Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Clasa a-VIII-a
Lectia:Geto-dacii si contactele lor cu lumea mediteraneeana
Tip: predare-invatare
Timp: 2 ore x50 min
Strategia didactica:
-metode si procedee didactice:expunere,conversatie,comparatie,studiu individual,
-mijloace de invatamant: manual, documente istorice,atlase istorice
Obiective operationale :
O1-sa incadreze spatio-temporal uniunile tribale geto-dacice
O2-sa identifice factorii care au contribuit la unificarea triburilor geto-dace
O3-sa precizeze actiunile de politica interna si externa prin care Burebista a creat si consolidat
primul stat dac
O4-sa recunoasca,cu ajutorul hartii,deosebirile teritoriale dintre regatul lui Burebista si cel al lui
Decebal
O5-sa analizeze politica externa a lui Decebal
O6-sa inteleaga consecintele razboaielor daco-romane si rolul lor in procesul de etnogeneza
romaneasca
Desfasurarea lectiei
Obiectiv

Momentele
lectiei
Moment
organizat.
Anuntarea
titlului
lectiei noi si
a planului
de predareinvatare

Continutul Activitate profesor


stiintific
-noteaza absentele
-preg mijloacelor de invat.
Regatul
dac
Noteaza planul lectiei :
-Premisele aparitiei
statului
dac
-Statul dac condus de
Burebista
-Regatul lui Decebal

Activitate elevi

Strategii

O.1
O.2

Dobandirea
de noi
cunostinte

O.3

Statul dac
condus de
Burebista

O.4

Regatul
lui
Decebal

O.5

O6
O.1
O.2
O.3
O.5

Premisele
aparitiei
statului
dac

Fixarea
cunostintelor

-identif aria de locuire a


triburilor g-dace
-descrie organizarea dacilor
in triburi si uniuni tribale
-nominalizeaza
conducatorii unor uniuni
tribale din
Dobrogea,Muntenia,Trans.
-clasifica factorii :interni,
externi

-analizeaza personalitatea
lui Burebista
-explica organizarea interna
a statului
-cere elevilor sa
urmareasca extinderea
statului,utilizand harta
-relatiile cu
romanii,implicarea in
razboiul civil
-explica evolutia statului
dac dupa moartea lui
Burebista
-precizeaza actiunile prin
care Decebal consolideaza
statul
-analizeaza politica
externa:razboaiele cu
romanii(87,88,101102,105-106)
-urmarile razb:cucerirea
Daciei,
Intrebari frontale:
-Ce factori au infl crearea
statuluidac?
-Care au fost princip
actiuni de politica externa
ale lui Burebista ?
-Prin ce s-a caracterizat
politica externa a lui

-noteaza explicatiile
profesorului

-expunere
-inv prin
descoperi
re

-studiaza inividual
documente ist pt
identificarea unor
factori
Conversa
tie
-studiaza caile
extinderii statului dac
-identifica actiunile
militare ale lui
Burebista contra
triburilor vecine
-compara diferentele
teritoriale dintre
regatele lui Burebista
si Decebal

-studiaza
harta
Interprete
aza doc.
istorice

-studiaza doc care


descriu desfasurarea
confruntarilor dacoromane

-doc
istorice

-raspund intrebarilor

Conversa
tie,
Test de
evaluare

expunerea
Harta

Decebal ?