Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 10


Prezeni: 10
Pentru: 9
mpotriv: x
Abineri: 1

HOTRREA
privind aprobarea proiectului Programului Anual al Achiziiilor Publice pentru anul 2015

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 18.12.2014, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.9234/11.12.2014 prezentat de
domnul Mirea Cristian-Manuel, inspector I principal responsabil cu achiziiile publice n cadrul
Primriei Comunei Periam, prin care solicit Consiliului Local aprobarea proiectului Programului
anual al achiziiilor publice pentru anul 2015;
- proiectul Programului anual al achiziiilor publice pentru anul 2015 nregistrat la Primria
Comunei Periam sub nr.9230/11.12.2014;
- prevederile O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.3 alin.1 lit.a i art.4 alin.1-3 din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din O.U.G.
nr.34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. b, ale art. 36 alin.4 lit.d i lit.e, ale art.45 alin.1, precum i
ale art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art. 1. Se aprob proiectul Programului Anual al Achiziiilor Publice pentru anul 2015 la
nivelul Comunei Periam, conform Anexei nr. 1, care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. n msura n care se vor aloca i alte sume care s sprijine bugetul local al Comunei
Periam pe parcursul anului 2015 i vor fi realizate i alte achiziii care nu sunt prevzute n proiectul
1

Programului Anual al Achiziiilor Publice pentru anul 2015, acestea vor fi cuprinse n Lista anex,
conform Anexei nr. 2, care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.3. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va nsrcina domnul primar Dumitra
Cornel, domnul Mirea Cristian-Manuel, inspector I principal responsabil cu achiziiile publice n
cadrul Primriei Comunei Periam, doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent contabil n
cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Domnului Mirea Cristian-Manuel, inspector I principal responsabil cu achiziiile
publice;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent contabil n cadrul Primriei
Comunei Periam;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

STRUTINSCHI RODICA

____________________________________

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 98 din 18.12.2014

S-ar putea să vă placă și