Sunteți pe pagina 1din 1

Bun dimineaa la Mo Ajun

(Melodie de A. Podoleanu)
Ioan D. Chirescu
Moderato

S.

mf
2    

F 4 6 6 6 6
Bu n

A.

di

mi

di

mi

 2
B.
4
6
6
S. F
A.

T.

dai?

dai?

mf

6

6


B.
`

6
`

dai ori

11 mf
6
S. F
`

Am

mf

6
A. F

Am

6
`


6

ve

15 6 6
S. F
`
`
Dom nul
6 6

A. F

Dom

la

dai ori

6
`

Ne

6
`

nu

6
`


6

dai ori

ne

dai?

6
`

6
`

nit

nit

6
`


6

6 6
`
`
sfnt s

6 6
`

nul sfnt

 
6 6
nu

ne

   
6 6 6 6

mf
6
`

Pi vivo

ve

Mo

Mo

nu

6
`

nu

ne

noi

6
`
o


6


6

noi

6
`
ne

6

6
`


6

ne

dai?

ne

mf
6
`


6
da


6

da


6

6 6
`

Ne dai,


 6 6
6

dai?

6 6

Ne

6
`

6
`

6
`

dai?

6
`

dai,

6
`

t,


6

t,

Ne dai,

jun!

Ne

dai ori nu ne

p

6

dai ori nu ne

p
6
`

Ne

Ne

6 6 
` ` 6 6
`

jun, la Mo A

ne


6
ne6
6
6
6
6

ff


   
6 6 6 6

6 6 6 6 6
` ` `

dai ori nu

ne

p
6

Ne

jun!

66

Fine

dai?

ff

dai?

ff


Ne dai,

ne

ne dai,

ff

6
`

an

6
`

cu

ta

te,

an

6
`

ta

te,

6
6
`
6
`

La


6

La

6
`

un


6

un

ne


6

dai?

dai?

cu

6
`


6

6
`


6


6

6

6
`


6

al Fine


6
6
D'al

ju

6
`

te


6

6
`
La

6

6
`
co

6

ju

te

La

co


6

jun!

mf
6 6` 6`
`


 
6 6 6 6
`

p
6
`

jun!

Mo

dai ori

Ne

nea


6 6
`

Ne

F 6

mi

la Mo A

F 6

a la

6 6 6 6`
`

mf
6
`

dai?

di

 
6 6 6

nea

a la

mf
2 6 6 6 6 6
F 4 `
` `
Bu

6 6

nea

2 mf   

F 4 6 6 6 6
Bu n

T.

6 6
`
`
vrigi i

6 6
`

vrigi

6
`
la

6

nuci mul

la

nuci mul

6
`

poco rit.


6


6

te.


j6
te.