Sunteți pe pagina 1din 16

Anexa nr.

1
la H.C.L.nr.100 din 18.12.2014

TABLOUL
cuprinznd valorile impozabile, impozitele i taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum i amenzile
aplicabile ncepnd cu anul fiscal 2015
I. CODUL FISCAL TITLUL IX Impozite i taxe locale
VALORILE IMPOZABILE PREVZUTE LA ART. 251, ALIN. (3), IMPOZITELE I TAXELE LOCALE CARE CONSTAU NTR-O
ANUMIT SUM N LEI I CARE SE INDEXEAZ/AJUSTEAZ ANUAL, N CONDIIILE ART. 292 I RESPECTIV ART. 295, ALIN.
(12), PRECUM I AMENZILE POTRIVIT ART. 297, ALIN. (7)
CAPITOLUL II IMPOZITUL I TAXA*) PE CLDIRI
A. Persoane fizice
VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafa construit desfurat la cldiri, n cazul persoanelor fizice
Art. 251 alin. (3)
NIVELURILE APLICATE N ANUL FISCAL
NIVELURILE APLICABILE
2014
ncepnd cu anul FISCAL 2015
Valoarea impozabil
Valoarea impozabil
2
- lei/m - lei/m2Cu
Fr
Cu
Fr
Tipul cldirii
instalaii de ap,
instalaii de ap,
instalaii de ap,
instalaii de ap,
canalizare, electrice i
canalizare, electricitate
canalizare,
canalizare,
nclzire [condiii
sau nclzire
electrice i
electricitate sau
cumulative]
nclzire [condiii
nclzire
cumulative]
0
A. Cldiri cu cadre din beton armat sau cu perei
exteriori din crmid ars sau orice alte materiale
rezultate n urma unui tratament termic i/sau chimic
B. Cldiri cu pereii exteriori din lemn, din piatr
natural, din crmid nears, din vltuci sau din
orice materiale nesupuse unui tratament termic i/sau
chimic
C. Cldire-anex cu cadre din beton armat sau cu
perei exteriori din crmid ars sau din din orice

1
935

2
555

3
935

4
555

254

159

254

159

159

143

159

143
1

alte materiale rezultate n urma unui tratament termic


i/sau chimic
D. Cdire-anex pereii exteriori din lemn, din piatr
natural, din crmid nears, din vltuci sau din
orice materiale nesupuse unui tratament termic i/sau
chimic

95

E. n cazul contribuabilului care deine la aceeai 75% din suma care s-ar aplica cldirii
adres ncperi amplasate la subsol, demisol i/sau la
mansard, utilizate ca locuin n oricare dintre
tipurile de cldiri prevzute la lit. A-D
F. n cazul contribuabilului care deine la aceeai 50% din suma care s-ar aplica cldirii
adres ncperi amplasate la subsol, demisol i/sau la
mansard, utilizate n alte scopuri dect cel de
locuin n oricare dintre tipurile de cldiri prevzute
la lit. A-D

63

95

63

75% din suma care s-ar aplica cldirii

50% din suma care s-ar aplica cldirii

*) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cldirile proprietate proprietate public sau privat a statului ori a unitilor administrativ teritoriale, concesionate, nchiriate, date n
administrare sau folosin, dup caz, persoanelor juridice, se stabilete taxa pe cldiri, care reprezint sarcina fiscal a contribuabililor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare
sau de folosin, dup caz, n condiii similare impozitului pe cldiri.
4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, loggiilor sau ale celor situate
la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.
(5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (3) cu
coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul urmator:

Zona in cadrul

Rangul localitatii

localitatii

II

III

IV

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

Avnd n vedere faptul c localitatea Periam este localitate de rangul IV, se vor aplica coeficienii corespunztori zonelor din cadrul localitii A, B, C, D.

(6) n cazul unui apartament amplasat ntr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri i 8 apartamente, coeficientul de corecie prevzut la alin. (5) se reduce cu
0,10.
(7) Valoarea impozabil a cldirii, determinat n urma aplicrii prevederilor alin.(1)-(6), se reduce n funcie de anul terminrii acesteia, dup cum
urmeaz:
2

a) cu 20%, pentru cldirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin;
b) cu 10%, pentru cldirea care are o vechime cuprins ntre 30 de ani i 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin.
(8) n cazul cldirii utilizate ca locuin, a carei suprafa construit depaete 150 de metri patrai, valoarea impozabila a acesteia, determinat n urma
aplicrii prevederilor alin. (1)-(7), se majoreaz cu cate 5% pentru fiecare 50 metri ptrai sau fraciune din acetia.
(8(1) n cazul cldirii la care au fost executate lucrri de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal,
anul terminarii se actualizeaz, astfel ca acesta se consider ca fiind cel n care au fost terminate aceste ultime lucrri.
Art. 252. - (1) Persoanele fizice care au n proprietate doua sau mai multe cldiri datoreaz un impozit pe cldiri, majorat dup cum urmeaz:
a) cu 65% pentru prima cldire n afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua cldire n afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia cldire i urmatoarele n afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intr sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care dein n proprietate cldiri dobandite prin succesiune legal.
(3) n cazul deinerii a dou sau mai multe cldiri n afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determin n funcie de ordinea n care
proprietile au fost dobndite, aa cum rezult din documentele ce atest calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevzute la alin. (1) au obligaia s depun o declaraie special la compartimentele de specialitate ale autoritilor administraiei
publice locale n raza crora si au domiciliul, precum i la cele n raza crora sunt situate celelalte cldiri ale acestora.
Art.254 alin.(7) - nstrinarea unei cldiri, prin oricare dintre modalitile prevzute de lege, nu poate fi efectuat pn cnd titularul dreptului de
proprietate asupra cldirii respective nu are stinse orice creane fiscale locale, cu excepia obligaiilor fiscale aflate n litigiu, cuvenite bugetului local al
unitii administrativteritoriale unde este amplasat cldirea sau al celei unde i are domiciliul fiscal contribuabilul n cauz, cu termene de plat
scadente pn la data de nti a lunii urmtoare celei n care are loc nstrinarea. Atestarea achitrii obligaiilor bugetare se face prin certificatul fiscal
emis de compartimentul de specialitate al autoritilor administraiei publice locale.
Actele prin care se nstrineaz cldiri cu nclcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
B. Persoane juridice
Art. 253: Calculul impozitului pe cldiri datorat de persoanele juridice
(1) In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.
Art.253 alin.(2) cota de impozit stabilit prin HCL
NIVELURILE PROPUSE ncepnd cu anul 2015
Cota aplicat asupra valorii de inventar a cldirii (%)

(5) n cazul unei cldiri care a fost reevaluat, conform reglementrilor


contabile, valoarea impozabil a cladirii este valoarea contabil rezultat
n urma reevalurii, nregistrat ca atare n contabilitatea proprietarului persoan juridic.
(6) n cazul unei cldiri care nu a fost reevaluat, cota impozitului pe
cladiri se stabilete de consiliul local ntre :
a) pentru cldirile care nu au fost reevaluate n ultimii 3 ani anteriori
anului fiscal de referin ;
b) pentru cldirile care nu au fost reevaluate n ultimii 5 ani anteriori
anului fiscal de referin.

1,5

a)

20

b)

40
3

(61) Cota impozitului pe cldiri prevazut la alin. (6) se aplica la valoarea de inventar a cldirii nregistrat n contabilitatea persoanelor juridice, pn la
sfaritul lunii n care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepie cldirile care au fost amortizate potrivit legii, n cazul crora cota impozitului pe cldiri
este cea prevzut la alin. (2).
CAPITOLUL III IMPOZITUL I TAXA*) PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA*) PE TRENURILE AMPLASATE N INTRAVILAN TERENURI CU CONSTRUCII

Art. 258, alin. (2)


NIVELURILE APLICATE N ANUL FISCAL 2014
Zona n
cadrul
localitii

A
B
C
D

NIVELURILE APLICABILE
ncepnd cu anul fiscal 2015

- lei/ha**) Nivelurile impozitului, pe ranguri de localiti

- lei/ha**) Nivelurile impozitului,


pe ranguri de localiti

II

III

IV

II

III

IV

10353
8597
6499
4447

8597
6499
4447
2113

7553
5269
3335
1763

6545
4447
2113
1230

889
711
534
348

711
534
355
178

10353
8597
6499
4447

8597
6499
4447
2113

7553
5269
3335
1763

6545
4447
2113
1230

889
711
534
348

711
534
355
178

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLSATE N INTRAVILAN


ORICE ALT CATEGORIE DE FOLOSIN DECT CEA CU CONSTRUCII
Art. 258, alin. (4)

Nr.
crt. Categoria

Zona

NIVELURILE APLICATE
N ANUL FISCAL 2014

de folosin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teren arabil
Pune
Fnea
Vie
Livad
Pdure sau alt teren cu vegetaie
forestier
Teren cu ape
Drumuri i ci ferate
Neproductiv

NIVELURILE APLICABILE
ncepnd cu anul fiscal 2015
- lei/ha**) -

- lei/ha -

Zona A
28
21
21
46
53
28

Zona B
21
18
18
35
46
21

Zona C
18
15
15
28
35
18

Zona D
15
13
13
18
28
15

A
28
21
21
46
53
28

B
21
18
18
35
46
21

C
18
15
15
28
35
18

D
15
13
13
18
28
15

15
x
x

13
x
x

8
x
x

x
x
x

15
x
x

13
x
x

8
x
x

x
x
x

(5) Suma stabilit conform alin. (4) se nmultete cu coeficientul de corecie corespunztor prevzut n urmatorul tabel:

Rangul localitatii

Coeficientul de corectie

8,00

5,00

II

4,00

III

3,00

IV

1,10

1,00

IMPOZITUL/TAXA*) PE TRENURILE AMPLASATE N EXTRAVILAN

Art. 258, alin. (6)


Nr.
crt.

Zona
Categoria
de folosin

NIVELURILE APLICATE N ANUL


FISCAL 2014

NIVELURILE APLICABILE
ncepnd cu anul fiscal 2015

0
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

1
A
B
D
A
B
C
D
C
Teren cu construcii
31
28
22
31
28
22
25
25
Arabil
50
47
45
42
50
47
45
42
Pune
28
25
22
20
28
25
22
20
Fnea
28
25
22
20
28
25
22
20
Vie pe rod, alta dect cea prevzut la nr. crt. 5.1.
55
53
50
47
55
53
50
47
Vie pn la intrarea pe rod
x
x
x
x
x
x
x
x
Livad pe rod, alta dect cea prevzut la nr. crt. 6.1.
55
53
50
47
55
53
50
47
Livad pn la intrarea pe rod
x
x
x
x
x
x
x
x
Pdure sau alt teren cu vegetaie forestier, cu excepia
16
14
12
8
16
14
12
8
celui prevzut la nr. crt. 7.1.
7.1. Pdure n vrst de pn la 20 ani i pdure cu rol de
x
x
x
x
x
x
x
x
protecie
8. Teren cu ap, altul dect cel cu amenajri piscicole
6
5
2
1
6
5
2
1
8.1. Teren cu amenajri piscicole
34
31
28
25
34
31
28
25
9. Drumuri i ci ferate
x
x
x
x
x
x
x
x
10. Teren neproductiv
x
x
x
x
x
x
x
x
*) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate public sau privat a statului ori a unitilor administrativ-teritoriale, concesionate, nchiriate, date n administrare
sau folosin, se stabilete taxa pe teren care reprezint sarcina fiscal a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosin, dup caz, n condiii similare
impozitului pe teren.

Art.258 alin(7) nregistrarea n registrul agricol a datelor privind cldirile i terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum i
schimbarea categoriei de folosin se pot face numai pe baz de documente, anexate la declaraia fcut sub semntur proprie a capului de gospodrie
sau, n lipsa acestuia, a unui membru major al gospodriei, potrivit normelor prevzute la art. 293, sub sanciunea nulitii.
5

Art.258 alin(8) Att n cazul cldirilor, ct i al terenurilor, dac se constat diferene ntre suprafeele nscrise n actele de proprietate i situaia real
rezultat din msurtorile executate n condiiile Legii cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, pentru determinarea sarcinii fiscale
se au n vedere suprafeele care corespund situaiei reale, dovedite prin lucrri tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrrile tehnice de cadastru se
nscriu n evidenele fiscale, n registrul agricol, precum i n cartea funciar, iar modificarea sarcinilor fiscale opereaz ncepnd cu data de nti a
lunii urmtoare celei n care se nregistreaz la compartimentul de specialitate lucrarea respectiv, ca anexa la declaraia fiscal.
Art.258 alin(6^1) nstrinarea unui teren, prin oricare dintre modalitile prevzute de lege, nu poate fi efectuat pn cnd titularul dreptului de
proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creane fiscale locale, cu excepia obligaiilor fiscale aflate n litigiu, cuvenite bugetului
local al unitii administrativteritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul n cauza, cu termene
de plata scadente pana la data de nti a lunii urmtoare celei n care are loc nstrinarea. Atestarea achitrii obligaiilor bugetare se face prin
certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritilor administraiei publice locale. Actele prin care se nstrineaz terenuri cu
nclcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT / IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)

Art. 263, alin. (2)


Mijloace de transport cu traciune mecanic
Tipuri de autovehicule
Vehicule nmatriculate

NIVELURILE APLICATE N ANUL FISCAL


2014

NIVELURILE APLICABILE
ncepnd cu anul fiscal 2015

Suma, n lei, pentru fiecare grup


de 200 cm3 sau fraciune din aceasta
x

Suma, n lei, pentru fiecare grup


de 200 cm3 sau fraciune din aceasta
x

8
8
1.Motorete, scutere, motociclete i autoturisme cu
capacitatea cilindric de pn la 1.600 cm3 inclusiv
2.Autoturisme cu capacitatea cilindric ntre 160 1 cm3 i
18
18
2.000 cm3 inclusiv
3.Autoturisme cu capacitatea cilindric ntre 2.001 cm 3 i
72
72
2.600 cm3 inclusiv
4.Autoturisme cu capacitatea cilindric ntre 2.601 cm 3 i
144
144
3.000 cm3 inclusiv
5.Autoturisme cu capacitatea cilindric de peste 3.001 cm3
290
290
inclusiv
6.Autobuze, autocare, microbuze
24
24
7. Alte autovehicule cu masa total maxim autorizat de
30
30
pn la 12 tone inclusiv, precum i autoturismele de teren
din producie intern
8. Tractoare nmatriculate
18
18
*) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma ,, impozitul pe mijloacele de transport nlocuiete sintagma ,,taxa asupra mijloacelor de transport
Vehicule nregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindric


1.1 Vehicule negistrate cu capacitate cilindric < 4.800
cm3
1.2 Vehicule nregistrate cu capacitate cilindric > 4.800
cm3
2. Vehicule fr capacitate cilindric evideniat

lei/200 cm3
4

lei/200 cm3
4

50 lei/an

50 lei/an

Autovehicule de transport marf cu masa total autorizat de peste 12 tone


Art. 263, alin. (4) i 292, alin. (3)
NIVELURILE APLICATE N ANUL FISCAL 2014

NIVELURILE APLICABILE

ncepnd cu anul fiscal 2015


Numrul axelor i masa total
maxim autorizat

I. Vehicule cu dou axe


1. Masa de cel puin 12 tone, dar mai mic de 13 tone
2. Masa de cel puin 13 tone, dar mai mic de 14 tone
3. Masa de cel puin 14 tone, dar mai mic de 15 tone
4. Masa de cel puin 15 tone, dar mai mic de 18 tone
5. Masa de cel puin 18 tone
II. Vehicule cu trei axe
1. Masa de cel puin 15 tone, dar mai mic de 17 tone
2. Masa de cel puin 17 tone, dar mai mic de 19 tone
3. Masa de cel puin 19 tone, dar mai mic de 21 tone
4. Masa de cel puin 21 tone, dar mai mic de 23 tone
5. Masa de cel puin 23 tone, dar mai mic de 25 tone
6. Masa de cel puin 21 tone, dar mai mic de 23 tone
7. Masa de cel puin 26 tone
III. Vehicule cu patru axe
1. Masa de cel puin 23 tone, dar mai mic de 25 tone
2. Masa de cel puin 25 tone, dar mai mic de 27 tone
3. Masa de cel puin 27 tone, dar mai mic de 29 tone
4. Masa de cel puin 29 tone, dar mai mic de 31 tone
5. Masa de cel puin 31 tone, dar mai mic de 32 tone

Impozitul, n lei, pentru vehiculele


angajate exclusiv n operaiunile de
transport intern

Impozitul, n lei, pentru


vehiculele angajate n
operaiunile de transport intern
i intenaional

Impozitul, n lei, pentru


vehiculele angajate exclusiv n
operaiunile de transport intern

Impozitul, n lei, pentru


vehiculele angajate n
operaiunile de transport intern i
intenaional

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatic
sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule
cu alt
sistem de
suspensie

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatic
sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule
cu alt
sistem de
suspensie

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatic
sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule
cu alt
sistem de
suspensie

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatic
sau
un
echivalent
recunoscut

Vehicule
cu alt
sistem de
suspensie

0
133
367
517
517

133
367
517
1169
1169

0
133
367
517
517

133
367
517
1169
1169

0
133
367
517
517

133
367
517
1169
1169

0
133
367
517
517

133
367
517
1169
1169

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1472
1472
1472

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1472
1472
1472

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1472
1472
1472

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1472
1472
1472

615
623
973
1545
1545

623
973
1545
2291
2291

615
623
973
1545
1545

623
973
1545
2291
2291

615
623
973
1545
1545

623
973
1545
2291
2291

615
623
973
1545
1545

623
973
1545
2291
2291

6. Masa de cel puin 32 tone

1545

2291

1545

2291

1545

2291

1545

2291

1)

Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Nationala de Prognoza. Conform art. 10 alin. (1) din
Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, aceste
valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate in anul 2010 luandu-se in considerare rata de schimb intre euro si leu in vigoare la 1 octombrie 2009, publicata in Jurnalul Oficial al
Comunitatilor Europene.

Combinaii de autovehicule ( autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marf cu masa total maxim autorizat de peste 12 tone
Art. 263, alin. (5)
NIVELURILE APLICATE N ANUL FISCAL 2014

Numrul axelor i masa total


maxim autorizat

I. Vehicule cu 2 + 1 axe
1. Masa de cel puin 12 tone, dar mai mic de 14 tone
2. Masa de cel puin 14 tone, dar mai mic de 16 tone
3. Masa de cel puin 16 tone, dar mai mic de 18 tone
4. Masa de cel puin 18 tone, dar mai mic de 20 tone
5. Masa de cel puin 20 tone, dar mai mic de 22 tone
6. Masa de cel puin 22 tone, dar mai mic de 23 tone
7. Masa de cel puin 23 tone, dar mai mic de 25 tone
8. Masa de cel puin 25 tone, dar mai mic de 28 tone
9. Masa de cel puin 28 tone
II. Vehicule cu 2 + 2 axe
1. Masa de cel puin 23 tone, dar mai mic de 25 tone
2. Masa de cel puin 25 tone, dar mai mic de 26 tone
3. Masa de cel puin 26 tone, dar mai mic de 28 tone
4. Masa de cel puin 28 tone, dar mai mic de 29 tone
5. Masa de cel puin 29 tone, dar mai mic de 31 tone
6. Masa de cel puin 31 tone, dar mai mic de 33 tone
7. Masa de cel puin 33 tone, dar mai mic de 36 tone
8. Masa de cel puin 36 tone, dar mai mic de 38 tone
9. Masa de cel puin 38 tone
III. Vehicule cu 2 + 3 axe
1. Masa de cel puin 36 tone, dar mai mic de 38 tone
2. Masa de cel puin 38 tone, dar mai mic de 40 tone
3. Masa de cel puin 40 tone

Impozitul, n lei, pentru vehiculele


angajate exclusiv n operaiunile de
transport intern
Vehicule cu
sistem de suspensie
pneumatic sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule
cu alt
sistem de
suspensie

0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
60
137
320
414
747
1310
1310

Impozitul, n lei, pentru


vehiculele angajate n
operaiunile de transport
intern i intenaional
Vehicule cu
Vehicule
sistem de
cu alt
suspensie
sistem de
pneumatic
suspensie
sau
un echivalent
recunoscut

NIVELURILE APLICABILE
ncepnd cu anul fiscal 2015
Impozitul, n lei, pentru
vehiculele angajate exclusiv n
operaiunile de transport intern
Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatic
sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule
cu alt
sistem de
suspensie

Impozitul, n lei, pentru


vehiculele angajate n
operaiunile de transport intern i
intenaional
Vehicule cu
Vehicule
sistem de
cu alt
suspensie
sistem de
pneumatic
suspensie
sau
un echivalent
recunoscut

0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
60
137
320
414
747
1310
1310

0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
60
137
320
414
747
1310
1310

0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
60
137
320
414
747
1310
1310

128
299
491
721
871
1429
1984
1984
1984

299
491
721
871
1429
1984
3012
3012
3012

128
299
491
721
871
1429
1984
1984
1984

299
491
721
871
1429
1984
3012
3012
3012

128
299
491
721
871
1429
1984
1984
1984

299
491
721
871
1429
1984
3012
3012
3012

128
299
491
721
871
1429
1984
1984
1984

299
491
721
871
1429
1984
3012
3012
3012

1579
2197
2197

2197
2986
2986

1579
2197
2197

2197
2986
2986

1579
2197
2197

2197
2986
2986

1579
2197
2197

2197
2986
2986

IV. Vehicule cu 3 + 2 axe


1. Masa de cel puin 36 tone, dar mai mic de 38 tone
2. Masa de cel puin 38 tone, dar mai mic de 40 tone
3. Masa de cel puin 40 tone, dar mai mic de 44 tone
4. Masa de cel puin 44 tone
V. Vehicule cu 3 + 3 axe
1. Masa de cel puin 36 tone, dar mai mic de 38 tone
2. Masa de cel puin 38 tone, dar mai mic de 40 tone
3. Masa de cel puin 40 tone, dar mai mic de 44 tone
4. Masa de cel puin 44 tone
Art. 263, alin. (6) Remorci, semiremorci sau rulote

1395
1937
2679
2679

1937
2679
3963
3963

1395
1937
2679
2679

1937
2679
3963
3963

1395
1937
2679
2679

1937
2679
3963
3963

1395
1937
2679
2679

1937
2679
3963
3963

794
960
1434
1434

960
1434
2283
2283

794
960
1434
1434

960
1434
2283
2283

794
960
1434
1434

960
1434
2283
2283

794
960
1434
1434

960
1434
2283
2283

Masa total maxim autorizat

NIVELURILE
APLICATE N ANUL
FISCAL 2014
Taxa, n lei
9
34
52
64

a. Pn la 1 ton inclusiv
b. Peste 1 ton, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone
Art. 263, alin. (7) Mijloace de transport pe ap
1. Luntre, brci fr motor, folosite pentru pescuit i uz personal
21
2. Brci fr motor, folosite n alte scopuri
56
3. Brci cu motor
210
4. Nave de sport i agrement*)
1119
5. Scutere de ap
210
6. Remorchere i mpingtoare:
x
a) Pn la 500 CP inclusiv
559
b) Peste 500 CP i pn la 2.000 CP inclusiv
909
c) Peste 2.000 CP i pn la 4.000 CP inclusiv
1398
d) Peste 4.000 CP
2237
7. Vapoare pentru fiecare 1.000 tdw sau fraciune din acesta
182
8. Ceamuri, lepuri i barje fluviale:
x
a) Cu capacitatea de ncrcare pn la 1.500 tone inclusiv
182
b) Cu capacitatea de ncrcare de peste 1.500 tone i pn la 3.000 tone inclusiv
280
c) Cu capacitatea de ncrcare de peste 3.000 tone
490
*) Criteriile de stabilirea a cuantumului impozitului vor fi prevzute n normele metodologice de aplicare a prezentului cod

NIVELURILE
APLICABILE ncepnd

cu anul fiscal 2015


Impozitul, n lei
9
34
52
64
21
56
210
1119
210
x
559
909
1398
2237
182
x
182
280
490

Art. 264: Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport


(4) Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o
declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala
isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita.
9

CAPITOLUL V TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR I A AUTORIZAIILOR


Art. 267, alin. (1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, n mediul urban

Suprafaa pentru care se obine certificatul de urbanism


a) Pn la 150 m2 inclusiv
b) ntre 151 i 250 m2 inclusiv
c) ntre 251 i 500 m2 inclusiv
d) ntre 501 i 750 m2 inclusiv
e) ntre 751 i 1.000 m2 inclusiv
f) Peste 1.000 m2

NIVELURILE APLICATE
N ANUL FISCAL 2014
Taxa, n lei
6
7
9
12
14
14+0,01 leu/m2
pentru fiecare m2 care
depete 1.000 m2

NIVELURILE APLICABILE
ncepnd cu anul fiscal 2015
Taxa, n lei
6
7
9
12
14
14+0,01 leu/m2
pentru fiecare m2 care
depete 1.000 m2

Art. 267, alin (2), Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa
stabilita conform alin. (1).
Art. 267, alin. (4)

Taxa pentru eliberarea autorizaiei de foraje sau excavri

Art. 267, alin. (7)

Taxa pentru eliberarea autorizaiei de construire pentru chiocuri, tonete, cabine, spaii de
expunere, situate pe cile i n spaiile publice, precum i pentru amplasarea corpurilor i
a panourilor de afiaj, a firmelor i reclamelor

Art. 267, alin. (11)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaii privind lucrrile de racorduri i branamente la


reelele publice de ap, canalizare, gaze, termice, energie electric, telefonie i televiziune
prin cablu
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de ctre comisia de urbanism i
amenajarea teritoriului, de ctre primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judeean
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatur stradal i adres
Taxa pentru eliberarea unei autorizaii pentru desfurarea unei activiti economice:
1. n mediul rural
Taxa pentru eliberarea autorizaiilor sanitare de funcionare
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte planuri,
deinute de consiliile locale

Art. 267, alin. (12)

Art. 267, alin. (13)


Art. 268, alin. (1)
Art. 268, alin. (2)
Art. 268, alin.(3)

8
pentru fiecare m2
afectat
8
pentru fiecare m2 de
suprafa ocupat de
construcie

8
pentru fiecare m2 afectat
8
pentru fiecare m2 de suprafa
ocupat de construcie

13
pentru fiecare racord

13
pentru fiecare racord

15

15

15
20
32
pentru fiecare m2
sau fraciune de m2
38

15
20
32
pentru fiecare m2 sau fraciune
de m2
40

Art. 268, alin. (4)

Taxa pentru eliberarea certificatului de productor

Art. 268, alin. (5)

Taxa pentru eliberarea/ vizarea anual a autorizaiei privind desfurarea activitii de


50
alimentaie public
CAPITOLUL VI TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAM I PUBLICITATE

50

10

Art. 271, alin.(2)

Art. 275, alin.(2)

Taxa pentru afiaj n scop de reclam i publicitate:

a) n cazul unui afiaj situat n locul n care persoana deruleaz o activitate economic
b) n cazul oricrui alt panou, afiaj sau structur de afiaj pentru reclam i publicitate
CAPITOLUL VII- IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Manifestarea artistic sau activitatea distractiv

a) n cazul videotecilor
b) n cazul discotecilor
Art. 275. (3)

NIVELURILE
APLICATE N
ANUL FISCAL
2014
- lei/m2 32
23

NIVELURILE APLICABILE
ncepnd cu anul fiscal 2015

NIVELURILE
APLICATE N
ANUL FISCAL
2014
-lei/m2
2
0,3

NIVELURILE
APLICABILE ncepnd cu
anul fiscal 2015

- lei/m2 32
23

- lei/m2 2
0,3

Impozitul pe spectacole se ajusteaz prin nmulirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu coeficientul de corecie corespunztor, precizat n tabelul urmtor:

Rangul localitatii

Coeficient de corectie

8,00

5,00

II

4,00

III

3,00

IV

1,10

1,00

CAPITOLUL IX TAXE SPECIALE

11

Art. 282: Se instituie taxele speciale dup cum urmeaz :


Nr.
crt.
1.

Denumire tax
Taxa pentru consum ap de la reeaua public de interes local

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Taxa pentru efectuare copii xerox format A4


Taxa pentru efectuare copii xerox format A3
Tax nchiriere buldoexcavator echipat cu cup ncrctor frontal
Tax nchiriere buldoexcavator echipat cu bra i cup excavator
Tax nchiriere Tractor U650
Tax nchiriere Vidanj
Tax nchiriere Remorc
Tax nchiriere Toctor CSU
Tax nchiriere forez orizontal BERLINGHER SKIKOM
Tax nchiriere motosfredel OLEO MAC
Tax nchiriere motocositoare STIHL
Taxa nchiriere miniexcavator KOMATSU 16R HS

16.
17.

Tax nchiriere teren baz sportiv (aer liber)


Tax nchiriere sala de sport multifuncional

Tax pentru comer ambulant


Tax nchiriere Teren sportiv de lng Liceul Teoretic Periam

Valoare
1,9 lei/m3 pentru un consum de 40 mc/persoan/an pentru nevoi gospodreti
5,7 lei/m3 pentru un consum ce depete 40 mc/persoan/an pentru nevoi gospodreti
1 lei/coal
2 lei/coal
76 lei/or
80 lei/or
51 lei/or
12 lei/or
16 lei/or
13 lei/or
68 lei/or
94 lei/or
24 lei/or
50 lei/or
20 lei/or
60 lei/or pe timp de zi
70 lei/or pe timp de noapte

- 1 aprilie 30 septembrie:

- 1 octombrie 31 martie:

18.
19.
20.
21.

Tax nscriere mopede, crue


Tax nscriere remorci, tractoare
Tax eliberare certificat divor
Tax nchiriere Cas de Cultur Periam (sal mare):
- pentru nunile sau petrecerile private organizate n incinta Casei de Cultur
Periam
- pentru botezurile organizate n incinta Casei de Cultur Periam
- pentru nchirierea veselei existente n inventarul Primriei Comunei Periam,
necesar la diverse alte evenimente organizate n alt locaie dect incinta Casei de
Cultur Periam
- pentru spectacole, evenimente artistice, organizate de diverse persoane

50 lei/or
30 lei/or pentru jocuri de echip (volei, baschet), fr consum de ap cald;
50 lei/or pentru jocuri de echip (volei, baschet), cu consum de ap cald;
60 lei/or pentru jocuri de echip (fotbal, handbal);
30 lei/or pentru jocuri precum: tenis de cmp, tenis de mas.
40 lei/or pentru jocuri de echip (volei, baschet), fr consum de ap cald;
60 lei/or pentru jocuri de echip (volei, baschet), cu consum de ap cald;
70 lei/or pentru jocuri de echip (fotbal, handbal);
40 lei/or pentru jocuri precum: tenis de cmp, tenis de mas.
40 lei pentru plcu; 10 lei pentru eliberare certificat nmatriculare
40 lei pentru plcu; 20 lei pentru eliberare certificat nmatriculare
500 lei/act
taxa o reprezint contravaloarea nchirierii veselei existente n inventarul
Primriei Comunei Periam, respectiv 2 lei/persoan, dar nu mai puin de 500
lei
taxa o reprezint contravaloarea nchirierii veselei existente n inventarul
Primriei Comunei Periam, respectiv 2 lei/persoan
2 lei/persoan
Pentru distrugerea sau deteriorarea veselei nchiriate, se va percepe o tax
reprezentnd de 2 ori contravaloarea preului de achiziie al bunului distrus
sau deteriorat.
150 lei

12

- pentru seri distractive organizate pentru tineret, de ctre diverse persoane fizice
sau juridice
- pentru serbri colare, pentru alte evenimente educative, social-culturale i
pentru manifestri cu scop electoral
Tax nchiriere Cas de Cultur Periam (sal mic)
Tax utilizare CAPEL
Tax eliberare/vizare Autorizaie de Funcionare referitoare la desfurarea activitilor
economice pe raza Comunei Periam:

250 lei

nu se pltete tax, cu condiia ca spaiul s fie predat n aceleai condiii


bune n care a fost primit.
23.
200 lei
24.
50 lei/zi, dar nu mai puin de 2 zile
25.
- eliberare Autorizaie de Funcionare
- 50 lei
- eliberare viz anual Autorizaie de Funcionare
- 50 lei
- eliberare duplicat Autorizaie de Funcionare
- 25 lei
Angajaii Primriei Comunei Periam i ai serviciilor aflate n subordinea Consiliului Local Periam, vor beneficia pentru ei i familia lor (pn la gradul I de rudenie), o singur dat,
de gratuitate la nchirierea uneia dintre slile Casei de Cultur Periam pentru un eveniment din categoria celor prevzute la pct.20-21.
Art. 283 alin. (1) Taxa zilnic pentru utilizarea temporar a
locurilor publice i pentru vizitarea muzeelor, a caselor
memoriale sau a monumentelor a caselor memoriale sau a
monumentelor istorice, de arhitectur i arheologie

1. Depozitare materiale (cu excepia perioadei


pentru care exist autorizaie de construire)
2. Tax pentru desfacere de produse ce fac
obiectul comerului, conform Regulamentului
aprobat prin H.C.L. nr.18 din 20.08.2012, cu
modificrile i completrile ulterioare
3. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu
construcii provizorii autorizate n condiiile legii
4. Tax pentru ocuparea temporar a domeniului
public/privat al Comunei (cu materiale/deeuri de
construcii, utilaje agricole parcate sau stocate,
automobile vechi etc.)
Art. 283 alin. (2) Taxa zilnic pentru deinerea sau
utilizarea echipamentelor destinate n scopul
obinerii de venit
Art. 283 alin. (3) Taxa anual pentru vehicule lente

Art. 294, alin. (3)

Art. 294, alin. (4)

CAPITOLUL X ALTE TAXE LOCALE


NIVELURILE APLICATE N ANUL FISCAL 2014

NIVELURILE
APLICABILE ncepnd cu anul fiscal 2015

1 leu/mp/zi

0,5 lei/mp/zi

1 leu/mp/zi

1 leu/mp/zi

0,1 lei/mp/zi

0,1 lei/mp/zi

0,5 lei/mp/zi

0,5 lei/mp/zi

13 lei/zi

5 lei/zi

34 lei

34 lei

CAPITOLUL XIII - SANCIUNI


LIMITELE MINIME I MAXIME ALE AMENZILOR N CAZUL PERSOANELOR FIZICE
NIVELURILE APLICATE
NIVELURILE ACTUALIZATE
N ANUL FISCAL 2014
ncepnd cu anul fiscal 2015
Contravenia prevzut la alin. (2) lit. a) se sancioneaz cu amend de Contravenia prevzut la alin. (2) lit. a) se sancioneaz cu amend
la 70 de lei la 279 lei, iar cea de la lit. b) cu amend de la 279 lei la 696 de la 70 de lei la 279 lei, iar cea de la lit. b) cu amend de la 279 lei la
lei
696 lei
nclcarea normelor tehnice privind tiprirea, nregistrarea, vnzarea, nclcarea normelor tehnice privind tiprirea, nregistrarea, vnzarea,
evidena i gestionarea, dup caz, a abonamentelor i a biletelor de evidena i gestionarea, dup caz, a abonamentelor i a biletelor de
intrare la spectacole constituie contravenie i se sancioneaz cu intrare la spectacole constituie contravenie i se sancioneaz cu

13

Art. 294, alin. (6)

amend de la 325 lei la 1.578 lei


amend de la 325 lei la 1.578 lei
LIMITELE MINIME I MAXIME ALE AMENZILOR N CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
NIVELURILE APLICATE
NIVELURILE ACTUALIZATE
N ANUL FISCAL 2014
ncepnd cu anul fiscal 2015
(6) n cazul persoanelor juridice, limitele i maxime ale amenzilor (6) n cazul persoanelor juridice, limitele i maxime ale amenzilor
prevzute la alin.(3) i (4) se majoreaz cu 300%, respectiv:
prevzute la alin.(3) i (4) se majoreaz cu 300%, respectiv:
Contravenia prevzut la alin. (2) lit. a) se sancioneaz cu amend de Contravenia prevzut la alin. (2) lit. a) se sancioneaz cu amend
la 280 de lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amend de la 1116 de de la 280 de lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amend de la
lei la 2.784 de lei.
1116 de lei la 2.784 de lei.
nclcarea normelor tehnice privind tiprirea, nregistrarea, vnzarea, nclcarea normelor tehnice privind tiprirea, nregistrarea, vnzarea,
evidena i gestionarea, dup caz, a abonamentelor i a biletelor de evidena i gestionarea, dup caz, a abonamentelor i a biletelor de
intrare la spectacole constituie contravenie i se sancioneaz cu intrare la spectacole constituie contravenie i se sancioneaz cu
amend de la 1.300 lei la 6.312 lei.
amend de la 1.300 lei la 6.312 lei.

II. LEGEA nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificrile ulterioare

14

ANEXA LISTA CUPRINZND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU


Extras din norma juridic - lei
Capitolul I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele dect cele eliberate de instane, Ministerul Justiiei i Libertilor Ceteneti, Parchetul de
pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i de notarii publici, precum i pentru alte servicii prestate de unele instituii publice

Eliberarea de ctre organele administraiei publice centrale i locale, de alte autoriti


publice, precum i de instituii de stat, care, n exercitarea atribuiilor lor, sunt n drept s
certifice anumite situaii de fapt, a certificatelor, adeverinelor i a oricror altor nscrisuri
prin care se atest un fapt sau o situaie, cu excepia acelor acte pentru care se pltete o alt
tax extrajudiciar de timbru mai mare
Eliberarea certificatului de productor

NIVELUL
APLICAT N ANUL
FISCAL
2014
2

x
Punct abrogat prin art. 1,
pct. 144 din Legea nr.
174/2004 pentru aprobarea
O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscal

- pentru animale sub 2 ani


- pentru animale peste 2 ani
Eliberarea certificatelor de nregistrare fiscal

7
8
9
10
11
12

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale i a altor certificate medicale folosite n


justiie
Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
nregistrarea la cerere, n actele de stare civil a schimbrii numelui i a sexului
nregistrarea la cerere, n actele de stare civil a desfacerii cstoriei
Transcrierea la cerere n registrele de stare civil romne, a actelor de stare civil ntocmite
de autoritile strine
Reconstituirea i ntocmirea ulterioar, la cerere, a actelor de stare civil
Eliberarea altor certificate de stare civil n locul celor pierdute, sustrase, distruse/deteriorate

ncepnd cu anul
fiscal 2015

Punct abrogat prin art. 1, pct.


144 din Legea nr. 174/2004
pentru aprobarea O.G. nr.
92/2003 privind Codul de
procedura fiscal

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:


- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
2
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietii asupra animalelor, pe cap de animal, n bilete de proprietate:

NIVELUL

2
5

2
2
2
5

Punct abrogat prin art. 1, pct.


144 din Legea nr. 174/2004
pentru aprobarea O.G. nr.
92/2003 privind Codul de
procedura fiscal

Punct abrogat prin art. 1,


pct. 144 din Legea nr.
174/2004 pentru aprobarea
O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscal

2
15
2
2

2
15
2
2

2
2

2
2

Capitolul II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate i nscrierea meniunilor n acestea, precum i pentru eliberarea
permiselor de vntoare i de pescuit
1

Acte de identitate:
a. eliberarea sau preschimbarea crilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) i a
buletinelor de identitate pentru cetenii romni, eliberarea carnetelor de identitate,

15

) Potrivit prevederilor Ordonantei de urgen a Guvernului nr.105/2004 privind unele msuri pentru eliberarea i nmnarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole i forestiere, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.097
din 24 noiembrie 2004, aprobat prin Legea nr. 34/2005, n scopul finalizrii eliberrii titlurilor de proprietate, eliberarea i nmnarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole i forestiere se fac gratuit.

16

S-ar putea să vă placă și