Sunteți pe pagina 1din 2

1

Contract de furnizare
nr.______________data_______________
Preambul
n temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, s-a ncheiat prezentul contract de furnizare de produse, ntre
, adresa, nr, , jud a,. telefon/fax ...., cod fiscal ............................. cont trezorerie ........................................................ reprezentat prin............................................, pe de o parte
i
....................................................................................................cu

sediul

.........................................................................................................................................................,

telefon/fax ........................................................., numr de nmatriculare ........................... cod fiscal ................. cont(Trezorerie) ....................................................................... .reprezentat
prin .................................................................................................. funcia...............................................
n calitate de furnizor, pe de alt parte.
2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract reprezint prezentul contract i toate Anexele sale.
b. achizitor i furnizor - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
c. preul contractului - preul pltibil furnizorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, mainile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se oblig, prin contract, s le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activiti legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea n funciune, asistena tehnic n
perioada de garanie, i orice alte asemenea obligaii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major i esenial a componentelor
rezult un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi
distinct de naionalitatea furnizorului.
g. destinaie final - locul unde furnizorul are obligaia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreai conform INCOTERMS 2000 Camera Internaional de Comer (CIC).
i. fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face
imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii
aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ. Nu este considerat fort major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
(se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract)
3. Interpretare
3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice daca nu se specific n mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se oblig s furnizeze, respectiv s vnd, s livreze i, dup caz, s instaleze i s ntrein produsele mentionate in anexa, oferta de pret - factura.
4.2 - Achizitorul se oblig s achiziioneze, respectiv s cumpere i s plteasc preul convenit n prezentul contract.
5. Preul contractului
5.1 Preul contractului, respectiv preul produselor livrate i a serviciilor accesorii prestate, este precizat in anexa,oferta de pret - factura, parte a acestui contract.
6. Durata contractului
6.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de ambele parti si dureaza pana la livrarea si receptionarea tuturor produselor ce fac obiectul contractului, conform graficului de
livrare.
6.2 . Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data semnarii de ambele parti a receptiei produselor livrate; prevederea anterioara nu afecteaza termenele de garantie ale produselor.
6.3. Durata generala a contractului de furnizare este de 12 luni cu posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor parti.
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:

toate documentele semnate de ambele parti.


8. Obligaiile principale ale furnizorului
8.1- Furnizorul se oblig s furnizeze produsele la standardele i sau performanele prezentate n propunerea tehnic.
8.2. Furnizorul se oblig s furnizeze produsele n graficul de livrare prezentat n propunerea tehnic, anex la contract.
8.3 - Furnizorul se obliga s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu produsele achiziionate.
9. Obligaiile principale ale achizitorului
9.1 - Achizitorul se oblig s recepioneze produsele n termenul convenit.
9.2 Achizitorul se oblig sa faca demersurile pentru plata preului produselor ctre furnizor n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre acesta.
10. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
10.1 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil si repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de a
pretinde plata de daune-interese.
10.2 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna la contract, printr-o notificare scris adresat furnizorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast
anulare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract ndeplinit pna la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
11. Recepie, inspecii i teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta i/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaiile din anexa/anexele la contract.
11.2 - Inspeciile i testele din cadrul recepiei provizorii i recepiei finale (calitative) se vor face la destinaia final a produselor, respectiv sediul unitatii de invatamant.
11.3 - Dac vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiilor, achizitorul are dreptul sa l resping, iar furnizorul are obligaia:
a) de a nlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespund specificaiilor lor tehnice.
11.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa i, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amnat datorit faptului c produsele au fost inspectate i testate de furnizor, cu sau
fr participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrrii acestora la destinaia final.
11.5 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4. nu l vor absolvi pe furnizor de obligaia asumrii garaniilor sau altor obligaii prevzute n contract.
12. Ambalare i marcare

2
12.1 - (1) Furnizorul are obligaia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fa, fr limitare, la manipularea dur din timpul transportului, tranzitului i expunerii la temperaturi
extreme, la soare i la precipitaiile care ar putea s apar n timpul transportului i depozitrii n aer liber, n aa fel nct s ajung n bun stare la destinaia final.
(2) n cazul ambalrii greutilor i volumelor n form de cutii, furnizorul va lua n considerare, unde este cazul, distana mare pn la destinaia final a produselor i absena facilitilor de
manipulare grea n toate punctele de tranzit.
12.2 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum i toate materialele necesare proteciei coletelor (palei de lemn, foi de protecie, etc) ramn n proprietatea achizitorului.
13. Livrarea i documentele care nsoesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaia de a livra produsele la destinaia final indicat de achizitor respectnd:
a) datele din graficul de livrare
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaia de a comunica, datele de expediere, descrierea produselor, cantitatea, locul de ncarcare i locul de descrcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care nsoesc produsele: factura fiscala, certificate de garantie, instructiuni de folosire in limba romana.
13.3 - Certificarea de ctre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parial sau total se face dup instalare i dup recepie, prin semnarea de primire de ctre reprezentantul autorizat
al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.4 - Livrarea produselor se consider ncheiat n momentul n care sunt ndeplinite prevederile anterioare.
13.5 In functie de complexitatea produselor si instalarea acestora se va solicita asistentei tehnica de specialitate din partea furnizorului. Aceste produse se vor regasi intr-o anexa la
contract.
14. Perioada de garanie acordat produselor
14.1 - Furnizorul are obligaia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaia de a garanta ca toate produsele furnizate prin
contract nu vor avea nici un defect i ca acestea vor funciona n condiii normale de funcionare.
14.2 - (1) Perioada de garanie acordat produselor de ctre furnizor este cea declarat n propunerea tehnic.
(2) Perioada de garanie a produselor ncepe cu data recepiei efectuate dup livrarea i instalarea acestora la destinaia final.
14.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, n scris, orice plngere sau reclamaie ce apare n conformitate cu aceast garanie.
14.4 - La primirea unei astfel de notificri, furnizorul are obligaia de a remedia defeciunea sau de a nlocui produsul n perioada convenit, fr costuri suplimentare pentru achizitor.
Produsele care, n timpul perioadei de garanie, le nlocuiesc pe cele defecte, beneficiaz de o nou perioad de garanie care curge de la data nlocuirii produsului. Perioada de remediere a
defeciunilor sau de nlocuire a produsului este de 20 zile de la data notificarii.
15. Ajustarea preului contractului
15.1 - Pentru produsele livrate i pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate n propunerea financiar, anex la contract.
16. Amendamente
16.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, pentru circumstantele care nu au putut fi
prevzute la data ncheierii contractului.
17. ntarzieri n ndeplinirea contractului
17.1 - Furnizorul are obligaia de a ndeplini contractul de furnizare n perioada/perioadele nscrise n graficul de livrare.
17.2 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, furnizorul nu respect graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaia de a notifica, n timp util, achizitorului;
modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate n graficul de livrare se face cu acordul parilor, prin act adiional.
17.3 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intrziere n indeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti
furnizorului.
18. Fora major
18.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.
18.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
18.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parilor pn la apariia acesteia.
18.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n
vederea limitrii consecinelor.
18.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului
contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.
19. Soluionarea litigiilor
19.1 - Achizitorul i furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nentelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n
legatur cu ndeplinirea contractului.
19.2 - Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i furnizorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se
soluioneze de ctre instanele judectoreti
20. Comunicri
21.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii.
22.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
21. Legea aplicabil contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prezentul contract contine un numar de ...2... pagini si un numar de ..1.... pagini anexe.
Prile au neles s ncheie azi ........................ prezentul contract n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
Achizitor

Furnizor

............................
LS

(semntura autorizat)

LS

(semntura autorizat)

S-ar putea să vă placă și