Sunteți pe pagina 1din 4

Performanta energetica a Instalatiilor din Cladiri

vasilebrustureanu@gmail.com

1.9. CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU DISTRIBUTIA AGENTULUI TERMIC DE INCALZIRE SI ENERGIA AUXILIARA RECUPERATA

Pentru un anumit necesar de caldura al unui spatiu incalzit [Qh] este necesar un anumit volum de agent termic penru a transporta aceasta energie termica de la sursa [cazan] la sistemul de emisie [corpurile de incalzire]. Volumul necesar a fi vehiculat in instalatie o anumita perioada de timp [perioada de incalzire] va fi:

=

3600

(1.9.1.)

mc*

Volumul de agent termic necesar a transporta cantitatea de caldura necesara

kWora

Necesarul de caldura al spatiului incalzit (energie termica)

kJ/kgK

Caldura specifica a agentului termic

Kg/mc

Densitatea a agentului termic

 

K

Diferenta de temperatura dintre temperatura de intrare in sistemul de emisie si temperatura de iesire din sistemul de emisie

*) Volumul de agent termic este vehiculat in timpul de o ora

Pentru o nevoie de caldura de 1kWora avind un agent termic cu densitatea de 1kg/mc si o caldura specifica de 1kJ/kgK cu diferenta dintre intrare si iesire de 1K ar fi necesar vehicularea a 3600mc. Daca diferenta dintre intrare si iesire ar fi 20K iar agentul termic ar fi apa avind densitatea de 977.65kg/mc si caldura specifica de 4.1909 kJ/kgK atunci ar fi nevoie a se vehicula un volum de

0.044mc.

Temperatura apei

Caldura specifica a apei

[

0 C]

[kJ/kgK]

 

0

4.219

 

5

4.2035

 

10

4.1932

 

15

4.1868

 

20

4.18.29

 

25

4.1807

 

30

4.1797

 

35

4.1795

 

40

4.1799

 

45

4.1808

 

50

4.1821

 

55

4.1837

 

60

4.1857

 

65

4.1881

 

70

4.1909

 

75

4.1941

 

80

4.1977

 

85

4.2017

 

90

4.2063

 

95

4.2115

 

100

4.2173

Temperatura apei [ 0 C]

Densitatea

 

[kg/mc]

0

1000

10

999.75

20

999.26

40

992.35

60

983.38

70

977.65

80

971.94

100

858.65

Pentru determinarea lungimii circuitului cel mai dezavantajat hidraulic din instalatia de incalzire care determina caracteristica H a pompei de circulatie se poate proceda pentru o acuratete maxima la relevarea instalatiei de incalzire (metoda recomandata de cite ori este posibil); atunci cind nu avem aceasta posibilitate lungimea circuitului maxim se poate aproxima pentru o valoare acoperitoare astfel:

6

Performanta energetica a Instalatiilor din Cladiri

= 2 ( +

+

2

+

)

vasilebrustureanu@gmail.com

(2)

m

Lungimea maxima aproximata a circuitului

m

Lungimea partii de cladire deservite de instalatia termica

m

Latimea partii de cladire deservite de instalatia termica

*

Numarul nivelelor incalzite a partii de cladire

m

Inaltimea medie a nivelelor pe partea de cladire deservita de instalatia termica

m

O constanta suplimentara cu valoarea de 10 pentru sisteme bifilare si L+B pentru sisteme monofilare

Pentru o cladire cu doua nivele avind lungimea de 9m si latimea de 6m cu inaltimea media anivelului de 2.8m in care sistemul de incalzire este cu distributie bifilara [tur+retur] lungimea aproximativa a circuitului cel mai lung ar fi de 55.2m. Cu siguranta relevarea instalatie ar duce la valori mult mai exacte aceasta fiind acoperitoare.

Avind stabilita lungimea circuitului cel mai sever hidraulic putem determina inaltimea de pompare a pompei de circulatie astfel:

= 0.13 + 2 + +

(3)

kPa

Inaltimea de pompare a pompei de circulatie

m

Lungimea partii de cladire deservite de instalatia termica Pierderile de sarcina la incalzirea in pardoaseala daca exista

kPa

kPa

Pierderile de sarcina in cazan

Pierderile de sarcina in cazan, daca nu sunt furnizate in cartea tehnica a utilajului se pot aproxima acoperitor cf tab. E.3. din anexa II.1.E. MC001/2

Tipul cazanului

pierderea de sarcina [kPa]

Cazan standard

1

Cazan mural

20

Cazan in condensatie

20

In cazul existentei incalzirii in pardoseala daca nu sunt informatii relevarea este mai dificila si atunci se poate adopta acoperitor o valarea a pierderilor in bucla, distribuitor si robineti de 25kPa.

Inaltimea de pompare pentru exemplul de mai sus ar trebui sa fie, in cazul in care nu avem incalzire in pardoseala sa spunem, de 8.176kPa. pentru un cazan standard montat la parter.

Sarcina hidrodinamica a pompei de circulatie (puterea hidraulica) :

= 0.2778

(4)

W

Sarcina hidrodinamica a pompei

kPa

Inaltimea de pompare a pompei de circulatie

mc/ora

Volumul de agent termic necesar a transporta cantitatea de caldura necesara

1kPa x 1mc/ora = 0.2778W de aici apare valoarea de 0.2778 in formula.

Puterea necesara in axul pompei de circulatie pentru a ridica un volum de 0.044mc la inaltimea de 0.081m va fi de 0.36W. timpul de vehiculare al agentului termic fiind o ora energia consumata ar trebui sa fie de 0.36Wora.

Necesarul de energie hidraulica intr-o situatie de functionare variabila si non-ideala pentru functionarea pompelor de circulatie o anumita perioada ar fi:

, = 0.001

7

(5)

Performanta energetica a Instalatiilor din Cladiri

vasilebrustureanu@gmail.com

,

Wora

puterea hdraulica necesara pompelor de circulatie.

kW

Sarcina hidrodinamica a pompei (puterea hidraulica a pompei )

*

Factorul (coeficientul) de incarcare sau sarcina medie in sistemul de distributie a caldurii. Ia in calcul variatia cu timpul a sarcinii termice din sistem.

ore

Timpul de functionare a instalatiei de incalzire (perioada de incalzire)

*

In in consideratie variatia temperaturii exterioare si corelarea acesteia cu temperatura agentului termic cf anexa II.1.E. MC001/2 pct. 1

*

Ia in considerare tipul sistemului de distributie a agentului termic functie de forma retelei si tipul de cladire cf anexa II.1.E. MC001/2 tab. E.1.

*

Factor de corecti ce ia in consideratie dimensionarea suprafetelor de incalzire ale sistemului de emisie avind valoarea 1 sau 0.96 in cazul unei supradimensionari.

 

*

Ia in considerare echilibrarea hidraulica imperfecta a sistemului de distributie a agentului termic de la cazan la corpurile de incalzire

Tab. E.1.

Forma retelei

Case individuale

apartamente

 

Retea inelara

1.00

1.00

Coloane

0.93

0.92

Retea radiala

0.98

0.98

Se poate calcula o putere de referinta a pompei de circulatie data de ecuatia:

 

, =

(1.25 + (

200

) 0.5 )

(6)

,

kW 0.5

Sarcina hidrodinamica de referinta a pompei ( puterea de referinta )

 

kW

Sarcina hidrodinamica a pompei (puterea hidraulica a pompei )

 

Necesarul de energie electrica pentru alimentarea pompelor de circulatie:

 
 

=

,ℎ ,

 

(7)

Wora

Necesarul de energie electrica pentru alimentarea pompelor

 

,

Wora

puterea hdraulica necesara pompelor de circulatie.

 

,

*

Factor energetic al functionarii pompelor ( factor de pierderi )

 

Factorul energetic al functionarii pompelor ia in calcul faptul ca de-a lungul perioadei de incalzire pompele de circulatie vor functiona cu randamente diferite cit si in conditii hidraulice variabile astfel incit putem defini:

, =

(8)

,

*

Factor energetic al functionarii pompelor ( factor de pierderi )

*

Factor de corectie pentru randament

*

Factor de corectie ce ia in considerare valoarea puterii reale a pompei

*

Factor ce ia in consideratie reglarea pompei la sarcina hidraulica a circuitului pe care este montata

 

*

Factor ce ia in consideratie modificarea randamentului functie de sarcina hidraulica

Unde factorii componenti ai expresiei sunt definiti astfel:

=

,

=

,

8

(9)

(10)

Performanta energetica a Instalatiilor din Cladiri

vasilebrustureanu@gmail.com

a Instalatiilor din Cladiri vasilebrustureanu@gmail.com Factorul ce ia in consideratie modificarea randamentului

Factorul ce ia in consideratie modificarea randamentului functie de sarcina hidaulica partiala

randamentului functie de sarcina hidaulica partiala In cazul pompelor nereglabile valoarea este 1 iar pentru

In cazul pompelor nereglabile valoarea este 1 iar pentru pompe cu turatie variabila factorul de corectie este conform graficului de mai sus functie de raportul intre puterea maxima livrata P pump,max de pompa si puterea in punctul de functionare P pump .

O parte din energia consumata de pompele de circulatie este recuperata in doua moduri si anume: o parte din energia electrica ce se transforma in energie termica este recuperata de apa ce trece prin pompa de circulatie, o parte din energia electrica ce devine energie termica este recuperata de aerul interior spatiului incalzit in cazul in care centrala nu este amplasata intr-un spatiu neincalzit. In acest din urma caz energia termica cedata aerului este considerata pierduta.

Fractiunea recuperata de agentul termic:

,, =

0.25 ,

Fractiunea recuperata de aerul din spatiul incalzit:

,, = 0.25

9

,