Sunteți pe pagina 1din 14

CAIET SARCINI

Obiectul caietului de sarcini


Caietul de sarcini este anexa la contractul de achizitie de prestari servicii de curatenie interioara
si precizeaza conditiile in care trebuie sa se desfasoare activitatile de executare a curateniei
interioare in spatiile autoritatii contractante.
CERINTE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA (AC):
1.
Ofertantul castigator va avea raspunderea prestarii tuturor serviciilor pe toata
perioada derularii acordului cadru.
2.
Achizitionarea unor produse pentru curatenie (detergenti neutri sau lichizi
universali, detergenti alcalini sau decapanti, detergenti acizi sau detartranti, detartranti
tamponati pentru inox, abrazivi sub forma de pulbere, crema sau pasta, produse pentru lustruit)
a caror calitate sa permita o curatare perfecta a suprafetelor.
3.
Achizitionarea substantelor dezinfectante pentru suprafete (aplicate prin stergere),
aeromicroflora, dezinfectia terminala, pentru instrumentele non-critice, care sa respecte
specificatiile tehnice stabilite mai jos.
4.
Ofertantul castigator trebuie sa se angajeze ca va respecta cu strictete concentratia
de lucru impusa de producator sau de S.P.C.I.N. din spital (in urma controalelor privind eficienta
operatiunilor de dezinfectie), conditionarea originala a produselor si depozitatea corespunzatoare
(pentru garantarea pastrarii calitatii produsului).
5.
Achizitionarea de materiale pentru intretinerea curateniei in numar suficient
pentru diferite spatii (saloane, grupuri sanitare, sali pansamente, holuri si spatii anexe) care sa
cuprinda carucior pentru curatenie, carucior pentru spalarea pavimentului, galeti cu mop
materiale lavabile, cu storcator, lavete, mopuri, bureti abrazivi, manusi menaj, maturi, perii,
farase (lavabile), ustensile pentru spalat suprafete verticale, aspirator, etc.
6.
SPCIN va stabili si modifica in functie de caz protocolul initial elaborat de firma
prestatoare, fara modificari de pret.
7.
Prestatorul raspunde pentru activitatea prestata (la efectuarea autocontrolului
propriu al spitalului precum si cel care se face de catre Directia de Sanatate Publica a
Municipiului Bucuresti) De asemenea va pezenta lunar teste de sanitatie efectuate de laboratorul
microbiologic acreditat cu care are contract de prestari servicii (se va prezenta copie certificata
conform cu originalul a contractului de prestari servicii).
8.
Ofertantul castigator va asigura
recipientii pentru colectarea deseurile
nepericuloase rezultate din procesul medical n conformitate cu Ord. 219/2002;
9.
In oferta care se va depune va exista si lista cu dezinfectantele propuse.
10.
Ofertantul va prezenta un angajament/declaratie pe propria raspundere prin care
va asigura autoritatea contractanta ca pentru bunul mers al desfasurarii activitatii de curatenie si
dezinfectie in spital, va limita pe cat posibil fluctuatiile de personal
NOT:

Echipamentele specifice utilizate pentru ndeplinirea obiectului acordului-cadru pe


ntreaga perioad de derulare a acestuia vor rmne n proprietatea prestatorului si
riscurile utilizrii acestora de ctre personalul alocat pentru executia serviciilor vor fi
asumate n totalitate de prestator;

CANTITATEA TOTALA :
Cantitatea minima estimata pentru cel mai mare contract subsecvent 12 luni
923517.24 mp; Cantitatea maxima estimata pentru cel mai mare contract subsecvent 12
luni 932752.32 mp

Cantitatea minima estimata pentru acord cadru 48 luni 3694068.96 mp; Cantitatea
maxima estimata pentru acord cadru 48 luni 3731009.28 mp

CONDITII GENERALE
1. Oferta va cuprinde pretul pe m.p., pret care va include:
- materialele si consumabilele necesare asigurarii curateniei;
- dezinfectantele necesare asigurarii dezinfectiei zilnice si ciclice care obligatoriu trebuie s
aib un spectru larg de aciune, i sa respecte specificatiile ce vor fi mentionate mai jos;
- regia firmei;
Oferta financiara se va intocmi pentru suprafetele de curatenie precizate in Anexa III.
2. Spitalul Clinic Colentina este interesat sa asigure curatenia si dezinfectia in: saloane si
grupuri sanitare, oficii asistente, sali pansamente, camere de garda, spatii anexe sectie (bai,
ploscare, depozite lenjerie murdara, spatii temporare depozitare reziduuri, etc), spatii de
sterilizare, spatii de decontaminare instrumentar si aparatura, holuri, lifturi si scari precum si
a mobilierului aferent, inclusiv curatirea geamurilor, oglinzilor, pervazurilor, etc.
3. Descrierea modului in care se vor realiza operatiunile de curatenie si dezinfectie zilnica in
saloane, grupuri sanitare, sali de pansamente, pe baza unor protocoale de lucru cu
specificatiile urmatoare:
- ritmul operatiunii de curatenie si dezinfectie/zi;
- metodele/mijloacele de efectuare a curateniei si dezinfectiei
- denumirea suprafetelor ce vor fi supuse curateniei si dezinfectiei zilnice;
- dezinfectantul utilizat - concentratia solutiei de lucru propusa pentru dezinfectia zilnica in
sectiile medicale si in cele chirurgicale;
- materialele folosite pentru efectuarea curateniei si dezinfectiei;
- descrierea etapelor de curatenie si dezinfectie pentru saloane, grupuri sanitare, sali
pansamente, etc.;
- echipamentul de lucru si de protectie al personalului (halat, bonete, etc).
- depozitarea produselor si ustensilelor folosite.
4. Dezinfectia ciclica (terminala) la care participa si personalul spitalului (infirmiere, asistente),
va fi efectuata in ritm saptamanal (oficii pansamente, oficii asistente, ATI), bilunar (sectia
chirurgie, radioterapie, oncologie medicala) si ori de cate ori este nevoie.
Firma are obligatia de a raspunde la solicitarea sectiei pentru dezinfectia terminala si sa
prezinte etapele acestei operatiuni si substanta dezinfectanta utilizata, care trebuie sa fie avizata
in mod obligatoriu pentru dezinfectia terminala.
5. Dezinfectia si curatenia curenta vor fi efectuate astfel (a se vedea anexa II):
- saloane ATI: de 4x/zi si ori de cate ori este nevoie;
- saloane chirurgie si ortopedie, morga: de 3x/zi si ori de cate ori este nevoie;
- saloane pentru specialitati de medicina interna, neurologie, dermatologie si medicina
muncii: de 2x/zi si ori de cate ori este nevoie;
- culoare: de 1x/zi si ori de cate ori este nevoie;
- scari de acces: de 1x/zi si ori de cate ori este nevoie;
- celelalte spatii (oficii pansamente, oficii asistente, farmacie, laborator Anatomie
patologica, etc): de 1x/zi si ori de cate ori este nevoie.
6. In vederea estimarii corespunzatoare a consumului de detergenti (litri/zi/luna) este necesar a
se respecta cantitatea medie de solutie de lucru pe mp. (20-30 ml/mp), aceasta fiind diferita
in functie de porozitatea suprafetei tratate. In cazul estimarii corespunzatoare a consumului
de dezinfectanti (litri/zi/luna), cantitatea medie necesara de solutie de lucru pe mp. este de
20-30 ml/mp. Se va face dovada respectarii minimului de consum estimat de dezinfectanti
prin NIR/ bon de consum, etc. Se va prezenta lista cu produsele folosite; aceste produse
trebuie s fie nsoite de:
aviz sanitar de la Ministerul Sanatatii ;

referat de expertiza tehnica emis de unul dintre Institutele de Sanatate Publica din
tara, secia Epidemiologie i Boli Transmisibile, daca este cazul;
Fisa de securitate a produsului ;
7. Firma asigura materialul de protecie pentru personalul angajat.
8. Personalul angajat va avea obligatoriu, control medical la angajare (examen clinic general,
MRF, serologie sifilis), periodic (examen clinic trimestrial) si cazier.Se va prezenta declaratie
pe propria raspundere in acest sens.
9. Firma trebuie sa se oblige sa-si instruiasca personalul care este nou angajat (inclusiv protectia
muncii) in vederea respectarii regulilor de igiena personala (spalarea curenta a mainilor,
unghii taiate scurt, absenta bijuteriilor) si igiena intraspitaliceasca (prezentarea unor
chestionare evaluatorii a cunostintelor legate de igiena de spital).
10. Prezentarea graficului cu numarul de persoane/tura/sectie - personalul de ngrijire lucreaz n
2 si 3 ture, in functie de necesitatile sectiilor.
11. Personalul responsabil de contract va intocmi protocoale de lucru privind metodele de
dezinfectie, pe care le va comunica personalului din subordine.
In anexele I si II se prevad atributiile personalului de curatenie si criteriile generale.

ANEXA I
ATR I B U TI I LE
PERSONALULUI DE CURATENIE CARE
ASIGURA CURATENIA SI DEZINFECTIA
- sa efectueze si sa mentina in permanenta curatenia in spatiul repartizat, raspunzand de
starea de igiena a saloanelor, cabinetelor, birourilor, mobilierului, ferestre, usi, coridoare, scari,
etc.;
- sa curete si sa dezinfecteze permanent wc-urile si baile, utilizand ustensile si materiale,
folosite numai pentru aceste sectoare, in conformitate cu normele igienico-sanitare in viguare;
- sa efectueze aerisirea periodica, in cursul zilei, a saloanelor, holurilor, culoarelor si
celorlalte incaperi;
- sa asigure fiecare cos de gunoi cu un sac de plastic;
- sa curete si sa dezinfecteze scuipatorile si alte bunuri;
- sa colecteze deseurile periculoase i nepericuloase rezultate din procesul medical n
recipienti speciali. AC pune la dispoziie reciepienii necesari colectrii deeurilor periculoase
iar ofertantul asigur pentru deeurile nepericuloase sacii de polietilen de culoare neagr n
conformitate cu Ord. 219/2002;
- s transporte deseurile periculoase i nepericuloase rezultate din procesul medical in
pubele speciale prevazute cu capac, la crematoriul spitalului respectiv la containerul pentru
colectarea gunoiului amplasat pe rampa de gunoi, conform programului stabilit de spital;
- sa asigure spalarea si dezinfectarea permanenta a pubelelor si recipientelor de transport;
- raspunde de utilizarea conform prospectelor de folosinta a substantelor si materialelor de
curatenie si dezinfectie;
- sa poarte permanent echipamentul de protectie curat, precum si ecusonul, stabilit de
comun acord de conducerea firmei si a spitalului;
- sa nu transmita date despre starea bolii atat a bolnavilor internati cat si apartinatorilor
acestora;
- sa asigure integritatea bunurilor din dotarea sectoarelor unde asigura curatenia;
- alte sarcini stabilite in prealabil de partile contractante.

ANEXA II
CURATENIE DE INTRETINERE SI DEZINFECTIE
Se executa la program de intretinere zilnic si se vor presta urmatoarele operatiuni dupa cum
urmeaza:
In saloane
Operatiunile se presteaza de minim 4 ori pe zi iar din 2 in 2 ore se verifica si remediaza starea de
curatenie.
Se executa la program de intretinere zilnic.
Operatiuni:
a) dezinfectarea pardoselilor zilnic, cu un sistem care respecta cele mai severe norme de
ingiena si dezinfectie 99,8%;
Fiecare incapere se va dezinfecta cu un mop unic, complet dezinfectat si impregnat cu solutie
dezinfectanta. Chiar daca acest mop nu s-a murdarit, dupa fiecare incarpere va fi schimbat,
pentru o dezinfectie 99,8%.
Dezinfectia si curatarea se fac intr-un singur proces de munca. Detergentii folositi nu
provoaca iritari ale pielii, au miros placut.
Toate procesele de curatenie respecta codul culorilor pentru lavete, bureti, mopuri, samd;
astfel incat vom avea:
albastru - la birouri, mobilier,
rosu - zone cu risc ridicat(wc),
galben pentru obiecte sanitare si oglinzi,
verde pentru oficii, sali de mese.
b) dezinfectarea pervazurilor de la geam - zilnic ;
c) curatarea, dezinfectarea chiuvetelor, oglinzilor si robinetilor;
d) curatarea usilor, dezinfectarea clantelor de la usi, paturilor(pana la nivelul saltelei);
e) stergerea noptierelor in exterior, dulapurilor(in exterior), intrerupatoarelor electrica;
f) transportarea gunoiului menajer la rampa de gunoi;
g) transportarea gunoiului rezultat din actul medical la incaperea special amenajata.
In bai si WC-uri
Operatiunile se presteaza de minim 6 ori pe zi, iar din ora in ora se verifica si remediaza
starea de curatenie.
Se executa la program de intretinere zilnic.
Operatiuni :
a) curatarea, dezinfectarea chiuvatelor, oglinzilor si robinetilor ;
b) curatarea usilor, dezinfectarea clantelor de la usi;
c) stergerea intrerupatoarelor electrice;
d) spalarea, dezinfectarea wc-urilor, chiuvetelor, cazilor de baie si dus;
e) spalarea, dezinfectarea tuturor obiectelor din camera de baie sau wc cu care bolnavii ar
putea intra in contact;
f) spalarea, dezinfectarea tuturor sifoanelor chiuvetelor si sifoanelor de pardoseala;
g) transportarea gunoiului menajer la rampa de gunoi;
h) transportarea gunoiului rezultat din actul medical la incaperea special amenajata ;
i) dezinfectarea pardoselilor zilnic cu un sistem care respecta cele mai severe norme de
ingiena si dezinfectie 99,8%;
j) curatarea depunerilor de calcar zilnic.
In sali pansamente, camere de garda, cabinete consultatii
Operatiunile se presteaza de minim 3 ori pe zi iar din 2 in 2 ore se verifica si remediaza starea de
curatenie.
Se executa la program de intretinere zilnic.
Operatiuni :
a) aspirarea,spalarea si dezinfectarea pardoselilor zilnic;

b) spalarea si dezinfectarea pervazurilor de la geam ;


c) spalarea si dezinfectarea chiuvetelor, oginzilor si robinetilor ;
d) dezinfectarea pardoselilor zilnic cu un sistem care respecta cele mai severe norme de
ingiena si dezinfectie 99,8%;
e) spalarea si dezinfectarea usilor, clantelor de la usi, paturilor (pana la nivelul saltelei),
noptierelor in exterior, dulapurilor (in exterior), intrerupatoarelor electrice;
f) spalarea, dezinfectarea tuturor sifoanelor chiuvetelor si sifoanelor de pardoseala;
g) transportarea gunoiului menajer la rampa de gunoi;
k) transportarea gunoiului rezultat din actul medical la incaperea special amenajata ;
Pe Holuri
Operatiunile se presteaza de minim 3 ori pe zi iar din 2 in 2 ore se verifica si remediaza starea de
curatenie.
Se executa la program de intretinere zilnic
Operatiuni :
a) spalarea mecanizata a pardoselilor zilnic ;
b) dezinfectarea pardoselilor zilnic cu un sistem care respecta cele mai severe norme de
ingiena si dezinfectie 99,8% ;
c) spalarea usilor si dezinfectarea clantelor de la usi ;
d) transportarea gunoiului menajer la rampa de gunoi;
e) transportarea gunoiului rezultat din actul medical la incaperea special amenajata ;
Pe scari
Operatiunile se presteaza de minim 3 ori pe zi iar din 2 in 2 ore se verifica si remediaza
starea de curatenie.
Se executa la program de intretinere zilnic.
Operatiuni:
a) maturarea si spalarea pardoseli;
b) dezinfectia zilnica a pardoselilor;
c) golirea cosurilor de gunoi si a scrumierelor;
d) spalarea si dezinfectarea scarilor;
e) spalarea si dezinfecterea balustradei scarilor;
f) spalarea usilor si dezinfectarea clantelor de la usi si a usilor;
g) transportarea gunoiului menajer la rampa de gunoi;
h) transportarea gunoiului rezultat din actul medical la incaperea special amenajata;
In laboratoare (Anatomie patologica), Farmacie, Radiologie
Operatiunile se presteaza de minim 3 ori pe zi iar din 2 in 2 ore se verifica si remediaza
starea de curatenie.
Se executa la program de intretinere zilnic
Operatiuni:
a)spalarea pardoselilor;
b)dezinfectarea pardoselilor zilnic cu un sistem care respecta cele mai severe norme de
ingiena si dezinfectie 99,8%;
c)spalarea si dezinfectarea pervazurilor de la geam;
d)spalarea si dezinfectarea chiuvetelor, oglinzilor si robinetilor;
e)spalarea si dezinfectarea usilor, clantelor de la usi, paturilor (pana la nivelul saltelei),
noptierelor in exterior, dulapurilor (in exterior), intrerupatoarelor electrice;
f)spalarea, dezinfectarea tuturor sifoanelor chiuvetelor si sifoanelor de pardoseala;
g)transportarea gunoiului menajer la rampa de gunoi;
k)transportarea gunoiului rezultat din actul medical la incaperea special amenajata;
In saloanele de terapie intensiva

Operatiunile se presteaza de minim 3 ori pe zi iar din 2 in 2 ore se verifica si remediaza


starea de curatenie.
Se executa la program de intretinere zilnic
Operatiuni:
a)spalarea si dezinfectarea pervazurilor de la geam;
b)dezinfectarea pardoselilor zilnic cu un sistem care respecta cele mai severe norme de
ingiena si dezinfectie 99,8%;
c)spalarea si dezinfectarea chiuvetelor, oglinzilor si robinetilor;
d) spalarea si dezinfectarea usilor, clantelor de la usi, paturilor (pana la nivelul saltelei),
noptierelor in exterior, dulapurilor (in exterior), intrerupatoarelor electrice si frigiderilor (in
exterior);
e)spalarea, dezinfectarea tuturor sifoanelor chiuvetelor si sifoanelor de pardoseala;
f)transportarea gunoiului menajer la rampa de gunoi;
g)transportarea gunoiului rezultat din actul medical la incaperea special amenajata ;
NOTA: In toate aceste sectii cu risc maxim se vor folosi si dezinfectanti de nivel inalt, pentru
a asigura efectul sporicid.
In blocuri operatorii
Operatiunile se presteaza de minim 3 ori pe zi iar din 2 in 2 ore se verifica si remediaza
starea de curatenie.
Se executa la program de intretinere zilnic.
Operatiuni:
a)spalarea si dezinfectarea pervazurilor de la geam;
b)dezinfectarea pardoselilor zilnic cu un sistem care respecta cele mai severe norme de
ingiena si dezinfectie 99,8%;
c)spalarea si dezinfectarea chiuvetelor, oglinzilor si robinetilor ;
d) spalarea si dezinfectarea usilor, clantelor de la usi, paturilor (pana la nivelul saltelei),
noptierelor in exterior, dulapurilor (in exterior), intrerupatoarelor electrice si frigiderilor (in
exterior);
e)spalarea, dezinfectarea tuturor sifoanelor chiuvetelor si sifoanelor de pardoseala;
f)transportarea gunoiului menajer la rampa de gunoi;
g)transportarea gunoiului rezultat din actul medical la incaperea special amenajata ;

CURATENIA GENERALA SI DEZINFECTIA


Pentru toate sectoarele de activitate, la curatenia generala pe langa operatiunile de intretinere, se
vor executa urmatoarele operatiuni, cu o frecventa lunara:
a) aspirarea pereti si tavane
b) aspirarea instalatiilor de iluminat
c) spalarea si dezinfectarea tocurilor usi si tocuri gemuri
Trimestrial: spalare geamuri
In zonele cu risc ridicat, curatenia generala se executa saptamanal sau de cate ori este nevoie.
Reguli de intretinere a ustensilelor si mopurilor folosite pentru efectuarea curateniei :
Mopurile folosite se dezinfecteaza, se spala la masina de spalat automata prin fierbere la
90 de grade, dupa care sunt depozitate in cutii ermetic inchise impregnate cu solutie
dezinfectanta.
Ustensilele utilizate se spala, se curata (decontamineaza), se dezinfecteaza dupa fiecare
operatiune de curatenie si la sfarsitul programului de 8 ore. Curatarea si dezinfectia
ustensilelor complexe (aspirator, perii detasabile, manerul periilor, etc) se efectueaza in
functie de recomandarile producatorului.
Personalul care executa operatiunile de curatare si dezinfectie a materialelor de curatenie
va purta manusi de menaj sau manusi de latex nesterile.
Dezinfectia materialelor de curatenie utilizate se face saptamanal in spatiile fara risc
crescut, si dupa fiecare intrebuintare in spatiile cu risc crescut.
Ingrijitorul de curatenie in spitale va avea urmatoarele sarcini :
efectueaza zilnic curatenie in spatiul repartizat conforma planului de lucru
raspunde chemarii bolnavilor sau ale personalului medical in caz de urgenta pentru a
efectua activitati de curatenie.
efectueaza aerisirea saloanelor
curata si dezinfecteaza zilnic pardoselile, baile si wc-urile cu ustensile si materiale
folosite conforma codurile de culoare
curata mobilierul
transporta gunoiul si il depoziteaza in recipiente pentru evacuare, curata zilnic si
dezinfecteaza vasele in care se pastreaza si cu care se transporta gunoi
respecta regulile de igiena personala si poarta permanent echipamentul de lucru (daca
este cazul si de protectie) in perfecta stare de curatenie.
Supraveghetorul activitatii personalului raspunde de:
controlul permanent al indeplinirii obligatiilor de catre personalul din subordine
distribuirea materialelor si a echipamentelor cat si controlul utilizarii eficiente al acestora
controlul prezentei si luarea masurilor de completare a personalului in caz de absente
neprevazute
instruirea personalului nou angajat pentru insusirea cat mai rapida a sarcinilor de serviciu
inregistrarea si transmiterea eventualelor reclamatii ale pacientilor sau ale personalului
medical, privind activitatea nesatisfacatoare sau nesatisfacatoare sau actele de
indisciplina ale personalului din subordine, conducerii societatii
orice alte actiuni necesare bunului mers al activitatii
activitati intreprinse in situatii de urgenta: infectii nozocomiale, TBC, SIDA, etc.
CERINTE MINIME OBLIGATORII:

A. numarul de interventii pe zi si verificarea starii de curatenie conform


celor de mai jos:
In saloane
Operatiunile se presteaza de minim 4 ori pe zi, iar din 2 in 2 ore se verifica si remediaza starea
de curatenie
Se executa la program de intretinere zilnic
In bai si wc-uri
Operatiunile se presteaza de minim 6 ori pe zi, iar din ora in ora se verifica si remediaza starea de
curatenie.
Se executa la program de intretinere zilnic
In saloanele de terapie intensiva
Operatiunile se presteaza de minim 6 ori pe zi, iar din ora in ora se verifica si remediaza starea de
curatenie, sau la solicitare.
Se executa la program de intretinere zilnic
In sali de pansamente, camere de garda, cabinete consultatii
Operatiunile se presteaza de minim de 3 ori pe zi, iar din 2 in 2 ore se verifica si remediaza
starea de curatenie.
Se executa la program de intretinere zilnic
Pe holuri si scari
Operatiunile se presteaza de minim 3 ori pe zi, iar din 2 in 2 ore se verifica si remediaza starea de
curatenie.
Se executa in program de intretinere zilnic
In laboratoare
Operatiunile se presteaza de minim 3 ori pe zi, iar la solicitare se remediaza starea de curatenie
Se executa in program de intretinere zilnic
In birouri
Operatiunile se presteaza de minim 3 ori pe zi, iar la solicitare se remediaza starea de curatenie.
In blocuri operatorii
Operatiunilese executa conform protocoalelor sanitare in vigoare dupa fiecare opepratie, iar la
sfarsitul fiecarei zile se executa curatenia generala si dezinfectia ciclica.
Se executa in program de intretinere zilnic
B. dotarea cu masini pentru verificarea performantelor calitative,
echipamente si consumabile
Masini automate de spalat si aspirat pardoselile- min. 9 buc
Masina monodisc pentru frecat si lustruit pardoselile folosita la curatenii generale-min. 2
buc
Masina injectie extractie pentru curatat mocheta- 8 buc
Aspiratoare de capacitate mare pentru aspirare umeda si uscata-min. 18 buc
Masina monodisc pentru curatat trepte folosita la curatenii generale-1 buc
Crucior profesional transport materiale curatenie -min. 80 buc
Masina de spalat pentru spalarea, dezinfectia si uscarea materialului moale folosit in
activitatea de curatenie: min. 1 buc.
Se va prezenta dovada (contract, factura) ca ofertantul detine in proprietate/comodat/chirie,
utilajele mentionate
Echipamente si consumabile:
- Suport mop + coada mop inox (durabila, uor de ntreinut, poate fi, in funcie de necesitai:
standard, zet - soluie ergonomica, telescopica - pentru zone greu accesibile) minim 300
buc/lunar.
Proprieti suport mop:
- grad mare de mobilitate;
- sistem foarte uor de schimbare a mopurilor;
- suport solid din polipropilena rezistent la chimicale;
- nchiztor magnetic din inox;

- bun contact cu pardoseala;


- profunda aciune de curare.
- Laveta microfibra - grad ridicat de curare, rezistenta minim 500 buc/culoare/lunar
Microfibra: 100% microfbra<l dtex (l g= 10 Km)
Compoziie: 70% Poliamida (PA) si 30% Poliester (PES)
Precizri:
-prestatorul are obligaia de a introduce codul de culori pentru lavete, pe zone de aplicare in
functie de protocolul stabilit;
-prestatorul are obigatia de implementa un sistem de splare ( sistem automat masini ) si
dezinfectare pentru mopuri si lavete.
- Mopuri microfibra minim 600 buc/luna
Compoziie: 2/3 Poliester si 1/3 Bumbac
Alte materiale de curatenie : bureti, perii, hartie, sapun lichid etc in functie de
activitatea zilnica.
Perii cu manere telescopate min 30 buc/an
Maturi min 160 buc/luna, farase
galeti -50 buc/luna
-Saci polietilena sau cutii plastic pentru colectarea si transportul materialelor utilizate la
curatenie (pentru mopuri si lavete ) in functie de activitatea zilnica.
Necesar estimativ saci mici= 25 000 bucati
Necesar sapun lichid=50 litri/luna
Necesar sapun solid = 1400 buc /luna
Hartie igienica = 2500 role
(necesarul de hartie ingienica si sapun a fost calculat la numarul de personal al autoritatii
contractante)
C. Procedura de dezinfectare 99,80% :
Dezinfectarea pardoselilor zilnic, cu un sistem care respecta cele mai severe norme de
igiena si dezinfectie 99,80%.
Fiecare incapere se va dezinfecta cu un mop unic, complet dezinfectat si impregnat cu
solutie dezinfectanta. Chiar daca acest mop nu s-a murdarit, dupa fiecare incapere va fi schimbat,
pentru o dezinfectie 99,80%
Solutia dezinfectanta folosita este contra bacteriilor, ciupercilor, virusilor, micobacteriilor.
Dezinfectia si curatarea se fac intr-un singur proces de munca. Detergentii folositi nu
provoaca iritari ale pielii, au miros placut.
D. Tehnologii moderne de curatare
Sistem de curatare si intretinere a unitatilor sanitare aplicabil in spatiul UE; se preiau normativele
si consumurile stabilite in legislatia Uniunii Europene.
-toate procesele de curatenie respecta codul culorilor pentru lavete, bureti, mopuri etc ; astfel
incat vom avea albastru la zona birouri, mobilier; rosu in zone cu risc ridicat (wc); galben pentru
obiecte sanitare si oglinzi; verde pentru oficii, sali de mese.
-Utilaje cu randamente mari de curatare a pardoselilor, ajungand la randamente de pana la 1700
mp/ora.
E. Numar mare de personal specializat alocat
-personalul atent selectionat este instruit atat la angajare, cat si periodic, fiind la curent cu cele
mai noi metode de curatare si intretinere a spatiilor. Se va asigura un numar de cel putin 160
agenti curatenie si 7 supraveghetori 7 zile/saptamana ( program 06,00 22,00).
Repartizarea se va face conform Normativului de personal stabilit de Ordinul Ministrului
Sanatatii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala
spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice
nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal .

F. Cerinte minime obligatorii pentru dezinfectantii ce urmeaza a se utiliza in actiunea de


dezinfectie:

DEZINFECTANT DE NIVEL INALT - CARACTERISTICI TEHNICE:


S realizeze dezinfectia si curatarea simultana a suprafetelor din diverse materiale. Sa poata fi
utilizat si pentru mobilier si aparatura medicala din blocul operator
S poat fi utilizatla la fel ca si pentru dezinfectia de nivel inalt in zonele cu risc crescut; sa
fie avizat pentru dezinfectia terminala (ciclica).
Produsul sa fie biodegradabil
Stabilitate in concentratia uzuala in contact cu materia organica
Sa prezinte spectru larg de actiune : bactericid (SR EN 1040, SR EN 1276, EN 13727, 14561) ,
fungicid (EN 1275, SR EN 1650, SR EN 13624, 14562), virucid (EN14476), micobactericid
( EN 14348 , 14563), sporicid SR EN 14347, SR EN 13704 ; timp de dezinfectie la 30 min
In solutie de lucru, sa nu corodeze suprafetele, sa nu pateze, sa nu fie lipicios
Sa nu fie toxic

Produsul trebuie sa prezinte:


- Sa fie avizat sanitar ca produs biocid, conform HG 956/2005, aviz sanitar valabil la data
depunerii ofertelor sau dovada prelungirii avizului sanitar conform Ordinului comun nr.
10/368/11/2010 al MS, MMP i ANSVSA, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor
biocide care sunt plasate pe pia pe teritoriul Romniei;
- Sa prezinte Referat de Evaluare sau Referat de Expertiza Tehnica, emis de Comisia Nationala
pentru Produse Biocide, din care sa rezulte efectul biocid sau Aviz transcris conform Ordinului
comun nr. 10/368/11/2010 al MS, MMP i ANSVSA, privind aprobarea procedurii de avizare a
produselor biocide care sunt plasate pe pia pe teritoriul Romniei.
- Sa prezinte fisa de securitate conform regulamentului CE 1907:2006, fia tehnic conform HG
545/2008 art.73, eticheta produsului privind compoziia produsului i instruciunile de utilizare
n limba romn (conform HG 956/2005, cap.16).
- Productorul s prezinte Certificate de calitate eliberate de organisme autorizate (ISO),
Certificat de calitate, Declaratie de conformitate
- S prezinte rapoarte de testare a eficacitatii biocide a produsului, efectuate conform
standardelor europene
- Prospecte ale producatorului cu specificatiile tehnice;
- Sa nu contina: iod, alcooli, formaldehida;
- Eticheta produsului privind compozitia si instructiunile de utilizare in limba romana;
- Dilutia produsului concentrat pompa dozimetrica /bidon sau alta unitate de masura /bidon;

DEZINFECTANT DE NIVEL SCAZUT/MEDIU PENTRU SUPRAFETE si APARATURA


MEDICALA - CARACTERISTICI TEHNICE:
S realizeze dezinfectia si curatarea simultana a suprafetelor din diverse materiale :linoleum,
mozaic, cauciuc, metal, plastic, ceramica, dar si pentru dezinfectia echipamentelor/aparaturii
S poat fi utilizatla la fel ca si pentru dezinfectia de nivel scazut/mediu; sa fie avizat pentru
dezinfectia microaeroflorei

Produsul sa fie biodegradabil


Stabilitate in concentratia uzuala in contact cu materia organica
Sa prezinte spectru larg de actiune : bactericid (SR EN 1040, SR EN 1276, EN 13727, 14561),
fungicid (EN 1275, SR EN 1650, SR EN 13624, 14562), virucid (EN14476), micobactericid
( EN 14348 , 14563) ; timp de dezinfectie la 60 min
In solutie de lucru sa nu corodeze suprafetele, sa nu pateze, sa nu fie lipicios
Sa nu fie toxic
Produsul trebuie sa prezinte:
- Sa fie avizat sanitar ca produs biocid, conform HG 956/2005, aviz sanitar valabil la data
depunerii ofertelor sau dovada prelungirii avizului sanitar conform Ordinului comun nr.
10/368/11/2010 al MS, MMP i ANSVSA, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor
biocide care sunt plasate pe pia pe teritoriul Romniei;
- Sa prezinte Referat de Evaluare sau Referat de Expertiza Tehnica, emis de Comisia Nationala
pentru Produse Biocide, din care sa rezulte efectul biocid sau Aviz transcris conform Ordinului
comun nr. 10/368/11/2010 al MS, MMP i ANSVSA, privind aprobarea procedurii de avizare a
produselor biocide care sunt plasate pe pia pe teritoriul Romniei.
- Sa prezinte fisa de securitate conform regulamentului CE 1907:2006, fia tehnic conform HG
545/2008 art.73, eticheta produsului privind compoziia produsului i instruciunile de utilizare
n limba romn (conform HG 956/2005, cap.16).
- Productorul s prezinte Certificate de calitate eliberate de organisme autorizate (ISO),
Certificat de calitate, Declaratie de conformitate
- S prezinte rapoarte de testare a eficacitatii biocide a produsului, efectuate conform
standardelor europene
Prospecte ale producatorului cu specificatiile tehnice;
Sa nu contina: iod, alcooli, formaldehida;
Eticheta produsului privind compozitia si instructiunile de utilizare in limba romana;
Dilutia produsului concentrat pompa dozimetrica /bidon sau alta unitate de masura
/bidon.
DEZINFECTANT RAPID PENTRU SUPRAFEE I ECHIPAMENTE MEDICALE
DEZINFECTANT
RAPID
GATA PREPARAT
SI din
APARATURA
Sa poata
fii aplicat prin
pulverizare
pe suprafete PENTRU
inerte de SUPRAFETE
dimensiuni mici
materiale
diferite ( plastic,cauciuc,sticla ,lemn vopsit ,pal melaminat) in zone de risc inalt. Sa poata fi
utilizat si pentru mobilier si aparatura medicala din blocul operator
Sa prezinte spectru larg de actiune: bactericid (SR EN 1040, SR EN 1276; SR EN 13727, SR
EN 14561) , fungicid (SR EN 1275, SR EN 1650, SR EN 13624, SR EN 14562), virucid
( HBV, HIV, HCV, SR EN 14476, H1+A1), mycobactericid (SR EN 14348, SR EN 14563),
sporicid SR EN 13704
Timp de actiune pt eficacitate biocida pe tot spectrul solicitat maximum 3 min .
Substante active: alcooli in concentratie de minimum 60% in combinatie cu alte substante
dezinfectante
- Sa fie avizat sanitar ca produs biocid, conform HG 956/2005, aviz sanitar valabil la data
depunerii ofertelor sau dovada prelungirii avizului sanitar conform Ordinului comun nr.
10/368/11/2010 al MS, MMP i ANSVSA, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor
biocide care sunt plasate pe pia pe teritoriul Romniei;
- Sa prezinte Referat de Evaluare sau Referat de Expertiza Tehnica, emis de Comisia Nationala
pentru Produse Biocide, din care sa rezulte efectul biocid sau Aviz transcris conform Ordinului

comun nr. 10/368/11/2010 al MS, MMP i ANSVSA, privind aprobarea procedurii de avizare a
produselor biocide care sunt plasate pe pia pe teritoriul Romniei.
- Sa prezinte fisa de securitate conform regulamentului CE 1907:2006, fia tehnic conform HG
545/2008 art.73, eticheta produsului privind compoziia produsului i instruciunile de utilizare
n limba romn (conform HG 956/2005, cap.16).
- Productorul s prezinte Certificate de calitate eliberate de organisme autorizate (ISO),
Certificat de calitate, Declaratie de conformitate
- S prezinte rapoarte de testare a eficacitatii biocide a produsului, efectuate conform
standardelor europene
Prospecte ale producatorului cu specificatiile tehnice;
Sa nu contina clor, iod, formaldehida;
Eticheta produsului privind compozitia produsului si instructiunile de utilizare sa fie in limba
Romana;
Conditii de livrare: produsul sa fie livrat in flacoane de maximum 1 litru impreuna cu pompa
pulverizatoare.
DEZINFECTANTI PE BAZA DE CLOR
Sa poata fi utilizat pentru dezinfectia grupurilor sanitare si a materialelor de curatenie intre
utilizari
Stabil si compact la depozitare
Spectrul antimicrobian : bactericid (SR EN 1040, SR EN 1276, SR EN 13623), micobactericid
(SR EN 14348), virucid (SR EN 14476 ), fungicid (SR EN 1275, SR EN 1650), sporicid (SR EN
13704) .
Substanta activa : dichloroisocianurat de sodiu
Rezistenta la inactivare de catre materia organica
Produsul trebuie sa prezinte:
- Sa fie avizat sanitar ca produs biocid, conform HG 956/2005, aviz sanitar valabil la data
depunerii ofertlor sau dovada prelungirii avizului sanitar conform Ordinului comun nr.
10/368/11/2010 al MS, MMP i ANSVSA, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor
biocide care sunt plasate pe pia pe teritoriul Romniei;
- Sa prezinte Referat de Evaluare sau Referat de Expertiza Tehnica, emis de Comisia Nationala
pentru Produse Biocide, din care sa rezulte efectul biocid sau Aviz transcris conform Ordinului
comun nr. 10/368/11/2010 al MS, MMP i ANSVSA, privind aprobarea procedurii de avizare a
produselor biocide care sunt plasate pe pia pe teritoriul Romniei.
- Sa prezinte fisa de securitate conform regulamentului CE 1907:2006, fia tehnic conform HG
545/2008 art.73, eticheta produsului privind compoziia produsului i instruciunile de utilizare
n limba romn (conform HG 956/2005, cap.16).
- Productorul s prezinte Certificate de calitate eliberate de organisme autorizate (ISO),
Certificat de calitate, Declaratie de conformitate
- S prezinte rapoarte de testare a eficacitatii biocide a produsului, efectuate conform
standardelor europene - Sa fie avizat sanitar ca produs biocid, conform HG 956/2005, aviz
sanitar valabil la data depunerii ofertelor sau dovada prelungirii avizului sanitar conform
Ordinului comun nr. 10/368/11/2010 al MS, MMP i ANSVSA, privind aprobarea procedurii
de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe pia pe teritoriul Romniei;
- Sa prezinte Referat de Evaluare sau Referat de Expertiza Tehnica, emis de Comisia Nationala
pentru Produse Biocide, din care sa rezulte efectul biocid sau Aviz transcris conform Ordinului
comun nr. 10/368/11/2010 al MS, MMP i ANSVSA, privind aprobarea procedurii de avizare a
produselor biocide care sunt plasate pe pia pe teritoriul Romniei.

- Sa prezinte fisa de securitate conform regulamentului CE 1907:2006, fia tehnic conform HG


545/2008 art.73, eticheta produsului privind compoziia produsului i instruciunile de utilizare
n limba romn (conform HG 956/2005, cap.16).
- Productorul s prezinte Certificate de calitate eliberate de organisme autorizate (ISO),
Certificat de calitate, Declaratie de conformitate
- S prezinte rapoarte de testare a eficacitatii biocide a produsului, efectuate conform
standardelor europene
Certificate de calitate eliberate de organismele autorizate.
Ambalare : flacon
Forma de prezentare : tablete
Eticheta produsului privind compozitia produsului si instructiunile de utilizare sa fie in limba
romana
Prestatorul are obligatia de a utiliza in procesul de curatenie numai dezinfectanti care
respecta specificatiile tehnice de mai sus, substante autorizate de MS (comisia de biocide),
ecologice si sa corespunda standardelor CE de calitate si va prezenta un set de documente (aviz,
referat de evaluare, fisa tehnica de securitate, certificate de calitate etc, dupa caz) al fiecarui
produs utilizat in activitatea de curatenie autoritatii contractante. Pentru dezinfectanti se vor
prezenta in mod obligatoriu si eliminatoriu:
- copii ale avizelor sanitare eliberate de Comisia Nationala pentru Produse
Biocide, semnate si stampilate CONFORM CU ORIGINALUL din care sa reiasa
activitatea biocida a produselor conform cerintelor din specificatiile tehnice;
- copii ale fiselor de securitate ale produselor semnate si stampilate CONFORM
CU ORIGINALUL.
- mostre ale produselor dezinfectante.
- pentru garantia autoritatii contractante legata de faptul ca produsele
dezinfectante cuprinse in oferta vor fi cele care se vor utiliza in prestarea
serviciului, se va prezenta declaratie pe proprie raspundere ca la data semnarii
contractului

subsecvent

operatorul

economic

va

prezenta

acordul

producatorului/distribuitorului de furnizare a produselor dezinfectante ofertate.


Serviciul achizitii
Ec.Gheorghe Carmen