Sunteți pe pagina 1din 1

7)Formulati teorema impulsului

In regim de miscare permanenta si fara frecari,suma vectoriala a fortelor exterioare care actioneaza
asupra fluidului dintr-un volum oarecare este egala cu diferenta dintre fluxul impulsului prin
suprafata de iesire si debitul suprafetelor de intrare.

dI
F Fm F Fe
i
p
dt
Derivata impulsului=forta sumelor exterioare

F M v M v
e

M- debit masic [ Kg/s ]


v-viteza [m/s]
t-timpul [s]

7) Formulati teorema momentului impulsului


In regim de miscare permanent si fara frecarii,suma vectoriala a momentelor fortelor exterioare care
actioneaza asupra unui volum , este egala cu momentul debitului de impuls prin suprafetele de iesire
si momentul fluxului de impuls prin suprafetele de intrare.

ext

M e r oe ve - M i r oi vi

ext

-momentul exterior N m

M debit masic Kg / s

oe

-vectorii de pozitie al centrului de greutate al suprafetelor de iesire si

centrului de greutate al suprafetelor de intrare.


v-viteza m / s

oi

-vectorii de pozitie ai