Sunteți pe pagina 1din 80

STUDIU DE FEZABILITATE

Reabilitare Amplasament Fosta Fabric Chimic

Data: 30/12/2009

Elaborat:
Verificat:
Aprobat:

Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti - UTCB


www.utcb.ro

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

Elaborat de:
UTCB

CUPRINS
Pag.
REZUMAT EXECUTIV .................................................................................................................... v
1. DATE GENERALE ...................................................................................................................... 1
1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIII......................................................................1
1.2. AMPLASAMENTUL .............................................................................................................1
1.3. TITULARUL INVESTIIEI.....................................................................................................1
1.4. BENEFICIARUL INVESTIIEI ..............................................................................................1
1.5. ELABORATORUL STUDIULUI ............................................................................................1
2. INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTULUI ................................................................... 2
2.1. SITUAIA ACTUAL I INFORMAII DESPRE ENTITATEA RESPONSABIL CU
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI.............................................................................................2
2.2. SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE PROIECTULUI DE
INVESTIII POT FI ATINSE ......................................................................................................24
2.3. DESCRIEREA VARIANTEI TEHNOLOGICE DE REMEDIERE A SOLULUI I APEI
SUBTERANE ............................................................................................................................31
3. DATE TEHNICE ALE INVESTIIEI ........................................................................................... 37
3.1. ZONA I AMPLASAMENTUL ............................................................................................37
3.2. STATUTUL JURITIC AL TERENULUI CE URMEAZ S FIE OCUPAT...........................37
3.3. SITUAIA OCUPRII DEFINITIVE DE TEREN..................................................................37
3.4. STUDII DE TEREN .............................................................................................................37
3.5. SITUAIA EXISTENT A UTILITILOR I ANALIZA DE CONSUM...............................40
3.6. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI .............................................................40
4. DURATA DE REALIZARE I ETAPELE PRINCIPALE, GRAFICUL DE REALIZARE A
INVESTIIEI .................................................................................................................................. 45
5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIIEI........................................................................... 46
6. ANALIZA COST-BENEFICIU .................................................................................................... 55
6.1. ANALIZA OPIUNILOR .....................................................................................................55
6.2. INVESTIIA DE CAPITAL ..................................................................................................57
6.3. STRATEGIA DE CONTRACTARE .....................................................................................58

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

ii

UTCB

6.4. EALONAREA INVESTIIEI..............................................................................................58


6.5. CAPACITI FIZICE / INVESTIIA SPECIFIC ................................................................58
6.6. EVOLUIA PREZUMAT A TARIFELOR I A VENITURILOR .........................................58
6.7. EVOLUIA PREZUMAT A COSTURILOR DE OPERARE...............................................59
6.8. ANALIZA COST-BENEFICIU .............................................................................................59
6.9. ANALIZA COST-BENEFICIU ECONOMIC ......................................................................62
6.10. INDICATORII DE EFICIENTA ECONOMIC....................................................................65
6.11. RISCURI ASUMATE.........................................................................................................65
6.12. ANALIZA DE SENSIBILITATE.........................................................................................66
6.13. INDICATORI RELEVANI PENTRU PROIECT ..............................................................67
7. SURSELE DE FINANARE ALE INVESTIIEI ......................................................................... 68
8. ESTIMRI PRIVIND FORA DE MUNC OCUPAT PRIN REALIZAREA INVESTIIEI ........ 68
9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIIEI........................................ 68
TOTAL .......................................................................................................................................... 68
10. AVIZE I ACORDURI DE PRINCIPIU ..................................................................................... 69

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

iii

UTCB

PIESE DESENATE:
PLANUL 1 Plan de amplasare n zon

A4

PLANUL 2 Plan de situaie

A3

PLANUL 3 Plan cu zonele potenial contaminate pe sit

A3

PLANUL 4 Model Conceptual de Sit

A3

PLANUL 5 Plan de amplasare foraje i excavaii de testare

A3

PLANUL 6 Plan de amplasare foraje i excavatii de testare. Depiri ale concentraiilor de


contaminani n sol

A3

PLANUL 7 Plan de amplasare puturi de monitorizare. Depiri ale concentraiilor de contaminani


n apa subteran

A3

PLANUL 8 Plan de amplasare probe de ap subteran din fntni

A4

PLANUL 9 Etapele planului de remediere

A3

ANEXE:
ANEXA 1 Formular identificare sit APMDB000 Amplasament Fosta Fabrica Chimic XX,
judeulXXX)
ANEXA 1bis Sentinta judecatoreasca din XX.XX.2009 de retrocedare a terenului catre XXXXX,
Judecatoria XXXX, judetul XXXXXXX.
ANEXA 2 Hotrrea de Consiliu Local nr. XX din XX.XX..2009
ANEXA 3 Certificatul de Urbanism nr. XX din XX.XX.2009
ANEXA 4 Raport Analiz APM XXX din 17 Februarie 2009
ANEXA 5 Raport Analiz Inspectoratul de Protecia Mediului XXX din 31 Iulie 2002
ANEXA 6 Raport Analiz Inspectoratul de Protecia Mediului XXXX din 11 Noiembrie 2002
ANEXA 7 Raport de investigare geologic i fiele forajelor - XXXX
ANEXA 8 Rapoarte de analiz probe de sol i ap - XXXX
ANEXA 9 Graficul de ealonare a investiiei
ANEXA 10 Analiza cost beneficiu
ANEXA 11 Fotografii ale amplasamentului

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

iv

UTCB

TERMENI SI ABREVIERI

Situl

Tarlaua XX, Parcela XXXX, locaitatea XXXX,


comuna XXXXX, judetul XXXX, Romania

Beneficiar

Primaria XXXXX, judetul XXXXX, Romania

ANPM

Agentia National de Protectia Mediului, Romania

FEDR

Fonduri Europene pentru Dezvoltare Regionala

GHIDUL SOLICITANTULUI Ghidul Solicitantului Axa Prioritar 2 - POS Mediu Dezvoltarea


sistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea
siturilor contaminate istoric-Domeniul Major de Intervenie 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric, Ministerul Mediului Autoritatea de Management pentru Programul Operaional
Sectorial Mediu , Iulie 2009.
ISC

Inventarul Siturilor Contaminate din Baza de date ANPM

MM

Ministerul Mediului, Romania

POSM AP2 DMI2

POS Mediu Axa Prioritar 2 - Domeniul Major de Intervenie 2

UTCB

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Romania

Ord. 756/1997

Ordinul

756

Reglementri

privind

Evaluarea

Polurii

Mediului, Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului


Noiembrie 3, 1997
Legea 458/2002, 311/2004

Legea 458/2002 i 311/2004 privind calitatea apei potabile


(inclusiv din fntni) Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei
Mediului.

Ord. 161/2006

Ordinul 161/2006 privind Clasificarea Apelor de Suprafa n


Vederea Stabilirii Ecologice a Corpurilor de Ap-Ministerul
Mediului si Gospodaririi Apelor, 2006.

Crom VI

crom hexavalent

BTEX

benzen, toluen, ethyl benzen and xylen

TPH

hidrocarburi totale

HAP

hidrocarburi aromatice policiclice

COV

compusi organici volatili

Prag de intervenie

Concentraii de poluani n aer, ap, sol sau n emisii/evacuri,


la care autoritile competente vor dispune executarea studiilor
de evaluare a riscului i reducerea concentraiilor de poluani
din emisii/evacuri, conform Ord. 756/1997.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

UTCB

Poluare semnificativ

Concentraii de poluani n mediu, ce depesc pragurile de


intervenie prevzute n reglementrile privind evaluarea polurii
mediului, conform Ord. 756/1997.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

vi

UTCB

REZUMAT EXECUTIV
In cadrul proiectului

PHARE XXXXXX s-au pregtit aplicaii pentru trei proiecte pilot de

nchidere/reabilitare a siturilor contaminate istoric cte un proiect pilot pentru fiecare din
domeniile specificate n Pachetul de lucru 3 n vederea obinerii finanrii din FEDR.
Consoriul selectat pentru elaborarea aplicaiilor de finanare pentru proiectele pilot
menionate mai sus i a documentelor suport este format din XXXX i UTCB.
n acest context, n conformitate cu prevederile contractuale, a fost organizat un proces de
preselecie. Scopul procesului de preselecie a fost acela de a identifica proiectele eligibile
pentru finanare din POSM AP2 DMI2, precum i de a selecta, n final, 3 dintre acestea n
vederea pregtirii aplicaiilor de finanare.
Etapa de preselecie a avut la baz ISC existent la nivelul ANPM.
MM prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Sectorial Mediu a
aprobat beneficiarul proiectului pilot de reabilitare a sitului poluat istoric Amplasament fosta
Fabric Chimic iar Nota privind rezultatul etapei de selecie a beneficiarilor n cadrul POSM
AP2

DMI2

este

postat

pe

website-ul

Ministerului

Mediului

la

adresa:

http://www.mmediu.ro/proiecte_europene/01_integrare_europeana/02_POS_mediu/02_Axa_
2/nota-la-raportul-de-preselectie.doc).
Prin POSM AP2 DMI2 mentionat anterior Amplasament Fosta Fabric Chimic aprobat
pentru finanare a fost considerat prioritar ca proiect pilot pentru domeniul chimic la nivel
naional din punct de vedere al impactului asupra sntii umane i de mediu.
Studiul de Fezabilitate pentru reabilitarea sitului poluat istoric Amplasament Fosta Fabric
Chimic a fost ntocmit de catre XXXX si UTCB conform cerintelor din Caietul de Sarcini
pentru Pachetul de Lucru nr. 3, n conformitate cu HG 28/2008 si GHIDUL SOLICITANTULUI.
Descrierea situaiei actuale, istoricul amplasamentului i activitile istorice desfurate pe
acesta s-au fcut pe baza unor investigaii prezentate mai jos:
Adresa sitului este localitatea XXX, comuna XXX, judetul XXX, Romnia. Conform planului
de situatie suprafaa sitului este de 2,0 hectare. La momentul inspeciei pe amplasament a
experilor UTCB o cldire uoar metalic i una de crmid erau prezente pe sit (vezi plan
nr. 2).
Investigaia Preliminar i Detaliata (Phase I and II Environmental Site AssessmentPhase I
and II ESA) au fost conduse si/sau supervizate de ctre experii UTCBconform American
Society for Testing and Materials (ASTM) Standard Practice E 1527-05 respectiv ASTM
E1903 -97(2002), i procedurilor de Evaluare de Mediu ale Sitului acceptate internaional.
Investigaia Preliminara (Phase I ESA) a amplasamentului localizat n localitatea XXX,
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

vii

UTCB

comuna XXX, judetul XXX, Romnia (Situl) a fost completat n mai multe rnduri n lunile
Aprilie, Mai i Iunie 2009, iar Investigatia Detaliata (Phase II ESA) in perioada 7-15 August
2009.
Concluziile si Recomandarile ale Investigarii Preliminare (Phase I ESA) sunt urmatoarele:
 Potenial impact asupra sanatatii umane, solului, subsolului i apei subterane datorit
potenialei contaminri cu metale grele, pesticide i hidrocarburi n zona fostei secii de
oxid negru de fier, a fostei secii de anhidrid cromic, zona adiacent fostei secii de oxid
galben, zona central i zona depozitului necontrolat de reziduuri chimice (denumit i
groapa de gunoi n rapoartele fostei fabricii chimice din vecinatate). Reprezentarea
grafic a zonelor potenial contaminate de pe Sit este prezentat n planul nr. 3.
 Datorit informaiilor insuficiente privind manipularea i stocarea transformatoarelor cu
uleiuri posibil coninnd PCB ct i vechimii fostei fabrici exist potenial de contaminare
pe sit cu PCB cel mai probabil n zona depozitului necontrolat. Materiale posibil coninnd
azbest au fost identificate n zona fostei secii de oxid negru de fier i zona central a
sitului.
 Avnd n vedere perioada de activitate a fostei fabrici chimice (adiacenta sitului la est) de
peste 40 de ani corelata cu practicile de depozitare ale reziduurilor chimice, i rezultatele
buletinelor de analiz pentru probele de ap prelevate din fntnile rezidenilor nvecinai
cu situl exist posibilitatea migrrii contaminanilor din apa subteran (crom, crom
hexavalent i fier) n afara sitului catre zona rezidentiala invecinata. Studiile de toxicitate
pe oameni si animale au confirmat caracterul cancerigen al cromului VI iar concentraia
maxim admis n Statele Unite a cromului VI n apa potabil este de 50 g/L.
 Avnd n vedere istoricul utilizrii sitului i caracterului activitilor industriale desfurate
la fosta fabric chimic din comuna XXX (adiacenta sitului) potenialul de contaminare nu
este datorat activitilor actualului propietar al sitului sau rezidenilor nvecinai cu situl ci
fostei fabrici chimice din comuna XXX, cunoscuta si ca SC CHIMICA SA.
 Datorit riscului potenial ridicat pentru populaia rezident nvecinat i mediului
prezentat de posibila migrare a posibililor contaminani in afara amplasamantelui se
recomand o Investigare Detaliat (Phase II ESA) prin care acest risc s fie dovedit pe
baza evalurii cantitative a contaminanilor prezeni n sol, subsol i apa subteran de pe
Sit.
Concluziile si Recomandarile ale Investigatiei Detaliate (PHASE II ESA) sunt urmatoarele:
 Pe zone cuprinznd aproximativ toat suprafaa de sud i central a sitului au fost
observate coloraii brun-negre-verzi i galben-verzui ale solului. Sol cu coloraii i miros a
fost identificat pe adncimi ntre 0 i 2,5 m n zonele unde au fost executate excavaii
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

viii

UTCB

E1 E13. Probele analizate au indicat n principal contaminarea solului cu crom i/sau


plumb n zonele menionate anterior. Concentraia maxim de crom total a fost obinut la
adncimea de 0 0,5 m n E5 (16419 mg/kg fa de 300 mg/kg din Ord 756/1997).
 Pe zone cuprinznd aproximativ toat suprafaa depozitului de reziduuri chimice (fosta
groap de gunoi a fabricii chimice din XXX) au fost observate coloraii de verde i galbenverzui ale solului. Sol cu coloraii i miros a fost identificat pe adncimi ntre 2-4, 5-6 i 910 m. Probele analizate au indicat n principal contaminarea solului cu crom total.
Depiri la crom total au fost vzute n u majoritatea probelor de sol prelevate i analizate
din F1 F12 la adncimi de 0-0,5m. Concentraia maxim de crom total a fost obinut la
adncimea de 0 0,5 m n F8 (11680 mg/kg fa de 300 mg/kg din Ord 756/1997).
 S-au identificat depiri ale concentraiei TPH fa de valoarea normat n Ordinul
756/1997 fa de pragul de alert pentru terenuri sensibile la adncimea de 0,5 m n F1 i
F8. Concentraia maxim de TPH a fost obinut la adncimea de 0 0,5 m n F1 (4631
mg/kg fa de 500 mg/kg din Ord 756/1997).
 S-au identificat depiri ale concentraiei de crom total fa de valoarea normat n Legea
458/2002 i 311/2004 n puurile de monitorizare (MW3, MW4 i MW5). Concentraia
maxim de crom total a fost obinut n MW3 (124 g/L fa de 50 g/L).
 S-au identificat depiri ale concentraiei de plumb fa de valoarea normat n Legea
458/2002 i 311/2004 n puurile de monitorizare (MW5, MW7 i MW8). Concentraia
maxim de plumb a fost obinut n MW5 (20 g/L fa de 10 g/L).
 S-au identificat concentraii de crom VI n probele prelevate din puurile de monitorizare i
fntni ale rezidenilor nvecinati cu situl. Dei nu este normat n standardele romneti,
avnd n vedere caracterul cancerigen concentraia maxim admis n Statele Unite la
crom VI n apa potabil este de 50 g/L. Concentraia maxim de crom VI a fost obinut
n fntna familiei Dumitru Niculina (2900 g/L fa de 50 g/L).
Pe baza informatiilor din Investigatia Preliminara si Detaliata a fost elaborat un Model de Sit
Conceptual pentru a ilustra principalele tipuri de risc identificate pe amplasamentul de la XXX
(plan nr. 4).
Din analiza rezultatelor probelor de sol i ap i Modelul de Sit Conceptual descrise anterior
urmtoarele legturi de poluare (sursa-cale-receptor) au fost considerate relevante pe
amplasamentul de la XXX:
1. Risc pentru sntatea uman asociat prezenei cromului i plumbului n sol sau subproduse primare din procesele de producie ale fostei fabrici chimice. Legatura cu
receptorul uman prin ingerarea i/sau inhalarea prafului ridicat de vnt de pe depozit.
2. Risc pentru sntatea uman asociat prezenei hidrocarburilor (gama petrolului) n stratul
superior al solului. Legatura cu receptorul uman prin ingerare sau inhalare de vapori de
hidrocarburi (gaze din sol).
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

ix

UTCB

3. Risc pentru apa subteran asociat cu potenialul de infiltrare al metalelor grele din sol.
4. Risc (impact) confirmat concentraii ridicate de crom (VI) n apa subteran. Legatura
receptorului ap subteran cu sursele de contaminare cel mai probabil prin infiltrai n sol.
5. Risc pentru sntatea uman asociat contaminrii apei subterane prin utilizarea acesteia
pentru but, adpare vite i/sau irigaii n gospodrie (legume, fructe).
6. Risc pentru structuri (cldiri) ca rezultat al condiiilor de agresivitate din sol (pH sczut i
sulfai).
Conform cu observaiile de teren, investigatiilor preliminare si detaliate, rezultatele analitice
ale probelor de sol/ap, MSC i interviurilor cu rezidenii din zona sitului contaminarea
terenului Amplasament fosta fabric chimic (Primria XXX) este contaminare istorica
datorata activitatilor istorice ale fostei fabrici chimice din XXXX, invecinata cu situl.
Conform cu observaiile de teren, rezultatele analitice ale probelor de sol/ap, MSC i
interviurilor cu rezidenii din zona sitului elaboratorii acestui studiu (UTCB) recomand
remedierea sitului cunoscut ca Amplasament fosta fabric chimic (Primria XXX) avnd
n vedere riscurile pe care contaminanii identificai le prezint asupra sntii umane i
mediului pentru ntreruperea legturilor de contaminare sursa-cale-receptor identificate
asociate riscului snti umane i mediului.
O evaluare iniial a tehnologiilor de remediere a fost fcut pe baza capacitii de tratare a
grupurilor de contaminani iar obiectivul lucrrilor de remediere propuse in acest proiect
constau in curarea sitului pn la un standard corespunztor pentru utilizarea lui ca spaiu
public deschis, care s includ zone de recreere pentru populaie, precum i rezolvarea
problemelor de impact asupra mediului cauzate de activitile istorice desfurate pe sit.
Prin evaluarea preliminar a opiunilor de remediere s-au identificat dou variante tehnologice
ce ar putea fi aplicate pentru acest sit, variante ce cuprind o combinaie de cele mai bune
metode de remediere aplicate in domeniu, potrivite i disponibile pentru acest sit.
Pe baza analizei tehnico-economice si atingerea obiectivului de remediere urmatoarea
varianta tehnologica a fost adoptata:
1.

Demolarea construciilor existente pe amplasament i eliminarea i depozitarea


deeurilor - materialelor de pe suprafaa sitului n depozite existente conforme

2.

Excavarea primului strat contaminat de 1 m (sub suprafaa terenului) i curarea


acestuia on-site utiliznd tehnica de splare a solului (necesit autorizare de tratare
mobil).

3.

Stabilizare i/sau solidificarea in-situ prin amestecare continu cu echipament de


execuie a coloanelor de stabilizare pe o adncime de circa 2-3 m.

4.

Impermeabilizarea sitului i realizarea sistemului de colectare a apei de ploaie


infiltrat de pe sit
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

UTCB

5.

Realizarea unui perete de bentonit pentru mpiedicarea migrrii poluanilor, pe


latura dinspre fabrica CHIMICA latura estic. Peretele are o lungime de circa
350m i o nlime de 6,0 m.

6.

Reutilizarea solului splat (curat) ca umplutur structural i aternere de pmnt


vegetal curat pe toat suprafaa n grosime de circa 15 cm.

7.

Monitorizarea calitii apei subterane monitorizarea atenurii naturale MAN

Valoarea total a investiiei, n preuri valabile la 31.10.2009 (1 EURO = 4,2955 RON) este
de:
inclusiv TVA
din care: - C+M

51.753,0

mii lei / 12.048,2 mii euro

41.961,4

mii lei / 9.768,7 mii euro

exclusiv TVA
43.596,2 mii lei / 10.149,3 mii euro
din care: - C+M

35.261,7 mii lei / 8.209,0 mii euro

Durata totala a investitiei din momentul inceperii lucrarilor de remediere este de 18


luni.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

xi

UTCB

MEMORIU TEHNIC
1. DATE GENERALE
1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIII
Reabilitarea sitului poluat istoric - Amplasament fosta fabric chimic (Primria XXX).
1.2. AMPLASAMENTUL
Situl care face obiectul proiectului de investitie este amplasat n intravilanul comunei XXXX,
localitatea XXX, judeul XXX, n tarlaua 4, parcela 106 (Plan de ncadrare n zon Plan nr.
1) cu vecintile:
 N-S Biseric
 S- DN 7
 E- SC CHIMICA SA
 V- Marin Gheorghe+Cimitir XXXX
1.3. TITULARUL INVESTIIEI
PRIMRIA XXX comuna XXX, judeul XXX, telefon/fax: 0245-714.015
1.4. BENEFICIARUL INVESTIIEI
PRIMRIA XXX comuna XXX, judeul XXX, telefon/fax: 0245-714.015
1.5. ELABORATORUL STUDIULUI
UNIVERSITATEA TEHNIC DE CONSTRUCII BUCURETI - UTCB
B-dul Lacul Tei nr. 124, Sector 2, Bucureti, Cod 020396, telefon 021/242.12.08, fax
021/242.07.81

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

UTCB

2. INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTULUI


2.1. SITUAIA ACTUAL I INFORMAII DESPRE ENTITATEA RESPONSABIL CU
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Entitatea responsabil pentru implementarea proiectului este Consiliul Local al Comunei XXX.
Descrierea situaiei actuale, istoricul amplasamentului i activitile istorice desfurate pe
acesta s-au fcut pe baza unor investigaii prezentate mai jos:
2.1.1 INVESTIGAIA PRELIMINAR
Introducere
Investigaia preliminar i coninutul acestui capitol (Phase I Environmental Site Assessment
Phase I ESA) a fost condus de ctre experii UTCBconform American Society for Testing
and Materials (ASTM) Standard Practice E 1527-05, i procedurilor de Evaluare de Mediu a
Sitului acceptate internaional. Investigaia vizual a amplasamentului localizat n localitatea
XXX, comuna XXX, judetul XXX, Romnia (Situl) a fost completat n mai multe rnduri n
lunile Aprilie, Mai i Iunie 2009.
Scopul Investigaiei Preliminare
Activitile de investigare i evaluare a sitului au constat n:
 Revizuirea informaiilor istorice disponibile pentru sit.
 Revizuirea documentelor disponibile de conformitate cu mediul ale sitului.
 Inspecia vizual a sitului pentru identificarea activitilor trecute sau mprejurrilor care
pot prezenta impact asupra mediului.
 Inspecia vizual a propietiilor pe o raza de 1 kilometru de la sit.
 Interviuri cu persoane care au avut cunotine relevante despre sit.
 Elaborarea concluziilor evalurii preliminare a condiiilor de mediu pe sit.
Evaluarea de mediu a amplasamaentului include investigarea pentru confirmarea
urmtoarelor elemente pe sit:
 Surse poteniale de contaminare pentru sol, subsol, ap de suprafa i ap subteran.
 Prezena puurilor de ap subteran.
 Anomalii de suprafa i vegetaie afectat.
 Practici de stocare i manipulare a chimicalelor i/sau lichidelor.
 Mirosuri deranjante i zgomot.
 Practici de depozitare a deeurilor.
 Zone cu umpluturi i gunoaie aruncate.
 Emisii n aer i ape de suprafa.
Inspecia pe amplasament comletat de experii UTCBa inclus inspecia vizual a sitului i
terenurilor nvecinate ct i interviuri cu autoriti locale i rezideni din zon.
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

UTCB

Limitri
Investigaia preliminar prezentat n raport furnizeaz evaluarea problemelor de mediu,
provenite din activiti trecute i prezente, este limitat de informaiile disponibile la momentul
acestei investigatii preliminare. Este posibil s apar activiti neidentificate i/sau neraportate
care pot afecta condiiile de mediu ale sitului.

Chestionarul ANPM
Situl este nregistrat n baza de date Inventarul Siturilor din Romnia aflat n gestiunea
ANPM avnd la baz Chestionarul de Identificare cu numrul de nregistrare APMDB000XX.
2.1.1.1 Descrierea Sitului
Adresa sitului este localitatea XXX, comuna XXX, judeul XXX, Romnia. Conform planului de
situatie suprafaa sitului este de 2,0 hectare (Plan nr. 2). La momentul inspeciei pe
amplasament a experilor UTCB o cldire uoar metalic i una de crmid erau prezente
pe sit.
Localizare i Descriere Legal
Conform Hotrrii de Consiliu Local a comunei XXX nr. 3 din 30.01.2009 (vezi anexa nr. 2)
descrierea legal a sitului este: Teren intravilan 20000 mp situat n tarlaua 4 parcela 106.
Situl este situat n localitatea XXX la nord de DN 7, vest de SC CHIMICA SA i est de
propietatea lui Marin Gheorghe i cimitirul XXX. Planul de ncadrare n zon este prezentat cu
nr. 1.
Caracteristicile Sitului i Zonelor Adiacente
Suprafaa sitului este n mare parte plan, cu pant de-a lungul limitei de nord ctre rul
Potopu situat la aproximativ 100 m de amplasament. Raul Potopu care curge de la vest la est.
O biseric veche cu cimitir se nvecineaz cu partea de nord-vest a sitului. Accesul pe sit se
face cu uurin pe poarta de acces dinspre drumul naional DN 7. Construciile i
echipamentele existente pe amplasament nu sunt operaionale iar infrastructura i mediul n
general se afl ntr-o stare de neglijen i condiie precar.
Utilizarea Curent a Sitului
n prezent situl const ntr-un teren neutilizat cu zone de tufiuri i copaci dezvoltai aleatoriu.
n zona central a sitului se afl o groap de gunoi de diferite proveniene. n zona de nord a

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

UTCB

sitului se afl fosta zon de depozitare a fostei fabrici chimice cu deeuri industriale i resturi
de betoane.
Utilitati Existente pe Sit
n prezent nu exist utiliti prezente pe sit.
2.1.1.2 Geografia i Geologia Sitului
Situl este amplasat n localitatea XXX, comuna XXX, la aproximativ 8 km nord-est de XXX
avnd coordonatele geografice 4445'46,51"N, 2515'53,70"E. Din punct de vedere geografic
oraul XXX este situat la extremitatea de sud-vest a judeului XXX, la contactul dintre Cmpia
Romna (Gvanu-Burdea) cu Piemontul Cndeti, ntre vile rurilor Arge la sud-vest i
Potopu, la nord-est.
Topografie i Scurgere
Suprafaa terenurilor nvecinate cu situl este plan.
Suprafaa sitului este n general plan situat la apoximativ cota 237 mdMN, cu o uoar
pant spre nord ctre rul Potopu.
Scurgerea apelor pluviale de pe suprafaa sitului se face necontrolat i foarte probabil spre
rul Potopu. Din informaiile furnizate de ctre rezidenii intervievai ultima inundaie a sitului
de ctre rul Potopu a avut loc n anii 70.
Geologie
ncepnd de la suprafa i pn la adncimea de 20-25 m se gsete un complex aluvionar
de vrst cuaternar constituit din pietriuri cu nisip (balast) n care sunt intercalate lentile
groase de argil. De regul, pn la adncimi de 6-8 m i chiar 12 m, se gsete un orizont
continuu de balast. Sub aceste adncimi ncep s apar lentile de argil distribuite neuniform
cu grosimi de la 1-5 m, chiar 7-9 m. La adncimea de 20 m au fost identificate formaiuni de
argile, argile-prfoase cu zone de nisipuri fine care este posibil s aparin unor formaiuni de
vrst precuaternar. Ca aspect i caracteristici, sunt asemntoare cu argilele lenticulare din
complexul superior aluvionar. La suprafaa terenului, stratul superficial de acoperire este
constituit din prafuri nisipoase cu grosimi de 1m pn la 2 m.
Hidrogeologie

Rul Potopu prezint caracteristicile specifice piemontului Cndeti pe care l strbate de la


nord la sud printr-o vale mult adncit. Vara, datorit secetei seac. Are o lungime de 55 Km,
panta medie de 8, i un coeficient de sinuozitate egal cu 1,41. Are un debit mediu
multianual de 0,84mc/s, dar aceast cantitate de ap este foarte neuniform repartizat n
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

UTCB

timpul anului. Cele mai mari debite se nregistreaz primvara, iar cele mai sczute vara. n
sezonul cald se produc viituri de scurt durat, dar cu o mare putere de eroziune i transport.
Limea albiei variaz ntre 8 i 20 m. Rul Potopu coboar din Piemontul Cndeti, curge
la nord-est de sit i se vars n Sabar la sud-est de XXXX.
Acviferul se ateapt s aib direcia sud, sud-est ctre rul Arge.
2.1.1.3 Istoria Sitului
Istoria activitilor desfurate pe sit i zonele nvecinate s-a putut stabili pe baza consultrii
documentelor gsite n incinta cldirii fostei staii de epurare a fabricii chimice, documentelor
de la Agenia Local de Protecia Mediului XXX, fotografiilor aeriene i interviurilor cu
rezideni foti angajai sau vecini cu amplasamentul investigat:
 Raport Analize APM XXX din 17 Februarie 2009.
 Raport Analize Inspectoratul de Protecia Mediului XXXX, din 31 Iulie 2002.
 Raport Analize Inspectoratul de Protecia Mediului XXXX, din 11 Noiembrie 2002.
 Rapoarte de inspecie i alte documente gsite pe sit.
 Fotografii aeriene (2009).
 Interviuri cu rezideni din zona de interes i foti angajai ai fostei fabrici chimice din
comuna XXX.
Rapoarte Anterioare
Raport Analiza APM XXX din 17 Februarie 2009
Pe data de 4 Februarie 2009 au fost recoltate i analizate de ctre laboratorul APM Local
XXX probe de ap din fntnile urmtorilor rezideni care locuiesc n apropierea sitului:
Cojocaru Emil Strada Principal nr 173, Dumitru Niculina Strada Principal nr 46, Dumitru
Ion Strada Principal nr. 273. Din analiza rezultatelor comparate cu concentraiile maxime
admise conform Legii 458/2002 i 311/2004 privind calitatea apei potabile (inclusiv din
fntni), se pot concluziona urmtoarele:
 S-au identificat depiri la crom total (1567 g/L fa de 50g/L) la Dumitru Niculina.
 S-au identificat depiri la fier (2397 g/L fa de 200 g/L) la Dumitru Ion.
 S-au identificat depiri la zinc (17, 70 i 2021 g/L fa de 5 g/L) la toi rezideni de
unde au fost prelevate probe de ap din fntni.
 S-au identificat depiri la nichel (38 i 75 g/L fa de 20 g/L) la Dumitru Niculina i
Dumitru Ion.
 S-a identificat prezena cromului VI 9 g/L la Cojocaru Emil, 1020 g/L la Dumitru Niculina
i 2 g/L la Dumitru Ion.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

UTCB

 Pe data de 4 Februarie 2009 au fost recoltate i analizate de ctre laboratorul APM Local
XXX probe de sol de pe amplasament. S-au identificat depiri fa de pragul de
intervenie pentru tipurile de folosine sensibile la crom total i/sau nichel, zinc n probele
de sol prelevate de pe sit. Concentraia maxim obinut la crom total a fost de 81168,54
mg/kg fa de 300 mg/kg, la zinc 1952,168 mg/kg fa de 600 mg/kg i nichel 1237,234
mg/kg fa de 150 mg/kg. Dei fierul nu este normat concentraia maxim obinut a fost
de 55361,64 mg/kg.
Raportul Analiza APM XXX din 17 Februarie 2009 este ataat ca Anexa nr. 4.
Raport Analize Inspectoratul de Protecia Mediului XXXX din 31 Iulie 2002
Pe data de 29 Iulie 2002 au fost recoltate i analizate probe de ap din fntnile urmtorilor
rezideni care locuiesc n apropierea sitului: Cojocaru Leo Strada Principal nr 173, Dumitru
Niculina Strada Principal nr 46, Mihai Niculina - nr. 297, pompa SC CHIMICA SA, Necula
Vasilica - nr. 289, Marin Gheorghe, Marin Constantin. Din analiza rezultatelor comparate cu
concentraiile maxime admise conform Ordinului 756/1997 pentru praguri i folosine ale
solului i conform Legii 458/2002 i 311/2004 privind calitatea apei potabile (inclusiv din
fntni), se pot concluziona urmtoarele:
 S-au identificat depiri la crom hexavalent (1780 g/L vs 50 g/l) la Dumitru Niculina.
Raportul Analize Inspectoratul de Protecia Mediului XXXX din 31 Iulie 2002 este ataat ca
anexa nr. 5.
Raport Analize Inspectoratul de Protectia Mediului Targoviste din 11 Noiembrie 2002
Pe data de 29 Octombrie 2009 au fost recoltate i analizate probe de ap din fntnile
urmtorilor rezideni care locuiesc n apropierea sitului: Cojocaru Leo Strada Principal nr
173, Eftimie Filofteia, Mihai Niculina i Rdulescu Gheorghe. Din analiza rezultatelor
comparate cu concentraiile maxime admise conform Legii 458/2002 i 311/2004 privind
calitatea apei potabile (inclusiv din fntni), se pot concluziona urmtoarele:
 S-au identificat depiri la crom total (58 g/L fa de 50 g/L) la Cojocaru Leo i (750
g/L fa de 50 g/L) la Eftimie Filofteia.
Raportul Analize Inspectoratul de Protecia Mediului XXXX din 11 Noiembrie 2002 este ataat
ca Anexa nr. 6.
Dei cromul VI nu este normat n standardele romneti de calitate a apei potabile, conform
Ageniei pentru Substane toxice i registru bolilor (ATSDR) al Departamentului de Servicii
Umane i Sntate al Institutului Naional de Sntate (NIEHS, http://www.niehs.nih.gov/)
cromul VI cauzeaz urmtoarele efecte asupra sntaii umane:

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

UTCB

 Probleme respiratorii cauzate de inhalare a aerului poluat cu crom VI (astm, tuse, senzaii
de sufocare, alergii i boli de piele);
 Probleme de stomac i intestin subire (iritaii i ulcer);
 Deteriorarea calitii spermei;
 Agenia Naional de Cercetri a Cancerului (IARC) a determinat caracterul cancerigen la
oameni, iar al 11-lea raport al Programului Toxicologic Naional (NTP) clasifica crom VI ca
dovedit fiind cancerigen pentru oameni (cancer de plmni prin inhalare i cancer de
stomac prin consumul de ap potabil coninnd crom VI);
 Concentraia maxim admis n Statele Unite a cromului VI n apa potabil este de 50
g/L.
Rapoarte de inspectie si alte documente gasite pe Sit
Din analiza proceselor verbale, etichetelor de produse fabricate i listei de producie
observate n interiorul cldirii staiei de epurare ape uzate a fostei fabrici chimice rezult
caracterul toxic al substanelor folosite n procesele de fabricaie, al apelor reziduale i
deeurilor aruncate pe sit de-a lungul perioadei de funcionare a fostei fabrici chimice din
comuna XXX. Astfel ntr-unul din procese verbale se specific: Rezidiile solide provenite din
procesele de fabricaie sunt depozitate necorespunztor ntr-o groap la marginea unitii,
adic pe actualul sit in zona depozitului de reziduuri chimice. Aceste documente se regsesc
n anexa nr. 11.
Fotografii aeriene
Analiza fotografiilor aeriene (2009) disponibile arat c pe sit nu se desfoar nici o
activitate, iar fabrica SC CHIMICA SA, fosta fabric chimic din XXX este n conservare fr
activiti de producie. Se pot observa pe sit n zona fostei gropi de reziduuri chimice zone de
culoare verde la suprafaa solului datorate oxidrii cromului, rezervoare de beton n afara
sitului n partea de est i sud est.
Utilizarea Anterioar a Sitului
Majoritatea informaiilor privind istoricul sitului i activitilor desfurate pe amplasament s-au
obinut din interviuri cu rezideni din zona i foti angajai ai fostei fabrici chimice din comuna
XXX.
n trecut terenul (situl) avea ca destinaie agricultura (teren de pasune comunala), iar dup
anul 1958 cnd se nfineaz o industrie local a fost utilizat ca groap de gunoi a reziduurilor
rezultate din procesele de fabricaie a fostei fabrici chimice care i-a schimbat de mai multe
ori propietarii i denumirea n timpul funcionrii astfel:
 1958 FLACRA CHIMICA
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

UTCB

 1969 FEMIL CHIMICA


 la mijlocul anilor 80 FABRICA MIXT CHIMICA
 la nceputul anilor 90 VICTORIA CHIMCA
 n 2001-2002 SC CHIMICA SA
 in 2007 terenul pe care este amplasata fosta fabrica chimica (cunoscuta ca SC CHIMICA
SA) a fost retrocedat in instanta conform sentintei din XXXXX. (Anexa 2 bis).
Pe amplasament s-au produs/manipulat o mare varietate de chimicale sub form de materie
prim pentru activiti de producie din diverse coluri ale Romniei.
n fabric de la nceputuri ei n 1958 i pn n 2003 (2004) cnd a fost nchis s-au fabricat,
ambalat sau s-a manevrat urmtoarele substane/produse:
 spun de rufe (amestec de grsime animal cu hidroxid de sodiu)
 inhibatori de coroziune (trizin, polidurol, polidiazur, caldurin, dezinit, victolit)
 vopsele
 arome alimentare
 oxizi pentru vopsele (negru, galben, verde i auriu); anhidrida cromic i reziduri au fost
depozitate pe site.
 polisulfuri de sodiu pentru uz n agricultur ca insecticid i funcigid
 lichid de frne
 antigel pentru sisteme de rcit
 otrav pentru roztoare.
Activitate fostei fabrici chimice a fost oprita n anii 2002-2003. Producia de anhidrid cromic
a fost oprit la nceputul anilor 90.
Dup ncetarea activitii de producie n fabrica chimic (cunoscuta prin ultima titulatura SC
CHIMICA SA), groapa de gunoi de reziduuri chimice de pe sit a fost abandonat, iar n anul
2007 Consiliul Local al comunei XXX preia zona sudic a sitului (circa 400 mp). Datorit
statutului de abandon, caracterului toxic i periculos pentru populaie restul sitului (20000 mp)
este preluat de Consililul Local al comunei XXX n scopul restricionrii accesului pe
amplasament al populaiei i animalelor.
Utilizri ale Terenurilor din Vecinatate
Urmtoarele observaii privind utilizarea terenului adiacent sitului au fost fcute pe parcursul
inspeciei vizuale:
 la vest este nvecinat cu o propietate rezidenial (familia Marin Gheorghe), grdina de
legume aferent i cimitirul XXX;
 la sud noua cldire a Primriei XXX i zona rezidenial vis a vis de DN 7;

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

UTCB

 la est fosta fabric chimic SC CHIMICA SA, n prezent fr activitate (abandonata), iar
dup limita de propietate a fabricii la circa 200 metri de sit sunt zone rezideniale si scoala
din localitate ;
 la nord rul Potop i dealuri folosite pentru punat.
Inspecia Vizual pe Sit i Interviuri
Inspecia pe amplasament completat de experii UTCB a inclus inspecia vizual a sitului i
terenurilor nvecinate pentru obinerea informaiilor vizuale care pot indica prezena pe
amplasament a unor surse poteniale de contaminare a mediului.
Pe parcursul acestor inspecii pe amplasament au fost intervievate persoane rezidente care
locuiesc in zona invecinata cu situl sau la distanta redusa de sit (circa 800 m), autoriti locale
i foti angajai ai fabricii chimice de-a lungul anilor pn la nchiderea acesteia, dup cum
urmeaz:
 Iacobia Dan Eugen fost inginer ef fabrica chimic ntre anii 1982 - 1992;
 Giurescu Dumitru primar comuna XXX.
Fotografiile fcute pe sit pe durata investigaiilor sunt ataate ca anexa nr. 11.
n timpul inspeciilor la faa locului, s-au observat pe amplasamentul SC CHIMICA SA n
imediata vecintate a sitului cldiri principale de producie, zone de stocare a combustibilului
i o instalaie de tratare a apelor reziduale. Pe sit a fost identificat o construcie metalic
uoar tip opron care adpostea fosta instalaie de obinere a oxizilor de fier, o cldire cu
structur de crmid a crei destinaie nu este cunoscut i deeuri diverse (zguri de la
fabricarea oxizilor, recipieni de plastic i sticl, vat mineral, azbest, anhidrid cromic,
resturi de structuri, rin, echipamente diverse, etc).
Limitri ale Inspeciei Vizuale pe Sit
La momentul vizitelor pe sit existau zone acoperite de arboreti, copaci i vegetaie deas, prin
urmare nu toat suprafaa sitului analizat a fost evaluat vizual.
Observaii pe Sit
Rezervoare ngropate i/sau supraterane
Nu au fost identificate rezervoare ngropate sau supraterane pe sit. La est de sit, n zona
cldirii de crmid, au fost observate dou rezervoare de beton supraterane care conineau
rin (localizate pe propietatea SC CHIMICA SA).
La sud est de sit, n zona fostei secii de oxizi galbeni (pe propietatea SC CHIMICA SA) a fost
identificat adiacent sitului un rezervor metalic suprateran (cistern) coninnd gudron. Tot n
apropierea sitului la est fa de fosta secie de oxizi galbeni se afl dou rezervoare de beton
care stocau combustibil lichid pentru centrala termic a fostei fabricii chimice.
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

UTCB

Deeuri reglementate/periculoase/toxice
Cantiti importante de deeuri, sub form de pulberi, plastic, recipieni i resturi de la
produse de vopsele, au fost aruncate peste site, sub form de movile de material. Deeuri de
tip industrial cu o coloraie verde a fost observat pe depozitul de reziduuri chimice, cel mai
probabil de provenien de la secia de anhidrid chimic a fostei fabrici chimice.
Au existat dovezi de spturi n cadrul sitului ceea ce implic faptul c anumite deeuri sunt
ngropate.
Deeuri Solide
n momentul de fa propietarul actual al sitului Primaria XXXX nu genereaz deeuri pe sit.
Manipularea i depozitarea materialelor
n momentul de fa propietarul actual al sitului Primaria XXXX nu manipuleaz sau
stocheaz materiale toxice sau periculoase pe sit.
Puuri/Fntni
La momentul vizitei nu s-au identificat puuri/fntni pe sit. n completare, rezidenii din
vecintatea sitului dein puuri/fntni pe care le folosesc n scopul irigaiei grdinilor si/sau
consum casnic.
Evacuare de ape uzate
La momentul vizitei pe sit nu rezulta ap uzat evacuat de pe sit.
Evacuarea apelor pluviale
Evacuarea apelor pluviale de pe sit se face necontrolat preponderent pe direcia unei uoare
pante ctre rul Potopu situat la circa 200m metri nord de sit.
Emisii de aer
La momentul vizitelor pe amplasament nu rezultau emisii n aer de pe sit. Este totui posibil
ca praful contaminat de pe depozitul cu reziduuri chimice ridicat de vnturi n timpul
perioadelor de vreme uscat s fie antrenat n zonele rezideniale nvecinate.
Mirosuri i zgomot
La momentul vizitei pe sit s-a observat un miros neptor n zona depozitului de reziduuri
chimice.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

10

UTCB

Managementul PCB-ului
Datorit practicilor necontrolate i n majoritate necunoscute de depozitare i manipulare a
transformatorilor existeni pe sit de-a lungul perioadei de funcionare a fostei fabrici chimice,
est posibil prezena substanelor care conin PCB pe sit.
Materiale Coninnd Azbest
Au fost identificate mai multe zone pe sit unde s-au observat resturi de plci ondulate de
acoperi care conin fibre de azbest. De asemenea n zona fostei secii de oxid negru de fier a
fost observat o izolaie de conducte care poate conine fibre de azbest.
Plumb
Avnd n vedere c fosta fabric chimic producea vopseluri este probabil s existe zone pe
sit cu deseuri continand plumb rezultat din activitatea de productie.
Alte Condiii
Zone cu sol ptat posibil contaminat au fost identificate pe toat suprafaa sitului si sunt
prezentate grafic n planul nr. 3.
2.1.1.4. Concluzii i Recomandri n cadrul investigaiei preliminare
Concluziile au la baz informaiile i datele colectate pe timpul Investigrii Preliminare (Phase
I ESA) de ctre experii UTCB. Evaluarea de Mediu se bazeaz n ntregime pe condiiile
sitului ntlnite la momentul inspeciei pe amplasament, istoricului sitului i activitilor
desfurate i a surselor identificate n acest studiu.
n evaluarea sitului experii UTCB s-au bazat cu bun credin pe informaiile furnizate de
persoanele i sursele de informaii identificate i nu accept nici o responsabilitate pentru
orice lips de acuratee sau insuficien a datelor cauzate de omisiunea sau interpretarea
denaturat a informaiilor deinute de ctre persoanele contactate sau intervievate.
Investigaia preliminar a fost condus de ctre experii UTCB conform American Society for
Testing and Materials (ASTM) Standard Practice E 1527-05, i procedurilor de evaluare a
sitului acceptate internaional.
Aceast Evaluare de Mediu a Sitului face cunoscute urmtoarele informaii ale condiiilor de
mediu n legtur cu situl:
 Potenial impact asupra solului, subsolului i apei subterane datorit potenialei
contaminri cu metale grele, pesticide i hidrocarburi n zona fostei secii de oxid negru
de fier, a fostei secii de anhidrid cromic, zona adiacent fostei secii de oxid galben,
zona central i zona depozitului necontrolat de reziduuri chimice (denumit i groapa de

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

11

UTCB

gunoi n rapoartele fabricii chimice). Reprezentarea grafic a zonelor potenial


contaminate de pe Sit este prezentat n planul nr. 3.
 Datorit informaiilor insuficiente privind manipularea i stocarea transformatoarelor cu
uleiuri posibil coninnd PCB ct i vechimii fostei fabrici exist potenial de contaminare
pe sit cu PCB cel mai probabil n zona depozitului necontrolat. Materiale posibil coninnd
azbest au fost identificate n zona fostei secii de oxid negru de fier i zona central a
sitului.
 Avnd n vedere perioada de activitate a fostei fabrici chimice (adiacenta sitului) de peste
40 de ani, i rezultatele buletinelor de analiz pentru probele de ap prelevate din
fntnile rezidenilor nvecinai cu situl exist posibilitatea migrrii contaminanilor din apa
subteran (crom, crom hexavalent i fier) n afara sitului. Avnd n vedere caracterul
cancerigen concentraia maxim admis n Statele Unite a crom VI n apa potabil este
de 50 g/L.
 Avnd n vedere istoricul utilizrii sitului i caracterului activitilor industriale desfurate
la fosta fabric chimic din comuna XXX (adiacenta sitului) potenialul de contaminare nu
este datorat activitilor actualului propietar al sitului sau rezidenilor nvecinai cu situl ci
fostei fabrici chimice din comuna XXX, cunoscuta si ca SC CHIMICA SA.
 Datorit riscului potenial ridicat pentru populaia rezident nvecinat cu situl i mediului
prezentat de posibila migrare a posibililor contaminani se recomand o Investigare
Detaliat (Phase II ESA) prin care acest risc s fie dovedit pe baza evalurii cantitative a
contaminanilor prezeni n sol, subsol i apa subteran de pe Sit.

2.1.2 INVESTIGAIA DETALIAT


Introducere
Investigaia preliminar i coninutul acestui capitol (Phase II Environmental Site
AssessmentPhase II ESA) a fost condus de ctre experii UTCBconform American Society
for Testing and Materials (ASTM) Standard Practice ASTM E1903 -97(2002), i procedurilor
de Evaluare de Mediu a Sitului acceptate internaional. Investigaia detaliat a
amplasamentului localizat n localitatea XXX, comuna XXX, judetul XXX, Romnia (Situl) a
fost desfurat n mai multe rnduri n perioada 7-15 August, 2009.
Scopul Investigaiei Detaliate
Scopul acestei Investigaii Detaliate (Phase II) este s certifice urmtoarele condiii de mediu
identificate pe sit pe parcursul Investigaiei Preliminare (Phase I) desfurat de experii
UTCB:
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

12

UTCB

 Realizarea unui Plan de Investigare detaliat prin inspecia pe sit pentru stabilirea
locaiilor forajelor, puturilor de monitorizare/prelevare probe i excavaiilor (de testare).
 Coordonarea i supervizarea Contractorului specializat furnizat de Primaria XXX pentru:
o

realizarea a 8 foraje pn la aproximativ 15 metri i 4 foraje pn la 3 metri sub


suprafata terenului, realizrii a 6 puuri de monitorizare ap subteran i a 16 excavri
de testare pn la maxim 3 metri sub suprafaa terenului.

colectarea probelor grab i compozite de sol din foraje i excavai de testare;

colectarea probelor de ap subteran din puurile de monitorizare de pe sit i din


fntnile rezidenilor din vecinatatea sitului;

colectarea a 2 probe din Rul Potopu de la circa 300 metri amonte i aval de sit;

selectarea probelor colectate reprezentative pe baza observaiilor vizuale i olfactive.

 Analizarea probelor de sol i ap subteran reprezentative pentru metale grele, pesticide,


hidrocarburi, PAH-uri, COV-uri i PCB la un laborator de analize acreditat.
 Evaluarea informaiilor geologice, hidrogeologice i rezultatelor pentru analizele de sol i
ap.
Activitile aferente Investigrii Detaliate a sitului s-au desfurat sub supravegherea UTCB n
perioada 7-15 August, 2009 conform bunelor practice inginereti.
2.1.2.1 Metodologia de Investigare
Metodologia Activitii de Teren i Proceduri de Decontaminare
Mnui noi de latex au fost utilizate n manipularea echipamentelor, materialelor i probelor.
Toate echipamentele au fost curate ntre i nainte de prelevarea probelor de sol/ap. Pe
timpul activitilor de forare/excavare nu au fost utilizai solveni sau uleiuri pe baz de petrol
pentru curarea echipamentelor.
Utiliti existente pe teren
nainte de nceperea activitilor de forare/excavare propietarul terenului Primaria XXXX a fost
consultat despre posibila prezen a utilitilor (ap, canal, electric, gaze, telefonie, etc.)
ngropate n zonele de investigare.
Foraje i Puuri de Monitorizare
Pe baza planului de investigare stabilit naintea nceperii activitilor de teren, 12 foraje au fost
propuse pentru execuie, dup cum urmeaz:
 8 foraje pn la 15 metri sub suprafaa terenului amplasate perimetral la limita de
propietate a sitului (inclusiv n zona perimetral a depozitului de reziduuri chimice). Din
acestea 6 au fost executate ca puuri de monitorizare ap subteran
 4 foraje pn la adncimea de 3 m n zona depozitului de reziduuri chimice.
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

13

UTCB

Activitile de forare au fost executate conform procedurilor standard de forare utiliznd


metoda direct-push. Aceast metod const n avansarea continu a echipamentului de
prelevare probe n sol. ntre 7-15 August, 2009 forajele au fust executate utiliznd un
echipament GeoProbe 6620DT asamblat pe o platform auto de ctre un Contractor
specializat n lucrri de mediu de acest fel furnizat de Primaria XXX.
Lucrrile de foraj au fost realizate prin prelevare continu n uscat n sistem percutant.
Prelevarea probelor de pmnt s-a realizat continuu, n tuburi de plastic transparent cu
diametrul de 55 mm i lungimea de 1,20 m pentru fiecare segment de forare.
Adncimea maxim de forare a fost de 13,80 m (foraj-F6).
Planul cu locaiile forajelor executate sunt prezentate n planul nr. 5.
Excavaii de testare
Pe baza planului de investigare stabilit naintea nceperii activitilor de teren, 16 locaii cu
excavri de testare au fost propuse pentru execuie astfel nct s fie investigat toat zona
sudic a sitului la limita cu cldirea nou a Primariei XXX pn la zona de ncepere a
depozitului de reziduuri chimice.
Excavrile de testare au fost executate n perioada 11-12 August, 2009 cu excavator cu cup
backhoe pana la adncimea maxima de 3 m. Dup ce probele de sol au fost colectate
gropile au fost astupate cu solul excavat. Planul cu locaiile excavaiilor de testare executate
sunt prezentate n planul nr. 5.
Colectarea probelor de sol
Prelevarea probelor de sol s-a efectuat direct din tuburile de plastic transparent cu diametrul
de 55 mm i lungimea de 1,20 m, aferente instalaiei de foraj tip Geoprobe 6620DT; n plus, sau mai utilizat: borcane curate etichetate din sticl (400 ml) pentru stocarea probelor de sol;
cutii frigorifice pentru depozitarea i transportul borcanelor cu probe. Probele de sol au fost
prelevate n conformitate cu prevederile OM 184/1997, pentru fiecare foraj optndu-se pentru
3-5 adncimi, n funcie de tipul forajului realizat.
Pe ntreaga durat a deplasrilor n teren, membrii echipei au respectat cerinele generale
privind sntatea i securitatea la locul de munc (echipament de lucru i de protecie
adecvate).
Au fost prelevate un numr total de 108 probe sol, din care doar 60 probe sol au fost
analizate pentru indicatorii specificai n borderourile aferente fiecrui foraj anexa nr. 7.
Puuri de monitorizare
n 5 din 6 locaii propuse au fost montate puuri de monitorizare deoarece n forajul F6 stratul
de argil a fost foarte compact i nu a permis atingerea stratului acvifer. Puurile de
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

14

UTCB

monitorizare din evi de PVC 150 mm diametru interior au fost instalate astfel: 2 metri eav
perforat plasat n zona acviferului i continuat cu eav neperforat pn la nivelul
terenului. n jurul puului de monitorizare a fost introdus pietri pentru filtrarea apei nainte de
colectarea acesteia. Puurile de monitorizare sunt prevzute cu capace.
Colectarea probelor de ap subteran
Prelevarea probele de ap subteran s-a efectuat cu ajutorul unui Bailer (cate unul pentru
fiecare pu de monitorizare). Au fost colectate un total de 5 probe ap subteran, dup ce n
prealabil fiecare pu de monitorizare n parte a fost purjat cu ajutorul unui pompe centrifuge
manuale de mic capacitate (500 W), fiind extras un volum de 3 ori mai mare dect cel
existent n pu, conform prevederilor O 184/1997.
Colectarea probelor de ap din Rul Potopu i Fntni
Au fost colectate un total de 7 probe de ap din fntnile rezidenilor nvecinai cu situl
investigat pentru analiza de crom hexavalent i/sau crom total. Colectarea probelor de ap
din puuri de monitorizare/fntni s-a fcut utiliznd cte un Bailer pentru fiecare locaie de
probare.
Deasemenea au mai fost prelevate i 2 probe de ap de suprafa, din rul Potopu de la
300 metri amonte i aval de sit.
Toate probele colectate (sol i ap) au fost colectate n recipieni de sticl curai, etichetati i
transportate la un laborator specializat acreditat, pentru efectuarea analizelor fizico-chimice
aferente XXXXXX.
Criterii de evaluare
Rezultatele analizelor probelor de sol sunt comparate cu Valori de referin pentru urme de
elemente chimice n sol din Tabele 1-4 pentru terenuri sensibile din Ordinul 756/1997 al
Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului. Reglementri privind Evaluarea Polurii
Mediului, Noiembrie 3, 1997 (Ordinul 756/1997).
Rezultatele analizelor probelor de ap subteran din puuri de monitorizare/fntni sunt
comparate cu Legea 458/2002 i 311/2004 privind calitatea apei potabile (inclusiv din
fntni) Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului.
Rezultatele analizelor probelor de ap de suprafa (Rul Potopu) sunt comparate cu
Elemente i Standarde de Calitate Chimic i Fizico-chimic n Apa de Suprafa din
Ordinul MMGA 161/2006 privind Clasificarea Apelor de Suprafa n Vederea Stabilirii
Ecologice a Corpurilor de Ap.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

15

UTCB

2.1.2.2 Rezultate ale Investigrii


Condiii ale Sitului
O construcie metalic uoar i resturi de echipamente n condiii de abandon sunt localizate
n partea de sud-vest a sitului. n aceeai zon sunt prezente resturi de zgur metalic
utilizate n procesul de obinere a oxidului negru de fier.
O construcie de crmid abandonat n care sunt depozitate echipamente aparinnd fostei
fabrici chimice este localizat n zona de est a sitului n vecintatea unor rezervoare de rini
(situate pe amplasamentul fabricii chimice).
Resturi de construcie sunt ale fostei secii de anhidrid cromic (betoane, crmizi) sunt
localizate pe depozitul de reziduuri chimice ale fostei fabrici.
Cantiti importante de deeuri, de sticl, hrtie, plci de azbest, sub form de pulberi, plastic,
recipieni i resturi de la produse de vopsele, au fost observate aproximativ pe toat suprafaa
sitului, sub form de movile de material. Deeuri de tip industrial cu o coloraie verde au fost
observate pe depozitul de reziduuri chimice, cel mai probabil de provenien de la fosta secie
de anhidrid cromic.
Stratigrafie
Straturile de sol ntlnite pn la adncimea de 3 metri n timpul activitilor de excavare
(pentru probare/testare) au constat n principal n sol vegetal, nisip fin galben i pietri.
Straturile de sol ntlnite n forajele executate au constat n principal n sol vegetal/pietri/nisip
fin, urmat de straturi de argil prfoas cu inserii de nisip fin galben pn la adncimea total
de forare. Adncimea maxim de forare a fost de 13,80 metri.
Fiele forajelor executate sunt prezentate n anexa nr. 7.
Observaii de teren
Apa subteran a fost interceptat la adncimi ntre 12 13 m.
Coloraie brun-neagr i galben-verzuie a fost observat la suprafaa solului n zona de sud a
sitului. Coloraie verde a fost observat la suprafaa solului n zona de centru nord a sitului
unde este localizat fostul depozit de reziduuri chimice (groapa de gunoi).
n excavrile de testare executate (E1-E13) au fost observate ntre 0,5 pn la 2,5 m sol
posibil contaminat de coloraie neagr i galben-verzuie i miros organic.
n forajele executate a fost observat sol posibil contaminat de coloraie cafenie i verzuie cu
miros neptor puternic n urmtoarele intervale de adncimi 2-4, 5-6 i 9-10 m.
Pe baza observatiilor vizuale i olfactive a probelor de sol prelevate 108 probe au fost trimise
la un laborator autorizat pentru analize fizico-chimice din care 60 au fost selectate si
analizate.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

16

UTCB

Dou probe de ap de suprafa i 12 probe de ap subteran (puuri de monitorizare i


fntni) au fost trimise la un laborator autorizat pentru analize fizico-chimice.
2.1.2.3 Rezultate Analitice de Laborator
Rapoartele de analiz pentru probele de ap i sol sunt prezentate n anexa nr. 8.
Probele de sol:
Rezultatele analitice obinute indic prezena solului contaminat cu depiri ale concentraiilor
fa de valorile normate n Ordinul 756/1997 fa de pragul de interventie pentru terenuri
sensibile la adncimi ntre 0 0,5 m i 2-3 m pentru metale grele (crom total i/sau plumb)
pentru majoritatea probelor de sol prelevate i analizate din E1 E16.
Rezultatele analitice obinute indic prezena solului coninnd concentraii de metale grele
(crom VI, zinc, arsenic, nichel, cupru), HAP, PCB, TPH, COV, BTEX, fenoli, cianuri fa de
valorile normate n Ordinul 756/1997 ntre valoarea normal i pragul de alert pentru terenuri
sensibile pentru majoritatea probelor de sol prelevate i analizate din E1 E16.
Rezultatele analitice obinute indic prezena solului contaminat cu depiri ale concentraiilor
fa de valorile normate n Ordinul 756/1997 fa de pragul de interventie pentru terenuri
sensibile la adncimi ntre 0 0,5 m pentru crom total pentru majoritatea probelor de sol
prelevate i analizate din F1 F12. S-au identificat depiri ale cromului total fa de valorile
normate n Ordinul 756/1997 fa de pragul de interventie pentru terenuri sensibile la
urmtoarele adncimi: 3 m (n F10, F11 i F12), 6 m (n F3, F4 i F6), 7,2 m (n F2 i F5), 10
m (n F1).
Rezultatele analitice obinute indic prezena solului coninnd concentraii de metale grele
(crom VI, plumb, zinc, arsenic, nichel, cupru), HAP, PCB, TPH, COV, BTEX, fenoli, cianuri
fa de valorile normate n Ordinul 756/1997 ntre valoarea normal i pragul de alert pentru
terenuri sensibile pentru majoritatea probelor de sol prelevate i analizate din F1 F12.
S-au identificat depiri ale TPH fa de valoarea normat n Ordinul 756/1997 fa de pragul
de alert pentru terenuri sensibile la adncimea 0,5 m n F1 i la adncimea de 7 m n F8.
Probele de ap de suprafa (Rul Potopu):
Rezultatele obinute pentru probele recoltate din Rul Potopu (amonte i aval de sit) arat c
probele de ap de suprafa analizate se ncadreaz n clasa I de calitate conform Ordinului
MMGA nr. 161/2006-privind clasificarea calitii apelor de suprafa n vederea stabilirii strii
ecologice a corpurilor de ap, pentru majoritatea parametrilor analizai. Pentru parametrul
cloruri concentraiile obinute n urma analizelor depesc valoarea normat n categoria I de
calitate (165,2/152,8 g/L fa de 25 g/L). Substanele prioritar periculoase analizate (PAH,

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

17

UTCB

PCB, pesticide organoclorurate) se ncadreaz n valorile admise de Ordinul MMGA nr.


161/2006.
Probele de ap subteran:
Puuri de monitorizare
Rezultatele obinute pentru probele recoltate din puurile de monitorizare indic depiri ale
concentraiilor de crom total fa de concentratia maxima admisibila din Legea 458/2002 i
Legea 311/2004 n puurile MW3, MW4 i MW5. De asemenea indic prezena cromului VI n
MW3.
Rezultatele obinute pentru probele recoltate din puurile de monitorizare (MW5, MW7 i
MW8) indic depiri ale concentraiilor de plumb fa de concentratia maxima admisibila n
Legea 458/2002 i Legea 311/2004 (20/13/17 g/L fa de 10 g/L).
Fntni
Rezultatele obinute pentru probele recoltate din fntnile rezidenilor nvecinai cu situl indic
prezena cromului VI n apa recoltat de la familia Cojocaru Emil, familia Dumitru Niculina,
familia Stnciulescu Constantin i familia Matei Aurel. Datorita caracterului cancerigen
concentraia maxim admis n Statele Unite la crom VI n apa potabil este de 0,05 g/L.
2.1.2.4 Concluzii i Recomandri la Investigaia Detaliat
Informaiile prezentate n acest studiu au la baz investigrile conduse/supervizate de experii
UTCB proiectate s furnizeze datele necesare Evalurii de Mediu ale condiiilor durente de
mediu pe Amplasament fosta fabric chimic (Primria XXX). Datele din acest studiu
reflecta condiiile existente pe sit la momentul investigrilor (preliminar i detaliat).
Rezultatele Investigaiei Detaliate (Phase II ESA) au la baz rezultatele analitice ale probelor
de sol i ap din locaii specifice i reprezint condiia solului la momentul probrii.
Concentraiile elementelor chimice din sol poate varia n timp de la o locaie la alta. Aceste
rezultate nu vor fi utilizate pentru prezicerea condiiilor din alte zone sau condiiilor viitoare.
Mai multe informaii specifice privind condiiile solului ntre locaiile de probare (deja efectuate)
sau extinderea lateral i vertical a contaminrii pot deveni aparente pe parcursul lucrrilor
efective de remediere.
Experii UTCB nu dau asigurri privind schimbrile condiiilor de mediu ale sitului dup
momentul investigrilor efectuate. Experii sus menionai garanteaz c Servicile furnizate au
fost conduse ntr-un mod competent i profesionist n concordan cu cele mai bune practici i
proceduri de consultan.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

18

UTCB

Datele obinute n urma Investigrii Preliminare (PHASE I ESA) i Investigrii Detaliate


(PHASE II ESA) au stau la baza Evalurii Riscului pe care amplasamentul studiat l prezint
pentru sntatea uman i mediu, descris mai jos.
2.1.3. EVALUAREA RISCULUI
INTRODUCERE
n continuare se va descrie evaluarea de risc etapa 1 pentru amplasamentul de la XXX pe
baza informaiilor colectate n urma investigaiilor descrise anterior (punctele 2.1.1 i 2.1.2).
Evaluarea de risc i stabilirea opiunilor de remediere au fost schiate avnd la baz
cunoaterea i nelegerea Modelului de Sit Conceptual i - unde a fost cazul estimarea i
evaluarea iteractiv a riscului. Toate informaiile au fost utilizate pentru evaluarea legturilor
surs de contamimnare-cale de transmitere-receptor relevante pentru amplasament i
aciunea de remediere cel mai probabil necesar.
n Evaluarea de Risc au fost utilizate valorile limit din standared/ordine/normative din
Romania iar acolo unde nu au fost disponibile valori limit n normativele romneti s-au
utilizat standarde alternative din UK Environment Quality Standards*, Lowest Effect
Concentrations**, USEPA+, Dutch (Mineral Oil)++, or WHO Drinking Water Standards+++.
Rezultatele complete ale analizelor efectuate sunt prezentate n anexa nr. 8.

Depirile

contaminanilor din sol i ap sunt prezentate n planurile nr. 6 i 7.


2.1.3.1 MODELUL DE SIT CONCEPTUAL
Un Model de Sit Conceptual (MSC)a fost elaborat pentru a ilustra principalele tipuri de risc
identificate pe amplasamentul de la XXX (plan nr. 4). Urmtoarele surse de contaminani au
fost observate n MSC preliminar:
 Reziduuri de vopseluri/deeuri chimice de producie (S1)
 Metale grele la/n apropierea suprafeei terenului (S2)
 Hidrocarburi grele/uleiuri, rini (S3)
 Praf produs n perioadele de vnt pe amplasament (S4)
 Vapori/vapori chimici eliberai din depozit spre atmosfera (S5)
 Gaze din sol (S6)
 Materiale coninnd fibre de azbest (S7)
Principalele ci de transmitere ale contaminanilor luate n considerare n MSC sunt:
 Ingerare/contact epidermic (P1)
 Inhalare de vapori/fibre (P2)
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

19

UTCB

 Infiltraii prin profilul solului (P3)


 dispersia/migraree apei subterane (P4)
 scurgeri de pe suprafaa amplasamentului (P5)
Avnd la baz datele actuale ale amplasamentului, conform cu experiena practic receptorii
considerai au fost evaluai dup cum urmeaz:
 Ocupanii amplasamentului/trectori neautorizai (R1)
 Ocupanii amplasamentului/trecatori neautorizati (R2)
 Apa subteran (R3)
 Folosine de ap subteran (R4)
 Utilizatori de ap subteran (R5)
 Apa de suprafa (R6)
 Fundaii de cldiri (R7)
 Ali receptori din afara amplasamentului (R8)
2.1.3.2 CHIMIA APEI DE SUPRAFA, APEI SUBTERANE (INCLUSIV FNTNI) I
SOLULUI
SOLUL
Rezultatele analizelor probelor de sol sunt comparate cu Valori de referin pentru urme de
elemente chimice n sol din Tabele 1-4 pentru terenuri sensibile din Ordinul 756/1997 al
Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului Reglementari privind Evaluare Poluarii
Mediului, Noiembrie 3, 1997.
Pe zone cuprinznd aproximativ toat suprafaa de sud i central a sitului au fost observate
coloraii brun-negre-verzi i galben-verzui ale solului. Solul cu coloraii i miros a fost
identificat pe adncimi ntre 0 i 2,5 m n zonele unde au fost executate excavaii E1 E13.
Probele analizate au indicat n principal contaminarea solului cu crom i/sau plumb n zonele
menionate anterior. Concentraia maxim de crom total a fost obinut la adncimea de 0
0,5 m n E5 (16419 mg/kg fa de 300 mg/kg din Ord 756/1997).
Pe zone cuprinznd aproximativ toat suprafaa depozitului de reziduuri chimice (fosta
groap de gunoi a fabricii chimice din XXX) au fost observate coloraii de verde i galbenverzui ale solului. Solul cu coloraii i miros a fost identificat pe adncimi ntre 2-4, 5-6 i 9-10
m. Probele analizate au indicat n principal contaminarea solului cu crom total. Pentru
majoritatea probelor de sol prelevate i analizate din F1 F12 depiri ale concentraiei de
crom total au fost identificate pe adncimea 0 0,5 m. Concentraia maxim de crom total a

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

20

UTCB

fost obinut la adncimea de 0 0,5 m n F8 (11680 mg/kg fa de 300 mg/kg din Ord
756/1997).
Rezumatul concentraiilor de metale grele (Sol)
Contaminant
(Total)

Probe
Analizate

Minim

Maxim

Zinc
Cadmiu
Plumb
Nichel
Cupru
Mercur
Arsenic
Crom
Crom (VI)

44
51
32
41
40
32
53
55
55

2.94
<0.5
1.4
<1
<0.5
<0.1
<0.5
19.1
<1

329
0.85
9,491
36.1
119
<0.1
13.3
16,419
<1

Valori
limit
(mg/kg)
1,500
5
100
150
200
2
25
300
10

Numar
Probe cu
Depiri
0
0
11
0
0
0
0
38
0

Rezunatul concentraiilor de substane organice (sol)

4,631
52

Valori
limita
(mg/kg)
500
500

Numar
Probe
Depasiri
2
0

<0.005
<0.001
<0.005
<0.005
<0.005
-

<0.005
<0.001
<0.005
<0.005
0.286
-

0.17*
0.5
10
30
15
2760*

0
0
0
0
0
-

2060*

2060*

15
16

<0.0002
0.04

0.1713
3.37

Contaminant
(Total)

Probe
Analizate

Minim

Maxim

TPH (C10-C40)
Total VOC (C6
C10)
VOC (C6 C7)
Benzen
Ethylbenzen
Toluen
Xylen
EPH
(C12 C16)
EPH
(C16 C20)
EPH
(C20 C36)
Total PCB
Total PAH

11
11

<25
<25

17
8
8
8
8
-

S-au identificat depiri ale concentraiei TPH, fa de pragul de alert pentru terenuri
sensibile conform Ordinul 756/1997, la adncimea de 0 0,5 m n F1 i F8. Concentraia
maxim de TPH a fost obinut la adncimea de 0 0,5 m n F1 (4631 mg/kg fa de 500
mg/kg din Ord 756/1997).
Hidrocarburile prezente se ncadreaz n general n gama fraciilor grele (C20 C34), dar au
fost detectate i n gama fraciilor uoare (C14 C20). Urme de Xylene i componeni ai
hidrocarburilor volatile au fost de asemenea detectate (C6 C10), dar toate sunt sub valorile
limit.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

21

UTCB

APA DE SUPRAFA I APA SUBTERAN (INCLUSIV FNTNI)


Rezultatele analizelor probelor de ap subteran din puuri de monitorizare/fntni sunt
comparate cu Legea 458/2002 i legea 311/2004 privind calitatea apei potabile (inclusiv din
fntni) Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului.
Rezultatele analizelor probelor de ap de suprafa (Rul Potopu) sunt comparate cu
Elemente i Standarde de Calitate Chimic i Fizico-chimic n Apa de Suprafa din
Ordinul MMGA 161/2006 privind Clasificarea Apelor de Suprafa n Vederea Stabilirii
Ecologice a Corpurilor de Apa.
Acolo unde nu au fost disponibile valori limit n normativele romaneti s-au utilizat standarde
alternative din UK Environment Quality Standards*, Lowest Effect Concentrations**, USEPA+,
Dutch (Mineral Oil)++, or WHO Drinking Water Standards+++.
Rezumatul concentraiilor de metale grele (Puuri de Monitorizare i Fntni)
Contaminant
(Total)

Probe
Analizate

Minim

Maxim

Zinc
Cadmiu
Plumb
Nichel
Cupru
Crom
Crom (VI)
Mercur
Arsenic

3
8
3
3
8
11
8
7

<1
<5
<5
<1
<1
<1
<1
<1

138
<5
34
7
124
2,900
<1
<1

Valori
limita
(g/L)
75*
5*
25*
50*
1*
5*
11+
10*
50*

Numar
Probe cu
Depiri
1
0
0
1
5
5
0
0

S-au identificat depiri ale concentraiei de crom total fa de valoarea normat n Legea
458/2002 i 311/2004 n puurile de monitorizare (MW3, MW4 i MW5). Concentraia maxim
de crom total a fost obinut n MW3 (124 g/L fa de 50 g/L).
S-au identificat depiri ale concentraiei de plumb fa de valoarea normat n Legea
458/2002 i 311/2004 n puurile de monitorizare (MW5, MW7 i MW8). Concentraia maxim
de plumb a fost obinut n MW5 (20 g/L fa de 10 g/L).
S-au identificat concentraii de crom VI n probele prelevate din puurile de monitorizare i
fntnile rezidenilor din vecinatea situl.

Dei, nu este normat n standardele romneti,

avnd n vedere caracterul cancerigen al crom VI, concentraia maxim admis n Statele
Unite (USEPA) a crom VI n apa potabil este de 50 g/L. Concentraia maxim de crom VI a
fost obinut n fntna familiei Dumitru Niculina (2900 g/L fa de 50 g/L).

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

22

UTCB

Rezultatele analizelor din apa de suprafa (Rul Potopu) i puurile de monitorizare de pe


amplasamentul XXX indic valori reduse privind grupul de contaminani organici.
Concentraiile de BTEX i COV-uri au valori sub limita de detecie.
Analizele din Rul Potopu pentru compui PCB i PAH au evideniat valori sub limita de
detecie. Analiza pesticidelor din apa de suprafa a indicat valori mult sub limita maxim i
doar prezena DDT la valori reduse (0.012 0.025 g/L).
2.1.3.4 LEGTURI DE POLUARE CONFIRMATE (SURS-CALE-RECEPTOR)
Din analiza rezultatelor probelor de sol i ap i MSC descrise anterior urmtoarele legturi
de poluare au fost considerate relevante pe amplasamentul de la XXX:
1. Risc pentru sntatea uman asociat prezenei cromului i plumbului n sol sau subproduse primare din procesele de producie ale fostei fabrici chimice. Legatura cu
receptorul uman prin ingerarea i/sau inhalarea prafului ridicat de vnt de pe depozit.
2. Risc pentru sntatea uman asociat prezenei hidrocarburilor (gama petrolului) n
stratul superior al solului. Legatura cu receptorul uman prin ingerare sau inhalare de
vapori de hidrocarburi (gaze din sol).
3. Risc pentru apa subteran asociat cu potenialul de infiltrare al metalelor grele din sol.
4. Risc (impact) confirmat concentraii ridicate de crom (VI) n apa subteran. Legatura
receptorului ap subteran cu sursele de contaminare cel mai probabil prin infiltrai n
sol.
5. Risc pentru sntatea uman asociat contaminrii apei subterane prin utilizarea
acesteia pentru but, adpare vite i/sau irigaii n gospodrie (legume, fructe).
6. Risc pentru structuri (cldiri) ca rezultat al condiiilor de agresivitate din sol (pH sczut
i sulfai).
Pentru ntreruperea legturilor de contaminare sursa-cale-receptor identificate asociate
riscului snti umane i mediului sunt necesare aciuni de remediere ale amplasamentului
de la XXX. Opiunile de remediere disponibile asociate cu utilizarea final a terenului dar i de
natura contaminanilor sunt prezentate n capitolele urmtoare.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

23

UTCB

2.2. SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE PROIECTULUI DE


INVESTIII POT FI ATINSE
2.2.1. IDENTIFICAREA OPIUNILOR FEZABILE DE REMEDIERE
METODE DE REMEDIERE GENERAL ACCEPTATE
Ca urmare a identificrii legturilor de poluare, se au n vedere opiunile de remediere
fezabile. Cele mai bune soluii de reducere sau control a riscurilor inacceptabile au la baza
trei moduri principale de aciune. Acestea sunt:
 Eliminarea sau tratarea sursei de poluani;
 Eliminarea sau modificarea cii(lor) de transmitere;
 Eliminarea sau modificarea comportamentului receptorului(rilor).
OBIECTIVELE REMEDIEREII
Principalele obiective ale lucrrilor de remediere sunt curarea sitului pn la un standard
corespunztor pentru utilizarea lui ca spaiu public deschis, care s includ zone de recreere
pentru populaie, precum i rezolvarea problemelor de impact asupra mediului cauzate de
activitile anterioare desfurate pe sit.
Riscurile asociate cu toate legaturile de poluare trebuie s fie eliminate sau reduse
corespunztor de cea mai practic opiune de remediere dat de constrngerile de pe sit. Prin
urmare obiectivele de remediere trebuie s fie definite de criteriile specifice de aciune impuse
de sit.
CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI I CONSTRNGERI LUI
nainte de evaluarea opiunilor de remediere, au fost identificai factorii i constrngerile
specifice sitului ce pot afecta selecia opiunii fezabile de remediere. Factorii i constrngerile
sunt enumerate mai jos:
Durata
Proiectului
Utilizare post
remediere
Probleme de
propietate/
operaionale

Pentru mbuntirea condiiilor de mediu este posibil s fie


cerute acorduri/avize/autorizaii, care pot intra n conflict cu
durata dorit a proiectului.
Utilizarea post remediere propus este de spaiu public
deschis. Tehnicile de remediere propuse sunt pentru acest
tip de utilizare i nu pentru utilizare cu scop rezidenial.
Remedierea sitului va fi aplicat local (doar 2,0 ha).
Existena propietilor rezideniale spre vest i coala spre
est.
Prezenta unei utiliti activ pe suprafaa sitului ce nu este
confirmat nc.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

24

UTCB

Autorizaii

Certificat de Urbanism i Autorizaie de Construcie cerute


pentru lucrri de remediere.
Consiliul Local, Agenii de Mediu, propietari nvecinai cu
situl, utilizatori/chiriai ai sitului.
Lucrrile sunt planificate n vecintatea imediat a
propietilor rezideniale. Rezideni locali i propietari de
teren din vecintate vor trebui s fie informai naintea
nceperii lucrrilor de remediare.

Autoriti
relevante
Managementul
Sitului
i
probleme
de
Relaii
cu
Publicul

OPIUNI FEZABILE DE REMEDIERE


O evaluare iniial a tehnologiilor de remediere a fost fcut pe baza capacitii de tratare a
grupurilor de contaminani. Enumerarea tipurilor de tehnologii de remediare disponibile i
capacitatea lor s trateze anumii contaminani, este sintetizat n tabelele de mai jos:
Tabel 1 Substane Organice
MATRICEA OPIUNILOR APLICABILE DE REMEDIERE: SUBSTANE ORGANICE

Hidrocarburiu
ne-halogenate

Hidrocarburi
Aromate
Policiclice

Furan
i Dioxine

Pesticide i
ierbicide

S,A

Atenuare natural
Biopile
Bioventilare
Biodegradare prin injectare
de aer
mprtiere pe teren agricol

A
S
S

S, A

Biotratare cu faza de nmol

Degradare biologic

METODE CHIMICE
Oxidare chimic

S, A

Dehalogenare chimic

PCB

Hidrocarburi
halogenate

Compoui
Organici Volatili
(COV)

Opiuni de remediere

Mediul de
aplicare
(sol sau ap)

Aplicabil la urmatoarele substante

METODE INGINERETI
Limitare sisteme de
nchidere
Limitare bariere hidraulice
Limitare bariere de izolare
n sol
Excavare i depozitare
METODE BIOLOGICE

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

25

UTCB

Splarea solului cu jet

Extracia cu solveni
mbuntiri funciare

S
S
Faza duala EVS
S, A


Injectare de aer
A
Extragerea vaporilor din sol


S
(EVS)
Bariere permeabile reactive


A
(BPR)


Splare sol
S
METODE DE STABILIZARE SI SOLIDIFICARE
Liani hidraulici


S
(de exemplu: ciment)


Vitrificare
S
METODE FIZICE

METODE TERMICE
Incinerare

Desorbie termic

Tabel 2 Substane Anorganice


MATRICEA
OPIUNILOR
APLICABILE
ANORGANICE I EXPLOZIVE

DE

REMEDIERE:

SUBSTANE

Non-metale

Azbest

Cianuri

Explozivi

de

Metale grele

Optiuni
Remediere

Mediul de aplicare
(sol sau apa)

Aplicabil la urmatoarele substante

S,A

A
S
S

S, A

S
S
METODE INGINERESTI
Limitare sisteme de
nchidere
Limitare bariere
hidraulice
Limitare bariere de
izolare n sol
Excavare i depozitare
METODE BIOLOGICE
Atenuare natural
Biopile
Bioventilare
Biodegradare prin injectare
de aer
mprtiere pe teren agricol
Biotratare cu faza de nmol

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

26

UTCB

Degradare biologic

S, A
S
S
S
S

Faza duala EVS
S, A


Injectare de aer
A
Extragerea vaporilor din sol


S
(EVS)
Bariere permeabile reactive


A
(BPR)


Splare sol
S
METODE DE STABILIZARE SI SOLIDIFICARE
Liani hidraulici


S
(de exemplu: ciment)


Vitrificare
SMETODE CHIMICE
Oxidare chimic
Dehalogenare chimic
Splarea solului cu jet
Extracia cu solveni
mbuntiri funciare
METODE FIZICE

METODE TERMICE
Incinerare
Desorbie termic

S
S2.2.2. CELE MAI FEZABILE OPIUNI DE REMEDIERE PENTRU SITUL INVESTIGAT N ACEST
STUDIU
SOLURI
Tipurile de contaminani din sol ntlnite pe acest sit se ncadreaz aproape n ntregime n
grupul de contaminani anorganici (tabel 2). Solul de pe acest sit este n principal afectat de
niveluri ridicate de crom i plumb (metale grele), delimitate n adncime pn la 4m, ocazional
fiind identificate i la adncimi mai mari de 4 m.
Distribuia depiri concentraiilor din sol fa de valorile normate (conform Ordinului nr.
756/1997) identificate pe baza analizelor sunt prezentate n planul nr. 6.
Conform celor de mai sus pentru selecia tehnologiilor de remediere a solului rmn fezabile
urmtoarele metode:
 Metode inginereti (eliminarea i/sau soluii de limitare a polurii);
 Metoda chimic constnd n splarea sub jet a solului;
 Metoda fizic - splarea solului (avantajul soluiei este refolosirea solului ca umplutur);
 Metode de stabilizare cum ar fi izolare hidraulic sau vitrificare (metode in-situ).
n afar de contaminanii anorganici s-au mai ntlnit i hidrocarburi organice din gama
petrolului (vezi planul nr. 6). Totodat, se ateapt i ar putea fi ntnite la adncimi mici
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

27

UTCB

hidrocarburi n faz liber i contaminare organic. Orice zon de acest tip din cadrul sitului,
se va trata prin eliminarea sursei unde este posibil (pn la 1 m adncime).
Opiunile de abordare a remedierii calitii solului, conform celor de mai sus, sunt
urmtoarele:
1. Nu se face nimic (atenuare naturala n totalitate i monitorizare)
2. Eliminarea i depozitarea deeurilor materiale de pe suprafaa sitului i nchiderea
(acoperirea) sitului.
3. Eliminarea i depozitarea deeurilor - materialelor de pe suprafaa sitului i a primului
strat contaminat de 1 m (sub suprafata terenului). nlocuirea materialului excavat cu
material curat (granular) i nchiderea (acoprirea) sitului.
4. Eliminarea i depozitarea deeurilor - materialelor de pe suprafaa sitului. Excavarea
primului strat contaminat de 1 m (sub suprafaa terenului) i curarea acestuia on-site
utiliznd tehnica de splare a solului (necesit autorizare de tratare mobil). Depozitarea
reziduurilor (turtelor de filtrare) i reutilizarea solului splat (curat) ca umplutur
structural. Aducere de sol curat pentru diferena de umplutur i nchiderea (acoperirea)
pentru reducerea infiltraiilor.
5. Idem pct. 4 dar n plus stabilizare/solidificare in-situ prin amestecare continu cu
echipament de execuie a coloanelor de stabilizare la 3-4 m adncime. Pozarea unui strat
de impermeabilizare i a unui strat drenant la interfaa dintre umplutura structural i
coloanele de stabilizare pentru transportul apei de infiltraie ntr-un an de scurgere.
APE DE SUPRAFA I SUBTERANE
Analizele de ap subteran provenit din puurile executate pe sit i din fntnile rezidenilor
nvecinai cu situl au confirmat depiri la crom total, ct la cromului VI cunoscut ca fiind
cancerigen.
Apele subterane prezint semne de impact din activiti istorice desfurate pe sit. Din
analizele probelor de ap subteran, att pe i n afara site-ului, au rezultat concentraii
ridicate de crom total i crom (VI) (cunoscut ca fiind cancerigen).
Aa cum s-a menionat mai sus, din analizele de laborator s-au observat depiri mari ale
limitelor maxime de concentraie pentru crom total i crom (VI). Depiri ale concentraiei
cromului total au fost nregistrate n toate puurile de observaie a apelor subterane (MW3-5,
MW7 i MW8). Depiri ale concentraiei cromului (VI) au fost nregistrate n puul de
observaie MW3 i n 60 % din puurile existente pe amplasamentele rezideniale din jurul
sitului.
Aceste consideraii mpreun cu datele despre calitatea solului susin ipoteza c contaminani
din grupa metalelor grele (crom total i plumb pn la adancimi de 7 m) se infiltreaz n apa
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

28

UTCB

subteran i migreaz n afara amplasamentului afectnd calitatatea de potabilitate a


acesteia.
n prezent, apa de suprafa Rul Potopu nu apare ca fiind afectat de activitile istorice de
pe sit, respectiv zona de reziduuri chimice depozitate neconform.
Totui, urme de DDT au fost identificate n Rul Potopu. Monitorizarea continu a acestuia i
viitoare prelevri de probe (n perioade de debit sczut) ar putea confirma sau infirma
ngrijorarea privind calitatea apei de suprafa cu care se nvecineaz amplasamantul din
XXX.
Conform celor de mai sus pentru selecia tehnologiilor de remediere a stratului acvifer rmn
fezabile urmtoarele metode:
 Metode inginereti - bariere hidraulice, bariere de izolare n sol
 Metoda fizic - bariere reactive permeabile
 Metoda biologic - monitorizarea atenuarii naturale (abordare pasiv) - MAN
VARIANTE PROPUSE PENTRU REMEDIEREA SOLULUI I APEI SUBTERANE
Prin evaluarea preliminar a opiunilor de remediere s-au identificat dou variante tehnologice
ce ar putea fi aplicate pentru acest sit, variante ce cuprind o combinaie de cele mai bune
metode de remediere potrivite i disponibile pentru acest sit.
Varianta 1:
1.

Demolarea construciilor existente pe amplasament, eliminarea i depozitarea


deeurilor - materialelor de pe suprafaa sitului n depozite existente conforme

2.

Excavarea primului strat contaminat de 1 m (sub suprafaa terenului) i curarea


acestuia on-site utiliznd tehnica de splare a solului (necesit autorizare de tratare
mobil).

3.

Stabilizare i/sau solidificarea in-situ prin amestecare continu cu echipament de


execuie a coloanelor de stabilizare pe o adncime de circa 2-3 m.

4.

Impermeabilizarea sitului i realizarea sistemului de colectare a apei de ploaie


infiltrat de pe sit

5.

Realizarea unui perete de bentonit pentru mpiedicarea migrrii poluanilor din afara
sitului, pe latura dinspre fabrica CHIMICA latura estic. Peretele are o lungime de
circa 350m i o nlime de 6,0 m.

6.

Reutilizarea solului splat (curat) ca umplutur structural i aternere de pmnt


vegetal curat pe toat suprafaa n grosime de circa 15 cm.

7.

Monitorizarea calitii apei subterane monitorizarea atenurii naturale MAN

Varianta 2:
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

29

UTCB

1.

Eliminarea i depozitarea deeurilor - materialelor de pe suprafaa sitului n depozite


existente conforme i demolarea construciilor existente pe amplasament.

2.

Excavarea primului strat contaminat de 1 m (sub suprafaa terenului) i curarea


acestuia on-site utiliznd tehnica de splare a solului (necesit autorizare de tratare
mobil).

8.

Reutilizarea solului splat (curat) ca umplutur structural i aternere de pmnt


vegetal curat pe toat suprafaa n grosime de circa 15 cm.

3.

Realizarea unei bariere permeabile reactive de fier zero valent, pe direcia de


curgere a apei subterane, spre fabrica CHIMICA, ncastrat n roca de baz

4.

Tratarea apei subterane prin pompare timp de 6 luni. Pentru studiu s-a luat n
considerare un debit de 4,5 l/s.

n varianta 1 s-a avut n vedere remedierea solului pe o adncime de 1,0m (zona cea mai
contaminata) i stabilizarea metalelor grele n subteran pe o adncime de circa 4,0 m pentru
mpiedicarea migrrii contaminrii. Pentru apa subteran s-a ales metoda pasiv de
monitorizare a atenurii naturale.
n varianta a 2-a s-a avut n vedere remedierea solului pe o adncime de 1,0m i tratarea
activ a apei subtarane prin pompare i tratare i instalarea unei bariere permeabile reactive
de fier zero valent.
n urma analizei comparative a celor dou soluii a rezultzat urmtoarele:
 Varianta 2 este mai este mai scump dect varianta 1 (n preuri constante, fr TVA:
varianta 1 10.149.300 euro i varianta 2 11.710.100 euro).
 Rezultatele analizelor de laborator identifica concentratii mai mari ale crom VI n apa
subteran la est de amplasament (n zona rezidenial) dect cele din probele de apa
subteran prelevate din zona amplasamentului. Prin urmare varianta de remediere cu
barier reactiv permeabil ar rezolva doar parial problema contaminrii apei subterane.
 Abordarea MAN mpreun cu soluia de eliminare a sursei de contaminare de pe
amplasament este cea mai potrivit cale de aciune pentru amplasamentul din XXX,
datorit extinderii contaminrii apei subterane i n afara amplasamentului.
n conformitate cu cele menionate mai sus, se recomand aplicarea pentru remedierea
amplasamentului de la XXX varianta 1.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

30

UTCB

2.3. DESCRIEREA VARIANTEI TEHNOLOGICE DE REMEDIERE A SOLULUI I APEI


SUBTERANE
Dup adjudecarea contractului de lucrri din prezentul studiu, se vor face studii pentru
completarea datelor de teren funcie de tehnologia de execuie a contractorului.
ETAPA 1 - DEMOLAREA CONSTRUCIILOR EXISTENTE PE AMPLASAMENT I
ELIMINAREA DEEURILOR DE PE SUPRAFAA AMPLASAMENTULUI
n prezent, pe amplasament exist o construcie uoar metalic tip opron ce adpostete
instalaia de oxid de fier, o construcie din crmid i platforme betonate. Construciile sunt
abandonate.
Pentru reabilitarea sitului este necesar demolarea construciilor existente.
Se propune demolarea urmtoarelor obiecte de construcii:
 opron metalic cu dimensiunile n plan de 5m x 20m
 Construcie suprateran din carmid cu dimensiunile n plan de 5m x 30m
 Platforme betonate n suprafa de 260mp
Demolarea se va realiza cu mijloace manuale n proporie de 10 % i cu mijloace mecanizate
n proporie de 90%.
Dup efectuarea lucrrilor de demolare, spaiul ocupat, sub cota terenului, se va amenaja
astfel:
 se va executa umplutur cu materialul obinut din demolare (betonul concasat - curat) i
cu sol splat
 umplutura se va compacta mecanizat cu rulou compresor
n cazul n care materialele rezultate de la demolarea construciilor existente pe amplasament
de dovedesc a fi contaminate, acestea vor fi transportate i depozitate ntr-un depozit conform
existent n conformitate cu categoria de deeu.
Totodat, pe sit exist cantiti importante de deeuri, sub form de pulberi, plastic, recipieni,
resturi de la produsele de vopsele i resturi de construcii, etc. sub form de movile de
material.
Avnd n vedere caracterul activitilor istorice desfurate pe amplasament dar i rezultatele
analizelor probelor din sol/ap subteran aceste deeuri au fost considerate n aceast etap
a studiului c acestea se ncadreaza n categoria deeurilor periculoase.
Deeurile existente pe amplasament vor fi ncrcate, transportate la depozite de deeuri
conforme existente n zon funcie de ncadrarea n tipuri de deeuri periculoase sau
nepericuloase.
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

31

UTCB

ETAPA 2 SPLAREA PRIMULUI METRU DE PMNT


Pentru remedierea primul strat de un metru de pmnt contaminat de pe toat suprafaa
amplasamentului, se va aplica metoda de splare a acestuia ntr-o instalaie on-site.
Tratamentul materialului cunoscut ca splarea pmntului are la baz tehnica utilizat n
industria minier de separare a impuritilor. Prin acest tratament poate fi eliminat o gam
larg de contaminani din materialul tratat, cum ar fi: metale grele, componeni anorganici,
uleiuri minerale, cianuri, PAHs i compui halogenai.
Principalele tehnici de splare pot fi clasificate n trei clase, funcie de forma contaminanilor
prezeni n structura solului, i anume:
 sortare presupune separarea diferitelor tipuri de sol funcie de dimensiunea particulei
 flotaie presupune utilizarea de aditivi activi care absorb particulele de contaminani. Se
obin particule mai uoare dect apa ce se pot separa prin inducie de aer.
 separare gravimetric presupune utilizarea diferenei de densitate dintre particulele de
contaminani i particulele de sol.
Suprafaa necesar instalaiei de tratare este de aproximativ 1000 mp.
Pe msur ce pmntul contaminat este excavat va fi transportat i depozitat n apropierea
instalaia de splare montat pe amplasament. Dup analizarea probelor de sol acesta se vor
mpri n material ce nu necesit nici un tratament va fi separata de alte materiale pentru a
evita contaminarea lui i reutilizarea lui pe site, material ce va fi ncrcat i depozitat n
depozite conforme i material ce va fi splat ce se va ncrca n instalaia de splare.
Materialul curat rezultat n urma tratrii va fi depozitat temporar pe amplasament urmnd a fi
reutilizat ca umplutur la finalizarea lucrrilor de remediere. nainte de reutilizarea lui se vor
face ncercri de laborator pentru determinarea valorilor concentraiilor de contaminani astfel
nct acestea s se situeze sub valoarea pragului de intervenie pentru folosine sensibile
conform Ordinului 756/1997. Numrul de probe de sol curat de analizat va fi determinat prin
consultarea contractorului cu agenia de mediu local (cel puin o prob la fiecare 200 mc de
material tratat).
Volumul total de material supus tratamentului de splare este de circa 20.000 mc.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

32

UTCB

Sol contaminat

Instalaia de
splare

Pietri curat

Nisip curat

Turte de nmol

Reziduu organic

Reziduul rezultat n urma procesului de splare (lichid si solid) va fi descrcat i stocat n


containere conforme i apoi transportate n depozitate specializate pentru substane toxice i
periculoase.
n principiu procesul de splare a solului const din urmtoarele etape:
1.

Introducerea materialului n instalaia de splare i separarea materialelor feroase.


Materialele feroase vor fi colectate ntr-un container i transportate de pe
amplasament la un centru de colectare.

2.

Separarea materialului funcie de dimensiunea particulelor, separnd fracia de


pietri (>3mm) de fraciile de nisip i cele fine i separarea materialelor feroase ce nu
au fost separate n prima etap. Materialele feroase sunt colectate ntr-un container
i transportate de pe amplasament la un centru de colectare.

3.

Splare pietriului care se realizeaz printr-un proces de splare i abraziune; apoi


pietriul este uscat i transportat din instalaie. Sistemul de splare pietri reine
materialul organic i nedorit de pe pietri (ex fragmente de plastic prin diferena de
densitate, care apoi este scos din instalaie). Mai departe, materialul fin de pe pietri
retinut sub form de nmol este transportat n a doua faz de filtrare pentru a fi
tratat n fazele urmtoare i pentru a furniza apa suplimentar n procesul de tratare.

4.

Fraciile de sol <3mm (de la etapa 2), sunt colectate ntr-un rezervor tampon situat
sub site. Din acest nmol se reine fracia de particule <50m, fracia fin, iar apoi
este pompat ctre unitatea de amestec cu polimeri a filtrului pres cu band.
Fracia mai grea separat de fracia fin este transportat n separatorul de nisip
amonte pentru maximizarea separrii/recuperrii fraciilor fine din nisip.

5.

n separatorul de nisip fracia mai grea (de la etapa 4) intr n faza a doua de filtrare
n care este reinut nisipul, apoi uscat i transportat din instalaie. Amestecul de
nmolul i fracia fin de nisip care nu este reinut n separator este transferat n
decantorul lamelar.

6.

Polimeri sunt adugai nainte de intrarea amestecului de nmol i fracia fin de la


etapa 4 i 5 n decantorul lamelar pentru mbuntirea procesului de sedimentare,
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

33

UTCB

nainte de transferarea acestuia ctre filtru pres cu band. n urma procesului de


deshidratare din filtru-presa cu band turtele rezultate sunt evacuate din instalaie iar
fracia umed (lichid i particule fine) este reintrodus n decantorul lamelar. n acest
proces se urmrete reinerea metalelor grele (plumb i crom total).
Produsul secundar din instalaia de tratare a solului, turtele uscate rezultate de la filtru pres
se vor testa i apoi transporta n depozite conforme.
Alt produs secundar al instalaiei de splare a solului este nmolul de la tratarea apei care va
fi testat i transportat n depozite conforme (circa 14m la 6 luni, dar poate varia funcie de
programul de funcionare al instalaiei).
La terminarea tratrii solului pe adncimea de 1 m, apa din istalaie va fi depozitat n
recipieni speciali i transportat la o instalaie de tratare.
ETAPA 3 STABILIZAREA I/SAU SOLIDIFICAREA IN-SITU
n acest proiect este necesar tehnica de stabilizare i solidificare pentru imobilizarea
metalelor din sol pentru atingerea obiectivului de reducere a infiltraiilor.
Tehnologia de stabilizare/solidificare se bazeaz pe reacia dintre un liant i sol necesar
pentru reducerea mobilitii contaminanilor.
Lianii hidraulici utilizai n tehnica de solidificare reacioneaz cu apa i realizeaz
ncapsularea fizic a contaminanilor (metale grele) n structura solului.
Eficiena tehnologiei de remediere prin stabilizare/solidificare (S/S) depinde att de tipul i
propietile contaminanilor ct i de prezena compuilor inhibitori (sulfai, uleiuri), propietile
fizice ale materialului de tratat, caracteristicile amplasamentului i folosina viitoare.
Este o tehnic ce utilizeaz un jet fluid (aer, ap i lapte de ciment) pentru a eroda i a
amesteca pmntul moale sau afnat de la fata locului cu laptele de ciment. Rezultatul este
creterea semnificativ a rezistenei la forfecare i a rigiditii, precum i reducerea
permeabilitii acestuia. n pmnturi nisipoase, permeabilitatea poate fi redus pentru a
controla fluxul de ap.
Liani folosii n procesul de stabilizare/solidificare sunt nepoluani.
Procesul poate fi rezumat dup cum urmeaz:
1.

Sparea-afnarea terenului. Echipamente de spat dotate cu orificii de propagare a


jetului i burghiuri pentru spare sunt folosite pentru a afna terenul pn la
adncimea medie necesar de 4m.

2.

Folosirea jetului. Descompunerea texturii granulare se face cu ajutorul puternicului


jet fluid care ncepe de la partea inferioar a elementului de spat.

3.

Cimentarea. Pentru toate tipurile de Soilcrete (amestec de pmnt i lapte de


ciment), suspensia de ciment este injectat sub presiune concomitent cu afnarea

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

34

UTCB

pmntului. Turbulenele provocate de folosirea jetului provoaca amestecarea


uniformp a laptelui de ciment cu pmntul din zona tratat.
ETAPA

IMPERMEABILIZAREA

SITULUI

REALIZAREA

SISTEMULUI

DE

COLECTARE A APEI DE PLOAIE INFILTRAT DE PE SIT


Pentru mpiedicarea ptrunderii apei de ploaie n teren i migrarea contaminanilor de pe sit,n
completarea tehnicii de stabilizarii/solidificrii, se va aplica i impermeabiliza sitului cu
material geosintetic.
Impermeabilizarea se va realiza prin pozarea unei geomembrane PEHD de 2 mm grosime la
interfaa dintre umplutura structural i coloanele de stabilizare, pe toat suprafaa sitului,
circa 20.000 mp.
Pentru colectarea apei de ploaie ce se va infiltra prin solul curat (aternut peste
geomembran) se va poza un geocompozit drenant cu o singur fa de geotextil. Geotextilul
va fi pozat la interfaa cu solul curat.
Descrcarea apei colectate de geocompozitul drenant se va realiza ntr-o tranee de form
trapezoidal cu limea la baz de 0,3m i nlimea maxim de circa 0,5m. Traneea se va
executa pe latura de N, N-E a amplasamentului pe o lungime de circa 260m.
Apa colectat de tranee este considerat convenional curat i va fi evacuat n prul
Potopu existent n imediata vecintate a amplasamentului, printr-o conduct metalic
Dn 80mm.
ETAPA

5 - REALIZAREA UNUI PERETE DE BENTONIT PENTRU MPIEDICAREA

MIGRRII POLUANILOR
Pentru impiedicarea migrarii poluantilor de pe terenul fostei fabrici chimice CHIMICA (zon ce
nu a fost ecologizat i nu face parte din aceast investiie) suplimentar fata de msurile de
remediere anterioare se va executa o barier de bentonit.
Bariera de bentonit se va executa pe latura de N-E, E, la limita dintre situl studiat i fabrica
chimic CHIMICA, pe o lungime de circa 350m i o adncime de 6m.
ETAPA 6 FINALIZAREA REMEDIERII
Dup realizarea impermeabilizrii cu geomembran PEHD i realizarea sistemului de
drenarea a apei de ploaie se va trece la reutilizarea solului splat ce a fost testat (valorile
concentraiilor de contaminani s se situeze sub valoarea pragului de intervenie pentru
folosine sensibile conform Ordinului 756/1997), ca umplutur pentru refacerea geometriei
terenului.
Peste solul splat se va aterne un strat de circa 15 cm grosime de pmnt vegetal ce sa fi
nierbat. Pmntul vegetal trebuie testat i valorile concentraiilor de contaminani s se
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

35

UTCB

situeze sub valoarea pragului de intervenie pentru folosine sensibile conform Ordinului
756/1997, pentru a fi folosit pe acest sit.
Stratul de pmnt vegetal va fi plantat complet i uniform cu gazon. Nu se va planta tufiuri i
copaci, deoarece rdcinile acestora pot afecta stratul de drenaj i de impermeabilizare
pozate la interfaa dintre umplutura structural i coloanele de stabilizare.
ETAPA 7 REALIZAREA INSTALAIILOR DE MONITORIZAREA CALITII APEI
SUBTERANE I MONITORIZAREA CALITII APEI SUBTERANE
Avnd n vedere c, din probele de ap subteran luate de pe amplasament i din jurul
acestuia, se observ migrarea foarte mult n afata sitului (pana la aproximativ 800m este de
sit) a contaminanii, tratarea apei prin metode active nu este considerat acceptabil la acest
moment.
Privind problematica calitii apei subterane din zona amplasamentului i cea nvecinat,
abordarea MAN mpreun cu soluia de eliminare a sursei de contaminare de pe
amplasament este cea mai potrivit cale de aciune pentru amplasamentul din XXX.
Pentru monitorizarea calitii apei subterane se va executa o reea perimetral de puuri.
Puurile vor avea adncimea minim de 15m pentru interceptarea apei subterane.
Puurile vor fi executate cu eav din polietilen de nalt densitate, perforat pe zona de
interceptare a acviferului.
Pentru urmrirea calitii apei subterane i a apei de suprafa (rul Potopu) se va stabili un
program de monitorizare pe o perioad minim de 5 ani de zile, cu dou campanii de
prelevare/analizare probe pe fiecare an.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

36

UTCB

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIIEI


3.1. ZONA I AMPLASAMENTUL
Situl este amplasat n intravilan comuna XXX, localitatea XXX, judeul XXX, n tarlaua 4,
parcela 106 cu vecintile:
 N-S Biseric
 S- Dn 7
 E- SC CHIMICA SA
 V- Marin Gheorghe+Cimitir XXXX
Situl are o suprafa de 2 hectare.
Situl este situat la aproximativ 8 km Nord-Est de XXXX, judeul XXX, la coordonatele
44o4546.51N, 25o1553.70E.
3.2. STATUTUL JURITIC AL TERENULUI CE URMEAZ S FIE OCUPAT
Situl este n propietatea Primriei XXX prin Hotrrea de Consiliu Local nr. XX din XXX.2007
(vezi anexa nr. 2).
3.3. SITUAIA OCUPRII DEFINITIVE DE TEREN
Suprafaa total de teren pentru aceast investiie este de 20000 mp, suprafa ce va fi
afectat n totalitate de lucrrile de reabilitare.
3.4. STUDII DE TEREN
3.4.1. STUDII TOPOGRAFICE
Studiul topografic a fost ntocmit de XXXX n septembrie 2009, n sistem de coordonate
STEREOGRAFIC 1970, cu sistem de referin MAREA NEAGR. Studiul a fost contractat de
Primria XXX.
Terenul este n general plat cu cote n jurul valorilor de 233-237 mdMN, cu pant mic spre
cursul de ap rul Potopu aflat n partea nordic a sitului, n apropierea cursului cotele
terenului coboar cu circa 3m.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

37

UTCB

3.4.2. STUDIU GEOTEHNIC


Forajele geotehnice au fost executate de firma XXXXXX.
Perimetrul studiat se situiaz din punct de vedere geologic ntr-o zon de depozite cu vrsta
Holocen inferior (qh1) aparinnd n baza formaiunilor ce se dezvolt pe rul Arge
constituite din bolovni, pietriuri i nisipuri cu grosimi variabile ntre 5-8m i depozite cu
vrsta Holocen superioar (qh2) constituite din depozite leossoide dispuse peste acumulrile
aluvionare ale terasei Argeului, constituite din depozite nisipoase i argiloase de tip leossoid
cu fregvente concreiuni calacaroase.

Din punct de vedere morfologic depozitele aparinnd Holocenului inferior (qh1) sunt :
 Depozitele terasei joase acumulari aluvionare constituite din bolovniuri, pietriuri,
nisipuri
 Depozite loessoide de teras inferioar peste acumulrile aluvionare ale terasei a
Argeului, constituite din nisipuri, prafuri argiloase, argile prfoase, cu concreiuni
calcaroase, de tip loessoid
Din punct de vedere morfologic depozitele aparinnd Holocenului superior (qh2) sunt:

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

38

UTCB

 Depozite aluvionare ale terasei joase constituite din pietriuri, nisipuri, argile nisipoase
aparinnd luncii
 Depozite loessoide aparinnd acumulrilor de lunc

Zona XXX este caracterizat morfologic de formele de eroziune acumulare, reprezentate


prin terasele: inferioar i joas i lunca Argeului:
 Terasa inferioara are altititudinre relative de 15 si 20 m
 Taerasa joasa are o altitudine relative de 5 si 10 m
Din punct de vedere litologic, terenul din zona studiat este constituit, mai ales la suprafa,
din nisipuri fine, galbene i pietriuri mici mrgritar (vezi fiele de foraj anexa nr. 7).
Conform Normativului P 100 1/2006 privind proiectarea antiseismic a construciilor, terenul
cercetat are acceleraia terenului pentru proiectare ag=0,24g i perioada de col Ts=1,0s.
n timpul investigaiilor ce s-au desfurat n luna August 2009, s-au realizat 12 foraje
geologice de ctre firma DEKONTA, firm furnizata de Primria XXX.
Forajele au urmtoarele adncimi:
 4 foraje cu adncimea de circa 3 m
 2 foraje cu adncimea de circa 10 m
 6 foraje cu adncimea de circa 13 m (vezi fiele de foraj anexa nr. 7).
3.4.3. STUDIU DE CHIMISM
Studiul aferent zonei studiate a fost elaborat de ctre XXXX, iar analizele fizico-chimice de
laborator de ctre XXXXX.
Studiul a fost realizat n luna August 2009. n cadrul studiului s-au analizat urmtoarele probe:
 2 probe de ap de suprafa din rul Potopu (3028 i 3029)
 10 probe de ap subteran (31733177, 30303034)
 60 probe de sol din foraje si excavatii de testare.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

39

UTCB

Chimismul solului, apei de suprafata si apei subterane a fost tratat detaliat la sectiunea de
Evaluare Risc de la punctul 2.1.3.
3.5. SITUAIA EXISTENT A UTILITILOR I ANALIZA DE CONSUM
Energia electric se asigur prin racorduri la reelele existente n zona sitului.
Apa tehnologic necesar la compactarea materialului necontaminat se va asigura din
reeaua de alimentare existent n zon.
Telefoanele utilizate vor fi cele portabile din dotarea executantului.
Att punctele de lucru ct i organizarea de antier la obiect vor fi asigurate cu utiliti prin
branamente provizorii din reelele existente n zon. Branarea acestor reele se va face de
executant la nceperea lucrrilor de execuie, dar numai cu acordul beneficiarului, acesta fiind
singurul n msur s indice locul de branare.
Fondurile necesare realizrii reelelor provizorii i branamentelor aferente vor fi asigurate din
valoarea fondului de organizare antier, fonduri ce vor fi incluse n nomenclatorul cheltuielilor
i obiectelor de antier prezentat n proiectul executantului ce a fost anexat la ofert.
Pentru accesul pe amplasament se va utiliza drumul existent - D.N. 7.
3.6. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Protecia mediului este un obiectiv de interes major menit s conduc la o dezvoltare durabil
a societii pe principii i elemente strategice reglementate prin legislaie.
Protecia mediului poate i trebuie s fie un criteriu important n luarea deciziilor privind
varianta optim de echipare, deoarece este necesar respectarea legislaiei de mediu, iar
efectele economice care decurg din aceast analiz pot fi majore.
Evaluarea impactului asupra mediului nconjurtor trebuie analizat n acord cu regulile i
normele impuse n Romnia armonizate cu normele i recomandrile europene referitoare la
protecia mediului.
Lucrrile necesare a fi efectuate pentru reabilitarea sit-urilor contaminate istoric din comuna
XXX, localitatea XXX, judeul XXX, se vor ncadra n prevederile i reglementrile din
legislaia de mediu n vigoare la aceast dat n ara noastr i anume:
 Ordonana de urgen nr. 164/2008 pentru modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului care abrog Legea Proteciei
Mediului, nr. 137/1995 aprobat cu modificri i completri prin Legea 265/2006;
 Legea nr. 84/2006, care aprob cu modificri Ordonan de urgen nr. 152/2005 privind
prevenirea i controlul integrat al polurii;

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

40

UTCB

 Hotrre nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de
descrcare n mediul acvatic a apelor uzate, art. 15 alin. (4) din Legea apelor nr.
107/1996;
 Ordonana de urgen nr. 78/2000 privind regimul deeurilor, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 426/2001, modificat de OUG 61/2006, aprobat prin Legea nr.
27/2007;
 HOTRRE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deeurilor.
3.6.1. PROTECIA CALITII APELOR
Alimentarea cu ap a instalaiei de splare a solurilor, se va face printr-un racord la reeaua
de alimentare cu ap potabil din zon.
Instalaia de splare a solurilor va avea n permanen n proces, o cantitate total de 3 mc
de ap. n urma procesului de splare, din instalaie vor rezulta turte de sol contaminat (sol ce
nu a putut fi splat), iar apa utilizat pentru formarea acestora, nainte de a fi recirculat, va fi
epurat de ctre instalaia de splare. Apa scoas din sistem ce a fost folosit la formarea
turtelor, va fi continuu completat cu noi volume din reeaua de alimentare.
La finalizarea procesului de splare, apa rmas va fi colectat n recipiente speciale de
retenie i transportat, conform contractului beneficiarului cu firmele specializate, ctre staii
speciale de tratare.
Pentru mpiedicarea ptrunderii apei de ploaie n teren i migrarea contaminanilor de pe sit,
n completarea tehnologiei de stabilizare/ solidificre, se va aplica i impermeabiliza sitului cu
material geosintetic.
Impermeabilizarea se va realiza prin pozarea unei geomembrane PEHD de 2 mm grosime la
interfaa dintre umplutura structural i coloanele de stabilizare, pe toat suprafaa sitului,
circa 20.000 mp.
Pentru colectarea apei de ploaie ce se va infiltra prin solul curat (aternut peste
geomembran) se va poza un geocompozit drenant cu o singur fa de geotextil. Geotextilul
va fi pozat la interfaa cu solul curat.
Descrcarea apei colectate de geocompozitul drenant se va realiza ntr-o tranee de form
trapezoidal cu limea la baz de 0,3m i nlimea maxim de circa 0,5m. Traneea se va
executa pe latura de N, N-E a amplasamentului pe o lungime de circa 260m.
Apa colectat de tranee este considerat convenional curat i va fi evacuat n prul
Potopu existent n imediata vecintate a amplasamentului, printr-o conduct metalic Dn
80mm.
Avnd n vedere c, din probele de ap subteran luate de pe amplasament i din jurul
acestuia, se observ migrarea foarte mult n afata sitului a contaminanii, precum i
vecintatea sitului cu fosta fabric chimic CHIMICA (zon ce nu a fost ecologizat i nu face
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

41

UTCB

parte din aceast investiie) suplimentar de msurile de remediere se va executa o barier de


bentonit pentru mpiedicarea migrrii contaminanilor existeni n afara zonei studiate pe
amplasament.
Bariera de bentonit se va executa pe latura de N-E, E, la limita dintre situl studiat i fabrica
chimic CHIMICA, pe o lungime de circa 350m i o adncime de 6m.
3.6.2. PROTECIA CALITII AERULUI
Un posibil factor care poate diminua calitatea aerului, n prezent pe sit-ul de la XXX l
reprezint spulberarea contaminanilor de ctre vnt, i de ctre aciunile ce vor avea loc pe
sit (instalarea echipamentelor de splare, circulaia echipei de muncitori i a autovehiculelor,
lucrrile de afnare i spturi, excavaie).
Se va avea n vedere ca nainte de demararea ct i n timpul lucrrilor, suprafaa sit-ului s
se stropeasc periodic pentru a se preveni spulberarea.
Autovehiculele i muncitorii care vor prsi sit-ul, nainte de ieire vor trece prin procese de
decontaminare.
Instalaia de splare a solurilor va fi alimentat electric, deci nu va avea emisii rezultate din
arderea combustibililor.
3.6.3. PROTECIA MPOTRIVA ZGOMOTULUI I VIBRAIILOR
n timpul instalrii echipamentelor de splare, al lucrrilor de afnare i spturi, excavaie i
procesului de splare a solului, zgomotul va proveni de la utilajele de construcie (ex.
camioane, betoniere, excavatoare), ct i de la instalaia de splare.
Nivelul de zgomot produs de aceste echipamente va respecta prevederile din Legea
securitii i sntii n munc nr. 319/2006. Limita maxim admis pentru zgomot la locurile
de munc, n vederea securitii i sntii n munc este de 87 dB la 1 m de echipament (cu
msuri de precauie atunci cnd se atinge valoarea de 85 dB).
Dup terminarea lucrrilor, inclusiv cele de refacere ale amplasamentului, utilajele folosite vor
fi transportate nafara sit-ului aadar nu vor mai exista surse de zgomot i vibraii.
3.6.4. PROTECIA SOLULUI I SUBSOLULUI
n acest proiect se utilizeaza tehnologia spalare a solului superficial si stabilizare/solidificare
pana la adancimea medie de 4m pentru imobilizarea metalelor din sol si atingerea obiectivului
de reducere a infiltraiilor.
Tehnologia de stabilizare/solidificare se bazeaz pe reacia dintre un liant i sol necesar
pentru reducerea mobilitii contaminanilor.
Lianii hidraulici utilizai n tehnica de solidificare reacioneaz cu apa i realizeaz
ncapsularea fizic a contaminanilor (metale grele) n structura solului.
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

42

UTCB

Eficiena tehnologiei de remediere prin stabilizare/ solidificare (S/S) depinde att de tipul i
proprietile contaminanilor, ct i de prezena compuilor inhibitori (sulfai, uleiuri),
propietile fizice ale materialului de tratat, caracteristicile amplasamentului i folosina
viitoare.
Aceasta este o tehnic ce utilizeaz un jet fluid (aer, ap i lapte de ciment) pentru a eroda i
a amesteca pmntul moale sau afnat de la fata locului cu laptele de ciment. Rezultatul este
creterea semnificativ a rezistenei la forfecare i a rigiditii, precum i reducerea
permeabilitii acestuia. n pmnturi nisipoase, permeabilitatea poate fi redus pentru a
controla fluxul de ap.
Liani folosii n procesul de stabilizare/solidificare sunt nepoluani.
Pentru mpiedicarea ptrunderii apei de ploaie n teren i migrarea contaminanilor de pe sit,n
completarea tehnicii de stabilizarii/solidificrii, se va aplica i impermeabiliza sitului cu
material geosintetic.
Datorit terenului din vecintate asupra cruia nu au fost luate msuri de remediere - fabrica
chimic CHIMICA a fost prevzut o barier de bentonit pentru a diminua ansele de
recontaminare ale solului.
3.6.5. GOSPODRIREA DEEURILOR
Deeurile ce vor rezulta de pe acest sit sunt turtele de sol contaminat i materialele de alt
natur ce se pot gsi n i pe sol (plastic, deeuri de hrtie etc.). Instalaia de splare este
prevzut cu un sistem de separare a acestor materiale de alt natur.
Deeurile aflate pe suprafaa sitului vor fi ncrcate i transportate la depozite ecologice
existente.
n urma finalizrii procesului de splare, aceste deeuri (turtele de sol contaminat i
materialele de alt natur) vor fi preluate de ctre firme specializate i transportate i
depozitate n locuri special amenajate, conform contractelor nchise dintre acestea i
beneficiar.
3.6.6. LUCRRI DE REFACERE/ RESTAURARE AMPLASAMENT
Dup terminarea lucrrilor de splare a solurilor, instalaiile i utilajele utilizate vor fi
transportate nafara sit-ului.
Dup realizarea peretelui de bentonit i a coloanelor din lapte de ciment, acestea vor fi
acoperite pentru protecie cu un strat de geomembran. Peste stratul de gomembran, pentru
a reface geometria terenului, se va aplica stratul de pmnt splat i decontaminat. Peste
solul splat se va aterne un strat de circa 15 cm grosime de pmnt vegetal ce sa fi nierbat.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

43

UTCB

Pmntul vegetal trebuie testat i valorile concentraiilor de contaminani s se situeze sub


valoarea pragului de intervenie pentru folosine sensibile conform Ordinului 756/1997, pentru
a fi folosit pe acest sit.
nainte de reutilizarea solului splat, se vor face ncercri de laborator pentru determinarea
valorilor concentraiilor de contaminani, astfel nct acestea s se situeze sub valoarea
pragului de intervenie pentru folosine sensibile conform Ordinului 756/1997.
3.6.7. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
Avnd n vedere c, din probele de ap subteran luate de pe amplasament i din jurul
acestuia, s-a observat migrarea foarte mult n afara sitului a substanelor contaminante.
Pentru monitorizarea calitii apei subterane se va executa o reea perimetral de puuri.
Puurile vor avea adncimea minim de 15m pentru interceptarea apei subterane.
Puurile vor fi executate cu eav din polietilen de nalt densitate, perforat pe zona de
interceptare a acviferului.
Pentru urmrirea calitii apei subterane i a apei de suprafa (rul Potopu) se va stabili un
program de monitorizare pe o perioad minim de 5 ani de zile, cu dou campanii de
prelevare/ analizare probe pe fiecare an.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

44

UTCB

4. DURATA DE REALIZARE I ETAPELE PRINCIPALE, GRAFICUL DE


REALIZARE A INVESTIIEI
Durata de realizare a investitiei, etapele principale si graficul de realizare a investiiei este
redat n anexa 9.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

45

UTCB

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIIEI


Prezentul capitol cuprinde devizul general aferent obiectivului de investiie: Reabilitarea
sitului poluat istoric - Amplasament fosta fabric chimic (Primria XXX), ntocmit la
faza studiu de fezabilitate, n conformitate cu prevederile HGR nr. 28/09.01.2008 privind
aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice,
precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiii i lucrri de intervenii.
Valoarea total a investiiei, n preuri valabile la 31.10.2009 (1 EURO = 4,2955 RON) este
de:

inclusiv TVA
din care: - C+M

51.753,0

mii lei / 12.048,2 mii euro

41.961,4

mii lei / 9.768,7 mii euro

exclusiv TVA
43.596,2 mii lei / 10.149,3 mii euro
din care: - C+M

35.261,7 mii lei / 8.209,0 mii euro

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

46

UTCB

DEVIZ GENERAL
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE
Reabilitarea Amplasament Fosta Fabric Chimic
(Primria XXX)
n mii lei/mii euro la cursul de 4,2955 lei/euro din data de 31.10.2009
Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor i
subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fr TVA)


Mii lei
Mii euro
3
4

TVA
Mii lei
5

1
2
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obinerea si amenajarea terenului
1.1
1.2

Obinerea terenului
Amenajarea terenului

Amenajri pentru protecia


mediului
1.3
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2

Valoare (inclusiv TVA)


Mii lei
Mii euro
6
7

59,3

13,8

11,3

70,5

16,4

59,3

13,8

11,3

70,5

16,4

80,0

65,3

408,9

95,2

41,0
162,6

0,0
132,7

176,3
830,9

41,0
193,4

3,0
72,0
61,0
419,6

2,4
58,8
49,8
309,0

15,3
368,0
311,8
2.111,3

3,6
85,7
72,6
491,5

8.113,9
8.113,9

6.622,1
6.622,1

41.475,4
41.475,4

9.655,5
9.655,5

Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1
Studii de teren
343,6
Taxe pentru obinerea de avize,
acorduri i autorizaii
3.2
176,3
3.3
Proiectare i inginerie
698,3
Organizarea procedurilor de
3.4
achiziie public
12,9
3.5
Consultan
309,3
3.6
Asisten tehnic
262,0
TOTAL CAPITOL 3
1.802,4
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
4.1
Reabilitarea siturilor poluate
istoric-amplasament fosta fabric
chimic (Primria XXX)
34.853,3
Total subcapitol 4.1
34.853,3
4.2
Montaj utilaj tehnologic
Total subcapitol 4.2

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

47

UTCB

Utilaje, echipamente tehnologice


4.3
i funcionale cu montaj
Total subcapitol 4.3
Utilaje
fr
montaj
i
4.4
echipamente de transport
4.5
Dotri
Total subcapitol 4.5
4.6
Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1.
Organizare de antier

6.622,1

41.475,4

9.655,5

5.1.1. Lucrri de construcii


349,1
81,3
66,3
Cheltuieli conexe organizrii
5.1.2. antierului
174,6
40,6
33,2
Comisioane, cote , taxe,costul
5.2
creditului
5.2.1 Comisioane, cote , taxe
2.235,1
520,3
331,7
5.2.2 Costul creditului
5.3.
Cheltuieli diverse i neprevz.
3.671,5
854,7
697,6
TOTAL CAPITOL 5
6.430,3
1.497,0 1.128,8
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

415,5

96,7

207,7

48,4

2.566,8

597,5

4.369,1
7.559,0

1.017,1
1.759,8

6.1.
6.2.

Pregtirea
personalului
exploatare
Probe tehnologice

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

34.853,3

8.113,9

de
107,4

25,0

20,4

127,8

29,8

Cheltuieli pentru informare i


publicitate

79,0

18,4

15,0

94,1

21,9

Cheltuieli aferente serviciilor de


audit independent pentru proiect

77,3

18,0

14,7

92,0

21,4

17,2

4,0

3,3

20,4

4,8

170,1

39,6

32,3

202,4

47,1

451,0

105,0

85,7

536,7

125,0

43.596,2
35.261,7

10.149,3
8.209,0

8.156,8
6.699,7

51.753,0
41.961,4

12.048,2
9.768,7

Cheltuieli aferente procurrii de


bunuri necesare funcionrii UIP
Cheltuieli
cu
salariilepentru
personalul beneficiarului implicat
in managementul proiectului

TOTAL CAPITOL 6
TOTAL
din care C+M

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

48

UTCB

Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic


Subcapitolul 3.1 Studii de teren
n mii lei i mii euro, la cursul lei/euro din data de 31.10.2009
Denumirea capitolelor
i subcapitolelor de
Nr crt
cheltuieli
1
2
1

Valoare fara TVA


mii lei
3

TVA

mii euro
4

mii lei
5

Valoare (inclusiv TVA)


mii lei
6

mii euro
7

Studii de teren specifice

343,6

80,0

65,3

408,9

95,2

Total subcapitol 3.1

343,6

80,0

65,3

408,9

95,2

Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic


Subcapitolul 3.2 Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii
n mii lei i mii euro, la cursul lei/euro din data de 31.10.2009
Denumirea capitolelor
i subcapitolelor de
Nr crt
cheltuieli
1
2

Valoare fara TVA


mii lei
3

TVA

mii euro
4

mii lei
5

Valoare (inclusiv TVA)


mii lei
6

mii euro
7

Taxe pentru obinerea de


avize, acorduri i
autorizaii

176,3

41,0

176,3

41,0

Total subcapitol 3.2

176,3

41,0

176,3

41,0

Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic


Subcapitolul 3.3 Proiectare i inginerie
n mii lei i mii euro, la cursul lei/euro din data de 31.10.2009
Denumirea capitolelor
i subcapitolelor de
Nr crt
cheltuieli
1
2
1

Valoare fara TVA


mii lei
3

TVA

mii euro
4

mii lei
5

Valoare (inclusiv TVA)


mii lei
6

mii euro
7

Proiectare i inginerie

698,3

162,6

132,7

830,9

193,4

Total subcapitol 3.3

698,3

162,6

132,7

830,9

193,4

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

49

UTCB

Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic


Subcapitolul 3.4 Organizarea procedurilor de achiziie
n mii lei i mii euro, la cursul lei/euro din data de 31.10.2009

Denumirea capitolelor
i subcapitolelor de
cheltuieli
2

Organizarea procedurilor
de achiziie

12,9

3,0

2,4

15,3

3,6

Total subcapitol 3.4

12,9

3,0

2,4

15,3

3,6

Nr.
crt.

Valoare (fara TVA)


mii lei
3

TVA

mii euro
4

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei
5

mii lei
6

mii euro
7

Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic


Subcapitolul 3.5 Consultan
n mii lei i mii euro, la cursul lei/euro din data de 31.10.2009
Denumirea capitolelor
i subcapitolelor de
Nr crt
cheltuieli
1
2
1

Valoare fara TVA


mii lei
3

TVA

mii euro
4

mii lei
5

Valoare (inclusiv TVA)


mii lei
6

mii euro
7

Consultanta

309,3

72,0

58,8

368,0

85,7

Total subcapitol 3.5

309,3

72,0

58,8

368,0

85,7

Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic


Subcapitolul 3.6 Asisten tehnic
n mii lei i mii euro, la cursul lei/euro din data de 31.10.2009
Denumirea capitolelor
i subcapitolelor de
Nr crt
cheltuieli
1
2

Valoare (fara TVA)


mii lei
3

Asisten tehnic din


3.6.1 partea proiectantului
Supraveghere execuie
3.6.2 prin diriginti de antier
Total subcapitol 3.6

mii euro
4

mii lei
5

Valoare (inclusiv TVA)


mii lei
6

mii euro
7

193,3

45,0

36,7

230,0

53,6

68,7

16,0

13,1

81,8

19,0

262,0

61,0

49,8

311,8

72,6

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

TVA

50

UTCB

Nr.
crt.
1

Cap.4. Cheltuieli pentru investiia de baz


Devizul pe obiect 01: Reabilitarea siturilor poluate istoric amplasament fosta fabric chimic (Primria XXX )
n mii lei i mii euro, la cursul lei/euro din data de 31.10.2009
Denumirea capitolelor
Valoare fara TVA
TVA
Valoare (inclusiv TVA)
i subcapitolelor de
cheltuieli
mii lei
mii euro
mii lei
mii lei
mii euro
2
3
4
5
6
7
I LUCRARI DE CONSTRUCTII

01

ndeprtarea deeurilor
de pe suprafaa i
depozitarea lor in depozit
ecologic

6.185,5

1.440,0

1.175,2

7.360,8

1.713,6

02

Splarea solului pe o
adancime de 1,0 m

8.161,5

1.900,0

1.550,7

9.712,1

2.261,0

03

Stabilizare/solidificare pe
o adancime de 1-4 m

18.556,6

4.320,0

3.525,7

22.082,3

5.140,8

04

Materiale geosintetice

765,5

178,2

145,4

910,9

212,1

05

Perete de bentonit

902,1

210,0

171,4

1.073,4

249,9

06

Sistem de colectare ap
de ploaie

30,9

7,2

5,9

36,8

8,6

07

Sistem de monitorizare a
apei subterane

128,9

30,0

24,5

153,3

35,7

08

Sol vegetal

122,4

28,5

23,3

145,7

33,9

34.853,3

8.113,9

6.622,1

41.475,4

9.655,5

TOTAL I

Nr.
crt.
1

Cap.5. Alte cheltuieli


Subcapitolul 5.1 Organizare de antier
n mii lei i mii euro, la cursul lei/euro din data de 31.10.2009
Denumirea capitolelor
Valoare fara TVA
TVA
Valoare (inclusiv TVA)
i subcapitolelor de
cheltuieli
mii lei
mii euro
mii lei
mii lei
mii euro
2
3
4
5
6
7

Lucrri de construcii

349,1

81,3

66,3

415,5

96,7

Cheltuieli conexe
organizrii antierului

174,6

40,6

33,2

207,7

48,4

Total subcapitol

523,7

121,9

99,5

623,2

145,1

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

51

UTCB

Nr.
crt.
1

Cap.5. Alte cheltuieli


Subcapitolul 5.2 Comisioane,cote,taxe,costul creditului
n mii lei i mii euro, la cursul lei/euro din data de 31.10.2009
Denumirea capitolelor
Valoare fara TVA
TVA
Valoare (inclusiv TVA)
i subcapitolelor de
cheltuieli
mii lei
mii euro
mii lei
mii lei
mii euro
2
3
4
5
6
7

5.2.1 Comisioane, cote, taxe

Cota aferent
Inspectoratului de Stat n
Construcii pentru
controlul calitii lucrrilor
de construcii

244,4

56,9

244,4

56,9

Cota aferent Casei


Sociale a Constructorilor

209,8

48,8

209,8

48,8

Cota pentru controlul


statului n amenajarea
teritoriului, urbanism i
pentru autorizarea
execuiei lucrrilor de
construcii

35,3

8,2

35,3

8,2

Cot de administrare a
proiectelor

1.745,6

406,4

331,7

2.077,3

483,6

Total subcapitol 5.2.1

2.235,1

520,3

331,7

2.566,8

597,5

2.235,1

520,3

331,7

2.566,8

597,5

5.2.2 Costul creditului


Total subcapitol 5.2.

Nr.
crt.
1
1

Cap.5. Alte cheltuieli


Subcapitolul 5.3 Cheltuieli diverse i neprevazute
n mii lei i mii euro, la cursul lei/euro din data de 31.10.2009
Denumirea capitolelor
Valoare fara TVA
TVA
Valoare (inclusiv TVA)
i subcapitolelor de
cheltuieli
mii lei
mii euro
mii lei
mii lei
mii euro
2
3
4
5
6
7
Cheltuieli diverse si
neprevzute

3.671,5

854,7

697,6

4.369,1

1.017,1

Total subcapitol

3.671,5

854,7

697,6

4.369,1

1.017,1

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

52

UTCB

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar


Subcapitolul 6.2 Probe tehnologice i teste
n mii lei i mii euro, la cursul lei/euro din data de 31.10.2009
Denumirea capitolelor
Valoare fara TVA
TVA
Valoare (inclusiv TVA)
i subcapitolelor de
Nr crt
cheltuieli
mii lei
mii euro
mii lei
mii lei
mii euro
1
2
3
4
5
6
7

Cheltuieli pentru
monitorizare (probe
privind calitatea apei)

107,4

25,0

20,4

127,8

29,8

Total subcapitol

107,4

25,0

20,4

127,8

29,8

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar


Subcapitolul 6.3 Cheltuieli pentru informare i publicitate
n mii lei i mii euro, la cursul lei/euro din data de 31.10.2009
Denumirea capitolelor
Valoare fara TVA
TVA
Valoare (inclusiv TVA)
i subcapitolelor de
Nr crt
cheltuieli
mii lei
mii euro
mii lei
mii lei
mii euro
1
2
3
4
5
6
7
1

Cheltuieli pentru
informare i publicitate

79,0

18,4

15,0

94,1

21,9

Total subcapitol

79,0

18,4

15,0

94,1

21,9

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar


Subcapitolul 6.4Cheltuieli aferente achiziiei serviciilor de audit independent pentru
proiect
n mii lei i mii euro, la cursul lei/euro din data de 31.10.2009
Denumirea capitolelor
Valoare fara TVA
TVA
Valoare (inclusiv TVA)
i subcapitolelor de
Nr crt
cheltuieli
mii lei
mii euro
mii lei
mii lei
mii euro
1
2
3
4
5
6
7

Cheltuieli aferente
serviciilor de audit
independent pentru
proiect

77,3

18,0

14,7

92,0

21,4

Total subcapitol

77,3

18,0

14,7

92,0

21,4

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

53

UTCB

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar


Subcapitolul 6.5Cheltuieli aferente procurrii de bunuri necesare funcionrii UIP
n mii lei i mii euro, la cursul lei/euro din data de 31.10.2009
Denumirea capitolelor
Valoare fara TVA
TVA
Valoare (inclusiv TVA)
i subcapitolelor de
Nr crt
cheltuieli
mii lei
mii euro
mii lei
mii lei
mii euro
1
2
3
4
5
6
7

Cheltuieli aferente
procurrii de bunuri
necesare funcionrii UIP

17,2

4,0

3,3

20,4

4,8

Total subcapitol

17,2

4,0

3,3

20,4

4,8

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar


Subcapitolul 6.6Cheltuieli cu salariilepentru personalul beneficiarului implicat in
managementul proiectului
n mii lei i mii euro, la cursul lei/euro din data de 31.10.2009
Denumirea capitolelor
Valoare fara TVA
TVA
Valoare (inclusiv TVA)
i subcapitolelor de
Nr crt
cheltuieli
mii lei
mii euro
mii lei
mii lei
mii euro
1
2
3
4
5
6
7

Cheltuieli cu
salariilepentru personalul
beneficiarului implicat in
managementul
proiectului

170,1

39,6

32,3

202,4

47,1

Total subcapitol

170,1

39,6

32,3

202,4

47,1

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

54

UTCB

6. ANALIZA COST-BENEFICIU
6.1. ANALIZA OPIUNILOR
Analiza comparativ a opiunilor se va realiza pe baza valorii maxime a VNA.
Venitul Net Actualizat (VNA) exprim excedentul cumulat actualizat al fluxului de venituri i
cheltuieli, respectiv de intrri i ieiri de numerar pe durata de analiz.
n vederea realizrii investiiei s-au analizat dou opiuni, astfel:
Opiunea 1 a nu realiza investiia, respectiv:
 a menine cele 2 ha de teren contaminat,
 a menine riscul crescut de mbolnvire, pentru populaia ce locuiete permanent n zon
datorit consumului de ap contaminat,
 a menine riscul crescut de mbolnvire, pentru populaia ce locuiete permanent n zon
i pentru cei ce trec accidental prin localitate datorit pulberilor de praf contaminate,
existente n atmosfer
Opiunea 2 a realiza investiia, respectiv:
 a cura i spla solul contaminat aferent fostei SC CHIMICA SA din localitatea XXX XXX
 a elimina riscul de mbolnvire a populaiei datorat consumului de ap poluat i inhalrii
de pulberi contaminate
 a oferi populaiei ce locuiete n zona XXX un mediu de via i dezvoltare snatos
Opiunea 2 a realiza investiia este opiunea ce se va analiza n Studiul de Fezabilitate, n
cadrul creia s-au analizat urmtoarele dou variante de realizare a investiiei:
Varianta 1: n varianta 1 s-au propus urmtoarele lucrri:
1. Demolarea construciilor existente pe amplasament i eliminarea i depozitarea
deeurilor - materialelor de pe suprafaa sitului n depozite existente conforme
2. Excavarea primului strat contaminat de 1 m (sub suprafaa terenului) i curarea
acestuia on-site utiliznd tehnica de splare a solului (necesit autorizare de tratare
mobil).
3. Stabilizare i/sau solidificarea in-situ prin amestecare continu cu echipament de
execuie a coloanelor de stabilizare pe o adncime de circa 2-3 m.
4. Impermeabilizarea sitului i realizarea sistemului de colectare a apei de ploaie infiltrat
de pe sit
5. Realizarea unui perete de bentonit pentru mpiedicarea migrrii poluanilor, pe latura
dinspre fabrica CHIMICA latura estic. Peretele are o lungime de circa 350m i o
nlime de 6,0 m.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

55

UTCB

6. Reutilizarea solului splat (curat) ca umplutur structural i aternere de pmnt


vegetal curat pe toat suprafaa n grosime de circa 15 cm.
7. Monitorizarea calitii apei subterane monitorizarea atenurii naturale MAN
n varianta 1 s-a avut n vedere remedierea solului pe o adncime de 1,0m (zona cea mai
contaminata) i stabilizarea metalelor grele n subteran pe o adncime de circa 4,0 m pentru
mpiedicarea migrrii contaminrii. Pentru apa subteran s-a ales metoda pasiv de
monitorizare a atenurii naturale.
Rezultatele analizei:
Specidicaie
Valoare investiie
Perioad de analiz
Rat de actualizare
Venit Net Actualizat

U.M.
Mii Euro
ani
%
Mii Euro

Indicatori
10149,3
30
5
-9326

Varianta 2: n varianta 2 s-au propus urmtoarele lucrri:


1. Eliminarea i depozitarea deeurilor - materialelor de pe suprafaa sitului n depozite
existente conforme i demolarea construciilor existente pe amplasament.
2. Excavarea primului strat contaminat de 1 m (sub suprafaa terenului) i curarea
acestuia on-site utiliznd tehnica de splare a solului (necesit autorizare de tratare
mobil).
3. Reutilizarea solului splat (curat) ca umplutur structural i aternere de pmnt
vegetal curat pe toat suprafaa n grosime de circa 15 cm.
4. Realizarea unei bariere permeabile reactive de fier zero valent, pe direcia de curgere a
apei subterane, spre fabrica CHIMICA, ncastrat n roca de baz
5. Tratarea apei subterane prin pompare timp de 6 luni. Pentru studiu s-a luat n
considerare un debit de 4,5 l/s.
n varianta a 2-a s-a avut n vedere remedierea solului pe o adncime de 1,0m i tratarea
activ a apei subtarane prin pompare i tratare i instalarea unei bariere permeabile reactive
de fier zero valent.
Rezultatele analizeizultatele analizei:
Specidicaie
Valoare investiie
Perioad de analiz
Rat de actualizare
Venit Net Actualizat

U.M.
Mii Euro
ani
%
Mii Euro

Indicatori
11710,1
30
5
-10741,8

n urma analizei, varianta rezultat optim este varianta 1 unde sunt propuse urmtoarele
lucrri de reabilitare:
1. Demolarea construciilor existente pe amplasament i eliminarea i depozitarea
deeurilor - materialelor de pe suprafaa sitului n depozite existente conforme
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

56

UTCB

2. Excavarea primului strat contaminat de 1 m (sub suprafaa terenului) i curarea


acestuia on-site utiliznd tehnica de splare a solului (necesit autorizare de tratare
mobil).
3. Stabilizare i/sau solidificarea in-situ prin amestecare continu cu echipament de
execuie a coloanelor de stabilizare pe o adncime de circa 2-3 m.
4. Impermeabilizarea sitului i realizarea sistemului de colectare a apei de ploaie
infiltrat de pe sit
5. Realizarea unui perete de bentonit pentru mpiedicarea migrrii poluanilor, pe
latura dinspre fabrica CHIMICA latura estic. Peretele are o lungime de circa 350m
i o nlime de 6,0 m.
6. Reutilizarea solului splat (curat) ca umplutur structural i aternere de pmnt
vegetal curat pe toat suprafaa n grosime de circa 15 cm.
7. Monitorizarea calitii apei subterane monitorizarea atenurii naturale MAN
iar valoarea de investiie fr TVA este de: 10149,3 mii Euro.
6.2. INVESTIIA DE CAPITAL
Valoarea total a investiiei determinat de lucrrile de decontaminare a sitului XXX, conform
Devizului General, este urmtoarea:
 Valoarea total a investiiei cu TVA
Valoare total (mii LEI) / lucrri de C+M (mii LEI)

51753 / 41961,4

Valoare total (mii EURO) / lucrri de C+M (mii EURO)

12048 /

9768,7

 Valoarea investiiei fr TVA


Valoare total (mii LEI) / lucrri de C+M (mii LEI)

43596,2 / 35261,7

Valoare total (mii EURO) / lucrri de C+M (mii EURO)

10149,3 /

8209,0

Valoarea de investiie n EURO a fost stabilit la cursul valutar din data de 31.10.2009
(1EURO = 4,2955 LEI).

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

57

UTCB

6.3. STRATEGIA DE CONTRACTARE


Contractarea lucrrilor necesare a se realiza n cadrul investiiei propuse se va face cu
respectarea cadrului legal respectiv OG 34/2006 cu completrile i modificrile n vigoare i a
normelor de aplicare a acesteia.
Riscurile legate de contractarea lucrrilor vor fi eliminate prin contracte ferme cu beneficiarii
iar riscurile legate de resursele umane vor fi eliminate prin ncheierea de contracte colective i
individuale de munc. Riscurile legate de calitatea materialelor vor fi acoperite de garaniile ce
le vor da furnizorii. Eventualele riscuri ce ar mai putea apare, altele dect cele enumerate mai
sus, vor fi acoperite prin ncheierea unor contracte de asigurare.
6.4. EALONAREA INVESTIIEI
Ealonarea pe ani a investiiei totale (exclusiv TVA) aferente lucrrilor de reabilitare a, este
urmtoarea:
Anul
Anul 1
Anul 2
Anul 3
Anul 4
Anul 5
Anul 6
TOTAL

Investiia / lucrri C+M


(mii EURO / mii EURO)
2700 / 2233
7429,3 / 5976,0
5/0
5/0
5/0
5/0
10149,3 / 8209,0

6.5. CAPACITI FIZICE / INVESTIIA SPECIFIC


Suprafaa desfurat terenului propus a se decontamina la situl XXX XXX este de 20000
m.p..
Investiia specific pentru decontaminarea sitului este de 2,1798 mii RON / mp (exclusiv
TVA), respectiv 0,6024 mii EURO/ mp (exclusiv TVA ).
6.6. EVOLUIA PREZUMAT A TARIFELOR I A VENITURILOR
n cadrul analizei se consider c decontaminarea solului afrent fabricii chimice din localitatea
XXXX nu este un proiect generator de venituri i nu produce plus valoare.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

58

UTCB

6.7. EVOLUIA PREZUMAT A COSTURILOR DE OPERARE


n cadrul analizei se consider c decontaminarea solului afrent fabricii chimice din localitatea
XXXX nu produce cheltuieli de operare pe perioada de analiz, cheltuielile cu realizarea
evectiv a lucrrilor i cheltuielile de monitorizare fiind singurele costuri prinse integral n
investiie.
6.8. ANALIZA COST-BENEFICIU
Analiza cost beneficiu cuprinde dou tipuri de analize:
 Analiza cost-beneficiu financiar
 Analiza cost-beneficiu economic
6.8.1. PREMISE DE ELABORARE A ANALIZEI COST - BENEFICIU
Analiza cost - beneficiu se elaboreaz n baza urmtoarelor premise:
 Analiza se efectueaz n Euro, pe baza structurii Documentului de lucru nr. 4 al Comisiei
Europene (Direcia General pentru Politica Regional) ndrumar pentru elaborarea
analizei cost beneficiu pentru proiectele ce urmeaz a fi finanate din fonduri publice.
 Durata de analiz este de 30 de ani, din care 2 ani pentru execuie efectiv a lucrrilor, 4
ani monitorizare i msurare a calitii solului i apei i 24 ani pentru exploatare.
 Pe durata de realizare a investiiei nu se nregistraz nici intrri de numerar asimilate ca
venituri i nici costuri de operare.
 Finanarea proiectului se consider a se realiza astfel:
 8119,44 mii Euro (exclusiv TVA) respectiv 80% din total cheltuieli eligibile
finanare din Fondul European pentru Dezvoltare Regional (FEDR)
 1826,87 mii Euro (exclusiv TVA) respectiv 18% din total cheltuieli eligibile
finanare de la Bugetul de Stat
 202,98 mii Euro (exclusiv TVA) respectiv 2% din total cheltuieli eligibile finanare
de la bugetul local (surse proprii ale Consiliului Local XXX).
6.8.2. ANALIZA COST-BENEFICIU FINANCIAR
Analiza se efectueaz din punctul de vedere al proprietarului investiiei, prin metoda cost
beneficiu, cu luarea n considerare a tehnicii actualizrii. n cadrul analizei sunt determinate
cheltuielile i veniturile pe ntreaga perioad de analiz.
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

59

UTCB

Analiza cost-beneficiu financiar are ca scop:


1) evaluarea rentabilitii financiare
 a investitiei
 a capitalului propriu investit in proiect
2) verificarea sustenabilitatii financiare a proiectului
Fluxul de venituri i cheltuieli ( flux de numerar - cash-flow) exprim soldul anual al veniturilor
i cheltuielilor pe perioada de analiz considerat; fluxul de venituri i cheltuieli, const deci
ntr-o ealonare pe durata de analiz, a costurilor i veniturilor previzionate cu evidenierea
veniturilor anuale nete. FVC ine seama de evoluia n timp a valorilor prin mecanismul
actualizrii, punnd n eviden pe ansamblul duratei de analiz efectele totale ale activitii.
Venitul Net Actualizat (VNA) exprim excedentul cumulat actualizat al FVC pe durata de
analiz.
Raportul Beneficiu-Cost (R b/c) exprim msura n care costurile totale actualizate pot fi
acoperite din veniturile totale actualizate.
Analiza cuprinde urmtoarele etape:
 Determinarea Fluxului de Venituri i Cheltuieli (flux de numerar) pe perioada de analiz
 Determinarea Fluxului de Venituri i Cheltuieli cumulat (flux de numerar cumulat) pe
perioada de analiz
 Determinarea indicatorilor financiari specifici, respectiv:
 VNAF/C (Venitul Net Actualizat al investiiei)
 R b/cF/C (Raportul beneficii/costuri al investitiei
Indicatorii financiari VNAF/C

i RIRF/C arat capacitatea veniturilor nete de a sustine

costurile investitiei, indiferent de modul n care au fost finanate.


Pentru investiia analizat nu s-au luat n considerare nici venituri i nici costuri de operare.
6.8.3. IPOTEZE DE BAZA PENTRU ANALIZA COST BENEFICIU
A) Orizontul de timp
Orizontul de timp este de 30 de ani.
Alegerea acestei durate de previziune este bazata pe practica international pentru proiectele
sociale din sectorul mediu, n care se ncadreaz investiia.
Durata de previziune include atat perioada de realizare a investiiei, ct i perioada de
exploatare.
B) Preturi utilizate pe orizontul de timp
Nu este cazul.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

60

UTCB

C) Rata de actualizare financiara


Rata de actualizare financiar corelat cu costul de oportunitate al capitalului pe termen lung,
este de 5%.
Aceasta rata este recomandata de Comisia Europeana pentru perioada 2007-2013, pentru
tarile de coeziune in care este inclusa si Romania.
6.8.4. INDICATORII DE EFICIEN FINANCIAR A CONTRIBUIEI PROPRII
Indicatorii de eficien financiar determinai pe baza Fluxului de numerar al investiiei
prezint urmtoarele valori:
VNAF/C (Venitul Net Actualizat al Investiiei)

-9326

RIR

mii Euro

n baza rezultatelor obinute se pot spune urmtoarele:


Venitul Net Actualizat este negativ pentru rata de actualizare considerat rezultat din faptul c
proiectul nu este generator de venituri prin urmare costurile cu investiia nu pot fi acoperite;
Fa de rezultatele obinute n baza analizei cost beneficiu financiar se pot spune
urmtoarele:
 Finanarea proiectului numai din surse proprii ale proiectului, conduce la obinerea unor
indicatori de eficien financiar aflai sub limitele minime acceptabile pentru un proiect de
investiii.
 Este necesar finanarea investitiei din fonduri nerambursabile.
6.8.5. INDICATORII DE EFICIEN FINANCIAR INND CONT DE CANTITATEA DE
INTERVENIE FINANCIAR DIN PARTEA FONDURILOR STRUCTURALE
Indicatorii de eficien financiar determinai pe baza Fluxului de numerar al investiiei
prezint urmtoarele valori:
VNAF/K (Venitul Net Actualizat )

RIR

mii Euro

n baza rezultatelor obinute se pot spune urmtoarele:


Venitul Net Actualizat este la limita de rentabilitate pentru rata de actualizare considerat
ceea ce arat c realizarea proiectului din surse atrase acoper cheltuielile aferente acestuia
fr a determina plusvaloare;
Fa de rezultatele obinute n baza analizei cost beneficiu financiar se pot spune
urmtoarele:

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

61

UTCB

 Finanarea proiectului din surse proprii ale beneficiarului i fonduri structurale, conduce la
obinerea unor indicatori de eficien financiar aflai la limitele acceptabile pentru un
proiect de investiii.
 Este necesar finanarea investitiei din fonduri nerambursabile.
6.9. ANALIZA COST-BENEFICIU ECONOMIC
Comparativ cu analiza financiar, n cazul analizei cost beneficiu economice sunt luate n
considerare urmatoarele elemente:
 introducerea externalitilor care conduc la costuri i beneficii sociale, care nu au fost
considerate n analiza financiar deoarece nu genereaz la momentul actual cheltuieli
sau venituri banesti)
Analiza Cost - Beneficiu economic cuprinde urmtoarele etape:
 Determinarea Fluxului de Venituri i Cheltuieli (flux de numerar - FVC) pe perioada de
analiz
 Determinarea, pe baza FVC, a indicatorilor de eficien:
 Venit Net Actualizat (VNAE)
 RIR
Fluxul de venituri i de cheltuieli (fluxul de numerar - cash-flow) exprim soldul anual al
veniturilor i cheltuielilor pe perioada de analiz considerat; fluxul de venituri i de cheltuieli
(FVC), const deci ntr-o ealonare pe durata de analiz, a costurilor i veniturilor
previzionate cu evidenierea veniturile anuale nete. FVC ine seama de evoluia n timp a
valorilor prin mecanismul actualizrii, punnd n eviden pe ansamblul duratei de analiz
efectele totale ale activitii.
Venitul Net Actualizat (VNAE) exprim excedentul cumulat actualizat al FVC pe durata de
analiz.
6.9.1. UNITATEA DE CONTABILIZARE SI DE ACTUALIZARE PENTRU ANALIZA COSTBENEFICIU ECONOMICA
Analiza cost-beneficiu economic se efectueaz n Euro.
Rata de actualizare utilizat n analiza economic, denumit rata social de actualizare, este
de 5,5%.
Aceast rat este recomandat de Comisia European pentru perioada 2007-2013, pentru
rile de coeziune n care este inclus i Romnia.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

62

UTCB

6.9.2. ANALIZA COSTULUI ECONOMIC, SOCIAL I DE MEDIU


a) Distorsionarea salariilor
Numrul de personal angajat necesar pe perioada realizrii proiectului este de 7 persoane,
reprezentat de fora calificat de munc necesar realizrii lucrrilor de realizare a
investiiei.
Avnd n vedere c piaa forei de munc calificate nu este distorsionat (oferta nu este mai
mare decat cererea), salariul reflecta costul de oportunitate pentru economie.
b) Aspecte fiscale
n cadrul analizei economice, preurile utilizate pentru intrri i ieiri sunt considerate astfel:
 preurile intrrilor nu includ TVA sau alte impozite indirecte
 preurile ieirilor nu includ TVA sau alte impozitele directe
c) Costuri externe ne-monetare incluznd aspecte de mediu
n cadrul analizei economice s-au evidentiat costuri externe care nu au putut fi cuantificate,
generate de implementarea proiectului:
 costuri generate de lipsa produciei agricole aferente celor 2 ha de sol contaminate;
 costul penalitilor pentru nerespectarea legislaiei de mediu .
c) Beneficii externe cuantificate
n cadrul analizei economice se iau n considerare beneficiile sociale rezultate din:
 suplimentarea veniturilor la bugetul de stat i bugetului local aferent creterii contribuiilor
lunare pentru cele 7 persoane nou angajate pentru realizarea investiiei cu un salariu de
400 Euro/om i lun,
 economii de cheltuieli nregistrate la bugetul de asigurrilor de omaj i a bugetului
asigurrilor sociale datorate neplii ajutorului de omaj i a ajutorului social pentru cele 7
de persoane nou angajate pentru realizarea investiiei,
 contribuia suplimentar la bugetul de stat cu impozitul pe profit aferent contractorului
general ce contribuie la realizarea investiiei,
 economii cu scderea numrului zilelor de mbolnviri pentru populaia din zon, datorate
consumului ndelugat de ap poluat cu crom i alte substane. Calculul acestor economii
a avut la baz numrul de persoane ce au necesitat consult medical far a fi nevoie de
internare considerat a fi n procent de 20% din totalul populaiei (respectiv 3399
persoane), un i un cost de 250 Euro/pacient i an. Astfel, valoarea economiilor anuale
este de 170 mii Euro/an.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

63

UTCB

 economii cu scderea numrului zilelor de spitalizare pentru pacienii cabinetului de


urologie. Calculul acestor economii a avut la baz numrul de persoane considerat a fi n
procent de 10% din totalul populaiei din localitate, un numr mediu de 5 zile de
spitalizare i un cost al zilei de spitalizare de 61 Euro/pacient i zi de spitalizare. Astfel,
valoarea economiilor anuale este de 103 mii Euro/an.
 economii cu scderea cheltuielilor implicate de persoanele dializate, calculate pe baza
unui procent de 1% aplicat la numrul de pacieni din zon ce au necesitat consult la
cabinetul de urologie i a unui cost al dializei de 400 lei/om i lun. Astfel, valoarea
economiilor anuale este de 38 mii Euro/an.
 economii cu scderea numrului zilelor de spitalizare pentru pacienii din zon internai la
seciile de boli interne ale spitalelor. Calculul acestor economii a avut la baz numrul de
persoane considerat a fi n procent de 15% din totalul populaiei din localitate, un numr
mediu de 5 zile de spitalizare i un cost al zilei de spitalizare de 61 Euro/pacient i zi de
spitalizare. Astfel, valoarea economiilor anuale este de 154 mii Euro/an.
 economii cu reducerea ajutoarelor pentru persoanele cu handicap din natere cunoscut
fiind faptul c apa poluat cu crom i aerul poluat cu reziduuri din zona sitului contaminat
poate produce efecte negative asupra femeilor nsrcinate cu risc de natere de copii cu
deficiene de auz. Calculul acestor economii a avut la baz un procent de 1% din numrul
de locuitori din zon i un cuantum al ajutorului de handicap de 300 euro/om i lun.
Astfel, valoarea economiilor anuale este de 122 mii Euro/an.
 economii cu evitarea pierderii productivitii muncii, calculate pe baza numrului de
persoane cu handicap din natere i a salariului mediu lunar de 1379 lei/om. Astfel,
valoarea economiilor anuale este de 131 mii Euro/an.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

64

UTCB

6.10. INDICATORII DE EFICIENTA ECONOMIC


Fluxului de Venituri i Cheltuieli este prezentat grafic mai jos:

Analiza economica
15000,00
10000,00
5000,00
0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
-5000,00
-10000,00
-15000,00
Fluxul financiar

Fluxul financiar cumulat

Indicatorii de eficien financiar determinai pe baza Fluxului de Venituri i Cheltuieli prezint


urmtoarele valori:
Venit Net Actualizat (VNAE)

346,71

RIR

5,86

Euro
%

Analiznd valoarea acestor indicatori constatm c proiectul este rentabil (VNA>0, RIR>
dect rata de actualizare luat n calcul).
n urma analizei rezultatelor economice a investiiei putem spune c efectele realizrii
investiiei duc la recuperarea costurilor din beneficiile sociale generate ceea ce recomand
implementarea acesteia.
6.11. RISCURI ASUMATE
 Riscuri tehnice:
Riscurile tehnice ar putea consta n obinerea unor performane ale echipamentelor inferioare
celor considerate n analiz, ca urmare a unor deficiene ascunse de fabricaie sau a
exploatrii necorespunztoare.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

65

UTCB

Datorit utilizrii de tehnologii moderne, calitative, care au dovedit performane bune n


exploatare, precum i datorit instruirii adecvate a personalului, se consider aceste riscuri ca
fiind minime.
 Riscuri financiare
Riscurile financiare pot consta n:
 Depirea bugetului proiectului din cauza cresterii costurilor echipamentelor i serviciilor.
 Depirea perioadei de realizare din cauza executantului.
 Riscuri instituionale
Prin grija societatii, structurile pentru operare i ntreinere se vor menine i dup ncetarea
finanrii. Neimplementarea investiiei conduce la nerespectarea condiiilor de mediu.
 Riscuri legale
Nu se ntrevd riscuri legislative majore.
6.12. ANALIZA DE SENSIBILITATE
n cadrul analizei riscului se determin modul de variaie a VNA (economic) la modificarea
valorii de investiie determinat a fi variabil critic.
Analiza de sensibilitate se efectueaza pentru urmtoarea variaie a parametrilor considerai :
 valoarea de investitie : modificare cu 10%
Parametru
Valoarea de
investitie

Situaia de baz
346,71

VNAE (mii Euro)


Variaia cu +10%
-578,28

Variaia cu
-10%
1271,69

Se constat c la o cretere cu 10% a valorii de investiie indicatorii proiectului se nrutesc,


proiectul nemaifiind rentabil.
Rezultatele analizei de sensibilitate sunt prezentate n graficul urmtor:

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

66

UTCB

Modificarea valorii VNAE la variatia investitiei


1500
1271,69

Mii Euro

1000
500

346,71

0
9134,37

10149,3

11164,23

-500

-578,28

-1000
Mii Euro
VNAE (mii Euro)

6.13. INDICATORI RELEVANI PENTRU PROIECT


Proiectele ce au drept obiectiv protecia mediului, respectiv

sunt evaluate pe baza

urmtoarelor tipuri de indicatori:


Indicatori de monitorizare:
 Indicatori de rezultat:
 Reducerea emisiilor poluante din depozitul de reziduuri chimice in subsol si apa
subterana din zon
 reducerea emisiilor poluante de pe depozit in aer
 Indicatori de impact:
 creterea ratei de satisfacie a utilizatorilor, respectiv a grupului int locuitorii
localitii XXX cu satele componente: XXX, XXX de Jos, XXX de Sus, XXXX Deal,
XXXXX Vale, XXXX i XXXXX.
 crearea unui mediu adecvat de via prin asigurarea unei caliti corespunztoare
a aerului i a apei potabile (singura surs de ap de consum/irigatii din zon),
condiie estenial pentru populaia din zon.
Indicatori calitativi
Venitul Net Actualizat pe perioada de analiz: 346,71 Euro
RIR: 5,86%
Indicatori cantitativi
Numr persoane aferente grupului int: 3399 persoane
Valoarea de investiie fr TVA: 10149,3 mii Euro
Valoarea de C+M fr TVA

: 8209,0 mii Euro

Investiia specific:

1,24 Euro/mp fr TVA

Suprafaa de sol total reabilitat : 20000 mp.


Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

67

UTCB

7. SURSELE DE FINANARE ALE INVESTIIEI


Finanarea investiiei se va realiza astfel:
 80% din cheltuielile de investiie eligibile, din Fondul European pentru Dezvoltare
Regional (FDER)
 18% din cheltuielile de investiie eligibile, vor fi suportate de la bugetul de stat
 2% din cheltuielile de investiie eligibile, i partea de cheltuieli de investiie neeligibile, din
fonduri puse la dispoziie de Consiliul Local XXX.

8. ESTIMRI PRIVIND FORA DE MUNC OCUPAT PRIN REALIZAREA INVESTIIEI


Contractorul va asigura fora de munc - 7 oameni - pe perioada de execuie efectiv a
lucrrilor, iar beneficiarul investitiei va ncheia un contract de prestri servicii cu o firm
specializat pentru monitorizarea apei subterane pe o perioad de 4 ani.

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIIEI


Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei sunt:
 VALOAREA TOTAL A INVESTIIEI CU TVA
Valoare total (mii LEI) / lucrri de C+M (mii LEI)

51753 / 41961,4

Valoare total (mii EURO) / lucrri de C+M (mii EURO)

12048 /

9768,7

 VALOAREA INVESTIIEI FR TVA


Valoare total (mii LEI) / lucrri de C+M (mii LEI)

43596,2 / 35261,7

Valoare total (mii EURO) / lucrri de C+M (mii EURO)

10149,3 /

8209,0

Ealonarea investiiei (fr TVA):


Anul
Anul 1
Anul 2
Anul 3
Anul 4
Anul 5
Anul 6
TOTAL

Investiia / lucrri C+M


(mii EURO / mii EURO)
2700 / 2233
7429,3 / 5976,0
5/0
5/0
5/0
5/0
10149,3 / 8209,0

 Durata de execuie efectiv a lucrrilor: 18 luni


 Durata de monitorizare: 48 luni
Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

68

UTCB

 Durata total a investiiei: 72 luni


 Capaciti propuse a se realiza: decontaminarea a 20000 mp de sol

10. AVIZE I ACORDURI DE PRINCIPIU


La faza Studiu de Fezabilitate s-a obinut Certificatul de Urbanism nr. XX din XXXXX.2009.
Conform celor stipulate prin Certificatul de Urbanism s-a ntocmit Documentaia pentru
obinerea acordului de mediu.

Elaborat de:

STUDIU DE FEZABILITATE
Reabilitare Amplasament Fosta Ffabric Chimic

69

UTCB