Sunteți pe pagina 1din 6

APROBAT,

Dir. Gen. DOBRANICI N.

INSTRUCTIUNI PROPRII
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE SI SANATATEA MUNCII
PENTRU VANZATOR PRODUSE PETROLIERE
1. Obiect
Consta in aprovizionarea si vanzarea cu amanuntul in statia de distributie carburanti
a produselor petroliere, marfuri alimentare, nealimentare. Activitatea operatorului pompa
consta in distribuirea produselor petroliere, depozitare si vanzarea produselor din shop.
2. Scop
Scopul prezentelor instructiuni proprii este eliminarea sau diminuarea riscurilor de
accidentare existente in cadrul acestor activitati, proprii celor patru componente ale
sistemului de munca (executant sarcina de munca, mijloace de productie, mediu de munca)
3. Cadrul legal de elaborare al instructiunilor proprii.
LG.319/2006- Legea Securitatii si sanatatii in munca
Normele de aplicare ale leg. 319/2006 HG 493/2006
HG 1048/2006
HG 1051/2006
S.C. SERVO CONSTRUCTORUL SRL - P.L. VARTOAPE

HG 1058/2006
HG 1091/2006
HG 1092/2006
HG 1093/2006
HG 1136/2006
HG 1875/2005
HG 1876/2005
4. Componentele sistemului de munca
Forta de munca
Este necesar ca aplicarea prezentelor instructiuni proprii sa se tina seama si de
standardele nationale de securitate si sanatatea muncii ca documente complementare.
Sarcini de munca prestate
Totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de
productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;
Activitatile prestate sunt:
- Supravegheaza descarcarea cisternelor si alimentarea rezervoarelor;
- Supravegheaza alimentarea cu produse petroliere a autovehiculelor;
- Preia marfurile de la furnizor, receptia acestora, stocarea marfurilor in
magazine sau pe standurile de prezentare;
- Etichetarea corecta a fiecarui produs si stocarea acestora pe zonele
S.C. SERVO CONSTRUCTORUL SRL - P.L. VARTOAPE

repartizate in magazine;
- Participa la efectuarea inventarelor pentru toate categoriile de marfa aflate in
stoc;
- Executa curatenia la locul de munca;
- Are sarcini pe linie PSI, participa la PSI.
Mijloace de munca utilizate (utilaje si materiale folosite).
Echipamentele folosite sunt:
- Rezervoare pentru stocare carburanti;
-

Guri de descarcare;

- Dispozitive pentru prinderea furtunurilor la gurile de descarcare;


- Retea tehnologica de conducte, vane, ventile, rezervoare de stocare;
- Articole si ustensile pentru curatenie;
- Produse petroliere vehiculate prin pompare:
Motorine;
Benzina PREMIUM;
Benzina SUPER PLUS fara plumb 95 si 98;
Ulei.
-

Produse alimentare si nealimentare;

Utilaje frigorifice;

Standuri expunere marfa.

Mediu de munca.
Ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psiho-sociale in care unul sau
mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
S.C. SERVO CONSTRUCTORUL SRL - P.L. VARTOAPE

Procesul de munca se realizeaza in parte, in aer liber lucratorii fiind expusi la


interperii in unele perioade din an.
- In atmosfera de lucru sunt prezenti vapori toxici de produse petroliere (sub
CMA).
- Procesul permanent de incendii, explozii.
- Zgomot acceptabil (sub CMA) la functionarea corecta a pompelor.
- Temperatura aerului ridica vara si scazuta iarna.
- Curenti de aer, intemperii.
- Se lucreaza in diferite puncte de lucru, in interior si in exterior.
5. Reguli pentru realizarea activitatii in deplina securitate.
In scopul desfasurarii activitatii in deplina securitate a muncii, salariatii care
desfasoara activitatea de vanzator copertina sunt obligate sa respecte urmatoarele
prevederi:
Interzicerea oricaror operatii cu flacara deschisa pe intreg teritoriul statiei de alimentare cu
carburanti. Eliberarea Permisului de lucru cu foc pentru operatii cu foc deschis in
instalatiile statiei de alimentare cu carburanti.
Interzicerea fumatului la locul de munca.
Asigurarea semnalizarii de securitate privind interdictia de a se fuma in zona statiei de
alimentare cu carburanti.
Marfurile vor fi asezate intotdeauna, pe sortimente si in acelasi loc, in functie de natural or,
in asa fel incat sa fie evitate miscarile inutile, aglomerarea cailor de acces si producerea
accidentelor.
Utilizarea echipamentului de protectie in conformitate cu prevederile normativului intern.
Instruirea intregului personal vizand modul concret de actiune in caz de calamitati naturale.
S.C. SERVO CONSTRUCTORUL SRL - P.L. VARTOAPE

Intocmirea si includerea in tematica anuala de instructaj periodic a instructiunilor proprii


privind modul de actiune in acest sens.
Legarea la pamant a statiei de alimentare cu carburanti. Masurarea periodica a prizelor.
Aducerea marfurilor din depozite in sala de vanzare se face pe drumul cel mai scurt. Se
interzice aducerea marfurilor pe culoare inguste si intortocheate.
Se interzice amplasarea marfurilor care ar provoca aglomeratie sau care necesita o alegere
deosebita, in apropierea intrarii in deposit sau pe calea principala de circulatie a acestuia.
Interzicerea efectuarii de lucrari, interventii, reparatii sau alte lucrari la echipamentele
tehnice din dotarea statiei, atat timp cat acestea sunt alimentate cu tensiune/ in stare de
functionare.
5.10. Echipamentul individual de protectie reprezinta mijloacele cu care este dotat fiecare
participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de
accidentare si imbolnavire profesionala.
5.11. Personalul lucrator, precum si celelalte categorii de personae care beneficiaza de
echipament de protectie sunt obligate sa-l prezinte la verificarile periodice stabilite sis a
solicite inlocuirea sau completarea sa atunci cand nu mai asigura indeplinirea functiei de
protectie.
5.12. Degradarea echipamentului individual de protectie din vina personalului caruia i-a
fost atribuit, sau instrainarea lui, atrag dupa sine sanctionarea pentru prejudiciul cauzat,
potrivit legii si a reglementarilor interne.
5.13. Nepurtarea echipamentului individual de protectie se sanctioneaza conform legislatiei
in vigoare si a reglementarilor interne.
5.14. Echipamentul individual de lucru reprezinta mijloacele pe care unitatea le acorda
unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale, in timpul
procesului de munca.
5.15. La producerea unei taieturi sau raniri se va folosi trusa de prim-ajutor sau se va cere
interventie de specialitate.
S.C. SERVO CONSTRUCTORUL SRL - P.L. VARTOAPE

5.16. Prin manipulare si transport prin purtare sau manipulare manuala a maselor conform
definitiei din instructiunile proprii de sanatate si securitatea muncii, se intelege orice
operatie de transport sau sustinere a unei mase de catre unul sau mai multi salariati,
inclusive ridicarea, coborarea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase
care, din cauza caracteristicilor sale sau a conditiilor ergonomice nefavorabile, implica
riscuri de accidentare sau imbolnavire profesionala.
5.17. La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor se vor
repartiza numai salariati care corespund din punct de vedere fizic.
5.18. Se interzice manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor, fara efectuarea unor
controale medicale periodice.
5.19. Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere
corespunzatoare.
5.20. Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa
fie cu obstacole, instabil sau alunecos.
5.21. Conducatorul locului de munca are obligatia de a lua orice alta masura privind
securitatea si sanatatea in munca necuprinsa in prezentele instructiuni proprii conforme cu
legislatia in vigoare.
INTOCMIT,
Ing. LAUTARU GABRIELA

S.C. SERVO CONSTRUCTORUL SRL - P.L. VARTOAPE

S-ar putea să vă placă și