Sunteți pe pagina 1din 10
1 37. Determinati solutia problemei Cauchy 38. Sa se rezolve ecuatia diferentiala : 2 39.
1
37.
Determinati solutia problemei Cauchy
38.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala :
2
39.
Sa se rezolve problema Cauchy :
3
40.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala :
4
41.
Sa se rezolve ecuatia cu variabile separabile :
5
42.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala :
6
43.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala :
7
44.
Folosind eventual schimbarea de functie
sa se transforme si sa se rezolve ecuatia :
8
46.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala :
10
47.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala :
11
48.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala :
12
49.
Sa se rezolve ecuatiile diferentiale:
13
50.
Sa se rezolve ecuatia cu variabile separabile:
14
51.
Sa se integreze:
15
52.
Sa se rezolve ecuatia cu variabile separabile:
16
53.
Sa se gaseasca solutia particulara a ecuatiei diferentiale:
17
care satisface conditia initiala
54.
Sa se gaseasca solutia problemei Cauchy:
18
a.
a.
c. d.
c.
d.

b.

b(ax+by+c)+a=C

b. b(ax+by+c)+a=C

b.

b.

c.

c.

d.

d.

c.

c.  
 

a.

a.

c.

c.

d.

d.  
 

b.

b.  
 

b.

b.  
 

c.

c.  
c.  
 

a.

a.

c.

c.  
 

b.

b.  
 
55. Sa se determine curba integrala a ecuatiei diferentiale: 19 care trece prin punctul 56.
55.
Sa se determine curba integrala a ecuatiei diferentiale:
19
care trece prin punctul
56.
Utilizând schimbarea de functie
sa se rezolve ecuatia diferentiala:
20
57.
Utilizând, eventual, schimbarea de functie
, sa se rezolve ecuatia
21
diferentiala:
22
58.
Sa se integreze:
59.
Sa se determine solutia problemei Cauchy:
23
60.
Sa se determine curba integrala a ecuatiei diferentiale:
24
care satisface conditia initiala:
61.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala:
25
62.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala:
26
63.
Rezolvati problema Cauchy:
27/31
64.
Sa se rezolve problema Cauchy:
28
65.
Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:
29
66.
Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:
30
68.
Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:
32
33
69.
Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:
70.
Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:
34
d.
d.

a.

a.

d.

d.

a.

a.

b.

b.  
 

c.

c.  
 

d.

d.

a.

a.  
 

c.

c.  
 

d.

d.  
 

a.

a.  
 

b.

b.  
b.  
 

a.

a.  
 

a.

a.

b.

b.  
 
71. Sa se integreze ecuatia lui Bernoulli: 35 72. Sa se integreze ecuatia lui Bernoulli:
71.
Sa se integreze ecuatia lui Bernoulli:
35
72.
Sa se integreze ecuatia lui Bernoulli:
36
74.
Integrati ecuatia lui Bernoulli:
37
38
75.
Rezolvati problema Cauchy
76.
Sa se integreze ecuatia neliniara:
40
reducând-o la o
ecuatie
de tip Bernoulli sau una liniara cu ajutorul schimbarii de functie:
77.
Sa se reduca ecuatia neliniara:
41
la
o
ecuatie
de
tip
Bernoulli
sau
una
liniara
cu
ajutorul
schimbarii
de
functie:
78.
Sa se reduca ecuatia neliniara:
42
la
o
ecuatie
de
tip
Bernoulli
sau
una
liniara
cu
ajutorul
schimbarii
de
functie:
79.
Sa se rezolve ecuatia neliniara:
43
reducând-o la o
ecuatie
de tip Bernoulli sau una liniara cu ajutorul schimbarii de functie:
44
80.
Saa se rezolve ecuatia diferentiala:
82.
Utilizând schimbarea de functie necunoscuta
sa se rezolve ecuatia diferentiala
48
83.
Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:
49
84.
Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:
50
51
85.
Sa se rezolve ecuatia:
86.
Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:
52
87.
Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:
53?
88.
Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:
54
considerând
ca functie necunoscuta.
89.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala liniara:
55
d. a. d.
d.
a.
d.

a.

a.  
 

c.

c.  
 

d.

d.

b.

b.

b.

b.
d. c. b.
d.
c.
b.

c.

c.
a. a.
a.
a.

b.

b.

c.

c.

a.

a.
90. Sa se rezolve ecuatia diferentiala: 56 91. Utilizând, eventual, schimbarea de functie particulara a
90.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala:
56
91.
Utilizând, eventual, schimbarea de functie
particulara a problemei:
, sa se determine solutia
57
92.
Sa se rezolve ecuatia liniara:
58
93.
Sa se integreze ecuatia:
59
94.
Sa se integreze ecuatia liniara:
60
95.
Sa se integreze ecuatia liniara:
61
96.
Sa se determine solutia problemei Cauchy:
62
97.
Sa se determine curba integrala a ecuatiei diferent
63
care trece prin originea axelor de coordonate
98.
Sa se integreze:
64
99.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala liniara:
65
100.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala:
66
101.
Sa se determine solutia particulara a ecuatiei liniare:
67
care satisface conditia initiala
102.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala:
68
103.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala:
69
104.
Sa se integreze ecuatia liniara:
70
105.
Sa se integreze ecuatia liniara:
71
106.
Sa se rezolve problema Cauchy:
72?
,

a.

a.
c.
c.

d.

d.
a.
a.
b. c.
b.
c.
d.
d.
a.
a.

b.

b.

c.

c.  
 

a.

a.  
 
a.
a.

a.

a.

a.

a.

b.

b.

a.

a.

a.

a.
107. Sa se determine solutia particulara a ecuatiei care satisface conditia: 73 pentru 108. Sa
107.
Sa se determine solutia particulara a ecuatiei
care satisface conditia:
73
pentru
108.
Sa se rezolve problema Cauchy:
74
75
109.
Sa se rezolve problema la limita:
110.
Sa se integreze:
76
111.
Sa se integreze:
77
112.
Sa se rezolve ecuatia liniar
78
113.
Sa se determine solutia problemei Cauc
79
114.
Sa se integreze eciatia diferentiala reductibila la o ecuatie omog
80
115.
Sa se rezolve problema Cauchy:
81?
116.
Sa se integreze ecuatia:
82
118.
Sa se rezolve problema Cauchy:
84
119.
Sa se integreze:
85
120.
Sa se rezolve ecuatia liniara:
86
121.
Sa se rezolve problema Cauchy:
87
122.
Sa se rezolve ecuatia liniara:
88
123.
Sa se rezolve ecuatia liniara:
89
c. a.
c.
a.
a.
a.

a.

a.

b.

b.  
b.  
 

c.

c.  
 

d.

d.  
 

a.

a.

b.

b.  
 

a.

a.  
 

a.

a.  
 

b.

b.  
 

c.

c.

d.

d.  
 

b.

b.  
 

d.

d.
124. Determinati solutia problemei Cauchy: c. 90 125. Sa se gaseasca solutia particulara a ecuatiei:
124.
Determinati solutia problemei Cauchy:
c.
90
125.
Sa se gaseasca solutia particulara a ecuatiei:
a.
91
care satisface conditia initiala
126.
Sa se integreze ecuatia liniara:
b.
92
127.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala omogena:
a.
,
93
129.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala:
c.
95
130.
Sa se integreze:
a.
96
131.
Sa se integreze:
b.
97
132.
Sa se integreze ecuatia omogena:
c.
98
133.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala omogena:
d.
99
134.
Sa se integreze ecuatia diferentiala:
a.
100
30.
Sa se integreze:
c.
120?
31.
Sa se integreze:
c.
121
32.
Sa se integreze:
d.
122
33.
Sa se integreze:
a.
123
34.
Sa se integreze:
b.
124
35.
Sa se gaseasca integrala generala a ecuatiei:
b.
125
36.
Sa se gaseasca solutia particulara a ecuatiei diferentiale:
d.
126
care satisface conditia initiala
27.
Sa se integreze:
a.
127
28. Sa se integreze: 128 29. Sa se determine curba integrala a ecuatiei: 129 care
28.
Sa se integreze:
128
29.
Sa se determine curba integrala a ecuatiei:
129
care trece prin punctul
17.
Sa se gaseasca integrala generala a ecuatiei:
130
18.
Sa se rezolve ecuatia diferentiala:
131
19.
Sa se gaseasca familia de curbe integrale care satisface ecuatia diferentiala:
132
20.
Sa se integreze:
133
21.
Sa se integreze:
134
folosind eventual schimbarea de functie şi variabila independenta
22.
Sa se afle solutia generala a ecuatiei diferentiale:
135
23.
Sa se gaseasca solutia generala a ecuatiei diferentiale:
folosind schimbarea de functie şi de variabila independenta:
136
24.
Sa se integreze ecuatia diferentiala:
137
folosind schimbarea de functie şi de variabila independenta:
25.
Sa se integreze ecuatia diferentiala:
138
utilizând schimbarea de functie
26.
Sa se determine parametrul real
pentru care schimbarea de functie
139
aduce ecuatia diferentiala
la o ecuatie omogena

b.

b.

c.

c.

d.

d.  
d.  
 

a.

a.  
 

b.

b.  
 

c.

c.

d.

d.

a.

a.

b.

b.  
 

d.

d.  
 

c.

c.
a.
a.
c. 12. Utilizând schimbarea de functie sa se rezolve ecuatia diferentiala: 140 13. Sa se
c.
12.
Utilizând schimbarea de functie
sa se rezolve ecuatia diferentiala:
140
13.
Sa se precizeze valoarea parametrului real
astfel încât schimbarea de fun
d.
141
aduce ecuatia diferentiala:
a.
14.
Utilizând schimbarea de functie
sa se rezolve ecuatia diferentiala
142
15.
Sa se integreze sistemul de ecuatii:
c.
143
16.
Sa se integreze sistemul de ecuatii:
a.
144
7.
Sa se rezolve problema Cauchy:
d.
150
9.
Sa se rezolve ecuatia lui Bernoulli:
d.
152
a.
155
1.
Sa se integreze ecuatia diferentiala liniara cu coeficienti constanti:
a.
3.
Sa se integreze ecuatia diferentiala liniara cu coeficienti constanti:
157
a.
4.
Sa se integreze ecuatia diferentiala liniara cu coeficienti constanti:
158
5.
Sa se integreze ecuatia diferentiala liniara cu coeficienti constanti:
159
a.
6.
Sa se integreze ecuatia diferentiala:
a.
160
TRUE/FALSE
135.
O ecuatie de tip Bernoulli se poate reduce prin substitutia
la o ecuatie liniara.
135T
TRUE
136.
O ecuatie de tip Bernoulli are forma gene
136T
TRUE
137T
137.
In cazul ecuatiilor de tip Bernoulli se face substitutia :
TRUE
 

138.

Solutia generala a unei ecuatii liniare este de forma:

   

138T

y=

y=
 

TRUE

 

139.

Solutia generala a ecuatiei

Solutia generala a ecuatiei este:

este:

   

139T

?
?

TRUE

140T

140.

Cu substitutia y=xu(x), o ecuatie diferentiala de ordin întâi omogena se poate reduce la o ecuatie cu variabile separabile.

TRUE

141

141.

Cu substitutia y=xu(x), o ecuatie diferentiala de ordin întâi omogena se poate reduce la o ecuatie de tip Bernoulli.

FALSE

F

142

142.

Cu substitutia y=xu(x), o ecuatie diferentiala de ordin întâi omogena se poate reduce la o ecuatie liniara.

FALSE

F

 

143.

Solutia generala a unei ecuatii liniare este de forma:

   

143

 

FALSE

F

 

y=

y=
 

144

144.

In cazul ecuatiilor de tip Bernoulli se face substitutia :

144 144. In cazul ecuatiilor de tip Bernoulli se face substitutia :   FALSE
 

FALSE

F

145

145.

O ecuatie liniara are forma generala

   

F

F FALSE

FALSE

 

146

146.

O ecuatie de tip Bernoulli are forma generala:

   

F

F FALSE

FALSE

147

147.

O ecuatie de forma y’=f cu a,b,c,m,n,p

O ecuatie de forma y’=f

cu a,b,c,m,n,p

O ecuatie de forma y’=f cu a,b,c,m,n,p

se poate reduce la o ecuatie liniara.

FALSE

F

148T

148.

O ecuatie de forma y’=f cu a,b,c,m,n,p

O ecuatie de forma y’=f

cu a,b,c,m,n,p

O ecuatie de forma y’=f cu a,b,c,m,n,p

se poate reduce la o ecuatie omogena.

TRUE

149T

149.

O ecuatie liniara are forma generala

 

TRUE

149. O ecuatie liniara are forma generala   TRUE 150T 150. Ecuatiile diferentiale de forma F(

150T

150.

Ecuatiile diferentiale de forma F( ,…, .
Ecuatiile diferentiale de forma F(
,…,
.

se integreaza notând

 

TRUE

151T

151.

O ecuatie de tip Euler se reduce la o ecuatie cu coeficienti constanti prin schimbarea de variabila |x|=

O ecuatie de tip Euler se reduce la o ecuatie cu coeficienti constanti prin schimbarea de

TRUE

152

152.

O ecuatie de tip Bernoulli are forma generala:

   

F

F FALSE

FALSE

153

153.

O ecuatie de tip Bernoulli are forma generala:

   

F

F FALSE

FALSE

154

154.

O ecuatie liniara are forma generala

   

F

F FALSE

FALSE

155

   

FALSE

F

155.

In cazul ecuatiilor de tip Bernoulli se face substitutia: y=xu(x)

   

156T

156.

In cazul ecuatiilor diferentiale de ordin intai omogene se face substitutia

In cazul ecuatiilor diferentiale de ordin intai omogene se face substitutia
 

TRUE

157

157.

In cazul ecuatiilor diferentiale de ordin intai omogene se face substitutia

In cazul ecuatiilor diferentiale de ordin intai omogene se face substitutia
 

FALSE

F

 

158

158.

In cazul ecuatiilor diferentiale de ordin intai omogene se face substitutia |x|=

In cazul ecuatiilor diferentiale de ordin intai omogene se face substitutia |x|=
 

FALSE

F

159

159.

Cu substitutia y=xu(x), o ecuatie cu variabile separabile se poate reduce la o ecuatie omogena.

FALSE

F

160T

160.

Solutia singulara a unei ecuatii diferentiale se regaseste in solutia generala.

 

TRUE

161T

 

TRUE

161.

Solutia generala a unei ecuatii diferentiale de ordin intai este formata dintr-o familie de curbe.

162

162.

Solutia generala a unei ecuatii diferentiale de ordin intai este formata dintr-o familie de suprafete.

FALSE

F

 

163.

Solutia generala a ecuatiei

  163. Solutia generala a ecuatiei este:    

este:

   

163T

163T TRUE

TRUE