Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 10


Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea numrului maxim de posturi pentru asistenii personali, precum i numrul de
indemnizaii care se vor acorda persoanelor cu handicap grav pentru anul 2015
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina extraordinar din data de 18.12.2014, avnd n vedere
urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nr.9033/04.12.2014 prezentat de doamna Copil PaulaGianina, inspector I principal n cadrul Compartimentului Asisten Social al Primriei Comunei Periam
prin care se solicit aprobarea numrului maxim de posturi pentru asistenii personali ncepnd cu anul
2015;
- prevederile art.2 i art.6 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
condiiile de ncadrare, drepturile i obligaiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri
publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.39-40 i urmtoarele din Legea nr.448/2006 privind protecia i promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Regulamentul de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul art.36 alin.2 lit.a i d, art.36 alin.3 lit. b, art.36 alin.6 lit.a pct.2, art.45 alin.1 i art.115
alin.1 litera b din Legea 215/2001, privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,

HOTRTE:
Art.1. Pentru anul 2015, se aprob numrul maxim de posturi pentru asistenii personali, precum
i numrul de indemnizaii care se vor acorda persoanelor cu handicap grav, dup cum urmeaz:
- un numr de 50 de posturi pentru asistenii personali ai persoanelor cu handicap grav,
posturi prevzute distinct la nivelul Primriei Comunei Periam;
- un numr de 20 indemnizaii acordate persoanelor cu handicap grav (sau dup caz,
prinilor sau reprezentanilor legali ai copilului cu handicap grav ori reprezentantului legal al
adultului cu handicap grav).
1

Art.2. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul primar Dumitra


Cornel, Compartimentul Financiar-contabil, impozite i taxe, precum i Compartimentul Asisten social
din cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe;
- Compartimentului Asisten social;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

STRUTINSCHI RODICA

_______________________________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 96 din 18.12.2014

S-ar putea să vă placă și