Sunteți pe pagina 1din 11

SECTIUNEA III

CAIETAL DE SARCINI
Comuna Goiesti, Judetul Dolj
,,Achizi{ionare utilaje :buldoexcavator, vidanja, tractor"

CPY

432621 00-8

buldoexcavator

CPV 16710000-5 tractor


CPY 34223340-1 vidanja

qi prezentarea ofertei
Caietul de sarcini face parte integranta din documentalia pentru elaborarea
gi constituie ansamblui cerinlelor pebazacdrora se elaboreazd de cdtre ofertant propunerea
tehnicd.
Caietul de sarcini conline, in mod obligatoriu, specificalii tehnice.
in acest sens, orice oferta prezentatd,va fi luat6 in considerate, dar numai in mdsura in care
bunuri cu
propunerea tehnica se inscrie in limitele cerintelor din caietul de sarcini. ofertarea de
de sarcini
caracteristici tehnice care nu corespund caracteristicilor tehnice prev6zute in caietul
atr age descalifi carea ofertantului.

SPEGI FICATII TEH NICE.BULDOEXCAVATOR LOTU L

Componente

Cerinte minime tehnice

Motor

Turbo diesel cu injectie directa de combustibil-conditie


obligatorie
Putere motor

min l00CP

Respectarea reglementarilor Directivei UE 2004126/EC Stadiul

IIIA privind emisiile

de noxe-conditie

Rezervor de combustibil - min. 150


Sistem transmisie/

obligatorie

litri

Sistem cu sincronizare, ce permite schimbarea vitezelor in mers

Cutie de viteze
Cu minim patru trepte de vitezd,inainte/inapoi
Schimbarea electro-hidraulici a modului de tracliune de la 4x2la

4x4-conditie obligatorie
Y iteza deplasare

min. 40km/h

Directie

Complet hidrostaticd

Punte fald

Punte fata directoare, cu un unghi de bracare de 52 grade

Articula{ii gi bolturi care nu necesitd gresare


Construcfie robust, destinatd utilizdrii in condilii grele de lucru
Punte spate

Constructie cu trei camera separare de ulei(diferential qi frin6, qi


transmisii finale)

Sistem cu auto-reglare
Diferential blocabil 100%
Frine
Selectare electrica pentru franarea pe toate rotile

Sistem hidraulic

Pompd hidraulicd cu pistoane axiale qi debit

triir6ll

Divizoare de debit hidraulic


Brale de ridicare divergente qi transversal de ranforsare
Sistemul incarcator

Mecanism articulatie paralelogram


Cupa multifunctionala cu din{i
Cupa cu perete curbat pentru incarcare optima
Capacitate nominala - min.

mc

Latimea - min. 2.400 mm

Furci stivuitor-kit complet ce con{ine urechi de prindere, sistem


rabatabil gi furci
Sistem de revenire lapozilia de sdpare gi mentinerea poziliei cupei
pe cursa de ridicare/coborire
Cupa incdrcdtor solidd confeclionatd din materialul cel mai gros

din industrie.
sistem pentru amortizarea oscilatiilor cupei in timpul deplasdrilor
Sistemul excavator

Bratul de excavare curbat, cu ranforsdri, qi profil ingust pentru


vizibilitate optimd
Balansier extensibil , cu adancimea de excavare min. 5,8m
Reglarea placutelor de uzura din exterior

Linie auxiliara hidraulica pentru picon


cadru deplasare lateral fabricat prin turnare qi detensionarg cu
cilindrii de blocare cu intrelinere din exterior, ftrd demontarea
bralului de excavare
Cadru rotire fabricat prin turnare qi detensiorar" cu brcgi
amovibile qi profil special de retinere a vasilinei qi sistem de
amortizare a rotirii bra(ului la capdt de cursd.

Uabma/ Postul de

avertizare la deplasarea cu spatele

lucru
Aer condilionat
Scaun cu suspensie si reglare pneumatica

Trus5 scule

Comenzi gi indicatoare de bord ergonomice, ,amplasate intuitiv

Lumini de lucru reglabile.


Lumini si semnalizatoare pentru deplasarea pe sosele
Sistem de ventilatie qi incalzire

Atasamente

O cupa de excavare cu latime de min.300 mm


O cupa de excavare cu latime de min. 600 mm

Larnapentru dezapezire hidraulica cu 6 grade de libertate


Cupa trapezoidala

Cupa taluzare

SPECIFICATII TEHNICE -TRACTOR LOTUL

II

Fabricat in CE
Tractor omologat pentru Romania

Motor

Putere motor

minim 100 CP

Sistem de incalzire al combustibilului


Esapament de evacuare vertical in coltul

cabinei

Ventilator de racire pe substanta vascoasa


Rezervor combustibil 150 litri cu protectie
inferioara

Transmisie:

Inversor electro-hidraulic pe mana stanga

Ambreiaj umed cu discuri actionat hydraulic


sistem mecanic de blocare a transmisiei

Discuri de frana in baie de ulei autoreglabile

PTO (priza de putere) spate:


Axa fata, directie si franare:

Prizade outere soate cu ambreiai hidraulic


Ax fata cu transmisie mecanica si directie
servoasistata
Franare automata simultana a celor patru roti

Roti si anvelope:

Roti spate cu jenti reglabile


Roti fata cu jenti reglabile

Aripi de noroi pe fata si extensii aripi noroi


spate

Hidraulica:

Pompa hidraulica in tandem cu centru deschis


3 prize hidraulice cu dubla actionare si cuple

rapide

Tiranti si elemente de tractare:

Sistem tiranti spate, legaturi superioare si


inferioare cats..2
Bara de tractiune si cupla de remorcare

reglabila
Elemente de tractare omologate pentru
Romania

Aer conditionat si sistem de incalzire


Scaun operator cu suspensie mecanica, scaun

Cabina de operare:

pasager

Volan reglabil pe inlatime si inclinare

Oglinzi retrovizoare exterioare

Acceleratie de picior si de mana

2 faruri de drum montate in capota

Lumini si bord:

2 lumini de lucru fata,2lumini de lucru spate


montate pe cabina
Suport iluminat pentru numar de inmatriculare
2 lampi semnalizatoare de
avarie/intoarcere/frana spate

Sistemul electric

Baterie incarcata umed


Priza electrica cu 3 prnr

Sistem de frinare oneumatic pentru remorci


Trusa de scule

Diverse:

Sistem de franare pneumatic

ptr remorci

Manual de operare in Limba Romana

Remorci basculantfl in 3 plrfi pe 1 axi

Sarcind

utild minim 2300 kg

Sagiul gi cadranul platformei din profil de


calitate
Obloane din o{el

Cilindru basculare 3 tronsoane cu opritor la


capdt
Frinare mecanic6
Platformi din placd de o[el

Anvelope:noi
lnstala[ie electricS, bloc de semnalizare cu 5
comoartimente la 12V

SPECIFICATII TEHNICE.VIDANJA LOTUL III

.
o
.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
.
o
o
o
o

Rezervor zincat pe ambele parti


Rezervor minim 6000 I
Chepeng spate cu deschidere hidraulica
Rezervor montat pe sasiu - cadru din profil dreptunghiular si elemente
suplimentare de consolidare
Sistem franare pneumatic
Frana de parcare

Carlig inferior pentru cuplare la tractor


Motor 100 turbo compresor actionat de cardan de minim 1100 r/min
Robinet cu vizor pentru protejarea compresorului impotriva inundarii
Sifon cu capac metalic , cu vizor si robinet de golire
Separator de ulei dublu cu amortizor de zgomot
Pompa de apa ,presiune maxima de lucru a pompei:minim 180 bar / iesire
minim20 l/min,sau alte functii necesare ptr. a obtine o curatare de canalizare.
Pompa de apa cu unitate de motor hidraulic
Unitate de inalta presiune cu tambur pentru furtun -minim 50m
Robinet de golire principal in capacul din spate ,trapacu un diametru de
minim 4", hidraulic
3 prize suplimentare de minim 4"
Indicator flotant de umplere
Furtun aspirare minim 4"

1. CONprTrr

G,EN4R$.LE

Utilajele vor fi noi. - 2013


La livrare, utilajele vor indeplini toate conditiile impuse de legislatia in vigoare pentru
admiterea in circulatie pe drumurile publice.
Cerinta obligatorie

2.

marcaj CE.

CONDITII DE LIVRARE
Ofertantul va asigura si gestiona pe cheltuiala sa livrarea utilajelor la sediul autoritatii
contractante. Livrarea se va efectuainbaza documentelor de insotire a marfii.
Predarea utilajelor trebuie insotita de urmatoarele documente:

manualul utilizatorului pentru fiecare utilaj in parte in limba romana;


certificat de calitate pentru fiecare utilaj in parte.
Aceste documente vor fi puse la dispozitia Achizitorului/Utilizatorului la datalivrarii
produselor.

Termene de livrare
Termenul de livrare va fi exprimat in zile calendaristice, incep6nd de la data Ordinului de
incepere a contractului de livrare,termenul de livrare nu poate fi mai mare de 30 zile gi
reprezintd pragul peste care oferta va fi declaratd neconformd.

maxim 30 zile de la data semnarii contractului de achizitie.

Grafic de livrare
Nr.
crt.

Denumirea produsului

BULDOEXCAVATOR +
ECHIPAMENTE
OPTIONALE

TRACTOR * Remorcl

3.

basculant5

VIDANJA

CANT
(BUC)

Perioada maxima de zile necesara


livrarii, de la semnarea contractului
30 zile de la semnarea contractului

I
1

30 zile de la semnarea contractului

30 zile de la semnarea contractului

CONDITII TEHNICE

Cerintele impuse in prezentul caiet de sarcini sunt minimale. Orice oferta care se abate de
la prevederile caietului de sarcini, nu va fi luata in considerare si trebuie sa respecte cerintelor

minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor
prevazute in caietul de sarcini atrage declararea ca neconforma a ofertei.
Toate echipamentele cu care sunt dotate utilajele trebuie sa fie omologate in conformitate
cu standardele europene in vigoare la data livrarii si sa aiba toate autorizatiile necesare punerii in
functiune.
Propunerea tehnica va fi intocmita in asa fel incat sa se asigure posibilitatea verificarii
corespondentei propunerii tehnice cu cerintele tehnice ale caietului de sarcini.

Pentru conformitatea ofertei prezentate, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu


pliante sau cataloage de produse din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale utilajului sau
echipamentului ofertat, acestea facand parte integranta a propunerii tehnice. Neprezentarea
catalogului sau pliantului la deschiderea ofertelor, care sa ateste specificatiile tehnice ale
produsului atrage dupa sine descalificarea operatorurui economic.
Ofertele care nu corespund cerintelor minime solicitate
descalificate.

in caietul de sarcini vor fi

Receptia cantitativa si calitativa se va


efectua la sediul autoritatii contractante
, de catre
comisia achizitorului, in prezenta delegatilor
ofertantului, intocmindu-se un proces-verbal
de
receptie, care sa evidentieze eventualele
lipsuri, deteriorari, defecte etc.

In

programul receptiei produselor se

vor verifica aspectul exterior al

functionarea lor, existenta inventarului


de complet etc.

utilajelor,

Nu vor fi preluate de catre comisia autoritatii


contractante uti laj el e pr ezentante la recepti
cu lipsuri sau degradari.

ofertantul se obliga sa repare sau sa inlocuiasca


bunurile lipsa, defectele,
deteriorarile' suportand

toate costuril! aferente, in termen de


maxim 30 (treizec
de la data receptiei, daca partile nu
convin altfel.

i)

sau

zilelucratoare

5. CONDITII GARANTIE
I"Jq:,Hli:.:,T,Tmf[:fl:lg15:,ffi,3ilg,!ianupoatefimaimic5de12lunigi
Garantia va fi de cel putin 12 luni.
Furnizorul utilajului sau distribuitorul(agentul)
trebuie sa dispuna de service specializat

cu punct de lucru mobil pentru interventii


rapide
6.

RE

Testareasiinspectiit.-Effiptie,reprezentantiiachizitoruluivortestasiva
efectua inspectii in concordanta cu procedurile
interne.

Vor fi realizate cel putin urmatoarele:

verificarivizualesi dimensionale.
verificareaechipamentului.
Pregatirea personalului

I zi de instruire a personalului Achizitorului,


care include: operarea si mentenanta
primara pentru fiecare utilaj in parte.

Intocmit
Iliescu Mariana
Balaci Teodorescu E

NifrAndi

sk