Sunteți pe pagina 1din 20

RETEAUA NATURA 2000 IN JUDETUL

GALATI
AGENIA PENTRU PROTECIA MEDIULUI GALAI, 19 IUNIE 2013

ARIILE NATURALE PROTEJATE zone-cheie


pentru conservarea biodiversitatii
sunt considerate printre cele mai eficiente mijloace de conservare a diversitii
biologice (Convenia pentru Diversitate Biologic,art.8)
Integreaz
ecosisteme
naturale
i
seminaturale reprezentative, care pot fi evaluate
i monitorizate pentru a caracteriza starea i
tendinele dinamicii acestor sisteme n relaie cu
diferii factori de comand,
Furnizeaz beneficii sociale i economice,
incluznd beneficiile din turism, utilizarea
tradiional a bioresurselor i conservarea ariilor
naturale cu valoare unic,
Asigur dezvoltarea cunoaterii necesar
pentru asigurarea tranziiei la un model de
dezvoltare durabil,
Reprezint zone ideale, adevarate "sli de
clasa n aer liber" n care oamenii pot fi educai
cu privire la rolul naturii i necesitatea
conservrii acesteia.

CATEGORII DE ARII NATURALE PROTEJATE

Potrivit O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,


conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice, aprobat
cu modificri i completri prin Legea 49/2011,
ariile naturale protejate aparin urmtoarelor categorii:
Arii naturale protejate de interes judeean,
Arii naturale protejate de interes naional:
- rezervaii tiinifice,
- parcuri naionale,
- monumente ale naturii,
- rezervaii naturale,
- parcuri naturale.
Arii naturale protejate de interes comunitar sau situri NATURA2000:
- situri de interes comunitar,
- ariilor speciale de conservare,
- arii de protecie special avifaunistic.
Arii naturale protejate de interes internaional:
- rezervaia biosferei,
- situri naturale ale patrimoniului natural universal,
- geoparcuri,
- zone umede de importan internaional.

REEAUA ECOLOGIC NATURA 2000


n REGIUNEA SUD EST
Regiunea Sud Est cuprinde:
67 situri de importan comunitar
(SCI)
41 arii de protecie avifaunistic
(SPA),

Suprafaa siturilor Natura 2000 ocup


un procent aproximativ de 35% din
teritoriul Regiunii Sud Est, avnd n
vedere faptul c acestea se suprapun n
mare parte.
n cele mai multe cazuri, fie siturile
NATURA 2000 includ arii naturale de
interes naional fie ariile de interes
naional includ situri NATURA 2000.

REEAUA ECOLOGIC NATURA 2000


n JUDEUL GALAI
5 arii de protecie avifaunistic (SPA)
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
ROSPA0070 Lunca Prutului -Vldeti Frumuia
ROSPA0121Lacul Brate
ROSPA0130 Maa-Crja-Rdeanu
ROSPA0031Delta Dunrii i Complexul RazimSinoe (< 1%)

14 situri de importan comunitar (SCI)


ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanu Conachi
ROSCI0139 Pdurea Breana-Rocani
ROSCI0163 Pdurea Mogo-Mele
ROSCI0165 Pdurea Pogneti
ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior
ROSCI0134 Pdurea Balta-Munteni
ROSCI0151 Pdurea Grboavele
ROSCI0178 Pdurea Torceti
ROSCI0175 Pdurea Tlmani
ROSCI0105 Lunca Joas a Prutului
ROSCI0315 Lunca Chineja
ROSCI0334Pdurea Buciumeni Homocea
ROSCI0360 Rul Brlad ntre Zorleni i Gura
Grbovului
ROSCI0065 Delta Dunrii(< 1%)

REEAUA ECOLOGIC NATURA 2000


n JUDEUL GALAI

REEAUA ECOLOGIC NATURA 2000


n JUDEUL GALAI
Suprafata judetului

Suprafata SCI-lor

5%

95%

REEAUA ECOLOGIC NATURA 2000


n JUDEUL GALAI
Siturile NATURA 2000 din judeul Galai au fost desemnate pe baza valorii conservative i de
protecie a speciilor i habitatelor prezente n aceste zone.

Habitatele forestiere sunt reprezentate n special de:


91AA
Vegetaie
forestier
ponto
sarmatic de stejar pufos
R4162 Pduri vest pontice mixte de
stejar pufos (Quercus pubescens) i
Paeonia peregrina
Valoare conservativ foarte mare

Prezente n cadrul SCI-lor:


Pdurea Breana Rocani,
Pdurea Mogo Mele,
Pdurea Grboavele,
Pdurea Pogneti,
Dunele de nisip de la Hanu Conachi

REEAUA ECOLOGIC NATURA 2000


n JUDEUL GALAI
Habitatele forestiere sunt reprezentate n special de:

91FO
Pduri ripariene mixte cu stejar
(Quercus robur), ulm (Ulmus laevis), frasin
(Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia), din
lungul marilor ruri
R4404 Pduri danubian pontice mixte cu
stejar pedunculat (Quercus robur), frasini
(Fraxinus sp.) i ulmi (Ulmus sp.) cu Festuca
gigantea
Prezente n cadrul SCI-lor:
Pdurea Balta Munteni
Lunca Joas a Prutului
Lunca Siretului Inferior

REEAUA ECOLOGIC NATURA 2000


n JUDEUL GALAI
Habitatele forestiere sunt reprezentate n special de:

92AO Zvoaie cu salcie alb (Salix


alba) i plop alb (Populus alba)

R 4407 Pduri danubiene de salcie


alb (Salix alba) cu Rubus caesius
Valoare conservativ mare

Prezente n cadrul SCI-lor:


Lunca Chineja,
Lunca Joas a Prutului
Lunca Siretului Inferior

REEAUA ECOLOGIC NATURA 2000


n JUDEUL GALAI
Habitatele forestiere sunt reprezentate n special de:

91I0 Vegetatie de silvostepa


eurosiberian cu Quercus spp. *

R4146 Pduri-rariti moldave de stejar


pedunculat (Quercus robur) i
Cire (Prunus avium) cu Acer
tataricum

11

Lunca Siretului Inferior


Pdurea Breana- Rocani,
Pdurea Mogo Mele,
Pdurea Grboavele,
Pdurea Pogneti

REEAUA ECOLOGIC NATURA 2000


n JUDEUL GALAI
Speciile de flor i faun de interes comunitar sunt reprezentate de

Directiva Habitate

Anexa II

5 Nevertebrate

Callimorpha quadripunctaria*, Erannis ankeraria, Cerambyx cerdo, Lucanus


cervus, Vertigo angustior

11 Peti

Aspius aspius, Misgurnis fossilis, Cobitis taenia, Gobio albipinnatus, Rhodeus


sericeus amarus, Zingel streber, Zingel zingel, Gobio kessleri,Gymnocephalus
schraetzer, Pelecus cultratus, Sabanejewia aurata

4 Herpetofauna :

Bombina bombina, Emys orbicularis, Triturus dobrogicus, Triturus cristatus

4 Mamifere

Lutra lutra, Spermophillus citellus, Sicista subtilis, Mustela eversmannii

4 Plante

Equim russicum, Iris aphylla ssp.hungarica, Pulsatilla granubis, Crambe tataria

12

Callimorpha quadripunctaria

Emys orbicularis

Lutra lutra

Speciile de psri de interes comunitar pentru a cror conservare au fost


desemnate SPA-urile de pe teritoriul Judeului Galai 45 specii de psri din
Anexa I a Directivei Psri

Botaurus stellaris

Ciconia nigra

Alcedo atis

Anas crecca

Ardeola ralloides

Nycticorax nycticorax

Ciconia ciconia

Merops apiaster

MANAGEMENTUL REELEI NATURA2000


n JUDEUL GALAI
CUSTODE
Asociaia Judeean
a Vntorilor i
Pescarilor Sportivi Galai
Pdurea Buciumeni-Homocea
Pdurea Balta-Munteni
Pdurea Torceti
Pdurea Mogo-Mele

CUSTODE
Asociaia pentru
Conservarea
Diversitii Biologice
Lunca Siterului Inferior

CUSTODE
Asociaia Universitatea
Moldova Sud
Locul fosilifer
Tirighina-Barboi

14

CUSTODE
Consortiul
Human Nature
D.S. Galai
A.J.P.S. Galai
CUSTODE
Direcia
Silvic Galai
ADMINISTRATOR
Asociaia Judeean a
Pescarilor Sportivi
Galai Parcul Natural Lunca
Joas a Prutului
Inferior
CUSTODE
Consiliul Judeului
Galai
Pdurea Grboavele

STADIUL INDEPLINIRII OBLIGAIILOR CUSTOZILOR/


ADMINISTRATORILOR ARIILOR NATURALE PROTEJATE
Nr.
Ctr.
1

3.

4.

Custode/Administrator

Asociaia pentru
Conservarea Diversitii
Biologice Vrancea

Asociaia Judeean
a Vntorilor i
Pescarilor Sportivi
Galai

Consoriul format din


Asociaia Human
Nature Direcia Silvic
Galai i Asociaia
Judeean a Pescarilor
Sportivi Galai
Direcia Silvic Galai

Aria/Arii protejate

ROSPA0071/ROSCI0161
Lunca Siretului Inferior

ROSCI0134 Pdurea
Balta-Munteni,
ROSCI0178 Pdurea
Torceti,
ROSCI0334 Pdurea
Buciumeni Homocea
Rezervaia natural
Pdurea Buciumeni
ROSCI0175 Pdurea
Tlmani i Rezervaia
natural Pdurea
Fundeanu

ROSCI0165 Pdurea
Pogneti
ROSCI0139 Pdurea
Breana-Rocani

5.

Consiliul Judeului
Galai

ROSCI0151 Pdurea
Grboavele

6.

Asociaia Judeean a
Pescarilor Sportivi
Galai

Parcul Natural Lunca


Joasa a Prutului Inferior

7.15

Asociaia Universitatea
Moldova Sud

Locul fosilifer Tirighina


Barboi

Masuri minime

Regulament

Neelaborat

DA
elaborat,
in curs de
aprobare

Plan de management

NU - In curs de elaborare prin proiectul Siretul Verde


crearea sistemului de management integrat Natura 2000
pentru SPA Lunca Siretului Inferior si ariile protejate
suprapuse cofinanat prin POS Mediu Axa 4
NU - In curs de elaborare prin proiectul Protejarea pdurilorConservarea biodiversitii i contientizarea publicului cofinanat prin POS Mediu Axa 4

Elaborate in
curs de
aprobare

DA

DA

DA - Elaborat prin proiectul Conservarea biodiversitii n


ariile naturale protejate: Pdurea Breana Rocani, Pdurea
Pogneti,Pdurea Fundeanu,Pdurea Tlmani,Pdurea
Camnia, co-finanat prin POS Mediu Axa 4, n curs de
aprobare la MMSC

DA

DA - Elaborat prin proiectul Conservarea biodiversitii n


ariile naturale protejate: Pdurea Breana Rocani, Pdurea
Pogneti,Pdurea Fundeanu,Pdurea Tlmani,Pdurea
Camnia, co-finanat prin POS Mediu Axa 4, n curs de
aprobare la MMSC
DA - Elaborat prin proiectul SALVAI aria protejat Pdurea
Grboavele implementat in 2010-2012, co-finanat prin POS
Mediu Axa 4, n curs de aprobare la MMSC
DA Elaborat in cadrul proiectului LIFE05NAT/RO/000155
Restaurarea ecologic a Parcului Natural Lunca Joas a
Prutului Inferior implementat in perioada 2005-2010 de
ARPM Galati, n curs de aprobare la MMSC
NU

Elaborate in
curs de
aprobare

Aprobate

Incluse in
planul de
management
Incluse in
planul de
management

DA in
curs de
aprobare
DAin
curs de
aprobare
DA

CADRUL LEGAL DE REGLEMENTARE A PLANURILOR,


PROIECTELOR I ACTIVITTILOR ECONOMICE N
SITURI NATURA 2000

- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalurii de


mediu pentru planuri i programe, cu modificrile i completrile ulterioare
-OUG. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 49/2011
-ORD. nr. 1798/2007 Ordin al ministrului mediului i dezvoltrii durabile pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizaiei de mediu, cu modificrile i
completrile ulterioare
-ORD. nr. 19/2010 Ordin al ministrului mediului i pdurilor pentru aprobarea
Ghidului metodologic privind evaluarea adecvat a efectelor poteniale ale
planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
- ORD. nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evalurii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice i private

PRINCIPALELE TIPURI DE PROIECTE/PLANURI/ACTIVITI


REGLEMENTATE N ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES
COMUNITAR

EXPLOATRI DE NISIP I PIETRI


(BALASTIERE, STAII DE SORTARE ETC);
AMENAJAMENTE SILVICE
ACVACULTURA N APE DULCI
PROIECTE DE INFRASTRUCTUR (DRUMURI,
PODURI, ALIMENTRI CU AP ETC)

17

PROBLEME N PROCESUL DE REGLEMENTARE


Lipsa cadrului legislativ cu privire la procedura de evaluare
adecvat pentru activiti;
Lipsa unei proceduri unitare de emitere a avizelor de catre
custodele sau administratorul ariei protejate;
Planuri de management avizate care nu sunt nc aprobate (durata
prea mare a procesului de aprobare);

Lipsa conveniilor de custodie/contractelor de administrare pentru


unele arii naturale protejate;
Modificrile perimetrelor de exploatare a agregatelor minerale;
Lipsa avizului custodelui n momentul desemnrii perimetrelor de
exploatare;

18

CONCLUZII:
Natura 2000 se bazeaz pe principiul dezvoltrii durabile. Scopul

acesteia nu este de a opri activitile economice, ci de a stabili


limitele n care acestea se pot desfura simultan cu protejarea
biodiversitii Europene.
Implementarea Natura2000 nu presupune oprirea sistematic a

produciei de lemn, dar este necesar ajustarea unor activiti


pentru ca habitatele i speciile rare prezente s nu fie ameninate.
Activitile noi sau investiiile n siturile Natura2000 nu sunt exluse

din start, ci deciziile sunt luate n concordan cu procedura de


evaluare adecvat.
Toate planurile, proiectele i activitile propuse n siturile Natura

2000 se pot realiza doar cu condiia obinerii actelor de


reglementare de la autoritatea competent pentru protecia
mediului, care ine seama de avizul administratorilor, respectiv al
custozilor ariilor naturale protejate.

Mulumim pentru
atenie!

Omul nu poate s
supravieuiasc fr natur.
Natura poate exista i fr
prezena oamenilor