Sunteți pe pagina 1din 13

U N I V E R S I TATE A N I C O L A E T I T U L E S C U

FAC U LTATE A D E D R E P T
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

LUCRARE DE LICEN

Coordonator tiinific
conf. univ. dr. Ion Popescu

Student
Ionu Popescu

Bucureti
2014

PAGINA DE GARD
(pagin goal, ntre copert i prima pagin)

U N I V E R S I TATE A N I C O L A E T I T U L E S C U
FAC U LTATE A D E D R E P T
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

LUCRARE DE LICEN

DISCIPLINA

DREPT PROCESUAL PENAL

TEMA

TITULARII APELULUI

Coordonator tiinific
conf. univ. dr. Ion Popescu

Student
Ionu Popescu

Bucureti
2014

CUPRINSUL LUCRRII DE LICEN (model orientativ)

Cuprins..................................................................................................................................1
Abrevieri...............................................................................................................................4
Seciunea I mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm11
1. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm..........................................................11
1.1. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...............................................11
1.2. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...............................................12
2. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm..........................................29
Seciunea a II-a mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...............................34
1. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.......................................34
2. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

38

Seciunea a III-a mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.............................34


1. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.......................................34
2. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.......................................34
Concluzii..............................................................................................................................34
Bibliografie..........................................................................................................................34

ABREVIERI (orientative)
Titluri de periodice
Dr.
LESIJ
M. Of.
P.L.
R.R.D.
R.D.P.

Revista Dreptul
Lex ET Scientia International Journal
Monitorul Oficial al Romniei
Revista Pro Lege
Revista Romn de Drept
Revista de Drept Penal

Referiri la denumiri de acte normative, instane, hotrri judectoreti.


c.
C. civ.
C.E.D.O.
Convenia
C.pen.
C.pr.pen.
C.pr.civ.
C. S. J., s. p.
C. Apel
dec. civ.
dec. pen.
I.C.C.J., s.p.
I.C.C.J., s.u.
I.C.C.J., c5
I.C.C.J., c9
J.
T.
T. mun. Bucureti

Complet
Codul civil
Curtea European a Drepturilor Omului
Convenia european a drepturilor i libertilor fundamentale
Codul penal
Codul de procedur penal
Codul de procedur civil
Curtea Suprem de Justiie, secia penal
Curtea de Apel
decizie civil
decizie penal
nalta Curte de Casaie i Justiie, Secia penal
nalta Curte de Casaie i Justiie, Seciile Unite
nalta Curte de Casaie i Justiie, Completul de 5 judectori
nalta Curte de Casaie i Justiie, Completul de 9 judectori
Judectorie
Tribunal
Tribunalul municipiului Bucureti

Alte abrevieri
alin.
Ed.
op. cit.
p.
.a.

Alineat
Editur
opere citate
pagin
i alii

SECIUNEA I
TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT
1. Text text text text text.
1.1. Text text text text text text text text
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text1.
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text2.
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text 3 text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text4.
1.2. Text text text text text text text text
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text5.
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text6.
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text7.
2. Text text text text text text text text
2.1. Text text text text text text text text
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
1

Ion Neagu, Tratat de procedur penal. Partea general, ediia a III-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2013,
p. 232.
2
.C.C.J., s.u., dec. nr. 23/14.09.2008, publicat n M.Of. nr. 14 din 13 septembrie 2009.
3
T. mun. Bucureti, s. a II-a pen., dec. nr. 123/2004, n Culegere de practic judiciar n materie penal a
Tribunalului Bucureti pe anii 1994-1998, Ed. All Beck, Bucureti, 1999, p. 100.
4
I. Neagu, op. cit., p. 236.
5
Vintil Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu, Costic Bulai, Rodica Stnoiu, Explicaii teoretice ale
Codului de procedur penal. Partea general, Editura Academiei, Bucureti, 1975, p. 342.
6
C. Apel Bucureti, s. a II-a pen., dec. nr. 23/14.09.2008, n Culegere de practic judiciar a Curii de Apel
Bucureti, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2009, p. 56.
7
V. Dongoroz .a., op. cit., p. 348.

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text8.
2.2. Text text text text text text text text
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text textText text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text texText text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text9Text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text tex text text text text text text text text text text text
text text text text text text text texText text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text tex text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text.

SECIUNEA A II-A
TEXT TEXT TEXT TEXT
1. Text text text text text text text text
1.1. Text text text text text text text text

8
9

Nicolae Volonciu, Tratat de procedur penal. Partea general, Ed. Paideia, Bucureti, 2003, p. 230.
Eugen Rdoi, Jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului, n Revista Dreptul nr. 2/1991, p. 233.

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 10
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text11.
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text12.
1.2. Text text text text text text text text
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text13 text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text14.
2. Text text text text text text text text
2.1. Text text text text text text text text
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text.
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text15.
10

Legea nr. 109/2011 privind mica reform, publicat n M. Of. nr. 123 din 29 aprilie 2011.
I. Neagu, op. cit., p. 232.
12
.C.C.J., s.u., decizia nr. 26/2008, publicat n M. Of. nr. 243 din 13 decembrie 2010.
13
E. Rdoi, op. cit., p. 235.
14
I. Neagu, op. cit., p. 232.
15
.C.C.J., s.u., decizia nr. 26/2008, publicat n M.Of. nr. 243 din 13 decembrie 2010.
11

2.2. Text text text text text text text text


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text Text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text Text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text Text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text Text text text
text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text texText text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text textext text text text text text text text text16.

SECIUNEA A III-A
TEXT TEXT TEXT TEXT
1. Text text text text text text text text
1.1. Text text text text text text text text
16

N. Volonciu, op. cit., p. 453.

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text17.
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text18.
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text19
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text.

CONCLUZII
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text.
17

I. Neagu, op. cit., p. 232.


.C.C.J., s.u., decizia nr. 26/2008, publicat n M.Of. nr. 243 din 13 decembrie 2010.
19
T. mun. Bucureti, s. a II-a pen., dec. nr. 123/2004, nepublicat.
18

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text20.
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text.
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text.
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

BIBLIOGRAFIE

Andrei Dan, O nou abordare a dreptului drogurilor, recenzie la Droguri legale de


Traian Dima, n LESIJ, nr. 2/2012, p. 88-94

Ciobanu-Dordea Aurel, Consideraii pe marginea Hotrrii Curii europene a


drepturilor omului n cauza Vasilescu vs. Romnia, n Revista Romn de Drepturile
Omului, nr.16/1998, p. 22-29

Dobrinoiu Maxim, Criminalitate informatic, accesat n data , http://presspubs.uchicago.edu/founders/.

20

.C.C.J., s.p., dec. nr. 123/2004, conform paginii web a instanei supreme.

Dongoroz Vintil, Kahane Siegfried, Bulai Costic, Antoniu George, Stnoiu Rodica,
Iliescu Nicoleta, Explicaii teoretice ale Codului de procedurp penal. Partea
general, Editura Academiei, Bucureti, 1975

Molcu Emil, Drept privat roman, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2013

Neagu Ion, Tratat de procedur penal. Partea general, ediia a III-a, Editura
Universul Juridic, Bucureti, 2013

Paul Andrei, Infraciuni rutiere, tez de doctorat, Universitatea Nicolae Titulescu din
Bucureti, 2012

Popescu Andrei, Analiza procesului penal, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2006

Rdoi Eugen, Jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului, n Revista Dreptul


nr. 2/1991, p. 230-240
Legislaie

Constituia Romniei, revizuit prin Legea nr. 429/2003 (M. Of. nr. 758/29 octombrie
2003), renumerotat i republicat n M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003

Codul de procedur penal

Legea nr. 123/2011 privind mica reform, publicat n M. Of. nr. 234 din 23 octombrie
2010
Practic judiciar

Curtea de Apel Bucureti, s. a II-a pen., dec. nr. 134/2008, n Buletinul jurisprudenei,
Editura Universul Juridic, Bucureti, 2009, p. 543

.C.C.J., s.p., dec. nr. 14/2009, n Culegere de practic judiciar a naltei Curi de
Casaie i Justiie, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2010, p. 876-879

.C.C.J., s.u., dec. nr. 23/2009, conform paginii web a instenei supreme