Sunteți pe pagina 1din 25

Sja BV Adm.Pub.

Anul 2
DREPTUL MEDIULUI

1. Conceptul de mediu inconjurator.


1.Care din elemente nu fac parte din conceptul de mediu?
a). ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei;
b). aerul, apa, solul, subsolul, peisajul, toate straturile atmosferice;
c). factorii fizici si cosmotelurici;
d). materiile organice si anorganice;
e). unele valori materiale si spirituale, calitatea vietii.

2. Conceptul de poluarea mediului.


1. Care din actiuni nu fac parte din conceptul de poluare?
a). introducerea directa sau indirecta a unui poluant care dauneaza calitatii mediului;
b). actiunea poluantului care dauneaza sanatatii umane;
c). pagubele produse de inundatii;
d). actiunea poluantului care dauneaza bunurilor materiale ;
e). deteriorarea mediului in scop recreativ.

3. Clasificarea poluarii.
1. Clasificarea poluarii in raport de factorul poluant:
a) chimica
b) fizica
c) biologica
d) estetica
e) artificiala

4. Conceptul de resurse naturale.


1. Care din elemente nu fac parte din resursele naturale ale mediului?
a) resursele neregenerabile
b) resursele regenerabile
c) resursele inepuizabile
d) resursele umane
e) totalitatea elementelor naturale ce pot fi folosite de om

5. Definitia Dreptului mediului.


1. Dreptul mediului este ramura de drept:
a). privat;
b). public;
c). mixt;
d). international;
e). ecologic.

6. Obiectul Dreptului mediului.


1. Dreptul mediului nu reglementeaza relatiile sociale :
a). din perioada anterioara intrarii in actiune a normelor de mediu (prevenirea)
b). perioada de pericol iminent;
c). dupa producerea prejudiciului;
d). cele care au ca scop inbunatatirea generala a conditiilor de mediu;
e). de natura comerciala.

7. Functiile Dreptului mediului.


1. Care din urmatoarele activitati nu reprezinta functii ale mediului?
a). organizare si institutionalizare al actiunii sociale in scopul protectiei si ameliorarii mediului;
b). managementul administratiei publice;
c). promovarea obiectivelor dezvoltarii durabile;
d). protectie, conservare si ameliorarea mediului;
e). promovarea cooperarii internationale in domeniul protectiei mediului.

8. Caracterele raportului juridic de Dreptul mediului.


1. Care din situatii nu reprezinta caractere ale raportului juridic?
a) caracterul social
b) caracterul volutional
c) pozitia de subordonare a partilor
d) pozitia de egalitate a partilor

9. Structura raportului juridic de Dreptul mediului.


1. Care din urmatoarele elemente nu fac parte din structura raportului juridic de
drept al mediului?
a) legislatia in vigoare
b) obiectul raportului juridic
c) subiectele raportului juridic
d) continutul raportului juridic

10. Izvoarele Dreptului mediului inconjurator.


1. Nu constituie izvoare ale dreptului mediului:
a). constitutia;
b). codul silvic;
c). tratatele internationale;
d). legile familiei si protectiei copilului;
e). actele guvernamentale.

II Principiile dreptului mediului

1. Clasificarea principiilor.
1. Principiile dreptului mediului nu se clasifica:
a) in plan intern(national)
b) in plan regional
c) in plan international
2. Principiile dreptului mediului in plan national.
1. Care din reguli nu reprezinta principii ale dreptului mediului in plan national?
a) principiul egalitatii in fata legii
b) principiul precautiei in luarea deciziei
c) principiul “poluatorul plateste”
d) principiul prezumtiei de nevinovatie
e) principiul separarii puterilor in stat

3. Principiile dreptului mediului in plan international.


1. Care din reguli nu fac parte principiile dreptului mediului in plan international?
a) principiul cooperarii internationale
b) principiul prevenirii poluarii
c) principiul dreptului la aparare
d) principiul “poluatorul plateste’
e) principiul nediscriminarii

4. Principiul – Protectia mediului constituie obiectiv de interes public major.


1. Principiul – Protectia mediului constituie obiectiv de interes public major
deoarece:
a) nu pune in valoare dezvoltarea durabila a resurselor de apa
b) protectia mediului nu constituie o obligatie a statului
c) normele dreptului mediului sunt de ordine publica (imperative)
d) calitatea mediului nu este de o importanta exceptionala pentru viata

5. Principiul – precautiei in luarea deciziei.


1. Principiul – precautiei in luarea deciziilor implica:
a) neluarea masurilor de protectie a mediului pt. a elimina riscurile probabile
b) manifestarea unei diligente maxime in adoptarea hotararilor ce implica risc in
degradarea mediului
c) neaplicarea reglementarilor internationale de mediu

6. Principiul – actiunii preventive.


1. Principiul – actiunii preventive implica:
a) costuri mai mari pt. repararea pagubelor
b) nereglementarea unor obligatii pt. persoanele fizice sau juridice cu caracter
preventive
c) nepromovarea activitatilor care sa limiteze efectele nocive asupra mediului
d) promovarea unor actiuni care sa conduca la evitarea producerii daunelor
e) uneori repararea pagubelor ireversibile

7. Principiul – conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor cadrului biogeografic natural


implica:
a) inlaturarea diversitatii dintre organismele vii din ecosisteme
b) mentinerea nivelurilor cantitative si calitative durabile ale resurselor biologice
printr-un management adecvat
c) inlaturarea diversitatii din interiorul speciilor
d) promovarea unor specii clonate
e) promovarea cercetarilor genetice

8.Principiul – “poluatorul plateste”implica:


a) obligatia poluatorului de a suporta costurile masurilor de preventie si a celor de
reparare a prejudiciului
b) dreptul partii vatamate de a efectua investitii privind prevenirea accidentelor
ecologice
c) obligatia partii vatamate de a repara prejudiciul produs prin poluare
d) obligatia tertelor persoane de a preveni poluarile accidentale
e) dreptul vecinilor de a despagubi partile vatamate prin poluare

9.Principiul – dezvoltarii colaborarii internationale pentru protectia mediului reprezinta:


a) nu respecta principiul suveranitatii statelor
b) nu este cuprins in conventii si tratate internationale
c) nu urmareste prevenirea, reducerea si limitarea eficienta a prejudicierii mediului
d) un principiu fundamental al dreptului international aplicabil si in protectia
mediului
e) nu tine cont de principiile dreptului national

10.Principiul – informarii si participarii publicului la luarea deciziilor si accesul la justitie


presupune:
a) participarea administratiei publice la promovarea protectiei mediului
b) participarea cetatenilor la actiuni ecologice
c) obligarea partilor de a participa in rezolvarea proceselor juridice
d) promovarea prin toate mijloacele a actiunilor ecologice
e) obligatia statelor de a asigura accesul si informarea publicului in privinta oricarei
actiuni cu implicatii asupra mediului

III Modalitati de implementare a principiilor si elementelor stategice

1. Prevenirea si controlul integrat al poluarii prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile
pt. activitatile cu impact semnificativ asupra mediului presupune:
a) aplicarea tehnicilor disponibile de valoare si eficienta medie in productie
b) folosirea celor mai eficiente tehnici pt. realizarea unui nivel ridicat de protectia
mediului in intregul sau
c) utilizarea unor tehnici inaccesibile operatorului
d) scoaterea din functiune a instalatiilor indiferent de situatie
e) inlocuirea tehnologiilor pt. a mari emisiile si impactul asupra mediului

2. Mentinerea si ameliorarea calitatii mediului presupune:


a)stabilrea unor norme de calitate a mediului.
b)asigurarea unui mediu ambiant, curat si sanatos.
c)protectia si dezvoltarea durabila a societatii.
d)promovarea cooperarii internationale.
e)monitorizarea starii mediului si a resurselor naturale.
3. Rezolvarea pe nivelul de competenta a problemelor de mediu in functie de am ploarea lor.
Care atributii nu sunt corespunzatoare in funstie de competente autoritatii de mediu?
a)la nivel regional autorizarile de mediu sunt emise de Garda de Mediu.
b)la nivel judetean autorizatiile de mediu sunt emise de Agentia Judeteana de Mediu.
c)in cazul activitatilor de interes national autorizatiile de mediu sunt emise d
Ministerul Mediului.
d)in cazul activitatilor economice periculoase trebuie si avizul guvernului.
e)activitatile cu impact interenational sunt avizate si de Academia Romana
4. Stabilirea si urmarirea realizari programelor pentru conformare.
Care din actiuni nu fac parte din programele de conformare?
a)programul de conformare stabileste etapele realizari investitiei.
b)programul de conformare este un act de reglementare.
c)masurile stabilite prin programul de conformare au termen.
d)nerealizarea masurilor stabilite conduce la anularea autorizatiei de mediu.
e)nerealizarea masurilor stabilite conduce la incetarea activitatilor economice.
5. Evaluarea impactului asupra mediului in faza initiala a proiectelor.
Care actiuni nu fac parte din evaluarea impactului asupra mediului?
a)studiul de impact este un act de reglementare.
b)evaluarea impactului de mediu face parte din procedura autorizarii de mediu
c)raportul evaluatorului este mijloc de proba in procesul juditiar.
d)evaluatorul raspunde de exactitatea raportului.
e)titularul solicitarii raspundere de corectitudini informatiilor.
6. Introducerea si utuilizarea parghiilor economice stimulative sau coercitive.
Care din masurile prezentate fac parte din parghiile economice stimulative sau coercitive ?
a)aplicarea sanctiounilor civile.
b)aplicarea sanctiunilor contraventionale.
c)aplicarea sanctiunilor penale.
d)aplicarea taxelor si impozitelor de mediu legale.
e)nu sunt recomandabile folosirea parghiilor stimulative.
7. Corelarea planificarii de amenajare a teritoriului si urbanism cu cea de mediu.
Care din actiuni conduc la corelarea planificarii de amenajare a teritoriului si urbanism cu
cea de mediu?
a)aplicarea principiului limitarii urbanizarii pentru realizarea unui echilibru intre
protectia mediului si dezvoltare durabila.
b)respectarea masurilor de intetres general, inclusiv cele de protectie a mediului.
c)regulamentele de urbanism si planurile urbanistice u cuprind cerinte ale
protectiei mediului.
d)armonizarea dezvoltarii asezarilor umane.
e)sigurantza constructiilor in raport cu riscurile naturale si tehnologice.
8. Promovarea de acte normative armonizate cu reglementarile europene si internationale in
domeniu.
Care initiative normative nu se armonizeaza cu reglementarile europene si internationale
in domeniu?
a)legislatia de mediu interna se armonizeaza permanent cu directivele europene
in baza capitolului 22 din tratatul de aderare al Romaniaei la UE.
b)exista acte normative armonizate in domeniul deseurilor periculoase.
c)indeplinirea termenilor prevazute in tratatul de aderare conduce la aplicarea
clauzei de salvgardare privind integrarea pentru probleme de mediu.
d)exista legislatie armonizata in domeniul ariilor protejate.
e)exista legislatie armonizata in domeniul carburantior.
9. Inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea
oamenilor.
Care din actiuni nu conduc la inlaturarea poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav
sanatatea oamenilor?
a)elaborarea de acte normative pentru aceasta categorie de poluanti.
b)identificarea pruducatorilor, comerciantilor si detinatorilor acestor categotii de
poluanti.
c)stabilirea programelor de conformare pentru producatori in vederea uincadrari
in standardele europene privind poluanti.
d)sursele de poluare a arerului nu sunt prioritare deoarece atmosfera este infinita.
e)in privinta marilor poluatori au fost stabilite masuri de gratie esalonate pana in
in anul 2023.
10. Crearea sistemului national de monitorizare integrat a calitati aerului.
Care din masuri nu fac parte din sistemul national de monitorizare integrate a calitati
aerului?
a)monitorizarea se efectueaza numai de institutiile statului competente.
b)monitorizarea se realizeaza la nivel judetean, regional si national.
c)sistemul national de monitorizare este racordat la sistemul European si cel
international.
d)monitorizarea este obligatorie si pentru agenti economici.
e)exista organisme guvernamentale si interguvernamentale pentru realizarea
monitorizarii.

IV Cadrul institutional al mediului inconjurator

1. Autoritati nationale cu atributii in domeniul protectiei mediului sunt:


a) Consiliile judetene
b) Prefecturile
c) Ministerul economiei si comertului
d) Ministerul mediului si gospodaririi apelor, Inspectoratele de protectia mediului
e) Consiliile comunale

2. Autoritati interministeriale in domeniul protectiei mediului:


a) Ministerul sanatatii
b) Ministerul transporturilor
c) Comisia centrala pt. aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase si accidentelor hidrotehnice
d) Ministerul invatamantului
e) Ministerul apararii nationale

3. Care din organizatii nu sunt autoritati internationale in domeniul protectiei mediului?


a) Organizatia Mondiala a Sanatatii (O.M.S )
b) Organizatia pt. Alimentatie si Agricultura ( F.A.O )
c) Agentia Internationala pt. Energia Atomica (A.I.E.A )
d) Organizatia Mondiala a Comertului ( O.M.C )
e) U.N.E.S.C.O

4. Care din institutiile urmatoare nu se afla in subordinea Ministerului Mediului.


a) Comisia Nationala pt. Controlul Activitatilor Nucleare
b) Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”
c) Autoritatea privind Turismul si Tineretul

5. Institutii de cercetare si proiectare aflate in subordinea Ministerului Mediului.


1. Care unitati de cercetare stiintifica si proiectare nu se afla in subordinea
Ministerului Mediului?
a) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pt. Protectia Mediului
b) Institutul de Criminalistica
c) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Maritima “Grigore Antipa”
d) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunarii”
e) Institutul de Cercetare in Ingineria Mediului

6. Care din urmatoarele nu fac parte din organismele consultative ale Ministerului
Mediului?
a) Comisia centrala de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteo
periculoase
b) Comisia nationala pt. siguranta barajelor
c) Comitetul national roman pt. programul hidrologic international
d) Comisia nationala a drepturilor omului

7. Care din autoritatile publice nu au atributii in domeniul protectiei mediului?


a) Regia Nationala a Padurilor
b) Garda Financiara si Garda de Mediu
c) Comitetul National pt. Protectia Stratului de Ozon
d) Politia
e) Avocatul Poporului

8. Care din institutii sunt sub autoritatea Ministerului Mediului.


a) Compania Nationala “Apele Romane SA”
b) Consiliile Judetene
c) Prefecturile
d) Primariile
e) Consiliile Municipale
9. Care din atributiile urmatoare sunt ale Garzii de mediu?
a) coordoneaza activitatea de instruire privind protectia mediului
b) aplica sanctiuni contraventionale si intocmeste dosare penale in cazul incalcarii
regulilor de protectia mediului
c) implementeaza politicile, strategiile si reglementarile de mediu
d) elaboreaza normele de protectia mediului
e) promoveaza managementul mediului

10. Care din urmatoarele nu constituie atributii ale Inspectoratelor teritoriale de mediu?
a) coordoneaza activitatea de instruire privind protectia mediului
b)implementeaza politicile, strategiile si reglementarile de mediu
c)elibereaza acorduri, avize, autorizatii integrale de mediu
d) aplica sanctiuni contraventionale si intocmeste dosare penale in cazul incalcarii
regulilor de protectia mediului
e)promoveaza managementul mediului
V Proceduri si acte de reglementare in domeniul protectiei mediului

1. Precizati care activitate nu face parte din procedura studiului de impact?


a)intocmirea cererii in forma scrisa de catre titularul proiectului
b)analiza scopului actiunii propuse cu participarea autoritatii de mediu, a titularului, a
unor experti si reprezentanti ai autoritatilor publice
c)intocmirea de catre autoritatea de mediu a indrumarului cu probleme si a listei avizelor
ce trebuie obtinute
d)luarea deciziei finale motivate si publica de catre autoritatea competent
e)trimiterea deciziei la instant competenta

2.Care reguli nu fac parte din realizarea studiului de impact?


a)studiul de impact este efectuat de catre Garda de Mediu
b)studiul de impact se realizeaza prin unitati specializate
c)cheltuielile acestuia sunt suportate de titularul proiectului
d)titularul proiectului raspunde pentru realitatea informatiilor
e)executantul studiului raspunde pentru corectitudinea raportului

1. Acordul de mediu este valabil:


a)daca lucrarile de investitie nu incep in termen de 2 ani
b)pentru o perioada de 5 ani
c)pentru o perioada de 10 ani
d)pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului
e)pe toata perioada programului de conformare

2. Autorizatia (integrata) de mediu se solicita si obtine pentru:


a)desfasurarea activitatilor existente si inceperea activitatilor noi cu posibil impact
semnificativ asupra mediului;
b)proiecte publice;
c)modificarea sau extinderea activitatilor existente;
d)cand titularul activitatii abandoneaza proiectul;
e)in situatii de fuziune, divizare, concesionare.

3. Care din urmatoarele actiuni nu constituie reguli comune de eliberare a acordului si


autorizatiei de mediu?
a)aceste acte sunt eliberate de autoritatea de mediu centrala sau teritoriala competent;
b)ambele se elibereaza dupa obtinerea celorlalte avize cerute de lege;
c)uneori aceste acte sunt emise de garda de mediu;
d)ambele nu se elibereaza daca nici o varianta de proiect nu prevede inlaturarea efectelor
negative asupra mediului;
e)valabilitatea acestora este de maximum 5 ani.

6. In care din situatii, acordul si autorizatia de mediu nu pot fii revizuite:


a)daca apar elemente noi,necunoscute la data emiterii;
b)in cazul reinnoirii acestora,cu posibilitatea refacerii studiului de impact;
c )nerespectarea programului de conformare;
d)expirarea valabilitatii acestora;
e)schimbarea titularului acivitatii.
7.Procedura suspendarii acordului si autorizatiei de mediu presupune:
a)nerespectarea prevederilor acestora;
b)o somatie prealabila fara termen;
c)neeliminarea cauzelor care au determinat-o;
d)sa treaca mai mult de 6 luni de la expirarea termenului din somatie;

e)inceperea executiei proiectului dupa expirarea termenului de suspendare.

8.Procedura bilantului de mediu presupune:


a)neobtinerea avizului pentru stabilirea obligatiilor de mediu sau a autorizatiei de mediu;
b)obtinerea informatiilor asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative
cumulate,anterioare,prezente si anticipate ale activitatii.
c)nu face parte din actiunea de evaluare a impactului asupra mediului;
d)este facultativa cu ocazia schimbarii destinatiei sau a proprietarului investitiei;
e)efectuarea lui de catre noul proprietar.

9.Programul de conformare presupune:


a)etape care sa conduca la nerespectarea prevederilor autorizatiei/avizului de mediu;
b)control din partea politiei;
c)respectarea obligatiilor de mediu de catre vecinii titularului activitatii;
d)un plan de masuri care face parte integranta din autorizatia sau avizul pentru stabilirea
obligatiilor de mediu;
e)este un act de reglementare.

10.Care din urmatoarele actiuni nu constituie cerinte ale documentelor de urbanism si amenajare
a teritoriului:
a)realizarea unui echilibru intre protectia mediului si dezvoltarea durabila a localitatilor;
b)respectarea masurilor de interes general,deci si a celor de mediu;
c)valorificarea resurselor naturale ale solului si sub solului;
d)pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit;
e)garantarea constructiilor pentru toate riscurile.

VI. Raspunderea juridica in dreptul mediului

1. Care din urmatoarele componente nu fac parte din sistemul raspunderii juridice in
domeniul protectiei mediului?
a)raspunderea civila pentru prejudiciul ecologic;
b)raspunderea partii vatamate pentru nerespectarea regulilor de protectie a mediului;
c)raspunderea contraventionala;
d)raspunderea de mediu;
e)raspunderea penala.
2. Care din urmatoarele reguli constituie principia ale raspunderii civile in dreptul mediului:
a)principiul prezumtiei de nevinovatie;
b)principiul raspunderii obiective, independenta de culpa;
c)principiul raspunderii divizibile in cazul pluralitatii autorilor;
d)principiul prezumtiei de vinovatie;
e)principiul subordonarii administrative.

3. Care din urmatoarele cerinte nu constituie conditii ale raspunderii civile in domeniul
protectiei mediului:
a)autorii sa fi implinit varsta de 18 ani;
b) savarsirea unei fapte ilicite;
c)producerea unui prjudiciu ecologic;
d)existenta legaturii cauzale dintre fapta si prejudiciu;
e)inexistenta cauzelor care inlatura sau exonereaza de raspundere juridica.
4. Care din urmatoareale situatii nu formeaza continutul conceptului de” fapta” in dreptul
mediului:
a)manifestarea umana perceptibila care conduce la modificarea unor raporturi juridice
existente;
b)actiunea ilicita care contravene prescriptiilor normelor de dreptul mediului;
c)faptele ilicite generatoare de prejudicii ecologice;
d)promovarea pe orice cale a responsabilitatilor civice privind respectarea legislatiei de
mediu;
e)activitatile licite care uneori produc prejudicii ecologice.

5. Care din urmatoarele efecte nu fac parte din prejudiciul ecologic:


a)fenomenele naturale distructive de origine geologica sau meteorologice;
b)evenimente cu urmari deosebit de grave asupra mediului, provocate de accidente;
c)poluari accidentale de natura chimica;
d)activitati daunatoare sau dezastre ce produc daune asupra sanatatii oamenilor, bunurilor
sau mediului;
e)vatamarile corporale produse ca urmare a comportamentelor agresive a unor persoane.

6. Care din urmatoarele personae fizice sau juridice nu au dreptul la actiune in justitie
pentru repararea prejudiciului ecologic:
a)Ministerul Public;
b)orice persoana fizica lezata sau nu prin fapta ecologica ;
c)proprietarii de pensiuni care nu respecta legislatia de mediu;
d)organizatiile neguvernamentale pentru daunele ecologice suferite de membrii sai;
e)organizatiile neguvernamentale pentru persoanele nemembre care au suferit prejudiciu.

7. Care din situatii nu fac parte din efectele raspunderii civile in domeniul protectiei
mediului:
a)obligarea faptuitorului la repararea integrala a prejudiciului;
b)obligarea faptuitorului la repararea partiala a prejudiciului in functie de culpa;
c)restabilirea situatiei anterioare cu suportarea cheltuielilor;
d)repararea in natura cand este posibila;
e)repararea prin echivalent.

8. Care din urmatoarele forme nu se aplica in evaluarea daunelor ecologice:


a)evaluarea cantitativa si calitativa prin aproximare;
b)evaluarea monetara in cazul bunurilor;
c)evaluarea forfetara prin stabilirea unor baremuri in mecanismul distrugerilor;
d)evaluarea negociata in cazul mai multor faptuitori;
e)evaluarea pecuniara in cazul activitatiilor comerciale.

9. Care din urmatoarele situatii nu atrag raspunderea penala in domeniul protectiei


mediului:
a)cand s-a savarsit o infractiune;
b)cand infractiunea ecologica aduce atingeri mai mult unor interese colective;
c)cand faptele sunt prevazute in legi speciale;
d)cand exista o cauza care inlatura caracterul penal al faptei;
e)cand prin interpretarea normelor penale se poate achita faptuitorul.

10. Care din urmatoarele situatii nu atrag raspunderea contraventionala in domeniul protectiei
mediului:

a)cand s-a savarsit o contraventie;


b)cand contraventia ecologica aduce atingeri mai mult unor interese colective;
c)cand faptele sunt prevazute in legi speciale;
d)cand prin interpretarea normelor contraventionale se poate achita faptuitorul;
e)cand exista o cauza care inlatura caracterul contraventional al faptei.

VII Protectia atmosferei

1. Care din actiuni nu fac parte din conceptul de poluare a mediului:


. a)introducerea directa a unui poluant in mediul inconjurator;
b)introducerea indirecta a unui poluant in mediul inconjurator;
c)poluantul sa nu aiba o actiune nociva asupra mediului;
d)poluantul sa aduca prejudicii sanatatii umane/calitatii mediului;
e)impiedicarea utilizarii mediului in scop recreativ.

2. Care materiale nu fac parte din categoria poluantilor:


a).substanta lichida,gazoasa care modifica negativ mediul;
b)substantele,materialele care produc jocurile de artificii;
c)preparatele solide care modifica negative echilibrul din mediu;
d)energiile si vibratiile care dauneaza vietii si mediului;
e)radiatiile electromagnetice,ionizante,atomice care produc daune ecologice.

3 Care masuri nu fac parte din politica nationala de protectie a atmosferei:


a)diversificarea asigurarilor de viata si de bunuri;
b)introducerea de tehnici/tehnologii pt.retinerea poluantilor la sursa;
c)gestionarea resurselor de aer pt.asigurarea calitatii vietii;
d)reducerea emisiilor de poluanti pt.regenerarea atmosferei;
e)modernizarea monitorizarii integrate a calitatii aerului.

4 Care sunt situatiile pt.care autoritatile de mediu competente nu elaboreaza norme


tehnice,standarde si regulamente de aplicare: .
a )calitatea aerului;
b)emisiile de poluanti atmosferici pt.surse fixe si mobile;
c)calitatea si circulatia combustibililor si carburantilor;
d)in domeniul poluarii fonice;
e)pt.activitatile de recreere si de agreement.

5 Conceptele de emisie de poluanti, emisii excessive presupune:


a)eliminarea in atmosfera a poluantilor solizi;
b) lichizi;
c)transferul poluantilor in atmosfera catre oameni,bunuri;
d)depasirea de 7 ori una sau mai multe maxime stabilite prin lege;
e)ameninta calitatea vietii,apei si bunurile.

6. Conceptul de surse stationare reprezinta:


a)constructii care produc sau evacueaza poluanti in atmosfera;
b)utilaje
c)tehnologii care nu
d)instalatii care produc sau
e)aparate de ventilatie

7. Prin care din modalitati prezentate nu se realizeaza combaterea poluarii industriale:


a)stabilirea concentratiilor maxime admisibile(C.M.A.);
b)afectarea dreptului de proprietate prin fixarea unor zone de protectie sanitara;
c)reglementarea amplasamentelor de zone industriale pt. a nu influienta mediul;
d)stabilirea distantelor minime fata de locuinte pt.activitati cu impact;
e)stabilirea zonelor de protectie sanitara.

8 Prin care din masurile enumerate nu se combate poluarea aerului produsa de


autovehicule:
a)necertificarea/neomologarea echipamentelor,pieselor de schimb;
b)omologarea de tip a autoturismelor pina la 3,5 tone cu EURO 4;
c)omologarea de tip a autovehiculelor de transport ,peste 3,5 tone,cu EURO 4;
d)omologarea individuala,la prima inmatriculare,a autv. De transport,cu masa totala
peste 3’5 tone,cu EURO 3;
e)vehiculele fabricate in Romania,aceleasi reguli, dar cu date diferite.

9 Protectia stratului de ozon presupune :


a)necesitatea aplicarii la nivel national a documentelor internationale in domeniu;
b)constituirea Comitetului National pt.protectia strtului de ozon;
c)existenta in comitet a unui grup de experti tehnici,stiintifici,juridici;
d)stabilirea de sanctiuni pt. nerespectarea prevederilor legale;
e)producerea,importul,exportul de substante prevazute in Protocol in mod liber.

10.Protectia spatiului extraatmosferic presupune:


a)interzicerea amplasarii in spatiu a armelor de distrugere in masa;
b)interzicerea amplasarii de baze si instalatii militare sau experimentarea armelor;
c)angajarea raspunderii statului pt. incalcarea legislatiei in domeniu;
d)posibile contaminari periculoase cu ocazia cercetarilor stiintifice;
e)initieri de consultari internationale.

VIII Protectia apelor

1. Clasificarea apelor dupa regimul de ocrotire:


Dupa care criterii nu sunt clasificate apele ?
a)dupa locul situarii lor
b)dupa destinatia lor
c)in raport de calitatea stabilita prin standarde
d)dupa regimul de ocrotire
e)dupa criteriul solului pe care curg
2. Clasificarea apelor dupa destinatie.
Ce categorii de ape nu fac parte din apele clasificate dupa criteriul destinatiei
a)ape pentru populatie
b)apele pluviale provenite dn inundatii
c)apa potabila
d)apele uzate industriale
e)apele uzate menajere
Clasificarea apelor dupa calitati.
3. Categorii de ape – domenii publice.
Ce categorii de ape nu apartin domeniului public?
a)apele cu potential energetic valorificabil
b)apele de suprafata cu alibi minore mai lungi de 5 km si bazine hidrografice mai mari
de 10 km²
c)albiile raurilor si fluviilor
d)apele pluviale din zona de campie
e)tarmurile Mari Negre si porturile
4. Categorii de ape – proprietate private.
Ce categoori de ape nu fac parte din forme ale proprietetii private?
a)albiile minore mai lungi de 5 km si cu bazine hidrografice ce nu depasesc 10 km²
b)insulele ce n-au legatura cu malurile la nivelul mediu al apei
c)malurile fluviilor si raurilor
d)izvoarele care se formeaza pe terenuri proprietate private
e)apele care curg permanent avand limitele de la litera a.
5. Conceptul de poluarea apei.
Care din urmatoarele regurili nu reprezinta caracteristici ale dreptului de proprietate aupra
apelor?
a)apele apartinand proprietetii private sunt inalienabile.
b)apele apartinand domeniului public sunt inprescriptibile, insesizabile si inalienabile
c)proprietarul izvorului poate dispune de el in mod liber cu exceptia cazurilor
prevazute de lege.
d)indiferent de titularu dreptului de proprietate apele sunt supuse regimului legal de
protectie
e)apele apartinand domeniului public sunt administrate de “Apele Romane”
6. Protectia cantitativa a apei.
Care obligatii nu fac parte din regimul de protectie cantitativa a apelor?
a)dreptul de folosinta a apei se stabileste prin autorizatia de gospodarie a apei
b)dreptul de proprietate asupra apei se stabileste prin autorizatia de mediu
c)respertarea de catre utilizatori de apa a normelor de consum de apa pe unitatea de
produs sau pe activitate
d)administratrea apelor tine cont de masurile legislative economice .
e)gospodarirea apelor reprezinta activitati care urmarescvalorificarea rationala si
mentinerea calitatiia pelor.
7. Protectia calitativa a apei.
Care din reguli nu fac parte din regimul de protectie calitativa a apei?
a)interzicerea poluarii in orice mod al apei
b)stabilirea normelor de calitate a resurselor de ape pe categorii si grupe.
c)stabilirea de restrictii ori interdictii de sigurantapentru obiectivele economice noi
sau dezvoltarea celor existente
d)utilizatorii de apa n-au obligatii pentru folosirea rationala si protejarea calitatiia apei
e)elaborarea de planuri de prevenire apoluarii accientalesi pedepsirea poluari
intentionate.
8. Protectia sanitara a apei.
Prin care masuri nu se realizeaza protectia sanitara a apelor?
a)aplicarea masurilor legale de protectie a calitati apei
b)instituirea in jurul surselor de apa si a altor lucrari hidrotehnice de zone de protectie
sanitara
c)in zonele de protectie sanitara nu se impun restrictii pentru evitarea alterarii calitatii
apei
d)in zonele cu regim sever de proctectie sanitara sunt nterzise orice activitati care ar
contamina apa.
e)in perimetru de protectie hidrogeologica se interzicefolosirea oricarei substante greu
degradabila sau nedegradabila
9. Protectia mediului marin in dreptul international
Care din masuri nu fac parte din regimul de protectie a apelor transfrontiere si a lacurilor
internationale?
a)folosirea libera fara restrictii a acestor ape pentru transporturi si activitati de
agrement
b)prevenirea si reducerea poluarilor apelor cu impact transfrotier
c)garantia ca apele transfrontiere se gospodaresc rational, ca sunt sigure sub aspect
ecologic.
d)utilizarea acestor ape in mod rezonabil si echitabil
e)conservarea si restauarea ecosistemelor
10. Clasificarea apelor in functie de calitatea stabilita prin STAS
Ce ape nu fac parte din clasificarea reglementata prin stas in functie de calitate?
a)cursurile de apa care pot fi utilizate in toate sectoatele de activitate-cat I
b)apele nu pot fi folosite in scopuri uranistice si de agreement.
c)cursurile de apa care pot fi utilizate in industrie si irigatii-cat II
d)cursurile de apa utilizate in hidrocentrale si in statiile de spalare cat III
e)cursurile de apa degradate ce nu pot fi folosite in nici un domeniu de activitate.

IX Protectia solului, subsolului, florei si faunei

1. Protectia cantitativa a solului – terenuri degradate.


Care terenuri nu sunt considerate degradate prin eroziune sau poluare?
a)terenuri cu eroziune de suprafata sau in adancime
b)terenuri afectate de alunecari sau prabusiri
c)terenuri ci exces permanent de umiditate si mlastini
d)terenurile productive
e)terenurile acide sau poluate

2. Protectia calitativa a solului.


Care din reguli nu faca parte din protectia calitativa a solului ?
a)obligatia titularilor de investitii sau productie ca solul fertil decopertat sa-l
depoziteze si niveleze pe terenuri agricole neproductive .
b)obligatia titularilor de obiective de a reda in folosinta agricola, silvica sau piscicola,
terenurile neutilizate.
c)dreptul vecinilor acestor terenuri de a lucra terenurile nefolosite de catre proprietari
lor.
d)amplasare aliniilor de distribuire a energiei electrice si a conductelor de apa-
canalizare astfel incat sa nu stanjeneasca lucrarile agricole.
e)amenajarile de imbunatatiri funciare trebuie executate in conditiile legii.
3. Obligatiile de mediu privind protectia resurselor naturale?
Care din reguli nu fac parte din regimul de protectie a resurselor naturale?
a)titularul dreptului sa ceara accord sau autorizatie de mediu.
b)titularul dreptului sa reface terenurile afectate prin mijloace financiare propri.
c)titularul dreptului sa respecte prevederile acordului sau autorizatiile de mediu.
d)sa anunte autoritatile competente despre situatiile accidentale.
e)titularul dreptului nu trebuie sa intervinapentru indepartarea pericolelor in situatii
accidentale.
4. Obligatiile de mediu privind exploatarea petrolului.
Precizati care nu sunt considerate abligatii de mediu privind exploatarea petrolului?
a)titularii activitatilor au un drept de servitude legala asupra terenurilor fara a plati
renta anuala prorietarilor
b) titularii activitatilor au un drept de servitude legala asupra terenurilor cu plata
rentei anuale prorietarilor.
c)terenurile afectate de aceste activitati se determina in conditiile legii
d)activitatile petroliere se realizeaza cu respectarea conditiile din acordurile
petroliere.
e)in jurul activitatilor petroliere se stabilesc zone de protectie si sigurantza.

5. Fondul forestier national.


Care din terenurile impadurite sau destinate impaduriri nu fac parte din fondu forestier
national?
a)terenurile in curs de regenerare
b)terenurle degradate si poieneile destinate impaduriri.
c)terenurile date in folosinta temporara personalului silvic.
d)terenurile forestiere pe care exista perdele forestiere de protectie agricola.
e)pepinierele, plantatiile cu arbusti orbamentali si fructiferi.
6. Protectia fondului forestier national.
Care din actiuni nu fac parte din regimul protectiei fondului forestier national, indiferent
de forma de proprietate?
a)protectia impotriva taierilor ilegale
b)asupra fondul de vanatoare si celui de pescuit nu trebuie sa se intervina de nimeni in
nici un fel.
c)reconstructia ecologica , regenerarea si ingrijirea padurilor.
d) protectia impotriva poluarilor.
e)protectia impotriva bolilor si daunatorilor
7. Obligatiile proprietarilor fondului forestier national.
Care din regulile prezentate nu constitue obligatii ale proprietarilor fondului forestier
national ?
a)sa-l gospodareasca in conformitate cu regimul silvic si cu regulile privind protectia
munci
b)sa mentina padurile in stare buna de sanatate
c)sa sigure paza taierilor legale sau altor actiuni de regenerare a padurilor.
d)sa sigure paza impotriva taierilor ilegale si oricaror altor fapte pagubitoare.
e)interzicerea defrisarii vegetatiei in zonele in care indeplineste functii speciale de
protectie pe terenurile cu inclinatie mai mare de 30 º .
8. Fondul de conservare si regenerare a padurilor.
Care din resursele prezentate nu fac parte din Fondul de conservare si regenerare a
padurilor ?
a)contravaloarea terenurilor scoase definitive din fonduri forestiere.
b)20-25% din incasarile rezultate prin valorificarea masei lemnoase in conditiile
legii.
c)alocatii de la bugetul de stat. si prin accesarea fondurilor structurale ale UE.
d)tarifele stabilite pentru functiile de protectie a padurilor.
e)pierderile de crestere si regenerare si compensarea pabubelor produse Fondului
Forestier.
9. Fondul cinegetic al Romaniei – principii generale.
Care din urmatoarele reguli nu constitue principi generale ale fondul cinegetic al
Romaniei ?
a)gestionarea fondului cinegetic respecta numai reglemantarile interne, nu si pe cele
internatioanale in materie.
b)fondu cinegetic este o resursa naturala de interes national si international.
c)vanatul face parte din domeniul publis de interes national.
d)fondu cinegetic trebuie administrat si gospodarit in mod durabil.
e)exercitarea vanatorii in scopul ameliorari calitatii vanatului.
10. Cerintele protectiei vanatului.
Care din actiunile urmatoare nu reprezinta cerinte ale protectiei vanatului?
a)interzicerea pasunatului in padurile statului.
b)tinerea in captivitate a animalelor salbatice in scop de agrement.
c)popularea cu noi specii de vanat a fondurilor de vanatoare.
d)vanarea animalelor de interes cinegetic numai in limitele cotei de recolta stabilit.
e)vanatoarea se executa numai in conditiile legii in vigoare.

X Protectia ariilor protejate

1. Clasificarea ariilor protejate.


Care din ari protejate nu fac parte din categoriile legale de arii protejate?
a)ariile stabilite la nivel national ca rezervatie stiintifice, parcuri nationale etc.
b)arii stabilite prin reglemntari internationale ca situri naturale ale patrimoniului
universal, zone umede internationale,rezervatie ale biosferei.
c)arii stabilite legal ca fiind pentru conservare sau de protectie faunistica.
d)rezervatiile si parcurile naturale nu fac parte din ariile protejate legal.
e)monumentele naturii.
2. Conceptul de parc national
Precizati care din elemente nu fac parte din parcurile nationale?
a)ariile al carui scop este protectia unor specii representative.
b)ariile al carui scop este cionservarea unor esantioane semnificative.
c)ariile care nu prezinta interes stiintific sau turistic.
d)ariile care au valoare deosebita sub aspect floristic, hidrologic.
e)ariile care au valoare sub aspect fizico-gegrafic si faunistic.
3. Conceptul de monumente ale naturii.
Precizati care din elemente nu fac parte din monumentele naturii ?
a)ariile care au ca scop protectia elementelor naurale cu semnificatie ecologica
b)ariile care au ca scop conservarea elementelor naturale cu semnificatie stiintifica.
c)ariile unde exista specii de plante sau animale salbatice rare sau amenintate cu
dosparitia.
d)ariile unde exista arbori seculari, pesteri, chei, depozite fosilifere.
e)arii care nu sunt unice sau rare continand martori de eroziune.
4. Conceptul de rezervatie stiintifica.
Precizati care din elemente nu fac parte din rezervatiile stiintifice ?
a)ariile care cuprind elemente floristice fara interes stiintific
b)ariile care au ca scop protectia unor habitate terestre cu elemente geologice de
interes stiitific.
c)arii care au ca scop canservarea unor habitate acvatice cu elemente de interes
tiintific
d)arii care cuprind elemente floristice de interes tiintific.
e)arii care cuprind habitate terestre cu elemente faunistice deosebite.
5. Conceptul de rezervatie a biosferei.
Precizati care din elemente nu fac parte din Rezervatia Biosferei ?
a)suprafetele mari care cuprind un complex de ecosisteme terestre cu peisaje naturale
armonioase.
b)arii ce cuprind lacuri si cursuri de apa cu specii acvatice fara interes stiintific.
c)terenuri ce cuprind ecosisteme acvatice modificate de om ce prezinta interes
stiintific
d)zone umede cu specii floristice si faunistice unice.
e)comunitati umane ce se ocupa cu valorificarea resurselor naturale conform
dezvoltarii durabile.
6. Procedura instituirii ariilor protejate.
Care din urmatoarele reguli nu fac parte procedura instituirii ariilor protejate ?
a)in cazul siturilor naturale si a rezervatiilor biosferei, se instituie prin lege prin lege.
b)pentru parcurile natioanale si naturale, zone umede, se instituie prin HG.
c)pentru arii de conservare si arii de protectie avil faunistica prin-HG.
d)in cazul ariilor protejate situate in plan judetean sau local, cat si pentru ariile
proprietate private-prin hotarari ale consiliile judetene sau locale.
e)initiativa de instituire a regimului de protectie nu apartine academiei romane si
autoritatilor publice .
7. Regimul juridic general al ariilor protejate.
Care din reguli nu fac parte din regimul juridic general al ariilor protejate ?
a)obligatia vecinilor ariilor protejate de arespecta statutul acestora.
b)obligatia autoritatilor publice locale de a informa populatia despre existenta,
semnificatia si regimul juridic al ariilor protejate.
c)interzicerea recoltarii si comercializarii plantelor, animalelor declarate monumente
ale naturii.
d)dreptul oricarei persoane de a introduce in tara plante si animale vii fara acordul
organelor competente.
e)interzicerea introducerii in tara, cu exceptia cazurilor legale de microrganisme,
plante, animale vii fara acordul autoritatilor de mediu.
8. Functiile rezervatiei biosferei.
Care din actiunile prezentate nu constituie functii complementare ale rezervatiei biosferei
?
a)conservarea resurselor genetici.
b)dezvoltarea economica si umana durabila.
c)alimentarea cu apa potabila a localiatilor din zona.
d)suport logistic pentru cercetare, educatie si supraveghere continua.
e)conservarea speciilor, ecosistemelor si peisajelor.
9. Zonele de protectie a Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”.
Care din urmatoarele zone nu sunt protejate in ecosistemul Zervatiei Biosferei “Delta
Dunarii ?
a)zonele care nu au in totalitate un regim de protectie.
b)zonele cu regim de protetie integrala.
c)zonele care inconjoara pe cele de la litara b-zone tampon.
d)zonele economice unde activitatile trebuie autoritaze de administratia rezervatiei.
e)habitatele speciior amenintate stabilite prin HG.
10. Regimul de administrare a rezervatiei.
Care din actiuni nu fac parte din Regimul de administrare a rezervatiei ?
a)exista atributii de administrare.
b)exista un consiliu stiintific cu rol deliberativ.
c)exista atributii de protectie si conservare a mediului.
d)exista un corp de inspectie si paza.
e)nu se desfasoara actiuni de reconstructie ecologica.

XI Protectia asezarilor umane

1. Obiectivele protectiei asezarilor umane.


Care din actiunile precizate nu fac parte din Obiectivele protectiei asezarilor umane ?
a)asezariele umane sunt sisteme ecologice complexe create de om, populatia umana
fiind componenta principala.
b)urbanizarea localitatilor pentru a se deosebi de asezarile rurale.
c)protectia factorilor naturali de mediu.
d)reglementarea activitatilor umane desfasurate pe raza localitatii.
e)cresterea si repartitia populatiei.

2. Obligatiile persoanelor juridice si fizice.


Care din regulile prezentate nu constituie obligatii ale persoanelor juridice se fizice
privind protectia asezarilor umane ?
a)inbunatitirea microclimatului urban.
b)amplasarea obiectivelor industriale fara a prejudicia salubrizara si confortul
populatiei.
c)respectarea regimului de protectie al localitatilor de interes turistic si de agreement,
ariilor protejate.
d)adaptarea elementelor arhitecturale adecvate.
e)intretinerea si infrumusetarea cladirilor si a curtilor nu sunt obligatorii.
3. Protectia mediului in activitatea de constructii.
Care actiuni prezentate nu fac parte din protectia mediului in constructii ?
a)pastrarea integritatii mediului , protejarea patrimoniului natural si constructii.
b)sigutanta costructiilor pt ricscuri naturale si tehnologice.
c)armonizarea dezvoltarii asezarilor umane.
d)nelimitarea urbanizarii.
e)valorificarea resurselor naturale ale solului si subsolului.
4. Actele de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului.
Care din urmatoarele acte nu reglementeaza activitatile umane cu impact asupra mediului
?
a)autorizatia de constructie.
b)avizul de mediu.
c)acordul de mediu.
d)autorozatia de mediu
e)avizul obligatiilor de mediu.
5. Fazele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Care din actiunile prezentate nu fac parte din procedura de evaluare a impactului asupra
mediului ?
a)intocmirea cereri in forma scrisa si descrierea proiectului de catre titular.
b)eliberarea sau respingerea nemotivata a actului de reglementare.
c)analiza scopului actiunicu participarea tuturor celor interesati
d)intocmirea indrumarului cu problemele ce trebuie rezolvate si a listei avizelor ce
trebuie abtinute de titular.
e)dezbaterea publica si luarea deciziei finale de autoritatea competenta.
6. Realizarea studiului de impact.
Care din actiuni nu conduc la realizarea studiului de impact ?
a)se realizeaza prin unitati specializate-persoane fizice sau juridice atestate.
b)cheltuielile sunt suportate de titularul proiectului sau activitati.
c)titularul proiectului-activitati raspunde pentru realitatea informatiilor.
d)axecutantul studiului raspunde pentru corectitudinea intocmirii raportului.
e)studiul de impact este controlat numai administrative nu si jurisdictional.
7. Efectele studiului de impact.
Care din actiuni nun intra in categoria efectele studiului de impact ?
a)nefectuarea studiului cu ocazia initierii unor proiecte atrage nulitatea absoluta a
actului de reglementare.
b) nefectuarea studiului cu ocazia initierii unor proiecte atrage nulitatea absoluta a
acordului de mediu.
c)cand studiu nu este obligatoriu, efectuarea lui nu inlatura raspunderea titularului
pentru prejudiciile create.
d)cand studiu este obligatoriu raspunderea titularului pentru prejudicii este
inlaturata.
e)neefectuarea studiului in cazurile obligatorii atrage nulitatea autorizatiei de mediu.
8. Cerintele de calitate in constructii.
Care din urmatoarele nu reprezinta cerintele de calitate in constructii ?
a)nu se tine cont de sigurantza in exploatare.
b)sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului.
c)siguranta la foc.
d)izolare termica, hodrofuga si economie de energie.
e)protectia impotriva zgomotului.
9. Procedura executarii constructiilor de calitate.
Care din actiuni nu fac parte din procedura executarii constructiilor de calitate ?
a)constructiile se pot realize numai cu respectarea prevederilor din autorizatia de
constructii.
b)constructiile din zonele protezate nu se fac in baza unui aviz special.
c)in cazul siturilor istorice e necesar avizul special din partea comisiei nationale a
monumentelor si siturilor istorice.
d)avizul special este necesar pentru modificarea destinatiei monumentelor sau
siturilor istorice.
e)in aceste cazuri speciale trebuie si avizul Ministerul Mediului si Gospodariri
Apelor.
10. Clasificarea poluarii sonore.
Care din grupele de zgomote nu produc efecte asupra calitatii vietii omului ?
a)intre 55-61 decibeli-deranjeaza somnul.
b)60-65 decibeli-produc vatamari considerabile.
c)peste 65 decibeli-pot produce tulburari de comportament.
d)exista cazuri cand produc boli psihice si pierderea auzului.
e)mijloacele de transport nu constituie surse de zgomot care afecteaza sanatatea
omului.

XII Regimul substantelor si deseurilor

1. Conceptul de substante periculoase.


Care din substante prezentate nu intra in categoria celor periculoase ?
a)toxice.
b)substantele persistente cu risc mare pentru om.
c)substantele explosive si iritante.
d)chimicalele care nu sunt clasificate periculoase de lege.
e)substantele corozive si radioactive.
2. Conceptul de deseuri periculoase.
Care din deseurile prezentate nu intra in categoria celor prezentate?
a)cele care conform legii contin cel putin trei element sau proprietati periculoase
pentru om.
b)deseurile toxice.
c)deseurile imflamabile si explosive.
d)deseurile infectioase .
e)deseurile radioactiove.
3. Obiectivele regimului juridic al substantelor si deseurilor periculoase.
Care din actiunile prezentate nu constituie obiectivele regimului juridic al substantelor si
deseurilor periculoase ?
a)amplasarea si supravegherea depozitelor.
b)incinerarea deseurilor periculoase cat si epurarea apelor uzatenu prezinta interes
pentru administratia publica.
c)corectarea, neutralizarea si reciclarea celor refolosibile.
d)transportul deseului.
e)importul, exportul si tranzitul acestora.
4. Obligatiile persoanelor fizice si juridice.
Care din actiunile prezentate nu constituie obligatii ale persoanelor fizice si juridice in
cazul deseurilor periculoase ?
a)tinerea evidentelor stricte ale acestora.
b)solicitarea actelor de reglementare in cazul lor.
c)informarea zilnica autoritatilor competente privind dinamica deseurilor.
d)supravegherea mediului prin sisteme propri pentru identificarea si prevenirea
riscurilor.
e)anuntarea autoritatilor competente in cazul produceri unor poluari accidentale.
5. Conditiile pentru obtinerea autorizatiei de mediu.
Care din regulile prezentate nu constituie conditii obligatorii pentru obtinerea autorizatiei
de mediu ?
a)sa dispuna de spatial de depozitare pentru asemenea activitate.
b)sa dispunade dotarea corespunzatoare.
c)sa dispuna de tehnologiile de prelucrare.
d)sa dispuna de instalatiile de colectare.
e)nu este necesara autorizatia eliberata de ministerul economiei si comertului.
6. Documentatia pentru autorizatie.
Care din inscrisuri nu fac parte din documentatia pentru autorizare ?
a)cererea de autorizare.
b)extrasul statutului societatii comerciale autentificata.
c)dovada titlului asupra spatiului destinat activitatii.
d)certificate de calitate este necesar umai in anumite cazuri
e) lista mijloacelor fixe din dotare.
7. Obligatiile generale ale agentilor economic
8. Care din actiuni nu fac parte din obligatiile generale ale agentilor economic ?
a)sortarea pe calitati.
b)organizarea evidentelor.
c)informatiile privind provenienta deseurilor predate sunt secret.
d)informarea autoritatilor competente privind gestionarea lor.
e)consemnarea in documentele legale de predare primire a provenientei lor
9. Obiectivele regimului de import a deseurilor periculoase.
Care din reguli nu sunt incluse in regimului de import a deseurilor periculoase ?
a)este interzis in general importul in Romania de deseuri de orice natura, in stare
bruta sau prelucrata.
b)emiterea certificatelor de calitate in tara de origine in cazul marfurilor
periculoase
c)prin exceptie se admit importurile deseurilor de minereuri care u prezinta risc
toxicologist sau ecologic.
d)importul deseurilor admise legal se face in baza licentei de import.
e)importatorul acestor deseuri trebuie sa solicite declaratia de conformitate din
tara de origine.
10. Obiectivele regimului juridic al materiilor explosive.
Care din actiuni nu constituie obiectivele regimului juridic al materiilor explosive
a)repararea, producerea si experimentarea materialelor explosive.
b)detinerea tranzitarea si comercializarea materialelor explosive.
c)existenta restrictiilor si a controlului in cazul acestor materiale.
d)existenta autorizatiei pentru producerea si efectuarea operatiunilor de import
export.
e)protectia munci si politia nu trebuie sa uatorizeze producerea si prepararea
materialului explozibil.

XIII Regimul juridic al ingrasamintelor chimice si a produselor de uz fitosanitar

1. Clasificarea produselor fitosanitare.


Care din produse nu fac parte din categoria celor fitosanitare ?
a)pesticidele, erbicidele, insecticidele.
b)produsele de crestere si fructificare a plantelor.
c)produsele pentru tratarea fructelor pentru a rezista la transport.
d)produsele folosite la desinsectie si deratizarea spatiilor de depozitare a
produselor agricolenmu prezinta interes.
e)tratamentele fitosanitare dupa prevenirea bolilor si daunatorilor.
2. Necesitatea reglementarilor privind ingrasamintele chimice si produsele fitosanitare.
Care din motive nu sunt necesare in cazul reglementarilor privind ingrasamintele chimice
si produsele fitosanitate?
a)pentru inlaturarea efectelor negative asupra mediului.
b)producerea lor se face numai prin tehnologie autorizata.
c)se folosesc numai produse de uz fitosanitar omologate.
d)omologarea se face la cerere.
e)certificatul de omologare este valabil trei ani.
3. Obiectivele regimului juridic al acestor produse.
Care din actiuni nu fac parte din regimul juridic al acestor produse ?
a)produsele de uz fitosanitar pot fi folosite numai in scopurile omologate.
b)fabricarea acestora se efectueaza numai de persoane autorizate.
c)ambalarea si reambalarea se face si de persoane neautorizate.
d)comrcializarea, importul si distribuirea se executa de persoane autorizate
e)importul acestora se face pe baza de licenta.
4. Procedura omologarii produselor fitosanitare.
Care din reguli nu fac parte din procedura omologarii produselor fitosanitare?
a)omologarea se face conform unor standarde stricte/
b)competenta de omologare revine unei comisii interministeriale.
c)omologarea se face numai la cererea agentilor economi romani.
d)certificatul de omologare cuprinde elemente de identificare a produsului.
e)certificate poate fi anulat cand produsele numai corespund.
5. Scopurile folosirii produselor fitosanitare.
Care din actiuni nu constituie scopurile folosirii produselor fitosanitare?
a)incinerarea acestor produsese face numai pe baza de licenta.
b)produsele fitosanitare se folosesc numai in scopurile omologate.
c)produsele fitosanitare se folosesc numai in conformitate cu instructiunile de
utilizare.
d)se utilizeaza in conformitate cu recomandarile din tehnologii aprobate.
e)aceste produse sunt cuprinse in codexul national probat de comisia de
omologare.
6. Regimul de import a produselor fitosanitare.
Care reguli nu sunt valabile pentru importul fitosanitare ?
a)activitatea de import este permisa numai agentilor economici constituiti
b)aceasta activitate poate fi efectuata si de catra agenti economici neautorizati.
c)importul acestor produse se realizeaza de agenti economici constituiti si
autorizati conform legi.
d)importul se face pe baza de licenta.
e)licenta este asemanatoarecu licenta de import a deseurilor periculoase.
7. Competenta de comercializare a produselor fitosanitare.
Care din actiuni nu intra in competenta de comercializare a produselor fitosanitare
a)actiunile producatorilor interni.
b)actiunile importatorilor autorizati ce actiunile comerciantilor autorizati.
c)actiunile agricultorilor pentru tratarea culturilor.
d)actiunile comerciantilor autorizati constituiti si inregistrati.
e)actiunile persoanelor fizice autorizate.
8. Regulile utilizarii produselor fitosanitare.
Care din reguli nu sunt valabiile in utilizarea produselor fitosanitare ?
a)folosirea lor numai in scopurile omologate si conform instructiunilor de
utilizare.
b)in utilizare sa se tina cont dingrupa din care fac parte.
c)tratamentele fitosanitare se fac numai de prestatori autorizati.
d)acesti prestatori nu sunt inregistrati la politie.
e)producatorii agricoli folosesc aceste produse in baza autorizatiei de utilizare.
9. Reguli pentru efectuarea tratamentelor de combatere a bolilor, daunatorilor, buruienilor.
Care din reguli nu sunt valabile pentru tratamentele fitosanitare ?
a)activitatea se face numai cu avertizare.
b)avertizarea este cuprinsa in buletinele emise de serviciile de prognoza si
avertizare.
c)avertizarea se face si prin instiintarea specialistilor fitosanitari.
d)prestatorii de servicii fitosanitare trebuie sa respecte reguli de depozitare si
efectuarea tratamentelor.
e)acesti prestatori nu raspund de calitatea si eficienta tratamentelor.
10. Modalitati de reducere a riscului de impact asupra mediului a produselor fitosanitare.
Care actiuni nu fac parte din modalitatile de reducere a riscului de impact asupra mediului
a produselor fitosanitare?
a)aplicarea cu mijloace avioa produselor fitosanitare.
b)tratamentele a caror persistenta depaseste timpul pana la consumul produselor
recoltate.
c)vanzarea catre consumatori a produselor agricole tratate fara respectarea
timpului de pauza stabilit de autoritati.
d)folosirea in tratamente a produselor fitosanitare premise pentru zonele de
protectie sanitara si ecologica a apelor si ariilor protejate.
e)efectuarea de tratamentecare se adauga limitelor maxime in soluri, ape si in
produse agricole.

XIV Regimul privind asigurarea impotriva radiatiilor ionizante si securitatea surselor de


radiatii

1. Conceptul de sursa de radiatii.


Care element nu constituie sursa de radiatie ionizanta.
a)o entitate fizica naturala care genereaza expuneri la radiatii.
b)o entitate fizica fabricata care emite radiatii ionizante.
c)o entitate fizica care nu elimina substante radioactive
d)o entitate naturala care elimina substante radioactive.
e)o entitate fizica folosita pentru a genera expuneri la radiatii.
2. Instrumentele juridice administrative de realizare a activitatilor nucleare.
Care acte nu constituie instrumente juridice de realizare a activitatilor nucleare ?
a)autorizatia si acordul de mediu sunt principalele acte de reglementare a acestei
activitati.
b)autorizatia permite amplasarea, producerea, transportarea sursei de radiatii
ionizante.
c)autorizatia permite importul, exportul de instalatii nucleare.
d)autorizatia permite amenajari pentru gospodarirea deseurilor menajere.
e)acordul de mediu permite inceperea functionary sursei de radiatii.
3. Procedura autorizarii activitatilor nucleare.
Care din reguli nu fac parte din procedura autorizarii activitatilor nucleare ?
a)solicitarea autorizarii este insotita de o documentatie conform legii.
b)autarizatia se elibereaza de organele de politie.
c)in cazul instalatiilor cu risc nuclear major autorizatia se emite de govern.
d)activitatile cu materiale radioactive se fac pe baza de permise pentru personalul
de serviciu.
e)autorizatiile si permisele se elibereaza de comisia nationala pentru controlul
activitatii nucleare.
4. Autorizatia pentru realizarea activitatilor nucleare.
Care din actiuni nu sunt conforme pentru autorizatia in cazul activitatilor nucleare
a)autorizatia este unact de reglementare.
b)autorizatia permite inceperea functionari sursei de radiatii.
c)autorizatia permite inceperea investitiei privind amplasarea sursei.
d)autorizatia este emisa de guvernin cazul centralelor nucleare si a fabricarii
cambustibilului nuclear.
e)nu se autorizeaza activitati nucleare nu zonele de agreement si odihna sau in
arii protejate.
5. Autorizarea personalului ce desfasoara activitati nucleare.
Care din reguli nu sunt valabile pentru autorizarea personalului ce desfasoara activitati
nucleare?
a)permisul se acorda persoanelor care indeplinesc conditiile legi.
b)personalul trebuie sa fie profesionist si sanatos.
c)permisul are periada determinate.
d)permisul poate fi transmis fara acordul organului emitent.
e)permisul poate fi suspendat sau retras in caz de nerespectarea prevederilor sau
cand apar situatii noi.
6. Amplasarea unitatilor nucleare.
Care din situatiinu corespund legii in privinta amplasarea unitatilor nucleare?
a)amplasarea se face in conditii speciale geografice.
b)amplasarea se face in conditii speciale meteorologice.
c)amplasarea se face in conditii speciale hidrologice.
d)amplasarea nu se face in zone e agrement si odihna.
e)amplasarea e posibila in zona activitatilor de productei alimentara.
7. Protectia sanitara a obiectivelor nucleare.
Care reguli nu fac parte din regimul de protectie sanitaraal surselor de radiatie?
a)stabilirea unei zone controlate in care sunt premise domiciliile cetatenilor.
b)in zona controlata sunt interzise activitatile sociale economice fara legatura cu
procesul tehnologic.
c)in zona controlata sunt interzise resedintele permanente pentru populatie.
d)in zona controlata nu sunt permise activitati de agreement.
e)in zona supravegheata activitatile social economice se desfasoara normal.
8. Controlul activitatii nucleare.
Care actiuni nu fac parte din controlul activitatilor nucleare?
a)controlul este efectuat de autoritatea centrala de protectia mediului.
b)controlul nu poate fi preventiv.
c)controlul poate fi operativ-curent.
d)controlul poate fi ulterior.
e)controlul poate fi efectuat si de comisia nationala pentru controlul activitatilor
nucleare.

9. Categorii de persoane expuse profesional activitatii nucleare.


Care din persoane nu sunt expuse profesional activitati nucleare?
a)comercianti autorizati in colectarea deseurilor periculoase.
b)persoanele care desfasoara o activitate permanenta sau in unitati nucleare.
c)persoane care lucreaze cu surse de radiatii nucleare.
d)persoane care lucreaza la instalatii nucleare.
e) )persoanele care desfasoara o activitate temporara sau in unitati nucleare

10. Masuri de protectie a personalului.


Care din actiuni nu reprezinte masuri de protectie a personalului ?
a)protectia individuala.
b)protectia in zona de lucru.
c)norme tehnice de reducere la minimum a radiatiilor ionizante.
d)norme organizatorice care sa asigure cel putin doaza maxima admisa
corespunzator.
e)norme administrative de reducere la minimum a producerii unor accidente
nucleare si limitarea defectelor acestora.

Evaluare