Sunteți pe pagina 1din 14

Academia de Studii Economice a Moldovei

Facultatea de Business si Administrare a Afacerii

Cercetarea preferinelor
consumatorilor fa de gama de
buturi Cola
prin metoda experimentului

Elaborat de ctre: Daniel VLAS


BA126

Chisinau, 2014

Identifiarea si definirea problemei de cercetat:


Compania Coca-Cola Moldova este specializata in producerea unui sortiment variat de bauturi
racoritoare, preponderant carbogazoase. Produsul principal este butura rcoritare Coca-Cola,
prima reet a produsului respective fiind inventat nc n anul 1885.
Compania isi propune sa realizeze un studio de piata pentru a identifica atitudinea potentialilor
client fata de caracteristicile bauturii racoritoare Coca-Cola in comparative cu 4 bauturi de tip
Cola de pe piata, precum si de identifica care sunt cele mai importante caracteristici in
aprecierea produsului.
Fixarea obiectivelor si formulatea ipotezelor cercetarii:
1) Determinarea importantei caracteristicilor de baza ale produsului.
Ipoteza 1: Toate caracteristicile analizate au o imortanta mare.
2) Identificarea celei mai importante caracteristici a bauturii racoritare de tip Cola.
Ipoteza 2: Cea mai importanta caracteristica a produsului este gustul.
3) Stabilirea celei mai preferate bauturi de tip Cola in rindul clientilor potentiali.
Ipoteza 3: Produsul Coca-Cola este cel mai preferat din produsele vizate.
Stabilirea nevoii de informatii:
1)Importanta caracteristicilor de baza a produsului.
2)Nota acordata caracteristicilor.
3)Informatii referitor la pretul acceptat pentru produs.
4)Sugestii,pareri,comentarii privin produsele vizate .
Selectarea metodei de colectare a datelor: informatiile necesare realizarii studiului sunt
culese din surse primare prin medoda experimentului.
Alegerea tipului de studiu: cecetarea se va efectua prin studiu studiu exploratoriu prin metoda
focus-grupului.
Alegerea obiectelor supuse experimentului: bautura racoritoare carbogazoasa de tip Cola a
marcilor:
1) New Cola
2) Pepsi Cola
3) Coca-Cola Classic
4) Coca-Cola Lights
5) Raduga Cola

Fi experimental
Produsul: Bautura racoritoare de tip Cola
V rugm s acordai note urmtoarelor caracteristici (de la 1-neimportant, pn la 10 foarte
important)
Importana
Caracteristici
caracteristicii

1
Testul Orb

Produsul
3

Aroma
Gustul
Culoare
Grad de aciditate
Continutul de CO2
Senzatia post consum
Gradul de indulcire
Pre acceptabil
Testul de Marketing al ambalajului
Tipul ambalajului
Modalitate de
deschidere
Comoditatea n folosire
Design-ul ambalajului
Gama de culori
Vizibilitatea produsului
Vizibilitatea mrcii
produsului
Vizibilitatea mrcii
productorului
Vizibilitateaetichetei
Data fabricarii
Data expirrii
Termen de valabilitate
Compozitia chimica
Prezenta datelor de
contact a
producatorului
Prezenta standartelor
Pre real (lei/unitate)
Raport calitate-pre

Prelucrarea si analiza datelor prin metoda Fishbein-Rosenberg


Tabelul 1
Aprecierile importantei caracteristicilor de baza ale bauturilor racoritoare de tip Cola

Importanta fiecarii caracteristici (ai) se apreciaza ca media aritmetica a notelor acordate catre toti
respondentii fiecarei caracteristici in parte, folosindu-se relatia:

ai

= aij
m

Pentru aplicarea modelului Fishbein-Rosenberg suma importantelor atribuite fiecarei


caracteristici trebuie sa fie egala cu 1, de aceea se vor nominaliza rezultatele obtinute folosinduse relatia:

ai

= ai

aij

aij=9,94+8,88+8,75+9,00+8,38+9,69+8,38+8,06+8,88+8,31+9,38+9,31+8,06+7,94+7,63+7,25+
9,06+9,31+9,19+11,13+7,25+7,00+9,19+10,0=209,9375
Coeficientii de importanta nominalizati pentru parametrii apreciati vor avea urmatoarea valoare:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Aroma
(9,94*209,9375)=
Gust
(8,88* 209,9375)=
Culoare
Gradul de aciditate
Continutul de CO2
Senzatia post-consum
Grad de indulcire
Tipul ambalajului
Modalitatea de deschidere
Comoditatea de folosire
Design-ul ambalajului
Gama de culori folosite
Vizibilitatea produsului
Vizibilitatea marcii produsului
Vizibilitatea marcii productorului
Vizibilitatea etichetei
Data fabricarii
Data expirarii
Termen de valabilitate
Compozitia chimica
Prezenta contacte a producatorului
Prezenta standardelor
Raport calitate/pret

0,047
0,042
0,042
0,043
0,040
0,046
0,040
0,038
0,042
0,040
0,045
0,044
0,038
0,038
0,036
0,035
0,043
0,044
0,044
0,053
0,035
0,033
0,048

Verificare:
aij=0,047+0,042+0,042+0,043+0,040+0,046+0,040+0,038+0,042+0,040+0,045+0,044+0,038
+0,038+=0,036+0,035+0,043+0,044+0,044+0,053+0,035+0,033+0,048 =1,00.
Pentru a trece la urmatoarea etapa de calcul trebuie de calculat aprecierea medie (Pi ) a celor
5 sucuri care au fost calculate pe baza medie notelor acordate caracteristicilor caracteristicilor

Tabelul 2
Rezultatele aprecierii caracteisticilor cercetate

Aprecierea medie

New
Coke

Pepsi
Cola

Coca-Cola
Classic

CocaCola

Radug
a Cola

Lights
Aroma

5,94

6,75

6,38

7,19

6,25

Gust

5,81

6,94

6,44

7,31

6,56

Culoare

5,69

7,63

7,13

7,63

7,63

Gradul de aciditate

6,06

7,38

7,13

7,25

6,94

Continutul de CO2

7,38

6,94

7,44

7,38

7,31

Senzatia post-consum

5,50

6,25

6,06

6,94

7,13

Grad de indulcire

6,13

6,13

5,94

6,19

7,13

Tipul ambalajului

6,75

6,25

7,13

6,81

6,75

Modalitatea de
deschidere
Comoditatea de folosire

8,38

9,19

7,94

8,38

8,38

8,13

9,00

7,75

7,88

8,13

Design-ul ambalajului

6,94

9,13

8,00

8,56

8,69

Gama de culori folosite

6,94

9,06

8,19

8,50

8,81

Vizibilitatea produsului

8,81

9,06

8,38

8,63

8,63

Vizibilitatea marcii
produsului
Vizibilitatea marcii
producatorului
Vizibilitatea etichetei

8,50

8,63

8,44

6,50

6,13

7,81

8,69

7,94

8,06

7,94

7,56

8,25

7,25

7,69

7,63

Data fabricarii

8,81

8,75

8,00

8,63

8,63

Data expirarii

8,75

8,63

8,13

8,88

9,06

Termen de valabilitate

8,50

8,25

8,19

8,38

8,31

Compozitia chimica

8,88

8,88

8,75

8,63

8,44

Prezenta datelor de
contact a producatorului
Prezenta standardelor

7,25

9,13

6,88

8,19

7,94

7,38

8,69

6,88

8,06

8,50

Raport calitate-pret

6,06

5,50

5,81

6,63

6,94

Calculul aprecierilor medii referitoare la variantele de suc vizate (Pi ) urmeaza sa fie situate

pe o scala de la 0 la 1 , impartind in acest scop,mediile obtinute la 10 (Pi ).


Caracteristica

Importanta

New
Coke

Pepsi
Cola

Coca Cola
Classic

Coca Cola
Lights

Raduga
Cola

Aroma

0,047

0,594

0,675

0,638

0,719

0,625

Gust

0,042

0,581

0,694

0,644

0,731

0,656

Culoare

0,042

0,569

0,763

0,713

0,763

0,763

Gradul de aciditate

0,043

0,606

0,738

0,713

0,725

0,694

Continutul de CO2

0,040

0,738

0,694

0,744

0,738

0,731

Senzatia post-consum

0,046

0,550

0,625

0,606

0,694

0,713

Grad de indulcire

0,040

0,613

0,613

0,594

0,619

0,713

Tipul ambalajului

0,038

0,675

0,625

0,713

0,681

0,675

Modalitatea de
deschidere
Comoditatea de
folosire
Design-ul ambalajului

0,042

0,838

0,919

0,794

0,838

0,838

0,040

0,813

0,900

0,775

0,788

0,813

0,045

0,694

0,913

0,800

0,856

0,869

Gama de culori
folosite
Vizibilitatea produsului

0,044

0,694

0,906

0,819

0,850

0,881

0,038

0,881

0,906

0,838

0,863

0,863

Vizibilitatea marcii
produsului
Vizibilitatea marcii
producatorului
Vizibilitatea etichetei

0,038

0,850

0,863

0,844

0,650

0,613

0,036

0,781

0,869

0,794

0,806

0,794

0,035

0,756

0,825

0,725

0,769

0,763

Data fabricarii

0,043

0,881

0,875

0,800

0,863

0,863

Data expirarii

0,044

0,875

0,863

0,813

0,888

0,906

Termen de valabilitate

0,044

0,850

0,825

0,819

0,838

0,831

Compozitia chimica

0,053

0,888

0,888

0,875

0,863

0,844

Prezenta datelor de
contact a
producatorului
Prezenta standardelor

0,035

0,725

0,913

0,688

0,819

0,794

0,033

0,738

0,869

0,688

0,806

0,850

Raport calitate-pret

0,048

0,606

0,550

0,581

0,663

0,694

Aprecierile globale pentru fiecare marca de butur Cola


1. Aprecirea globala New Coke
(0,047*0,594+0,042*0,581+0,042*0,569+0,043*0,606+0,040*0,738+0,046*0,550+0,040*0,613+0,
038*0,675+0,042*0,838+0,040*0,813+0,045*0,694+0,044*0,694+0,038*0,881+0,038*0,850+0,03
6*0,781+0,035*0,756+0,043*0,881+0,044*0,875+0,044*0,850+0,053*0,888+0,035*0,725+0,033*
0,738+0,044*0,763+0,048*0,606) / 1 =0,7303 puncte de apreciere
2. Aprecirea globala Pepsi Cola
(0,047 * 0,675 +0,042 * 0,694 +0,042 * 0,763 +0,043 * 0,738 +0,04 * 0,694 +0,046 * 0,625 +0,04 *
0,613 +0,038 * 0,625 +0,042 * 0,919 +0,04 * 0,9 +0,045 * 0,913 +0,044 * 0,906 +0,038 * 0,906
+0,038 * 0,863 +0,036 * 0,869 +0,035 * 0,825 +0,043 * 0,875 +0,044 * 0,863 +0,044 * 0,825

+0,053 * 0,888 +0,035 * 0,913 +0,033 * 0,869 +0,044 * 0,813 +0,048 * 0,55) / 1 =0,7941 puncte
de apreciere
3. Aprecirea globala Coca-Cola Classic
(0,047 * 0,638 +0,042 * 0,644 +0,042 * 0,713 +0,043 * 0,713 +0,04 * 0,744 +0,046 * 0,606 +0,04 *
0,594 +0,038 *0,713 +0,042 * 0,794 +0,04 * 0,775 +0,045 * 0,8 +0,044* 0,819 +0,038 * 0,838
+0,038 * 0,844 +0,036 * 0,794 +0,035 * 0,725 +0,043 * 0,8 +0,044 * 0,813 +0,044 * 0,819 +0,053
* 0,875 +0,035 * 0,688 +0,033 * 0,688 +0,044 * 0,769 +0,048 * 0,581) / 1 =0,7415 puncte de
apreciere
4. Aprecirea globala Coca-Cola Lights
(0,047 * 0,719 + 0,042 * 0,731 + 0,042 * 0,763 + 0,043 * 0,725 + 0,04 * 0,738 + 0,046 * 0,694 +
0,04 * 0,619 + 0,038 * 0,681 + 0,042 * 0,838 + 0,04 * 0,788 + 0,045 * 0,856 + 0,044 * 0,85 +
0,038 * 0,863 + 0,038 * 0,65 + 0,036 * 0,806 + 0,035 * 0,769 + 0,043 * 0,863 + 0,044 * 0,888 +
0,044 * 0,838 + 0,053 * 0,863 + 0,035 * 0,819 + 0,033 * 0,806 + 0,044 * 0,8 + 0,048 * 0,663) / 1=
0,7769 puncte de apreciere
5. Aprecirea globala Raduga Cola
0,047 * 0,625 + 0,042 * 0,656 + 0,042 * 0,763 + 0,043 * 0,694 + 0,04 * 0,731 + 0,046 * 0,713 +
0,04 * 0,713 + 0,038 * 0,675 + 0,042 * 0,838 + 0,04 * 0,813 + 0,045 * 0,869 + 0,044 * 0,881 +
0,038 * 0,863 + 0,038 * 0,613 + 0,036 * 0,794 + 0,035 * 0,763 + 0,043 * 0,863 + 0,044 * 0,906 +
0,044 * 0,831 + 0,053 * 0,844 + 0,035 * 0,794 + 0,033 * 0,85 + 0,044 * 0,781 + 0,048 * 0,694) /
1=0,7738 puncte de apreciere.

Reprezentarea rezultatelor:
Fig.1 Reprezentarea grafica a importantei caracterilticilor analizate

12.00
10.00
8.00

9.94
8.88 9.00 8.38
8.75

9.69
8.38
8,06

8.88

9.38 9.31
8.31

8.06
7.94

9.06 9.31 9.19


7.637.25

9.19

7.38
7.25 7.00

6.00
4.00
2.00
0.00
Importanta caracteristicii
Aroma
Gust
Culoare
Gradul de aciditate
Continutul de CO2
Senzatia post-consum
Gradul de indulcire
Tipul ambalajului
Modalitatea de deschidere
Comoditatea in folosire
Design-ul ambalajului
Gama de culori folosite
Vizibilitatea produsului
Vizibilitatea marcii produsului
Vizibilitatea marcii producatorului
Vizibilitatea etichetei
Data fabricarii
Data expirarii
Termen de valabilitate
Compozitia chimica

Dupa cum observam in graficul de mai sus (fig.1) cele mai importante caracteristice ale buturii
de tip Cola sunt dupa cum vine: aroma; gustul; senzatia post-consum si modalitatea de
deschidere care au obtinut aprecieri medii respectiv de 10,0; 9,94; 9,69 si 9,38.

Cele mai scazute dupa importanta aprecieri medii le au dupa cum vine: spectrul culorilor,
design; vizibilitatea etichetei si standardele care au obtinut aprecieri medii respectiv de 7,00;
7,25; 7,26 si 7,38.
Deci valorile medii obtinute pentru importanta caracteristicilor de baza ale buturii Cola variaza
de la 7,00 la 9,94.

Fig.2 Reprezentarea aprecierior medii ale caracteristicilor sucurilor analizate la compartimentul


Testul Orb
9
8

Aroma

7
Gust

6
5

Gradul de aciditate

4
Continutul de CO2

3
2

Senzatia post-consum

1
Gradul de indulcire

0
New Coke

Pepsi Cola

Coca-Cola Classic Coca-Cola Lights

Raduga Cola

Din graficul de mai sus (fig.2) putem observa care sunt notele medii acordate pentru
caracteristicile testului orb vizate ale buturilor de tip Cola analizate in cadrul experimentului. La
aceasta etapa cele mai bune note a obtinut sucul Coca-Cola Lights si Pepsi Cola.
Dupa cum am aflat cele mai importante caracteristici gust si senzatia post consum observam ca
marca Coca-Cola Lights are cea mai mare nota la gust (7,19), iar, Pepsi Cola cea mai mare
nota la senzatia post-consum (7,13). Desi important de mentionat ca nici una din marcile
analizate nu a obtinut o nota medie mai mare de 8 la testul orb ceea ce denota o necesitate de
imnutatire a acestor indicatori la toate produsele vizate.

Fig. 3 Reprezentarea grafica a aprecierii caracteristicilor testului de marketing al ambalajului

Testul de marketing al ambalajului


10
9
Naturalis
New Coke 8
Jaffa Cola
Pepsi

7
6

Coca Cola
Odesskii
Classic

Coca Cola

Sadochok
Lights
Raduga
Vis
Cola

4
2
1
0
Raport calitate-pret

Procentul de suc
natural

Spectru culorilor

Design

Standarde

Termen de val.

Data expirarii

Data producerii

Lizibilitatea etichetei

Complexitatea
etichetei
Vizibilitatea marcii
producat.
Vizibilitatea marcii
prod.
Comoditate in
utilizare
Modalitate de
deschidere

Forma

Tipul ambalajului

Din tabel observam ca cele mai bune note acordare caracteristicilor ambalajului l-a obtinut
butura Pepsi Cola. Cele mai joase

note acordate pentru caracteristicile de marketing a

ambalajului au fost obtinute de catre butura Raduga Cola. Referitor la caracteristicile cu cea mai
mare importanta determinate anterior la capitolul raport calitate-pret care are cea mai mare
important (10.0) cea mai buna nota medie o are butura Coca-Cola Lights cu o valoare de 6,94,
desi de observa ca toate produsele au valori indepartate de valoarea maxima 10 deci raportul
calite-pret trebuie de imbunatati la toate marcile analizate.
La capitolul modalitate de deschidere care are o importanta de 9.38 , cea mai buna bautura este
Pepsi Cola, care a obtinut nota medie de 9.13 puncte.

Fig.4 Reprezentarea grafica a aprecierii globale al bauturilor de tip Cola analizate

Scorul global
Raduga
Cola Vis

0.7738

Coca Cola

Sadochok
Lights

0.7769

Coca Cola
Odesskii
Classic

0.7415

0.7941

PepsiJaffa
Cola

Naturalis
New
Coke
0.68

0.7303

0.7

0.72

0.74

0.76

0.78

0.8

Din grafic (fig. 4) se observa ce ca cel mai mare scor global o are Pepsi Cola, cu 0,7941 puncte
de apreciere deci el ocupa locul I, al II-lea loc- Coca-Cola Lights cu 0,7769 puncte de apreciere;
al III-lea loc Raduga Cola cu 0,7738 puncte de apreciere; al IV-lea loc Coca Cola Classic cu
0,7415 puncte de apreciere si ultimul al
V-lea loc- New Coke cu 0,7303 puncte de apreciere.

Fig.5 Reprezentarea grafica a diferentei dintre pretul acceptabil pentru produs si cel real
11,5

RadugaVis
Cola

10
16

Coca Cola
Sadochok
Lights

9,5
16

Coca
Cola
Odesskii
Classic

9,5

15

PepsiJaffa
Cola

10
10

Naturalis
New Coke

8
0

10
Pretul real

15

20

25

30

Pretul mediu acceptabil

Dupa cum se observa in tabel pretul real si cel acceptabil de potential lent difera la toate marcile
de bautura racoritoare, insa cea mai mica diferenta o are butura marcii Raduga Cola diferenta
fiind doar de 1,5 lei. Cel mai mic pret la cola il are marca New Coke fiind urmata de marca de
Raduga Cola. Cea mai mare diferenta intre pretul real si cel acceptabil o are marca Coca Cola
la care diferenta intre pretul acceptabil si cel real constituie 6,5 lei adica circa 33%.

Concluzii si recomandari:
In dependenta de scorurile globale obtinute privind aprecierea bauturilor racoritoare de tip Cola
analizate putem efectua urmatoarele ierarhizari a marcilor de sucuri:
I loc- Pepsi Cola cu 0,7941 puncte de apreciere
II-lea loc- Coca-Cola Lights cu 0,7769 puncte de apreciere
III-lea loc Raduga Cola cu 0,7738 puncte de apreciere
IV-lea loc Coca-Cola Classic cu 0,7415 puncte de apreciere
V-lea loc- New Coke cu 0,7303 puncte de apreciere.
Ipoteza 1: Toate caracteristicile analizate au o imortanta mare.
Ipoteza nu este confirmata deoarece caracteristicile au o iportanta diferita care oscileaza intre
7,00-10,00.
Ipoteza 2: Cea mai importanta caracteristica a produsului este gustul.
Ipoteza nu este confirmata deorece cea ma importanta caracteristica indicata este aroma cu o
nota de 9,94 din 10.
Ipoteza 3: Produsul Coca-Cola este cel mai preferat din produsele vizate.
Ipoteza nu este confirmata, avind in vedere ca are cel mai mare scor global il are Pepsi Cola,
Coca-Cola avand scorul global pe locul II (0,7769) pentru Coca-Cola Lights i pe locul IV (0,7415)
pentru Coca-Cola Classic.
Luind in consideratie ca sucul companiei se afla pe ultimul loc se propune imbunatatirea
acestuia mai ales la carectericticile care au cea mai mare importanta precum sunt: aroma, raport
calitate-pret; gustul; senzatia post-consum si modalitatea de deschidere.
Daca analizam comentariile potentialilor clienti observam ca acestia au identificat nejunsurile
produsului Coca-Cola care sunt: gustul nu a coincis cu gustul original al Coca-Colei, gust
neplacut, acest produs in general este gustos dar azi posibil era cu termenul de valabilitate
expirat, senzatia post-consum este putin placuta. Deci pentru a imbunatati aprecierea globala a
produsului Coca-Cola compania trebuie sa lucreze la perfectionarea acestor aspecte.