntulDomnuluiiDomnulte-alep dat,
ca s nu mai fii rege peste Israil"3. La acestea, Saul face o poc in
mincinoas , mai mult ca s scape de gura proorocului, zicnd: "Am
p c tuit,c lcndporuncaDomnuluiicuvntult u;darm-am temut
1

Facere 6, 6.
1 Regi 13, 13-14.
3
1 Regi 15,23.
2

NV

MINTELEREGILOR

63

depoporiamascultatglasullui.Ridic darp catuldepemine." 1


Iat ,undee ap rarenuesmerenie,decinicim rturisireiniciiertare;
mndriatotst pn r mne;cuDumnezeunupo ifacediploma iesau
compromis.
Deci,dup cumieradeateptat:omulcuinimamp r it toate
levedemp r ite;bachiaricelecesuntunaledesparte.C ciiat -1
f cnddesp r irentreporuncaDomnuluiicuvntulproorocului,- ca
i cnd aceastan-arfiuna i aceeaiporunc . Ba se maiindrept ete,aducndu-insprijintemereasadepopor.Temereasans era
pricinuit deacealep daredesus2,fric pecareosim eainimasa,ca
una ce nu omorse de la sine pe regele cel de alt neam, nu omorse
cornutelemniei,nicimielueiiiubiriidesine.Deaceea,cndvinedin
nouSamuilivreas -laduc lapoc in ,regelesaredelapoc in la
nd r tnicia mndriei, zicnd: "Am greit; dar d -mi acum cinste
nainteab trnilorpoporuluimeuinaintealuiIsrail..."3.S ritur care
facepoc in acuneputin ;iardelaDumnezeuvine,nlocdencerc ri
nvedereaisp irii,hot rreadetron rii.
AtunciazisDomnulc treSamuil:"Pn cndveitnjitupentru
Saul, pe care l-amlep dat,cas numaifieregepesteIsrail?Umple
cornult ucumiridu-telaleseidinBetleem,c cidintrefiiiluimi-am
ales rege."4
Tnjirea aceastaaproorocului,ntrehot rrileCrmuiriidesus,
ind r tniciacrmuiriidejos,aregelui,prilejuieteSf.MaximM rturisitorul5 o scurt nv tur despre puterea i m sura rug ciunii c tre
Dumnezeu pentru oameni.
"O rug ciune e lucr toare cnd e unit cu faptele poruncilor.
Deci,cndrug ciuneanucadedepelimb numaicauncuvntsimplu,
sau ca o vorb goal a gurii, z cnd lene i f r consisten , ci e
nviorat i nsufle it prin mplinirea poruncilor, atunci e lucr toare,
ntr-altfel (adic f cut pentrual ii)elucr toarecndcelcearelips de
rug ciuneadreptuluis vretefaptelerug ciunii,ndreptndu-ivia a
de mai nainte i (astfel) f cnd tare cererea dreptului, ntruct o
mputerniceteprinpurtareasadebun voie.C cinufoloseterug URegi 15,24-25.
n elepciunealuiSolomou17,11-12.
5
Sf.MaximM rturisitorul,op.cit.,299-300.
2

1 Regi 15, 30.


1 Regi 16, 1.

C RAREAMP R

64

IEI

ciuneadreptuluiceluicare,avndtrebuin deea,sedesfat maimult


cup cateledectcuvirtu ile.Depild mareleSamuilplngeaodinioar pe Saul care p c tuise, dar nu putea s -L fac pe Dumnezeu
ndur tor, neavnd n ajutorul plnsului s u ndreptarea cuvenit a
p c tosului.DeaceeaDumnezeu,oprindpeslujitorulS udelaplnsul
de prisos, i zice: "Pn cnd vei plnge pentru Saul? C ci Eu l-am
lep datpeel,cas numaifieregepesteIsrail."1
"De asemenea Ieremia, care suferea mult pentru poporul iudeilornnebunitdeam gireadracilor,nueauzitcndse roag ,ntruct
nu are ca putere a rug ciunii ntoarcerea necredincioilor iudei de la
r t cire.Deaceea Dumnezeu1-aopriti peeldelarug ciunean
zadar, spunndu-i:"itunutemairugapentrupoporulacestainu
maivenilaMinepentruei,c nu voi auzi."2
"Cuadev rateomarenesim ire,cas nuzicnebunie,s cear
mntuireprinrug ciuniledrep iloracelacare-ir sfa sufletulcucele
stric cioase,precumtotaademarenebuniees cear iertarepentru
faptelecucaredefaptselaud , ntinndu-secuvoin a.Celcearetrebuin de rug ciunea dreptului trebuie s n-o lase nelucr toare i nemicat - dac ur tecuadev ratcelerele - cis ofac lucr toarei
puternic ,ntraripnd-ocupropriilevirtu iinstares ajung IaCel
cepoates deaiertaredegreeli."
IarSfntulMarcuAscetulspunetoateacesteapescurt:"P cat
spremoarteestetotp catulnepoc it.Chiardes-ar ruga un Sfnt
pentruunasemeneap catalaltuia,nueauzit."3
Drept aceea Samuil a fost trimis la David,careerauncopilb lai
cuochifrumoiipl cutlafa .Peacestacunoscndu-1 Samuil prin
duh, a luat cornul cu mir i 1-a miruit, n mijlocul fra ilor s i, is-a
odihnit Duhul Domnului din ziua aceea asupra lui David. Atunci s-a
dep rtatdela SaulDuhulDomnului,i-1tulburaunduhr u,trimisde
Domnul, ct i slugile lui Saul i-au zis: "Iat un duh r u trimis de
Domnultetulbur "4.
1

2
I Regi 16, 1.
Ieremia 7, 16.
Sf.MarcuAscetul,Despreceicecredc sendrepteaz dinfapte,Filocalia Sibiu,
1946, ed. I, voi.1,p.254;ied.II, Sibiu, 1947, voi. 1, p. 252. 41 Regi 16, 12-J5.

NV

MINTELEREGILOR

65

Trebuie s ar t m c , dac n vremea cnd avea Duhul lui


Dumnezeu n-avruts sendrepte,acum,muncitdediavol,ivaficu
attmaigreus sendrepteze,dac nuchiar cuneputin .Aceastae
pedeapsaadus deDumnezeupestend r tnicireanainteaunuitrimis.
De aceea, din toate timpurile se tie c , atunci cnd puternicii vremii
ridicau mna asupra slujitorilor lui Dumnezeu, n-amaid inuitputerea
lor.Saul,st pnitdeduhulr u,ser scoal mpotrivaluiDumnezeui
a slujitorilor Lui. Saul, ajuns n st pnirea dracilor, umbla s fac
moarte de om - lucrulucigauluideoameni- c cidedou oriaaruncat
dup Davidculancea,cugetnds -lpironeasc deperete1.Ses lb ticeaiasupraluiSamuil,c ciocroteapeDavid,darn-apututs -ifac
nimic.Minteaisentunec dincencemaimult;d porunc s ucid
pepreo iiDomnului,fiindc ineaucuDavid,ceeaceslugilesaleaui
f cut,ucigndnziuaaceeaoptzeciicincidepreo i2.
FaptaaceastaaluiSauldovedeanebuniamin iiluiinstr inareacutotuldepoc in ,ceeaceiatragedelaDumnezeunenorocirii
necazuri f r oprire. Samuil proorocul moare, sf tuitor nu mai are.
AsupraluiDavidsepornetecuoaste,darcuornduiredumnezeiasc
Davidicru via ademaimulteori;baodat chiarifur suli adesub
cap,iaralt dat itaieuncol dehain ,vrnds -idovedeasc bun tatea sa. Dumnezeu iar tasec nu-ivreamoartea,cintoarcerea.C ci
prin ce l-ar fi putut zgudui mai tare spre ntoarcere, dect cu dovezile
bun t iiluiDavid,celuice-icru asevia a demai multeori?3 Dar o
minte nebun nu mai n elege cele bune; nu se mai poate sui s
priceap dincelev zutepecelenev zute.Omintentunecat n-o mai
po icrede,chiarcndgr ietedebinenumaiarestatornicie.
Deaceeavinnenorocirile:ceamaidepeurm calece-o mai are
Dumnezeu la ndemn , ca s dezmeticeasc pe om la minte. "S-au
adunat deci Filistenii"4 mpotrivaluiIsrail,cur zboi.Saulaadunati
eltotpoporuliaf cuttab r .Saulns ,v zndtab raFilistenilor,s-a
sp imntatis-a zguduit tare n inima lui5. Zguduirea aceasta are semnifica ieiurm ri;odat dovedeadezechilibrulluinervos,iaraldoilea,
acestdezechilibrucretentr-unmomentdespaim i,de-acum ncolo,
'lRegi 18, 10-12; 19, 10.
2
1 Regi 22, 17-18,
3
1 Regi 24, 1-20.

1 Regi 28, 4.
1 Regi 28, 5.

C RAREAMP R

IEI

faptele lui suntdin ce n ce mai demente. Doaro ultim lic rire a lui
Dumnezeu i-amair mas,pentrucandat s sesting iaceea.C cia
ntrebat Saul pe Domnul, dar Domnul nu i-ar spunsniciprinvis,nici
prin vedenie, nici prin prooroci. Atunci Saul ziseslugilorsale:"C utai-miofemeievr jitoare,cas merglaeais-o ntreb". Iar slugile i-au
r spuns:"EsteacinEndorovr jitoare".Sauli-aschimbathainelei
s-aduslavr jitoare1.
Dumnezeu, tiindu-1 c va face aceasta, nu i-a r spuns; c ci
mintealuinumaif ceadeosebirentrebineir u,ntreDumnezeui
diavol.Iat -1acumpeSaul,p r sitdeDumnezeuimergndlavr jitoare,uceni adiavolului.

SPIRITISM

La vr jitoare, cere din mor i pe Samuil pe care nu-1 ascultase


cnd a trebuit.Iat ncefeladuceDumnezeustrmtoareapesteom,ca
odat ,totui,aas pre uiasc sfatul,nctidinmor iarfinstares
cheme pe aceia pe care nu i-aascultatlavreme.Darceicepn acolo
send r tnicesc,nctnumaimor iii-ar mai putea ntoarce, "chiar de
vainviacinevadinmor i,totnuvorcrede"2.Neascult tori,oamenii
taridecapibetegilamintedefumulmndriei,nuaupartededarurile
sfatului. C ci, p r sind sfatul cel bun dat la vreme, i Dumnezeu i
p r sete i-i las n sfatul celui r u. Aa a p it Saul, c ci - dup
tlcuireaSf.GrigoriealNissei,carel mureteloculacesta- nu duhul
lui Samuil a ieit din iad (dei n iad au mers to i drep ii Vechiului
Testament,afar deEnohiIlie),ciaieitduhulcelr u, cu care lucra
vr jitoarea,icarealuatnf iarealuiSamuil,cades vrits -lnele
pe Saul.
Iat pefostulregec zndcunchinarenainteameteugiriidiavolului,careintinsesest pnireaiasupravieii sale,nctisfritul i 1-a proorocit. '
1
2

1 Regi 28, 6-8.


Luca 16,31.

NV

MINTELEREGILOR

67

1 Regi 28:
15. iazis(celnchipullui)Samuilc treSaul:
"Pentrucem tulburicas ies?"IarSaulr spun
se: "Mi-etaregreu;Filisteniiselupt mpotriva
mea, iar Dumnezeu s-adep rtatdemineinu-mi
mair spundeniciprinprooroci,nicinvis,nicin
vedenie; de aceea te-amchematcas m nve ice
s fac?"
16. Zis-a(celnchipullui)Samuil:"Lacem
ntrebipemine,dac Domnuls-adep rtatdetine
is-af cutvr jmault u?
17. Domnulfaceceeaceagr itprin"mine":
ValuaDomnuldomniadinminiletaleiovada
luiDavid,aproapelet u,
18. Deoarece tu n-ai ascultat glasul Domnului
in-aiplinitiu imeamnieiluiasupraluiAmalec,
de aceea Domnul face aceasta cu tine acum.
19. ivadaDomnulpeIsrailmpreun cutine
nminileFilistenilor;minetuifiiit ive ificu
mine!"
Aadar,f r delegeavorbiriicumor ii,sauspiritismul,arevechimemare.nzilelenoastre,aajunsoadev rat mod delumemare,i,
fiind ceamaisub iredintream giri,eiceamaiprimejdioas r t cire.
S fimn elei:Bisericanut g duietespiritismul,ci-1oprete.Iat de
ce:
Spiritulcarevinenupoateaducenicioprob ndeajunsdeconving toare despre fiin a sau identitatea sa. Poate nira dovezi dup
dovezi,ar tndc tielucruri,pecare,niseparenou ,numair posatulputeas letie.Daringeriir isauspiritelepots letietotaa
de bine. n nici un chip nu putem fi siguri de identitatea celui ce
vorbete sau scrie ntocmai ca r posatul. Se-ntmpl , adic , cea mai
meteugit substituireapersoanei,careenlocuit icopiat ntocmai
ntru toate, cum o tiam i noi, ca am girea noastr cea din bun
credin s fiedes vrit :iarnois credemolucrarede am gire,ca
peceamaiadev rat descoperirededincolo.i,v zndc celemai

C RAREAMP R

IEI

multedescoperirisemplinescmaipeurm ,primetif r controlcea


maidepeurm nelare.Iaraceastaop esc maialesceiceocolesc
sfintele Predanii ale Bisericii i umbl dup m iastr nelare ca s -i
pov uiasc aceiac trelumeadedincolo.Eimaiuor:spiritismulnu
cereluptacusinensui,nuceresfin ireavie ii,nucererecunoaterea
dumnezeirii Mntuitorului, nu oprete ispitirea de Dumnezeu - c ci
tocmaiastaespiritismul.Ba,dac iineap ratlaacestea,deteamas
nuteaflingreeal , ilecereipe-acestea,darnumaica,pelng
toateacestea,s maicreziinspiritism,adic inaltcevapelng
Biserica ntemeiat de Dumnezeu. Iar cu vremea, ctigndu- i ncrederea,tepo ipomenicusfaturimpotrivamntuirii,sauprad n lucirilorcareclintescminteadindreaptasocoteal .
Am putea fi ntmpina i de adep ii spiritismului cu cuvntul c
dintresfin imul iaugr itcungerii,iaruniicuadev rataugr iticu
ceimuta ideaici,bailavia i-auntors;darastaafostdinng duin aluiDumnezeu,caom rturieanemuririisufletuluiianvieriicelei
deobte,icaoslav cucarei-acinstitpesfin i. Din cnd n cnd se
arat ntre oameni ct ascult Dumnezeu de sfin i cnd arde ntr-nii
iubireadeoameniivoiescs -iscapedevreomarenedreptaten p stuit pestednii:eicerdelaDumnezeum rturiaceluidedincolode
mormnt. Dar de la minunile lui Dumnezeu prin sfin i i pn la
descoperirilespiritisteetotattadep rtare,ct delasfin ilaispititorii
de Dumnezeu. Via a Sf. Ciprian, care nainte de a fi cretin era mare
vr jitorinel tordeoameni,nepoatestam rturieinprivin aspiritismului.
Alt pricin ,pentrucareBisericaiopretefiiidelacaleal turalnic aspiritismuluiiavr jitorieidetoatetreptele,eiaceasta:s-a
b gat de seam c practica spiritismului duce la nebunie. F cndu-se
cercetare undeva, ntr-ocas denebuni,s-ag sitc 70deinilasut
f cuser spiritism.Cumseajungelanebunieeuordepriceput:fiecare
edin se poate face numai dac to i cei din adunare se nvoiesc s
mprumute din ei o anumit putere nervoas , trebuitoare spiritului de
dincolo, care scrie sau vorbete printr-unul din cei aduna i. Acela i
pierdecontiin adesinenvremeaedin ei,cadentrans .mprumutareaputeriinervoasepecareosolicit spiritelespreaputeacomunica
dincoace e mai mult o nvoirelajafpesocotealas n t iinervilor,jaf
careduce,ncetulcuncetul,peuniimairepede,peal iimaitrziulaa

NV

MINTELEREGILOR

69

nu se mai putea sluji de minte i de nervi, c ci tlh rite de spirite


sl besc i, oarecum zicnd, i schimb firea, nct toate le v d
printr-unduhstr in,altfeldectcealalt lumenormal .Aancepepe
ncetuls searatenebunia,decelemaimulteorif r dentoarcere.
Spre documentarea celor de mai sus aducem n sprijin cartea
unui medic despre tiinele oculte i dezechilibrul mintal 1. Cartea
aceastaaremeritulc aduceir spunsurileocultitilor,spirititiloria
ctorvaorientalitideseam .Toatesfaturilelornusuntdectstrig te
de alarm mpotriva navalei mul imii spre dezechilibrul mintal. Iat
ctevar spunsurilantrebarea:"Dac tiin eleoculte- faimoasatiin
a binelui i r ului - pot duce la dezechilibrul mintal, sau nu?" Unul
r spunde:"Nucredc tiin eleoculte,prinelensele,ducladezechilibrumintal,dac celcelestudiaz saulepractic nuaretareintelectuale.Dareunlucrusigurc mul imededezechilibra imintalsuntatrai
sprepracticareatiin eloroculteinu-ig sescneledectnr ut irea
tulbur riilorsauotem pecares delireze"(Prof.Alajovanine, p.92).
Iat r spunsuluneiorientaliste (D-na H. Blavatsky): "Cele mai
bune, cele mai puternice medii au suferit de pe urma experien elor n
sufletulintrupullor.Aminti i-v moartea- vrednic deplns- a lui
Ch. FOrster, care s-a stins de nebunie furioas ntr-un azil dealiena i;
aduce i-v amintedeStade,careeepileptic,deEglinton,primulmediu
alAnglieidinvremeanoastr ,careeatinsdeaceeaiboal .Vede ice
via aavutDouglasHome.Gndi i-v apoilasoartatrist as rmanuluiWashingtonIrving.Iat nsfritipesurorileFox,celemaivechi
medii, ntemeietoarele spiritismului modern, dup peste 40 de ani de
"raporturi"cu"ngerii",eleaunnebunitf r lecuire,mul umit acelor
ngeri... tiin a binelui i a r ului este plin de primejdii i plin de
curse" (p. 96).
Un spiritist ncercat (Stanislas de Gnaita) atrage aminte: "Po i
vedeac nut g duiesccuprejudecat pre ulspiritelor.Eujudecaspru
doctrina - una din cele mai nsemnate n general - numai pentru consecin elelacareducenchipfatal:promiscuitateapsihic ianarhiaspiritual ...Experimentatorulndr zne cndvreas intrentrupulluil
poateg siocupatdeolarv ,cares-a instalat acolo, a luat organele n
'' ' Dr. Philippe Encausse, Sciences occultes et desequilibre mental, Paris,
Payot, 1944, ed. II, 314p.

70

C RAREAMP R

IEI

st pnire,s-ant ritcantr-ocetate,cas spunemastfel.... Sauelintr


f r s fipututda afar n luca;de aci nebunia, monomaniasau,pe
pu in,posedarea. ... Saur mnelarvast pn petrup,capeuncmp
de lupt : de aci nainte ea va vegeta n acest trup i asta e idio ia
(p.112).
R spunsul acesta ndeamn la o leg tur . Odat Mntuitorul
atr geaamintecelorceseizb vescderele,c duhulcelr u(recunoscutdenoiprinmuncireauneipatimi),fiindalungatdepoc in aomului
unit cudarulluiDumnezeu,neavndacelaundepetrece,maiiacu
sinealteapteduhuri,maireledectsineisentoarcelacasadeunde
a fost alungat. Deci, dac afl casa curat , dar st pnul - mintea,
sufletul - umbl pustiu,plecatde-acas princinetieceexcursiiastrale
dup informa ii,l sndgeamuriiuideschise - c nupotr mne
altfel - sigurc celedepeurm aleomuluiaceluiavorfimaireledect
cele dinti. Ar fi interesant de tiut ntocmai ce n elegeau Sfin ii
P rin i,cndidisciplinauucenicii,deprinzndu-is -iaib necontenitsufletulntregaeoleaundeleeraitrupulis sempotriveasc
r piriimin iiafar dintrup.Trebuie c aciecevamaimultdectsimplampr tiereafanteziei,care,nest pnit ,mult sl bireaduce.
Altspiritist(Allan Kardec) r spunde cam aceleai: "Una dintre
cele mai mari primejdiiale mediumit ii (nsuirea ce-o au unele persoane de-a intra, chiarfaj voie,nleg turicuspiritele- nsuirecaree
datorit uneiinaderen enonnaleasistemuluinervoslalumeareal )e
obsesia,adic st pnireapecareanumitespiriteopotexercitaasupra
mediilor... Obsesia are trei trepte principale." obsesiasimpl ,fascina ia
isubjugarea"(p.116).
Un profesor (Laiquel-Lavastine) mai precizeaz i alte laturi:
"Studiulocultismului...nuareniciunneajunsnceprivetes n tatea
moral acelorechilibra i.Darsentmpl c labazaacestorstudiis
steaotendin anormal ,sauchiarboln vicioas .nacestcazelepot
fiv t m toare.Cuattmaimultaplica iilepractice.Uneledinaplica ii
suntexperimentelededisociereapersonalit ii.Sepoaten elegede
acictsuntdev t m toarelasubiecteleac rorsintez mintal emai
multsaumaipu ininsuficient .Printremediileexistentesepotface
trei grupe:

NV

MINTELEREGILOR

71

1. nel toriiiescrocii,careintr njurisdic iatribunalelor;


2. nebunii, care, ntr-un delir sistematic, fac spiritismuls intervie ca un izvor de elemente noi;
3. inii,decelemaimulteoridebilimintali,lacarespiritismul
nuedectpricinaocazional aapari ieidelirului.
"Spiritismulesteprinurmarep gubitor,fiindc nlesneteizbucnirea delirului. Rolulpsihiatruluiestes arateneajunsurileiprimejdiile
sale" (p.l 18).
Celmair spicatstrig tdealarm ld unmagicianiorientalist
englez (C. W. Leadbeater), n urm toarele cuvinte: "Mijloacele cele
mainaintatedevr jitorie(magieneagr )potdavia elementelorartificialeputernice,iacestfeldevia estecteodat foarter u.Darelementeleacesteareac ioneaz cuoputerengrozitoareasupraautorului
lor, dac persoana vizat se afl , prin cur ia firii ei, la ad post de
nrurirealor.Aac povesteacuvr jitorulsfiatdedraciipecare-i
chemase nu-inumaipoveste,cipoateaveaobaz deadev r.
Fac,foartesolemn,peto iaten i,s nusestr duiasc s detepte
energiile acestea de temut, dac nu sunt c l uzi i de un om ncercat,
c ciamconstatatpersonal,laceurm riteribileseexpuneopersoan
netiutoareicuc l uz rea,cndvreas sejoacecuacestelucruri
foarteserioase. Ate aruncan experien ele acestea,tar s aipricepere, este mult mai primejdios dectjoculunuicopilcunitroglicerin "
(dinamit )(p.l19).

Semuind "motivele" care ademenesc oamenii spre spiritism,


dintre cele mai serioase sunt durerile nemngiate pentru moartea cte
unuiadinfamilie;iardintremotivelemaipu inserioase,curiozitateai
naivitatea.
Normalarficaceir mainvia aaceastas vreas serefac i
s sempacecuhot rreaceamaipresusdeei,careaornduitaa.
Dareifacdimpotriv :nuvors sempace,serevolt ,nuvors ntrerup leg tura cu cei muta i dincolo, refuz a se mul umi numai cu
mijlocireaBisericiipentrusufletullor.Eivors treac hotarulpusde
Dumnezeu ntre cele dou mp r ii ale vie ii sufletului. Neastmp rareloripunenconflictcuProviden adivin ;iarstareaasta

72

C RAREAMP R

IEI

nenormal ipoatempingepn ladezechilibrumintal- sau, socotind


ntors,aceast neastmp rarechiardovedetedezechilibrulatent,care
abiaacumsemanifest pe"motivul"uneimor infamilie.
Omul trebuie s aib o cunotin despre moarte i via ; - i
pentruasta areivreme iocazii - peurm trebuie s -ist pneasc
durerea. C ci nest vilind-o cu resemnarea i cu mp carea st rii de
lucruri, aa cum acestea se deap n de la nceputul omului, iar pe
deasupra, refuznd alinarea pe care o d credin a cretin , nu mai
r mnebietuluindureratnimiccares -iocroteasc minteas n toas .
Dragosteam rginitn eleas nte eteiprelungetedurerea,carepricinuieteobsesiiindrum laspiritism;iardeacoloatrn des n tateanervoas ct amair mas,undes sesfreasc totul.Suntemde
acorddecicu"dorin afierbinte"dinconcluziauneitezededoctoratn
medicin ,ca:"Fiin eledezn d jduite,mpinsedenaivitate,team sau
nebunie,s numaifieispititelaoexperien costisitoareinacelai
timppericuloas pentrusufletullortulburat"(p.242).
Totcuacestprilejsemainimereteoobserva ieasupraspirititilorf r voie,saumaibine-zisasupracelorposeda idespirite,mai
multsaumaipu incusau f r voialor:suntoseam deoamenis n toilaaparen ,dar"lorlegr ieteduhul"multepr p stii.Acetia
simt ntr-niioadouapersoan ,carevorbetecueicaatarei,cutimpul,setrezesctotalabsorbi i,de unatareduh,carese d pe sine, ba
"arhanghel", ba cutare sau cutare sfnt, ba chiar i numele lui Iisus
Hristoslmprumut .Inaltecazuri,cndn-avem de-a face cu o persoan nclinat spre credin , acea a doua persoan face pe unul din
personajelemaideseam aleistoriei.Elimpede,f r exemplific ri,c
unitateapersoaneiomenetis-asf rmat,cenzurara iuniinumaifuncioneaz ,totcon inutulsubsoluluipersoaneir bufnetef r st vilar;ne
afl mnfa auneitragediidincmpulpatologieinervoase.

Sfin ii P rin i, ntr-un gnd, previn turma credincioilor de


ispiteleiscodirilorl turalnice;astfelSfntulCirilalIerusalimuluistrig :"Fugideoricelucrarediavoleasc ...Nudaaten ielaastrologi...
Nupriminicim cars auzidesprefarmece,descnteceidefaptele

NV

MINTELEREGILOR

foarte nelegiuite ale celor care cheam spiritele!" 1 Iat i cuvntul


SfntuluiGrigoriedeNissa,dinscrisoareasa.c treEpiscopulTeodosie2: "S-a p rut unora dintre naintaii notri c acea vr jitoare ar fi
adusdefa chiarsufletulluiSamuil,insprijinulacesteip reriaduc
faptulc fiindfoarteimpresionatSamuildelep darealuiSaul(dec tre
Dumnezeu) i chiar c utarea vr jitoarei s-a f cut tot cu gndul la
Dumnezeu, adic prin aceea c a vrut s afle, printr-o manevrare a
vr jitoarei, un r spuns nel tor la ntreb rile puse de el. Fiind, adic ,
sup rat prooroculpentru c nu voia ca p c tosul s fie dat pierz rii,
dreptaceeaiadaug c apermisDumnezeucas fiechematsufletul
prooroculuiprinaceaart magic ,pentrucas vad nsuiSamuilc
ap rareapecareavruts-oialuiSaulafostzadarnic ,ar tndu-i prin
vorbirea pntecului c proorocul i este protivnic, f cndu-i s i-o
spun personalatuncicnd1-a chemat."
"Gndindu-m ns lapr pastia,decarenespuneEvanghelia,c
s-ac scatntremp r iacelorbuniiacelorr i,precumazisacelpatriarh,saumaicurndnsuiDomnulpatriarhului(Dumnezeu),(parabolacuLaz ribogatul),anumec nimenidinceicondamna inuse
mai poate ridicapn lacele cereti i nimenidin cernu mai poate
cobor n ceata celor r i - eu personal nu cred n astfel de concep ii
magice,cicredc singuruladev receldescoperitdeSf.Evanghelie."
"Pecttim,ctdemareesteSamuilntresfin iide condamnabil e fascina ia magiei, pe attsunt de convins c n acea stare de
odihn complet ncareseaflaSamuil,n-apututnicicuvoie,nicif r
voies treac pestepr pastiacaresepar peceir ideceibuni;- f r
voie - nu, ntruct ar nsemnac s-arfipermisdiavoluluis treac el
aceapr pastieis mutepeacelsfntproorocdinmijloculceteicelor
sfin inaltloc;debun voie,iar inueposibil,c cinicin-ar fi n
stareinicin-arvreas seamestecencelerele.C cicine odat petrece
nbine,eabsurds sespun c artrecedebun voieIacelerele.Dar
chiar dac ar avea de gnd aa ceva, m rimea acelei pr p stii nu
permite astfel de trecere."

1
2

414.

Sf. Ciril al Ierusalimului, op. cit., p. 133.


Sf Grigorie de Nissa,Epistolac treTeodosie,Migue,P.G.45,col.407-

74

C RAREAMP R

IEI

"Ce nsemneaz , deci, problema pe care o discut m? ntruct


vr jmaulfiriiomenetieprotivniculnostrualtuturor,elnuarealt
gndialt grij dects loveasc peom unde-1doare,r nindu-1 de
moarte.icarealt ran poatefimaimortal pentruoamenidecta-i
ndep rtadinapropierea Dumnezeuluiceluif c tordevia il sndu-i s se rostogoleasc de bun voie spre pierzare? ntruct, deci,
mul isepasioneaz ,dinceicesengrijescdeceletrupeti,s cunoasc viitorul,n d jduinds -lpoat evita,dac er u,saus i-1 dobndeasc dac e bun, de aceea, pentru a nu-i anina oamenii privirile
numai spre Dumnezeu, vicleana fire a diavolului a iscodit o mul imede
chipurimincinoasedeacunoateviitorul,cumsunt:ghicituldinzborul p s rilor, t lm cirea semnelor, oracole, cercetarea m runtaielor,
chemarea mor ilor, ghicirea n momente de trans , incitarea (ispitirea)
zeit ii,inspira iaialtemulte. incefeleghicireaprincareselas
omulademenitcas afleadev rul,peattaedesigurc omulcaden
ghearelevicleanuluiinel toruluidiavol.Diavolulecelcarendeamn pe cel ceobserv zborul vulturilor, s -i legen dejdeade anumite
flfirimaideosebitesaudepalpit rileanumitealeficatului,blbial
care reiesedin mflama iuni aleganglionilor, ca iclipiriledinochi,
toate acestea v desc tot attea moduri de nelare a omului de c tre
vicleniaaceluiaidiavoliaceastacuscopulca,dep rtndu-se oamenii
de Dumnezeu, s caute vindecare prin diavol, de la care i cred c o
dobndesc."
"Unadinacestefeluritenel riestedeciivorbireadinstomac,
sau pitonia, prin care s-acrezutc s-ar putea evoca sau readuce la
via sufletele celor mor i. Disperat n privin a mntuirii sale, atunci
cndmpotriv -iser sculaser str iniicutoatearmatelelor,ivenindu-iatuncinmintec Samuili-ar putea veni oarecum n ajutor, Saul
s-aduslavr jitoarecare-icredeasingur i-icredeauial ioamenic
isearat diavolulsubdiferitecontururi,pecaredealtfelSaulnule-a
v zut,cinumaiea.Cnddecis-aapucats oficiezeacelactmagici
auap rutnochiifemeiifantasmeleacelea,atuncidiavolul1-af cutpe
Sauls cread c acelear t riarfinsuirealitatealor,maialesc
ns imbr c minteasubcareis-aspusc s-aar tataceafigur (alui
Samuil), - mbr c mintecarenueradelocnecunoscut femeii,sepotrivea cu aceea pe care o cunoscuse Saul, faptcareaf cutpeacestai
maimults semire,crezndacumcut riec defaptnus-anelat

NV

MINTELEREGILOR

75

prinviziuneafemeii.Dup ceeaazisc vedenitezein l ndu-sei


un b rbat n picioare mbr cat n dou haine, atunci ce s zic la
aceastaadev rateleslugialetextuluiScripturii?C s-arfiar tatnsui
Samuili c ntr-adev r vr jitoarea av zut nite zei ridicndu-se n
sus?CunoateiScripturapediavol,atuncicndzice:"To idumnezeiip gnilorsuntidoli"(Ps.95,5).OrisufletulluiSamuils fipetrecut mpreun cu idolii? S nu fie! Ci spiritul de care vr jitoarea era
continuust pnit ,elafostacelacarempreun aluatipealtespirite
spreanelapeaceafemeieiprineaipeSaul.naceavorbire din
stomacacelespiritediavoletiauf cutpefemeies spun c suntzei,
Ie-adescrisihainancarearfimbr ca iile-anv atiglasullori
vorbireanchipprofetic,anun nd,printr-oconjunctur verosimil ,pe
careoindicauaparen ele,viitorul,capecevacereieealogicdinfaptelecesentmplaser .Dealtfelacelspiritdiabolics-adatdegolf r
s vrea,spunndadev rulatuncicndazis:"Minetuifiiit ive ifi
cu mine" (I Regi28,19).Dardac arfifostnsuiSamuil, atunci cum
arfifostposibils steampreun cuelunomvinovatdeatteacrime
(Saul)?"
Invremeanoastr circul multec r icarecuprindcomunic ride
dincolo.Acestecomunic ri,maialescelecaresedaupesineafidin
parteasfin ilorsauchiaraleMntuitoruluinsui,f r voieneconduc
lacompara ialorcuSfinteleEvanghelii.Laoatareconfruntaresedau
degol.Pusepedou coloane,acestesplendideplatitudiniim run iuri, cuopagin din Evanghelii,sublimul i ridicolulsunt imai evidente.Calitatealiterar ,fondul,n l imeagndirii,totuldaudegolun
falsneruinatinemaipomenitdendr zne ,pecarenucreds -lpoat
facesufletelecelormuta idelanoi,cinumaitat lminciunii1 ihristoii
mincinoi2.
Biserica e datoares -icru efiiideispitac deriintretlhariicei
deduh;deaceeaopretelucrulacestai-iprevinecredincioiicusfatulSfntuluiPavel,datTesalonicenilor,iscoditoriieidetaine:
2 Tesaloniceni 2:
7. ... Tainaf r delegiisenfiripeaz ...
1

Ioan8, 44. <2


Matei 24, 5.

76

C RAREAMP R

IEI

9. ...Ivirea "aceluia" va fi prin lucrarea lui Satan,nso it printotfeluldeputeriidesemnei


de minuni mincinoase,
10. ideam girinelegiuite,pentrufiiipierz
rii,fiindc n-au primitiubireaadev rului,cas se
mntuiasc .
11. PentruaceeaDumnezeuletrimiteam giri
puternice,cas dea(dar)crez mntminciunii,
12. is cad subosnd to iceicen-au cre
zutadev rul,ciaundr gitnedreptatea.
C cicalenedreapt ndr gescto iceiceiscodescl turalnictainele lui Dumnezeu, cele nchise n zile viitoare.

PLATADINURMAANEASCULT RII

Iaracum,m rturiaScripturiidesprevinov iileiplatapecare


i-a luat-oSaulpentruneascultareiosteneal lavr jitoare:isemplinesc celezisededuhulminciunii,carelucraprinvr jitoare,nelndu-1
cu chipul lui Samuil. Astfel:
1 Regi 31:
3. LuptacontraluiSau!ajunsesecumplit ,i
arcaiillovir peacesta,carefugreur nit.
4. AtunciazisSaulpurt toruluis udearme:
"Trage- i sabiaim str pungecuea,cas nu
vin acetias m ucid is -ibat jocde
mine".Purt toruldearmens n-avoit,c cise
temeacumplit.AtunciSau!i-aluatsabiais-a
aruncat n ea.
5. V zndpurt toruldearmec Saulamurit,
s-aaruncati elnsabiasaiamuritcuel.

NV

MINTELEREGILOR

77

6.AaamuritnziuaaceeaSauliceitreifiiai
s i,ipurt toruldearme,precumito ioamenii
lui.
1 Paralipomena 10:
13. AaamuritSaulpentrunelegiuireasa,pe
careof cuseelnainteaDomnului:pentruc n-a
p zitcuvntulDomnului,aalergatlaovr jitoare
cu ntrebarea sa,
14. in-ac utatpeDomnul.Deaceeaaifost
elomortidomniaafostdat luiDavid,fiullui
lesei.
Iat cum, din neascultare i nepoc in , ncepe calea pierz rii
care-1ducepn nfa amor ii,lipsitdeoricepietate,ipr buindu-l n
pierzareavenic .Iat cumceicuminteaplin defumulmndrieiial
iubiriidesinepn lamoarte,neprimindluminilesfatului,caddingreelingreeli,pestecare vin necazuri din ce n ce mai mari; iar sub povaradurerilor,ceineascult torisearunc ndezn dejdeinomorrea
desine,princareiadulinghitetar dentoarcere.C ciucigaiide
sine nu au iertare, nici n veacul de acum, nici n veacul cevas vie;
iar Biserica e oprit s se roage pentruiertarea lor. Iat de ce au zis
P rin iic plataneascult riiepierdereamntuirii;dariaceeaaumai
zis, c pentru nmul irea neascult rii a ridicat Dumnezeu sfatul dintre
oameni. Iar Scriptura, pentru aceeai pricin , m rturisete c : "Preotuluiivalipsicunotin alegiiib trnuluisfatul"1.
iiar im rturisim:c Dumnezeun-are pe nimeni de pierdut.
ChiarpeSaul,Dumnezeulchemase,dar,dac n-avruts n eleag .
Iudaan eles,dar n-avruts vie...

Iezechiil 7, 26.

C RAREAMP R

78

IEI

TIRANIINPOC IN A

Omarepartedeoamenicadndezn dejdenprivin amntuirii


lor. Dezn dejdea e un chip greit de medita ie asupra relelor f cute;
chipulbune,dimpotriv ,n dejdea.R ul, nimicul,p catul,diavolulnu
suntsubiectes n toasedegndire,c cimboln vescminteaprinasocia iedeidei.Poc in atrebuies fieonseninaredincencemaimare
asufletuluiias n t iintregi.
Fiindc vorbimdenv minteleregilor,iat cumSfntulCirilal
Ierusalimului ridic moralul credincioilor, vorbind despre ateptarea
r bd toarealuiDumnezeudup ntoarcereap c tosului.
"iMnase a fostun om alf r delegii;a t iatcu fer str ulpe
1
Isaia , s-apng ritcutotfeluldeslujiriidoletiiaumplutIerusalimul
cu snge nevinovat.2 Totui,cndafostdusrobnBabilon,Mnasea
folositncercareanenorocirilorsuferitespreasevindecaprinpoc in ,
nadev rScripturaspune:"Mnases-a smerit naintea lui Dumnezeu
is-a rugat, iar Domnul 1-aascultati1-aadusnapoinregatuls u"3.
"Dac cel care a t iat cu fer str ul pe profet s-a mntuit prin
poc in ,oaretu,caren-aif cutunp catattdemare,s nutemntuieti?"
"Cep rereaidespreNabucodonosor?N-ai auzitdinScripturic
erasngeros,s lbatecic aveavoin deleu? 4 N-aiauzitc ascos
afar din morminte oasele mp ra ilor?5 N-ai auzit c a dus n robie
poporul iudeu? N-aiauzitc ascosochiimp ratului6,dup ceacesta
i-a v zut copiii njunghia i? N-ai auzit c a sf rmat heruvimii? nu
vorbesc de heruvimii spirituali - departedeacestgnd;s nupresupui
aceasta, omule - cideceisculpta i7. N-aiauzitc asf rmatilastiriul
prin care vorbea Dumnezeu?8 C a c lcat n picioare catapeteasma
sfin eniei?C aluataltarult mieriii1-a dus n templul idolilor?9 C a
furattoatedarurile?C aarstempluldintemelie?"
"Decepedeaps eravrednicNabucodonosor,pentruc aorbit
pemp rat,pentruc aarscelesfinte,pentruc adusnrobie pe
1

4
7
Evrei 11, 37.
4 Regi 25, 1-20.
Ieire25,18-20.
2
5
4 Regi 21, 16.
Ieremia 8, 1; Baruh 2, 24. 8Ieire25,22.
3
9
2 Paralipomena 33, 12-13. 64 Regi 25, 7.
Daniil 1, 2.

NV

MINTELEREGILOR

79

poporuliudeu,pentruc apusvaselesfinten templul idolilor? Oare


nu era vrednic de mii de ori de moarte?"
"Aiv zutm rimeanelegiuirilor!?Vinoacumas veziiubireade
oameni a lui Dumnezeu! Nabucodonosor s-a s lb t cit, locuia n
pustie;sebiciuiacas semntuie.Aveaunghiicadeleu,c cir pise
celesfinte.Aveap rdeleu,c cicaun.leur peaiurla.Mncaiarb
caboii,c cieracaovit ,carenucunoteapeCelcei-adatmp r ia1.
Trupul lui s-avopsitcurou 2,pentruc ,deiav zutmai-nainterou
stingndfocul,totuin-a crezut."3
icesentmpl ?"idup trecereaacesteivremi,eu,Nabucodonosor,amridicatochiimeilacer,iminteamivenidinnou,iam
binecuvntat pe Cel Prea nalt i Celui venic viu i-am adus laud i
pream rire:c ciputerealuiesteputerevenic ,iarmp r iaLuipeste
vrsteivrste.To ilocuitoriip mntuluisuntsocoti icaonimicai
Elfacecevreacuotireacereasc iculocuitoriip mntuluiinimeni
nu poate s -L mpiedece la lucrul Lui i s -l zic : "Tu ce faci?" n
acelaitimpmi-a venit mintea la loc - isprefaimamp r ieimele
mi-avenitiar im re iaistr lucirea- isfetniciimeiidreg toriicei
mari m-auchematimp r iami-afostdat nst pnire,iarputerea
mea a crescut i mai mult. Acum eu, Nabucodonosor, laud, nal i
pream resc pe mp ratul Cerului: toate faptele lui sunt adev rate i
c ileluidrepte,iarpeceiceumbl mndripoates -ismereasc ."4
Aadar,cndL-a cunoscut pe Cel Prea nalt, cnd i-an l atlui
Dumnezeuglasdemul umire, cnd s-ac itdeceleceaf cut,cnd
i-acunoscutpropriasl biciune,atunciDumnezeui-a dat napoi demnitateamp r teasc .
"Cum oare? Pe Nabucodonosor, care a f cut attea f r delegi,
dar s-am rturisit,l-aiertatii-adatmp r ia,iar ie,caretepoc ieti,
nu- i d iertare p catelor i mp r ia Cerurilor, dac vei tr i n chip
vrednic?Domnulesteiubitordeoameni,estegrabnicaiertaiz bavnicapedepsi.Nimenis nupiard n dejdeamntuiriisalei"5

'Daniil 4, 29.
2

Daniil 3, 20-27.

4
Daniil 4, 30.
Daniil 4, 31-34.
5
Sf, Ciril ar Ierusalimului, op. cit., pp. 79-80; 83-85.

III

CELEAPTESURLE

DUMNEZEUSEROAG ...

Aproapentotdeauna,celemaicuprinz toarecuvintealeoric rui


omsuntcuvinteleluidepeurm ,ntructle spunecuceamaiadnc
daredeseam .Mntuitorulnc areuncuvntdeacesta,depeurm ,
care,nacelaitimp,esteirug ciuneaceleimaiaprinseiubiriv zute
vreodat pep mnt.Cuvntulacesta- totodat rug ciune- neajut s
ntrez rimneasem natastr daniealuiDumnezeu-Omul,cas nectige fiin a ntreag pentru mntuirea cu care a venit n lume, n societatea omeneasc . Iar despre tot focul cu care tnjete inima lui
Dumnezeudup noi,vrnds neatrag spreSine,Ioan,uceniculiubirii, scrie:
Ev. Ioan 17:
1. Ridicndu-iIisusochiispreceragr it:P
rinte, sosit-aceasul!Pream retepeFiulT u,ca
iFiuls Tepream reasc .
2. Precum I-aidatst pnirepestetoat f ptura,
cavia venic s dealato ipecareI-ai dat;
3. Iarvia avenic aceastaestecas Tecu
noasc peTine,singurul,adev ratulDumnezeu,i
pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis.
4. Eu Te-ampream ritpeTinepep mnt;lu
crul pe care Mi l-aidats -l fac, l-ams vrit.
iacum,laTinensu iM pream rete, Tu,
P rinte, cu slava pe care la Tine am avut-o mai
nainte de a fi lumea.

84

C RAREAMP R

IEI

6. Ar tat-amnumeleT uoamenilorpecareMi
i-aidatMie,icuvntulT ul-aup zit.
7. Acumaucunoscutc toatecteMi-ai dat
de la Tine sunt;
8. C cicuvintele pe care Mi le-ai dat, le-am
datlor,iareiauprimitiaucunoscutcuadev rat
c delaTineamieit,iaucrezutc TuM-ai
trimis.
9. EupentruacetiaM rog,nupentrulume
M rog,cipentruceiceMii-aidat,c cieiaiT i
sunt.
10. itoatealeMelealeTalesuntialeTale
suntaleMeleim pream rescntruele.
11. Mult nu mai sunt n lume, dar ei sunt n
lumeiEuvinlaTine.P rintesfinte:pecareMi
i-aidatp zete-intrunumeleT u,cas fieuna,
precumsunteminoi.
12. Cnd eram cu ei n lume, pe cei ce Mi i-ai
dat,ntrunumeleT uip zeam;iastfeli-am
p zitc n-apieritniciunuldintreei,f r numai
fiulpierz rii,cas semplineasc Scriptura.
13. Acumdar,vinlaTineiacestealegr iesc
n lume, ca bucuria Mea s-oaib deplin nei.
14. CuvntulT ule-am dat lor, dar lumea i-a
urtfiindc nusuntdinlume,precumniciEunu
sunt din lume.
15. NuM rogcas -iieidinlume,cicas -i
p zetipeeidecelviclean.
16. Ei nu sunt din lume precum nici Eu nu sunt
din lume.
17. Sfm ete-i pe eintruadev rulT u,Cuvn
tulT uesteadev r.
18. Precum M-aitrimispeMinenlume,iEu
i-am trimis pe ei n lume.
19. ipentrueiEuM sfin escpeMinen
sumi,caieis fiesfin i inadev r.

CELEAPTESURLE

85

20. DarnunumaipentruacetiaM rog, ci i


pentru cei ce vor crede n Mine dup cuvntul
lor,
21. Ca toi s fie una, dup cumTu,P rinte,
ntruMineiEuntruTine,ca i ei s fie una
ntru Noi, aa nct lumea (vzndu-i una) s
cread precum c Tu M-ai trimis.
22. im rireapecareTuMi-ai dat-o le-am
dat-o lor, ca s fie una, precumiNoiuna
suntem.
23. Eu ntru ei i Tu ntru Mine, ca s fie n
una desvrii, is cunoasc lumeaprecumc
Tu M-aitrimisii-ai iubit pe ei, cum M-ai iubit pe
Mine.
24. P rinte,aceiapecareMii-ai dat voiesc ca
undesuntEus fieieimpreun cuMinecas
priveasc m rireaMea,pecareTuMi-ai dat-o,
c ciM-ai iubit pe Mine mai nainte de ntemeierea
lumii.
25. O,P rintedrepte,darlumeapeTinenu
Te-a cunoscut, ci Eu Te-amcunoscutiaucunos
cut iacetiac TuM-ai trimis.
26. Ar tat-amnumeleT ui-Lvoiar ta,ca
iubirea cu care M-ai iubit Tu s fie ntr-nii i
Eu ntru ei.
Aadar, ca s ne mntuim i s motenim cu Dumnezeu via a
venic ,trebuies ocunoatemis otr imcuDumnezeu,nc din
via aaceastavremelnic .Trebuie,adic ,s fimstr b tu iilocui ide
Dumnezeu,cas searatennoivia adumnezeiasc .Iar,pedealt
parte,precumnuseafl vrajb nDumnezeu,aas nuseaflenici
ntre cei ce-LaupeElcatemelieavie ii.Stareadepacecutoat f pturaeominuneaademare,nctuimetelumeaiosiletes recunoasc ntr-aceasta fapta lui Dumnezeu.
mp r iavie iivenices-apropov duitiedeschis ;pemp rat
lcunoatemiiubireaI-otim;supuiins tare greu s-adun cas fie

C RAREAMP R

86

IEI

una,deaceeatrebuier sunetdesurle,dup grosimeadeurechelacare


auajunssupuiimp r iei.
N-artrebuidects -Lrecunoatemto ipeDumnezeucaTat i
c noito iisuntemfiii,potrivitcuaceast cunotin ,s neornduimvia a.Pn nurecunoatemc avemndoit fireindoit via :una
p mnteasc i alta cereasc f r de sfrit i ncepnd de aici, pn
atuncitotpe afar ne inem de rostul lacare vrea Dumnezeu s ne
ridice. Trebuies timto isupuiimp r ieic suntemf pturicereti,
trimisevremelnicncorturip mntetispreomareprob ianume:s
vedem i s sevad ncotronclin m cu inima i mintea, i nspre ce
nclin maceeas avempentrutotdeauna.Dac n zuim spre Dumnezeu, pe El l motenim i via a venic ; iar dac nclin m spre firea
pieritoare,vompieridelafa aluiDumnezeuicucelr uvompetrece
f r desfrit.C cinoisuntempieritoricufireap mnteasc ,darnemuritoricufireacereasc ;venicianoastr ns denoiatrn undes-o
petrecem.
Ne-aadusDumnezeudinnefiin lafiin ,dars nemntuiasc
nupoatetar noi.Dreptaceea,ntotfelulnecheam cas -lcunoatem
caTat ipenointreolalt cafra iifiiaiaceluiaiP rinte.Ocunotin sigur despreacestea- iarcredin aajut iducelaaceast siguran - nclin inima,saudragostea,cas mplinimcutoat voiaporuncaceamareaiubirii,ncareserezum toat str danialuiDumnezeu.C cifiruliubiriiridic fiiispreceresculTat ,ipogoar peTat l,
FiuliDuhulnfii.IarpefiiDumnezeuliubiriiileag ntreolalt cas
fie una, ceea ce cnd se mplinete, minuneaz lumea, i o silete s
cunoasc peDumnezeu,dinfii,c cifiiiuni iniubiretr iescnEli
arat n lume cap tul p mntesc al mp r iei cereti. Aceasta e pe
scurtvoiaTat luiirug ciuneaFiului,s prind isocietateaomeneasc
naceeaiiubireTreimic .
Laaceast tr ireavie iivenice,cunceperedeaici,Dumnezeu
icheam copiiiprinmaimultegraiuri,prinmaimultesurle.Iat cteva dintre ele:
1.
2.
3.
4.

Chemareal untric acontiin ei;


Chemareadinafar acuvntului;
Chemareaprinnecazurilevie ii;
Chemareaprinnecazurilemor ii;

CELEAPTESURLE

87

5. Chemarea prin semnele mai presus de fire;


6. Chemareaprinchinuriledepeurm delaAntihrist;
7. ChemarealaJudecat .

GLASULCONTIIN EI

Eungrait cut,ochemarelin ,pecareoauzisaun elegic


vinedinl untru,dartotuidedincolodetine,delaDumnezeu. nsui
cuvntul con-tiin nsemneaz a ti mpreun , la fel. Iar cei ce tiu
mpreun ,lafel,suntDumnezeuiomul.Prinurmarecugetulsaucontiin aeochiulcucarevedeDumnezeupeomiacelaiochicucare
vedeomulpeDumnezeu.Cumlv daam vede - aasimtc m
vede - vederedeodat dinspredou p r i.
Patimile,reauavoin ipestetotp catele,darmaialesneb gareanseam aacestuiglas,ngr m descnitev luripesteochiulacesta, nite solzi, care-i sting graiul, nct abia se mai aude. Atunci i
Dumnezeusestingedinochiulnostrunctneparec nicinumaieste
Dumnezeu.Prinp catelenoastre,cap tulomenescalcontiin einoastre s-amboln vit.n elegemprinurmare,cumsefacec s-a ntunecat
Dumnezeuaadetarenochiip c toilor,nctacetiaajungdebun
credin ,nr utatea necredin eicarei-acuprinsiliseparec abia
acumauajunsla"adev r".
Glasulcontiin eins ,fiindicap tulluiDumnezeudinfiiiS i,
prinfireaSa,nuvaputeafin buitmereu,toat vremeavie iinoastre
p mnteti.Odat iodat ncepes strigelanoi,prndu-ne naintea
luiDumnezeuinainteanoastr detoatef r delegilef cute;iardac
nu ne mp c m cu prul acesta, ct vreme suntem cu el pe cale1,
drume iprinvia aaceasta,avemcuvntulluiDumnezeu,c Elvaascultaprai-ivadadreptate,inevab ganchinurileiadului.
Sunt oameni care s-au nvechit n rele - nevrnd s tie de
Dumnezeu - i,maic trecap tulzilelor,cndnd r tniciafiriis-a mai
stins, s-aupomenitcuor bufniren praznic acontiin eibolnave,
Matei 5, 25.

C RAREAMP R

IEI

rupndtoatez gazurilef r delegiloriazvrlindu-lepetoatenfa a


lor,nctisomnulle-a fugit, iar la unii le-afugitimintea.C cicu
adev rat a fugit mintea omului care o via ntreag nu face altceva
dects sting glasulcontiin ei.DeaceeanuvreaDumnezeus iei
dinvia aaceasta,f r s tiiituc i-aiomortsf tuitorulcelmai
bun, ce-laveailandemn pretutindeni,inutelas s plecif r s
vezi,nc deaici,undeteveiduce.Aasunttocmitelucrurile,caodat
s vad fiecare,vrnd-nevrnd,ceeacetrebuia,princredin ,s vad
totdeauna.

CHEMAREACUVNTULUIIT CEREA
TRAS LAR SPUNDERE

Larmavie iiig l giagrijilordeartestrig oamenilornurechi


nevoilelorp mnteti,maitaredectlestrig glasulcontiin eitrebuin ele lor venice. Oamenii abia mai aud cele de dincolo i li se par
departe:surzeniatotmaimultsent reteichemarealin nusemai
aude.DarDumnezeu,milostivul,cas nu-ipiard nf r delegilelor,
lernduieteichemaredinafar ,pringlasulslujitorilorS i.Prinpreo i
nutecheam omul,cas - ipuin dejdeanom,citecheam Domnul
cas - istr mu ivia atadeom.nc dedemult i-a chemat Domnul pe
oameniprinpreo iilevi i,prinlegeiprooroci,adic princontiin e
mai curate, care nu strmbau chemarea lui Dumnezeu. Iar la plinirea
vremii a venit la noi oamenii nsui Dumnezeu-Fiul sau DumnezeuCuvntul.
Cine a chemat pe oameni mai duios dect Iisus, ca s -L
cunoasc peDumnezeucaTat ,iarpeeiniicafiiifra iaiS i?
Iisus,e drept,chemaicuglasuldinafar ,dar nimeni,niciodat ,n ra
gr itmaitainic,maide-adreptulcontiin eichemareaTat luic trefiii
S i,caEl.C ciIisusardeademilalor,caunDumnezeu.
El a propov duit, binevestindu-ne, mp r ia Cerurilor i, prin
sl vit Sanviere,biruin aasupramor ii,vesteaidescoperireacelei
maimaribucuriidepep mnt.UceniciiS ideatuncii din toate vremile,aupropov duitpemp ratulCerurilor,nduplecndpeoamenis

CELEAPTESURLE

89

seadunecufeluldevia n aradeobrieilamasamp ratului.


Noi,slujitoriiS i,nupurt mpreo ianoastr ,saupreo ialegiivechi,ci
purt mipropov duimpreo iamp r teasc aluiIisusHristos.Deci
nuchem mpeoamenicuchemaredeom,ciDumnezeupreamilostivulicheam copiii,pringraiulomenescalslugilorSalev zute.Nu
ne propov duim pe noi, ci Dumnezeu Se propov duiete prin noi,
singurulcarearedreptuls Sepropov duiasc peSine,fiindnstares
ne mntuiasc . Iat pe cine urm m, ascultnd preo ii cu contiin e
luminate. Nu e graiul omului, ci voia lui Dumnezeu care strig c tre
oameni,dinsfin i,ochemaremaitare. Pesfin inu-itim,darpecei
datori cu cuvntul i tim. R spunderea lor e limpede i t cerea f r
ap rare.
Dar,cumazisoarecine:caleaceamailung pep mntedela
urechilainim ,nctanidezilenuajung,cas -idaidecap t.De
aceea, fiindc ochiulcontiin eii-amaipierdutvedereainiciurechea
nun elegechemareacuvntuluice-iareobriadedincolodevorbe,
Dumnezeumilostivul,cas nupiard peoameni,Iernduieteochemare mai tare.

CHEMAREACAREUSTUR

Maitareimaiduios de cum a chemat Iisus pe oameni, nu-i


poatechemanimenidepelume.Necazurilevie iins ,iaupeoameni
mai aspru dintr-oalt parte,silindu-is -L caute pe Dumnezeu. NecazurilenusuntfaptaluiDumnezeu,ciurmareagreelilornoastre,urmare pecareng duieDumnezeus-ogust m spren elep ireanoastr .
Ammaiputeaad ugac ,greindomulcutoat voiasa,intr subalt
st pnireundeisefur i-ipierdemultensuirisufleteti- idecele
maimulteorilibertateacontiin ei - bunuri f r decaresesimten
multechinuri.Pre uietiunlucrucndnu-1 mai ai.
Suntdou feluri de necazuri. Necazurile pentrup cate i necazurile pentru Evanghelie1.Acivorbimnumaidesprenecazurilevie iide
1 Tesaloniceni 2, 2.

C RAREAMP R

90

IEI

peurmap catelor,icare,prinusturimealor,audaruls fiecrezutede


celcetreceprinele.Iaromuluicarevreas ias dinelenu-ir mne
alt cale, dects -indreptepurt rile dup voia lui Dumnezeu. Deci
"cnd ivavenivreoncercarepeneateptatenunvinov ipecelprin
care i-a venit, ci ntreab -te pentru ce a venit? i vei afla r spuns.
Deoarecefieprinacela,fieprinaltultrebuies beiam r ciuneajudec iiluiDumnezeu"1.
Pepricinasuferin eiiat unschimbdecuvintentre Dumnezeu
iom:
Omulseroag deDumnezeus -lscapedenecazuriiDumnezeuseroag deoms -ischimbepurt rile.Socoti iacum,caredecine
s ascultemainti?Chemareaaceastamaiaspr ofacedroaiadenecazuriinenorociri,strmtor riin paste,vrajbentreoameni,b taie
ntrep rin iicopii,r zboaieiv rsaredesnge,pagube,beteuguri,
secetaifoametea,itotfeluldepustiiri,cenus-au mai pomenit:
toate,urm riiplat ndesat pentrupurtareipentrulipsademinte,
c oamenii nu vor s n eleag la ce mbl teal de necazuri i duce
iubireadep cate.
Iar precum c necazurile vie ii sunt un grai mai aspru al lui
Dumnezeuc treoameniimaigreisaumaiviclenilaminte,nest m rturie Scriptura. Sunt mii de ani de cnd s-auscrisacestea,darr mn
mereudovadac noisilimpeDumnezeus nebat :
Levitic 26:
3. Dac ve iumbladup legileMeleideve i
p ziporuncileMeleileve implini,
4. V voidaploaielavreme,p mntulivada
roadelesaleipomiiroadelelor.
5. Treieratulvostruvaajungepn laculesul
viilor,culesulviilorvaajungepn lasem nat;
ve imncapineavoastr cumul umireive itr i
np mntulvostrurar primejdie.
6. Voitrimitepacepep mntulvostruini
meninuv vatulbura;voialunga fiarele rele din
1

Sf.MaximM rturisitorul,Capetedespredragoste,Filocalia,Sibiu,1947,
ed. I, voi. 2, p. 64.

CELEAPTESURLE

p mntulvostruisabianuvatreceprinp mntul
vostru.
7. Ve ialungapevr jmaiivotriivorc dea
uciinainteavoastr .
8. Cincidinvoivorbiruiosut ,iosut din
voivorprigonizecemii,ivorc deavr jmaii
votridesabienainteavoastr .
9. C uta-voisprevoiiv voibinecuvnta;ro
ditoriv voiface,v voinmul iivoifistatornic
nleg mntul Meu cu voi.
10. Ve imncaroadelevechideaniitrecu ii
ve idalaopartepecelevechi,pentruafaceloc
celor noi.
11. VoiaezalocaulMeunmijloculvostrui
sufletul Meu nu se va scrbi de voi.
12. Voi umbla printre voi, voi fi Dumnezeul
vostruivoi ve ifipoporulMeu.
13. Iar dac nu M ve iascultainuve im
plini aceste porunci ale Mele;
14. Deve idispre uiaez minteleMeleidese
vascrbisufletulvostrudelegileMele,aanct
s numplini itoateporuncileMele,c lcndleg
mntul Meu,
15. AtunciiEuams M portcuvoiaa:voi
trimiteasupravoastr groaza, lungoarea, frigurile,
decarevisevorsec tuiochiiivisevaistovi
sufletul.Ve isem nasemin elevoastrenzadari
vr jmaiivotrivilevormnca.
16. Indrepta-Mi-voifa aMeaasupravoastr i
ve ic deanainteavr jmailorvotri;eivordom
nipestevoiive ifugi,cndnimeninuv va
prigoni.
17. Dac nicidup toateacesteanuM ve i
asculta,atuncineptitvoim ripedeapsapentru
p catelevoastre.

91

92

C RAREAMP R

IEI

19. Voifrngend r tniciavoastr ceamndr


icerulvostrulvoifacecafierul,iarp mntul
vostru ca arama.
20. nzadarv ve icheltuiputerilevoastrec
p mntulvostrunu-ivadaroadelesale,nici
pomiidin aravoastr nu-ivordapoamelelor.
21. Dac ns ,idup toateacestea,ve iumbla
mpotrivaMeainuve ivreas M asculta i,
atuncineptitvoiad ugalovituripentrup catele
voastre.
22. Voitrimitefiarelecmpuluiasupravoastr ,
carev vorlipsidecopii;vorpr p divitelevoas
tre,ipevoiaav voimpu ina,nctsevor
pustii drumurile voastre.
23. idac nicidup acesteanuv ve indrep
ta,civ ve ipurtampotrivaMea,
24. AtunciiEuvoivenicuurgieasupravoas
tr iv voiloviiEuneptitpentrup catele
voastre:
25. Voiaduceasupravoastr sabier zbun toa
recas r zbuneleg mntulMeu.Iardac v ve i
ascundenoraelevoastre,voitrimitemolim
asupravoastr ive ifida inminilevr jmau
lui.
26. Pineacarent reteovoiluadelavoi;ze
ce femei vor coace pine pentru voi ntr-un cup
tor,ivordapineavoastr cucntarul,ive i
mncainuv ve is tura.
27. Dac ns nicidup acesteanuM ve ias
cultaive ic lcampotrivaMea,
28. AtunciiEucuurgievoiveniasupravoas
tr iv voipedepsineptitpentrup catelevoas
tre:
29. Ve imncacarnedeom:trupurilefeciorilor
ifetelorvoastreve imnca.
30. D rma-voin l imilevoastreivoistrica
stlpiivotriivoimpr tiaoraelevoastresub

CELEAPTESURLE

d rm turileidolilorvotri,isevascrbisufletul
Meu de voi.
31. Oraelevoastrelevoiprefacenruin ,voi
pustiilocaurilevoastrecelesfinte,inuvoi
mirosi mireasma jertfelor voastre.
32. Pustii-voip mntulvostru,cts semire
deelvr jmaiivotri,carese voraezantr-nsul;
33. Iarpevoiv voirisipiprintrepopoare;n
urmavoastr mivoiridicasabia,iv fip mntul
vostrupustiuioraelevoastred rmate.
34. Celorcevorr mnedinvoilevoitrimiten
inimifricanp mnturilevr jmailorlor,pn i
fream tulfrunzeiceseclatin ivapunepefug ,
ivorfugicadesabie,cndnimeninu-i va pri
goni.
35. Sevorc lcaunulpealtul,caceicefugde
sabie, cnd nimeni nu-ivaurm ri,inuve iavea
puteres v mpotrivi ivr jmailorvotri.
36. Ve ipieriprintrepopoareiv vanghi i
p mntulvr jmailorvotri.
37. Iarceicevorr mnedinvoisevorusca
pentrup catelelornp mnturilevr jmailor
votriisevoruscaipentrup catelep rin ilor
lor.
38. Atunci ivorm rturisif r delegilelori
f r delegilep rin ilorlor,cumaus vriteinele
giuirimpotrivaMeaiaumersmpotrivaMea,
39. PentrucareiEuamvenitcuurgieasupra
lorii-amdusnp mntulvr jmailorlor;atunci
sevasupuneinimalorceanet iat mprejuri
atuncisevorc ieipentrunelegiuirilelor.,
40. (Atunci)iEumivoiaduceamintedele
g mntulMeucup rin iilor,idep mntmivoi
aduce aminte.

93

94

C RAREAMP R

IEI

Inlocdeoricealt tlcuire,spunemc vremeanoastr levede


cu ochii petoateacesteaioameniitotnusendreapt .Eomaredurerec poporulnupricepe,iarp storiinulecitescm carScriptura,ca
s nugreeasc ,nvr jbindu-secudreptateadumnezeiasc .Nuechip
de-a sc pa de pedeaps , luptndu-te cu ea, ci numai i numai cu
schimbareavie ii.

R SPUNSULPOPORULUI

Iat acumipoc in apoporului,luminatdepov uitoriis i,rentoricuto iidinaspranv tur arobiei,careafostnstares schimbe, de la Dumnezeu, mersul lucrurilor.
Neemia 9:
1. In ziua de dou zeciipatruaacesteiluni
s-auadunatto ifiiiluiIsrail,mbr ca insacicu
capetelepres ratecucenu ,cas posteasc .
2. iosebindu-se cei ce erau din neamul lui Is
raildeto iceidealtneam,auvenitdei-aum r
turisitp catelelorif r delegilep rin ilorlor.
3. i,dup ces-auaezatlalocurilelor,lis-a
citit din Cartea legii Domnului Dumnezeului lor
unp trardezi,iaraltp trardezii-aum rturisit
p cateleloris-au nchinat Domnului Dumneze
ului lor.
Atunciunc rturar n elep itdecelep iteibuncunosc tor al
legiicareatrn pestef r delege,faceluiDumnezeuaceast minunat
m rturisireap catelorp rinteti,nainteapoporului.
7. Doamne Dumnezeule, ...
14. Tu le-aiar tatodihnaTaceasfnt .

CELEAPTE SURLE

15. Tu le-aidatdinn l imeaCeruluipine


cndaufl mnzitile-aiscosap dinpiatr cnd
au nsetat.
16. Darp rin iinotris-aund r tnicitii-au
nvrtoatcerbicialor;n-au ascultat poruncile
Tale, nici s-ausupus,iauuitatminunileceaif
cut pentru ei.
17. nvrtoatu-i-aucerbicialorinr zvr ti
realori-aualesoc petenie,cas sentoarc n
robialor;darTufiindDumnezeu,careiubetia
ierta,z bavniclamnieibogatnmil in
ndur ri,nui-aip r sit,
18. Chiarcndi-auftcutunvi elturnatiau
zis:"Iat Dumnezeult u,carete-a scos din Egipt",is-au pornit cu hulire mare mpotriva Ta,
19. Innem rginitaTamilostivirenui-aip r sit
npustiuistlpuldenorn-a contenit a-ic l uzi
peste zi n calea lor, nici stlpul de foc de a le lu
minanoapteadrumulceaveaudef cut.
20. Trimisu-le-aiDuhulT ucelbun,cas -i nelep easc ,n-ailipsitguralordemanaTa,ise
tea le-aistmp rat-ocuap .
21. Vreme de patruzeci de ani i-aihr nitn
pustie inimicnule-a lipsit, hainele lor nu s-au
nvechit,nicinc l mintelelornus-au rupt.
22. Datu-le-ailorregateipopoare...
23. is-auf cuteist pnipestecet itarii
pestep mntulroditor,pestecaseplinedetoate
bun t ile,pestefntnis patenpiatr ,vii,m sliniuriipomiroditoridinbelug;iaumncati
s-aus turatis-aungr atiautr itndesf t ri
prinbun tateaTa.
24. Dar ei s-auridicatis-aur zvr titmpotri
va Ta; au aruncat legea Ta la spate; pe proorocii
T i,care-indemnaus sentoarc laTinei-au
omort,i i-au adus hulire mare.

95

96

C RAREAMP R

IEI

27. Atunci Tu i-aidatnminilevr jmailorlor


care i-auap sat.Dar,nvremeanecazuluilor,au
strigatc treTineiTui-aiauzitdinn l imeace
rurilor,inmilaTaceamarele-aitrimisizb vitor
cas -iizb veasc dinminilevr jmailorlor.
28. Iardac s-auodihnit,iar iaunceputs
fac relenainteaTa.AtunciTui-ai dat din nou n
mnavr jmailorlor,cas -ist pneasc .ieidin
nou austrigatc treTine,iTui-aiauzitdinn l i
meacerurilori,nmilaTaceamare,i-aiizb vit
de multe ori.
29. I-aipov uits sentoarc lalegeaTa,dar
ei s-aund r tnicitin-au ascultat poruncile Tale
iaup c tuitmpotrivaporuncilorTale, care dau
via celuicelemplinete,ii-au ndrjit spina
realoricerbicialori-aunvrtoat-o,inus-au
supus.
30. Tuns ,ateptndntoarcerealor,i-aing
duitmul ianiile-aideteptatluareaaminteprin
DuhulT uiprinproorociiT i,dareinui-au
plecat urechea. Atunci i-ai dat pe mna neamuri
lorstr ine.
31. Dar, n mila Ta cea mare, nu i-ai strpit,
nici nu i-aip r sit,c ciTuetiunDumnezeumi
losindurat.
32. iacum,Dumnezeulnostru,Dumnezeul
celmare,puternicinfricoat,celceii leg mn
tulT uifacimil ,carenusocoteticapu inlu
crusuferin eleceamnduratnoi,regiinotri,c
peteniilenoastre,preo iinotriitotpoporulT u,
dinvremearegilorAsiriei,pn nziuaaceasta.
33. Tuetidrept n toate cte ne-auajuns,c ci
Tuaifostcredincios,darnoiamf cutrele.
34. Regiinotri,c peteniilenoastre,preo ii
notriip rin iinotrin-aup zitlegeaTa,in-au
luat aminte nici la poruncile Tale nici la ndem
nurile ce le-ai dat.

CELEAPTESURLE

97

35. Ct au fost n regatul lor, n mijlocul binefa


cerilor Tale, ntr-o ar larg iroditoare,pecare
le-ai dat-oTu,einu i-auslujit ie,nicinus-au
ntors de la faptele lor cele urte.
36. iast zi,iat ,suntemrobii arace Tu ai
dat-op rin ilornotricas sebucurederoadele,ei
idebun t ileei,
37. Eainmul eteast ziroadelepentruregii,
c rorane-aisupuspentrup catelenoastre.Aceia
domnescpestetrupurilenoastreipestevitele
noastredup bunullorplac, inoineafl mnma
re necaz.
38. Pentrutoateacesteafacemleg mnt,peca
renoinine,cuisc litur ,ic peteniile,levi iii
preo iinotri,lnt resccupecetea.
Astfelfag duir ,cujur mnt,s sepoartedup legealuiDumnezeu. Nestatorniciafiriiomeneti,cutrecereadevreme,cuvenireape
lumeaaltorrndurideoameni,f cus p leasc ,bachiars sei
sting aceast lumin asuferin ei,aprins deurgiileistoriei.Deaceea
n p stuireavremilorsedezl n uiecamnfiecarernddeoameni.

CEASUL PRIMEJDIEI

Mul ime de oameni ns nici grij n-au de cuvintele chem rii


acesteia, orict le-arvedeacuochiiiartreceprinele.Dac nicidup
asprimeaunoratarechem ri,careustur pieleavie ii,oameniitotuinu
se ntorc spre Dumnezeu,via ancepes fienprimejdie:ncepnecazurilemor ii,surlelechem riiapatra.
Via a o avem de la Dumnezeu: prin El tr im, ne mic m i
suntem1. Adic Dumnezeu este izvorul, sus in torul i rostul sau
destinulvie iinoastre.Dac mergemaa,potrivitacestora,avemvia a
1

Fapte 17, 28.

C RAREAMP R

98

IEI

asigurat de Dumnezeu, temelia ei; dac nu urm m aa, ci nclcim


via a noastr n toate f r delegile i spurc ciunile, care ndr cesc i
sufletulitrupulioducemaavremendelungat ,atunciDumnezeu
sedesfacedinvia anoastr .Totuinusedesfacendat dup greeala
noastr ,cirabd ovremer t cireaomului,afiuluiS umaimic,ntot
chipul chemndu-1.
Iarmoarteaoavemdelaucigaul.Deci,cndoameniiseleag
cu totuldevoiledracilor,leestenprimejdievia aiprimejduiescipe
al ii. Iar de se leag ca robii cu inima de lumea aceasta i de voile
trupuluicelempotrivafirii,mintealisestrmb ,nctnumaideosebete adev rul de r t cire; atunci Dumnezeu se-ntunec dinmintea,
dininimaidinvoin aloriajungc nuvors maitiedeDumnezeu
iaavineosndalamoarte,aavinepr p dulnvremeafiec ruirnd
de oameni. nti e moartea sufleteasc a ateismului, a necredin ei,pe
urm se arat i moartea din afar a trupului, dup vrednicie i spre
n elep ireamultora.
Lanceputoameniitr iaumaimult."ToatezileleluiMatusalem
au fost 969 de ani, apoi a murit."1 Cutrecereadevremenmul indu-se
oamenii pe p mnt s-a nmul it i stric ciunea desfrn rii. i a zis
Dumnezeu:"Nuvamair mneDuhulMeupurureanoameniiacetia,
pentruc suntnumaitrup;decizilelelor(pep mnt)s maifie120
ani"2.Iardup treceredevremeinmul ireaf r delegiintreoameni,
David zicea: "Toate zilele vie iinoastresunt70deani,iarpentrucei
mainputere80deani;iarceestemaimultdectacetia,nu-i dect
osteneal idurere"3.
Aaeranvremuridedemult;ast zimul imeaboliloridesimea
r zboaielormultamaiscurtatvia aoamenilor.Acesteans mplinesc
dinng duin aluiDumnezeu,pedeapsaceaasuprap catelor.
Noinumaisuntemsubmp r ialegiivechi,cinmp r iaharuluictigatnou deMntuitorulHristoscas nemntuim;dardac
nepriceputuldeomse inempotrivalui Hristos,dedragulf r delegilor,cadedinharsublege,iaaatrn asupraluipedeapsacumoarte

Facere 5, 27.
Facere 6, 3. 3
Psalm 89, 10.
2

CELEAPTESURLE

99

n prasnic ,cesemplineteprinr zboaieinenorociri,ntocmaicum


scrie la lege:
1. Celcebatepetat saupemam s fieomo
rt.
2. Celcevagr ider upetat ls usaupema
masa,acelas fieomort.2
3. Cinenuascult depreo i,unulcaacelas
moar .3
4. Ziuadeodihn celceovantina,vafiomorat.
5. Pevr jitoris nu-il sa is tr iasc .5
6. Totcelcesempreun cudobitocs fieomort.6
7. Laniciov duv ilaniciunorfans nule
face ir u!Iardeleve ifaceivorstrigac tre
Mine,voiauziplngerealor,isevaaprindem
niaMeaiv voiucidecusabia,ivor fi femeile
voastrev duveicopiiivotriorfani.7
8. Sabia s-af cutcas piard peceinecredin
cioi.8
9. Tot cel ce va munci n ziua odihnei va fi omort.9
10. Cel ce scoate sabia, de sabie va pieri.10 (Dar
ucigaiipruncilor,ceatrn pesteei?)
11. Cei ce se mp rt esc cu nevrednicie,
furndSfntamp rt anie,nc sefacvinova ide
moarte.DespreeiziceSf.Pavel:"Mul idintrevoi
suntslabiibolnaviiobun partemor"11.
1

PrimulcareafuratSfntamp rt anieafostIuda,fiulpierz rii, care


s-aspnzurat,ac zutdinspnzur toaredei-aspartcapul,acr 1

Ieire21,15.
Ieire21,17.
3
Deuteronoml7, 12.
4
Ieire31,14.

Ieire22,18.
Ieire22,19.

Ieire31,15.
Matei 26, 52.
11
ICorinteni 11,30.
n elepciunealuiIsusSirah39,36.
7
Ieire22,22-24.
io

C RAREAMP R

100

IEI

patndou iis-auv rsattoatem runtaiele,lundastfefplataf r delegii sale1.


Deci,s vrindoricaredintreacestea,nufacemaltcevadectntoarcemceasuluneiprimejdiineateptate,pecarenual ii,cinoine-am
strnit-o n cale.
Iat cefeldelucruritrebuies scoatemdinnoiidintrenoi,c
acesteaaducceasulprimejdieidemoarteisabiaatrn nev zutasupra
vie ii.Iardac ,nlocdendreptarepentrucarened Dumnezeu oarecare vreme de r gaz, noi totui ne nd r tnicim cu mintea mpotriva
voin ei lui Dumnezeu, se ntmpl c , plinind m sura f r delegilor,
cadesabiaisemplnt ncapulcarenumaiareminte.

CEURM RETEDUMNEZEU

Pn lajudecatadinurm ,mntuirea se poate dobndi oriunde,


ipecmpurideb taie;isepoatedobndiidiniad;isepoatepierde
oriunde,inm n stiri,inceatasfin ilorApostoli,is-apierdutin
Rai.Tlharul,r stignitpentrufaptelesale,as ritdepecruce n Rai i
Lucifercafulgerulac zutdinCeruri.Orbuldinnaterec p t vederea
i a v zut pe Dumnezeu i a vorbit cu El, iar fariseii templului o
pierdeau zicnd c -i p c tos i are drac2. Cereau semn3 i umblau s
omoarepeLaz r,celnviatapatra zidinmor i.Orbiar ut ii,stnd
de-apururimpotrivaAdev rului,nuareleac,dararepedeaps .Inima
nfrnt ismerit ns ,Dumnezeunuovaurgisi.Deaceeanfruntnd
mndria,azisc vameiiip c toaselevorlua-onaintea"drep ilor"4,
n mp r iaCerurilor,ic sefacebucurienCeruripentruunp c tos
ce se ntoarce5.
Aceast ntoarcereurm reteDumnezeus ne-octige,ns nu
poate,dac nunenvoiminoi.Deaceeanepoart petotfeluldec i
inecheam cutotfeluldesurlei,dac trebuie,negr ieteicutunul.
1

Fapte 1, 18.
Matei 9, 34.
3
Luca 11,29.
2

^ Matei 21,
31. Luca 15,
7.

CELEAPTESURLE

101

Ceeaceurm reteDumnezeun'totchipulemntuireasauntoarcereanoastr duhovniceasc spreEliAcas , chiardac mair mnem i n via a aceasta. Oamenii ns lega i n netiin , scur i la
minteislabincredin urm rescvia ap mnteasc itoat mhnirea
lor e pentru trupuri1.
Ct ineformaaceastadevia oameniivorfiamesteca i:ceidin
Noul Testament, fiii harului, cu cei din Vechiul Testament pe care numaifricalegiiimai inenrnduial ioameniif r niciuntestament,
oameniif r delegiiiaineornduieliif r leac,fiiiceluir u.
"Acelacareiubetelucrurilebuneifrumoasetindedebun
voiespreharulndumnezeirii,fiindc l uzitdeProviden prinra iunile
n elepciunii.Iaracelacenu-indr gostitdeacesteaetrasdelap cat
mpotriva voii lui - ilucrulacesta lface Judecata cea dreapt , prin
diferite moduri de pedepse.Celdinti,adic iubitoruldeDumnezeue
ndumnezeitprinProviden ,celdealdoilea,adic iubitoruldematerie
eopritdeJudecat s ajung laosnd ."2
Toat r zbatereacunepricepereapopoailuiaceastaeste,c ,n
ngustimea vederii lui, st ruies vad is sus in via aaceastacape
unscopnsineisuficient siens i.Nuvreas zic "muntelui"lumii
acesteiaridic -tedincaleitearunc nmare,cas -ideschid vedereamp r ieispiritului.in-artrebuicredin dectca un bob de mac.
Rars g setiunomcares deasensreligiosmor ii,adic s-oatepte
cu bucurie ca pe-o izb vire sigur din mp r ia p catului. Cuvintele
sfntului ne nva : "Pentru greeala dinti s-a furiat n trup legea
p catului care este pl cerea sim urilor, iar pentru aceasta s-a hot rt
moarteatrupului,rnduit spredesfiin arealegiip catului.Celcetie
c moarteas-aivitdinpricinap catului,spredesfiin arealui,sebucur
purureansufletulluicndvedecumestins legeap catului n trupul
s u,prindiferitelestrmtor ri,cas primeasc nduhfericitavia viitoare.C citiec nusepoateajungelaaceeadenuegolit mainainte din trup, ca dintr-unvas,nc dinvia a aceasta,legea p catului,
sus inut prinnclinareavoin eispreel"3.
1

n elepciunealuiIsusSirah41,14.
Sf.MaximM rturisitorul,R spunsuric treTalasie,ntrebarea54,Filocalia, Sibiu, 1948, ed. I, voi. 3, p. 252.
3
Idem, pp. 309-310.
2

C RAREAMP R

102

IEI

"Cel ce nu primete ntmpl rile care l dep rteaz de patimi,


acelafugedeceeacenutrebuies fug ."1 Dreptaceea,pn nuvom
ajunge de aceeai p rere cu Dumnezeu despre via a noastr p mnteasc , precum i despre cealalt , de pe cel lalt t rm, nu vom avea
linitensuflet,niciuniicual iiinicis n tatentrupinicinornduireaomeneasc .
Trebuies neplec mn elepciuniiatottiutoarealuiDumnezeu,
care,ntotceface,urm reten elep ireanoastr ,oripricepem,orinu
pricepemaceasta.Cndneplec mcapulivreminoice-a vrut Dumnezeu,n clipa aceea c p t m linitea sufletului,orice ar fidatpeste
zilelenoastre.C ciEleSt pnulvie iiialmor ii,deElascult zidirea
ideElsetemeiadul,idinporuncaluiascult draciideSatanalor.
"To ilocuitoriip mntuluisuntonimicanaintealui;Elfacecevrea
cuoasteaceruriloriculocuitoriip mntului,inimeninupoates
steampotrivamnieiLui,nicis -izic :"Cefaci?"2
Cndavruts mntuiasc peAdamicuto idrep ii,diniad i-a
scosipoates scoat dinghearelemor iipeoricinevrea.Deaceeaau
izisP rin ii,mngindpeoameni:"C p c toscaundracde-ai fi, nu
dezn d jdui de puterea lui Dumnezeu", fiindc oricine, care n primejdie de moarte fiind va chema numele luiDumnezeu,ivamntui
sufletulc cince-lvafiaflatmoarteanaceeavafinveci.Iat dece,
netiindu-ne sfritul, suntem datori a ne afla mereu n poc in ca
ntr-nsas fimsocoti inveci.
Dumnezeunecaut ,necheam ,nestrig ,dardac nuvrems
n elegem,ncepes neurm reasc cuprimejdiiin paste.

M RTURIAUNUISFNT

SfntulEfremirul,cumaretalentliterar,povesteac lug rilor


cum a ajuns printr-oprimejdielacunotin aluiDumnezeu:
"Cnd eram copil ca de 14 ani, tare maieramneastmp rat.ntro zi m-autrimisp rin iimeintr-unora,afar dincetate.Ducndu-m ,
'Idemp. 310.
Daniil 4, 32.

CELEAPTESURLE
103

amaflatncale,pelamijloculp durii,ovac ngreunat p scnd.


Era vaca unui s rac. Deci am luat pietre i am nceput a fug ri vaca
prinp dure;iattaamfug rit-odinurm cupietre(iareaeraaproape
s fete),nctac zutlap mnt,ntrucelmaiadnclocalp duriii
a murit.Decil snd-omoart mi-amv zutdecale;iarnoapteaaumncat-ofiarele.Ammaintlnitnp dureaaceeaipes raculac ruiai
era vaca, umblnd s-o g seasc ; i m-a ntrebat, zicnd: "Fiule, nu
cumvaaintlnitovac ngreunat prinp dureaasta?"Iareununumai
c nui-amdatr spunscuviincios,ciicuoc rilecelemaidepeurm lamam rtpes raculacela.
Deci mi s-antmplatc ,dup olun dezile,iar im-au trimis
p rin iinoraulacela.Ducndu-m dar,amnnoptatpecale.Aa
m-auaflatnitep storideoi,iauzisc tremine:"Frate,unde te duci
lavremeaasta?"ile-amr spuns:"M-autrimisp rin iipn noraul
delng cetate,imergacolo".Iareimi-auzis:"Decusear este,
vinoidormilanoi,iarminediminea teveiducencaleata".Deci
ducndu-m ir mnndladnii,pestenoapteaun v litfiarelen
stauliaumpr tiatturmaprinp dure.Decim-auprinspeminest pniiturmei,zicnd:"Tueticareleaiadustlharii,ieiauintratiau
risipitturmaoilornoastre".Iareulep dndu-m ijurndu-m c n-am
nici o pricin n ntmplarea aceasta nu m-au crezut, ci au r mas, zicndu-mi:"Tueticareleaifuratiairisipitturmaoilornoastre!"
Decimaipeurm m-aulegatdecoateim-au dat eparhului. Iar
eparhulaporuncits m bagentemni ,iarslujitoriis iauf cutaa.
ntemni amaflatdoioamenilega i,dintrecare,unuleraclevetit pentru ucidere, iar altul pentru preacurvie. i am f cut laolalt n
temni 40dezile;iardup 40dezileast tutnainteameaunoarecare
tn r nfricoat, i mi-a zis cu glas blnd: "Efreme, ce faci n temni a
aceasta?"Iareuamzisc trednsul:"St pne,ntruar tareaTam-am
nfricoatcufric marefoarteis-adusputereadelamine".iazis
tn rulc tremine:"Nuteteme,cispune-mi mie pricina ta". Deci am
luat pu in ndr zneal din graiurile sale cele blnde i am zis c tre
dnsulcumultelacrimi:St pne,st pne,amfosttrimisdep rin ii
meilaorauldelng cetatei,nserndpecale,m-auaflatnitep storideoiim-au luat s m g zduiasc ladnii.Iarnnoapteaaceea
aus ritfiarelenstaululoiloriaurisipittoat turma.Iarst pnuloilor
m-aprinspemine,zicndc :"Tueticareaiadustlhariiceauintrat

104

C RAREAMP R

IEI

iaurisipitturmaoilornoastre".Aam-aulegatim-audatst pnitorului.inusuntvinovat,St pne,naceast pricin ,cim-au clevetit


pemine.Iarel,zmbindcufa a,mi-azis:"tiuieuc nuetivinovat
lapricinaaceasta,cieticlevetit.Dartiiceaif cutmai nainte de asta
cupu inezile?Cumaialungatcupietrevacas raculuiiaiomort-o?
Decicunoate,c nuestenedreptatelaDumnezeu,cijudec ileDomnuluisuntadncdeadnc.Iarpelng aceastavreaus tiiituc i
b rba iiacetia,caresuntcutinentemni ,suntnevinova idepricinile cu care s-auprtisuntlega i.Ciispitete-ipedniiinva -te
c nundeertsuntnchiintemni aaceasta,cas cunotic drept
esteDomnulidreptateaaiubit."Acesteazicndu-mi tn rulcemis-a
ar tat,s-a dus.
Iardac s-af cutziu ,amchematpeb rba iicareeraucumine
ntemni ,iamzisc trednii:"Fra ilor,pentrucarepricin sunte i
nchiintemni aaceasta?"Atunciazisunuldintrednii:"Eupentru
ucidere suntprins,inevinovatsuntnlucrulacesta".Cel laltnc a
zis: "i eu pentru preacurvie sunt prins i nevinovat sunt de lucrai
acesta".iamzisc trednii:"Cuadev rataaeste;darave ioarece
p categrelepecarele-a if cutvoiipentruaceeaa iajuns- cu purtareadegrij aluiDumnezeu- cas fi iprininnvinuirileacestea".
Atunciaziscelcepentruucidereeraprins:"Cuadev rateuv voi
spune p catul meu. Mai nainte de acestea cu pu ine zile treceam pe
podulrului,celafar dincetate,ial idoioameni,ceveneaunurma
mea,i-auf cutpricin ntredniiunulcualtul,is-au apucat amndoilasfad ilab taie,iunul1-abiruitpecel lalti1-a aruncat de pe
podnruis-adus.Iareu,trecnd,puteams -i dauluimnais -l
scotdinrucas numoar .C ciacelastrigndirugndu-se cu multe
lacrimi,cas -i dau mna, eu n-am vrut, ci l-aml sats senece.C ci
dup vremedeunceas,luptndu-seineputnds ias dinap ,1-a
luat pe el curgerea rului i a murit; iar eu stnd priveam la dnsul.
Acesta-ip catulmeu;itiucudeadinsul,c pentrupricinaaceasta
m-al satDumnezeus fiuclevetitiaruncatntemni aaceasta,c nu
este nedreptate la Dumnezeu".
Iar cel ce era prt pentru preacurvie a zis: "S v spun i eu
p catulmeu.Mainaintedeastacudoianis-antmplatc eraudoi
fra iostaiavndavu iemult moteniredelap rin iiaveauiosor
v duv inc nump r iser ntredniiavereap rinteasc cas -i dea

CELEAPTE SURLE

105

i ei partea cuvenit . Ci fra ii, nevrnd s -i dea nimic, c utau pricin


asupra ei s-o poat scoate f r motenire din averea lor cea p rinteasc .Astfelauclevetitamndoipesoralor,zicndc acurvit,ic
aumartori,caretiulucrul.Iarv duvasejura,zicndc nuevinovat
ntrulucrulacesta.Fra iieins ,nt rtndu-ses dovedeasc nvinuirea lor, s-aun elesntredniic vorvenimartoricarevordovedi-o
precumc acurvit,cas oscoat f r moteniredinavereap rinteasc .Deciauvenitlamineamndoifra iiim-aurugat,zicnd:"S stai
defa nainteasuroriinoastreis m rturisetimpotrivaei,mpreun
cunoi,precumc tiilucrulicuadev ratacurvit,cas o putem
scoatef r moteniredinavereap rin ilori- ivomda50degalbeni".
Iar eu am st tut de fa mpotriva v duvei, cum c tiu lucrul i cu
adev ratacurvit,ceeacenueraadev rat.Aaamscos-o pe dnsa din
averea p rinteasc f r motenire. Acesta e p catul meu, iar pentru
preacurvia, pentru care sunt prt acum i stau n temni nu sunt
vinovat".
Atunci amndoi au zis c tre mine: "Dar tu, frate, pentru care
pricin etiaruncatntemni ?"Iareule-amr spuns:"Mainaintede
aceasta cudou luni m-au trimisp rin ii mei laoraul cel afar de
cetate,iamnseratpecale.ntlnindu-m nitep storideoi,m-au
luats g zduiescladnii.Iarnnoapteaaceeaaus ritfiarelenstaululoiloriaurisipittoat turma.Atuncist pniioilorm-au prins pe
mine, zicnd: "tu ai adus ho ii, care ne-au furat i ne-au risipit nou
turma".iaam-aulegatim-audatst pnitorului.Iat pentrucem
afluntemni ."Atunciauzisoameniiaceiac tremine:"Nucumvaai
fcutituvreogreeal ipentruaceeate-al satrnduial luiDumnezeus cazinispit is tearuncintemni ?"Atuncile-amr spuns,
zicnd: "Cu adev ratv voi spune i eu ce-am f cut. Mult eram neastmp rat,dinpricinap catelormele.Aantr-una din zile m-au trimis
p rin iinorauldelng cetate. Ducndu-m ,amaflatnp dureo
vac ngreunat .Deciamluatpietreiamnceputafug rivacaprin
p dure,iattaamfug rit-odinurm cupietre,pn cndsearatrziu,
am nghesuit-onadnculp durii,undeac zutdealergareiamurit.
Vacaeraaunuis rac.Decidac amomortvaca,ntorcndu-m ,am
datdes racul,ac ruiaeravaca,plngndic utnd-o,im-a ntrebat
ipemine,ziqnd:"Fiule,nucumvaaiv zutpeaici,peundevaovac

106

C RAREAMP R

IEI

ngreunat ?"Iareununumaic nui-amdatr spunscuviincios,cii


foarte l-amoc rtpeel.Acestaep catulmeu."
Adouaziaezutst pnitorullajudecat iauadusnaintealui
cangeaceacutreicoarneitoateunelteleceledemunc iaporuncit
s nepun penoi nainte spre cercare. Deci au venit slujitorii la temni
i ne-au legat cu lan uri de fier peste tot trupul i ne-au adus naintea
judec torului.iporuncindst pnitoruls seaduc lega ii,audezbr catpecelceeraprih nitpentruucidereiaducndu-1 l-au pus n mijloculprivelitei,legatnlan uridefier.St pnitorulntrebndu-1s spun adev rul mai nainte de munci, cum a t cut uciderea, el t g duia,
zicndc nue vinovat, cicutotultar prihan ,i a poruncits -l pedepseasc pe el; iar dup mult vreme de pedepsire s-a dovedit c e
nevinovatiaporuncitst pnitoruls -lslobozeasc .Apoiaporuncit s aduc nainte pe al doilea, pe cel prt pentru preacurvie. Pe
acesta dezbr cndu-1 i aducndu-1 la mijloc spre munci, care lucru
f cndu-se,liric mareicutremurac zutpestemine,ncredin atfiind
cu totul, c negreit i mie mi vine rndul... Deci plngeam i m
v ietam,idefric amsl bitcusufletul.Iarmuncitoriiislujitoriicare
st teau nainte, v zndu-m plngnd i tremurnd, rdeau de mine,
zicnd: "Ceplngi fl c ule? Cnd t ceaicele rele,nu tetemeai; iar
acum plngi, cnd nimic nu- ifolosete.Nuteteme,ndat veiintrai
tulamijloc".Iareu,auzindacestevorbe,maimultm topeamdefric .
ipedepsindu-seicel laltiaflndu-seielnevinovat,judec torula
poruncits -lslobozeasc pe el.Apoia poruncitca pe mine,legatn
fiares m bagentemni .iamf cutacolosingurnc 40dezile.
n a patruzecea zi slujitorii au adus trei oameni lega i i i-au
b gatntemni ,i-au inutnbutuciis-audus.Iarcub rba iiaceia
amt cutnc 30dezile.nvisiar imi-ast tutnaintengerulacela
cemisear tasemainainteimi-a zis: "Efreme, ntrebat-aipeb rba ii
aceia pe care i-aiaflatntemni ?"Eui-amr spuns:"Aa,st pne",i
i-am povestit lui toate acelea care mi-auspusb rba iiaceia.Atunci
mi-azis:"Vezidreaptajudecat aluiDumnezeu?Iarcas cunoti

CELEAPTESURLE

107

aceasta,afl c ceitreib rba icesuntnchiiast zicutinentemni,doisuntcare auclevetitpe soralor,prih nindu-ode curvie,i-au


scos-of r moteniredinavereap rinteasc ,desprecare i-a povestit
ieb rbatulacelacemainaintes-aslobozitdintemni .Iarcel lalt e
careaaruncatpeomulacelanru,desprecare i-apovestit iecel lalt".izicndacesteas-adusdelamine.Deci,dac s-af cutziu ,
amchematpeceitreib rba i,careerauntemni cumine,iamzis
c tre dnii: "Domnii mei, fra i, spune i-mi cu adev rat pentru care
pricin a ifostarunca intemni aaceasta?"Atunciceidoifra imi-au
zis:"Crede,frate,c pentrup catelenoastre.Unuldinnoiamomort,
iar cel lalt a fost prins n preacurvie cu m ritat , i amndoi suntem
vinova ideucidere".Iaraltreileaazis:"ieu,dinp catelemele,am
omort". Deci am zis c tre dnii: "Cu adev rat sunte i vinova i de
ucideri,sausunte icleveti i?"Iareimi-aur spuns:"Adev rat,frate,
dinp cate,cuadev ratvinova isuntem".Deci,vrndeupedeplins
m ncredin ezdac mi-auspusadev rul,le-amzis:"Fra ilor,nucumva
naintea if cutialtegreeliipentruaceleaa iajunss c de innite
nvinuirigrelecaacestea?"Atunciceidoifra iauzis:"Crede, frate,
c avemosor v duv ,cucernic item toaredeDumnezeu,ivrnd
nois oscoatemf r moteniredinavereanoastr ceap rinteasc ,am
clevetit-odecurvie,iamadusimartorimincinoiasupraei.Aaam
scos-oafar dinmotenire".Iarcel laltazis:"Eu treceam rulcunc
unulipricindu-ne, l-amaruncatdepepodnruiamurit".
La rndul meu le-am povestit i lor toate, cele pentru mine,
precumipentruceidoib rba ipecarei-amaflatntemni ,ipentru
acelaceam rturisitasuprasuroriilor,ipentruacelacen-a dat mna
celuiaruncatdednsulnap ,putnds -lscapede la moartein-a
facut-o.Auzind,b rba iiaceias-autemutcufric mareis-au minunat de dreapta judecat a lui Dumnezeu i au zis: "Unul singur este
Dumnezeu, carele face minuni!" Deci to i, plngnd cu mare necaz,
ateptausfritul.
Dreptaceea,adouaziaezutst pnitorullajudecat ,npriveliteanoroduluiis-auadusiar itoateunelteledecazn naintealuii
aporuncits fimaduiinoisprecercare.Deci,venindlatemni cei
rndui icupedepsele,ne-aupuslan uriletlegrumazinetr geauprin
mijloculcet ii,cas neaduc nainteadreg torului,itoat cetatea

108

C RAREAMP R

IEI

alergas nevad nevoiapedepsei.Ajuni,st pnitorulaporuncits se


dezbraceceidoifra iis -ibagenmijloc.Decimuncitoriidezbr cndu-iiaducndu-i, i-aub gatsprentrebare.Iarpenoiamndoine-au
pusnainteacelorceacumsepedepseau.Euplngeamv zndofric
ca aceasta, iar slujitoriim nfricauimaimult,zicnd:"Crede,fl c ule,c deiaisc patnesup ratdincealalt cercare,daracumnuveimai
sc pa,civeigustaitumuncileceveziacum".Decieu,auzindu-ii
v zndu-le,ntrumaretemereispaim amc zut.i, poruncindst pnitorul,auspnzuratpeceidoifra idegem narearo ii,imulteceasuri muncindu-i, au m rturisit clevetirea i nedreptatea ce au facut-o
asuprasuroriilor,icumc eisuntvinova idepreacurvieiucidere.
Iarst pnitoruladathot rreasupralor,cas lisetaiemnadreapt
is -ispnzurenfurci.Deci,dup cei-auluatacetiaplata,st pnitorul a poruncit s -l aduc spre cercare i pe cel lalt. Adus fiind i
acesta,aporuncits -lspnzuregolngem narearo iiis -l munceasc .Decidup mult vreme,spnzuratimuncit,de bun voiea m rturisitiucidereaceof cusedecurnd,precumic aaruncatpealtul
nruiamurit.Atuncist pnitoruladathot rreasupralui,cas ise
taieamndou minileis -lspnzureipeelnfurci.Dup cealuat
ihot rreaaceasta,st pnitorulazis:"Dezbr ca ipetn ruliaduce i-1nmijloc!"Slujitorii,dezbr cdu-m dehainelemele,m-aunf urat cu nite zdren e i ducndu-m gol, m-au pus naintea judec torului.
Eu plngeam cu amar i rugam pe Dumnezeu, zicnd: Atotputernice,Doamne,mntuiete-m denevoiaaceasta,c m facmonahi- i voisluji ie! Iarst pnitorul aporuncitslugilor, zicnd: "ntinde i-1 din patru p r i i-1 bate i cu vine de bou!" Dar cel ce edea
mpreun cu st pnitorul a zis c tre dnsul: "St pne, p zeasc -se
acestalaalt cercare,fiindc evremeaprnzului".Decist pnitorula
poruncits fiulegatculan uriib gatntemni .
Atunciatreiaoar avenitlaminetn rulacelacemis-aar tat
mainaintenvisimi-a spus: "Ce-i, Efreme, te-ai adeverit pe deplin
c Dumnezeu ocmiuiete lumea cu dreapt judecat i nu este nedreptate la Dumnezeu?" Iar eu i-amr spuns:"Aa,St pne,m-am

CELEAPTESURLE

109

adeverit i m-am ncredin at, c minunate sunt lucrurile Domnului i


nenum ratec ileLui".Aaamnceputa-i ruga cu multe lacrimi, zicnd: "St pne, ai f cut dreptatea aceasta mare cu robul t u, i ntru
ar tarea Ta ai mngiatneputin a mea. Miluiete-m pe mine robul
T uim scoatedintemni aaceasta,cas m nvrednicescam face
monahis slujescSt pnuluiHristos".Iarel,zmbindcufa a,mi-a
zis:"Sec dea ie,s fiicubun aezareis nutearuncintemni a
.aceasta; dar cu purtarea tacearea,intrndaici,cepots - ifac?ns nu
te teme; n-os iaimulte.C civinealtst pnitor,carevreas teslobozeasc ".izicndacesteas-a dus.
Iar eu, ntru mult necaz petrecnd, socoteam oare cum vor lua
sfritcelepentrumine.Deci, dup cincizileavenitaltst pnitor,
carepetrecusencasap rin ilormei.Laapteziledup luareast pnirii,antrebatpeacela,c ruiaierauncredin atejudec ile,desunt
cevalega intemni ?Iar elspunndu-ic e untn rlegatpentru o
pricin oarecare,nziuaoptaaporuncits sernduiasc ieirea.Deci,
eznd el n divan a poruncit s fiu adus spre ntrebare. i Venind
slujitoriilatemni ,iar imi-aupuslan uldegrumazim tr geaun
priveliteacet iisprecercare.St pnitorulaporuncits m dezbrace
is m legecuzdren ei,punndu-m nmijloc,m-au adus naintea
judec torului.St pnitorulv zndu-m m-acunoscut,ns dup asprimea legilor m-antrebati,cunoscndc suntclevetit,aporuncits -mi
dea drumul. Atunci slujitorii dezlegndu-mileg turileidndu-mi hainele, m-au mbr cat i m-au slobozit. Iar eu cu preasl vire izb vindu-m ,ndat inumaidectammersnmuntelaunstare ic zndla
picioareleluiipovestindu-i lui toate, m-af cutpe mine monah.
Acestea,fra iimei,vile-ampovestitpentrufolos,caivoimpreun cumines sl vi ipeDumnezeucelcevoietecato ioamenii
s semntuiasc ilacunotin aadev ruluis vie"1.

Sf.EfremSinii,Cuvinteleinv
nal ,1926,pp.3-7.

turile,Bucureti,TipografiaNa io-

110

C RAREAMP R

IEI

SOCOTELILEN ELEPCIUNIICUMOARTEA

Cndnumair spundoameniilachemareadragosteiluiDumnezeu,daudeasprimeadrept iiSale,cnd,sprepedepsirear ut ii,ng duier zboaiele.Atuncivia aoricuiseafl nprimejdiedemoarte,i


acelordeacas iacelordepefronturi.
S cercet m,ntremarginileng duite,pricinaaceasta,ar zboaielor,carepemul iispal def r deleginiroaiedelacrimi.Lu mca
gnd de ajutor ndarear spunsuluivoin aluiDumnezeu,careurm retecato ioameniis semntuiasc ilacunotin aadev ruluis vie.
Dreptaceea.Dumnezeu,celmilostivntrudrept i,peceineb g torin
seam sauprotivnici- dartotuioamenicumsecade- abia cu ajutorul
primejdieiinduplec s vreaieicevreaDumnezeu,adic mntuirea,singurullucrucuadev ratdetrebuin .Aldoileagnddeajutore
primireademainaintecabun,aceeaceornduieteifaceDumnezeu, i tiind c nimic nu se ntmpl f r voia lui Dumnezeu, s ne
bucur mdehot rreaLui,chiardac nupricepemaceasta.Iargndul
altreileaec nsuferin ef r devoies-au mntuit mucenicii, n suferin edebun voies-aumntuitcuvioii;totaaicusuferin eler zboaielor,multmaimul isemntuiescpefront,dects-arfimntuitacas .
Obinuit, lumea crede c mor n r zboaie cei r i i scap cei
buni.Esteinuesteaa,pentruc numaisingurDumnezeutiei ine
socoteala fiec ruia. Unul din sfin i a zis: "Caprele eu sunt; iar oile
Dumnezeuletie".Peurm numaisingurDumnezeutie- iprecum
tiei face - dac pentru cineva e mai de folos via a, sau mai mult i
folosetemutareadinvia aaceasta.ApoiDumnezeu,natotputernicia
Sa,foloseteipeceir i, penecredincioi,peceif r niciunDumnezeu,bachiaripedraci,caprintr-niis aduc lamntuirepeceide
mntuit.
Aabun oar cineva,nc rcatdep cate,cuml-aupov uitcei
trei"prieteni"ais i,ajungelastrmtoareinevoiemare.Necazurile i
maitopesctrupul,imaisub iaz minteaiaag setepeDumnezeu,
capesingurasc pareasadinprimejdie.AcumI seroag pentruprima
dat ,ipoatecaniciodat .Deci,cuprilejultrcoalelormor iinjurul
vie iisale,Dumnezeunatottiin aSa,v zndu-1c s-a ndreptat pe
caleabun pentrutoatezileleluipecarele-ar mai avea - dac arfi

CELEAPTESURLE

111

cuminte - nchipnev zutiminunatlscap demoartesigur .Dac


ns ltie,c maitrziuvaaveaopoc in i maibun ,lvamaing duiprintremaimulteimaigreleprimejdii,sc pndu-1dinfiecare,c ci
necazurilespal petelep catelordepehainanoastr nev zut ,- imai
trziulscoatedintopitoareasuferin elor,fiesprevia aceaf r de
trup, fie ntorcndu-1sprevia ap mnteasc ,capeunn elep it.
Peceicens n-austatornicienbine,ciiar is-ar ntoarce la
rele,uitndf g duin aceauf cut-o la strmtoare, pe unii i scoate din
via aceadeart ,atuncicnddup tiin aluiDumnezeu, au ajuns la
ceamaibun poc in dinvia alor,canaceeas sesocoteasc n
vecii f r de sfrit.Acetia aa-s mai de ctig pentru mntuire, primindu-iDumnezeucuctdect poc in .
Peceicetrecu iprinsuferin eauctigatnt rirei statornicie
sprebineiprintr-niitieDumnezeuc ardobndimntuireial ii,
pe acetia i scap i-i ntoarce iar acas . De cumva iar i se dedau
stric ciuniiingr m diriidep cate,iar iicheam lacoal .iaa
facedecteoritrebuieicuto ic itrebuie.
Cuceir ii,dup tiin aluiDumnezeu,f r ntoarcere,printre
altenetiutetaine,areiacestedou socoteli:sauipierdengrab ,n
chipn prasnic,cas nu-imainmul easc releleiaa,maiuors se
osndeasc ;sauc ,prinr utatealor,vreas r spl teasc ,s isp easc ,s ntoarc ,saus mntuiasc peuniidinceideacas ,maiz bavnicilapoc in ,saund r tnicilasfatulirug minteacelorbuni.
Iar pe al treilea fel de oameni, pe cei buni, prin darul lui Dumnezeu,iscoatedinvia aceadeart ,fietiindu-ic araveas cad mai
trziu, tinzndu-ilaf r delegiminilelor,ngreunndu-iastfelsau
chiar pierzndu-i mntuirea i cheamndu-i de aceea mai devreme,
pn nu se schimb n r utate ner utatea lor; fie c , pl cu i fiind lui
Dumnezeu, i-apuslancercareii-a aflat Lui-ivrednici,precum
scrie:
n elepciune3:
1. Sufleteledrep ilorsuntnmnaluiDumne
zeuinusevaatingedednselemunca.
2. P rutu-s-nochiicelornepricepu ic drep
iisuntmor ieudes vrireiieirealordinlume
e6marepedeaps ,

112

C RAREAMP R

IEI

3. imergerealordelanoisf rmare,iarei
sunt n pace.
4. Chiardac nfa aoameniloraundurat
munci,n dejdealoreplin denemurire,
5. ipu infiindpedepsi i,marer splat vor
primi,c Dumnezeui-ancercatpedniiii-a
aflat Lui-ivrednici.
6. Caaurulntopitoare,aai-al murit,icape
ojertf dearderentreag ,aai-a primit.
7. Str luci-vornziuar spl tirii...
Iardac suntcteuniir i,f r leacinup escnimicdinnecazurileoamenilor,trebuiec i-alep datDumnezeui-ilas s sedes vreasc nrele,cas -iiaosnd venic ,- precum s-a spus la cele
pentru Saul.
O alt tain a lui Dumnezeu e i aceasta: Nu pedepsete toat
r utateatuturor,aici,inumaidect;precumnicinusl vetebun tatea
tuturor,aici,inumaidect.Chiardac arfaceaa,atunciioameniiar
facebineledefric ;mntuireaarfidesil ,iarnuofapt alibert iiia
dragostei. Apoi, dac repede ar pedepsi tot r ul, Dumnezeu ar fi un
fricos,unneputincios,micitlaom sur omeneasc saucelmultngereasc ,ine-ardas n elegemc setemeder ui-iap r st pnirea, - cumfacoamenii.Citocmaipefaptulc ng duier ilors -ifac de cap, i-i las pe oameni nenfrica i de pedeapsa n prasnic , ne
dovedete atotputernicia Sa, venic linitit asupra r ului, - atotputernicie,subocrotireac reia,prinvirtuteacredin ei,st mliniti iinoi,
primindpalmeleiscuip rile r ului,capenitem rturiialeneputin ei
aceluia,nfa aatotputernicieiluiDumnezeu,carenent reteculinitea Sa.
Cuaceeac nupedepseter utateanumaidect,intindeispit
puternic , s se des vreasc i ea, spre pedeaps sigur n ziua
judec ii.Iardac ,totui,uneoripedepseten prasnicvreof r delege,
ofacecas maipun frur ut iintreoameni,imaialess nuscad

(Il.f

APTESURLE

I 13

ncredin ncep torii,is nusepiard dintreoamenicunotin a


r spl tiriidup fapte.
Deci,oric r spl tete,oric nur spl tete, l i e binele,fier ul.
un lucru e sigur: c vine o r splat sigur i venic , i c hiruiete
binele asupra r ut ii. Apoi, prin r bdarea multor netiu i de oameni,
atotputernicia i dreptatea lui Dumnezeu, sf rm mereu por ile iadulu i, cuputereaBisericiiv zuteinev zute
iat de ce toat grija i rug ciunea s ne fie s -l primeasc
Dumnezeunlocauriledrep ilorpeceicene-oiaunainte,sc pnd,
cu ornduire dumnezeiasc , din nvelitoarea vie ii celei dearte, l i n u l
dintre slujitorii lui Dumnezeu, tnguindu-se de ngustimea vederii i de
strmtimea credin ei oamenilor, c socotesc numai cele de aici, zice c
"Orict ni s-arp readeneobinuit,daradev rul.acestar mne:c ne-a
trimisDumnezeunlumeaaceasta,cas nv manelep dadeeai
s oc ut mpeceaadev rat "
Pentru iubitorii de Dumnezeu nu este durere, nu este primejdie afar de p cat - i nueste moarte: ei trebuieferici i i urma i cu aceeai
lep daredesineidevia ,oricndvremeane-ar cere-o.
2 Corinteni 4:
16, De aceea nu ne descuraj m, i m car c
omulnostruceldinafar sepr p dete,omulnostruceldinl untrusennoietezidezi.
I 7. Pentru c suferin a noastr , uoar i de-o
clip , ne agonisete nou . mai presus de orice m sur ocump n venic dem rire,
18. Ca unora ce n-avem n vedere cele ce se
v d. fiindc cele ce se v d sunt vremelnice, pe
cndcelecenusev dsuntvenice.
2 Corinteni 5;
1. Cinoitimc ,dac p mnteascanoastr lo
cuin ,ncortulacesta,sedesface,avemnceruri
cl diredelaDumnezeu,cas venic ,nef cut de
mn .
2. De.aceeasuspin mnacesttrup.dorinds
'- nembr c mculocuin anoastr ceadincer

14

CARARKAIMPR TILI

Deci nu sunt de plns dect necredincioii, care s-au stins n necredin ,canitenstr ina iiprotivniciluiDumnezeu.Darebines
se tie c via a n primejdii pe mul i i-a scos din num rul mor ilor i i-a
primitDumnezeudmbra elemor ii.nmp r iavie ii.

JUDECATAMILOSTIV

De obicei oamenii nu se ntorc la Dumnezeu dect atunci cnd


dau de primejdii, adic atunci cnd i ajunge dreptatea dumnezeiasc
dinurm itrebuies deaseamadeceau(acut.Nuer us tentorci
la Dumnezeu nici chiar atunci, n ceasul al unsprezecelea; ns ar f cu
mult maibines vii.debun voie.larosturiletalevenice,inutrasde
mnec sau p lit cu pr jina din urm . Dac am l noi mai sim i i, am
vedea c Dumnezeu, preamilostivul. ne mbie cu iubire. nc din diminea avie ii,tainasfnt apoc in ei,cas nuajungemc tresearavieiiaadembl ti iderele.Tainapoc in eiestejudecatamilostiv ,ceo
face Dumnezeu cu noi p c toii, cnd mergem noi. de bun voie. i ne
m rturisimgreelile.
Preo ii poart preo ia lui Hristos; prin iertarea lor, Dumnezeu te
iart , prin graiul lor, Dumnezeu i vorbete. Prin ei, Dumnezeu te
cheam ,orictai\'\ dep c tos.
MareesteTainapoc in ei,nunumaifiindc teiacedinr u.bun,
din vr jmaalluiDumnezeu,prietenal Lui,ci i pentruc unlucru
aa de mare e acoperit cu chip smerit. Mila cea tar de margini a Ta t lui, ca s scape pe fiii S i de judecata cea aspr , a drept ii dup
fapte,letrimite,cobornddinceruri,peFiulS ucelUnulN scut,s le
fac ojudecat milostiv if r nicionfricoare,iiar is -i mpace
cu Sine.
Poate tocmai pentru c e aa de smerit judecata aceasta milostiv , nu pot s vie la mntuitoarea ei binefacere aproape nici unul
dintre cei cu mintea plin de "tiin " i afumat de mndrie. Cum s
poat veni, ei care tiu totul, ei care st pnesc peste oameni, s vie n
genunchi naintea unui simplu preot i s -i nire toate f r delegile i
necazurile lor 91 Nu, asta mndria n-opoateface,s viedebun voiela

CF-LHAPTESURII

15

smerenie.Deaceea,eidaudeasprimeadrept iicare-i fierbe n zeama


lorpn lisemoaieoaseletrufiei.
Taina poc in ei sau m rturisirea e al doilea botez: botezul lacrimilor.Sunttreibotezuricarenecur escdetoate:primul,princareintr m n obtea cretin e botezul din ap i din Duh, sau naterea a
doua.cndsuntemnzestra icudarurileDuhuluiSfan ,dup atottun a
de mai nainte a lui Dumnezeu. Acesta nu se mai repet . Al doilea e
botezul poc in ei, sau al lacrimilor, pe care l putem face. i trebuie
t cut,oridecteorinisencarc contiin acugreelifa deDumnezeu.
Iat de oameni i fa de noi nine. Iar al treilea e botezul sngelui
care. dac se ntmpl s vie nec utat de noi, de asemenea ne spal
toate p catele, mai ales dac ne-a venit din hot rta m rturisire a l u i
Dumnezeu.CelnTreimenchinatiaSfinteiSaleBisericiAcestae
un dar pe care-1d Dumnezeucuiicui.dinvremenvreme,maiales
nvremeadeprigoan acredin eicretinedreptm ritoare.Acesta iar i
nu se mai repet , i nu atrn de noi. n privin a venirii, ci numai n
privin aprimirii.SfntulCirilnenva 1:
"Dac cinevanuprimetebotezulnusemntuiete.afar numai
de mucenici, care primesc mp r ia i Iar de ap . Mntuitorul, cnd a
mntuitlumeapecruceicnd I s-ampunscoasta,aizvortsngei
ap .cas sebotezecuap .ceiceseboteaz nvremedepaceis se
boteze cu sngele lor. cei ce se boteaz n vremea prigoanelor. Mntuitorulnumeteimuceniciabotez,cnd zice:"Pute is be ipaharulpe
careluilbeauis v boteza icubotezuleucareluim botez 9""2
H lucru de mirare, c pentru pricini p mnteti se g sesc mii i
milioane de oameni, care merg cntnd la moarte, dar pentru mp ratul
Cerurilor abia semaig sescpu ini,dincndncnd.cares fie l i n i ti iibucuroidemoarte.
Pentru aceasta trebuie ochii sp la i mai bine. ca s vad mai
departe dect stadia vie ii acesteia vremelnice, precum erau odat
sfin ii m rturisitori ai l u i Dumnezeu, ferici i s treac prin por ile
foculuiiascu iuls bieilamp ratulsufletelor.Mntuitorulnostru.
nTainaspovedanieirogipeDumnezeu,c ruiaI tem rturiseti.
- defa fiindislugaSa.t lmacialvoiiSalec tretineicheza.alt u
' Sf. Ciril al Ierusalimului, op. cit., pp, %-()7. :
Maieu 10. 38,'

116

C RAREAIMPAR I U I

c treDumnezeu- s - iiertemul imearelelorcele-aif cut,nirndu-le


petoaie.dup cumteajut contiin a.ibuneDumnezeu,c citeiart
de toate datoriile tale.dar numaidac ier iitu.dininim ,greelile
fra ilor t i. Dac nu ier i, nici Dumnezeu nu te iart . i trebuie s
iert mlanesfrit,peto i.dintoat inima.
Cei vechi se rugau pentru cei ce-l schingiuiau i Ie cuprindeau
picioarele, binecuvntnd pe cei ce-iduceaulamoarte;iaral iiziceau,
c artrebuis cump r mcuauroc rileinecazurileceIep timimde
Iaoameni.Totules tenvoietiaa,pentruDumnezeu,iEI iajut ;
c ciadev ratnuedup fires iubetidintoat inimapecel ce e ucide
ntoifelul,ciemai presusdelireAcestaen elesulicap tulacestei
judec i milostive a lui Dumnezeu, redobndirea iubirii f r margini,
ntoars delatoatep catelespreDumnezeuunu)ispreto ioamenii.
Ct se poate prinde de minuneaacesteisfintetaine,iat spunemc ea
lucreaz revenireaoamenilorlaner utateapruncilor.

SFATUL DIN IAD

ntr-o carte veche, din Sfntul Munte, un duhovnic iscusit n


pove eal satnchis ntr-ontmplarenv turaaceasta.
"Un preot, cu fricaluiDumnezeuigrijap stori ilors i,seostenea zi de zi. prin toate mijloacele ce-ist teaunputin ,s ntoarc pe
ceir t ci idincaleapierzanieiis-int reasc ncuvntulluiDumnezeu. Cu toate acestea, vedea cu durere c ostenelile sale r mn f r
road . Credincioii s i iep dar numai f rnicia; ncolo, putrezeau n
aceleaip cate,cumig sise.Zadarnic eraslujba,zadarnicepredicile, zadarnice sfaturile zilnice, zadarnice sfaturile date la spovedanie.
Nimic nu-i clintea din noroiulp catelor.
Ce s fac bietul preot9 Cum s -i ndrepte0 C ci se nfl c ra
pentrulucrulIuiDumnezeu,tiindu-sechezapentrusufletelelor.ise
fr mntaziinoapte,cernddelaDumnezeus -i arate, pentru ce nu
poates -iatrag lamntuire9
ntr-osmb t seara,dup vecernie,st teaam rtpe-opiatr
dingr din ,covritdegrijadatorieisalepreo etiimhnitamarnic

CELEAPTESURLE

117

de truda-i tar road . Cum sta aa, pierdut n gnduri grele, iat c
Dumnezeu i deschise ochii nec jitului s u suflet, asupra unei vedenii
nfricoate:ogloat dearapi,negricat ciunele,isear tar caunnor
ntunecat de duhuri necurate. Era un divan al diavolilor n frunte cu Satana,mareleincruntatultartorallor.
Deodat ,dinmijloculdivanuluiunglasdiavolesczbier declocotiv zduhul:
- Voi,dr cetilorgloate,sfatui i-v ,n scoci icuminteavoastr
meter nviclenii,is -mispune i:cuma iputeavoimaiuorimai
sigurnelapeoameni,cas umplemcueimp r iabezneiipnte
celefl mndaliadului?
Laaceast porunc atartoruluiceluimare,gloatelentunecate
alencornora ilor,intrar nputoareadiavoletilorsfatuiri.
Nutrecumultidinmul imeaaprins desfatieinainteaSataneioc petenie,lucindcap cura,izise:
- ntunecimeata,s furi mnminteaoamenilorgnduldr cesc
c nuesteDumnezeu;astfel,neavnddecines seteam ,uornevor
c deangheare,vorfacenumaiceeacevremnoiivomumpleiadul
cu ei.
Ascultndu-1, Satana chibzuiiapoir spunse:
- Cuminciunaastapreapu inivomputeaprindenundi ;
pentruc lucrurileCeluidesus:cerulip mntulitoatectelempo
dobescm rturisescslavaLuiitoatedovedescc Eleste.S viealtul,
cuon scociremaiviclean .
Atuncidingloatelentunerecului,ieioalt c peteniencornorat
izise:
- ntunecimeata,p rereameaes lespunemoamenilorc ,chiar
dac arfiDumnezeu,dardup moartenuestesufletinuestejude
cat ,i,prinurmare,nicir splat saupedeaps .S lespunemc nue
nicirainiciiadi,prinurmaresuntslobozis m nnce,s beais -i
fac toatepofteletrupuluiialeinimii,c ci,caminevormuriidup
moartenumaienimicios lepar r uc nui-auf cuttoategustu
rile ct au fost n putere.
Satanaicump nivorbele,apoiizise:
- Nicicuvicleugulacestanuvomputeactigapreamul i:c ci
printreoamenisuntuniir s ri ilaminte,caretiuc esteDumnezeui
c ndreaptaLuist r splatasaupedeapsadup fapte.iapoimul i

18

C RAREAMP R

IEI

tiuc sufletuld inuieteidup moarteivamergelajudecataceade


peurm ,dup cuminva Scripturile.Cuvicleugulacestanepic i
nou cevangheare,darmarelucrunu.Euvreauoamenimul i,ca nisipulm rii,s -inchidcapeoturm deprotintoatepeterileiadului1
r cniSatanaitrntiodat dincopit aadetare,c toat droaiadracilorsughi degroaz .
Atunci din mul ime se rupse o alt c petenie i, sprijinindu-se
an oncoad ,duhniurm toareapropunere:
- Preantunecatejupneitat alminciunii,l udat s fiegrija
ta de-aumpleiadulnostrucuprotiiidestr b la i!p mntului 1 Am
ascultatculuareamintevicleuguriletovar ilornotridesprepierza
rea oamenilor,aadescump nou ,tuturordracilort i,i,v zndc
elenusuntpeplaculntunecimiitale,amn scocitIarndulmeuunvi
cleugimaimare:deces nul ud mpeoamenipentrucredin an
Dumnezeu,nnemurireasufletului,njudecatadeapoii nr splata
dup fapte9 Deces nulespuneminoic esteunraiiuniad,care
d inuiescnveaculveacului9 Dar,dup ceIevomspunetoateacestea
- pecareeiletiupreabine- s leoptimlaureche,odat ,dedou
ori,demiideori:nuv gr bi icupoc in a,oamenibuni!Maievreme
destul .Tr i imaintidup cumv vinepofta.Poc in al sa i-o mai
laurm !Nuv gr bi i!
Ascultndu-I,ochiiSataneifulgerar debucuriedr ceasc .Else
ridic trufadepejil uldefl c ricasmoalai,b tndculabapeumeri
pediavolulcaren scociseacestvicleug,glasulluitun odat ,dese
cutremur totntunereculiadului.
- Voi,duhuriputuroasealemp r ieimele,eagndulrisipi i-v
pefa ap mntuluii,caootrav dulce,strecura in urechile oameni
loroaptacuadev ratdup numelenostru:"Nuv gr bi icupoc in a,
oamenibuni,nicicuspovedaniaadev rat .Maievremedestul :mi
ne,poimine,lab trne e.Pn atunci,face i-v datoriac treDumne
zeuisufletnumaiaa,deochiilumii.Vede i-v maintidegrijile
p mnteti,aacaipn acum.Pentrupoc in aadev rat maiave i
vreme,c doarn-os muri ichiarmine!"
i,laporuncaSatanei,duhurileiaduluisempr tiar cuiu eala
gndului pe fa a p mntului, s am geasc pe z bavnicii oameni n
minciuna pierz rii, cu amnarea poc in ei pe mine, pe poimine, la
b trne e...

CELEAPTESURLE

119

Vedenia se stinse, i preotul, trudit de soarta credincioilor s i,


n elese,nsfrit,pricinaz baveilordeasehot rs semntuiasc
cuadev rat.Deform ideochiilumii,eiindeplineaudatoriilecretineti,dar,vr ji ideoaptaademenitoareaviclenilor,g seauc sfaturilep rinteluisuntbunemaimultpentruceib trni.Ctdespreeiniimaiauvremedestul :mine,poimine,lab trne e...".
Iat sfatulde primejdiecare-inclcetepe oameninrelei-i
bag ntoatenecazurileintotntunerecul,iarmine,poimine,ca
nitestoridevlag ,numaisuntbunidenimic.Dumnezeuiart netiin a,darvicleniaba.Iaromulcusocoteal viclean eacelacare-id
cuvoiatoat tinere eadracilor,r mnndcaluiDumnezeus -l dea o
b trne edistrus .Nu-ivafzvrlit ib trne ealaolalt cutinere ea9

DEZL N UIREASTIHIILOR

Dac oamenii totui nu se ntorc de la rele, nici dup asprimea


necazurilor, atunci vin peste ntunecata lume necazuri mai presus de
fire:"T riileceruluivor11zguduite;nuvoicutremuranumaip mntul,
ciicerul,ziceDomnul!"1 C ci:"Moarteaisngele,nvr jbireaisabia,zdrobireaib taia,asupracelornelegiui is-au zidit toate acestea,
ipentrueis-at cutpotopul"2.
SusnCer,lacrmanev zut alumiisernduieteces fiejos
pep mnt,cuto iicufiecare.Darcelecevins sentmple pep mnttotdepep mntiiauplecarea;aac ,ntoate,oricnd,ide
noiatrn ces neviedeladreaptajudecat .C aase inecump na
ntresusijos.
Iarprecumc depep mntsesuiepricinap catelorstrig toare
laceric dincercoboar r spunsul,avemm rturiangerilor,trimii
laLotnSodoma,nchipuladoioameni,c cisodomialocuitorilor
strigalacerichinuiasufletuldreptului:

1
2

2 Petru 3, 10.
n elepciunealuiIsusSirah40,11-12.

C RAREA'MP R

120

IEI

Facere 19:
13. Strigarea lor s-asuitnainteaDomnuluii
Domnul ne-atrimiss -i pierdem.
14. AtunciaieitLotiagr itcugineriis ii
le-azis:"Scula i-v iiei idinloculacesta,c va
s piard Domnulcetatea".Ginerilorns lis-a
p rutc Lotglumete.
Faptele lor nu-il saus cread ,cit ceaus lisepar glum i
aa au pierit i ginerii lui Lot, f cndu-se nevrednici de cuvntul lui
Dumnezeu. Dar avem ns i m rturia lui Dumnezeu, cea dat lui Noe
nainte de potop:
"Sosit-a naintea fe ei Mele sfritul a tot omul,
c ci s-a umplut p mntul de nedrept ile lor, i
iat .Euivoipierdedepep mnt"'.
is-audeschisst vilareleceruluiiafostpotopul.Iar pentru vremuri
viitoareavemalter spunsurialeceruluiatrnnd peste faptele
p mntului:
Apocalipsa 14:
12. Aciester bdareasfin ilor,carep zescpo
runcileluiDumnezeuicredin aluiIisus.
13. iamauzitunglasdincer,zicnd."Ferici i
ceimor i,ceicedeacummorpentruDomnul!Da,
gr ieteDuhul,odihneasc -se de ostenelele lor,
c ci faptele lor vin cu ei".
14. iamprivitiiat unnoralb,icelce
edeapenoreraasemeneaFiuluiOmului,avnd
pecapulluicunun deaurinmnaLuisecer
ascu it .
15. ialtngeraieitdinTempluiastrigatcu
glasmareceluiceedeapenor: punesecereai
Facere 6, 13.

CELEAPTESURLE

121

secer ,c ciavenitceasuldesecerat,fiindc s-a


coptseceriulp mntului.
16. Atuncicelceedeapenoriaaruncatpe
p mntsecerealuiip mntulIiisecerat.
17. ApoialtngeraieitdinAltar,avnd putere
asuprafocului,iastrigatcuglasmareceluice
aveacosorulascu it,iagr it:punecosorult u
celascu iticulegestruguriivieip mntului,c ci
boabele ei s-au copt.
19. Atuncingerularunc pep mntcosorul
luiiculeseviap mntuluiiciorchiniiiarunc
n teascul cel mare al mniei lui Dumnezeu.
20. iteasculfuc lcatafar dincetateiaieit
sngedinteascpn laz balelecailor,in
dep rtaredeomieasesutedestadii.
Ferindu-nedeandr znivreotlcuire.unlucru e sigur, despre
carenumaincapeniciondoial ,c f r delegileducomenireantr-o
istorie cu necazuri din ce n ce mai apocaliptice.

ANTIHRIST

Ele"acela"carevaveninnumeles u- nu al lui Dumnezeu evreu de neam, care va tirani sub ascultarea sa tot p mntul. C ci
"acela" va primi s fie mp rat peste str lucirea tuturor mp r iilor
p mntului.1
Cretinii - cu numele - dinpricinanmul iriif r delegilor care
sting Duhul2,aasevorsl bilaminte,nctdefric 1 mul isevorlep da4 de Hristosivor primitoat voia reaivor gusta toat r utatea
r ului, "c ci credin a nu este a tuturora" 5. Via a lor, sl b nogit de
p cat,vadandr zneal Satanei,carevalucran"acela"totfelulde
1

Matei 4. 8-9. : 1
Tesaloniceni 5. <"' 19.
Apocalips 21.8.

2 Tesaloniceni 2. 3.
2 Tesaloniceni 3. 2.

122

C RAREAMP R

IEI

puteri i de semne, de minuni mincinoase i de am giri nelegiuite


pentru fiii pierz rii, fiindc n-au primit iubirea adev rului, ca s se
mntuiasc . De aceea, pentru c iubesc p catul mai mult dect pe
Dumnezeu, Dumnezeu le trimite am giri puternice, ca s dea crez mntminciunii,is cad subosnd to iceicen-aucrezutadev rul.
ciaundr gitnedreptatea 1.
Iudeii de odinioar , mpini ml untru de "acela" au r stignit pe
Domnul, n epndu-i c lciul2, i nu I-au putut face mai mult nimic;
dimpotriv Domnul, pogorndu-Se prin cruce la cei din nchisoare, a
spart venicele ncuietori, i mare prad a f cut nes iosului iad. De
atunci umbl protivnicul ca un leu turbat. nt rtndu-i uneltele, ca
m car faptele i nv tura Mntuitorului s le ntunece n necredin .
Neputnd nici aceasta, i aprinde ciracii i pe "acela" al lor. care se
repet n fiecare veac de oameni, din zilele Sfin ilor Apostoli', pn n
zilele celui mai des vrit Antihrist, din vremea de apoi, cnd va propov dui Ilie , ca doar -doar va putea m car s sting pe ucenicii lui
Iisus de pe fa a p mntului' prigonindu-i, spnzurndu-i. ucigndu-i,
r stignindu-iintotfelulomorndu-i.
Mai mult. cum zice un P rinte, acest Antihrist - care nu se
mul umete numai cu necredin a sa, ci vrea necredin a tuturora - nu va
avea astmp r dect n ziua cnd ar izbuti s ucid pe Dumnezeu i
s -L azvrle din inima i mintea celui din urm credincios r mas pe
p mnt; i nu rvnete, nebunul, la o mndrie mai mare, dect aceea
dc-a termina odat cu Dumnezeu, iar n locul Lui s -i mplnte n sufletulomului,capeosabieaiadului,chipuls udefiar .
"Acela" nu se mul umete numai s nele pe oameni cu amnarea poc in ei pe mine, pe poimine, la b trne e, ci lupt nebun cernd 1 moarte lui Dumnezeu; 2. moarte nv turii Sale; 3. moarte
cretinilor, ucenicilor S i; 4. pustiire Bisericii Sale i oprirea Sfintei
Jertfe celei dc-a pururi, care este Sfnta Liturghie.
Chinurile cele de pe urm , cele de la Antihrist, n care va lucra
toat putereaSatanei,vorntrecetoateprigoanelectes-aunte itasupracretinilor,delanceputpn nzileleacelea.
2 Tesaloniceni 2. 9-11.
Facere 3. 15.

'1loan 2. 18.
4
Maleahi 3, 23

CELEAPTESURLE

123

Numaisilauneiprigoanepestetotp mntulmpotrivacretinilor
i va hot r s lase la o parte orice vrajb confesional i s fie una.
cum au fost la nceput. Nu vor sc pa de sub t v lugul urgiilor istorici
pn nuvorveniilaminteaaceeas asculteis mplineasc ,m car
lasfrit,rug minteaceamaidepeurm aMntuitoruluinlume.
Poate c n vremile acelea abia vor mai ti cretini; dar oricti voi
r mne, aceia trebuie s treac , peste ceea ce ar li foarte bine s treac
cretin tateavremiinoastreis fieuna.
Primejdia comun s-a ar tat n lume, unirea cretin t ii ntrzie,
Doamne,pn cnd9
Deci. cnd f r delegile vor ncleta mintea i inima oamenilor
i-ivors lb ticiaadetare.nctvorzicec nulemaitrebuieDumnezeu i Biseric i Preo i, nct va fi s lb ticirea i nebunia uni 1 peste tot
p mntul,atuncivinesfritul.

SEAN ALITURGHIEMAIUNILUMEA

PrecumTainapoc in eisaum rturisireaestejudecatamilostiv


aluiDumnezeu,ascuns subchipsmerit,iiubitoriidesmereniedau
de darul acesta, asemenea i Sfnta Jertfa a Mntuitorului, din Sfnta
Liturghie, ascunde, iar i sub chip smerit, o tain a ocrmuirii lumii,
Cei vechi tiau pricina pentru care nu se arat Antihrist n z i l e l e lor,
c ci Sfntul Pavel vorbete despre taina aceasta n chip ascuns, dar n-o
numete2. E Sfnta Liturghie, sau Jertfa cea de-a pururi, despre care a
gr it Domnul prin DaniiFiapoinsuine-anv at.Eaesteaceeacare
oprete s nu se arate Antihrist, sau omul nelegiuirii 4 dect n vremea
ng duit luideDumnezeu.C cipentrumul imeaf r delegilor,demult
ar fi trebuit Dumnezeu-Tat l s sfreasc lumea, ns Dumnezeu-Fiul.
cel ce este iubirea de oameni i de toat firea, mereu se aduce pe Sine
Jertfasfnt naintealuiDumnezeu-Tat l,mijlocindmilostivireadela
El.
Luca 6. 11 .
2 Xe'saloniceni 2. 6.

'Danii! 12. 10.


2 Tesalonieeni 2. .1

CRARKAMP R

124

IEI

Rabd Fiul lui Dumnezeu pentru noi o r stignire nentrerupt ;


Mielul-mp rat st mereu cheza naintea Tat lui, aduendu-se n
Jertfanencetat ,rug mintedemijlocirepentrubiatalume.C den -ar
li sngele Mielului, al nsui Arhiereului-lmp rat. Iisus Hristos, dat de
bun voieinencetatpre demntuirepentru oameni, stnd cu iubire
ip rtinirepentrulume.demultar11necatDumnezeup mntulnsngeleoameniloril-ar li ars cu toc, deslacnd de istov stihiile 1,
DecisngeleMieluluidinSfntamp rt aniemai inesufletul
inoaseilumeanpicioare.Precumtainapoc in eieundaralCerului,
sub chip smerit, pentru mntuirea fiec rui suflet n parte, aa Sfnta
Liturghie, marea tain , ascuns iar i sub chip smerii, mntuietc
lumea, sau o ferete de urgiile Antihristului, lat de ce. toat lumea ar
trebui s vie la Sfnta Liturghie, c pentru d inuirea lumii e darul
acestapep mnt.
Ceea ce se poate spune, pe scurt, despre o prea mare tain a lui
Dumnezeu,ascuns nSfntaLiturghie,careses vreteinCeri
pe p mnt, i pentru care mai ine Dumnezeu lumea, am ncercat. Dar
Sfnta Liturghie este neasem nat mai bogat n taine, care nu se pot
dep na pe limb omeneasc . Dumnezeu coboar ntre oameni i suie
oamenii la Sine. pe scara Sfintei Liturghii.

ROOROCULF)EIOC

Deci ct vreme mai sunt oameni ce caut poc in a i Sfnta


mp rt anie. Satana n-are putere. l oprete Dumnezeu. Dar cnd
oamenii se vor ntuneca la minte aa de tare. nct vor mpiedeca
Sfnta Liturghie, cu toat voia lor. vrnd necredin , n zilele acelea va
nceta i Jertfaceade-apururi,ivancepeurciuneapustiirii,precum
zice la:
Danul 12:
11.idinvremeacndvancetaJertfacea
1

2 Petru 3. 7.12.

CELEAPTESURLE

125

de-apururiivancepeurciuneapustiirii,vorfi1290
de zile1.
E vremea de treianiijum tate,ncarevapropov duiIlie,cel
maimniosprooroc,ivavesticeleaptecupealeurgieiluiDumnezeu - celedepeurm - cucaresevasfrimnialuiDumnezeu2. Va fi
o vreme de strmtoare, cum n-a mai fost de la nceputul lumii, nici nu
va mai fi3. n zilele acelea:
Dani ii 12:
10.Mul ivorficur i i,albi iil muri i;iarcei
nelegiui i se vor purta ca cei nelegiui i. To i cei
f r delege nu vor pricepe, ci numai cei n elep i
vorn elege(cevremee:apropiindu-se a doua venire).
Cei f r delege hulir pe Dumnezeul Cerului din pricina durerilor, care-i frigeau de-imucaulimbile,dardefaptelelornus-au poc it,ziceApocalipsa4.
Laplinireaaceleivremidepeurm ,cndr utateavafides vritcoapt ,vavestiIlie5, Proorocul de foc, a doua venire a Mntuitorului.Vestireaaceasta,bucuriaceamaimareacretinilor,vafiprimejdiede moarte proorocului adev rat; c ci oamenii f r delegiilvor
ucidecapeIoanBotez torul,careeranduhuliputerealuiIlie6, la
cea dinti venire. Dar tocmai cnd protivnicii Atotputernicului credeau
c omornd i pe cel din urm prooroc, n sfrit "au terminat cu
Dumnezeu",iat c nvieIlie...
Iudeii i dau seama de nebunia protivniciei lor i de nelarea
Antihristului i,cunfricoareicutremurmare,sentorciprimescpe
Iisus Hristos-Dumnezeu,dup cumm rturisetedespreeiScriptura.
Proorocul mincinos,Antihristul,prinduhuls unecuratcu care
lucr ise ine,r scoal peto imp ra iilumiis -i adune lar zboiul
zilei celei mari a lui Dumnezeu7, n valea lui Iosafat8,laceldepeurm
r zboiilaceamaimarev rsaredesngedepep mnt.
1

Daniil 12, L
Apocalipsa 15, 1.
'Matei24,21-22.
2

Apocalipsa 16, 10-1


'Maleahi3, 23.
6
Luca 1,17.

7
x

Apocalipsa 16, 14.


Ioil4, 12.

CRARfAMP R

126

IEI

SFNTA CRUCE PF CER

Luminat nslav ,maistr lucitoarecasoarele,c reianc i-au


stat oamenii mpotriv 1 i au njurat-o, se va ar ta, n ciuda tuturor
vr jmailorei,semnsl vitdebiruin abineluiasuprar ului.Atunci,
n zilele acelea nfricoate, pe p mnt i n tot trupul, nsui
Dumnezeu-Cuvntulvine s chemepe oameni,pentrucea dinurm
oar , ns nu la poc in , ci la judecat . Atunci Dumnezeu i iconomia
mntuirii nu mai e pe crezute,cipev zute.
IarpeAntihrist,ncarelucratoat putereaSatanei:
2 Tesaloniceni 2:
8. Domnul l va ucide cu suflarea gurii Sale.
i-lvanimicicustr lucireaveniriiSale.
Daniil 12:
12.Fericitvafcelcevaateptaivaajungela
1335 de zile.
EziuaDomnuluiceamareiniricoat ,zidefericirepentrucei
chema i, alei i credincioi2, zi de bucurie negr it , ziua ntoarcerii
Acas , n ara de obrie' i cap tul plngerii. Zi de fericire, v znd
izbndar bd rii,v zndnviereaceadeobte,v zndmotenireacea
g tit de lantemeierealumiiceloree-Liubescpe Dumnezeu iau
r mas n dragostea Lui pn n sfrit. i taine ntre taine, numai de
Dumnezeutiute,atuncisevorvedea.
Ceilal ins ,vorstas -ideasufletuldegroaz ideateptarea
celor pornite s vie peste lume. c ci T riile Cerului vor fi zguduite.
Atunci vedea-vor pe Cel ce L-aur stignit,venindpenori,cuputerei
cu m rire mult 4; pe Cel ce este dragostea noastr , care nou ne
mpr tiefrica, dargroaza groazelor pentru cei ce L-auprigoniti
L-aur stignitpentruiubireaSadeoameniitrebuinds -icapeteplat
venic dup faptelelor.
1

Luca 2, 34.
"Apocalips 17,14.
'Ieremia22,10.

'Luca 21, 26-28. n elepciunea


lui Solomon 17. 6

CELE APTESURLE

127

ivafijudecata,c cif r delegileauaduspotopulif r delegile


strig igr bescjudecata.
Dreptaceea,v zndc s-aluatpaceadepep mnt1, dar timpul2
nc nunis-a luat, cu glasul lui Dumnezeu3 chem mpeto ioameniide
pretutindenis sepoc iasc ,pentruc ahot rtozincarevas judece lumea!4 Iar ziua aceea poate fi oricnd.
Iat mai pe n eles graiul rug ciunii Mntuitorului, pentru
cretin tateadepesteveacuriidepestetotp mntul,prins pects-a
putut, nsunetulacestoraptesurle...
IardespreAntihristsemaipoatescrieialtfel...

1
2

Apocalips 6,4.
Apocalips 10,6-7.

'1Petru4,11.
Fapte 17, 30-31.

IV

R ZBOIULNEV A ZU T

OMUL.ZIDIREDFMAREPRE

"Lumea,adic Universulv zutalformelormaterialeiUniversulnev zutalspiritelorpure,esteexpresiabun t iiluiDumnezeu,Ea


afostcreat pentrucas sebucuredebun tateadumnezeiasc .Fiin a
ei,dat ntoatelucrurilecareoalc tuiesc,delaprimulmineralpn la
nger, eofiin mp rt it .Via atuturorf pturilorparticip labucuria
nDumnezeudup graduldefiin pecarelauidup capacitateacu
careafostnzestrat fiecare.Acestgraddefiin iaceast capacitate
de participare e principiul ierarhiei dup careeconstituit lumeacreatural .Omulocup naceast ierarhieunloccentral.Printrupapar ine
lumiifizice,prinsufletapar inelumiispirituale.nmarelecosmos,ele
un microcosmos, cum l numete nv atulteolog al Bisericiinoastre.
Ioan Damaschin. Fiin ele spirituale ale crea iei, f cute dup chipul i
asem narea lui Dumnezeu, sunt libere, adic posed voin proprie,
ngeriisunt liberi, omul e liber. P strarea lor n armonia primordial a
bucurieidevia el sat laliberalorvoie. Bucuriadeatr inlumina
dumnezeiasc saucutermenullegendarnParadis,ecuattmaimare
cucteunactdeconsim ire,nvirtutealibert iispirituale.Totastfel
suferin apr buiriidinarmoniaparadisiac vaficuattmaimarecu
ct ea va fi tot un act liber. O parte din ngeri s-apr buitdinarmonia
cereasc prin trufie. Omul s-a pr buit c lcnd de bun voie rnduial
stabilit deDumnezeu.Dac armoniaparadisiac alumiiprimordialee
opera lui Dumnezeu prin Cuvntul, r ul care nvenineaz lumea i are
izvorulnp catulprimuluiom.Opiatr ac zutnlac;darc dereaei
nuprivetenumaipiatra,ciserepercuteaz asupralaculuintreg,pe
careltulbur pn lamaluri.

132

C RAREAIMPARATlll

In noua situa ie a c derii din armonia paradisiac . omul sufer


L lconstat npropriilem dularer ul,durerea,moartea.ileconstat
n toat lumea nconjur toare. P catul lui se r sfrnge asupra lumii
ntregi i lumea ntreag sufer mpreun cu el. fiindc omul ca microcosmos, cu alte cuvinte ca rezumat al stihiilor din care e alc tuit
lumea,facecar uldinels serepercutezeasupralumiidinafar .Istori a omenirii c zute e n cea mai mare parte istoria p catului n desf urare.Lapareimaginear sturnat ndezordineaParadisului legendar
Dou sentimente puternice sporesc triste ea i durerea omului
c zut: sentimentul r mnerii pe dinafar din armonia superioar a lumii
spirituale i refuzul de a accepta integral condi ia de mizerie n care i
isp etepedeapsa.
ntruparea Mntuitorului i isp irea p catului omenesc prin crucificare deschid din nou poarta Paradisului spiritual. Prin Logos s-a
creat armonia primordial a lumii, prin Logosul ntrupat se va restabili
Cretinismuleadouacrea iealumii.Organulprincareserevars din
nou n via energiile harului dumnezeiesc e Biserica. Ua ei e poarta
redeschis aParadisului."'
;

INGIRlC ZU I

Mainaintedeasezidiomulicelev zute,nlumeanev zut a


ngerilor, s-antmplatonebun noutate:Lucifericeatasaauvruts
fie ei mai presus de Dumnezeu 2 .Celelaltec peteniideotirecereasc saumpotrivitacesteinebunii.Luciferns cafulgerulac zut 1 de la fa a
lui Dumnezeu, facndu-se din nger luminat, drac ntunecat. "Vai
p mntuluiim rii,c cidiavolulacobortla voi, avnd mnie mare."4
Eleleul.careumbl r cnind,c utndpecines nghit ".ntreel
isufletsenceper zboiulnev zut.
NichiforCrainic,OrtodoxieiEtiiocra ie.Ed.Cugetarea.Bucureti.1937,
p. 54-56.
" Isaia 14. 12-15. Apocalips 12.12. * I Petru 5. 8.
'l.uca10,18.

R ZBOIULNEV ZUT

133

PUSTIIREAFIRIIOMENETIINADAM

Omul dinti, zidit dup chipul i asem narea lui


Dumnezeu, avea toat f ptura sa ntoars spre
Dumnezeu,careser sfrngeantr-nsul ca soarele ntr-un
bobderou .Mintea,poftaiiu imea,saucugetarea,iubirea
i voin a, erau unite ntreolalt n aceeai vedere sau
contemplare a iui Dumnezeu. Iar trupul, dei p mnt,
neavnd n sine poft p tima ,ntov r ea- aa-zicnd contemplarea aceasta. Asta era temelia cea str veche, n
care omul avea s creasc de la chip la asem nare cu
Dumnezeu.
Protivnicul a dat primul r zboi cu Adam n Rai i
prin el, cu noi, cuto i,ntructto ieramnAdam1. E primul
r zboi pierdut de om, nfrngerea lui ns o repet ntreg
neamul omenesc, mii de ani de-a rndul;iarceeaceaf cut
Adamfaceminoifiecare.Elimpedec lamijloc a fost o
neascultare, o ncovoiere a unei meniri, date omului de
Dumnezeu2.
Iat cercul vicios pe care-1 strngeau cu putere,
asupra firii omeneti. Domniile i St pniile ntunericului1,
mbr cndu-se pe ascuns in sim irea cea dup fire i
povrnind-ospreolucrarecontrafiriiicontraascult riide
Dumnezeu. Iat cum, printr-un sfat r u, ngerii c zu i au
surpat raiul virtu ii din fire. Vom vedea la vreme, c
deodat cuacesta,austinsiluminacunoaterii.
Iat aa a ntors Adam firea omeneasc de la calea
scurt a des vririi, nfundnd-o n h iul ascult rii
str ine,ceeacei-a adus scoaterea din Rai n lumea aceasta.
"Necazmaresef culatotomulijuggreuap s deatunci
pe fiii lui Adam."4 C ci mare sf rmare t cu ucigaul,
b gnd n zidire puhoiul pustiirii mor ii i toat tragedia
istoriei.
Iat ,icualtecuvinte,pustiireacesef cufirii
omeneti.
C dereafiriinispit etotunacuosf rmare,care
1-af cutpeombuc i.Astfelminteai-afostam git de
mndrieislav deart .

' Romani 5, 12.


AsevedeaiSf.MaximM rturisitorul,R spunsuric treTalasie,

ntreb rile3,43i21 Filocalia, Sibiu, 1948, ed. I, voi. 3. 1 Coloseni


2, 15. 'n elepciunealuiIsusSirah40,1.
134

C RAREAMP R

IEI

crezndispititorului,c vaficaDumnezeu,cunoscndbineleir ul1;


sim ireasaudragosteais-a ntors spre trup, care s-a aprins depoft p tima ;voin asauiu imeanspaim iruines-antorsi,v zndu-se
gol, s-a ascuns de Dumnezeu. Iar cnd 1-a strigat Dumnezeu pe nume,
nu L-amaiv zut,cinumaiL-aauzit,devremecevedereacontiin ei
sale era ntoars acum de la Dumnezeu la sine, c ci s-a v zut gol.
Deci,cnds -irecunoasc greeala,minteaierasl bit ,inimar nit
cu iubirea de sine, nct cunoaterea lui dec zut scoase vinovat pe
Dumnezeu pentru pustiirea sa.
Aalu str moulplataneascult rii,ifuscosafar dinfericirea
vederiiluiDumnezeu,ialungatnlumeaaceastaimbr catnhaine
de piele2.
Deatuncifireanoastr nndoit nvr jbireseafl :
I. nvr jbireal untric *

II. nvr jbireanafar :-

. cu
Dumnezeu cu
sinensuicu
semenii cu
fireatoat

Invr jbireaaceastaneurm retecaolegedepedeaps dat firii;


ea ntunec chipul nostru cel dup Dumnezeu. Dar sufletul nu s-a
ntunecatdetot,c ciamair mascontiin a,caosteacenus-a stins
depeCerulRaiului,imereuneaduceamintedeobrianoastr dumnezeiasc i ne mbie o refacere. De la nvr jbirea aceasta vine toat
tulburareair zboiulcelordou legi,adic allegiicuf r delegea,de
careseplngeaiSf.Pavelc seoteauntr-nsul.3 Aasefacec mp tritgreim:mpotrivaluiDumnezeu,mpotrivanoastr nine,mpotrivaaproapeluiimpotrivafiriintregi.Adic p catulsaudec derea
firii ne-a f cut s pierdem: pacea cu Dumnezeu, pacea dinl untrul
nostru,paceacuoameniiipaceacutoat firea.Ne-am s lb t citn
toatep r ile,ctaproape"s seteam "iDumnezeudenoi.Iat dece
ifiarelefugdeom.
1

Facere 3, 5.
Facere 3, 21.
3
Romani 7, 23.
2

R ZBOIULNEV ZUT

135

DUP FIREIMPOTRIVAFIRII

Puterilesufletului:mintea,iubireaivoin a,dup ornduireacea


str veche1,iaveaulucrareai intac treDumnezeu.Aceast tindere
spre Dumnezeu a sufletului era lucrarea cea dup fire; i pe temeiul
st ruin einaceast tindere,urmas cretemdelachiplaasem nare.
Aaeramnsfatul,nascultareaivederealuiDumnezeu.
"nurmap catului,celvicleana intuitputerilesufletuluinc de
lanceputdefireacelorv zute"inumaieracines n eleag is
caute pe Dumnezeu"2, ntruct to i cei p rtai de firea omeneasc i
m rgineauputereara iuniiiamin iilanf iarealucrurilorsensibile
inumaiaveaunicion elegerepentrucelemaipresusdesim uri."1
De la neascultare ncoace, puterile sufletului, nemaifiind unite n
Dumnezeu,cinvr jbiteiaprinsedegndurice se contrazic4, nu mai
lucreaz dup fire, ci lucreaz cel mai adesea, dac nu aproape totdeauna,contrafirii.Dup cuvntulSfin ilor:toat str daniadiavolului
aceastaeraiestecas desfac dragosteasufletuluinostrudeDumnezeuis-o lege de oricealtceva,afar deDumnezeu.
Drept aceea vr jmaul, ca s -i ajung inta f r delegii, mbie
sufletului ispita nti, cea prin pl cere, aducndu-i.momeli pl cute la
vedereibunelagustare5,potrivitecufiecareputerefrnt asufletului,
n parte; iarpetruplmpinges lemplineasc culucrulis lefac
tot mereu. Vrea vicleanul, ca pe nite lipsi i de bucuria vederii lui
Dumnezeu, pe care ne-a furat-o,s nemngie,nv ndu-nes iubim
pl cerea sim urilor, bine tiind vicleanul, c asta stinge iubirea de
Dumnezeuintunec minteadelavedereaLui.C nuDumnezeueste
celcenunemaiiubeteinunemaivede,cinoisuntemceicenu-L
maiiubiminu-Lmaivedem,c cintrenoiiElezidulp catului6, iar
dincoacedezid,noi:ogr mad decioburimereuzdrobindu-ne de zid
intotmaimaresf rmareaflndu-ne.
1

2
Isaia 58, 12.
Psalm 13, 2-3; 52, 3.
Sf.MaximM rturisitorul,R spunsuric treTalasie,ntrebarea59,Filocalia, Sibiu, 1948, ed. I, voi. 3, pp. 310-311. 4 Romani 5
Facere 3, 6.
7, 23. 6 feseni 2, 14.
3

C RAREAMP R

136

IEI

Ascultarea cea str in a ncovoiatdragostea noastr spre lumea


aceastaispretrup.Iu imeasauvoin a,care,dup fire,aveaurostuls
ndreptespreDumnezeucaunarcdragostea,iarc tre diavol mnia, ca
peos geat ,aaprins-ocontrafiriiiatransformat-onur ,nctfiara
deom,cafulgerelezvrles ge ilenobrazulfra ilorinfa aSfntului
Dumnezeu,blestemndidnddraculuipetoateichiarpesinensui.
Iar pe biata minte, de unde - dup fire- aveas fieoglindireasaur sfrngerea lui Dumnezeu, tronul lui Dumnezeu n om, locul S u cel
sfnt1 ,fiec ontunec afumnd-ocumndria,fiec oaprindes stea
mpotriva adev rului, sau ntr-alte chipuri o sf rm i pune ntr-nsa
urciuneapustiiriisauidolul(ideeafix a)p catului.
"Cndra iuneaef r minte,iarmniaaprins ipoftanera ional ,ajungest pn pesufletnetiin a,poftadeasuprireidesfrul.Din
acestea se nate deprinderea p catului cufapta, mpletit cu diferitele
pl cerialesim urilor".
'Tot ce-ideprisosipestetrebuin afireasc enecump tare.Iar
aceasta e calea diavolului spre suflet. Dar tot pe ea se ntoarce acela cu
ruinen aralui,cndfireaepov uit denfrnare. Sauiar i,caleae
format dinafectele(dorin ele)naturale,careatuncicndsuntmplinitepestetrebuin aducpediavolnsuflet,iarcndsuntmplinitepotrivitcutrebuin alntorcprinelen aralui.Iar araacestuiaeobinuinaiconfuzianvrtoat aviciului,ncaretr ietetotdeaunailacare
duce pe cei birui i de iubirea celor materiale."2 Aa se nsc uneaz
vr jmaulnminteacarenu-ip zetepor iledorin elor,iaadetare
ostrmb contrafirii,nctzicer uluibineibineluir u;ntunerecului
lumin i luminii ntunerec; cumin eniei nebunie i nebuniei n elepciune3,cucarescorneteapoic nueDumnezeu4,cinumainatur ,iar
dac evorbas fievreun"Dumnezeu",omu-i "Dumnezeu".
Iat-opebiatamintenelat des vritipediavolrnjindbiruitor,c aizbutits pun minciunaluinminteaomului,aacum1-a asigurat cnd 1-ascosafar dinRai,f g duindu-ic ,mncnddinpomul
oprit,vafi:"CaDumnezeucunoscndbineleir ul" 5. - Deundes
1

2 Corinteni 6, 16.
~Sf.MaximM rturisitorul,R spunsuric treTalasie,ntrebarea49,Scolia
11i15,Filocalia,Sibiu,1948,ed.I,
Isaia 5, 20.
Psalm 52, voi. 3, pp. 192-193.
Facere 3, 5.

R ZBOIUL NEV ZUT

137

mai cunoasc !0 Iat ce e o minte ndr cit : din bun , nebun , care socoteteminciunaadev riadev rulminciun iazvrlecuspurc ciuni
n Dumnezeu, bucurief cnd dracilor.Iat o mintelegat cumplit, trt nrobiestr in ipierzndu-idaruldemarecinstedelaDumnezeu: al libert iivoin eiialdrepteisocoteli.
Iar trupul cel hot rt dup tlre s mplineasc cu lucrul sfatul l u i
Dumnezeu i sfatul dreptei socoteli. mplinete sfatul f r delegii, robind patimilor contra firii, care-lspurc ,ltlh rescdevlag .lstrica
cu bolile i cu totul l fac neputincios spreostenelele suirii de lachip la
asem nare.
Iat h iul de patimi i f r delegi n care r zboiul vr jmaului
cufund sufletul celor ce iubesc lucrurile lui i nu le pas de Dumnezeu.
1 Uciderea
2 Sodomia
3.Asuprireas racilor
4Oprireapl iilucr torilor
1. Iubirea de bani
2. L comia

Pofta:

3. Lenea
4 Curvia

Iu imea:

5 Mnia
6 Invidia sau zavistia

ontunec .

o aprinde:

Prin mnia
aprins :
o surpa:

P cate strig toare


la Cer. mpotriva
aproapelui
mpietresc inima
Facpoc in acu
neputin
Celeaptec petenii
alep catelor.mpotrivanoastr nine

7 Mndria,slavadeart

nvrtoescinima

1.Credin aov ielnic


2Dezn dejdea3,
Sinuciderea

P catempotriva
Duhului Sfnt

1 Erezia
2 Stareampotrivaadev ru
lui
3. Nebunia

HMHHHHHMMI

C RAREAMP R

138

IEI

Iat itreptelec derii,nnum rde12,pecarealunec puterile


noastrenfiecaredinacesth idepatimiip cate:

cu mintea: /

^~ n

4.

Luptainim :
\~""^cuvoin a:/

/
R zbdiav.
\
>

Viomeala
Asupreala
Unirea
Lupta

5. nvoiala
6. mplinirea cu lucrul
7. Deprinderea sau obiceiu
8. A doua fire

..ntunec mintea
y'
^- Aprinde mintea:
iBiruin a
Surp mintea:

9. Dezn dejdea. Erezia.


10 Starea mpotriv
1.propov duit,2.ar tat.
11 . Sinuciderea
12 . Nebunia

Decidac lucrurilearfimersf r niciompiedecare,dup planulucigaalvr jmaului,demultvia aoamenilors-ar fif cutiaddes vrit,nnebunindu-se,ndr cindu-seiomorndu-seuniipeal iii
peeinii.

REFACEREAFIRIIOMENETI
N IISUS HRISTOS

Darcas fiest vilit pustiireaaceasta:"Pentruaceastas-aar tat


FiulluiDumnezeu:cas sf rmelucr rile diavolului"1.
Spreodeplin l murirearefaceriiomuluiiarostuluineasem natdemarealntrup riiMntuitorului,pentructigareaacestuir zboi
pierdutdefireaomeneasc nRai,d mctevapaginideceamaialeas
frumuse eiadncime,dinSf. MaximM rturisitorul.
Ioan 3. 8.

R ZBOIULNEV ZUT

"FiulcelUnulN scutiCuvntulluiDumnezeu,facndu-se om
deplinspreascoatefireaoamenilordinaceast strmtoare,aluatdin
primaalc tuirealuiAdamnep c toeniainestric ciunea;iardin naterea introdus dup aceea n fire, din pricina p catului, a luat numai
tr s turap imitoare,ns tar dep cat.Puterilereleiaveau,cumam
spus, din pricina p catului, lucr rile lor ascunse n tr s tura p tiinitoare, primit de la Adam, ca ntr-o lege necesar firii. V znd ele n
Mntuitorultr s turap timitoare afiriiceleidinAdam,datorit trupului pe care-1aveainchipuindu-ic iDomnulaprimitlegeafirii
dinnecesitatecaoriceomobinuit,iarnumicatdeaplecareavoii
Sale,i-auaruncati asupra Lui momeala, n d jduindc -L vor convinge i pe El, ca prin patima cea dup fire (prin afectul natural) s -i
n luceasc patima cea mpotriva firii (afectul contra naturii) i s
s vreasc cevapeplacullor.Domnulng duindu-le prima ncercare
aispitirilor,prinpl cere,le-af cuts seprind npropriilelorviclenii
i prin aceasta le-a anulat, alungndu-le din fire, ntruct a r mas
neajunsineatinsdeele.Astfelactigatbiruin a- desigur nu pentru
El, ci pentru noi pentru care s-af cutom- punnd n folosul nostru tot
ctigul. C ci nu avea pentru Sine lips de ncercare cel ce era
Dumnezeu i St pn i slobod prin fire de toat patima, ci a primii
ncercarea pentru ca, atr gnd la Sine puterea cea rea din ispitele
noastre,s obiruiasc prinmomealamor ii,peaceeacareseatepta
s -l biruie pe El, ca pe Adam la nceput.
AstfeldelaprimancercareanfruntatC peteniileiSt pniile1,
careauvenits -Lmomeasc ,alungndu-ledepartedefireit m duindlaturadepl cereatr s turiip timitoare.Prinaceastaadesfiin atn
El nsui zapisul lui Adam care se nvoise de bun voie cu patimile
pl cerii, i care, avndu-i voia povrnit spre pl cere, vestea, chiar
t cnd, st pnirea vicleanului asupra lui, prin faptele ce le s vrea,
neputndu-seeliberadinlan ulpl cerii,defricamor ii.
Dup ce,aadar,prinbiruin aasupraprimeiispiteprinpl cere,a
z d rnicitplanulPuterilor,C peteniiloriSt pniilorcelorrele,Domnul le-a ng duit s -i pun n lucru i al doilea atac, adic s vin i
ncercareacelemair m sese,cuispitaprindurere.nfelulacestaa
voitca,deertndu-iaceleadeplinnEl,nsuiveninulstric ciosal
Col6seni2, 15.

140

C RAREAMP R

IEI

r ut iilor,s -L ard caprintr-un foc, nimicindu-1 cu totul din fire.


C ciomulfugeadedurere,dinpricinalait ii,caunulceeratiranizat
purureaf r s vreadefricamor ii,deaceeast ruianrobiapl cerii,
numaiinumaipentruatr i.
Dup ce Domnul a anulat aadar C peteniile i St pniile prin
prima experien a ispitelor n pustiu, t m duind latura de pl cere a
tr s turii p timitoare a ntregii firi. le-a desfiin at din nou n vremea
mor ii,eliminnddeasemenealaturadedureredintr s turap timitoare afirii.AstfeldaraluatasupraSa,caunvinovat,faptanoastr ,din
iubirea de oameni; mai bine zis. ne-ascrisnsocotealanoastr ,caun
bun. m rimea biruin elor Sale. C ci asemenea nou . lund Iar de
p cattr s turap timitoareafirii,princareobinuietes lucrezeale
saletoat Putereareasistric cioas.le-az d rnicitntimpulmor iipe
acelea.ntructauvenitiasupraLuipentruiscodire.iastfelabiruit
asupralorile-a intuitpeCruce.nvremeaieiriisufletului,cape
unele ce n-auaflatnimicpropriufiriilorntr s turap timitoareaLui,
pe cnd ele se ateptau s dea de ceva omenesc, datorit p r ii p timitoare pe care o avea prin fire, din pricina trupului. Deci pe drept
cuvnt a slobozit, prin trupul S u cel sfnt luat din noi, ca printr-o
ncep tur ,toat fireaoamenilorder utateaamestecat neaprintr s turap timitoare.supunndprinns itr s turap timitoareafiriiputerea viclean care se afla tocmai n ea (adic n tr s turap timitoare)
mp r ind asupra firii."1
Prini n cercul vicios dintre p cat i plata lui, ntruparea i
moarteaDomnuluiHristosauadusoameniloroalt natereiaschimbatsensulmor ii,facand-omoarteap catuluidinfireicaleanvierii.

CONTINUAREABIRUIN EI.PRINTAINE

Biruin aMntuitoruluieunic .F r Elnimeninumaipoatectigaoadouabiruin asuprar ului.DarcuHristos,da;ns nuenici


'SfMaximM rturisitorul.R spunsuric treTalasie,ntrebarea21, Filocalia. Sibiu. 1948. ed. I, voi. 3, pp. 62-66.AsevedeaiR spunsullantrebarea
61. din op. cit. pp. 333-345.

R ZBOIULNEV ZUT

141

atunci alt biruin , ci tot aceeai, prelungindu-se n vreme i nmulindu-seculupt torii.C ciIisusHristosmplineteceeacenelipsete
nou .ne-ad ruitoadouanatere,iertndu-ne de prima; ne-ant rit
firea pentru refacerea virtu ii i ne-a luminat mintea pentru refacerea
cunotin ei,- amndou detrebuin pentruanelipicudragosteamai
taredeadev rdectdevia aaceasta.Astfelne-ad ruitinou biruin a
asupramor ii,ntruct- celorcetr imvia anHristos- nu ne mai este
ogroaz ,ciodezlegaredefinitiv dep cat.Moarteapentrunoinumai
esteonfrngereafirii,ciomorreap catuluiiizb vireafirii.Infelul
acesta zicemc biruiminoidardefapteIisusHristos,celcelocuietennoiprinTaine,carectig r zboiuliseotetepentrumntuireanoastr ;i.st ruindinoicudragostennevoin aluiDumnezeu,
r zbete asem narea Sa peste chipul vie ii noastre. Aa ni s-a mp rt it pe Sine, n primele trei Sfinte Taine, fiec ruia, ndat dup
venireanoastr nlume.NiS-ad ruitpeSinecalumin celumineaz
pe tot omul ce vine n lume1. Acestea sunt: Sfntul Botez, Ungerea cu
Sf. Mir i Sfnta mp rt anie, iar la vrsta priceperii cunotin a de
Dumnezeu2.
PrinSfntulBotez,BisericaluiHristosnenatedesus 3 n obteacretinilorsauaucenicilorDomnului.Prinelprimimtergereap catului str vechi4, ntruct to i eram n Adam cnd a p c tuit el 5,
nt rirea firii n starea de cur ie, dobndit prin Botez, r mne s se
mplineasc treptat,conlucrndfiecarecuharuldatlaBotez.
Prin Sfntul Mir primim s l luirea n noi a darurilor Duhului
Sfnt,potrivitcuatottiin aiornduirealuiDumnezeu ce-o are n
via cunoicufiecare.Tainaaceastaned nt rireanvia aceanou
primit laBotezifaces sedezvolte,nbine,talan iiascunin arina
fiec ruiinslanatere.
Iar prin Sfnta mp rt anie l primim pe nsui Domnul Dumnezeul iMntuitorulnostruIisusHristos,caMntuitordinprimejdia
ceoavemcuvr jmaulipustiitorulvie ii.

' Ioan 1. 9.
2
Ioaml7, 3.
?

J, .5.

Io au

Romani5,19i6,22.
'Romani 5. 12-14.

C RAREAMP R

142

IEI

Tot la Botez mai primim de la Dumnezeuipengerulp zitor


carer spundedenoiidedarurileprimite,attnvremeavie iictila
ieireanoastr dinvia ap mnteasc .
Mntuitorulnostrunev zutsembrac cunoi,ipenoinembrac cuSine:
"C inHristosv-a ibotezat,nHristos v-a ii-mbr cat."1
Omulceldinti,luatdinp mntip mntesc,sembrac n
omulceldealdoilea,careestedinCerisefaceceresc. 2 Iar primul
omcerescesteIisusHristos:Omulcelnou,careestechipuliasem narea lui Dumnezeu3. F ptura noastr cea sufleteasc sau duhovniceasc seunetecuHristos,iarElseface- aa-zicnd - Duhul nostru.
Iat pescurtceestet m duireafiriinoastre,saunnoireaomului.
To icretiniisuntboteza iitotuinuto isemntuiesc.Dece0
Iat dece:darurilebotezuluistaunl untrulf pturiinoastrenev zute,
ateptnd sporirea vrstei i vremea min ii, cnd, prin propov duirea
Bisericii, afl m despre comoara cereasc , cea ascuns n arina fiin ei
noastre.
Iat nt rirea acestora prin cuvntul Sf. Marcu Ascetul: "Prin
Botez ni s-a dat harul, ns st ascuns n chip near tat, ateptnd
ascultareanoastr implinireaporuncilor,pentrucareamprimitputere prin el"4.Adev rulc IisusHristosneeste"Cale"spredes vriree
l muritpetoate laturiledeSfin iiP rin iaiR s ritului.Nunumaic
Iisus Hristos ne-a poruncit Botezul, ci chiar porunca l cuprinde pe
Domnul."DomnuleascunsnporuncileSale.iceice-Lcaut peEl,
II g sesc pe m sura mplinirii lor."5 Deci, dac Iisus Hristos se afl
chiar i numai n porunca Botezului, cu att mai vrtos se va ar ta n
mplinireaporunciiindes vrireatainei.Aadarefoartenaturalca
sfin iis fac atrn toaredes vrireanoastr nHristosntidemplinirea poruncilor. Se poate spune i aa: orice silin spre mplinirea
porunciloreonevoin avirtu ii.Deci,dac Domnul.eascunsnpo1

2
3
Galateni 3, 27.
1 Corinteni 15, 47.
Efeseni 4, 24.
Sf. Marcu Ascetul, Despre Botez, Filocalia, Sibiu, 1946, ed. I, voi. 1, p. 285;
i ed. II, voi. 1, Sibiu, 1947, p. 281. 5 Idem,p.249;ip.247.

R ZBOIULREV ZUT

143

runcileSale,firetec esteinstr daniapentrudobndireavirtu ilor.


Elesteputereasausufletulnevoin elorvirtu ii.
Sf. Maxim merge pn acolo, nct spune: "Fiin a virtu ii din
flecareesteCuvntulcelunicalluiDumnezeu,c cifiin atuturorvirtu ilor este nsui Domnul nostru Iisus Hristos" . Dac prin porunci
Domnul ni se mbie, aa-zicnd, dinafar , ca principiu atractiv, prin
virtu iDomnulsemanifest dinl untru,caprincipiuimpulsiv.Porunca
ar fi Cuvntul lui Dumnezeu ca ndemnare dinafar , iar virtutea ar t
Cuvntul lui Dumnezeu ca ndemnare dinl untru. Iar prezen a lui
Hristos n Sfintele Taine r mne un adev r dogmatic. Aci vorbim de
tr ire,dedesf urarealuiHristosdinTainenvia anoastr real .C ci
dac DomnulesteascunsdelaBoteznSanctuarulcelmaidinl untru
alfiin einoastre,caunInaintemerg torndemnndu-ne spre mplinirea
poruncilor, printr-nsele apar pe obrazul nostru spiritual tr s turile
Domnului.Astfelacestetr s turiselimpezescsubndemnuluneifor e
celucreaz dinl untrunafar ,for carenuestealtadectnsuiIisus
Hristos,cels l luitnadnculnostrucelnep trunsnc decontiin .
Prezen a lui Iisus Hristos ni se face tot mai v dit nl untrul nostru,
manifestndu-setotmailuminoas inpurtareanoastr dinafar .Iat
ce spune Sf. Marcu Ascetul: "Templul acesta, adic locaul sfnt al
trupuluiialsufletului,areielunlocnparteadinl untruacatapetesmei.AcoloaintratIisuscaInaintemerg tor2, locuind de la Botez n
noi"1. "Drept aceea, o omule, care ai fost botezat n Hristos, d numai
lucrareapentrucareailuatputereaitepreg tetes primetiar tarea
Celui ce locuietentine."4 "Deci,dac lanceputHristosesteascuns
nporunciiprinTainengropatnnoi,pem sur ceneprindemde
funiaporuncilor,cuputereaLuicareestennoi,dobndimdinaceast
conlucrare virtu ile; iar printr-nsele, ca prin tot attea raze, chipul lui
Hristos iese la lumin , oglindindu-se dinl untru n afar i pe chipul
nostru, pe m sur ce ieim din v luri. De aceea Origen i Sf. Maxim
M rturisitorulconsider drumulcretinuluievlavios,cesentindedela
Ambig. liber. P.G.91,1081,nCursuldeascetic imistic cretin al
Preotprof.D.St niloae,Bucureti,1947,p.25.
2
Evrei 6, 20;
3
Sf. Marcu Ascetul, Despre Botez, Filocalia, Sibiu, 1946, ed. I, voi. 1,
p.287;ied.II, voi. 1, Sibiu, 1947, pp. 282-283.
4
Idem,p.'295;ip;290.

144

C RAREAMP R

IEI

lucrareaporuncilorpn lacunoatere,caundrumtainicalDomnului
nnoi,delacoborreapep mntsubchipsmeritderob,pn lasuirea
pe muntele Taborului, unde s-a ar tat ntoat slava Sadumnezeiasc .
Suim de la nevoin ele ascetice pn la contemplarea mistic : cu
Hristos, prin Hristos, spre Hristos.1
Efoartesemnificativ ntreitacufundareaceluiceseboteaz in
numele Sfintei Treimi. Cufundarea aceasta total nsemneaz att
moartea Domnului pentru noi ct i moartea omului vechi, omul
p catului.Numaicupre ulacesteimor inenvrednicimdeungereacu
Sf. Mir. prin care ni se mp rt esc, dup ornduirea lui Dumnezeu,
darurile Duhului Sfnt i de unirea cu Omul cel nou, cel venit din
Ceruri, prin taina Sfintei mp rt anii. "Prin mijlocirea acestor taine.
Hristosvinelanoi,ifaces lansufletulnostru,sefaceunacucii-1
trezete la o via nou ; iar odat ajuns n sufletul nostru. Hristos
sugrum p catul din noi, ne d din ns i via a Sa i din propria Sa
des vrire.""" n temeiul acestei semnifica ii a Botezului, ca repetnd
moartea i nvierea Domnului, n noi n flecare, sau moartea omului
vechiinviereaOmuluinou,IisusHristos,nisedeschiddou laturi
ale acestei taine: unapozitiv iadouanegativ .
"Hristos, s l luit de la Botez n noi, conduce cu putere nu
numai str duin a noastr dup mpodobirea firii cu virtu i, deci nu
numai lucrarea pozitiv de fortificare prin voin a omului nou, ci i
lucrareanegativ deomorreap catului,desl bire- totprinvoin - a
omuluivechi.C ciomulnounucreteinusentindennoidectpe
m sur ce scade i cedeaz omul cel vechi. n sporirea cu putere a
acestuiprocesspiritualseian elesulBotezuluicaparticipare a celui
ceseboteaz lamoarteainviereaDomnului.DartainaBotezuluinu
enumaiorealizaremomentan auneimor iinvieritainiceaceluice
se boteaz , ci i nceperea unui proces n care moartea i nvierea
aceastacontinu pn lades vrire/"'1

'Pr.prof.D.St niloae,Cursdeascetic imistic cretin .Bucureti,


1947, p.26.
"NicolaeCabasila,Desprevia anIisusHristos,Sibiu,ed.I, 1946, p. 21.
3
Pr.prof.D.St niloae,Cursdeacetic imistic cretin ,Bucureti,
1947, p. 27.

R ZBOIULNIVA/UT

145

DES VRIREA- FINALITATE A OMULUI

Oameni suntem to i; om ns . numai din cnd n cnd cte unul:


acela care nu-i dezminte obria divin; iar Om (cu "O" mare) numai
unul, Iisus Hristos, care pentru noi oamenii. Dumnezeu tund. s-a f cut
Om.
tiam i pn la HI c avem o obrie divin , c suntem nemuritori cu sufletul, c este un singur Dumnezeu, spiritual, nev zut - tiau
acesteaidaciiluiZalmoxis,depemeleagurilenoastre- dar cu venirea lui Iisus Hristos, ca Om ntre oameni, n istorie, se repar structural
fireaomeneasc .Cretinismuleadouacrea iealumii,dup concep ia
Sf. Dionisie Areopagitul. preluat i de Nichifor Crainic n Nostalgia
paradisului.
S dezvolt mpu inceledemaisus.
Intr mnCretinismdemici. tare de mici, prin botez. Atunci ni
se "inoculeaz" cretinismul. Atunci suntem n scu i a doua oar din
ap i din Duh - Sf. Botez; atunci suntem mirui i pe frunte, pe ochi. pe
obraz, pe gur , pe gt, pe umeri, pe mini, pe glezne, cu a doua tain
cretin - Sf.Mir;atunciprimimiatreiatain - n ordinea n care ni
se dau - Sf.mp rt aniecuDomnulHristos.
itrecanii,prunculsefacecopil,tn r,student,asistent...
i vin mprejur ri neprev zute, spontane, care trezesc str funduri, sau fac apel la strfunduri, cu care nc nu fcusem cunotin.
Aceste mprejur ri pot declana adev rate crize ale ra iunii sau ale
contiin ei. Nerezolvate la timp n lumina unei raiuni supreme a
existenei, pot duce la dezechilibru, la sinucidere, la nebunie, sau la o
blazare care nu mai deosebete binele de r u, ceea ce tot un dezastru
sufletesc este.
Aten ie!; suntem invita i de o nev zut ornduire a lucrurilor, s
facem apel, s aducem n sfera luminoas a cunotinei i resorturile
latente ale fiinei noastre, care,actualizate,dep escprinfrumuse ei
putere tot ce agonisisem pn aci, i, prin frumuse ea i puterea lor
intrinsec , s ne redea linitea i echilibrul, pe care ra iunea noastr
omeneasc - orictarfideantrenat cutiin asaufilosofi a - nu le-ar
putea restabili.

146

C RAREAMP R

IEI

nrealitatemprejur rile,orictdecurioasearfi - i poate cu


att mai mult - nu sunt dect excitan ii dinafar , care declaneaz
mecanismul nostru metafizic: creterea noastr spiritual - devenim,
practicireal,contien iidecealalt dimensiuneaexisten ei,alc rei
umilsuportbiologicputemfiinoi,ceincauz .
Avem o natere i o cretere biologic ; e vrsta noastr incontient ,ira ional ,aproape iresponsabil .Aci instinctele p zesc ordineaivia anmodreflex - nu deliberat. Deliberarea, cu tot regretul,
apare n urma for eloroarbealenaturii,careeleneiaunprimire,din
primulceasalvie ii.Deaciimultaneputin ara iuniidearnduiea
o chivernisire mai bun avie ii.Deaciiraradarnobilantrebare,pe
care i-o pun unii tineri n pragul vie ii: cu ce interpretare, cu ce
destinaie s o triesc? Ce am lie fcut cu mine?
Deci, dac avem norocul ca ns i ra iunea noastr s ne trezeasc spre resorturile metafizice ale spiritului nostru, aceasta se petrece printr-un act de smerenie a raiunii, cnd i recunoate cinstit
marginile,vicleniileiincapacitateasade-a ne da prin ea sau prin noi
nine,paceaiechilibrulnfa afor elorr uluiiamagiei haosului.
R ul, nebunia i haosul nu sunt literatur : sunt realit i, care,
uneori,izbescfrontalicaut s nghit relativult uechilibru.Vezi
clar, uneori cu luciditate unic n viat , c "dintr-asta" numai
Dumnezeu te poate scpa.
Iar pe Dumnezeulais dit,"inoculat",latent,nstructurataspiritual .TuetialtoitcuunOm-Dumnezeu,absolutsuperior condi iei
talep mnteti.Prinaceastaituetiun fiu al lui Dumnezeu, dar nu
tiaiacestlucru,nuveniseinniciomprejurarecares - idep easc
puterile naturale,iar Cineva dintine s fac totuimprejurarea necazuluiinofensiv .Eclarc numaiDumnezeuemaipresus,adic emai
tare,dectoricer u,nebuniesauhaos.Iaraceast putere,prinEl,ne-a
dat-oinou .Ne-a dat,adic ,putereas fimfiiailuiDumnezeu.Dac
cineva e contient i triete aceast eviden interioar i pe cellalt
plan al existenei, unuiacaacelaniciunr unuisemaipoatentmpla.Niciomor inupotfi,pentruc ntr-niiprezen a divin eofor
carefacedeart oricezvrcolirear uluiasupralor.Aceastaodovedescmariitiraniaiistorieiromanilor,carevoiaus n buespectacular
existen a cretinismului, imaginnd vreme de 300 de ani, cele mai
cumplitemor ipentrucretini.Cretiniins numureauspectacular,ci

R ZBOIULNEV ZUT

147

numaisimplu,smerit:desabie.Bamaimult,faptulsupravie uiriininimaginabilemunciirevenireamiraculoas las n tate,trezean muncitoriip gniouimirecare-if ceas sem rturiseasc ieidepartea
lui Hristos, botezndu-se pe loc, n propriul lor snge: botezul muceniciei,careielconfer sfin eniadefinitiv .
n definitiv aceasta i este finalitatea omului: creterea sa n
dimensiunile spirituale (conferite de jertfan eleas - deciacceptat -),
aleb rbatuluides vritIisusHristos.Decidesvrirea este finalitatea noastr - cuporunc - dac estecines priceap is seangajeze.
Credin aeunriscalra iunii;darnicidecumoanulare,ci,dimpotriv o iluminare a ei. E o absorbire a sufletului ntr-un dincolo al lumii
acesteia,nmoduldivinalexisten ei.Contientdeaceast dezm rginire, f r s fii mort deloc i n lume, experiezi, tr ieti, la intensit i
neb nuitesentimentullibert iispiritului. De fapt la mijloc e o nviere a
spirituluipeplanulilanivelulra iuniidivineaexisten eingenerali
aceasta o tr ieti ca o eliberare din temni a i teroarea acestei lumi
sensibile.Acumscapidefric .Lumeanusemaipoateatingedectde
temni a ta biologic , - noua ta realitate, de o eviden absolut , sc pndu-icudes vrire.
AcesteasuntcuprinsencuvntulluiIisus:"Eu,Adev rul,v
voifaceliberi!"i"Nuv teme ideceiceucidtrupul- carenupl tete
nimic (n sine) - imaidepartenupots fac nimic!"
Decicndmprejur rilete-aducnsitua ias vezilimitelera iunii,cataclismulnfa ,puteriler uluidezl n uite,nutremurac cinu
etisingur:esteCinevanev zutcutine,ntine,carest viletehaosul,
iar pe tine te crete mai presus de om mprumutndu- i i ie nimbul
divinit ii.
(S nupierdemdinvederec acisedescriunsuirileirosturile
majorealecretinismului,ntr-oconcep iefundamental ,total ,despre
viat ilume.iceeaceseschi eaz aci sunt doar linii extrem de
sumarefa deinfinitalorbog ieifrumuse entr irealorautentic .)
Oiluminareara iunii,datorit "locuirii"luiHristosnsuflet,nu
estedeniciomirare,ntructIisusHristosestenumitnc nterminologia greac : "Logos", Cuvnt, ra iunea absolut a lui Dumnezeu.
Adic ii iuneanoastr primeteodeschideredeorizontlanivelulcu
careDumnezeunsuivedefinalitateacrea ieiSale.Vedemcu"ochii"
luiDumnezeu,gndimcumintendumnezeit ,n elegemnlumin

148

C RAREAMP R

IEI

divin i cele sensibile de aici i cele eterne ale existen ei. Imanen a
naturii se str bate de transcenden a divin - efectul Harului - i des vrireanumaiaresfrit.
Copilul Iisus la 12 ani, n Templul din Ierusalim, m rturisea pe
Dumnezeu ca Tat al S u. Cunotin ele Sale, n privin a Scripturilor,
dovedeau c -s aceleai care au insuflat pe profe i s le scrie, deci El
dintru ale Sale vorbeacun elep iiTempluluiintru ale Sale venea s
le plineasc si n zona aceasta inferioar a lumii i a vieii. A respectat ns i baremul neputin ei omeneti, ieind la propov duirea religiei
abiala30ani,majoratuladmisdeTemplunacestscop.Ens demn
de re inut faptul clarit ii de contiin a filia iei Sale divine, la o vrst
cndfiiiomeneti nc n-au lichidat-ocu joaca.EI ns nu era n scut
prinvoiaoarb ainstinctelor,cas vin cuperdeauagroas ap catului
pe ochii min ii, ci ochii Lui aveau nealterat str vederea absolut a
lumii.
De aceea singura concep ie f r greeal i izb vit de relativitate o arc numai Dumnezeu - Absolutul - nceputul i finalitatea
lumii. I v i csingurulac ruiconcep iefacedinhaos,cosmos.
Cnd cineva se "ncumet " s se lase n conducerea Providen ei,
printr-un elan de iubire de Dumnezeu, adic s -i dep easc contient
condi ia sa uman - sub ac iunea Harului de sus. binen eles - poate
vedea nc de aici arvuna des vririi sale, ntr-un sentiment de liberare, ca o nviere din mor i. Timpul, cauzalitatea, lumea, via a i toate
v milecunoaterii,plinedechinulcontrazicerilor,r mnlap mnt,ca
og oacedeoucndiesedineaunpuiviusaucnddintr-oomid p roas - trecut aparent prin moartea unei crisalide - iese i zboar un
lluture, n culorile curcubeului.
Aa suntem i noi n condi iile vie ii acesteia, o candel cu untdelemnifitil,darnc neaprins .
Cndajungemlacunotin aaceeace suntemdefapt, c avem o
nrudirecuDumnezeu,c locuietechiarnstructuranoastr spiritual ,
c suntemnpragullibereialegeriauneiconcep iidevia decares
ne inem chiar de n-om II pe placul lumii, atunci Dumnezeu aprinde
candela i lumineaz toat via a noastr cu concepia cretin despre
lumeivia .

R ZBOIULNEV ZUT

149

Obinuitconcep iacretin nupreaedus nicichiardecredincioi i nici chiar de cei ce o cunosc teologic destul de bine, pn la
finalitatea sa - maip strndipentruegoism obun partede"via ".
Cualtecuvintesuntpu ineexemplareleomeneticarei'"risc " toat
viaa lor pentru Dumnezeu, pentru cauza lui Dumnezeu n lume.
Aceastadovedetenumaisl bireaomului- prin boala egoismului - nicidecumsl bireacretinismuluinsine,cavaloaresaulumin a
vie ii.
Iat cumdescrieSf.SimeonNoulTeolog, un sfnt din veacul al
X-lea, indumnezeirea. omului:
"Caomtiuc nuv dnimicdinceledumnezeietii
suntcutotuldesp r itdeele.Darprinnfierem v df cut
Dumnezeu i sunt p rta al celor neatinse. Ca om nu am
nimic din cele nalte i dumnezeieti, dar, ca miluit de
bun tateaLui,ampeHristos,binef c torultuturor.C cin
lumina lui Hristos - Lumina Duhului - v dcev d.iceice
v d, n aceast lumin v d pe Fiul. Pe care L-a v zut
tefan,deschizndu-i-seCerurileipecareL-av zut Pavel
maipeurm iaorbit,(- nc nucredea,nuerabotezat,ci
erandrums prigoneasc BisericaluiHristos,decispiritualeraorbiaceast orbires-ar sfrnttemporariasupra
trupului),stndntregcuadev ratnmijloculinimiimele."
Deci ceea ce s-a altoit (s-a "inoculat" - cu un cuvnt de mai nainte),nfiin anoastr spiritual ,ncteunii,dincndncnd,dinveac
n veac, r sare ca o confirmare luminoas , ca o stea ce lumineaz i
contemporanilor mai "z bavnici cuinima a crede toate" nnoirile spre
ndumnezeire a omului.
Fa deaceast denecrezutperspectiv avaloriiomului,nustric s ofacemimailuminoas printr-uncontrastdecuvinte.C cidup
cumuniiridic pn laCervaloareaomului,al iicaut s -i coboare
pn lap mnttoat nsemn tateasa.Realizrile sale fizice sunttoat
valoareainemurireasa.
lu m ns un alt aspect. Dac omul c l torete neatent cu
tranzituls u,poateajungelacrize,ladezechilibru,landrcire: prad
aunuiduhr u,sauaunor puteri rele, care-1 scot clinic dintre oameni.

150

C RAREAMP R

IEI

Dar mai sunt i cazuri cnd poseda ii sunt filosofi. Exemplu:


Nietzsche, revoltat mpotriva lui Dumnezeu, voia "s scrie osndirea
cretinismuluipetoategardurile"- pentruc sl betenomputereade
revolt asupra-omului,crea iasa.Asfritnebun.
Nupot s nu transcriu aci nc vreo cteva citate aleacestui
mare sfnt i scriitor al cretinismului, ntruct vede cea mai larg interpretare a iubirii de oameni, cu care ne men inem,sporim,sauc dem
dincretinism.
tiic peaceast nsuiresufleteasc ,aiubiriideoameni,aidobnditopractic cenu i-od deacarteaiaiajunss realizezidescoperirinsemnate.Infinal:descoperireacretinismuluiintine.
"Prin rbdarea ncercrilor i prin iubirea fa de
dumani - c ciaceastaeiubireadeoameni:s aifa de
to i,buniir i,iubiredinsuflet,pentruto is - ipuisufletul
t u n fiecare zi - acestea te vor face, copile, imitator al
St pnului i te vor arta chip adevrat al Ziditorului,
imitator n toate aledes vririidumnezeieti. Iar Ziditorul
atunci - ia aminte ce- ispun: ivatrimiteDuhulS uite
vainsuflaivalocuiisevas l luifiin ialitevalumina
i te vei umple de str lucire i te va turna din nou ntreg.
Stric ciosul l va face nestric cios i va cl di iar i casa
nvechit , casa sufletului t u adic . Iar aceasta va face i
trupul ntreg cu totul nestric cios i te va face pe tine
Dumnezeudup Har,asemeneaprototipului.
De eti cretin, cum e Hristos Ceresc, aa trebuie s fii
i tu ".
"Duhul dumnezeiesc fiind Dumnezeu, pe care i ia nl untrul Lui, i reface cu totul, i noiete, iface noi, n chip
nen eles...cutotulasemenealuiHristos.
... Denuv ve ifacede aici cereti, cumv nchipui i
c ve ilocuimpreun cuElnCeruri?"
Deciprimiipaincepcuschi areauneiconcep iihot rtcretine i tr it ca o eviden interioar la toate nivelele de care suntem
capabili,i,mprejur rilene-o cer!

R ZBOIULNEV ZUT

151

R ZBOIULNEV ZUT

Caneamuloamenilors d inuiasc ipestetriajulmor ii,Dumnezeuas ditnfirectevalegifundamentalenumiteinstincte,cade


pild instinctul conserv rii vie ii i instinctul de perpetuare al vie ii.
Acestea le avemcomunecutoat seriavie uitoarelor.Avemiinstincte
superioare,specificomeneti,pecarens nuleauoameniito in
egal m sur .Latoatecelelaltevie uitoareinstinctelesuntnormefixe
de via . Numai omul poate interveni cu voin a, cu libertatea i cu
func iacontiin eis modificenaturaacestornormefixe.
Aceast modificareafunc ieiinstinctelor,cndnuep strat n
starealororiginar ,poatefif cut ndou sensuriopuse:nspredereglarea lor, cnd devin patimi, i, n sens opus, nspre convertirea sau
sublimarealor,prinvirtute,prinlupt metodic ,prinnevoin .
nzestrarea firii omeneti cu darul libert ii duce deci fie spre
arbitrariulirobiapatimilor,fiespreeliberarea,prinnevoin ,detirania lor.
Ca atare, nc delanceput,trebuies preciz mceledou naturi
alefiriiomeneti.Unaenaturafizic ,biologic anoastr ialtaenaturaspiritual ,carelocuietevremelnicntemni aacestuitrup.
Trup i suflet form m totui o unitate, i, pn la urm , vom
revenilades vritaunitate,aacumamfostgndi ideDumnezeula
nceputul zidirii, dar aceasta la sfritul istoriei, la nvierea cea de
obte.
Totintervaluldevremepn lamoarteafizic afiec ruianparte,precumitoat istoriaacestuimoddeexisten decimatdemoarte,
euncontinuur zboinev zutntrebineleir uldinom;- fructul oprit
alcunotin eibineluiir ului,mncatlasfatulunuiarpe.
Decilegiledeexisten s ditenfire- instinctele - p timinddereglare prin otravap catului,devin:
1. patimadenutri ie- l comia,be ia,
2. patima de proprietate - avari ia,ho ia,
3. patimadereproduc ie- desfrul,
4. patimadedomina ie- trufia.

152

C RAREAMP R

IEI

Curadevine"patim "uninstincts ditcalegedeexisten a


firii?Iat r spunsulunuiprofesorcretindemedicin :"mplinireaoric ruiinstinctalfiriienso it deopl cere.Omul,numaiomul,din
toate vie uitoarele, vrea s despart func ia biologic a instinctului n
dou : vrea s separe rostul instinctului de plcerea ce-l nso ete,
alegndu-i pl cerea i refuzndu-i rostul". Omul reuete aceast
denaturare, c utat inten ionat - arbitrar - dar n dauna s n t ii, cu
pre ul pierderii libert ii, a deregl rii altor instincte superioare, cu
inevitabileurm ri ereditare.a.m.d.
Sfin ii P rin i au numit "draci" patimile de c petenie (Sf. loan
Sc raruln"Scara"num r 7sau8patimidec petenie),dincauzacaracteruluilorconstrng tor,alobrieiloradamice,acapacit iilorde
a strica echilibrul min iiideaontoarcestricat mpotrivaluiDumnezeu: dracul l comiei, dracul curviei, dracul trufiei, i al i "draci" ai
nervilor.
Unneurologpsihiatruaidentificatpentrufiecarepatim descris
deSfin iiP rin iogland endocrin .Adev ratestec obaz biologic
apatimiloriaurm rilorloroformeaz iglandeleendocrinealc ror
echilibru sau dezechilibru func ional se r sfrnge n toat fiin a omeneasc .
Reamintindu-ne sistematizarea celor patru patimi observ m c ,
pentru eliberarea de ele, li se mpotrivesc ntocmai cele trei voturi monahale.
Nuurm rimprinlupt numaisimpladesp timireainstinctelor,
ci eliberarea total a monahului de orice constrngere a vreunui
instinct al vieii acesteia. Ct e cu dreapt socoteal attamnc m, ne
mbr c miferimtrupuldeintemperii. inems fies n tosis dureze n lumea aceasta atta ct are rnduit, cu rostul de a ajunge suport
omenesc al unui om ndumnezeit. Cnd ns cineva vede rostul s u
numailavia aaceasta,nuvedenimic.Patimile i-au ntunecat lumea de
dincolo de zare. A devenit numai natur biologic, "numai trup".
Cndnomsent reteaceast alternativ ,atrupului,careacapareaz
pentrusineifor elenaturalealesufletului,mintea- contiin achiaratunci rzboiul nevzut ntre binele i rul din om ia o form clinic,
psihanalitic.

R ZBOIULNtV ZUT

153

Mainticonstruc iapsiho-fizic aomului,nansamblulei,e


de un mecanism i inter-rela ie extrem de complicate. Totui
mecanismul func ional al omului e pus, de la zidirea lui, sub
controlul a dou foruri de conducere: cenzura raiunii i mrturia
contiinei.
In creier func ioneaz un centru de cenzur (medical
"inhibi ia") care are la dispoziie tot mecanismul bio-chimic
necesar (neuro-psi-hic, neuro-endocrin, neuro-motor, neuro-static),
capabil s aprobe sau s frneze tot ce obligatoriu trebuie s treac
pe la acest centrii de informaie.
icevineaci9
Vin toate informa iile dinl untru i din afar ale corpului
omenesc: senza ii, reprezent ri (amintiri), dorin e, temeri, etc; iar
mai presusdeacesteasosescacii directivele contiinei. Acesta
e ""locul unde r sar gndurile n minte", cum zic P rin ii, iar
"mintea vede" pe cineprimeteipecinetrebuies resping .
Aci se stabilete, se reflect , uneori cu iu eal de clip , ce
trebuie t cut. C ci acest centru al creierului func ioneaz n dou
durate: cu deliberare, dac e vreme, i reflex, dac via a e n
primejdie. Mai mult chiar, tot aci se stabilete. n frac iuni de
secund ,idac ecazul s sentrerup total stareadecontiin ide
micareaomului,dup gravitateaaccidentului,saudup gradul de
impresionabilitate a cuiva Unii sunt att de "slabi", nct "i
pierdcontiin a"doarv znd nindctevapic turidesnge.
Al doilea for de supraveghere al vie ii nu mai are suport
biologic, ci ine de domeniul vie ii sufleteti i religioase a omului:
contiina.

Reamintimc instinctele,nfunc iunealornormal - nu cea


degradat - toateaunseam rostulcomunalmen ineriinvia a
omuluiamenin atdemoarte.Elesunt,caatare,for eleoarbealefirii
icaut s se impun minii.
', cenzuramin ii(centrulinhibitorii!alcreierului)intre
putereadeimpunereafor eioarbesecreeaz otensiune,olupt .
154

C RAREAMP R

IEI

r zboi chiar, sau dezechilibru total. Instinctele, ct vreme'cineva nu


iesedinrnduial lor,nu-idauomuluilupte,pentruc acesteaprimesc
aprobarea,satisfacereairostullorconcret.Cumns mareamajoritate
a oamenilor au dereglat rostulnormalalacestorfor eoarbealefirii
- urm rind exclusiv pl cerea ce-o confer dar refuzndu-le rostul oamenii au ajuns n robia patimilor. n cazul robiei, cenzura min ii a
sl bit considerabil i patimile conduc mintea, iar omul i-a pierdut
libertatea. Omul care a ajuns rob patimilor nu mai are m rturia contiin ei pentru faptele sale cnd se afl ntr-o stare de necredin , de
uitaredeDumnezeu:atunciomultr ietenstareadep cat.C ci"pcat" aceasta nsemneaz : nfrngerea moral a contiinei de ctre
Satana, prin patimile trupului. naceast starecontiin aomuluiajunge ntr-unfelde"adormire",cansomn,deicontiin anudoarme.
Deci instinctele - for ele oarbe ale firii, altfel n serviciul vie ii
rnduite -,cnddegenereaz npatimi,for alorcretentructeleau
sl bitstavilacenzurii ra iunii, iardeacum caut s osurpe cutotul i
luminacontiin eis osting .
Contiina ns, prin natura ei, nu aprob niciodat viciul i
pcatul, prinnaturaeiedeanusel sa nvins ,chiardac frnaeinu
eluat nseam ifireadec zut s vretep catulpesteopreliteaei.
De aci vin mustrrile de contiin - "prult u,cucaretrebuies te
mpacipedrum",care"nutace"pn ceomulnu-irevizuietenfrngerile sale [ nu se ntoarce de la p cat, ca s poat primi iertarea lui
Dumnezeu.ncazulcndnfrngerilemoralese inlan prindesimea
sau gravitatea lor, urmeaz sanc iuni ale contiin ei, mai grele dect
mustrarea:dezechilibrulmin ii- maiuorsau mai profund, din care se
mai poate reveni - icelelalteformemaigrave:schizofrenia,paranoia,
nebuniaacut i,nfinal,sinuciderea.
Toate acestea sunt urmarea n organic acapitul riicontiin ei,
caorganspiritualalomului,i,caurmare,cufundarea lui n ntunerec
inmunc .Aceasta-iperspectivalugubr avie iinp cat.
"Gndurile", orict de "nebune" ar fi nc nu sunt nfrngeri i
p cat,orict"seimpun",muncindmintea.P catulncepedelanvoireasprefapt ifaptapropriu-zis .
Cuacestean eleseselimpezeteideosebirea- ctopr pastientretrupuliduhulp catuluiintref pturaceanou iDuhulcel
Sfnt.ncazulcndomulcelvechimereuseobr znicetecu"drep-

R ZBOIULNEV ZUT

155

turile" sale biologice asupraomuluicerescibiruie,atuncideosebirea


celor dou naturi care tr iesc ntre esute n noi ajungnd ntr-un
contrast nelimitat, DuhulluiDumnezeuse retragedinomivinpedepse colective cumplite asupra vie ii p c toase. Aa avem motivarea
potopului: "Nu va r mne Duhul Meu pururea n oamenii acetia,
pentruc suntnumaitrup.Decizilelelors maifieosut dou zecide
ani" (Genez 6, 3). De asemenea perversiunea sodomiei, care "strig
nainteaDomnului"(Genez 19,13),aatrasasupraSodomei iGomorei pr p dul focului, care a ars p mntul 400 m. sub nivelul m rii,
formndMareaMoart ,radioactiv pn nziuadeazi.

S ne apropiem acum de o analiz concret atensiuniidintre


minteipatimi.Careestemecanismulbiologic,s zicemalinstinctului
de reproduc ie? Alegem pe acesta, ntruct se lupt mpotriva votului
fecioriei.
Instinctulacestaarecaobriematerial ogland endocrin ,
carevars osubstan chimic nsnge,care,lanivelulcreierului,erotizeaz scoar acerebral .Aceast erotizareconst napari iapeecranul min ii a gndurilor i a imaginilor n favoarea satisfacerii acestui
instinct.
Ele cer nvoirea.
Cenzurarezist ,lerespinge.
Contiin a- careocrotetevia aomuluiisubperspectiv transcendent - aduce"NumeleluiDumnezeucareardepedraci"iaduce
Crucea Domnului: jertfa - lep dareadesine,lep dareadepl cere- "arm asupradiavoluluiCruceaTane-aidat"cnt biserica.
Acestegnduriderezisten ,dac suntputerniceiluminoase,
sunt afirmatecutoat credin aitiindcucertitudinec nsuiIisusse
lupt cu Satana n locul nostru, atunci n organic se petrece o reac ie
chimic ncaresubstan eleendocrinedinsnge,careerotizauscoar a
cerebral , se neutralizeaz printr-o apari ie de anticorpi, care fac
aceast neutralizare, rn felul acesta "gndurile" i "imaginile" i "reprezent rile'",toate pier iserestabileteunechilibruioliniten
minte,asemeneaculiniteapecarearestabilit-o Iisus cnd a venit pe

156

C RAREAMP R

IEI

marelauceniciiS inv lui idetalazurilenfuriatealem rii,careapoi


s-aulinitit.
Linitirea unei furtuni de gnduri sigur c scoate m rturisirea:
"Tu eti Fiullui Dumnezeu" (Matei14, 33). M rturisirile str funde de
credin n Dumnezeu, de pe urma unei eviden e divine, au ca urmare
convertirea, strmutarea for eioarbeneutralizate,ntr-o energie de o
alt calitateideonalt valoare:aiubiriideDumnezeuideoameni
ngenereinicidecumnumair mneiubiredevreunom,catrup.
Aaprindeputerevia areligioas dinchiarneputin aomeneasc ,lat prilejdectigatlanivelnalt.

itotuitalazurilem riinfuriatedepatimiiar iviniizbescn


pere iicor bieiindigurileportului...
Trupul e indiferent, ateu; for ele sale sunt oarbe. Chimismul
endocrin nu e biruit - asimilat, neutralizat - dectdup ociocnire criz -;laobrie,nglande,adic hormonii,seproduciar iiiar i.
Satana nu e definitiv biruit pe p mnt; abia n mp r ia ce va s vie
oameniinusemainsoar inusemaim rit .Lupta"degnd"iar i
ncepe.Omul,caom,ostenete;luareaprinsurprinderepoatefiaprig , nevoitorul se sperie. Se vede nv luit, dezn d jduit chiar. Dar
Dumnezeu nu te-a prsit, chiar dac pe ecranul minii au aprut
gnduri i imagini de hul mpotriva lui Dumnezeu si te vezi n
imposibilitate de a te mai ruga chiar. Rbdarea nsi a rzboiului e
ultima ta rugciune.

PORUNCILEILIBERTATEA

Prinbotezsc p mdejugulrobiei,devenimliberidesilniciap catului.PoruncileNouluiTestamentsuntporuncialelibert ii,porunci


alehapului,nualelegii.Dardac nulemplinimnepierdemiar i
libertatea.PoruncileNouluiTestamentneasigur libertateaspiritului,
precumnemplinirealornentoarceiar isubtiraniap catului.Deci

R ZBOIULNEV ZUT

157

iat c iar iidelacump namin iiatrn reuitasaunereuitastr danieiluiDumnezeucudes vrireanoastr ."SfntulBotezestedes vrit,darnudes vretepecelcenumplineteporuncile", zice Sf.
MarcuAscetul."Credin ast nunumainafibotezatnHristos,ciia
mplini poruncile Lui."1 Ct de mare e darul libert ii la care-1 vrea
Dumnezeu pe om, rezult i din cuvintele Sf. Marcu Ascetul: "Nici
Botezul, nici Dumnezeu, nici Satana nu silete voia omului"2. Deci
cur ireadeplin afirii,ntmplat prinBotez,ateapt ivremeaminii,cndcur ireaeaflat efectivprinporunci'.Mntuireanoastr nue
numaiundardelaDumnezeu,ciiofapt alibert iinoastre."Desigur,dup cumomulp timeadesil subrobiaSt phiilor(rele),Dumnezeuputeas neslobozeasc is nefac neschimb toritotcusila.
Dar n-af cutaa,ciprinBotezne-ascoscusiladinrobie,desfiin nd
p catul, prin cruce, i ne-a dat poruncile libert ii, dar a urma sau nu
poruncilor,al satlavoianoastr liber .Dreptaceea,mplinindporuncilenear t mdragosteafa deCelcene-a slobozit; iar nepurtnd grij
de ele, sau nemplinindu-le, ne dovedim mp timi i de pl ceri."4 Dei
nzestra icudarurileBotezului,totuin-amsc patder zboiulmomelelor.Momeala,nefiindp cat,epermis deDumnezeus cercecump na libert ii noastre. Sf. Marcu Ascetul ne l murete: Hristos prin
cruceiprinharulBotezului"slobozindu-ne de orice sil ,n-a mpiedecataruncareagndurilorninim .Aceastapentrucauneledinele,
fiindurtedenoi,ndat s fieterse;altele,fiindiubite,nm suran
caresuntiubites ir mn ;iastfels searateiHarulluiDumnezeuivoiaomului,ce anumeiubete:osteneliledinpricinaharului,sau
gndurile din pricina pl cerii"5. Aici st pricina pentru care noi, dei
boteza i, totui mai avem trebuin i de al doilea Botez, al poc in ei,
ntruct nu suntem ca ngerii neschimbabili. "Prin Botez, dup darullui
Hristos, ni s-a h r zit darul des vrit al lui Dumnezeu, spre mplinirea tuturor poruncilor,dar c pe urm totcelce l-a primit n chip
tainic,darnumplineteporuncile,pem suranempliniriieluatnst pniredep cat,carenueal lui Adam, ci al lui, al celui care a nesocotit
1

Sf. Marcu Ascetul, Despre Botez, Filocalia, ed. I, voi. 1, Sibiu, 1946,
p.279;ied.II, voi. 1, Sibiu, 1947, p. 275.
2
Idem,p.280;ip.276. 4
5
Ibidem.

Idem,p.282;ip.278.
Idem, p. 290;ip.286.

C RAREAMP R

158

IEI

poruncile,ntructlundputerealucr riinus vretelucrul.C cinemplinireaporuncilorvinedinnecredin .Iarnecredin anueunp cat


str in,cialceluicarenucrede,f cndu-sepeurm mam incep tur
aloric ruip cat."1 Iar "cei ce-aumplinitporuncilepar ial,pem sura
aceastavorintranmp r ie.Darceicevors ajung lades vrire
sunt datori s mplineasc toate poruncile n mod cuprinz tor. Iar
poruncacelecuprindepetoateestelep darea sufletului propriu, care e
moartea(sen elegec pentruHristosiEvanghelie).iprecumpn
cndcinevamaitr ietentrupenlips cumplinireaacesteia,totaa
pn laieireadintrupnupoatefiferitdeataculgndului,pentrulipsa
mai suspomenit "2.Re inem de aici c i moarteaeoporunc , cene
izb vete des vritde nestatornicia firii. Cu gndul acesta ne apropiemdeconcep iaSf.MaximM rturisitorul.Talasiei-a adresat sfntuluintrebarea:"Dac ,dup Sf.Ioan:"CelcesenatedinDumnezeu
nufacep cat,c s mn aLuir mnenelinupoatep c tui"3, iar cel
n scut din ap i din Duh s-a n scut din Dumnezeu, cum noi, cei
n scu idinDumnezeuprinBotez,putemp c tui?"Sf.Maxim,printre
alteleir spundec "avemharulnfieriicapotent "ic "Duhulnu
nateoaplecareavoiif r voie,cipeunavoit opreschimb pn la
ndumnezeire"4. Iar n scolia a 3-a a aceluiai r spuns ne l murete:
"Sunt ar tate dou chipuri ale naterii. Primul e cel dup fiin , aazicnd al omului ntreg. Prin acesta se s dete n suflet des vrirea
nfierii,npotent .Aldoilea(chipalnaterii)eceldup bunapl cerea
voin ei i dup hot rre. Prin acesta Duhul Sfnt nso indu-se cu
nclinareavoin eiopreschimb pn landumnezeire, unind-ontreag
cu Dumnezeu. Primul chip al naterii las putin ca cei n scu i s
nclinesprep cat,dac nuvors traduc nfapt poten anfieriis dit
nei,fiindmp timi ideceletrupeti.C cihot rreavoin eiesteaceea
care ntrebuin eaz unlucru.Poten anfieriiecaounealt ,carer mne nefolosit , dac voin a nu se hot r te s o ntrebuin eze. Dup
chipulacestaalnateriiecuputin ,aadar,cacein scu is p c tuiasc ;dup aldoileans ecuneputin ,odat cenclinareavoin eii
1

Idem, pp. 293-294;ip.289.


3
Idem,p.295;ip.291.
1 Ioan 5, 18.
4
Sf.MaximM rturisitorul,R spunsuric treTalasie,ntrebarea6,Filocalia, Sibiu, 1948, ed. I, voi. 3, pp. 31-32.
2

RZBOriJLNEV ZUT

[59

hot rreasunt ndumnezeite"1.nc demultSf.PavelscriaRomanilor:


"Fireantreag suspin ,ateptndcuner bdaredescoperireafiilorlui
Dumnezeu,princares seizb veasc destric ciuneis sebucurede
libertatea m ririi fiilor lui Dumnezeu" 2. Iar peste multe veacuri, n
zilelenoastre,Blondeiscrie:"Aspira ianoastr spiritual nuseivete
printr-un fel de genera ie spontanee; ea are r d cini n jos prin toat
micareauniversuluiiavie ii,careestedejaunavansdivin,f cutcu
scopul de a preg ti venirea spiritelor; ea are r d cini n sus prin
p trunderea (infuzia) transcenden ei divine care lumineaz mintea i
consimtes sefac c utat chiarprininsuficien eleordiniiimanentei
contingente"3.Iat prinurmarec ncerc rileinelinitilevremiiaui
eleunrost:neprovoac lag sireasensuluice-l avem n Dumnezeu, ca
ultimulreazimeternallinitii,iarpedealt parteneconduclag sirea
denoinine,caf pturiren scutenDumnezeuiajunselalibertatea
spiritului. Toat c rarea de la porunci la cunoatere, de la ascetic la
mistic ,niciunpasn-ofacemsinguri.Ceiiei idin"Cale"arfinite
iei idinCuvnt."Via ap mnteasc aluiHristose astfelopermanent actualitate, repetndu-se cu fiecare din noi, aa cum un dasc l
nso ete fiecare copil pe care-1 crete n toate stadiile sporirii lui n
nv tur .Fiecare dinnoipoate fi,dac vrea,contemporancutoat
via aluiHristos,sau,mai-bine zis, El se face contemporan cu fiecare
din noi, ba chiar mai mult dect contemporan:p rtaintimlantreaga
traiectorie a vie ii noastre. Am spus c mai degrab Hristos se face
contemporancunoi,ntructvia afiec ruiadinnoiiareunicitateaei,
pecarenui-opierde.Iisusns ,participndlatoatesuferin elevie ii
noastreiuurndu-le,ducecunoiluptacuispiteleip catelenoastre,
se str duiete mpreun cu noi dup virtute, iese la iveal n fiin a
noastr pem sur ceieselaiveal adev ratanoastr firedesubpetele
p catului. Sf. Maxim M rturisitorul spune: "Pn la sfritul lumii
p timete tainic pururea cu noi, pentru bun tatea Sa i dup m sura
suferin eiafl toarenfiecare" 4.Noitimc exist unschimbde
1

2
Idem, p. 35.
Romani 8, 19-22.
3
Maurice Blondei, L'Action, Librairie Felix Alean, Paris, 1936, voi. 1,

p.420.

'P.G. 91,713, n Cursul de ascetic i mistic cretin al Pr. prof. D.


St niloae,p.26.

C RAREAMP R

160

IEI

comuniunedelaom laom;c oamenii,pe m surainteresuluicei-1


poart ,itrecunulaltuianchiptainicpoverile,durerileibucuriile;
c unulpoates simt toatest rileceluilalt,primindu-1 pe acela n sine,
sau p trunznd el n acela. Deci dac omul ajunge prin sensibilitatea
dragosteis cunoasc is n eleag pesemeniis i,cuattmaimulto
poate face Iisus, Omul culminant, Omul des vrit n dragostea de
oameni, omul c ruia cur enia des vrit de p cat, deci de egoism i
nep sare,id osensibilitateunic .Eleaproapedeto i,sesizeaz cu
fine esuprem stareaceestento iiparticip generos - decitar
p cat- lavibra iiletuturorinimilor,lan zuin elelorbuneilaluptele
lormpotrivar ului,fortificndu-le. Chiar nainte de a fi pornit cineva
cuhot rrepedrumuluneivie iceducelamntuire,Ellurm retei
l atrage la Sine, ateptnd orice prilej, folosind orice mijloc bun. El
"urm rete- zicetotSf.MaximM rturisitorul- ntoatezilelepeto i
cei ce se vor mntui, pentru a-ictiga"1.Iat Cine-i ascuns n comoara
de mare pre , cea ngropat n fiecare arin omeneasc . Comoara
dezgropat , arina r scump rat , iat omul pus n valoarea lui
Dumnezeu, sau "un duh cu Domnul"2.
Iat cumZiditorulf pturii,Mntuitorulnostru,ndur omicorare a Sa n Duh, pe potriva m surilor noastre omeneti, cu fiecare
vrst ,cu fiecarernddeoameni,pn lasfritulveacului.iSesilete,caunmaresmerit,s nenduplece,prinalegereaceadebun voie,
s suimlam suraSadumnezeiasc .Semicoreaz peSinelam sur
omeneasc ,dndu-Semin iinoastres -lsemuiasc pre ul,i,deilva
alia,s ridicefireaomeneasc lam suradumnezeietiiSalesmerenii,
adic s fimdumnezeidup dar.
Iat m rturia Sf. Maxim M rturisitorul: "Prin darul bunurilor de
pesteveacuriidepestefire...prinacesteaDumnezeusefacenencetat om n cei vrednici. Fericit este deci cel ce L-apref cutnsine,prin
n elepciune,pe Dumnezeunom. C cidup ce amplinit nf ptuirea
acesteitaine,p timeteprefacereasanDumnezeuprinhar,iar acest
lucrunuvancetadeases vripururea"1.
'P.G. 90, 17, Idem, pp. 26-27.
1 Corinteni 6, 17.
3
Sf.MaximM rturisitorul,R spunsuric treTalasie,ntrebarea22,Filocalia, Sibiu, 1948, ed. I, voi. 3, p. 73.
2

R ZBOIULNEV ZUT

161

Iat pe Dumnezeu crmuind lumea i totui, cu mare smerenie,


b tndiateptndlapoartazidiriiSale,s 1sedeschid is fieprimit... ntr-uniisenate,ntr-al iisporetecuvrstaicun elepciunea,
ntr-al ii propov duiete, ntr-al ii minuni s vrete i n sfrit
ntr-uniiseschimb lafa nlumin dumnezeiasc ;iarntr-al ii
- foartemul ideacetia- neasem natsechinuiete...

LUCRAREAPORUNCILORSTINGECRIZELEVOIN EI

Edelasinen elesc ivoin aesteenergiapecarenebizuimn


r zboiulnev zut.Aceastaascult decunotin ,care-indrum luptele;
iarcunotin aeatras deiubire,carenc lzetetotul,fiespreDumnezeu,fiesprelumeasensibil .Oameniivoin eins sunteroiicredin ei
isfin iicretinismului.Acetiasuntceiceaur bdatpn nsfriti
s-au mntuit. Dar noi, pn s ajungem la o voin puternic i statornic nbine,avemde furc nu maipu indectcuunfurnicar de
voin e sau tendin e sufleteti, care ne h r uiesc n toate p r ile i ne
ostenesc n toate contrazicerile. De aceea unificarea tuturortendin elor
sufletetintr-osingur direc iebun d omuluiomareputere.Darla
easeajungefoartegreu,c cisuntmultetendin ecaresempotrivesci
atunci se pornete un r zboi nl untru omului pentru nfrngerea
protivnicilor.
Iat cumdescrieBlondeiaceast strategie:
"Exist nomomultiplicitatedetendin e,depofte,dorin emai
multsaumaipu inconcertatesaudivergente,unpolipsihismdecare
s-a putut spune c sunt ca un popor numeros, care st sub efia sau
conducereara iunii iavoin ei,poporncareseg sesccndsupui
dociliidisciplina i,cndnd r tniciiuneltedevrajb .Ceeaces-a
numitascezailuptaspiritual nuedectmanifestareaimetodaaplicabil aacesteiistoriil untrice"1.
Corpulascult maiuordecomandavoin ei(deplid :micdegetulcndvreau),darsufletulnuascult ,cirezist ."Aceastapentruc
1

M. Blondei, op. cit., voi. II, p. 194.

C RAREAMP R

162

IEI

nfa aoric reiatitudinidefiniteihot rteseridic ,dinspiritde contradic ie,partidanemul umi ilor...Oriceefortini ialecaodeclara ie
der zboimoliciuniiimpr tieriifor elorvii,careauieleinstinctul
conserv riiialindependen ei."Acesteatrezescnnoi"st ridecontiin str ine sau ostile contiin ei, voin e noi care se ridic mpotriva
voin ei.icndefortulvoluntargrupeaz ntr-unfasciculpar ialfor ele
ofensive,atuncisedescoper puterileadormiteidorin elesecrete.
C ci n fa a hot rrii declarate subzist realitatea tendin elor
eliminate, dar nc vii i capabile de lucru. Ele nu se atenueaz , nu
sl besc prin ele nsele. Acordul scopurilor voite provoac deci o
coali ieaputerilorostile,carenusemaim rginescs produc osimpl
impresiencontiin aobinuit ,nicis r mn nstareadevirtualitate.
Elesegrupeaz ,idindefensiv treclaofensiv ."1
Lupta ncepe deci abia n cei ce s-auhot rtlaovia maiconform cuporunciledumnezeieti.Blondeidescriebineacestelucruri,
dar e de mirare cum nu vede c i tendin ele rele sunt stimulate de
duhurile rele,sau cum nu vede c aspira iunilebune sunt mnatei
atrase de o for transcendent bun . Probabil c aceasta se datorete
faptuluic romano-catolicismulconsider afecteleiconcupiscen aca
legate mai adncimaiorganicdenaturaomului,pecndortodoxia
nuleconsider cacreatedeodat cunatura,ciintrateneadup c dere.
Blondei are n continuare interesante considera ii din care se
poaten elegetezaSf.Maximdup care,naintede-a se ridica omul pe
treaptamainalt acontempla iei,trebuies treac prinfazamplinirii
poruncilor,prinfazadobndiriivirtu ilor,prinfazafaptelor.Fazacontempla iei e o faz de pace l untric . Dar omul nu se poate odihni n
fericireacontempla ieipn nuabiruitnsinecontradic iile,tendin ele
rele, pn nu i-a unificat i consolidat fiin a ca s iubeasc numai
binele.Iaraceastanusepoaterealizadectprinac iuneprelungit ,
prinfapteconvergentesprebine,princtigareadeprinderilorneclintite n s vrirea binelui. C ci simpla gndire la bine i chiarsimpla
voin deafacebinele,f r trecereadeas - iaceeaovremeregulat lafacereabinelui,nunumaic edepartede-arealizaaceast armonie,
unitateisiguran ,ci,dimpotriv ,trezeteopozi iatendin elorcontraIdem, pp. 195-196.

R ZBOIULNEV ZUT

163

re.Unomdeteoriesetiec eunomslab,m cinatdecontradic ii


interne, mereu sporite prin reflexiunea care nu trece la fapte.
De abiafaptaarunc odecizie ncump na acestorbalans rii
care,maialesprinrepetare,aducedefinitivctiglacauzatendin elor
bune.Nudegeabavirtuteansemneaz etimologicb rb ie.Eaaaduso
solu ieb rb teasc avie ii.
"Astfelactivitateavoluntar ,rupndf r ncetare echilibrul interioralvie ii,dezv luieceeaceseagit confuzsubsuprafa asentimentelor aparente. F r ndoial , automatismul, deja c l uzit de o ra iune
obscur ,ajunges provoacennoiacestecontrastedeimaginiidorine,carefacposibilexerci iulreflexiunii;darini iativacuget riiiefortulac iuniideterminatesuntcelecareconstrngtendin eleignorates
se manifeste prinprotestarea intens (persistent ) a chiar acelora pe
careamfivruts lenesocotimsaus ledistrugem.Iat deceac iunea,
caosabietranant ,deschidepriviriiop trunderepn nprofunzimiletenebroase,undesepreg tescmaniecurentealevie iiinterioare...
i uneori chiar ardoarea voin ei face s se nasc , ca printr-un
fenomen de interferen , neputin a i indecizia. Cine n-a cunoscut n
mprejur rile cele mai critice aceast durere a incertitudinii inactive!...
S-ar spline c ajunge s vrei, pentru ca ndat s nu mai vrei i c ,
profitnddeohot rredeschis ,sedescoper numbr oputereocult iinfluen eipocrite,capabiles neconduc aproapef r tireanoastr ...Suntcazuricndnuputemfaceunpasf r cas seridicenainteanoastr is neasaltezeomiededumanicarepndesc.isentimentele noastre cele mai profunde sunt de asemenea cele care ne divizeaz inesurprindcelmaimultcanitenecunoscu i.Ceeaceam
doritmaimultnensp imnt dendat cetrebuies -l dobndim. Ni-e
team s p r sim condi ia de mizerie n care ne g sim... i uneori e
suficients netememdeunact,pentrucapeneateptateon uceal s
neantrenezens vrireaIui."1 Estareapecareoprovoac tendin ele
cesev damenin atedeac iunecunimicireaiminent .Eultimullor
asalt,datcutoat disperarea.Deaceea,cndac iuneaseproduce, ea
cade caosabiebiruitoare,caunsor ce-afostaruncat.ns ,cinenu
p ete la ea, nu poate trece mai departe spre culmile des vririi.
Acelar mnen"aceamaremul imedeoamenicareseacoper cu
M. Blondei, op. cit. voi. II. pp. 196-197.

C RAREAMP R

164

IEI

florileinten ieiicarenuaducniciodat fructulactelor,tar caeinii


s remarceacestcontinuueec"1 .
S neamintimdeosndarostit deIisusasuprasmochinuluilipsit de roade.
De cele mai multe ori "omul este ca un tablou, totdeauna cu
sabiaridicat asupravr jmaului,darnedndniciodat lovitura.Cnd
maifaceelceeacevrea,mergndpn lacap tulhot rrilorsalecele
maisigureicelemaist ruitoare,tar devieriitar ntrzieri?...Cu
cthot rrile sunt mai numeroase, mai largi, mai nalte, plutind pe deasupraam nuntelorderealizareiareformelorprecise,cuattsuntmai
primejdioase;c ciomulinchipuiec seamelioreaz cuattainu
facedects sepriveasc ntr-ofic iunedincen ce mai iluzorie...
Decinac iunilenoastreexist odeficien habitual .Noinufacem,aa-zicnd,niciodat totcevrem,cumvrem;rezisten eneprev zute,ciocniri,contrasteuzeaz ,tirbesc ideviaz voin a.Tecunoti
bine n general, dar n fiecareclip ,noriceocaziesingular teignorezi; i acesta este momentul care decide actele. Dorin ele noastre
adeseaneascundadev ratelenoastredorin e.Suntdou inimininima
omeneasc ;iunanutiegndurileceleilalte.Dar,prinsimplulfaptc
s-a luat o decizie i c s-a ncercat un efort, situa ia interioar s-a
schimbat;oaspeteleascunsnnoisedezv luie."2
Dar acestea sunt caracteristicile st rilor dinainte de p irea la
ac iune, sau ale unor ac iuni care nu sunt executate din toat inima.
"Func iunea normal a ac iunii este s asigure coeziunea, s converteasc is construiasc for eledifuzentr-unedificiupersonal,s preg teasc expansiuneaulterioar afiin einoastre,carenuseconsolideaz nsine,dectac ionndasuprasapentruaser spndimaibineia
sed ruigeneroscuattmaimult extensiunecuctvia afiec ruiaare
maimult intensitateneans i.Acestrolarhitectonicalac iuniinu
poate fi ndeajuns pus n valoare... Oricare ar fi n noi puterea care ia
ini iativanmomentulncareunactesteconsim it,nmomentuln
caresemplinete,atunciocolaborareintim ,asociaz chiartendin ele

"Idem, p. 198.
Idem, pp. 198-200.

R ZBOIULNEV ZUT

165

opuseistabileteosolidaritateefectiv ntretoatep r ileorganismului


fizicimintal.
mpr tiind efortul central al gndirii i al libert ii n confuzia
acestui organism, s-arp reac ac iuneadiminuiaz oarecumif rmieaz inten ia, tar ca acesat obscur difuziune s fie compensat ...
Dimpotriv ac iuneaunetentr-unm nunchitoatefor elempr tiate
ale vie ii pentru a servi de mediatoare ntre toate formele activit ii
corporaleispirituale...
Nu exist unitate norganismul nostru complex dectprin coeziune,icoeziunenumaiprincooperare.Ac iuneaecimentuldincare
suntem modela i: lenea produce disolu ia, moartea produce descompunerea. Fiat alvoin einuenumailovituradecisiv caretaietoateincertitudinilecuget rii,cared uneireprezent rinc flotant imultipl o
unitate,osoliditate,opreciziedefinitiv ,caresepar radicalprezentul
de trecut i realul de posibil; de asemenea, sub form particular i
determinat ,estefunc iuneageneral iaa-zicndgeneratoareavie ii
organizate... In lucrarea care mic organele exist ntre m dulare o
leg tur inevitabil ... Nu exist deci dect un singur mijloc de-a cuprinde, de-a ordona ide-a ntrebuin a energiilempr tiate nnoii
chiarimpulsiilerebelealeconcupiscen ei:aceladealecaptansistemuluneiactivit igeneraleidealefaces convearg prinmunc la
integritateavie iiindividuale...Tn rul,pentrua-idominasim urilei
aprevenimonstruozit ileuneiculturiinegaleprincareuneoriserupe
dup bunulplacechilibrulfunc iunilornervoase,arenevoiedeac iune,
acordnd for elor sale tinere expansiunea uniform care le men ine n
ierarhia lor natural . Nici colarul nu-i formeaz inteligen a i nu-i
mobilizeaz activitatea mintal dect printr-un exerci iu, i anume un
exerci iusistematicalfacult ilorsale.
Importantnuestedecinumais remarc mutilitateasaunecesitateaac iunii,cideavedeaunitateapecareoprezideaz ipecareo
produce.F r ndoial ac iuneanuesteeficaceinormal dectdac
este o sintez ,iiat deceeduca iafizic iintelectual trebuies fie
general :"Specialbestial"spuneaunproverbcolar.Omulnuesteom
dectprincearenelcavia universal .Devoiedenevoie,ac iunea
areacestcareteruniversal,iorictderestrns ampresupune-o ea se
exercit ntotdeauna sub specie universi, etiam in singularibus. A
lucranumaicucapul,ca"cerebralii",nseamn adeseaal sabestias

166

C RAREAMP R

IEI

tr iasc is creasc nparteadejosanoastr ,mpreun cuhaita de


poftenes n toaseigusturidegenerate.Cuctcinevaemaiincapabil
de-aac iona,cuattdevinemainverunat v paiadorin elor,pentru
c echilibrulntreviseipracticadefiecareziserupetotmaimult...
In munc , capacitatea fizic de a ndura ostenelele, e semnul, pre ul,
suportulvitejieiinterioareauneivoin eobinuites dep easc m sura.Via aaspr a ranuluiemaipu infolositoarentre ineriina iunii
prinalimentelepecareileprocur ,dectprinsevaputernic atemperamentuluiiacaracteruluiceiled omuluicontactulcup mntul;i
dac trebuies vener macestemembreactivecareseangajeaz vitejetensarcinilenecesare,ofacempentruc nfor a,nfrumuse ea,n
s n tateamunciicorporaleeiexprim irealizeaz deodat ns n toireamoral ,pacificareal untric ivigoareavoin ei.
Decinumenajndfor elenoastrelentre inemmaibine...E
otactic greit de-acedamoleelii,dea-tidapreamareaten ie iensu i,deater sf a:tocmaiuzndu-neenergia,deis-arp reac osacrific miomortific m,dimpotriv ,prinntrebuin areaeiorepar mi
oamplific m.Inacestdomeniualac iuniivoluntarecuctor spndeticuattoaimaimult.""1
"Ac iunea nu se poate produce dect strnind o lupt intern i
triumfnd nc de la nceput asupra sistemului contradictoriu care s-a
formatmpotrivaini iativeiei.Eaangajeaz toat via anoastr organic imintal ,dinmomentulncareseproduce.Dardac eadev ratc
aceast unitate total i exclusiv a actului contribuie la dependen a
mutual acorpuluiiasufletului,nusefaceaceastandaunabogatei
variet i a cuget rii sau a infinitei puteri a libert ii? Nu. Supunnd
voin asimplicit iistrmteauneiieiriunice,ac iunea este pentru ea
caleadeexpansiuneidembog ire.
Un mare efort pe care-1facem,odecizieb rb teasc pecare
osus inemneaduceunsentimentdetrezireidemaivieclaritate.Ct
vremenuac ionezi,nutecunoti.Pn nuac ionezitr ietiicugeti ca
ntr-un vis, ca ntr-unscurtmomentdeluciditatentredou somnuri,tar
s aidestul puteres teridicipentruadeschideochiicas veziis
porneti.Aceast atitudinetrebuiecondamnat cuhot rrepentru c
econtrar mic riiceleimaisincereimaiesen ialeanaturiinoasIdeni. pp. 2 1 1 - 2 1 5 .

R ZBOIULNEV ZUT

167

tre.Darcums cunotitotceseagit nuniversulnostru,interior;


cums tiidac aioaten iedestuldenet ,ointen iedestuldeprecis ,
o ardoare destul de vie.ovoin adev rat 9...
Garan iaicriteriulsincerit iiesteactulcaretaieincertitudinile
imanifest celemaiintimesecretepecareleignorezisaupecare ile
ascunzi ie nsu i. Actul este o descoperire a st rii noastre profunde.
Manifestnd r ul spre care suntem nclina i, chiar sl biciunile pot s
serveasc caavertismentprevestitorireconfortant...descoperirecu
attmaiimportant cuctencontradic iecuideeafals cene-o facemdespremeritulnostru.Deaceeamaidegrab prin observarea actelordectagndurilornoastre,putemsperas nevedemaacumsuntemis nefacemaacumvrem...Ac iunilecarer sardinadncurile
vie ii incontiente trebuie s ne slujeasc a studia curentele care ne
poart uneoritar tireanoastr ...
Nunumaic ac iuneaservetes nedescopereceeacennoie
mai tare, sau, uneori, chiar ceea ce e mai tare dect noi, ci ea mai constituieadesea,nindiferen aihaosulst rilorinterioare,uncentrusolid, care devine ca un smbure al caracterului. De cte ori noi nu voim
dectdup ceamac ionatipentruc amac ionat!Copilulareovia
alternativ dedorin eopuseidemic ricapricioase;elconstruietei
distruge, plictisindu-serepededeorice:eoanarhievie.Pentrucas se
organizezenelunsistemipentrucafor eleluis segrupezentr-un
m nunchinel,trebuies nve eaurmahot rtunadintendin elesale,
excluzndpecelelalte...Altfelsfreteprinanumaiticevrea...
Astfel reuim, ac ionnd, s vrem ceea ce ni se p rea c nu
putemvrealanceput,ceeacenuvoiamdinlips decurajidefor ,
ceeaceamfivruts vrem...
Dup ndelungi deliber ri, decizia este ntotdeauna rezultatul
unuimoment.Apoi,acestpunctcriticodat trecut,actulidesf oar
consecin eleoricarearfifostfluctua iilecarele-au precedat."
Trebuies trecemlafapt chiarcndofacemcuoarecaresil .
Peurmavineipl cereapentruacellucru.
Chiar cndnu sim itotce zicisau faci,cndnu aidecto
dorin adev ratelordorin e,cndcuvinteleiacteleiesmaipu indin
abunden ainimiiimai multdintr-oconstrngereseac idezgust toare,faptulacestaproduceunefectasupranoastr ,coborndpu in
ctepu innrealitateacontiin ei,devenindvia anoastr ...Cinenu

C RAREAMP R

168

IEI

facesedesface.Nuajungedecinumaiavoicndpo iicumpo i,c ci


nu vei voi mult vreme. Pentru c orice ac iune care se execut , se
folosetenchipnecesardeconstrngere,pentruaadunaiadisciplina for ele mpr tiate; pentru c ac iunea este semnalul unui r zboi
civil n care sunt mor i i r ni i; pentru c noi nu m r luim dect
zdrobindnnoiisubpaiinotrilegiunidevie i,luptaedeclarat
orice am face; i, dac nu lu m ofensiva contra inamicilor voin ei, se
coalizeaz eimpotrivavoin ei.Trebuies nebatem;celcevafugide
lupt vapierdenchipnecesarlibertateampreun cuvia a.Chiarn
cei mai buni sunt comori de r utate, de necur ie i de pasiuni meschine.
Aceste puteriostilenutrebuiel sates segrupezendeprinderi
insisteme;trebuiedivizateprinatac;trebuieunitefor elecredincioasempotrivaanarhiei,naintedeaseformacoali iile,complicit ilei
tr d rile...Pentruaseap raden ucealadinultimaclip idesofismelecontiin eitravestite,caredovedescc actulcutareestepermisi
pl cereacutareelegitim ,trebuies neobinuimaluaofensivaia
face mai mult dect s evit m ceea ce nu trebuie; trebuie s putem
r spundecufor aexperien eianterioare:"Chiardac elegitim ,vreau
s m lipsescdeea".Contramic rilorinvoluntarenuedeajunss
vrei,c civeifisurprinsichiarvoin a ivalipsi:nuedeajunss
reziti,veifinvins.F r s atep itrebuies ac ionezidirect mpotriva
adversarului,s -lprovoci,s trezetiprinlupt st ridecontiin noi,
pentru a-infrngerezisten aipentruacaptapn norigineaeisursa
antren rilor revolu ionare. Agere contra. Ac iunea voit e principiul
ac iunii,dincencemaivoluntar imailiber .
iniciodat operanueterminat inicicucerireadefinitivconsolidat .Aceast construc ievieemereuinstabil igatas sempr tie.Decimereutrebuierenc lzi icuosuflarenou acetialia igata
desl biciuni,deabandon ri,imereuconcentrat ardoareasufletului
ca ntr-un focar, pentru a topi la un loc toate elementele necesare
actului, care nu poate fi turnat dect dintr-unsingurbloc.Afiac ionat,
nuscutetepecinevadeaac iona:nuexist rentieri nvia amoral ."1
Ounificareavoin ei,bachiaratuturorfacult ilornoastresufletetiizbutetes-oajung abiarug ciunea.
l

Idem, pp. 217-224.

R ZBOIULNEV ZUT

169

SPRERUG CIUNEANENCETATA

Matei 18:
19. Dac doidintrevoisevornvoipep mnt
nprivin aunuilucru(mntuirea)pecarelvor
cere:sevadalordec treTat lMeu,careleeste
n ceruri.
20. C undesuntdoisautreiaduna intru
numeleMeu,acolosuntiEunmijlocullor.
Cuvinteleacestea,pelng n elesulliterei,maiauiurm torul
n eles,p mntulestetrupul,iarmaicudeosebireinima;ceidoisau
treisuntputerilesufletului,care,dac sevornvoipep mnt,adunndu-se ntr-ungnd,vafiiDumnezeunmijlocullor.Unireaputerilor
sufletuluipep mntulinimii,nsemneaz iubirea,c cinumaieaunete
cele nvr jbite. Iar iubirea cernd ceva de la Dumnezeu, Tat l r spunde celor doi, sau trei de pe p mnt, d ruindu-le iubirea Sa din
ceruri,careesteFiulS u,iaaneafl mavndpeDumnezeu,carele
este iubire, n mijlocul nostru.
Minunea acestei adun ri a puterilor sufletului, nvr jbite de
faptauciga ap catului,nuecuputin dectnnumeleluiDumnezeu. Rug ciunea nencetat a fericitului nume: "'Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluete-m pe minep c tosul", dup
ndemnarea Sf. Pavel: "Nentrerupt v ruga i"1, s vrete minunea
uniriindragosteacelornvr jbitentreolalt dep cat.
St ruim n tot chipul cu putin asupra unirii lui Hristos cu
fiecare din puterile sufletului, precumiasupraputerilorns i,pentru
c mntuirea- singurulbuncenetrebuietecuadev rat - este, pe
rnd:olucrareiamin ii,iavoin ei,iadragostei;maimult:olucrarembinat armonicimultsporit ;puterilesufletetinmul indu-se,
nu numai adunndu-se.
ib lucrarea preafericitului nume, puterile sufletului: mintea,
iubireaivoin a,sentorcdelaiubirealumii,lacarele-a ncovoiat
Tesaloniceni 5, 17.

170

C RAREAMP R

IEI

vicleanul,iar ilaDumnezeu,sprecareerau zidite. Preafericitul nume


nereaduceiar idinrobiacontrafirii,lalucrareaceadup fire.
Sf.MaximM rturisitorult lm cindloculdela2Paralipomena
32, 2-3, n care-ivorbaderegeleEzechia,care,cub trniiicupopor
mult,astup izvoarelecet ii,cas z d rniceasc ataculasirianului,ne
nva : "Mintea narmat are al turea de sine ca pe nite b trni, sau
c petenii: facultatea ra iunii, facultatea poftitoare i facultatea impulsiv ..."
"Cu ajutorul acestor trei puteri s n toase i neam gite, mintea
adun popormult,adic mic rileigndurileevlavioasecarepornesc
nmodnaturaldinele.Iarapeledinafar cet ii,adic dinafar sufletuluicareformeaz rulcetreceprinmijloculcet ii,suntcuget rile
ce curg n suflet, trimiseprinfiecaresim dinsectorulcorespunz toral
lumii sensibile, n timpul contempl rii naturale. Din ele se formeaz
cunotin acelorsensibile,carestr batsufletul,asemeneaunuirucare
trece prin cetate."
Ct vremesufletulestr b tutdeaceast cunotin inuleap d chipurilein lucirilelucrurilorsensibile,princhiaracesteaputereaviclean istric cioas obinuietes porneasc r zboimpotriva
lui.DeaceeaziceEzechia:"Cas nuvin regeleAsuris afleap
mult i s biruiasc ". E ca i cnd mintea prev z toare ar zice c tre
puterile sale, n vremea n v lirii patimilor: "S oprim cunoaterea
natural i s ne ndeletnicim numai cu rug ciunea i cu chinuirea
trupului, prin filosofa practic (dintre acestea rug ciunea e figurat
prin urcarea regelui n templul lui Dumnezeu, iar chinuirea trupului
prinmbr carealuiEzechiansaci),canucumvaprinideilelucrurilor
sensibile,celvicleans strecoarennoiichipurileifigurilelor.C ci
prin acestea s-ar nate n noi patimile pentru nf i rile lucrurilor
v zute, iar lucrarea ra ional din noi ncetnd de a mai str bate prin
mijlocireasim urilorsprerealit ileinteligibile,celvicleanarizbutis
surpecetatea,adic sufletulis netrasc nBabilon,adic nconfuzia patimilor.
Prin urmare n vremea n v lirii patimilor, cel ce-i nchide
vitejete sim urile i leap d cu totul mic rile naturale ale min ii ndreptate spre cercetarea celor din afar , acela a astupat asemenea lui
Ezechiaizvoareledeap caresuntnafaracet iiiaopritrulcare
treceaprinmijloculcet ii.Laaceastal-auajutatputerileamintitei

R ZBOIULNEVAZU7

171

multul popor adunat, adic gndurile evlavioase ale fiec rei puteri.
Sufletulf cndaaabiruitiaruinat,prin mna lui Dumnezeu, putereaviclean itiran ,pornit mpotrivalui,omorndlaporunc dumnezeiasc , prin ra iunea destoinic s distrug patimile, ca printr-un
nger,osut optzeciicincidemiidinostaiiei.Iaracestnum rindic deprindereap catului,careap trunsnceletreiputerialesufletului
princhipurilesensibile,cailucrareasim urilorndreptat spreele.
Prin urmare mintea, care vrea s risipeasc prin cunotin es turilenev zute,nutrebuies seocupenicicucontempla ianatural
inicialtcevas nufac nvremeaataculuidracilorvicleni,cinumai
s se roage, s -i mblnzeasc trupul cu ostenele, s sting cu toat
srguin acugetulp mntescis p zeasc zidurilecet ii,virtu ile."1
Darurile Sf. Botez ne mbie,l untricprincontiin ,idinafar
prin cuvntul Bisericii, la mplinirea poruncilor lui Dumnezeu. Lucrareaporuncilor,carep zescvia acurat idauvia celuicelemplinete2, tocmai slujba aceasta o are: dezgroparea comorii, sau deteptareaputerilors ditennoilaadouanatere,trezirealavia aceadup
HristosiDuhulSfnt.C Dumnezeuseg setenporuncileSalei
prinporuncivinelanoiipenoinestr mut nSine;precumintors;
prinf r delegisestrecoar vr jmaul iajungemde-oasem narecu
el.Deci,ceiceajunghotarulmor iinnelucrareaporuncilornusevor
mntui, ca unii ce n-aualiatcomoara,baitalantuldenegustoriel-au
ngropatnp mnt1.
Ct vrememergemnvoiavalurilor,nvoiafiriipovrnite spre
p cat,n-avem nici-olupt ,nunetrezimdincurselevr jmaului4;st m
de bun credin c mergem bine. ne ispr vim zilele n fericire i
coborm cu pace la iad!5 Dardendat ceafl mcenzestrareavemi
ne trezim spre ce trebuie s fim, puterile iadului vor s ri s ne cear
socoteal pentrunesupunere.Darnuvors ricutoat energiar ut ii,
1

Sf.MaximM rturisitorul,R spunsuric treTalasie.ntrebarea49,Filoca lia. Sibiu, 1948. ed. 1. vol.3. pp. 182-184.
:
Neemia 9, 29.
'Sf.MarcuAscetul. Despre Botez, Filocalia, Sibiu. 1946, ed. l, voi. 1.
p.294;ied.II. voi. 1, Sibiu. 1947. p. 289.
4
2 Timotei 2, 26.
"Iov 21, 13.

172

C RAREAMP R

IEI

c nulelas Dumnezeu,cicuvicleuguriicurse,cuminciuniicu
nfricoare i cualtenemaipomenite zavistii. Pe de alt parte,se vor
folosi de unelte de-ale lor1,oameniam gi ideei,carele-ar face toate
cte-inva dracii,- dac arfidup ei.Deaceeazicen eleptul:
"Fiule,cndvreis teapropiis slujetiDomnului,g tetesufletult uspreispite"2.
Sfin ii Apostoli, cei str muta i din lumea aceasta de dragostea
Mntuitoruluiicare,deisevedeaunlume,nueraudinlume3 totui
aufostpreveni ideMntuitorulprincuvntulc trePetru:
"Simone,Simone,iat Satana v-acerutpevois
v cearn capegru.IarEuM-am rugat pentru
tines nuscad credin ata"4.
Pricepemdinaceastacumc r zboiulnev zut,caresencinge
ntresufletidiavol,eng duitdeDumnezeu,s sedeanstadiavie ii
acesteia. El are legile dup care trebuie s urm m ntocmai, ca, la
sfritul alerg rii, s consfin easc Dumnezeu biruin a noastr , cea
ajutat de El i pe potriva puterii noastre, ca s nu pierdem vremea,
mntuireaismerenia.C ziceunSfntP rinte:"Iaispiteleindat
numaienimenicares semntuiasc ".R zboiulispitelorefoculcare
l muretecesuntemfiecare:lemne,pietre,aram ,paie,cl isau"p mnticenu "5, aurul smereniei - dulama lui Dumnezeu.
R zboiul duhovnicesc seam n ntructva cu r zboiul lumii. i
unulialtultedesfacedevia aaceasta.Numaiispitele,necazurilei
totfeluldencerc rialer zboiuluinev zutizbutescs netoceasc pe.
deplingustuldelumeaaceastais neaduc launfeldemoartefa
de lume, care-i smerenia deplin icondi iadec peteniearug ciunii
nencetate.
Sf Maxim M rturisitorul zice c : "Precum trupul murind se
despartedetoatelucrurilevie ii,lafeliminteamurind,cndajungela
Ioan 8, 44.
'n elepciunealuiIsusSirah2,1.
?
Ioan 17, 14.

Luca 22, 30-32.


"Facere 18, 27.

R ZBOIULREV ZUT

culmearug ciunii,sedespartedetoatecuget rilelumii.Denuvamuri


cu aceast moarte,nupoate.s afle is tr iasc cu Dumnezeu". Iar
"starea cea mai nalt a rug ciunii spun unii c este aceea n care
minteaaajunsafar detrupidelumeiadevenitcutotulimaterial
itar form nvremearug ciunii.Prinurmarecelcep streaz nev t mat aceast starecuadev ratseroag nencetat"1.
Totuiebines descriemir zboiulnelementelelui, att din
parteaomuluicndluneltetedup sfatulP rin ilor,decidup lege,
ct i din partea protivnicului, cnd nelatul nu mai ntreab pe
nimeni,ciicredemin ii,pecarei-oducetreptatpn lasf rmarea
ceamaidepeurm anebuniei.

LUPTADUP LEGE

Ceicenuurm rescnvia aaceastanimicmaimultdects fie


ferici inlumeitihni intrup,acetian-aur zboicudiavolul:pe
acetiaiaretar der zboi.C cict vremeumbl dup tihneal i
fericiredeart ,n-aus setrezeasc dinvrajavr jma 2, care-i ine
binencleta inlumeaaceastasensibil ,princare-iducepeneb gate
deseam lapierzaresigur .Deaceeaazisunsfntp rintec ceamai
primejdioas temni e aceea n care te sim i bine: nu vei iei din ea
niciodat .
R zboiulncepeabiacuceicevors -irefac fericireaRaiului
pierdut,str daniepentrucarenva s sedesprind pernddintoat
tihnealaislavadeart avie iiacesteia.incepeaa:
Toatepatimilesaulucr rilempotrivafiriiseivesc mai nti n
minte,nparteaceamaisub ireaf pturiinoastrenev zute.Aicivine
unchipsauungndallumiiacesteiaist caomomeal .Iarmintea,
dac enenv at sauneprevenit desprelucr turastr in ,caunmiel
netiutor,vedelupuli seducelael,crezndc eoaie.Iardac lupul
1

Sf.MaximM rturisitorul,Capetedespredragoste,Filocalia,Sibiu,1947,
ed. I, vol.2^ p. 68.
2
2 Timotei 2, 26.

174

C RAREAMP R

IEI

mai e i viclean, se mbrac n piele de oaie i bietul miel, neavnd


mirosul oii cercat, tot de-azburdaseducencol iilupuluifl mnd.
Primantlnirentreminteidiavolelaliniamomelii,pecareo
flutur el n v zul min ii. Dac mintea nu bag momeala n seam ,
vr jmaulst ruiecuea,oarat maisclipitoare,cas ofac iubit minii.Aceastaeadouanaintarear zboiului,sauasupreala.Dac laasupreal a izbutit s fure mintea cu momeala i s o fac s vorbeasc
mpreun ,avemnaintarealaunire.
Minteans setrezetec afostfurat degnd str inic se
afl naltceva,dectnceeace-ieradatdup fire;iarcndid
seamadeeans iidecelencareseafl ,avemluptaceadegndla
oclip hot rtoare.Sevanvoiminteas mearg dup momeal mai
departe, sau se va ntoarce de la dnsa? Aici e lupta, i clipele sunt
scumpe;idecelemaimulteorivia antreag aunuiasauamul ime
deiniatrn deluptanev zut actorvaclipe.Dac ntrziems ne
lupt m,se poatentmpla ca f r vestes fimnv lui ila minte din
parteapofteisauaiu imii,asuprac roranc arunc vr jmaulaprindereasa.Prinurmare,ostaalluiHristos,luptatrebuiedat grabnici
dup lege.
Iat cum descrie Sf. Marcu Ascetul iscarea r zboiului nev zut:
"Momeala aruncat de Satana este ar tarea unui lucru r u n forma
exclusiv aunuignd. Ea folosete pu in tatea credin einoastreca
prilejs seapropiedeminteanoastr .C cidac amprimitporuncas
nunengrijimdenimic,cis p zimcutoat str juireainimanoastr i
s c ut mmp r ia Cerurilordinl untrulnostru,ndat cesedep rteaz minteadeinim idec utareaamintit ,d locmomeliidiavoluluiisefacenstares primeasc oaptaluicearea.Darniciatunci
nuarediavolulputereas strneasc gndurilenoastrecufor a,pentru
c dac arfiaanune-arcru aine-araducecusilaoricegndinu
ne-arng duis cuget mlanimicbun.Elarenumaiputereas ne
arate n forma exclusiv a unui gnd, la prima lui r s rire, n elesuri
p c toase,spreaispitil untrul nostru, dndu-iprilejs nclinefiespre
ceea ce vrea el, fie spre porunca lui Dumnezeu, ntruct acestea se
mpotrivescntreolalt .Astfeldac -1iubim,nemic mndat gndurilenoastresprelucrular taticugetareanoastr ncepes seocupe n
chip p tima cu el: dac ns l urm, nu putem z bovi, ci urm i
momealans i.Iardac momealast ruiechiarcndeurt (c cise

R ZBOIULNEV ZUT

175

ntmpl iacestlucru)aceastanuedinpricinauneialipiriproaspete,
cipentruc s-a nt ritprintr-ovecheobinuin .Deaceear mneneclintit peloc,cagndsimplu,fiindmpiedecat denepl cereainimii
s progreseze la o cugetare dezvoltat i la patim . C ci ar tarea
aceastaizolat ,fiindurt decelceeatentlasinensui,nu are putere
s trie cu sila mintea n nv lm agul p tima de gnduri, dect
numaiprinmp timireainimiidup pl ceri.Aadar,devomlep dacu
totulmp timirea dup pl ceri,nuvom maiputea fiv t ma inicide
apari iagnduluisimplualvechilorobinuin e,iarcontiin anuvamai
avea ndoieli n ce privete siguran a celor viitoare. C ci cunoscnd
mintea mpotrivirea trndav a acestei obinuin e i m rturisind lui
Dumnezeuvecheapricin ,ndat enl turat iaceast ispit .
iiar ivaavea minteaputeres veghezeasuprainimiiis o
p zeasc cutoat str juirea,ncercnds p trund ncelemaidinl untruimainetulburatec m rialeei,undenusuntvnturide-ale gndurilor rele - care mping cu sila i sufletul i trupul n pr p stiile
volupt iiilearunc nfntniledesmoal - inicivreocalelarg i
nc p toare,pardosit cucuvinteicuchipuridealen elepciuniilumeti,cares vr jeasc peceicepornescpeea,orictden elep iar
fi.C in rileacesteacurate, caresuntcelemaidedinl untrulsufletului,
i care sunt casa lui Hristos, nu primesc nimic din lucrurile goale ale
veaculuiacesta,fiec suntra ionale,fiec suntnera ionale,f r numai pe acestea trei, pe care le-anumitapostolul:credin a,n dejdeai
dragostea.
Decicelceesteiubitordeadev riprimeteostenealainimii
poates nufieatrasnafar nicideobinuin elevechinfelulncare
amar tat,cis veghezeasuprainimiiis str bat totmainl untrui
s se apropie numai de Dumnezeu, f r s se team de ostenelele
aten ieiialest ruin ei.C cinupoates nuseosteneasc cuinima
celceiaamintelampr tierilegnduluiilapl ceriletrupeti,avnd
s steamereunchisnanumitehotare(s secircumscrie),nunumai n
celedinafar ,ciinceledinl untru.Maialesc acelempr tierii
pl ceriadeseoriabaticugetulifapta.
Prin urmare e drept c momeala, ca gnd simplu, exercit o
puteresilnic atuncicndst ruie,chiardac eurt .Darconvorbirea
gndurilor ce se adaug atrn de voia noastr liber . Aceasta au
ar tat-oiceicen-aup c tuitntruasem nareac lc riiluiAdam,

C RAREAMP R

176

IEI

ntruct momeala n-au putut-ompiedeca,darconvorbireaprietenoas


cueaaulep dat-o cu totul"1.
nc din Vechiul Testament se cunoate r zboiul cel de gnd,
desprecareDavidscrieacestea:"FiicaBabilonului(n elege i:"Satan ,Satan "),dornic depustiire,fericedecelce- ivapl tidup fapta
ce ne-aif cuttunou ;fericedecelcevalua ivalovidepiatr prunciit i"2.
Gndurile celui r u,n lucirilelui, idolii lui (ideilefixe ale lui),
momelele sale, acetia sunt pruncii vaviloneti, sau "puii de drac",
dup cuminumeteSf.MaximM rturisitorul.IarpiatraesteHristos
sau credin a n El, temelia cet ii sufletului, piatra cea din capul unghiului, pe care zidarii vremii de atunci n-aub gat-onseam 3. Ori,
ntrunimenialtulnuestemntuire,c cinuestesubcerniciunaltnume,datnou ,oamenilor,ntrucares nemntuim4. De piatra aceasta
trebuie s lovim pruncii vaviloneti. C ci, cine va c dea pe piatra
aceasta se va sf rma, iar pe cine va c dea ea, l va spulbera 5. De
aceeaSf.IoanSc rarulzice:"CanumeleluiIisusHristos,arm mai
tare,nceripep mntnueste!"Cerulesteminteaip mntulinima,
n care trebuie s se depene rug ciunea nencetat a preasfntului
nume: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluete-m pe
mine p c tosul", ntorcndu-se ca o arm mereu ntins asupra vr jmaului. C ci Dumnezeu Tat l i-a dat (Mntuitorului) un nume mai
presusdetotnumele:cantrunumeleluiIisustotgenunchiuls se
pleceialcelorceretiialcelorp mntetiialcelordededesubt6.
Cuvntul acesta poate nsemna tot aa de bine, pe rnd, urm toarelelucruri,nn elesulliterei:Cerulsuntsfin ii,Bisericabiruitoare,
ngerii; p mntul, locuitorii p mntului, Biserica lupt toare i cel
aruncatpep mnt,avndmniemare;celedededesubt,ceimuta idin
via a aceasta, dar care nu sunt n Biserica biruitoare, ci n nchisorile
f r delegilorsauiadul.Alt nsemnarepoatefiaceasta:cerulemintea,
p mntuleinimacupofteleei,iarceledededesubtarficeledinsubcontient,decaredeobiceinutiminuned mseama,darlepurt m
n noi.
1

Sf. Marcu Ascetul, op. cit., pp.303-305;ipp.298-300.


2
Psalm 136, 8.
"Fapte 4, 11-12.
' Matei 22, 42. 6Filipeni 2, 9-10.
'Matei 21, 44.

R ZBOIULNEV ZUT

177

Deci,dac la ceasulde r zboi, maibine-zisnclipa de lupt ,


lovim momeala cu numele lui Dumnezeu, depannd rug ciunea, vom
vedea lucru minunat: pentru osta luptndu-se mp ratul - tocmai
ntorsdecumenr zboiulv zut.C cimp ratulnostrus-a luptat
pn lamoarte,inc moartedecruce1,iprintr-nsa trecnd, a rupt
z voareleiaspartpor ileiadului,biruindpentruostaiiS iislobozindu-i. Iar de atunci biruie ca un Dumnezeu, oriunde e chemat pe
nume.i:II cheam dragostea.
Iat cenenva Sf.MarcuAscetul,privitorlaaceast clip de
mare nsemn tate a r zboiului: "Cunoate deci, o omule, c Domnul
privetelainimiletuturor;icelorceur scprimar s riredegndr u,
ndat levinenajutor(lefacedreptate),precumaf g duit,inulas
roiul v lm agului de gnduri s n p deasc i s ntineze mintea i
contiin alor.Iarpeceicenustrpescprimelenmuguriri,princredin
i n dejde, ci se lipesc cu dulcea de ele, pe motivul c vor s le
cunoasc bineis leprobeze,peaceiailas - ca pe unii ce nu cred
civreaus seajutesinguri - s fieizbi iidegndurileceurmeaz ,pe
caredeaceeanulesurp fiindc vedec momealaloresteiubit nloc
s fieurt delaprimaeimijire"2.

PE TREPTE DE-A RPA

Deci vremea de lupt are o mare cump n , i anume: dac


mintea nu-iaduceamintecucredin de"DoamneIisuse..."isentmpl c ncuviin eaz momealavr jmaului.Aciegrani antrelupta
dup lege i c derea n f r delege. Deci mintea c zut n hotarul
f r delegii, d ncuviin area ei voin ei, c reia nc -i sufl vicleanul
boarea ame irii. Voin a ia hot rrea ntotdeauna dup sfatul min ii i
niciodat nainte:- celpu innfapteledecontiin ,aae.Deaceease
zicec 1oricehot rreavemlibertateavoin ei,adic putin ade-a
alegecrem.Darullibert iivoin ei ni 1-a dat Dumnezeu, ca pe o
1
2

Filipeni 2, 8.
Sf.MarcuAscetul,op.cit.,p.311;ip.306.

C RAREAMP R

178

IEI

marecinste,iprinelavemasporipn lam suridumnezeieti.Iat


decetoat str daniadezrobiriiputerilorsufletetidinpatimile contra
firiiducedefaptlaredobndirealibert iidefiiailuiDumnezeu 1, de
fiiaiadev rului,carefaceliberipeceicestaunadev r2 inustaun
minciun i-ntat lminciunii3.Prindarullibert iivoin eiavemasui
de la chip la asem nare.Pentrurefacerea,saucreareadinnouaomuluiavenitDumnezeuntreoameni,itotdeaceeapetrececunoi,cu
fiecare rnd de oameni, n tot chipul silindu-ses nedezlegelibertatea
voin eidinlan uristr ine;iarnoinepricepu ii,dup pu iniar inepred mspreimaigrelelan uri.
Iubireanclin libertateacapeocump n .
Deci dac mintea se va afla iubind o momeal str in i sfatul
viclean, va nclina cump na liberei alegeri spre momeala i sfatul
str in. Aa se deschide sp rtur n cetate i se n pustesc puhoaie de
vr jmaicareateptauascuniafar .irepedeurmeaz jalnic pustiire n cetatea sufletului: mplinirea cu lucrul i repetarea faptei
aceleia, pn ajunge deprindere, sau obicei. nr d cinarea obiceiului
p c tuirii duce ntocmirea sufleteasc i trupeasc a omului pn la
neputin deasemaimpotrivi,sauchiarpn laanuvreas semai
mpotriveasc . Aa se ntmpl c lucrarea mpotriva firii i se face
omului " a doua fire" - fireaf r delegii,saulegeap catului4. Asta e tot
unacupierdereadaruluilibert iivoin ei.
Totuiomul,sl bindu-iputerile,id seamac robetevr jmaului,c cideundeodat prunciivavilonetieraumicu ii-i lua n glum ,acums-auf cutb rba ii-isimtecumifur puterile, iar lui, din
multap c tuire,is-astinsputereavoin eide-a se mpotrivi. Cnd avea
puterile ntregi n-asculta pova a, iar acum, cnd nu le mai are, le-ar
ntoarce lui Dumnezeu, dar nu le mai are de unde. Toat vigoarea
tinere iiod cuinutrebuie, iarb trne eahrbuit umbl s odealui
Dumnezeu.
Cteodat primeteDumnezeuicioburilens numaidac au
mair masputeriipentruceamaidepeurm lupt ,maigreacacea
dinti,careepevia ipemoarte.C civr jmaulcarepustieteprin
patimi,cndafl c mintea,mpins destrigareacontiin ei,vreas
1
2

Matei 5, 9; Galateni 3, 26.


loan 8, 32.

loan 8, 44.
Romani 7, 7.

R ZBOIULNEV ZUT

179

fac r scoal mpotriva robiei sale, vine cu asuprire mare, dovedind


sufletuluic n-arechipdesc pare.Iarcapedeaps ,precumc sufletul
andr znitunacaaceasta,diavolulumbl s -l dea legat la un chinuitor
maigreu:duhuldezn dejdii.
Aaedegrearobiaduhuluiacestuia,nctsufletul,adunndu-i
celemaidepeurm puteri,d luptadezn dejdii.Atunciseafl sufletulntrevia imoarte.Cteuniimaiscap ,al iioducaa,maimult
mor idectvii;iaral ii,nemaiputndsuferi,lisentunec minteaifac
ip catulcelmaidepeurm :omorreadesine.insfrit,altora, de
durere,liser t ceteminteacutotul,dndnnebunie.
Trebuies spunemc fiecaredinpatimiledec peteniepotduce
zidirea lui Dumnezeu pn la dec derea cea mai de pe urm , fie ea
omorreadesine,fienebunia,fiechiarndr cirea.Depild ,l comia
deavere,l comiadeputereifumulmndriei,pec inui-a luat de
minteis-auomort!Boliledepeurmacurviei,pec inui-au adus
s -ipun cap tzilelor?Careasfritbinedintrebe ivi,caren-au vrut
nicidecums selasedepatimalor?Dar ileneapoatefacenebunii
cnd se vede n primejdii.
Deundeattapustiire?Delaoclip rar deDumnezeuamin ii,
clip ncarevr jmauli-afuriatundi aiaduluipegt,nv luit meteugitntr-omomeal aunuilucrusensibilallumii de aici. Protivnicul
ispitetecumomealapl ceriipetotomulsprepatimasprecare-1 prindec arepovrniremaimare:pecelaplecatspretrup,cudesfrnarea;
pecelnclinatspregnduri,cun elepciuneaveaculuiacestuia1 care
pemul ii-ar t citdeDumnezeuipepu inii-a ntors; pe cei dornici
deCuvntulluiDumnezeuiispitetecuBiblia2, nct n zilele noastre
sev dmul ic l torilaiadcuScripturanmn .To iceiceumbl
dup pl ceri, de orice fel, nu vor sc pa de primejdii, c ci sub orice
pl cereencol citunarpe.

1 Corinteni 1, 20.
2 Petru 1,20.
180
2

C RAREAMP R

IEI

CURSELE ...

Toat str daniaprotivniculuiaceastaeste:s desfac dragostea


icunotin anoastr deDumnezeuis ledea,prinpatimi,caobiect
de preocuparenimiculiabsurdul.Deaceeavicleanulnused lao
parte de-areducelanimicilaabsurdchiarivirtu ile.Dreptaceeae
destuls izbuteasc omutaremaincoace,maiaici,ascopuluiultimal
virtu ilor,icuastaareduslanimiculslaveidearteilaabsurdtoat
str daniavirtu ii.Iat -ne, printr-osingur ntors tur m iastr avicleanului, deertnd virtu ile n sacul spart al patimilor i culegnd, n
schimb,vorbegoaledelaoameniirnjetulluisinistru.Trebuiedeci
mult iadnc deosebireagndurilor.
Capild gr itoare,naceast privin ,ne poatefitlcuirea Sf.
Maxim M rturisitorul al locului de la 1 Ezdra 4, 1-3. mprejurarea
istoric e urm toarea: ntoarcerea iudeilor din robia Babilonului i
zorul de a-irefacetemplul.Vr jmaiilorseapropiedeeii-iroag s
primeasc i ajutorul lor la ridicarea templului, pentru c la acelai
Dumnezeu se nchin . Dar c peteniile iudeilor, Zorobabel i Iisus
(losua), resping ajutorul lor.
Refuzul acesta de nen eles primete un adnc n eles tlcuit
dup sensulspiritual,pecare-1 desprinde Sf. Maxim, din faptul simplu
istoric.
"Dac ZorobabeliIisus(losua)nseamn minteaactiv icontemplativ i dac vr jmaii lui Iuda nseamn patimile min ii, atunci,
socotind insemnareanumeluicelorcevr jm esc mintea,g simc
slava deart , mndria, f rnicia i dorin a de a pl cea oamenilor se
apropiedeminteaabiaieit dinrobiababilonic aconfuzieipatimilor
zicnd: "Vom cl di mpreun cu voi templul Domnului". "C ci nici
unul din aceti draci vicleni nu mpiedic vreodat rvna omului
virtuosci,nl turnd maidegrab lipsurile virtu ilor,ndeamn la i
maimarisilin e,facndu-sempreun rvnitoricuceicesenevoiesc,
cas atrag laeiinimaceluicesestr duiete,dup ceapierdutm sura
constant a modera iei i s -l conduc pe neobservate spre alt int
dectceasprecarecredeac merge.Deaceeaspunviclenii:"lafelcu
voiascult mpeDomnulvostru".C cinuur scvicleniineprih nireai
nusescrbescnicidemp r ireadeajutoare,saudeprimireadestr -

R ZBOIULNEV ZUT

181

ini, sau de cntarea de psalmi, sau de cetanii, sau de cele mai nalte
nv turi,saudeculcareapejos,saudeveghere,saudetoatecelelalte
prin care se caracterizeaz via a dup Dumnezeu, pn ce scopul i
cauzacelorceses vrescleslujetelor.Deaceea,peceilal idracii
observ ascetulmairepedeiscap maiuordev t mareacevinede
la ei.
Darpeacetiacareauaparen c ajut omuluis umble pe
caleavirtu iiic zidescmpreun cueltemplulDomnului,ceminte
nalt i-arputeadescoperi?Nupoatemintea,f r numaiprinCuvntul
viu i lucr tor, care p trunde n toate i str bate pn la desp r itura
sufletuluiiaduhului1,adic cunoatecaredintrefapteigndurisunt
sufleteti, sau forme i mic ri naturale ale virtu ii, i care sunt duhovniceti, sau forme i mic ri mai presus de fire i proprii lui
Dumnezeu, date firii prin har...
C ci"nuestenainteaLuiniciof ptur ascuns "- sen elege,
n noi care credem c ne putem ascunde. "Fiindc toate sunt goale i
descoperite"2, nu numai cele ce s-auf cutis-augndit,ciicelece
sevorfaceisevorgndi.Credc desprefapteleigndurileviitoare
spune Scriptura c "nuestef ptur ascuns "iarnudespreceleces-au
s vrit.C ciacesteanesuntcunoscuteinou nineilesunti
altora descoperite. Deci cu att mai mult sunt descoperite lui Dumnezeu,careacunoscutdemainaintetoateveacurilenesfrite...
Cinedeci,neavndacestCuvnts l luitnadnculinimii,arfi
n stare s scape de vicleugurile ascunse ale f rniciei dracilor
mpotrivanoastr is steadesinecutotulsingurf r niciunamestec
cuei,is zideasc templulDomnuluiasemenealuiZorobabel?C ci
acesta spune hot rti cu glas mare duhurilor am gitoare ale mndriei,aleslaveidearte,alepl ceriidelaoameniialef rniciei:"Nu
vom zidi cu voi templul Domnului Dumnezeului nostru, ci vom zidi
singuri Domnului lui Israil". Numai cel ce are acest Cuvnt poate
cunoate c amestecul dracilor pricinuiete stric ciunea i surparea
ntregiicl diriintineaz harulifrumuse eastr duin elornchinate
lui Dumnezeu. C ci nimenea nu poate, avnd ca ajutor la virtute pe
vreunuldindraciipomeni i,s ozideasc peaceastaluiDumnzeu.
'Evrei 4, 12. 2
Evrei 4, 13.

C RAREAMP R

182

IEI

Pentruc nuarepeDumnezeucascop,nceleceface,cas s vreasc virtuteaprivindspreEl.Decinudininvidien-au primit cei


iei i din robie pe cei de neam str in s zideasc mpreun cu ei
templul Domnului, ci fiindc au cunoscut cursele ce se ascundeau n
aparen adeprietenieadracilor,carevoiau,prinbine,s leaduc pe
neobservate moartea p catului; prin cele de-a dreapta s le furieze
ispitele de-a stnga."1 Darcurselenuseispr vescaci.Totcmpulde
r zboieacoperitdecurseimul isuntceicelecadngheare.

UNII-ITACEMINTEAINSCRIPTURI

Cu trecere de vreme, Satana s-a mai iscusit n rele. Pe cine


poates -lntoarc mpotrivaluiDumnezeu,oface,rnjind2 bucuros;
pecineiubetepeDumnezeu,darc l toretef r sfatintrebare,l
nva iels iubeasc peDumnezeu,i-1laud ,c bineface,- rar s
priceap unulcaacesta,c ac zutlalaud str in ic ncredin alui
s-anclcitunfirsub iredeputerevr jma .
Vicleanulbag deseam cefaceDumnezeuifaceiellafel.
TrimiteDumnezeuslujitori,trimiteiel;trimiteDumnezeuvedenii,se
arat iel.Propov duieteDumnezeuiubireadeoamenitar deosebiri
i margini,propov duietei el. Cuun cuvnt: contrafacetot ce face
Dumnezeuid derp peoamenicumul imeanel ciunilor.S-a
f cutde-ondr zneal nemaipomenit ,nctiluminadumnezeiasc o
contraface,nunn elesulc s-arputeaapropias strmbeadev rata
lumin ,c cil-arfacescruminupoatestantr-nsa,cin luceteiel
olumin ,cucaream getepecinepoateipecinevedec umbl cu
ndr zneal dup daruridumnezeieti,naintededobndireasmereniei
statornice.Aaseprefacenchipmincinosinngeralluminii3 in

Sf.MaximM rturisitorul,R spunsuric treTalasie,ntrebarea56,Filocalia, Sibiu, 1948, ed. I, voi.3,iScolia15,pp.291-294.


2
1 Petru 5, 8.
3
2 Corinteni 11, 14.
>

R ZBOIULNEV ZUT

183

hristos mincinos1 ineal pemul i,zicnd:"Eusunthristos!"2 ite


trimits propov duietiis facicutareicutare..."
,<;
E vremea, mai ales n zilele noastre, de care ne-a prevenit
Mntuitorul,
zicnd:

"B ga ideseam ,s nufi iam gi i;c cimul i


vor veni n numele Meu, spunnd: "Eu sunt Mesia
iceasuleaproape".Nuv lua idup ei!"3

Deaceeaebines l murim,dup putere,iacestucigavicleugaln lucirilor,fiindc delaovremencoacemul inela iseivesc


imult tulburarefacprintreoameni.Iat cumvinecursaaceasta:
Vicleanularedou feluridemomele,dup iubireaomului,care
nclin ,fiesprepierzare,fiespremntuire.Esteio"ispit amntuirii" n care au c zutmul inela i,zicndc -smntui i,cnddefaptei
n-aus vritnicialergareainicidup legen-auluptat.Esteiispita
sfin eniei, este i ispita misiunii sau a trimiterii de la "Dumnezeu",
precum este i ispita muceniciei. n toate aceste ispite cad cei ce
ocolescosteneala,min ilenguste,carespunc numaiaunimicde
t cut,dects cread is sesocoteasc afiiajunssfin enia,misiunea,muceniciaicelelalten lucialemin iinelate.
Auieioosteneal :aceeadeaajungela darurile mai presus de
fire,naintedevremeiispitindpeDumnezeu.
Deci, nu-idemirarec -id nrobianel toruluideminte,ca
s -ichinuiasc .
Cteuniimaiaprinilaminte,fiedelafire,fiedelaboli,neavnd cercarea dreptei socoteli, scncesc n inima lor dup daruri mai
presus de fire, mbulzi i nu de vreo virtute, ci de iubirea de sine.
Avndacetiaiubiref r mintepecarevors ocinsteasc cudaruri
mai presus de fire, Dumnezeu ng duie duhului r u s -i am geasc
des vrit4 ca pe unii ce ndr znesc s se apropie de Dumnezeu,
necura ilainim .Deaceea,pentrundr zneal ,id peseamavicleanului s -i pedepseasc . Astfel, cnd atrn de la Dumnezeu o atare
pedeaps pentruoarecare,lcerceteaz Satanalundchipulmincinos
1

Matei 24, 24.

Luca21,8. 2
Tesaloniceni 2,11.

C RAREAMP R

184

IEI

alluiHristos,i,gr indu-icumareblnde e,itrnteteolaud ,cu


care-1ctig fulger toripoatepentrutotdeauna,capeunulce,pe
caleaceastrmt 1 icuchinuriceducelamp r ie,umbl dup "pl ceri duhovniceti". Iat -1 cu momeala pe gt. De-acu, dup oarecare
coal ar t cirii,cndncredereaivafictigat des vriti-i va fi
nt rit ,prinpotriviridesemneprevestiteajungencrezutnsinein
hristosullui,nctimoartedeomenstares tac ,ntememdu-se pe
Scriptur .
Iat cum"puiuldedrac"aliubiriidesine,facndu-seb rbati
ajutat prin vedenii mincinoase de tat l s u, tat l minciunii, strmb
mintea bietului om, nct i se va p reap catulvirtutedumnezeiasc .
Banc ,omorndpeceicenucredcael,isevap reac faceslujb
lui "Dumnezeu" (dumnezeul care 1-anelatpeel)2.
Cndstaidevorb cucteunuldinacetia,teuimeteconvingereaisiguran alui,uneoriileg turacujudecat acuvintelorlui,i
nupo iprinderepedec staidevorb cuunnelatiuns ritdin
minte.Asta,pn nu-iafliprimasp rtur amin ii,delacareapoitoate
meteugirilevicleanuluitrebuie s -i dea arama pefa . Trebuies -i
prinzimomealapecareanghi it-oicare,decelemaiadesea,ec derealalaude,cucaretat lminciuniii-a mngiat pruncul iubirii de
sine, pe care 1-aclocitcuattaosrdiecelam gitdeminte.
inuemaremirarea,c ciziceunfilosof:edestuls primetin
minteosingur prejudecat ,caapois nufiepr p stenie,lacares
nuajunginchipulcelmailogiccuputin .DeaceeaBisericanir
printrep catelemin iiiprejudec ile.
Om rturiedinScripturiacelorzisenevadumerimai bine. Era
pe vremea proorocilor mincinoi din zilele lui Ilie i a regelui Ahav.
Proorocul Ilie vestise regelui mustrarea lui Dumnezeu, necazurile i
moartea ce-lvaajungenzileleurmailors i.
- 3 Regi 22:

- -

; - ;' -

. ::= .

1.Trecur treianitar r zbointreSiriai.


*
Israil.

Matei 7, 14.
Numerii 25, 7-13.

- -

R ZBOIULNEV ZUT

185

2. In al treilea an s-a aus Iosafat regele Iudei la


(Ahav)regeleluiIsrail.(UrmaiiluiSolomon
M!
dezbinaser regatul.)
3. iazisregeleluiIsrailc treslugilesale:
"ti ivoioare,c RamotulGalaaduluiealnostru,
inoit cemdeattavremeinu-1 scoatem din
mna regelui Siriei?'7
4. Apoi a zis lui Iosafat: "Merge-veiitucu
minelar zboimpotrivaRamot-Galaadului?" Iar
Iosafatazisc treregeleluiIsrail:"Cumetitu
aa-sieu;cumepoporult u,aa-iipoporul
meu;cumsuntcaiit i,aa-sicaiimei".r
5. iamaizisIosafatregeleluiIudac tr
(Ahav)regeleluiIsrail:"ntreab darast zi,ce
zice Domnul?"
6. iaadunatregeleluiIsrailcalapatrusute
deprooroci,ile-azis:"S mergeuoarecu
r zboimpotrivaRamot-Galaadului,saunu?"iei
auzis:"S mergi,c Domnullvadanminile
regelui"!
:
-;
7. iazisIosafat:"Numaieoareaicivreun
ProorocalDomnului,cas ntreb mpeDomnul
prin el?"
8. iazis(Ahav)regeleluiIsrailc tr Iosafat:
"Mai este un om, prin care se poate ntreba Dom
nul;ns eunu-1iubesc,c cinuproorocetede
binepentrumine,cinumaider u;- acesta e
Miheia, fiulluiImla".iazisIosafat:"Nuvorbi
aarege!"

'-

9. iachematregeleluiIsrailpeunfamenia
zis: "Du-tedup Miheia,fiulluiImla!"
10. ApoiregeleluiIsrailiIosafat,regeleIudei,
s-auaezatfiecarentronuls u,mbr ca i n
hainedomneti,nmedianuldelng por ileSamariei,ito iproorociiprooroceaunaintealor.
11. IarSedechia,fiulluiGhenaan,i-af cut
nitecoarnedefier,iazis:"AaziceDomnul.

186

C RAREAMP R

IEI

cu acestea vei mpunge pe Sirienipn ce-i vei


nimici".
12. ito iproorociiauproorocitaceleai,zi
cnd:"S teducimpotrivaRamot-Galaadului,c
vei izbuti. Domnul l va da n minile regelui".
13. Iar trimisul, care s-aduss chemepe
Miheia, i-agr itacestuiazicnd:"Iat to iprooro
cii proorocesc ntr-unglasdebineregelui;s fie
daricuvntult uasemeneacucuvntulfiec ruia
dinei".
14. Iar Miheia a zis: "Viu este Domnul! Ce-mi
vaspuneDomnulaceeavoigr i".
15. Apoiavenitellaregeiregelei-a zis:
"Miheia,s maimergemnoioarenr zboimpo
triva Ramot-Galaadului,saunu?"iazisacela:
"Du-te,c veiizbuti,Domnullvadanmna
regelui".
,16.iazisregele:"Iariiartejur,cas nu-mi
gr ietinimic,f r numaiceeaceesteadev rat,n
numele Domnului".
17. iazisel:"Iat ,v dpeto iIsrailiteniim
pr tia iprinmun i,caoilecen-aup stor.iazis
Domnul: ei n-audomn,s sentoarc fiecarecu
pace la casa sa".
18. Atunci(Ahav)regeleluiIsrailazisc tre
Iosafat,regeleIudei:"Nu i-am spus euoare,c el
nuproorocetebinepentrumine,cinumaide
r u?"
19. Miheians azis:"Nu-iaa.Nueugr iesc:
ascult cuvntulDomnului.Nu-iaa.(C ci)am
v zutpeDomnul,ezndpetronulS uitoat
otireacereasc st tealng El,ladreaptaila
stnga Lui.
- 20. i a zis Domnul: "Cine ar ndupleca pe
Ahav s mearg i s cad n Ramod-Galaad?
Unul spunea una, altul alta. ;
n'^ r .!

R ZBOIULNEV ZUT

21. Atunciagr itunciviliiastatnainteafe ei


Domnului,iazis:"Eulvoiademeni".iazis
Domnul: "Cum?"
22. Iaracelaazis:"M ducim facduhmin
cinos n gura tuturor proorocilor lui". Zis-a Dom
nul: "Tu-1veiademeniiveifaceaceasta;du-tei
f cum ai zis!"
23. iiat cumang duitDomnulduhului
celuimincinoss fie n gura tuturor proorocilor
acestora,ait i;ns Domnuln-agr itdebine
pentru tine".
24. Atunci s-a apropiat Sedechia, fiul lui
Ghenaan,ilovindpeMiheiapesteobraz,azis:
"Cum,audoar s-adep rtatDuhulDomnuluide
lamine,cas gr iasc printine?"
25. IarMiheiaazis:"Iat ,ais veziaceastan
ziuacndveifugidinc mar nc mar ,cas te
ascunzi".
26. Zis-aregeleluiIsrail:"Lua ipeMiheiai-1
duce ilaAmon,c peteniacet ii,ilaIoa,fiul
regelui.
27. ispune i:aaziceregele:arunca i-1 n
temni ,i-1hr ni inumaicupu in pineicu
ctepu in ap ,pn cem vointoarcebiruitor".
28. IarMiheiaazis:"C ais tentorcibiru
itor, aceasta n-agr it-o Domnul prin mine". Apoi
azis:"Asculta itoatepopoarele!"
29. Dup aceeaapurcesregeleluiIsraili
Iosafat,regeleIudeimpreun asupraRamot-Galaadului.
30. iazisregeleluiIsrailc treIosafat:"Eu
mischimbhaineleiintrunlupt ;iartumbr ca
ihainelederege!"ii-a schimbat hainele regele
lui Israiliaintratnlupt .
31. Regeleasirianaporuncitns celortreizeci
idou dec peteniialecarelorder zboi,iazis:

187

C RAREAMP R

188

IEI

"S nuv lupta inicicumic,nicicumare,ci


numai cu regele lui Israil".
32. C peteniilecarelor,v znd pe Iosafat, au
crezutc acestaestecuadev ratregeleluiIsrail,
is-aurepezitasupralui,cas seluptecuel.
Iosafatns astrigat.
33. Atuncic peteniilecarelorv zndc nu
este acesta regele lui Israil, s-auab tutdelael.
34. Iarunomi-a ntinsarculialovitdinn
tmplare pe regele lui Israil (Ahav), cel cu hainele
schimbate, ntr-oncheietur aplatoei;iacestaa
zisc ru auluis u:'ntoarcend r tim scoate
dinoaste,c suntr nit".
35. is-apornitlupt marenaceazi,iregele
(r nit)astatnc ru alui,nfa aSirienilortoat
ziua,iarsearaamurit;iacurssngedinranasa
pepodulc ru ii.
36. ilaasfin itulsoareluis-a dat de veste la
toat tab ra,zicnd:"S mearg fiecarelacetatea
lui,fiecarela inutullui!"
37. imurindregele,afostdusnSamaria,i
l-au nmormntat n Samaria.
38. iausp latc ru aluiniazulSamariei;i
cinii au lins sngele lui Ahav, iar desfrnatele
s-ausc ldatnsp l turaaceluisnge,dup cuvn
tul Domnului, pe care 1-agr it(iprinIlie)..j;
Duhulcareaieitiastatnainteafe eiDomnuluiis-af cut
duhmincinosnguraproorocilor,c ruiai-a zis Domnul: "Du-teifa
cumaizis!"eacelaicareacerutdelaDumnzeus cercepeIov,ca
s searater bdareai statornicia dreptului.
Iovi:

6. ntr-ozingeriiluiDumnezeusenf iar
nainteaDomnului,iSatanaveniielprintreei.
7. AtunciDomnulzisec treSatana:"Deunde
vii?"IarSatanar spunseDomnuluii-I zise: "Am

R ZBOIULNEV ZUT

189

dat trcoale pep mntim-amplimbatnsusi-n


jos".

..

Cung duirealuiDumnezeu,Satanaicernei-iculegepeto i
cei ce mai umbl n lumea aceasta dup pl ceri, chiar duhovniceti,
numais -iprind ,c nc nus-aulep datdes vritdeiubireadesine
i de orice spurc ciune a vie ii, dup atta i atta propov duire a
Bisericii. C ci patima aceasta face pe om s cad , lovit de s ge ile
laudei, i s se trezeasc cu mintea nelat i s rit din socoteala
smereniei.
C iat ,peceicen-aveaucur ia vie ii,ling iidelacurtearegelui Ahav, - i-adatnel ciuniides vriteaduhuluiminciunii,isfatul
loreraispit regeluiiubitordeslav deart ,ispit ncaretrebuias
cad iregele,ascult torullor,pentrup catelesale.
Cainela ii aceia care l-aup lmuitpeadev ratulproorocal
lui Dumnezeu, aa i proorocii mincinoi din zilele noastre sunt de o
ndr zneal nemaipomenit ip lmuiescsmerenia, dndu-se pe ei de
ceva mare: "Ilie", "Ioan", "Hristos", "Fiul Omului", "Dreptul Judec tor", i aa mai departe. Pretind ascultare de la oameni pentru c
"Dumnezeu" i-atrimis,s spun lalume...lucruridecare i iuieurechile,i- inghea inimaauzindu-i.
Pesemneleurm toaresepotcunoatec numaisuntntregila
minte:
1. Se dau pe sine de ceva mare, cum s-au dat
dealtfelto iereticii(r t ci ii)vremurilor,pecare
ns i-a afurisit Biserica, prin sfintele soboare.
2. Cadlalaud ,avndosmereniemincinoas .
3. Se inpesinemaipresusdeScriptur (unul
chiar mi-a rupt-o), mai presusdeBiseric isfin i.
4. Mordup afiasculta iicrezu ideoameni.
.5. Fierbdemniecndnusuntlua inserios.
6. Adeseaau"gr irenduh",cu"duhul"care-i
poart i-inva .
7.Nuvornicinruptulcapuluis -icontroleze
preo icele auzite de la "duhul" lor.

C RAREAMPARATIEI

190

8. Cteuniicutoateacesteaarat oevlavie
neobinuit :m rturisindpeHristos,peMaica
Domnului, facndu-iisfntaCruce,b tndme
tanii,s rutndicoanele,baiSfntamp rt anie
lund-o(!);ijurndu-sec -s oamenii lui Dumne
zeu,iareisuntnela i.
9. Facpeproorociiimpr tiespaim ntre
oameni. Multe proorocii li se mplinesc, dar multe
nu.Astaatrn deputereadestr vederea"duhu
lui" care le spune ce le spune, ca unul ce n-are
nvelitoareatrupului,ideaceeaprindecuoare
care vreme nainte, cele ce le apropie Dumnezeu
de oameni. Dar asta nu e proorocie.
10. n numele "dumnezeului" lor, sunt n stare
s omoareom,ntemeindu-sepeScriptur c i
Avraam a fost n stare de o atare ascultare, iar
Fineesaif cutaceastaiis-a socotit acestuia
rvn pentruDumnezeuls u 1.(Cuam gireaas
cult riipn laucideredeom,acercatvr jmaul
pemul i,ntoatevremurile,chiaripepustnici,
de cum pe oamenii lumii.) Prin urmarefiindaa
des ritoricuascultareaicredin alapove ele
"duhului" lor, pe care-1credc eHristos,sunto
adev rat primejdieprintreoameni;teroritiai
sufletelor simple.
11. Sardelaunlucrulaaltulileag lucruri
f r nicioleg tur .T lm cescgreit,strmb
adev rulisepropov duiescdinScripturi,mai
multpeeiniidectpeDumnezeu,mergnd
gr bitspreceamaidepeurm sf rmareis rire
amin ii.;
;,
12. Inpreajmalorsim itulburareiprimejdie,
c cimul idintreeiaufost pe la casa de nebuni,
sauvortrebuis seduc .Nu-iblnde epechipul
lor. Nu-ioc ram,cinep zimi-inv mipe
Numerii 25, 7-13.

R ZBOIULNEV ZUT

al iis sep zeasc inenfrico mctdegroaz


nici-aut iatminteanScripturi1.

191

Totui,pectsepoate,s ncerc ma-in elege,l murindadev rul lucrurilor i meteugirile vicleanului. E tiut, c f cnd omul
gndurileivoileceluir u,intr acelanel.Sau,altfelzicnd:iubind
cele rele, pe firul acestei iubiri, intr vr jmaulncetate;adic prin
cele de-astnga,relele.Cndns vedec nupoateam gipeomcu
cele de-astnga,sarencealalt margine,de-adreaptadetot,c utnd
acolo s -l am geasc , ca s -i dea omul crezare. Ii trntete o laud
pentru mul imeacredin einDumnezeuiaiubiriivirtu ii,i-1 ndeamn caf r m sur if r ntrebares sesileasc nacestea.Peunull
trezealarug ciune,silindu-ses -istrecoarenmintei-ninim p rere
maredespresine,precumc pe"el"ltrezesc"ngerii"lapravil .Sau
dac celochitsprenelarenu-ichiaraadevirtuos,imaing duie
s fumeze,s bea,zicndu-igndurilec -itrebuieputere,inu-ip cat. Pe unul 1-as getatar tndu-i-senchipullui"Hristos"ispunndu-i "Pentru dumneatamair saresoarele!"Dou zeciicincideanipe
urm 1-a maid sc lit,cas ajung s secread pesinec elefiul
omuluidinScriptur idreptuljudec tor,carevadesp r ioiledecapre
ivantemeiamp r ialuiDumnezeupep mnt,ic nzileleluiva
fi sfritul i judecata, care se va face prin el. (De fapt era sfritul
judec iisale,pecareovedea,nulasine,cinafar ,latoat lumea.)
Uefiecaredat cndlzoreacredin aaceastatrecea,dup cteoisprav ,ipelacasa de nebuni.
Firulacesteiiubiri,fiec nclin sprep cate,fiec nclin spre
Dumnezeu,vr jmaulcaut s -lprind decapete,nesfiindu-se ucigauls sedeadrept"Dumnezeu",numais prind pecinepoate.De
aceea au zis P rin ii c ntotdeauna extremele sunt ale diavolului.
Adic ipreamareiubiredeDumnezeu- nainte de vreme - poate fi
pricin dec dere:oiubireoarecump mnteasc ,p tima ,nelinitit ,
nesenin ,necurat ipironit .
Grij laminte!C cir zboiulnev zutcearc petoat lumeai
n-acru atniciiubireadeDumnezeuaApostolilor!Deci,cas pricepemmaibinelucrulacestasub ireirostulpentruto ialcelorscrise,
2 Petru I, 20.

C RAREAMP R

192

IEI

ne folosim de icoana celor trei iubiri, a celor trei ucenici ai Domnului:


Petru,IudaiIoan.

GREELILEIUBIRIIIDREAPTASOCOTEAL

!AcetiuceniciaiDomnului,dinpricinaiubiriiloraprinse,flecare
a f cut cte o greeal n ucenicia lor. Doi s-au ndreptat, unul s-a
surpat. Astfel, ntr-o c l torie, cnd oamenii dintr-o cetate oarecare
necunoscndu-i, n-au vruts -iprimeasc ,IacobiIoanauzis:s ne
rug mcaIlie,s sepogoarefocdincerpesteeis -iard .[ Cinsteai
pre ulpecare-1aveaDomnulninimalor,precumirvnasauiu imea
lor,nc nuleaveauncump n icudreapt socoteal iaaauarso
greeal . Mntuitorul i-a adus la blnde e i la dreapta socoteal ,
nv ndu-i:"Nuti iceduhgr ieteprinvoiacestea"2.
Petru,dup frumoasa m rturisiredecredin :"TuetiHristos
Fiul lui Dumnezeu celui viu!"3,idup laudaMntuitorului- care n
aafeli-a spus-o,caoarecums -lfereasc deprimejdialaudeiiap rerii de sine, - cnd Iisus a nceput s le spun Apostolilor despre
patimileir stignireaSa,Petru,niubirealuin-apututr bdaosocoteal ca aceea, ci i s ri cu gura: "Doamne, s nu- i fie ie una ca
aceasta!"4 Atunci, ca unul ce n-aveaicunotin atainelorluiDumnezeucares iecump nadreapt cuputereaiubiriiaprinsein eleas
omenete,c p t dela Domnul palmele acestea: "napoia Mea Satano! sminteal mi eti!"5 Sigur c nu Petru era Satana,ci ungnd al
SataneiintraseiseexprimasepringuraluiPetru, - c cieraosp rtur ,odescump nirentreputerileluisufleteti:cunotin ,dragoste i
iu ime.isevedec nc nus-at m duitcundreptarea aceea.Mai
b trnfiindimaigreudeleac,iubirealuinc nusestr mutase,caa
lui Ioan: toat pentru Mntuitorul, ci mai inea ceva i pentru sine.
Mntuitorullcunoteai-i prevesti lep dareaceadetreiorincurtea
luiCaiafa.Petruiar is ricugura,zicndc nu.Darlaurm atrebuit
1

Luca 9, 54.
2
Luca 9, 55.
3
Matei 16, 16.

4
5

Matei 16,22.
Matei 16,23.

R ZBOIULNEV ZUT

193

s constatec amailuattreipalmepesteobraz, pentru iubirea pe care


n-odasetoat luiDumnezeu,precumf g duise,cimai inuseipentru
sine. Sfnta Predanie zice c atta a plns Petru i s-a poc it, nct
lacrimilet iaser brazdenobrajiis i.
Iuda,ucenicalMntuitoruluiiel,avndminte,iubireivoin ,
ns dup felullui,iar ined opild ionv tur .Iudavoiacai
Mntuitorul s iubeasc ceea ce iubete el, adic s ntemeieze o
mp r iep mnteasc aCeruriloriIisuss sefac mp rat,iarpeel.
mare sfetnic i vistiernic al argin ilor, c tare era umilit, s fie trimis
descul ,f r traist inumaicutoiag1 is propov duiasc omp r ie
pe care n-o vedea cu ochii s i de lut, i pentru care n-avea dect o
zdrean depung goal .
Aa fiind f cut, parc era de un gnd cu tot neamul s u. De
aceea,deiMntuitorul1-aiubiti1-anzestratcudarurintocmaicai
peceilal i,totuielar masevreultar leac,iubindun"Dumnezeual
veacului de acum"2, iar pe Iisus care nu corespundea iubirii sale p mnteti, L-a vndut pe treizeci de argin i, ctig ce-a mai putut s
scoat ,pentruslujbadetreiani.
Celedou capeteale iubiriisaleerauprinsedediavol.Else
iubeapesine,iarpeDumnezeu,numaidac Dumnezeuiasiguramulumirea iubirii de sine, - ceea ce adev ratul Dumnezeu n-a putut s -i
mplineasc .Deaceeas-al satp guba.Mntuitorulancercattotul
cubeteaguls uucenic,darnzadar.I-adatiSfntamp rt aniecu
Sine,darnlocs set m duiasc ,aintratimaicuputereSatanan
el3 iMntuitorul- n grai omenesc zicnd - S-adatb tut,spunndu-i:
"Ce faci, f mai curnd!" - c nu puteaudracii face nimic,de nule
ng duiaDumnezeu.
Aavutieloclip detrezire,darnumaieraelst pnpesine,
ciacumeramaitarenouls u "st pn",care-1tr gealaplataspnzur rii...inui-a mai dat vreme...
Iat ceprimejdiegrozav eaceaiubiredesine,carenused ruieteluiDumnezeu,nusepleac sfatului,dectcuf rnicie:necaz
mareijuggreupestefiiiluiAdam.
1

Marcu 6, 8.
2 Corinteni 4, 4.
3
loan 13, 27. .
2

C RAREAMP R

194

IEI

Unirea celor doi sau trei n numele lui Dumnezeu, e o minune


nev zut n suflet, e venirea iu imii, a cunotin ei i a dragostei la
cump na linitit a drepteisocoteli, tiutoare de tain i tiutoare de
m suri,astaeceeaceurm rimcuoriceprilejcapeundariundoral
lui Dumnezeu. Ne trebuie - gr indmaipen eles- maimult inim n
minteimaimult minteninim ,c cialtfel,tar lucrareadeunirea
preafericituluinume,oiauraznaiinimaimintea.

MASURILE...

"Cinenuseleap d desine,nupoates viedup Mine." 1 Cine


nupoates ntrebeinusepoateplecasfatuluiunuip rinteduhovnicesc,saunicim carnu-1caut ,nug setepeIisus.Dac totuivreas
se iedeurmaluiDumnezeu,darfiindcuinimaiminteantinatede
p rereimndried denel ciuni.Deaceea-srndui iduhovnicii,s
cump neasc duhurile celestr batmintea,s cunoasc m surilefiec ruiins,incotroinclin cump na.
nc demultm rturiseaProoroculIordanuluic :"Nupoateun
oms ianimic,dac nuis-a dat lui din Cer"2.Dartotaazic icei
nela i.Cums prindemnel ciuneadinurm ?Foarteuordeprins.
Cei ce cu adev rat au darul de la Dumnezeu, vin la duhovnici s
ntrebe,pecndceinela inuvor,cise inpesinemaipresusdeorice
dar. Ei nu mai tiu c Ur de smerenie, nu dai de Dumnezeu, ci de
nel torul; f r ntrebare nu intri pe poart , ci sari pe aiurea i cu
tlhariitesocoteti.Rvnaf r ntrebareip rereasarm sura.
"In puterea darului ce mi s-a dat spun oricui, care
estentrevoi,s nun zuiasc maisusdectise
cuvines n zuiasc ,cis cugetecump nit,fiecare precum Dumnezeu i-a mp r itm suracredinei."3
1

Luca 9, 23.
Ioan 3, 27.
3
Romani 12, 3.
2

R ZBOIULNEV ZUT

195

Asta ne-ospuneSf.Pavel,care,deiav zutluminaputernic


dinceriaauzitglasuladev ratuluiIisusHristos,careI-a descoperit
rostulsfinteiSalenev zutear t ri,totui,spreasigurareainv area
smereniei, 1-a trimis orb la sluga sa n Damasc1.Acesta,vestitielde
Mntuitorul2, 1-a primit, 1-a l murit i 1-a nnoit cu botezul. Acelai
Pavel,dup alt mult nv tur ,trud ipropov duire,dup altevedenii,semneir pire nRai,totuis-aduslaIerusalim,s sentlneasc cuceilal iApostoliis lespun ilorEvangheliapecareo
vesteael,canucumvas fiennelareitoat trudaluizadarnic 3.
Aa-1pov uianundoialaci,smerenia.
n fiecare ins a nchisDumnezeuchemareac tretotrostulilucrul, pe care - la vreme - le va avea ntre oameni. Astfel:
Efeseni 4:
11. Eladatpeuniicas fieApostoli,peal ii
prooroci,peal iibinevestitori,peal iip storii
nv tori,
12. Spredes vrireasfin ilor,la lucrul slujbei,
spre zidirea trupului lui Hristos,
13. Pn cndto ivomfiajunslaunireacre
din eiiacunotin eiFiuluiluiDumnezeu,la
stareab rbatuluides vrit,lam surapliniriivr
stei lui Hristos,
14. Cas numaifimcopiiiijuc riavalurilor,
purta incoaceincolodeoricevntdenv
tur ,prinnel ciuneaoamenilor,prinvicleugul
lor,spreuneltirear t cirii,
15. Cifiindcredincioiadev rului,priniubire
s sporimntrutoate,pentruel,careestecapulHristos.

Fapte 22, 6-7.


Fapte 26, 16-18.
3
Galateni2, 1-8.
2

C RAREAMP R

196

IEI

Elunetecelenvr jbite,Elnem soar darul,Elnecheam la


lucrunvie,Elneajut pefiecarenparte - dac nuuit ms -l chem m-;iarspredes vrireaobtei,Ellumineaz slujitorii.
Sunt,ntre ceitrimiide Dumnezeu,ioamenice audaruls
vad dincolodezare,s aud graiuriicuvintemaipresusdefire.Dar
acetia, la vreme de mare nsemn tate pentruei, cnd lise deschide
ochiulvederiiiurechileauziriicelordedincolo,s nuntrzieac uta
pov uirea unui duhovnic, care le va feri inima i mintea de bucurie
str in icareivaocroticudulamasmereniei.
C cidac nufacaa,cutotdaruldesus,potc deaprad nel ciunii.Iat cum:DarurileluiDumnezeu ascunse n noi, noi nu le
tim,darSatanalevede;i,cauntlharviclean,pndetevremeadaruluidesuss sedeschid nvia anoastr idenu-1 va afla acoperit
desmerenieidreapt socoteal ,vars el,capeunjgheab,pustiirile
luipef gaulluiDumnezeu.
Deci,ce i-adatDumnezeudar,asigur -1cuntrebareaiocrotete-1cusmerenia,icuattmaivrtosnuieidinsfatulunuiadintre
neb ga iinseam slujitoriailuiDumnezeu."Cuctetimaimare,
maimulttesmerete,inainteaDomnuluiveiaflaHar"zicen eleptul1. C ci de n-ai ndemnare c tre socoteala aceasta, atunci darului
vederiitaleisearat unHristosmincinosiurechiitaleivagr iSatana,caresevadapesine"Hristos"itevaam gides vrit.
"...Se vor ridica hristoi mincinoi i vor da
semnemariiminuni,cas am geasc ,devafi
cuputin ipeceialei."2
Hristoiiiproorociimincinoi,decareneprevineMntuitorul
dinvreme,suntvicleniidedincolodezare,carefacsil mareimult
meteugit ,cas fieprimi ideoamenicaatare.Eiumbl r cnindi
caut pe cineva s -i vad i s -i asculte. - Nu cumva li-e vremea
aproape,c citare-imaifacdecap!?
Mntuireesteipentruceinela i:cndivorcunoatenelareaisevor poc ideea.Iudans n-a mai avut vreme.
1
2

n elepciunealuiIsusSirah3,18.
Matei 24, 24.

R ZBOIULNEV ZUT

197

Iat pe scurt pricinile i grija pentru care Predania Bisericii


R s riteneseferetedevedenii,i-ifereteifiii,ntructacestea nu
sunt neap rat trebuitoare mntuirii, i des vrirea, la care suntem
chema i,las nurm oricevedenie.Revela iaedeplin ,iarcelece
mailipsesc,leatept mlaadouavenire.

SFATURILE EVANGHELICE
SAU PORUNCILE
DES VRIRII

Poruncades vririis-adatnc prinLegeaveche,evreilor1, dar


cu deosebire s-a dat prin Legea nou , cretinilor2. Des vrirea i
sfin enia sunt cele ce m soar apropierea sau dep rtarea noastr de
Dumnezeu. De aceea, n trei cete se rnduiesc ostaii r zboiului duhovnicesc, n: chema i, alei i credincioi', sau cu alt numire: ncep tori,spori iides vri i.
Dar s-aalesoceat decretinicareg sescnl untnillorndemnarea,sauchemareanumaisprevia aduhovniceasc ,casingurulrost
vrednicalvie ii.Acetiasuntc lug rii.
Precum cnd merg la oaste, oamenii lumii las toat grija de
acas ,cas nu-inclceasc nvremeaost iei,aainevoitoriimntuiriilas toat grijalumii,pentrump ratulcerurilor.
Dac la intrarea n via sunt de ajuns poruncile i sngele
Mielului,pentruajungereades vririins sfaturileEvanghelicese
fac poamei. Sfaturile Evanghelice sunt tot porunci pentru cine are
nzestrareadealemplini.ioaumultmaimul i,dup cumntmpl rilevie iiidovedete, iiar inzestrareaaceastai-odes vresc
mult mai pu ini, din lipsa de pov uitori des vri i. Printre sfaturile
evanghelice,sauporunciledes vririiceadintielep dareadelume.
Cineseleap d delumenumaist lacump n ,ntrepre ullumii n'Levttic 11,44-45.
Matei548.
i
Apocalips 17,14.
2

i
198

I
1

C RAREAMP R

IEI

tregi, de i-ar da-ocinevatoat nst pnirepn lasfritulVeacurilor,


intrepre ulsufletului,cur itistr lucitdeslavaluiDumnezeu,n
via a deapoi.Fa deslavaaceea,alelumiideaiceatoatesuntgunoi1.
Lep dareadelumeeoconvingere,pecarepo is-oaiinmijlocullumiistnd,precumpo is n-o ai n mijlocul pustiei petrecnd.
Darceicesemntuiesc,to itrebuies-oaib .
C lug riideci,vrnds nve etiin amntuirii2,saumeteugul
izb viriidinceledeaiciistr mutareancelededincolo,dauaceste
treisfintef g duin e:s r cia,fecioriaiascultarea.
F g duin ele acestea, cnd sunt f cute dintr-o convingere statornic , surp pe rnd toate patimile i izb vesc pe nevoitor de toate
curselevr jmaului;c ciacesteasuntsfaturileevangheliceiurmarea
Mntuitorului.Astfels r ciaedezlipireasufletuluideoricel comiede
avere sauiubire de argint,precum idezlipirea de gndul averii. Cel
dezlipit cu sufletul de acestea, de va i avea avere n grij , nu va fi
mp timitde ea,inu-ivapierdecump tul,cnds-arntmplas o
piard .
Fecioria st mpotriva a toat desfrnarea. Nevoin a ei urm retes aduc firealalinitesaulanep timire,calaostaredelasine
n elesafiriipecarefireaaavut-oodat .
Ascultareans e f g duin a cea maigrea:muceniciapevia .
To i i-au zis aa. Greutatea ei cu adev rat st i n nd r tnicia firii,
s lb t cit dep cate,darst insc derilepov uitorilor.Dac pov uitoriin-aucuvntulacoperitcuosporit via duhovniceasc inu
au patimile stinse, n-aucucetendemnalaascultareades vrit ,dectcuputeream rimii,saucum rimeaputerii.Evorba de o ascultare,
careopreteminteaascult toruluideamaicump nicuvntulisare
s -lfac ntocmai,chiardel-arcostavia a.Ascult torulnumaiface
niciosocoteal cuvia a,linititc duhovnicesculs up rintei-a luat
grijavie iii1-a scutitdetoateprimejdiilesocotirii.Des vritnupo i
ascultadectdeunsfnt.Acetians fugdeslujbaporuncirii.
Totuisprefolosulvie iiduhovnicetietidemarectigascultndpe oricine;c ciascultarea e rnduit mpotrivapatimilor min ii:
mndria,p rereaislavadeart ,icinearedegnds scapede
Matei16,26iI Ioan 2, 17.
Luca 1, 77.

R ZBOIULNEV ZUT

199

acesteanust s cump neasc sfin eniamaimarelui.Ascultareades vrit evestita"t iereavoii"care,demulteori,etotunacut ierea


capului.Ascult toruldes vritnumaiarer zboicunecazurilecevin
depeurmaiubiriidesineiniciluptecugrijavie iicare1-a scos din
Rai.Ascultareaelep dareadesine,luareacruciinfiecarezi1 iurmarea Mntuitorului.Eanenva smerenia,careucidetoatepatimilei
linitetesufletul.Eastingeoricefr mntareiopreteoriceini iativ ,
decitoat energia,cuvremea,trebuies seconverteasc nvirtu iduhovniceti.Ascultareaaceastastingepersonalitatea de pe planul lumii
i, dac e ceva de capul ascult torului, toat nzestrarea lui se preschimb nsfin enie,pecare,demulteori,sepoatentmplas n-o
tienimenif r numaiDumnezeu.Aacreteascult torulopersonalitate a spiritului,cndizbutetes treac pestegr madasadeoaseca
icumartrecealtul.
nfiecareomestenchis om sur alui,dup cumneasigur i
Sfntul Pavel2; peste aceasta s nu treac nimeni, dar nici s nu se
leneveasc nimeniaoajunge.Ar tareaimplinireanfireanoastr a
tuturor darurilor naterii noastre de sus, din Duhul Sfnt, e ceea ce
numimdes vrirea,cealam surafiec ruiins.Fiecareenzestrati
trimiss mplineasc unrostalluiDumnezeuntreoameni.Dezvelirea
i n elegerea acestui rost sau destin ascuns n noi n fiecare, dup
atottiin ademainainte3 aluiDumnezeu,nupoatefidezgropattar
cunotin a i luarea aminte a unui duhovnic iscusit, care are grija i
meteuguls nl turetoat piedecainepriceperea,cas poat avea
loc de ele voia cea bun a lui Dumnezeu, care era ascuns n tine.
Duhovnicul,saustare ul,ajut idezv luietoateinten iileluiDumnezeudinfiiiS i,d ruitelordup m suracredin ei,cevoraveas-oaib .
Deaceeato inevoitoriitrebuies -ig seasc duhovnic,deoarece n cele duhovniceti, tot ce nu e din pov uire ornduit i sub
ocrotireasmerenieiducelanelareilamaimarer t cire,dectns i
patimile.
"Printiin alui,dreptul,slugaMea,vandreptape
mul i."4
1
2

Luca 9, 23.
Romani 12, 3.

3
4

Romani 8, 29.
Isaia 53, 11.

C RAREAMP R

200

IEI

Prin acea prietenie a duhovnicului cu Dumnezeu, despre care nu


ne mai tocmim, el va ntoarce sau va atrage voia omului la voia lui
Dumnezeu, facndu-1s vreaielcevrea Dumnezeu. Atunci vei fi n
ascultarea care era n Hristos Iisus1,idreptul,slugaluiDumnezeu,va
ntoarcedragosteataladragostealuiDumnezeu,iubindituceiubeteDumnezeu:atuncivafinnoisim ireacareeranIisus2. Duhovnicul
va ntoarceiminteanoastr delaattaumblarepustienafar ,iova
face scaun al lui Hristos-Dumnezeu, n care sunt ascunse toate comorilecunotin eiialen elepciunii3.
Laacestest rins nimenis nuncerces ajung singur,c ci
nu va ajunge sau va ajunge r u. Toate darurile nchise n destinul
nostrusuntngr ditecusuferin e,inumailaatteadaruriajungem,
prin ct suferin putem r zbi cu bucurie. Numai atta bine putem
face,ct suferin putemridicadepeel.Numaiattamngiereputemaducentreoameni,ct am r ciuneputembeanloculcelorce
vrems -imng iem.Attastr lucirevaar taiubireadeDumnezeui
deoameninnoi,sauattdeputernicevorfimilaiadev rulnnoi,
ct v paiedeur nfrunt mbucuroipentru Dumnezeuioameni.i
aamaideparte.
Ebinedetiutifaptulc darurileluiDumnezeudauomare
puteredea suferi,cu senin tate,oriceprotivnicien caleadarului,i,
r bdndculinite,toatepiedicilecadpernd,printr-onev zut rnduial dumnezeiasc .
Luptancep toruluiesteluptaizb viriidepatimi;strajaaten iei
lapor ilesim urilor,cas nuintreprunciivaviloneti,care,racndu-se
b rba i,arfimaigreudescos.Decicumsearat aceia,s -iiloveasc
dePiatr ,cas nuajung cueipn lalupt .N valadegnduris nu
descurajeze pe ncep tori; toat grija s le fie s nu se nevoiasc cu
gndurile.Anuaveagndurietotaadecuneputin ,caiacredec
po i opri vntul, dar, cu ornduire dumnezeiasc , vin i vremuri tar
furtun .
ncep toriipots vad cumnumeleMntuitoruluiiizb vete
de asuprirea momelelor vicleanului - ceea ce-indatoreaz cuomare
1

Filipeni 2, 8.
Filipeni 2, 5.
'Coloseni 2, 3.
2

R ZBOIULNEV ZUT

smerenie naintea lui Dumnezeu, tiind c se lupt El n locul lor.


Parteancep torilorestenevoin adeasecaizvoarelepatimilordinp mntulinimii,precumigrijadeanusesuicuminteanv zduhulp rerii,c ciacolobatfurtunimariiseruparipilemin ii.Fiindc de
multe ori e atras minteadincoloi,furat devraj cume,uorpoate
fi micat debucuriestr in .DeaceeaSfin iiP rin ineatragluarea
amintes nempotrivimacesteir piriamin ii,pentruc dincolo,mari
i multe sunt primejdiile, n care ncep torii pot s -i frng mintea,
ncep toriitrebuies steacuminteadestraj lapor ilesufletului,cas
nuintrecaunfocbucuriestr in ncetate.
Vremea nevoin ei pentru unii e mai scurt , pentru al ii mai
lung ,pentruuniimaiuoara,pentrual iimaigrea,ipentrufoarte
mul i inetoat via a.Darpentruceicenujudec penimeni,Mntuitorulzicec tar nevoin aintr nmp r ie1.
F r uscareaizvoarelorrele,Iar scoateredinr d cin apatimilor - capeurm loculs fiearsculacrimilepoc in ei- tar netezirea
scurm turilorpecarele-auf cutnfireporciipatimilor:dealuriiv i.
nuechipdeaprimipeIisusi-aajungenceataadouaalupt torilor,
acelorspori i.Ceatancep torilorst subfericireas r cieides vrite. Nimic n-amair masdecares Iemaifiemp timit inima,nicide
einii,nicidinaltcevadinceledeaici.Ctdesprepatimi,singuralor
avu ie,prinnevoin aceadebun voie,aurisipit-o,auajunss racii
s-auf cutcauncrinnpustie.

CEICURA ICU INIMA

M suracelorspori ist subfericireafeciorieisauacelorcura i


cuinima.C ciunaes fag duietic veipetrecenfeciorieialtaes
ajungi cu adev rat starea nevinov iei i nep timirea. Cei ce-i ntorc
mniaipoftadelaceledeaici,undealtfelarfiz c toritncontra
firii,aceiascap deb rbatulsaudefemeiadintr-niiivinlastarea
unuisufletdefecioar .
Luca 6, 37.

C RAREAMP R

202

IEI

Sufletul ajuns la starea de fecioar are parte de crinul BuneiVestiri a naterii lui Hristos ntr-nsul. Invremea aceasta, sortit dezveliriidarurilordobnditeprinSf.Mir,sentmpl c sufletultrebuie
s treac prinnevoin ef r devoie,neatrn toaredeel,carens i
vin prin dumnezeiasc ornduire, mplinind ceea ce mai lipsea din
l murirea la ct s-a supus prin nevoin e de bun voie. In vremea
aceasta,lucreaz asupra nevoitorilor puterea cea maipresusde firea
DuhuluiSfnt.Dar,s nuuit m:numaidup ceei,prinnevoin ele
cele de bun voie, au scos toate puterile sufletului din robia lucr rii
contrafiriiile-auaduslalucrareapotrivit cufirea,sprecareleerau
date.Odat dobndit aceast convertireiarmoniel untric aputerilor,vineilucrareaceamaipresusdefireiajut cretereairodirea
darurilor Duhului Sfnt, potrivit ornduirii lui Dumnezeu cu fiecare.
Prunc nou s-an scutfirii,pecareantors-olastareadefecioar
f r prihan .Iarprunculcreteaisent reacuDuhul,umplndu-se
de n elepciune, i Harul lui Dumnezeu era cu El1. El e steaua de
diminea ,carer sareninimilecredincioilor2,dup cumzicePetru.
El e Dumnezeul-lumin - lumina ta - ceacareeranv luit dentunereculnetiin eidinvremeapatimilor,carevar s ricazorileivagr bi
t m duirea ta3. Pe d rm turile tale vechi se vor face zidiri din nou,
c roraleveipunetemeliaceastr veche4: Iisus Hristos. Lumina lumii
iluminatavacretetotmaitare,prunculIisuss-af cut,nceata
celor des vri i, b rbat des vrit, i vine, plecndu-i capul, sub
mnade rn azidiriiSale,ar tndu-ne smerenia ca pe un Botez.
Duhul lui Dumnezeu, lumina cea adev rat : Hristos, lumina
care lumineaz pe tot omul ce vine n lume5, ajut sufletul s se cunoasc cuadev ratceestefa desfin enialuiDumnezeu. La lumina
adev rului venic i vede mul imea p catelor, loviturile tlharilor,
t ieturilef r delegilorintrziereat m duirii.Pem sur cesporete
ntr-nsul lumina dumnezeiasc a cunotin ei de sine, pe aceeai
m sur vedect stric ciunei-af cutvremeanchis nnecunotin a
desine.Aasefacec sublucrareasfnt aHarului,nevoitoriisev d
ceimaimarip c toi- c ciecinevasfntneiilearat aceasta.Iat
1

Luca 2, 40.
2
2 Petru 1, 19.
3
Isaia 58, 8-12.

4
5

Isaia 58, 12.


Ioan 1, 9.

R ZBOIULNEV ZUT

203

cuvntulSf.MarcuAscetul:"Cuctsporetivirtuteaast zi,cuatt
te-aidoveditdatorpentruziuadeieri,f cndar tat capacitateafirii.
Fiindc prin sporul de azi s-a dovedit c nu exist un spor sau un
sc z mntalfirii,cialvoin ei"1.
Caataresfin iisuntconvinidep catelelor.Deaceeajudecndu-sepeeiniivrednicideiad,primescdelaDumnezeuRaiulin
dar mntuirea.
Ceinela inu-iv dp catele,civirtu ile.
Pecndsfin iisunt"p c toi"convinidep catelelor- c ciputereasfin itoarealuiHristosseafl neiintrurecunoatereaneputin eises vretedarul- nela iisuntnitep c toinchiinnetiin ,darconvinide"mntuirea"lor,c cis-ant ritntr-nii ntunereculcelmaidinafar ,care-ifaces sedeape einiimaipresusde
Biseric isfin i.Suntceicen-auavutgrij is-ausuitlap rereade
sine;v znddarulluiDumnezeu,isocotindu-1allor,i-au frnt aripile
min ii.
Cei des vri i nu simt numai spinul p catelor lor, ci g sesc
ntr-niimurmurndtoatep cateleoamenilor.C ciprinceides vri iser sfrngesfin enialuiDumnezeu,caprintr-ooglind ,intr-niiiar itoat fireaomeneasc -isimtedurereaip catul.
Abia lor le ng duie atottiutorul Dumnezeu s bat r zboi cu
stric torulfiriiomeneti,icusabiaDuhuluinentrerupts -lard .Dar
nuspreelleeprivirea,ciavndtoat f pturalorabsorbit dedar,s-au
f cutcaunprjolntr-unrugnearz tori,str muta idedragostealui
Dumnezeu, chiar i numai cu atta, c sunt n lumea aceasta, ard pe
"st pnitorul"eininim ,caosabiedev paie.
Aceast neb nuit sim ireaneputin elor,ntrucaresedes vretedarulluiHristos,nefacen eleas mutarea din cele de aici a unui
cuviosp rinte:
"Venindellavremeamut riidinvia aaceasta,
injurulluiezndP rin ii,astr lucitfa aluica
soarele. i le-a zis lor: "Iat Awa Antonie a venit".idup pu inazis:"Iat ceataProorocilora
1

Sf. Marcu Ascetul, Despre Botez, Filocalia, Sibiu, 1946, ed. I, voi. 1, p.
302;iedtII, voi. l, Sibiu, 1947, p. 297.

204

C RAREAMP R

IEI

venit".iiar ifa aluimaimultastr lucit.s ia


zis:"Iat ceataApostoliloravenit".is-a ndoit
fa aluinstr lucire.isep reacaicumarvorbi
cucineva,iis-aurugatluib trniizicnd:"Cu
cinevorbeti,P rinte?"- "Iat ngeriiauvenitsa
m ia,im rogcas fiul sats m maipoc iesc
pu in".ii-auzisluib trnii:"'Nuaitrebuin s
tepoc ieti,P rinte!"ile-azislorb trnul:"Cu
adev ratnum tiupemines fipusnceput(poc in ei)".iaucunoscutP rin iic aajunsdes vrirea.iiar iden prazn s-af cutfa aluica
soarele,is-autemutto i.ile-azislor:"Vede i,
Domnul a venit, i zice: "Aduce i-Mi pe vasul
pustiului!"indat i-adatduhul,is-af cutca
un fulger i s-a umplut tot locul de bun mireasm "1.
Cu aceste graiuri trece pragul dincolo, n adncul smereniei,
nevoitorul ce a ajunsdes vrirea.

VRSTELE IUBIRII- VRSTELEDES VRIRII

Sf.Isaacirulanumitdes vrireaopr pastiedesmerenie;dar


totaadebineputeas zic idespreiubire,legnd-odenumeledes vririi.C ciiubireaacobortpeDumnezeudinCeruris sefac om,
- inuestesmereniemaimarecaaceeaalocuiDumnezeunoameni,
din iubire. Deci acestea-s semnele celor locui i de Dumnezeu, un nesfritdedragosteiopr pastiedesmerenie.C ci:"Cinezicec petrece ntru El, dator este precum Acela aumblat,ielaas umble"2.
Iar dragostea n Duhul lui Hristos, n trei vrste se vede:

' Patericul, ed. III, Rmnicul Vlcea, 1930, p. 211-212. 2


1 Ioan 2, 6.

R ZBOIULNEV ZUT

205

niubireaaproapeluicapetinensu i;1
n iubirea mai mult ca petinensu i- iubireadevr jmai;2
In iubirea ca jertfa pentru oameni1.
Pn lam suraiubiriidevr jmaisuntdatoris ajung to i
cretinii,careaudegnds semntuiasc ;pecndlavrstaatreia
a iubirii,foartepu iniajung.
Cei des vri i fiind o ncruciare a lui Dumnezeu i a fini
omeneti, i, r sfrngndu-se Dumnezeu cu limpezimea cea mai
mare n fireaomeneasc ,iarfireaomeneasc nDumnezeu,peeii
dor durerile i p catele oamenilor, la o m sur dumnezeiasc
neb nuit . De aceea vor s se jertfeasc pentru aceia, vor s fie
osndi iei,nloculacelora,caoamenii,fra iilor,s iaiertare.Aaa
fost Sf. Apostol Pavel.
AcetifiiaiTat luivinnlumespreaceeaisoart sprecare
a venitCelUnulN scutFiulluiDumnezeu.Acetiato isenvoiesc
s -l urmezec rareantreag .
"Pe Iisus, iubirea L-af cuts moar ,iubireaI-adatbiruin a
asupra mor ii. Iubirea e singura putere care nvinge moartea. Iar
pe
noi, for a care ne p trunde n chip zguduitor i ne hot r te s -l
d m
:
via anoastr toat ,nuecuvntulLui,ciJertfaLui."4
Aceastaeiubireades vrit ,iubireacajertfa:prjolulcare
aprinde lumea, cutremur por ile iadului, i strnete mpotriv -i
toat vlv taiadeur ,sauispitaadouaprindurere.Iarcelceiubete
aa,se inentr-olinitemaipresusdefire,c ci:"Mintealuiuninduse cu DumnezeuipetrecndnEl,prinrug ciuneidragostese
face n eleapt , bun , puternic , iubitoare de oameni, milostiv ,
ndelungr bd toare,i,simpluvorbind,poart nsineaproapetoate
nsuiriledumnezeieti7'5.
De aceea nu-ipierdecump tuldac -1vorp r siprietenii
la ceasdeprigoan iisevorfaceprotivnicii-1vorhulii-1 vor
osndi ca pe un nel tor, chiar cei din casa lui. Mintea i toat
fiin aluiajun1
4

2
3
Matei 19, 19.
Matei 5, 44.
Ioanl5, 13.
Pr.prof.D.St niloae,IisusHristossauRestaurareaomului.Sibiu,

1943,
Tip.Arhidiecezan ,pp.241i307.
5
Sf.MaximM rturisitorul,Capetedespredragoste,Filocalia,Sibiu,
1947,

ed. I, voi 2, p. 66.

C RAREAMP R

206

IEI

s simpl ,vaputeatreceiprobaceamaigreacnd,nviforuldeur
alprotivnicilor,lvap r siiDumnezeu, ar tndu-igustuliaduluii
l sndu-1nminilep c toilor,cas searatec niciurgiar ului nu-1
va putea desface din dragostea lui Dumnezeu!
Acestaefoculceleimaimarinevoin eprincareaus treac cei
ceajungdes vrirea,c Dumnezeunsuiseascundedinfa alor,i
sepr v lescasupralorpuhoaiedeur ,c utndcums -inghit .Dar
de dragostea lui Dumnezeu nimic nu-i mai desface1:nicisuferin a,nici
ngerii, nici via a, nici moartea, nici iadul, de care se dovedesc mai
presus,c cides vrireadragosteinumaiarepe acesteangr direi
hotar.
Toat aceast sl vit calest sub pova aBisericii,caunace
ne-an scutdesusadouaoar ,inimenidinceicesentorcAcas nu
ser zle etedeea.C ciprinBiseric ne-amn scutfiiiluiDumnezeu
iacumavempeHristosnpartedup darulfiec ruia.ntregedoarn
Biseric , adic n obtea Sa v zut i nev zut : iar de la nviere i
zidirea din nou a lumii 2, Hristos va fi totul n toate, des vrirea
neavnd hotar.
n Biseric se nasc de sus i cresc pe p mnt, ctignd n
r zboaie,oameniimaipresusdefire,saudumnezeiidup Dar.

Romani 8, 38-39.

Matei 19,28.

V
EREDITATEI S P I R I T

...Cautr d ciniledurerii...
GLCEAVA DE CUVINTE

Mult necaz s-antmplatntreoamenidepeurmanen elegerii


ncuvinte.Nuto in elegprinacelaicuvnt,acelailucru.Ctdespre
gnduri,nen elegereaeimaimare.Urecheaauzitorilorparc arfio
adev rat r sucitoareacuvintelor,iarmintea,vrtelni aideilor.S-a
ntmplatc lucruriclarecaluminazileis fien elesedeoamenicu
totulpedos.Istorianest m rturie: Cel care a avut mai mult de suferit
depeurmaoamenilor,r st lm citoriisuci ideminte,afostDumnezeunsui.Orices-arspune,Eltias vorbeasc limpede;unii,ns ,
destuldemul i,aun elesc levorbeteunieitdinminte1, un ndr cit2, un hulitor de Dumnezeu3. De aceea L-auiosnditlamoarte.
Primejdia, care nu s-aispr vit,areioform ntoars .Mul i,n
zilele noastre, zic c cinstesc pe Dumnezeu hulindu-I crucea, sfin ii,
Biserica,Tainele,i,ntructS-af cutiomadev rat,ipeSfntaSa
Maic 4.Acetiafacacelailucru,adic II osndesc la moarte.
Laglceavasencaier iurm toareleperechidetermeni:sufletulcutrupul,ra iuneacuinstinctul,tiin acucredin a,saumaibinezis,netiin acucredin a.IarcuDumnezeuseglcevescf pturileSale:
ngerulc zutiomuldec zut.
Larnduls u,omuldec zut,ct vremest ruiendec dereasa,
nseamn c nuvreas priceap deosebireantrevirtuteip cat,ci,
dup mintealui,totulenatur inimicmai mult. Ce nu vede, nu exist .Dumnezeu,nemurire,nviere,judecat ,diavoliiad,- astea-s vorbe
deame ireamin ii,bunepentruproti.(Deinutiucums-arp reala
1
2

Ioam6, 60.
Matei 12, 24.

Matei 26, 65.


Apocalips 12,13-17.

210

C RAREAMP R

IEI

minteomul care,n r vits judeceaa,arstampotriv ,zicndde


pild desprepiramideleEgiptuluic nuexist ,fiindc nule-av zutel!)
Da,elem suralumii;nutiam.Oarecine-1 inedinumbr ,c celep mnteti le crede - de vreme ce nu s-a r sculat nimeni mpotriva
piramidelor Egiptului - pecndceleceretiivenicenuvreas leprimeasc ?
Darfelul stadeoameni,nucrednicicev d;vederealornupl tetenimic.Maimults-arfolosis fieorbi,dectorbif r s tieis
se in c v d.Dinnefericireastaetragediancaresecufund mul ime
deoameni,darmaicudeosebireoameniim rginaintiin icrescu i
unilateralncunotin e.Nuebineaa,ciprecumurm rimoarmonie
ntrefacult ilesufleteti,totaatrebuies urm rimoarmonieintre
cunotin eledinctmaimultedomenii,precumiosintez aacestora
cuvia a.Mult tiin apropiepeomdeDumnezeu,pu in tiin lndep rteaz idetiin ideDumnezeu.Iaromulattapre uietect
apropieredeDumnezeui-actigatnsine.Dumnezeui-a dat o valoaremare,ns trebuieiels i-octige.Dardac nuvrea,Dumnezeunuareniciovin .
tiin a, filosofia, medicina i celelalte discipline ale preocup riloromeneti,chiari dreptul,carepunecruceapemasadejudecat ,
toatelaunlocnupots dovedeasc ,nicic exist Dumnezeu,nicic
nuexist .Toateacestedisciplinealetiin eisuntns folositoarecnd
icunoscmarginileicndnutrecntr-oalt zon aexisten ei,unde
nuaucompeten inicimijloacedecercetare.
ntiin esavantulcaresondeaz necunoscutulprinteoriiile
verific pe urm , dac aduc lumin i corespund realit ii sau ba. Savantul se ajut de teorie, teorem , no iuni, experien e, concluzii, care
formeaz obaz pentrunoicercet ri.Adev rullucrurilor,ns ,emult
maimultdectatta;dep etem surileomului.Revela ian-area ine
pascuvremea;nuecazuladapt riiBisericiilaspiritultimpuluintruct
toatetiin eletrebuie s ajung lacearevelatDumnezeu.
Incredin ,nreligieestesfntul,carearealtemijloacedeaflare a adev rului. Lui i se reveleaz , i se descopere o lume mai mare,
temelialumiiacesteia.Incunotin alui,nuareteorii,niciaparate,cie
angajat via alui.Sfntulnucerceteaz .Via aluicurat emijloculde
cunoatereauneirealit ipecarecercet torulsavantn-o poate prinde
niciodat .

EREDITATEISPIRIT

211

tiin anuangajeaz via a,deaceeanicin-opoatepricepeinici


n-o poate crea.
Sfin enia ns tocmaivia a oangajeaz .Iar sfntuldes vrit,
carei-aangajatvia aiaar tatc opoateicrea,nviindmor iit cnd ochi unde nu erau1, e singur Iisus. De ce oare nu-L recunoate
medicina?Banicim carnu-Lpomenete.
Poatefiindc Iisusede-om rimeuluitoare,carearpricinuispaim mig leliiomeneti.
Deaceea,ninteresulcunoateriivie iiisubunghiulvremelnicieiisubalveniciei- lucrucaredep eteputereaicunotin aomeneasc - a venit la noi Dumnezeunsuiine-a spus cele de dincolo de
tiin ,defilosofieidemedicin ,oricts-ardes vriacestea.
Credin a are revela ia cu care omul credin ei nu se tocmete.
Dumnezeu ne nso ete mereu i, pe m sur ce-L cunoatem, via a
noastr biologic ipsihologic sestr batetotmaitaredeadev ride
lumina cunotin ei.Asta e ceea ce posed credinciosul printr-o cale
mult prescurtat , cunotin a pe care savantul n-o poate prinde prin
tiin ,cinumaidac i-ampinstiin apn latoatemarginileii-a
recunoscutneputin a.
Dumnezeusereveleaz smereniei.
Deci,dac es n elegemis folosimceva,s ncet mglceava. Drept aceea ncerc o l murire armonioas a unei porunci a lui
Dumnezeu,poruncaaaptea- oproblem debiologie- cu cele cteva
cunotin ecemis-auntmplatlandemn .Poruncaaceastaeom sur preventiv a lui Dumnezeu, prin care vom dovedi c urm rete
st vilireadegener rii,astric ciuniiiatoat jaleaf pturiiomeneti.

CAD COPIII INTRE TLHARI

Pelng omulc zutntretlharitreceaupernd,neputincioase:


Legea i preo ia Vechiului Testament. Nici una nu i-a putut ajuta
nimic. A venit Samarineanul milostiv2,omdealtneam;omulf r de
1

Luca 7, 22.
Luca 10, 33.

C RAREAMP R

212

IEI

p cat,Iisus, care 1-aluatpecelr niti1-apuspedobitoculS u.Ceea


ce,ascuns,nsemneaz ntruparealuiDumnezeunfireadeom;omul
f r de p cat, adev ratulnostruaproape,nstare s ne care nspate
dintretlhari,Acas .
Celc zutntretlhariafostncredin atBisericii,caslujitoriiei
s poartegrij dednsul,sp lndu-ir nile,dinneamnneam,cuvini
untdelemn. Bisericii i-a dat de cheltuial doi bani: Vechiul i Noul
Testament,adic dup trebuin ,legea,pov uitoarelapoc in ,aspr
cavinulperan ,iHarulcelorapteTaine,izvornddinHristos,pomulvie ii,caununtdelemnceunger nile,cur itecuasprimeapoc in ei.Amndou t m duiescdeplinpeom.
C dereantretlhariestec dereafiriiomenetidinRainlumea
aceasta ; c derea de la des vrire. C ci: "ndat dup c lcarea poruncii s-af cutnomstr vezieiv dit asem nareacudobitoacelenecuvnt toare.Fiindc trebuia,dup ces-aacoperitdemnitateara iunii,
cafireaoamenilors fiechinuit pedreptatedetr s turileira ionalit tii
(aledobitociei),decareafostatras prinvoiaei,- Dumnezeu rnduind
prean elept,caomulnfelulacestas vielacontiin am re ieisale
def ptur cuget toare"2.Evremeacnd:"Af cutDomnulDumnezeu
luiAdamifemeiiluimbr c mintedepieleii-ambr cat"3.
Chipulcunoscutalnateriitrupuriloravenitomuluitocmaidin
pricina c derii; c ci, dup Sfin ii P rin i, i mai ales dup Sfntul
MaximM rturisitorul,dup carenelu m,arfifostcuputin iunalt
chip de nmul ire, nep tima i nep c tos. n urma p catului ns ,
Adamurmas moar is sesting omuldinzidire;darv zndDumnezeu,pestetoateveacurile,c mul iaus seizb veasc dindobitocie,
1-aosnditlacaleanateriitrupeti,care const dinp timireip cat4.
P catul i are porneala n patima sau pofta pentru acest chip de
natere, ca ntr-olege de pedeaps dat firii. Firea ivoin a au fost
legate ntr-onl n uirerea.C ci,cuctsesileafireas d inuiasc n
via aaceasta,prinnatere,cuattsestrngeapesinemaimultn
1

Liturghiei-,Bucureti,1937,p.220.
Sf.MaximM rturisitorul,R spunsuric treTalasie,ntrebarea1,Filocalia, Sibiu, 1948, ed. I, voi. 3, pp. 20-21.
3
Facere 3, 21.
Sf.MaximM rturisitorul,R spunsuric treTalasie,ntrebarea21,Filocalia, Sibiu, 1948, ed. I, voi. 3, p. 62.
2

EREDITATEISPIRIT

213

lan ullegiip catului,sporindu-seimoartea.I s-adatomuluis lupte


cu moartea, de care se atinsese cu voia.
Dorul dup Dumnezeu s-a ntors n poft p tima dup trup.
Mintea, ntunecndu-se dinspre .Dumnezeu,ac zutnh iulsim urilorcareselipescdepl cere,cadeunbine,ifugdedurere,cadeun
r u.Iarpl cereaemomealacucare"ho ul"neal peom,s sepogoare din Ierusalim la Ierihon.
Pedrumulacesteipogorripndeautoateputerile,ncep toriile
ist pniileceledinv zduhuri1,isesileaucaunpuhois intre,care
maidecare,nparteap timitoareafirii,adic npoft iniu ime,i
s lepovrneasc ncontrafirii.Voin ai-a mpins-ocas vreanumai
ispitavicleanului,pl cerea,is ocoleasc povara,delaDumnezeu,a
naterii de fii. Mintea, care odinioar vedea pe Dumnezeu ntr-nsa,
acum e templu al idolilor, avnd n loc de un singur Dumnezeu, multe
chipuri ale patimilor necurate2.Deciminteanemaidep nndnsinevederealuiDumnezeu,st pnitorullumiiacesteia3, s-anclcitnnf i rilecelesupusesim urilor.Mintea,fiindoputerearz toare,caunace
aveas s l luiasc ntr-nsapeDumnezeu,carenc estefocarz tor4,
acum n scocete iaprinde pl cerile trupului,ea ns ifiind re inut
astfelnleg tur p tima cusim urile!5 Iat cum s-a furiatn sfatul
min iilegea p catului, care estepl cerea sim urilori pentru care s-a
hot rt moartea trupurilor, ca nucumva r utatea s fie nemuritoare6.
De atunci, mintea multora d numai sfaturi contra firii sau sfatul
f r delegii.
"Focdeocar elegeatrupului- zice Sf. Maxim - iar mboldirea
prin deprinderea patimilor e luminalui;ipar deocar eardereacnd
lucr patimile.Saupescurt:foculdeocar ep catul;luminadeocar ,
deprinderea p catului; iar flac ra, lucrarea. Prin urmare nu se cade
min iis senc lzeasc nfoculacesta,nicis seluminezeculumina
aceasta,nicis ard naceast flac r .C ciceeacepentrusim urieste
1

Efeseni 2, 2.
Sf.MaximM rturisitorul,op.cit.,ntrebarea55,p.276.
3
loan 14, 30.
4
Ieremia 20, 9.
5
Sf.MaximM rturisitorul,op.cit.,ntrebarea58,p.309.
6
Facere3,22iMolitfelnic,Bucureti,TipografiaC r ilorBisericeti,
1937, p. 217.
_
2

C RAREAMP R

214

IEI

lumin ipl cere,pentruminteesteadncdentunerec." 1 "Sim urile


nusuntnstaredectder t cireinuprinddectstric ciuneatrupurilor."2 Deci mintea,mpins n aceasta,nue numaicontra firii,cii
mpotrivaluiDumnezeu.Iaromintennebunit desim uriidepoftele
contra firii - princarelucreaz toat poftavr jma "vr jm iampotriva lui Dumnezeu"3 - ce sfaturi poate ea s dea,dectsfaturiletlharilorcarec s pescpeceicecoboar dinIerusalimnIerihon:copiiice
vin n lumea aceasta?
OarevenirealuiIisuslanuntadinCanas nuaib iunn eles
maiadnc?Oares nunsemnezecevamaimult,faptulc lanunt
faceprimadovad adumnezeiriiSale?Oarenutrebuiedeaicinainte
socotitiDumnezeucaprezentlanunt ?OareDumnezeunuarenici
un cuvnt n biologie? Nici un lucru? Nici un sens? Nici o conducere?
Adatlegileiap r sitlumea?Saulegilelexclud pe Dumnezeu? De
cedararidicatc s torialaranguldetain ntreceleapte,iarBisericii i-adatngrij - decinr spundereindrept - de-aurm ricu
luareaminteroadeleTainei,acetimuguriaivie ii,copiii?Nuoarede
aceea,caeis fiefiiiS i,ntregilaminteilatrup,inudimpotriv ,
puii f r delegii? ncetul cu ncetul ne vom l muri cu uvoiul ntreb riloracestora.Netrebuiens ctevacunotin edebiologie.

UN CLUGR CU GNDUL LA MAZRE


Eraungr dinarlaom n stire din Brno, n Cehia; l chema GregorMendelisenevoiacuascultareanveacultrecut.Sevedec ,de
laovreme,nusemaimul umeas r mn simplus padernd,ci
i-apusnmintenecuviin ade-aintrantaineledinvia aburuienilor.
Avea trandafirialbiiroii;le-ancruciatpolenizareaiaob inutnadouagenera ietrandafirihibrizideculoareroz.Acetiaaudat
1

Sf.MaximM rturisitorul,R spunsuric treTalasie,ntrebarea54,Filocalia, Sibiu, 1948, ed. I, voi. 3, p. 252.


2
Idem, p. 366.
3
Romani 8, 7.

EREDITATEISPIRIT

215

natreiagenera ietreifeluridetrandafiri:roii,albiiroz,ianume,
unsfertroii,unsfertalbiijum tateroz.
mbinareacaracterelorrouialbaveas sechemeconjunc ie;
iar desfacerea elementelorngenera iileurm toare,aveas secheme
disjunc ie. Situa ia redus la formula de propor ie ar fi 1-2-1. Carac
terulsauculoareasevedec eunfactorcareseafl comprimatncelu
ledenmul irepaterneimaterne,camaa:
.;:

Fig.1.Diagramahibrid rii.

Deci aceti factori ai caracterelor specifice dau, n procesul de


fecunda ie, disjunc ia elementelor parentale, i de asemenea i propor ia1-2-1.AaseiviprimalegealuiMendel,sau"Legeadisjunc iei
caracterelorp rintetinhibrizi",caremaipelargzice:"Cndsencrucieaz doiindivizi,cenusedeosebescdectprintr-un singur caracter,
to ihibriziidinntiagenera iesuntasem n tori,fiec prezint untip
intermediar ntre al celor doi p rin i (amestec), fie c se aseam n
numaicuunuldinp rin i(dominant ).Acetihibrizi,ntreei,dauca
urmaiunsfertdeindivizidetippaternpur,unsfertdetipmaternpur
iojum tatedetiphibrid"2.
Rezultatulacestaneducetotodat cugndulilacelmai simplu
calculdeprobabilitate.C cilunddou monede,pentruceledou caracteredetrandafiri,iaruncndu-le,probabilitatealordec derevafi:
1

Dr.ReneJeannel,Cursdebiologiegeneral ,Cluj,1930,Ed.Universit ii,

p.161.
Idem, p.'165.

216

C RAREAMP R

IEI

num r-num r, num r-coroan , coroan -num r i coroan -coroan .


Deci25%probabilitatepentructeunadindou pozi iipure,i50%
probabilitatepentrupozi iimixte.Exactpropor ia1-2-1.S nuuit m
c ntretrandafirieranumai un singur caracter deosebitor: culoarea.
S vedemcesentmpl cndsencrucieaz isemotenesc
maimultecaracteredeodat .C ciMendel,trebuinds vad idezarzavat,nunumaidetrandafiri,i-aa intitochiilamaz re.Maz reans
i-a dat maimult b taiedecap.Aveadou soiuridemaz re:unulcu
boabegalbeneinetedeiunaltsoicuboabeverziizbrcite.Acinu
maiavea,calatrandafiri,osingur perechedecaracteredeosebitoare,
cidou ,pentrufiecaresoinpartecteopereche de caractere. Deci,
ncrucindu-le polenizarea, toamna a c p tat, ntr-a doua genera ie,
spremarealuimirare,numaimaz recuboabegalbeneicucoajaneted . Se vede c s-a ntmplat ceva ca n visul lui Faraon, maz rea
galben anghi itmaz rea verde.
nghi ireaaceastan-asc patnenumit ,ciaprilejuitnc operechede termeni:dominan a irecesivitatea.Dominan a ar finsuirea
unor caractere de-abiruialtecaractereide-aletrecenumbr pn la
ovreme;iarsl biciuneaind r ptareanumbr acelorlaltearfirecesivitatea.Vorbindde maz re,perechea decaracteregalben-neted se
dovedetedominant asupraperechiiverde-zbrcit .
natreiagenera iemirareai-afostimaimare,c ciac p tat
patrusoiuride maz re:unulgalbenineted,altulverde izbrcit,al
treilea, verde neted cu o pat galben , i-al patrulea, galben zbrcit.
Num rndtoateboabeledetoatesoiurileisimplificndu-le cu un divizorcomun,aob inutrecoltalaatreiagenera ienpropor ia:9-3-3-1,
saugraficaa:
Fig.2.Diagramahibrid riila
maz re,ncazulcndp rin iise
deosebescprindou caractere.
(R, Jeannel, op. cit, p. 167.)

EREDITATEISPIRIT

217

"Cumseexplic aceast propor ie9-3-3-1?Foartesimplu;dac


seadmitec celedou caracterealefiec ruip rintesuntindependente
ic disjunc iasefacenmodindependentncelulelesexualealedihibridului(sezice"dihibrid",fiindc p rin iisedeosebescprindou caractere).
Celulele sexuale ale dihibridului vor fi decidepatrufeluri,c ci
elevornf iacelepatrucombina iidefactori,caredetermin caracterele:galbenineted,galbenizbrcit,verdeineted,verdeizbrcit.
Acestepatrufeluridecaracteresevorformancantit iegale,npatru
feluridecelulesexualefemeleipatrufeluridecelulesexualemascule,ivorproduce,nnum regal,16combina iideosebite.nvirtutea
dominan eicaracterelorns ,9combina iivorreunicaractereledominante galben i neted, trei combina ii asocia ia galben i zbrcit, trei
combina iivorreunicaractereleverdeinetediabiaunatipulverdei
zbrcit.ncifre4x416;9+3+3+116;iargrafic,socotindfactoriii
dominanta avem:

Experien aaduslaadoualegealuiMendel,saulegeadisjuncieiindependenteacaracterelornhibrizi."Fiecareperechedecaracteresedespartenmodindependentihibridulformeaz astfelattea


feluridecelulesexuale,ctecombina iiposibileexist ntrecaracterele
p rin ilor...
Trei perechi de caractere vor determina prin disjunc ia lor, 8
feluri de celule sexuale i 64 combina iide ou fecundate,care vor
ap rea ca 8tipuridistincte,npropor ia de 27-9-9-9-3-3-3-1. Pentru
patruperechidecaracterevorfi16feluridecelulesexualei256de
combina iiposibile"1,iaamaideparte.
pp. 168-171.

218

C RAREAMP R

IEI

C lug rul nostru, am git de maz re i r t cit prin biologia


general ,totuicugndulsenal delaascultareacusapalatainele
ascunsedeDumnezeu,chiarintr-ogr din dezarzavat.Aproapenici
nub gadeseam c descoperealegileeredit ii;desprecareaveas
sespun maitrziuc nusuntdectoaplicarealegilorprobabilit ii1.
Via aprinurmareareomatematic ,decioexplica ieiastfelsepoate
interveni n variabilele ei.

OMUSC PRICINUIETEPREMIULNOBEL

Aateptadelaunanlaaltulpoateunc lug r,darnupoateun


american. II cheam ThomasHuntMorgan,care,ajutatde-omusc ,a
pusbazelegeneticiimoderne,osteneal pentrucareafostncununat cu
premiulNobel.Muscasecheam Drosophila,omusculi deo et.Se
nmul ete foarte repede, fiindc nu are multe zile de tr it, de aceea
americanulnutrebuias ateptecuanii,caMendeldup maz re.Drosophila s-af cutvestit ,nctepomenit , de la 1910 ncoace, prin
toateuniversit ilelumii.Areidumani,maialespelafacult ilede
medicin .
Intmplndu-semaimultevariet ideDrosophila,ncruciarea
lor a dus la constatarea c i gng niile se supun acelorai legi ale
eredit ii,g sitedeMendel,anumeconjunc iaidisjunc iacaracterelor
nurmai.oarecii,g inileialteor t niiauconfirmatielec legile
eredit ii animale nu sunt altceva, dect tot legile calculului probabilit ii2.Pecunotin a asta se ntemeiaz selec ionarea ig sirea de
noi soiuri de rase, cu nsuiri anume c utate, neafl toare la p rin i.
C cioschimbarenfactoriiereditariseresimtenntregulorganismrezultat,iegaleaz cuunnoucaracterdobndit.

NicolaeM rgineanu,Psihologiapersoanei,Cluj,1944,Ed.Universit ii,ed. II, p.


149. 2Ibidem.

EREDITATEISPIRIT

219

TEORIACROMOZOMIC

Cele de pn aici sunt experien e, nu explica ii. A ajunge la o


explica ie,ncazulnostru,etotunacuocufundareninfinitulmicviu,
precum nmateriamoart ,aveminfinitulmic,electronul,carenumaie
materie, ci energie. Teoria atomic n fizic s-a dovedit suficient de
explicatorie, ajutnd interven ia n constitu ia materiei, chiar pn la
neng duitadisocia ieatomic .nceprivetens teoriacromozomic
nbiologier mnedev zutpn lacem sur sevaajungelainterven ianorganizareavie ii."Dac oexplicareeposibil ,evidentc ea
trebuie c utat n structura celulei, fiindc orice fiin vie uitoare e
format dincelule iprovinedintr-ocelul unic ,ncaretrebuies fie
aeza i to i factorii ereditari, care condi ioneaz caracterele individului."1 '
Americanul cu musca nu s-amul umitnumaicustudiereacaracterelorexterioare,rezultatedinmperechere,ciac utats p trund
mai alesn mecanismulcauzalsaugenetic aleredit ii. Drept aceea,
ajutat de unelte i colegi, a ajuns s stabileasc ntr-un mod care
excludendoiala,c elementeleultime,decaredepindeereditateadeosebitelor caractere, sunt p rticele infinit de mici pe care le-a numit
"gene",afl toarennucleulceluleigerminative.Le-anumi"geneze",
f r s greesc,botezndu-leadouaoar ,c ci,dup Genetic ,aurolul
s nasc is organizezecaracterelegenera ieiurm toare.

CU SFIALA CUVIIN EI

S neapropiemdeom.Ctevano iunideembriologieneajut la
adncireaninfinitulmicbiologicineapropiedeexplicareamultor
taineceneintereseaz .
Iat formaisec iuneaunuispermatozoiddeom.

j. Rostand, Les Chromosomes, p. 62, dup R.Jeannel,op.cit.,p.173.

C RAREAMP R

220

IEI

P*#..W*<#W^^

Secompunedinelementecromatice:cromatinainucleolul;i
dinelementeacromatice:linina,suculnuclearimembrananuclear .
Cndcelulaseprepar pentrudiviziune,n procesul fiziologic al
fecundatiei,granuleledecromatinaseunesciformeaz unghemcromatic ce se va segmenta apoi n filamente independente, de lungimi
variabile, totui n perechi cam egale, numite cromozomi. Acetia la
rndul lor sunt alc tui i din granule numite microsomi sau cromioli,
aeza iniraguricazalelentr-unlan .1 Aceste granule infinitezimale
sunt "gene"-zeledinGenetic .
Cromozomii se diferen iaz numai n procesul de matura ie al
fecund rii i se pot num ra 23 de perechi, plus unul stingher, cromozomul X caredetermin sexul.Mai este iun cromozom nedezvoltat Y.
Perechileauformaurm toare:

i-V !

Jt

iu.

Dr. Rene Jeannel, op. cit., p. 181.

EREDITATEISPIRIT

221

Insum total avempentruspe auman nzigot (oul fecundat)


num rulde48cromozomi- exactc iareiburuianadetutun.
Astansemneaz c toatecelulelecorpuluisuntformatedintr-un
stoc dublu (2N) de cromozomi, pe cnd celulele sexuale mature n-au
dect un singur stoc (N). Aceste celule sexuale nu sunt jum t i de
celule, cum s-arp rea;elesuntcelulecomplete;iarcelulelecorpului
sunt duble (diploide)1.
Spre ajutarea n elesului, d m o diagram a fecunda iei la
echinoderme, dup fazele caracteristice i cu multa simplificare a
elementelor:

Fig.6. Diagrama fecunda iei la echinoderme: A. p trunderea


spermatozoidului n ovul la nivelul conului de atrac ie dup
expulzareacelordou globulepolare;B.Capulspermatozoidului
s-a rotit 180, spermocentrul orientndu-se spre zona central a
ovulului,(n jurul spermocentrului s-a dezvoltat un astru; C. tran'Idem, p. 181.

222

C RAREAMP R

IEI

spunerea nucleului spennic n pronucleul mascul i dublarea


spermocentrului; D. cei 2 spermocentri, fii, fiecare cu cte un
aster propriu s-au ndep rtat ntre ei; E. pronucleul mascul
complet dezvoltat s-a alipit de pronucleul femei iar cei doi spermocentrifiiseg sescsitua ipeprelungireaplanuluidealipirea
pronucleilor;F.cromozomiimasculiifemeiis-audiferen iatn
fiecare pronucleurespectiv(profaza);G.dispari iamembranelor
pronucleilori dispunerea cromozomilorla ecuatorul primului
fusdesegmentaredup ces-au divizat n sensul lungimii lor spre
a-idublanum rul(metafaza);H.emigrareaacteojum tate
din num rul total al cromozomilor spre polii opui ai oului
(anafaza); I. formarea nucleilor fii, fiecare cu cte 4 cromozomi,
doi paterni i doi materni (dup Boveri modificat de Dr goi:
Istolo'giep. 221).

Ajuni pn aci, e bine s urm rim cu deam nuntul aceast


simfonie a infinitului mic biologic. Spre ajutorul n elegerii d m n
desen geometric diviziunile stocului de cromozomi n procesul fecund rii.

Fig.7. Schem ar tnd constitu ia


stocului cromozomic n fecundare. Sus
grne ii,masculifemei,cuunnum rN
de cromozomi (3); La mijloc oul fecundat,rezultatdinunireacelordoigrne i,
cu 2N cromozomi, formnd trei perechi
(I, II, III), fiecare pereche fiind constituit dintr-un cromozom patern i unul
matern.Josdiviziaoului,ar tndp strarea stocului 2N a cromozomilor n fiecare
celul fiic .

EREDITATEISPIRIT

22:

Fig.8.Schem ar tnddisjunc iacromozomilornmomentulmatura ieicelulelorsexuale.Sus,primadiviziunedematura ie:cromozomii(paternimatern)aifiec reiperechiseal tur ,inum rulcromozomilortrecedela2NlaN(reducere


numeric ).Perechileseorienteaz ns variabilnfus,aac
grne ii(jos)primescfiecromozomulpatern,fiecelmatern
din fiecare pereche. In exemplul acesta, cu stocul 2N=6, exist deci8combina iiposibiledecromozomingame i,adic 8
feluridegame i,deosebindu-seprincalitatealorereditar .(R.
Jeannel op. cit, 181, pi. 31.)

Potrivitacestordate,accentu mc ngenulumantoatecelulele
corpului cuprind stocul dublu (2N) al cromozomilor, pe cnd celulele
sexuale cuprind numai stocul simplu (N=23 de perechi +X sau Y).
Socotind cu totalul cromozomilor n spe a uman , avem deocamdat recunoscut situa ia:
Ovul,
N_

T+ X
N

Spermatozoid,
N+

(mascul)

Ou.
= N+X

+ [ --------------------------------------------- h JrJ = N+X+X


(femel )

C RAREAMP R

224

IEI

IarcndapareicromozomulnedezvoltatY,amavea:
+ x)

( + Y\ = N+X+Y (mascul)

"Latoateacesteauniibag devin ,zicndc cromozomiin-au


oconstan absolut .Nimicnudemonstreaz - pentru ei - c cromatina,mpr tiat nsuculnuclear,nperioadelederepaus,sereconstituienelementeabsolutidenticelafiecarediviziunecelular ic num rulcromozomilor,naparen acelainfiecarecelul acorpului, e
totdeaunarigurosconstant.Afar deaceastaoarenueriscantatebizui
pe realitatea acestor elemente nucleare, pe care nimeni nu le-av zutn
starevie,icarenuieslaiveal dectprinartificiidefixareidecolorare, care desigur altereaz dup moartestructurasubstan eivii?"1
Maicrtescuniizicndc observa iilevalabilepentruomusc
nupotfiaplicatecuaceeaivalabilitateirigoareomului.
Bun efrnaoriunde.Totuieir mndatoricuexplicareamultortaineinevoiarz toare,pecarenumaipartizaniiteorieicromozomicesuntnm sur s lepoat da,m carinumaipn launloc.

EREDITATEA,MEDIULIDESTINUL

Acetia sunt factorii de c petenie care configureaz diferen ialelepersoaneiomeneti.Ereditateaarfirepeti iap rinteluinfii.Dup
cumsevedeaieveaidup celedepn aci,fiiirepet pep rintenumaicuoarecareaproxima ie.Aaefiresc,devremececopiluleosintez acelordoip rin i,osintez acelor4bunici,acelor8str bunici,a
celor 16 str -str bunici .a.m.d. Adic : pe m sur ce crete num rul
ascenden ilor n progresie aritmetic , contribu ia lor n descenden i
scadenprogresiegeometric .Graficarfiaa:

Idem, pp. 174-175.

EREDITATEISPIRIT

225

Fig.9 1/2 ereditatedela2p rin i.


1/4 ereditate de Ia cei 4 bunici 1/8
ereditatedelacei8str bunici1 / 1 6
ereditatedelacei16str -str bun ici
etc. etc.

h
Aadar,npersoananoastr tr iescmaimultegenera iiiunnum rmaredeini.Nustric s nelu mpu inpeurmalor;ns - potrivit
n elesului- deocamdat ,ncadreleteorieigenetice.
Careestesuportuldetransmisiealeredit ii9

"Gena" (voi zice mereu geneza); acea granul infinitezimal de


cromatin ,dinlan ulcromozomilor.

'<%

Fig. 10. Aezarea genezelor in


lan ul dublu (diploid) al cromozomului,dup Jennings 1.

Genezaeuncentrucondensatdematerievie,avnds conduc ,
multiplicareacelulelor,ob inereaformeianatomiceaorganeloriasistemelor, ritmul fiziologic, armonizarea i sincronizarea func ional cu
organismele vecine din competen a altor geneze, precum i durata
acestora.Genezatrebuies tieis fac :arhitectur ,anatomie,calcululrezisten elor,chimie,fiziologie,ap rareactiv ,ap rarepreventiv ,
armoniemuzical ,cutiiderezonan ,armonizareistoric ,previziune.
N.M rgineanu,op.cit.,p.150.

226

C RAREAMP R

IEI

serviciudesiguran - multedetoate.Pescurt:forma,ritmulidurata;
astea dau tonul n materie de ereditate.Chiaraamareminunenue,
dac socotimc num rulgenezelorncromozomiideomevariabili
poturcapn lactevamiintr-unlan cromozomial.Num rulcromozomilor e constant; num rul genezelor din cromozomii constan i e
variabil.
tiindelementele,s ascult mdeacumpoemasimfonic amisteruluipersoanei,descris deJennings,biologlaInstitutuldeGenetic
din California - descriere pe care ne-a f cut-o cunoscut Psihologia
persoanei, cartea profesorului N. M rgineanu, de la Institutul de PsihologiealUniversit iidinCluj.
"Vrednicdetiutefaptulc fiecaredinmiiledegenezeeosubstan aparte, care are o func iune diferit i bine definit , adic un
anumit lucru de mplinit. Dac una sau alta din ele e distrus sau
schimbat , dezvoltareaorganic ,larndulei,eieaatins ntr-un anumitfel;iarindividulcarerezult vinecuoschimbarecorespunz toare
n caracterele sale, cum ar fi: culoarea ochilor, forma nasului, statura,
temperamentul i celelalte. De asemenea se tie c fiecare fel de
genez are,nmodregulatiinvariabil,loculs unlan ,sauncromozom.Astfeldiferitelegenezepotfiinumerotatei,oanumit genez ,
s zicem4,sau47,estetotdeaunaaceeai,avndacelairoldendeplinitig sibil nacelailocalcromozomilor...
De asemenea la felde important e faptulc fiecare din cei doi
p rin iainotrinedauoseriecomplet degeneze,nl n uitempreun ,
nformadescris maisus.Astfel,nfiecarecelul ,noiavemdou
feluri de geneze fiecarecompletenelensele,dup cumamv zutn
figura10.Prinurmarenoisuntemdublinceprivetegenezelenoastre.
Fiecaredinceledou lan uridegenezecon inetotmaterialulnecesar
pentru formarea unui individ, fapt care are foarte stranii consecin e.
Mamaned totmaterialul(ngermene,ngenez )pentruproducerea
unuiindividdeunanumittip;tata,pedealt parte,ned totmaterialul
pentru producerea altui individ, de alt tip. n acest chip, noi ncepem
via a ca fiin e duble. Fiecare suntem, ntr-un anumit sens dou persoane,destuldelegatempreun nntregime,deinanumiteprivin e,
leg turilenusuntchiarcomplete.Aceast dubl natur asarciniinoastreereditareareomul imedeurm riasupravie ii...

EREDITATEISPIRIT

227

Duplicareaseaplic fiec reip rticeledinmiiledegeneze,cu


care ncepemvia a. Fiecarefelde substan este prezent nfiecare
celul ndou doze:perecheadegeneze.Ogenez dinfiecarepereche
vinedelatat ,cealalt ,delamam .
Diferiteleperechidegenezeaufunc iunidiferitendezvoltare.
Ceidoimembriaifiec reiperechidegenezeauunaiaceeaifunciune.Dac unadinceledou genezearede-a face cu culoarea ochilor,
atunci tot cu culoarea ochilor are de-afaceicea de-adoua.Dac una
din geneze are de-afacecuproducereaideterminareauneianumite
p r idincreier,cuacelailucruarede-afaceicealalt .Dac unainfluen eaz cretereacorpului,oinfluen eaz icealalt ...
Acum, un fapt de o extrem importan practic : dei cei doi
membriaiuneianumitegenezeaudeandepliniunuliacelailucru,
totuieisedeosebescnfelullorde-a-1 face. Geneza care vine de la
tat tindes produc oanumit culoareaochiului,nvremecegeneza
delamam tindes produc oalt culoare.Genezadelatat produce
uncreiers raciastfelunindividstupid;genezadelamam uncreier
superiori,astfel,unindividnzestrat.Ogenez poateproduceceeace
ebunis n tos;cealalt ,cevaceebolnaviinfirm...
Rnduial firiide-aaveadoip rin i,adic avantajuldeafidubli,
edelasinen eles.Depild ogenez delatat poatefidefectuoas ;
dac eaarfisinguragenez carearconducelucrul,copilularfiinfimi
nfunc iuneaaceea;deciarfiun idiot sau un debil mintal. Se poate
ns ntmpla,ca geneza corespunz toare,dinaceeaipereche,care
vine de la mam , s fie normal ; atunci aceast genez normal , ea
singur ,preiantreagasarcin ,aanctcopilulenormal;elnueidiot,
nici napoiat mintal. n chipul acesta, defectuozitatea unei singure
genezedinpereche,nuareurm rirele,saudac are,leareaademici
nctnupotfiobservate.Activitateagenezelorndubluesteom sur
deasigurare;individularedou anse- n loc de una - de a-idezvol
ta n mod normal fiecare din func iunile sale. Numai atunci cnd
genezeledinceledou lan uri,nimeritenpereche,suntdefective
- adic attceadelamam cticeadelatat - numai atunci func
iunearespectiv aurmauluieieadefectiv i,caurmare,copilule
pernd,fielipsitdepigmenta iapielii,sauaochiului,fiestupid,fie
lene,fienapoiatmintal,saucevaasem n tor ..........

228

C RAREAMP R

IEI

Socotinddublareagenezelornaceast lumin ,el muritc asigurareapecareoaduceconstituiera iuneabiologic pentrucareavem


doip rin inlocdeunul...
Genezanormal ,careformeaz organuli-iconducefunc iunea
ncondi iinormale,afostnumit genez dominant ;iargenezadefectuoas , a c rei func iune nu se mai manifest , a fost numit geneza
recesiv .Genezacarecretecreierul,princaresemijlocetefunc iunea
inteligen ei, e o genez dominant ; iar aceea care-1 mpiedic , i deci
produceprostia,eogenez recesiv .Genezeledominantesuntde 3 ori
mai numeroase dect genezele recesive sau defective."1

MECANISMULEREDIT
iii

tatea:

II

S nir mcazurideilustrareconcret ,cumselucreaz eredi-

"Presupunem un tat sl b nog la minte, cu amndou genezele


privitoare la inteligen recesive, i o mam inteligent , cu ambele
geneze normale. n conformitate cu legile probabilit ii de la baza
mecanismuluieredit ii,copiiivorfihibrizi,adic vorprezentaogenez dominant ialtarecesiv .Cumns caracterelegenezeirecesivenu
se manifest dectatuncicndambelegenezesuntrecesive,darnui
atuncicndcealalt edominant ,nsemneaz c genezadominant i
manifest singur ac iunea. Copiii, rezulta i din atari p rin i, vor avea
inteligen normal caimama,attnumaic eipoart cuei,nmod
latentigermenulsl b nogiei,care- cumvomvedeandat - poates
apar nurmaiilor.
Figura11ilustreaz cazul:

T
N.M rgineanu,op.cit.,pp.150-151

M,

EREDITATEISPIRIT

229

Presupunem acum c un atare copil, cu o genez recesiv


motenire,sefecemareisec s toretecuopartener carearedou
genezerecesive.Potrivitlegilorprobabilit ii,jum tatedinurmaivor
aveaambelegenezerecesive,i,deci,vorfiproti;cealalt jum tate
voraveanumaiosingur genez recesiv iastfelvorfidetep i.
Figura12ilustreaz cazul:
M

Presupunem acum c un urma din primul caz, (fig. 11), cu o


singur genez recesiv ,sec s toretecuopartener (partener),care,
lafel,aretotosingur genez recesiv .ntructdefec iunilenusemanifest , amndoi p rin ii sunt normali, adic inteligen i sau s n toi
fizicete, etc; att numai c amndoi poart smburele stric ciunii n
structuralorgenetic .Inconformitateculegileprobabilit ii,alecazului cnd arunc mdoibanideodat ,vomavea4permut rii3combin ri. Cei doi bani pot c dea - cum am v zut - num r-num r, num rcoroan , coroan -num r i coroan -coroan , adic 4 posibilit i de
aranjare,sau4permut ri.ntructordineanuimport ,cinumaifaptul
dac un element e cel pu in diferit, cele 4 permut ri pot fi reduse la
urm toarele3combin ri:odat num r-num r,de2orinum r-coroan
sauinvers,iodat coroan -coroan .
Figura13ilustreaz cazul:

e.
SSSSS *

230

C RAREAMP R

IEI

Avem astfel un copil (a) complet normal i n aparen i n


fond,adic cuamndou genezeledominante;unaltcopil(b)idiot,
cuambelegenezerecesive,decitar putin det m duire;idoicopii
(c,d)cucteogenez recesiv ialtadominant ,naparen normali,
caiprimulcopil,darnfondnumaipejum tates n toi,icare,
launrecurs,adic nc s torie,potpierde,dnd25%dinurmaipedea-ntregulstupizi,attnaparen ctinfond...
Presupunemc individulb,dinschemadeadineauri,sec s torete cu un partener cu ambele geneze corespunz toare normale, dar
avnd o alt pereche complet recesiv . Urmaii acestor doi p rin i,
unul defectiv ntr-oprivin ,altuldefectivnalt privin ,vorpurtan
ei smburii ambelor defecte, dar altfel,nmanifest rilelor,vorfinormalinamndou privin ele...
Figura14ilustreaz cazul:

C.

Se zice c o artist din Holywood, cetatea filmului, cu mult


aten iefa deideilegenetice,privitoarelaregenerarearaseiomeneti,
a scris lui Bernard Shaw,carenochiieitreceadreptcelmaidetept
om din lume, propunndu-i sacrificiul de a-iluanc s torie,ncredin ac urmaiilorvoraveainteligen aluiifrumuse eaei,fiindastfel
ceimaifrumoiimaidetep idinlume.Sespunedeasemeneac
Shaw ar fi respins oferta, temndu-se,calucruriles nusepetreac pe
de-a-ndoaseleaicopiiis moteneasc ...inteligen aartisteiifrumuse ea lui Shaw. Judecnd dup cazul de adineauri, se pare totui c
artista a avut dreptate...
Doip rin iidio i,cuambelegenezealeinteligen eirecesive,nu
potaveadectto icopiiiidio i- ceeace,nconformitatecuaceleai
legialeprobabilit ii,eperfectnatural.Unbanalec ruiamndou fe e
suntleu,nupoatec deadectleu,iniciodat coroan ...

EREDITATEISPIRIT

23,1

Figura15ilustreaz cazul:

T
C.

-t.

Ct de binef c toaree ornduirea c nmul ireanoastr se face


totdeaunaprinunireagenezeloradoip rin isevedeidinschemaurm toare,ncarep rin iisuntdefectivi ntr-oseriedegeneze,f r ns
afidefectivilauneleiaceleaigenezeamndoideodat .nmodlatent,copiiipoart smbureletuturordefectelorp rin ilor,darpeplan
demanifestarereal ,eisuntdeplinnormali...
Figura16ilustreaz cazul:
Darlucrurilesepotntmplaintors,depild aa:

&**<&>* &rm & * ^ e m m

VSS*Z?i

n lumina exemplelor de pn aici, putem trage concluzia c


posibilit iledegrupareagenezelor- iastfel- de determinare a configura iilorbiologicesunt nespus de multe. Ele sunt aproape infinite, ntradev r num rul combin rilor ce se pot face cu cele 24 perechi de
cromozomi,seridic - aacumaar tatTh.H.Morgan- la astrono-

V
t.

C RAREAMP R

232

IEI

mica cifr de 282.429.536.481 de posibilit i. Ceea ce, raportat la


popula iaglobului,deaproximativdou miliardedeini1,nsemneaz
de141deoriicevamaimult.Devremecens caractereleereditare
nu depind numai de combin rile posibile cu num rul de 24 de
cromozomi,ciidegenezeledinei,alc rornum rseridic lasutesau
mii, de fiecare cromozom - num rul combin rilor posibile, pe care
le-amob inecucelectevamii,sauzecidemiidegeneze,dep ete
purisimplunchipuireaomeneasc !"2

NTREB MTIIN A

1. Prin ce mprejurare vine defectarea genezelor, nct avem


de-a face cu geneze recesive? 2. De unde accidentele astea genetice ale
vie ii?3.Cine inecontabilitateninfinitulmic?4.Cinefacecalculul
probabilit ilorinc n-asfritprobabilit ile?5.Amaivreas tiu
de asemenea: de ce legi ascult celula generatoare matern , cnd n
procesuldefecundareelimin princeledou globulepolarejum tate
din nucleolul s u, ceea ce nsemneaz reducerea formulei cromozomice de la 2N, la N, sau din 48 la 23-24 perechi cromozomice9 6. Acelai lucru se ntmpl tot atunci i cu celula generatoare patern ,
cnd i frnge gtul i p ete aceeai reducere cromozomic ? 7. Ce
calculsefaceatunci,cesentin sepronun atunci,depic hot rrea
expulz rii,pematerialulacelorperechiinupe-alaltora;c cinc nu
sediferen iaser boab deboab ,iiat seitrezir afar dinsimfonia
vie ii?
- Hazardul,ntmplarea?E staunr spuns?
- Legile? Ale cui legi? Ale lui Mendel? Legile sunt ale celui ce le
g sete,saualeCelui ce le-af cut?Cineurm reteaplicarealor?
Mendel,Morgan,tiin a,sauAutorullor?Cevre is n elege iprin
legilevie ii?C via aile-adatsieidelasineisesupunelor?
Aadartiin a,cunoscndlegile,decenucreeaz ieavia a?Nu
1
2

Not :Aziaproape6miliarde.
N.M rgineanu,op.cit,pp.152-155.

EREDITATElSPIRIT

Z33

poate9 Nu!Fiindc ivia ailegiledep eschotareletiin eiinupot


fi cuprinse i tiute absolut dect de Cel ce a creat via a dm nimic.
Autorul vie iiiallegiloreieDumnezeu,tiutorulisus in torullor.n
desf urareatimpului.
Realitatea,oricare,nuseexplic suficient,Iar referin ilaautorulei,careeDumnezeu,nutiin aomului.
De aceea se i ntmpl atta glceava, fiindc realitatea vie. i
ndeosebi omul e socotit mai mult numai din partea l u i material ,
supus sim urilor,analizelorimicroscoapelor.Omul,nntregullui,e
din ce n ce mai necunoscut. De aceea, cei ce se m rginesc numai la
cunotin aunilateral ,inevitabilajungnnfund turaarogan eicarenu
tienimic- ceeacep escnumaipetecanitiin ei.
A nutii a recunoate aceasta,nuetotdeaunaovinov ie uneoriechiarvirtute;ns atipu in,iafaceglceavac tiitotul.
asta e descalificareiruine,itotdeaunaovinov ie.
"Cel ce tie mult, cu adev rat, nct mpingnd ntreb rile a
ajuns s dea de limitele cunoateriitiin ifice, pe acela consecven a i
adeveritatea teoretic l duc pn n sanctuarul religiei. In adev r, s
presupunemcafaptmplinit,c ammpinsconsecven acercet riiaa
dedeparte,ncttiin aaajunsacunoatetoatelegilecareguverneaz
proceselelumii.S maipresupunemc spiritulteoretici-as rb toriti
acest ultim triumf al lui, de-a putea ntruni ntr-un sistem nchis toate
rela iile i cauzele care compun fenomenalitatea lumii, i c , n ochii
savantului unor ndep rtate vremuri viitoare, universul a ajuns s fie
cunoscut,pn nultimaluitain ,caoicoan perfectnchegat ,caun
ciclu nchis derela ii.Inmomentulacelavafir mastotuiontrebare
c reiatiin anu-iva fir spunsnc ,ianume:deceuniversulare
tocmaiformapecareoare;dececiclulnchis,pecaretiin aaizbutit
s -lob in ,aretocmailimitelepecareIeare,inualtelei,ndefinitiv,
decelumeaestesupus tocmaiacelorlegi,pecaretiin a,g sindu-le,
le-astabilit,inusesupunealtorlegi?
Iat nite ntreb ri c rora tiin anu leva fi dat r spuns, nici
m carlacap tulultimalcercet rilorsale.Iat ns ontrebare,c reiai
r spundereligia,atuncicndafirm fierbinteexisten aunuiDumnezeu
personal,exteriorlumii,dartotuistr b tnd-o,icareacreat-o din
nimic,aabume,printr-un act suveran de alegere din infinitul posi-

234

C RAREAMP R

IEI

bilit ilor,i,prinurmare,cuafinitate,cu iubire pentruaceast unic


form aei.
Nisepare,f r ndoial ,c spirituldeconsecven iveracitate
tr it cu ultima adncime, vine s m rturiseasc nu numai relativitatea
spirituluitiin ificinunumaiinsuficien asanfa aultimelorprobleme
alespecula iei,cimaimultdectatta.Celedou atitudini,tiin ific i
religioas , se transform chiar n ardoare, n sim pentru misterul,
care-inconjoar domeniul,asuprac reia sentindeanchetatiin ific ,
n adora ie pentru fiin a care, stnd n afar de lume, a creat-o, o
conduceiosus inecuiubire.
Se poate vedea - pentrucinevreas vad - c unatarechip
de-arezolvaglceavantretiin ireligienupresupunenicidecum o
renun arelaatitudineatiin ific .Inmarelecadrudemisterallumii,
attninfinitulmare,ctininfinitulmic,atitudineatiin ific poate
continua s -i dezvolte valorile ce-i sunt proprii. Ceea ce ns trebuie
comb tut,nluminaanalizelordepn acum,estearogan atiin ific ,
dogmatismuleingustimiop,viciipecare,dealtfel,adev ra iisavan inulepractic niciodat ."1
Pricepemprinurmare,f r s trebuiasc amainghesuigenetica
lacol ulneputin eicuurgiantreb rilor,c problemaeredit iimaiare
uncap t,dincolodebiologieiprobabilitate.Chiarnumaifactoruleredit ii,cas fiecunoscutndeajuns,dep etelimiteletiin eipozitive.

LEGILEIF R DELEGILE

Dac tiin a ar putea prinde momentul cnd apare n p rin i o


genez defectiv , ar nsemna pentru ea un adev rat triumf. Aceasta,
numaicndarfiposibil examinareapeviu,unintervaldevreme,f r
caexperien as stinghereasc insuldeobserva iecunimic,nmersul
s uobinuitdevie uire- banicim cars nutiec eurm ritcumplit
de microscoape, raze, reac ii, ani de-a rndul, zi i noapte, ca s se
prind momentulimprejurareacndocromiol saugenez domiTudorVianu,Filosofiaculturii,Ed.Publicom,Bucureti,J945,pp.92-93.

EREDITATEISPIRIT

235

nant devine o genez recesiv . Cam aa cerea doctorul Carrel - alt


american,francezdebatin ,ilanceputpreot- omdeimpresionant
sintez a formelor culturii. Firete, nu se va ntmpla niciodat ca
tiin aomuluis ajung ncondi iileabsoluteale cunotin ei. .
n condi iile absolute ale cunotin ei nu e dect Dumnezeu, care
cunoatedes vrittotul,f r s stinghereasc libertateademicarea
omului.Deaceea,fiindc tieabsolut,adatomuluilegilevie uirii sale
iputereade-avreasauanuvreas lerespecte- cinsteaprimejdioas
alibert iivoin ei.Deci,dac se nvoietes r mn ntre rosturile
sale, gndite de Dumnezeu, vie uiete dup fire n toat libertatea.
Dac ns omulnuvreas r mn n rosturile firii, ci merge mpotriva
legilor vie ii, mpotriva firii, atunci i viciaz libertatea sa, i primejduiete via a sa, aduce infirmitatea n fire. ntruct omul vie uiete
contrainten ieiluiDumnezeu,ntruattzicemc p c tuiete.P catul
deciec lcarealegilorvie ii,printr-un abuz de libertate. Fapta aceasta
areurm ri.Dumnezeu1-aprevenitpeomi1 previne mereu.

GENETICA ACUM 3.500 DE ANI

Cu toat mirarea multora, documentul exist , i, cu oarecare


bun voin , textuldesluete problema eredit ii mult maibine, dect
teoria cromozomic modern , ntruct indic i factorul primordial al
eredit ii- Dumnezeu:mobilul,izvorulisus in torulatotcesemi
c ,tr ieteiexist 1.
<
Iat Geneticamodern ,dat nnucleuluiMoise, de Mntuitorul
nsui prin revela ie, acum 3.5oo ani pe muntele Sinai. Nu e nicio
mirare:Iisusaveaconducereaspiritual inaintedevenireaSantrup
omenesc.Peurm ,c ini iapeMoisentaineleeredit iinuestenicio
mirare, ntruct cinepoates cunoasc maibineomul,dectCelce1-a
f cutii-adatlegilevie ii?Cuvntulacestar mneadev ratchiar
dac Dumnezeu ar fi f cut numai prima celul vie i n ea ar fi
comprimattoateposibilit ileulterioarededezvoltare,pn laformele
Fapte 17, 28.

C RAREAMP R

236

IEI

prezenteiviitoare.nc neb nuitedenoi.Dacavafifostcrea iaaa.


Dumnezeu e cu att mai mare.
St ruim asupra faptului c Iisus e creatorul omului i ca gen
aparteicapersoan ndeosebipn lasfritulvremii.Inaceast creaie conlucra cu p rin ii p mnteti menajndu-le libertatea, dar prevenindu-ic ,ncazulcndIicalc legile,calc via apropriilorlorcopii.
Deuteronom 5:
9. Eu,DomnulDumnezeult u,suntDumnezeu
rvnitor,carepedepsetevinap rin ilorncopii
pn laaltreileaialpatruleaneam- pentru cei
ceM ur sc.
10. ...i M milostivescpn laalmiilea
neam,c tr ceiceM iubescip zescporuncile
Mele.

v - . .

,;..

Dup teoriacromozomic ,v zur mcumapargenezelerecesive


n urmai: dup legile eredit ii, care nu sunt altceva dect legile
probabilit ii.Dup textulScripturiieclarc toat recesivitateaapare
np rin ipeurmavreunuip cat.tiin a,neavndtermenul,nupoate
da r spunsul la ntrebarea: cum au ap rut n ascenden i genezele
defective,princeaccident,saudup carelegi?Saumaipelarg:prince
mprejurare, independent i anterioar procesului eredit ii, apar n
cromozomi, de unde nu erau, aceste granule infinitezimale degenerative i cu urm ri dezastruoase, pentru o eventual progenitur ? Ca s
r spund pe scurt, genezele recesive apar n ascenden i n chip independent, nu dup legile probabilit ii, ci dup legile care atrn peste
f r delegi.
Toate faptele omului, toate mic rile lui, se nseamn undeva,
ntr-onev zut carte,isenseamn ins mn asa,icuaceastai
trage urmaii sub povara ispr vilor sale. Legile vie ii sunt legileCreatorului; p c tuieti mpotriva lor, nu scapi f r mustrarea lui
Dumnezeu.Deci,nunemaitocmim,c Dumnezeun-ar avea cuvnt n
biologie i c venirea lui Iisus la nunt ar fi numai un simplu fapt
divers, f r o semnifica ie nenchipuit mai larg pentru aducerea i
conducereapersonal afiec ruiomcevinenlume.

EREDITATEISPIRIT

237

naintedeaexistacapersoanep mnteti,exist mcagnd,ca


inten ie a lui Dumnezeu. Cine tie, dac nu El are de adus n via a
p mnteasc ,nfluviultimpului,atteafe eomeneti,nctnum rul
lor s mplineasc toate posibilit ile de configura ie cte le ofer
structuranoastr genetic 9
De faptul c suntem oarecum anteriori fa de forma noastr
p mnteasc ,nsuinespune,nv ndu-1 pe Ieremia cnd acesta ncercas seaperedemisiuneacucare-1rostuisepep mnt:
Ieremia 1:
5. nainte de a te urzi n pntece... te-amsfin iti
te-am rnduit prooroc printre popoare.
Suntem prin urmare de obrie spiritual , f pturi spirituale,
trimise vremelnic ntr-onchisoaredecarneioase,implinindun
destin, ntre ceilal ifiiailuiDumnezeuifra iainotri.
DISPOZI IIDEDREPTBISERICESC
CONFIRMATEDEGENETIC

nspiritulteorieicromozomice,putemn elegeiunelenorme
dedreptbisericesc,cadepild oprireac s torieintrerudenii.Astfel,
la rudenia de consngenitate, n linie direct , c s toria e oprit la
infinit;iarnliniecolateral seng duieabialadep rtareagraduluiopt:
A

y' \
c.Q

f A "^i: O E'

238

C RAREAMP R

IEI

Situa iatranspus nschem genetic araveaformai


interpretareaurm toare:

T itssM

Delaunstr moprimar,setransmitncopii,nepo i,str nepo i,


- cum zice Scriptura - pn ntr-al treilea i al patrulea neam, cteva
grupuri de geneze recesive - urmareacinetiecep cate- ns nstare latent .Dac seurmeaz irulc s toriilorcupersoanes n toasen
privin aaceea,genezelelordominanteacop rinfirmitateacorespunz toarei,astfel,urmaiiautoat aparen as n t ii.
Dac ns urmaii,n gradul4,5,6,7sau 8de rudenie se vor
c s tori ntreolalt , atunci n copiii lor vor ap rea, cu probabilitate
maxim ,genezelerecesivealestr bunului,nperecheperfect ,ideci,
infirmitateaf r leac,corespunz toareacesteiperechi.
Iat deceBiserica,observnddegener rilecetrebuies le ndureurmaiic s tori ilorrudenii,declar vinovateasemeneac s torii
ileoprete.Unireaaverilorafostpricin demult b taiedelaDumnezeu:saumult b taieaumncatoameniidelal comie.

ENDOCRINOLOGIE,NEUROLOGIEIPSIHOLOGIE

Instinctul,sauporuncaaceastaira ional afiriinvederearodirii


decopii,arebinecuvnt rileiprimejdiileei.Cndomulseam gete,
ieinddinrosturilefirii,nuscap nepedepsit,inc asprupedepsit.

EREDITATEISPIRIT

239

Ca s n elegem aceast pedepsire automat a viciilor, la care


ajunge instinctul,i-i mpinge pe oameni ntr-ovia contra firii,nu
stric ioarecarecunotin edeendocrinologieineurologie.
Aa de pild , avem r sfirate n organismul nostru vreo 7-8
glandecusecre ieintern .Studiulacestorglandesecheam endocrinologie, iar secre iile lor, hormoni. Acestea sunt un fel de substan e
chimice, un fel de s ruri care au rostul s agereasc nervii, s strneasc lalucrudiferiteorganeinterne,s nviorezegndirea,s nefac
via a pl cut i cu interes pentru ea - cu un cuvnt hormonii sunt
agen iidestimulareavie ii.Insngesemaiafl ivitaminele,secre ie
celular afiec rui esutaparte,toxine,microbiicelelalte.Toatelaun
locdauceeacesenumetemediul nostru interior, mediul endocrin,
sau mediul humoral. Pentru ca organismul s func ioneze bine, acest
mediuinteriortrebuies aib ocompozi ienormal ,determinat ;iar
dac n-oare,apartulbur rileorganiceifunc ionale,unntregconvoi
de neputin e.Printreacesteglandesunticelecerodescs mn ade
om;acestea,spredeosebiredecelelalte,auofunc iunedubl :unaintern ,secretndhormonii,iadouaextern ,producndcelulelegerminative.Neintereseaz efectele,defecteleiconflictele.
Glandelecareizvor schormoniiiseafl nsectorulcelmaide
josalcorpuluiau,pelng alterosturi,ipeaceladeadaoconfigura iespecific ,foarteenergic inet ,corpuluintreg,fiecab rbat,
fiecafemeie.Maiaupeurm rostuls stimulezefunc iuneacelorlalte
glande,alec rorhormoninc aumisiuneas agereasc is activeze
altefunc iuni,printr-alte zone ale corpului.
Toate mpreun aurostiinfluen cudeosebire asupra sistemuluinervosiacapitaleisale,creierul.Iat camcumares seschieze o rela ie de conflict, precum i de bun nvoial ntre ra iune i
instinct.
Schemaurm toarenefaces n elegemcare-icump nacetrebuieurm rit :

*s;**'Jft:*^tfMf EA ..... MP R

IEI'

EREDITATEISPIRIT

241

Dinaceast schem tehnic ,putemn elege,pernd,urm toarele:c instinctul,deief r minte,totuinupoatetrecelafapt ,f r


nvoireamin iiif r ncuviin areactorvacenzuri.(Cebine!icer u,
cndns ist pnireamin iiecorupt icenzuracump rat !)Apoi,c
hormonii,gloan eleinstinctului,iaula int capitalasistemuluinervos,
creierul, nu pe vreo cale a lor aparte, ci, aflndu-se n orice moment n
toat structurasngelui,laceldintimotivsemnalatdeochi,deodat
seirepednpoartaforuluidejudecat ,anun ndocaziaiporuncile
instinctului.Dealtfel,ochii,urechile,n rileigurasuntzoneerogene;
totatteapor idecremeneiiasc ncaremediuldinafar lovetecu
amnarul n mediul dinl untru i-1 aprinde cu scnteile poftelor spre
v paia faptelor. Schema ne mai pune pe gnduri asupra unui lucru.
Func iunile genezice se deteapt nc din vremea copil riei, cnd
minteanuties nfrnezeunelecaacelea.
Deceoareernduial de-a-ndoaselea... ?
Dac socotim datoria p rin ilor de a-i supraveghea i de a-i
preveni copiii, la vreme, despre aceste nout i gingae, firete c
r spunderea c derilor nu r mne numai n seama copiilor, sau a lui
Dumnezeu, ci p rin ii au s dea seama. Copiii se reazim pe mintea
p rin ilor.
Inprivin neurologic iendocrin ,decidup fire,aatrebuie
s fie:nc dincopil ries izvorasc aceast energieinterzis ,ca,sub
ac iunea ei, s se dezvolte i s se agereasc ntreg organismul i cu
deosebire sistemul nervos. Deci hormonii se dovedesc izvornd cu
rost,dar ac iunealortrebuientov r it de nfrnare, altfelcreterea
s n toas aorganismuluiiasistemuluinervosarfiprofundalterat ,
att organic ct i func ional, fie c ar lipsi hormonii, fie c ar lipsi
nfrnarea.
Separec nmulteprivin einmultedomenii,valorileiesdin
conflictelesus inute,camaitoatescnteile.

242

C RAREAMP R

IEI

INVITA IILADREAPTASOCOTEALA

n elegnd nfrnarea ca o condi ie de s n tate a sistemului


nervos, iardesfirnareacaopovrnirespredezechilibru,ebines preciz mlimitelebiologiceipsihologicealeacesteiporunciafirii,evitndb nuialadenen elegereachestiuniii,pectcuputin ,crteala
ivijeliamniei.
Sunt oameni care ar vrea s petreac dup dreaptasocoteal ,dar
nu ndr znetenimeni cas le-ospun .Chiar autoriidec r i privitoarelaaceast porunc afiriidausfaturimaireledecumardalavite.
Ei nu consider omul i n natura lui moral i spiritual . De i-ar
ndrumam carlarnduial vitelor,arficumultmain elep i.Medicul,
care crede c , pov uind pe oameni, n-are trebuin de suflet i de
Dumnezeu - autorulist pnulvie ii- e,pn launloc,unbunveterinar.Dardormcamtotpeaceeaidung ioameniicenicinuvors
tie de vreo socoteal , de vreo frn moral , sau de vreo pedeaps
automat if r ndurarealibertinajuluilor,care-ivaajungedinurm .
M folosescns deorientareasprepsihologieispiritamedicinii moderne, n urma c reia i d silin a s fie mai mult o medicin
preventiv .Decin-ams strmtorezpenimenisprepor ileCerului,ci
ajutnumail murireaproblemeiiliberahot rreaoricui,spreunctigmaibun,aprofundndcoresponden amediuluiendocrincu mediul
moral,ireflexullorncontiin .
Esteocoresponden ntretrupisuflet,ntrecalitateatrupului
i caracterul sufletului; o interp trundere ondulatorie. Presupune i o
noapte culun iun lac linitit,n care cineva arunc dou pietre n
puncte diferite;sev dvalurileapei,ntret indu-sencercuri,ipeele
micndu-sepetecedelun .Camaacevaarfiatingereasufletuluicu
undeletrupului,deisufletuledealt natur ,numaipu indeosebit de
trup,dectoglindireadelun pev lurelele apei.itotuise r sfrng
ntreolalt .
Hormonii, prin trup, influen eaz spiritul; ntr-un fel, al b rbatului,intr-altfel,alfemeii.Astfelb rbatuldobndete,pelng configura ia vigorii anatomice, i sentimentul virilit ii sale. Intelectualitateabiruieasuprasensibilit ii;puterilemin iisedovedesccreatoare.
Cual iieactiv;nclinatmaimultspretiranie,dectspresupunere;mai

EREDITATEISPIRIT

243

curndsprebrutalitate,dectsprebun tate.Cuctnotelediferen iale


sunt mai accentuate, cu att avem de-a face cu un caracter mai agresiv.
Miseparec totaicitrebuiec utatisuportultrufiei.
Poatedeaiciiareobriafaptulc ,maialesb rba ii,nicilui
Dumnezeunuvors sesupun ,iarcndseaprindlamnie,nug sesc
cuvntmaiexpresivcanjur turadeDumnezeuidetoatecelesfinte.
Caracterulagresivalmascululuiseobserv caonot comun in
fireaanimal .Omulgndetecutoateorganelesale.
Foliculina,hormonulfeminin,areoac iunecutotuldiferit .Astfel, pe lng configura ia anatomic , proprie destinului de mam , i
p streaz totuinsuirilecopil riei:vocesub ire,nf iareadecopil,
prietenacopiilor;maimultsensibil dectintelectual ,maimultprimitoare dect creatoare. Presimteprininstinct,nuprinjudec i.Minteaei
einima.Enclinat maibucurosspresuferin isupunere,dectspre
asuprireidomina iei,dup Scriptur ,venicatras (preocupat )spre
b rbat1.
Deci,dac amsocotinumaicap tulfiziologicaldeosebiriib rbat-femeie,g simomaredisonan .Totrostulfiziologicalb rbatului
- ca de altfel n ntreg regnul animal - nu e altul dect aventura, cu primantmplat ncale.
B rbatulepoligamdinfire- aacaevreiideodinioar icaturcii de pn maid un zi.n eleptulSolomonaveaomiedefemei,ns
i-aupl titfemeilebine - c l-au smintit la minte, nct s-alep datde
Dumnezeu2.
Totrostuliconfigura iafemeiiematernitatea.Chiarimntuireaeiecondi ionat denatereadefii- dac st ruiecudeplin n elepciunencredin ,niubireinsfin enie3.
ntreinstinctulpoligamieiinstinctulmaternit iieunadev rat
conflictbiologicipricin detragedii.Cevreaunul,nucorespundecu
ce vrea altul. Drept aceea, li s-au dat oamenilor normele divine i
minte, ca s tr iasc ntr-o rnduial dup fire - rnduial moral i
spiritual ,dispuseierarhic- iarnus -ifac decap,tr indmpotriva

Facere 3, 16, i3
Regi 11, 3-4.
3
lTimotei2, 15.

244

C RAREAMP R

IEI

firii, mpotriva moralei, mpotriva spiritului, cu totul anarhic, ceea ce de


multeoriaus pl teasc cucapul,sauei,sauurmaiilor.
inc n-amispr vitcoresponden aendocrinologie- neurologie
i psihologie, mai trebuie i genetic , fiindc un convoi nesfrit de
nec ji im siletes lescriudurerea.
Reamintim ornduirea firii, c organismul ntreg i ndeosebi
sistemulnervossedezvolt binedatorit ihormonilorgenetici - ns
numaisubocenzur denfrnare.Deaceea,pn lac s torialegal ,
to i tinerii trebuie s fie cura i, cu fecioria p zit , i b ie i i fete.
Minuneaeicuputin icutrebuin .Dincence,seafl totmai
mul i medici care zic aa. Dar chiar de n-ar zice nici unul, omul e o
realitate mult mai complex dect sectorul studiat de medic, i vom
vedea c situa ia lucrurilor, n realul lor, impune categoric frna a
apteaaluiDumnezeu,cas normalizezenierarhianatural ,moral
ispiritual ,n b d ileacestuiinstinctanarhic,binecuvntatiplinde
blestem.

COPIIIN SCU IINLAN URI

Presupunem c un copilandru, la primele anun ri ale instinctului, cade n viciul onaniei. Nu-1afl p rin ii,faceexcese,edincen
cemairetras,mait cut,maiobosit,numainva lacoal ;memoriascoar a cerebral a min ii - e atins ;nu mai e agerit de hormoniice
izvorau din sectorul respectiv, ncletat de viciu. Cu alte cuvinte,
mintea se tmpete i nc repede. Creterea corpului ncetinit ,
cearc nelevinetepelng ochildaudegol- pentrucineties vad .
Imagina ianumaievioaie,nu-imaiplacejoaca,parc eb trn,serios,
i,minile- cucareagreit- itremur .Iar idovad c nerviisunt
ntr-o primejdie.
Dac n-are norocul s dea de un sfat, sau m car de o carte,
sporind cu vrsta, sporesc iurm rileviciului,dup cumurmeaz .
Pomeneamc glandelegeneziceauodubl func iune:unaendocrin ,v rsndhormoniinsnge,ialtaextern ,formndcelulegenezice.Dendat ceviciulsaudesfrnareadeoricefel,ilaoricevrst

EREDITATEISPIRIT

245

- cazul e acelai - ncleteaz pe om, atunci esuturile glandelor,


masculinesaufeminine,suntpestem sur demultsolicitateisilites
furnizeze materialexterni,prinurmare, numaipotsecreta ihormonii trebuitori n snge. Sentmpl adic undezechilibrunmediul
endocrin.Acestdezechilibruser sfrngeasuprasistemuluinervos,n
felul c celulele nervoase, nemaiavnd agen ii stimulatori cuveni i,
degenereaz ,maintifunc ional,iinsulrespectivncepes fieflec it;iardac desfrnareacontinu ,celulanervoas moare.Desfrnarea
omoar milioanedecelulenervoase.
Maitrebuietiutiaceastac toate esuturileserefac,afar de
celulanervoas .Omort odat ,numainvieniciodat .
Presupunemc tn rul-b trnvreas fieielnrndculumea,
vreas sensoare.Nuizbutete.Nicipeelnu-1preaatragefemeia,i
nici fetele nu se simt atrase spre el. Ce e la mijloc? Viciile instinctului
i-au stins vioiciunea, i-autersfarmecul,l-auflec itcutotul, nu mai
aprindedragoste,cimil .Demil cadesil nufacicas .
Doctoriisf tuiesc:femeilesauc s toria.Firete,unviciunuva
iei cu alt viciu, - chestiunea r mne mereu ntr-un cerc vicios. Dar
c s toria,chiardac seface,poart ponoaseletrecutuluiimustr rile
viitorului.
Astfelb rbatului,depeurmaviciilordetotfelulidepeurma
dezechilibr riifunc ionaletotalesaulocaleasistemuluis unervos,ise
ntmpl c pierdefrnanervoas aritmuluis ufunc ionalinuseva
potrivipoateniciodat curitmulfemeiisale - neostenit nastfelde
vicii. Ostenealaiscrbaeiabia acum ncepe,c ci mereuvar mne
nemul umit ,ceeaceivapricinuinevroze,dureriregionaleignduri
de c utare n alt parte. Nu e ea de vin c -1 va p r si, ci trecutul
b rbatuluiser zbun .B rbatul,aacuml-au desfrnat viciile, nu mai
corespunde instinctului maternit ii femeii sale, i aa trebuie s -i
trag plata:r mnef r urmaisauitar so ie.
Dars presupunemc ,totui-totui,isevanimericas aib i
urmai.Acetiavorpurtaurm toarelepoverip rinteti:os n tateubred ,unchipmb trnit,diferiteneputin ef r leac,iardescap cu
zilevorfinitechinui iaisoarteiislabideminte.Cumidece?Iat
cumide ce:timdeadineaoric toatefapteleinsuluisenseamn n
dou locuri:undevantr-ocontabilitatenev zut ,ialdoilea,cevamai
v zut,ngr uncioareledecromatin ,ngenezelecromozomilor,adic

246

C RAREAMP R

IEI

n factorul biologic al eredit ii. i-a distrus p rintele cu viciile lui


milioane de celule nervoase? Acestea, nemairefacndu-seniciodat , ci
totalulcelordistruseis n tatealacareseg seanmomentulcndi
chemaunurmapelume,reprezentndsitua ialui,seinsemnase n
stocul de cromozomi, cu attea geneze recesive mai mult, ceea ce n-ar
fip itdac ar fiavutopurtare maibun .Vre idovad landemna
oricui?Iat -o:nulovescpenimeni,dimpotriv simtal tureacudurerea oricui.
S zicem c o pereche de oameni n-au avut pacoste cu viciile
tinere ii, deci n-au sistemul nervos ubrezit dintr-o vin ca aceea.
Totui,nevoilevieii ostenescnerviioricui.Aceast ostenireavie iie
de fapt o ostenire a elanului, a agerimii, a vioiciunii rezistente a sistemuluinervosiacelorlalte esuturiiumori.Acesteatoatesenscriu
numaidectnpatrimoniulgeneticaleredit ii,nvremeipem sur
ce se adaug . Factorul biologic al eredit ii rezum starea oric rui
moment, precum i situa ia biopsihic a p rin ilor, fie aparte, fie
angaja inprocesulrodirii.Probaodaucopiii,carevinlaintervalemai
maridevreme.Ceidintinere esuntmaivioi,maisprinteni,mais n toi,maiagerilaminte;pecndcopiiiveni imailab trne eap rinilorsuntmaimoli,maimpiedeca i,maib trni.Nuauniciovin i
nici un leac. Aa sunt construi i genetic i ireversibil, realizndu-se
armoniacesevede,cumaterialulcelisedete,nr stimpuridevreme.
Revenindlacoresponden ,pricepem mecanismuldup care apare n
lan ul cromozomilor roiul boabelor de neghin , genezele recesive i
ravagiilecelepotfaceele,dac nusuntscoasedinlucrudeperechea
mais n toas aceluilaltp rinte.
Maisunturm rialedesfrn riiidestuldegrelenc dintinere e. Poate s-a b nuit din cele de pn aci, c organismul ntreg se
pipernicete,glandelentotalullorr mnatrofiate,scoasedinlucrui'
cutoateurm rileacestuidezechilibruumoral.Aaseajungeperndla
atrofierile diferitelor organe din iconomiageneral a corpului,iaa
aparsterilitatea,nevrozeleiostaregeneral deboal ,sauopredispozi iespretotfeluldeboli.
Numaivorbescdest rilesufleteti:frica,sl bireamin ii,obsesii, ideile fixe, r st lm cirea n elesurilor, i o continu muncire de
contiin .Ereac iuneasufletuluilastareamizerabil ncarei-a ajuns
casa prin patimi.

EREDITATEISPIRIT

247

CEI CE-IBEAUMINTEA

Grozav expresie iadev rat cuvnt cucuvnt. Ne reamintim


efectul hormonilor asupra scoar eicerebrale:excit sprepoftelegenezice.Exactacelailucrulfaceialcoolul,suboriceform ilaorice
graddet rie;aprindeminteaspreaceleaipofte.Nusuplinetens
niciunhormonnrolulluibinef c tor,cipeoriundetreceame ete,
ardeiatrofiaz .Omoar altemilioanedecelulenervoaseifiretelefonice.Toateispr vilesetreclaactiv,ntocmaicamaisusisetransmit
zestrep rinteasc lacopii.
Mai grav: dac prea din tinere e se dedau fl c ii la must, se
ntmpl c ajungneroditori.Glandelelorgenezicesevoratrofiaivor
produceniteceluleincapabilederodire.Seap r ifireapectpoate:
nu ia n spate orice i se-ncarc .Chiardac sedaulavinmaitrziui
nc nuscap depedepse.Aadepild ,cercet torii n chestiune au
g sitforme monstruoasedespermatozoizi,avndbadou capete,ba
dou cozi,ba alte forme, efecte ale be iei.1 Be ia inscrieurm rile
pn incelulagenezic ,mic de60demiimidintr-un milimetru.
Ceea ce e dureros e faptul urm tor:desentmpl vreoz mislire cu o atare s mn beat , i care-i mai mult siluire dect iubire,
urmaulvafi,cumaxim probabilitate,epileptic- boal denervif r
leac. Aceasta e cu att mai sigur, cu ct la scrba i spaima bietei
mame, se mai adaug i bruftuluiala ctorvanjur turide Dumnezeu.
Deci, dezechilibru n toate p r ile, dezechilibru n mediul umoral,
dezastrenpatrimoniulereditar,dezechilibrumoral,omaifiavndi
mamacevadeadaus,dac nualta,celpu inspaimace-o m nnc ,i
nc edeajunscas searatepelume,nlocdeunchipsenin,un
chinuitdedraciimartorlajudecat mpotrivap rin ilors i.
Sfritulbe ivuluiesaunan sauncasadenebuni;iarsufletul
niadnc deaici.Urmaiilui- nu mai zicnimic,milam oprete;
totuimaiamiomil preventiv ,pentruviitor,carem faces scriu.

Jeannel, op. cit, p. 153.

248

C RAREAMP R

IEI
v

.-. . -

JALEA NTR-UNCONVOIDEMONTRI

Unscriitor,defoartecretin forma ie,iprobabil doctor, descriefizionomiaunuiazil,deundeva,dinApus,nfelulurm tor:


"Copiii: Dom'le doctor! Dom'le doctor!
idoctorulD.naintafacndu-idrumprinmul imeagroaznic
ideplnsamicilormontri:oumanitateneizbutit ,pierdut ,r uf cut ,slut ineispr vit ,copiic roralelipseacraniulsaub rbia,sau
care nu erau dect un trunchi, sau un cap, nenoroci i, mici, resping tori,ur i,caniteoaledelutstrmbe,plinideurdori,debube,de
coji, de puroiuri care le curgeau din ochi,dinnas,dinurechi idin
pieleadepecap.Piticiiuriai,sl b noginevinova i,cubra eimini
de schelet. Tinere bestii, b ie i prea dezvolta i, cu falei stranice, cu
umeriiobrajiloriei icanitemaiuri,f cu iaapentruomoruri- viitori
ucigai - ursi i dinainte i a c ror privire trist te urm rea f r s
n eleag nimic.Ceimaimariimailimpezipu induceaudemn pe
ceimain uci,peceicudes vriretmpi i;seocupaudeei,iocroteau,iadoptau.itrauspredoctorulD.inso itoriis i.njurulcelor
trei oameni, izbucneau strig te nel murite i urlete, toat bucuria
micilornenoroci ide-arevedeapeaceiaceeraubunicudnii.ichiar
aceia, care niciodat nu vor mai fi n stare s vorbeasc , mriau,
gng veau, beh iau nspre medici cte ceva, un strig t nedesluit i
barbar de dragoste. Cu minile lor mici, i apucau, i atingeau, i mngiau,ipip iaucanitetentacule.Priveliteaastaisep reantotdeaunaunvisurt.Dardoctoruliiubeapeto i,peacetimici,chiarpe
aceiacareaveauuncapdescafandru,depete,saudegnganiemare.
Chiar pe cei r u n r vi i, pe acei i pe acelea care se frecau... n
trecereichemadeoparte,lecercetaminile,iprivea,p rndc vrea
s -i hipnotizeze:
- Ai fost cuminte?
- Da, Dom-le doctor.
- Veifiiazicuminte?
- Da, Dom-le doctor.
- Bine. Du-teitejoac .Uiteobucat deciocolat .terge-o!

EREDITATEISPIRIT

249

Eraufeti e,pecaretrebuias lelegecas lempiedecen ravul.


Daricuminilelegateizbuteaunc s -ia esim urilecuc lciul
lor.
Toate p catele ereditare miunau n str fundul acestor suflete
p r site,rentoarselabrut ,icarecoborauscaraevolu iei.
Fetelor,careeraumait inuitoare,maip c toase,maidestr b late,icareisim eaupubertatea,lepl ceas seascund ,s roeasc
i s se in de apuc turile lor. B ie ii aveau fe e de urangutan i
porniri primejdioase n jocurile lor. C iva singuratici plngeau prin
col uri,nemngia iis lb t ci ipentrutotdeauna. Un copil, blond ca
SfntulIoan,cuochialbatri,sub ire,dr gu ,aproapefrumos,ncerca
s seapropiededoctor,lapucademn pelaspateivorbeancet:
- Domnule,avreas m ntorclam micamea...Domnule
cndpots m ntorclam mica?
Mamele!Preaadeseaaup r sitpeacetibie imontri,careau
ieitdinele,icarele-audezgustat.Erauc sniciidealcoolicicare,n
fiecarean,regulat,aduceaulaazilcteunnoucopiltmpit,nc un
gunoialsociet iipentrucananulurm tors-oiadelacap t.
Dealtfel,ntotazilul,p r sirileerauregula,iceiuita iacolonu
semainum rau.C idintrenenoroci iinebunidelaAzilulS.Cle.mu
reauf r samaifiapucats vad vreodat chipuliubitalmamei,al
so iei,alcopilului,chipcaremaipluteacaon luciredureroas ntrista
lormemorientunecat icaresingurnc maitrezealaeiunrestde
contiin ,olacrim alucidit iidezn d jduite..."*-.
_;

O MARE PACOSTE CU DESCOPERIREA AMERICII

Acum cinci veacuri, la 1492, Columb aduce n Europa vestea


descopeririiAmericii,iarmatelo iiluiaducEuropeisifilisul.Ispravalor

MaxencevanderMeersch,Trupuriisuflete,Bucureti,1944,Ed.Contemporana, pp. 163-165.

250

C RAREAMP R

IEI

a luat propor ii, nct, pentru st vilirea urm rilor dezastrugase ale
spirochetei,facult iledemedicin aucreatcatedradesifiligrafe.
Acinem rginimlactevaciud enii,maimultaleorganismului,
dectalebolii.Astfelerecunoscut deto iextraordinararepeziciune i
putere de adaptare a organismului la orice accident i mprejurare;
adaptareaproapeautomat .Depild ,unuit ietordelemneialunec
mna npnza ferestr uluis u, cucteva sute de tura iipe secund .
De-abia a sim it groz via i cade n nesim ire. Un oc nervos oprete
afluen a sngelui la creier, ceea ce aduce c derea n nesim ire, organismulst astfellocului,f r vreomicare,c cialtfelarconturbalucrul
zoritalap r riiautomate.Unvaldesngenv luie ranacaresecoaguleaz n atingere cu aerul i formeaz un nveli izolator. Ca la o
comand , fibrina din snge se i transform n mici a e, pe care le
ghemuie ca un dop, n corpul t ieturii, unde se i apuc s repare,
lipind,completnd,etc.Temperaturalocal seridic ,atingerea devine
dureroas , ca s fie asigurat linitea ap r riiorganice. Toat aceast
adaptarelanouasitua iedovedeteunserviciuautomatdesiguran a
vie ii.
Alt caz. Prin oarecare mprejur ri, nite musafiri nepofti i au
intrat n snge - microbii. Construc ia firii, serviciul automat de siguran , i-a i luat n primire. Nite celule de snge le dau ocol i se
ncaier latrnt i,dedrag,im nnc musafirii- deundeinumele,
fagocite. Dac musafirii sunt mul i sau se nmul esc vertiginos, pe
m sur cecreteprimejdia,creteitemperatura,ncturc pn la39
grade,39gradeimaimultelinii,urc ila40grade,icndnc ierareaepevia ipemoarte,urc ila41grade.Latemperaturaasta,
to imusafiriiibaciliicap t sentin ademoarte.Dup osteneal ,organismulsereface;n lucirile,depeurmatemperaturiilacap,nceteaz ;
totulreintr nnormal.
Fa debacilulsifilisului,atitudineaserviciuluidesiguran ecu
totulstranie:nuseap r ,nud alarm ,ilas deschisetoatec ile,i
ng duie s umble n inspec ie prin ntreg organismul i-1 las s
"m nnce"cepoftete,pn iscoar adepecreier.Deaceeaatrebuit
tiin as iam surimpotrivalui,fiindc naturanuvreas seapere.
Nu cumva Treponema astaeopedeaps nendurat ,aruncat ,
caofrn ,mpotrivadestr b l rii?Nucumvanfa aacesteipedepsei
s-aluatfiriidreptuldeap rare?Decenuseap r ?

EREDITATEISPIRIT

251

Tare-mi vine-a m gndi la locul din Ieremia proorocul, unde


zice:"Iat ,voitrimiteasupravoastr erpiiscorpii,mpotrivac rora
nu-idescnteciv vormuca,ziceDomnul"1.
Agentulpatogen alsifilisului arechiar forma unor erpialergnd.Unlucruesigur,c organismuln-are,niconomiaconstitu iei
sale, nici unleac, sau ap rare. C totui tiin a, apucndu-i urma din
vreme,dup tratamentndelungat,poatecura iorganismuldesifilis,
astaeadev rat.Ins maiecevadezis.Musafirul sta,pornits road
firelemin iiiarecalendarullui.Ispravai-oarat cuetapelegatede
num ruldoi:la dou s pt mniimaitrziudup isprava cup cat,
apareunulcernregiuneainquinal ;ladou luni,atac c ilesngelui,
nperioadaaceastaaparulcera iiprinaltep r iipefrunte.Dup doi
ani inima, ficatulirinichiiseafl foartetulbura iibolnavi.Acumse
ntmpl scleroza arterelor, care devin fragile, iar dac se rupe vreo
arter lacreier,astapricinuieteapoplexia,omoartefulger toare.Dac
ns nu pricinuiete vreo apoplexie, rezistnd construc ia arterelor,
sifilisul se retrage din snge n lichidul cefalo-rahidian, care nv luie
toat m duvaspin rii icreierul,lichid care, prinelasticitatea lui, are
rostuls aperedeloviturim duvaicreierul,neutralizndimpr tiindneprev zutelepresiunialeaccidentelor.Dup 20deani,iarat
isprava asupra nervilor, rupnd leg turile cu centrala de comand ,
rupndcoresponden antresenza ieireac ie,pricinuindparaliziiprin
toatep r ile,ticurinervoase,paraliziiprogresiveipierdereaunornsuirisufleteti.
Cumdevintoateastea? Aa,c defectndu-se mijlocul de transmisie,sufletulnumaiareprinceseexprima.iaa,treptat-treptat,
sifilisul, roznd scoar a cerebral , mpinge facultatea sufleteasc a
cuget rii n fundul ntunecat al nebuniei.
Iat dar pedeapsa nendurat peste care d mintea cnd nu-i
nfrneaz poftele:edat josdepetronulconducerii,icutotul,trupi
suflet,pr v li i,lega incasadenebuni.
Nu mai vorbim de psihiatria sifiliticilor, dect c , pn la o
vreme,Treponemacaihormonuleunagentdefoartemarestimulare
creatoare pentru scoar a cerebral . Asta ar veni aa: agentul acesta
uciga,dac g setesistemulnervos,nspe creierul,de-os n tatei
Ieremia 8, 17.

C RAREAMP R

252

IEI

de-o rezisten maxim , n tentativa lui de a-i roade, nu face deocamdat alta dect c -1 mobilizeaz , l dinamizeaz n procesele sale
intimedeardere,iastfelelsefaceunmediufoartebundetransmisiea
ideilor sufletului i a lumii nev zute. Asta face pn la un loc ca
agentul nebunieis fie iun agental geniului. Dar de la ovreme,
geniul acesta se ntunec n nebunie. E un foc, firete, ns un foc
arz tor, carenu iart , ci arde aripile min ii,spredeosebire de focul
divin,nearz tor,carestr lucetentoatefacult ile min ii,f r s le
ard ,adev ratulgeniualspiritului.
Geniilecaresuntajutateideagentulnebuniei,maitoatemanifest omndriemare,onesupunerefa deDumnezeu,undezechilibru
spiritual. Eisuntceice zic:"Nu este Dumnezeu!" Scriptura constat
realitatealoriled diagnosticul:"Zis-a cel nebun ntru inima sa: Nu
este Dumnezeu"1.Prinurmareateismuleoaliena iemintal ,nebunia
mndriei, sau mndria nebuniei.
Al iizicacelailucru ntors: "Eu sunt Dumnezeu" - alt nebunie.Tiranii,teroritii,altegeniirele,alt mndrieluciferic .Egoismul
tiran,alt aliena ie;indiferent:cuagent,sauf r agentpatogen.
ansele tiin ei sunt ct se poate de reduse, fa de ntinderea
acesteipedepsegroaznice.Artrebuiuncontrolaltuturoroamenilori
oizolareabsolut atuturorcontamina ilor,cumva,undeva,etc.
Deocamdat e bine i att: c n vederea c s toriei, legile cer
analizasngelui;iarpebe ivi,penebuniipecontamina i de boli venerice,iopretede-amaimpr tiar ulpelume.
Organismulomenescaredeasemeneaatitudinepasiv ifa de
aceaanarhiecelular ,numit cancer.Deobicei,p timescdecancercei
ce nu postesc niciodat . Cancerul nc n-are leac i apare tar alte
explica ii,dectca ofrn pedepsitoare adesfrn riistomacului.Se
vedec prinelsepedepsetel comiamnc riloriobriadesfrn rii.
Grele osnde au aceste trei iubiri nelegiuite: iubirea de sine, care
str batensufletprinultimeledou :iubireadetrupiiubireademncare. Sf. Pavel le zice: "Dumnezeul lor e stomacul"2.
Cancerul, aceast misterioas anarhie celular , mi se pare c
vinetotcamdinaceleaipricinidincarevineioanarhiesocial ,tot
1
2

Psalmul 52, 1.
Filipeni3, 19.

EREDITATEISPIRIT

253

un dezechilibru dovedete n vreo zon necunoscut a


organismului, sauvreosl birenserviciuldesiguran alsistemului
nervos.B nuiescdesprerolulcelulelorcanceroasec arechiaroalt
formul cromozo-mic ;ntotcazulrecesivitateaesigur .
Decemuta iileacesteacarenucru niciregii?

FURTUNAINPICURIIDEROU

Nu tiu, V zut-a i aceste frumuse i simple ale dimine ilor?


Oglindescsoarele,ir sfrng razele,oglindescp mntul i-i atrn
deasupra ca nitem rgeluesclipitoare,narculunuivrfdeiarb .
Kneipp, un preotbun,maimultmedicbalneologibuc tarmilostiv
alnec ji ilor,nug seaalttratamentalepilepsiei,dectumblareacu
picioarele descul e cteva minute prin iarb , ca bolnavul s -i
renvioreze nervii, scuturnd la p mnt i lund n picioare aceste
buburuze de soare.
Nu asta e furtuna; asem n numai contiin a cu picurii de
rou . C ci de fapt, n sfera contiin ei se r sfrng i se frng, se
tulbur i se ciocnesc scnteieri de soare, cu fioroase luciri de
p cur .
Situa ia,ispr vileitendin eleceleavem,toatese r sfrng,
se rezum isenscriunstructuranoastr genetic ,darinsfera
contiin ei.Aci,ncontiin ,ser sfrngispr vilep mntului,i,
peste ele, n aceeai sfer , tot atunci, sau mai trziu, lumineaz
seninul cerului,saufulgereledrept iidivine.
niconomiaorganic ,genezelerecesive,deilatente,suntca
i inexistente, dac sunt dublate de perechea genezelor dominante.
Nutotaaecazulinceprivetesferacontiin ei.
Iar i o mic asem nare: de cnd undele hertziene ale
posturilor de radio-difuziunecircul njurulnostru,nestr batf r
s prindemnimic, oriunde ne-amafla,vetileipovetiledinlumea
ntreag . Le prindns aparatele de recep ie, careletransform pe
n elesulnostru.Camaacevasentmpl icuenergiagermenilor
infirmi ai structurii noastre genetice: organismul nu nregistreaz
aceast energie, dar o nregistreaz sfera contiin ei, i ne-o
t lm ceteprintr-un conflict
254

C RAREAMP R

IEI

str fundntemelianoastr .Ceeacencerc maci,eoscufundaren


str funduri,oexperien existen ial .

UN FEL DE PSIHANALIZA

Aproapelatoatevrstelesentlnete,depild ,conflictulacesta
ntre a crede i a nu crede n Dumnezeu; adic ciocnirea min ii s n toase cu s ge ile nebuniei. Sunt unii convini de existen a lui
Dumnezeu,dedumnezeirealuiIisusideiconomiamntuirii;dar,n
r stimpuri,sepomenesc munci iide chingile ateismului.Suntal ii,
care n-aumuncirileacestea,chiardac auddeele.Eviden ainterioar
acredin eiloreabsolut .Al iisuntbntui idefurtunii,nsfrit,
al ii,liniti ic ausc patdeDumnezeu:pentrueinuexist .Adev rule
c aparatulcontiin eilornu mai prinde nimic, s-a defectat, realitatea
spirituluieinexistent pentruei.
Cepoates fielamijloc?Ceeacepoates fiecuunaparatde
radio,carenumaiprindeundele.Undeleexist ,darpentruelnumai
exist .Elarecteval mpiarse,bobinearse,lovituriipiesefrnteetc.
E infirm pe undeva.
Aa i oarecare om p timete multe feluri de arsuri i frngeri
l untrice, mai p timete i arsurile mediului social, care-i zdruncin
nevinov ia,iiat -1unateu,ladiferitegradedet rie.
Toat situa ia luise nscrie ntocmai ngranulelede cromatin .
Ateul s-a armonizat cu acest dezechilibru. S mn a l reproduce
ntocmai.Presupunemc ec s toritcuofemeie,nuaader v it la
minte,aadedezechilibrat nmediulmoral,ciofemeiecredincioas .
Copiiisenasccudou predispozi iicontradictorii:unanecredincioas ,
a tat lui; i a doua credincioas , a mamei, potrivit probabilit ilor
ar tate.
Sufletulnusemotenete,cisecreeaz deDumnezeu.Credin a
eonsuireasufletului,edrept; dar de la Dumnezeu nu vine nimic
r u.Atunci?Atunci,nsuireasufletuluide-a-icunoateirecunoate
pe Tat l, sau de-a se lep da de El, e dependent i de construc ia
genetic atrupului,ncarevaaveas petreac ovreme.Cuprinsul

EREDITATEISPIRIT

255

credin eisenva ;nclinareade-aonv asaunusemotenete.nclinarea sufletului tim c e c tre obria sa: "Anima naturaliter christiana".nclinareasufletuluifaceinterferen cunclinareatrupuluin
care a fost trimis. Deci,dac vine ntr-untrupncare g sete numai
dezechilibru, nu-ivaputeamanifestanclinareasac tr celedesus,ci
vaasistaneputincioslng unaparatstricat,carenucnt ,cihuruie
Toatechinurilecontiin eiizvor scdinsim ireaacestorinfirmit i, ce zac n str funduri, i de unde ele r bufnesc pn n suprafa a
faptelorv zute.Cas uurezeDumnezeupovaraunuisuflet,demulte
ori l cru de cunotin a infirmit ii n care trebuie s petreac . Aa
vedemsenin tateilaidio i.

GNDURI DE HULA

Din cte ne-audatnscrispricep torii,abiaozecimedinpsihiculnostrulavemluminaticunoscutnsferacontiin ei;nou zecimi


stau ntunecate n sfera subcontientului. Se d i compara ia cu un
cartof,alc ruivrf,caozecimedintotal,arfiluminoas ,- lumini de
putregai, noaptea; restul, ntunerec. Cam aa sunt gndurile de hul :
r bufniridep cur nrazadesoare.
S presupunem aceleai z c minte genetice surde, ar tndu-i
existen a,i inndu-se de energiile dominante; acestea sunt ca o pereche ce-o face lumina cu umbra.
S presupunemntr-uninsacestemoteniricontradictoriiadou
dispozi ii deosebite; cnd respectivul vrea, de pild , s se roage lui
Dumnezeu, deodat cu energia luminoas a contiin ei se ridic din
subcontientir bufnireaenergieicontrare.Lamomentulconflictului
semaiadaug iac iuneahormonilorgeneticiasuprascoar eicerbrale,
care strnesc, pe ecranul min ii, o imagina ie cu totul alta, dect
momentuliicoanaderug ciune.Dac persoanarespectiv emain
vrst idecumvaarelaactivoareceaventuricontrafirii,conflictull
maisporeteinsuireasufleteasc amemoriei.Untrecutp c tosn-a
preatrecut:nso etecauncazierjudiciar.Isp ireaeobligatorie;aa

256

C RAREAMP R

IEI

seasigur isemen ineiertareatotprinconcursulmemoriei,r bdnd


palmeletrecutuluipesteobrazulmin ii.
Primaiubireec trep rinte.Primulcopilaveatat peDumnezeu.Iubireavreacaceeaceiubeteeas d inuiasc venic;nu poate
concepecaobiectuleis moar .Depild crmuitoriideneamuri,abia
dac maipotfiv zu icamuritori.Pevremuri,iubireaitreceaprintre
zeiinemuritori.Astadovedetec iubireaiaresensulnDumnezeu,
care e venic i nvenicete i pe cel ce iubete pe Dumnezeu. Dar
oameniisemainclcescicuiubireade trup.Iubireaaceastanue
egal ntoatecazurilecup catul,cizicemc ntotcazuleinfectat de
p cat.ntructp catuls l luietentrupidintrupnruretesufletul
spre corup ie, prin c ile pomenite mai sus, n elegem c ntmpin o
rezisten nzestreadivin asufletului,carecaut s -linfluen ezespre
virtuteisfin enie.
Faptuldragosteitrupetilas oputernic impresientoat pivni afiin ei,naceazon denou zecimiasubcontientului.Aci,fapta,
rezumat n simbol, se sedimenteaz ca un conflict cu contiin a.
Cenzuramoral astup undepozitdedinamit ,dup cen-areuits -l
refuze.
Onjur tur deDumnezeueexploziaacestuidepozit.Iat dece,
cndnjur b rba ii,folosesccuvntul - ce nu se scrie - al iubirii trupeti.Parteadenjosireip cataacesteiiubiri,pecareosimtntrupul
lor, le izbucnete din subcontient i, cu ea, izbesc furios cenzura
moral iidealuldedragoste- pe Dumnezeul celui pe care-1njur .O
njur tur eunmomentdendr cireamniei,oclip dentunecarea
min ii,- aapl tetecenzuracontiin einegrijademainainte.
njur turiledovedescprinurmarec aceast iubirentretrupuri
a fost nchis ntr-un blestem, ntr-o ruine i ntr-o necinste. Totul,
schematizat n simboluri, coboar n ntunerecul subcontientului.
Cnd deci pe unii cu cenzura slab - n elege i genetic sl biciunea
aceasta - i scoate din s rite vreo mprejurare oarecare, afluxul de
sngeifierelacreierfacedelisentunec oricecontiin ,incep
rafalelenjur turii.
Deci unii njur pe Dumnezeu pe fa ; al ii l njur cnd se
roag .Situa iangrozetepeceicep timescneputin aasta.Eavine,
din ct se poate vedea, din poveri ereditare, din fapte consumate, din
auzire,dincon inutulmemorieicontientesauincontiente,printr-un

EREDITATEISPIRIT

mecanismalsuprapuneriideimagini,ianume,pestecelecuvioase,
cele necuvioase, strnite de hormoni, sau,nsfrit,prinmecanismul
de contrast.
Cnd mediul interior sau exterior e favorabil genezelor recesive
energialorlatent nuntrzies r bufneasc prinsubcontientasuprii
contiin ei,iastfels-onl ture,s-ontunece,iaamaideparte.
Tot ntr-ositua iedecontrasteitrupulceseroag .Deaceen
unii, nesuferind contrastul, rezolv situa ia greit: nu se mai roag
Sfin ii ns , purifcndu-i trupul de patimi, au izbutit s -l aduc in
annonie cu intele superioare ale contiin ei, nct trupullor prezen ii
multe din caracterele sufletului. Dincoace, multe din patimile trupului
sefacinsuirialesufletului.
njur turile au aceeai obrie cu hulele; numai ct unele suni
nvoitedeminte,celelaltesuntcenzurate.Deaceeavinov iacelor de
pe urm e neasem nat mai mic . Hulele dovedesc o vinov ie mai
veche,nuunadeacum.Elesuntopedeaps ,ns nuduclanebunie
cumsetemceimaimul i.njur turans ldovedeteperespectivul
c ,celpu innmomentulacela,euniresponsabil, deci dezechilibrat n
structura genetic , n mediul umoral, n serviciul de cenzur i n
sistemulnervos.Temni aideschidepor ilei-1valuanbra e,denu
va fi cu luare aminte.

O hulire mai primejdioas e minciuna, p catul mpotriva adev


rului. Sunt construc ii de oameni aa de bizare, capabile de adev ra i
muta iibiologice.Mintecteunul,nchipulcelmaifiresccuputin
dest soarelenloc;iardup ce-itreceundaasta,nicim carnu-imai
aduceaminte,iardac -i aduci probele n obraz,nurecunoatenimic()
puteredinl untrulmpinges mint mereuis isepar c eomul
celmaicinstit.Ecaicndonoaptes-arfil satpestemintealui,cai
cndoalt persoan arfinjurat,arfimin itsauarfifurat,aasunt
cteuniidenfunda incontraziceri.Acestaeunaltneajunsalc s toriilor greite, n care nu s-a inut seam i de calit ile sufleteti ale
celeilalte p r i. Acestea se pot vedea mai bine n p rin ii celor ce se
c s toresc,ntructVremeale-a scos laiveal toatesc derilesaunsuirile,i,achianusaredepartedebutuc

C RAREAMP R

258

IEI

Zgrcenia,l comia,invidia,be ia,necredin a,minciuna,curvia


icelelalteconfigureaz organismulpotrivitcufiecaredinacestepatimiiserezum apoinfactoriiereditari,iaaseseam n nurmai
patimilecontrafirii,catotatteaboabedeneghin n arinaluiDumnezeu. Iar ei, la rndul lor, ce vrei s rodeasc ? Sau aceleai, sau
urm rile acestora, sau pe amndou , urmnd, fie modul dominant al
eredit ii,dup carecaracterelenormalesaupatologicetrecdelageneratorilaurmaiaproapeobligatoriu,fieurmndmodulatavic,cndcaracterele se ascund o genera ie sau dou i apar, dintr-o dat , pe
neateptate,ntr-al 3-lea sau al 4-leaneamdeoameni.Nucumvaaa
vinrepeti iileistoriei?

OAMENI DIN IAD

Nu vorbesc de iadul teologic, ci de iadul vie ii mizerabile, de


convoiulmizerieiasuprac reiadesfigurareaidegenerareasentindca
o pereche de gheare, tr gnd pe cine prind ntr-o enorm gloat de
chinui iidos di iaisor ii.
Totspa iulocupatodinioar demoarteede inutazideboal i
de infirmitate. S-au redus bolile infecto-contagioaseprinm surilemedico-preventive,ausporitnlocceledegenerativeiafec iunile cronice
alepieliiialesistemuluinervos,circulator,digestivirespirator;pe
urm cancerul, bolile denti iei i bolile ereditare. Boala ncleteaz
umanitatea n suprafa i n adncime, cantitativ i calitativ; Asta o
spune un profesor de medicin 1. Nu vorbesc de cei ce ajung n spitale,
str punideunasaumaimultedincelepeste800defeluridecletiai
bolii.Cecuriosenum rul!Inbolilespiritului,numaidevia ianmateriedecredin pebaz deBiblie,adatpn acum800desectereligioase2.Contagiunilespiritului,ntotalitatealor,suntpurisimplunenum rate.Ctecapeteatteanon-sensuri! Lucrul cel mai imposibil din
1

M.Kernbach,Spiritultiin ificiproblemelefundamentalealemedianei
contemporane, Institutul de artegrafice"DaciaTraian ",Sibiu,1942,pp.7-8.
2
800 n 1946, acum cea. 3000.

EREDITATEISPIRIT

259

lumearfiounificareamin ilor.Fiecareeunicnlume;de-arnviato i
oameniidelaAdampn lasfritullumii,n-ais g setidoioameni
identici.Aceastaegeneticadev rat.Diferen ierileasteadezechilibrate,
dincencemaipr p stioase,creeaz haosntreoameni,creeaz metereze de r zboi, creeaz mizerie, creeaz chingile iadului,carestrng
via a,de-o frng.
Laz riidelapor ileboga ilornuridic opreten ie,cior bd toare
rug minte.Boga ii tiasunteis n toilaminte?Le-a zis Dumnezeu
"nebuni"1 pe degeaba? C ci acestor dou feluri de oameni le-a zis
Dumnezeunebuni:celorceleap d peDumnezeuicelorceleap d
peoamenidininimalor.Defapt,numaisuntbunidects fac din
via a celorlal iuniad. Ura, aceast desfigurare spiritual , facemii de
victime,c cistingepeDumnezeuidinochiicelorlal i.Urairidic
mpotriv imaimareur ,attaoamenilorctialuiDumnezeu.Eae
unclimatalmediuluiviciat,oviforni ,oboareahaosului.Eafacedin
via aaceastaoanticamer aiadului.Acestaemediulexterior.S zic
mediulsocial?Mediul:cuacesteapricepemcepots deavariabilele
vie ii,netezitedeiubire,saudesfundatedeur .Configura iapersoanei
umane nu e determinat numai de elementele eredit ii, ci i de
elemenetelemediului.Omul,aacume,erezultatulinterferen eidintre
ceidoifactori.Ereditateanufixeaz pozi iifatale, din care nu putem
iei, ci limite mai mult sau mai pu in fixe, dup cum e vorba de o
nsuiresaualta,ncadrulc roramediulnefixeaz pozi ia2.
Energiadecretereiornduireaconfigura ieinuaparenmod
automat n cromatin , ci ca o reac iune a cromatinei fa de un
diferen ialalmediului.Via aiorganismulnusuntosimpl actualizare
a virtualit ilor native date n sistemul genezelor, ci un rezultat al
interferen ei dintre aceste virtualit i i mediu, n care configura ia
genezelor se dezvolt .Surprindemlamijlociunmiccercvicios,dar
real:structuragenezeloratrn demediul- de toate mediile - n care
s-auconfigurat;iardezvoltarealornfilogenez atrn ,pelng acestea,idetoateconfigura iilemediilorviitoare,dintotparcursulcreterii. Desigur c i ideea aceasta nu poate fi mpins pn la absurd;
dintr-unoudemusc nupo iajungelaunpuideg in .Ac iunea
'Luca 12,20.
N.M rgineanu,op.cit.,p.158.

C RAREAMP R

IEI

mediuluinuetar Mu;aremargini,inc binedefinite,totuidestul


deelasticecas nepermit - zicspecialitii- ca printr-un mediu dirijat
s ob inemomusc numaicuunochi,saucutreiochi.Adenaturafirea
euor,multmaiuor,dectascoatedenaturareaintrodus nfire. Cu
alte cuvinte, putin ele de dezvoltare, pe care le nchide sistemul
genetic,nusereducniciodat numailaunasingur ,cila mai multe,
chiar foarte multe. Din acestea foarte multe, mediul totdeauna alege
unasingur 1.
Cu treaba asta, a mediului dirijat, s-a angajat educa ia; aceeai
datorieoaureligiile.Cteodat ns vinvremuricndparec sen ruie
stihiile; - cinemaipoatedirijafurtuna?Demulteorihaosullanun
primacelul amediului:familianecretin .

UNR SPUNSFIOROS

Unnv tor ntlni un copil pe drum. Copilul era mic, nu venise


lavremeadecoal inuieiseprintreoameni.
- "Alcuietitu?"
- "Al dracului", - r spunsecopilul.nv torulncremeni.
- "Cumtecheam ?"
- "Satana".
- "De unde vii?"
- "Din iad".
nv torulcercet obriaacestuir spunsfiorosiafl l muririleurm toare:
Mamacopiluluisecertafoartedescutat lluicareerabe ivi-i
zicea: "Ce-idrace,iaraivenitbeatpecapulmeu?Laasta,tat lholba
ochii,ncletapumnii,i-unpotopdenjur turiiieeapegur .Copilul
fugea speriat, plngnd, n bra ele mamei, dar mam -sa l alunga,
zicnd:"Fugi,satano,num main c jiituniadul stadecas ".
Deacianv atcopilulc petat -s ulcheam "dracul",peel
"satana"ic eito itr iesc"n iad".
Idem. p. 160.

EREDITATEISPIRIT

261

OR D CINAADURERILOR

Am r mas n elei, deocamdat , c p catul este o c lcare a


legilor vie ii; introducerea n via a unui dezechilibru consim it de
minte.Dac urmeaz mereuaa,minteasl beteinumaipoatest vili
dezechilibrul din ce n ce mai mare, care invadeaz spa iul vie ii cu
spectrelesinistrealemor iipepicioare1.
C lcareaunei legi omenetid infrac iunea legii i sepedepsete,precumsetie.C lcarealegilordivinealevie iisenumetep cat
isepedepseteprecums-aspusiprecumsevede- cine vede.
Omaredezarmonieconst nfaptulc instinctulb rbatuluien
conflictcuinstinctulfemeii.Instinctulb rbatuluivreamereufemeia,ca
prilejaldesc rc rilorsalegenetice.Instinctulfemeiins ematernitatea.Copiluluipn sedesprindedemam ,itrebuiedoiani,deci,dup
rnduial firii,trebuies fiel sat npace.
Deci,cevafaceb rbatul?Sauivapervertiso ia,facnd-os
umbleieadup pl cereap tima ,c utnds scapederostulfirii
sale,sauovafacecriminal ,punnd-os -iucid npntecefiin af r
ap rare, sau va practica scrba onaniei cu femeia sa 2, p zind-o de
rostul z mislirii, dar necinstind-o, cum nu se mai poate spune. Al ii
recurg la sterilizare,al iilaaventuri,saulalupanare.Unatareb rbat
nu-ivamntuiso iaprinnatereadefii3,ciovaosndicuucigaiii
curvarii,printrecareieldeasemeneavafi4.
Prea pu ini sunt b rba ii care-i st pnesc instinctul ira ional,
prinputerilera ionalealesufletului,reglementndu-1 potrivit cu rostul
s uoriginar.iiar i,imaipu inisuntceice-i convertesc energia
prinnfrnare,s ltndsensulfiriilarosturimaipresusdefire.
Decipl cerea,c utat numaipentrueans i,cheam repetarea
dincencemaideas aactului,pn ceajungeladistrugereasistemului nervos. Mai mult chiar: ea aprinde organismul i-1 mpinge pn
dincolodeposibilit ilesalefunc ionale;eaprovoac frngereaoric rei
cenzurimoralei-iducesupuiipn ladoaganebuniei.

1
2

Apocalips 3,1.
Facere 38, 9.

1 Timotei2, 15.
Apocalips 21,8.

262

C RAREAMP R

IEI

Demultedinnevoileacesteasuntdevin ip rin iicelordou


p r i.Aa,depild ,avreas tiudecenu-sp rin iilafeldegr bi ii
cunsurareab ie ilor,pectsuntdegr bi icum ritareafetelor.
Faptalorgreit ncurajeaz t inuitsaupefa fraudaneomaltusian - onaniacufemeie,fereala,p zirea- ceeaceeoplag de-oneb nuit ntinderentoatemediilesociale.Iat c ,dup scurt vreme,se
arat ipedepseleacesteifraude,cudeosebirelafemei:tulbur rigrave
ale s n t ii, fenomene dureroase ale pntecelui, tulbur ri ndeosebi
nervoase i mintale, cu des vrire necunoscute nici chiar medicilor.
Aa zic medicii. De la pntece durerile se ntindla rinichiinjosul
pntecelui,uneorinmembreleinferioare.Durerilesestrnescicresc
nvremeamersului,nvremearidic riisauaez riipescaun,aridic rii
vreunui lucru i peste tot n vremea intimit ii, - lucru care aduce
uneorigravenen elegericonjugale.Deodat cudurerileacestea,apar
tulbur rilenervoase,careschimb profundstareapsihic imintal a
bolnavelor. Caracterul schimb tor ajunge iritabil, irascibil pn la
exces.Dinnimicuri,exploziiviolente,furii,adev ratesincopealejudec ii,carenumaipotfinfrnatesaust pnite.Eunadev ratdezechilibruumoral,carefacebiatavictim s treac delaexploziaviolen ei,
pn latriste eaimelancolia cea maiprofund ,iuneori,pn la
ideea sinuciderii. Asta-i frauda i isprava. De aceea nu t cem, ci demascam,mpinidemil iajuta idetiin .
Explica ia.ntr-un raport conjugal normal, organele genitale feminine trec succesiv printr-ofaz decongestieintens iofaz desl b nogire brusc , ce stabilete cursul regulat n circula ia sngelui.
Actul conjugal falsificat, neispr vit, f r concluzia natural , las s
persiste n vase o stare de necare ce, cu vremea, ia un caracter permanent. Urmeaz otulburareanutri iei esuturilor,peurm alterarea
loranatomic .
Mul imeafirioarelornervoasealeplexuluihipogastric,firioare
care pleac de la uter i se unesc cu sistemul cerebro-spinal, ndur
ap s ri, irita ii, care, la obrie sunt dureri locale, dar cu tulbur ri
reflexe la distan ; iar cu vremea, arunc pe bolnave n plin domeniu
psihiatric.
Congestiileacesteacurepeti ieproducalter riintenseiprofundensnul esuturilor,care-ipierdastfelfunc iunealornormal .Aa
se instaleaz ,cuvicleug,sterilitateadefinitiv ,incurabil ,dup cte-o

EREDITATEISPIRIT

263

lung perioad de sterilitate voit . Atunci n zadar mai doreti copiii,


mugurii vie ii, c ci firea te pedepsete cu aceast crud ntoarcere a
lucrurilor: icalific faptai icondamn neamullamoarte.
Ultimulefect:denatalitatea,depopularea,etc.Aasestingeneamul...
Parc auzimglasuldefocalluiOseiaproorocul,zicnd:
4, 1-10:Domnulst lajudecat culocuitoriip mntului,fiindc numaiestecredin ,nici,iubire,
nici cunoatere de Dumnezeu n ar . To i jur
strmb, mint, ucid, fur i sunt desfrna i; s vrescfaptesilnice.Deaceea araenmarejale,iar
locuitoriif r vlag ...poporulmeuvapieri,pentru
c nu mai cunoate pe Domnul. Cnd se vor
desfrna, nu se vor nmul i, c ci au nelat pe
Dumnzeu.
Problema iscat are i urm ri, suntem chiar pe cale s nh m
ctevacercurivicioase,depild :nsuirilecopiluluiatrn degradul
de pervertire la care a ajuns instinctul maternit iilafemeie.Dac i-a
foststrnit senzualitatea- ceeaceeodec deredelarostulfiriisale,o
pervertire convenabil pentru mascul - evolu ia embrionului n atari
condi iidevia intrauterin aducepelumeuncopiluoraplecatspre
onanie precoce i trzie, i va fi un copil ar gos, ereditar nervos, i
predispus spre boli nervoase. Toat aceast povar i are r d cina
numainaceast trezireafar decaleasenzualit iimamei.
Invers, dac mama n-a fost nc mpins n acea aprindere a
senzualit ii,nicinvremeadezvolt riiintrauterinen-afosttulburat
deb rbatinicinvremeaal pt riicopilului,noulvenitvafiuncopil
preapu innclinatspretrezireagenetic prematur ,neatrasspreonanieiaproapedelocdispusspre nervozitate.
Deci,dac mamaiperverteterostulmaternit iisale,aduce
pe lume copii predispui unor pervertiri sporite care le va distruge
sistemulnervossau,desevorc s tori,vorm ridec dereainecazurile. sta-iocoluldecercuriisesoldeaz custingereaneamuluicelui
ceapuc pepantapervertiriirosturilorfirii.

C RAREAMP R

264

IEI

Deaciidepn aci,urmeaz c toat vremeasarciniiiaal pt riib rbatultrebuies senfrneze,cas nutulburevia aviitoarea


celui ce vine n lume cu un anumit rost de la Dumnezeu.
Desfrnareab rbatuluiipervertireafemeiiz d rniceterosturile urm rite de Dumnezeu cu oamenii, de aceea El a dat oamenilor
porunc ,frnaaaptea:"S nudesfrnezi".

COPIIINATURALI,SAUINF R DELEGIN SCU I

Instinctul poligamie al b rbatului mai face i isprava asta: nu


p zeteporuncaluiDumnezeu,i,cumamv zut,nused -napoi nici
delacrim .Faptulc unb rbatnusepoatest pni,ldegradeaz ,l
coboar delacinsteadeomidelaranguldeb rbat,i-1cufund n
regnuldinsubordine,aloric ruimascul.
Situa iaaceastamaiareialteurm ri,pelng celezisemai
sus.Dac omuleconstruitpemai multeplanurideexisten ,pemai
multe zone, orice nesocotire, orice dezechilibrare a condi iei sale
armonioase, are urm ri. Omul care se ntunec despre Dumnezeu i
suflet,despremoral iornduireaspiritual aveniriicopiilorpelume,
omul care n-are nici un Dumnezeu i nu-1 intereseaz nimic dect
curvia lui, sigur c road sa va nsuma n sine toat lipsa lui de
echilibrucumarelemediudivin,ncarenemic m,tr imisuntem1.
Moise,careprinrevela ietiagenetic ,ned ctevadocumente
potriviteilapozi ialacareajunser m,astfel:
Geneza 5:
27. Toate zilele lui Matusalem pe care le-atr it
aufost969deaniiapoiamurit.
Geneza 6:
1.Iardup ceaunceputoameniiasenmul i
pep mntilis-aun scutfiice,
Fapte 17,28.

EREDITATElSPIRIT

265

2. FiiiluiDumnezeu,v zndc fiicele


oamenilor sunt frumoase,i-aualesdineleso ii,
care pe cine a voit.
3. Dar Domnul Dumnezeu a zis: "Nu va
r mneaDuhulMeupurureanoameniiacetia,
pentruc suntnumaitrup.Decizilelelors mai
fieosut dou zecideani".
Cu toate acestea pricina s-a lecuit abia n puhoaiele potopului.
R utateans atrecutasupraurmailoriprinpuntealuiNoe,nctpe
vremea lui David le-amaif cutDumnezeuoreducere:
Psalmul 89:
10. "Zilele omului sunt 70 de ani, iar de vor fi
n puteri 80 de ani, i ce este mai mult dect
acetia,osteneal idurere".
Care va fi media vie ii n zilele noastre, urm ri i buletinul
necrologiciafla i.Dartar niciourm rire,faptestec numaisunt
b trni- b trnivenerabili,adev ratechipurialeluiDumnezeuprintre
oameni.
Scurtarea vie ii, prin urmare, a venitneamului omenesc ca o
plat pentruc dereandesfrnare.Nicic sepoatemaidrept.L-a nzestratDumnezeupeomcuatteadaruriminunate,caels renun ela
eleis secoboaresatisf cutlasingurroluldemasculifemel '7
Asta-itoat aspira ialui?Nenv atlaunidealmainalt,saunevrnd
s osteneasc maisus,aadup cumarnduitDumnezeuoinstitu ie.
Biserica,tocmaicuacestscop,cas -lndrepteis -lajutespremp r iaspiritului,sigur c seafl ndisonan indezechilibrucuDumnezeu.DeDumnezeunuscapipesimplulmotivc nu-Lascul i,sauIi
t g duietiexisten a,i-InesocotetiBiserica,pentruc Elareornduial i- iceres-o urmezi.
Solomon, ca unul ce avea s-op easc ,antrev zutacestea:
n elepciune3:
10.Ceinelegiu ipedepsi ivorfi... 12. Femeile lor
suntf r minteicopiiilorstrica i,iarspi alor
blestemat .

266

C RAREAMP R

IEI

13.Dreptaceea,fericit esteceastearp care


nu s-apng riti care n-acunoscutpatcup cat;
ea avea-varoad lacercetareasufletelor...
16. Fiiidesfrna ilornuvoraveades vrirei
s mn adinpatulnelegiuitsevastinge.
17. C ci,deivoraveavia lung ,nuvorfide
niciotreab ,ib trne elelor,laurm de tot, vor
fif r cinste.
18. Iardevormuridetimpuriuvorfif r
n dejdeif r mngierenziuajudec ii.
19. C cineamulceluinedreptaregroaznic
sfrit.
n elepciune4:
3. Mul imeapruncilorlaceinelegiui inueste
deniciunfolos;dinml di elelor spurcate nu se
nfiger d cin nadncinuvoraveatemei
nezdruncinat.
4. Chiardac sevormbr cavremelniccu
ramuri,fiindf r temeinicie,sevorzguduidevnt
isevordezr d cinadeputereavijeliei.
5. Ramurile lor vor fi frnte mai nainte de
maturitate, rodul lor va fi netrebnic, crud la mn
careidenimicbun.
6. Fiindc prunciin scu idinsomnulnecurat
suntmartoriainelegiuiriip rin ilor,cndstais -i
cercetezi.
Acesteasuntm rturiibiblicedespredestinuldemizeriealroadelorf r delegii,depeurmainstinctuluidesfrnatipoligamie.

Prin cuvntul lui Iezechiil proorocul str bate totui o raz de


ndurare,pentructevaexcep ii.Neintereseaz enormlucrulacesta,al
redres riiuneimotenirimizerabile.Astfelnloculceumieaz evorba

EREDITATEISPIRIT

267

deuntat f c tordetoaterelele,dar - printr-un concurs de ajutoare


v zuteinev zute- copiluls upricepedeosebireadintrebineir ui
seferetedefapteletat lui.Biruienelmotenirea,probabilmaibun ,
amarnei.Deci,dac unuiatarep rinte:
lezechiil 18:
14. De i s-a n scut un fiu, care v znd
p catele,v zndtoatectele-af cuttat ls u,el
sep zeteinufacenimicasemenea...
17. ... acestomnuvamuripentrunedrept ile
p rinteluis u,ci nvecivatr i.
19.Darve izice:pentrucefiuls unupoart
nedreptatea tat lui s u? "Pentru c fiul a f cut
ceeaceeradreptilegiuititoatelegiuirileMele
le-a inutile-amplinit:deaceeavatr i."
Adic ecuputin ,pentrufericiteexcep ii,despov rareadesub
omoteniremizerabil ?Da,ecuputin ,cupre ulicuostenealaunei
vie icurate.

NUSEPOATE,SANUSEPOAT

Conflictulsaudisonan adintreinstinctulpoligamiealb rbatului


i instinctul maternit ii femeii nu se poate nfrnge, nu se poate
rezolvainusepoateconverti,dectncazulcndambelep r itr iesc
nv tura cretin din toate puterile fiin ei. Cretinismul e a doua
crea iealumii,adouacrea ieaomului,ocrea iedinnouafirii.Iisus
Hristos nso ete pe om prin nv tura Sa, prin Biserica Sa, prin
rnduielileSale,prinCuvntulS u;ajut peomprindarurileSale,
prins l luireaSannoi,into i,caunDumnezeupretutindenide
fa ; iar mai multdect acestea - care se tiaui pn aci - Iisus
Hristosntov r ete,crmuietechiar,crea iafiec ruiomcevinen
lume,ntemeiulpretutindenita iiiatotputernicieiSaledeDumnezeu.
Elestecauzaprimar careconfigureaz via antoateparticularit ile

C RAREAMP R

268

IEI

sale, nct fiecare ins e unic ntre oameni. El decide, n infinitul mic, ce
calit isaudefectes fieexpulzateprinceledou globulepolare,care
cuprindjum tatedinnum rulcromozomilor,inicidecumhazardul.El
nclin s fieuna saualta dinconfigura iile - probabilepentrunoii
sigure pentru Dumnezeu -;Elformeaz destinulnostrunaafelnct
o aezare specific n infinitul mic s aib urm ri imense n
configura ia i n faptele noastre viitoare. Toate acestea le face contabilitatea absolut a lui Dumnezeu, care creeaz n dependen cu
omulipotrivitcufaptelesale,ajungndu-1cur ut ileluidinurm i
ntorcndu-i-lenbra e,sauiertndu-1deele,dac s-a silit, prin lupta
cusinensui,s -idobndeasc iertarea.
Ieireadinnghesuireaaceasta,dup care:"Tusingurtepedepseticur utateaitusingurteloveticuateismult u",nuecuputin,decttr indprezen anev zut aluiHristosnnoi,tr indnv tura
cretin ntoatefibrelefiin ei,- ceeacefacecuputin lui Dumnezeu
s scoat afar , prin mecanismul eredit ii, neghina recesiv i, n
vremea str duin ei celui din cauz , s fac s revin mul ime de
geneze recesive n geneze dominante, ceea ce lui Dumnezeu i este
foarte cu putin . Puterile credin ei, amplificate de puterea i binecuvntarea lui Dumnezeu, au influen neb nuit de mare asupra
eventualelor noastre infirmit i. Minunea acestei refaceri se ntmpl
oriundeseafl credin ndeajuns,cas str muteconfigura iarecesiv
ntr-unadominant ,fie princaleanaterilor,fiede-a dreptul. Puterea
luiDumnezeunuarehotareleneputin einoastreideaceeanimicnu-i
estecuneputin .Undens nuvreminoi,nuintervine;ne-af cut
tar noi,darnudes vretelucrulf r noi.
Abia un b rbat, care are cap pe Hristos1, va fi n stare s -i
nfrng pornirile pervertirii i s p zeasc netulburat, n vremea
cuvenit ,mugurulvie ii,delarodirepn ladesprindereadeplin dela
snul mamei.
Un atare b rbat p zete f r vrajb predania pravilei b trne,
care-1opretenposturiis rb toriinzileleasupralor- ca pe unul
cetie:cebinecuvinteaz Dumnezeuicepedepsete.
Vorbim aci cu toat n elegerea i cunotin a ce s-a nimerit la
ndemn ,c b rba iicuunsistemnervosrezistentsunt capabili de
1 Corinteni 11, 3.

EREDITATEISPIRIT

269

nfrnare.Pecndslabii,nervoii,dezechilibra iidevinimaianormali
nurmanfrn riipoftelorlorgenetice.Persoaneletarisefacmaitari,
prinaceast form deascez .AstaospuneCarrel1, un mare doctor al
timpului.
Iat decelac s torienuajungenumainum rulanilor,ng dui i
delege,cisecereivrstacredin einDumnezeu,princare,"p zind
hotarelelegii",s seasigurest pnireapestepatimi.Majoratulp r ilor
l decide mintea, nu instinctul; credin a, nu necredin a; nfrnarea nu
desfrnarea.
Via anoastr aretreifaze,ndezvoltareaei:fazavegetativ pn lanatere;fazabio-psihic ,f r limiteprecise;ifazaspiritual .
Mul inutr iescdectprimeledou fazealevie ii,iarmaisusn-au nici
gnd s-ajung . Tr ind ntr-o c s torie cu acetia, nu po i fi dect
ntr-unpermanentdezechilibrucucerin elespiritului.Via aacestorae
onjur tur continu laadresaspiritului,iarpentruparteacretin eun
fel demucenicief r n dejdesigur .
Cretereanormal desf oar via aomuluinfazaspiritual ,n
tr irea intens a credin ei cretine; abia acum, tinerii ajuni la tr irea
cretin a vie ii, numai cu aceasta aduc garan ii suficiente c n
c s torie vor tr i, p zind legile lui Dumnezeu i nfrnnd patimile
contrafirii.C cioricums-arc uta,nuiseg seteacestuiinstinctalt
rost de la Dumnezeu, dect singur rostul rodirii de copii. Orice denaturareaacestuirostedesfrnareic deredelatr ireacretin lavia a
p gn .

PUI DE OM IN PUI DE CER

Bisericacretin mereuatrageamintefiilors iduhovnicetis


nu se cufunde, ca ntr-unrostultimalvie ii,nemo iileira ionalit ii,
cas nu-inchid astfeluadeieiredinntunerecnlumin ,n
vrstalorspiritual .
1

AlexisCarrel,Omul,fiin necunoscut ,Bucureti,1944,Ed.Cugetarea.


ed. III, p. 151. '
"'''

C RAREAMP R

270

IEI

noperarecrea iuniiomuluinHristos,celedou p r i- trebuie


s sesimt c suntchematela cinstea de colaboratori ai lui Dumnezeu1,careurm reteprintr-niiointen iedivin ,mbr cat npuide
om.Oc s toriecuoaasocoteal obinecuvinteaz Dumnezeucnd
ridic nunta de la instinct la rostulei spiritual,la cinstea de tain . E
singuragaran ieauneic s toriidurabileipl cuteluiDumnezeu.
Tobie, c l torind n alt ar s -i ia nevast , a zis cuvintele
acesteaplinedesocoteal :
"Doamne, iat iau pe aceast sor a mea, nu
pentru mplinirea poftelor mele, ci ntr-adev r ca
femeie"2.
CndvreaDumnezeus ntrupezeungndnlumeav zut ,ca
peunnoufiualS uis -lsuiepetrepteledes vririif pturilorSale,
neap rati trebuie io c s torie corespunz toare pe p mnt. Situa ia
aceasta a lui Dumnezeu o g sim exprimat n Scripturi, sub diferite
forme.
Astfel, prin Isaia proorocul, Cuvntul se tnguie:
"Piere dreptul i nimeni nu ia aminte; se duc
oameniicinsti iinim nuinu-ipas c dinpricina
r ut iiapieritceldrept"3.
- Cumpierdrep iiinimeninuiaaminte?
- Foartesimplu:C nusemainasc.
- iedevin omul?Trebuies sentrebeomul,decenusemai
nascdrep ii?
- Iat c trebuie,devremece-iaflatdevin ;iat c dispari ia
dreptuluieoproblem ,decaresuntemtrailar spundere.C s toria
are cuvntul.

1 Corinteni 3, 9.
obit8,7. 3 Isaia
57, 1.
2

EREDITATEISPIRIT

271

Dinceledepn acis-an elescevadinmecanismuleredit ii,


almediuluidirijatdereligieideeduca ie,iaraci,vorbinddetr irea
cretin ,neafl mnplin structura iespiritual ,atrn toaretotuide
factoriiomenetiaic s toriei.
ntr-o atare perspectiv ni se face pe deplin n eles cuvntul
SfntuluiPavel,carechiarcondi ioneaz mntuireafemeiidemenirea
eidemam .
1 Timotei 2:
15. "Se va mntui prin natere de fi, dac
st ruietecudeplin n elepciune(aanumeaucei
vechi nfrnarea), n credin , n iubire i n
sfin enie".
Naterea de fii,deodat cuovie uire de acest fel,e ceva care
contravine instinctuluipoligamie itar alt socoteal alb rbatului
f r Hristos;decinuecuputin mplinireainten ieidivine,dectcu
unso nstaredeaceeaicredin ivie uire.Convingereac sepoate
iceeacenis-arp reac nusepoate,eoputereneb nuit ;unfelde
amplificareavoin eiomuluicuvoin aluiDumnezeu.
Avem probe unde nici n-am b nui: n fizica modern , despre
puterile sufletului asupra lumii fizice, deci i asupra trupului Prin
simpla atingere a unui obiect structura acestuia s-a schimbat ntructva. Prin simpla ndreptare a energiei cunosc toare a sufletului
asupra unui lucru, acesta se influen eaz i se schimb ntructva,
nctnueidenticnmodabsolutcuelnsuidemainaintedeexperien . Drept aceea, nu se poate vorbi de o determinare riguroas a
configura iei materiei, ci cel mult de un indeterminism n fizic .
Pacheteleacesteadeenergie,carebombardeaz materiasaucelulavie,
dauacelemuta iineprev zutenstructuraobiectivuluilor.S-a scris
chiardesprebiologiaquantelor.Toateconstat rileasteasuntlegate de
numeproprii,recunoscutedelumeantreag .
Deacire inemfaptulc organismulviunregistreaz cuattmai
uor un bombardament al energiei sufletului i-i pricinuiete muta ia
infinitezimal , dup dorin . Iar o mic schimbare n microbiologic
dezl n uie, prin amplificare, procese uriae n configura ia persoanei,
uneorichiarinmacrobiologiasociet ii.

C RAREAMP R

272

IEI

Deci,cums nufienstareblestemuluneibabe,aproapecojit
de materie, zvrlit cu urgia cea mai mare pe urma unui vinovat, ca
voin a ei s nu-1 ajung i s nu-i schimbe configura ia fizic i
psihic ?Gndireandreptat caos geat poatepricinuila int leziuni
organice. i iar i: cum s nu fie n stare rug ciunea cu iubire s -l
foloseasc i s -l schimbe, din r u n bun? Cu ce s fie mai prejos
rug ciuneauneimamepentrumugurele s u,zis cutotfoculfiin ei
sale,caaceastas nu-1foloseasc nchipulpecareldorete'.'Mai
mult:toatest riletrupetiisufletetialecelordoip rin i,iarmaicu
deosebirealemameinvremeacelornou luni,sentip rescncopi
ca tendin e saupredispozi ii,pe care copilulle va avea pentrutoata
via a.Sup r ri,am r ciuni,dureri,predispuncopilullatriste e,melancolie,nes n tate.Decitoateacesteatrebuie ocolite. In vremea aceea,
dac mamafur oarece,copilulvafuratoat via a.Sembat mama
odat , copilul se va mb ta toat via a - mai ales be ia are i suport
ereditar.Seroag mamaluiDumnezeu,sevarugaicopilulei.
Notasufleteasc dominant nfamilie,cudeosebiredinvremea
aceea,imaialesamamei,vaficaracteristicantregiivie iaurmailor.
Acumevremeacnds facicevreidincopilult u,acumeticu
deosebire datoare s -l p zetide toate relele, cu care n-ai vrea s te
supere,fiindc numaiacumpo iiteascult cudes vrire.Decinute
l sa corupt de so ul mai slab de fire i nepricepnd minunea ce o
s vrete credin a ta, ca s nu plngi degeaba pe urma tic loiilor
copiluluit upecarenul-aip zitcurat,nvremeancaretrebuiap zit.
ndreapt purt riletale,mam ,c treDumnezeu,cares vrete
printineminuneambin riiunuipuideomcuunpuidecer,r splat
de fericire pentru ostenelele tale.
,
nataristr danii,oricemam sevamntui.
lat fazaspiritual a vie iidefamilie,r bdndpentruunrost
divinopravil sfnt ,desprecareziceSfntaScriptur :
/v

n elepciunealuiSolomon6:
10. "Cei ce-aup zitpravilasfnt ,sfin i-se-vor,
iceice-arnv a-ovortices r spund ".
Iat decevin:Iisuslanunt inuntaiilajudecat

VI

ICONOMII

TAINELOR

CUVINTEHOT RTOARE

SfntaScriptur ,prinApostolulPavel,mparteoameniindou
cete: n trupeti i duhovniceti. "Cei ce se in de trup poftesc cele
trupeti,iarceicese indeduh,celeduhovniceti.Cipoftac rniieste
moarte,deoareceestevr jm iempotrivaluiDumnezeu,fiindc nuse
supunelegiiluiDumnezeuinicinupoate.Deaceeaceicesuntn
carne,nupots plac luiDumnezeu."1
Ceicesuntns ailuiHristos,trupulil-aur stignitmpreun
cu poftele2."Nusuntemdatoritrupului,cas vie uimdup trup.C ci,
daca vie ui i potrivit trupului, ve i muri; iar dac ucide i cu duhul
pofteletrupului,ve ifivii.Fiindc to ic isuntmna ideDuhullui
Dumnezeu, ei, fiii lui Dumnezeu sunt."3 C ci: "Voin alui Dumnezeu
aceastaeste:sfin ireavoastr ,cas v feri idedesfrnare,cas tie
fiecaredintrevois -ist pneasc vasuls unsfin enieicinste,nun
patimapoftelor,cumfacnecredincioii,carenu cunosc pe Dumnezeu.
C ciDumnezeunune-achematlanecur ie,cilasfin ire"4.
Pe vremea acestui mare iconom al tainelor lui Dumnezeu, Pavel
Apostolul,suflaurgiemarepestecretini.Deaceeamul ierauhot r i
pentru nfrnarea des vrit n c s torie, ca s fie gata oricnd de
Sfntamp rt anieidem rturisireamuceniciei.SfntulPavelns ,
socotindcopiii,muguriic s toriei,n-ang duitnfrnareades vrit
dect pentru vremile de post i rug ciune5. Post era - i este - luni,
miercuri i vineri, iar rug ciune i Sfnta mp rt anie smb ta i
duminica.Sl b nogindu-secretinii,cutrecereavremii,Sfin iiP rin i
1

Romani 8, 5-8.
Galatenj 5, 24.
3
Romani 8, 12-14.
2

1 Tesaloniceni 4, 3-5, 7.
1 Corinteni 7, 5.

C RAREAMP R

276

IEI

au ad ugat pe rnd cele patru posturi mari, care sunt post n toate
privin ele.Deatunciaub gatdeseam P rin iic omultar nfrnare
decade,iar f r postnuse poate nfrna i,ca urmare,numai poate
pricepe cele ale vie ii duhovniceti. Ioil proorocul de mult cuvntase:
"G ti i postiri sfinte... S ias mirele din c mara lui i mireasa din
iatacul ei!"1
Sf.Pavel,socotindns inevoiaceasuluidefa ,urgiavremii
deatunci,led sfatulacesta:"Bineepentruoricines fieaacumse
g sete. Legat eti cu femeie, nu c uta desfacere. Dezlegat eti de
femeie,nuc utafemeie.C cide-acum vremea s-ascurtat.Aanct
ceiceaufemeis fiecaicumnuaravea;ceicecump r caicum
n-arst pni,iceicesefolosescdelalumeaaceasta,caicumnus-ar
folosideea.C cifa aacesteilumisetrece"2.
Inzileleurgieidepeurm ,laacelaisfatsevaajunge.
Pn atunci, b g m de seam c preo ii vremurilor noastre, cu
aceeaidatoriecaPavel,numaiurm rescdesfrnareacapeun p cat
cared rm alc tuireaomeneasc ,nntindereinadncime,ciolas
s -ifac decap.Einumaiaundr znealas om tureafar dintaina
c s torieicretine,deaceeaseajungelas r cireair t cirearoadelor
ei, copiii. Aa se ntmpl c : "lipsind preotului cunotin a legii i
b trnuluisfatul",cumsetnguiaIezechiil3,oameniiorbec ienmul imeanetiin eiialipseidesfat,cares-auntinscaonoaptedeosnd
peste bie ii oameni. Acesta e un somn de primejdie, din amndou
p r ile. C ci scrie: "Domnind oamenii, a venit vr jmaul i a sem nat
neghin printregruis-a dus"4.
Decinu tar rost atragem luarea-amintec neghinele vr jmauluivors lb t cioilempotrivap storilor...
Ceea ce se petrece n mic, ntr-un om, se petreceinmare,n
omenireantreag .Ceeacesepetrecenmicrobiologiesepetrecein
macrobiologie, n societatea omeneasc ; cu deosebirea c o mic
strmbare dintr-unins,cuntindereaiculungimeadevreme,poateda
ntreoamenior t cirecum nu s-a mai pomenit. De la faptul nensemnatc unuia,nvestitcuputere,is-astrmbatmintea,ecuputin s se
1

Ioil 2, 15-16.
1 Corinteni 7, 26-31

Iezechiil 7, 26.
Matei 13,25.

ICONOMII TAINELOR

277

ajung la izgonirea a milioane de oameni de sub ascultarea lui


Dumnezeu.
Faptulc Iisusavenitlanunt cuuceniciiS i1 dovedetec de
la nunt se ncepe prima minune dumnezeiasc spre bine;deacise
ridic ostavil mpotrivapustiiriifiriiomeneti.Deaceeaseridic i
nunta din desfrnarelacinsteadetam ,ntreceleapte,tocmaipentru
ca oamenii s se simt i s nu mai ng duie ntr-nsa erp ria f r delegilor.
Dreptaceea,ziceSfntulMaxim:"Nimeneap c tuind,nupoate
avea spre ap rarea p catului sl biciunea trupului. C ci unirea cu
Dumnezeu-Cuvntulant rittoat firea,prindezlegareaeideblestem,
nemail sndu-ne nicioap rare pentrupornirea cuvoie sprepatimi.
C cidumnezeireaCuvntului,fiindtotdeaunadup Harnceicecred
nEl,vetejetedintruplegeap catului"2.
n veacurile de aur ale cretinismului, tr irea n Hristos era mai
puternic i mai ntins ntre cretini; aceasta le f cea uoar lupta cu
patimile;nveaculnostruns ,cndDumnezeuaajunsders3 chiar
ntrecretini,amaivorbidelupt cupatimilensemneaz s - iaprinzi
paie n cap. De aceea azi, orict ne-ar costa ndr zneala aceasta,
trebuies nduplec mpeoamenilaovia maicurat , - c cideea
atrn ocredin mailuminat ,idecimntuirea.Dreptaceeaiaun
ajutor proprialormizerie,precuminfricoareadeurm ri,caimai
marimizerii.Calea aceasta etreab de crpaci,pentruc otr iren
Hristos ne-arscutidevorb .Deacetians cares tr iasc via an
Hristos,rardac semaiafl ;trebuien scu i,alt calenur mne;c ci
cucevine,cumvine,credin avaajunges sestrmbeintotfeluls
sesting .
Cunotin a mntuirii4, de unde odat lumina ca soarele ntre
noroade,aziabiasemaiz retecaostea,c cigloateleednntunerec5 inumbra mor ii.
Cunotin a mntuirii trebuie, cu orice pre , reaprins ntre
oameni.
1

Ioan 2, 2.
Sf.MaximM rturisitorul,R spunsuric treTalasie,ntrebarea54,Filocalia, ed. 1, voi. 3, p; 255. 'ieremia 6, 10.
1 Timotei 2, 4.
"Matei 4, 16.
2

278

C RAREAMP R

IEI

DESTINUL TALANTILOR

Dac r mnemn eleidesprefaptulc nfiecareinscevinen


lume,DumnezeuascundeungndalS u,unplanpecare-1urm rete
ntreoameni,i,potrivitcuel,tocmireaceluicevinecap t nsuirile
de a-i putea ndeplini,neafl mnrazauneimaritaine.
Dumnezeu ocrmuiete lucrurile n multe feluri. Dintre aceste
multe feluri alegem dou spre t lm cire: crmuirea cea peste tirea i
putin amin iiomeneti^crmuireaprinsimplaatotputernicieavoin ei
Sale. Iar a doua e ocrmuirea la care leag i slujirea omeneasc ;
ocrmuirea atrn toare de om, iubitoare de om, hot rtoare de om.
Adic libertatealuiDumnezeuf cut ,diniubire,atrn toaredelibertatea omului.
Astfeldelibertatens nuaredectdreptul, fiindc elactigatiubirea luiDumnezeu.P c tosule robp catului,n-are voin liber .Ceeaceisepareluilibertate,eundezechilibruncrea iunealui
Dumnezeu. Drept aceea, pe cnd dreptul cunoate un Dumnezeu
personal, plin de iubire i apropiat oamenilor, p c tosul simte un
Dumnezeuaspru,ascuns,amenin tor,atotputernicitaredeparte.Dar
suntp c toicutotulvr jmailuiDumnezeu,carenicinung duies
li se zic p c toi. Acetia nu sunt mpreun lucr tori cu Dumnezeu.
Peste lucrullortrebuies vin corecturidivine.Aasefacec sim im
unDumnezeuatotputernic,carerestabilete,pestevoin eleoamenilor,
echilibrulcrea ieiiechilibrulvie ii,stricatdef r delegileoamenilor.
Ac iuneaaceastaaluiDumnezeu,princareconstrnge faptele oamenilorcuurm rilelor,onumimisp ire.Isp ireaeunchipdeveghea
luiDumnezeundestinulinsuluiindestinulneamurilor.Darcutoate
c r ulsepedepseteprinsinensui,iubireadivin d totuiputin
deieiredinnfund turar ut iicesepedepsetepesinens i:dese
vag sicinevas steabunpentrufra iis inaintealuiDumnezeu.
Acetia, prev zu i de Dumnezeu cu slujba aceasta nc mai
nainte de-a se nate1 i trimii s o mplineasc , sunt slugile Sale,
c rorale-adatavu iaSapemn .

Galateni 1, 15; Ieremia 1, 5.

ICONOMII TAINFXOR

279

Luca 19:
12. Un om de neam mare (Iisus) s-a dus ntr-o
ar ndep rtat cas -iiant rirecr iasc is
senapoieze.(Adouavenirecamp ratiJude
c tor.)
13. iachematpezecerobiais iile-a dat
zecetalan iiazisc treei:Negu tori icuei
pn vin.
14. Darcet eniiluiaveauur peel,iautrimis
solienurmalui,zicnd:Nuvremcaacestas fie
crai peste noi.
15. Cndavenitnapoi,dup mult vreme1, cu
nt riredecrai,aporuncits -i cheme pe acei robi
c roraled dusebanii,cas aflecinecenegu
torieaf cut.
Talan ii sunt talentele: nzestr ri cu daruri, misiuni, slujbe
duhovnicetiislujiricet eneti;meteugulartelor;meteugultiinei,aoric reitiin e,darulchivernisimavu iei;pescurtvalorileculturii:valoareamoral ,politic ,teoretic (tiin a),estetic ,economic i
religioas 2.Iarslujitoriisuntoameniinzestra icutoateacestevalori
sau talente.
if r vorb ,s-arpricepe,dinfelulcumepus problema,c
toatevalorile,talentele,artrebuis senegustoreasc ntreoameni,n
favoarealuiDumnezeu,c ciprecumesteoierarhieavalorilor,totaa
este un Ierarh al lor.
Dar,ziceparabola,c uniidintalenta i,n-auvruts -l recunoasc dest pn,80%auf cutrebeliunempotrivaSt pnuluiaverii.
Acetia sunt cei ce socotesc c sunt ale lor darurile date de
Dumnezeu.Eiseumfl cup rereadesine,iafum minteacumndriaiscotafar peDumnezeudinnegustorialor.Toat zdroabalore
egal cungropareatalantuluinp mnt.Anulucra cuvalorile,n
sensul n care le-arostuitDumnezeu,nseamn aieidinierarhieia

'Matei 25, 19.


Tudor Vianu, op. cit, p. 30.

C RAREAMP R

280

IEI

face anarhie. Deci 20% petrec n ierarhie i 80% n anarhie: exact


situa iaa20deoinmijlocula80delupi.
DarminunealuiDumnezeuec oilebiruielupii!Avemm rturieistoriacretinismului.Cndputeriipolitice,npersoanamp ratului
din Roma sau Bizan , i se suia mndria luciferic la minte, pretindea
poporului,nunumaisupunere,ciinchinare.Sef ceapesinezeu,i
comandastatuie,oducealaPanteonicerealumiinchinare.
Cretiniins nusenchinaulaidoli.
Zeul mp rat se ciocnea astfel de Dumnezeul cretinilor, i,
fiindc nu-Lputeanl turadincale,ucideapecretinif r judecat ,i
ardeadevii,ir stigneapecruce;cretinii,f r s aib vreovin ,cu
r bdarea lor, scoteau din min i pe zeul mincinos. Se ntmpla vreo
nenorocire? Cretinii sunt de vin ! Nu plou , cretinii sunt de vin ;
ieeauapele,cretiniisuntdevin ;ncol eaubarbariiimperiul,cretinii sunt de vina, - cretiniilalei!...
Iat valorilenconflict,putereapolitic ,umflat detrufie,nfigndghearelengrumazulsmereniei,itotui,s-av zuttrufiac znd
frnt nfatasmereniei.
Pavel nv a pe cretini: "Supune i-v st pnirii, c ci nu este
st pnire,f r numaidelaDumnezeu;iarcelecesunt:deDumnezeu
sunt rnduite"1.
N ravul ghearelor e cu r d cini b trne. In istoria Egiptului,
ct vremefaraoniirespectaureligia,dinastiilelord inuiaumultemii
deani.Dendat cei-auridicatmnaasuprapreo ilor,s-aispr vitcu
ei; templele i-au nchis luminile tiin ei, piramidele au r mas monumentealemor iiidinastiiles-austins.Unuldintrefaraonisfretecu
toat oasteanfundulM riiRoii2.
Dezechilibrul mintal al trufiei a contaminat aproape toate valorile i le-a pus n conflict. nvaloarea politic trufia strnete tirania,
terorismul, dictatura; n religie, inchizi ia, despotismul, protestantismul; ntiin i economie, materialismul; nart ,senzualismul;n
toateab gatanarhiafa deDumnezeu,Ierarhullordedrept.Deci,ce
vor zice, cnd li se va ceresocoteal ?

Romani 13, 1.
Ieire14,28.

ICONOMII TAINELOR

281

VEDEREA PRIN VAL

S nu se cread ngust, c dreptul apare numai n religie.


Dreptul poate s se arate n oricare dintre valorile sau talan ii lui
Dumnezeu.Dac ns abiaaparenreligie, astasedatoretefaptului
c numaiacisemaitiecevadespreatrnareaomuluideDumnezeu.
Decipurt toruloric reivalori,dac vaajungelacunotin aatrn rii
sale de Dumnezeu, va ajunge drept.
DreptuleomulluiDumnezeu,oridepoart slujbapreotului, ori
pe-amp ratului,oripe-anv atului,oripe-a artistului, ori pe-a vistiernicului, ori pe-a bogatului, ori pe-as racului.Unsingurlucruise
cerepentruaceasta:s secunoasc pesinecaavndu-iobriaspiritual itoat nzestrarea delaDumnezeu.Suntmul idrep icarenici
nutiudespreeic suntdrep i.Pentrueinetiin aeomareacoperire
deprimejdii,ianume,primejdiac deriinmndrieacelorcontien i
devirtutealor.nsfntalornetiin eisuntsimplicaflorile,nutiu
nimicdesprefrumuse ealor.
Pentruceicens auor spunderentreoameni,eneap ratde
trebuin s -icunoasc atrnarealordeDumnezeuiLuis -l ntoarc cinsteaislujba,pecareleauntreoameni.
Tot ceea ce mpiedic aceast situa ie normal e v lul de pe
minte,ezidul,desp r itordeDumnezeu,alp catului.
Dumnezeupeto iitrimitenzestra iinstares fiedrep i.
Dar, trecnd ei prin poarta naterii p mnteti, iau n spate poveri
p rinteti,care-ispetesci-i ncovoaiesprep mnt.Peurm ,sl bi ide
osteneala vie ii i de mediul nconjur tor, greu se vor decide s
reprezinte cauza lui Dumnezeu.
"nainte de-a te urzi n pntece... te-am sfin it i te-am rnduit
prooroc pentru popoare", zice Dumnezeu lui Ieremia1, care se cam
lep da de slujba de prooroc. Iona s-a lep dat mult i bine, Petru s-a
lep dat;mp ra is-aulep dat,preo is-aulep dat.Sevedec eunrisc
alvie iide-ate inedeDumnezeu.Eociudat ruinedeoameninate
facemaibun.Iarndr znealade-aslujiluiDumnezeuia-indemnai
peeis -lslujeasc ,decelemaimulteori,tepunenprimejdiecu
Ieremia 1,5.

C RAREAMP R

282

IEI

oamenii. E frica oii de lup. Dar dac i Iisus s-ar fi nfricoat de


oameniideiad,ces-ar fi ales den dejdeanoastr ?TainaluiIisusera
c ntrupulLuiseascundeaDumnezeu;iartainanoastr ,acretinilor,
ec nf pturanoastr seascundeHristos.Acieminuneac oilebiruie
lupii, orict de mare le-ar fi haita. Spre a vedea cu ochii o minune ca
aceasta,nuedectosingur caledeurmat:via acurat - potrivit cu
firea - careajut ioamenilor,i-Iajut iluiDumnezeu,cas ne
poat ajuta.Nu-ialtchipobinuitde-asurpazidulide-asub iav lul
cedespartepeoamenideDumnezeuibag haosulnzidire.
C cip catuldesfruluiiatoat f r delegeantrziesaufacecu
neputin ar tareaides vrireavie iiluiHristosnnoi.C numaide
sevaar tavia aluiHristosnnoi,vomcunoate intasprecaretrebuie
s tindeminevomn elegerostulpep mnt.
ncopiiiveni idintr-ovie uirecurat ac s toriei,precump nesc
nclin rilebuneinu-ibiruiemprejur rilerelealemediului,ceeventual l-arg sii,poatec ,chiarmpotrivaacestuimediusuntrndui i.
Ei sunt de micimaistr veziipentruDumnezeuiprinaceastasevede
c auchemares -lfieucenici,iar,dac vremeale-ovacere,Iivorfii
mucenici.
Un b rbat de tiin , care m rturisete n mediul s u pe
Dumnezeu, adeseori e mucenic; un conduc tor de neamuri, dac se
declar atrn tor de Dumnezeu, de asemenea e mucenic, ca i cum
atrnarea de Dumnezeu ar fi o mare sl biciune i vinov ie. i aa
p escperndto id rui iiluiDumnezeucndnusenvoiesclasfatul
lumii,s tlh reasc peDumnezeudedarul ce li1 dase spre tot lucrul
bun,ceaus -lmplineasc nlume.
Cuct"v lul" esutdinp cateiaternutpesteochiulcontiineiemaisub ire,cuattceid rui iafl mairepedecinesunticetrimitere au de la Dumnezeu. Iisus, ca om adev rat, n-avea nici un v l
desp r itor,nctla12anispuneadreptuluilosifiSfinteiFecioare,cu
aerulcelmainaturalcuputin :"N-a itiutc ncasaTat luiMeumi
secades fiu?"1 Era n templul din Ierusalim, nconjurat de bogoslovii
legii vechi, ntrebndu-iir spunzndu-le din Scripturi.
Deci sfin ii, drep ii prin excelen , pe m sura credin ei i a
cur ieilormotenit dinp rin iisporit cuproprialorosteneal ,
1

Luca 2, 49.

ICONOMII TAINELOR

283

suntocuvntarevie,pentruc auntr-niipeDumnezeu-Cuvntul,
Celcestrig printr-niivoiaSac treceilal ioameni.Injurulacestora
se nt rete i se ntinde credin a, i mul i se mntuiesc. Prin ei se
potoleteanarhia,prineiserestabileteechilibruliarmoniaiprinei
iceilal intrev dpeDumnezeu.Sfin eniaetocmaiaceast transparen aluiDumnezeunf pturaSa,prieteniaaceeademarecuviin a
sufletuluicuTat ls u- singurasitua ienormal idelasinen eleas
aomuluiiaoamenilor.

DREPTUL INTRE IUBIREISABIE

Dezechilibrul, haosul i anarhia sunt cam acelai lucru; o schimonosire,odegenerare,unaccident,unp catcolectiv.Dezechilibrul


saup catulnueorealitatecusuportpropriu,cisuntghearelehaosului
ngrumazulrealit ii,opndirea nimiculuicarevreas nghit nsine
toate cte sunt. Dumnezeu vrea s st vileasc n vala anarhiei n
f ptur , ns , respectnd libertatea omului, nu poate, dect dac va
ctiga i convingerea omului pentru inten ia Sa. Pe drep i i are
ctiga ipentruaceast cauz .Penedrep i,pierzndacetialibertatea
lor - de vreme ce robesc p catului - nu-I mai poate ctiga prin
libertatea pe care n-omaiau,deaceeapentruacetianu-Imair mne
dect sabia. Prin sabie se n elege aci: asprimea drept ii, legea,
autoritatea,st pnirea,pedeapsa,pn chiaripedeapsacusabia.
Cnd cineva, cu faptele sale p c toase, cade din dragostea
Tat luis u,d dedreptateaLui,care,capeunrob,lvareaducela
calecusila.id itimp,doarvasim is vin debun voie;dac ns
nu bag n seam , i ia i timpul i cade tar de veste urm rit de
dreptate.
Omareputerederefacereasupracelorc zu idindragostealui
Dumnezeuoaudrep ii,carestaunainteaSt pnuluivie iipentrufra ii
lor.Eifaccump n ntreDumnezeuioameni:dobndinddelaoamenipocin aidela Dumnezeu,milostivirea.Cndlipsescdrep ii
dintreoameni,iubireanusepoatemplini,citrebuies semplineasc
dreptatea.

C RAREAMP R

284

IEI

Chemarea aceasta de mijlocitor ntre Dumnezeu i oameni au


avut-omul i,darmaicuseam Iisus,idelaElto iiconomiitainelor,
Apostoliiiurmaiilorlegiui i.Preo iireactualizeaz ,prinjertfacea
f r desnge,prinSfntamp rt anie,permanen aacesteimijlociri.
De aceea preotul - caresen elegec trebuies fieundrept- e numit
chiar mai mult dect atta; el e ngerul Domnului Savaot1 (Savaot e tot
Iisus)."ngeriiBisericii"dinApocalips erauapteepiscopi,careau
luatndreptarepentruoarecareneb g rideseam .
Preo ii au grija de-a ndupleca pe oameni n vremea rnduit
ntoarcerii,cas nucad dinmilostiviresubstrivireadrept ii.Lorli
s-adatmareledars iertennumeleluiDumnezeu.Mare,covritor
de mare dar. Oare de ce nu-1 pricep oamenii?
A osndipepreo ielucrulcelmaiuoricelmaif r rost.S
fimdrep i:slujbapreo iloresfnt ,darulloredelaDumnezeu,e
sfnt.C firealorp mnteasc maid uneoriprilejdesminteal ,iar
s fimdrep i:neavndcums vin altfeldectprinnateredintrupuri
p mntetincaremiun pornirilef r delegilorcaerpiiirodnclin rile patimilor ca viermii, sigur c ei vor fi covri i de motenirea
aceasta i nu-i vor putea ndeplini tar umbr trimiterea lor de la
Dumnezeu. Chemarea le este nv luit , vor ov i n hot rri2, biruindu-sedelume,nloccaeis biruielumea.Sigurc acetia,prin
via alor,nuvorl sa poporuls cread ,i aase vor s lb t cioile
asupra p storului i vor face bucurie lupilor. n jurul lor se va nt ri
ntunereculatoat netiin aivancepefoametea,nudepine,cide
Cuvntul lui Dumnezeu, pinea cea din Cer. Sarea p mntului o vor
c lca-ooameniinpicioareiaavinec :"ipreotuluiisevantmplacaipoporului"3.Dar,detoat stareaastareaalucrurilorares
deaseamaipoporul,c citoat dec dereaedelap rin incep tur .
Iat ncemarem sur milostivirealuiDumnezeueatrn toare
deoameni.Dreptateans numaieatrn toaredeoameni,acetiatrebuies osuferef r detocmeal .

1
2
3

Maleahi 2, 7.
Isaia 28, 7.
Isaia 24, 2.

IC0N0MII TAINELOR

285

Iubirea i sabia lui Dumnezeu lucreaz nentrerupt i deodat


ntreoameni:pentrufiecare,dup cumitrebuie;astanunumaifiindc
oameniisuntamesteca i,daripentruc fiecareinsiarevremilesale
cndistr lucete milostivirea,precum ivremi cndlprigonete
sabia - cas vieiar ilastareademilostivire.
n toat aceast ntoarcere a lucrurilor, preotul, i n general
dreptul, i are slujba sa de-a t lm ci tainele iconomiei divine, nduplecnd spreolalt amndou p r ile, i pe om i pe Dumnezeu. De
multe ori dreptul o p ete, c primete s ge i din amndou p r ile.
"Dreptul care moare osndete pe nelegiu ii care tr iesc... vedea-vor
sfrituln eleptului,dar nuvorn elege ce sfat a avut Dumnezeucu
el..."1.
Dac primimcespuneCarrel,persoanaomeneasc sentinden
feluritechipuriidincolodemarginilesaleanatomice.Suntemtotodat ipersoaneduhovniceti.Dragosteaiurasuntrealit i.Odragoste
distrus poate pricinuiuneorichiar moartea. O dragoste renviat eo
nviere.Dac amputeavedeafirele,careneleag uniideal ii,forma
oamenilor ar fi destul de ciudat . Unii oameni ar dep i cu pu in
suprafa apieliilor,al iis-arntindepn laundepozitdebanc ,al ii
pn latrupuloarecui,al iipn lacrcium ,al iipn laavu ie.Unii
ni s-arp reacuniteminintinsepestem rii ri,pn lafamilia
lor, pn la mun ii i cerul rii n care s-au n scut, la o ceat de
prieteni,laocas veche.Conduc toriideneamuri, mariibinef c tori,
sfin ii,arfiniteuriaicare-intindmul imedebra easupraunei ri,
a unui continent, sau a lumii ntregi2.
Cinetie,dac nucurostsf tuiauP rin iipeucenicii lor de a-i
aveasufletuladunatacoloundeleeitrupul;c ,mpr tia icusufletul,c p taumulter niinusporeau.Cinetie,dac num rturiileunor
v z toriP rin idesprestlpuldefocceurcadelacteunsporitduhovnicetepn lacer,nueratocmaiaceast concentrareapersonalit iifericitului:amin iininim iaamnduroranDumnezeu,c p tnd forma unui stlp de foc.

1
2

n elepciunealuiSolomon4,16-17.
Alexis Carrel, op. cit., p. 264.

286

C RAREAMP R

IEI

Sunt mult maimultelucrurilepecarenuletim,dectcelecele


timdespreom;darceeacetimsigurec spiritulnuengr ditde
cele4dimensiunialelumiiv zute.

CRMA DIN ZARE

OaredecenvinuieteDumnezeupeoamenidefaptulc nuse
mainatedreptul printrednii,ic einubag deseam ?R spunsul
e urm torul: drep ii sunt uneltele lui Dumnezeu, prin care sf tuiete
neamurile i, prin rostul lor, face cu putin milostivirea Sa peste
oameni;pecnddac nu-i are, oamenii vor da peste urgia drept ii
Sale,dup faptelelor.Familia,curoadeleeimpov ratedef r delegi,
l aduce pe Dumnezeu la impas; drept aceea oamenii sunt trai la
r spundereiseafl naceeaiprimejdiecasmochinulf r road 1.
"C utat-am printre ei, s g sesc un om ca s se
poarte cudreptatenaintea fe eiMele pentru ara
aceasta,cas nuopierd,in-amg sit."2
Primuldrept,careastatnaintealuiDumnezeupentrual ii,a
fost Avraam3. Altul a fost Moise, care chiar a strmtorat pe Dumnezeu, ca s ierte norodul care f cuse p cat mare, nchinndu-se la
vi eluldeaur,zicnd:
"Rogu-m acum,devreis leier ip catulacesta,
iart -i;iardenu,terge-m ipeminedinCartea
Ta, n care M-ai scris!"4
iDumnezeuascult deom.
Alt drept, Iisus Navi, urmaul lui Moise, intrnd n p mntul
f g duin ei,laolupt cuAmoreii,s-arugats steasoareleis-a oprit
'Luca 13,6; Marcu 11, 13.
2
Iezechiil22, 30.

Facere 18,23.
Ieire32,32.

ICONOMII TAINELOR

287

soarele,pn ce-af cutDumnezeuizbnd asupravr jmailor."i


n-a mai fost nici nainte, nici dup aceea, o astfel de zi, n care
Domnuls asculteaaglasulomului",m rturiseteScriptura1.
Deobiceioameniistrnesccufapteleloranumitefurtuninev zute; acestea tot n capul lor se ntorc, dar nchipulcelmaiv zutcu
putin . Dumnezeu, tiind de mai-nainte sfritul tuturora, rnduiete
fiec ruiaisp irinlumeaaceasta.
"Dumnezeu este ndelung r bd tor i mult milostiv, dar nepedepsitnimicnulas ."Ins nimicnufacef r s aratetaina Sa slujitorilor S i3. Iat dreptul ca vestitor al voin ei lui Dumnezeu, ca v z tor
nainte,dincolodezareadimensiuniiapatra,timpul.SfntaScriptur
arfiocopiedepenev zutaCartedelacrmalumii.Dreptulajungela
obriaScripturii.Astfel,Dumnezeu inesfatcuotireacereasc ,rnduind sfrit cu pedeaps regelui Ahav i arat taina Sa proorocului
Miheia4.
Asprandreptareamp ratuluidinBabilon,caref cuseabuzde
putereisesuiselamndriemare,"sespijin pevrereangeriloripe
poruncasfin ilor"5.
Taina o n elege Daniil, care-i d trufaului mp rat sfatul r scump r riip catelorsale,lucruprincarearfipututocolinemaiv zuta
pedeaps , ce atrna asupr -i. Iar Dumnezeu, cel ce mplinete sfatul
slugilor Sale6, i-a dat 12 luni, vreme la ndemn . mp ratul ns ,
nedeprinss asculte,n-avrutdebun voie s -iisp easc p catele,
dup calea milostivirii, de aceea 1-a ajunsdinurm legea drept ii, a
isp iriif r devoie.N-avruts sendreptedup minte,deaceea i s-a
luatminteaiafostizgonitdintreoameni,apteanip scndcuboii7.
CarnduitdeDumnezeucuslujbademp ratalBabilonului,el
nutrebuias seseme easc is cear poporuluis isenchinelui,
ispitirecareemaipresusdeputere,ia fostntins iasuprapoporului
evreu, pe care i-1d duseDumnezeunrobie,iarnunr t cire.Pe
lng asta,erauntirannfricoat,ncttociseumeriiostailors iide
ostenealazidiriimareicet iaTirului,to icheliser 8.

Iisus Navi 10, 14.


^aum 1, 3.
3
Amos 3, 7.

3 Regi 22, 19.


Daniil 4, 14.
6
Ibidern.

Daniil 4, 24, 26, 29.


Iezechiil29, 18.

288

C RAREAMP R

IEI

Eradators sepoartecaoslug aluiDumnezeuinucaun


tiran,t cndattatulburarenzidirealuiDumnezeu. Urgia, pe care a
dezl n uit-o asupr -i, a stins f r delegile sale, nct, dup trecerea
vremiidepedeaps ,i-av zutrostuliatrnareasadeDumnezeu.Iat
m rturiaden elep ireaacestuitiranalistorieivechi,dat deelnsui:
"i dup trecerea acestei vremi (cei apte ani de
nebunie), eu, Nabucodonosor, am ridicat ochii
meilaCer,iminteamivenidinnou,iambinecuvntat pe Cel Preanalt i venic viu, i I-am
adus laud i pream rire. C ci puterea Lui este
putere venic , iar mp r ia Lui peste vrste i
vrste...Toatec ileLuisuntdrepte,iarpeceice
umbl mndripoates -ismereasc "1.

Crmuirea neamurilor tot de sus se face. Este i o isp ire a


neamurilor. Aceasta s-adest inuitprimadat luiAvraam:
"S tii bine, c urmaii t i vor nemernici n
p mntstr in,undevorfirobi iiap sa ipatru
sutedeani;darpeneamulacela,c ruiavorrobi,l
voi judeca Eu, i dup aceea vor iei aicea cu
averemare.Eins sevorntoarceaicinalpatruleaveacdeoameni,c ci nu s-aumplutnc m sura
nelegiuirii Amoreilor"2.
La plinirea vremii prezise, cnd evreii s-au ntors din Egipt, alte
tainedinCarteaisp iriivedeSolomon,privindnd r tultimpului.
Iat cumi-a judecat Dumnezeu pe egipteni:
Dintre cele 10 pedepse, cea mai grea a fost noaptea cea de trei
zile,cunfrico rileeicumplite,"careveniser pesteeidinIad" 3.
'Danul 4, 31,34.
'Genez 15,13-14,16.
n elepciunealuiSolomon17,14.

ICONOMII TAINELOR

289

A,

Intr-nsa li se dezveleau p catele lor ascunse. Ea era icoana


ntunereculuiceaveas -inghit peurm .Azvrli incoaceincolo
pep mntipejum tatemor i,eid deaupefa pricinapentrucare
mureau.C civedeniilece-ingroziser ledest inuiser lucrul,cas
nu moar n netiin : pentru ce p timesc atta r u1. Iat i sfritul
judec iiluiDumnezeucuei:dezastrulmilitaralluiFaraon:
n elepciune19:
1. Omnienendurat prigonetepenelegiui i
pn nsfrit,fiindc Dumnezeutiademainainte care va fi petrecerea lor.
2. C dac egiptenii,dup ceaul satpeIsrail
cas pleceicumarest ruin i-a zorit la drum,
avea-vorp rerider uivorncepes -iurm
reasc .
3. Cuadev rat,cndnuispr viser dejelit
pemor iiloriplngeaunc lamormintelecelor
ucii,unalt gnd nebunesc le-avenitiaunceput
capenitefugaris urm reasc ,peaceiapecare
izoriser curug min i,s plecedelaei.
4. Laaceastaiatr geapedeapsadecareerau
vrednici,c cidesprecelemai-nainte ntmplate ei
numaiaveau ineredeminte,cas semplineasc
iceeacemailipseadinurgiilesuferitedeei,
5. AanctpoporulT us s vreasc necre
zutaluitrecereprinmare,iaregipteniis dea
pesteomoarten prasnic .
nvremecemiluiaDumnezeupeunii,pr p deapeal ii,c ci li
semplineaum surilef r delegilor.Iarcaceimilui is iaaminte,alte
taine din Cartea ocrmuirii neamurilor se descoper lui Moise, n
vreme ce poporulse apropie de p mntulf g duin ei. Dumnezeui
nir luiMoisetoatef r delegiledesfrn rii, de care i atrage luarea
amintes p zesc poporul,iarlaurm adaug :
n elepciunealuiSolornon18,19.

290

C RAREAMP R

IEI

Levitic 18:
24. S nuv ntina icunimicdinacestea,c ci
cu toate acestea s-auntinatp gnii,pecareEui
izgonesc dinainteafe eivoastre,
25. C s-antinatp mntuliamprivitla
nelegiuirilelorialep datp mntulpeceicetr
iau pe el.
26. Iarvois p zi itoateporuncileMelei
toatelegileMeleis nuface iniciunadintic
loiileacestea,nicib tinaul, nici veneticul, care
tr ietentrevoi,
27. C toateurciunileacesteale-auf cut
oameniip mntuluiacestuia,care-i naintea voas
tr ,is-antinatp mntul;
28. Canucumvas v lepedeipevoi
p mntul,cndlve intina,cumaaruncatelde
la sine pe popoarele care au fost nainte de voi.
Iat c pe locuitorii cu o via stricat , cnd i sortete
Dumnezeu pedepsirii, nu-i ap r nici o grani i nici o arm , dar
pentruovia curat iap r Dumnezeu,cumnu-iap r nimicpe
lume. NeamurileauundestinascunsnDumnezeu.Cndiurmeaz
destinul,auap rarealuiDumnezeu,cndltr deaz ,s seg tesc de
pedeaps .
Dar ei n-auascultat,cidinneamnneamtotmair is-auf cut,
nctiat cumtun glasulluiOseia:
Oseia 4:
1. Asculta icuvntulDomnului,voifecioriai
luiIsrail,c ciDomnulst lajudecat culocuitorii
p mntului,
2. C cinumaiestecredin ,niciiubire,nici
cunoateredeDumnezeun ar .
3. To ijur strmb,mint,ucid,fur isuntdes
frna i;s vrescfaptesilnice,iarsngelev rsat
curge peste snge.

ICONOMII TAINELOR

291

4. Pentru aceasta ara e n mare jale, iar cei


ce-olocuiescsuntf r vlag .
N r vi i cum erau cu p catele, n-au ascultat; de aceea mai mult
urgiei-aungr m ditpestecap,ad ugnda facerele,pn cnd,prin
Iereraia proorocul, Dumnezeu le d de tire d rmarea Ierusalimului i
ducerea n robie. E interesant momentul acesta istoric, n care prooroculselupt curegelecas -lndupleces sepredeaf r rezisten ,
cas scapecuvia ,darregele- n temeiul datoriei de rege - prefer
s moar ,dars sepredea,ba.Prevestireaaceasta,careeraourmarea
vie uirii tic loase a poporului i a regelui, o motiveaz Dumnezeu lui
Ieremia, zicnd: "Poate, auzind toate necazurile ce mi-am pus n gnd s
le fac1, vor asculta i se vor ntoarce fiecare de la calea sa cea rea i
atunci voi schimba strmtorarea pe care vreau s le-o fac, pentru
faptele lor cele rele"2.
Pentru cuvntul acesta ns , erau s -l omoare pe Ieremia3. C ci
cuvntul Domnului era de rs la ei4 i i-au b tut joc de trimiii lui
Dumnezeu i n-au inut seam de cuvintele Lui, pe proorocii Lui i-au
batjocorit,pn cemnialuiDumnezeus-apogortpestepoporulS u,
ct acesta n-amaiavutsc pare5.
In vremea aceea Ieremia se ruga:
"M rturisim Doamne necredin a noastr i f r delegilep rin ilornotri,c ciamp c tuitnaintea
Ta.Nunelep dapenoi,pentrunumeleT u!"6
Primetens r spunsulurm tor:
"Chiar Moise i Samuil de-ar sta naintea Mea,
tot nu M-ar ndupleca spre poporul acesta.
Gonete-i de la fa a Mea, s se duc . Iar de-i vor
zice:undes neducem?s ler spunzi:Aazice
1

Ieremia 36, 3.
Jeremia 26, 3.
3
Ieremia 26, 11.

Ieremia 6, 10.
2 Paralipomena 36, 16.
6
Ieremia 14, 20.

CUVINTEHOT RTOARE

SfntaScriptur ,prinApostolulPavel,mparteoameniindou

cete: n trupeti i duhovniceti. "Cei ce se in de trup poftesc cele


trupeti,iarceicese indeduh,celeduhovniceti.Cipoftac rniieste
moarte,deoareceestevr jm iempotrivaluiDumnezeu,fiindc nuse
supunelegiiluiDumnezeuinicinupoate.Deaceeaceicesuntn
carne,nupots plac luiDumnezeu."1
Ceicesuntns ailuiHristos,trupulil-aur stignitmpreun
cu poftele2."Nusuntemdatoritrupului,cas vie uim dup trup.C ci,
daca vie ui i potrivit trupului, ve i muri; iar dac ucide i cu duhul
pofteletrupului,ve ifivii.Fiindc to ic isuntmna ideDuhullui
Dumnezeu, ei, fiii lui Dumnezeu sunt."3 C ci: "Voin alui Dumnezeu
aceastaeste:sfin ireavoastr ,cas v feri idedesfrnare,cas tie
fiecaredintrevois -ist pneasc vasuls unsfin enieicinste,nun
patimapoftelor,cumfacnecredincioii,carenucunoscpeDumnezeu.
C ciDumnezeunune-achematlanecur ie,cilasfin ire"4.
Pe vremea acestui mare iconom al tainelor lui Dumnezeu, Pavel
Apostolul,suflaurgiemarepestecretini.Deaceeamul ierauhot r i
pentru nfrnarea des vrit n c s torie, ca s fie gata oricnd de
Sfntamp rt anieidem rturisireamuceniciei.SfntulPavelns ,
socotindcopiii,muguriic s toriei,n-ang duitnfrnareades vrit
dect pentru vremile de post i rug ciune5. Post era - i este - luni,
miercuri i vineri, iar rug ciune i Sfnta mp rt anie smb ta i
duminica.Sl b nogindu-se cretinii,cutrecereavremii,Sfin iiP rin i
1

Romani 8, 5-8.
Galatenj 5, 24.
3
Romani 8, 12-14.
2

1 Tesaloniceni 4, 3-5, 7.
1 Corinteni 7, 5.

C RAREAMP R

276

IEI

au ad ugat pe rnd cele patru posturi mari, care sunt post n toate
privin ele.Deatunciaub gatdeseam P rin iic omultar nfrnare
decade,iar f r postnuse poate nfrna i,ca urmare,numai poate
pricepe cele ale vie ii duhovniceti. Ioil proorocul de mult cuvntase:
"G ti i postiri sfinte... S ias mirele din c mara lui i mireasa din
iatacul ei!"1
Sf.Pavel,socotindns inevoiaceasuluidefa ,urgiavremii
deatunci,led sfatulacesta:"Bineepentruoricines fieaacumse
g sete. Legat eti cu femeie, nu c uta desfacere. Dezlegat eti de
femeie,nuc utafemeie.C cide-acum vremea s-ascurtat.Aanct
ceiceaufemeis fiecaicumnuaravea;ceicecump r caicum
n-arst pni,iceicesefolosescdelalumeaaceasta,caicumnus-ar
folosideea.C cifa aacesteilumisetrece"2.
In zilele urgieidepeurm ,laacelaisfatsevaajunge.
Pn atunci, b g m de seam c preo ii vremurilor noastre, cu
aceeaidatoriecaPavel,numaiurm rescdesfrnareacapeunp cat
cared rm alc tuireaomeneasc ,nntindereinadncime,ciolas
s -ifac decap.Einumaiaundr znealas om tureafar dintaina
c s torieicretine,deaceeaseajungelas r cireair t cirearoadelor
ei, copiii. Aa se ntmpl c : "lipsind preotului cunotin a legii i
b trnuluisfatul",cumsetnguiaIezechiil3,oameniiorbec ienmul imeanetiin eiialipseidesfat,cares-auntinscaonoaptedeosnd
peste bie ii oameni. Acesta e un somn de primejdie, din amndou
p r ile. C ci scrie: "Domnind oamenii, a venit vr jmaul i a sem nat
neghin printregruis-a dus"4.
Decinu tar rost atragem luarea-amintec neghinele vr jmauluivors lb t cioilempotrivap storilor...
Ceea ce se petrece n mic, ntr-unom,se petreceinmare,n
omenireantreag .Ceeacesepetrecenmicrobiologiesepetrecein
macrobiologie, n societatea omeneasc ; cu deosebirea c o mic
strmbare dintr-unins,cuntindereaiculungimeadevreme,poateda
ntreoamenior t cirecumnus-a mai pomenit. De la faptul nensemnatc unuia,nvestitcuputere,is-a strmbatmintea,ecuputin s se
1

Ioil 2, 15-16.
1 Corinteni 7, 26-31

Iezechiil 7, 26.
Matei 13,25.

ICONOMII TAINELOR

277

ajung la izgonirea a milioane de oameni de sub ascultarea lui


Dumnezeu.
Faptulc Iisusavenitlanunt cuuceniciiS i1 dovedetec de
la nunt se ncepe prima minune dumnezeiasc spre bine;deacise
ridic ostavil mpotrivapustiiriifiriiomeneti.Deaceeaseridic i
nuntadindesfrnarelacinsteadetam ,ntreceleapte,tocmaipentru
ca oamenii s se simt i s nu mai ng duie ntr-nsa erp ria f r delegilor.
Dreptaceea,ziceSfntulMaxim:"Nimeneap c tuind,nupoate
avea spre ap rarea p catului sl biciunea trupului. C ci unirea cu
Dumnezeu-Cuvntulant rittoat firea,prindezlegareaeideblestem,
nemail sndu-ne nicioap rare pentrupornirea cuvoie sprepatimi.
C cidumnezeireaCuvntului,fiindtotdeaunadup Harnceicecred
nEl,vetejetedintruplegeap catului"2.
n veacurile de aur ale cretinismului, tr irea n Hristos era mai
puternic i mai ntins ntre cretini; aceasta le f cea uoar lupta cu
patimile;nveaculnostruns ,cndDumnezeuaajunsders3 chiar
ntrecretini,amaivorbidelupt cupatimilensemneaz s - iaprinzi
paie n cap. De aceea azi, orict ne-ar costa ndr zneala aceasta,
trebuies nduplec mpeoamenilaovia maicurat , - c cideea
atrn ocredin mailuminat ,idecimntuirea.Dreptaceeaiaun
ajutorproprialormizerie,precuminfricoareadeurm ri,caimai
mari mizerii. Calea aceasta etreab de crpaci,pentruc otr iren
Hristos ne-arscutidevorb .Deacetians cares tr iasc via an
Hristos,rardac semaiafl ;trebuien scu i,alt calenur mne;c ci
cucevine,cumvine,credin avaajunges sestrmbeintotfeluls
sesting .
Cunotin a mntuirii4, de unde odat lumina ca soarele ntre
noroade,aziabiasemaiz retecaostea,c cigloateleednntunerec5 inumbramor ii.
Cunotin a mntuirii trebuie, cu orice pre , reaprins ntre
oameni.
1

Ioan 2, 2.
Sf.MaximM rturisitorul,R spunsuric treTalasie,ntrebarea54,Filocalia, ed. 1, voi. 3, p; 255. 'ieremia 6, 10.
1 Timotei 2, 4.
"Matei 4, 16.
2

278

C RAREAMP R

IEI

DESTINUL TALANTILOR

Dac r mnemn eleidesprefaptulc nfiecareins ce vine n


lume,DumnezeuascundeungndalS u,unplanpecare-1urm rete
ntreoameni,i,potrivitcuel,tocmireaceluicevinecap t nsuirile
de a-iputeandeplini,neafl mnrazauneimaritaine.
Dumnezeu ocrmuiete lucrurile n multe feluri. Dintre aceste
multe feluri alegem dou spre t lm cire: crmuirea cea peste tirea i
putin amin iiomeneti^crmuireaprinsimplaatotputernicieavoin ei
Sale. Iar a doua e ocrmuirea la care leag i slujirea omeneasc ;
ocrmuirea atrn toare de om, iubitoare de om, hot rtoare de om.
Adic libertatealuiDumnezeuf cut ,diniubire,atrn toaredelibertatea omului.
Astfeldelibertatens nuaredectdreptul,fiindc elactigatiubirea luiDumnezeu.P c tosule robp catului,n-are voin liber .Ceeaceisepareluilibertate,eundezechilibruncrea iunealui
Dumnezeu. Drept aceea, pe cnd dreptul cunoate un Dumnezeu
personal, plin de iubire i apropiat oamenilor, p c tosul simte un
Dumnezeuaspru,ascuns,amenin tor,atotputernicitaredeparte.Dar
suntp c toicutotulvr jmailuiDumnezeu,carenicinung duies
li se zic p c toi. Acetia nu sunt mpreun lucr tori cu Dumnezeu.
Pestelucrullortrebuies vin corecturidivine.Aasefacec sim im
un Dumnezeu atotputernic,carerestabilete,pestevoin eleoamenilor,
echilibrulcrea ieiiechilibrulvie ii,stricatdef r delegileoamenilor.
Ac iuneaaceastaaluiDumnezeu,princareconstrngefapteleoamenilorcuurm rilelor,onumimisp ire.Isp ireaeunchipde veghe a
luiDumnezeundestinulinsuluiindestinulneamurilor.Darcutoate
c r ulsepedepseteprinsinensui,iubireadivin d totuiputin
deieiredinnfund turar ut iicesepedepsetepesinens i:dese
vag sicinevas steabunpentrufra iis inaintealuiDumnezeu.
Acetia, prev zu i de Dumnezeu cu slujba aceasta nc mai
nainte de-a se nate1 i trimii s o mplineasc , sunt slugile Sale,
c rorale-adatavu iaSapemn .

Galateni 1, 15; Ieremia 1, 5.

ICONOMII TAINFXOR

279

Luca 19:
16. Un om de neam mare (Iisus) s-a dus ntr-o
ar ndep rtat cas -iiant rirecr iasc is
senapoieze.(Adouavenirecamp ratiJude
c tor.)
17. iachematpezecerobiais iile-a dat
zecetalan iiazisc treei:Negu tori icu ei
pn vin.
18. Darcet eniiluiaveauur peel,iautrimis
solienurmalui,zicnd:Nuvremcaacestas fie
crai peste noi.
19. Cndavenitnapoi,dup mult vreme1, cu
nt riredecrai,aporuncits -i cheme pe acei robi
c roraled dusebanii,cas aflecinecenegu
torieaf cut.
Talan ii sunt talentele: nzestr ri cu daruri, misiuni, slujbe
duhovnicetiislujiricet eneti;meteugulartelor;meteugultiinei,aoric reitiin e,darulchivernisimavu iei;pescurtvalorileculturii: valoareamoral ,politic ,teoretic (tiin a),estetic ,economic i
religioas 2.Iarslujitoriisuntoameniinzestra icutoateacestevalori
sau talente.
if r vorb ,s-arpricepe,dinfelulcumepus problema,c
toate valorile, talentele, ar trebuis senegustoreasc ntreoameni,n
favoarealuiDumnezeu,c ciprecumesteoierarhieavalorilor,totaa
este un Ierarh al lor.
Dar,ziceparabola,c uniidintalenta i,n-auvruts -l recunoasc dest pn,80%auf cutrebeliunempotrivaSt pnului averii.
Acetia sunt cei ce socotesc c sunt ale lor darurile date de
Dumnezeu.Eiseumfl cup rereadesine,iafum minteacumndriaiscotafar peDumnezeudinnegustorialor.Toat zdroabalore
egal cungropareatalantuluinp mnt.Anu lucra cu valorile, n
sensul n care le-arostuitDumnezeu,nseamn aieidinierarhieia

'Matei 25, 19.


Tudor Vianu, op. cit, p. 30.

C RAREAMP R

280

IEI

face anarhie. Deci 20% petrec n ierarhie i 80% n anarhie: exact


situa iaa20de oi n mijlocul a 80 de lupi.
DarminunealuiDumnezeuec oilebiruielupii!Avemm rturieistoriacretinismului.Cndputeriipolitice,npersoanamp ratului
din Roma sau Bizan , i se suia mndria luciferic la minte, pretindea
poporului, nu numai supunere,ciinchinare.Sef ceapesinezeu,i
comandastatuie,oducealaPanteonicerealumiinchinare.
Cretiniins nusenchinaulaidoli.
Zeul mp rat se ciocnea astfel de Dumnezeul cretinilor, i,
fiindc nu-Lputeanl turadincale,ucideapecretinif r judecat ,i
ardeadevii,ir stigneapecruce;cretinii,f r s aib vreovin ,cu
r bdarea lor, scoteau din min i pe zeul mincinos. Se ntmpla vreo
nenorocire? Cretinii sunt de vin ! Nu plou , cretinii sunt de vin ;
ieeauapele,cretiniisuntdevin ;ncol eaubarbariiimperiul,cretinii sunt de vina, - cretiniilalei!...
Iat valorilenconflict,putereapolitic ,umflat detrufie,nfigndghearelengrumazulsmereniei,itotui,s-av zuttrufiac znd
frnt nfata smereniei.
Pavel nv a pe cretini: "Supune i-v st pnirii, c ci nu este
st pnire,f r numaidelaDumnezeu;iarcelecesunt:deDumnezeu
sunt rnduite"1.
N ravul ghearelor e cu r d cini b trne. In istoria Egiptului,
ct vremefaraoniirespectaureligia,dinastiilelord inuiaumultemii
deani.Dendat cei-auridicatmnaasuprapreo ilor,s-aispr vitcu
ei; templele i-au nchis luminile tiin ei, piramidele au r mas monumentealemor iiidinastiiles-au stins. Unul dintre faraoni sfretecu
toat oasteanfundulM riiRoii2.
Dezechilibrul mintal al trufiei a contaminat aproape toate valorile i le-a pus n conflict. nvaloarea politic trufia strnete tirania,
terorismul, dictatura; n religie, inchizi ia, despotismul, protestantismul; ntiin i economie, materialismul; nart ,senzualismul;n
toateab gatanarhiafa deDumnezeu,Ierarhullordedrept.Deci,ce
vorzice,cndlisevaceresocoteal ?

Romani 13, 1.
Ieire14,28.

ICONOMII TAINELOR

281

VEDEREA PRIN VAL

S nu se cread ngust, c dreptul apare numai n religie.


Dreptul poate s se arate n oricare dintre valorile sau talan ii lui
Dumnezeu.Dac ns abiaaparenreligie,astasedatoretefaptului
c numaiacisemaitiecevadespreatrnareaomuluideDumnezeu.
Decipurt toruloric reivalori,dac vaajungelacunotin aatrn rii
sale de Dumnezeu, va ajunge drept.
DreptuleomulluiDumnezeu,oridepoart slujbapreotului,ori
pe-amp ratului,oripe-anv atului,oripe-a artistului, ori pe-a vistiernicului, ori pe-a bogatului, ori pe-as racului.Unsingurlucruise
cerepentruaceasta:s secunoasc pesinecaavndu-iobriaspiritual itoat nzestrareadelaDumnezeu.Suntmul idrep icarenici
nutiudespreeic suntdrep i.Pentru einetiin aeomareacoperire
deprimejdii,ianume,primejdiac deriinmndrieacelorcontien i
devirtutealor.nsfntalornetiin eisuntsimplicaflorile,nutiu
nimicdesprefrumuse ealor.
Pentruceicens auor spunderentreoameni,eneap ratde
trebuin s -icunoasc atrnarealordeDumnezeuiLuis -l ntoarc cinsteaislujba,pecareleauntreoameni.
Tot ceea ce mpiedic aceast situa ie normal e v lul de pe
minte,ezidul,desp r itordeDumnezeu,alp catului.
Dumnezeupeto iitrimitenzestra iinstares fiedrep i.
Dar, trecnd ei prin poarta naterii p mnteti, iau n spate poveri
p rinteti,care-ispetesci-incovoaiesprep mnt.Peurm ,sl bi ide
osteneala vie ii i de mediul nconjur tor, greu se vor decide s
reprezinte cauza lui Dumnezeu.
"nainte de-a te urzi n pntece... te-am sfin it i te-am rnduit
prooroc pentru popoare", zice Dumnezeu lui Ieremia1, care se cam
lep da de slujba de prooroc. Iona s-a lep dat mult i bine, Petru s-a
lep dat;mp ra is-aulep dat,preo is-aulep dat.Sevedec eunrisc
alvie iide-ate inedeDumnezeu.Eociudat ruinedeoameninate
facemaibun.Iarndr znealade-aslujiluiDumnezeuia-indemnai
peeis -lslujeasc ,decelemaimulteori, te pune n primejdie cu
Ieremia 1,5.

C RAREAMP R

282

IEI

oamenii. E frica oii de lup. Dar dac i Iisus s-ar fi nfricoat de


oameniideiad,ces-arfialesden dejdeanoastr ?TainaluiIisusera
c ntrupulLuiseascundeaDumnezeu;iartainanoastr ,acretinilor,
ec nf pturanoastr seascundeHristos.Acieminuneac oilebiruie
lupii, orict de mare le-ar fi haita. Spre a vedea cu ochii o minune ca
aceasta,nuedectosingur caledeurmat:via acurat - potrivit cu
firea - careajut ioamenilor,i-Iajut iluiDumnezeu,cas ne
poat ajuta.Nu-ialtchipobinuitde-asurpazidulide-asub iav lul
cedespartepeoamenideDumnezeuibag haosulnzidire.
C cip catuldesfruluiiatoat f r delegeantrziesauface cu
neputin ar tareaides vrireavie iiluiHristosnnoi.C numaide
sevaar tavia aluiHristosnnoi,vomcunoate intasprecaretrebuie
s tindeminevomn elegerostulpep mnt.
ncopiiiveni idintr-ovie uirecurat ac s toriei, precump nesc
nclin rilebuneinu-ibiruiemprejur rilerelealemediului,ceeventual l-arg sii,poatec ,chiarmpotrivaacestuimediusuntrndui i.
Eisuntdemicimaistr veziipentruDumnezeuiprinaceastasevede
c auchemares -l fie ucenici,iar,dac vremeale-ovacere,Iivorfii
mucenici.
Un b rbat de tiin , care m rturisete n mediul s u pe
Dumnezeu, adeseori e mucenic; un conduc tor de neamuri, dac se
declar atrn tor de Dumnezeu, de asemenea e mucenic, ca i cum
atrnarea de Dumnezeu ar fi o mare sl biciune i vinov ie. i aa
p escperndto id rui iiluiDumnezeucndnusenvoiesclasfatul
lumii,s tlh reasc peDumnezeudedarulceli1 dase spre tot lucrul
bun,ceaus -lmplineasc nlume.
Cuct"v lul" esutdinp cateiaternutpesteochiulcontiineiemaisub ire,cuattceid rui iafl mairepedecinesunticetrimitere au de la Dumnezeu. Iisus, ca om adev rat, n-avea nici un v l
desp r itor,nctla12anispuneadreptuluilosifiSfinteiFecioare, cu
aerulcelmainaturalcuputin :"N-a itiutc ncasaTat luiMeumi
secades fiu?"1 Era n templul din Ierusalim, nconjurat de bogoslovii
legii vechi, ntrebndu-iir spunzndu-le din Scripturi.
Deci sfin ii, drep ii prin excelen , pe m sura credin ei i a
cur ieilormotenit dinp rin iisporit cuproprialorosteneal ,
1

Luca 2, 49.

ICONOMII TAINELOR

283

suntocuvntarevie,pentruc auntr-niipeDumnezeu-Cuvntul,
Celcestrig printr-niivoiaSac treceilal ioameni. In jurul acestora
se nt rete i se ntinde credin a, i mul i se mntuiesc. Prin ei se
potoleteanarhia,prineiserestabileteechilibruliarmoniaiprinei
iceilal intrev dpeDumnezeu.Sfin eniaetocmaiaceast transparen aluiDumnezeunf pturaSa,prieteniaaceeademarecuviin a
sufletuluicuTat ls u- singurasitua ienormal idelasinen eleas
aomuluiiaoamenilor.

DREPTULINTREIUBIREISABIE

Dezechilibrul, haosul i anarhia sunt cam acelai lucru; o schimonosire,odegenerare,unaccident,unp catcolectiv.Dezechilibrul


saup catulnueorealitatecusuportpropriu,cisuntghearelehaosului
ngrumazulrealit ii,opndireanimiculuicarevreas nghit nsine
toate cte sunt. Dumnezeu vrea s st vileasc n vala anarhiei n
f ptur , ns , respectnd libertatea omului, nu poate, dect dac va
ctiga i convingerea omului pentru inten ia Sa. Pe drep i i are
ctiga ipentruaceast cauz .Penedrep i,pierzndacetialibertatea
lor - de vreme ce robesc p catului - nu-I mai poate ctiga prin
libertatea pe care n-omaiau,deaceeapentruacetianu-Imair mne
dect sabia. Prin sabie se n elege aci: asprimea drept ii, legea,
autoritatea,st pnirea,pedeapsa,pn chiaripedeapsacusabia.
Cnd cineva, cu faptele sale p c toase, cade din dragostea
Tat luis u,d dedreptateaLui,care,capeunrob,lvareaducela
calecusila.id itimp,doarvasim is vin debun voie;dac ns
nu bag n seam , i ia i timpul i cade tar de veste urm rit de
dreptate.
Omareputerederefacereasupracelorc zu idindragostealui
Dumnezeuoaudrep ii,carestaunainteaSt pnuluivie iipentrufra ii
lor.Eifaccump n ntreDumnezeuioameni:dobndinddelaoamenipocin aidela Dumnezeu,milostivirea.Cndlipsescdrep ii
dintreoameni,iubireanusepoatemplini,citrebuies semplineasc
dreptatea.

C RAREAMP R

284

IEI

Chemarea aceasta de mijlocitor ntre Dumnezeu i oameni au


avut-omul i,darmaicuseam Iisus,idelaElto iiconomii tainelor,
Apostoliiiurmaiilorlegiui i.Preo iireactualizeaz ,prinjertfacea
f r desnge,prinSfntamp rt anie,permanen aacesteimijlociri.
De aceea preotul - caresen elegec trebuies fieundrept- e numit
chiar mai mult dect atta; el e ngerul Domnului Savaot1 (Savaot e tot
Iisus)."ngeriiBisericii"dinApocalips erauapteepiscopi,careau
luatndreptarepentruoarecareneb g rideseam .
Preo ii au grija de-a ndupleca pe oameni n vremea rnduit
ntoarcerii,cas nucad dinmilostiviresubstrivireadrept ii.Lorli
s-adatmareledars iertennumeleluiDumnezeu.Mare,covritor
de mare dar. Oare de ce nu-1 pricep oamenii?
Aosndipepreo ielucrulcelmaiuoricelmaif r rost.S
fimdrep i:slujbapreo iloresfnt ,darulloredelaDumnezeu,e
sfnt.C firealorp mnteasc maid uneoriprilejdesminteal ,iar
s fimdrep i:neavndcums vin altfeldectprinnateredintrupuri
p mntetincaremiun pornirilef r delegilorcaerpiiirod nclin rile patimilor ca viermii, sigur c ei vor fi covri i de motenirea
aceasta i nu-i vor putea ndeplini tar umbr trimiterea lor de la
Dumnezeu. Chemarea le este nv luit , vor ov i n hot rri2, biruindu-sedelume,nloccaeis biruielumea.Sigurc acetia,prin
via alor,nuvorl sa poporuls cread ,i aase vor s lb t cioile
asupra p storului i vor face bucurie lupilor. n jurul lor se va nt ri
ntunereculatoat netiin aivancepefoametea,nudepine,cide
Cuvntul lui Dumnezeu, pinea cea din Cer. Sarea p mntului o vor
c lca-ooameniinpicioareiaavinec :"ipreotuluiisevantmplacaipoporului"3.Dar,detoat stareaastareaalucrurilorares
deaseamaipoporul,c citoat dec dereaedelap rin incep tur .
Iat ncemarem sur milostivirealuiDumnezeueatrn toare
deoameni.Dreptateans numaieatrn toaredeoameni,acetiatrebuies osuferef r detocmeal .

1
2
3

Maleahi 2, 7.
Isaia 28, 7.
Isaia 24, 2.

IC0N0MII TAINELOR

285

Iubirea i sabia lui Dumnezeu lucreaz nentrerupt i deodat


ntreoameni:pentrufiecare,dup cumitrebuie;astanunumaifiindc
oameniisuntamesteca i,daripentruc fiecareinsiarevremilesale
cndistr lucete milostivirea,precum ivremi cndlprigonete
sabia - cas vieiar ilastareademilostivire.
n toat aceast ntoarcere a lucrurilor, preotul, i n general
dreptul, i are slujba sa de-a t lm ci tainele iconomiei divine, nduplecnd spreolalt amndou p r ile, i pe om i pe Dumnezeu. De
multe ori dreptul o p ete, c primete s ge i din amndou p r ile.
"Dreptul care moare osndete pe nelegiu ii care tr iesc... vedea-vor
sfrituln eleptului,dar nuvorn elege ce sfat a avut Dumnezeucu
el..."1.
Dac primimcespuneCarrel,persoanaomeneasc sentinden
feluritechipuriidincolodemarginilesaleanatomice.Suntemtotodat ipersoaneduhovniceti.Dragosteaiurasuntrealit i.Odragoste
distrus poate pricinuiuneorichiar moartea. O dragoste renviat e o
nviere.Dac amputeavedeafirele,careneleag uniideal ii,forma
oamenilor ar fi destul de ciudat . Unii oameni ar dep i cu pu in
suprafa apieliilor,al iis-arntindepn laundepozitdebanc ,al ii
pn latrupuloarecui,al iipn la crcium ,al iipn laavu ie.Unii
ni s-arp reacuniteminintinsepestem rii ri,pn lafamilia
lor, pn la mun ii i cerul rii n care s-au n scut, la o ceat de
prieteni,laocas veche.Conduc toriideneamuri, mariibinef c tori,
sfin ii,arfiniteuriaicare-intindmul imedebra easupraunei ri,
a unui continent, sau a lumii ntregi2.
Cinetie,dac nucurostsf tuiauP rin iipeuceniciilordea-i
aveasufletuladunatacoloundeleeitrupul;c ,mpr tia icusufletul,c p taumulter niinusporeau.Cinetie,dac num rturiileunor
v z toriP rin idesprestlpuldefocceurcadelacteunsporitduhovnicetepn lacer,nueratocmaiaceast concentrareapersonalit iifericitului:amin iininim iaamnduroranDumnezeu,c p tnd forma unui stlp de foc.

1
2

n elepciunealuiSolomon4,16-17.
Alexis Carrel, op. cit., p. 264.

286

C RAREAMP R

IEI

Suntmultmaimultelucrurilepecarenuletim,dectcelecele
timdespreom;darceeacetimsigurec spiritulnuengr ditde
cele4dimensiunialelumiiv zute.

CRMA DIN ZARE

OaredecenvinuieteDumnezeupeoamenidefaptulc nuse
mainatedreptulprintrednii,ic einubag deseam ?R spunsul
e urm torul: drep ii sunt uneltele lui Dumnezeu, prin care sf tuiete
neamurile i, prin rostul lor, face cu putin milostivirea Sa peste
oameni;pecnddac nu-iare,oameniivordapesteurgiadrept ii
Sale,dup faptelelor.Familia,curoadeleeimpov ratedef r delegi,
l aduce pe Dumnezeu la impas; drept aceea oamenii sunt trai la
r spundereiseafl naceeaiprimejdiecasmochinulf r road 1.
"C utat-am printre ei, s g sesc un om ca s se
poarte cudreptatenaintea fe eiMele pentru ara
aceasta,cas nuopierd,in-amg sit."2
Primuldrept,careastatnaintealuiDumnezeupentrual ii,a
fost Avraam3. Altul a fost Moise, care chiar a strmtorat pe Dumnezeu, ca s ierte norodul care f cuse p cat mare, nchinndu-se la
vi eluldeaur,zicnd:
"Rogu-m acum,devreis leier ip catulacesta,
iart -i;iardenu,terge-m ipeminedinCartea
Ta, n care M-ai scris!"4
iDumnezeuascult deom.
Alt drept, Iisus Navi, urmaul lui Moise, intrnd n p mntul
f g duin ei,laolupt cuAmoreii,s-arugats steasoareleis-a oprit
'Luca 13,6; Marcu 11, 13.
2
Iezechiil22, 30.

Facere 18,23.
Ieire32,32.

ICONOMII TAINELOR

287

soarele,pn ce-af cutDumnezeuizbnd asupravr jmailor."i


n-a mai fost nici nainte, nici dup aceea, o astfel de zi, n care
Domnuls asculteaaglasulomului",m rturiseteScriptura1.
Deobiceioameniistrnesccufapteleloranumitefurtuninev zute;acesteatotncapullorsentorc,darnchipulcelmaiv zutcu
putin . Dumnezeu, tiind de mai-nainte sfritul tuturora, rnduiete
fiec ruiaisp irinlumeaaceasta.
"Dumnezeu este ndelung r bd tor i mult milostiv, dar nepedepsitnimicnulas ."Ins nimicnufacef r s aratetainaSaslujitorilor S i3. Iat dreptul ca vestitor al voin ei lui Dumnezeu, ca v z tor
nainte,dincolodezareadimensiuniiapatra,timpul.SfntaScriptur
arfiocopiedepenev zutaCartedelacrmalumii.Dreptulajungela
obriaScripturii.Astfel,Dumnezeu inesfatcuotireacereasc ,rnduind sfrit cu pedeaps regelui Ahav i arat taina Sa proorocului
Miheia4.
Asprandreptareamp ratuluidinBabilon,caref cuseabuzde
putereisesuiselamndriemare,"sespijin pevrereangeriloripe
poruncasfin ilor"5.
Taina o n elege Daniil, care-i d trufaului mp rat sfatul r scump r riip catelorsale,lucruprincarearfipututocolinemaiv zuta
pedeaps , ce atrna asupr -i. Iar Dumnezeu, cel ce mplinete sfatul
slugilor Sale6, i-a dat 12 luni, vreme la ndemn . mp ratul ns ,
nedeprinss asculte,n-avrutdebun voie s -iisp easc p catele,
dup calea milostivirii, de aceea 1-a ajunsdinurm legea drept ii, a
isp iriif r devoie.N-avruts sendreptedup minte,deaceeais-a
luatminteaiafostizgonitdintreoameni,apteanip scndcuboii7.
Ca rnduitdeDumnezeucuslujbademp ratalBabilonului,el
nutrebuias seseme easc is cear poporuluis isenchinelui,
ispitirecareemaipresusdeputere,iafostntins iasuprapoporului
evreu, pe care i-1d duseDumnezeunrobie,iarnu nr t cire.Pe
lng asta,erauntirannfricoat,ncttociseumeriiostailors iide
ostenealazidiriimareicet iaTirului,to icheliser 8.

Iisus Navi 10, 14.


^aum 1, 3.
3
Amos 3, 7.

3 Regi 22, 19.


Daniil 4, 14.
6
Ibidern.

Daniil 4, 24, 26, 29.


Iezechiil29, 18.

288

C RAREAMP R

IEI

Eradators sepoartecaoslug aluiDumnezeuinucaun


tiran,t cndattatulburarenzidirealuiDumnezeu.Urgia,pecarea
dezl n uit-o asupr -i, a stins f r delegile sale, nct, dup trecerea
vremiidepedeaps ,i-av zutrostuliatrnareasadeDumnezeu.Iat
m rturiaden elep ireaacestuitiranalistorieivechi,dat deelnsui:
"i dup trecerea acestei vremi (cei apte ani de
nebunie), eu, Nabucodonosor, am ridicat ochii
meilaCer,iminteamivenidinnou,iambinecuvntat pe Cel Preanalt i venic viu, i I-am
adus laud i pream rire. C ci puterea Lui este
putere venic , iar mp r ia Lui peste vrste i
vrste...Toatec ileLuisuntdrepte,iarpeceice
umbl mndripoates -ismereasc "1.

Crmuirea neamurilor tot de sus se face. Este i o isp ire a


neamurilor. Aceasta s-adest inuitprimadat luiAvraam:
"S tii bine, c urmaii t i vor nemernici n
p mntstr in,undevorfirobi iiap sa ipatru
sute de ani;darpeneamulacela,c ruiavorrobi,l
voi judeca Eu, i dup aceea vor iei aicea cu
averemare.Eins sevorntoarceaicinalpatruleaveacdeoameni,c cinus-aumplutnc m sura
nelegiuirii Amoreilor"2.
La plinirea vremii prezise, cnd evreii s-au ntors din Egipt, alte
tainedinCarteaisp iriivedeSolomon,privindnd r tultimpului.
Iat cumi-a judecat Dumnezeu pe egipteni:
Dintre cele 10 pedepse, cea mai grea a fost noaptea cea de trei
zile,cunfrico rileeicumplite,"careveniser pesteeidinIad" 3.
'Danul 4, 31,34.
'Genez 15,13-14,16.
n elepciunealuiSolomon17,14.

ICONOMII TAINELOR

289

A,

Intr-nsa li se dezveleau p catele lor ascunse. Ea era icoana


ntunereculuiceaveas -inghit peurm .Azvrli incoaceincolo
pep mntipejum tatemor i,eid deaupefa pricinapentrucare
mureau.C civedeniilece-ingroziser ledest inuiser lucrul,cas
nu moar n netiin : pentru ce p timesc atta r u1. Iat i sfritul
judec iiluiDumnezeucuei:dezastrul militar al lui Faraon:
n elepciune19:
6. Omnienendurat prigonetepenelegiui i
pn nsfrit,fiindc Dumnezeutiademainainte care va fi petrecerea lor.
7. C dac egiptenii,dup ceaul satpeIsrail
cas pleceicumarest ruin i-a zorit la drum,
avea-vorp rerider uivorncepes -iurm
reasc .
8. Cuadev rat,cndnuispr viser dejelit
pemor iiloriplngeaunc lamormintelecelor
ucii,unaltgndnebunescle-avenitiaunceput
capenitefugaris urm reasc ,peaceiape care
izoriser curug min i,s plecedelaei.
9. Laaceastaiatr geapedeapsadecareerau
vrednici,c cidesprecelemai-nainte ntmplate ei
numaiaveau ineredeminte,cas semplineasc
iceeacemailipseadinurgiilesuferitedeei,
10.AanctpoporulT us s vreasc necre
zutaluitrecereprinmare,iaregipteniis dea
pesteomoarten prasnic .
nvremecemiluiaDumnezeupeunii,pr p deapeal ii,c cili
semplineaum surilef r delegilor.Iarcaceimilui is iaaminte,alte
taine din Cartea ocrmuirii neamurilor se descoper lui Moise, n
vreme ce poporulse apropie de p mntulf g duin ei. Dumnezeui
nir luiMoisetoatef r delegiledesfrn rii,decareiatrageluarea
amintes p zesc poporul,iarlaurm adaug :
n elepciunea lui Solornon 18,19.

290

C RAREAMP R

IEI

Levitic 18:
27. S nuv ntina icunimicdinacestea,c ci
cu toate acestea s-auntinatp gnii,pecareEui
izgonescdinainteafe eivoastre,
28. C s-antinatp mntuliamprivitla
nelegiuirilelori alep datp mntulpeceicetr
iau pe el.
29. Iarvois p zi itoateporuncileMelei
toatelegileMeleis nuface iniciunadintic
loiileacestea,nicib tinaul,niciveneticul,care
tr ietentrevoi,
29. C toateurciunileacesteale-auf cut
oameniip mntuluiacestuia,care-i naintea voas
tr ,is-antinatp mntul;
30. Canucumvas v lepedeipevoi
p mntul,cndlve intina,cumaaruncatelde
la sine pe popoarele care au fost nainte de voi.
Iat c pe locuitorii cu o via stricat , cnd i sortete
Dumnezeu pedepsirii, nu-i ap r nici o grani i nici o arm , dar
pentruovia curat iap r Dumnezeu,cumnu-iap r nimicpe
lume.NeamurileauundestinascunsnDumnezeu.Cndiurmeaz
destinul,auap rarealuiDumnezeu,cndltr deaz ,s seg tesc de
pedeaps .
Dar ei n-auascultat,cidinneamnneamtotmair is-auf cut,
nctiat cumtun glasulluiOseia:
Oseia 4:
4. Asculta icuvntulDomnului,voifecioriai
luiIsrail,c ciDomnulst lajudecat culocuitorii
p mntului,
5. C cinumaiestecredin ,niciiubire,nici
cunoateredeDumnezeun ar .
6. To ijur strmb,mint,ucid,fur isuntdes
frna i;s vrescfaptesilnice,iarsngelev rsat
curge peste snge.

ICONOMII TAINELOR

291

4. Pentru aceasta ara e n mare jale, iar cei


ce-olocuiescsuntf r vlag .
N r vi i cum erau cu p catele, n-au ascultat; de aceea mai mult
urgiei-aungr m ditpestecap,ad ugndafacerele,pn cnd,prin
Iereraia proorocul, Dumnezeu le d de tire d rmarea Ierusalimului i
ducerea n robie. E interesant momentul acesta istoric, n care prooroculselupt curegelecas -lndupleces sepredeaf r rezisten ,
cas scapecuvia ,darregele- n temeiul datoriei de rege - prefer
s moar ,dars sepredea, ba. Prevestirea aceasta, care era o urmare a
vie uirii tic loase a poporului i a regelui, o motiveaz Dumnezeu lui
Ieremia, zicnd: "Poate, auzind toate necazurile ce mi-am pus n gnd s
le fac1, vor asculta i se vor ntoarce fiecare de la calea sa cea rea i
atunci voi schimba strmtorarea pe care vreau s le-o fac, pentru
faptele lor cele rele"2.
Pentru cuvntul acesta ns , erau s -l omoare pe Ieremia3. C ci
cuvntul Domnului era de rs la ei4 i i-au b tut joc de trimiii lui
Dumnezeu i n-au inut seam de cuvintele Lui, pe proorocii Lui i-au
batjocorit,pn cemnialuiDumnezeus-apogortpestepoporulS u,
ct acesta n-amaiavutsc pare5.
In vremea aceea Ieremia se ruga:
"M rturisim Doamne necredin a noastr i f r delegilep rin ilornotri, c ciamp c tuitnaintea
Ta.Nunelep dapenoi,pentrunumeleT u!"6
Primetens r spunsulurm tor:
"Chiar Moise i Samuil de-ar sta naintea Mea,
tot nu M-ar ndupleca spre poporul acesta.
Gonete-i de la fa a Mea, s se duc . Iar de-i vor
zice: undes neducem?s ler spunzi:Aazice
1

Ieremia 36, 3.
Jeremia 26, 3.
3
Ieremia 26, 11.

Ieremia 6, 10.
2 Paralipomena 36, 16.
6
Ieremia 14, 20.

C RAREAMP R

292

IEI

Domnul: Cel rnduit la moarte, s se duc la


moarte, cel pentru foamete, la foamete i cel
pentru robie, la robie!"1 Iarcalearug ciuniides vritanchis-o2,apoiaaduspr p dul.
"C ci El a adus pe regele Chaldeilor i acela
le-a omort pe tinerii lor cu sabia, n casa cea
sfnt alor...ApoiadatfocCaseiluiDumnezeu,
a d rmat zidul Ierusalimului, toate c m rile lui
le-a ars cu foc i toate palatele cele mari le-a
nimicit. Iar pe cei ce au sc pat de sabie i-a
str mutatnBabilon"3, n robia celor 70 de ani.
Lajaleaaceastasead ugaunaimaimare:
"Femei miloase, fiert-au cu minile lor copiii,
care le-auslujitdehran nvremeapr p dului"4.
Deceattaurgie?sentreab Ieremia.icap t r spunsuldin
r d cini;unr spunsprofund:
"Profe iit inu i-audatpefa f r delegeata,
cas - ischimbecaleata!"5
Edrept,c dareapefa af r delegiloreceamaiprimejdioas
predic , dar i singura care mai poate ceva. To i fug de metoda
aceasta.ChiarpentructigulluiDumnezeu,nuvors seprimejduiasc cuoamenii.N-auputere!Oaredece?Iat dece:
"In proorocii Ierusalimului v d groz vie:
acetiafacdesfrnareiumbl cuminciuni;ajut
minile f c torilor de rele, ca nimenea s nu se
ntoarc de la necredin a sa. De aceea aa zice
Domnul Savaot (numele Mesiei n V. T.) despre
1

Ieremia 15, 1-2.


2
Plngeri 3, 8.
3
2 Paralipomena 36, 17-20.

4
5

Plngeri 4, 10.
Plngeri 2, 14.

ICONOMII TAINELOR

293

prooroci:Iat ivoihr nicupelinilevoidas


beaap cufiere,c cidelaproorociiIerusalimului
s-al itnecredin apestetotp mntul."1
"Vai dep rin iicarepierdimpr tieoile
turmei Mele, zice Domnul!"2

Oare de ce s-aostenitDumnezeu1500deanicuucigaiidrepilor,trimi ndu-lepeto ivestitoriiS i,nfiecarezi,dis-de-diminea 3,


adic laovremecndsemaiputeanl turaosnda ce le atrna peste
cretetisemaiputeaabateurgia,caresepogoracafocul,pestef r delegilelorf r seam ?

CRINUL DE PE CRUCE

Era ascuns n neamul acesta un mare destin: Taina cea din veac
ascuns idengerinetiut .Trebuia,erascrisn istorianev zut ,ca
la plinirea vremii, s r sar ntre oameni crinul neamului omenesc:
SfntaFecioar ,MaicaDomnului.
Trebuia re-creareaacesteizidiri,povrnit iremediabilspreplata
p catului,sprenenduratamoarte.Prinpoporuliudeueraprev zut
eracretin ,ceadinurm str daniealuiDumnezeunpersoan ,cea
dinurm dintrem surilecemair mneau.Singurarezolvare,care
facevia aneamurilorcuputin ,nuafl ntreiudei,dectfaptaceamai
uciga alor,ceadincurtealuiPilatidepedealulC p nii.
Crinul Bunei Vestiri, pe care dragostea L-a cobort din Cer
ntreoameni,iudeiilr stignir pecruce.Cufaptaaceastauciga ,ei
ieir dindestinullor,pentrucareosteniseDumnezeucueiattaamar
devreme,i-ib gar neamulsubro ileblestemului.
1

Ieremia 23, 14-15.


Ieremia 23, 1. 3
Iereaia7,25,
2

C RAREAMP R

294

IEI

De aceea:
"Zile tar num r fiii lui Israil vor r mne f r
rege, f r c petenie, f r jertfa, tar stlp de
aducere aminte, f r efod i f r serafimi. Dup
aceeafiiiluiIsrailsevorntoarcelacredin ,iar
lasfritulzilelorcelordepeurm sevorapropia
cunfricoaredeDomnulidebun tateaLui"1.
Pn laplinireavremiiatrn pesteeiblestemulpecareil-au
cerut n curtea lui Pilat:
"Sngele Lui asupra noastr i asupra feciorilor
notri"2.
De aceea sunt ur i de toate neamurile - c sta e ponosul
blestemului, pe care singuri i l-au cerut peste urmai. Blestemul
acestaizoretes ianbra epeto iantihritiivremurilor,pn lacel
maidepeurm ,pecarei-1vorpunerege.Levasosiivremeaaceea
mult dorit , dar chiar pentru ei ivirea antihritilor e un destin blestemat.Cndsevorconvingedeaceasta,vorveninfricoa ilacredin a
cretin .
Decipn lacap tulzilelor,cndsevorntoarceiei,motenirea lor este a noastr , a noului Israil, a neamurilor cretine. Pn
atunci pentru ei, sngele lui Iisus e blestem i mnie. Pentru noi
sngele lui Hristos,dimpotriv , e izb virea de mnie. 3 Dovada celei
mai mari iubiri de oameni - trecerea Mntuitorului pentru noi prin
moarte - are putere de mntuire pentru cei ce-oprimesc,iarefa de
osnd pentruceicenuvors-oprimeasc .Uniistausubdar,al iisub
sabie.
Intoat lumealuiDumnezeu,nuestealt predic maiputernic ,
dectaSfntuluir stignitdeur iCare-iiart ucigaii.Astadovedetecevaatotputernicitar desfrit:des vrirea.
1

Oseia 3, 4-5.
Matei 27, 25.
3
Romani 5,9.
2

ICONOMII TAINELOR

295

Ei n-au n eles, c de aceea petrec acele "zile f r num r",


zile defoamete:"Nufoametedepineinusetedeap ,cideauzit
cuvinteleDomnului.ieisevorcl tinadelaomarepn lacealalt
idelaMiaz -noaptelaR s rit,ivorcutreierap mntul,c utnd
cuvntul Domnului, dar nu-1 vor afla"1.
Asta-i foametea lor de mii de ani: Dumnezeu nu le mai vorbete!...
Toat tragedia acestui popor, ce se vr jm ete de moarte
cu Iisus Hristos, e o mare lec ie a lui Dumnezeupe care oarat
neamurilor cretine pn la sfritul zilelor. Istoria se va repeta cu
oricare dintre neamurile care vor face ce-au f cut ei. Aceleai
fapte aduc aceleai urm ri, deci pricinuiesc aceeai istorie; pentru
asta nu trebuie s fiiproorocdeloc.

R SPUNZ TORII

Faptul c din partea Sa Dumnezeu a f cut totul pentru om,


pn ijertfaSadepecruce,dovedetec omulareunpre imens,
necrezut demare.Omularedimensiunileinten ieidivine;centruli
sinteza crea iuniiSale:lumeav zut mbinat culumeanev zut .
Iat decesuntemdatoriavie uipotrivitacesteiinten iidivine;
adic s tr im deodat , i ca persoane v zute, i ca persoane
nev zute;c ciomularevaloareaar tat dejertfadepecruce.Cnd
omultr ietenadev rataluivaloare,esubiectdeistorie,pecnd,
dac renun la dimensiunile sale divine, ajunge obiect de istorie, n
rndcuoricaredintreobiecte;numaipoart unnume,cipoart un
num r.
Deci, ce poate s nsemneze coborrea omului la simpla
valoare economic ,dectodegradarealuinrndulvitelor,carese
vor s i-b t ci ntreolalt i-i vor mpinge conduc torii pn la
marginile nebuniei. Asta nseamn treaba unuia, care ar ncovoia
crinii n gunoi, pre uindmaimultgunoiul,dectmirosulcrinului.

Amos8, 11-12.
296

C RAREAMP R

IEI

Pentru o alunecare a omului de la nume la num r^ au s dea


seama to i nzestra ii lui Dumnezeu, cei cu daruri, cu r spunderi, cu
m riri,cuputeriicutotfeluldeharuri.
Regele David, nzestrat deodat cu darul st pnirii i cu darul
proorociei,ac p tatostranic pedeaps ,numaifiindc andr znits
numere poporul1. Darul proorociei i s-a luat o vreme, iar din popor iau murit 70 de mii de oameni - idoarelgreise,nupoporul2.
Decinaintest t toriiide in toriiputeriiaus deaseama,chiar
devenireas bieidup dreptate,dup cumnisedest inuieaceastaprin
Iezechiil,v z torultainelor.
Iezechiil 33:
1. Fost-acuvntulDomnuluic tremineimi-a
zis:
2."Fiulomului,rostetecuvntc trefiiipoporuluit uilezi:devoiaducesabieasupraunei
riipoporul riiaceleiavaluadinmijloculs u
unomi-1vapunestr jer,
3. iel,v zndsabiavenindasupra rii,va
trmbi adintrmbi ivaprevestipoporului;
4. Devaauzicinevasunetultrmbi ei,darnu
sevap zi,cndvavenisabiai-1 va prinde, sn
geleaceluiavafiasupracapuluis u.
5. Pentruc aauzitglasultrmbi eiinus-a
p zit,sngeleluiasupralui;iarcelcesevap zi,
ivamntuivia asa.
6. Dac ns str jerulav zutsabiavenindi
n-asunatdintrmbi ,ipoporuln-a fost pre
vestit,atuncicndvavenisabiaivaridicavia a
cuiva, acela s-ar pitpentrup catelelui,dar
sngeleluilvoiceredinmnastr jerului.
7. ipetine,fiulomului,te-ampusEustr jer
caseiluiIsrail,ituveiauzicuvntuldingura
Mea,i-i vei vesti din partea Mea.
1
2

2 Regi 24.
2 Regi 24, 17.

ICONOMII TAINELOR

297

8. CndEuvoizicep c tosului:"P c tosule,


veimuri!",itunuveigr inimic,cas preves
tetipep c tos,cas seabat delacalealui,
atuncip c tosulacelavamuripentrup catele
sale, iar sngele lui l voi cere din mna ta.
9. Iardac tuaiprevestitpep c toss seabat
delacalealui,is sentoarc delaeaielnu
s-a ntors din calea lui, atunci el va muri pentru
p catelelui,iartu i-ai mntuit sufletult u"1.
Slujbaceaanevoioas iplin deprimejdiioauns drep ii,
cndtrebuies deapefa p catelepoporului.2 "Printiin alui,dreptul,slugaMea,vandreptapemul i."3 Deaceeatrebuies fiedeodat
i stlp de fier i zid de aram 4 i fa de cremene5; i, pe deasupra
tuturora,trebuies fiep storulcelbun,care-ipunevia apentruoile
sale6.
ntr-adev r, slujba aceasta n-o poate face dect un lep dat de
via iunndr gostitdeDumnezeu.DeaceeazicePetru,c idreptul
abiasemntuiete7,socotindgreutateasarcinii.C cinimeninuedrept
f r vreunrostdelaDumnezeu,f r vreotreab def cut.Mntuirea
dreptuluiecondi ionat demplinireadestinuluis udelaDumnezeu,
ieprimejduit decru areavie iiproprii,cndofacendaunainten iei
divine.
Nici Dumnezeu n-a avut alt cuvnt mai tare dect jertfa. Jertfa e
maxima apropiere a voin ei i iubirii lui Dumnezeu de libertatea
omului. Ea e hotarul de atingere ntre voin a divin i libertatea
omului. Iar n uceniciiS itrimiinfiecareveacdeoameni,totEle
Cel ce-i repet cuvntul, i aduce aminte pre ul pe care-1 are omul
naintealuiDumnezeu.El,tr itdintoat sinceritateafiin ei,esingura
cale care mai poate aduce pace ntre oameni i bun nvoire; toate
celelalterezolv rial tureadetr ireacretinismuluigr bescapoca-

lezecbiil 3, 21.
2
Plngeri 2, 14; Ieremia 14, 10; Isaia 58.
3
Isaia 53, 11.
4
Ieremia 1, 18.

Isaia 50, 7.
Moan 10,11.
1 Petru 4, 18.

_j

C RAREAMP R

298

IEI

lipsul.tiin atar Dumnezeuimpotrivaomului,s-aapucats fac i


nebuniaeiceamaidepeurm :desfacereaiaprindereastihiilor.
2 Petru 3:
10. Ziua Domnului va veni ca un fur. Atunci
cerurile pieri-vor cu vuiet mare; stihiile, arznd se
vor desface,ip mntulilucrurilede pe elvor
arde de istov.

ICONOMUL NEDREPT

Deci rostul iconomilor e de-antoarcemareaturm aoamenilor


iar ilaDumnezeun" aradeobrie"1.Auns iprotivnicicarezi
i noapte, i pr sc naintea lui Dumnezeu2, precum c i-ar fi risipind
avu iile3.C cidecndprotivniculafostaruncatpep mnt,sed pe
sinest pnalp mntuluiialtuturormp r iilorlumii.Nusesfiete
protivnicul nici de obrazul lui Hristos, ci-I zice: " ie i voi da toat
puterea aceasta istr lucireaei, c ci mie mi este dat i o daucui
vreau.Deci,dac TuTeveinchinamie,toat i-odau ie"4.
Sen elegedar,c oricemilostenie,oricebinefacere,oricefolosirealumiidup legeaiubiriideoameni,eopagub ,omaredaun n
st pnireaacestuingernebun.ti icumsuntnebunii:sedaupesine
decevamareipretinds lisesupun oamenii,secredpesinest pni
i mp ra i, c aa cere boala lor; cu att mai vrtos o cere Lucifer,
ncep torul nebuniei. Deci orice iubire, n p rut lui mp r ie, e o
risipire; i orice ur - dup voia lui cea rea - o mare fapt bun . Dar
mp r ia fiind de drept a lui Dumnezeu, care este lumea ntreag ,
chivernisit de oameni cu ur , nu cu iubire, ngr m dete pe cheltuitorii ei cu o maredatoriedeplat luiDumnezeu.Oriceascultarede
St pnuladev ratallumiieodaun nmp r ia"st pnului"nebuni
1

Ieremia 22, 10.


Apocalips 12,10.
3
Luca 16, 1.
4
Luca4, 6-7.
2

ICONOMII TAINELOR

299

i orice ascultare de st pnul nebun al p mntului ngr m dete pe


oamenisubpovarauneidatoriisaugreelit cuteluiDumnezeu.
Deci,dac defaptidedrept,proprietateaist pnialumiiea
luiDumnezeu,atunciomulenumaiunfeldechiria,unfeldeadministratorinicidecumproprietarulabsolutallumii.C ,desevacrede
st pnabsolutallumii,seam n cucredin angeruluinebun.Pentru
cas nfrnezepeomdelaoc derecaaceasta,Dumnezeu1-a numit
iconomnedrept,pedeoparte,pemotivulc n-are proprietatea absolut ,cinumaiproprietatearelativ ;iarpedealt parte,cas -lfereasc
dec dereannebuniangeruluir u.Aadar,dendat cesed pesine
proprietarabsolutallumii,seciocnetecuDumnezeu,lt g duiete,l
nl tur ,lexpropriaz ,icuastacredentocmai ca Lucifer. Nu-id
seama bietul om c , primind ispita, va fi zdrobit sub d rm turile
proprieisaleiubirinebune.Cndomulselipetedef ptur ,deavu ie,
deslav ,acesteaisefacmamona,carensemneaz banisaubog ii.
Deci nu po i sluji i lui Dumnezeu i lui mamona. Cu toate acestea,
Dumnezeu laud pe iconomul prt, care i-a f cut prieteni din
mamonanedrept ii,i-if g duietec -1vapriminmp r iecndo
vaispr viderisipit,dup legeadumnezeiasc aiubiriideoameni- se
n elegec evorbaderisipireamamonei.Deaciputemscoaten elesulbog iei:nus r ciatemntuiete,nicibog ianuteosndete;i,
precumnicibog ianutemntuiete,aanicis r cianuteosndete,
ciprecumaisufletul,ifa debog ieifa des r cie.
Etis racizoritcugnduldup avu ie,iat c nutemntuietes r cia.Etibogat,dardesf cutcuinimadebog iata,iat c nu
teprimejduietebog iata.Faptulcumstaicusufletul:ifa deunai
fa dealta,deastaatrn mntuireasauosndata.
Mamona nedrept ii are un mare ap r tor: vi elul de aur, care
mpunge pe to i cei ce-ar ncerca s o risipeasc la s racii lumii.
St pnulvi eluluifacepr laDumnezeuasupraiconomilornedrep i,
care ns , risipind vi elul prin iubirea de oameni, s-au f cut mai
n elep idectfiiiluminii.l
Bietul Dumnezeu, s racul, n-are unde s -i plece capul, c
boga iiipanaceaviclean ac rturarilor2 lumii acesteia L-au expro1
2

Luca 16, 8.
Ieremia 8, 8.

300

C RAREAMP R

IEI

priatdindreptul deproprietatei autor al lumii. Cinetie, dac nu


cumva I-ar mastotuidreptuls sesuperepeeiis lem turetoate
gndurilecumamonalorcutot.C cidreptuldeproprietatederiv din
atributul de autor, mai mult ca din actul de proprietate. Deci, cnd
clatin Dumnezeu mamona, e semn c n-a fost iconomisit bine de
oameni,ileceresocoteal ;azisdoar:"Fiicelors racicaunTat !"1
Deci,fiindndrepturileabsolutepestevaloareaeconomic ,poates -i
pun iconomipecinevrea,chiaripeceice-Lt g duiesc.Cuaceast
ornduire atotputernic , prin care Dumnezeu i lucreaz voia Sa,
ntrebuin ndchiaripevr jmaiiS i, maip lmuietedincndn
cndpem rturisitoriiS i,cas -itrezeasc dinmpietrireainimii cu
care inLaz riilapoart .

P rin ii au zis c singura noastr avu ie cu adev rat sunt


p catele.C ci,dup ei,nuetiproprietaruldectallucruluipecare
l-aif cutdinnimic.Iar,mplinindcondi iaasta,dinnimicDumnezeua
f cutf ptura, iarf pturaaf cutp catul.
Deci,dedrept,omulnuealluinsui,nicialaltuiom,ciallui
Dumnezeu. Pe de alt parte p catul, al c rui autor este, l reclam
pentru el i i se ine de urm , ca proprietate de drept - balast de
accident - care poate duce pe om pn la starea s se lepede de
Dumnezeuis -lsteampotriv ,cauncreatoraluneiteribilenout i
- p catul- tar s bagedeseam c printr-astasentoarce,cuisprav
cutot,subamaratiranieaneantului,adic ahaosuluidetotfelul in
toateprivin eleipoatec pentrutotdeauna.
Asta-i noutatea grozav , c omul a putut s fac ceea ce
Dumnezeunupoate,adic r ul.Faptulc ,dup judecatatuturora,pe
ceip c toiinchidenchinurilehaosuluivenic,nueor zbunare
din partea lui Dumnezeu, ci o consfin ire a libert ii i a deciziei
viciateaomului,pentrucaacestas fiempreun cucrea iasaiubit
- p catul- ninfinituleternit ii.
P catul, aceast mamona cu adev rat nedreapt a omului,
trebuie risipit; trebuie s ceremiertaredelaDumnezeupentruatare
n elepciunealuiIsusSirah4,10.

ICONOMII TAINELOR

301

agoniseal , precum i ajutorul ca s-o mpr tiem. Preo ii sunt acei


iconomi ai tainelor lui Dumnezeu, care scad pentru semenii lor,
aceast mamonic agonisire, iertndu-le din datorie. De aceea Lucifer
ridic pr mareasupralornaintealuiDumnezeu,ziinoapte,ile
r scoal mpotriv toateurgiilempotrivirii.
"Ci ei l-au biruit prin sngele Mielului i prin
cuvntul m rturiei lor, i nu i-au iubit via a lor,
pn lamoarte."1
De aceea, avea dreptate Sfntul loan Gur de Aur, zicnd c :
"Mai multe sunt furtunile care zbucium sufletul preotului, dect
talazurile care bntuie marea"2. Iconomii tainelor, slujitorii Sfintei
Liturghii, sunt i ei n m sura iubirii, jertfa nencetat , ars n lumea
aceasta, pentru mntuirea lumii.

Apocalips 12,I I .
Sf.loanGur deAur,Desprepreo ie,Craiova,1941,CarteaIII,cap.
VIII, p.61.
2

VII

MP R
R

IILEIUBIRII
OSOR AVIE II..

Nu suntemn scu idetimp,cidevenicie.Aasefacec avem


ntr-of rm de rn icel laltt rm.Deitr imovremembr ca i
de lumea aceasta, totui ni se ntmpl clipe cnd fratele vis i sora
moartenedautrcoaleinedespic f pturandou .
Avem clipe n care sc p m de sub chingile celor patru dimensiuni ale lumii v zute i ne trezim deodat ntr-un alt mod de-a fi i
p trundemntr-un alt mod de-acunoate.
ntmpl rileurm toarenepotpunepecale:
Povestea cineva, zicnd: "Se f cea c eram un om s rac, cu
nevast icopiiin-aveam nici o avere. Lumea se-nr iseinimeninu
m ajuta;dreptaceea,m-amgndits m facieulafelis mergs
fur. Deci ntr-o noapte am plecat s fac isprava ce o pl nuisem. Dar,
nefiind un priceput n meserie, mi s-antmplats fiuprinsdepaznici,
care m-aulegatim-aub gatntemni .Dup maimult vremem-au
chemat la judecat pentru tlh rie. M-au judecat i m-au osndit la
moarte. Drept aceea, ducndu-m afar din cetate, legat fedele cu
minile la spate, ne-am oprit ntr-op dure,undeaveaus m spnzure
de-ocrac .Cndmistrnser treanguldegrumaz,tres riidespaim
im treziidinvis.Eramleoarc desudoare,darizb vitdetreang.
Ce se ntmplase? Dormisem pe spate i din tavan, drept de
deasupramea,sedezlipiseobucat detencuial care-mic zusetocmai
pegrumazicarem trezise.
Aadar, eu tr isem o istorie ntreag , care cuprindea attea lucrurir sfiratepeaademultezile,adunatentr-oclip ".

306

C RAREAMP R

IEI

n hrisoavele unui b trn din Sfntul Munte, se g sete ntmplareaurm toare:


"Unsl b nogvenisenKapsala.Erabolnavdemaimul ianide
zilei-ipierduser bdarea.Sl bisecusufletuli,plngnd,serugalui
Dumnezeus -iscurtezevia a.
Unngersear t i-i zise bolnavului:
- Preabine,frate,DomnulnmilostivireaSanem rginit ias
cult rug mintea:Elscurteaz via atap mnteasc ,dac tenvoieti,
capentruunandesuferin ece-aimaiaveader bdatpep mnt- cas
te cur etiprintr-nsele, ca aurul prin foc - s petrecitreiceasurin
muncileiadului.P cateletalecercur ireataprinsuferin elepropriului
t utrup,catus tr ietisl b nognc unandezile,c cipentrutine,
caipentruto icredincioii,nu estealt calespreCer,dectcalea
Crucii,careafostar tat deDumnezeu-Omul,Celf r dep cat.Calea
Cruciitefaces suferi.ncearc decicesuntsuferin elevenice,unde
mergto ip c toii;dartunuveisuferidectvremedetreiceasuri,
dup careveifisc patdinmunci,prinrug ciunileBisericii.
Nenorocitul ncepu a cugeta:
- nc unandesuferin epep mnteovremetarelung !Mai
binerabdtreiceasurisuferin elededincolo;izisengerului:m nvoiescs mergniad.
ngerul ilu sufletuli-1nchisentemni eleiadului.
- Dup treiceasurivoivenis tecaut,ispusengerul,cumn
gietoaregr ire.
Dup plecareangeruluitotulsentunec ,unntunerecdesmoal , o strmtoare cumplit , un vuiet sfietor de suspine ale sufletelor
p c toase,duhurirelecuochiidev paieicuurciunealor,lmprejmuiau, i-i nghe au f ptura, iar el nu se putea ap ra cu nimic; toate
acestea l cuprinser ca nite gheare de groaz i-1 cufundar ntr-o
spaim nespus . Nu vedea nimic, dei suferin a i plnsul strigau de
pretutindeni.Ochiiarz toriaidemonilorluceaunntunerecisevedeaudeasupraumbrelelorpocite,careserepezeauladnsul,gatas -l
sf rmeis -lnghit ntr-osorbitur defiar .
Nenorocitul suflet ncepuastrigadespaim ,ns nur spundea
nimenilastrig telesale,dectr sunetulh ului,pr p stuitdedih nii.
Ceasurileisef cur ani.Bachiarisep ruc aresutedeanin
muncileacelea,ingerultotnumaivenea.Aa-1ncletadezn dejdea

MP RATULEIUBIRII

307

c ngerulnusevamaintoarce,iscrnideodat dindin i.Nu-1 auzi


nimeni,c cito ip c toiidintemni nuseocupaudectdeeiniii
deproprialormunc ;iars lbaticiidemoniluaunb taiedejocsuferin ele lor.
Tocmaicndscrniadouaoar ,dulcealumin aslaveingereticobordeasuprachinui iloricuzmbetceresclntreb :
- Cum te afli, frate?
- N-aficrezutvreodat caingeriis mint !morm inenoroci
tul, cu glasul frnt de durere.
- Ce voietis zici?ntreb ngerulculiniteadecer.
- Vreaus zicc mi-aif g duits m sco ide-aicidup trei
ceasuriiiat c-autrecutsutedeanidecndm chinuiescaici!
- Ce zici tu? Sute de ani? zise ngerul, cu zmbetul lin. Un ceas a
trecut de cnd te-amp r sitimaiainc dou der masaici.
- Atrecutunceasimaiamdou !Oare-icuputin s nufi
trecut dect un ceas? Nu mai pot ndura chinurile acestea, nu mai am
putere.Decumvaecuputin iarvreaDumnezeu,rogu-te scoate-m
de-aici.Vreaumaibinear bdapep mntaniisutedeani,bachiar
pn laziuadeapoi,numaiscap -m de-aici: fie- imil demine.
Aasesfreadedurerebietulsuflet,ntinzndu-iminilespre
ngerulluminii,careir spunse:
- Dumnezeu,fiindTat lndur rii,s-amilostivitdetineite
scoate de-aici;dartu,frate,s - iaduciamintecndte-i ntoarce pe
p mntctdemarisuntmuncilede-aici,fa deoricaredintrecele
p mntetiic -imaibines - implinetipoc in apn etintrup,
dectdup aceea.
Cndngerulispr vi cuvntul,bietul sl b nog se trezipep mnt,nv luitdesoare,iarceasuldeal turiar tamaimultc-oor ..."
Erafericitcaunizb vitdiniad.

Poznedeasteanemaifacesoramoartei-cualteprilejuri.Aa,
depild ,endeobtecunoscutfaptulc ceicecadn praznicntr-o primejdie de moarte, ntr-oclip iv dtoat via alortrecut .Totcon inutulmemorieisedezl n uiecaunpotopisepr v letepestestrun-

308

C RAREAMP R

IEI

ga contiin ei pe care o neac , i pe urm uit totul: i-au pierdut


contiin a...
Faptulacesta,alfilm riivie iideanidezilentr-oclip ,firete,
nu e de firea trupului, ci de firea sufletului.
Dac mbinarea sufletului cu trupul n-ar f strunit din voia lui
Dumnezeu,nsuirilesufletuluiarficanitefulgere,carearprlintr-o
clip f rmade rn ncarez bovetesuflarealuiDumnezeu.
Suntemns osuflaredeiubirealuiDumnezeu.Aasefacec ,
dup trup,suntemunpicurderou ,fa deuncosmostar margini,
carens ncapetotncontiin anoastr .
Cndsoramoartenedezleag detrup,nefaceunmarebine,
tar s timitar s vrem.Totceer unlumeaasta:netiin ,neputin ,ntunerecul,p catulcumiileluidegheare,prinmoartenceteaz .
R uleosnditlamoarte,decimoarteani-i un ajutor. Nu trupul este
r ul,darprinmoarteseomoar r ulcudes vrire,deaceealavreme
trupulvanviadinmor i.nmoarte-i nvierea.
Deocamdat , moartea pentru suflet e o adev rat slobozire din
temni ; iar pentru trup, ncetarea r ului ce d inuia prin mecanismul
naterilor p timae. Deci, cnd va fi nvierea mor ilor, trupurile vor
dobndi acea muta ie cosmic dup care nuvor mai fisupuse, ca-n
veaculdeacum,ngr dirilorvremelniciei.
Oameniifug,ctpotmai mult,defiorulcunoaterii - a unei cunoateri de ei nii n rela ie cu Dumnezeu, n rela ie cu nemurirea
sufletului,nrela iecubineleir ul.Cuuncuvnt,fugpn lamoarte
de orice cunoatere existen ial . Astfel, ceea ce nu cunosc ei, fiind
st pni i de o lene biologic , li se pare c nu exist de fapt i dorm
vremeavie iip mnteti,peurecheaaceea.
Situa iaseschimb bruscnmomentulmor ii.Toatelucrurilepe
caretrebuiaus lecunoasc nvremeavie ii, dar au fugit de ele sau
le-aut g duit,n p descpesteeicuoeviden denenl turat.nvremea vie ii p mnteti cunoaterea r mne lalibertateaomului:dac
voia s cunoasc , putea cunoate; nu voia s cunoasc , r mnea n
necunotin .ndat dup moartens ,libertateaaceastasesuspend ,
isufletulcunoate rar s vrea,ceea ce s-a ferits fac pe cndera
mbr catntrup.
Cunoaterea are dou momente mari: momentul mor ii, cnd
sufletulsedezleag denecunotin ,imomentulnvierii,cnd se dez-

MP R

IILEIUBIRII

309

leag itrupuldenecredin .C cinecredin aiareobriamaimult


dinconvie uireasufletuluicutrupul.Oriieltrebuies ntov r easc
i cunotin a i credin a. Moartea dezleag sufletul de trup i astfel
sufletulajungelacunotin aspiritualit iiianemuririisale;nvierea
dezleag trupuldes vritdemoarteidenecredin .Moarteainviereamplinesc,nprivin acontiin eiiaizb viriider u,ceeacenu
pot mplini nici cele mai impresionantenevoin ealesfin eniei.Pn ce
nutrecemiprinpor ileacestea,cunotin anoastr enumaifrntur .

VAMEIIV ZDUHULUI

Cndasunatceasulieiriidinlumesufletulseretragedintrupi
seadun nsprecap.Deaceea,pentruceiceaudusovia duhovniceasc intens ,lisensenineaz fa acuolumin neobinuit .Lamul i
dintresfin iinevoitoriaipustiei,nvremeaieiriisufletuluilestr luceaufe elecasoarele.Sufletuleof ptur spiritual carenuarengr direa pe care o are trupulinicinu-i stau n cale piedicile trupului. n
vremeaaceeaocontiin mp cat r sfrngeofa senin ,pecndo
contiin tulburat r sfrngeofa ngrozit .
Deaceean eleptuld sfatul:
1. "Adu- iamintedeZiditorult u,nzileletinere iitale,naintecas vin zilelederestrite"...
5. ... "fiindc omulmergelalocauls ude
veci...
6. (Adu- iamintedeZiditorult u)mai-nainte
cas serup funiadeargint...
7. icapulbereas sentoarc np mnt,
precumafost,iarsufletuls - sentoarc la
Dumnezeu, Care 1-a dat."1

Eclesiastul 12, 1.5.6.7.

310

C RAREAMP R

IEI

Desfacerea sufletului de trup se face n vreme de trei zile p mnteti,ncepnddelamomentulpecare-1 numim noi moarte. Slujba
nmormnt riicorespundecu dezlegareadeplin asufletuluidetrup.
S urm rim,aadar,c l toriasufletuluidezlegatdetrup.Laieirea dincortulp mntesc, sufletultrece nlumea asemenea cu el, a
f pturilornev zute,fiecungeriibuni,dac afostbun,fiecungerii
c zu i,dac fapteleluiaufostrele.Deundepep mnterauceasuri,
zile i ani, dincolo e un venic "ast zi", o venicie luminoas pentru
sufletul care a dobndit sfin enia, sau o venicie ntunecoas , neagra
venicie,pentrusufletulcareaiubitstric ciunea.
Acumd sufletuldedatoriacunoaterii.
Dac sufletul n-a ajuns, sau n-a vrut s ajung pe p mnt la
des vritacunotin desinensui,eltrebuieneap rat,cafiin spiritual ,s secunoasc dincolodemormnt.Sufletultrebuies -idea
seama de ceea ce i-a ctigat;trebuies -irecunoasc is -ipronun ejudecata,naintedea-i judeca Dumnezeu.
Pep mntaveaajutorulHaruluidumnezeiescdinSfinteleTaine, care-1ajutas secunoasc is -ijudecepurtarea.Dincolonuse
mai poate cunoate pe sine nsui prin propria lui libertate, c ci
misiunea de-adescoperisufletuluistareasadestric ciuneoaungerii
c zu i.Demonii,st pniir uluipep mnt,aus -ideaacumpe fa
toatefaptelesalerele,pecaresufletulilevarecunoateisevateme
cumplit.PrinrecunoatereaaceastavaprevenijudecataluiDumnezeu,
cea asupra sa. Deci toate greelile m rturisite la duhovnic, cu inim
nfrnt ismerit ipentrucaresufletuli-af cutcanonul,nusemai
afl capiedic ncale,latrecereaprintrecumpli iivameiaiv zduhului,c ciputerealuiDumnezeule-aterspeacesteadinc r ilelor.
La aceast nfricoat cercetare a sufletului st de fa i ngerul
p zitor,carenso etesufletultoat c l toriaaceasta.
V milecunotin eisuntpentrusufleteledemijloc,caremaiv d
fa aluiDumnezeu,chiardac vorfiosndite.Vr jmaiiluiDumnezeu,ateii,caresennebunesc,zicndcuur c nuesteDumnezeu,nu
maitrecprinv mi,eifiindcutotulfiiipierz rii.Sufletul acestora l
tragdintrupcusil mareodroaiedediavoliiosnditulsufletn-are
nicim carmngiereas vad - dedepartefa angeruluip zitor,dac
necredinciosulacelaeradintreceiboteza i.

MP R

IILEIUBIRII

311

Precum nu se apropie ngerii buni de sufletul ce s-adatpierz rii,


aanuseapropiengeriir idesufletelesfin ilorcare,ntr-o stare de
contempla ie,sesuielaDumnezeucaunuvoidefoc.Acum,sufletul
senchin luiDumnezeu,Tat luis u,nuprincredin ,ciprinvedere.
Ceicura icuinimavorvedeapeDumnezeu- asta-i fericirea.
Cunotin a trebuie s fie deplin , pentru stadiul n care se afl
sufletul acum. De aceea e condus de nger s vad Raiul, fericirea
drep ilor,r splatafaptelorbune,darmaialeseconduss -ivad faptele sale bune pe care le-af cut,saupecarele-ar fi putut face, dar nu
le-af cut:Acumvapricepesufletulcenzestrareid duseTat l,ice
putea s fac , iar din acestea, ct a f cut. Acum cunoate care-i era
m suradat luideDumnezeuictamplinit-o el.
Iar ca la a noua zi p mnteasc (a asea zi de la ngroparea
trupului)sufletulserentoarcelaDumnezeuiI senchin .Pep mnt,
Bisericafacerug ciuneanouazipentrucelces-amutat.Cunoscu iii
rudeniiledepep mnt, nobteaBisericiifiind,ridic rug ciunec tre
Dumnezeuiiubirec trefratelelor,cas fiernduitnceatadrep ilor,
cu ngerii buni.
De la aceasta, a doua nchinare a sufletului, din porunca lui
Dumnezeu, sufletul merge s vad i iadul, suferin ele p c toilor,
scrnireadin ilor,foculcelvenic,ntunereculcelmaidedinafar ,
undeeplngereadezn dejdiiultime.
Dincolonuetimp,calanoi,civenicia.Totuic l toriaastaa
sufletuluipriniad, inecala30dezilep mnteti.nvremea aceea
sufletulcunoatecude-am nuntulplatap catului,urm rilerelelorpe
care le-af cutel.Dac s-apoc itdeele,sevatememaipu in;dac nu
sepoc isedeelei-1 prinsese moartea ntr-nsele, ngrozirea lui va fi
cumplit . Acum i cunoate "locul" dup dreptate, n care are s se
munceasc itremur defric .'

JUDECATAPARTICULAR ASUFLETULUI

Dup vedereaiadului,sufletulsentoarcepentruatreiaoar s
senchineDomnului.Acumel murit.Av zutbineleir ul.Acumnu

C RAREA IMPARATlEI

312

maivorbete,capep mnt,c nuesteRaiiIad.Acumnumaizice,


ca ho ul f r minte: "Nu cred c este temni !" i fiindc nu crezi,
urmeaz c nuexist ?Dardac exist ,cetefaci?Dac crezic este
iadi- s zicem,prinabsurd,c nu este - n-aipierdutnimic.Dardac
este? Te-aipierdutpetinensu i,aipierduttotul!
Iat de ce ne spun P rin ii nou p mntenilor, c de aceea ne
trguim noi cu credin a, fiindc n-am v zut nici Raiul, nici Iadul.
Parc pricepem ntructva rvna propov duirii lui Pavel Apostolul,
care a fost r pit n rai1: cu asta avea eviden a absolut a mp r iei
spiritului,decareeramaisigurdectdetoat existen acelorv zute2;
acesta era zorul unei nemaintlnite apostolii.
In mp r ia nev zut a duhurilor, la a patruzecea zi p mntean ,arelocomarehot rreasuprasufletului,cares-al muritnaa
de scurt vreme, ct nu se l murise n zeci de ani de zile de via
p mnteasc .
Bisericapep mntse roag luiDumnezeuatreiaoar ,pentru
sufletul care-iateapt judecatamp ratuluilumii.St pnulvie iiare
n mn cheile mor ii i ale iadului3. Deci, dac sufletul, n via a
p mntean , a fost osta bun al mp ratului Hristos, intr n obtea
sfin ilor,angerilorbuni,bucurndu-se de toate osteneleleisuferin ele
ce le-a ndurat bucuros pentru Hristos pe p mnt. Dac ns n-a tr it
pentruHristos,cipentrusineipentrutoateam girilelumiiacesteia,
petrecerealuivaficudiavolii,n"locul"demunc .
Decijudecataparticular ,adic afiec ruisufletndeosebi,iese
apatruzeceazidelamutareasufletuluidincortulluidelut.Hot rrea
pe care o d Dumnezeu asupra sufletului de-a petrece n mp r ia
luminii,sauaseosndinmp r iachinurilor,eohot rreprovizorie,
i ine pn la judecata cea de obte, judecata de pe urm . Aceea e
definitiv if r desfrit.

2 Corinteni 12, 3.
Ibidem.
3
Apocalips 1,18.
2

MP R

IILEIUBIRII

313

O DESCRIERE A IADULUI

ntiodescriereteologic .
n mp r ia lui Dumnezeu nu intr nimic necurat. Deci ne
putemnchipuicepu inisuntaceiacarer mnnmp r ie,nc dela
judecataparticular ,pentruvenicianesfrit .
ito iceilal i9
- To iceilal i,deicredincioi,dardac nus-aucur itprin
poc in dep catelelor,demndrialor,deslavadeart icelelalte,
trecnlumeanev zut ,aa-zicnd,nstaredeboal ,darn-au pierdut
putin ade-aajungeodat ieinobteaBisericiiluiHristos.
Darpn atunci?
- Pn atuncisufer niad.C ciniadsuntmaimulte feluri de
osndi i.Uniipentruveciivecilor,al iipn lajudecatadepeurm ,
cndiscoateBisericalupt toaredepep mnt,prinrug ciunei
milostenie.
Aici,nvia ap mntean ,vreis tepoc ieti,po is ofaci.Eo
fapt alibert iivoin ei.Dincolo,numaielibertateavoin ei.Ceicen
via atrupeasc aurobitp catului,cuvoiaeraurobinc deaici,ide
aici i-au pierdut libertatea voin ei. Deci, n ce stare de libertate i-a
surprinsmoartea,naceeavorpetrece,ctlevahot r Dumnezeu.
Sufletul a plecat din via a aceasta cu ndemnare de poc in 9
ndemnarea aceasta i se socotete ca bun dei, pentru c n-a des vrit-o,ares petreac niad;darniadnupoates continuepoc in a - nemaiavnd libertatea voin ei - ci suferin a lui e socotit de
Dumnezeuicndva,odat ,cndDumnezeutie,eiertatiel.Poc in anui-opoatedes vrisufletulniadipentrumotivulc acolo
numailucreaz HarulluiDumnezeu.Deci,dac cinevaarfiscosdin
iad, aceasta se datorete ostenelii rudeniilor i rug ciunilor Bisericii
lupt toare, pe care socotindu-le Dumnezeu ca pe-o fapt a iubirii de
oameni, care trece dincolo de hotarele mormntului, va mplini cu ele
ceeacelipseadinpoc in asufletuluiosndit.F r libertatei rar har,
nici o suferin nu pl tete nimic, cu att mai pu in suferin a din iad.
Suferin aaceea,deifoartemare,nurodetenicion dejdedepeurma
ei.Darlibertatea,iubireaiharulcelordepep mntpotnduplecape
Dumnezeus scoat dinmunc sufletulcen-aajunslasfin eniedepli-

C RAREAMP R

314

IEI

n .C ci,precumnimicnecuratnuintr nmp r ialuiDumnezeu,


aanimicbun,orictdepu inarfi,nur mneniadpentrutotdeauna,
subn elegndu-se prin acest bun i rug ciunile Bisericii. Iubirea a
cobortpeDumnezeuntrup,iubireaasf rmatpor ileiadului,iubirea"scoatedinmoarteinutelas s tepogorinntunerec"1. E vorba
de-oiubirear tat prinfapte.Deaceeazicemc iubirean-are marginile omului, nici spa iul,nicitimpul;nupiereniciodat ,eputernic ,
nctstr batedincolodemormntiajungepe celiubit;str punge
iadul care nu-ipoatestampotriv istr batecerul.Iubireaensuirea
luiDumnezeu,princareacreatlumeav zut inev zut ,itoat f ptura care-LcunoatedeTat estr b tut deiubire.Dac am st rui
cum trebuie n iubirea aceasta f r margini, s-ar r sfrnge i n noi
obrianoastr divin ,chipuliasem nareafiilorcuTat l,amaveai
noimul imedensuiridumnezeieti,prinharnuprinnatur ,nprimul
rnd n-amfiaadem rgini intr-omul imedeprivin e.
Iat cerostarembun t ireacelorvii,nunumaipentrufolosul
mntuiriilorpersonale,ciipentruizb vireacelordinnchisoarecare
auplecatdinvia ap mnteasc cupoc in anceput darneispr vit .
Cuadev rat,iubireaecaleaceamaiscurt imaipresusde
orice cale, spre des vrire 2; printr-nsa avem nl untrul nostru
mp r iaCerurilor.
Trupultr iete,dac elocuitdesuflet;iarsufletultr iete,dac
elocuitdeDumnezeu.Aadar,suntoamenicareauntr-niisuflete
vii,isuntoamenicareausufletemoarte3. Moartea trupului este desp r irea sa de suflet; iar moartea sufletului e desp r irea lui de
Dumnezeu. Astfel, un trup viu poate fi locuit de un suflet viu sau de un
suflet mort.
Stareasufletuluidincolodemormntestecontinuareast riisale
p mnteti, fie devia , fie de moarte. Cel ce a nviatnsufletul s u
cunotin aiiubirealuiDumnezeu,ct vremeerapep mnt,acela a
nviatpentruvenicie;iarcelceaomortacesteansufletuls ui
1

Tobit4, 10.
1 Corinteni 12, 31.
3
Apocalips 3,1.
2

MP R

IILEIUBIRII

315

moartea 1-a prins n acestea, acela a murit pentru venicie. Acela a


omort mp r ia lui Dumnezeu dinl untru] s u i a nlocuit-o cu mp r iachinurilorvenice,ncareaintratnc dinvia ap mntean .
Trupulnuareoconsisten sautemeinsinensui,cid inuiete
n temeiul sufletului, al acestei rapturi spirituale, nemuritoare, de
obrie divin . Iar ceea ce d sufletului pecetea de fiin spiritual e
func iunea contiin ei, a acelei cunotin e de sine nsui, n rela ie cu
Dumnezeu, Tat l s u, i cu toate cte decurg din rudenia aceasta 1.
Acesteifiin espiritualeis-a dat trupul ca o unealt ,nucauntovar .
Iardac unomoarecarenuascult decontiin ,cideanimalitate,se
ntmpl c glasulcontiin eitotmaislabseaude,minteatotmaimult
se ntunec , i aa, faptele trupului pun pecetea lor ntunecoas pe
suflet. Sufletul,cunegrijalui,sefaceelounealt atrupului.
Sufletul,am gitdeconvie uireacuanimalitateatrupului,ares
poarte chinurile r sturn rii rolurilorde ndat dup desp r ireasa din
robia uneltei sale.
Intr-un cuvnt de mai-nainte s-av zutc oricefapt trupeasc a
fostmaintiofapt sufleteasc .Oc derencurvieemaintio
c dere n spirit. n spirit e nclinarea i c derea. Iar aceasta e de la
convie uirea cutrupulncare s-a retrasispititoruli-1muncete cu
pofte. Dar ispititorul nu poate face nimic rar consim irea spiritului.
Aceast consim irens nnegretesauspurc fa asufletului;lface
din ce n ce mai mnjit de poftele mpotriva firii. Iar cu trecerea vremii,
trupulsl beteisesatur depofte,pecndsufletul,fiind nemuritor,
n r vindu-secuele,caut s lemplineasc ,chiardac trupulnumai
enstares lefac .Suntpatimitrupeticarenrurescsufletulisunt
patimisufleteticareser sfrngasupratrupului.Slavadeart ,mndria, orgoliu], viclenia, p rerea de sine i altele asemenea, se v d de
departe n inuta dinafar a trupului. Aceast spurcare a obrazului,
sufletulares opl teasc depeurmaconsim iriicupatimileiscatede
vr jmacontrafirii,printr-unchindenedescris.Totuincerc.
Deci, n cazul cnd trupul i-a robit st pnul, cnd petele
animalit ii s-au ntip rit pe f ptura nemuritoare a sufletului, cnd
sufletul s-a aprins de dorin ele trupului, aceste pofte, toate, nso esc
sufletul,i-1'aprind mereu, zorindu-1s lemplineasc nfapt ,chiar
Fapte 17, 29.

316

C RAREAMP R

IEI

dac nu mai are unealta trupeasc , precum o avea n via a p mnteasc .Sufletul,nvia ap mnteasc ,nuaveaocorvoad aagreade
purtatcupoftele,pentruc ele,mplinitecutrupul,id deausufletului
iluzia stingerii lor i deci, mul umirea odihnei. Dar de ndat dup
ncetareatrupului,poftele,stropiiacetiadenoroimproca idintrup
pesuflet,strnescnsufletuldesf cutdetrup,ov paiedepofte,care-1
muncesccelpu intot atta, ct l-archinuiseteapn lamoarte,pe
unulcareartreceSaharain-arg siap .
Sufletul,izgonitdintrupdemoarteaacestuia,ares sechinuiasc nfelulfiec reipatimi,care1-arosnvia ap mnteasc .
Oricentoarcere avoin ei,decioricefapt ,dincoloe cuneputin . Deci uor putem pricepe c fiecare patim pe care a iubit-o
sufletul,nemaavndcums semplineasc ,sestrnetemereu,crete
mereui-1chinuietepeclip cetrececuototmaiaprins v paie.Sufletul,dei chinuitdez d rniciav p ii,numaiarelibertateavoin ei
de-asc pademuncireaaceasta,cumoaveapep mnt.Dac n-a vrut
s scapedepoft ct vremeputeas-ofac ,acum,trecndvremea,a
ajunss numaipoat voiunacaaceea,ciculegesilitroadele amare
ale robiei cu voia. Chinuirea poftelor ce cresc - i,pem sur cecresc,
m rescchinuirea- nuarenicioizb vire,devremecesufletulenemuritorinusepoateucidepesine,cas numaisimt v paiacare-1 arde
cuoiu imedincencemai mare. Un iubitor de argint, un lacom de
avere, un lacom de mncare, un be iv, un curvar, nu scap de tirania
poftelor sale, ci acestea l chinuiesc f r de sfrit i se m resc pe
m sur cenupotfisatisf cute- lipsindtrupul,iarcontiin aistrig
mereu osnda lui Dumnezeu i z d rnicia suferin ei sale. Invidiosul,
trufaul, iubitorul de sine, sunt roi de ur asupra oamenilor, asupra
sufletelor pe care nu le cunosc i asupra lui Dumnezeu. Ura crete
mereu i le macin mintea, zvrlindu-i ntr-o nebunie furioas , dar
des vritneputincioas .Iarchinulcelmaimaretocmaiacestaeste,
c r utatea se vede pe sine m rindu-se n deert i zvrcolindu-se, n
neputin ade-amaifaceceva.Toat ispravaacestorpatimiemuncirea
nencetat ,pn lanebuniaabsolut asufletului.Sufletulardecantr-o
maredefoc.Contiin aivestetenencetatpedeapsaluiDumnezeu,i
arat sufleteledrep ilornRai- ceeaceim retesuferin ele- dar nu
vedepeceicesemuncesccaielnv paiaaceloraipofte;vedens
chipurilefioroasealedemonilor,carente escv paiacare-i arde.

MP R

IILEIUBIRII

317

Precumnvia ap mntean ,lucraHarulasupracelorcesesfineauisporeaneiiubirea,iarladezlegarealordintrup,r mnndn


mp r ia Harului, acesta sporete, des vrind n ei iubirea; aa prin
contrast,nstareadeiadacontiin ei,nmp r iaf r deHar,lucreaz demoniiasuprasufletelorchinuiteisporescneleura.Uraaceasta
care nu poate face nimic, zvrcolirea neputin eifurioase,urademonilorcarechinuiescsufleteleiv dc nuispr vescnimic,uraaceasta
arde, ura aceasta infernal e focul nestins, care nu lumineaz nimic.
Sufletele acelea, care s-auam gitdepoftelelumii,deslavadeart i
detrufiavie ii1,nelatedeiubireadesinecarele-apov uitlatoate
poftele,iat -le necndu-senuracareleardeicares-ant ritpeste
elecaomaremp r iear ului.naceast mp r ieinfernal i-a dus
iubireadesine,primulpuialdiavoluluiitat atoat am girea.
ntr-o aa mp r ie aus sufereto icei ce n-auscoscudes vrire iubirea de sine din l untrul lor, ci au mngiat-o cu toate
pl cerile,ii-asurprinsmoarteanc nen elep i ilaminteinecur i i
lainim .Auplecatcun dejde,ler mnen dejdea.idac sevaafla
cineva dintre rudenii sauurmai, ca s mplineasc pentruei faptele
iubirii,cuacesteaacop rmul imedep catei-i scot din moarte2. Iar
dac Dumnezeu nu pune nim nui n gnd s mplineasc mila i
poc in apentruei,esemnulc nuareplanuls -iscoat dinmunc .
Pentruceicevorfiscoidinmunc seroag iBisericalupt toaredepep mntimijlocetec treDumnezeuiBisericabiruitoare
dinCeruri.ObteaSfin ilornfruntecuMaicaDomnuluimijlocetecu
mareosrdieluminareanoastr ap mntenilor,c multmaiuoar ne
este nou izb virea de munci pn ce suntem n via a p mntean ,
dectdup moartecndvomfilep da idelanuntaFiuluidemp rat,
lega ideminiidepicioare3,adic f r libertateavoin eide-a ne mai
putea schimba i f r putin a de-a mai lucra ceva pentru poc in a
noastr ,devremeceputerilesufletuluisuntlegate.
1

1 Ioan 2, 16.
Tobit 4, 10.
3
Matei 22, 13.
2

C RAREAMP R

318

IEI

Pn lajudecatadinurm - cum zice Sfntul Nichita1 - "lumea


desusfiindnc nedes vrit ,ateapt plinirea,ateapt ntoarcerea
celordintin scu iailuiIsrail,carev dpeDumnezeu.C cilumeade
sussedes vretemplinindu-seprinceicealearg sprecunotin a
lui Dumnezeu.i,odat des vrit ,hot r tesfriturilelumiidejos,
acredincioilorianecredincioilor".

SEMNUL LUI IONA

Cel ce S-astr duitmaimultpep mntculuminareaoamenilor


n cunotin a de Dumnezeu i de cele viitoare, a fost nsui Fiul lui
Dumnezeu. Boierii i mazore ii lui Israil, muca i de vipera r ut ii,
clocoteaudeur i-iastupauurechilei-irupeauhaineledepeei,ori
de cte ori Iisus Se afirma pe Sine a fi mai-naintedeAvraamimai
nainte de a fi lumea. Cuprini de ur mpotriva lui Iisus, c le stric
st pnirea despotic asupra poporului pe care-1 oc rau din vrful
mndriei,senchideaunnebunianecredin ei,carenumaiprimete
nicionv tur desprevia avenic .Dreptaceeaseluaulavrajb cu
Mntuitorul, nctniciunsemnaldumnezeiriiSalenur zbealainima
lornr it ,itotuicereausemn.
Mntuitorulf ceaochiundenueraudinnatere,nviapeLaz r,
iiudeiivoiaus -iomoarepeamndoi,tocmaicas nur mn semn.
Pe acetiiudei necredincioi ipe to iurmaiilor,de atunci i pn
ast zi, Mntuitorul n-a putut s -i vindece, fiindc orice boal sufleteasc are leac i iertare, numai p catul mpotrivirii fa de adev rul
propov duit, ar tat i dovedit, nu are nici ndreptare, nici iertare.
Nentrerupt au stat mpotriva Fiului lui Dumnezeu, cernd un semn, ca
prin els fie constrni s cread . Dar einuvoiau s cread , ci doar
ispiteaupeDumnezeu,deaceeaIisusler spundecuvinteleacestea:
"Neamvicleanipreacurvar,ceresemn,darnu
isevadadectsemnulluiIonaproorocul.C pre1

Sf.NichitaStithatul,Desprecunotin ,despreiubireidespredes vrireavie ii,"Filocalia,Bucureti,1977,ed.I, voi. 6, p. 352.

MP RATULEIUBIRII

319

cum a fost Iona n pntecele chituluitreizilei


treinop i,aavafiiFiulOmuluininimap mntului,treizileitreinop i."1
Darnecredincioiideatunciidintoatevremilenusedaub tu i
nici de semnul lui Iona. Iar semnul lui Iona e minunea nvierii Domnului,chez ieianvieriinoastreitemeliacretinismului.
Dar,s l rgimpu in"semnulluiIona":
Dumnezeu sl vitul, n nem rginita-I cunotin , prin care tie
toate mainainte de a filumea,tie c r utatea necredin einuva fi
nvins dectatuncicndfiecare dintreoamenivatreceelnsuiprin
semnulluiIona.ivortrecenunumaitreizileitreinop i,citoate
zileleianiicevorfipn lasemnulce-i va birui, care este: nvierea
mor ilor.
"Iat Euvoideschidemormintelevoastreiv
voi scoate pe voi, poporul Meu, din mormintele
voastreivoipunenvoiDuhulMeuive invia,
numai astfel ve i cunoate, c Eu sunt Domnul,
Celceamzisiamf cutacestea."2
Minuneaaceastadumnezeiasc vafideodat cuadouavenirea
Mntuitorului, - dup Sfin iiP rin itotntr-ozideDuminic ,precum
a fost i nvierea Domnului. Mirele vine la miezul nop ii, adic pe
neateptate,cndnimeninusemaigndetetocmailanviereamorilorilaadouavenirenslav aMntuitorului.Vafintr-o vreme de
adnc noapteamin iioamenilor.
"Inceledinurm vremialemp r iei,cndcei
c zu idelacredin vorfitar num r...."3
Iat semnulluiIona,princareaus treac to ioameniidintoate
vremileilocurile,cndspaimavafimare,nctmul i arvreas moa1

Matei 12, 39-40.


Ipechiil37, 12-14.
3
Daniil, 8. 23.
2

320

C RAREAMP R

IEI

r ,darnumaipot,- tnguireaedegeaba;iaavorfitraidiniadi
deprinmorminte,ladareadeseam nziua-nfricoat ajudec iidin
urm .
n elepciune 4:
20. Veni-vornsp imnta idetiin ap catelor
lor,if r delegilelorivormustrapefat .
n elepciune5:
1. Atunciceldreptvastacumult ndr zneal
naintea celor ce l-auprigonitiaudispre uitpre
ulostenelelorlui.
2. Iarei,v zndu-1,sevortulburacucumplit
fric isevorminunademinuneamntuiriidrep
tului.
3. Eivorzice,c indu-seninimalorigemnd
ntru strmtoarea duhului lor: acesta este pe care-1
aveamalt dat debatjocur itob deoc ri.
4. Nebunii de noi! Am socotitvia aluioc pial imoartealuiotic loie.
5. iiat ,cumafostsocotitprintrefiiilui
Dumnezeu,ipartealuintresfin i.
6. Aadarnoiamr t citdelacaleaadev rului
iluminadrept iin-astr lucitpentrunoiinou
soarele nu ne-a r s rit.
7. Ne-ams turatdec r rilef r delegiiiale
pierz rii,amstr b tutpustiet ineumblate,iar
calea Domnului n-am cunoscut-o.
8. Ce folos ne-a adus trufia? La ce ne-a slujit
bog iaitoat falaei?
9. Toateacesteaautrecutcaumbraicao
veste, ce se duce pe aci ncolo.
13.Totaainoine-amn scutiamispr vitcu
via ainuputems ar t mniciunsemndefapt
bun ,cintrur utateanoastr ne-am risipit.

MP RATULEIUBIRII

521

n ziua aceea nu mai ncape trguiala ntre credin i necredin , atunci v d to i, - nu mai trebuie s cread . Atunci, dar cu
des vriretrziu,sufletul,primindu-itrupulpentrutotdeauna,iva
des vricunotin apecaren-a vrut s-oprimeasc pn ceeranvia a
p mnteasc .

M RIMEAR SPUNDERII

n ziuaaceleinfricoatecunotin ecuDumnezeuvafovedere
minunat :toatefaptelefiec ruia,pecarele-af cutntruascuns,acum
suntdatepefa ilevedenunumaicelcele-af cut,cito ioamenii,
dimpreun cu ngerii, v d deodat ntreolalt toate faptele lor i ale
tuturora. Mai mult dect atta: oamenii au s vad i toate unn rile
faptelor lor, n urmaii i n naintaii lor. Au s vad pe Cuvntul lui
Dumnezeu, pe care trebuiau s -L primeasc i s -L asculte, ca s nu
pricinuiasc osnd pesteaamul imedeoameni.
CuvntulluiDumnezeuivajudecapeeidup faptelelor.Vor
vedea toate vorbele ce au spus ct au tr it n lume, i-i vor vedea i
gndurile i c r ile ce au scris,dimpreun cutoate urm rile lor peste
oameni.P rin iiivor vedea faptele n copiii lor; toate se vor descoperi n ziua aceea.
Iat de ce o judecat dreapt i venic nu se face dect chemndu-seto imartorii,to ioamenii,dintoatevremile,s -ivad toate
fapteleis -icunoasc toateurm rileloripedreptates -iiaplata
venic .Atuncimatelo iiluiColumbvorvedeaturmadenebuni,pentrucareaus deaseama,c le-au adus cu fapta lor germenele nebuniei.Luthersevavedeapricinuitorulpuzderieidesecte,iarnela iilui
sevorap raieideurgiajudec ii,zicnd:"Doamne,Doamne,aunu
n numele T u am profe it i cu numele T u am scos demoni i n
numeleT umulteminuniamf cut?"Darcap t r spunsul:"Niciodat nu v-an cunoscut pe voi. Duce i-v de la Mine, cei ce lucra i
f r delegea!1'ivormergeculucr toriif r delegiito iceice-au asMatei 7, 22-23.

C RAREAMP R

IEI

cultatdeei.iaamaideparte,fiecarevavedeaivaculegeroadele,
neb nuitdemari,alefaptelorsale,fiebune,fierele.C civia ap mntean eravremeasem natului,iarvia aviitoare,vremeaseceriului.

LEGILEJUDECA II

Ziuajudec iiomuluietotodat iziuanateriidinnoualumii1,


cndvafiCernouip mntnou,c ciacesteacaresunt,deistovvor
arde2.Deodat cuaceast minunea nnoirii cosmosului prin foc, omul
ennoitprinfoculjudec ii.Astfelpep mntsuntadeseoripuzderiide
legiomeneti;lajudecataluiDumnezeusuntnumaidou :legeaiubirii
de Dumnezeu i legea iubirii de oameni, n care se cuprinde toat
Scriptura.Inlocdedosare,suntc r ilemor iiiCarteaVie ii,ncare-s
scrise toate faptele oamenilor.
n ziua judec ii se mplinete des vrit cuvntul, care zice:
"Milaiadev rulmergnainteaTa',c ciatuncioameniivorfintreba i despre: 1. faptele iubirii i 2. m rturisirea dreptei credin e, dup
cuvntul:
"Cine se va ruina de Mine i de cuvintele
Melenneamulacestapreacurvarip c tos,i
Fiul Omului se va ruina de el cnd va veni
ntrum rireaTat luiS u,cusfin iingeri"4.
Milaiadev rul,iubireaicurajulm rturisiriiluiDumnezeu,iar
pedealt parte,uraiminciuna,acesteaidespartpeoamenindou ,
nbuniir i,precumdespartep storuloiledecapre;oilede-a dreapta
icaprelede-a stnga.
Iubirea lui Dumnezeu nici lajudecat nuuit pes raciipecare
i-a iubit, numindu-Senloculloribinecuvntndpeceiceauavut
mil :
'Matei 19,28.
2
2 Petru 3, 13.

1
4

Psalm 88, 15.


Marcu8, 38.

MP R

IILEIUBIRII

323

"Fl mnd am fost i Mi-a i dat s m nnc, nsetat am fostiMi-a idats beau,str inamfost
iM-a iprimit,gol,bolnavintemni amfosti
a i venit la Mine, - c ntruct a i f cut acestea
s racilor, fra ilor Mei mai mici, Mie Mi-a i f cut.
Veni i, binecuvnta ii Tat lui Meu, de moteni i
mp r ia, cea g tit vou de la ntemeierea lumii".
Faptele iubirii de oameni i-auaduspeacetianmp r iaiubirii
lui Dumnezeu.
Iarcelordelastnga,pentrufapteleiubiriidesine,carecalc
pesteoameniinesocotetepeDumnezeu,levaspuneosnda;
"Duce i-v delaMine,blestema ilor,nfocul
celvenic,g titdiavoluluiingerilorlui".
Pentruc :
"Fl mnd am fost i nu Mi-a i dat s m nnc;
nsetat,inuMi-a idats beau;str in,inuM-a i
primit, gol, bolnav i n temni am fost i n-a i
venit la Mine".
isevorap raacetiazicnd:
"Doamne cnd Te-amv zutfl mnd,saunsetat, sau str in, sau gol, sau bolnav, sau n nchisoareinu i-amslujit ie?"
"ntruct nu a i f cut acestea s racilor, fra ilor
Mei mai mici, pe care pururea i-a iavutntrevoi,.
nici Mie nu Mi-a if cut!"1

'Matei 25, 31-40.

C RAREAMP R

324

IEI

LUCIFERIANTIHRIST

Dar, ntre cei de-astngavamaifidefa nc cineva:Lucifer,


sauSatana,cungeriis i.Celdinurm vafijudecatiSatana1,arpele
celmarecareaam gitattalume.El,Lucifer,careafostodat nger,
vafijudecatdesfin i 2,adic decretini.C cisfin ii,subpovar de
trupfiind,audobnditsfin enia,pect vremeel,duhfiind,apierduto,pierzndcudnsulipuhoaie de oameni.
DarLucifer,nnebuniar zvr tirii,vrnds sefac maipresus
deDumnezeu,nicinziuajudec iinusevasupunecuunacudou ,
c citrufianuarendreptareniciodat ,cisevaap ra:
- Ce vrei, "Dumnezeule", asupra mea9 Nuvezic -s mai presus
deTine?C maimul isuntceicemi-auslujitmie,dect ie?
"... Satan , Satan , dornic de pustiire,... cu dor atept ziua nfricoatei judec i s v d r spl tindu- i Atotputernicul Dumnezeu,
dup faptacarene-aif cuttunou ."'
C ci atunci Mntuitorul nostru, Dreptul Judec tor, cu suflarea
guriiSale,ivapr v lipeto i:iadul,moartea,diavolii,peAntihristi
pe dumnezeul nebun i pe to i cei nescrii n Cartea Vie ii i va
cufunda n marea cea de foc, n moartea cea de-a doua4. Aa ncepe
Gheenadecontiin echinuiteidetrupuriarsedeunfocntunecosi
tar desfrit,foccesedeosebetedecelcunoscutdenoi,precumse
deosebetefoculzugr vitdepictoridefoculadev rat.
Dumnezeu taie para focului n dou ; cu puterea arz toare, dar
neluminoas ,ardep c toii,iarcuputerealuminoas ,darnearz toare,
str lucete pe sfin i. Aa c pe unii i lumineaz nearzndu-i, ca un
Soare neapus n vecii vecilor; iar pe al ii i arde neluminndu-i, ntuneca iilantunerec,nvecii vecilor...
i d inuiete Gheena ca m rturie venic , pentru toat zidirea
Sfntului Dumnezeu, ca s nu mai cad nimeni ispitit de noutatea
p catului,care,des vrindu-ir utatea,ad rmatattazidire.

2 Petru 2, 4. 21
Corinteni 6, 2.

Psalm 137, 8-9.


Apocalips 20,11-15.

MP R

IILEIUBIRII

325

PENTRUOGREEAL VREMELNIC ,OPEDEAPS VENIC ?

ntrebareaaceastazvcneteaproapentoatemin ile.ntr-adev r,pentruc n-aifostmilostivcus racii,fra iimaimiciailuiDumnezeu, pentru c nule-ai dat s m nnce, nu i-ai mbr cat, nu i-ai
primitcnderaustr ini,nui-aicercetatcnderauntemni ,numai
pentruattavin ,f cut ntr-ovia scurt ,sepoatecaDumnezeus
tedeafoculuiidiavolilors temunceasc nvecii vecilor?
Cetain arputear spundeilantrebareaaceasta?
Totuiester spuns:
Celfl mndinsetat,gol,str inibolnavi,pestetoateacestea,ntemni ,nn elesultainic,numaisunts racii,ciMntuitorul
IisusHristosnsui,peCarel avem n noi, n fiecare, de la Botez.
Dac nvremeavie ii,nvremeamin iideplinenunentoarcem
delaceledinafar ivremelnicelaceledinl untruivenice,laf ptura noastr cea n scut de la Dumnezeu, la Hristos Cel ce petrece n
adncul profund,darapropiatalfiec ruiom;dac nuvomc utadarul
nateriinoastreceleidinDuhulSfnt,atunciHristosIisusseafl n
noi: fl mnd i nsetat, gol, str in i bolnav de durerea ntunec rii
noastre,ipedeasupra,ntr-otemni ncaremiun viermiipatimilor
ierpiir ut ilor.C cinumaif cndacestealuiIisusceldinnoi,le
facemisemenilornotri.
"Sepoates nucunoate ic HristosIisuseste
n voi? Afar numai dac nu sunte i cretini netrebnici"1, zice Sf. Pavel, asprindu-sec treCorinteni.
Iat sefacelumin ...
Adic noi,fiecaredinnoi,oritim,orinutim,oricredem,ori
nucredem,purt mpe HristosIisusipeDuhulcelSfntntemelia
f pturii noastre celei duhovniceti. Hristos Iisus cel cu Cruce, este
aadar piatra unghiular , temelia zidirii noastre celei duhovniceti.
Aceastaeadev ratpentruto iceiboteza i.Cndns ,"dinnmul irea
2 Corinteni 13, 5.

C RAREAMP R

326

IEI

f r delegii,dragosteadeDumnezeuamultorasevar ci"1, cnd "grija


acesteilumiinel ciuneaavu iei(materialismul),n bu cuvntul
lui Dumnezeu i-1 face neroditor"2, atunci credin a se va stinge, i
atunci se vor ar ta cei neboteza i care nu vor avea de temelie pe
Hristos i nici temelia n Hristos. Pricepem de aici, c n aceeai
situa ieaneboteza ilorsuntito isectariicareseleap d deprimuli
singurulbotez,devremece:"EsteunDomn,ocredin iunBotez"3.
Decibotezulaldoileaelep dareadeprimulisingurulbotez.Vaide
zileleivenicialor.Iat prinurmareunr spunsdescoperit.
Acumtimpecelcefl mnzeteinseteaz dup noi,acum
timpecine inemntemni pevia ,dac nucumvane-amlep dat
deElcuvoianoastr ,saucunel ciuneadiavolului,iaaII r stignimziinoapte, cttr im.
SfntulPavelnenva :
"Nimeninupoate pune alt temelie,dect cea
odat pus ,careesteIisusHristos.Iarpeaceast
temelie,carecezidete:aur,argint,pietre scumpe,lemne,fnsautrestie:lucrulfiec ruiaseva
face cunoscut; l va da pe fa ziua Domnului.
Pentruc aceast zisedescoper prinfoc,ice
fel este lucrul fiec ruia: focul nsui va cerca-o.
Dac lucrullui,pecare1-acl dit,var mne,plat
va lua; dac lucrul lui va arde, va fi p guba de
plat ,darelsevamntui,ns aa,caprinfoc"4.
E limpede. Fa de Hristos Iisusdin noi i de Duhul S u cel
Sfnt, temelia i via a noastr cea dup Dumnezeu, putem avea n
vremeavie iinoastrep mntetiunadinceledou atitudini:fietr darea lui Iuda, fie iubirea luiIoan.Delaacesteasedecidesoartanoastr
nveciivecilor.Dac amtr ianiiluiMatusalemtotaaamface.
Prinurmare:"Nueste nedreptatela Dumnezeu",cndned o
plat venic pentruomic decizie.
1

Matei 24, 12.


2
Matei 13,22.

3
4

Efeseni4, 5.
1 Corinteni3, 11-15.

MP R

IILEIUBIRII

327

CHEMAREA LA NVIERE

TaineleluiDumnezeugl suiescnainte:
"Amin, Amin, gr iesc vou , cine ascult cuvntul Meu, i crede n Cel ce M-a trimis pe
Mine,arevia venic ilajudecat nuvaveni,
ci s-amutatdinmoartelavia "1.
t u!

Hot r te-tesufletealluiDumnezeupentrucuvntulTat lui

Cnd a trimis Mntuitorul pe cei doisprezece ucenici, deprinzndu-ilapropov duireamp r ieiCerurilor,printrealteporunci,le-a


datiaceasta:
"nvia ipeceimor i"2.
Poruncaaceastaoaveminoipreo ii,urmaiiSfin ilorApostoli,uceniciideaziaiDomnului.ns ,nupentrutrupurii-afostgrij
Domnului,cipentrusufletelemoarte,pentruoameniic roralemerge
numelec -sviidar,netr indnv turacretin ,suntmor i3.
A g sintine pe Hristos,Cel cu Cruce,temeliata dumnezeiasc ,iacl dipeeavia ata,adezvoltavia aluiHristosnvia ata,
astaenviereatadinmor i,naintedenviereaceadeobte.
"Fericitisfntestecel care are parte de nvierea cea dinti. Peste acesta moartea cea de-a
doua, nu are putere."4
"Amin,Amin,gr iescvou ,c vineceasul,i
acumeste,cnd_mor iivorauziglasulFiuluilui
Dumnezeuicarevorauzivornvia."5

oan5,24;
Matei 10, 8.
Apocalips 3,1.

Apocalips 20,6.
Ioan5, 25.

328

C RAREAMP R

IEI

Acievorbademor iiacetia,c roralisepare,dup nume,c -s


vii.Evorbadeonvierendeosebi,nudenviereaceadeobte,cnd
vornviaitrupurile,deaceeazice:
"CARE vor auzi, vor nvia".
C ci glasul Fiului lui Dumnezeu, este glasul Care, prin preo ii
Bisericii, ucenicii i trimiii S i din toate vremile, cheam mor ii la
nviere.

Clopotni aM n stiriiPrislop,
conceput izidit deP rinteleArsenie
n stil athonit, n anul 1952.
Desen realizat n email.

P rinteleArsenie,la36deani,cnda
nceputs scrieCrarea mpriei, n anul 1946.

POSTFA A

PersonalitateaP rinteluiArsenieBoca,ntremultiplele-insuiri
o are ntr-un grad elevat pe aceea de a insufla un sim mnt tainic al
evlavieiaceloracareseapropiedeea.Aaseiexplic num rulcrescnd pe zi ce trece al celor ce urmndu-i pilda i ndemnul, ei nii
sporescnvia aceambun t it .Tuturoramp rt itcuvntdezidire,
fie mpreun ,fienparte,dup trebuin ,multorascriindpentruomai
temeinic pov uire. i aa cum se ntmpl n cele duhovniceti el
nsui se mbog ea pe m sura n care d dea altora. De aici iscusin a
duhovniceasc aparte din care ne d prilejul s ne mp rt im prin
cartea de fa , l sat n manuscris, ca m rturie a dragostei pentru
sufletele ce au nevoie de mngiere n ncerc rile vie ii p mnteti i
c l uzirepecaleaceleicereti.Secuvinecalasfritulcitirii,desigur
mereu reluate, s aducem prinosul recunotin ei ostenitorului pentru
ctigulsufletescnepre uitpecare1-aprilejuit.Eradeateptatcaacela
care att de m estrit a mnuit penelul spre mijlocirea vederii celor
nev zute,s foloseasc nacelaifelicondeiul,nf ind minunatele
peisajespiritualestr b tutedeCrarea mpriei. Carteaarat ntr-adev rctesuntc ile,pildele,chem rile,luptele,problemele,dezleg rile
ilucr rilevie iicretinenceleaptep r i,num rsimbolicpentrutot
ceea ce este sfntidincarechiarcelmaismeritcredinciospoateg si
caproprie,m caroc r ruiespremntuire.
Prefa a(Cuvntulnainte)atrageluareaamintelafirulc l uzitor,
i anume: tr irea nv turii cretine. Postfe ei i revine datoria de a
reaminti avertismentul dat lectorului, dispunndu-1spreunbilan sufletesciestelesneacunoatecumntreagaiconomiealucr riisestrucC RAREAMP R

IEI

tureaz pedimensiunileuneimarin l imispiritualeoglindindl untrul


scriitorului: chipul n care a l sat s ncol easc n toat fiin a sa
s mn amiraculoas acuvntuluidumnezeiescsprerodiredevia din
belug.
Smeri iiostenitoriceau datlucrarealaluminatiparului auavut
gndulndreptatspreacestscop,cunoscnddesigurdorin aautorului,
care pe ndelete i vreme ndelungat a cules din Scriptur i Tradi ie
Sfnt ceeacearr spundepelerinuluideazipeCrarea mpriei lui
Dumnezeu sau ceea ce i-arfi maipotrivit spre ajungerea la int .ParcurgndC rarea,alc tuitorulrndurilorcembrac aproapevemnt
deimnografiefaces sesimt aevea- iceeaceesteminunat- c Iisus
HristosCeldepeCrucenso etepecelcecucredin sencumet la
suiulsfnt.
De altfel pelerinajele ortodoxe ncredin eaz obinuit despre
aceasta;iar Sfnta M n stire Prislop,una dintre vechile vetre mona-

haleromnetiicareaavutprivilegiulafirectitorit icondus de
Prea Cuviosul Ieromonah Arsenie Boca, ilustrnd totodat prin cele
f ptuitepn ast zistaturasaspiritual ,esteceacare n cadrul Episcopiei Araduluii Hunedoareiofer ca peunadintre roadelenevoin elor
c lug reti ale celuicevegheaz n intirimulcinstituluiaez mntla
toat bunarnduial ,acestefiledefilocaliesprebinecuvntare.
f T I M O T E I Episcop
alAraduluiiHunedoarei

IubiteP rinteArmenie,
A fost o vreme cnd te-amtiutpictordesufletedup modelul
DomnuluinostruIisusHristos.Cevremen l toarecndtoat aralui
AvramIancusemicanpelerinaj,cntndcuz padapn lapiept,
spre Smb ta de Sus, ctitoria voevodului martir! O fi fost aa de la
Dumnezeu ca toat acea bulboan spiritual uria s se desumfle la
comand caicumn-ar fi fost?
CeeaceamadmiratlaSfin iaTaec nute-ail sat.Dinzugrav
de suflete, fericite s semodelezedup Domnultuturor,iat -te zugrav
debiserici,adic alcelorcepoart pechipurilecuvioasereflexuldes vririiFiuluiluiDumnezeu.Eomaremngiere,acumcndnumaiai
prilejuls des vretipeaspiran i,s po imngiacupenelul pe cei
des vri ipentrua-idapild pezidurilesacre.
Micabiseric delaDr g nescuarenoroculs simt pezidurile
ei zugr vite predicile fierbin i, pe care miile de oameni le ascultau la
Smb tadeSus.
Eopictur nou caipredicade-atunci.
Nimicntunecatnaceast prim var carembrac cuplainfloritbol ilebisericii.Eolumin detonurideschisec trelumecaspiritul
ichipulMntuitoruluicoborts neaduc luminadesus,ceiradiaz
dinpicturaSfin ieiTale.Eunstilnou,eopictur nou ,dup viziunea
nou pecareopor insuflet.
Picturasacr eistorianimaginiavie iiMntuitoruluiiacelor
transfigura ideEl.Adic imaginearaiului.Sfin iaTaain eless facio
pictur transfigurat n nuan e clare i deschise, paradiziace pentru a
sugera lumea feeric de dincolo. Biserica de la Dr g nescu iradiaz
luminaraiului.Ceeacedomin neapn acumeimagineaMaicii

334

C RAREAMP R

IEI

sugera lumea feeric de dincolo. Biserica de la Dr g nescu iradiaz


lumina raiului. Ceea ce domin n ea pn acum e imaginea Maicii
Domnului. Cea care ocrotete biserica din bolta altarului e pur i
simplumagnific nmilostivireaeidemijlocitoarealumiic tredumnezeescul ei Fiu. Cea care plutete vizionar peste Sinodul de la Efes e
f cut dinatteanuan einumaidinnuan enctnicinuparepictur ,
ci o apari ie vaporoas idiafan care,cu cerescul Prunc n bra e,
apares nt reasc pesinodalic eaentr-adev rMaicaluiDumnezeu - 08OTOKO(J.
Nichifor Crainic

Not :
Aceast scrisoareafostdat deNichiforCrainicuceniculuis u
spiritual p rintele Arsenie Boca dup ntlnirea de cteva ceasuri pe
care au avut-ontoamnaanului1971,nBisericadinsatulDr g nescu
delng Bucureti,pecarep rintelencepuses opicteze.
Dup maimulteconvorbiriavutenBucureti,NichiforCrainic
avenits pecetluiasc ,cuiubireaicompeten acucarescriseseNostalgia Paradisului, valoarea picturii ucenicului s u ajuns p rinte duhovnicescdestatur filocalic .
Men ion mc nvremeacndlaM n stireaBrncoveanu-Smb tadeSusizbucniseacea"bulboan uria spiritual ",NichiforCrainiceraocrotitdeP rinteleArsenie,cuncuviin areaMitropolituluiNicolae B lan i cu consim mntul tacit al lui Petru Groza care, cu
prilejul unei ntrevederi, i spusese P rintelui Arsenie: "Omul acesta
trebuiep stratpentruneamulromnesc".
Aaseexplic primeletreiparagrafealescrisorii,caredescriu
aadesugestivin l torceeaceNichiforCrainicav zutia tr itcu
25deaninurm .
Scrisoarea e neterminat , urmnd s o completeze pe m sura
naint riipicturii.Darn1972NichiforCrainics-as vritdinvia la
vrsta de 83 de ani.
Monahia Zamfira Constantinescu

M RTURISIRI

Apari ia c r ii Crarea mpriei a Prea Cuviosului P rinte


ArsenieBoca,estecaoadev rat "man cereasc "pecarefiiis iduhovniceti - i nu numai - o ateapt de aproape cincizeci de ani.
Conceput irealizat nurmanumeroaselorexperien espiritualepe
careSfin iasale-aavutnminunatalucrarepecareadesfaurat-o n
mijloculcredincioilor,lucrareadefa esteunr spunscretinlaunele
problemeesen ialecareaufr mntat,fr mnt ivorfr mntaexisten a
uman .
Porninddelaalegereatitluluic r ii:Crarea mpriei, putem
spunec lucrareaP rinteluiArsenieareolinieorientativ ,ntructn
eanisearat "calea"careducespremp r ialuiDumnezeu.
Sfnta Scriptur ne nva c exist dou "c r ri";una duce la
pieire,imul isuntceicemergpe ea; iar alta (cf. Ioan 14, 6) duce spre
"Cetateanoastr st t toare"dinceruri(cf.Evrei13,14)ipu inisunt
cei ce merg pe ea (cf. Matei 7, 13-14).
Mntuitorul nostru Iisus Hristos "S-amicoratpeSine,aluat
chip de rob, facndu-se asemenea oamenilor,ilanf iaredovedindu-secaunom"(Filipeni2,7),tocmaipentruanear ta"calea",mergndElnsuiprimulpeea.
C rareamp r ieiestrmt i"plin despini",peeavorputea
s mearg numaiceices-auhot rtirevocabils luptecu ispitele, cu
p catele, cu cel r u. E o cale anevoioas , deoarece a c l tori pe ea
nseamn s fiintr-ocontinu trezvie,ntructcelr u:"r cnetecaun
leu,c utndpecines nghit "(cf.I Petru 5, 8).
LucrareaP rinteluiArsenieCrarea mpriei descrie punct cu
puncttainamntuiriineamuluiomenescs vrit deMntuitorulnos-

336

C RAREAMP R

IEI

truIisusHristosi"oferit ndar"tuturorcelorcarecredi-Lm rturisesccuvia aicufaptelelor.


Prea Cuviosul P rinte Arsenie a fost unul dintre cei mai mari
teologi-duhovnici ai monahismului romnesc din ultimii 50 de ani. nzestrat de Dumnezeu cu multe daruri, "ce nu au fost puse sub obroc", a
c utat "s se fac tuturor toate", dup ndemnul Sfntului Apostol
Pavel. Lumina intelectual ispiritual careeranSfin iaSa,ctigat
prin studiu i medita ii adnci, dar i prin coala suferin elor i a
r bd rilor de tot felul, a luminat pe to i cei ce i-au ascultat i urmat
sfaturile,fielaM n stireaSmb tadeSussauM n stirea Prislop (de
lng Ha eg),fielabisericadinDr g nescu(delng Bucureti)saula
Aez mntulm n stirescdelaSinaia.
P rintele Arsenie a sim it c n Biserica noastr str moeasc
estenevoiedeunnouduh,celalSfin ilorP rin i.Preocupatdintinere e de via a i operele Sfin ilor P rin i, a dorit cu toat ardoarea ca
nv turaivia alors fiecunoscut itr it deto icredincioii.
"PreaCuviosulP rinteIeromonahArseniearenviatcuvia ai
cu propov duirea duhul Filocaliei n via a religioas a poporului
nostru", spunea P rintele Profesor Dumitru St niloae (vezi dedica ia
Filocaliei, voi. III, Sibiu 1948). Apoi, "Prea Cuviosul P rinte Arsenie
Boca mpreun cu micarea religioas din jurul M n stirii Brncoveanu sunt ctitorii Filocaliei romneti", afirma din nou P rintele
ProfesorDumitruSt niloaen:Cuvntnainte,(Filocaliavoi.III,Sibiu,
1948, p. 2.)
A fost preocupat de tot ceea ce este bun i sfnt pentru via
c utnd"s culeag ,dup sfaturileSfin ilorP rin i,miereainectarul"
inteligen ei i spiritului uman spre a le converti n izvoare de progres
spiritual.
Genera iidecredincioiaucrescutis-auformatsubimpresiai
lucrareapersonalit iideexcep ieaP rintelui.Locurilepeundeatrecutaur masmarcatepentrutotdeaunadeamintireaSfin ieiSale.A
fostcunoscutn ar ipestehotare.Devia aiopera P rinteluis-au
interesatoameniiteologideseam ;uniidorinds -i editeze opera n
str in tatenaintecas apar n ar .
Afostc utatiascultatntimpulvie iisaledeomul imedeoameni:delaoameniisimplipn laprofesoriiuniversitari,icontinu s
fiec utatidup moarte.

M RTURISIRI

337

Cartea Crarea mpriei estedialoguldetain pecareP rintele 1-aavuti1 are cu fiiis iduhovnicetideatunciideacum.Ea
esteoadev rat sintez anv turiifilocalicedinBisericaOrtodox .
nduhulSfinteiScripturiialSfin ilorP rin iac utats t m duiasc sufleteleitrupurilebolnavedecancerulp catului.S-a folosit
cudestul chibzuin iderezultateletiin eitimpuluiSfin ieiSale,n
scopul p trunderii ct mai adnci n tainele fiin ei umane, n vederea
descoperirii cauzelor p catelor i a nl tur rii lor prin lucrarea Mntuitorului nostru Iisus Hristos l sat Bisericii. Iat de ce lucrarea
P rinteluiesteateptat attdemult.
Tonul blnd i p rintesc, plin de n elepciune - aproape fiecare
propozi ieesteoaxiom - irezerv lucr riidefa unlocunicnliteraturateologic romneasc ,aacumunicntr ireinv tur afost
iautorulei.
Preot Prof. Univ. Simion Todoran

NOT ASUPRAEDI IEI


13 iunie 1946
D ruiesc P rintelui Protopop Nistor
dinBraov,acesteprimepatrucapitole,
n manuscris, probabil ale unei c r i viitoare, pentru ostenelile ce-af cutcas le
aflecuprinsulnaintedelefuirealordefinitiv - cu rug mintea de-a opri multiplicarea i publicitatea manuscrisului, din
pricina repetatelor revizii.
D ruit cu p rintesc iubire tuturor
cititoriloriostenitorilor,
Arsenie.

Aceast dedica ie scris de P rintele Arsenie l murete deplin


nceputulievolu ia Crrii mpriei. Amg sit-o pe un exemplar
care cuprindea cele patru prime capitole. N-ampututaflanc dac mai
estecinevadinfamiliaP rinteluiProtopop,darfaptuldovedetec ori
P rintele Protopop, ori urmaii n-au respectat rug mintea P rintelui
Arsenie, i aa se face c s-a r spndit aceast prim schi i s-a
multiplicatntrecredincioi.
Pecontracopertamanuscrisuluiseafl urm toareanoti :
Prima schi aCrrii, pentru iulie 1947.
Corecturiledefa s-aut cutdup unan,
n vederea lui august 1947.
Urmeaz ,maijos,treisubtitluri,dintrecareP rinteleasubliniat
pe ultimul:
Unr spunscretinlatrebuin elevremii.
Unr spunscretinlaunele probleme ale vremii.
Un rspuns cretin la nelinitile vremii.

NOTAASUPRAEDI IEI

339

Pepaginaurm toarest scriscucreionul:3iunie1946- 19 iulie


a.c.(probabil1947),ceeacedovedetec scriereaCrrii a nceput n
vara anului 1946, cndauvenitlaM n stireaBrncoveanu-Smb ta
deSusprimaseriedestuden idinBucuretiidinaltecentreuniversitare.
Aceast vacan spiritual ,lacarene-am dus nti cu scepticism,
ne-a cucerit repede i ne-a nfl c rat pe to i, nct i n anii urm tori,
1947-1948,mergeamcuconvingereientuziasmnminunataaezare
deatunciaM n stiriiBrncoveanu,cas ascult mndrum rileP rintelui Arsenie devenit duhovnicul nostru. A putea spune c pentru
fiecareeraaltul,dup structura,educa iaicerin elefiec ruia.Seidentificacufiecare,cas -lajutes -idescifrezeinten iadivin ascuns n
destinulfiec ruia,faptcarelavrstatinere iinu-1 prea pricepe nimeni,
sauntrebarepecareaproapeniciuntn rnui-opune,nui-o punea
atunciicuattmaimultnui-omaipuneast zi,cndnuduhovnicul
este c l uza tinerilor. Ast zi se folosesc toate mijloacele, mult mai
multdectatunci,pentruatrezictmaidevremeinstincteleiandep rtaastfelpetinerideinterioritatea,desufletulidespiritualitatealor.
P rinteleArsenieadorits l mureasc maialespetineris -indrepte
via anc dintinere edup legiledivine,prevenindu-ideurm rilecare
atrn asupra p catelor, sfatuindu-i s -i cl deasc via a pe temelia
Hristos.Fiedecicaaceast carteieit dinceamaiprofund contiin
duhovniceasc s fie primit spre zidirea sufleteasc a genera iei de
acum.
Avalana poporului i a tineretului spre M n stirea Brncoveanu-Smb tadeSus,foartesugestivprins idescris deNichiforCrainicnscrisoareademaitrziu,adeterminat"lefuirea"iamplificarea
continu aCrrii mpriei pn nnoiembrie1948,cndP rintelea
fost dus cu maina de Mitropolitul Nicolae B lan personal, nso it de
Protoiereul-Vicar T. Belacu i Arhidiaconul Circov, la M n stirea
Prislop de lng Ha eg, str veche m n stire ortodox de la 1400,
ctitoria Sf. Nicodim de la Tismana i Vodi a, rectitorit de Domni a
ZamfirafiicaluiMoiseVod dinBucureti,redobndit decurndde
subst pnireaabsurd agreco-catolicilor,pentruafirestaurat .De
fa aumaifostpreotulFaurdinSilvauldeSusiautorit ilelocale.

340

C RAREAMP R

IEI

V zndMitropolitulparaginalocului,abisericiiiacl dirii,a
spusP rinteluiArsenie: "Din orice lucru urt, un om cu talent poate
faceunlucrufrumos;darcnd isevaurte-ntorci napoi".
Decinuautorit ilevremiil-auscospeP rinteledelaM n stireaSmb ta,trimi ndu-1launschitgol,f r importan ,cumseinsinuiaz ntr-o carte tip rit la Braov n 1993. Iar schitul este tocmai
M n stireaPrislopalc reialtreileactitoradevenitP rinteleArsenie,
care a adus-olanf iareaifrumoasadezvoltaredeast zi.
Maiexist deasemeneadocumente,attpersonalectioficiale,deundereieseclarc nuautorit ilelocalel-auscosdelaM n stireaBrncoveanu,ciMitropolitulNicolaeB lani-a dat ascultarea de a
restaura M n stirea Prislop, ceea ce a i f cut. Alt dovad este i
misiunea avut ntre uni i, cu care a fost ncredin at de Patriarhul
Justinian,curnddup aceea.
Oalt insinuaresencearc acumprinsfin ireaunuimonument,
care s-af cutduminic 29octombrie1995laM n stireaBrncoveanu,
n amintirea celor care au murit n lupta mpotriva comunitilor, n
rezisten adinmun iiF g ra,ncareesteimplicatiP rinteleArsenie,
cutireaPreaCuv.P rin idelaM n stireaSmb taicubinecuvntarearhiereasc .
Ori, to i cei care au participat la acele cursuri de spiritualitate
cretin din anii 1946-1948, care alc tuiesc Crarea mpriei, tiu
foarte bine c P rintele n-a ndrumat pe nimeni la rezisten i nesupunere, ci tuturora le-aspusc n-auc dereaiputereas mpiedicece
trebuies vin ,mbiindu-letr ireacutoat sinceritateaaidealuluicretin, sintetizat n Predica de pe Munte, pe care 1-am rturisitpn nultimeleceasurialevie ii.DeciDumnezeuesteCelcarernduietecetrebuies vin asupraoamenilor,nfunc iedepurt rilelor,deascultarea
lor de Dumnezeu,idencretinareavie iilorceadetoatezilele.
Aaseexplic dece,arestatcalegionarnvaraanului1948,i
s-a dat drumul dup o lun , o lun jum tate, n orice caz la 1 septembrieeralam n stire.Oricineipoatedaseamac dac arfifost
doveditlegionarsaupartizan,nuarmaififosteliberat.idecteoria
fostarestat,totaais-a ntmplat, nct chiar Patriarhul Justinian a
f cut urm toarea afirma ie la Seminarul Monahal Horezu, n fa a
maicilorprofesoare,careieleparticipaser laacelecursurideneuitat:

NOTAASUPRAEDI IEI

341

"Nutiuce-icuomulacesta,c mereueluat,imereueliberat,ide
fiecaredat iesemailuminat".
Cititoriiacesteic r ivorputeas -ideaseamasinguric este
cel mai puternic argumentmpotriva acestor insinu ri,alc ror scop
nu-1n elegem:nuexist nCrarea mpriei vreunrndm car,care
s ndemnelarezisten sauinsurec iedeoricefel.
P rinteleafostcercetatntotdeaunapentrupopularitateapecare
a avut-o, fiindc seb nuiac acoloundeesteadunaredeoamenitrebuies fieiinstiga ie.Adev rulec nmijloculmul imiierauiunii
care nu veneau pentru formarea lor religioas , ci ca doar , doar , s
g seasc nspuseleP rinteluivreunsprijinalconvingerilor sau ideilor
lor.ieraucteuniicarer st lm ceauiinterpretaugreitvorbele- i
deacetiamaisuntpn ast zi!Unaltmotivdecercetareamaifosti
faptulc uniiauvenits -icear sfatiajutor,ieradestuls declare
c s-au ntlniticuP rinteleArseniecas fieridicat,pn laproba
contrarie.
Ca ultim dovad c niciodat n-a ndemnat la revolt ,st r spunsul pe care mi 1-a dat mie - peatuncistare aM n stiriiPrislop- n
anul 1959, cnd s-apetrecutscoatereafor at ac lug riloric lug ri elordinm n stiri.Infa adispozi iilorprimiteamfostdep reres ne
opunem. P rintele mi-a r spuns : "N-ai dreptul s antrenezi poporul
ntr-opersecu ie;deundetiic isauctevorrezistanpuc rie?Am
n eles,i aaanceputrezisten apasiv .F r exemplulSfin ieiSale
n-amfireuit!
Amfidoritcaprimaedi ieaCrrii mpriei s apar ntr-o
atmosfer senin .Daraceast ultim ncercaredear st lm cirostuli
sensulprofundcretinalactivit iiP rintelui Arsenie, - inc cuncuviin areaPreaCuv.P rin idelaM n stireaBrncoveanu-Smb tade
Susicubinecuvntarearhiereasc -,neoblig s l murimtoatencerc riledeaminimalizaicaricaturizaaceast complex ,haric imarcant personalitate a monahismului din Ardeal.
Prima s-af cutprinarticolulP rinteluiProf.Bodogae,ap rutn
TelegrafulRomn,ndat dup s vrireadinvia aP rintelui.Fiind
acumidnsuln" aradepesteveac",ltrecemsubt cere,maiales
c ,cupu innaintedeamuri,atrimisunbuchetdeflorilamormntul
P rintelui.ii-aufostflorilemaifrumoasedectarticolul.Poatec

342

C RAREAMP R

IEI

articolul a fost scris la comand , iar florile le-a trimis din inim !
Dumnezeus -l ierte.
Ne referimapoilan ravul,pecare-1 au unii, de a-iluape P rintele ca stindard sau paravan al ac iunilor lor atribuind P rintelui
propriileloridei,saun ravulaltoracarepn maiieril-auponegriti
acumdeodat ntrecm sura,crezndc dac -1 declar lupt tormpotrivacomunismuluiiadaug - sauiadaug !- ocunun nplus.Dar
tocmaiapari iaCrrii mpriei anuleaz oricencercaredeacest
fel,fiindc oricineocitetepoates -ideaseamac Printele a urmrit
numai realizarea idealurilor cretine, ntre care si problema major a
regenerrii neamului prin regenerarea cretin a vieii de familie.
Ori, prin trirea cretin a vieii nu mai poi fi n conflict cu nimeni,
ncepnd cu stpnirea politic (Cezarul), care oricine ar fi i oricum
ar fi, este cu ornduire dumnezeiasc spre bucuria sau pedeapsa
oamenilor, dup cum mplinesc sau nu rnduielile divine ale vieii.
Altlucrucaretrebuiel muritesteciudataapuc tur aunoraaziicredincioicarepretindc -1 cunosc de nutiucndpeP rintele
(dei ar trebui s aib cel pu in 70 de ani ca s -l fi putut cunoate la
M n stireaSmb ta)icarecred"ipsofacto"c audatorias -lfac ei
cunoscut pe P rintele. In acest scop adun ziceri sau predici de ale
P rintelui,pecareuniilemaimodific ileamestec cupredicif cute
de ei, scot texte din contexte, copiaz de pe unde pot prima schi a
Crrii, lemultiplic infelulacestaifacosurs dectig,inducndneroaresufletelesimpleinecunosc toare.
To iacetianu-idauseamac princefacdovedescc audespre P rintele o corcep ie minor . Parc P rintele ar fi fost un fel de
monah peregrin, iar ei i fac binele de-a-i aduna "predicile" de pe unde
le nimeresc, autentice sau neautentice, ntregi sau fragmentare,iale
oferi oamenilor - contracostfirete!Oridindedica iascris P rintelui
Protopop Nistor din Braov reiese limpede c P rintele Arsenie nu
admiteas -ifiemultiplicatescrieriledeoricineioricum.
Tuturor acestora le facem cunoscutc afostiar masduhovniculMn stiriidemaicidelaPrislop,dinanul1950pn nanul1989,
cnd s-as vritdinvia .Dup izgonireafor at dinm n stirenanul
1959, obtea s-a reorganizat ntr-un aez mnt m n stiresc n oraul
Sinaia, careacumestemetoculMn stiriiPrislop.

NOT ASUPRAEDI IEI

343

n acest aez mnt, construit i organizat cu nentrecutu-i dar


artistic,P rintelei-aavutchiliaiatelieruldepictur dinanul1969
pn n anul 1989, cnd s-a s vrit din via . Aici i-a l sat ntr-o
rnduial des vrit i predici i medita ii i desene, dar i ultima
dorin deanu-ifidatepublicit ii.
V zndns ctevariantecircul imaialesc iantreprenori
sau patroni are, dintre care unii nu l-aumaiv zutdinanul 1949, care
n-aumaivruts tiedeSfin iaSanvremeadesurghiun,basemai
dauiuceniciicalziap r tori,ne-amhot rts d mformadefinitiv
a Crrii mpriei, cum a gndit-oicumal sat-on1949,dup
care vor urma predicile - care ielecircul nnutiuctevariante-, pe
careile-a legat singur ntr-un volum - sepricepeas legefoartefrumosc r ile- dup oanumit ordineicuocaligrafieunic .
1 se atribuie cteva scrieri, ntre care Pravila Alb, un manuscris
care i s-afurat,modificatapoiirescris.Circul penumeleP rintelui,
ajungndpn nFran a.D mnoriginalcaracterizareapecareoface
P rintelepeunasemeneaexemplardinPravila Alb.

\l

f\

344

C RAREAMP R

IEI

I s-a mai atribuit iaa-zisa scriere: Sundar Singh vorbete globului pmntesc. Iat icaracterizareat cut deP rinteleasupraacestei scrieri:

5UHUK SIHL

JRi

Maicircul apoizvonulc dup 7anivafidezgropatimutatla


M n stireaBrncoveanu-Smb tadeSus.
Suntemtreimartoricareamfostdefa nziuacndP rintele
1-a rugat pe P rintele Nicodim (duhovnicul de atunci i de acum al
M n stiriiPrislop)s -iaduc patrupociumbi,pecarei-ab tutncele
patrucol urialeloculuialesdemormnticareeste mormntul de azi.
Toat obteam n stiriitieacestlucru.
Iar martorul cel mai puternic este fostul stare al M n stirii
Brncoveanu,PreaCuv.ArhimandritVeniaminToh neanucare,cam
cu 10-15 ani nainte de s vrirea din via a P rintelui, s-a dus la
Dr g nescuundepictaii-aspus:"P rinteamhot rtcadup 7anide
la nmormntare s v aducem la Smb ta"! P rintele i-a r spuns:
"Nici mort nu m mai ntorc la Smb ta". Despre aceasta pot da
m rturieP rinteleSavianBunescudelaDr g nescuitoat obteade
laSinaiaiPrislop,c roraP rintelele-a relatat ntmplarea.
nleg tur cuaceasta,cas seliniteasc ceicare,dincomoditatesaudinalteintereseardorischimbarea,maifacurm toaream rturisire:cupu intimpnaintedes vrireadinvia aSfin ieiSale,l-am
ntrebatdac ,dup 7ani,s urm mobiceiuluicareesteprinm n stiri,
deadezgropapeceiadormi i.Mi-ar spunslapidar:"Pecetluits -mi

NOTAASUPRAEDI IEI

345

fiemormntulpn laadouavenire".in-a fost vorba dect de dezgroparenuidemutare!


Mai men ion m c are dou case p rinteti zidite n aceast
m n stire,n afar de propria-ivia ,pe care i-a riscat-o i jertft-o
pentruPrislop,pn cuctevaluninaintedes vrireadinvia .
Ar fiabsurd,arfistrig torlacer,cacelsocotitaltreileactitoral
Prislopului,s fiedusunde''Nicimortn-avruts semaintoarc ".
Ceea ce sigurnu se va ntmpla, fiindc to i cei ce i-au stat
al turinsurghiun,ncepndcuP rinteleNicodim, duhovnicul actual
alM n stiriiPrislop,nuvorng duisubnicioform s setreac peste
hot rrea din urm a unui om, a unui p rinte duhovnicesc, ctitor de
m n stire,rugndu-LpeDumnezeus nung duies sescrieoadoua
"PlngereaM n stiriiPrislop".
Ultimal murireesteasupracelordou scrieriapocrife:"Acatistul Prea Cuviosului P rinte Arsenie" i "Via a Sfntului Prea Cuvios
P rinte Arsenie", scrise de Ieromonahul Dometie de la M n stirea
Brncoveanu-Smb tadeSus,preo itla75deani, cu 4 clase primare,
maniac iexaltat religios, carevenea pe la P rintele,iscria scrisori,
dintre care din ntmplare i s-ap stratultima,darcaremereuplecasup ratc P rintelenu-i da sfatul pe care-1 voia el.
Culmea este c acestAcatista fostscriscuncuviin area Prea
Cuv.P rin idelaSmb taicubinecuvntarearhiereasc (dup m rturisireaautorului),uniifiindc suntprobabildeacelainivelcuautorul,iaral iicas -ldenigreze.Dovad c cutoatedemersurilef cutede
conducereaM n stiriiPrislopattc treconducereaM n stiriiSmb ta,ctic treArhiepiscopiaSibiului,precumianun urilepublicaten
TelegrafulRomniCredin aStr bun (anul1992),celedou apocrife,scrisesuboform pueril ,cumulteminciuni,exager riiinven ii,
circul iacum nunumain ar ciipeste hotare, ajungndpn n
America,nctnutimcuii-af cutmaimultr uacestpseudo-acatist,
P rinteluisauM n stiriiSmb taiArhiepiscopieiSibiului,c ng duie asemenea scrieri, rar s leinterzic is l mureasc pecredincioi.
Ca urmare, nu numai c nu s-a luat nici o m sur de a st vili
r spndireaacesteinecuviin e,daraupuspeunc lug rieitdinm n stire,dup ced dusepeal ic lug riafar ,c s torit,v duv,avnd o
fiic ,revenitnvia amonahal idevenitarhimandrit,s acuzecon-

346

C RAREAMP R

IEI

ducereaM n stiriiPrislop,c arfiscris"Acatistul"i"Via aP rintelui",caredefaptluaseatitudinempotrivaacestorimproviza ii,contestnd prin adresadin22februarie1992c treredac iaTelegrafuluiRomn din Sibiu, "autenticitatea i cuprinsul acestui pseudo-acatist i
pseudo-via attpentruc nusuntdectoniruiredeinven iiiinexactit iauneimin iexaltate,ctipentrufaptulc nuoriceneavenit
are dreptul s scrie "Acatiste" sau "vie i de sfin i", iar acestea se fac
numai dup canonizarea unei personalit i duhovniceti, - i numai cu
aprobarea Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne"; iar prin
adresa 14/1992 c tre M n stirea Brncoveanu i roag s ia m surile
cuvenitede"stingerear spndiriilornpoporpentrucar uls nuse
nmul easc i pentru ca s nu li se ntoarc n pedeaps ... lipsa de
dragosteirespectfa deP rinteleArsenie".
Caurmare,rug mpe cititorii Crrii mpriei s nusemai
lasenela ideimproviza ii,cis seadresezeM n stiriiPrisloppentru
aob inescrierileautenticealeP rintelui.
Men ion m c citatele din Sfnta Scriptur au fost date dup
edi iadin1936aSf.Scripturiiedi iadin1939tradus dePreo iiProf.
VasileRaduiGalaGalaction.
Mul umimtuturorcelorcareauajutattip rireaacesteic r i,realizat numaicucontribu iacredincioilorcareauf cutabonamente.
iacum,cas serisipeasc umbraattordevieri,s nentoarcem la Cuvntul de la nceputul c r ii: "Este o singur cale senin :
tr ireanv turiicretine,ntoat adncimeaeiintoat sinceritatea
noastr . Asta r mne singura cale sigur , pe care trebuie s-o nv m
mereu, n fiecare rnd de oameni", la care ad ug m i un citat din
Baudelaireaflatnnsemn rileP rinteluiArsenie,careniseparedefinitoriupentruactivitateaipersonalitateaSfin ieiSale:
"Orice oper mare i sever nu se poate ncrusta n amintirea
oamenilor i nici nu-i poate cuceri locul n istorie, f r mpotriviri
crncene.Oameniinutiucucer bdareindrjireanzestratProviden apeceic rorale-ancredin atomisiune".
Monahia Zamfira Constantinescu

CUPRINSUL

CUVNT NAINTE ..................................................................................... 9


I. C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

RAREA................................................................................................ 11
De la crmamin iiatrn .................................................................... 13
Untovar nev zut .............................................................................. 14
NoeiIisus .......................................................................................... 14
Dinp c toi,sfin i ............................................................................... 16
Lupta mntuirii .................................................................................... 18
"Vr jmamilostiviprietenviclean" ................................................... 21
Puiul necurat ....................................................................................... 22
Semnul Crucii ...................................................................................... 24
In pustia Carantaniei ............................................................................ 26
Iubireaec rarea .................................................................................. 29
C rareaSfntuluiPavel ....................................................................... 34

II. NV
MINTELEREGILOR ............................................................. 37
1. SauliDavrd........................................................................................ 39
2. Cum ncepe o datorie ........................................................................... 40
3. Vremeadeplat ................................................................................... 40
4. M rturisirea ......................................................................................... 41
5. ncerc rile ............................................................................................ 42
6. Prin cuptorul smereniei ....................................................................... 44
7. Luminasuferin ei................................................................................. 47
8. Cenzura invidiei ................................................................................... 51
9. Soarele smereniei................................................................................. 52
10. Cei ce n-au necazuri............................................................................. 55
11. Urzireac derii .................................................................................... 56
12. Puterea carenuascult ........................................................................ 58
13. PrintlcuirileP rin ilor........................................................................ 60
14. Apusul unui rege ................................................................................. 62
15.^ Spiritism..: ........................................................................................... 66
16. Platadinurm aneascult rii ................................................................ 76
17. Tiraninpoc in ................................................................................. 78

348

CUPRINSUL

III. CELEAPTESURLE ........................................................................ 81


O
1. Dumnezeuseroag ............................................................................. 83
2. Glasulcontiin ei ................................................................................. 87
3. Chemareacuvntuluiit cereatras lar spundere ............................. 88
4. Chemareacareustur .......................................................................... 89
5. R spunsulpoporului............................................................................ 94
6. Ceasul primejdiei ................................................................................. 97
7. Ceurm reteDumnezeu ................................................................... 100
8. M rturiaunuisfnt ............................................................................ 102
9. Socotelilen elepciuniicumoartea .................................................... 110
10. Judecatamilostiv .......................................................................... ... 114
11. Sfatul din iad ..................................................................................... 116
12. Dezl n uireastihiilor ......................................................................... 119
13. Antihrist ............................................................................................ 121
14. SfntaLiturghiemai inelumea ......................................................... 123
15. Proorocul de foc ............................................................................... 124
16. Sfnta Cruce pe cer ........................................................................... 126
IV. R ZBOIULNEV ZUT .................................................................... 129
1. Omul,zidiredemarepre ................................................................. 131
2. ngeric zu i ...................................................................................... 132
3. PustiireafiriiomenetinAdam ........................................................ 133
4. Dup fireimpotrivafirii ................................................................. 135
5. Refacerea firiiomenetinIisusHiistos............................................. 138
6. Continuareabiruin ei,prinTaine ....................................................... 140
7. Des vrirea- finalitate a omului ...................................................... 145
8. R zboiulnev zut............................................................................... 151
9. Poruncileilibertatea ........................................................................ 156
10. Lucrareaporuncilorstingecrizelevoin ei .......................................... 161
11. Sprerug ciuneanencetat ................................................................ 169
12. Luptadup lege ................................................................................ 173
13. Pe trepte de-a rpa ............................................................................ 177
14. Cursele ............................................................................................... 180
15. Unii-itaieminteanScripturi ........................................................... 182
16. Greelileiubiriiidreaptasocoteal ................................................... 192
17. M surile... ......................................................................................... 194
18. Sfaturileevanghelicesauporunciledes vririi ................................. 197
19. Ceicura icuinima ......................................,..................................... 201
20. Vrstele iubirii-vrsteledes vririi ................................................... 204

CUPRINSUL

349

V. EREDITATEISPIRIT .................................................................... 207


1. Glceava de cuvinte .......................................................................... 209
2. Cad copiii ntre tlhari ........................................................................211
3. Unc lug rcugndullamazre.........................................................214
4. Omusc pricinuietepremiulNobel ................................................... 218
5. Teoriacromozomic .......................................................................... 219
6. Cusfialacuviin ei .............................................................................. 219
7. Ereditatea,mediulidestinul ............................................................. 224
8. Mecanismuleredit ii......................................................................... 228
9. ntreb mtiin a .................................................................................. 232
10. Legileif r delegile .......................................................................... 234
11. Genetica acum 3.500 de ani .............................................................. 235
12. Dispozi iidedreptbisericescconfirmatedegenetic ......................... 237
13. Endocrinologie,neurologieipsihologie ...........................................238
14. Invita iiladreaptasocoteal ............................................................... 242
15. Copiiin scu i nlan uri ...................................................................... 244
16. Cei ce-ibeaumintea .........................................................................247
17. Jalea ntr-unconvoidemontri ......................................................... 248
18. O mare pacoste cu descoperirea Americii .......................................... 249
19. Furtun npicuriiderou ................................................................... 253
20. Unfeldepsihanaliz .......................................................................... 254
21. Gnduridehul ................................................................................. 255
22. Oameni din iad................................................................................... 258
23. Unr spunsfioros ............................................................................... 260
24. Or d cin adurerilor........................................................................ 261
25. Copiiinaturali,saunf r delegin scu i .............................................264
26. Nusepoate,s nusepoat ................................................................267
27. Pui de om n pui de cer .....................................................................269
VI. ICONOMII TAINELOR .....................................................................273
1. Cuvintehot rtoare ........................................................................... 275
2. Destinultalan ilor...............................................................................278
3. Vedereaprinv l ................................................................................ 281
4. Dreptulntreiubireisabie ................................................................ 283
5. Crma din zare ..................................................................................286
6. Clinul de pe cruce .............................................................................. 293
7. R spunz torii ..................................................................................... 295
8. Iconomul nedrept ...............................................................................298

350

CUPRINSUL

VII.MP R IILEIUBIRII ........................................... ./. .................... 303


1. Osor avie ii .................................................................................... 305
2. Vameiiv zduhului ........................................................................... 309
3. Judecataparticular asufletului ......................................................... 311
4. O descriere a iadului ......................................................................... 313
5. Semnul lui Iona ................................................................................. 318
6. M rimear spunderii ......................................................................... 321
7. Legilejudec i .................................................................................. 322
8. LuciferiAntihrist ............................................................................ 324
9. Pentruogreal vremelnic ,opedeaps venic ? ............................. 325
10. Chemarea la nviere .......................................................................... 327
Postfa ............................................................................................ 331
IubiteP rinteArsenie ..................................................................... 333
M rturisiri ........................................................................................ 335
Not asupraedi iei ........................................................................... 338

Tehnoredactarecomputerizat :M RIASUCIU
TiparulexecutatlaS.C.POLSIB"S.A.Sibiu
sub comanda 5A30

S-ar putea să vă placă și