Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal de transformare

nr....din.../.../...
Subsemnata .am procedat azi //
la transformarea marfurilor primite cu factura nr. .. din/../
.....in greutate totala de ... kg cu o valoare de ..... lei.
Din transformare au rezultat articolele:
1. .. .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
2. .. .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
3. .. .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
4. .. .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
5. .. .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
6. .. .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
7. .. .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
8. .. .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
9. .. .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
10... .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
11... .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
12... .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
13... .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
14... .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
15... .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
16... .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
17... .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
18... .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
19... .... buc cu P/U .. lei valoare .... lei
TOTAL VALOARE = ... LEI (egala cu cea din factura)