Sunteți pe pagina 1din 6

REFERAT - ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA LEGISLATIE CONCURS

LEGEA 215/2001 a administratiei publice locale republicata in M.O. Partea 1


nr. 123/20.02.2007 intrata in vigoare la 23.02.2007
1. Ce anume reglementeaza legea 215/2001?
R: Art.1
2. Care sunt principiile in baza carora se organizeaza si functioneaza
administratia publica?
R: Art.2
3. Ce se intelege prin autonomie locala?
R: Art.3
4. Ce se intelege prin colectivitate locala?
R: Art.3 (4)
5. Care sunt principiile pe care se bazeaza raporturile dintre autoritatile administratiei
publice locale din comune si cele judetene?
R: Art.6 (1)
6. Ce raporturi de subordonare exista intre autoritatile administratiei publice locale si
consiliul judetean?
R: Art.6 (2)
7. Ce anume administreaza autoritatile administratiei publice locale in comune?
R: Art.10
8. Care sunt autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza
autonomia locala in comune?
R: Art.21 (1)
9. Care sunt alesii locali?
R: Art.23
10. Cum se stabileste numarul membrilor consiliului local?
R: Art.29 (1)
11. Care sunt atributiile consiliului local?

R: Art.38
12. Definiti functia primarului.
R: Art.66
13. Cum este ales viceprimarul unei comune?
R: Art. 78 (1)
14. Conform legii 215/2001 primaria este :
R: Art. 91.
15. Ce se intelege prin patrimoniul unei unitati administrativ-teritoriale?
R: Art. 121
LEGEA 188/1999 privind statutul functionarilor publici republicata in
M.O. nr.251/22.03.2004
1. Ce anume reglementeaza legea 188/1999?
R: Art.1 (1)
2. Care este scopul legii 188/1999?
R: Art.1 (2)
3. Definiti functia publica.
R: Art.2(1)
4. Ce intelegeti prin functionar public?
R: Art.2 (2)
5. Cine face parte din corpul functionarilor publici?
R: Art.2 (5)
6. Ce calitate au urmatoarele persoane din aparatul de lucru al primariei :
secretara si sef atelier intretinere. Sunt acestia functionari publici?
R: Art.5 (2)
7. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o persoana pentru a ocupa o functie publica?
R: Art.50

8. Care sunt modalitatile de ocupare a unei functii publice?


R: Art. 51.
LEGEA 7/2004 Codul de conduita a functionarilor publici- republicata in M.O.
nr.157/23.02.2004
1. Ce anume reglementeaza codul de conduita a functionarilor publici?
R: Art.1 (1)
2. Care sunt obiectivele legii 7/2004?
R: Art.2

LEGEA 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in M.O.


nr.401/20.07.2001
1. Cum se asigura venitul minim garantat?
R: Art.1 (2)
2. Care este principiul care sta la baza instituirii venitului minim garantat?
R: Art.1 (3)
3. Cum se stabileste cuantumul ajutorului social?
R: Art. 5
4. Ce venituri se iau in calcul la stabilirea venitului net lunar al familiei?
R: Art.8
5. Cine este titularul ajutorului social si cine este beneficiarul acestuia?
R: Art. 9 (5)
6. Cine stabileste acordarea dreptului de ajutor social?
R: Art.12 (1).

HOTARAREA nr. 1010 din 09/08/2006 publicata in M.O. Partea I nr.690 din
11.08.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 416/2001
1. Specificati care din urmatoarele persoane poate primi ajutor social:
a) apatrizii cu statut de refugiati in Romania;
b) persoana singura cu domiciliu si cetatenie romana.
R: Art.1, Art.2
2. Dati 3 exemple de ajutoare de urgenta.
R: Art.57 si Art.62

O.U.G. nr. 5/2003 ajutoare pentru incalzirea locuintei si facilitati pentru


plata energiei termice publicat in M.O. 119/25.02.2003
1. Cine are dreptul la ajutor pentru incalzirea locuintei?
Art.8.
2. Cum se acorda ajutorul pentru incalzirea locuintei? Care sunt documentele care
se iau in calcul pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei?
Art. 11(1)
LEGEA 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
1. Care sunt beneficiarii legii 448/2006?
R: Art.2 (2)
2. Specificati ce drepturi au persoanele cu handicap conform legii 448/2006.
R: Art.6

CODUL FAMILIEI
1. Cine ocroteste casatoria si familia si care sunt masurile prin care sprijina familia?
R: Art.1

O.U.G. nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere


pentru familia monoparentala
1. Cine sunt beneficiarii alocatiei familiale complementare?
R: Art.1
2. Ce intelegeti prin familie monoparentala?
R: Art.5
LEGEA 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii in varsta
cuprinsa intre 0-12 luni
1. Cine sunt beneficiarii legii 321/2001 si in ce conditii se acorda laptele praf?
R: Art.1 (1)

O.U.G. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului


1. Cine are dreptul la concediu pentru cresterea copilului conform OUG 148/2005?
R: Art.1 (1)
2. Cat este cuantumul ce se acorda ca indemnizatie lunara a concediului pentru
cresterea copilului incepand cu 1 ianuarie 2007?
R: Art.2
3. Cat este cuantumul alocatiei de stat pentru copii pentru copiii in varsta de
pana la 2 ani?
R: Art.4 (a)
4. Cat este cuantumul pe care il primeste o persoana daca realizeaza venituri
impozabile pana la implinirea varstei de 2 sau 3 ani a copilului?
R: Art.3 (2)

LEGEA 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti


1. Specificati in ce conditii se acorda trusoul pentru nou nascuti,conform Legii 482/2006.

R: Art. 1

LEGEA nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica


1. Care este scopul legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica?
R: Art.1 (2 a,b,c)
2. Care sunt principiile ce stau la baza legii 52/2003?
R: Art.2