Sunteți pe pagina 1din 204

ROMNIA

JUDEUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Avizat
SECRETAR
Lilioara Stepanescu

Nr.124/14.05.2010

H O T R R E A nr._____
din __________________2010
privind nsuirea documentaiei P.U.Z.C.P. Zona monumente protejate
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Avnd n vedere :
-iniiativa Primarului Municipiului Arad, exprimat prin expunerea de motive
nr.24774/26.04.2010;
-raportul nr.24774/26.04.2010 al Arhitectului ef-Serviciul Construcii i
Urbanism;
- rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local;
- prevederile art.37 i Anexa nr.1 din Legea 350/2001 privind amenajarea
teritoriului i urbanismul, cu modificrile i completrile ulterioare;
n temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin.(5) i art.45 din Legea
nr.215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, adopt prezenta:
HOTRRE
Art.1.Se aproba Avizul Tehnic prealabil de nsuire a documentaiei
PUZCP- Zona monumente protejate nr.15 din 18.03.2010 al Comisiei Tehnice
de Amenajare a Teritoriului i Urbanism, conform anexei care face parte
integrant din prezenta hotrre.
Art.2. Prezentul Aviz este valabil pn la aprobarea documentaiei de
urbanim PUZCP- Zona monumente protejate
Art.3.Prezenta hotrre se duce la ndeplinire de ctre serviciile de
specialitate din cadrul Primriei Municipiului Arad i se comunic celor
interesai de ctre Serviciul Administraie Public Local.
PREEDINTE DE EDIN

SECRETAR

Serv.Constr.Urbanism /Mirela Szasz


Cod PMA-S1-01

PRIMRIA MUNICIPIULUI
ARAD
Nr. 24774/Ao/26.04.2010

EXPUNERE DE MOTIVE

Avnd n vedere importana deosebit pe care o are n municipiul Arad


Zona construit protejat consider oportun adoptarea unei hotrri prin care s
se aprobe Avizul Tehnic prealabil de nsuire nr. 15 din 18.03.2010 al Comisiei
Tehnice de Amenajare a Teritoriului i Urbanism pentru documentaia PUZCPZona monumente protejate ca un instrument al politicilor i conceptelor
strategice de dezvoltare pentru zona central a municipiului Arad.

PRIMAR
Ing. Gheorghe Falc

PRIMRIA MUNICIPIULUI ARAD


ARHITECT SEF
SERVICIUL CONSTRUCTII SI URBANISM
NR.24474/26.04.2010

REFERAT
privind nsuirea documentaiei P.U.Z.C.P. Zona monumente protejate

Zona monumentelor protejate se nscrie n Ansamblul urban al


municipiului Arad care cuprinde perimetrul descris mai jos :
De la culeea N a podului Traian spre V, pe malul N al rului Mure pn la
Str. Putnei, str. Remus, Str. Alexici Nicola(inclusiv Piaa Srbeasc), str.
Koglniceanu M, str. Ceaikovski P I, cu prelungirea ei peste Vrful cu Dor si str.
Transilvaniei spre NE, str. Eminescu Mihai, str. Episcopiei, str. Caragiale I L,
str. Dorel Sibii, str Cotrus Aron, str. Balint Simion str. Cobuc G, spre NV,
traversarea spre N la marginea incintei Spitalului Municipal , str. Ghiba Birta
Elena spre E. Bd . Doina Augustin, str. Murean Andrei , spre N de-a lungul
Bd. Revoluiei pn la P-a Drapelului, spre E str. Brtianu IC, pn la malul de
N al Mureului, bucla Mureului (care nconjoar Cetatea Aradului) n amonte ,
pn la podul Cetii , spre V pe str Popa Eugen pn n dreptul str. 9 Mai spre
SV Splaiul Toth Sandor pn a podul Traian, la N Calea Timiorii pn la
intersectia cu str. tefan cel Mare i str Ady Endre.
Aceast zon conine marea majoritate a monumentelor de arhitectur din
Arad, alctuit din cele mai importante i reprezentative cldiri destinate
funciunilor publice , biserici sau foste cldiri rezideniale de mare valoare
istoric , arhitectural i memorial adpostind acum diferite funciuni , cldiri de
locuit nscrise n lista monumentelor. Valoarea deosebit a zonei const n
existena ntr-un perimetru uor de parcurs pietonal a unor areale aparinnd
unor diferite perioade istorice care sunt suficient de ample pentru a conferi o
atmosfer proprie bine definit. Aceast diversitate pe arii coerente necesit o
protecie special deoarece reprezint atractivitate pentru turiti i investitori.
Planul urbanistic pentru zona construit protejat i regulamentul aferent
este o documentaie ce furnizeaz regulile i procedurile de instituire, protecie i
gestionare a zonelor protejate de importan local .
Cauzele naturale dar i efectul necontrolat al vieii sociale i economice
amenin n continuare bunurile imobile aparinnd patrimoniului cultural, fapt ce
oblig la acordarea unei atenii programate i fundamentate aciunilor de

conservare integral a acestora. ntr-un astfel de context apare necesitatea


studierii zonei construite protejate. Ele reprezint obiective de interes public,
remarcabile din punct de vedere arhitectural , urbanistic , arheologic, artistic,
religios, social , tiinific, tehnic, sau al peisajului cultural i au un rol important
n pstrarea memoriei culturale.
Avnd n vedere acestea rezult importana deosebit a promovrii unei
asemenea documentaii de urbanism motiv pentru care
PROPUNEM
Adoptarea unei hotrri prin care s se aprobe Avizul Tehnic
prealabil de nsuire a documentaiei PUZCP- Zona monumente protejate
proiect nr. 39027 elaborat de SC Proiect Arad SA, urmnd ca dup
obinerea tuturor acordurilor i avizelor obligatorii i dup definitivarea
documentaiei conform cerinelor din adresa cu nr. 24774 din 26.04.2010
acesta s fie supus n totalitate spre aprobare n Consiliul Local al
Municipiului Arad dup ndeplinirea tuturor prevederilor legale.

Arhitect Sef
Ing. Mirela Szasz

ef Serviciu
Arh. Radu Drgan

Beneficiar:

MUNICIPIUL ARAD

FOAIE DE GARD

PROIECT NR.:

39027

P.U.Z.C.P.
ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD
VOLUMUL I:

MEMORIU GENERAL
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

proiect nr.:
faza:
beneficiar:
denumire proiect:
coninut volum:

39.027
P.U.Z.C.P.
MUNICIPIUL ARAD.
ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD
VOLUM I MEMORIU GENERAL

FI DE RESPONSABILITI

a. NSUIREA DOCUMENTAIEI:
PRIMRIA MUNICIPIULUI ARAD

SC PROIECT ARAD SA

Primar: ing. GHEORGHE FALC

Director general: arh. GHEORGHE SECULICI

Arhitect ef: arh. RADU DRGAN

ef proiect: arh. DANA TUDOR

b. COLECTIV DE ELABORARE:
Urbanism i amenajarea teritoriului: arh. DANA - CORNELIA TUDOR
arh. ELISABETA COSMA
arh. IOAN HPRIAN
arh. CIPRIAN POPESCU
teh.des. OTILIA NEAM
Cartarea strii cldirilor: arh. CAMELIA CODREAN
Alimentarea cu ap i canalizare: ing. MILORAD IOVANOVICI
sing. LADISLAU KLMR
Alimentarea cu energie electric: ing. IOAN DEZNAN
Alimentare gaze naturale: ing. FRANCISC BEGOV
sing. RODICA SECIANSCHI
ing. LUCIAN BRTULESCU
Alimentare cu cldur: ing. LUCIAN BRTULESCU
Transport n comun: ing. VASILE CHIRICHEU

c. EDITARE:
Tehnoredactare: RODICA PAP

ntocmit,
arh. DANA TUDOR

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

proiect nr.:
faza:
beneficiar:
denumire proiect:
coninut volum:

39.027
P.U.Z.C.P.
MUNICIPIUL ARAD.
ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD
VOLUM I MEMORIUL GENERAL

BORDEROU DE VOLUME
VOLUM I: MEMORIUL GENERAL
PIESE SCRISE
PIESE DESENATE

VOLUM II: REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM


PIESE SCRISE
PIESE DESENATE

VOLUM III: STUDII DE FUNDAMENTARE ASUPRA ANSAMBLULUI URBAN ARAD


PIESE SCRISE
PIESE DESENATE
A. STUDIUL ISTORIC ZONAL
B. STUDIUL SISTEMULUI URBAN DE SPAII VERZI N LIMITA ANSAMBLULUI URBAN ARAD
C. STUDIUL ZONELOR DE PROTECIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE NSCRISE N LISTA
MONUMENTELOR ISTORICE 2004
D. DATE DE EVIDEN FOND CONSTRUIT

ntocmit,
arh. DANA TUDOR

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

proiect nr.:
faza:
beneficiar:
denumire proiect:
coninut volum:

39.027
P.U.Z.C.P.
MUNICIPIUL ARAD.
ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD
VOLUM I MEMORIUL GENERAL

BORDEROUL VOLUMULUI I
MEMORIUL GENERAL
PIESE SCRISE:
FOAIE DE GARD .............................................................................................................................................................................. 1
FI DE RESPONSABILITI ........................................................................................................................................................... 2
BORDEROU DE VOLUME .................................................................................................................................................................. 3
BORDEROUL VOLUMULUI I ............................................................................................................................................................. 4
MEMORIUL GENERAL ....................................................................................................................................................................... 6
1.
INTRODUCERE: ....................................................................................................................................................................... 6
1.1. DATE DE RECUNOATERE A DOCUMENTAIEI: ....................................................................................................... 6
1.2. SCOPUL I OBIECTIVELE PLANULUI URBANISTIC PENTRU ZONA CONSTRUIT PROTEJAT ........................... 6
DELIMITAREA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE ............................................................................................................... 7
2.
2.1. JUSTIFICAREA INIIERII DEMERSULUI DE INSTITUIRE A ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE; CADRUL
LEGISLATIV-NORMATIV ............................................................................................................................................... 7
2.2. STUDIUL ISTORIC ZONAL .......................................................................................................................................... 12
2.3. SINTEZA ETAPELOR PARCURSE PRIN STABILIREA ATITUDINII FA DE ELEMENTELE COMPONENTE ALE
ZONEI ........................................................................................................................................................................... 12
3.
STUDIU URBANISTIC SPECIFIC PENTRU DOCUMENTAII URBANISTICE ZONALE CU CARACTERIZAREA
SITUAIEI ZONEI I A RELAIEI ZON-LOCALITATE ................................................................................................................................. 12
3.1. PREZENTAREA STUDIILOR I AVIZELOR ANTERIOARE ELABORRII PUZCP ...................................................... 12
3.2. ANALIZA NCADRRII ZONEI N INTRAVILANUL ORAULUI SAU COMUNEI, CONFORM PUG ............................. 12
3.3. DISFUNCIONALITI I CONSTRNGERI EXISTENTE .......................................................................................... 12
3.4. SINTEZA IERARHIZRII VALORICE A FONDULUI ARHITECTURAL-URBANISTIC N FUNCIE DE CALITATEA
ESTETICO-AMBIENTAL, FUNCIONAL I A POTENIALULUI SOCIO-ECONOMIC............................................ 15
3.5. PRECIZAREA LIMITEI ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE ........................................................................................ 15
4.
ALTE STUDII DE FUNDAMENTARE CONINND PROPUNERI DE CONFIRMARE SAU DE MODIFICARE A
PREVEDERILOR PUG N LIMITELE ZONEI PROTEJATE ............................................................................................................................. 16
PROBLEME DE TRAFIC......................................................................................................................................................... 22
PROBLEME DE ECHIPRI EDILITARE ................................................................................................................................. 31
ESTIMAREA RESURSELOR DE MUNC .............................................................................................................................. 40
ESTIMAREA LOCURILOR DE MUNC .................................................................................................................................. 40
PROBLEME DE MARKETING URBAN ................................................................................................................................... 41
PROBLEME DE MANAGEMENT URBAN .............................................................................................................................. 41
5.
PROPUNERI DE DEZVOLTARE ZONAL ............................................................................................................................ 45
5.1. PROPUNERI PRIVIND ATITUDINEA FA DE ESUTUL URBAN CU TOATE COMPONENTELE SALE
CONCRETIZAT N: PROTEJARE, CONSERVARE, PUNERE N VALOARE, DEMOLARE, COMPLETARE,
SCHIMBRI DE UTILIZARE ......................................................................................................................................... 45
5.2. PROPUNERI PRIVIND REZOLVRI ALE CIRCULAIILOR CAROSABILE, STAIONRILOR, CIRCULAIILOR
PIETONALE .................................................................................................................................................................. 49
5.3. PROPUNERI DE RACORDRI ALE REELELOR TEHNICO-EDILITARE .................................................................. 50
5.4. PROPUNERI PRIVIND PREVEDERILE DIN REGULAMENT, DIFERENIATE PE SUBZONE ISTORICE DE
REFERIN I SUBDIVIZIUNI ALE ACESTORA ......................................................................................................... 51
5.5. BILAN TERITORIAL ................................................................................................................................................... 51
5.6. ANALIZE COSTURI-BENEFICII ................................................................................................................................... 51
5.7. PROPUNERI DE INIIERE A UNOR PLANURI URBANISTICE, PROGRAME I PROIECTE DERIVATE I
PREVIZIUNI PRIVIND SUPORTUL IMPLEMENTRII LOR ......................................................................................... 51

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

ANEXE:
1. Certificat de urbanism nr. 1650 din 11.06.2007 valabil 24 luni
2. Tema de proiectare iniial elaborat de Primria Municipiului Arad
3. Ordinul nr. 562/2003 pentru aprobarea Reglementrii tehnice Metodologie de elaborare i coninutul-cadru
al documentaiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)
PIESE DESENATE:
00 BAZA TOPOGRAFIC I CADASTRAL

SC. 1:5000

01

NCADRAREA ANSAMBLULUI URBAN ARAD N INTRAVILANUL MUNICIPIULUI

SC. 1:5000

02

PLAN SITUAIA EXISTENT; REPARTIIA FUNCIUNILOR EXISTENTE

SC. 1:5000

02-1 PLAN SITUAIA EXISTENT; SISTEMUL URBAN DE SPAII VERZI

SC. 1:5000

02-2 CI DE COMUNICAIE PIETONAL

SC. 1:5000

02-3 CARTAREA STRUCTURII CLDIRILOR

SC. 1:5000

02-4 REGIMUL DE NALIME AL CLDIRILOR

SC. 1:5000

02-5 CI DE COMUNICAIE RUTIER; TRANSPORT N COMUN

SC. 1:5000

03

PLAN DE REGLEMENTRI URBANISTICE

SC. 1:5000

03-1

REGLEMENTRI URBANISTICE; POZIIONAREA SECTOARELOR DE ACTIVITI


SPECIFICE ZCP

SC. 1:5000

05-1 ALIMENTARE CU AP I CANALIZARE SITUAIA EXISTENT

SC. 1:5000

05-2 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC I TELECOMUNICAII- SITUAIA EXISTENT SC. 1:5000


05-3 ALIMENTARE CU ENERGIE TERMIC- SITUAIA EXISTENT

SC. 1:5000

05-4 ALIMENTARE CU GAZ NATURAL- SITUAIA EXISTENT

SC. 1:5000

ntocmit,
arh. DANA TUDOR

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

proiect nr.:
faza:
beneficiar:
denumire proiect:
coninut volum:

39.027
P.U.Z.C.P.
MUNICIPIUL ARAD.
ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD
VOLUM I MEMORIUL GENERAL

MEMORIUL GENERAL
1.

INTRODUCERE:

1.1. DATE DE RECUNOATERE A DOCUMENTAIEI:


Denumirea lucrrii:
Plan urbanistic pentru zon construit protejat
ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD
Contract de servicii nr.:
72891/09.11.2007
Proiect nr.:
39.027/2009
Beneficiar:
MUNICIPIUL ARAD
Proiectant general:
SC PROIECT ARAD SA
1.2.

SCOPUL I OBIECTIVELE PLANULUI URBANISTIC PENTRU ZONA


CONSTRUIT PROTEJAT

Prezenta documentaie se refer la Ansamblul Urban Arad- cod LMI 2004: AR-II-a-B-00477 i este iniiativa
administraiei publice locale- Primria Municipiului Arad. Conform Temei-program, elaborat de Serviciul Urbanism i
perfectat mpreun cu elaboratorul P.U.Z.C.P., obiectivele de baz sunt:
 Analiza tipologic a totalitii fondului construit existent (la data nominal a contractului) n cadrul ariei
Ansamblului Urban Arad- cod LMI 2004: AR-II-a-B-00477
 Definirea categoriilor de intervenii ce se vor realiza ulterior aprobrii prezentei documentaii P.U.Z.C.P. ca
urmare a zonificrii Ansamblului Urban Arad
 Reguli de construire specifice pentru fiecare mediu tematic, pentru fiecare element teritorial component i
pentru fiecare cvartal de construcii n parte, n conformitate cu legile, normele i normativele n vigoare.
Scopul final este:
 Obinerea primului instrument urbanistic tradiional cu referire la Ansamblul Urban Arad
 Integrarea prevederilor P.U.Z.C.P. n procesele administrative actuale i viitoare pe termen mediu i lung
 Asigurarea controlului administraiei publice locale i a tuturor factorilor interesai n zon asupra modului de
gestionare a cadrului fizic existent n Ansamblul Urban Arad, prin conservare, construire i/sau asanare
 Constituirea unei baze reale pentru viitorului Plan Strategic al Centrului Istoric al Aradului, inndu-se cont i
de proiectul Strategia de Dezvoltare a Municipiului Arad 2007-2013/2013-2020 aprobat prin HCLM nr. 26 n
26.02.2008
innd cont de aderarea Romniei la Uniunea European, elaboratorul P.U.Z.C.P. vizeaz ca acest instrument
tradiional de planificare urbanistic s se supun i ultimelor decizii de planificare strategic european:
 Strategia de la Lisabona (Agenda Lisabona)- martie 2000- sustenabilitate, inovaie, rennoire
social i economic
 Strategia de la Gothenburg- 2001- reducerea degradrii mediului i consumului de resurse din
dezvoltarea economic i social
 Programul INTERREG IV C- aprobat de Comisia European n 11 septembrie 2007- pentru
coeziunea sectorial interregional
 Carta de la Leipzig pentru Orae Europene Durabile- aprobat cu ocazia reuniunii informale a
minitrilor europeni responsabili cu dezvoltarea urban i coeziunea teritorial- Leipzig 24-25 mai 2007

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

 Comunicatul de pres- 2-2007 din 11 septembrie 2007 al Consiliului Arhitecilor din Europa (CAE)privind Strategia n Construcii a Comisiei Europene- calitatea arhitecturii este un element esenial
al trecutului, prezentului i viitorului oraelor europene
Prin programul european Project 3.2, prognozele pe termen mediu i lung asupra dezvoltrii Europei Unite s-au
realizat de ctre ESPON (European Spatial Planning Observation Network- entitate de cercetare nfiinat de CE
n 1997), tratnd evoluiile teritoriale diferite ale statelor membre i partenere din 2015 pn n 2030. Aceste
studii au stat la baza Conceptului European de Dezvoltare Spaial, deci i a politicilor de coeziune sectorial.

2.

DELIMITAREA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE


2.1.

JUSTIFICAREA INIIERII DEMERSULUI DE INSTITUIRE A ZONEI CONSTRUITE


PROTEJATE; CADRUL LEGISLATIV-NORMATIV

JUSTIFICAREA INIIERII DEMERSULUI DE INSTITUIRE A ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE


n 28 decembrie 1989, CFSN a dat Decretul nr. 12- privind nfiintarea Ministerului Culturii, decret abrogat prin
Legea 7/1998- privind declararea ca abrogate a unor acte normative. nainte de 1989, singura List de Monumente
Istorice data din 1977, astzi o mare parte dintre imobilele clasate n 1977 fiind distruse.
Pn la adoptarea prin lege a unor reglementri speciale privind protejarea patrimoniului naional, n anul 1992 sa emis O.G. 27/1992- privind unele msuri pentru protecia patrimoniului cultural naional, aprobat prin
Legea11/1994- privind unele ordonane ale Guvernului emise n baza legii 81/1992 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonane i autorizarea contractelor i garaniilor unor credite externe.
Ordonana 68/1994- privind unele msuri pentru protecia patrimoniului cultural naional completeaz O.G.
27/1992 i a fost aprobat prin Legea 41/1995.
Legislaia specific astfel constituit a generat realizarea Lista Monumentelor Istorice din 1992, list bazat pe
cea din 1977. n ceea ce privete Ansamblul Urban Arad, acesta s-a aflat pe toate aceste liste, cu delimitri
diverse, rezultate din studii istorico-urbanistice i arhitecturale. Unul dintre studiile ce se amintesc este Lista
monumentelor, ansamblurilor, siturilor istorice avizate de Comisia Naional a Monumentelor, Ansamblurilor i
Siturilor Istorice pentru Judeul Arad- proiect nr. 25062/ STUDIU- ETAPA a II-a- elaborat de SC PROIECT ARAD
SA din 1993.
Dezvoltarea politicilor administrative, a legislaiei generale, a problematicilor din teritoriu, precum i iniierea
Planului de Amenajare a Teritoriului Naional (P.A.T.N.) i a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeean Arad
(P.A.T.J.), a condus i la dezvoltarea legislaiei privind protejarea monumentelor istorice.
Ansamblul Urban Arad- cod LMI 2004: AR-II-a-B-00477, ca zon construit protejat, n forma actual, a fost
instituit prin Ordinul MCC nr. 2.682 / 2003 (inclusiv Lista Monumentelor Istorice)- M.O. 448/2003, modificat prin
Ordinul MCC nr. 2807 / 2003 (inclusiv Anexa nr.1- Lista Monumentelor Istorice- modificri i completri)M.O. 709/2003. Ambele Ordine ale MCC s-au emis ca urmare a prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice.
Astfel, conform Listei Monumentelor Istorice 2004- cu modificri i completri, Ansamblul Urban Arad are
urmtoarele descrieri:
Nr.
Cod LMI
crt.
2004
Denumire Localitate
Adres
148 AR-II-a-BAnsamblul municipiul De la culeea N a podului Traian spre V, pe malul N al rului
00477
urban Arad
Arad
Mure pn la Str. Putnei, Str. Remus, Str. Alexici Nicola
(inclusiv Piaa Srbeasc), Str. Koglniceanu M., Str.
Ceaikovski P. I. cu prelungirea ei peste Str. Vrful cu Dor i Str.
Transilvanei spre NE, Str. Eminescu Mihai, Str. Episcopiei, Str.
Caragiale I.L., Str. Sibii Dorel, Str. Cotru Aron, Str. Balint
Simion, Str. Cobuc G. spre NV, traversarea spre N la marginea
incintei Spitalului Municipal, Str. Ghiba Birta Elena spre E, Bd.
Doina Augustin, Str. Mureeanu Andrei, spre N de-a lungul Bd.
Revoluiei pn la Piaa Drapelului, spre E Str. Brtianu I. C.,
pn la malul de N al Mureului, bucla Mureului (care
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

nconjoar Cetatea Aradului) n amonte, pn la podul Cetii,


spre V pe Str. Popa Eugen pn n dreptul Str. 9 Mai, spre SV
Splaiul Toth Sandor pn la podul Traian. La N, Calea Timiorii
pn la intersecia cu Str. tefan cel Mare i Str. Ady Endre.

Planul de Amenajare a Teritoriului Naional (P.A.T.N.) este un instrument tradiional foarte important pentru
urmrirea liniilor directoare naionale de dezvoltare, ns constituie, ca studiu, i o surs esenial a evidenei
naionale asupra elementelor componente ale spaiului naional romnesc. Prezenta documentaie P.U.Z.C.P.
se va raporta i la concluziile P.A.T.N., cu privire la seciunile specializate pe problematicile legate de
Ansamblul Urban Arad ca zon protejat, dar i la contextul general n care acesta se gsete- Judeul Arad
i Municipiul Arad. Direciile de dezvoltare sunt:

 PATN- SECIUNEA I- REELE DE TRANSPORT- LEGEA NR. 363/21 septembrie 2006 stipuleaz
Coridorul paneuropean de transport multimodal IV (Dresda/Nrenberg- Praga- Viena/Bratislava- BudapestaArad- Bucureti- Constana/Craiova- Sofia- Salonic/Plovdiv- Istanbul) trece i prin teritoriul administrativ al
Municipiului Arad, nsemnnd (conform Anexa nr.11- Definirea principalilor termeni utilizai):
- traseul rutier
- traseul feroviar
- punctele de legtur de transport naval, aerian, maritim i combinat
- instalaii auxiliare ca: semnalizri, instalaii necesare pentru dirijarea traficului, drumuri de acces, puncte de
trecere a frontierei, staii de service, terminale pentru mrfuri i cltori, depozite, aflate pe traseul coridorului
 PATN- SECIUNEA a II-a- APA- LEGEA NR. 171/4 noiembrie 1997, modificat prin LEGEA NR.
20/11.01.2006- M.Of. nr. 62/24.01.2006, stipuleaz
RESURSELE DE AP DULCE (Anexa nr.1-2)
Municipiul Arad se gsete n Bazinul hidrografic IV- Mure, Rul Mure mpreun cu resursele de ap subteran
constituind principalele resurse de ap dulce. Din punct de vedere al vulnerabilitii Aradul se gsete ntr-o zon cu
resurse de ap subteran cu vulnerabilitate ridicat, care necesit msuri prioritare de protecie la poluare.
APA PENTRU POPULAIE (Anexa nr.3-4)
Municipiul Arad necesit:
- Lucrri hidroedilitare de reabilitare i dezvoltare pe termen scurt (1998-2005):
o modernizare sistem de alimentare cu ap
o majorare capacitate compensare, nmagazinare
o reabilitare aduciuni
o reabilitare reea de distribuie
o extindere reea de canalizare
o completarea staiei de epurare cu trepte avansate (biologic i chimic)
Municipiul Arad face parte din lista de Zone cu disfuncionaliti mari n alimentarea cu ap i/sau canalizare a
municipiilor i oraelor, care necesit lucrri hidroedilitare de reabilitare i dezvoltare, datorit faptului c acesta se
gsete ntr-o zon cu resurse de ap subteran cu vulnerabilitate ridicat, care necesit msuri prioritare de
protecie la poluare.
APA PENTRU INDUSTRIE (Anexa nr.5-6)
- Zone cu resurse de ap, poluate de industrie, care necesit msuri de reabilitare pe termen mediu:
o Sud-Vestul Judeului Arad (incl. parte din Municipiul Arad): 18.500 ha
o Sursa de poluare: industria chimic
- Zone cu resurse de ap, poluate de industrie, care necesit msuri de reabilitare pe termen lung:
o Sudul Judeului Arad (incl. parte din Municipiul Arad): 35.000 ha
o Sursa de poluare: industria extractiv a petrolului, industria chimic, industria alimentar
APA PENTRU IRIGAII (Anexa nr.7-8)
- Suprafee amenajate cu lucrri de descrcare-drenaj, n sisteme de peste 1000 ha, propuse pentru
reabilitare ulterioar pe termen lung:
o Ier-Arad-Frontier: 33.249 ha
 PATN- SECIUNEA a III-a- ZONE PROTEJATE- LEGEA NR. 5/6 martie 2000
ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAIONAL I MONUMENTE ALE NATURII (Anexa nr.I)
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

stipuleaz:
- Judeul Arad are desemnate Rezervaii i monumente ale naturii, Fortificaii i aezri din prima epoc a
fierului (hallstattiene), ns acestea nu reprezint puncte de interes tangeniale cu problematica prezentului
PUZCP
VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES NAIONAL (MONUMENTE ISTORICE DE VALOARE
NAIONAL EXCEPIONAL) (Anexa nr.III)
Monumente i ansambluri de arhitectur:
Ceti: punctul a)4- Cetatea Aradului Municipiul Arad Arad
UNITI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU CONCENTRARE FOARTE MARE A PATRIMONIULUI
CONSTRUIT CU VALOARE CULTURAL DE INTERES NAIONAL (Anexa nr.III)
- n judeul Arad sunt desemnate urmtoarele aglomerri umane:
o Municipiul Arad
o Orae: Lipova, Ndlac, Pncota
o Comune: Brazii, Fntnele, Gurahon, Hlmagiu, Pecica, Plecua, Sntana, eitin, Zbrani
-

 PATN- SECIUNEA a IV-a- REEAUA DE LOCALITI- LEGEA NR. 351/6 iulie 2001 stipuleaz
Aradul este Municipiu reedin de jude cu elemente i nivel de dotare ale localitilor urbane de
rangul II
Populaia la 1 ianuarie 1999: 184.290 locuitori- zona de influena: de la circa 50.000 la cca. 200.000 locuitori
Raz de servire: cca. 60-80 km
Are acces direct la trei sisteme majore de ci de comunicaie: traseu de cale ferat principal (inclusiv nod
intermodal), 3 drumuri naionale (DN 79- ARAD-ORADEA- ce pornete din Arad; DN 69- TIMIOARA-ARADce se oprete n Arad; DN 7- DEVA-ARAD-NDLAC-UNGARIA- ce tranziteaz Aradul), aeroport internaional
Funciuni economice: capaciti de producie diversificate sin sectorul secundar i al serviciilor productive,
social-culturale i informative cu raz de servire prioritar judeean
Instituii de decizie politic: sedii ale administraiei publice locale; sedii de servicii administrative, juridice de
descentralizare n teritoriu ale ministerelor i ale altor de importan judeean: organe centrale
neguvernamentale; sedii de partid, de sindicat, sedii ale organizaiilor neguvernamentale;
Judectorii, tribunale, procuratur, parchet i alte instituii juridice
Educaie, cercetare tiinific: spital clinic universitar (nu exist) sau spital general (exist), spitale de
specialitate, staie de salvare judeean, asisten de specialitate (boli cronice, persoane cu handicap,
recuperri funcionale, centre psihiatrice), cmine de btrni, centre de recuperare, orfelinate, etc.
Cultur: case de cultur cu sli de spectacol (Casa de Cultur a Sindicatelor, Filarmonica Arad), teatre
(Teatrul de Stat Arad, Teatrul de Marionete), sli de concerte (Filarmonica Arad), sli de expoziie, de
conferine, sli polivalente, cluburi, muzee, biblioteci, edituri, tipografii, etc.
Comer, servicii comerciale: centre comerciale, camere de comer, centre de afaceri, burse prestate
populaiei i de valori i de mrfuri, magazine de prezentare, servicii diversificate de nalt calitate; posibiliti
de organizare a unor trguri importante;
Turism: hoteluri de 3 stele cu cel puin 200 locuri (Hotel Continental- 4 stele)
Mass-media: mass-media judeean (posturi de radio i de televiziune), publicaii cotidiene sau periodice;
Finane, bnci, asigurri: sucursale sau filiale ale unitilor financiar-bancare i de asigurri;
Sport, agrement: zone de recreere i agrement, grdini zoologice (nu exist), sli de competiii sportive de
nivel naional/regional, judeean (Bazinul de not Neptun, Sala Polivalent), stadioane i alte dotri
diversificate pentru petrecerea timpului liber i sport (sli polivalente, terenuri de sport, piscine, eventual
patinoare artificiale, etc.);
Protecia mediului: agenii de protecie a mediului i servicii dotate cu echipamente specifice pentru
meninerea unui mediu de calitate i a igienei urbane;
Alimentare cu ap i canalizare: reele de alimentare cu ap, sistem colector de canalizare, staie epurare;
Culte: lcauri de cult, episcopii, sedii eparhiale, vicariate (nu exist), subcentre ale cultelor autorizate;
Transport/comunicaii: gri, autogri, transport n comun, centrale telefonice automate, fax, pot, etc.
Ordine, securitate: instituii specifice cerinelor la nivel judeean
n Judeul Arad mai exist urmtoarele localiti urbane cu elemente i nivel de dotare de rangul III
(orae):
o Chiineu-Cri (8.742 locuitori)
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

10

o
o
o
o
o
o
-

Curtici (9.762 locuitori)


Ineu (10.416 locuitori)
Lipova (11.491 locuitori)
Ndlac (8.422 locuitori)
Pncota (7.418 locuitori)
Sebi (6.829 locuitori)

Zone lipsite de orae pe o raz de circa 25-30 km, care necesit aciuni prioritare pentru dezvoltarea
de localiti cu rol de servire intercomunal:
o Zona 8 Arad: 152.554 ha (orientativ)- 30.200 locuitori (1 ian. 1999)- 12 comune- 83 sate
 Comune: Bata, Birchi, Brzava Brazii, Gurahon, Hlmagiu, Hlmgel, Petri, Plecua, Svrin,
Vrdia de Mure, Vrfurile
o Zona 9 Arad: 29.019 ha (orientativ)- 8.329 locuitori (1 ian. 1999)- 3 comune- 19 sate
 Comune: Apateu, Craiva, Hma
Comunele n care s-au produs scderi accentuate de populaie n perioada 1966-1998, care necesit
aciuni de sprijin i revitalizare:
o Scderi de 30-50%: 19 comune reprezentnd: 28,4% din total comune, 34,0% din suprafaa
total, 20,7% din populaia rural:
 Brzava, Birchi, Cermei, Chisindia, Conop, Craiva, Dieci, Dorgo, Grniceri, Hlmgel, Hma,
Mica, Petri, Pilu, Plecua, icula, Socodor, Trnova, Zrand
o Scderi de peste 50%: 5 comune reprezentnd: 7,5% din total comune, 8,0% din suprafaa
total, 2,6% din populaia rural:
 Bata, ilindia, itarov, Tau, Zerind

 PATN- SECIUNEA a V-a- ZONE DE RISC NATURAL- LEGEA NR. 575/22 octombrie 2001
CUTREMURE DE PAMNT- UNITI ADMINISTRATIV-TERITORIALE URBANE amplasate n zone cu
intensitatea seismic, echivalat pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismic a teritoriului
Romniei, este minimum VII (grade MSK) (Anexa nr.3), stipuleaz
- Municipiul Arad- 184.290 locuitori- are intensitatea seismic VII, exprimat n grade MSK
INUNDAII- UNITI ADMINISTRATIV-TERITORIALE AFECTATE DE INUNDAII (Anexa nr.5)
- Municipiul Arad are 6 tipuri de inundaii localizate pe cursuri de ap i nici un tip de inundaii localizate
pe toreni
ALUNECRI DE TEREN- UNITI ADMINISTRATIV-TERITORIALE AFECTATE DE ALUNECRI DE TEREN
(Anexa nr.7)
- Municipiul Arad nu este nominalizat n lista unitilor administrativ-teritoriale cu acest tip de riscuri naturale.
 PATN- SECIUNEA a VI-a- ZONE CU RESURSE TURISTICE- PROIECT DE LEGE 2008
UNITI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU RESURSE NATURALE I ANTROPICE, MARI I FOARTE
MARI (Anexa 2) stipuleaz
- Municipiul Arad este o unitate administrativ-teritorial cu o concentrare foarte mare a resurselor
antropice- ca resurs dominant
UNITI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU RESURSE NATURALE I ANTROPICE, MARI I FOARTE
MARI, CARE AU PROBLEME ALE INFRASTRUCTURII TURISTICE (Anexa 4)
- Municipiul Arad este o unitate administrativ-teritorial fr probleme ale infrastructurii turistice
UNITI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU RESURSE NATURALE I ANTROPICE, MARI I FOARTE
MARI, CARE AU PROBLEME ALE INFRASTRUCTURII TEHNICE (Anexa 6)
- Municipiul Arad este o unitate administrativ-teritorial fr probleme ale infrastructurii tehnice
UNITI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU RESURSE NATURALE I ANTROPICE, MARI I FOARTE
MARI, CARE AU PROBLEME ALE INFRASTRUCTURII TURISTICE I TEHNICE (Anexa 8)
- Municipiul Arad este o unitate administrativ-teritorial fr probleme ale infrastructurii turistice i tehnice

Alte instrumente legislative ce constituie cadrul de elaborare al PUZCP Ansamblul Urban Arad
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

11

 Legea 350/2001- privind amenajarea teritoriului i urbanismul


 Ordonana 27/29.08.2008- pentru modificarea i completarea Legii 350/2001
 HG 525/1996- pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
 Legea 315/2004- privind dezvoltarea regional n Romnia
 Ordonan de Urgen nr. 111/2004- pentru modificarea i completarea Legii 315/2004 privind
dezvoltarea regional n Romnia
 Legea 50/1991 republicat n 13.10.2004- privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii
 Ordonana de urgen nr. 214/16.12.2008- pentru modificarea i completarea Legii 50/1991
 Legea 422/18.07.2001- privind protejarea monumentelor istorice
 Ordin Administraie Public 2807/2003- pentru modificarea Ordinului ministrului culturii i cultelor
nr. 2682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare i eviden a monumentelor
istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fiei analitice de eviden a monumentelor istorice i a
Fiei minimale de eviden a monumentelor istorice
 Ordin 2260/2008- privind aprobarea Normelor metodologice de clasare i inventariere a
monumentelor istorice
 Ordinul ministrului culturii i cultelor 2684/2003- privind aprobarea Metodologiei de ntocmire a
obligatiei privind folosinta monumentului istoric si a continutului acestuia
 Legea 451/2002- pentru ratificarea Conveniei europene a peisajului adoptat la Florena la
20.10.2000
 Legea 24/15.01.2007- privind reglementarea i administrarea spaiilor verzi din zonele urbane
 Ordonana de Urgen 114/17 octombrie 2007 pentru modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, schimbarea destinaiei terenurilor
amenajate ca spaii verzi i/sau prevzute ca atare n documentaiile de urbanism
 Legea 213/17.11.1998- privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia
 Decret 398/14.11.2008- pentru promulgarea Legii privind proprietatea public i regimul juridic al
acesteia
 Strategia de Dezvoltare a Municipiului Arad 2007-2013/ 2013-2020- Hotrrea HCLM Arad nr.
26/28.02.2008
Astfel, n continuare, elaboratorul P.U.Z.C.P. n baza:
 Ordinului 562 din 20.10.2003- emis de ctre M.T.C.T.- pentru aprobarea Reglementrii tehnice
Metodologie de elaborare i coninutul-cadru al documentaiilor de urbanism pentru zone
construite protejate (PUZ)- publicat n M.Of., Partea I, nr. 125 bis/11.II.2004
 Principalelor acte normative specifice sau complementare domeniilor cu implicaii asupra
dezvoltrii zonelor nominalizate ca zone construite protejate
i a celor enumerate mai sus dorete a obine un model de planificare urbanistic adaptat att modelului tradiionalca etap obligatorie de materializat-, ct i metodei alternative (Plan Strategic pentru centre istorice)- adoptat n
prezent de Comisia European i celelalte orae din Uniunea European.
Conform Temei-Program prezenta documentaie P.U.Z.C.P. mpreun cu R.L.U. se va concentra asupra
urmtoarelor aspecte eseniale pentru asigurarea administraiei publice locale cu un ACT DE AUTORITATE viabil:
Evidenierea rolului catalizator al Ansamblului Urban Arad pentru dezvoltarea urban, teritorial i
regional;
Asigurarea continuitii fizice, funcionale i spirituale a cadrului construit din Ansamblul Urban Arad,
raportate la Arad ca unitate administrativ de baz i stimularea interesului economic i cultural pentru
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

12

utilizarea acestei uniti teritoriale de referin;


Protejarea i punerea n valoare a monumentelor istorice, a zonelor arheologice i a ansamblurilor
arhitecturale i urbanistice deosebite, precum i a contextului i caracteristicilor care contureaz
semnificaia lor istoric;
Stabilirea direciilor i prioritilor de dezvoltare logic a Ansamblului Urban Arad, raportate la dezvoltrile
localitii n ansamblul ei;
Reglementarea modului de utilizare a terenurilor i construciilor cuprinse n Ansamblul Urban Arad;
Stabilirea condiiilor de realizare i conformare a construciilor i amenajrilor urbanistice aferente
Ansamblului Urban Arad.

2.2.

STUDIUL ISTORIC ZONAL

Studiul istoric zonal face parte din VOLUMUL III- STUDII DE FUNDAMENTARE ASUPRA ANSAMBLULUI
URBAN, A. STUDIUL ISTORIC ZONAL.

2.3.

SINTEZA ETAPELOR PARCURSE PRIN STABILIREA ATITUDINII FA DE


ELEMENTELE COMPONENTE ALE ZONEI

Studiul istoric zonal se gsete n VOLUMUL III- STUDII DE FUNDAMENTARE ASUPRA ANSAMBLULUI
URBAN, A. STUDIUL ISTORIC ZONAL.

3.

STUDIU URBANISTIC SPECIFIC PENTRU DOCUMENTAII URBANISTICE


ZONALE CU CARACTERIZAREA SITUAIEI ZONEI I A RELAIEI ZONLOCALITATE
3.1.

PREZENTAREA STUDIILOR I AVIZELOR ANTERIOARE ELABORRII PUZCP

Prezentarea studiilor anterioare elaborrii PUZCP s-a realizat n cadrul VOLUMUL III- STUDII DE
FUNDAMENTARE ASUPRA ANSAMBLULUI URBAN, A. STUDIUL ISTORIC ZONAL, capitolul I, punctul 6 i
capitolul III, punctul 1.

3.2.

ANALIZA NCADRRII ZONEI N INTRAVILANUL ORAULUI SAU COMUNEI,


CONFORM PUG

Analiza s-a realizat n cadrul VOLUMUL III- STUDII DE FUNDAMENTARE ASUPRA ANSAMBLULUI URBAN, A.
STUDIUL ISTORIC ZONAL, capitolul III, punctul 1., precum i prin Anexa 2 a volumului: Extras din Regulamentul
Local de Urbanism PUG Municipiul Arad, proiect nr. 33.100 SC PROIECT ARAD SA.

3.3.

DISFUNCIONALITI I CONSTRNGERI EXISTENTE

Tabelul principalelor disfuncionaliti i prioriti n cadrul Ansamblului Urban Arad


DOMENII
DOMENIUL DE APLICARE A
REGULAMENTELOR DE
URBANISM PENTRU
ANSAMBLUL URBAN ARAD

DISFUNCIONALITI

PRIORITI

1. Lipsa studiilor de fundamentare pentru definirea 1. ntocmirea studiilor de fundamentare pentru


definirea arealurilor componente ale
arealurilor componente ale Ansamblului Urban
Arad din punct de vedere al evolutiei istoricoAnsamblului Urban Arad din punct de vedere
urbanistice i al condiionrii de apartenen n
al evolutiei istorico-urbanistice i al
cadrul zonei construite protejate, ce a generat:
condiionrii de apartenen n cadrul zonei
construite protejate, care s genereze:
scindarea esuturilor urbane cu acelai caracter
istoric i urbanistic
unitatea esuturilor urbane cu acelai
caracter istoric i urbanistic
neconcordane ntre zonificarea teritorial a
PUG Mun. Arad i limita A.U. Arad stabilit n
zonificarea teritorial coerent n diferitele
1991 i n 2004
planuri i studii de urbanism
neconcordane n ceea ce privete
juxtapunerea noiunilor de zona central i
ierarhizarea domeniilor de aplicare a
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

13
DOMENII

DISFUNCIONALITI
zona construit protejat/zona istoric n
percepia publicului general
dezinformarea publicului general cu privire la
valoarea intrinsec a obiectelor arhitecturale, a
valorii monumentelor istorice i a echilibrului
normat ntre spaiul construit i spaiul liber

PRIORITI
prevederilor specifice pentru zona
central i pentru zona construit
protejat pentru o mai bun percepie a
publicului general
mediatizarea informaiilor utile publicului
general cu privire la valoarea intrinsec a
obiectelor
arhitecturale,
a
valorii
monumentelor istorice i a echilibrului
normat ntre spaiul construit i spaiul liber

2. Lipsa unei documentaii PUZCP pentru 2. ntocmirea documentaiei PUZCP care s


elaborarea unui regulament specific pentru zona
reglementeze toate elementele ce se supun
construit protejat, cuprinznd toate elementele
proteciei patrimoniului de monumente
ce se supun proteciei patrimoniului de
istorice alctuind un ansamblu bine definit,
monumente istorice alctuind un ansamblu bine
dar i a modului de intervenie permis
definit, dar i a modului de intervenie permis
conform legislaiei n vigoare
conform legislaiei n vigoare
FOND CONSTRUIT I
UTILIZAREA TERENURILOR
POZIIONAREA
SECTOARELOR DE
ACTIVITI SPECIFICE
ZCP-AU

FONDUL CONSTRUIT
SPAII LIBERE

1. Poziionarea aleatorie a unitilor cu activitate 1. Zonificarea arealului protejat n sectoare de


activiti compatibile valorificrii specificului
compatibil valorificrii zonei construite protejate:
prilor componente, n funcie de structura
comer produse regionale nregistrate, comer
morfologic i de accesibilitate: comer
vnzare cu amnuntul mrci nregistrate
produse regionale nregistrate, comer
internaional, cazare i gastronomie cu specific
vnzare cu amnuntul mrci nregistrate
regional, afaceri de creaie
internaional, cazare i gastronomie cu
specific regional, afaceri de creaie
2. Lipsa de sectoare de activiti compatibile
valorificrii zonei construite protejate: cartierul 2. Implementarea de noi sectoare de activiti
compatibile valorificrii zonei construite
cultural i o activitate nou menit a relansa
protejate: cartierul cultural i o activitate nou
Aradul n mediul turistic european
menit a relansa Aradul n mediul turistic
european (ex. turism balneoclimateric n
mediul urban)
3. Fondul construit al AU Arad nu este pus n 3. Punerea n valoare a AU prin sisteme de
modelare a perspectivelor valoroase la nivel
valoare prin sisteme de modelare a
urban:
perspectivelor valoroase la nivel urban, menite a
- prospecte stradale- ce in de restaurarea i
asigura confort pentru locuire i utilizare n
activiti sectoriale.
conservarea faadelor la nivelul tuturor
elementelor componente (sistemul de
nvelitoare, materiale de finisare, culoare,
ferestre, pori i ui de intrare, feronerii,
vitrine, copertine, firme i reclame,
amplasarea reelelor i instalaiilor edilitare,
etc.)
- degradarea existent a fondului construit i
starea fizic precar a majoritii cldirilor
(finisaje, structur)
- spaii libere- menite a asigura cadrul natural
i construit al coexistenei fondului construit
i confortului urban (trasee pietonale
itinerante, platforme de peterecere a
timpului liber dedicate circulaiei pedestre n
peisaj valorificat, personalizarea unor
centre de interes urban cu componenta
punerii n valoare a patrimoniului cultural,
istoric
4. Proprietatea n comun asupra cldirilor, ce 4. Corelarea de ctre organismele centrale
interesate i organismele teritoriale interesate
frmieaz unitatea, rezultat fiind dificultatea
a unui program general pentru aplicarea
aplicrii legislaiei n conservare i restaurare i
legislaiei de restaurare, conservare i dirijare
chiar lipsa de aprare a interesului public
a proprietarilor de imobile din zona construit
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

14
DOMENII

DISFUNCIONALITI

PRIORITI
protejat

CIRCULAIE

SPAII VERZI I PLANTATE

1. Aglomerarea zonei construite protejate cu 1. Reducerea traficului prin dispersarea


traseele traficului intens de tranzit orenesc,
traseelor de tranzit orenesc (activarea unei
problem cumulat cu lipsa parcajelor suport
centuri interioare oraului, inclusiv prin
pentru susinerea acestui tip de trafic
prelungirea unor strzi existente)
2. Lipsa parcrilor n general, amenajate astfel nct
s se fructifice spaiul n folosul pietonului
2. Amenajarea de parcri, n special
supraterane n noduri de interconexiune cu
traseele de trafic tranzit orenesc, astfel
nct spaiul zonei construite protejate s fie
fructificat n folosul pietonului
3. Sistem urban de trasee pietonale discontinuu, n 3. Regularizarea sistemului urban de ci de
special n relaiile spaiale peste Mure
comunicaie pietonal, cu includerea de noi
relaii spaiale peste Mure
1. Dezechilibru n dispunerea spaial a spaiilor 1. Echilibrarea dispunerii spaiale a spaiilor
verzi i plantate
verzi i plantate, inclusiv pentru a reda
atmosfera stradal iniial sau de marc
2. Lipsa unui spaiu verde amenajat cu valoare de 2. Crearea unui spaiu verde amenajat cu
parc urban central i activiti conexe de
valoare de parc urban central i activiti
petrecere a timpului n aer liber
conexe de petrecere a timpului n aer liber (n
zona de protecie a Cetii Araduluiamenajri)

PROTEJAREA ZCP FA DE:


CONSTRUCII I CULOARE
1. n zona construit protejat exist construcii i 1. Devierea LEA 110kV astfel nct s se
TEHNICE
culoare tehnice ce afecteaz dezvoltarea
elibereze zona de protecie a Cetii Aradului
ulterioar a Ansamblului Urban: LEA 110 kV- ce
sau trecerea acesteia n subteran, eliberarea
traverseaz zona de protecie a Cetii Aradului,
subsolului cldirilor existente de trasee
trasee majore de termoficare prin subsolul
majore de termoficare n ct mai multe locuri
cldirilor existente
posibile
INFRASTRUCTUR
1. Prelungirea sistemului de termoficare i
1. Lipsa sistemului de termoficare a Aradului Nou
pentru alimentarea cu cldur a Aradului Nou
2. Iluminat stradal global slab
2. Asigurarea iluminatului global stradal cu o
mai mare putere
3. Lipsa corelrii ntre iluminatul global stradal i 3. Corelarea ntre iluminatul global stradal i
iluminatul arhitectural al cldirilor i centrelor de
iluminatul arhitectural al cldirilor i centrelor
interes
de interes

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

15
DOMENII
PROBLEME DE MEDIU

3.4.

DISFUNCIONALITI

PRIORITI

1. Dezechilibru n dispunerea spaial a spaiilor 1. Echilibrarea dispunerii spaiale a spaiilor


verzi i plantate
verzi i plantate, inclusiv pentru a reda
atmosfera stradal iniial sau de marc
2. Concentrarea traficului intens de tranzit 2. Reducerea traficului prin dispersarea
orenesc n zona construit protejat
traseelor de tranzit orenesc (activarea unei
centuri interioare oraului, inclusiv prin
prelungirea unor strzi existente)

SINTEZA IERARHIZRII VALORICE A FONDULUI ARHITECTURAL-URBANISTIC


N FUNCIE DE CALITATEA ESTETICO-AMBIENTAL, FUNCIONAL I A
POTENIALULUI SOCIO-ECONOMIC

Dei zonificarea n subzone istorice de referin s-a realizat funcie de evoluia istoric a Aradului, la stabilirea
final a limitelor s-au avut n vedere factorii de ierarhizare a fondului arhitectural-urbanistic:
- calitatea estetico-ambiental
- calitatea funcional
- potenialul socio-economic
Astfel, zonificarea n SIR i Quartale reflect faptul c s-au luat n considerare:
- esuturi urbane unitare, cu fond arhitectural i urbanistic aparinnd aceleiai perioade i cu potenial esteticoambiental i funcional similar.
Aceste valori ierarhice sunt exprimate i n VOLUMUL II- REGULAMENT LOCAL DE URBANISM, unde se
detaliaz structura tuturor componentelor. n funcie de modul de implementare al prevederilor prezentului PUZCP i
a politicii locale, se vor descoperi i valenele socio-economice ale Ansamblului Urban Arad.

3.5.
Nr.
crt.
148

PRECIZAREA LIMITEI ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE

Cod LMI 2004


AR-II-a-B-00477

Denumire
Ansamblul urban Arad

Localitate
municipiul Arad

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

Adres modificat PUZCP


2007-2009
De la culeea N a podului Traian spre
V, pe malul N al rului Mure pn n
spatele proprietilor aferente
frontulului estic al Cii Andrei
aguna, traversnd Str. MretiStr. O.Goga- Str. E.G.Birta-Str. I.
Marieu- Str. A. Mureanu
(excluznd zonele ocupate de
locuine colective); La N incluznd
frontul proprietilor aferente Str. A.
Mureanu i cele aferente frontului
vestic al Bd. Revoluiei, traverseaz
Str. C. Coposu i cuprinde lacul,
imobilul Lic. Sabin Drgoi, Palatul
CFR i se ntoarce spre C-lea Iuliu
Maniu prin spatele proprietilor
aferente frontului estic al Bd.
Revoluiei i traverseaz Str. A.
Russo-Str. C. Davilla, nglobnd
proprietile aferente ale frontului
nordic i vestic al str. I.C. Brtianu;
La E continu incluznd digul dealungul albiei majore a Rului Mure
(care nconjoar Cetatea Aradului) n
amonte, pn la podul Cetii,

16

nglobeaz proprieti de pe Str. R.


de la Afumai pn la colul Str.
Cezar i traverseaz Str. Infanteriei,
Rul Mure n drept cu Str.
Zdrenjanin i preia digul aferent
Splaiului T. Sandor pn la culeea N
a Podului Traian; n S cuprinde
Podul Traian i frontul de proprieti
aferente Cii Timiorii (i cel al Str.
Castanilor) pn la intersecia cu Str.
Ady Endre i proprietatea Calea
Timiorii nr. 115.

ALTE STUDII DE FUNDAMENTARE CONINND PROPUNERI DE


CONFIRMARE SAU DE MODIFICARE A PREVEDERILOR PUG N LIMITELE
ZONEI PROTEJATE

4.

Studiile de fundamentare prezentate n VOLUMUL III A, B, C, D, ct i n partea desenat a prezentului volum,


preiau prevederile PUG, dat fiindc aceste prevederi se confirm n general sub aspectele:
-

condiiile de construire

a modului de construire

stabilirii ponderii funciunilor existente i propuse

Intrnd n detaliul prevederilor PUG coroborat cu problematicile specifice PUZCP se denot urmtoarele
modificri ce trebuie preluate la reactualizarea PUG:
1. ZONIFICAREA UNITILOR TERITORIALE DE REFERIN
Conform tabelului prezentat mai jos, limita ZCP redefinit afecteaz mai multe UTR-uri ale PUG, cu zonele i
subzonele funcionale:
UTR nr.

ZONA FUNCIONAL

SUBZONA FUNCIONAL

UTR 1

ZONA CENTRAL PROTEJAT (ZCP)

ZONA CENTRAL PROTEJAT


ARADUL VECHI (ZCP-AV)

UTR 2

ZONA CENTRAL PROTEJAT (ZCP)

ZONA CENTRAL PROTEJAT A


CETII ARADULUI (ZCP-CA)

UTR 3- parte din

ZONA CENTRAL SITUAT N AFARA SUBZONA CENTRULUI ISTORIC N


ZONEI PROTEJATE (Z)
CARE
S-A
MENINUT
CONFIGURAIA
ESUTULUI
URBAN TRADIIONAL (CA1)
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

17

UTR 4- parte din

ZONA CENTRAL SITUAT N AFARA SUBZONA


ZONEI PROTEJATE (Z)
INTERBELICE (CA3)

LOTIZRII

UTR 5- parte din (Lac Pdurice ZONA CENTRAL SITUAT N AFARA SUBZONA
cu amenajare)
ZONEI PROTEJATE (Z)
INTERBELICE (CA3)

LOTIZRII

UTR 6- parte din

ZONA CENTRAL SITUAT N AFARA SUBZONA


ZONEI PROTEJATE (Z)
INTERBELICE (CA3)

LOTIZRII

UTR 7- parte din

ZONA CENTRAL SITUAT N AFARA SUBZONA CENTRULUI ISTORIC N


ZONEI PROTEJATE (Z)
CARE
ESUTUL
URBAN
TRADIIONAL A FOST ALTERAT
(CA2)

UTR 8- parte din albia major a SPAII PLANTATE


Mureului
PEISAGER (SP-VP)

CU

VALOARE ZON AFLAT PERMANENT SUB


APE (ZPA)
ZONA CIRCULAIEI PIETONALE
(CC-P)
ZONA DIGURILOR (ZD)
SPAII PLANTATE CU VALOARE
PEISAGER (SP-VP)

UTR 31- parte din

ZONA SUBCETATE

UTR 32- parte din

ZONA CENTRAL SITUAT N AFARA SUBZONA CENTRULUI ISTORIC N


ZONEI PROTEJATE (Z)
CARE
S-A
MENINUT
CONFIGURAIA
ESUTULUI
URBAN TRADIIONAL (CA1)

UTR 65

ZONA CENTRAL PROTEJAT (ZCP)

ZONA CENTRAL PROTEJAT


ARADUL NOU (ZCP-AN)

UTR 66- parte din

ZONA ARADUL NOU

LOCUINE
INDIVIDUALE
CU
SPECIFIC LOCAL CE VOR
PRELUA CARACTERUL ZONEI
PROTEJATE UNDE SE MAI POT
OPERA PARCELRI (LI-SL-czp-op)

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

ZONA LOCUINE INDIVIDUALE CU


SPECIFIC LOCAL CE PREIAU
CARACTERUL
ARHITECTURAL
URBANISTIC
AL
ZONEI
PROTEJATE (LI-SL-czp)

18

Schema rezultat din suprapunerea limitelor UTR i cele de ZCP reflect necesitatea redefinirii Ansamblului
Urban Arad.

Cu rou este evideniat limita Ansamblului Urban conform LMI 2004, iar aceasta are disfuncionalitatea de a nu
prelua parte din UTR 8- Rul Mure cu albia sa major (inclusiv digurile de aprare).
Limita A.U. redefinit (verde) a fost trasat conform studiilor de fundamentare i s-a raportat la aspectul formal de
trasare i cuprindere a esuturilor ca ntreg pentru o mai bun gestionare prin zonificare i reglementri.
n completarea redefinirii limitei ZCP s-a zonificat arealul n S.I.R., aa cum rezult din schema de mai jos i
descrierea acestora din VOLUM III A .

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

19

Z.I.R. 1- ANSAMBLUL URBAN ARAD

Subzonele istorice de referin (culoare magenta) sunt numerotate n funcie de vechimea esutului urban,
conform studiului despre evoluia Aradului, pornind de la Aradul Vechi i cu meniunea c partea Aradului Nou ca
subzon istoric de referin nu respect principiul numerotrii, fiind separat prin limita natural Rul Mure, a fost
considerat un esut urban distinct.
Pentru a controla subzonele istorice de referin mai n amnunt s-au identificat i uniti de coeziune teritorial,
denumite n continuare QUARTALE (culoare albastru), pentru esuturile urbane componente, avnd limita dealungul strzilor majore, pentru care se vor exprima reglemetri i regulament specific pentru intervenii ce privesc
interiorul parcelelor. n completarea unitilor de coeziune teritorial se vor elabora reglementri i regulamente n
ceea ce privete strzile de-alungul crora ele coexist, cu referire la construciile aezate la frontul stradal,
caracterul strzii, etc.
Definiii termenologie:
Subzon istoric de referin, zon din teritoriul administrativ care se definete i se delimiteaz prin studiul
istoric zonal n cadrul unei zone istorice de referin i care prezint
caracteristici coerente din punct de vedere urbanistic, arhitectural i istoric,
care vor fi preluate n modul de dezvoltare viitor al teritoriului la nivelul
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

20

PUZ+RLU (definiie dat prin Ordinul 562/2003- Metodologie de elaborare i


coninutul-cadru al documentaiilor de urbanism pentru zone construite
protejate);
Quartale, 1. Poriune dintr-un ora cuprins ntre strzi care se intersecteaz (Dicionar
de neologisme, Florin Marcu i Constant Maneca, Editura Academiei,
Bucureti, 1986); 2. Poriune unitar dintr-o localitate, reprezentnd o suprafa
de teren strbtut de strzi pe care sunt construite locuine, magazine sau
alte cldiri, grdini etc. cu caracter social-cultural (Dicionarul explicativ al limbii
romne, Academia Romn, Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan, Editura
Univers Enciclopedic, 1998);
Menionm c viitoarea reactualizare a PUG Municipiul Arad va prelua Ansamblul Urban Arad ca o
singur Zon Istoric de Referin- Z.I.R. 1 i U.T.R.- Z.C.P.. Celelalte monumente istorice cuprinse n
Municipiul Arad, n mod izolat, vor avea prevzut limita specific a zonei de protecie i vor constitui Zone
Istorice de Referin separate (notate 2,3,...etc.) i vor constitui pri componente a UTR-urilor din care fac
parte.
Zonificarea SIR i Quartale ajut i la controlul poriunilor cu construcii i amenajri n condiii speciale ale
mediului natural. Este vorba de SIR 4, quartalul 54 i SIR 5, quartalul 55, n special construciile i amenajrile
poziionate n albia major a Mureului, supuse inundaiilor.
DESCRIEREA ELEMENTELOR CADRULUI NATURAL CU ACCENT PE ALBIA MAJOR A RULUI MURE
Extras din PUZ MALURILE MUREULUI- proiect n curs de avizare, arh. urb. Cornelia TUDOR
Caracteristici geologice
Amplasamentul este aezat pe formaiunile depresiunii panonice, depresiune care a luat natere prin
scufundarea lent a unui masiv hercinic, constituit din isturi cristaline. Peste cristalin, situat la cca. 1000 m
adncime, stau discordant i transgresiv formaiunile sedimentare au cca. 250 m i este alctuit din formaiuni
lacustre i fluviatile (pleistocen i holocen) prezentnd o stratificaie n suprafa de natur ncruciat, tipic
formaiunilor din conurile de dejecie. Cuaternarul este constituit din pietriuri i bolovniuri n masa de nisipuri cu
intercalaii de argile i prafuri argiloase.
Geomorfologic , terenul este relativ plan, cu descrestere uoara inspre albia minor a rului , fiind situat pe terasa
superioar a Rului Mure (exceptie face digul de aparare impotriva inundatiilor interventie realizata de om).
Amplasamentul se situeaz n localitatea Arad, iar alternana de strate permeabile (prafuri nisipoase i nisipuri cu
pietri i bolovni) permite ascensiunea apei subterane funcie de variaiile nivelului apei de suprafata si a regimului
precipitaiilor.
Se subliniaz faptul c, GEOTEHNIC, pe fondul depunerilor aluvionare din albia majora a Mureului, terenul
ESTE UN REZULTAT al interventiei ANTROPICE, realizat de-a lungul unor intervale mari de timp,
Interventiile din ultimele decade ( 30~35 ani) au ca rezultat actuala dispunere a straturilor solului, TERENUL
FIIND LUCRAT inclusiv cu umpluturi (din molozuri colectate din raza orasului: in amonte de parcul Europa)
Interventiile de infrastructura, cu efecte in stratificatia terenului in zona (acum 30~35 ani) au fost destinate:
 consolidarii si regabaritarii digului de protectie (din pamant) impotriva inundatiilor catastrofale ce
puteau afecta orasul si
 consolidarii malului la limita joasa a albiei minore, la contactul cu apa, prin lucrari de impietruire
masiva, cu agregate / bolovani de cca. 1 ton greutate, stabilizati prin lucrari hidrotehnice specifice,
asigurandu-se astfel si eliminarea eroziunii malului nordic al raului (cu precadere in sectorul ce se
desfasoara spre amonte, incepand cu zona bazei sportive Constructorul )
P100 /92 incadreaza zona localitii Arad, intr-o zona seismica de calcul notata cu D creia i corespunde un
Ks = 0,16 i un Tc = 1,00 sec.
Adncimea de nghet se situeaz n conformitate cu STAS 6054/77 la 0,80m de nivel teren actual.
Apa subtran se cantoneaza la adancimi relativ mici fa de nivel teren natural, fiind influentata de apele infiltrate
din albia minora a rului Mures si de nivelul apelor subterane cantonate in zonele orasenesti - cartiere, in dublu
sens, dinspre si inspre albia minora a raului Mures, in functie de nivelul apei in rau, astfel:
 apa mica in ru: determina scurgerea apelor freatice dinspre oras spre albia minora a Muresului,
exemplu: nivelul apei din canalul Tiganca fost brat al Muresului putand determina debitele ce se
transfera in ru prin pnza freatic (zona in aval fata de podul Decebal)
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

21

 apa mare in ru: determin aparitia infiltratiilor prin sol dinspre ru inspre oras, cresterea nivelului
apei freatice in zonele construite ale orasului (influentate si de aportul din precipitatii) reluand ciclul
de migrare a apei in subteran.
Variaia nivelului apei subterane este legat de cantitile de precipitaii czute n zon, de nivelul apei din
colectoarele meteorice deschise ale orasului, precum i de variaia nivelului Rului Mure in traseul actual.
Se accepta un nivel ascensional mediu al apei subterane pn la adncimea de 0,30m fa de nivel teren ( in
terenul vegetal), in portiunile limitrofe albiei minore, in perioadele de debite uzuale ale raului. In intervalul de timp din
ultimele decade nu s-au semnalat zone afectate de baltiri masive si de durata in zona aflata in studiu.
Riscuri naturale
Reeaua hidrografic: Aradul, incluznd zona studiat face parte din bazinul hidrografic al Rului Mure.
SEISMICITATE:
Teritoriul Municipiului Arad se afl n zona seismic D, coeficientul seismic Ks fiind 0,16 iar perioada de col
Ts= 1,00 s .
INUNDAII:
Obiective importante se gsesc in albia majora a raului Mures, pana la digul de protectie impotriva
inundatiilor realizat pentru municipiul Arad, cu lumgime in zona in studiu de cca 4 Km. Digul de protectie
este construit pentru a face fata evenimentelor din inundatii/viituri mari : 1/ 100 ani
 ca un corolar al fenomenelor naturale de schimbare a debitelor raului si aportului de pamanturi
prin depunere de aluviuni de-a lungul malurilor, in directa legatura cu lucrarile hidrotehnice de
consolidare a malului nordic al Muresului (descrise mai sus), in albia minora exista urmatorul
fenomen: modificarea vizibila dupa zeci de ani a configuratiei malului nordic (portiunea amonte fata
de clubul Constructorul si a plajei din Strandul Neptun, ce se explica prin:
a) pe perioada lucrarilor de consolidare a malului nordic cu bolovani de peste 1 tona si umpluturi, ( ~anii 1975)
in vederea realizarii lucrarilor de construire s-a deviat curentul puternic al raului inspre malul sudic, prin
realizarea unui EPIU (baraj subacval sub forma de sfert de cerc alungit, dispus cu zona convexa spre
curentul maxim) vizibil si astazi, la ape mici, in albia minora.
b) Dupa realizarea lucrarilor de consolidare ale malului nordic, nu a fost indepartat aportul de pamanturi din
fundul raului, epiul ramanand parte constitutiva a geografiei fundului raului. REZULTATE vizibile
actualmente :
 Depunere masiva de aluviuni in amonte de clubul Constructorul, zona care in timp s-a umplut de
vegetatie, pastrandu-si caracterul mlastinos si inundabil . Din punct de vedere functional si peisager
portiunea respectiva este necontrolabila, constituindu-se in disfunctiune atat pentru amenajarea
existenta a malului nordic al Muresului, cat si pentru orice tip de amenajare propusa. Subliniem in in
zona respectiva malul albiei minore este consolidat, la limita traseului initial al raului
 Depunere masiva de aluviuni ( miluri) pe plaja strandului Neptun, ce a devenit nepracticabila in
totalitate si periculoasa pentru populatie , invadata de vegetatie crescuta spontan ( rachitis, arbusti)
 Eliminarea disfunctiunilor enumerate mai sus ( prin curatarea fundului raului de amenajarea
temporara necesara lucrarilor executate , a epiului) vor avea ca rezultat refacerea curentului maxim,
mentinerea plajei strandului curata dupa eliminarea depunerilor aluvionale, eliminarea zonelor
periculoase pentru populatie, recreerea peisajului in limitele albiei minore initiale, TOATE ACESTEA
IN CADRUL ZONEI CENTRALE a municipiului, la limita spre zonele destinate petrecerii timpului
liber, in zona cu valente peisagere reale : albia majora a Muresului
ALUNECRI DE TEREN :
n portiunea in studiu, prin lucrarile hidrotehnice de consolidare a malului nordic al Muresului, realizate acum cca.
30 ani nu sunt semnalate tendinte de alunecari de teren ca urmare a unor fenomene naturale specifice;
Totusi, lucrarile hidrotehnice trebuiesc intretinute, stabilitatea constructiilor putand fi afectata in timp de apa
cantonata in straturile de subsol, apa din drenaje necontrolate, vegetatie ( prin redacini) si fauna ( rozatoare )
Digul de aparare are o zona deteriorata prin tasare in lung (dinspre zona mediana spre oras) incepand cu zona
ecluzei canalului Muresel spre zona magazinului Bila, fara ca elevatia din beton sa fie afectata. Ca urmare, prin
aceasta documentatie se propune reconsiderarea functionala si peisagistica in zona respectiva, ceea ce duce la
realizarea de lucrari ce atrag rezolvari de consolidare a portiunilor afectate.
CLIMA :
Adncimea de nghe a terenului n zona studiat este 0,80 m fa de cota terenului natural
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

22

Extragem din date statistice:


Factorii genetici ai climei (variaia solar, bilanul radiativ, poziia geografic, altitudinea, circulaia maselor de
aer, caracterul suprafeei active) determin existena pe teritoriul judeului Arad a unui climat temperatcontinental moderat cu influene oceanice.
Regimul eolian : indic o frecven mai mare a vnturilor din sector sud-est (13,7%) i sud (13%), urmate de
cele din nord (12,4 %) , nord-vest (10,7 %) i sud-vest (10%).Vitezele medii anuale, variaz ntre 2,6 i 4,3 m/s.
Topoclimatul regiunii de cmpie se caracterizeaz prin cea mai lung durat de strlucire a soarelui : 2100
ore/an, din care 1500 ore se realizeaz n semestrul cald; cea mai mare cantitate de radiaie global 115
kcal/cmp din care 100kcal/cm.p.numai n semestrul cald al anului. Umezeala aerului este n ianuarie de 88% iar
n iulie mai mic de 64%. Primul nghe se produce la finele lunii octombrie. Intervalul zilelor fr nghe
nsumeaz 180 zile.
Temperatura medie anulala este de 10,8C si care depaseste mediea anuala a tarii cu 1,1C.Temperatura medie
pe anotimuri este urmatoarea :
-iarna :0,1C
-primavara :11C
-vara :20,8C
-toamna :11,6C
Din datele de mai sus rezult c iernile sunt blnde,verile relativ clduroase iar diferenele de temperatur ntre
anotimpuri, pronunate.
Frecvena brumelor toamna i iarna este redus.
n ceea ce privete ngheurile din prima lun de primavar,numarul lor este destul de mare cca.20 zile.
Media anului a precipitatiilor inregistrate la statiunea meteorologica Arad,este de 584 mm. Lunile cele mai
secetoase sunt ianuarie,fabruarie si martie iar cele mai ploioase mai, iunie si iulie.
Analiznd paralel cifrele temperaturilor i precipitaiilor, indicele de ariditate si umiditate relativ a aerului arat un
deficit de umiditate in lunile iulie, august si septembrie.
Zapada cade in fiecare iarna si stratul poate atinge 50~60 cm in iernile cu zapezi abundente,dar terenul nu
ramane acoperit mult din cauza vanturilor ce bat in regiune.
Factorii genetici ai climei (variaia solar, bilanul radiativ, poziia geografic, altitudinea, circulaia maselor de aer,
caracterul suprafeei active) determin existena pe teritoriul judeului Arad a unui climat temperat-continental
moderat cu influene oceanice.
Din caracteristicile de ansamblu enumerate, reiese c n regiunea ce constituie obiectul prezentei documentaii
exist cele mai bune condiii de dezvoltare a habitatului, prin amenajri.
Cetatea Aradului - SIR 4- este aprat cu diguri de protecie.
Fiind un teritoriu vast, prin reglementri urbanistice s-au urmrit aspecte:
reglementarea aspectelor ce in de regimul de monument istoric al Ansamblului Urban
reglementarea aspectelor ce in de confort vital n utilizarea imobilelor, Ansamblul Urban suprapunndu-se cu
o parte din zona central a oraului
Astfel, implementarea reglementrilor trebuie cuantificate n etape de timp:
- termen mediu
- termen lung
Reglementrile vizeaz toate tipurile de proprietate asupra imobilelor, vizndu-se ierarhia de ntreptrundere a
folosinei mediului: de la public- semiprivat- privat i viceversa. Prin urmare Ansamblul Urban a fost tratat ca un
ntreg i odat cu finalizarea implementrii reglementrilor PUZCP, cetenii Aradului se vor putea bucura de
proprietatea lor, vor putea s-i justifice preurile de vnzare a imobilelor, iar municipalitatea va putea s-i justifice
fiscalitatea. n aceti ani ai secolului XXI nu mai putem vorbi despre potenialul unui loc, condiiile real elevate
trebuie s apar n viaa de zi cu zi.

PROBLEME DE TRAFIC
Traficul din zona studiat se leag de ntreg sistemul urban de trafic. Prin caracteristica sa de ora dezvoltat
liniar, de-alungul principalelor strzi i bulevarde, Aradului i lipsete ntregirea centurii nfurtoare pentru traficul
de tranzit orenesc a automobilelor, care s lege direciile cele mai circulate i aici se menioneaz direcia: N-S
(Oradea-Timioara).
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

23

n plana 01- NCADRARE N INTRAVILANUL MUNICIPIULUI s-au ierarhizat tipurile de trafic i trasee posibile
pentru a se proteja centrul de traficul orenesc de tranzit.
Ca i probleme conexe, semnalizarea direciilor principale de mers este slab, semnele de circulaie fiind
amplasate n locuri ilizibile.
mbrcmintea strzilor din Ansamblul Urban Arad este actualmente bun pe arterele principale, ns pe restul
strzilor este deteriorat. nafara trotuarelor din zona central a Aradului, nu exist sisteme de pavare ambientale,
difereniate n funcie de caracterul strzii sau de marcare a direciilor compoziionale.
Extras din PUG ARAD- MEMORIUL GENERAL:
Municipiul Arad, ora de es, cu relief plat i uor denivelat n anumite sectoare (Bujac, ega, Aradul Nou)
prezint anumite particulariti fa de alte orae deschise, nefragmentate.
Oraul Arad este ncorsetat i fragmentat pe de-o parte de rul Mure, care traversndu-l prezint un element
major al cadrului natural; pe de alt parte, de linii ferate i linii de garaj. Aceste elemente cu o mare importan fa
de posibilitile de organizare a circulaiei, deoarece determin puncte de trecere obligatorii - poduri, pasaje
denivelate sau la nivel cu bariere i puncte greu de controlat n cadrul liniilor de garaj.
n aceast situaie, traficul apare mai rigid canalizat pe anumite artere i cu numeroase puncte obligatorii.
Legtura fa de diferite cartiere se face de obicei cu o singur arter - aceasta fiind i artera de penetraie motiv pentru care apar probleme speciale n aceste zone de nsumare a fluxurilor la orele de vrf.
Cele mai importante puncte obligatorii sunt: Piaa Podgoria, Piaa Spitalului, Piaa UTA, podul spre Aradul Nou
precum i principalele intersecii cu b-dul Revoluiei etc.
Structura urbanistic, cu o tram stradal neadecvat circulaiei grele n zona central; cu o zonificare n care
zonele industriale se ntreptrund cu zonele de locuit, concentrarea n anumite puncte a principalelor obiective
polarizatoare ale traficului; lipsa de parcaje i blocarea carosabilului cu maini parcate, conduc la mari dificulti n
desfurarea circulaiei.
Situaia precar a podului spre Aradul Nou pericliteaz legtura spre Timioara, iar podul nou din Miclaca nu
este legat de reeaua major de circulaie.
n Municipiul Arad exist o reea de strzi gndit i realizat odat cu primele edificii mai importante i cu
construciile civile care s-au nlat. Ulterior, municipiul a cunoscut o succesiune de dezvoltri att ca suprafa
construit, ca densitate a cldirilor ct i ca regim de nlime.
Toate aceste modificri n timp au avut ca rezultat o tram stradal care n prezent este de 343,3 km lungime.
.........................
Podul metalic ctre Aradul Nou a depit durata de serviciu de 100 de ani. Traficul de marf nu mai circul n
prezent pe acest pod.
n viitor acesta va fi scos din uz definitiv ceea ce face situaia i mai critic din punctul de vedere al legturii ntre
cele 2 pri ale oraului ca i al asigurrii legturii spre Timioara a traficului de tranzit.
Municipiul Arad este strbtut de o reea de cale ferat dezvoltat ceea ce a impus utilizarea a 2 pasaje
denivelate peste calea ferat respectiv - pasajul spre Miclaca i cel spre Grdite.
Arterele de penetraie spre municipiu sunt n general drumuri naionale sau judeene modernizate de 2 benzi de
circulaie excepie fcnd E 68 spre Ndlac, DN 69 spre Timioara i DN 79 spre Oradea care sunt realizate la 4
benzi de circulaie.
Pe drumul DN 69 spre Timioara ca i pe DN 7 spre Ndlac sunt treceri la nivel cu calea ferat ceea ce creeaz
stagnri prelungite la bariere, disconfort n circulaie.
n prezent Municipiul Arad deine un traseu de drum de centur din care s-a realizat tronsonul din nordul
municipiului ntre DN 7 Deva - Arad i E 68 Arad - Ndlac.
Datorit faptului c numrul vehiculelor a crescut vertiginos dup 1989 iar numrul locurilor de parcare era i aa
nendestultor s-a ajuns la situaii grave ca: blocri n circulaie pe arterele principale, obstrucionri pe strzile mai
nguste, riscuri crescute de accidente etc.
Se extrag urmtoarele concluzii n privina traficului:
- Supraaglomerarea ZCP cu trafic orenesc de tranzit, corelat cu lipsa parcajelor care s suporte acest gen
de trafic a generat excluderea pietonului. n condiiile actuale Aradul nu este un ora n care s se desfoare
n condiii optime activiti conexe turismului, dar nici vieii cotidiene.
- Prezentul PUZCP nu i propune rezolvarea problemelor de trafic orenesc, ce depesc limita de studiu,
ns problematicile s-au studiat i n limita posibilitilor s-au prevzut i reglementri la acest capitol.

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

Lime
Nr.

Denumire strad

crt.

Lime

Stnga

Categ.

total

Lime

total

Lime

strad

prospect

carosabil

prospect

carosabil

stradal
normat

normat

stradal
fizic

fizic
existent

Nr.
benzi

Trotuar

Dreapta

Zon

Trotuar

verde

Lungime

Suprafa

Zon

Natura

carosabil

carosabil

verde

carosabil

ml

mp

Observaii

STRZI CATEGORIA I
1.

B-dul Revoluiei

35,0

21,0

49,7

21,00

4,00

6,00

1,00

5,80

1,00

asfalt

2100,0

31.900

2.

Calea Iuliu Maniu

21,0

21,0

42,0

21,00

4,00

10,00

4,00

asfalt

180,0

1.890

Calea Victoriei

21,0

21,0

24,6

21,00

4,00

5,00

5,70

asfalt

310,0

6.510

Piaa Primriei

62,0; 95,0

18,00

4,00

5,00

23,00

asfalt

189,0

4.620

Piaa Spitalului

81,0;
140,0

18,00

6,00

4,00

6,70

asfalt

136,0

10.400

2.915,00

55.320,00

TOTAL

linie tramvai
linie
tramvai
linie
tramvai

STRZI CATEGORIA a II-a


1

Calea Andrei aguna

II

18,00

12,00

18,00

12,00

4,00

2,00

5,00

2,00

7,00

asfalt

2320

27.800

Bd. Elena Ghiba Birta

II

18,0

12,0

17,5

10,10

4,00

4,50

1,00

3,15

1,00

asfalt

320,0

5.600

II

20,0

12,0

18,4

12,00

4,00

2,40

1,00

2,20

1,00

asfalt

455,0

8.300

II

18,0

12,0

18,2

13,50

4,00

2,10

2,10

asfalt

670,0

9.045

Bd. G-ral. Vasile


Milea
Bd.
Mihail
Koglniceanu
Bd. Nicolae Blcescu

II

16,0

14,0

16,1

10,00

4,00

2,00

2,00

asfalt

256,0

2.560

Calea Romanilor

II

21,0

17,0

26,3

14,00

4,00

2,40

3,05

2,40

3,45

asfalt

650,0

9.100

linie tramvai

II

20,0

18,0

70,0

16,00

4,00

4,00

1,00

5,00

2,00

asfalt

200,0

3.200

prospect raz

Piaa
Drapelului
(Podgoria)
Str. Corneliu Coposu

II

22,5

14,0

25,0

15,50

4,00

5,25

3,14

4,00

1,00

asfalt

517,0

8.000

Str. Crian

II

17,5

14,0

17,5

14,00

4,00

2,00

1,00

2,00

1,00

asfalt

280,0

3.920

10
11
12

Str. Horia
Str. Ion Andreescu
Str. Mreti

II
II
II

17,0
13,0
22,0

12,0
7,0
14,0

17,8
13,0
22,8

12,00
6,00
14,00

4,00
4,00
4,00

2,70
2,00
2,00

1,40
2,00

2,80
1,80
3,50

1,60
1,85

asfalt
asfalt
asfalt

250,0
145,0
735,0

3.000
870
10.290

13

Str. Miron Costin

II

21,0

14,0

21,0

14,00

4,00

3,00

2,00

2,50

parcare
-4

asfalt

340,0

4.700

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

linie tramvai

25
14

II

20,0

14,0

29,0

19,45

4,00

3,80

6,00

200,00

5,50

asfalt

640,0

12.400

15

Str. tefan Augustin


Doina
Calea Timiorii

II

40,0

21,0

47,0

20,00

4,00

5,70

7,00

4,50

6,00

asfalt

2350,0

29.000

16

Str. Vrful cu Dor

II

16,7

14,0

20,0

14,00

4,00

1,50

2,40

1,50

1,00

asfalt

570,0

7.900

10.698,00

145.685,00

TOTAL

linie tramvai

STRZI CATEGORIA a III-a - asfalt


1

Aleea Agnita

III

12,0

6,0

12,0

6,00

2,00

1,50

2,00

1,50

2,00

asfalt

130,0

780

Aleea Albac

III

12,0

6,0

12,0

6,00

2,00

1,50

1,00

1,50

1,00

beton

110,0

660

Str. Blanduziei

III

14,0

6,0

14,0

6,00

2,00

1,50

2,50

1,50

2,50

macadam

430,0

6.020

Bd. Cetii

III

11,0

7,0

11,0

7,00

2,00

asfalt

760,0

5.320

Bd. Decebal

III

15,0

7,0

15,0

7,00

2,00

2,00

pavele
2,00

2,00

pavele
2,00

asfalt

800,0

5.600

Bd. Eroul Necunoscut

III

12,5

6,0

12,4

6,00

2,00

1,50

2,50

1,50

2,50

asfalt

450,0

2.700

Bd. G-ral. Dragalina

III

17,5

7,0

17,3

7,00

2,00

2,25

1,50

2,25

1,50

asfalt

790,0

5.530

Piaa Arenei

III

12,00

2,00

2,25

1,50

2,25

1,50

asfalt

210,0

2.520

Piaa Avram Iancu

III

17,0

14,0

85,0;
100,0
16,8

13,95

2,00

3,00

1,50

3,00

1,50

asfalt

150,0

2.090

10

Piaa Bibici Margareta


(Moise Nicoar)

III

15,5

7,0

15,3

7,00

2,00

2,00

4,50

2,80

asfalt

143,0

1.000

11

Piaa Caius Iacob

III

15,5

7,5

15,2

7,40

2,00

asfalt

155,0

1.140

12

Piaa Catedralei

III

12,0

6,0

12,0

6,00

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

asfalt

150,0

900

13
14

Piaa George Enescu


Piaa Heim Domokos

III
III

35,0-20,0
39,7; 110

6,5
7,0

6,20
7,00

2,00
2,00

2,50
1,50

2,75
2,10

2,50
3,00

5,50
1,70

asfalt
asfalt

50,0
110,0

310
770

15

III

82; 132

7,5

7,20

2,00

2,00

1,60

2,30

2,00

asfalt

77,0

550

16

Piaa
mpratul
Traian
(Parcul Reconcilierii)
Piaa Lutheran

35,0;19,0
39,7;
108,0
82; 131,9

III

12,0

8,0

11,1

8,00

2,00

1,60

1,60

asfalt

80,0

640

17

Piaa Mihai Viteazu

III

140, 120

11,0

140; 120

11,00

2,00

1,50

4,50

1,50

4,50

asfalt

133,0

1.460

18
19

Piaa Olimp
Piaa Plevnei

III
III

45; 95
21; 35

7,0
7,0

44,1; 94,6
20,8; 34,2

7,00
7,00

2,00
2,00

2,00
1,50

1,50
1,50

3,00
1,50

parcare
1,50

asfalt
pamant

88,0
90,0

975
630

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

linii tramvai

linii tramvai

26
20

Piaa Srbeasc

III

57; 60

7,5

57,0; 60,0

7,30

2,00

1,50

21

Splaiul
G-ral.
Praporgescu
Splaiul Toth Sandor

III

11,0

7,0

10,9

7,00

2,00

1,20

III

10,0

7,0

10,0

7,00

2,00

Str. 1 Decembrie
1918
Str. 9 Mai

III

11,0

7,0

10,9

7,00

III

15,0

7,0

15,0

III

10,0

6,0

26

Str.
Academia
Teologic
Str. Ady Endre

III

12,0

27

Str. Alecu Russo

III

28

Str. Alexandru Gavra

29

1,50

1,00

pamant

75,0

545

asfalt

250,0

1.750

asfalt

750,0

5250

asfalt

235,0

1.654

1,50

beton
2,00
-

1,50

mal
3,00
-

2,00

2,00

2,00

6,60

2,00

1,50

3,00

1,50

3,50

pamant

150,0

990

9,6

6,00

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

asfalt

250,0

1.500

7,0

12,0

7,00

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

asfalt

800,0

5.600

15,0

7,0

15,1

7,00

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

asfalt

150,0

10,50

III

10,0

7,0

9,7

7,00

2,00

2,25

2,00

2,25

2,00

asfalt

200,0

1.400

Str. Ana Iptescu

III

11,0

7,0

10,5

7,00

2,00

1,50

1,50

asfalt

290,0

20,30

30

Str. Andrei Mureanu

III

19,5

7,0

19,1

6,00

2,00

2,50

3,00

2,00

3,00

asfalt

170,0

1.020

31

Str. Arinului

III

13,0

5,5

12,3

5,40

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

pamant

390,0

2.100

32
33

III
III

21,0
12,0

7,0
7,0

20,7
12,0

7,00
7,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
pavele

asfalt
asfalt

190,0
160,0

1.330
11,20

III

10,0

6,0

9,0

6,00

2,00

1,50

3,00
pavele
1,30
2,00

2,00
2,00

34

Str. Aron Cotru


Str.
Aviator
Georgescu
Str. Badea Cran

1,50

2,00

macadam

300,0

1.800

35

Str. Banul Mrcine

III

34,0

14,0

34,0

14,00

4,00

3,40

2,35

3,80

2,00

asfalt

475,0

6.650

36

Str. Barabas Bela

III

18,0

7,1

17,5

7,10

2,00

1,80

3,00

2,30

3,15

asfalt

285,0

2.025

37

Str. Brsei

III

9,3

5,3

9,3

5,30

2,00

1,40

1,50

1,40

1,50

asfalt

395,0

2.095

38

Str. Bela Bartok

III

17,0

7,0

17,0

7,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

asfalt

275,0

1.925

39

Str. Berzei

III

12,3

6,1

12,3

6,10

2,00

2,25

2,10

2,25

3,15

185,0

1.128

40

Str. Bistriei

III

14,6

5,4

14,6

6,00

2,00

4,50

1,50

4,50

1,50

pamantasfalt
pamant

60,0

360

41

Str. Blajului

III

9,5

6,2

9,4

6,20

2,00

1,50

1,50

pamant

50,0

300

42

Str. Brumrel

III

13,6

6,0

13,6

5,65

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

macadam

320,0

1.808

43

Str. Carol Davilla

III

12,0

7,0

11,8

7,00

2,00

1,50

1,50

1,00

1,00

asfalt

170,0

1.900

44

Str. Clugreni

III

14,7

6,0

14,7

6,00

2,00

3,00

2,75

1,40

3,30

asfalt

82,0

492

45

Str. Cminului

14,0

7,5

14,0

7,40

2,00

pamant

100,0

740

22
23
24
25

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

Lng Nicola
Alexici

27
46

Str. Ceahlu

III

13,5

6,0

13,5

6,00

2,00

1,70

2,25

1,85

2,25

asfalt

388,0

2.328

47

Str. Ceaikovski

III

18,0

7,0

18,0

7,00

2,00

2,00

3,20

2,00

3,20

asfalt

455,0

3.185

48

Str. Cibinului

III

10,7

5,6

10,7

5,60

2,00

2,00

2,00

macadam

355,0

1.988

49

Str. Ciocrliei

III

15,7

6,5

15,7

6,50

2,00

1,30

1,50

1,30

1,50

pamant

305,0

1.980

50

Str. Clopoeilor

III

9,6

6,0

9,6

6,00

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

pamant

220,0

1.320

51

Str. Cloca

III

9,2

7,0

9,2

7,00

2,00

1,50

2,00

asfalt

300,0

2.100

52

III

12,0

7,0

12,0

7,00

2,00

1,50

1,50

1,50

asfalt

70,0

490

53

Str.
Constantin
Gurban
Str. Constituiei

III

12,0

7,0

12,0

7,00

2,00

1,50

2,00

1,50

2,00

macadam

2000,0

14.000

54

Str. Cozia

III

22,0

7,0

22,0

7,00

2,00

1,60

10,50

2,60

5,10

asfalt

185,0

1.295

55

Str. Csiki Gergely

III

12,0

7,0

12,0

7,00

2,00

4,60

1,50

asfalt

91,5

640

56

Str. Cuza Vod

III

13,5

6,0

13,4

6,00

2,00

2,00

1,50

1,50

1,50

pamant

450,0

2.700

57

Str. Dacilor

III

14,5

6,0

14,5

5,00

2,00

1,50

1,50

2,00

1,50

asfalt

475,0

2.375

58

Str. Desseanu

III

17,5

5,3

17,4

5,30

2,00

3,30

1,50

2,00

2,00

asfalt

165,0

875

59

Str.
Dimitrie
Bolintineanu
Str. Dornei

III

16,0

7,0

15,8

7,00

2,00

2,25

1,50

2,25

1,50

asfalt

300,0

2.100

III

11,0

7,0

10,8

7,00

2,00

1,50

1,00

1,50

1,00

pavaj

640,0

4.480

III

10,5

7,2

10,5

7,15

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

asfalt

144,0

597

62
63

Str.
Ecaterina
Teodoroiu
Str. Emanoil Gojdu
Str. Episcopiei

III
III

12,7
13,0

7,0
8,5

12,7
13,0

7,00
8,50

2,00
2,00

2,25
2,25

2,00
2,00

2,25
2,25

2,00
2,00

asfalt
asfalt

420,0
760,0

2.940
6.460

64

Str. Emil Grleanu

III

11,0

7,5

10,8

7,40

2,00

1,60

2,00

2,00

2,00

pamant

265,0

1.960

65

Str. Florilor

III

7,0

4,0

6,9

4,00

2,00

1,50

1,50

1,30

macadam

120,0

480

66

Str. George Cobuc

III

15,7

7,0

15,7

7,00

2,00

2,00

1,50

2,25

2,00

asfalt

600,0

4.200

67

III

18,2

9,3

18,2

9,25

2,00

2,00

1,50

1,50

1,50

asfalt

350,0

3.237

68

Str. Gh. Popa de


Teiu
Str. Gheorghe Bariiu

III

9,5

6,0

9,5

6,00

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

asfalt

455,0

2.730

69

Str. Gheorghe Lazr

III

11,5

6,4

11,5

6,40

2,00

2,25

2,25

asfalt

375,0

2.400

70

Str. Gheorghe incai

III

9,7

6,0

9,7

6,00

2,00

1,85

1,85

asfalt

189,0

1.134

71

Str. Ghica Vod

III

8,5

5,4

8,5

5,40

2,00

1,60

1,60

asfalt

180,0

970

72

Str. G-ral.
Mooiu

III

19,2

7,0

19,2

7,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,50

asfalt

270,0

1.890

60
61

Traian

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

28
73

Str. Gladiolelor

III

6,0

6,0

6,0

6,00

1,00

macadam

560,0

3.360

74

III

8,5

6,0

8,5

6,00

2,00

1,50

1,50

p.bruta

685,0

4.110

75

Str.
Grigore
Alexandrescu
Str. Grigore Ureche

III

9,2

6,0

9,2

6,00

2,00

1,50

1,00

1,50

1,00

macadam

480,0

2.880

76

Str. Haiducilor

III

11,0

11,0

11,0

11,00

2,00

pamant

35,0

385

77

Str. Hodo

III

12,0

6,0

12,0

6,00

2,00

3,50

1,50

3,50

1,50

macadam

130,0

780

78

Str. Hunedoarei

III

15,0

10,3

15,0

10,30

2,00

1,50

4,50

1,50

asfalt

860,0

8.850

79
80

Str. I. L. Caragiale
Str. I.C. Brtianu

III
III

11,0
23,0

7,0
14,0

11,0
22,9

7,00
14,00

2,00
4,00

2,00
2,20

2,35
3,40

1,70
2,20

2,40
3,00

asfalt
asfalt

530,0
288,0

3.710
4.030

81

Str. Iakob Cardos

III

9,0

6,0

9,0

6,00

2,00

2,00

1,50

2,00

1,50

macadam

380,0

2.290

82
83
84
85
86

III
III
III
III
III

13,0
11,7
17,5
12,0
13,0

6,0
6,8
8,6
6,0
8,5

12,9
11,7
17,4
12,0
12,9

6,00
6,80
8,60
6,00
8,50

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,25
1,75
1,00
1,50
2,00

450,0
155,0
240,0
600,0
190,0

2.700
1.054
2.060
3.600
1.615

9,1

6,1

9,1

6,10

2,00

1,10

1,60

1,50
1,50
pavele
2,20
-

asfalt
asfalt
pamant
macadam
asfalt

III

1,50
1,50
pavele
1,50
-

2,25
2,45
1,50
1,50
2,00

87

Str. Ialomiei
Str. Ilarie Chendi
Str. Ioan Sava
Str. Ioan Rusu irianu
Str. Ion Georgescu
(Sebeului)
Str. Ion Vidu

asfalt

100,0

600

88

Str. Iosif Lengyel

III

11,0

6,0

11,0

6,00

2,00

1,50

2,00

1,50

2,00

macadam

530,0

3.180

89

Str. Iulian Grozescu

III

5,1

5,1

5,1

5,10

1,00

asfalt

175,0

890

90

Str. Iustin Marieu

III

19,5

6,0

19,4

5,70

2,00

2,00

3,70

2,00

4,50

asfalt

390,0

2.220

91
92

Str. Kuncz Alador


Str. Labirint

III
III

10,5
12,0

7,5
6,1

10,5
11,9

7,45
6,10

2,00
2,00

1,60
2,25

2,25

1,80
2,50

1,90

asfalt
pamant

125,0
150,0

931
915

93

Str. Lucian Blaga

III

12,2

9,3

12,2

9,25

2,00

2,40

1,65

asfalt

380,0

3.515

94

Str. Ludovic Szantay

III

6,7

4,55

2,00

1,35

1,20

asfalt

180,0

819

95

Str. Lugojului

III

12,0

6,0

12,0

6,00

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

asfalt

360,0

2.100

96
97

Str. Malul Mureului


Str. Mrgritar

III
III

7,0
14,5

7,0
6,3

7,0
14,5

7,00
6,30

1,00
2,00

1,50

2,00

1,50

2,00

710,0
200,0

4.970
1.260

98
99

Str. Memorandului
Str. Meianu

III
III

16,0
9,0

6,2
4,7

16,0
9,0

6,15
4,70

2,00
2,00

1,50

1,50

pamant
piatra
bruta
pamant
asfalt

275,0
300,0

1.691
1.410

100

Str. Mihai Eminescu

III

15,0

7,0

15,0

7,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

asfalt

820,0

5.750

101

Str. Minervei

III

11,0

6,0

11,0

6,00

2,00

1,50

4,00

1,50

4,00

piatra
bruta

360,0

2.160

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

29
102

Str. Mircea Stnescu

III

10,9

7,0

10,9

7,00

2,00

2,00

1,70

1,35

asfalt

165,0

1.155

103

Str. Moilor

III

4,3

4,4

4,3

4,35

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

pamant

80,0

348

104

Str. Moilor

III

12,6

6,0

12,6

6,00

2,00

2,00

1,50

1,20

pamant

60,0

360

105
106

Str. Mucius Scaevola


Str. Nicola Alexici

III
III

18,0
10,6

7,0
6,0

18,0
10,6

7,00
6,00

2,00
2,00

1,90
1,70

3,00
0,90

1,90
1,65

2,85
2,15

asfalt
asfalt

560,0
300,0

3.900
1.800

107

III

15,9

11,0

15,9

11,00

2,00

2,20

1,10

2,00

asfalt

200,0

2.200

108

Str.
Nicolae
Grigorescu
Str. Octavian Goga

III

15,2

7,2

15,2

7,20

2,00

1,80

3,10

1,45

3,35

asfalt

710,0

5.110

109

Str. Olimp

III

19,6

12,0

19,6

12,00

2,00

2,00

0,85

1,70

0,95

pamant

93,0

1.115

110

Str. Olimpiadei

III

11,4

5,5

11,4

5,50

2,00

1,50

1,40

2,00

2,60

asfalt

160,0

880

111

Str. Panait Cerna

III

4,5

3,6

4,5

3,60

1,00

0,65

0,95

pamant

100,0

360

112

Str. Paris

III

14,8

9,8

14,8

9,75

2,00

2,60

2,30

asfalt

80,0

780

113

Str. Patria

III

12,8

6,7

12,8

6,70

2,00

2,15

1,50

2,50

1,85

pamant

210,0

1.400

114

Str. Paul Chinezu

III

13,7

7,2

13,7

7,20

2,00

1,80

1,70

2,70

macadam

80,0

576

115

Str. Popa apc

III

8,6

4,5

8,6

4,50

2,00

1,50

1,55

1,50

1,50

pamant

215,0

970

116

Str. Posada

III

11,0

7,0

11,0

7,00

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

asfalt

600,0

4.200

117

Str. Preparandiei

III

16,7

8,0

16,7

8,00

2,00

1,60

1,20

2,10

asfalt

680,0

11.356

118

Str. Primverii

III

8,6

7,0

8,6

7,00

2,00

1,80

pamant

275,0

1.920

119

Str. Putnei

III

13,2

7,0

13,2

7,00

2,00

1,50

2,00

1,50

2,00

asfalt

120,0

840

120

Str. Remus

III

11,5

6,1

11,5

6,10

2,00

1,50

2,25

1,50

2,25

asfalt

610,0

6.160

121

Str. Reiei

III

7,1

4,2

7,1

4,20

2,00

1,50

0,80

1,50

2,00

pamant

250,0

1.050

122

Str. Roman Veliciu

III

13,4

7,6

13,4

7,60

2,00

3,00

2,80

asfalt

110,0

835

123

Str. Romnului

III

7,5

5,5

7,5

5,40

2,00

2,25

1,50

2,25

1,50

asfalt

80,0

432

124

Str.
Romulus
Crpinian
Str. Salacs Gyula
(Mcinului)

III

11,6

7,0

11,6

7,00

2,00

1,50

1,90

asfalt

65,0

455

III

8,0

6,0

7,9

6,00

2,00

1,50

1,50

pamant

110,0

330

125
126

Str. Scurt

III

11,6

5,5

11,6

5,20

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

pamant

60,0

315

127

Str. Sever Secula

III

13,0

6,0

13,0

6,00

2,00

2,40

3,10

2,50

pamant

130,0

780

128

Str. Sibiului

III

12,0

6,0

12,0

6,00

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

pamant

210,0

1.260

129

Str. Simion Balint

III

11,0

7,0

11,0

7,00

2,00

2,00

1,80

1,00

210,0

1.470

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

asfalt

garaje

1.210

30
130

Str. Sinagogei

III

6,0

4,7

6,0

4,70

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

asfalt

70,0

329

131

Str. Sinaia

III

14,2

8,2

14,2

8,20

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

asfalt

165,0

1353

132

Str. Sptaru Borcea

III

10,9

4,0

10,9

4,00

2,00

1,50

2,95

3,20

pamant

100,0

400

133

Str. elimbr

III

8,3

6,3

8,3

6,30

2,00

1,50

1,00

1,50

1,50

pamant

120,0

755

134

Str. tefan Cicio Pop

III

10,6

76,0

10,6

6,00

2,00

1,75

1,75

asfalt

370,0

2.200

135

Str. Tekelia Sava

III

9,5

7,0

9,4

6,40

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

asfalt

210,0

1.350

136

Str. Trandafirilor

III

8,8

6,2

8,8

6,15

2,00

2,25

3,00

2,25

3,00

beton

500,0

3.075

137

Str. Transilvaniei

III

11,0

7,0

11,0

7,00

2,00

2,25

1,50

2,25

1,50

asfalt

250,0

1.750

138

Str. Tribunul Axente

III

13,1

9,8

13,1

9,80

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

200,0

1.960

139

Str. Tribunul Buteanu

III

10,0

7,0

9,9

6,80

2,00

1,50

2,25

1,50

2,25

piatra
bruta
macadam

60,0

408

140

Str. Tribunul Dobra

III

16,0

6,0

15,9

6,00

2,00

1,50

1,50

asfalt

300,0

1.800

141
142

III
III

12,0
16,5

6,1
7,0

11,9
16,4

6,10
7,00

2,00
2,00

2,00

2,80
2,50

1,90
2,00

1,90
2,50

pamant
asfalt

210,0
540,0

1.280
3.780

143

Str. Trimfului
Str.
Vladimirescu
Str. Unirii

III

11,2

6,7

11,2

6,70

2,00

2,00

2,00

beton

310,0

2.070

144

Str. Vasile Alecsandri

III

9,9

7,0

9,9

7,00

2,00

2,00

1,80

asfalt

210,0

1.470

145

Str. Vasile Goldi

III

10,8

6,8

10,8

6,80

2,00

1,00

1,00

asfalt

310,0

2.100

146

Str. Viceniu Babe

III

12,5

9,5

13,4

9,40

2,00

2,25

1,50

2,25

1,50

asfalt

270,0

2.500

147

III

11,7

8,2

11,7

8,20

2,00

1,80

1,60

asfalt

120,0

980

148

Str. W. Amadeus
Mozart
Str. Xenopol

III

15,4

11,8

15,4

11,75

2,00

2,25

2,00

asfalt

110,0

1.300

149

Str. Zdrenjanin

III

11,9

6,0

11,9

6,00

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

asfalt

220,0

1.300

150

Str. Zimbrului

III

12,0

6,0

12,0

6,00

2,00

0,50

2,00

1,50

2,00

piatra
bruta

1000,0

6.000

44.996,50

319.163,00

Tudor

1
STRZI CATEGORIA a IV-a
151

Str. Romei

IV

13,6

6,0

13,6

6,00

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

pamant

60,0

360

152

Str. Salciei

IV

7,7

6,0

7,7

6,00

2,00

1,50

1,50

1,50

1,50

pamant

70,0

420

130,0

780

TOTAL

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

linii tramvai

PROBLEME DE ECHIPRI EDILITARE


1. ALIMENTARE CU AP
Alimentarea cu ap rece potabil a Municipiului Arad, deci i a zonei centrale este asigurat de la cele trei uzine
de ap existente, respectiv Uzinele de ap nr. 1, 2 i 3.
Ca surs principal de ap pentru zona central o reprezint Uzina de ap nr. 1, amplasat pe
str. Ineului, cu un aport important de debit de la celelalte dou uzine de ap.
Caracteristicile principale ale Uzinei de ap nr. 1 sunt:
captare subteran cu 5 foraje la medie adncime;
staie de tratare cu capacitatea de 150l/s;
nmagazinare ap cu capacitatea de 14.400mc;
staie de pompare echipat cu 4(patru) electropompe tip 12NDS avnd o putere total de
340kw.
De la Uzina de ap nr. 1 exist o magistral de ap subteran care traverseaz zona studiat avnd urmtorul
traseu:
Uzina de ap nr. 1 - str. Ineului - B-dul Iuliu Maniu - str. I.C. Brtianu - B-dul Revoluiei - ramificaie spre str.
Crian - Piaa Spitalului - cartier Prneava.
Ramura de pe B-dul Revoluiei - 1 Decembrie 1918 - B-dul Decebal - Piaa Arenei.
Magistrala de ap este executat din evi de oel Dn500 i Dn600mm pozate subteran cu cmine de vane
amplasate la distane de 300-350m i la derivaiile de reele.
Din conducta magistral de ap exist ramificaii de reele de distribuie n general inelare, de la care s-au fcut
racordrile la consumatorii de ap din zon.
Pe strzi nfundate sau cu lungimi relativ mici, exist reele de distribuie ramificate, acestea aflndu-se ntr-un
numr mic, amintindu-se urmtoarele strzi: str. N. Blcescu, parial, str. Cicio Pop,
str. A. Russo, str. I. Chendi, str. Mcinului, str. Desseanu.
Conductele de distribuie a apei existente n zon au diametre cuprinse ntre valorile 80 250mm i au traseele
indicate n documentaia desenat.
Materialele conductelor de alimentare cu ap sunt evi din oel, tuburi de presiune, tuburi din azbociment, tuburi
PREMO tuburi din PVC tip M i PE-HD 100 Pn 6 acestea fiind de asemenea indicate n documentaia desenat.
Pe traseele reelelor de distribuie a apei exist cmine de vane echipate cu armturile necesare pentru
sectorizarea unor zone, existnd astfel posibilitatea interveniilor n caz de avarii.
Presiunea necesar n reelele de distribuie a apei este asigurat din magistralele de ap existente pentru
cldirile cu regimul de nlime P+4 etaje. Cldirile mai nalte de P+4 etaje au asigurat presiunea necesar din
staiile de ridicare a presiunii amenajate n punctele termice, iar pentru cldiri izolate n subsolurile acestora.
Dintre cldirile mai nalte de P+4 etaje, izolate cu staii de ridicarea presiunii amenajate n subsolurile acestora,
se pot aminti:
cldirea Hotel Continental (n subsol)
cldirea Hotel Parc (n centrala termic)
cldirea Administraiei Financiare (n subsol)
bloc B-dul Revoluiei nr. 49-53 Libelula (n subsol la Policlinic)
Hotel Central
Din analiza situaiei existente n ceea ce privete alimentarea cu ap potabil a zonei centrale rezult c aceasta
este bun, procentul de rezolvare a cerinei de ap fiind de 98%, menionndu-se c n prezent exist unele
probleme legate de funcionalitatea sistemului de alimentare cu ap prezentate n cele ce urmeaz.
Disfuncionaliti alimentare cu ap
Conform datelor obinute de la Compania de Ap - Canal Arad i din Studiul de dezvoltare reele ap, canalizare
menajer i pluvial, gaze i termoficare n Municipiul Arad, pr. nr. 26.123 elaborat de S.C. PROIECT ARAD S.A.
n colaborare cu R.A. Ap - Canal Arad n anul 1996, se pot concluziona urmtoarele probleme legate de
alimentarea cu ap a zonei:
Majoritatea reelelor de distribuie a apei prezint o degradare pronunat datorit n primul rnd vechimii n
funcionare a acestora, fiind depite normele de fiabilitate ale materialelor acestora, unele conducte avnd deja o
vechime de 4050 ani.
Coroziunea avansat a conductelor din oel i font de presiune.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

32

n mod special, se menioneaz problema dimensiunilor conductelor, acestea fiind subdimensionate la


cerinele actuale de debite, nefiind respectate prescripiile SR 4163/1 SR 4163/2-1996 Alimentri cu ap. Reele de
distribuie i a altor acte normative aprute ulterior execuiei acestor reele. La aceast categorie de probleme se
ncadreaz n primul rnd toate reelele cu diametrele sub Dn100mm, care nu respect punctul 2.2.3.2. din SR
4163/1-1996, prin care se prescrie c diametrul minim al conductelor aferente reelelor de distribuie a apei potabile
i de incendiu este de 100mm.
Disfuncionaliti n sistemul de alimentare cu ap a zonei sunt generate i de lipsa unui sistem de
automatizare, msurare i control, ceea ce are ca efect imposibilitatea urmririi exacte a pierderilor de ap prin
reele, a depistrii exacte a avariilor aprute, deci a unei exploatri i ntreineri corespunztoare, lucru valabil pentru
ntreg sistemul de alimentare cu ap a Municipiului Arad.
Se menioneaz problema cminelor de vane de pe reelele de distribuie, acestea fiind amplasate rar, cu
armturile n stare avansat de degradare, ceea ce duce la imposibilitatea scoaterii din funciune a unor tronsoane
scurte n vederea lucrrilor de reparaii i de ntreinere.
Materialele din care sunt executate reelele de distribuie a apei au o uzur moral avansat, acestea
nemaifcnd fa de cerinele actuale de calitate.
De asemenea, se menioneaz problemele legate de utilajele de pompare existente, acestea avnd
parametrii de funcionare sub nivelul actual al tehnicii, cu randamente sczute, ineficiente i datorit vechimii
acestora.
O nominalizare exact a zonelor ce se confrunt cu disfuncionalitile amintite este imposibil de fcut tocmai
datorit lipsei unui sistem de monitoring, dar se poate concluziona c toat zona studiat prezint problemele
funcionale prezentate.
Pentru ntocmirea celor prezentate n prezentul capitol, au fost consultate urmtoarele standarde, acte normative
i documentaii:
SR 1343/1 1343/2 -2006: Alimentri cu ap. Determinarea cantitilor de ap potabil
pentru localiti
SR 4163/1;2;3-1996:
Alimentri cu ap. Reele de distribuie
STAS 1478-90:
Alimentri cu ap la construcii civile, industriale i agrozootehnice
STAS 859/1-75: Amplasarea n localiti a reelelor edilitare subterane, executate n
sptur
Normativ I9/1-1996: Pentru proiectarea i executarea instalaiilor sanitare
Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor
indicativ NP 086-05
Studiul de dezvoltare reele ap, canalizare menajer i pluvial, gaze i termoficare n
Municipiul Arad - proiect nr. 26.123-1996 elaborat de S.C. PROIECT ARAD S.A., n
colaborare cu Regia Autonom Ap - Canal Arad
2.

CANALIZARE

Canalizare menajer
Municipiul Arad dispune de un sistem centralizat de canalizare menajer, compus din colectoare secundare i
principale de canalizare ce se descarc n staia de epurare mecano - biologic a municipiului, amplasat la limita
sud - vestic a localitii, modernizat recent.
Canalizarea apelor uzate ale zonei centrale este rezolvat n proporie de cca. 97%, prin sistemul de colectoare
secundare i principale de canal menajer, existnd unele poriuni de canal unitar n care sunt preluare i apele
meteorice de pe aceste suprafee.
Sistemul de canalizare menajer a zonei centrale este compus din trei tipuri de colectoare:
Sistemul Shonne, construit n perioada anilor 1900, caracterizat prin colectoare de canal
menajer din tuburi de bazalt artificial, avnd D=175mm, cu panta de 0,0012.
Acest sistem este ntlnit n centrul civic al municipiului, pe urmtoarele artere de circulaie:
Colectoarele principale ale sistemului Shonne se afl n subteranul B-dul Revoluiei, avnd punctul de colectare
staia de pompare amplasat n apropierea interseciei B-dul Revoluiei - str. Crian, n zona verde.
Colectoarele secundare ale sistemului au traseele pe urmtoarele strzi: str. Unirii, str. N. Blcescu, B-dul
Decebal, 1 Decembrie 1918, Splaiul G-ral Praporgescu, B-dul G-ral Vasile Milea, B-dul G-ral Dragalina, str. Xenopol,
str. Parng, str. Aviator Georgescu, aceste strzi aflndu-se ntre B-dul Revoluiei i faleza Mureului.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

33

Pe partea opus se menioneaz urmtoarele strzi cu colectoare Shonne existente: str. Eminescu, str. Cicio
Pop, str. Sebeului, str. L. Blaga, str. V. Alecsandri, str. Horia, str. G. Cobuc, str. Cloca, str. T. Vladimirescu, str.
Crian, str. Andrei Mureanu, str. Mreti.
n concluzie, zona central dispune n cea mai mare a parte a strzilor de sistemul de canalizare Shonne, din
tuburi de bazalt artificial, n general avnd Dn = 175 mm.
Sistemul de canalizare cu scurgere gravitaional are o vechime mai mic dect sistemul
Shonne i are ca scop mrirea capacitii debitmetrice a sistemul de canalizare, precum i
preluarea debitului de ap uzat colectat prin sistemul Shonne.
Cele mai importante colectoare gravitaionale se gsesc pe urmtoarele strzi ale zonei: B-dul Revoluiei,
colectoare B300; B400; B500; B600 i ovoidale din beton B600/900, str. A. Mureanu, str. Lacului,
str. N. Grigorescu, str. Crian, B-dul V. Milea, str. L. Blaga, str. I.C. Brtianu, str. N. Blcescu.
Sistemul de canalizare unitar se caracterizeaz prin faptul c acesta preia i apele meteorice
aferente suprafeelor din zon, acesta fiind construit din tuburi de beton pentru canalizare
D=3001.000mm i canale ovoidale 400/600 800/1.200mm. Acest sistem se descarc n
colectoarele principale existente pe str. Lacului, Ghiba Birta, Eminescu.
Dintre principalele colectoare unitare existente n zon se pot aminti urmtoarele: str. Mihai Eminescu,
str. I.L. Caragiale, str. O. Goga, str. Horia, str. L. Blaga, str. Lacului, str. T. Vladimirescu.
Apele uzate din colectoarele de canal menajer ale zonei centrale sunt evacuate n staii de pompare ape uzate,
amplasate n afara zonei studiate, de unde prin pompare sunt trimise la staia de epurare a municipiului. (veyi zona
Spitalului, podul de la Grdite).
Canalizare pluvial
Apele meteorice de pe suprafaa zonei centrale sunt colectate n sistemul de canalizare pluvial i unitar
existente i trimise spre emisarii naturali, respectiv rul Mure i Canalul Mureel.
Evacuarea n emisari se face gravitaional la colectoarele scurte apropiate de acetia i prin pompare din staii de
pompare la colectoarele mai lungi, cu adncimi mari (sub nivelul emisarilor).
Principalele colectoare pluviale existente n zona central se gsesc pe urmtoarele strzi: B-dul Revoluiei dou colectoare principale de tip ovoid D=800/1.200 i D=700/1.050 din beton, str. Nicolae Blcescu, B-dul G-ral
Dragalina, B-dul Decebal, B-dul V. Milea, str. M. Eminescu, str. Horia, str. Lucian Blaga, str. G. Cobuc, str. Crian,
str. Episcopiei, str. T. Vladimirescu, str. Lacului etc.
Colectoarele unitare au fost nominalizate la capitolul Canalizarea menajer.
Preluarea apei meteorice de pe suprafeele din zon se face prin receptorii de ape meteorice aferente tipurilor de
suprafee.
n concluzie, se poate meniona faptul c zona central are asigurat evacuarea apelor uzate i meteorice n
proporie de cca. 97-98%, sistemele de canalizare prezentnd unele disfuncionaliti prezentate n cele ce urmeaz.
Disfuncionaliti canalizare menajer i pluvial
Sistemele de canalizare ale zonei centrale a municipiului prezint o serie de probleme de ordin tehnic i
funcional, avnd ca efect o diminuare a eficienei acestora.
Dintre problemele cu cel mai mare efect asupra funcionalitii sistemelor de canalizare sunt:
vechimea foarte mare a sistemului Shonne, construit n jurul anilor 1900, deci cu vechime de
peste 100 ani;
vechimea colectoarelor din beton, acestea avnd vechimea mai mare de cea normat pentru
funcionare (20 ani);
colmatri ale unor tronsoane de canal, datorit modului de ntreinere i exploatare, n special
dinaintea anului 1989, datorit lipsei fondurilor pentru aceste categorii de lucrri, a politicii de
economie de materiale i energie din acea perioad;
necorelarea lucrrilor de reparaii ale carosabilelor cu lucrrile de reabilitare a reelelor edilitare
subterane. aceste necorelri au ca efect acoperirea a foarte multe capace de acces n
cminele de vizitare ale canalizrii, deci imposibilitatea de a interveni i de a executa lucrrile
de ntreinere, decolmatare i desfundare ale tronsoanelor;
una dintre problemele ce imprim disfuncionaliti n sistemele de canalizare este existena
colectoarelor de canal unitar, ceea ce are ca efect suprancrcarea acestora n perioadele
ploioase, precum i vehicularea i evacuarea n staia de epurare a municipiului a unui debit
suplimentar de ap.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

34

nentreinerea periodic a gurilor de scurgere, duce la colmatarea colectoarelor existente.


O nominalizare exact a subzonelor cu cele mai mari disfuncionaliti nu este posibil, putndu-se spune c
problemele artate guverneaz ntreg sistemul de canalizare al zonei centrale.
La elaborarea documentaiei de fa au fost consultate urmtoarele standarde, acte normative i documentaii
anterioare:
STAS 2099-89:
Elemente pentru conducte. Diametre nominale
STAS 3272-8:
Grtare cu ram din font pentru guri de scurgere
STAS 9470-73:
Ploi maxime
STAS 8591-75:
Amplasarea n localiti a reelelor edilitare subterane executate
n sptur
SR 1846/2-2007: Canalizri exterioare. Determinarea debitelor de ap de canalizare
STAS 3051-91:
Sisteme de canalizare. Canale ale reelelor exterioare de canalizare
C90-83: Normativ pentru condiiile de descrcare a apelor uzate n reelele de
canalizare ale centrelor populate
I9/1-96:
Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor sanitare
Proiect nr. 26/23 Studiu de dezvoltare reele ap, canalizare menajer i pluvial, gaze i
termoficare n Municipiul Arad, elaborat de S.C. PROIECT ARAD S.A. n anul 1996 n
colaborare cu Regia Autonom Ap - Canal Arad.
3. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC
Conform lucrrii L.1769/2002: Studiul privind dezvoltarea reelelor electrice de distribuie a energiei
electrice n oraele mari (reedin de jude) municipiul Arad, ntocmit de ENEL DISTRIBUIE BANAT UTR
ARAD, situaia existent, n centrul istoric al municipiului Arad, se prezint astfel:
 Amplasamente staii de transformare:
 Staii 110kV/MT (3 buci):
- Staia 110/20/6 kV Mureel, 3 buci transformatoare: [2 x 25 + 16] MVA;
- Staia 110/20/6 kV Teba, 2 buci transformatoare: [25 + 6,3]MVA;
- Staia 110/6 kV Pdurice, 2 buci transformatoare: [2 x 25] MVA.
Amplasamentele staiilor sunt prezentate n desenul nr. 05-2.
 Trasee linii electrice de nalt tensiune (pe tensiuni):
 Linii de 110 kV (5 buci):
- LEA 110 kV, staia Arad - Mureel 1, SC; l=5,9 km; S=240 mmp;
- LEA 110 kV, staia Arad - Mureel 2, SC; l=5,9 km;S=240 mmp;
- LEA 110 kV, staia Orioara - Fntnele, SC; l=19,6 km; S=185 mmp;
- LES 110 kV, staia Mureel - Pdurice, l=1,8 km; S=500 mmp;
- LES 110 kV, staia Pdurice - Teba, l=4,0 km; S=500 mmp.
Traseele LEA 110 kV sunt prezentate n desenul nr. 05-2.

 Trasee linii electrice de medie tensiune (pe tensiuni):


 Ieiri din staiile 110/20 kV (5 buci):
- Din staia Bujac (2 buci);
- Din staia Teba (7 buci);
- Din staia Mureel (3 buci);
- Din staia IVA (1 bucat);
- Din staia Pdurice (1 bucat);
- Din staia CET (5 buci);
- Din staia Fntnele (1 bucat).
Traseele liniilor de 20(6) kV sunt prezentate n desenul nr. 05-2.

 Amplasamente i capaciti posturi de transformare:


 Puncte de alimentare:
- PA Horia 20/0,6 kV; 1x6,3 MVA;
 Posturi de transformare (100 buci):
Situaia posturilor de transformare este prezentat n tabelul de mai jos:
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

35

LISTA POSTURILOR DE TRANSFORMARE, EXISTENTE


Nr.
crt.

Nr.
post

Localizare post

Anul

Tip
post

Puterea
[kVA]

Linia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1503
1550
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3021
3024
3026
3027
3028
3030
3031
3032
3033
3034
3037
3038
3040
3041
3043
3044
3045
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3055
3058
3059
3062
3063
3064
3065
3068
3069
3070
3071

Statia de betoane-balastiera
SC Teba,conexiuni
str.P.Curcanul Tric.Rosu
Bd.Revol.str.A.Muresanu
Bd.Revol.str.Crisan,str.N.Grigorescu
Palat.Cenad
Cinema Arta
Bd.Revol.Optica
Str.Grig.Alexandrescu,str.Cozia
Bd.Decebal,str.Trib.Dobra
Bd.Decebal,str.Unirii
P-ta Catedralei
str.Spitalului,bloc 5
str.A.Saguna,str.O.Goga
Tehnometalica
str.Blanduziei,str.V.cu Dor
str.A.Saguna,str.Hunedoarei
str.M.Kogalniceanu
P-ta Ciocirliei
Casa Sindicatelor
str.E.Necunoscut,P.Term.
str.Labirint,sc.prof.UTA
str.1Decembrie 1918,ROMTELECOM
Malul Muresului,f-ca de zahar
Cl.Victoriei,str.Feleacului
str.S.Barnutiu,str.Marinarilor
P-ta Arenei,bloc E
str.Coposu,bloc L1
str.Hunedoarei
Teatrul de Stat Arad
Bd.Revol.-str.Lacului
str.Alexandru Gavra
str.Birsei
str.G-ral Tr.Mosoiu
fosta f-ca de ceasuri Ar.
str.Episcopiei nr.46
P-ta Podgoria-P.Term
P-ta Podgoria-Cvartal blocuri
str.T.Vladim.-str.M.Stanescu
str.V.cu Dor,politia
str.Acad.Teologica
Str.M.Eminescu,trecatoare
str.Lacului Cvartal blocuri
Hotel Astoria
bloc Libelula
P-ta C.Iacob,lic.ind.3
str.G.Cosbuc,bloc 3 spital
str.Cuza Voda,Vrem.Noi
str. Stefan Augustin Doinas, bloc M12
Bd.Revol.,str.Metianu
Cl.Romanilor,str.Bistritei
str. Stefan Augustin Doinas, nr.1-3
str.Dornei,p-ta Sirbeasca

1970

B2
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z-
Z-
Z
Z-
Z-
Z
Z
Z
Z
Z
Z-
ST
Z
Z
ST
Z
Z
Z-
Z
Z
Z-
Z
Z
Z
Z-
Z-
Z-
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

250

17 T

1600+1000
250
630
250
400
400
400
630
630
630
400
400
1000
400
400
400
400
2x400
250
250
400
1000
630
250
160
400
250
400
400
250
400
400
630
630
630
400
400
400
250
400
400
2x400
400
400
400
400
400
630
400
630
400

C 10
30 M
14 M
32 M
14 M
14 M
2T
15 T
32 M
9T
6T
6T
6T
6T
24 T
9T
2T
C6
15 T
15 T
32 M
15 T
6T
6T
2T
C6
9T
14 M
C9
9T
2T
C1
6T
30 M
C4
C4
30 M
6T
9T
14 M
C6
32 M
32 M
C 10
6T
2T
30 M
10 U
10 U
10 U
10 U

1970
1988
1982
1994
1990
1983
1983
1994
1994
1983
1994
1994
1994
1994
1994
1983
1988
1977
1990
1990
1990
1990
1994
1994
1983
1984
1983
1983
1963
1983
1986
1965
1994
1988
1969
1966
1988
1994
1983
1983
1968
1989
1989
1988
1994
1983
1988
1983
1990
1988
1983

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

Obs.

6 KV

6 KV

6 KV

6 KV

6 KV

6 KV
6 KV

6 KV

36
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

3072
3073
3074
3075
3076
3078
3079
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3092
3094
3095
3096
3100
3101
3104
3105
3113
3262
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3413
3414
3415
3434
3435
3436
3438
3439
3440
3442
3443
8299
8301
8302
8303
8304
8372

str.Busteni,Aleea Faget
Cl.Romanilor,str.Dornei
Cl.Romanilor,str.Patria
Cl.Romanilor,complex Traian
Hotel Parc
Bd.Revol.PTTR
Splaiul Muresului,SP7-pompe
Lic.pedagogic
str.E.Girleanu,UCECOM
str.T.Vladimirescu
Str.Episcopiei,spit.matern
str.M.Scaevola,Cv.blocuri
str.Closca-Dir.Agric.
P-ta Veche
str.I.C.Bratianu
str.Gheorghe Sincai-trecatoare
str.Transilvaniei,liceu
str.S.Balint-gradin.
Cl.Victoriei-lic.V.Goldis
str.B.Maracine-str.A.Muresanu,bloc 11
str.I.Suciu,bloc 18
str.G.Cosbuc,bloc 3 spital
Bd.Decebal, PROIECT ARAD SA
str.L.Rebreanu,str.A.Saguna
Strandul NEPTUN
Unitatea Militara
Cart.Subcetate,p-ta 13 martiri
str.Spartacus,sc.gen.20
str.Arinului
P-ta Eroilor
Calea Timisoarei,lantul
str.Zimbrului,str.A.M.Guttenbrunn
str.Stefan cel Mare,str.A.M.Guttenbrunn
Vinalcool,Ar.Nou
Lic.forestier,Ar.Nou
Cl.Timisoarei,Dacia service
str.Radu de la Afumati,str.Santinelei
str.Gladiatorilor,str.Santinelei
str.Lugojului,str.A.M.Guttenbrunn
RAAC-st.de pompare
strandul NEPTUN 2
str.S.Dragoi,bloc 9A,9B
Magazinul univ.ZIRIDAVA
str.Horia,Hotel Central
st.str.Horia
str.Horia,centr.de calcul
Spitalul Judetean Arad

1970
1983
1983
1990
1990
1971
1990
1983
1971
1984
1983
1983
1982
1983
1988
1994
1994
1988
1994
1987
1989
1994
2008
1978
1972
1972
1967
1966
1974
1962
1972
1984
1948
1975
1975
1978
1982
1982
1985

1982
1978
1974
1987
1976
1980

Z
Z
Z
Z
Z-
Z-
Z
Z
CM
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
CP
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
Z
Z
Z
B1
B1
B1
Z-
B2
Z
Z-
Z-
Z
Z-
Z-

400
250
400
400
250+400
2x160
630+400
630
160
400
400
160
160
250
250
250
400
250
630
400
400
630
400
250
400
250
250
160
250
250
630
250
250
250
400
400
100
100
160
400
250
400
400
400
250+630
2x160
3x400

10 U
10 U
10 U
10 U
10 U
10 U
10 U
10 U
10 U
10 U
10 U
10 U
10 U
10 U
10 U
6T
6T
30 M
6T
C6
C1
6T
32 M
PRNEAVA
ARADUL NOU
ARADUL NOU
ARADUL NOU
ARADUL NOU
ARADUL NOU
ARADUL NOU
ARADUL NOU
ARADUL NOU
ARADUL NOU
ARADUL NOU
ARADUL NOU
ARADUL NOU
ARADUL NOU
ARADUL NOU
ARADUL NOU

6 KV

6 KV
6 KV

6 KV
6 KV

14 M
14 M
14 M
14 M
14 M
SPITAL

n zona studiat exist 100 posturi de transformare, avnd o putere total instalata de 43530 kVA, legate n bucl
prin linii electrice de medie tensiune, care parcurg, n traseu subteran, cile majore de circulaie. Tensiunea liniilor
electrice de medie tensiune este, n general, 20 kV, exceptnd cteva linii electrice mai vechi care funcioneaz la 6
kV. Liniile electrice de medie tensiune sunt alimentate din staiile de 110/20 kV din zon, respective din staiile
adiacente zonei studiate.
- Numrul posturilor de transformare pe tipuri constructive:
Z- (construcie nglobat):
17 buci;
Z (construcie independent):
64 buci;
CM (cabin metalic):
1 bucat;
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

37

CP (cabin prefabricat):
PTA B1 (aeriene pe un stlp):
PTA B2 (aeriene pe doi stlpi):
ST (subteran):

1 bucat;
3 buci;
12 buci;
2 buci.

Amplasamentele posturilor de transformare de 20(6)/0,4 kV sunt prezentate n desenul nr. 05-2.

 Reelele electrice de joas tensiune:


Reelele electrice de joas tensiune, care alimenteaz consumatorii din aceste posturi de transformare, parcurg
toate cile de comunicaii ale acestei zone, n zona central, n traseu subteran, doar de-a lungul strzilor de la
marginile zonei sunt aeriene.
Reeaua de iluminat public parcurge, de asemenea, toat reeaua de strzi a zonei studiate, n general pe traseu
comun cu reelele electrice de joas tensiune i de telecomunicaii.
 Disfuncionaliti constatate:
 nalt tensiune:
- capacitate insuficient de transport;
- necesitatea pstrrii de culoare de protecie pentru liniile aeriene sau trecerea acestora n
subteran.
 medie tensiune:
- capacitate redus pentru viitorii 5 ani.
 joas tensiune
- capacitate redus pentru urmtorii 5 ani;
- mai sunt reele aeriene cu conductoare neizolate.
4. ALIMENTARE CU TELECOMUNICAII
Situaia existent:
n zona studiat exist dou centrale telefonice automate conectate la reeaua telefonic interurban amplasate
pe strada 1 Decembrie 1918 i pe b-dul Revoluiei.
De la acestea, de-a lungul principalelor ci de comunicaie, n majoritate n traseu subteran, se desfoar
circuitele telefonice majore urbane i interurbane ale municipiului. n afara zonei centrale reelele telefonice sunt
pozate, de la cminele canalizaiilor telefonice, aerian pe cldiri i pe stlpii reelelor electrice.
Reeaua telefonic major existent n zona central este prezentat n plana cu retelele electrice i de
telecomunicaii, desenul nr. 05-2.
Pentru telefonia mobila GSM exist centrale telefonice GSM amplasate pe b-dul Revoluiei (hotel Astoria), pe
Calea Romanilor (zona blocurilor turn) i n zona pieei Spitalului.
Reelele CATV sunt pozate subteran n canalizare n zona central i aerian pe cldiri sau pe stlpii reelelor
electrice.
Principalele disfuncionaliti:
O mare parte din reelele telefonice i CATV sunt pozate pe cldiri i pe stlpii reelelor electrice.
Nu exist o reea modern de fibre optice pozat n canalizare subteran tip intercity.
5. ALIMENTARE CU CLDUR
Conform PUG ARAD, n urmtoarea etap se prognozeaz o dezvoltare a zonelor rezideniale, precum i a
zonelor de depozitare mrfuri.
Apariia zonelor rezideniale se datoreaz faptului c populaia cu putere financiar evit s mai locuiasc n
cartiere de blocuri i n centru, unde este o deosebit aglomeraie i poluare. Se observ o deplasare a populaiei
ctre cartierele mrginae, unde apar cldiri noi, individuale, tip vil.
n zona studiat, Aradul Nou nu este racordat la sistemul de alimentare cu cldur.
6. ALIMENTARE CU GAZ NATURAL
Avnd n vedere prevederile actelor normative i a instruciunilor n vigoare, lucrrile de dezvoltare a reelelor de
distribuie i de racordare a populaiei la gazele naturale (pentru gtit i nclzit), se pot face n baza cotelor de gaze
naturale aprobate municipiului Arad, respectiv de cererile populaiei.
Analiznd situaia existent a staiilor de reglare - msurare de sector, respectiv a reelelor de gaze naturale de
presiune redus, rezult c sunt posibiliti de dezvoltare a acestora, prin racordarea de noi consumatori.
Consumatorii cei mai importani (propui) ar fi gospodriile individuale, care ar utiliza gazele naturale pentru gtit
i nclzit (n sobe sau centrale proprii) i blocurile de locuine, care utilizeaz gazele naturale pentru gtit, care sunt
grupai la distane nu prea mari de aceste SRMS-uri.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

38

Pentru racordarea acestor consumatori casnici este necesar executarea de extinderi ale reelelor de distribuie
de presiune redus, dup caz, redimensionarea i nlocuirea unor reele existente (subdimensionate) al cror
diametru nu o s mai fac fa debitelor care necesit transportate.
Avnd n vedere situaia existent i o serie de factori ca:
procentul de ncrcare a SRMS-urilor;
tipul gospodriilor (gospodrii individuale, blocuri de locuine);
densitatea acestor gospodrii (blocuri) de-a lungul strzilor;
amplasamentul acestor consumatori fa de reelele existente;
cererile pentru cote de gaze naturale ale populaiei,
rezult c zonele din jurul acestor staii de reglare - msurare (SRMS) se vor dezvolta difereniat.
7. GOSPODRIREA DEEURILOR
Municipiul Arad are o deponie ecologic la care vor fi aduse i deeurile menajere rezultate de la populaia
cartierului.
Prin Planul de gestionare a deseurilor, programul aprobat prin hotarare a C.L. Arad zona va intra in sistemul de
salubrizare la nivel municipal prin care:
deseurile se colecteaza de la consumatori sortate pe categorii si
se dirijeaza catre deponia ecologica Arad
In functionarea ansamblului, anual, indicii stabiliti si aprobati prin Acordul de Mediu, referitor la ocrotirea mediului
ambiant, pe categorii de folosinta:
apa
aer
sol
asezari umane
se vor monitoriza si reactualiza prin bilanturile de mediu ce se vor intocmi anual conform legii.
Modul de gospodrire al deeurilor
Deeurile menajere vor fi colectate n pubele de la consumatori de ctre o firm autorizat (prin contract) i
evacuate la deponia ecologic autorizat din Arad.

DATE DEMOGRAFICE I SOCIO-ECONOMICE


Nu exist date statistice cu privire la evoluia populaiei, ns PUG Arad trateaz cu atenie acest aspect valabil i
pentru ZCP
Extras din PUG Arad:
Viitorul poate fi estimat ntotdeauna atunci cnd exist o legtur ntre prezent i viitor; cnd n intervalul de timp
dintre momentul prezent i perioada la care se refer estimarea viitorului, modelul nu va fi supus unor modificri
eseniale. Aceste consideraii stau la baza metodelor de prognoz demografic preliminar.
Metodele utilizate n elaborarea proiectrii pot fi clasificate n:
metode matematice;
metode economice;
metoda componentelor.
Metodele matematice sunt utilizate numai la proiectrile globale i constau n folosirea unor ecuaii matematice,
mai simple sau mai complicate, pentru proiectarea populaiei pornind, n general, de la cifrele furnizate de
recensminte.
La estimarea populaiei ne vom baza pe dou ipoteze cu privire la variaia numrului populaiei; potrivit primei
ipoteze populaia crete aproximativ n progresie geometric, potrivit celei de a doua ipoteze populaia crete
aproximativ dup o progresie aritmetic.
La baza calculelor stau rezultatele recensmintelor, iar orizontul prognozei se stabilete la 2005, 2010, 2020; de
asemenea se va calcula n variante, rezultate la raportarea recensmntului din 2002, la recensmintele din 1966,
1977, 1992.
Prognoza demografic bazat pe progresie geometric se utilizeaz formula:
Pt = P0 (1 + r)n , unde:
Pt = populaia preliminat la orizontul prognozei;
Po = populaia existent la recensmntul din 2002
r = rata medie de cretere;
n = nr de ani pentru care se prelimin populaia.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

39

Ritmul mediu anual de cretere se calculeaz dup relaia:


P
1+ n = n 2 ,
unde P1 i P2 reprezint populaia la al doilea, respectiv primul recensmnt;
P1
n = anii ntre cele dou recensminte.
Varianta V1 2002 - 1992

1 + n = 10

171.859

= 0,98

190.114

P2005 = 171.859 0,983 = 161.547


P2010 = 171.859 0,988 = 146.080
P2020 = 171.859 0,9818 = 119.465
Varianta V2 2002 - 1977

1 + n = 25

171.859

=1,00015

171.193

P2005 = 171.859 1,000153 = 171.936


P2010 = 171.859 1,000158 = 172.065
P2020 = 171.859 1,0001518 = 172.323
Varianta V3 2002 - 1966

1 + n = 35

171.859

=1,008

126.000

P2005 = 171.859 1,0083 = 176.016


P2010 = 171.859 1,0088 = 183.170
P2020 = 171.859 1,00818 = 198.363
Populaia preliminat:
V1
V2
V3

2005
161.500
171.900
176.000

2010
146.000
172.100
183.100

Prognoza demografic bazat pe progresie aritmetic


Se utilizeaz formula:
P Po
Pt = Pn n
t1
n
unde:
Pt = populaia proiectat la orizontul prognozat
Po = populaia la primul recensmnt
Pn = populaia la al doilea recensmnt
n = anii dintre cele dou recensminte
t1 = anii dintre ultimul recensmnt i anul prognozat
Pn Po
= spor mediu anual (vezi cap.2.3.5.)
n
Varianta 1 2002 - 1992
P2005 = 171.859 - 1.822,5 3 = 166.382
P2010 = 171.859 - 1.822,5 8 = 157.279
P2020 = 171.859 - 1.822,5 18 = 139.054
Varianta 2 2002 - 1977
P2005 = 171.859 + 26,64 3 = 171.938
P2010 = 171.859 + 26,64 8 = 172.072
P2020 = 171.859 + 26,64 18 = 172.338
Varianta 3 2002 - 1966
P2005 = 171.859 + 1.310 3 = 175.789
P2010 = 171.859 + 1.310 8 = 182.339
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

2020
119.400
172.300
198.300

40

P2020 = 171.859 + 1.310 18 = 195.439


Populaia preliminat
2005
2010
2020
V1
166.300
157.200
139.000
V2
171.900
172.000
172.300
V3
175.700
182.300
195.400
n vederea selectrii variantei de estimare a populaiei vom analiza evoluia n ultimii ani a numrului populaiei
Municipiului Arad.
Oraul Arad prezint o cretere spectaculoas a numrului populaiei pn n anul 1990, cnd a ajuns la peste
200.000 locuitori. Din datele statistice rezult c n ultimii ani populaia oraului prezint o descretere accentuat,
ajungnd n 2002 la 1 (populaie stabil). Descreterea rapid a populaiei se datoreaz fenomenelor demografice
care au avut loc odat cu declinul economic al oraului din perioada postrevoluionar: emigrarea forei de munc n
strintate sau spre mediul rural (o ntoarcere la vatr) i sporul natural negativ.
Din acest motiv, ar trebui s acceptm prognoza cu creterea cea mai mic a populaiei. ns avnd n vedere c
administraia public local precum i toi actorii urbani interesai i-au dat tot interesul n redresarea economiei
oraului s-a creat un mediu de via adecvat (n special prin aciuni sociale) i de asemenea un mediu de afaceri
propice, activitatea economic s-a relansat n perioada care a trecut de la ntocmirea P.U.G. - ului anterior.
Lund n considerare c n anii ce urmeaz economia oraului va putea susine o imigraie de populaie,
considerm c populaia oraului va prezenta o cretere accentuat; varianta - cu cea mai mare cretere
demografic - aleas de proiectant fiind a treia:
Populaia
2002 (recensmnt)
171.859
2005
176.000
2010
183.100
2020
198.300
ns administraia public local dorete s duc o politic de revitalizare demografic dorind s atrag un aflux
de populaie att din zona de influen a municipiului ct i din restul teritoriului judeean i chiar naional i
internaional (avnd n vedere faptul c la ora actual Romnia este o ar de destinaie a imigranilor din ri
asiatice, africane i sudamericane) prin crearea unui cadru social-economic mbietor i favorabil dezvoltrii,
estimndu-se c pn n 2010 (adic n orizontul de valabilitatea al prezentului P.U.G.) se va trece de pragul de
200.000 de locuitori urmnd ca pn la nivelul anului 2025 s ating 300.000 de locuitori. Aceast ipotez ns va
putea fi infirmat dac tendina ultimilor ani se va continua, urmnd ca populaia Municipiului Arad s se
permanentizeze la o valoare inferioar celei prognozate n prezent.
n PATJ vol. II s-au fcut urmtoarele estimri privind populaia sistemului Arad:
SISTEM ARAD
VARIANTA 1
VARIANTA 2
2000
2010
2000
2010
Arad
200.205
212.819
209.841
234.501
TOTAL SISTEM
334.563
333.846
350.017
368.525
n anul 2010 populaia municipiului va reprezenta 71,20% n varianta 1 i 70,60% n varianta 2.
ESTIMAREA RESURSELOR DE MUNC
Pentru perioada 2005 - 20210 - s-a fcut o estimare a populaiei n trei variante, dup cum urmeaz:
2005
2010
2020
V1
161.500
146.000
119.400
V2
171.900
172.100
172.300
V3
176.000
183.100
198.300
Lund n considerare c n anii ce urmeaz, economia oraului se redreseaz, considernd c populaia oraului
va prezenta o cretere accentuat, s-a ales urmtoarea variant:
2005
176.000
2010
183.100
2020 198.300
ESTIMAREA LOCURILOR DE MUNC
Corelare cu variantele de evoluie
Dac lum n considerare o meninere a ponderii populaiei apte pentru munc, populaia cuprins ntre 15 i 64
ani, de 70% situaia se va prezenta astfel:
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

41

n anul 2010 128.100 locuitori api pentru munc cu 49.768 locuri de munc mai mult dect n acest
moment
n anul 2020138.800 locuitori api pentru munc cu 60.468 locuri de munc n plus fa de 2002 (dublu).
La aceste cifre se adaug i populaia peste 64 ani care va lucra n agricultur i se vor scdea casnicele,
pensionarii de boal, elevii i studenii, mai puin ultimii, avnd n vedere tendina actual de a se cuta de lucru n
perioada studeniei i slujbe temporare pe perioada vacanelor elevilor.
Dac inem cont i de populaia preconizat a imigra n municipiu i de viitoarea populaie a zonei metropolitane
a Aradului vom avea nevoie de numrul de locuri de munc de mai jos pn n anul:
- 2010 -140.000 (locuitori api pentru munc din 200.000 locuitori preconizai) ceea ce nseamn o suplimentare
cu 11.900 a cererilor de locuri de munc fa de cel calculat pentru populaia de baz din Arad
- 2020-210.000 (locuitori api pentru munc din 200.000 locuitori preconizai) supliment de 117.800
cereri locuri de munc
Se estimeaz c propunerile prevzute n actualul Plan urbanistic general, zonele destinate dezvoltrii
industriilor, a depozitrii i prestrilor de servicii s dea posibilitatea investitorilor s construiasc spaii de producie,
contribuind astfel la crearea de locuri de munc.
Conform datelor din PATM (extrase din PATJ), se preconizeaz ca n perioada de perspectiv s se dezvolte
sectorul serviciilor, care s capteze o mare parte din populaia activ.
Astfel: Populaia activ pe total sistem:
anul 2000:
334.563
activi V1
350.017
activi V2
anul 2010
333.846
activi V1
368.525
activi V2

Repartiia populaiei active pe sectoare de activiti la nivelul anului 2010:


Sector primar
Sector secundar
Sector teriar
TOTAL POPULAIE ACTIV:

VARIANTA 1
66.769
100.154
166.923
333.846

VARIANTA 2
73.705
110.557
184.263
368.525

Datele demografice ale PUG, coroborate cu faptul c Ansamblul Urban Arad este un centru de interes al vieii
cotidiene, verific soluiile de revitalizare a acestuia propuse prin PUZCP.

PROBLEME DE MARKETING URBAN


PROBLEME DE MANAGEMENT URBAN
Definiii terminologie AMTRANS 1A01/Model conceptual i metodologic- Ghid termeni de specialitate:
Marketing urban sau fundamentarea deciziei,
La nivel urban, reprezint procesul de analiz a condiiilor pieei i se definete prin alinierea politicilor
urbane la cererile factorilor existeni n economia local i la speranele factorilor poteniali, n scopul
promovrii economiei locale. n analiz sunt importani: autoritatea local, sectorul privat, comunitatea.
(IHS Stabilirea sistemului de indicatori de analiz-diagnostic, Martie 2002)

Managementul urban,
Reprezint procesul de dezvoltare, execuie, coordonare i evaluare a strategiilor integrate, n
conformitate cu politicile urbane formulate, cu ajutorul actorilor urbani relevani, reprezentnd practic faza
de implementare a deciziei n dezvoltarea urban.
(IHS Stabilirea sistemului de indicatori de analiz-diagnostic, Martie 2002)

Pentru explicitarea problemelor de marketing urban i de management urban se introduce Aradul n contextul
politicii globale europene i a prevederilor acestora.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

42

Extras din PROIECT DISERTAIE arh. Dana TUDOR IMPORTANA ORAELOR MICI I MIJLOCII I A
ZONELOR RURALE N PROCESUL DE REGENERARE URBAN A ARIILOR METROPOLITANE- POLITICA
EUROPEAN DE COEZIUNE, PLANUL NAIONAL DE DEZVOLTARE, PLANUL OPERAIONAL REGIONAL
2007-2013- JUDEUL ARAD, MASTER URBANISM, Facultatea de Arhitectur Timioara, 2007
POLITICA DE COEZIUNE N EUROPA 2007-2013
Noul context european se refer la refacerea politicii de coeziune interregional, avnd n vedere aderarea n
cadrul Europei a dou noi membre: Romnia i Bulgaria.
Politica global a Uniunii Europene se bazeaz pe concurena economic cu celelalte puteri mondiale S.U.A. i
state din Asia- China, Japonia, India. Aderarea Romniei i Bulgariei- ri ce se afl ntr-o perioad post tranziieface ca discrepanele sectoriale interne ale Comunitii Europene s creasc, avnd impact asupra concurenei
globale.
Consiliul Europei a prevzut, prin multiple studii i analize, o serie de avantaje i dezavantaje n viitoarea
dezvoltare a Europei i a generat o nou politic de aciune la nivel intern. Politica de coeziune emite concepte
menite a fi generale pentru diferitele sectoare ale mediului de co-existen n cadrul U.E. Conceptele s-au enunat
printr-o serie de conferine nc la nceputul anilor 2000 i s-au ntrit ca linii directoare n 2006. Acestea se refer la:

planul de dezvoltare strategic i la

planul de dezvoltare spaial
Studiul de fa dorete s puncteze fazele principale prin care Romnia va trebui s treac pentru a putea depi
condiia de ar aflat n perioada tranziional de post-aderare i de a se alinia la cerinele U.E. fa de un membru
egal.
Studiul, ca metod de cercetare, se va concentra pe politicile europene de amenajare a teritoriului, dar i pe cele
interne- dat fiind faptul c unele decizii in de administraia naional: metodologii de dezvoltare strategic i spaial.
Se vor face referiri la Regiunea V Vest i n special la Judeul Arad.
Pentru dezvoltarea uniform i controlabil a teritoriilor n cadrul Uniunii Europene s-a creat Politica european
de coeziune. De la macro la micro, unitile teritoriale de referin s-au denumit EUROREGIUNI (n cazul regiunilor
cu caracter transfrontalier) i REGIUNI (restul teritoriului statului), ce nu in cont de actualele limite politicogeografice ale rilor componente ale U.E. Funciunile dominante ale Euroregiunilor i Regiunilor se bazeaz pe
dreptul fundamental european: democraia. Astfel, folosind tendinele naturale ale teritoriilor respective, n cadrul
unitii de Euroregiune i Regiune trebuie s co-existe zone i subzone funcionale ntre care s se dezvolte, pe
sectoare economice principale, concepte ca i:

Dreptul la proprietate- pentru continuitatea sistemului

ncurajarea concurenei- socotit de Consiliul Europei ca cea mai important caracteristic ce
poate dezvolta o euroregiune

Respectul fa de vecinti

Educare i informare

Cretere i dezvoltare

Sustenabilitate
n urma lrgirii spaiului european, de-alungul anilor, ncepnd cu anii 2000, politica european de coeziune (ce
se bazeaz pe multe studii realizate att la nivel naional n diferite ri, ct i cu aplecare asupra individului) i-a
schimbat motorul de aciune adresndu-se cu precdere societii civile. Actualmente aceasta reprezint cel mai
important i interactiv segment n toate programele politico-economice.
n cadrul Euroregiunilor i Regiunilor funcioneaz, pe baza dezvoltrii spaiale existente i a concurenei
naturale, poli de generare urban care mpreun cu teritoriul lor de influen (ce nu coincide n general cu cel
administrativ) formez ARII METROPOLITANE -zone ale Euroregiunilor i Regiunilor- cu diferite raze de
influen.
Subzonele Euroregiunilor i Regiunilor sunt constituite de masa zonelor rurale i a oraelor mici i
mijlocii.
Pn recent politica de dezvoltare european nu cuprindea prevederi pentru aceast mas, zonele rurale
i oraele mici i mijlocii formnd o reea paralel de dezvoltare fa de marii poli urbani, fiind subordonai
acestora i depinznd de strategiile locale de dezvoltare.
Pentru 2007-2013, Conceptul European de Dezvoltare Spaial se ntoarce spre Zonele rurale i oraele
mici i mijlocii, alocndu-le programe speciale pentru ncurajarea autosustenabilitii acestora.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

43

IMPORTANA ORAELOR MICI I MIJLOCII I A ZONELOR RURALE N DEZVOLTAREA AMENAJRII


TERITORIULUI I A ZONELOR URBANE
Politica europen de coeziune pentru 2007-2013 aduce un element de noutate: ntoarcerea spre orae de mici
dimensiuni i zone rurale. De la nceputul anului 2007 s-au inut la Brusseles i Roma mai multe conferine pe
programele europene URBACT i INTERACT (programe ce se derulau nc dinainte de aderarea rilor Europei
de Est) ce evideniaz importana de baz a acestor elemente teritoriale i cum ele trebuie angrenate n dezvoltarea
european. URBACT se refer la dezvoltarea transportului n orae i regiuni, iar INTERACT la planuri i programe
transfrontaliere.
Conform datelor statistice mediul rural este cel care aduce o important contribuie n economia statelor
europene- cca. 30% din veniturile economiei.
Cel mai important rol pe care oraele mici i mijlocii este relaia direct cu mediul rural, deci cu FONDUL
AGRICOL I FORESTIER. Marile orae s-au dezvoltat pe baza altor sectoare economice, ns cel agricol constituie
sectorul primar. Deopotriv surs de venit i patrimoniu naional cu valene naturale, fondul agricol este foarte
important n susinerea marilor aglomerri urbane.
La acest punct este necesar o clasificare (pozitiv) a oraelor mijlocii, mici i a zonelor rurale.
I. n funcie de numrul populaiei:
a. orae mijlocii- sub 25 000 locuitori
b. orae mici- 10 000- 25 000 locuitori
c. localiti rurale- sub 10 000 locuitori
II. n funcie de poziia n structura regional a Europei:
a. Vest-Europene
b. Europa de Sud
c. Europa de Nord
d. Europa Central i de Sud- Est
e. Europa Estic- Rusia
III. n funcie de poziia n structura istorico- geografic i politic a Europei- localiti ce se bazeaz pe
calitatea:
a. peisajului natural
b. fondului istoric
c. fondului tradiional
d. resurselor locale, inclusiv artizanat
e. proximitii fa de aglomerri urbane mari
IV. n funcie de gradul de influenare al marilor aglomerri urbane- localitile mici pot fi:
a. n jurisdicia administraiei zonale
b. Auto-administrative- descentralizate pentru anumite sectoare
Pentru punctele III i IV clasificarea depinde de legislaia naional a fiecrui stat membru, de gradul de
descentralizare pe sectoare i de gradul de autosustenabilitate al zonelor oraelor mijlocii, mici i zonelor rurale.
n majoritatea Europei Occidentale oraele mijlocii i mici au fost deja nglobate n zonele metropolitane i
funcioneaz ca nite zone periurbane (conform conceptului anilor *90- cu legturi difuze cu polul urban). Calitatea
relaiilor ntre policentrii i polul urban formeaz i calitatea dezvoltrii oraelor mijlocii.
Oraele mici i mijlocii joac rolul alternativ de preluare a surplusului de populaie din zonele urbane aglomeratechiar pe o raz de 50 km, ceea ce a scos n eviden cteva aspecte avantajoase ale oraelor mici fa de cele mari:
- densiti ponderate n cartierele de locuit
- lipsa ariilor industriale n esutul urban civic
- lipsa polurii locale
- lipsa problemelor socio-culturale i etnice
- imigrare redus- diversitate etnic mic
- meninerea tradiiilor
NOI METODE EUROPENE DE INTEGRARE A ORAELOR MIJLOCII, MICI I A ZONELOR RURALE N
REEAUA EUROPEAN ITERREGIONAL- CONCEPTE EUROPENE
n raza de influen a zonelor metropolitane, ntre policentrii i polii urbani se formeaz interschimburi.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

44

Conceptul de dezvoltare regional de coeziune sectorial este materializat prin INTERREG IV C- program
operaional interegional (iniiativa Consiuliului Europei apr. 2007). Pornirea acestui program operaional a fost
determinat de:
 Mrirea numrului de membrii ai U.E. prin aderarea Romniei i Bulgariei, ceea ce a crescut
dramatic disparitile ntre nivelurile de dezvoltare
 Creterea globalizrii pieelor financiare i a competivitii ntre UE i SUA i cteva ri din Asia
 Accelerarea schimbrilor climatice i impactul aferent n teritoriu
 Dinamica populaiei i impactul acesteia asupra pieei forei de munc
 Dezvoltarea zonelor metropolitane n Europa de Est i Sud
Aceste dezvoltri de importan strategic pentru UE n anii viitori (2007-2013) au determinat susinerea
Strategiei de la Lisabona (Agenda Lisabona- martie 2000- ce puncteaz aspecte legate de sustenabilitate,
inovaie, rennoire social i economic) i Strategia de la Gothenburg (2001- reducerea degradrii mediului i
consumului de resurse din dezvoltarea economic i social).
Printre propunerile INTERREG IV C:
- Sprijinirea iniiativelor comunitilor (Linii directoare Strategice asupra Coeziunii ntre
Comuniti- iulie 2006)
- Modernizarea modelului social european, investind n oameni i combatnd excluderea social
- Sprijin pentru educaie, cercetare, informatizare i inovare, prin competitvitate i creterea pieelor
interne.
- Mixarea politicilor macro-economice asemntoare.
- mbuntirea atractivitii ntre statele membre, regiuni i orae prin mbuntirea accesibilitii,
asigurnd calitatea i nivelul adecvate a serviciilor i conservnd mediul nconjurtor
- ncurajarea inovrii, parteneriatelor i creterea capacitii economice reale prin capaciti de
cercetare i inovaie, inclusiv informaionale i noile tehnologii de telecomunicaie
- Creearea mai multor locuri de munc prin atragerea populaiei n piaa muncii sau n activiti
antreprenoriale, mbuntirea adaptabilitii angajailor i societilor comerciale i creterea
investiiilor n capitalul uman.
n momentul de fa Europa se confrunt cu mai multe provocri:
........
Provocarea 4: Schimbarea climatic
Biodiversitatea i conservarea patrimoniului natural
Acest aspect este unul dintre cele mai mari provocri ale UE. Sistemele naturale sntoase i echilibrate sunt
eseniale pentru ntreinerea vieii i funcionarea societii. De cele mai multe ori dezechilibrele provin din
dezvolatrea economic fcut fr atenie i nelegere. Modificrile mediului nconjurtor sunt ireversibile. Aa UE a
realizat programul NATURA 2000 i a declarat 18% din teritoriul Europei ca zone protejate. Multe ri au ntrziat si propun astfel de zone, i a rezultat n final c este foarte important reintegrarea siturilor industriale abandonate
i a celor contaminate, pentru a scdea expansiunea urban i a proteja habitatele naturale.
Energia i transportul sustenabil
n 2004, Europa era dependent de resurse majoritatea externe n producerea energiei: 37% petrol, 24% gaz
natural, 18% combustibil solid, 15% energie nuclear i 6% energie alternativ (biomas, ap, solar, eolian i
geotermal). S-au fcut progrese mari, iar 4 dintre statele membre (Danemarca, Finlanda, Germania i Spania) sunt
pe cale s ating scopul de producere de energie alternativ pn n 2010. Cteva ri produc energei eolian
(Danemarca, Germania i Spania). Biomasa este surs de enrgie pentru Irlanda i Latvia. Energia solar este
exploatat relativ puin n rile din Europa de Sud.
Producerea energiei reprezint 4/5 din totalul polurii n UE, iar transportul 1/5. n privina transportului
comunitile locale, naionale i regionale, trebuie s gestioneze reducerea traficului din cauza dispersiei urbane i
s mbunteasc sistemul de transport n comun i a transportului ne-motorizat- Programul operaional URBACT
II.
Patrimoniul cultural i peisajul
Europa posed un vast patrimoniu cultural i peisagistic. S-a constatat c datorit creterii mediului urban
acestea se deterioreaz. Introducerea patrimoniului n circuite turistice ar putea s fie salvarea i conservarea lor.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

45

nc din anul 2002, prin Convenia Mediului i Peisajului de la Venezia, s-a atras atenia asupra factorilor ce pot
influena dramatic viaa. Comisia European i BERD au alocat multe fonduri pentru proiecte care s ajute att
zonele rurale, dar i aglomerrile urbane pentru a avea legturi ct mai directe i mai diversificate posibil. De
exemplu programul traseelor itinerante din jurul Munchen-ului pentru piste de biciclete sau crearea programelor de
dezvoltare a artizanatului local i ncurajarea turismului cultural bazat pe tradiii, formnd adevrate lanuri i reele
culturale.
n acest sens att pentru oraele mici i mijlocii ct i pentru zonele rurale au fost alocate fonduri pentru:
- dezvoltarea infratsructurilor
- dezvoltarea telecomunicaiilor
- implementarea de noi programe arhitecturale n context interregional
Conceptul european de baz este constituit de relaiile directe ntre regiuni, ntre localiti cu aceeai scar i
totodat ntre acestea i cele de scar mai mare. Inter-relaionarea dintre acestea nu mai este ierarhic, ci de
complementaritate, dat fiind c oraele mici ofer noi posibiliti pentru cele mari. Unul din conceptele economice
europene este acela de creare de noi piee de desfacere, iar oraele de talie mai mic i zonele rurale ofer acest
cadru.
INTERREG este parte din Conceptul European de Dezvoltare Spaial i cuprinde toate sectoarele prin care s
se dezvolte reeaua interregional. Conceptele sunt:
 inter-schimburi economice
 diversitate cultural
 ntrirea tradiiilor locale
 meninerea ocupaiei de baz- agricultura
 educarea populaiei rurale i creterea numrului de specialiti n domenii cu precdere rurale
n ceea ce privete planificarea spaial n zonele rurale, n ultimii ani s-au realizat proiecte ce nu mai pot fi
absorbite n marile orae.
i Municipiul Arad, ca ora mijlociu, parte din teritoriul european, beneficiaz de finanri BERD ca urmare a
conceptelor INTERREG III B i INTERREG IV C. Sectorul dezvoltat astfel prin grija municipalitii este cel al echiprii
edilitare a unor sectoare de ora.
Cuplarea celor dou problematici de marketing urban i de management urban s-a realizat cu scopul de a
ierarhiza cele dou aspecte: marketingul urban al Aradului nu se poate dezvolta fr un management urban
sistematic. Aici se face referin la necesitatea concepiei unui proiect de management urban de coeziune sectorial
a teritoriului comunal Arad i tratarea oraului ca un sistem format din aceste subsisteme. Primul pas s-a fcut prin
aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Arad. Proiectul de management urban trebuie realizat de o echip
interdisciplinar, tehnocrat, n mod continuu, ca parte din structura administraiei publice locale i n direct
legtur cu departamentele din organigrama acesteia.
Dup rezolvarea problemelor de management urban, marketingul rezult aproape natural, fiind legat mai mult
dect managementul de societatea civil, deci de un sector concurenial. O bun colaborare ntre administraia
local i societatea civil nate concurena macrozonal, adic ridicarea Aradului prin activiti specifice lui la
concuren cu alte orae puternice ale Euroregiunii i poate chiar cu orae din sfera mai larg european.
Reglementrile urbanistice ale prezentului PUZCP vin n sprijinul acestui fapt prin gsirea unui pol de marc pentru
Arad, ce poate deveni chiar brand.

5.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE ZONAL


5.1.

PROPUNERI PRIVIND ATITUDINEA FA DE ESUTUL URBAN CU TOATE


COMPONENTELE SALE CONCRETIZAT N: PROTEJARE, CONSERVARE,
PUNERE N VALOARE, DEMOLARE, COMPLETARE, SCHIMBRI DE UTILIZARE

Fiind un teritoriu vast, prin reglementri urbanistice s-au urmrit aspecte:


reglementarea aspectelor ce in de regimul de monument istoric al Ansamblului Urban
reglementarea aspectelor ce in de confort vital n utilizarea imobilelor, Ansamblul Urban suprapunndu-se cu
o parte din zona central a oraului
Astfel, implementarea reglementrilor trebuie cuantificate n etape de timp:
- termen mediu
- termen lung
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

46

REGLEMENTRI PE TERMEN LUNG


Citat din Curs de Construcia Oraelor, I.A. Ion Mincu, autor Radu LAURIAN, Ed. Tehnic, Bucureti, 1956:
n partea central a oraului gsim de multe ori o folosire excesiv a terenului, cu construcii nalte, foarte
nghesuite i cu curi de lumin care constituie focare de infecie, alturi de terenuri virane i rar construite ale cror
proprietari ateptau creterea ratei funciare.
..............
Principiul cel mai curent este repartiia concentric a claselor de construcii cu intensitatea descrescnd de la
centru spre periferie. Problemele economice, de valorificare a reliefului, de accentuarea unor elemente cu o pondere
deosebit sau anumite cerine compoziionale ne duc, legat i de importana centrului populat, s adaptm dispoziia
concentric, condiiunilor specifice fiecrui caz n parte
Deseori, zonele industriale aezate periferic, implic construirea n apropierea lor a unor cartiere de construcii
mai nalte i cu o densitate mai mare. Centrele secundare, arterele de penetraie cu punctele de intrare unde se
stabilete primul contact cu oraul (arterele spre zona industrial sau care leag ntre ele puncte importante), sau
frontul periferic vizibil de la distan, implic de asemenea construcii mai nalte, cu o inut reprezentativ. Silueta
piramidal curent se mbogete astfel cu o serie de accente att la marginea oraului ct i n zona median
dintre centru i periferie.
Valorificarea unor elemente naturale deosebite (o corni, cursul unei ape, punctele nalte), prin accentuarea lor
cu construcii mai nalte, contribuie la determinarea repartiiei claselor de construcie dup caracteristica lor
principal, nl-imea, rezultnd astfel o siluet a oraului cu un caracter specific particularitilor funcionale i
naturale locale.
Pe de alt parte, locurile pitoreti, cu plantaii bogate, cu relieful accidentat, constiruie mediul natural cel mai
prielnic pentru amplasarea locuinelor individuale tip vil.
Zona construit protejat nr. 1 a Aradului se bucur de toate aceste aspecte, repartiia claselor de construcii
realizndu-se n diferite epoci i stiluri arhitecturale att n cadrul arealului pe care aceasta l cuprinde, ct i n
imediata vecintate (zon median ntre centru i periferie).
Cea mai important particularitate a Aradului n raport cu principiul general de repartiie a densitilor
claselor de construcii, este CETATEA ARADULUI i parte din ALBIA MAJOR A RULUI MURE.
Motto-ul PUG Arad: Aradul un peisaj urban n lunca Muresului
-o necesitate n care vei locui mai mulumit
-o alternativ pentru viitor, un secret ce trebuie descoperit
n acest scop, dat fiind cele expuse la cap. 4 despre management urban i marketing urban, aceast poriune de
ora devine pol de marc pentru Arad, ce poate deveni chiar brand.
Aradul este un ora european ce trebuie s intre n competiia acerb n domeniul turistic, dar i a ofertei de ora
ce suport viaa ntr-un mediu confortabil.
Conform conceptelor politicilor europene de coeziune sectorial i de conceptul de dezvoltare spaial, se vine n
ntmpinarea procesului de management urban prin poziionarea de sectoare de activiti specifice zonelor
construite protejate, punndu-se accent pe trasee intens circulate pietonal (solicitri ale temei lansate de Primria
Municipiului Arad i ilustrate n Plana 03-1):

1. POZIIONAREA SECTOARELOR DE ACTIVITI SPECIFICE ZCP


REGLEMENTRI PE TERMEN MEDIU (3-5 ani)
 CARTIERUL CULTURAL, care s cuprind:
o Instituii culturale
o Mici afaceri de creaie
o Boutique-uri ale productorilor locali
o cafenele
Cartierul cultural pune accent pe trasee intens circulate pietonal cu accent pe Piaa Reconcilierii i relaia
acesteia cu turnul de ap.
Strzile i fondul construit aferent cuprinse n cartierul cultural: Episcopiei, Chendi, Blaga, Alecsandri, I.
Georgescu, Goldi, Eminescu, Desseanu, parte din I.L. Caragiale, Vrful cu Dor, Transilvaniei, parte din
Ceahlu, parte din Ceaikovski, parte din I. Rusu irianu
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

47

 ZONA DESTINAT CAZRII I GASTRONOMIEI DE TIP REGIONAL, care s cuprind:


o Boutique-uri de hotel
o Restaurante pe baza produselor regionale
Aceast zon s-a amplasat ntr-un fond construit ce poate suporta modificri pentru a o susine. Poriunea
este nod de transfer ntre centrul istoric i reprezentativ cu 3 cartiere nsemnate: Prneava, Vlaicu, Bujac i
permite o bun accesibilitate dinspre Aeroportul Internaional Arad i Gara Central.
Strzile i fondul construit aferent cuprinse n zona destinat catrii i gastronomiei de tip regional: Cobuc,
Mreti, parte din I.L. Caragiale, Gh. Popa, I. Sava.
 ZONA DESTINAT ACTIVITILOR SPECIFICE CENTRULUI I COMERULUI CU MRCI
NREGISTRATE INTERNAIONAL, care s cuprind:
o Obiective de interes public- existente
o Magazine de retail de renume mondial
Zona s-a prevzut n arealul de influen a Bd. Revoluiei i Piaa Avram Iancu, acolo unde exist i astzi
instituii de interes general i comerul principal central. n aceast zon se desfoar actualmente cel mai
intens trafic pietonal, datorit punctelor de interes, al accesibilitii cu transportul n comun.
 ZONA DESTINAT COMERULUI CU MRCI NREGISTRATE REGIONAL, care s cuprind:
o Obiective de interes public- existente
o Magazine de retail de renume regional
Arealul destinat comerului cu mrci nregistrate regional este mai mare, datorit faptului c se pune accent pe
zone care actualmente acumuleaz mult populaie n acest scop: Piaa Mihai Viteazu, Piaa Catedralei,
tangent Piaa Arenei i centrul Aradului Nou.
 ORAUL ECO-ACTIV:
Este un concept anume creat pentru Arad prin prezentul PUZCP.
Are ca scop principal protejarea Cetii Aradului n cadrul natural ce a fost modelat antropic special pentru acest
obiectiv. Redarea Cetii n circuitul civil nu este o voin nou, ns pn acum s-a ncercat gsirea unei/unor
destinaii precise. Astfel, prin studii i proiecte se fcea mereu o comparaie cu zona central, cu obiectivele de
interes existente, cu o posibil relocare a acestora i crearea unui centru cultural i academic nou. Proiectele stau la
baza procesului iniiat de introducere a Cetii pentru prima oar n istorie n circuitul civil. Putem spune c
demersurile trecute cu privire la revitalizarea Cetii nu mai fac fa unei refuncionalizri reale pentru dezvoltarea
actual a Aradului n context macro-economic european. Pstrarea ei n regim non-aedificandi a fost un lucru pozitiv
n raport cu tendina dezvoltrilor imobiliare. Foarte important este faptul c acest teren a rmas o rezerv
urbanistic ultracentral, un spaiu ce va echilibra densitatea zonei centrale n general.
Zonificarea propus prin PUZCP accentueaz un areal destinat Cetii (SIR 4) n raport cu albia major a
Mureului (SIR 5), un areal ce las ntreptrunderea activitilor oraului ECO-ACTIV:
ECO: Amenajri peisagere, plmnul verde, aer-ap-sol, dedicate cetenilor
ACTIV: Activiti n aer liber, de promenad cotidian, pentru evenimente cheie, pentru un mediu ambiant i o
atmosfer primitoare, gentil, sigur, n toate anotimpurile, dedicat bunstrii individului i societii
-

SIR 5 devine PARCUL CENTRAL al Aradului, pe ambele maluri ale Rului Mure, la care s aib acces
cetenii din toate cartierele perimetrale n primul rnd pietonal i cu bicicleta. Parcul va fi amenajat n mod
dinamic i pentru activiti diverse de petrecere a timpului n aer liber: locuri de joac, piste pentru biciclete i
instalaii pentru sport extrem cu bicicleta, piste de jogging, locuri pentru picnic inclusiv cu pavilioane,
alimentaie public n noduri de circulaie.
Se va asigura i o cale de comunicaie rutier pentru cazuri de situaie de urgen, colectare deeuri i
aprovizionare n intervale orare. Tot SIR 5 va acomoda n zona Porii principale de intrare n Cetate (la Vestpentru a nu deteriora perspectivele valoroase) parcaje pentru vizitatori.
Menionm c SIR 5 cuprinde activiti complementare PARCULUI CENTRAL existente pe ambele maluri i
cu tradiie- uniti de agrement i sport: cluburi sportive (tenis, fitness) att n cldiri specifice, ct i amenajri
de terenuri de sport diverse; exist cluburi sportive iniial dedicate canotajului; trandul municipal (azi
Neptun). Tot n acest areal exist o zon de locuine: ZONA BULA- proprieti particulare, precum i
obiective de alimentaie public. Toate unitile funcionale se propun a fi pstrate, cu meniunea c zona este
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

48

supus inundaiilor periodice (cu o frecven 1 dat la 100 de ani), iar responsabilitatea locuitorilor i
proprietarilor pentru posibile daune cade n sarcina acestora.
PUZ- Malurile Mureului, documentaie elaborat de arh. Cornelia Tudor i arh. Dana Tudor, predat
Primriei Municipiului Arad n 2007, n curs de avizare, vine n ntmpinarea prevederilor PUZCP. Studiul
cuprinde Malul drept al Rului Mure ntre Podul Rutier Miclaca i Podul Decebal. S-au prevzut urmtoarele
amenajri:
 pist de biciclete pe dou sensuri la nivelul coronamentului digului de protecie, pe partea albiei majore,
care leag cartierele perimetrale i poate fi continuat i dincolo de podul Decebal, nspre Sud, n
relaia cu Mureul, spre Cartierul Prneava, dar i nspre Aradul Nou.
 2 Poduri pietonale definitive i pentru biciclete, pentru accesul la trandul Neptun, n dreptul intrrilor
actuale. Acest fapt mpreun cu pista principal pentru biciclete a atras necesitatea supralrgirii
promenadei de la nivelul coronamentului digului, fr a se afecta elevaia de beton cu alte strpungeri.
 3 puncte de interes major pentru malul drept al Mureului- platforme flotante, pentru alimentaie public
cu terase tip ponton, inclusiv pentru asamblarea de ambarcaiuni fr motor pentru diferite spaii de
alimentaie public, sau construcii uoare, demontabile cu o arhitectur special care s exprime
relaia cu apa.
 1 teatru de var, fr gradene, fr nchideri structurale, ce poate deveni patinoar pe timp de iarn.
 refacerea ntregii arhitecturi ale obiectivelor de utilitate public n spiritul formal arhitectural n relaie cu
apa
 toalete ecologice
Modelul de amenajare, fr intervenii majore n reeaua actual de alei, se preia pentru amenajarea
ntregului PARC CENTRAL, inclusiv poduri pietonale propuse n puncte-cheie, cu o bun accesibilitate din punct de
vedere al traseelor libere pietonale. i parcul central trebuie s primeasc amenajri care s ajute la vitalizarea
acestuia: alimentaie public, mici chiocuri, cte un obiectiv n puncte cheie.
-

SIR 4 devine elementul cheie, de sintez al oraului istoric, n completarea parcului central propus i cu
trecere nspre fortificaia propriu-zis a Cetii. Cetatea va acomoda n zidurile, cldirile i amenajrile sale
exterioare, spaii destinate unui complex balneo-climateric, n sensul de circuit liber al pietonului n interiorul
Cetii i cu obiective care s susin activitatea menionat. Acestea pot fi: hoteluri din lanuri internaionale
cu servicii bazate pe centre de sntate prin tratamente cu ap termal i complementare, oper,
reconstrucia Bisericii franciscane n care s se organizeze concerte de org, alimentaie public n regim
restaurant, etc.
REGLEMENTRI PE TERMEN SCURT (1-3 ani)
 ncurajarea societii civile interesate de dezvoltri de activiti specifice ZCP (comer, cazare, alimentaie
public) s vizeze poziionarea n zonele prevzute, prin schimburi de trenuri.
 Mediatizarea/aducerea la cunotina publicului general a sectoarelor de activiti specifice ZCP i poziionarea
acestora n cadrul fondului construit.
 Realizarea de studii economice i spaiale pentru asigurarea dezvoltrii sectoarelor de activiti
 Proiectarea i realizarea PARCULUI CENTRAL pn la fortificaiile exterioare ale Cetii (adic SIR 5)
 nceperea studiului de revitalizare, reconversie i restaurare a Cetii Aradului (SIR 4), corelat cu amenajrile
PARCULUI CENTRAL i ctarea i selectarea partenerilor viitori pentru investiii.

2. RENOVAREA I RESTAURAREA CLDIRILOR DIN ANSAMBLUL URBAN ARAD


Ca principiu general, renovarea i restaurarea cldirilor pune accent pe conservarea fondului construit istoric. Se
va pune accent pe conservarea cldirilor, n sensul refacerii tuturor elementelor compoziionale arhitecturale i pe
consolidarea structural n sensul restaurrii: consolidri, operaiuni contra umiditii (de infiltraie, din precipitaii i
eroziuni eoliene).
n funcie de starea de degradare general a obiectivelor, precum i n funcie de poziia acestora n cadrul
fondului construit, n sensul celor impuse de litera i spiritul RLU aferent, ca act de autoritate a administraiei publice
locale, PUZCP prevede msurile de reabilitare, renovare i restaurare a fondului construit existent:
REGLEMENTRI PE TERMEN LUNG (5-10 ani)
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

49

 ncurajarea societii civile proprietar de imobile din cadrul ZCP i a factorilor interesai s respecte n mod
continuu prevederile legale cu privire la protecia monumentelor enunate n Legea 422/2001 i Ordinul MCC
nr. 2684/2003. ntreinerea permanent a imobilelor i a instalaiilor aferente este o obligaie, nu o scuz. n
aceeai manier trebuie tratate i amenajrile din domeniul public (strzi, parcuri, scuaruri).
 Obiectiv final: renovarea i restaurarea tuturor obiectivelor construcii din ZCP i amenajarea complet a
spaiilor publice aferente.
REGLEMENTRI PE TERMEN MEDIU (3-5 ani)
 n mod etapizat i unitar se vor ncepe lucrrile de restaurare i renovare a cldirilor aezate de-alungul
arterelor principale, ce acioneaz ca interfa pentru toi locuitorii Aradului i pentru vizitatori.
 n mod etapizat i unitar se vor ncepe lucrrile de restaurare i renovare a cldirilor aezate n frontul strzilor
de legtur ntre arterele principale
 n mod etapizat i unitar se vor ncepe lucrrile de restaurare i renovare a cldirilor aezate n frontul strzilor
de deservire local
 Se vor realiza amenajrile spaiilor din domeniul public prin tratarea unitar i compoziional a acestora, cu
aceleai materiale i texturi pentru mbrcminte, dispuse n modul cel mai avantajos pentru a susine
caracterul local. Se va pune accent pe amenajarea trotuarelor, a spaiilor verzi plantate de aliniament, a
spaiilor verzi din piee i scuaruri i a promenadelor existente i propuse, pe mobilierul urban unitar, pe
iluminatul public puternic i cel arhitectural.
REGLEMENTRI PE TERMEN SCURT (1-3 ani)
 Se vor renova anexele gospodreti i garajele aferente proprietilor n mod concomitent cu asanarea
fondului construit de construciile mici, parazitare: magazii, cotee, latrine i salubrizarea proprietilor n
ordinea de folosin a acestora: public, semipublic, semiprivat i privat.
 Refacerea signalisticii: firme de pe faade i domeniul public

5.2.

PROPUNERI PRIVIND REZOLVRI ALE CIRCULAIILOR CAROSABILE,


STAIONRILOR, CIRCULAIILOR PIETONALE

n Municipiul Arad sunt lucrri de execuie n desfurare pentru modernizarea arterelor de circulaie majore, dar
i a strzilor din cartiere, inclusiv prin asigurarea de prelungiri ale reelelor edilitare i modernizarea transportului n
comun- tramvai.
n contextul problematicilor expuse n prezentul PUZCP asupra unui areal vast din teritoriul Municipiului Arad i
care coincide cu parte din Zona Central, s-au identificat att la nive de PUG. ct i prin PUZCP disfucionaliti cu
privire la circulaiile carosabile, staionri i circulaii pietonale. n continuare se prevd, punctual, cteva concepte
asimilate i din alte proiecte ale Municipalitii din Arad (att din trecut, ct i de actualitate) i a Ministerului
Transportului, prezentate pe categorii i etape de timp.
REGLEMENTRI PE TERMEN LUNG (5-10 ani)
Datorit aciunilor ntreprinse de administraia public local, traficul major de tranzit practicat n anii *90
tangenial ZCP a fost deviat parial pe oseaua de centur- inel de trafic aproape complet pe direciile V-N-E. Inelul
se va completa prin implementarea programelor guvernamentale n termenul cel mai scurt.
n cadrul ZCP problema major rmne traficul de tranzit orenesc, n special datorit punctelor de interes
amplasate comasat aici: uniti administrative i universitare n special. O alt variabil a traficului orenesc de
tranzit este navetismul local, a deplasrii populaiei cu autoturismul la locurile de munc aflate n zonele perimetrale
centrului, sau chiar n localiti aflate n raza de 50 km de Arad. Practic, se constat c ZCP este aglomerat
permanent n primul rnd datorit populaiei care lucreaz n zon, fr ca instituiile respective s aib locuri de
parcare special amenajate n proprietatea proprie. Peste acest tip de circulaie i staionare se suprapune circulaia
autoturismelor a persoanelor ce viziteaz dintr-un interes sau altul zona central. Acest tip de circulaie, de tranzit
orenesc se va putea reglementa prin:
 finalizarea inelului de centur amintit, pe direcia V-S-E, cu atenie la esutul urban destinat locuirii (C-ea
tefan cel Mare, str. A.M. Guttenbrunn, C-lea Cetii)
 organizarea superioar a circulaiei n conformitate cu traficul de perspectiv, cu necesitile funcionale
oraului i cu legislaia n vigoare i aici facem trimitere chiar i la primul plan de sistematizare a oraului din
1838: cnd se prefigura se prefigura primul inel de circulaie n jurul aezrii. Acest inel nu avea
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

50

semnificaia pe care astzi i-o atribuim- de decongestionare a traficului, ns accea primar de a lega ct mai
multe zone cu un traseu minimal. Inelul era format din: Str. Pdurii- Str. Barbu Lutaru- Str. Primverii- Splaiul
Toth Sandor- Splaiul Praporgescu- Str. I. Alexandru (fost Ineului)- Calea I. Maniu- Podgoria- Str. Banul
Mrcine- Piaa Spitalului- Str. Andrnyi Kroly- Str. Abatorului- Str. Pdurii. Calea A. aguna era o median
de scurtare a inelului ntre Aradul Vechi i cartierul Prneava. nc de atunci exista viziunea unui pod nou
ntre Calea Andrei aguna i Aradul Nou.
 Realizarea podului rutier din vecintatea ZCP Calea Andrei aguna i Aradul Nou i n general a tuturor
podurilor rutiere propuse n PUG
 Exist, deci posibilitatea ierarhizrii circulaiei rutiere de tranzit orenesc, fr a congestiona Centrul
i fr a iei din ora, aa cum s-a propus n plana 01- ncadrarea n intravilanul Municipiului Arad.
 Inelul propus este demarcat de urmtoarele strzi i prelungiri ale celor existente:
o Piaa Podgoria- str. Corneliu Coposu- str. Banu Mrcine- Piaa Spitalului- Calea Andrei
aguna- pod nou rutier- str. Ady Endre- Calea Timiorii- C-lea tefan cel Mare- centura
Subcetate- Pod rutier Miclaca- Bd. N. Titulescu- Calea Iuliu Maniu
 Foarte important este faptul c generarea acestui inel atrage dup sine o alt relaie important: prelungirea
traseului Splaiului Toth Sandor, de pe malul drept al Rului Mure, dup modelul Splaiului Gen. Praporgescu,
inclusiv prin continuarea promenadei pietonale.
 Un alt factor important n urma implementrii inelului de circulaie propus, este redistribuirea cilor de
transport n comun, respectiv introducerea tramvaiului pe Calea Andrei aguna pentru deservirea unui numr
i mai mare de populaie (avnd n vedere i sectoarele de activiti specifice ZCP), precum i traversarea
acestuia peste Mure, datorit podului nou, n Aradul Nou pn pe Calea Zdreni i ntoarcerea spre Gara
Aradul Nou pe str. Orova. Astfel se va elibera artera principal Calea Timiorii, iar pentru zona central,
pentru cetenii care au locuri de munc aici se vor pstra traseele existente ale tramvaiului ntre Podgoria i
Piaa Arenei. Acest traseu special, ar putea fi i util prin promptitudine i poate fi un element specific Aradului
prin garnituri de tramvai realizate n stil epocal pentru promovarea turistic.
 Astfel se va putea gestiona i modul de staionare n parcri supraterane propuse prin prezentul PUZCP.
exist propuneri pentru parcri publice subterane prin PUD aprobat n Piaa Avram Iancu i parcri
supraterane prin PUD aprobat str. Tudor Vladimirescu.
 Segregarea tipurilor de circulaie menionate, va conduce la susinerea traseelor pietonale existente i
specifice Aradului: Bd. Revoluiei- ca principal traseu de promenad caracteristic, precum i traseele pietonale
aferente strzilor transversale pe acesta. Tot polul Aradului Vechi pietonizat, deschis pietonului de zi cu zi i
vizitatorilor se va lega de PARCUL CENTRAL I CETATEA prin continuarea acestor trasee peste Mure prin
realizarea de poduri pietonale cu piste de biciclete.
REGLEMENTRI PE TERMEN MEDIU (3-5 ani)
 Se vor ncheia toate lucrrile de execuie ce se desfoar n prezent n arealul ZCP
 Se vor realiza parcajele supraterane i subterane propuse (unele chiar aprobate)
 se vor realiza amenajrile tuturor pieelor, scuarurilor i a traseelor pietonale principale, ce leag Aradul vechi
cu parcul central, inclusiv podurile pietonale.
REGLEMENTRI PE TERMEN SCURT (1-3 ani)
 Se vor ntreine continuu marcajele rutiere
 Se va asigura o bun vizibilitate a semnelor de circulaie, precum i o mai puternic semnalizare a direciilor
principale.
 Foarte urgent este realizarea parcului propus din zona median a Bd. Revoluiei i rentregirea
aliniamentelor plantate propuse pe strzile menionate n parte scris.

5.3.
-

PROPUNERI DE RACORDRI ALE REELELOR TEHNICO-EDILITARE

n concordan cu prevederile PUG Arad i a RLU PUG i a ZCP, reelele tehnico-edilitare se propun a fi:
ntreinute n permanen
se vor extinde reelele edilitare la toate obiectivele propuse, inclusiv la nivelul albiei majore i la Cetate
Se propune alimentarea cu cldur n sistem centralizat a Aradului Nou.

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

51

Pe termen scurt, se vor elibera faadele cldirilor din ZCP de toate reelele i instalaiile, precum i cele
aeriene din domeniul public.

5.4.

PROPUNERI PRIVIND PREVEDERILE DIN REGULAMENT, DIFERENIATE PE


SUBZONE ISTORICE DE REFERIN I SUBDIVIZIUNI ALE ACESTORA

Regulamentul Local de Urbanism detaliaz prevederile PUG n spiritul ZCP. S-au introdus prevederi specifice
pentru subzonele istorice de referin i quartalele evideniate.

5.5.

BILAN TERITORIAL

5.6.

ANALIZE COSTURI-BENEFICII

5.7.

PROPUNERI DE INIIERE A UNOR PLANURI URBANISTICE, PROGRAME I


PROIECTE DERIVATE I PREVIZIUNI PRIVIND SUPORTUL IMPLEMENTRII
LOR

n PLANA 03- REGLEMENTRI URBANISTICE s-au evideniat zonele unde este necesar elaborarea de studii
urbanistice i studii arhitecturale n vederea reconversiei i restaurrii principalului obiectiv monument istoric:
Cetatea Aradului.

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

Beneficiar:

MUNICIPIUL ARAD

FOAIE DE GARD

PROIECT NR.:

39027

P.U.Z.C.P.
ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD
VOLUMUL II:

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


2009, PROIECT ARAD S.A.

proiect nr.:
faza:
beneficiar:
denumire proiect:
coninut volum:

39.027
P.U.Z.C.P.
MUNICIPIUL ARAD.
ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD
VOLUM II REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

FI DE RESPONSABILITI

a. NSUIREA DOCUMENTAIEI:
PRIMRIA MUNICIPIULUI ARAD

SC PROIECT ARAD SA

Primar: ing. GHEORGHE FALC

Director general: arh. GHEORGHE SECULICI

Arhitect ef: arh. RADU DRGAN

ef proiect: arh. DANA TUDOR

b. COLECTIV DE ELABORARE:
Studiu istoric, Urbanism i amenajarea arh. DANA TUDOR
teritoriului: arh. ELISABETA COSMA
arh. VICTORIA VASVARY
arh. IOAN HPRIAN

c. EDITARE
Tehnoredactare: RZVAN PAP

ntocmit,
arh. IOAN HPRIAN

2009, PROIECT ARAD S.A.

proiect nr.:
faza:
beneficiar:
denumire proiect:
coninut volum:

39.027
P.U.Z.C.P.
MUNICIPIUL ARAD.
ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD
VOLUM II REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

BORDEROU DE VOLUME
VOLUM I: MEMORIUL GENERAL
PIESE SCRISE
PIESE DESENATE

VOLUM II: REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM


PIESE SCRISE
PIESE DESENATE

VOLUM III: STUDII DE FUNDAMENTARE ASUPRA ANSAMBLULUI URBAN ARAD


PIESE SCRISE
PIESE DESENATE
A. STUDIUL ISTORIC ZONAL
B. STUDIUL SISTEMULUI URBAN DE SPAII VERZI N LIMITA ANSAMBLULUI URBAN ARAD
C. STUDIUL ZONELOR DE PROTECIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE NSCRISE N LISTA
MONUMENTELOR ISTORICE 2004
D. DATE DE EVIDEN FOND CONSTRUIT

ntocmit,
arh. IOAN HPRIAN

2009, PROIECT ARAD S.A.

proiect nr.:
faza:
beneficiar:
denumire proiect:
coninut volum:

39.027
P.U.Z.C.P.
MUNICIPIUL ARAD.
ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD
VOLUM II REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

BORDEROUL VOLUMULUI II
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
PIESE SCRISE:
FOAIE DE GARD ....................................................................................................................................................... 1
FIA DE RESPONSABILITI .................................................................................................................................... 2
BORDEROUL VOLUMULUI II ...................................................................................................................................... 4
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT ZONA ISTORIC DE REFERIN 1:
ANSAMBLUL URBAN ARAD ...................................................................................................................................... 9
1. DISPOZIII GENERALE .................................................................................................................................. 9
2. DISPOZIII APLICABILE N Z.I.R. 1 (ZON ISTORIC DE REFERIN) .................................................. 19
CAPITOLUL 1: RLU CP ZONA CENTRAL PROTEJAT ...................................................................... 19
CAPITOLUL 2: DISPOZIII APLICABILE N S.I.R. (SUBZON ISTORIC DE REFERIN) ...................... 33
2.1. DISPOZIII APLICABILE N S.I.R. 1............................................................................................ 33
2.2. DISPOZIII APLICABILE N S.I.R. 2............................................................................................ 34
2.3. DISPOZIII APLICABILE N S.I.R. 3............................................................................................ 36
2.4. DISPOZIII APLICABILE N S.I.R. 4............................................................................................ 38
2.5. DISPOZIII APLICABILE N S.I.R. 5............................................................................................ 39
2.6. DISPOZIII APLICABILE N S.I.R. 6............................................................................................ 40
2.7. DISPOZIII APLICABILE N S.I.R. 7............................................................................................ 42
2.8. DISPOZIII APLICABILE N S.I.R. 8............................................................................................ 43
PIESE DESENATE:
03 A
03
A-46
03
A-46-V
03
A-47
03
A-47-V
03
A-48
03
A-48-V
03
A-49
03
A-49-V

SUBZONA ISTORIC DE REFERIN 1

SC. 1:2000

QUARTAL 46

SC. 1:1000

QUARTAL 46 VOLUMETRIE

QUARTAL 47

SC. 1:1000

QUARTAL 47 VOLUMETRIE

QUARTAL 48

SC. 1:1000

QUARTAL 48 VOLUMETRIE

QUARTAL 49

SC. 1:1000

QUARTAL 49 VOLUMETRIE

2009, PROIECT ARAD S.A.

03
A-50
03
A-50-V
03
A-52
03
A-52-V
03
A-53
03
A-53-V
03 B
03
B-20
03
B-20-V
03
B-21
03
B-21-V
03
B-22
03
B-22-V
03
B-23
03
B-23-V
03
B-24
03
B-24-V
03
B-25
03
B-25-V
03
B-32
03
B-32-V
03
B-33
03
B-33-V
03
B-34
03
B-34-V
03
B-35
03
B-35-V
03
B-36
03
B-36-V
03

QUARTAL 50

SC. 1:1000

QUARTAL 50 VOLUMETRIE

QUARTAL 52

SC. 1:1000

QUARTAL 52 VOLUMETRIE

QUARTAL 53

SC. 1:1000

QUARTAL 53 VOLUMETRIE

SUBZONA ISTORIC DE REFERIN 2

SC. 1:2000

QUARTAL 20

SC. 1:1000

QUARTAL 20 VOLUMETRIE

QUARTAL 21

SC. 1:1000

QUARTAL 21 VOLUMETRIE

QUARTAL 22

SC. 1:1000

QUARTAL 22 VOLUMETRIE

QUARTAL 23

SC. 1:1000

QUARTAL 23 VOLUMETRIE

QUARTAL 24

SC. 1:1000

QUARTAL 24 VOLUMETRIE

QUARTAL 25

SC. 1:1000

QUARTAL 25 VOLUMETRIE

QUARTAL 32

SC. 1:1000

QUARTAL 32 VOLUMETRIE

QUARTAL 33

SC. 1:1000

QUARTAL 33 VOLUMETRIE

QUARTAL 34

SC. 1:1000

QUARTAL 34 VOLUMETRIE

QUARTAL 35

SC. 1:1000

QUARTAL 35 VOLUMETRIE

QUARTAL 36

SC. 1:1000

QUARTAL 36 VOLUMETRIE

QUARTAL 37

SC. 1:1000
2009, PROIECT ARAD S.A.

B-37
03
B-37-V
03
B-38
03
B-38-V
03
B-39
03
B-39-V
03
B-40
03
B-40-V
03
B-41
03
B-41-V
03
B-42
03
B-42-V
03
B-43
03
B-43-V
03
B-44
03
B-44-V
03
B-45
03
B-45-V
03 C
03
C-1
03
C-1-V
03
C-2
03
C-2-V
03
C-2
03
C-2-V
03
C-3
03
C-3-V
03
C-4
03
C-4-V
03
C-5
03

QUARTAL 37 VOLUMETRIE

QUARTAL 38

SC. 1:1000

QUARTAL 38 VOLUMETRIE

QUARTAL 39

SC. 1:1000

QUARTAL 39 VOLUMETRIE

QUARTAL 40

SC. 1:1000

QUARTAL 40 VOLUMETRIE

QUARTAL 41

SC. 1:1000

QUARTAL 41 VOLUMETRIE

QUARTAL 42

SC. 1:1000

QUARTAL 42 VOLUMETRIE

QUARTAL 43

SC. 1:1000

QUARTAL 43 VOLUMETRIE

QUARTAL 44

SC. 1:1000

QUARTAL 44 VOLUMETRIE

QUARTAL 45

SC. 1:1000

QUARTAL 45 VOLUMETRIE

SUBZONA ISTORIC DE REFERIN 3

SC. 1:2000

QUARTAL 1

SC. 1:1000

QUARTAL 1 VOLUMETRIE

QUARTAL 2

SC. 1:1000

QUARTAL 2 VOLUMETRIE

QUARTAL 2

SC. 1:1000

QUARTAL 2 VOLUMETRIE

QUARTAL 3

SC. 1:1000

QUARTAL 3 VOLUMETRIE

QUARTAL 4

SC. 1:1000

QUARTAL 4 VOLUMETRIE

QUARTAL 5

SC. 1:1000

QUARTAL 5 VOLUMETRIE

2009, PROIECT ARAD S.A.

C-5-V
03
C-6
03
C-6-V
03
C-7
03
C-7-V
03
C-9
03
C-9-V
03
C-10
03
C-10-V
03
C-11

03
C-11-V
03
C-12
03
C-12-V
03
C-13
03
C-13-V
03
C-14
03
C-14-V
03
C-17
03
C-17-V
03
C-18
03
C-18-V
03
C-19
03
C-19-V
03 D
03
D-57
03
D-57-V
03 E
03

QUARTAL 6

SC. 1:1000

QUARTAL 6 VOLUMETRIE

QUARTAL 7

SC. 1:1000

QUARTAL 7 VOLUMETRIE

QUARTAL 9

SC. 1:1000

QUARTAL 9 VOLUMETRIE

QUARTAL 10

SC. 1:1000

QUARTAL 10 VOLUMETRIE

QUARTAL 11

SC. 1:1000

QUARTAL 11 VOLUMETRIE

QUARTAL 12

SC. 1:1000

QUARTAL 12 VOLUMETRIE

QUARTAL 13

SC. 1:1000

QUARTAL 13 VOLUMETRIE

QUARTAL 14

SC. 1:1000

QUARTAL 14 VOLUMETRIE

QUARTAL 17

SC. 1:1000

QUARTAL 17 VOLUMETRIE

QUARTAL 18

SC. 1:1000

QUARTAL 18 VOLUMETRIE

QUARTAL 19

SC. 1:1000

QUARTAL 19 VOLUMETRIE

SUBZONE ISTORICE DE REFERIN 4,5,8

SC. 1:2000

QUARTAL 57

SC. 1:1000

QUARTAL 57 VOLUMETRIE

SUBZONA ISTORIC DE REFERIN 6


QUARTAL 8
2009, PROIECT ARAD S.A.

SC. 1:2000
SC. 1:1000

E-8
03
E-8-V
03
E-15
03
E-15-V
03
E-16
03
E-16-V
03
E-26
03
E-26-V
03
E-27
03
E-27-V
03
E-28
03
E-28-V
03
E-29
03
E-29-V
03
E-30
03
E-30-V
03
E-31
03
E-31-V
03
E-51
03
E-51-V
03 F
03
F-56
03
F-56-V

QUARTAL 8 VOLUMETRIE

QUARTAL 15

SC. 1:1000

QUARTAL 15 VOLUMETRIE

QUARTAL 16

SC. 1:1000

QUARTAL 16 VOLUMETRIE

QUARTAL 26

SC. 1:1000

QUARTAL 26 VOLUMETRIE

QUARTAL 27

SC. 1:1000

QUARTAL 27 VOLUMETRIE

QUARTAL 28

SC. 1:1000

QUARTAL 28 VOLUMETRIE

QUARTAL 29

SC. 1:1000

QUARTAL 29 VOLUMETRIE

QUARTAL 30

SC. 1:1000

QUARTAL 30 VOLUMETRIE

QUARTAL 31

SC. 1:1000

QUARTAL 31 VOLUMETRIE

QUARTAL 51

SC. 1:1000

QUARTAL 51 VOLUMETRIE

SUBZONA ISTORIC DE REFERIN 7

SC. 1:2000

QUARTAL 56

SC. 1:1000

QUARTAL 56 VOLUMETRIE

ntocmit,
arh. IOAN HPRIAN

2009, PROIECT ARAD S.A.

proiect nr.:
faza:
beneficiar:
denumire proiect:
coninut volum:

39.027
P.U.Z.C.P.
MUNICIPIUL ARAD.
ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD
VOLUM II REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM


AFERENT ZONA ISTORIC DE REFERIN 1
ANSAMBLUL URBAN ARAD
1.

DISPOZIII GENERALE

Art. 1 Rolul RLU


1.1. Regulamentul local de urbanism (denumit prescurtat RLU) aferent P.U.Z.C.P. reprezint o pies de baz
n aplicarea P.U.Z.C.P.
1.2. RLU ntrete i detaileaz reglementrile din P.U.Z.C.P.
1.3. RLU constituie act de autoritate al administraiei publice locale i se aprob de ctre Consiliul Local
Municipal cu avizul M.D.R.L. i M.C.C.
1.4. Dac prin prevederile unor documentaii de urbanism. (Planuri urbanistice zonale sau Planuri urbanistice
de detaliu) pentru pri componente se schimb concepia general care st la baza P.U.Z.C.P. aprobat, este
necesar modificarea Planului urbanistic general conform legii.
1.5. Modificarea RLU P.U.Z.C.P. aprobat se va face numai n spiritul prevederilor Regulamentului General
de Urbanism. Aprobarea unor modificri ale Planului urbanistic general i implicit, ale RLU, se poate face numai cu
respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o i documentaia iniial.
Prescripiile cuprinse n RLU (permisiuni i restricii) sunt obligatorii pe ntregul teritoriu ce face obiectul
P.U.Z.C.P.
Art. 2 Baza legal
2.1. La baza elaborrii RLU aferent P.U.Z.C.P. stau:
- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. Nr. 525/1996 i Ghidul de aplicare al RGU
aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. Nr. 21/N/2000.
- Reglementrile cuprinse n PUG i n prescripiile RLU aferente PUG pentru zona care face obiectul
P.U.Z.C.P..
- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul.
- Ordonana 27/29.08.2008 pentru modificarea i completarea Legii 350/2001.
- Legea 315/2004 privind dezvoltarea regional n romnia.
- Ordonan de Urgen nr. 111/2004 pentru modificare ai completarea Legii 315/2004 privind
dezvoltarea regional n Romnia.
- Legea 50/1991 republicat n 13.10.2004 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii.
- Ordonana de urgen nr. 214/16.12.2008 pentru modificarea i completarea Legii 50/1991.
- Legea 422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice.
- Ordin Administraie Public 2807/2003 pentru modificarea Ordinului ministrului culturii i cultelor nr.
2681/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare i eviden a monumentelor istorice, a
Listei monumentelor istorice, a Fiei analitice de eviden a monumentelor istorice i a Fiei minimale de
eviden a monumentelor istorice.
- Ordin 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare i inventariere a monumentelor
istorice.
- Ordinul ministrului culturii i cultelor 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de ntocmire a obligaiei
privind folosina monumentului istoric i a coninutului acestuia.
- Legea 451/2002 pentru ratificarea Conveniei europene a peisajului adoptat la Florena la 20.10.2000.
- Legea 24/15.01.2007 privind reglementarea i administrarea spaiilor verzi din zonele urbane.
2009, PROIECT ARAD S.A.

10

Ordonana de Urgen 114/17 octombrie 2007 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, schimbarea destinaiei terenurilor amenajate ca
spaii verzi i/sau prevzute ca atare n documentaiile de urbanism.
Legea 213/17.11.1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia.
Decret 398/14.11.2008 pentru promulgarea Legii privind proprietatea public i regimul juridic al
acesteia.
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Arad 2007-2013/2013-2020 Hotrrea HCLM Arad
nr. 26/28.02.2008.
Ordinul 562/20.10.2003 emis de ctre M.T.C.T.- pentru aprobarea Reglementrii tehnice Metodologie
de elaborare i coninutul-cadru al documentaiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)2
publicat n M.Of. Partea I. Nr. 125 bis/11.II.2004.

2.2. RLU P.U.Z.C.P. detaliaz prevederile RGU n conformitate cu condiiile specifice ale zonei construite
protejate.
S-au preluat prevederile cuprinse n documentaiile de urbanism i amenajarea teritoriului elaborate anterior
P.U.Z.C.P. i aprobate conform Legii (PATN, PATJ, PATM, PUZ, PUD).
S-au preluat prevederile cuprinse n autorizaiile privind executarea construciilor (AC) i autorizaiile privind
demolarea construciilor (AD) eliberate anterior P.U.Z.C.P. i aprobate conform legii.
Art. 3 Domeniul de aplicare
3.1. Planul urbanistic general mpreun cu Regulamentul local de urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii
pentru autorizarea executrii construciilor pe orice categorie de terenuri, att n intravilan, ct i n extravilan:
intravilanul municipiului Arad
trupuri izolate
3.2. Dup aprobare intravilanul figurat n plana de REGLEMENTRI a Planului urbanistic general, va fi
marcat pe teren prin borne, potrivit Legii cadastrului i publicitii imobiliare nr. 7/1996.
3.3. Zonificarea funcional a localitii a fost evideniat n plana de REGLEMENTRI a Planului urbanistic
general. Zonificarea se stabilete n funcie de categoriile de activiti pe care le cuprinde localitatea i de ponderea
acestora n teritoriu, n conformitate cu prevederile art.14 din Regulamentul general de urbanism. Pe baza acestei
zonificri se stabilesc condiiile de amplasare i conformare a construciilor ce se vor respecta n cadrul fiecrei zone
funcionale.
Articolul 14 Asigurarea compatibilitii funciunilor (RGU)
(1)Autorizarea executrii construciilor se face cu condiia asigurrii compatibilitii dintre destinaia
construciei i funciunea dominant a zonei, stabilit printr-o documentaie de urbanism, sau dac zona are o
funciune dominant tradiional caracterizat de esut urban i conformare spaial proprie.
(2)Condiia de amplasare a construciilor n funcie de destinaia acestora n cadrul localitii sunt
prevzute n anexa 1 la prezentul regulament.
Detalieri
- Destinaia terenurilor reprezint, n sensul prezentului Regulament, modul de utilizare a acestora,
conform funciunii prevzute n reglementrile cuprinse n planurile de urbanism i amenajarea teritoriului, aprobate
conform legii.
- Funciunile urbane reprezint activiti umane specifice care se desfoar ntr-o localitate, ntr-o
anumit perioad de timp, localizate teritorial i definite de indicatori spaiali i indicatori de funcionare.
- esutul urban reprezint structura unei zone, teritoriu sau localitate constituit n timp, cu
particulariti ce in de funciunea specific dominant, tradiia cultural, condiiile de mediu, i care e definit de
configuraia parcelelor i a tramei stradale, distribuia spaiilor publice i a spaiilor private, volumetrie i modaliti de
ocupare a parcelelor de construcii etc.
Precizri
Prin documentaiile de urbanism i amenajarea teritoriului se stabilesc la nivelul unui teritoriu sau
localiti zonele funcionale omogene, precum i funciunile dominante i complementare ale acestora, constatate,
admisibile sau propuse. De asemenea, se reglementeaz modalitile de construire la nivelul fiecrei zone
funcionale i se stabilesc msurile de eliminare a disfuncionalitilor (diminuarea sau eliminarea factorilor de risc,
de poluare, protecia zonelor i cldirilor valoroase etc.).
2009, PROIECT ARAD S.A.

11

- Identificarea compatibilitii dintre destinaia construciei propuse (inclusiv terenul aferent) i


funciunea dominant a zonei n care urmeaz a fi amplasat se face, n situaia autorizrii directe pe baza
prezentului Regulament prin analiza raportului ntre construcia propus i structura funcional a zonei.
- Integrarea n zon a construciilor noi se va face cu respectarea i corelarea att a regulilor de baz
privind ocuparea terenului, ct i a celor privind amplasarea i conformarea construciilor, n acord cu destinaia
acestora. n acest sens, trebuie menionate construciile noi din zonele protejate care, dei pot fi compatibile
funcional cu acestea, nu pot fi autorizate dect n condiiile cuprinse n articolele 8 i 9 ale Ordinului MLAPT
21/N/10.04.2000, Indicativ GM-007-2000.
Aplicare
1. Generaliti
Analiza teritoriului urban evideniaz faptul c acesta are rareori un esut cu caracter omogen, rezultat
din existena ntr-o anumit zon a unei singure funciuni.
Mai mult chiar, esutul urban specializat poate prezenta configuraii diferite n cadrul aceleiai categorii
funcionale (cazul zonelor rezideniale, cu tipuri de locuire diferite), ceea ce conduce n procesul de elaborare a
documentaiilor de amenajare a teritoriului i a celor de urbanism cu regulamentele aferente acestora la mprirea,
din raiuni operaionale, a teritoriului, n zone i subzone funcionale.
n urma acestei analize trebuie precizate funciunile dominante ale zonelor urbane, funciunile
complementare acestora (deci compatibile), disfunciunile i incompatibilitile constatate, precum i necesitile de
delimitare a unor subzone funcionale care prezint configuraii distincte ale esutului urban.
2. Modul de utilizare a Anexei 1
n Anexa nr. 1 la Regulamentul general de urbanism sunt prezentate, n principal, recomandri de
amplasare a instituiilor i serviciilor de interes public.
n activitatea de autorizare a acestora pot fi ntlnite trei posibiliti distincte, datorate destinaiei
construciilor i condiiilor specifice de funcionare.
- Amplasarea n interiorul zonei rezideniale sau a altor zone urbane, dup caz, ca funciune
complementar.
- Amplasarea n zone cu funciuni complexe (zonele centrale i zonele mixte, reprezentate de regul de
centrele de cartier ale localitilor mai mari de 30.000 locuitori, ce prezint subdiviziuni teritoriale cu caracteristici
distincte).
- Amplasarea n zone sau subzone specializate, destinate instituiilor i serviciilor de interes public, ce
prezint omogenitate funcional i care cuprind de regul uniti aparinnd aceleiai categorii. Ele pot fi localizate
pe teritoriul ce constituie trupul principal al localitii, sau pe suprafaa altor trupuri ale intravilanului (campusuri
universitare, zone de tratament sau de odihn n cadrul staiunilor balneo-climaterice, zone comerciale, zone cu
instituii de sntate, zone de agrement etc.).
Respectarea condiiilor de amplasare coninute n Anexa nr. 1 impune urmtoarele precizri:
1.1. Construcii administrative
Amplasarea sediilor de birouri se face att n zona central ct i n celelalte zone cu activiti urbane, n
funcie de necesitile specifice fiecrui tip de activitate.
1.3. Construcii comerciale
1.3.5. Unitile de comer alimentar de folosin zilnic se pot amplasa i n interiorul zonelor rezideniale
(ca funciune complementar).
1.3.6. Unitile de alimentaie public amplasate n zonele rezideniale vor avea nscrise n autorizaia de
funcionare condiii care s asigure protecia acustic a zonei limitrofe.
Funcionarea lor este condiionat de obinerea autorizaiei de mediu.
1.3.7. Serviciile industriale vor fi amplasate, de regul, n interiorul zonelor industriale cu a cror activitate
sunt compatibile.
1.4. Construcii de cult
1.4.1. Lcaele de cult vor fi amplasate n funcie de numrul de practicani, n condiiile legii. Autorizarea
acestora se face cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte.
1.4.4. Cimitirele sunt, de regul, amplasate la marginea localitilor, n vecintatea bisericilor.
Amplasarea construciilor de locuine fa de aceste cimitire se va face cu respectarea normelor sanitare.
1.5. Construcii de cultur
Construciile pentru agrement (cluburi, sli polivalente, sli de reuniune, circuri etc.) vor fi amplasate de
preferin n zona verde sau n cea de agrement.
2009, PROIECT ARAD S.A.

12

1.6. Construcii de nvmnt


1.6.7. Construciile pentru nvmnt superior vor putea fi amplasate, n funcie de condiiile i
exigenele profilului de nvmnt, n intravilanul localitii, organizate n campusuri universitare sau izolate.
1.7. Construcii pentru sntate
1.7.6. Dispensarele urbane pot fi amplasate n cldiri independente sau n cadrul unor construcii cu
funciuni compatibile.
1.8. Construcii i amenajri sportive
Stadioanele, bazele sportive i centrele de antrenament, hipodroamele, patinoarele, pistele pentru
concursuri i alte activiti sportive care creeaz mari aglomerri de persoane, se amplaseaz de regul n zone
verzi de folosin general, cu asigurarea spaiilor necesare accesului i evacurii spectatorilor fr perturbarea
traficului, precum i a spaiilor de parcare necesare, fr ocuparea arterelor de circulaie.
1.10. Construcii de turism
Construciile de turism se autorizeaz n condiiile stabilite prin avizul Ministerului Turismului, precum i
ale normelor din Regulamentul general de urbanism i/sau ale documentaiilor aprobate n condiiile legii.
Hotelurile, motelurile, cabanele turistice, satele de vacan, campingurile se amplaseaz de regul n
afara localitilor, n zone specializate pentru turism.
Hotelurile i vilele turistice, clasificate potrivit prevederilor legale pot fi amplasate i n interiorul
localitilor, cu respectarea condiiilor de amplasare i conformare stabilite prin prezentul Regulament sau n
documentaiile de urbanism.
3.4. mprirea teritoriului n uniti teritoriale de referin a fost evideniat n plana care cuprinde delimitarea
UTR-urilor. UTR-ul cuprinde o zon a teritoriului urban cu o funciune predominant sau cu caracteristici morfologice
unitare sau pentru care sunt necesare planuri urbanistice zonale sau de detaliu. Au fost delimitate:
- UTR-uri n cadrul municipiului Arad
- UTR-uri n trupuri izolate
 Explicitarea zonificrii propuse:
- alctuirea Z.I.R. (conf. PUG mai multe UTR-uri)
Conform zonificrii PUG Arad, Ansamblul Urban Arad redefinit cuprinde urmtoarele uniti teritoriale
de referin i zonele i subzonele funcionale:
UTR nr.

SUBZONA FUNCIONAL
ZONA CENTRAL PROTEJAT ARADUL VECHI
(ZCP-AV)
UTR 2
ZONA CENTRAL PROTEJAT (ZCP) ZONA CENTRAL PROTEJAT A CETII
ARADULUI (ZCP-CA)
UTR 3 - parte din
ZONA CENTRAL SITUAT N SUBZONA CENTRULUI ISTORIC N CARE S-A
AFARA ZONEI PROTEJATE (Z)
MENINUT CONFIGURAIA ESUTULUI URBAN
TRADIIONAL (CA1)
UTR 4 - parte din
ZONA CENTRAL SITUAT N SUBZONA LOTIZRII INTERBELICE (CA3)
AFARA ZONEI PROTEJATE (Z)
UTR 5 - parte din (Lac ZONA CENTRAL SITUAT N SUBZONA LOTIZRII INTERBELICE (CA3)
Pdurice cu amenajare)
AFARA ZONEI PROTEJATE (Z)
UTR 6- parte din
ZONA CENTRAL SITUAT N SUBZONA LOTIZRII INTERBELICE (CA3)
AFARA ZONEI PROTEJATE (Z)
UTR 7- parte din
ZONA CENTRAL SITUAT N SUBZONA CENTRULUI ISTORIC N CARE
AFARA ZONEI PROTEJATE (Z)
ESUTUL URBAN TRADIIONAL A FOST ALTERAT
(CA2)
UTR 8 - parte din albia SPAII PLANTATE CU VALOARE ZON AFLAT PERMANENT SUB APE (ZPA)
major a Mureului
PEISAGER (SP-VP)
ZONA CIRCULAIEI PIETONALE (CC-P)
ZONA DIGURILOR (ZD)
SPAII PLANTATE CU VALOARE PEISAGER
(SP-VP)
UTR 1

ZONA FUNCIONAL
ZONA CENTRAL PROTEJAT (ZCP)

2009, PROIECT ARAD S.A.

13

UTR nr.

ZONA FUNCIONAL

SUBZONA FUNCIONAL

UTR 31- parte din

ZONA SUBCETATE

ZONA LOCUINE INDIVIDUALE CU SPECIFIC


LOCAL CE PREIAU CARACTERUL ARHITECTURAL
URBANISTIC AL ZONEI PROTEJATE (LI-SL-czp)

UTR 32 - parte din

ZONA CENTRAL SITUAT N


AFARA ZONEI PROTEJATE (Z)

UTR 65

ZONA CENTRAL PROTEJAT


(ZCP)
ZONA ARADUL NOU

SUBZONA CENTRULUI ISTORIC N CARE S-A


MENINUT
CONFIGURAIA
ESUTULUI
URBAN TRADIIONAL (CA1)
ZONA CENTRAL PROTEJAT ARADUL NOU
(ZCP-AN)
LOCUINE INDIVIDUALE CU SPECIFIC LOCAL
CE VOR PRELUA CARACTERUL ZONEI
PROTEJATE UNDE SE MAI POT OPERA
PARCELRI (LI-SL-czp-op)

UTR 66 - parte din

Din tabelul i descrierile de mai sus, rezult faptul c PUG Arad definete ca zone istorice de referin
(Z.I.R. 1) Aradul Vechi (UTR 1), Aradul Nou (UTR 65) i Cetatea Aradului (UTR 2). Ca principiu al zonificrii, unitile
teritoriale de referin sunt departajate pe cartierele componente ale Aradului. Dintre acestea, delimitarea Cartierului
Central se realizeaz prin uniti teritoriale de referin raportate la mediul tematic al fiecreia. Astfel UTR-urilor le
corespund zone i subzone, n funcie de evoluia esutului urban, de caracteristici i de legislaia n vigoare.
Zonei Centrale i corespund UTR-uri delimitate primar cu privire la:
- Zone Centrale Protejate (ZCP) cu subzonele: - Aradul Vechi (AV)
- Aradul Nou (AN)
- Cetatea Aradului (CA)
- Zone Centrale situate n afara zonei protejate (Z)
- Albia major a Rului Mure
UTR 1 i UTR 65 sunt delimitate i conform descrierii Ansamblului Urban Arad din Lista Monumentelor
Istorice 2004, ns Cetatea Aradului i albia major a Mureului sunt delimitate ca UTR distincte.

2009, PROIECT ARAD S.A.

14

mprirea n S.I.R. (conf. Studiu fundamentare Evoluia)

reprezentate cu albastru: quartalele (Q1...Q57)

2009, PROIECT ARAD S.A.

15

Subzon istoric
de referin
S.I.R. 1

S.I.R. 2

S.I.R. 3

S.I.R. 4
S.I.R. 5

Tipul de esut urban


Descrierea limitei
cuprins
Parte din Cartier Drgani La N: Str. Hunedoarei n drept cu str. Minervei pn la frontul
esut urban 1707,
str. Hunedoarei nr.2 - Piaa Srbeasc nr. 5, 6; continu pe
cristalizat n 1881
str.Preparandiei pn la front str.Preparandiei nr.2 - Piaa Arenei nr. 26,
24 - str.T. Dobra nr.24 -str. Decebal nr. 3-str.Dragalina nr. 38 - Piaa
Arenei nr. 1 scara A, nr. 3,5 - continuare fronturi pn la str. M. Scaevola
La E: Str. M. Scaevola n drept cu str. Preparandiei pn la dig str. Malul
Mureului
La S: Dig str. Malul Mureului pn la frontul str. Malul Mureului nr. 9str. Sptarul Borcea nr. 2,1- str. Ialomiei nr. 19 - str. Reiei nr. 2,
traverseaz n spatele proprietilor str. G. Ureche nr 1 - 65 i str. Putnei
nr. 33, apoi de-a lungul proprietii Fabrica de Zahr include i proprieti
str. Primverii pn la intersecia cu str. Remus;
La V: Spatele proprietilor str. Remus nr. 50- 44, include proprietatea
str. Mrgritar nr. 5 i nr. 2 i cuprinde proprieti str. Putnei nr. 8-4 i
continu prin spatele proprietilor str. E. Grleanu nr. 34-8 incluznd
Hunedoareinr. 21.
Parte din Cartier Centru
La N: Din dreptul str. M. Eminescu nr.71, apoi str. Episcopiei - partea nr.
esut urban 1751,
potale impare-, str. Mreti nr. 2-6, str. O. Goga partea nr. potale
cristalizat n 1881
impare-, str. Horia - partea nr. potale impare-, traverseaz
Bd. Revoluiei i continu cu str. Xenopol i front P-a G. Enescu nr.2 Bd. Dragalina nr. 2,4;
La E: gard Parcul Copiilor - front proprietate Dragalina nr. 27, 25, 23,
cuprinde Bd. Dragalina de la nr. 22 pn la nr. 38
La S: Front Dragalina nr. 38 - Decebal nr. 37- Piaa Arenei nr. 24,26 Preparandiei nr.2, cuprinde str. Preparandiei - partea cu nr. potale pare
pn la nr. 50- include proprieti pare str. Hunedoarei pn la nr. 42, 44
- str. M. Koglniceanu nr. 49,51,53- str. Blanduziei nr.33, 40 - str. M.
Koglniceanu nr. 55,57,59,61;
La V: Include proprieti str. M. Koglniceanu nr. 58, 54, 52, 50 str. Blanduziei nr. 32- 4- str. Vrful cu Dor nr. 33-39, 58-42 - str.
Transilvaniei nr. 15, 12-14, str. Eminescu nr.71.
Parte din Cartier Centru
La N: Cuprinde Str. Mreti nr. 71, 58-60, str. G. Cobuc nr. 61,
esut urban 1838,
str. E.G. Birta nr. 23,38, str. Buteni 33-41, 42-22, str. A. Mureanu
cristalizat n 1866
nr. 35-49, proprieti str. A. Mureanu nr. potale pare, Bd. Revoluiei 2638, parcul Lac Pdurice, Liceul de Art, Palatul C.F.R., se ntoarce i
cuprinde Bd. Revoluiei nr. 23-29, str. A. Russo nr. 6-10, str. I.C. Brtianu
nr. 6A-11, Bd. V. Milea nr. 45A, 45-15, gard Parcul Eminescu
La E: Bd. V. Milea nr. 45-15, gard Parcul Eminescu;
La S: Str. Xenopol, traverseaz Bd. Revoluiei, str. Horia partea
nr. potale pare, str. O. Goga- partea nr. potale pare-, str. Mreti
nr. 7-3, apoi str. Episcopiei- partea nr. potale pare 28-60-, str. M.
Eminescu nr. 44-64;
La V: trece prin spatele proprietilor Calea A. aguna nr. 93-5,
incluznd nr. 81,85,75 i se nchide la Str. Mreti nr. 71
Cetatea Aradului 1763- Nucleu constituit din ansamblul Cetii Aradului, definit de zidurile
1784
fortificate exterioare
Rul Mure, inclusiv albia La N: Include albia major a Mureului pn la Splaiul G-ral Praporgescu
major i diguri
i Splaiul G-ral Magheru
Reconfigurat antropic din
La E: Albia major a Mureului inclusiv Podul rutier Miclaca i
1838 pn n 1975
str. Eugen Popa;
Str. Eugen Popa i Podul La S: Albia major a Mureului, inclusiv taluz Calea Cetii i
Rutier Miclaca
str. Gladiolelor
La V: Albia major a Mureului pn la str. Malul Mureului i Splaiul
Toth Sandor, apoi dig pmnt aferent Parcul Copiilor - Parcul Eminescu
i Splaiul Gen. Praporgescu
2009, PROIECT ARAD S.A.

16

Subzon istoric
de referin
S.I.R. 6

Tipul de esut urban


cuprins
Parte din Cartier Centru
La E de Calea Romanilor:
esut urban preponderent
interbelic 1927-1938
La V de Calea Romanilor:
esut urban de sec. XVII,
restructurat la 1881, 1938
i la 1970

S.I.R. 7

Parte din Cartier Aradul


Nou
esut urban 1707 i 1765,
cristalizat n N la 1866

S.I.R. 8

Parte din Cartier Subcetate


esut urban 1938

Descrierea limitelor quartalelor


Subzon istoric
Quartale coninute
de referin
S.I.R. 1
QUARTAL 46
QUARTAL 47
QUARTAL 48

QUARTAL 49
QUARTAL 50
QUARTAL 52
QUARTAL 53
S.I.R. 2

QUARTAL 20
QUARTAL 21
QUARTAL 22
QUARTAL 23
QUARTAL 24
QUARTAL 25
QUARTAL 32
QUARTAL 33

Descrierea limitei
La N: Include str. I.C. Brtianu nr. 13-19
La E: Include Splaiul Gen. Praporgescu, Parcul Eminescu, Parcul
copiilor, Dragalina nr. 23, 25,27, Splaiul T. Sandor, pn la digul de
pmnt
La S: Include Splaiul T. Sandor i str. Malul Mureului pn la digul de
pmnt
La V: Cuprinde str. M. Scaevola - nr. potale impare, fronturi Piaa
Arenei inclusiv nr. 5,3,1, Bd. Dragalina nr. 9-1, front proprietate Dragalina
nr. 27, 25, 23, gard Parcul Copiilor, Bd. Dragalina nr. 2,4, front
P-a G. Enescu nr.2, gard Parcul Eminescu, Bd. G-ral V. Milea nr. 2-30 i
se nchide la str. I.C. Brtianu nr. 13.
La N: Cuprinde Cldirea Vmii i teren aferent, traverseaz Calea
Timiorii i include proprietatea str. Gladiolelor nr.3
La E: Include proprieti Calea Timiorii- nr. potale impare-, inclusiv nr.
115
La S: Proprietatea C. Timiorii nr. 115, traverseaz Calea Timiorii i
cuprinde proprietatea C. Timiorii nr. 110
La V: Include proprieti Calea Timiorii- nr. potale pare-, include
fronturi proprieti str. Berzei inclusiv Piaa Eroilor, front proprietate
coala de oferi i cuprinde staia de benzin.
La N: Pn la str. Eugen Popa (exclusiv taluzul)
La E: Cuprinde proprieti str. Trompetei nr. 3,5, str. R. de la Afumai
nr. 27,25
La S: Include proprieti str. R. de la Afumai nr. 23b-7, nr.6,
str. Infanteriei nr. 1
La V: Cuprinde proprieti str. Infanteriei de la nr. 1 la nr.3
Descrierea limitei quartalului
Mrginit de strzile: M. Koglniceanu, Piaa Srbeasc i Hunedoarei
pn la nr. 24
Mrginit de strzile: Preparandiei, Mucius Scaevola, Dornei i Piaa
Srbeasc
Mrginit de strzile: Hunedoarei, Piaa Srbeasc, Dornei,
G. Alexandrescu, Ialomiei, V. Ureche, V. Micle, Remus i limita propus
a ZCP
Mrginit de strzile: Dornei, Cuza Vod, Reiei, Ialomiei i
G. Alexandrescu
Mrginit de strzile: Dornei, Mucius Scaevola, Reiei i Cuza Vod
Mrginit de strzile: Remus, V. Micle, V. Ureche, Ialomiei i limita ZCP
la sud i vest
Mrginit de strzile: Reiei, Mucius Scaevola i limita propus a zonei
protejate la sud i vest.
Mrginit de strzile: Mreti, O. Goga, Horia i Episcopiei
Mrginit de strzile: Episcopiei, L. Blaga, Revoluiei i Eminescu
Mrginit de strzile: L. Blaga, Episcopiei, Horia i Revoluiei
Mrginit de strzile: Xenopol, Decebal, 1 Decembrie 1918 i Revoluiei
Mrginit de strzile: 1 Decembrie 1918, Decebal, Piaa Arenei, Tribunul
Dobra, Piaa Avram Iancu i Revoluiei
Mrginit de strzile: Piaa G. Enescu, Dragalina, Piaa Arenei, Decebal
Mrginit de strzile: Eminescu, Vrful cu Dor i limita propus ZCP la
vest
Mrginit de strzile: Vrful cu Dor, Ceaikovski, M. Koglniceanu i limita
propus ZCP la vest

2009, PROIECT ARAD S.A.

17

Subzon istoric
de referin

Quartale coninute
QUARTAL 34
QUARTAL 35

QUARTAL 36
QUARTAL 37
QUARTAL 38
QUARTAL 39
QUARTAL 40
QUARTAL 41
QUARTAL 42
QUARTAL 43
QUARTAL 44
QUARTAL 45
S.I.R. 3

QUARTAL 1

QUARTAL 2

QUARTAL 2a
QUARTAL 3
QUARTAL 4
QUARTAL 5
QUARTAL 6
QUARTAL 7
QUARTAL 9
QUARTAL 10
QUARTAL 11
QUARTAL 12
QUARTAL 13
QUARTAL 14
QUARTAL 17

QUARTAL 18

Descrierea limitei quartalului


Mrginit de strzile: Vrful cu Dor, P-a mpratul Traian, Ecaterina
Teodoroiu, Csiki Gergely, Ioan Rusu irianu i Ceaikovski.
Mrginit de strzile: Ioan Rusu irianu, Csiki Gergely, Ecaterina
Teodoroiu, P-a Catedralei, str. Academia Teologic, P-a Srbeasc,
Mihail Koglniceanu i Ceaikovski
P-a Catedralei.
Mrginit de strzile: P-a mpratul Traian, Vrful cu Dor, Eminescu,
Revoluiei, Vasile Goldi, P-a Catedralei i Ecaterina Teodoroiu.
Mrginit de strzile: P-a Catedralei, Revoluiei i Meianu.
Mrginit de strzile: Meianu, P-a Avram Iancu i Gheorghe Bariiu.
P-a Avram Iancu
Mrginit de strzile: Meianu, Gheorghe Bariiu, Paul Chinezul,
Preparandiei, Academia Teologic i P-a Catedralei.
Mrginit de strzile: Gheorghe Bariiu, P-a Avram Iancu, Tribunul
Dobra, Cuza Vod, Preparandiei i Paul Chinezul.
Mrginit de strzile: Cuza Vod, Tribunul Dobra i P-a Arenei.
P-a Arenei
Mrginit de strzile: Mihail Koglniceanu, Hunedoarei i limita propus
a zonei protejate la sud i vest.
Mrginit de: limita propus a zonei protejate la sud, vest, nord i est, de
partea terminal nord a B-dului Revoluiei. Conine Lacul Pdurice, P-a
Drapelului,
P-a Caius Iacob i spaiul verde din faa blocurilor F.
Conine suprafaa de teren din B-dul Revoluiei mrginit de fronturile
construite la est i vest de Teatrul Ioan Slavici la sud i P-a drapelului
la nord.
Mrginit de strzile: I.C. Brtianu, Revoluiei, P-a Drapelului i limita
propus a zonei protejate la est.
Mrginit de strzile: tefan Augustin Doina, Iustin Marieu i limita
propus a zonei protejate la vest i nord.
Mrginit de strzile: Iustin Marieu, tefan Augustin Doina, Elena
Ghiba Birta i limita propus a zonei protejate la vest.
Mrginit de strzile: Tudor Vladimirescu, P-a Mihai Viteazul, tefan
Augustin Doina i limita propus a zonei protejate la nord.
Mrginit de strzile: Revoluiei, Crian, Tudor Vladimirescu i limita
propus a zonei protejate la nord i vest.
Mrginit de strzile: G-ral Vasile Milea, Nicolae Grigorescu, Revoluiei
i I.C. Brtianu
Mrginit de strzile: Elena Ghiba Birta, I. Sava, George Cobuc i
limita propus a zonei protejate la vest
P-a Mihai Viteazul, suprafaa cuprins ntre fronturile construite ce o
mrginesc
Mrginit de strzile: Gh. Popa de Teiu, Horia, George Cobuc, Ion
Sava i P-a Mihai Viteazul
Mrginit de strzile: Crian, Revoluiei, Horia, Gh. Popa de Teiu, i
P-a Mihai Viteazul
Mrginit de strzile: Nicolae Grigorescu, G-ral Vasile Milea, Romul
Veliciu i Revoluiei
P-a Primriei, suprafaa cuprins ntre fronturile construite, mrginit de
strzile Romul Veliciu, G-ral Vasile Milea, Al.D. Xenopol i Revoluiei
Mrginit de strzile: Mreti, Aron Cotru, Dorel Sibii, Bela Bartok,
Ion Luca Caragiale, Episcopiei, Eminescu i limita propus a zonei
protejate n zona de vest
Mrginit de strzile: Mreti, Episcopiei, Ion Luca Caragiale, Dorel
Sibii i Aron Cotru
2009, PROIECT ARAD S.A.

18

Subzon istoric
de referin

Quartale coninute
QUARTAL 19

S.I.R. 4

QUARTAL 54

S.I.R. 5

QUARTAL 55

S.I.R. 6

QUARTAL 8
QUARTAL 15
QUARTAL 16
QUARTAL 26
QUARTAL 27
QUARTAL 28
QUARTAL 29

QUARTAL 30
QUARTAL 31
QUARTAL 51
S.I.R. 7

QUARTAL 56

S.I.R. 8

QUARTAL 57

Descrierea limitei quartalului


Mrginit de strzile: George Cobuc, Octavian Goga, Mreti i
limita propus a zonei protejate la nord-vest.
Definit de Cetatea Aradului cu tot coninutul construi i amenajat de la al
treilea rnd de fortificaii i pn n centrul ei.
Definit ca suprafa fcnd parte din albia major a rului Mure de la
podul Miclaca n amonte, pn la podul Traian n drept cu str. Mucius
Scaevola, mrginit att pe malul drept ct i pe malul stng de
marginea exterioar a digurilor de aprare. Sunt cuprinse toate
amenajrile i construciile existente.
Mrginit de strzile: I.C. Brtianu, Splaiul G-ral Praporgescu, Nicolae
Grigorescu, G-ral Vasile Milea
Mrginit de strzile: Nicolae Grigorescu, digul de protecie al Mureului
mal drept, Parcul Eminescu i G-ral Vasile Milea. Conine tribunalul Arad
Mrginit de: Tribunalul Arad, digul de protecie al Mureului, mal drept,
P-a George Enescu i G-ral Vasile Milea. Conine Parcul Eminescu.
Mrginit de: Parcul Eminescu, Parcul Copiilor, B-dul G-ral Dragalina i
B-dul Decebal. Conine P-a George Enescu i Palatul Cultural.
Mrginit de: Palatul cultural, digul de protecie al Mureului mal drept,
Hotel Parc i B-dul G-ral Dragalina. Conine Parcul Copiilor.
Mrginit de: Parcul Copiilor, digul de protecie al Mureului mal drept,
P-a Moise Nicoar i B-dul G-ral Dragalina. Conine Hotel Parc.
Mrginit de: Hotel Parc, digul de protecie al Mureului mal drept,
rambleul podului Decebal i B-dul G-ral Dragalina. Conine P-a Moise
Nicoar
Mrginit de strzile: Gheorghe Lazr, Dacilor, Mozart i B-dul G-ral
Dragalina. Conine Liceul Dimitrie ichindeal.
Mrginit de strzile: Mozart, Splaiul Toth andor, Calea Romanilor,
P-a Arenei
Mrginit de strzile: Calea Romanilor, Splaiul Mureului, Mucius
Scaevola i P-a Arenei
Toat suprafaa din Aradul Nou, pe malul stng al rului Mure, n
interiorul limitei propuse a zonei protejate, de-o parte i de alta a Cii
Timiorii, de la podul Traian pn la Str. Ady Endre.
Suprafaa de teren mrginit de giratoriul din Subcetate, drumul de
acces la podul Miclaca i limita propus a zonei protejate la est, sud i
vest.

- componente S.I.R.: QUARTALE = subuniti


 ce acioneaz simultan cu RLU-ul nostru ?
- RLU PUG ce s-a adaptat
- Proiecte i programare: BERD, structurale, legi specifice diverselor uniti funcionale
coli, uniti speciale, tehnico-edilitare, Apele Romne, etc.
 alte condiionri (avize suplimentare)
 definire POT i CUT

2009, PROIECT ARAD S.A.

19

2.

DISPOZIII APLICABILE N Z.I.R. 1 (ZON ISTORIC DE REFERIN)


CAPITOLUL 1: RLU CP ZONA CENTRAL PROTEJAT

ART 1 - TIPURI DE SUBZONE FUNCIONALE


Zona central protejat CP a municipiului Arad este situat n limitele zonei de protecie a valorilor istorice i
arhitectural urbanistice i se compune din urmtoarele subzone:
CP-AV - Subzona centrului istoric al Aradului Vechi - subzona central protejat datorit valorilor arhitecturale i
urbanistice, adiacent nucleului istoric, constituind rezervaia urbanistic a municipiului Arad, cuprinznd n perimetrul su
majoritatea monumentelor istorice i de arhitectur ale oraului, avnd caracter reprezentativ i rolul de principal centru
comercial i administrativ, n care se menine configuraia esutului urban tradiional, format din cldiri medii i nalte, dispuse
pe aliniament i alctuind un front relativ continuu la strad
CP-AN - Subzona centrului istoric al Aradului Nou subzon situat perimetral de-a lungul Cii Timiorii, care
contureaz prin cldirile specifice un centru reprezentativ cu rol comercial, cultural i administrativ
CP-CA - Subzona cetii Aradului subzon cu vocaie de a deveni inima oraului , care cuprinde incinta cetii de
secol XVIII n stil Vauban, propus a deveni cel mai important centru polarizator al vieii urbane.
Subzonele CP-AV, CP-AN i CP-CA se comaseaz n Z.I.R. 1 (Zon Istoric de Referin).
ART 2 - FUNCIUNEA DOMINANT A ZONEI
Funciunea dominant a zonei centrale reprezint o mbinare dintre funciunea rezidenial, social-cultural,
administrativ, comercial i recreere.
Zona central pstreaz fragmentar esutul urban rezultat din succesiunea diferitelor etape de precizare a tramei
stradale ca trasee i profile i de reconstrucie spontan sau bazat pe regulamente urbanistice ori proiecte. Aceast zon
conine marea majoritate a monumentelor de arhitectur din Arad, alctuit din cele mai importante i mai reprezentative cldiri
destinate funciunilor publice, biserici sau foste cldiri rezideniale de mare valoare istoric, arhitectural i memorial
adpostind acum diferite alte funciuni, cldiri de locuit, nscrise n lista monumentelor i propuse a fi nscrise conform studiului
de fundamentare Zone construite protejate din Arad, toate acestea nsoite de cldiri cu valoare arhitectural sau numai de
acompaniere. Valoarea deosebit a zonei const n existena ntr-un perimetru uor de parcurs pietonal a unor areale
aparinnd unor diferite perioade istorice care sunt suficient de ample pentru a conferi o atmosfer proprie bine definit.
Aceast diversitate pe arii coerente necesit o protecie special deoarece reprezint atractivitate pentru:
turismul urban - surs important de venituri pentru locuitori i deci i pentru bugetul local;
investitorii importani - datorit prestigiului cultural conferit localitii de existena unor valori arhitectural-urbanistice.
ART 3 FUNCIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE ALE ZONEI
Funciuni economice neproductive
Funciuni ecologice i de comunicaii
Capitolul 2- utilizare funcional a terenurilor
Utilizarea funcional din zona central respect prevederile Regulamentului general de Urbanism (RGU) i sunt specifice
zonelor funcionale din care fac parte construciile, cu precizrile de mai jos:
ART 4 - UTILIZRI PERMISE
- Utilizri permise
- Sunt permise urmtoarele tipuri de activiti reprezentative i cu atractivitate, considerate caracteristice pentru o
zona central:
- administraie public
- cultur
- comer i alimentaie public
- spaii plantate urbane
- locuire
- staionarea autovehiculelor n spaii publice amenajate
- reele tehnico-edilitare
- sedii firma ce nu necesita construcii adecvate
- biblioteci, muzee, mediateci
- se admit conversii ale funciunilor existente n condiiile n care orice schimbare de destinaie a cldirilor monument
de arhitectur i din centrul istoric se avizeaz conform legii;
- se admite, n cazul conversiei funciunilor din cldirile actuale care nu sunt sau nu se propun a fi declarate
monumente de arhitectur i n cazul reconstruciei unor cldiri fr valoare, introducerea unor funciuni publice i funciuni de
interes general care permit accesul liber al locuitorilor i turitilor la parterul cldirilor avnd preponderent caracter de comer i
2009, PROIECT ARAD S.A.

20

servicii de standard ridicat: magazine de lux, restaurante, cofetrii, cafenele, baruri, agenii, i oficii bancare, hoteluri, birouri
diverse, servicii colective i personale, distracii, servicii pentru recreere, ateliere manufacturiere, locuine cu partiu adecvat
profesiunilor liberale etc;
- se admite extinderea vadurilor comerciale pe toate strzile din cadrul zonei centrale i utilizarea pentru funciuni
atractive pentru turism a curilor cldirilor, a subsolurilor i a mansardelor;
- se admite acoperirea cu sticl a curilor n vederea transformrii lor n spaii funcionale interioare;
- se vor menine activitile productive manufacturiere compatibile cu statutul zonei centrale i atractive pentru
turismul cultural; activitile incompatibile vor face obiectul unor programe de conversie sau relocare conform PUZ, PUD;
- n cazul conversiei i extinderii funciunilor din cldirile actuale, ca i n cazul introducerii unor noi funciuni i al
reconstruciei unor cldiri fr valoare este necesar dispunerea la parterul cldirilor i n curi a acelor funciuni care permit
accesul liber al locuitorilor i turitilor.
ART 5 - UTILIZRI PERMISE CU CONDIII
Orice intervenie n zona central protejat se va face numai n baza avizelor necesare, reglementate de
Regulamentul general de Urbanism.
- emiterea autorizaiilor de construire in zona centrala se va face numai dup punerea n discuie a proiectelor n
cadrul organizaiilor profesionale ale arhitecilor, urbanitilor, restauratorilor, etc.
- se admit funciuni complementare zonei n procent de max.20% pe ansamblul zonei
- se admite conversia locuinelor n alte funciuni numai n cazul meninerii unei ponderi a acestora de minim 30% din
aria construit desfurat, att pe ansamblul subzonei ct i pe fiecare operaiune urbanistic - de exemplu, de reabilitare a
unei insule;
- se admit restaurante de orice tip care comercializeaz pentru consum buturi alcoolice numai la o distan de minim
100 metri de instituiile publice i lcaele de cult;
- parterul cldirilor va fi destinat unor spaii comerciale, restaurante i servicii accesibile publicului;
- se admit fronturi n care la parter publicul s nu aib acces cu condiia ca lungimea unor astfel de segmente s nu
depeasc 40 metri i s grupeze cel mult dou construcii adiacente.
- se admit extinderi sau reconstrucii ale cldirilor existente lipsite de valoare cu urmtoarele dou condiii:
(1) - funciunea existent s nu stnjeneasc vecintile sau, n caz contrar, proiectul s demonstreze eliminarea
sursei de incomodare sau poluare;
(2) - proiectul s asigure ameliorarea aspectului construciei i amenajrilor, i o mai bun integrare n zona protejat.
- se admite realizarea de spaii pietonale gen esplanade pe fortificaiile cetii; condiiile vor fi stipulate prin PUZ.
Urmtoarele funciuni sunt permise numai n zona destinat polului urban:
- mari uniti financiar-bancare;
- cldiri specializate pentru birouri;
- mari centre de afaceri i loisir;
- spaii pentru concerte;
- cluburi sportive i nautice;
- centru expoziional;
- spaii pentru nvmnt superior, auditoriu academic n construcii specializate;
- grdini urbane;
- cldiri administrative de importan municipal i supramunicipal ce necesit suprafee aferente
mari.
ART 6 INTERDICII TEMPORARE
Se instituie interdicie temporar de construire n zona propus pentru realizarea de poduri rutiere, ct i a zonei
destinat pentru extindere pol urban pn la realizarea PUZ n vederea stabilirii regulilor de construire aplicabile pentru zona
respectiv.
Se instituie interdicii temporare de construire n zona aferent cetii pentru realizarea unor studii privind reabilitarea
zonei care va cuprinde i amenajarea ambientului i a zonei verzi.
Se instituie interdicii temporare de construire pe teren liber pn la realizarea unui studiu pe ansamblul zonei
protejate privind gradul de ocupare cu dotri pentru a evita epuizarea terenului prin dispunerea neselectiva a Funciunilor
dominante i complementare.
ART 7 INTERDICII PERMANENTE
Se instituie interdicie permanent de construire n zona de protecie a digurilor i n zona de protecie a rului Mure.
Se interzic urmtoarele tipuri de activiti:
- activitate industrial sau alte tipuri de activiti care genereaz noxe i care nu sunt direct legate de activitile
permise n zon
- activiti care pot provoca degradarea cldirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zon protejat;
- activiti productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
2009, PROIECT ARAD S.A.

21

- construcii provizorii de orice natur;


- activiti de comer sau prestri servicii desfurate n construcii provizorii amplasate pe domeniul public sau pe cel
aflat n administraia consiliului local;
- activiti de depozitare en-gros;
- depozitarea pentru vnzare a unor cantiti mari de substane inflamabile sau toxice;
- activiti care utilizeaz pentru depozitare i producie terenul vizibil din circulaiile publice sau din instituiile publice;
- depozitri de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deeurilor urbane;
- lucrri de terasament de natur s afecteze amenajrile din spaiile publice i construciile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrri de terasament care pot s provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care mpiedic
evacuarea i colectarea apelor meteorice;
- staionarea autovehiculelor n spaii publice amenajate.

Capitolul 3-condiii de amplasare i conformare a construciilor


3.1 reguli de amplasare i retrageri minime obligatorii
ART 8 - AMPLASAREA FA DE ALINIAMENT
n cadrul Planurilor de Urbanism, ce urmeaz a se elabora n zona central, se vor respecta prevederile art. 23 din
RGU.
- se menine neschimbat situaia existent de raportare la aliniament;
- cldirile care adpostesc funciuni publice reprezentative se vor amplasa retrase de la aliniament la o distan de
minim 6.00 metri cu condiia s nu lase vizibile calcane ale cldirilor situate pe limitele laterale ale parcelelor;
ART 9 - AMPLASAREA N INTERIORUL PARCELEI
- Amplasamentul n interiorul parcelei se va realiza n cadrul Planurilor de Urbanism cu urmtoarele recomandri:
- se menine neschimbat situaia actual;
- cldirile ce se vor dispune izolat n interiorul parcelei vor avea distana pn la limitele parcelei egal cu cel puin
1/2 din cea a nlimii msurate la corni;
- se admit cldiri tip patio sau n form de U n cazul n care sunt respectate retragerile de mai sus
AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI PARCEL
- se recomand a se menine neschimbat situaia existent; dac din necesiti funcionale sunt necesare unele
completri, extinderi sau demolri, acestea se vor efectua pe baza studiilor de impact asupra mediului artificial construit din
zona protejat, conform legii.
se admite acoperirea curilor la cldirile n form de U, la cldirile cu funciuni de birouri, hoteluri, comer, recreere
care pot deveni astfel spaii funcionale de tip galerii, hall - uri, zone de recepie, sli de expoziie, etc.
- se va evita amplasarea mai multor corpuri de cldire pe aceeai parcel
- se vor permite cldiri cu mai multe corpuri distincte doar dac acestea sunt legate prin pasarele sau galerii i numai
in baza unor P.U.D.
3.2. - Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
ART 10 ACCESE CAROSABILE
- Accesele carosabile se vor rezolva innd seama de trama majora de circulaie a oraului i se vor ierarhiza
corespunztor categoriilor inferioare de strzi printr-o schema de organizare a circulaiei secundare n cadrul zonei centrale n
cadrul PUZ.
Accesele carosabile se vor rezolva n cadrul Planurilor de Urbanism ce se vor elabora inndu-se seama de art. 25
din RGU (anexa 4).
n cazul fronturilor continue la strad se va asigura un acces carosabil n curtea posterioar printr-un pasaj care s
permit accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor.
- n toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului n spaiile publice a persoanelor cu handicap sau cu dificulti
de deplasare.

SPAII PUBLICE
STRZI
- strzile din Z.C. formeaz o tram unitar din punct de vedere geometric i arhitectural, care asigur coerena n
perceperea global a ansamblului urbanistic.
Ambientul lor va fi relaional n mod direct cu cel al faadelor, gangurilor i curilor interioare.
- libertatea de micare a pietonului pe strzile din centrul istoric este o caracteristic principal legat de
funcionalitatea Z.C. i rolul su n cadrul oraului.

2009, PROIECT ARAD S.A.

22

- Z.C. este o zon de ntlnire i schimb de informaii. Circulaia auto va avea un caracter ocazional destinat deservirii
riveranilor sau turitilor. Ea va fi corelat cu circulaia pietonal i cu transportul n comun (care va compensa limitrile de
circulaia auto impus).
- pn la realizarea condiiilor necesare nchegrii tramei majore de circulaie conform studiilor prezentate, folosirea
strzilor pentru deservirea circulaiei auto de tranzit este contraindicat n perimetrul Z.C. afectnd confortul urban i
segmentnd fondul construit. Circulaia auto de tranzit va fi descurajat prin diverse procedee (icanarea traseului - bariere de
vitez, signalistic).
- n Z.C. strada poate fi folosit pentru mijloace de deplasare neconvenionale, n limitele impuse de administraia
local (trsura cu cai pentru turiti, bicicleta, patine, etc). Acest fapt poate duce la personalizarea spaiului urban.
- finisajele (mbrcmintea) strzii i trotuarului vor fi tratate cu aceeai atenie ca i faada cldirii. Ele vor fi realizate
cu tehnologii reversibile (desfacerea se face fr distrugerea materialelor) pentru a putea asigura o ntreinere uoar a
instalaiilor pozate n infrastructur. Se va elimina finisajul cu mbrcminte de asfalt.
- proiectele de drumuri, parcri, seciunile transversale, de mbrcminte a drumurilor i trotuarelor realizate de
ateliere de specialitate vor fi avizate de Comisia Monumentelor Istorice. Acestea vor ine cont de problemele privind reducerea
umiditii din fondul construit i se vor subordona ambianei urbanistice generale.
MOBILIER URBAN, ACCESORII
- Z.C.P face parte integrant din zona central a municipiului Arad, i are un caracter arhitectural clar definit.
Mobilierul urban i accesoriile urbane vor fi proiectate exclusiv pentru aceast zon pentru a o individualiza. Ele vor fi
proiectate de un arhitect responsabil care va urmri i recepia lucrrii.
a) Mobilierul urban (chiocuri pentru pres, iluminat public, bnci, staii de transport n comun, rastele de biciclete,
couri de gunoi, fntni i bazine decorative, fntni arteziene, cimele, bazine de porumbei, etc.) va fi realizat din materiale
naturale rezistente la vandalism i corect dimensionate n raport cu spaiul arhitectural.
b) Mobilierul urban pentru Z.C.P va fi personalizat i realizat n serii limitate pentru a fi ntrit identitatea ambientului
construit.
c) Amplasarea mobilierului urban va fi fcut pe principiul relaionrii lui cu cadrul existent i pe principiul fotogenic. n
acest sens ambientul va fi conceput n aa fel nct s poat fi fotografiat n cel mai avantajos mod din punct de vedere estetic.
d) Construciile pentru staiile de tranzit n comun, vor fi realizate din materiale rezistente (metal, sticl), vor avea
dimensiuni ct mai reduse. Caracteristica lor principal va fi transparena i elegana.
Aceste construcii nu vor prelua designul celorlalte staii din ora i nici formula de cuplare a lor cu elemente adiionale
cu caracter comercial dect n cazuri bine justificate. Se recomand transparena construciei.
ART 11 ACCESE PIETONALE
La instituiile publice existente din zona central se va studia posibilitatea executrii unor rampe de acces pentru
persoanele cu deficien locomotorie.
- Accese pietonale
La realizarea PUZ-urilor, PUD-urilor i studiilor urbanistice de orice tip pentru zona central, se va avea n vedere
posibilitatea integrrii acceselor pietonale majore conform reglementarilor PUG i P.U.Z.C.P. a cror trasee pot fi modificate
pentru a le pune n concordan cu galerii, portice i pasaje subterane (din care s se accead n parcaje subterane) care s
asigure legtura cu obiective turistice i administrative i parcurgerea uoar a centrului istoric, ct i realizarea ntr-o pondere
mare de trasee pietonale locale ori de cte ori este posibil pentru a dezvolta funciunea de recreere.
TROTUARE
a) Finisajele pentru zonele pietonale, trotuare sau strzi vor fi din piatr natural cu texturi antiderapante sau rosturi
adnci.
Ele vor fi tratate difereniat n funcie de gradul de reprezentabilitate al zonei, confortul pietonilor, frecvena circulaiei
sau pentru marcarea diferitelor funciuni (ex: staii transport n comun).
b) Bordurile vor fi executate conform cu cele tradiionale. La intersecii se vor executa borduri teite pentru handicapai
locomotori.
c) Pentru mbrcmintea trotuarelor se va folosi bazaltul. Fia cu o lime de 70 cm lng faada cldirii va fi
realizat pe pat de nisip compactat, pentru a permite evaporarea apei din infiltraie. Peste acest pat va fi montat
mbrcmintea trotuarului. Aceast fie va fi ntrerupt numai n dreptul gangurilor de acces nspre curile interioare, unde se
admire un suport din apa de beton pentru accesul ocazional al mainilor.
d) n mbrcmintea trotuarului, indiferent de modul de aezare al pietrelor, se va marca parcelarul existent prin
aezarea diferit a pietrelor n zona despritoare ntre dou cldiri. Detaliile vor fi relaionate cu burlanele de scurgere a apei
pluviale.
e) Toate capacele care acoper cminele sau guri de aerisire a subsolurilor, accese de aprovizionare ale subsolurilor,
etc., vor fi executate prin turnare, din font. Ele vor fi inscripionate i vor fi tratate ca obiect decorativ fcnd parte din
categoria mobilier i accesorii urbane. Ele vor fi distincte fa de elementele similare pozate n alte cartiere. Cotele finite ale

2009, PROIECT ARAD S.A.

23

mbrcminilor vor respecta cotele de clcare tradiionale. Nu se admite ridicarea cotelor de clcare, deoarece afecteaz
aerisirile subsolurilor i gradul de umiditate al zidurilor.
f) Se va marca n pavimentul trotuarelor parcelarul (limitele cldirilor).
STRZI PIETONALE
- strzile pietonale vor face parte dintr-un sistem coerent mpreun cu pieele pietonale i anumite spaii publice
interioare reprezentative. Ele vor fi tratate ca atare i vor fi difereniate de la caz la caz pentru a-i pstra identitatea.
a) Toate strzile pietonale vor avea infrastructuri dimensionate i pentru circulaie auto.
b) Finisajele vor fi din piatr natural. Nu se admite asfaltul, elementele prefabricate decorative din beton natur sau
colorat, plcile mozaicate.
c). Desenul pentru montarea finisajului va fi corelat cu punctele de scurgere a apelor pluviale i acolo unde este cazul
va fi condiionat de raiuni compoziional-urbanistice (marcarea unor elemente de reper reprezentative, a unor locuri de
staionare, odihn, fntni, etc.).
d) Capacele de cmine montate n finisaj vor fi executate din metal prin turnare i inscripionate "Centrul Istoric Arad".
e) Nu se admire obturarea vizibilitii de ansamblu de-a lungul strzii cu elemente de signalistic (bariere, etc.) sau de
natur tehnic (cabluri, reele), dect pentru perioade mai scurte de 10 zile.
PIEE PIETONALE
a) Amenajarea pieelor pietonale, avnd un caracter istoric i o tradiie proprie va fi realizat n corelaie cu aceasta pe
baz de documentare i subordonnd funciunile unor elemente de compoziie urban (relaii urbanistice, luminozitatea
spaiilor i orientarea lor fa de punctele cardinale) sau unor elemente notabile valoroase care au intrat deja n contiina
colectiv.
b) Modul de amenajare al fiecrei piee istorice va fi adaptat condiiilor specifice accentundu-se personalitatea
fiecreia din ele.
c) Orice lucrare subteran de amenajare (pasaje pietonale sau auto, parcaje, zone comerciale) va fi executat n
relaie direct cu estetica imaginii urbane i n condiiile de bun conservare i ntreinere a fondului construit existent. Ea va fi
fcut numai cu verificarea arheologic prealabil.
d) Nici o construcie temporar (estrad, elemente de signalistic, etc.) nu sunt admise dect cu caracter temporar,
maxim 10 zile.
Comerul stradal este acceptabil numai realizat n structuri uoare, demontabile n fiecare sear dup ora 2300. Ele nu
au drept de conectare la gospodria subteran.
e) Nici o amenajare temporar (scen, aren, mprejmuire, chioc, etc.) nu are voie s fie ancorat n finisajul
pardoselilor sau s-i afecteze calitile mecanice i estetice.

3.3. - Reguli cu privire la echiparea edilitar existent


ART 12 RACORDAREA LA REELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE
- Se vor respecta prevederile art. 28 din RGU.
- toate construciile vor fi racordate la reelele edilitare publice;
- n cazul alimentrii cu ap din surse proprii se va obine acordul autoritii competente
- se recomand la cldirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluvial s fie fcut pe sub
trotuare pentru a se evita producerea gheii;
- se va asigura n mod special evacuarea rapid i captarea apelor meteorice n reeaua de canalizare;
- toate noile branamente pentru electricitate i telecomunicaii vor fi realizate ngropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit n locuri vizibile din circulaiile publice i se recomand evitarea
dispunerii vizibile a cablurilor TV.
ART 13 - REALIZAREA DE REELE TEHNICO-EDILITARE
a) Toate tipurile de lucrri edilitare vor avea trasee noi sau refaceri de trasee subordonate condiiilor urbanisticarhitecturale i de ambian global specifice Z.C.
b) Toate tipurile de lucrri edilitare vor avea puncte de branament, contoare de citire, zone de jonciune realizate
corespunztor din punct de vedere estetic i ncadrndu-se n categoria mobilier i accesorii cu caracter urban.
c) Toate lucrrile de proiectare pentru Z.C. din perimetrul rezervaiei urbanistice i de arhitectur vor fi ntocmite de
echipe n care va fi inclus un arhitect responsabil pentru lucrrile de integrare n ambientul arhitectural al Z.C. i vor fi avizate
de Comisia Monumentelor Istorice.
d) Toate lucrrile edilitare sau lucrrile executate n zonele semipublice (ganguri, case de scri, cursive, curi
interioare acoperite i descoperite) vor fi urmate de lucrri de remediere, refacere i restaurare a tuturor detaliilor de
arhitectur. Ele intr n responsabilitatea ntregului proiect.
e) Cimelele vor fi realizate n zone semnificative, cu trafic pietonal sau agrement. Ele vor fi realizate din materiale
naturale durabile i vor fi proiectate n corelare cu zona lor de influen i vecinti.
2009, PROIECT ARAD S.A.

24

INSTALAII DE AP POTABIL
Sursele publice de ap potabil (cimele) vor avea un caracter arhitectural subordonat ambianei urbanistice
generale, amplasamentul lor fiind studiat n consecin.
Contoarele pentru citirea consumului de ap vor fi amplasate discret, fr afectarea detaliilor de arhitectur.
CANALIZARE MENAJER
a) Canalizarea menajer la subsolurile cldirilor parterului va fi realizat prin pompare n canalizarea parterului.
b) Cldirile mari care ocup un cvartal i ofer faade spre mai multe strzi, pot fi canalizate spre fiecare din aceste
strzi pentru a scurta traseele de canalizare interioar i pericolul de avarie. (art. 26C).
c) Capacele cminelor de canalizare sunt elemente componente ale pavajului decorativ i vor fi realizate i montate
corespunztor (vezi art. 40.e). Amprentarea lor va fi specific, contribuind la accentuarea identitii cartierului.
CANALIZARE PLUVIAL
a) Amenajrile pe orice teren vor fi realizate n aa fel nct s permit scurgerea apelor meteorice spre reeaua
public de canalizare.
b) Se admit rigole deschise pentru colectarea apelor pluviale numai cu luarea msurilor necesare de securitate in
exploatare.
INSTALAII DE AP DE INCENDIU
a) Hidranii interiori vor fi poziionai conform normelor dar fr s afecteze detaliile de arhitectur a cldirii. La fel i
traseele de alimentare cu ap.
b) Hidranii exteriori vor fi montai corespunztor i corelai cu amenajrile limitrofe.
REELE ELECTRICE - INSTALAII DE DISTRIBUIE A ENERGIEI ELECTRICE
Reelele electrice n ansamblul lor, vor fi adaptate exigenelor cerute de zona de rezervaie de urbanism i arhitectur.
Msurile de adaptare vor fi aplicate la lucrri noi sau la lucrrile de ntreinere sau modificare a instalaiilor existente.
a) Instalaii de medie tensiune
- Liniile de medie tensiune se vor executa n cablu subteran; la stabilirea traseelor se vor evita pieele i spaiile mai
largi, propice pentru amplasarea unor construcii subterane;
- posturile de transformare se vor amplasa fie suprateran numai n asociere cu alte funciuni prin adiionare lateral
sau superioar, n spaii de circulaie, fie subteran, dac nu este alt posibilitate, nglobate n cldiri care au posibiliti de
acces n curi interioare de dimensiuni mari, acolo unde configuraia acestora i proprietarul o permite.
n toate cazurile proiectele vor fi contrasemnate de un arhitect responsabil i vor fi avizate de Comisia Monumentelor
Istorice.
b) Instalaii de joas tensiune
- liniile de joas tensiune se vor executa n cablu subteran, pentru trasee vezi observaiile de la medie tensiune.
- firidele de branament se vor amplasa subteran pe cabluri care vor fi distanate de faadele cldirilor, acolo unde
spaiul exterior o permite, fie n interiorul cldirilor n zone semipublice.
INSTALAII DE ILUMINAT PUBLIC
- alimentarea instalaiilor se va face cu cabluri pozate subteran;
- se vor utiliza corpuri de iluminat montate pe console fixate pe faadele cldirilor, n direct relaie cu arhitectura
faadei; amplasarea acestora va ine cont de elementele de arhitectur i ale faadelor i de caracterul strzii (pietonal,
circulaie auto, etc.).
n cazul pieelor sau spaiilor largi vor fi folosii stlpi pentru iluminat sau alte sisteme. Forma i dimensiunile
materialului vor fi adaptate ambientului arhitectural.
- cutiile de deviaie i protecie vor fi de dimensiuni mici, iar culoarea lor va fi asortat cu a soclului cldirii. Proiectul
lor va fi contrasemnat de un arhitect responsabil.
- accesul cablurilor de alimentare n aceste cutii i circuitul - corp de iluminat, se vor proteja n cabluri astfel ca la
nlocuirea cablurilor sau comutatoarelor s nu fie afectat faada cldirii: traseele ngropate se vor alege astfel nct s nu
afecteze decoraia faadei. Lucrrile vor fi urmrite de un arhitect responsabil .
- iluminarea de punere n valoare a unui monument se va face pe baz de proiect de ansamblu coordonat de un
arhitect responsabil.
INSTALAII DE TELECOMUNICAII (TELEFONIE, TELEVIZIUNE N CABLU, ETC.)
- liniile Tc se vor poza subteran;
- elementele de reea (cutii de deviaie, distribuitoare, amplificatoare, etc.) se vor amplasa de regul n camerele de
tragere; acolo unde nu exist posibiliti tehnice pentru aceasta, aceste elemente se vor amplasa suprateran, n cutii montate
pe socluri comune cu ale firidelor de branament pentru energie electric astfel nct s formeze un singur ansamblu.
REELE DE GAZ
* Pentru punerea de acord a regulamentului de gaze, administraia local va ntreprinde cele necesare.
2009, PROIECT ARAD S.A.

25

Reeaua de gaz i accesoriile sale afecteaz iremediabil coerena faadei, n special a parterelor cldirilor.
a) Nu se admite pozarea conductelor de gaz pe faada cldirilor. Ele vor fi pozate subteran conform normelor
specifice.
b) Nu se admire poziionarea firidei de branament i a contorului n zona portalului de acces n curte prin afectarea
elementelor de arhitectur i a stabilitii cldirii. Ele vor fi montate n interiorul gangului de acces, evitndu-se degradarea
elementelor de arhitectur.
c) Nu se admite folosirea culorii galbene pentru indicarea reelei de gaz. Culoarea admis va fi gri sau acordat de la
caz la caz caracteristicii adoptate de arhitectul responsabil pentru fundal (perete).
TERMOFICARE
a) Reelele de termoficare oreneti vor fi scoase din subsolurile cldirilor i pozate n infrastructura strzilor.
b) Nu se admit trasee aparente de termoficare n ganguri sau case de scar. Ele vor avea trasee mascate fr a
afecta decoraia spaiului arhitectural.
c) Situaiile actuale neconforme cu pct. a. b, vor fi remediate n decurs de 36 de luni de la intrarea RLU n vigoare.
Proiectele de amplasare a instalaiilor de climatizare i a traseelor vor fi contrasemnate de un arhitect responsabil.
d) Nu se admit construcii pentru realizarea instalaiilor termice care sunt adosate unor cldiri existente.
e) Nu se permite adosarea courilor pe faada cldirilor sau in curtea interioar.
INSTALAII DE CLlMATIZARE
a) Nu se admite montarea instalaiilor de climatizare n golurile ferestrelor sau pe faada cldirii.
b) Toate unitile exterioare de climatizare vor fi montate pe acoperi cu retragere de minim 5,00 m de la corni, pe
structuri suport corespunztoare, fr a afecta calitile de protecie ale nvelitorilor.
SALUBRITATE
Odat cu lucrrile de amenajare n cldirile din Z.C. vor fi amenajate n zona parterului lng intrare ncperi pentru
colectarea gunoiului n containere de plastic pe roi (pentru a nu fi deteriorat pavajul i treptele) - vezi art. 40, a3.
POTA
Cutiile potale vor fi amplasate grupat, fr afectarea detaliilor de arhitectur, n zona accesului (gang intrare)
acoperite i iluminate artificial. Ele vor constitui obiectul unui proiect specific.
REGULI PARTICULARE PENTRU COMER
Pe lng articolele anterioare n cazul activitilor comerciale desfurate n cldiri sau n exterior vor fi luate n
considerare urmtoarele :
a) toate adaptrile spaiilor interioare la exigenele funcionale sau impuse de moda zilei vor fi realizate cu mijloace
reversibile, care s permit reamenajri ulterioare i s nu afecteze caracteristicile iniiale ale spaiului arhitectural.
b) La amenajarea spaiilor comerciale se vor ncuraja modaliti de punere n valoare a unui element decorativ sau de
arhitectur care aparin cldirii (ferestre existente, sisteme de boltire, detalii de feronerie, etc.).
c) Nu se admit finisajele impermeabile (vopsitorii sau acoperiri de perei cu faian) pe mai mult de 10 % din suprafaa
pereilor.
d) Nu se admite aezarea de depozite sau anexe ale spaiilor comerciale care se afl la distan fa de spaiul de
vnzare i se interfereaz cu circuitul locatarilor.
e) Aprovizionarea cu marf se va face numai cu vehicule de mici dimensiuni ( microbuz) i numai n afara orelor de
activitate comerciala, fie dimineaa, fie seara.
SIGNALECTICA
a) Elementele de signalistic (firme comerciale, reclame, firme de instalaii, plci comemorative, panouri de informaie,
indicatoare de circulaie, etc.) vor fi proiectate de persoane competente. Ele vor fi semnate de un arhitect responsabil care va
recepiona lucrarea executat. Proiectul va fi avizat de organele locale i Comisia Monumentelor Istorice.
Proiectele vor conine toate elementele privind poziionarea,. dimensiunile, forma, culoarea, natura materialului folosit,
probleme legate de iluminat, detaliul de execuie, caracterul literei.
b) Nici un sistem de afiaj sau firm nu va depi nlimea parterului limitat de obicei de profilul orizontal de separaie
cu etajul.
Excepie fac cazurile n care cldirea a avut spaii originare pentru signalistic peste aceast cot.
Nu se admite sistemul de afiare al programelor culturale pe faada Teatrului de Stat. Afiajul va fi realizat pe catarge
adecvate situate de-o parte i de alta a cldirii sau alte sisteme realizate pe baz de proiect.
c) Firmele vor ocupa zonele fr decoraie de arhitectur ale faadei i vor avea dimensiuni proporionate cu faada
cldirii.
d) Se recomand folosirea firmelor aezate perpendicular pe planul faadei i transparena acestora. Nu se admit
sisteme signalectice de tip "copertin" deasupra intrrilor.
e) Detaliile de execuie pentru fixarea lor va afecta ct mai puin faada cldirii.
2009, PROIECT ARAD S.A.

26

f) Caracterul literei i natura materialului folosit va fi ales n funcie de caracterul zonei i importana funciunii pe care
o semnalizeaz.
g) Nu se admit benzi de informaii transversale care traverseaz strada, dect pe perioade de timp limitate de
maximum 10 zile i numai n ocazii deosebite.
h) Amplasarea elementelor de signalistic destinate circulaiei ( semafoare, semne de circulaie, tabele indicatoare) va
fi executat innd cont de condiiile cerute de funcionalitate, dar corelate cu elementele reper de arhitectur. Imaginea de
ansamblu va fi gndit pentru a deveni fotogenic. Aceast condiie este esenial n cazul Z.C. care este o zon turistic i
cultural.
i) Plcile pentru inscripionarea numelor de strzi vor fi realizate din font cu caractere Antiqua.

3.4. - Reguli cu privire la forma i dimensiunile terenurilor i construciilor


ART 14 - PARCELARE
- se menin neschimbate dimensiunile i formele actuale ale parcelelor din zona protejat
- se consider construibile parcelele avnd minim 150 mp i un front la strad de minim 8.0 m n cazul construciilor
niruite dintre dou calcane laterale i de minim 12.0 metri n cazul construciilor cuplate i izolate; parcelele sub 150 mp
pentru a deveni construibile, este necesar s se comaseze cu una dintre parcelele adiacente;
- n cazul comasrii parcelelor se vor menine amprentele vechii lotizri prin amenajrile din curi - dalaje, parapete,
jardiniere fixe, plantaii, etc.
Intervenii asupra parcelelor existente
Parcelele existente vor fi meninute ca form fr a recurge la unificri sau subparcelri i apoi modificri ale
construciilor ce decurg de aici (faade, acoperiuri, curi interioare, etc.).
a) Parcelele eliberate de construcii (indiferent din ce motiv) vor fi reocupate prin realizarea unui PUZ. Indiferent de
determinrile funcionale ale noii cldiri, ea va fi structurat conform tipologiei folosite n zon. C.U.T. i P.O.T. vor fi cuprini n
limitele celor deja existeni n Z.C.
b) Indiferent de poziia unor corpuri de cldire sau de dimensiunea lor, ele vor fi concepute i realizate n aceleai
parametrii calitativi ca i construcia dinspre strad.
ART 15 - NLIMEA CLDIRILOR
- nlimea construciilor se va rezolva n cadrul Planurilor Urbanistice Zonale i de detaliu, innd seama de
funcionalitatea cldirilor propuse.
ZC.P- se va menine situaia existent;
NLIMEA MAXIM ADMISIBIL A CLDIRILOR
ZC.AP- n cazul cldirilor noi nlimea maxim admisibil este egal cu distana dintre aliniamente; pot fi adugate
suplimentar dou niveluri cu condiia retragerii acestora n limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta
sa la 45 grade;
- n cazul n care la intersecii exist deja o marcare pe col a poziiei favorizate a cldirilor printr-un plus de nlime,
se admite pe col depirea nlimii maxime admisibile cu cel mult un nivel.
ART 16 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
- Se vor respecta prevederile art. 32 din RGU.
ZC-P- orice intervenie asupra faadelor existente, ca i modul de realizare al unor completri sau extinderi, elemente
de mobilier urban, signalectica necesit studii de specialitate, avizat conform legii;
- n cazul utilizrii funcionale a mai multor parcele pentru o nou construcie, se va menine exprimarea n plan i n
arhitectura faadelor a amprentelor parcelarului iniial.
- orice intervenie asupra monumentelor de arhitectur declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza
numai n condiiile legii;
- pentru restul cldirilor i pentru noile cldiri propuse se va ine seama de caracterul zonei i de caracteristicile
cldirilor din proximitate ca volumetrie, arhitectura faadelor, materiale de construcie, firme, afiaj, publicitate; n aceast zon
arhitectura se va subordona cerinelor de coeren la scara urban;
- n cazul interveniilor se va ine cont de urmtoarele criterii
- esutul urban
- natura ocuprii i utilizrii terenului
- se va respecta regimul de aliniere, retragerea fa de aliniament
- se va respecta regimul de nlime
- se va respecta zonificarea funcional
- de dimensiunile i suprafeele minime construibile sau maxime admisibile ale parcelelor
- implantarea construciilor n raport cu cile de circulaie i cu limitele laterale ale parcelei
- aliniamentul de "fund"
2009, PROIECT ARAD S.A.

27

- se va specifica categoria de intervenie asupra cldirilor


- se vor specifica mijloacele de realizare
- se va ine cont de aspectul exterior, materiale de construcie.
- Se va ine seama de urmtoarele recomandri:
- noile construcii sau modificarea celor existente trebuie s se subordoneze caracterului reprezentativ al
zonei i s se armonizeze cu cele existente
- la construirea unor cldiri noi, se va urmri respectarea i pstrarea caracterului arhitectural al zonei. Se va
recomanda utilizarea la faade a materialelor folosite la cldirile reprezentative existente sau n construcie:
sediile bancare, sediul primriei i al consiliul judeean.
- aspectul i detaliile pentru firme i mobilier urban se vor stabili printr-un proiect care s priveasc zona n
ansamblul ei.
- n vederea autorizrii pot fi cerute studii suplimentare de inserie pentru noile cldiri i justificri grafice, fotomontaje
sau machete pentru intervenii asupra cldirilor existente sau noi inserii;
- se interzic imitaii stilistice dup arhitecturi strine zonei, imitaii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor,
utilizarea culorilor stridente sau strlucitoare;
- firmele, sistemele de afiaj i publicitate, elementele de mobilier urban vor respecta valoarea zonei protejate i
arhitectura cldirilor.
ZC-AP- noile intervenii vor urmri creterea gradului de coeren i vor exprima caracterul comercial i de afaceri al
noului nucleu central att prin arhitectura cldirilor, amenajrile exterioare ct i prin elementele de mobilier urban, firme,
reclame, iluminat nocturn, vegetaie.
Intervenii asupra cldirilor existente
Interveniile vor fi realizate dup ce a fost consultat material documentar referitor la subiectul n cauz.
Indiferent de natura interveniei (structural, tehnico-edilitar, spaial sau de imagine) ea va fi fcut n spiritul cldirii
i ntregii zone n scopul de-ai pune la maxim n valoare potenialul, personalitatea, identitatea i substana originar.
n acest scop vor fi folosite tehnici i procedee reversibile specifice structurilor din zidrie, lemn sau metal. Vor fi
evitate pe ct posibil tehnologiile betonului armat.
Interveniile vor fi fcute lundu-se msurile necesare pentru mbuntirea calitii structurale n sensul protejrii la
cutremur i foc.

Problema umiditii
a) Traseul apelor pluviale va fi urmrit de la contactul cu nvelitoarea i pn la canalizare pentru fiecare parcel n
parte. Toate traseele vor fi vizibile i uor de ntreinut. Se vor folosi materiale i tehnologii tradiionale.
Toate suprafeele sensibil orizontale vor fi protejate cu glafuri din tabl, oruri, etc.
Traseele jgheaburilor orizontale care strbat podurile pot fi folosite numai in cazul spaiilor nemansardabile i vizitabile
n mod curent.
Curile interioare vor fi canalizate separat. n cazul palatelor se va opta pentru trasee de canalizare ct mai scurte. Se
accept pentru sigurana n exploatare racorduri ctre strzile cele mai apropiate.
b) Pentru reducerea umiditii din construcie se interzice folosirea suprafeelor verticale impermeabile (tencuieli
impermeabile din ciment cu apa stop, hidroizolaii verticale executate peste cota de clcare la ncperi sau perei exteriori).
Materialele folosite la astfel de lucrri vor avea agremente tehnice corespunztoare.
c) Se recomand la ncperi sau perei exteriori tencuieli i vopsitorii poroase care permit eliminarea apei i a
vaporilor de ap.
d) Se recomand folosirea canalelor de ventilaie orizontale sub nivelul cotei de clcare (cota 0.00) pentru
coborrea cotei de umiditate i protejarea lor contra duntorilor (substane chimice, grile de protecie, etc.).
Se recomand pstrarea courilor de fum i folosirea lor ca ventilaii naturale pentru ncperile umede situate la
parterul i subsolul cldirilor.
e) Se interzice realizarea soclurilor la construcii existente sau noi cu placaje, fr introducerea unui strat de ventilaie
ntre materialul de finisaj i suportul zidriei.
f) Se recomand la curi i trotuare folosirea pardoselilor permeabile pentru a permite apei care a ptruns n sol s se
evapore.
g) Se recomand ca n cazul unei intervenii ample la cldiri existente s se realizeze hidroizolaii orizontale, protecii
verticale pn la nivelul de clcare, drenuri i puncte de colectare-pompare a apei subterane.

Subsoluri
a) Subsolurile cldirilor existente, destinate iniial n principal pentru depozitare a combustibilului sau depozite, vor fi
introduse n circuitul funcional specific fiecrei construcii prin operaii de recuperare structural-arhitectural.
Aceste spaii sunt cele mai vechi i mai nealterate de intervenii din ansamblul spaiilor existente n C.C. i au o mare
valoare documentar. Interveniile de recuperare funcional a subsolurilor vor fi fcute fr a le afecta. Ele vor fi expuse
vederii i lsate aparent pentru o mai bun ventilare a zidriei.
2009, PROIECT ARAD S.A.

28

b) Subsolurile vor fi recuperate prin operaii de consolidare a structurii i ndeprtare sau inere sub control a
umiditii.
c) Traseele i tehnologiile legate de reelele edilitare vor fi reconsiderate n lumina celor de mai sus. (a, b)
d) Dotrile sanitare amplasate la subsol vor fi canalizate separat prevzndu-se cu pompe pentru introducerea apelor
uzate n canalizarea parterului.
Nu se recomand deversarea apelor uzate de la subsol n canalizare chiar n ipoteza introducerii clapetelor de
siguran pe traseul conductelor. Subsolurile vor fi prevzute cu bae colectoare suplimentare de ap;n caz de avarie i
sisteme de pompare a apei din acestea n sistemul de canalizare al parterului.
e) Pardoselile subsolului vor fi permeabile pentru eliminarea umiditii. Se interzice folosirea pardoselilor din beton
armat.
f) Se vor menine toate gurile de aerisire natural a subsolurilor, chiar n ipoteza practicrii de goluri pentru ui n locul
ferestrelor situate la parterul cldirilor.
g) Nu se admite accesul la subsoluri dinspre strad prin practicarea unor scri n limea trotuarului.
h) n zonele pieelor publice pietonizate sau pe trasee pietonizate cu caracter tradiional sunt admise accese directe
dinspre acestea numai n cazuri bine justificate

Partere
* Parterele cldirilor existente formeaz n majoritatea cazurilor vadurile comerciale din Z.C. i sunt accesibile direct
dinspre strad prin ui. Deoarece vadurile comerciale au tendina de a se extinde i n zone pn acum mai retrase, exista o
tendin accentuat de a se practica ui n locul ferestrelor existente.
Exista totui cazuri frecvente n care refuncionalizarea parterului poate fi fcut mai convenabil cu acces dinspre
curtea interioar. Numai dup analizarea acestei soluii i a unei analize legate de capacitatea curilor interioare de a deservi
spaii publice se va recurge la practicarea de goluri noi.
a) Se admite practicarea de goluri de ui pentru accesul public la parterul cldirii (magazine) numai dac intervenia
nu afecteaz coerena compoziional a faadei, logica comercial sau potenialul de organizare funcional a ntregului imobil.
b) Opiunea pentru practicarea unui gol pentru ua se va face pe baz de P.U.D. Se va studia toat problematica
cldirii i impactul interveniei asupra coerenei ansamblului. n ipoteza avizrii soluiei de realizare a unui gol de acces nou la
parter, urmtoarele goluri care vor fi practicate n parter de-a lungul timpului vor fi subordonate ca detalii constructive, de
arhitectur, materiale de finisaj, etc., primului gol avizat. Acest procedeu este impus de necesitatea pstrrii unei tratri unitare
a faadei.
c) Orice trap de acces n subsolul cldirii poate depi maxim 0,30 m planul faadei la parter.
d) Orice operaie de renovare sau reamenajare la parterul cldirii presupune o operaie de cercetare prealabil a
tavanelor parterului, pardoselilor, etc., pentru depistarea eventualelor detalii de arhitectur originare. n cazul cnd vor fi gsite
vor fi puse n valoare (integrate n soluia de amenajare). Se va avea n vedere pstrarea materialelor originare.
e) Sunt admise legturi funcionale ntre partere i subsoluri n limita admis de logica constructiv a cldirii.
f) Pentru lucrrile de consolidare ale structurii se recomand soluiile reversibile (soluiile care folosesc metalul). Se
accept injectrile, mpnrile bolilor i arcelor din crmid.
Se vor evita suprabetonrile, cmuirile sau smburii din beton armat.
g) Nu se admite acoperirea integral a sistemului de boltire iniial cu sisteme de mascare n scop decorativ.

Nivelele peste parter


a) La reamenajarea spaiului se recomand pstrarea logicii constructive i a scrii arhitecturale iniiale, folosindu-se
perei de compartimentare uori. Reamenajarea bilor i buctriilor sau altor anexe poate folosi parial nlimea ncperilor,
spaiul de deasupra devenind supant.
A 1) Fronturile faadelor att ziua ct i n condiii de iluminat artificial (seara) personalizeaz fiecare strad i aparin
oraului n aceeai msur n care aparin cldirii. n cazul unor investiii noi (cldiri tip plomb) se disting 2 cazuri :
a). n cazul unor construcii noi ce urmeaz a fi realizate pe amplasamentul, se va relua sau pstra integral faada
tradiional
b). n cazul unor construcii noi pe amplasamente unde nu au fost construcii vechi se vor realiza faade cu expresie
modern, dar innd cont de scara arhitectural a fronturilor existente, cadena, ritm, raportul plin-gol n favoarea plinului.
Acoperiurile vor prelua pantele uzuale i materialele folosite n zon. Pentru finisarea faadelor se vor folosi materiale
tradiionale fr excese de placri.
Studiul faadei va fi inclus n studiul fronturilor stradale cu ritmul, cadena i morfologia detaliilor de arhitectur
specifice.
A2) Portalul de acces n gangul de intrare este elementul definitoriu de marcare al simetriei n compoziia
arhitectural. El va fi protejat structural i vizual prin ndeprtarea unor elemente perturbatoare (firide branament electric, gaz,
etc).
A3) Toate elementele de detaliu arhitectural, inclusiv accesorii (mner u, tergtor de picioare, mn curent,
sonerii, chiuvete, etc.) vor fi refcute pe baz documentar.
2009, PROIECT ARAD S.A.

29

Paramentul faadelor
Paramentul faadelor existente nu este conceput ca suport pentru firidele de branament electric, instalaii de
semafoare, firide de branament gaz, conducte instalaii, etc. Acestea vor fi eliminate de pe paramentul cldirii odat cu
activitatea de modernizare i ntreinere a lucrrilor de instalaii.
B1) Se interzice folosirea finisajelor sus amintite cu textur puternic pe zonele cu decoraii sau asize (tehnica
"stropirii cu mtura" sau alte proceduri similare indiferent de tehnologie). Ele afecteaz luminozitatea general a Z.C. i
claritatea detaliilor de arhitectur.
B2) Se interzice folosirea materialelor de finisaj impermeabile. Nu se admit tencuieli pe baz de ciment
(impermeabile) la parter i subsol, att la interior cat i la exterior.
B3) La orice refacere a faadei se va realiza restaurarea ei pe baz de material iconografic de epoc, n sensul
rentregirii ei cu detaliile de arhitectur i decoraie disprute odat cu lucrri anterioare de refacere. Toate documentaiile de
avizare pentru aceste lucrri vor fi nsoite de fotografii color ale situaiei existente.
B4) Toate decoraiile vor fi nainte de curate, i acolo unde este cazul protejate cu glafuri i orturi din tabl.
B5) Soclul cldirii va fi realizat din materiale rezistente dar permeabile la vapori.
B6) Nu se va folosi piatr natural sau alte materiale scumpe la cldiri care nu au folosit-o i nainte. Nobleea
faadelor va rezulta din claritatea concepiei generale, acurateea detaliilor, ntreinerea i gestionarea ei. Placarea faadelor se
va realiza numai n cazul n care placajul iniial necesit nlocuire. El va fi fcut din aceeai piatr, cu aceeai textur.
B7) Nu se admite placarea cldirilor care iniial au avut finisaje realizate din tencuial, cu excepia cazurilor n care, pe
baz documentar , poate fi dovedit c au existat placaje.
B8) Cromatica faadelor va pstra caracterul tradiional (nuane pastelate, culori calde, cu preponderen spre galben,
oranj, ocru). Alegerea culorii se face pe baz de eantioane i probe avizate i recepionate de arhitectul responsabil al lucrrii
i Comisia Monumentelor Istorice.

Confecii diverse
Porile sunt de obicei plasate n axul cldirii. Ele constituie un element definitoriu arhitectural al faadei. Portalul,
poarta i gangul vor fi protejate n consecin. Porile spre ganguri nu vor fi nlocuite cu confecii noi. n acest caz vor fi refcute
dup modelul anterior.
a1) Nu se admite folosirea tmplriei de plastic sau aluminiu. n cazul tmplriilor de plastic i aluminiu existente, la
prima intervenie se va urmri schimbarea acestora cu confecii din lemn adecvate arhitectural.
a2) Nu se admite modificarea detaliilor de ui i ferestre, nici a desenului de prosuri. Refacerea confeciilor de ui i
ferestre se va realiza respectnd caracterul arhitectural al cldirii.
a3) Nu se admite montarea sistemelor de protecie tip Esslinger. Se admit obloanele n dou sau mai multe canale.
a4) Nu se admit gratii exterioare de protecie la vitrine sau ui, cu excepia celor care n timpul zilei sunt mascate. Se
admit gratii de protecie fixate la interior.
a5) Nu se admite realizarea de "balcoane franuzeti" la cldirile existente.
a6) Nu se admite montarea pe faad pentru reclam a firmelor sau panourilor, deasupra cornielor peste parter, ci
numai sub linia de demarcare dintre parter i etaj.
a7) Nu se admite acoperirea elementelor de decoraie sau arhitectur (cornie, balustrade de balcoane, frontoane,
liziere, etc.) cu elemente de signalistic sau dirijare a circulaiei dect n cazul n care recuperarea lor nu este posibil.
b) Nu se admit liuri orizontale ale structurii de zidrie portant pentru realizarea instalaiilor, ins n cazuri justificate,
pot fi folosite liurile verticale existente. Dac este cazul cu lucrri de consolidare corespunztoare.
c) liurile vechi trebuie nchise cu crmid de acelai fel esut cu zidria existent. n majoritate instalaiile au fost
executate ulterior construciei, prin spargere.
d) Modificrile fcute pentru mbuntirea locuirii, se vor face innd cont de respectarea logicii constructive i
punerea n valoare a unor materiale tradiionale de construcie care mai pot fi pstrate prin operaii de consolidare i
restaurare. Se vor pstra gurile courilor de aerisire n scopul ventilrii spaiilor. Se vor pstra elementele semnificative de
ornament (sobe, pardoseli, stucatur, etc.). Se vor pstra confeciile din lemn i accesoriile (feronerie, grilaje, etc.) prin
restaurare i adaptare.
e) Recompartimentarea spaiilor de locuit nu va afecta faadele spre strad sau curi interioare, inclusiv curile de
lumin i ventilaie.

Mansarde
a) Se recomand mansardarea spaiului de sub acoperi n scopul locuirii sau alte activiti specifice (ateliere de
prestri servicii, arhitectur, design, pictur, etc).
b) Mansardarea va fi admis numai n cazul pstrrii geometriei exterioare a nvelitorii i a detaliilor de arhitectur.
c) Spaiile de la mansarde pot fi legate de etajul inferior prin scri interioare.
d) Nu se admite demolarea courilor de fum. Ele pot fi folosite pentru ventilarea natural a diverselor ncperi.

2009, PROIECT ARAD S.A.

30

e) Arhitectura tuturor sistemelor de contact cu exteriorul (couri de ventilaie, couri de fum, lucarne, antene, etc.) va fi
subordonat caracteristicilor arhitecturale a fiecrei cldiri n parte i siluetei generale a cartierului.

Acoperiuri
a) Ansamblul acoperiurilor tuturor cldirilor formeaz o faad spre cer reprezentativ a Z.C. Ansamblul
acoperiurilor sunt parte din silueta Z.C. i menin identitatea ansamblului dndu-i personalitate
Din acest motiv, acoperiurile, detaliile arhitecturale i materialele din care sunt executate vor fi respectate cu
strictee.
b) Se admite montarea n planul acoperiului a ferestrelor tip VELLUX cu o retragere minim de la streain de 2,00
m de la buza nvelitorii, msurat pe orizontal.
c) Se admite montarea agregatelor exterioare pentru climatizare pe structuri situate deasupra, dar retras de la corni
cu minim 3,00 m, numai pe versantul interior, sau n podurile nemansardabile.
d) Datorit pantelor abrupte i a vnturilor puternice, toate iglele ceramice vor fi prinse de ipci fie prin batere cu cuie,
fie prin legate cu srm.
e) Nu se admite eliminarea tabacherelor din tabl pentru ventilarea podurilor.
f) Pentru nvelitorile caselor monumente istorice se va folosi igla ceramic solzi de culoare roie. Se interzic
nvelitorile de tip bituminos sau metalice care imit igla.
g) Pentru nvelitorile de tabl se accept materialele i detaliile tradiionale.
h) Orice intervenie se va face respectndu-se partiul de acoperi iniial. n cazul construciilor noi, se va respecta
tipologia acoperiului din vecinti.
i) Elementele de decor din tabl sau alte materiale (amfore, elemente figurative, semnale, etc.) depreciate se vor
reface ntocmai dup original.
j) n cazul acoperiurilor cu pant rupt se recomand plasarea lucarnelor tip "ochi de bou" pe linia de rupere de
pant.
k) n cazurile n care raiuni de siluet o cer sunt posibile plasri ale unor elemente de reper odat cu lucrrile de
mansardare (lucarne, supranlri locale, etc.)
l) La nvelitorile din igl neceramic nu se admite folosirea materialelor poroase, de proast calitate, care acumuleaz
apa peste un procent de 5% i care au un aspect vizual necorespunztor. Acceptul se d pe baza certificatului de garanie
asupra calitii.

Faade
Faadele cldirilor din Z.C. formeaz fronturi continue care asigur identitatea ntregului ansamblu urbanistic. Ele se
disting prin luminozitate, claritate, ordonan, tratarea golurilor pe vertical, simetrie cu marcarea accesului n curtea interioar,
unitate de materiale i detalii.
C8) Aezarea pancartelor pentru denumirea strzii i numrul de cas va fi fcut n corelare cu detaliile de
arhitectur ale fiecrei cldiri.
C9) Nu se admite practicarea nielor pentru instalaii electrice, de gaz, sau alte instalaii n zone care afecteaz
coerena compoziional a cldirii, sau diverse detalii de arhitectur (ex, zona porilor de intrare).
C10) Nu se admite pozarea cablurilor telefonice, telegrafice, a conductelor de gaze sau a oricror canalizaii pe
faadele cldirii.
C11) Pentru poziionarea plcilor comemorative, a firelor de instalaii sau a oricror elemente pe faad, se va ntocmi
o documentaie specific care va fi aprobat de Comisia Monumentelor Istorice.
C12) Feroneria face parte integrant din decoraia cldirii i va fi protejat i restaurat (portdrapele, console iluminat,
parapei, grilaje).
C13) Plcuele memoriale nu vor fi fcute din marmur de Ruchia. Se vor scrie cu caractere Antiqua i vor fi
montate la faa finisajului. Pentru texte explicative mai ample se vor folosi gangurile i curile interioare.
C14) Confeciile necesare iluminatului public (console, dispozitive, etc.) se vor subordona compoziiei arhitecturale a
faadei i vor avea prioritate n privina poziionrii fa de firmele comerciale.
C15) Se va folosi, exclusiv geam transparent. Se pot folosi geamuri termopan acolo unde e cazul.

SPAII SEMIPUBLICE - CURI INTERIOARE, GANGURI DE ACCES, SCRI, CURSIVE


Curile interioare, mpreun cu ganguri de acces, scrile spre etaje, i cursivele exterioare de distribuie, formeaz un
ansamblu caracteristic al locuirii n Z.C. i va fi pstrat ca atare. Ele au un caracter semipublic, cu valoare cultural i
documentar structureaz morfologic fiecare parcel pstrndu-i identitatea.
A). Curi interioare
A1) Nu se admite modificarea curilor interioare, dect pe baza unui P.U.D.,i numai n cazuri bine justificate i cu
condiia pstrrii detaliilor caracteristice.
A2) Punctele comune de ap situate n curile interioare vor fi pstrate sau refcute n cazul n care ele au disprut
odat cu interveniile anterioare.
2009, PROIECT ARAD S.A.

31

A3) Reamenajarea curilor interioare presupune rezolvarea unui loc de depozitare a gunoiului. Se interzice
depozitarea gunoiului n gangul de acces.
A4) Problema paramentului faadelor curilor interioare, a accesoriilor, confeciilor este aceeai ca i n cazul faadelor
spre strad. Fapt justificat de statutul lor de spaiu semipublic.
A5) Orice intervenie de reamenajare va avea n vedere pstrarea intimitii locatarilor i se va face cu acordul lor.
Punctul de vedere al locatarilor va fi respectat cu condiia ca el s fie argumentat logic.
A6) Pavajul curilor interioare se va menine n cazul n care este valoros (ex: calupuri de dimensiuni mari sau dale de
piatr sau lemn). n cazul nlocuirii lui se vor alege materiale tradiionale i rezistente, n acord cu arhitectura cldirii. Orice
modificare a materialelor existente va fi fcut pe baz de proiect cu avizul Comisiei Monumentelor Istorice.
A7) Curile interioare acoperite vor fi conservate i ntreinute ca uniti arhitecturale distincte i reprezentative.
Amenajarea lor se va face pe baza de P.U.D. n spiritul arhitecturii cldirii, completat cu toate detaliile de execuie necesare.
A8) Acoperirea unor curi interioare este admis, numai n cazul justificrii soluiei n corelare cu problematica ntregii
cldiri. Anumite case, datorit valorii ambientale caracteristice, nu pot primi acoperirea curii.
A9) Curile interioare sunt entiti arhitecturale valoroase care necesit asanri de volume parazitare i operaii de
punere n valoare.
A10) Caracterul curilor interioare poate fi privat, semiprivat, semipublic sau public de la caz la caz, n funcie de
caracterul casei i funciunile dominante ale mobilului.
Curte cu caracter privat = o curte deinut de un singur locatar mpreun cu tot imobilul.
Curte cu caracter semiprivat = o curte ce deservete circulaia de distribuie a locatarilor spre locuine sau spre spaiul
de serviciu al funciunilor publice de pe parter.
Curte cu caracter semipublic = o curte ce conine distribuia persoanelor private dar i publice ctre funciunile publice
deschise spre curte.
Curte cu caracter public = o curte a unei case cu o funciune preponderent public.
B) Ganguri
B1) Portalul de intrare n cldire i gangul reprezint un element important al cldirii. El va fi protejat pstrndu-se sau
refcndu-se decoraia iniiala i reordonnd traseele edilitare deja executate.
B2) Accesoriile (curi de coresponden, camere de serviciu, camere de gunoi, interfon, afiaj) vor fi realizate n acord
cu arhitectura de intrare a gangului, de ctre persoane autorizate.
C) Scri de acces i cursive
De obicei aceste elemente au elemente remarcabile i folosesc materiale de bun calitate, care chiar degradate au o
valoare mai mare cultural-istoric dect cele noi. Ca atare ele vor fi restaurate acceptndu-se nlocuiri pariale cu replici
identice i numai n cazuri bine justificate.
C1) Nu se admite schimbarea finisajelor la scri (chiar dac sunt de lemn) sau la pardoseala cursivelor. n cazuri bine
justificate, acestea se vor nlocui cu materiale similare. Este preferabil s se nlocuiasc exclusiv zonele distruse, pstrndu-se
restul elementelor.
C2) Se interzice desfiinarea elementelor utilitare cu valoare documentar (tergtoare de picioare, mnere, nie
pentru iluminatul cu felinar, etc.).
C3 ) Confeciile metalice sau din lemn la balustrade, console, etc., vor fi pstrate, i acolo unde este cazul refcute.
C4) Nu se va altera caracterul arhitectural al spaiului interior prin intervenii pe cursive: nchideri, depozitri, etc.
nlocuirea elementelor structurale distruse se va face cu materiale identice (dale de marmur de Moneasa, elemente de font,
console lemn, etc.).
C5) Treptele de acces n spaiile comerciale de la parter i subsol dinspre strad i curile interioare se vor face
respectnd finisajul iniial, sau n cazuri justificate, vor fi nlocuite cu finisaje rezistente (piatr, font). Nu se admit finisaje din
gresie sau faian.
C6) Geamlcurile (cursivele nchise) existente se vor pstra. Interveniile la aceste elemente se vor face cu material
lemnos i acolo unde e cazul se vor nlocui geamurile cu geamuri termopan. Interveniile se vor face pe baz de proiect avizat.
ART 15 - PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- Procentul de ocupare a terenului se va respecta POT-ul specific zonei conf. art. 15 din RGU (anexa 2).
- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT %)
ZCP - se va menine situaia existent;
- se admite acoperirea integral a curilor n form de U.
ZCAP - POT maxim 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului n proporie de 75% cu cldiri cu maxim
2 niveluri (8 metri) pentru activiti comerciale, sli de spectacole etc.
- POT maxim 75%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului n proporie de 75% cu cldiri cu maxim
2 niveluri (8 metri);
- pentru funciunile publice se vor respecta normele specifice i tema beneficiarului.
2009, PROIECT ARAD S.A.

32

- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)


ZC-P- conform caracterului zonei protejate;
- CUT maxim = 2.4 mp.ADC/mp.teren
- pentru funciunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

3.5. - Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaii verzi i mprejmuiri


ART 16 - PARCAJE
- innd seama de densitatea mare a instituiilor publice din zona central, singura posibilitate de a rezolva problema
parcajelor din zon este aceea de a se realiza parcaje subterane. n cadrul PUZ i PUD se va studia aceast posibilitate. O
alt msur important este degresarea zonei centrale prin amplasarea construciilor de importan supramunicipal,
municipala sau a instituiilor financiar bancare n zona polului urban teriar.
ZC-AP- staionarea vehiculelor se admite numai n interiorul parcelei, deci n afara circulaiilor publice;
- n cazul n care nu exist spaiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra
prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau n cooperare ori concesionarea locurilor
necesare; aceste parcaje se vor situa la distana de maxim 150 metri.
ART 17 - SPAII VERZI I PLANTATE
- Se vor pstra zonele verzi din Piaa Avram Iancu i de pe traseul B-dului Revoluiei. n cadrul P.U.Z.C.P. s-a propus
reamenjarea zonelor i dotarea cu mobilier urban adecvat.
n zonele verzi nu se va autoriza amplasarea de chiocuri sau alte construcii provizorii.
- Se va acorda o atenie deosebita iluminatului public din zona central i n special n zona parcurilor.
- spaiile libere vizibile din circulaiile publice vor fi tratate ca grdini de faad;
- curile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantaii,
decorative inclusiv pe faade;
- spaiile neconstruite i neocupate de accese i trotuare de gard vor fi nierbate i plantate cu arbori la fiecare
100 mp maxim;
- se recomand ca pentru mbuntirea microclimatului i pentru protecia construciei s se evite impermeabilizarea
terenului peste minimum necesar pentru accese;
- se va avea n vedere subordonarea oricror elemente de mobilier urban caracterului cldirilor i condiionarea
realizrii lor de aceleai avize de specialitate ca i construciile.
SPAII VERZI
a) Spaiile verzi tradiionale vor fi ntreinute i respectate. O atenie deosebit se va acorda zonei albiei majore a
Mureului.
b) Spaiile verzi nou propuse vor fi realizate n corelare cu ambientul urbanistic. Se vor recrea spaiile verzi pe toate
strzile care le-au coninut anterior anului 2009.
SPAII LIBERE
a) Noiunea de spaiu liber desemneaz n prezent spaiul rezidual aflat la interferena a 2 funciuni. El nu va fi ocupat
cu construcii sau amenajri dect n urma unui P.U.D. i numai dup ce se va analiza dac una din funciunile existente cu
care se nvecineaz nu trebuie extins ocupndu-l n scopul mririi confortului urban din acel loc.
b) n general spaiile libere actualmente cu caracter rezident pot fi folosite mai bine prin ambientare i nu prin
construire.
ART 18 - MPREJMUIRI
- se va menine caracterul existent al mprejmuirilor astfel:
- gardurile spre strad vor fi transparente, vor avea nlimea de maxim 2,00 metri dac sunt conform vechilor
regulamente; gardurile vor avea un soclu opac de circa 0,60 m, partea superioar fiind transparent realizat din fier forjat sau
plas metalic i vor putea fi dublate de gard viu; pe limitele laterale i posterioare gardurile vor fi opace i vor avea nlimea
minim de 2.50 metri;
- construciile publice vor putea face excepie ca dimensiuni i calitate a decoraiei gardurilor i porilor de
intrare.

2009, PROIECT ARAD S.A.

33

CAPITOLUL 2: DISPOZIII APLICABILE N S.I.R. (SUBZON ISTORIC DE REFERIN)


2.1. DISPOZIII APLICABILE N S.I.R. 1
- S.I.R. 1 conine 7 quartale, dup cum urmeaz:
 Quartal 47 mrginit de strzile Preparandiei, Mucius Scaevola, Dornei i P-a Srbeasc.
 Quartal 48 mrginit de strzile Hunedoarei, P-a Srbeasc, Dornei, Grigore Alexandrescu,
Ialomiei, Vasile Ureche, Veronica Micle, Remus i limita propus a zonei protejate la vest.
 Quartal 49 mrginit de strzile Dornei, Cuza Vod, Reiei, Ialomiei i Grigore Alexandrescu.
 Quartal 50 mrginit de strzile Dornei, Mucius Scaevola, Reiei i Cuza Vod.
 Quartal 52 mrginit de strzile Remus, Veronica Micle, Vasile Ureche, Ialomiei i limita
propus a zonei protejate la sud i vest.
 Quartal 53 mrginit de strzile Reiei, Mucius Scaevola i limita propus a zonei protejate la
sud i vest.
 Quartal 46 mrginit de strzile Mihail Koglniceanu, P-a Srbeasc i Hunedoarei pn la
nr. 24.
Descrierea caracterului general al S.I.R. 1
Funciunea cuprins n S.I.R. 1 este rezidenial.

Expunerea la riscuri naturale


Fr riscuri naturale.

Asigurarea compatibilitii funciunilor


- Destinaia terenurilor reprezint, n sensul prezentului RLU - P.U.Z.C.P., modul de utilizare a acestora,
conform funciunii prevzute n reglementrile cuprinse n planurile de urbanism i amenajarea teritoriului, aprobate
conform legii.
- Funciunile urbane reprezint activiti umane specifice care se desfoar ntr-o localitate, ntr-o
anumit perioad de timp, localizate teritorial i definite de indicatori spaiali i indicatori de funcionare.
- esutul urban reprezint structura unei zone, teritoriu sau localitate constituit n timp, cu particulariti ce
in de funciunea specific dominant, tradiia cultural, condiiile de mediu, i care e definit de configuraia
parcelelor i a tramei stradale, distribuia spaiilor publice i a spaiilor private, volumetrie i modaliti de ocupare a
parcelelor de construcii etc.
- Identificarea compatibilitii dintre destinaia construciilor propuse (inclusiv terenul aferent) i funciunea
dominant a zonei n care urmeaz a fi amplasate se face, n situaia autorizrii directe, pe baza prezentului RLU P.U.Z.C.P. prin analiza raportului ntre construcia propus i structura funcional a zonei.
- Integrarea n zon a construciilor noi se va face cu respectarea i corelarea att a regulilor de baz
privind ocuparea terenului, ct i a celor privind amplasarea i conformarea construciilor, n acord cu destinaia
acestora.
Posibiliti maxime de ocupare a terenului, procentul de ocupare a terenului (POT)
Conform ART. 15 din prezentul RLU - P.U.Z.C.P. i a datelor tehnice din TABEL CARTARE Indicatori
urbanistici pentru fiecare quartal n parte.
Posibiliti maxime de utilizare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului (CUT)
Conform ART. 15 din prezentul RLU - P.U.Z.C.P. i a datelor tehnice din TABEL CARTARE Indicatori
urbanistici pentru fiecare quartal n parte.
Dispoziii finale
n funcie de starea de degradare general a obiectivelor, precum i n funcie de poziia acestora n cadrul
zonei protejate propuse, n sensul celor impuse de litera i spiritul RLU aferent ca act de autoritate al administraiei
publice locale, P.U.Z.C.P. prevede msurile de reabilitare, renovare i restaurare a fondului construit existent.

2009, PROIECT ARAD S.A.

34

2.2. DISPOZIII APLICABILE N S.I.R. 2


- S.I.R. 2 conine 20 quartale, dup cum urmeaz:
 Quartal 20 mrginit de strzile Mreti, Octavian Goga, Horia i Episcopiei.
 Quartal 21 mrginit de strzile Episcopiei, Lucian Blaga, Revoluiei i Eminescu.
 Quartal 22 mrginit de strzile Lucian Blaga, Episcopiei, Horia i Revoluiei.
 Quartal 23 mrginit de strzile Al.D. Xenopol, Decebal, 1 Decembrie 1918 i Revoluiei.
 Quartal 24 mrginit de strzile 1 Decembrie 1918, P-a Arenei, Tribunul Dobra, P-a Avram
Iancu i Revoluiei.
 Quartal 25 mrginit de strzile P-a George Enescu, Dragalina, P-a Arenei, Decebal.
 Quartal 32 mrginit de strzile Eminescu, Vrful cu Dor i limita propus a zonei protejate la
vest.
 Quartal 33 mrginit de strzile Vrful cu Dor, Ceaikovski, Mihail Koglniceanu i limita
propus a zonei protejate la vest.
 Quartal 34 mrginit de strzile Vrful cu Dor, P-a mpratul Traian, Ecaterina Teodoroiu,
Csiki Gergely, Ioan Rusu irianu i Ceaikovski.
 Quartal 35 mrginit de strzile Ioan Rusu irianu, Csiki Gergely, Ecaterina Teodoroiu, P-a
Catedralei, str. Academia Teologic, P-a Srbeasc, Mihail Koglniceanu i Ceaikovski.
 Quartal 36 P-a Catedralei.
 Quartal 37 mrginit de strzile P-a mpratul Traian, Vrful cu Dor, Eminescu, Revoluiei,
Vasile Goldi, P-a Catedralei i Ecaterina Teodoroiu.
 Quartal 38 mrginit de strzile P-a Catedralei, Revoluiei i Meianu.
 Quartal 39 mrginit de strzile Meianu, P-a Avram Iancu i Gheorghe Bariiu.
 Quartal 40 P-a Avram Iancu.
 Quartal 41 mrginit de strzile Meianu, Gheorghe Bariiu, Paul Chinezul, Preparandiei,
Academia Teologic i P-a Catedralei.
 Quartal 42 mrginit de strzile Gheorghe Bariiu, P-a Avram Iancu, Tribunul Dobra, Cuza
Vod, Preparandiei i Paul Chinezul.
 Quartal 43 mrginit de strzile Cuza Vod, Tribunul Dobra i P-a Arenei.
 Quartal 44 P-a Arenei.
 Quartal 45 mrginit de strzile Mihail Koglniceanu, Hunedoarei i limita propus a zonei
protejate la sud i vest.
Descrierea caracterului general al S.I.R. 2
Funciunile cuprinse n S.I.R. 2 sunt rezidenial, social-cultural, administrativ, comercial i de recreere.

Expunerea la riscuri naturale


Fr riscuri naturale.

Asigurarea compatibilitii funciunilor


- Destinaia terenurilor reprezint, n sensul prezentului RLU - P.U.Z.C.P., modul de utilizare a acestora,
conform funciunii prevzute n reglementrile cuprinse n planurile de urbanism i amenajarea teritoriului, aprobate
conform legii.
- Funciunile urbane reprezint activiti umane specifice care se desfoar ntr-o localitate, ntr-o
anumit perioad de timp, localizate teritorial i definite de indicatori spaiali i indicatori de funcionare.
- esutul urban reprezint structura unei zone, teritoriu sau localitate constituit n timp, cu particulariti ce
in de funciunea specific dominant, tradiia cultural, condiiile de mediu, i care e definit de configuraia
parcelelor i a tramei stradale, distribuia spaiilor publice i a spaiilor private, volumetrie i modaliti de ocupare a
parcelelor de construcii etc.
- Identificarea compatibilitii dintre destinaia construciilor propuse (inclusiv terenul aferent) i funciunea
dominant a zonei n care urmeaz a fi amplasate se face, n situaia autorizrii directe, pe baza prezentului
RLU -P.U.Z.C.P. prin analiza raportului ntre construcia propus i structura funcional a zonei.

2009, PROIECT ARAD S.A.

35

- Integrarea n zon a construciilor noi se va face cu respectarea i corelarea att a regulilor de baz
privind ocuparea terenului, ct i a celor privind amplasarea i conformarea construciilor, n acord cu destinaia
acestora.
Posibiliti maxime de ocupare a terenului, procentul de ocupare a terenului (POT)
Conform ART. 15 din prezentul RLU - P.U.Z.C.P. i a datelor tehnice din TABEL CARTARE Indicatori
urbanistici pentru fiecare quartal n parte.
Posibiliti maxime de utilizare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului (CUT)
Conform ART. 15 din prezentul RLU - P.U.Z.C.P. i a datelor tehnice din TABEL CARTARE Indicatori
urbanistici pentru fiecare quartal n parte.
Dispoziii finale
n funcie de starea de degradare general a obiectivelor, precum i n funcie de poziia acestora n cadrul
zonei protejate propuse, n sensul celor impuse de litera i spiritul RLU aferent ca act de autoritate al administraiei
publice locale, P.U.Z.C.P. prevede msurile de reabilitare, renovare i restaurare a fondului construit existent.

2009, PROIECT ARAD S.A.

36

2.3. DISPOZIII APLICABILE N S.I.R. 3


- S.I.R. 3 conine 17 quartale, dup cum urmeaz:
 Quartal 1 mrginit de limita propus a zonei protejate la sud, vest, nord i est, de partea
terminal nord a B-dului Revoluiei. Conine Lacul Pdurice, P-a Drapelului, P-a Caius Iacob
i spaiul verde din faa blocurilor F.
 Quartal 2 conine suprafaa de teren din B-dul Revoluiei mrginit de fronturile construite la
est i vest de Teatrul Ioan Slavici la sud i P-a drapelului la nord.
 Quartal 2a mrginit de strzile I.C. Brtianu, Revoluiei, P-a Drapelului i limita propus a
zonei protejate la est.
 Quartal 3 mrginit de strzile tefan Augustin Doina, Iustin Marieu i limita propus a zonei
protejate la vest i nord.
 Quartal 4 mrginit de strzile Iustin Marieu, tefan Augustin Doina, Elena Ghiba Birta i
limita propus a zonei protejate la vest.
 Quartal 5 mrginit de strzile Tudor Vladimirescu, P-a Mihai Viteazul, tefan Augustin Doina
i limita propus a zonei protejate la nord.
 Quartal 6 mrginit de strzile Revoluiei, Crian, Tudor Vladimirescu i limita propus a zonei
protejate la nord i vest.
 Quartal 7 mrginit de strzile G-ral Vasile Milea, Nicolae Grigorescu, Revoluiei i I.C.
Brtianu.
 Quartal 9 mrginit de strzile Elena Ghiba Birta, I. Sava, George Cobuc i limita propus a
zonei protejate la vest.
 Quartal 10 P-a Mihai Viteazul, suprafaa cuprins ntre fronturile construite ce o mrginesc.
 Quartal 11 mrginit de strzile Gh. Popa de Teiu, Horia, George Cobuc, Ion Sava i P-a
Mihai Viteazul.
 Quartal 12 mrginit de strzile Crian, Revoluiei, Horia, Gh. Popa de Teiu, i P-a Mihai
Viteazul.
 Quartal 13 mrginit de strzile Nicolae Grigorescu, G-ral Vasile Milea, Romul Veliciu i
Revoluiei.
 Quartal 14 P-a Primriei, suprafaa cuprins ntre fronturile construite, mrginit de strzile
Romul Veliciu, G-ral Vasile Milea, Al.D. Xenopol i Revoluiei.
 Quartal 17 mrginit de strzile Mreti, Aron Cotru, Dorel Sibii, Bela Bartok, Ion Luca
Caragiale, Episcopiei, Eminescu i limita propus a zonei protejate n zona de vest.
 Quartal 18 mrginit de strzile Mreti, Episcopiei, Ion Luca Caragiale, Dorel Sibii i Aron
Cotru.
 Quartal 19 mrginit de strzile George Cobuc, Octavian Goga, Mreti i limita propus a
zonei protejate la nord-vest.
Descrierea caracterului general al S.I.R. 3
Funciunile cuprinse n S.I.R. 3 sunt rezidenial, social-cultural, administrativ, comercial i de recreere.

Expunerea la riscuri naturale


Fr riscuri naturale.

Asigurarea compatibilitii funciunilor


- Destinaia terenurilor reprezint, n sensul prezentului RLU - P.U.Z.C.P., modul de utilizare a acestora,
conform funciunii prevzute n reglementrile cuprinse n planurile de urbanism i amenajarea teritoriului, aprobate
conform legii.
- Funciunile urbane reprezint activiti umane specifice care se desfoar ntr-o localitate, ntr-o
anumit perioad de timp, localizate teritorial i definite de indicatori spaiali i indicatori de funcionare.
- esutul urban reprezint structura unei zone, teritoriu sau localitate constituit n timp, cu particulariti ce
in de funciunea specific dominant, tradiia cultural, condiiile de mediu, i care e definit de configuraia
parcelelor i a tramei stradale, distribuia spaiilor publice i a spaiilor private, volumetrie i modaliti de ocupare a
parcelelor de construcii etc.
2009, PROIECT ARAD S.A.

37

- Identificarea compatibilitii dintre destinaia construciilor propuse (inclusiv terenul aferent) i funciunea
dominant a zonei n care urmeaz a fi amplasate se face, n situaia autorizrii directe, pe baza prezentului
RLU -P.U.Z.C.P. prin analiza raportului ntre construcia propus i structura funcional a zonei.
- Integrarea n zon a construciilor noi se va face cu respectarea i corelarea att a regulilor de baz
privind ocuparea terenului, ct i a celor privind amplasarea i conformarea construciilor, n acord cu destinaia
acestora.
Posibiliti maxime de ocupare a terenului, procentul de ocupare a terenului (POT)
Conform ART. 15 din prezentul RLU - P.U.Z.C.P. i a datelor tehnice din TABEL CARTARE Indicatori
urbanistici pentru fiecare quartal n parte.
Posibiliti maxime de utilizare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului (CUT)
Conform ART. 15 din prezentul RLU - P.U.Z.C.P. i a datelor tehnice din TABEL CARTARE Indicatori
urbanistici pentru fiecare quartal n parte.
Dispoziii finale
n funcie de starea de degradare general a obiectivelor, precum i n funcie de poziia acestora n cadrul
zonei protejate propuse, n sensul celor impuse de litera i spiritul RLU aferent ca act de autoritate al administraiei
publice locale, P.U.Z.C.P. prevede msurile de reabilitare, renovare i restaurare a fondului construit existent.

2009, PROIECT ARAD S.A.

38

2.4. DISPOZIII APLICABILE N S.I.R. 4


- S.I.R. 4 conine 1 quartal i anume:
 Quartal 54 definit de Cetatea Aradului cu tot coninutul construi i amenajat de la al treilea
rnd de fortificaii i pn n centrul ei.
Descrierea caracterului general al S.I.R. 4
Funciunea dominant n S.I.R. 4 este social-cultural i de recreere.

Expunerea la riscuri naturale


Riscuri directe de inundaie.

Asigurarea compatibilitii funciunilor


- Destinaia terenurilor reprezint, n sensul prezentului RLU - P.U.Z.C.P., modul de utilizare a acestora,
conform funciunii prevzute n reglementrile cuprinse n planurile de urbanism i amenajarea teritoriului, aprobate
conform legii.
- Funciunile urbane reprezint activiti umane specifice care se desfoar ntr-o localitate, ntr-o
anumit perioad de timp, localizate teritorial i definite de indicatori spaiali i indicatori de funcionare.
- esutul urban reprezint structura unei zone, teritoriu sau localitate constituit n timp, cu particulariti ce
in de funciunea specific dominant, tradiia cultural, condiiile de mediu, i care e definit de configuraia
parcelelor i a tramei stradale, distribuia spaiilor publice i a spaiilor private, volumetrie i modaliti de ocupare a
parcelelor de construcii etc.
- Identificarea compatibilitii dintre destinaia construciilor propuse (inclusiv terenul aferent) i funciunea
dominant a zonei n care urmeaz a fi amplasate se face, n situaia autorizrii directe, pe baza prezentului
RLU -P.U.Z.C.P. prin analiza raportului ntre construcia propus i structura funcional a zonei.
- Integrarea n zon a construciilor noi se va face cu respectarea i corelarea att a regulilor de baz
privind ocuparea terenului, ct i a celor privind amplasarea i conformarea construciilor, n acord cu destinaia
acestora.
Posibiliti maxime de ocupare a terenului, procentul de ocupare a terenului (POT)
Conform ART. 15 din prezentul RLU - P.U.Z.C.P. i a datelor tehnice din TABEL CARTARE Indicatori
urbanistici pentru fiecare quartal n parte.
Posibiliti maxime de utilizare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului (CUT)
Conform ART. 15 din prezentul RLU - P.U.Z.C.P. i a datelor tehnice din TABEL CARTARE Indicatori
urbanistici pentru fiecare quartal n parte.
Dispoziii finale
n funcie de starea de degradare general a obiectivelor, precum i n funcie de poziia acestora n cadrul
zonei protejate propuse, n sensul celor impuse de litera i spiritul RLU aferent ca act de autoritate al administraiei
publice locale, P.U.Z.C.P. prevede msurile de reabilitare, renovare i restaurare a fondului construit existent.

2009, PROIECT ARAD S.A.

39

2.5. DISPOZIII APLICABILE N S.I.R. 5


- S.I.R. 5 conine 1 quartal i anume:
 Quartal 55 definit ca suprafa fcnd parte din albia major a rului Mure de la podul
Miclaca n amonte, pn la podul Traian n drept cu str. Mucius Scaevola, mrginit att pe
malul drept ct i pe malul stng de marginea exterioar a digurilor de aprare. Sunt cuprinse
toate amenajrile i construciile existente mai puin Cetatea Aradului care este cuprins n
S.R.I. 4.
Descrierea caracterului general al S.I.R. 5
Funciunea dominant n S.I.R. 5 este social-cultural i de recreere.

Expunerea la riscuri naturale


Riscuri directe de inundaie.

Asigurarea compatibilitii funciunilor


- Destinaia terenurilor reprezint, n sensul prezentului RLU - P.U.Z.C.P., modul de utilizare a acestora,
conform funciunii prevzute n reglementrile cuprinse n planurile de urbanism i amenajarea teritoriului, aprobate
conform legii.
- Funciunile urbane reprezint activiti umane specifice care se desfoar ntr-o localitate, ntr-o
anumit perioad de timp, localizate teritorial i definite de indicatori spaiali i indicatori de funcionare.
- esutul urban reprezint structura unei zone, teritoriu sau localitate constituit n timp, cu particulariti ce
in de funciunea specific dominant, tradiia cultural, condiiile de mediu, i care e definit de configuraia
parcelelor i a tramei stradale, distribuia spaiilor publice i a spaiilor private, volumetrie i modaliti de ocupare a
parcelelor de construcii etc.
- Identificarea compatibilitii dintre destinaia construciilor propuse (inclusiv terenul aferent) i funciunea
dominant a zonei n care urmeaz a fi amplasate se face, n situaia autorizrii directe, pe baza prezentului
RLU -P.U.Z.C.P. prin analiza raportului ntre construcia propus i structura funcional a zonei.
- Integrarea n zon a construciilor noi se va face cu respectarea i corelarea att a regulilor de baz
privind ocuparea terenului, ct i a celor privind amplasarea i conformarea construciilor, n acord cu destinaia
acestora.
Posibiliti maxime de ocupare a terenului, procentul de ocupare a terenului (POT)
Conform ART. 15 din prezentul RLU - P.U.Z.C.P. i a datelor tehnice din TABEL CARTARE Indicatori
urbanistici pentru fiecare quartal n parte.
Posibiliti maxime de utilizare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului (CUT)
Conform ART. 15 din prezentul RLU - P.U.Z.C.P. i a datelor tehnice din TABEL CARTARE Indicatori
urbanistici pentru fiecare quartal n parte.
Dispoziii finale
n funcie de starea de degradare general a obiectivelor, precum i n funcie de poziia acestora n cadrul
zonei protejate propuse, n sensul celor impuse de litera i spiritul RLU aferent ca act de autoritate al administraiei
publice locale, P.U.Z.C.P. prevede msurile de reabilitare, renovare i restaurare a fondului construit existent.

2009, PROIECT ARAD S.A.

40

2.6. DISPOZIII APLICABILE N S.I.R. 6


- S.I.R. 6 conine 10 quartale, dup cum urmeaz:
 Quartal 8 mrginit de strzile I.C. Brtianu, Splaiul G-ral Praporgescu, Nicolae Grigorescu,
G-ral Vasile Milea.
 Quartal 15 mrginit de strzile Nicolae Grigorescu, digul de protecie al Mureului mal drept,
Parcul Eminescu i G-ral Vasile Milea. Conine tribunalul Arad.
 Quartal 16 mrginit de strzile Tribunalul Arad, digul de protecie al Mureului, mal drept,
P-a George Enescu i G-ral Vasile Milea. Conine Parcul Eminescu.
 Quartal 26 mrginit de Parcul Eminescu, Parcul Copiilor, B-dul G-ral Dragalina i
B-dul Decebal. Conine P-a George Enescu i Palatul Cultural.
 Quartal 27 mrginit de Palatul cultural, digul de protecie al Mureului mal drept, Hotel Parc i
B-dul G-ral Dragalina. Conine Parcul Copiilor.
 Quartal 28 mrginit de Parcul Copiilor, digul de protecie al Mureului mal drept, P-a Moise
Nicoar i B-dul G-ral Dragalina. Conine Hotel Parc.
 Quartal 29 mrginit de Hotel Parc, digul de protecie al Mureului mal drept, rambleul podului
Decebal i B-dul G-ral Dragalina. Conine P-a Moise Nicoar.
 Quartal 30 mrginit de strzile Gheorghe Lazr, Dacilor, Mozart i B-dul G-ral Dragalina.
Conine Liceul Dimitrie ichindeal.
 Quartal 31 mrginit de strzile Mozart, Splaiul Toth andor, Calea Romanilor, P-a Arenei.
 Quartal 51 mrginit de strzile Calea Romanilor, Splaiul Mureului, Mucius Scaevola i P-a
Arenei.
Descrierea caracterului general al S.I.R. 6
Funciunile cuprinse n S.I.R. 6 sunt rezidenial, social-cultural, administrativ, comercial i de recreere.

Expunerea la riscuri naturale


Cu riscuri indirecte de inundaie.

Asigurarea compatibilitii funciunilor


- Destinaia terenurilor reprezint, n sensul prezentului RLU - P.U.Z.C.P., modul de utilizare a acestora,
conform funciunii prevzute n reglementrile cuprinse n planurile de urbanism i amenajarea teritoriului, aprobate
conform legii.
- Funciunile urbane reprezint activiti umane specifice care se desfoar ntr-o localitate, ntr-o
anumit perioad de timp, localizate teritorial i definite de indicatori spaiali i indicatori de funcionare.
- esutul urban reprezint structura unei zone, teritoriu sau localitate constituit n timp, cu particulariti ce
in de funciunea specific dominant, tradiia cultural, condiiile de mediu, i care e definit de configuraia
parcelelor i a tramei stradale, distribuia spaiilor publice i a spaiilor private, volumetrie i modaliti de ocupare a
parcelelor de construcii etc.
- Identificarea compatibilitii dintre destinaia construciilor propuse (inclusiv terenul aferent) i funciunea
dominant a zonei n care urmeaz a fi amplasate se face, n situaia autorizrii directe, pe baza prezentului
RLU -P.U.Z.C.P. prin analiza raportului ntre construcia propus i structura funcional a zonei.
- Integrarea n zon a construciilor noi se va face cu respectarea i corelarea att a regulilor de baz
privind ocuparea terenului, ct i a celor privind amplasarea i conformarea construciilor, n acord cu destinaia
acestora.
Posibiliti maxime de ocupare a terenului, procentul de ocupare a terenului (POT)
Conform ART. 15 din prezentul RLU - P.U.Z.C.P. i a datelor tehnice din TABEL CARTARE Indicatori
urbanistici pentru fiecare quartal n parte.
Posibiliti maxime de utilizare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului (CUT)
Conform ART. 15 din prezentul RLU - P.U.Z.C.P. i a datelor tehnice din TABEL CARTARE Indicatori
urbanistici pentru fiecare quartal n parte.

2009, PROIECT ARAD S.A.

41

Dispoziii finale
n funcie de starea de degradare general a obiectivelor, precum i n funcie de poziia acestora n cadrul
zonei protejate propuse, n sensul celor impuse de litera i spiritul RLU aferent ca act de autoritate al administraiei
publice locale, P.U.Z.C.P. prevede msurile de reabilitare, renovare i restaurare a fondului construit existent.

2009, PROIECT ARAD S.A.

42

2.7. DISPOZIII APLICABILE N S.I.R. 7


- S.I.R. 7 conine 1 quartal i anume:
 Quartal 56 toat suprafaa din Aradul Nou, pe malul stng al rului Mure, n interiorul limitei
propuse a zonei protejate, de-o parte i de alta a Cii Timiorii, de la podul Traian pn la
Str. tefan cel Mare.
Descrierea caracterului general al S.I.R. 7
Funciunile cuprinse n S.I.R. 7 sunt rezidenial, social-cultural, administrativ i comercial.

Expunerea la riscuri naturale


Fr riscuri naturale.

Asigurarea compatibilitii funciunilor


- Destinaia terenurilor reprezint, n sensul prezentului RLU - P.U.Z.C.P., modul de utilizare a acestora,
conform funciunii prevzute n reglementrile cuprinse n planurile de urbanism i amenajarea teritoriului, aprobate
conform legii.
- Funciunile urbane reprezint activiti umane specifice care se desfoar ntr-o localitate, ntr-o
anumit perioad de timp, localizate teritorial i definite de indicatori spaiali i indicatori de funcionare.
- esutul urban reprezint structura unei zone, teritoriu sau localitate constituit n timp, cu particulariti ce
in de funciunea specific dominant, tradiia cultural, condiiile de mediu, i care e definit de configuraia
parcelelor i a tramei stradale, distribuia spaiilor publice i a spaiilor private, volumetrie i modaliti de ocupare a
parcelelor de construcii etc.
- Identificarea compatibilitii dintre destinaia construciilor propuse (inclusiv terenul aferent) i funciunea
dominant a zonei n care urmeaz a fi amplasate se face, n situaia autorizrii directe, pe baza prezentului
RLU -P.U.Z.C.P. prin analiza raportului ntre construcia propus i structura funcional a zonei.
- Integrarea n zon a construciilor noi se va face cu respectarea i corelarea att a regulilor de baz
privind ocuparea terenului, ct i a celor privind amplasarea i conformarea construciilor, n acord cu destinaia
acestora.
Posibiliti maxime de ocupare a terenului, procentul de ocupare a terenului (POT)
Conform ART. 15 din prezentul RLU - P.U.Z.C.P. i a datelor tehnice din TABEL CARTARE Indicatori
urbanistici pentru fiecare quartal n parte.
Posibiliti maxime de utilizare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului (CUT)
Conform ART. 15 din prezentul RLU - P.U.Z.C.P. i a datelor tehnice din TABEL CARTARE Indicatori
urbanistici pentru fiecare quartal n parte.
Dispoziii finale
n funcie de starea de degradare general a obiectivelor, precum i n funcie de poziia acestora n cadrul
zonei protejate propuse, n sensul celor impuse de litera i spiritul RLU aferent ca act de autoritate al administraiei
publice locale, P.U.Z.C.P. prevede msurile de reabilitare, renovare i restaurare a fondului construit existent.

2009, PROIECT ARAD S.A.

43

2.8. DISPOZIII APLICABILE N S.I.R. 8


- S.I.R. 8 conine 1 quartal i anume:
 Quartal 57 suprafaa de teren mrginit de giratoriul din Subcetate, drumul de acces la podul
Miclaca i limita propus a zonei protejate la est, sud i vest.
Descrierea caracterului general al S.I.R. 8
Funciunea cuprins n S.I.R. 8 este rezidenial.

Expunerea la riscuri naturale


Riscuri indirecte de inundaie.

Asigurarea compatibilitii funciunilor


- Destinaia terenurilor reprezint, n sensul prezentului RLU - P.U.Z.C.P., modul de utilizare a acestora,
conform funciunii prevzute n reglementrile cuprinse n planurile de urbanism i amenajarea teritoriului, aprobate
conform legii.
- Funciunile urbane reprezint activiti umane specifice care se desfoar ntr-o localitate, ntr-o
anumit perioad de timp, localizate teritorial i definite de indicatori spaiali i indicatori de funcionare.
- esutul urban reprezint structura unei zone, teritoriu sau localitate constituit n timp, cu particulariti ce
in de funciunea specific dominant, tradiia cultural, condiiile de mediu, i care e definit de configuraia
parcelelor i a tramei stradale, distribuia spaiilor publice i a spaiilor private, volumetrie i modaliti de ocupare a
parcelelor de construcii etc.
- Identificarea compatibilitii dintre destinaia construciilor propuse (inclusiv terenul aferent) i funciunea
dominant a zonei n care urmeaz a fi amplasate se face, n situaia autorizrii directe, pe baza prezentului
RLU -P.U.Z.C.P. prin analiza raportului ntre construcia propus i structura funcional a zonei.
- Integrarea n zon a construciilor noi se va face cu respectarea i corelarea att a regulilor de baz
privind ocuparea terenului, ct i a celor privind amplasarea i conformarea construciilor, n acord cu destinaia
acestora.
Posibiliti maxime de ocupare a terenului, procentul de ocupare a terenului (POT)
Conform ART. 15 din prezentul RLU - P.U.Z.C.P. i a datelor tehnice din TABEL CARTARE Indicatori
urbanistici pentru fiecare quartal n parte.
Posibiliti maxime de utilizare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului (CUT)
Conform ART. 15 din prezentul RLU - P.U.Z.C.P. i a datelor tehnice din TABEL CARTARE Indicatori
urbanistici pentru fiecare quartal n parte.
Dispoziii finale
n funcie de starea de degradare general a obiectivelor, precum i n funcie de poziia acestora n cadrul
zonei protejate propuse, n sensul celor impuse de litera i spiritul RLU aferent ca act de autoritate al administraiei
publice locale, P.U.Z.C.P. prevede msurile de reabilitare, renovare i restaurare a fondului construit existent.

2009, PROIECT ARAD S.A.

Beneficiar:

MUNICIPIUL ARAD

FOAIE DE GARD

PROIECT NR.:

39027

P.U.Z.C.P.
ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD
VOLUMUL III:

STUDII DE FUNDAMENTARE ASUPRA


ANSAMBLULUI URBAN ARAD
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

proiect nr.:
faza:
beneficiar:
denumire proiect:
coninut volum:

39.027
P.U.Z.C.P.
MUNICIPIUL ARAD.
ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD
VOLUM III STUDII DE FUNDAMENTARE

FI DE RESPONSABILITI
a. NSUIREA DOCUMENTAIEI:
PRIMRIA MUNICIPIULUI ARAD

SC PROIECT ARAD SA

Primar: ing. GHEORGHE FALC

Director general: arh. GHEORGHE SECULICI

Arhitect ef: arh. RADU DRGAN

ef proiect: arh. DANA TUDOR

b. COLECTIV DE ELABORARE:
Studiu istoric, Urbanism i amenajarea arh. DANA TUDOR
teritoriului: arh. ELISABETA COSMA
arh. IOAN HPRIAN
Date de eviden fond construit pe baza teh. AURELIA BALAS
ridicrii topografice i cadastrale
recepionat de la Primria Municipiului Arad:

c. COLABORATORI:
Studiu istoric general: Prof. GHEORGHE LANEVSCHI
Studiu sistem urban de spaii verzi: Grdinar ef ing. ELVIRA ACHIM

d. EDITARE
Tehnoredactare: RODICA PAP

ntocmit,
arh. DANA TUDOR

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

proiect nr.:
faza:
beneficiar:
denumire proiect:
coninut volum:

39.027
P.U.Z.C.P.
MUNICIPIUL ARAD.
ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD
VOLUM III STUDII DE FUNDAMENTARE

BORDEROU DE VOLUME

VOLUM I: MEMORIUL GENERAL


PIESE SCRISE
PIESE DESENATE

VOLUM II: REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM


PIESE SCRISE
PIESE DESENATE

VOLUM III: STUDII DE FUNDAMENTARE ASUPRA ANSAMBLULUI URBAN ARAD


PIESE SCRISE
PIESE DESENATE
A. STUDIUL ISTORIC ZONAL
B. STUDIUL SISTEMULUI URBAN DE SPAII VERZI N LIMITA ANSAMBLULUI URBAN ARAD
C. STUDIUL ZONELOR DE PROTECIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE NSCRISE N LISTA
MONUMENTELOR ISTORICE 2004
D. DATE DE EVIDEN FOND CONSTRUIT

ntocmit,
arh. DANA TUDOR

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

proiect nr.:
faza:
beneficiar:
denumire proiect:
coninut volum:

39.027
P.U.Z.C.P.
MUNICIPIUL ARAD.
ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD
VOLUM III STUDII DE FUNDAMENTARE

BORDEROUL VOLUMULUI III


STUDII DE FUNDAMENTARE ASUPRA ANSAMBLULUI
URBAN ARAD
A. STUDIUL ISTORIC ZONAL
PIESE SCRISE:
FOAIE DE GARD ....................................................................................................................................................... 1
FIA DE RESPONSABILITI .................................................................................................................................... 2
BORDEROU DE VOLUME ........................................................................................................................................... 3
BORDEROUL VOLUMULUI III ..................................................................................................................................... 4
A. STUDIU ISTORIC ZONAL ANSAMBLUL URBAN ARAD ............................................................................... 10
I. NOT METODIC GENERAL ................................................................................................................ 10
1. DESCRIEREA OBIECTIVELOR I LIMITELOR STUDIULUI ......................................................... 10
2. DESCRIEREA METODEI I DIRECIILOR DE CERCETARE ...................................................... 13
3. EVIDENIEREA SURSELOR DOCUMENTARE, ICONOGRAFICE, CARTOGRAFICE ................ 13
4. PREZENTAREA ECHIPEI DE CERCETARE DUP SPECIALITATE ............................................ 14
5. PREZENTAREA CRITIC A BIBLIOGRAFIEI GENERALE ........................................................... 14
6. PREZENTAREA STUDIILOR ANTERIOARE PE CARE SE BAZEAZ CERCETAREA ................ 14
II. ANALIZA EVOLUIEI I CARACTERISTICILOR TERITORIULUI STUDIAT ............................................ 16
1. DESCRIEREA OBIECTIVELOR I LIMITELOR STUDIULUI ......................................................... 16
2. DATE ISTORICE IMPORTANTE, EVENIMENTE ISTORICE N TERITORIUL STUDIAT .............. 16
a. Istoricul teritoriului studiat n raport cu localitatea n care se situeaz ..................................... 16
b. Evoluia structurii etnice, a ocupaiilor populaiei, a caracterului funcional .............................. 16
c. Evoluia reglementrilor edilitare i urbanistice ........................................................................ 16
d. Evoluia tramei stradale i a parcelarului .................................................................................. 16
e. Evoluia fondului construit ........................................................................................................ 16
f. Concluzii referitoare la evoluia teritoriului studiat .................................................................... 16
3. PREZENE ARHEOLOGICE N TERITORIUL STUDIAT .............................................................. 40
4. MONUMENTE ISTORICE, VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES NAIONAL ..... 41
5. ANALIZA CARACTERISTICILOR ESUTULUI URBAN ................................................................ 46
a. Analiza tramei stradale: vechime, caracteristici (form, dimensiuni, utilizri) ........................... 46
b. Analiza parcelarului: vechime, caracteristici (form, dimensiuni, utilizri) ................................ 46
c. Analiza legturilor dintre acestea (lungimea aliniamentelor, mod i grad de ocupare a
parcelelor, retrageri fa de aliniament, accese) ..................................................................... 46
d. Analiza caracteristicilor funcionale .......................................................................................... 46
e. Analiza fondului construit ......................................................................................................... 46
f. Concluzii referitoare la caracteristicile esutului urban ............................................................. 46
III. ZONE I SUBZONE ISTORICE DE REFERIN ..................................................................................... 54
1. PREZENTAREA CARACTERISTICILOR ZONELOR ISTORICE DE REFERIN- DEFINITE PRIN
PUG- DE PE TERITORIUL STUDIAT I A PREVEDERILOR CARE SE REFER LA ACESTEA. 54
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

2. DEFINIREA I DELIMITAREA SUBZONELOR ISTORICE DE REFERIN, N FUNCIE DE


MODUL DE DEZVOLTARE I DE CARACTERISTICILE ESUTULUI URBAN ............................ 76
3. ZONELE I SUBZONELE ISTORICE DE REFERIN DIN TERITORIUL STUDIAT .................... 76
a. Listarea zonelor de referin, dup caracteristicile acestora .................................................... 76
b. Schem cu evidenierea subzonelor istorice de referin (limite, tipuri) ................................... 76
4. DEFINIREA TIPULUI DE PROTECIE NECESAR FIECREI SUBZONE,
N FUNCIE DE CARACTERISTICILE ACESTEIA ........................................................................ 84
5. DEFINIREA MODULUI I GRADULUI DE DEZVOLTARE POSIBIL FIECREI SUBZONE .......... 84
IV. IDENTIFICAREA VALORILOR DE PATRIMONIU CONSTRUIT ............................................................... 87
1. IDENTIFICAREA CONSTRUCIILOR VALOROASE ..................................................................... 87
2. IDENTIFICAREA AMENAJRILOR VALOROASE ......................................................................... 87
3. IDENTIFICAREA SPAIILOR I PERSPECTIVELOR VALOROASE ............................................ 88
4. DATE SEMNIFICATIVE REFERITOARE LA CONSTRUCII I AMENAJRI ............................... 88
5. CONCLUZII REFERITOARE LA ELEMENTELE CARE NECESIT PROTECIE
I LA NATURA PROTECIEI ......................................................................................................... 88
V. STABILIREA MODULUI DE CONSTRUIRE N TERITORIUL STUDIAT.................................................... 88
1. STABILIREA ELEMENTELOR PROTEJATE I A METODELOR DE PROTECIE ALE
ACESTORA .................................................................................................................................... 88
a. Descrierea metodei de selectare a elementelor protejate ........................................................ 88
b. Caracteristici ale elementelor protejate .................................................................................... 89
c. Elemente protejate, dup tip, grad de protecie, intervenii permise ........................................ 89
2. ELEMENTE PROTEJATE DIN PERIMETRUL PUZ ....................................................................... 89
a. Listare dup tip, grad de protecie i intervenii permise: ......................................................... 89
a.1. Imobile protejate cu titlul de monumente istorice ............................................................ 89
a.2. Imobile protejate prin apartenena la zone de protecie ale monumentelor istorice ........ 89
a.3. Imobile protejate prin PUZ+RLU...................................................................................... 89
a.4. Spaii publice protejate (sau componente ale acestora).................................................. 89
a.5. Alte elemente protejate (plantaii interioare, mprejmuiri, decoraii) ................................. 89
b. Propuneri de includere a unor imobile n Lista monumentelor istorice ..................................... 89
c. Elemente de gestiune i reglementare care decurg din SIZ..................................................... 89
3. ANALIZA POTENIALULUI DE DEZVOLTARE A FIECREI SUBZONE ...................................... 89
4. STABILIREA MODULUI DE CONSTRUIRE PERMIS N TERITORIUL STUDIAT
PENTRU TOATE IMOBILELE, N FUNCIE DE PUNEREA N VALOARE A ELEMENTELOR
PROTEJATE I DE OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE ALE TERITORIULUI ............................... 89
B. STUDIUL SISTEMULUI URBAN DE SPAII VERZI N LIMITA ANSAMBLULUI URBAN ARAD .................. 90
C. STUDIUL ZONELOR DE PROTECIE ALE MONUMENTELOR NSCRISE
N LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004 .............................................................................................. 104
D. DATE DE EVIDEN FOND CONSTRUIT .................................................................................................... 128
ANEXE:
1. Aradul de-a lungul timpului- Studiul istoric n limita Ansamblului Urban Arad, prof. Gheorghe
Lanevschi, 2008

PIESE DESENATE:
01 SIZ 10 ETAPE DE REFERIN N EVOLUIA ARADULUI
02 SIZ 10 ETAPE DE REFERIN N EVOLUIA ARADULUI
03 SIZ 10 ETAPE DE REFERIN N EVOLUIA ARADULUI

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

B. STUDIUL SISTEMULUI URBAN DE SPAII VERZI N LIMITA ANSAMBLULUI URBAN


ARAD
PIESE SCRISE:
Sistemul urban de spaii verzi n cadrul PUZ- MONUMENTE PROTEJATE ARAD grdinar ef ing. Elvira
Achim, 2008

C. STUDIUL ZONELOR DE PROTECIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE NSCRISE N


LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004
PIESE SCRISE:
1. Tabel descriere zone de protecie propuse..............................................................................................104
PIESE DESENATE:
01 M

PLAN COORDONATOR LIMITE PROTECIE MONUMENTE ISTORICE NSCRISE N


LMI 2004

02 M

PLAN ZONE DE PROTECIE PROPUSE PENTRU MONUMENTE ISTORICE


NSCRISE N LMI 2004

02 M-1

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt.143.

02 M-2

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 149.

02 M-3

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 150.

02 M-5

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 152.

02 M-6

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 154.

02 M-7

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 155.

02 M-8

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 156.

02 M-9

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 157.

02 M-10

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 159.

02 M-11/12

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 160 i 161.

02 M-13

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 162.

02 M-14

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 163.

02 M-15

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 164.

02 M-16

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 165.

02 M-17

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 166.

02 M-18

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 167.

02 M-19

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 168.

02 M-20

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 169.

02 M-21

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 170.

02 M-22

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 177.

02 M-23

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 178.

02 M-24

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 179.

02 M-25

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 180.


2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

02 M-26

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 181.

02 M-27

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 182.

02 M-28

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 183.

02 M-29

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 184.

02 M-30

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 185.

02 M-31

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 186.

02 M-32

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 187.

02 M-33

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 188.

02 M-34

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 189.

02 M-35

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 190.

02 M-36/37

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 191 i 192.

02 M-38/39/40

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 193, 194 i 195

02 M-41/42

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 196 i 197.

02 M-43

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 198.

02 M-44

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 199.

02 M-45

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 200.

02 M-46

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 201.

02 M-47/48

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 202 i 203.

02 M-49

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 204.

02 M-50

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 205.

02 M-51

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 206.

02 M-52

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 207.

02 M-53

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 208.

02 M-54

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 209.

02 M-55

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 210.

02 M-56

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 211.

02 M-57

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 212.

02 M-58

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 213.

02 M-59

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 214.

02 M-60

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 215.

02 M-61

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 216.

02 M-62/63

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 217 i 218.

02 M-64

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 219.

02 M-65

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 220.

02 M-66/68

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 221 i 223.

02 M-67

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 222.

02 M-69

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 224.

02 M-70

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 225.


2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

02 M-71

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 226.

02 M-72

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 227.

02 M-73

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 228.

02 M-74/75

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 229 i 230.

02 M-76/77

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 231 i 232.

02 M-78

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 233.

02 M-79

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 234.

02 M-80

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 235.

02 M-81

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 236.

02 M-82

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 237.

02 M-83

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 238.

02 M-84

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 239.

02 M-85

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 240.

02 M-86

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 241.

02 M-87

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 242.

02 M-88

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 243.

02 M-89

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 244.

02 M-90

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 245.

02 M-91/92

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 246 i 247.

02 M-93

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 248.

02 M-94

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 249.

02 M-95

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 250.

02 M-96

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 251.

02 M-97

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 252.

02 M-98/100

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 253 i 255.

02 M-99/101

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 254 i 256.

02 M-102

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 257.

02 M-103

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 259.

02 M-104

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 260.

02 M-105

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 377.

02 M-106

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 379.

02 M108/109/110/111/112

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 381, 382, 383, 384, 385.

02 M-113

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 386.

02 M-114

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 401.

02 M-115

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 402.

02 M-116

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 403.

02 M-117

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 404.


2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

02 M-118

ZONA DE PROTECIE M.I. nr. crt. 406.

03 M

PLAN LIMITE DE PROTECIE 100 m de la limita parcelei cadastrale a


MONUMENTELOR ISTORICE NSCRISE N LMI 2004

04 M

COMPARAIE ntre LIMITE DE PROTECIE 100 m considerate de la limita parcelei


cadastrale i de la imobilele construcii ale MONUMENTELOR NSCRISE N LMI 2004

D. DATE DE EVIDEN FOND CONSTRUIT


PIESE SCRISE:
2. Tabel cartare numere potale
PIESE DESENATE:
01 DE DOMENIUL AFERENT STRZILOR; CARTARE NUMERE POTALE
02 DE CARTAREA FONDULUI CONSTRUIT; CORPURI PRINCIPALE I ANEXE

ntocmit,
arh. DANA TUDOR

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

10

proiect nr.:
faza:
beneficiar:
denumire proiect:
coninut volum:

39.027
P.U.Z.C.P.
MUNICIPIUL ARAD.
ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD
VOLUM III STUDII DE FUNDAMENTARE

A. STUDIU ISTORIC ZONAL ANSAMBLUL URBAN ARAD


I. NOT METODIC GENERAL
1. DESCRIEREA OBIECTIVELOR I LIMITELOR STUDIULUI
Prezenta documentaie se refer la Ansamblul Urban Arad- cod LMI 2004: AR-II-a-B-00477 i este iniiativa
administraiei publice locale- Primria Municipiului Arad. Conform Temei-program, elaborat de Serviciul Urbanism i
perfectat mpreun cu elaboratorul P.U.Z.C.P., obiectivele de baz sunt:
 Analiza tipologic a totalitii fondului construit existent (la data nominal a contractului) n cadrul ariei
Ansamblului Urban Arad- cod LMI 2004: AR-II-a-B-00477
 Definirea categoriilor de intervenii ce se vor realiza ulterior aprobrii prezentei documentaii P.U.Z.C.P. ca
urmare a zonificrii Ansamblului Urban Arad
 Reguli de construire specifice pentru fiecare mediu tematic, pentru fiecare element component i pentru
fiecare cvartal de construcii n parte, n conformitate cu legile, normele i normativele n vigoare.
Scopul final este:
 Obinerea primului instrument urbanistic tradiional cu referire la Ansamblul Urban Arad
 Integrarea prevederilor P.U.Z.C.P. n procesele administrative actuale i i viitoare pe termen mediu i lung
 Asigurarea controlului administraiei publice locale i a tuturor factorilor interesai n zon asupra modului de
gestionare a cadrului fizic existent n Ansamblul Urban Arad, prin conservare, construire i/sau asanare
 Constituirea unei baze reale pentru viitorului Plan Strategic al Centrului Istoric al Aradului, inndu-se cont i
de proiectul Strategia de Dezvoltare a Municipiului Arad 2007-2013/2013-2020 aprobat prin HCLM nr. 26 n
26.02.2008
innd cont de aderarea Romniei la Uniunea European, elaboratorul P.U.Z.C.P. vizeaz ca acest instrument
tradiional de planificare urbanistic s se supun i ultimelor decizii de planificare strategic european
 Strategia de la Lisabona (Agenda Lisabona)- martie 2000- sustenabilitate, inovaie, rennoire
social i economic
 Strategia de la Gothenburg- 2001- reducerea degradrii mediului i consumului de resurse din
dezvoltarea economic i social
 Programul INTERREG IV C- aprobat de Comisia European n 11 septembrie 2007- pentru
coeziunea sectorial interregional
 Carta de la Leipzig pentru Orae Europene Durabile- aprobat cu ocazia reuniunii informale a
minitrilor europeni responsabili cu dezvoltarea urban i coeziunea teritorial- Leipzig 24-25 mai 2007
 Comunicatul de pres- 2-2007 din 11 septembrie 2007 al Consiliului Arhitecilor din Europa (CAE)privind Strategia n Construcii a Comisiei Europene- calitatea arhitecturii este un element esenial
al trecutului, prezentului i viitorului oraelor europene
Prin programul european Project 3.2, prognozele pe termen mediu i lung asupra dezvoltrii Europei Unite s-au
realizat de ctre ESPON (European Spatial Planning Observation Network- entitate de cercetare nfiinat de CE

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

11

n 1997), tratnd evoluiile teritoriale diferite ale statelor membre i partenere din 2015 pn n 2030. Aceste
studii au stat la baza Conceptului European de Dezvoltare Spaial, deci i a politicilor de coeziune sectorial.
Ansamblul Urban Arad- cod LMI 2004: AR-II-a-B-00477, ca zon construit protejat, n forma actual, a fost
instituit prin Ordinul MCC nr. 2.682 / 2003 (inclusiv Lista Monumentelor Istorice)- M.O. 448/2003, modificat prin
Ordinul MCC nr. 2807 / 2003 (inclusiv Anexa nr.1- Lista Monumentelor Istorice- modificri i completri)M.O. 709/2003. Ambele Ordine ale MCC s-au emis ca urmare a prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice.
Astfel, conform Listei Monumentelor Istorice 2004- cu modificri i completri, Ansamblul Urban Arad are
urmtoarele descrieri:
Nr.
crt.
Cod LMI 2004
Denumire
Localitate
Adres
148 AR-II-a-B-00477 Ansamblul urban Arad municipiul Arad
De la culeea N a podului Traian
spre V, pe malul N al rului Mure
pn la Str. Putnei, Str. Remus, Str.
Alexici Nicola (inclusiv Piaa
Srbeasc), Str. Koglniceanu M.,
Str. Ceaikovski P. I. cu prelungirea
ei peste Str. Vrful cu Dor i
Str. Transilvanei spre NE, Str.
Eminescu Mihai, Str. Episcopiei,
Str. Caragiale I.L., Str. Sibii Dorel,
Str. Cotru Aron, Str. Balint Simion,
Str. Cobuc G. spre NV, traversarea
spre N la marginea incintei
Spitalului Municipal, Str. Ghiba Birta
Elena spre E, Bd. Doina Augustin,
Str. Mureeanu
Andrei, spre N de-a lungul Bd.
Revoluiei pn la Piaa
Drapelului, spre E Str. Brtianu I.
C., pn la malul de N al Mureului,
bucla Mureului (care nconjoar
Cetatea Aradului) n amonte, pn
la podul Cetii, spre V pe Str.
Popa Eugen pn n dreptul Str. 9
Mai, spre SV Splaiul Toth Sandor
pn la podul Traian. La S, Calea
Timiorii pn la intersecia cu Str.
tefan cel Mare i Str. Ady Endre.
Conform studiilor de fundamentare ntreprinse n cadrul elaborrii PUZCP:
 Stabilirea zonelor de protecie a imobilelor nscrise n lista monumentelor istorice 2004

ARADUL DE-A LUNGUL TIMPULUI; STUDIUL ISTORIC N LIMITA ANSAMBLULUI URBAN ARAD,
autor prof. Gheorghe LANEVSCHI, 2008Ci de comunicaie rutier existente


Ci de comunicaie pietonal existente
Spaii verzi existente
Regim de nlime construcii existente
Utilizarea imobilelor existente
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

12

Reele i instalaii edilitare existente

s-a propus modificarea limitei Ansamblului Urban Arad astfel:


Nr.
crt.
Cod LMI 2004
Denumire
Localitate
148 AR-II-a-B-00477 Ansamblul urban Arad municipiul Arad

Adres modificat PUZCP


2007-2009
De la culeea N a podului Traian
spre V, pe malul N al rului Mure
pn n spatele proprietilor
aferente frontulului estic al Cii
Andrei aguna, traversnd Str.
Mreti- Str. O.Goga- Str.
E.G.Birta-Str. I. Marieu- Str. A.
Mureanu (excluznd zonele
ocupate de locuine colective); La N
incluznd frontul proprietilor
aferente Str. A. Mureanu i cele
aferente frontului vestic al Bd.
Revoluiei, traverseaz Str. C.
Coposu i cuprinde lacul, imobilul
Lic. Sabin Drgoi, Palatul CFR i se
ntoarce spre C-lea Iuliu Maniu prin
spatele proprietilor aferente
frontului estic al Bd. Revoluiei i
traverseaz Str. A. Russo-Str. C.
Davilla, nglobnd proprietile
aferente ale frontului nordic i vestic
al str. I.C. Brtianu; La E continu
incluznd digul de-alungul albiei
majore a Rului Mure (care
nconjoar Cetatea Aradului) n
amonte, pn la podul Cetii,
nglobeaz proprieti de pe Str. R.
de la Afumai pn la colul Str.
Cezar i traverseaz Str. Infanteriei,
Rul Mure n drept cu Str.
Zdrenjanin i preia digul aferent
Splaiului T. Sandor pn la culeea
N a Podului Traian; n S cuprinde
Podul Traian i frontul de proprieti
aferente Cii Timiorii (i cel al Str.
Castanilor) pn la intersecia cu
Str. Ady Endre i proprietatea Calea
Timiorii nr. 115.

Criteriile reconsiderrii limitei Ansamblului Urban Arad sunt att de natur morfologic n situaia actual a
cadrului construit, ct i de natur istoric a evoluiei acestuia. Criteriile sunt:
Continuitatea esuturilor urbane istorice
Continuitatea cilor de comunicaie rutier i pietonal
Includerea tuturor amenajrilor istorice ce formeaz cadrul construit i natural ntr-un areal unitar
Urmrirea perspectivelor arhitecturale itinerante ca baz a unui turism urban
Conturarea nucleelor istorice cu valoare arhitectural i urbanistic valoroase
nglobarea zonelor ce au constituit nuclee de dezvoltare urban de-alungul perioadelor istorice
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

13

Limita Ansamblului Urban Arad stabilit prin PUG Mun. Arad aprobat n 1996

2. DESCRIEREA METODEI I DIRECIILOR DE CERCETARE


Studiul analitic multicriterial se bazeaz pe studiul situaiei existente a zonei Ansamblului Urban Arad din punct
de vedere:
- morfologic
- al evoluiei istorice
- al modului i posibilitilor de administrare n domeniul economic-funcional, n domeniul construciilor i
urbanismului, dinamicii demografice, social-cultural,
punndu-se accent pe:
- cele 126 de obiective- monumente, ansambluri i situri- cu valoare istoric, arhitectural, memorial,
nscriese n LMI 2004, cuprinse n Ansamblul Urban Arad reconsiderat;
- raportarea analizei la 10 perioade istorice de dezvoltare urbanistic
- evenimentele istorice ce au condus dezvoltarea urban n sensul situaiei existente
- obiectele arhitecturale i artistice ce au materializat urbanizarea aezrii Aradului n diferite etape de
dezvoltare
Cele 10 perioade istorice de referin sunt:
1. Secolul XIV-XV- perioad definit prin hri ce reprezint acea perioad
2. Secolul XVII- dup harta Cetii Vechi de la 1724
3. 1707- Aradul Vechi
4. Pn la 1838- perioad definit pe baza hrilor de la 1765 (Ruttkay) i 1838
5. Pn la 1890- perioad definit pe baza hrilor de la 1866 i 1881 (Mihly)
6. Pn la 1947- pe baza hrilor de la 1938 (harta Mun. Arad cu instituii publice i mprirea oraului) i 1947
(Planul Mun. Arad cu evoluia oraului de T. Morariu)
7. Pn la 1964- pe baza planului de la 1964 (hart militar)
8. 1964-1975-1990- pe baza planurilor 1964, 1975 (ridicare topografic reactualizat pn n 1990)
9. 1990-1996- pe baza planului extras din PUG Mun. Arad aprobat n 1996
10. 1996-2005-2013- pe baza planului extras din PUG Mun. Arad reactualizat 2005 cu reglementri urbanistice
Fiind prima documentaie de analiz istoric n ceea ce privete Ansamblul Urban Arad, n raport cu normele
metodologice actuale, direcia de cercetare a prins contur n jurul potenialului real de dezvoltare a acestui areal
protejat. Potenialul real nu poate fi identificat fr o bun cunotin asupra faptelor istorice cu privire la
problematicile ce formeaz urbanizarea Aradului. Ca orice instrument tradiional, premergtor realizrii de investiii,
prezenta documentaie PUZCP i partea sa de fundamentare poate fi preluat n studii specifice materializrii de
strategii sectoriale cu scopuri realizabile n etape de timp i interese de dezvoltare. Este evident c efectele
globalizrii n ultimul deceniu a pus accent pe diversele forme de turism (urban, de afaceri, etc.), ns nu trebuie ca
acest criteriu de utilizare a esutului istoric Arad s fie singura opiune. Din dezvoltarea Aradului ca urbe rezult c
avem de-a face cu un esut urban format din sistematizri succesive, cu o demografie complex, chiar i n stadiul
actual de dezvoltare este nc n formare. Ansamblul Urban Arad, raportat la municipiu este foarte amplu, ns
exploatat n mod natural, avnd n vedere i condiiile socio-politice prin care acesta a trecut. Criteriile actuale
europene de gestionare a unui mediu urban, n mod special cel istoric, se face dup principiul ierarhizrii importanei
acestuia, n funcie de gradul preocuprilor administraiilor pentru pstrarea identitii acestor spaii i cu adaptarea
utilizrii funcionale specifice perioadelor actuale de dezvoltare. Acest fenomen complex de devenire a spaiilor
urbane caracterizeaz i Ansamblul Urban Arad, cruia i trebuie atribuit n raport cu scara acestuia utilitatea cea
mai potrivit: asigurarea continuitii imaginii istorice de marc i integrarea acesteia societii actuale i viitoare.
Aa cum rezult i din evoluia istoric sectorial a Aradului, astzi, prin intermediul PUZCP trebuie s se obin
o zonificare clar a ceea ce ardeanul denumete Centrul istoric, cu utilizri controlate.

3. EVIDENIEREA SURSELOR DOCUMENTARE, ICONOGRAFICE, CARTOGRAFICE


SURSE DOCUMENTARE

ARADUL DE-A LUNGUL TIMPULUI; STUDIUL ISTORIC N LIMITA ANSAMBLULUI URBAN ARAD,
autor prof. Gheorghe LANEVSCHI, 2008
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

14

ce cuprinde o Bibliografie complex de studii i articole din biblioteca autorului i nu numai, precum i referiri la
arhivele din Fondul Primriei Municipiului Arad, un studiu realizat special n vederea elaborrii prezentei
documentaii PUZCP.

STUDIUL EVOLUIEI URBANISTIC-ARHITECTURALE A ORAULUI ARAD, pr.nr. 25000/1.1.3., SC


PROIECT ARAD SA, 1994

P.U.Z. ZONA CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI BUCURETI; ETAPA I/2002 ACTUALIZARE,


ANALIZ, DIAGNOZ; STUDIU ISTORIC, UAUIM Bucureti, 2002

REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL MUREULUI INFERIOR; I. JUDEUL ARAD, Complexul Muzeal


Arad, Institutul de Arheologie i Istoria Artei Cluj-Napoca, Muzeul Banatului Timioara, 1975-1998

SURSE ICONOGRAFICE
COMPLEXUL MUZEAL ARAD


DL. GYRGY CSACSIS- colecionar privat

S-a cumulat o serie important de imagini ncepnd cu sec. XVIII cu privire la Centrul istoric al Aradului.
SURSE CARTOGRAFICE
COMPLEXUL MUZEAL ARAD


COLECIA SC PROIECT ARAD SA

4. PREZENTAREA ECHIPEI DE CERCETARE DUP SPECIALITATE


Urbanism i amenajarea teritoriului: arh. DANA - CORNELIA TUDOR
arh. ELISABETA COSMA
arh. IOAN HPRIAN
teh.des. OTILIA NEAM
Studiu istoric general: Prof. GHEORGHE LANEVSCHI
Studiu sistem urban de spaii verzi: Grdinar ef ing. ELVIRA ACHIM

5. PREZENTAREA CRITIC A BIBLIOGRAFIEI GENERALE


6. PREZENTAREA STUDIILOR ANTERIOARE PE CARE SE BAZEAZ CERCETAREA
Bibliografia general i are limitele sale urmare a lipsei de informaie pentru anumite perioade, avnd n vedere
c ultima monografie a aprut n 1913, aa c perioada interbelic lipsete, iar dup 1947 nu a mai existat interes
pentru completarea acesteia. Monografia aprut n 1999, din lips de spaiu, are doar o succint prezentare
aducnd o minimal informaie despre evoluia oraului n perioada de dup 1913.
Cu toate acestea studiile de fundamentare pe care prezentul PUZCP se bazeaz cuprind o bibliografie vast
despre istoria i evoluia urbanistic-arhitectural a Aradului, iar aspectele critice formulate de autori specialiti n
domeniile istoriei i urbanismului au fcut ca aceste studii s fie selectate n problematica special a PUZCP.
Astfel, prezentarea critic a bibliografiei se rezum la opt studii realizate de autori i colective specializate n:
istorie, urbanism i arhitectur i arheologie.

ARADUL DE-A LUNGUL TIMPULUI; STUDIUL ISTORIC N LIMITA ANSAMBLULUI URBAN ARAD,
autor prof. Gheorghe LANEVSCHI, 2008

Studiul face parte integrant din prezenta documentaie PUZCP i a fost special elaborat ca studiu de
fundamentare pentru acesta.

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

15

Are puternic caracter de monografie a arealului Ansamblului Urban Arad redefinit, fr a trece dincolo de
consideraiile deductibile din sursele documentare i din vasta experien acumulat de autor.
Din descrierea contextului istoric prin care a trecut Aradul i din descrierea interveniilor realizate asupra
imobilelor terenuri i construcii se extrage filmul materializrii oraului vechi. Exist planuri succesive care s
materializeze evoluia oraului i studiul autorului este completat printr-un alt studiu de fundamentare: Evoluia
cadrului construit al Municipiului Arad. Cele 10 perioade istorice luate n considerare se bazeaz pe sursele
cartografice, iconografice, de cartofilie i fotografii de epoc i au fost selectate mpreun cu autorul.
Studiul Aradul de-a lungul timpului are o puternic susinere iconografic, imagini comparative ale diverselor
obiective. Punctele de baz ale studiului rmn: prezentarea succesiv a evenimentelor ce marcheaz istoric
Aradul, descrierea deciziilor politice, economice i sociale, descrierea figurilor marcante ale oraului i a modelelor
de administrare ale acestuia, precum i descrierea imobilelor i a sistemelor urbane de infrastructur cu marcarea
nsemntii acestora n urbanistica ardean.

STUDIUL EVOLUIEI URBANISTIC-ARHITECTURALE A ORAULUI ARAD, pr.nr. 25000/1.1.3., SC


PROIECT ARAD SA, 1994

Realizat odat cu primele reglementri n domeniul evidenei patrimoniului naional i local, studiul din 1994 este
foarte bine structurat pe capitole determinante pentru evoluia urbanistic-arhitectural a oraului Arad, evoluie
documentat din studii ale istoricilor specializai n istoria arhitecturii romneti.
Nota aparte dat de autorul studiului- arh. Emil Anghel, provine din capacitatea arhitectului de a structura i
ierarhiza problematicile specifice meseriei de urbanist. Din punct de vedere istoric, studiul se concentreaz, aa cum
anun, doar pe evenimentele relevante n dezvoltarea urbanistic, ns introducerea de criterii de delimitare a
zonelor cu valoare arhitectural-urbanistic i citirea hrilor istorice este o noutate n materie.
Datele referitoare la situaia existent din 1994 cu privire la folosina imobilelor este deja istorie, ns la vremea
respectiv concluzia studiului Cunoaterea evoluiei oraului este indispensabil proiectrii urbane pentru
cunoaterea regulilor care stau la baza cristalizrii Aradului de azi. Fr s se in cont de aceste legiti,
proiectarea urban este lipsit de ansa de a fi viabil este o concluzie foarte realist.

P.U.Z. ZONA CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI BUCURETI; ETAPA I/2002 ACTUALIZARE,


ANALIZ, DIAGNOZ; STUDIU ISTORIC, UAUIM Bucureti, 2002
Precursor al anexelor 1 i 3 din Metodologia de elaborare i coninutul-cadru al documentaiilor de urbanism
pentru zone construite protejate (PUZCP)- Ordin 562/2003- MTCT, studiul istoric pentru PUZ Zona centrului istoric
al Mun. Bucureti deine date foarte exacte cu privire la tema studiat. Analiza i diagnoza realizat sunt enunate n
spiritul obinerii de aspecte metodologice cu privire la tratarea cadrului construit n totalitatea lui: imobile construcii,
infrastructur, indici constructivi i indicatori urbanistici. Definirea identitii culturale extras din elementele incifrate
ale cadrului construit existent este elementul de noutate n raport cu documentaiile enumerate mai sus.

REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL MUREULUI INFERIOR; I. JUDEUL ARAD, Complexul Muzeal


Arad, Institutul de Arheologie i Istoria Artei Cluj-Napoca, Muzeul Banatului Timioara, 1975-1998
Din Repertoriul arheologic al Judeului Arad s-au extras date cu privire la Municipiul Arad, n special cele legate
de zona de studiu. Toate anierele arheologice au fost executate n timpul altor lucrri de construire sau descoperiri
accidentale. Nu s-a efectuat nici un studiu arheologic de anvergur n acest scop. Cu toate acestea se pot extrage
datele necesare fiecrei perioade istorice pentru Municipiul Arad.
Studiul n sine ofer date preioase pentru elaborarea PUZCP ntr-un domeniu prea puin exploatat n Romnia.

PUZ ZONA CENTRAL ARAD, Volum I- Memoriu general- Studiul actual al dezvoltrii urbanistice
(situaia existent), pr.nr. 29123/, SC PROIECT ARAD SA, 1998

Acest studiu urbanistic a fost realizat pe o parte din zona central a Municipiului Arad, ns datorit sistemului de
cartare bine pus la punct i care a urmrit toate aspectele fondului construit i al echiprii edilitare, constituie i
astzi o surs real de informaii i mod de elaborare. Din anumite considerente, la data elaborrii acestuia nu s-a
putut finaliza n propuneri urbanistice propriu-zise, ns cuprinde recomandri cu privire la obiective arhitecturale ce
se pot clasifica monumente istorice. Relaionat cu acest studiu prezenta documentaie PUZCP ce nu aduce nici o
modificare asupra obiectivelor nscrise n LMI 2004, ia n considerare obiectivele propuse n studiul din 1998 i
trateaz ansamblul ca un obiectiv clasat n sine, inclusiv fondul construit valoros.

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

16

ARAD patrimoniul cultural construit/the heritage, autor prof. Gheorghe LANEVSCHI i arh. Jnos
JJ, Editur i Tipografie BRUMAR, Timioara 2007

O ediie foarte reuit de ilustrare de obiective ce fac parte din patrimoniul construit, clasate sau nu ca
monumente istorice. Ilustraiile sunt nsoite de o mic biografie istoric a obiectivelor prezentate. Relaionat cu
PUZCP, aceast prezentare ntrete condiia fondului construit cuprins n Ansamblul Urban Arad de
interdependen n cadrul esutului urban.

CURS DE CONSTRUCIA ORAELOR, autor prof.arh. Radu LAURIAN, I.A. Ion Mincu- Catedra de
Construcia Oraelor, Ed. Tehnic, Bucureti 1956

Baz a normativelor actuale de planificare teritorial i urban, cursul de construcia oraelor al prof. arh. Radu
Laurian este actual, iar cei interesai pot i astzi s-l utilizeze. Dei ediia de fa este din 1956, cursul reflect i
modul de implementare a lucrrilor urbanistice interbelice, o perioad destul de vag n memoria colectiv a
ardenilor. PUZCP ilustreaz n cele 10 etape de evoluie a Aradului i perioada interbelic i se accentueaz faptul
c au existat planificri teritoriale ale epocii respective, ns neconcretizate conform normelor tehnice n vigoare la
acea dat- datorit nceperii celui de-al Doilea Rzboi Mondial i a crizei ulterioare acestuia.

LEXICON ILUSTRAT DE ARHITECTUR MODERN, Ed. Tehnic, Bucureti 1969- pentru


Construcia oraelor, pag. 105-113, autor Hubert Hoffmann

Este o surs universal de date prezentate n mod critic raportat la evenimente, ideologii i modaliti de
exprimare a planificrii urbane i a arhitecturii. Construcia oraelor completeaz cursul menionat anterior i
ntrete sensul normat al planificrii urbane.

II. ANALIZA EVOLUIEI I CARACTERISTICILOR TERITORIULUI STUDIAT


1. DESCRIEREA OBIECTIVELOR I LIMITELOR STUDIULUI
2. DATE ISTORICE IMPORTANTE, EVENIMENTE ISTORICE N TERITORIUL STUDIAT
a. Istoricul teritoriului studiat n raport cu localitatea n care se situeaz
Teritoriul studiat este Ansamblul Urban Arad, avnd 606,4045 ha n forma redefinit, este cel mai valoros
esut urban construit al Municipiului Arad.
Istoria acestui spaiu nseamn n fapt istoria Municipiului Arad, n calitatea de centru geometric i zona care i
astzi conine cele mai reprezentative funciuni administrative, financiare, culturale, sociale, de aprare.
Din sursele documentare rezult c arealul a ceea ce astzi reprezint Municipiul Arad a fcut parte din teritoriile
implicate n evenimentele istorice importante. De exemplu la Aradul Nou este atestat prezena legiunii romane a IVa Flavia Felix (prin descoperirile arheologice- crmizi romane tampilate cu nsemnele legiunii i fragmentele de
terra sigilata).
Conform studiului evoluiei cadrului construit Arad rezult continuitatea n timp a arealului studiat n paralel cu
ceilali poli de dezvoltare urban- dup 1707: Gai, podgoriile Aradului, Miclaca, Aradul Nou i Snicolaul Mic.
Continuitatea nu se refer doar la cadrul construit, ci i la mediul social i antropologic multietnic pe care s-a
cldit acest spaiu.
Toate sursele indic arealul actualei zone centrale ca vatra dezvoltrii oraului Arad, prin urmare primul i cel
mai important obiectiv trebuie s fie
 CONSERVAREA PATRIMONIULUI IMOBIL oferit de acest ansamblu
Istoricul prezentat n continuare urmrete evoluia Aradului din toate punctele de vedere i este
sistematizat ca un studiu ce descrie elemente ce in de cadrul fizic i de cadrul socio-politic:
b. Evoluia structurii etnice, a ocupaiilor populaiei, a caracterului funcional
c. Evoluia reglementrilor edilitare i urbanistice
d. Evoluia tramei stradale i a parcelarului
e. Evoluia fondului construit
f. Concluzii referitoare la evoluia teritoriului studiat

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

17

1) SECOLUL II-III d.C.


Aradul i are rdcinile rurale din vremuri imemoriale, acestea transpar ncepnd cu Evul
Mediu i se simt i astzi. De exemplu cartierul Aradul Nou, exceptnd centrul, are aspect de
sat.
Vechimea locuirii n perimetrul oraului actual este atestat de spturile arheologice.
Inventarele de obiecte gsite din perioadele bronzului i ale fierului arat c populaia se ocupa
cu agricultura, creterea animalelor i unele meteuguri primare. Apropierea de marea cetate
Ziridava localizat lng Pecica demonstreaz c aceste meleaguri intrau n arealul unui centru
dacic important.
Valea Mureului cunoscut din timpuri strvechi a jucat un rol important i n timpul
stpnirii romane. Dei nu a fost ocupat de romani, regiunea de la Nord de Mure era n
permanen sub influen roman. Aradul Nou, situat la Sudul Mureului, reprezenta o limit
nordic a Imperiului Roman. Pe malul sudic romanii au ridicat puncte militare de paz i
control. La Aradul Nou este atestat prezena legiunii a IV-a Flavia Felix, prin crmizile
romane tampilate cu nsemnele legiunii. De asemenea, s-au descoperit fragmente de terra
sigilata deosebite.
Mureul era o important resurs de hran, iar lunca lui mltinoas, cu multe insule i brae
secundare, oferea un cadru cu reale posibiliti de aprare. Dar Mureul reprezenta mai ales o
principal arter de transport, folosit din Antichitate. n condiiile unui sistem rudimentar de
drumuri, transportul pe ap era rentabil pe vremea romanilor. Se tie c la Apulum, care
deinea cea mai larg i divers producie de marf din Dacia, transportul pe Mure cu brcile i
cu plutele era susinut de collegium nautarum. n continuare i pe parcursul Evului Mediu,
Mureul a fost folosit drept cale de transport, fiind principalul drum al srii ctre Balcani i
Europa Central. Dar nunumai Mureul a fost un factor determinant ci i sistemul de drumuri
de uscat care converg ctre Arad.

2) SECOLUL X-XVI d.C.


n secolul al X-lea teritoriul ardean fcea parte din Voievodatul lui Glad, deci intra n aria
etnogenezei romneti.
n secolul al XI-lea Voievodatul Banatului, din care fceau parte meleagurile ardene, era
condus de Alitum, care avea o cetate puternic la Glogov (azi comuna Vladimirescu, situat la
7 km de Arad). n 1208 cetatea de pmnt de la Glogov este pomenit n Legenda Sfntului
Gerard, fiind distrus dup btlia dintre Alitum i vasal lui rzvrtit Canadius, susinut de
tefan I- regele Ungariei.
Trebuie s avem n vedere c n faa tuturor agresiunilor populaia autohton a adoptat unica
ans de supravieuire: aprarea elastic. Nu ntmpltor valea mltinoas a Mureului,
acoperit de pduri dese de stejar, era att de populat n acele vremuri. Condiiile prielnice
aprrii precum i importana Mureului folosit ca principal cale de transport au determinat
concentrarea aezrilor n lungul vii Mureului.
Tipologia aezrilor rurale de pe Valea Mureului const n grupri avnd ca nucleu case mai
concentrate n partea de jos a vii i case niruite n lungul vii. Pentru zona Aradului i n
prezent predomin dou tipuri de sate: de-alungul vii i de-alungul drumului, tipologii
specifice celor trei ri romne. Vechile case caracteristice pentru aceast zon sunt construite
din brne aezate pe bolovani i erau acoperite cu paie, trestie sau indril.

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

18

Un fenomen amplu, caracteristic ndeosebi comitatelor vestice ale rii, n Evul Mediu, este
legat de roirea satelor, nsoit de folosirea aceluiai nume cu mici modificri pentru a
desemna mai multe localiti. Satul gliseaz ctre noi vetre. Fenomenul roirii este legat i de cel
al dispariiei unor localiti, fiind explicabil pentru zona de cmpie- aflat n calea attor
nvliri, ncepnd cu cea a ttarilor n 1241.
1329 este anul atestrii prezenei unei aezri premergtoare Aradului de astzi i anume
OROD (Civitas Orodiensis). Aezarea avea prerogativele de ora regal pn la dinastia
arpadian i prea o aezare sortit unei spectaculoase dezvoltri, fapt ce nu s-a confirmat
urmare a pierderii, n secolul al XIV-lea a prerogativelor amintite, ce au fost primite de Lipova.
Totodat n evul mediu, pe locul actual al Aradului Nou se afla localitatea Apacza a crei
eparhie semnalat pe la 1332 aparinea de judeul Arad. Ocupat de turci n secolul al XVI-lea
acetia construiesc aici n a doua jumtate a secolului amintit, o cetate, zona intrnd sub
jurisdicie turc.
Pn n secolul al XVI-lea, toate documentele vorbesc doar de Orod.
ncepnd cu secolul al XVI-lea apare i denumirea de Arad, pe lng cea de Orod, ceea ce
determin interpretarea documentelor c existau dou localiti distincte.
Din aceast clip, n perioada ce a urmat, Aradul este semnalat ca o aezare cu aspect mai
mult rural, aflat n partea nord-vestic a cetii vechi, deci dezvoltat ncepnd cu perioada
stpnirii turceti.

3) SECOLUL XVII d.C.


n timpul stpnirii turceti Aradul avea aspectul unui sat i avea construcii din lemn. ntre
1660 i 1666 la Arad existau 4 preoi ortodoci. Dup cum demonstreaz dr. Gheorghe
Ciuhandru, Aradul avea biseric ortodox de pe vremea lui Matei Corvin (ca i Ineu de altfel),
localizat pe amplasamentul actualului Liceu Moise Nicoar. Este evident aadar existena
romnilor ortodoci ca populaie autohton.
Trecnd prin Arad la 1660, renumitul cltor Evlia Celebi relateaz c la porile de Nord i de
Sud ale palancii existau aezri de case cretine cu acoperiuri de stuf i scnduri, iar pe malul
Mureului existau dughene, la care se adunau mii de oameni la un renumit trg, timp de zece
zile i zece nopi. Importana trgului pentru armata turceasc a determinat Sublima Poart s-l
organizeze bianual. Existena dughenelor nseamn un comer stabil la 1660, dughenele
polariznd mulimea cu ocazia trgurilor.
Urbanizarea Aradului ncepe abia dup pacea de la Karlowitz, ncheiat ntre Imperiul
Otoman i cel Habsburgic la 1699, cnd grania ntre cele dou iperii se stabiletepe Mure. La
acest moment apare i harta 1699 ntocmit de renumitul inginer arhitect Giovanni Morando
Visconti, probabil angajat de Curtea de la Viena pentru a materializa graniele, care prezint
inuturile ardene i indic, pe Mure n dreptul a cinci coline existente i astzi n comuna
Vladimirescu (Glogov) a localitii Vechia Aradt (Orodul), iar la trecerea drumului principal
peste Mure ctre Timioara a localitii Aradt (Arad), pe locul oraului actual. Reprezentrile
Orodului i Aradului, fcute de Visconti, sunt comparabile att ca semn, ct i ca mod de
scriere- indicrile avnd rang inferior reprezentrile realizate pentru Ineu, Lipova i Timioarace erau trguri la vremea respectiv.
n Aradul de astzi nu s-a pstrat nici o cldire din secolul al XVII-lea sau mai veche, iar cele
din secolul al XVIII-lea reprezint, ntr-un numr destul de redus, martorii cei mai vechi ai
istoriei spre deosebire ca alte orae ca Timioara, Oradea, Lipova, Ineu. Acest lucru poate fi
datorat faptului c Aradul anterior secolului al XVIII-lea avea caracter predominant rural fiind
construit din lemn.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

19

Aa cum arat planul reconstruciei cetii vechi ntre 1699-1701, ntocmit la comanda
prinului Eugen de Savoia, oraul era format din dou insule: Kleine Insul Arath i Grosse
Insul Arath. Pe cele dou insule regimul de construire era diferit, fiind determinat de
considerente militare sau comerciale.
Dup btlia de la Zenta cnd prinul Eugen de Savoia i-a btut pe turci, acetia s-au
retras din cetatea de la Aradul Nou construit de turci n secolul XVI, zona intrnd n
componena Banatului. Actuala aezare Aradul Nou se nate potrivit tradiiei n 1688 cnd
prinul Eugen de Savoia reocupnd i cetatea Aradului armata i solii generalului se stabilesc
aici.

4) SECOLUL XVIII d.C.


Devenit important punct strategic, cu rol n inerea sub observaie a Timiorii ocupat de
turci i a asigurrii siguranei navigaiei pe Mure, totodat fiind aezat la singura poart mai
larg de intrare spre teritoriul Ardealului, Aradul este ridicat n anul 1702 la rang de ora
cameral.
Rangul de ora cameral ce-i confer o serie de drepturi economice ct i colonizarea srbilor
i a germanilor, ce se interpun ntre populaia autohton romn i maghiar, impulsioneaz
viaa Aradului a crui prosperitate se resimte imediat, n anii urmtori, n dezvoltarea sa
urbanistic. Oraul a fost nzestrat cu dreptul de a organiza trguri mari, inute regulat ce cte
trei ori pe an, ncepnd din 1702. Ele se ineau n zilele de srbtori ortodoxe, dup calendarul
vechi la Sfinii Petru i Pavel i la Sf. Dimitrie, practic rmas n fiin i n anii *30 ai secolului
XX. Trgurile de la Arad fceau parte din seria trgurilor din inuturile ardene, fiind cele mai
importante prin bogia i varietatea ofertei. La Arad trgurile se ineau n lunile: martie, iulie,
noiembrie. Cu toate c poziia Aradului era oarecum la periferia comitatului, aria de rspndire
a produselor comercializate n pieele oraului era mare, datorit comercianilor amblunai
greci, macedo-romni i srbi. Trgurile de vite din Arad erau n strns legtur cu interesele
romnilor din ora, acest lucru se vede din hotrrile congregaiei comitateuse de la 1750,
repetate i n 1787, prin care comunitatea romneasc din ora ncasa veniturile de pia ale
trgurilor ardene de vite.
Populaia autohton, ct i cea venit, preocupat de lrgirea spaiului de locuit pe msura
unei prosperiti ce se contura, demareaz propriile construcii fr a neglija ns construciile
administrative i religioase, precum biserica ortodox srb din actuala Pia Srbeasc sau
capela din oraul nemesc.
Kleine Insul Arath era insula fortificat a cetii, parnd pe planul din 1752- ntocmit de
cartograful militar anonim cu numele de Kleine Fortifications Insul. Zona era situat ntre
Mure i un bra al lui, disprut, numit Mureul Mic, astzi este zona Cartierului Drgani. Pe
aceast insul prdominau construciile militare. n paralel cu reconstrucia Cetii Vechi de la
1699-1701 s-au i completat construciile acesteia cu urmtorul regulament impus de
proximitatea fa de un obiectiv militar:
1- Apariia CARTIERULUI SRBESC prin colonizarea grnicerilor srbi pentru aprarea
Mureului Mic i a Retiradei Cetii pe o aezare incipient prezent i la 1707 cu numele
Civitas Thkolian (conform planului Kroly Sndor), dup numele cpeteniei srbilor.
2- Impunerea unui SPAIU NECONSTRUIT DE SIGURAN ntre cetate i noul cartier al
colonitilor srbi. Spaiul de siguran apare n toate planurile premergtoare demolrii
cetii.
3- FOLOSIREA LEMNULUI la casele din afara cetii, fapt dovedit prin consemnrile a
numeroase incendii din Cartierul Srbesc la nceputul secolului al XVIII-lea. Folosirea
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

20

obligatorie a lemnului la construciile apropiate cetilor inea de strategia militar


ntlnit i la alte ceti de margine ca Oradea sau Caransebe. Aceast interdicie nu
era valabil i pentru construciile de biserici sau a casei cpeteniei- ce au fost amplasate
n zona cea mai ndeprtat de cetate pe direcia Nord-Vest.
Locuit de srbi pn la jumtatea secolului al XVIII-lea oraul srbesc avea trei piee i 11 strzi,
totaliznd un numr de 157 de case nconjurate de grdini.

Grosse Insul Arath era denumit terenul cuprins ntre braul Mureul Mic, perpendicular pe
actuala strad Tribunul Dobre, bra paralel cu actuala Pia Avram Iancu i care continua pe
actuala str. Gh. Bariiu- n Sud- i partea nordic a actualiei Piee a Primriei. n acest spaiu era
un alt regim de construire. Planul Aradului ntocmit de generalul Kroly Sndor prezint la
Estul Insulei cartierul Tyukovez Civitas cu reprezentarea bisericii ortodoxe Sfntul Ioan
Boteztorul de locul actualului Liceu Moise Nicoar, centru vechii tradiii ortodoxe, cartier
respectat i de episcopul srb care i-a fixat aici reedina, ntre romni, preferndu-l noului
cartier srbesc. Acest cartier devine vecin cartierului colonitilor germani, n care este treptat
nglobat. Zona cartierului colonitilot germani Civitas Germanica este delimitat la VEst de
un an fortificat traversat de 3 poduri- ce va disprea la mijlocul secolului al XVIII-lea. Civitas
Germanica era traversat de drumul principal. Casele colonitilor germani au nceput s se
ridice nainte de 1707. Primele case erau grupate formnd fronturile actualei Piee Avram Iancu,
nucleu comercial i politic al oraului. Se mai pstreaz i astzi CASE DIN CRMID parter
i etaj la numerele 14 i 15, pe latura de Vest a pieei. Piaa a fost permanent centrul vadului
comercial al oraului, nu numai n secolul al XVIII-lea, ci pn la sfritul perioadei interbelice a
secolului XX.
Totodat planul din 1752- ntocmit de cartograful militar anonim ne d prima mprire pe
zone a oraului, 5 pri indicate cu litere de tipar:
A i B- Cetatea i Retirada
C- Die Taitzen stadt (Cartierul Srbesc)
D- Die Deutche stadt (Cartierul German), inclusiv Aradul Nou
E- Wallachay (Prile Romneti)
Cea mai mare ntindere o are Wallachay i cuprindea ntr-un arc celelalte cartiere, ocupnd
jumtate din suprafaa oraului. Wallachay reprezint ceea ce a mai rmas din Aradul secolului
al XVII-lea.
Din pcate, debutul promitor ce se contura este stopat de rscoala curuilor a crei
desfurare are repercusiuni i asupra Aradului, unde nu numai c nu se mai construiete dar
se ajunge s se distrug i ceea ce exist.
Era urmarea fireasc a ocuprii oraului nemesc la 10 iulie 1707 de ctre trupele lui Kroly
Sndor ce vin dinspre Gyula, trupe ce ncep apoi bombardarea cetii vechi i a oraului
srbesc pe care-l ocup n noaptea de 16 iulie.
Rmas pe mna curuilor n urma retragerii grzilor n cetate, oraul este supus distrugerilor
n timp ce cetatea este supus, n zilele urmtoare, unui tir continuu.
Incendiile care au izbucnit n diferite coluri ale oraului au mistuit o mare parte din case,
majoritatea din lemn, afectate fiind i construciile din crmid. Este cazul capelei din oraul
nemesc i a bisericii ortodoxe romne din aezarea romneasc, biseric ce fusese ridicat la
rang de catedral la 1706 de ctre episcopul Isaia Diaconovici i a crei amplasare era pe locul
actualului colegiu Moise Nicoar.
Retragerea curuilor a lsat oraul n ruin cu o populaie redus i n continu scdere n
perioada 1708-1710, efect a marii epidemii de pest ce a bntuit oraul n anii amintii.

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

21

Cu tot spaiul creat de incendiu despre o refacere a oraului se poate vorbi abia n deceniile
urmtoare.
Cu toate impedimentele cauzate de pacea de la Pasarowitz, cnd cetatea i pierde statutul de
cetate de grani, n ora se simte suflul refacerii a crui nceput este marcat printre altele de
construirea n anul 1710 din material mai bun, pe locul unde azi se nal magazinul Aradul (str.
Lucian Blaga col cu B-dul Revoluiei), a unei noi biserici minorite care dei joas i mic pentru
un ora n dezvoltare i ndeplinea menirea iar n anul 1725 pe cheltuiala printelui Kamill,
bisericii i se adaug un turn de opt stnjeni i se reconstruiete capela ce arsese.
Aradul primei jumti a secolului al XVIII-lea, cu aspectul su rural n curs de urbanizare,
este urmarea promisiunilor fcute ardenilor n anul 1725 de mpratul Karol al VI-lea, alias
Karol al III- lea rege al Ungariei, de ridicare a aezrii la rang de ora liber i a redrii tuturor
drepturilor pe care le-a avut oraul dar le-a pierdut n timpul dinastiei arpadiene.
Promisiunile fcute n anul 1725 constituiau rsplata pe care mpratul voia s le-o acorde
locuitorilor oraului pentru credina, fermitatea i rezistena de care au dat dovad n perioada
anterioar.
O noutate a prezentului studiu este descoperirea literei D fixat pe ceea ce astzi numim
Aradul Nou, confirmndu-se clar c i acest teritoriu era parte din arealul Aradului sau cel
puin considerat ca unitate etnic aparintoare de Arad. La 1660 Evlia Celebi descria prezena
satului romnesc Schela sau Skla, peste care generalul Mercy colonizeaz, ntre anii 17201722, lotaringieni i alsacieni ce vor boteza localitatea Uj Arad (Aradul Nou). Dezvoltarea
considerabil a noii localiti l determin, n perioada urmtoare, pe generalul Engelshofen s
construiasc aici o cazarm pentru cavaleria i infanteria imperial fapt ce d impuls localitii,
printre construciile fcute atunci numrndu-se i actuala cas parohial construit n 1725,
aflat pe Calea Timiorii nr. 33. Dar ca i n Arad i n Aradul Nou pesta din anii 1738-1740 face
ravagii iar din 1751 localitatea trece sub autoritatea erariului Lipova.
Urmnd, am putea spune, un anumit plan de sistematizare, noile construcii concentrndu-se
n jurul edificiilor religioase precum: biserica ortodox romn, biserica minorit i biserica
ortodox srb, fac ca Aradul s prezinte la finele primei jumti a secolului al XVIII-lea un
nceput de aezare urban, dup cum se vede din mai multe planuri executate ntre anii 17521753, inclusiv cel al inginerului militar cezaro criesc Suly din 1752.
Suly prezint oraul de cmpie Arad ca o aezare nconjurat de o pdure deas, aezare a
crei teritoriu mpreun cu cetatea veche este mprit n patru pri i anume:
- cetatea veche
- retirade (zona de refugiu)
- oraul srbesc
- oraul nemesc (Aradul nalt)
populaia autohton ncadrndu-se sau fiind inclus n aceste orae.
Tot n 1752, cartograful Emerik Ruttkay ntocmete un plan explicativ pentru Aradul Vechi
(Oppidum Vetero Aradiense), Aradul Nou (Oppidum Neo-Aradiense) i cu mprirea
oraului pe zone intramuros i extramuros cu etniile ce le caracterizau: cetatea, retirada, oraul
srbesc, oraul german, precum i funciunile bisericeti de care aceste orae aparineau (notate
cu litere mici).
Teritoriul din jurul Aradului Vechi i Aradului Nou este demarcat de o limit circular,
astfel:
- n NV- rezerv de teren pentru raiuni defensive i terenul predat Bujacului
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

22

- n NE- este notat partea din teren predat Zimandului


- n E- apare aezarea Miclaca cu partea din teren ce-i aparinea
- n S- parte din Banatul de Timioara
Aradul Nou este trecut cu funciunea militar i are notat o cazarm pe actuala Str. Adam
Muller Guttenberg.
Harta mai conine notaii i pentru drumurile principale de intrare/ieire din ora, precum i
a principalelor cursuri de ap, printre care actualul canal iganca, socotit hotarul ntre Reagtul
Ungariei i Banatul de Timioara. Cursul Rului Mure i actuala iganca formeaz o insul
n parte aluvionar, n parte acoperit de pduri dense.
Modul de redactare a parcelelor i a caselor este specific german, fr a delimita parcelele
ntre ele.
Strzile principale, de referin, sunt urmtoarele:
- n Nn continuarea pieei din oraul german, drumul se bifurc n Vest cu Vila
Vilgosvriensis i Via Radnaensis, iar n Nord cu Via Pcskaensis i Via Szent Annaensis.
1755 este datat urmtorul plan ce-l relua pe cel al lui Suly de data aceasta elaborat de ctre
Emerik Ruttkay, gospodria lui Tekelya Sava apare singular n actuala strad ce-i poart
numele, din apropierea bisericii ortodoxe srbe.
Tot n acest plan se remarc un nucleu compact realizat de actuala strad Tribunul AxenteGrigore Alexandrescu-Preparandiei-Cozia, nucleu n care casele sunt aliniate, aezate una lng
alta, constituind un front compact la captul unor parcele lungi i nguste (parcelare de ev
mediu), fr grdini. Stinghere relicve ale unui Arad nc puin cunoscut, cldirile, cu faade
nguste, cu acoperiuri povrnite, constituie tot ce s-a mai pstrat din Aradul medieval.
Zona, folosit exclusiv pentru locuine, are regim de construcie parter pe pivni i conform
parcelrii perceptibile n elevaie sunt aezate i pivniele care impresioneaz prin amploarea i
complexa distribuie a spaiilor acoperite cu boli n leagn i boli cu penetraii ce nu depesc
secolul al XVIII-lea dar pot fi tot att de bine executate i n secolele anterioare. Aceast formul
de exploatare maxim a frontului strzii este specific vadurilor comerciale majore ale oraelor
medievale.
Din acelai plan a lui Suly reluat de Ruttkay constatm c oraul german se nvecin la sud cu
oraul srbesc, la nord se extinde pn la actuala Pia a Primriei, la est se ntindea pn la
Mure incluznd i aezarea romneasc iar n vest avea ca limit actuala strad Andrei aguna,
totaliznd un numr de 21 de strzi i 3 piee.
Dac promisiunile din 1725 au constituit stimulul dezvoltrii oraului din prima jumtate a
secolului al XVIII-lea, dezvoltare reflectat de planul lui Suly i apoi a lui Ruttkay, ceea ce
caracterizeaz situaia urbanistic a Aradului n cea de-a dou jumtate a secolului al XVIII-lea
este stagnarea.
Cauza stoprii este pe de o parte zvonul mutrii Aradului n pusta Zimandului, zvon ce
prinde contur dup anul 1747, la care se adaug ordinul dat de conducerea armatei din Viena n
anul 1750 i 1751 de a nu se mai construi n incinta cetuii vechi care continua s adposteasc
doar biserica franciscan, casa paznicului, casa comandantului cetii, magazia i dou case
nconjurate cu gard amplasate n fa, n timp ce n retirade se menin doar cele dou case
numite grg haz una fiind locuina soldailor, n timp ce a doua adpostea locuina ofierilor
i nchisoarea.
La cele dou motive ale stagnrii dezvoltrii oraului se adaug i al treilea i anume:
anularea la jumtatea secolului al XVIII-lea de ctre imperiali a drepturilor de care se bucurau
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

23

grnicerii srbi fapt ce determin pe o mare parte din ei s prseasc Aradul plecnd spre
Rusia.
Msurile luate de imperiali pe de o parte i zvonul mutrii ce se accentueaz, a declanat
nemulumirea populaiei a cror plngeri asalteaz curtea de la Viena ce rmne insensibil.
Nemulumirile populaiei au atins paroxismul la 13 aprilie 1758 cnd efului bisericii minorite
i se aduce la cunotin, de ctre curtea de la Viena, c se accept terminarea construirii bisericii
i a consistoriului minorit din Arad cu condiia ca n caz de necesitate s fie demolate pe
cheltuial proprie.
La amintitele nemulumiri se mai adaug una n anul 1763, an al nceperii construirii noii
ceti n bucla Mureului, cetate existent i azi, moment n care se aplic o tax n vederea
mutrii Aradului n pusta Zimandului, tax ce urma s fie pltit de toi locuitorii judeului.
Nemulumirile ardenilor ct i a locuitorilor judeului inndu-se lan, l determin pe Iosif
al II-lea s fac mai multe vizite la Arad, vizite urmate de fiecare dat de cte o concesie.
Prezentat la 1765 de cartograful Emerik Ruttkay, att Aradul, ct i Aradul Nou sunt amplu
dezvoltate nspre Vest, iar Miclaca nspre Nord i Est. Planul se refer la prezena ambelor
ceti. Se observ i modificri ale cursului Rului Mure n jurul Cetii Noi. De-asemenea
braul Mureului este canalizat rezultnd Canalul iganca de astzi. La fel se ntmpl parial i
cu Mureul Mic, n zona actualei strzi Gheorghe Lazr pn n zona actualului Stadion Gloria.
Se pot observa i alte canale aprute n jurul Miclcii, de unde rezult clar c lucrrile
hidrotehnice n jurul Mureului erau o prioritate, n parte datorit construirii Cetii Noi i a
obine ct mai mult teren de construire, dar i pentru a dirija apele din inundaii.
Planul este structurat pe parcele bine definite i marcheaz construciile din acea vreme. Dup
mrimea acestora i modul de aranjare se poate interpreta tipul i vechimea esuturilor urbane.
Astfel, lng esuturile de factur prestabilit, cu alinaimente stradale din anii anteriori acestei
dezvoltri, se pot citi adugirile necontrolate ce s-au realizat probabil n timpul anilor de
interdicie de construire n cetatea veche.
O copie dup planul lui Ruttkay de la 1765 detaliaz oraul Arad de la acea vreme, i se adaug
edificiile reprezentative: Primria, sediul prefecturii, Biserica Srbeasc, Bisericile Ortodoxe, dar
i cazarmele, de pozite de sare i funciunile de producie local: o iglrie n zona de NV. Astfel
prezentat, oraul capt profunzime.
Aradul Nou
Pentru a atrage coloniti germani (vabii) autoritatea local construiete 42 de case noi ca n
1766 numrul de case s creasc cu nc 82 de numere, case ce au fost populate de vabi.
Aezare sistematizat, desfurat n stnga i dreapta actualei strzi, Calea Timiorii, ce
fcea legtura ntre Arad i Timioara, Aradul Nou se dezvolt n continuare.
Urmare a vizitei lui Iosif al II-lea la Arad n luna mai 1768, a fost luat hotrrea consiliului
orenesc de a repara i mri primria existent.
Lucrrile au demarat n anul 1769, fiind ncredinate meterului zidar Kuschel Bauriu i
meterului dulgher Sally Marton i s-au terminat n anul 1770, rezultnd un frumos edificiu
baroc P+1 amplasat n oraul nemesc, n actuala Pia Avram Iancu, pia care se profila ca
viitor centru al Aradului, aflat ntr-o continu extindere spre nord-vest de Mure.
Urmtoarele vizite ale lui Iosif al II-lea din anul 1773, an al nceperii demolrilor n cetate i
cea din anul 1775, aduc ardenilor sperane i decepii n funcie de hotrrile luate, hotrri
adesea contradictorii.

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

24

Astfel, la 22 mai 1775, se interzice din nou refacerea conventului i a colii iar la 31 mai a venit
ordinul potrivit cruia nimeni nu are dreptul s construiasc pe teritoriul Aradului, ci doar n
afara lui i doar n locul desemnat de comandantul mprtesc.
Planul de la 1774 arat situaia Cetii Vechi n urma demolrilor ncepute n 1773. Retirada
i pstreaz funciunea, atta timp ct Cetatea Nou se afla nc n construcie, dup un alt plan
de raport din decembrie 1774. Totodat Cetatea Veche prezint o regularizare a fronturilor de
acse n partea de Est, pstrndu-se o strad principal nspre zona de Retirade. n centrul cetii
se pstreaz casa comandantului, iar n Nord s-a accentuat drumul de legtur cu Aradul civil.
n Sud, drumul spre Aradul Nou nu are o dimensiune la fel de generoas.
Planul de raport din decembrie 1774, privind Cetatea Nou, ne prezint stadiul fizic al
lucrrilor demarate la cetate, dar n special relaia acesteia cu oraul. Legtura se realiza cu 2
poduri: unul n zona Retirade din Cetatea Veche (n Vest) i coliniar cu acesta un pud nspre
localitatea Miclaca (n Est). Deasemenea trebuie menionat i faptul c braul Mureului descris
anterior n zona actualei strzi Horea a disprut, probabil n intenia de a remodela cursul
Rului i de a face loc dezvoltrii Cetii Noi i a oraului.
n Arad, pe la 1774 erau 575 proprietari de case romni, 162 germani i 143 srbi.
Anul 1776 este anul n care ardenii pierd orice speran n strdania lor de-a pstra oraul pe
vechiul loc, urmare a hotrrii mprtesei Maria Tereza de a muta Aradul n pusta Zimandului
i-a demarrii tratativelor dintre imperiali i familia Bohu, n vederea obinerii de la acetia a
amintitei puste, aflat n proprietatea lor.
n paralel cu tratativele se desfoar i demersurile n vederea stabilirii despgubirilor ce
urmau s fie acordate locuitorilor Aradului pentru casele ce la aveau n proprietate i urmau s
fie demolate, tratative ce erau aprinse i creatoare de tensiuni.
Situaia s-a nrutit i mai mult dup 11 iunie 1778, cnd n ora au sosit 9 soldai narmai,
nsoii de 4 cpitani ce aveau ordinul s demoleze casele construite n a doua jumtate a
secolului al XVIII-lea, fr a avea aprobarea lui Gal, consilier al curii de apel, fapt ce-a dus la
numeroase ciocniri cu populaia.
ntiinarea familiei Bohu, la 12 decembrie 1778, c primete n schimbul pustei Zimandului
localitile Gala i iria, precum i asigurrile date de mprteas c n momentul reconstruirii
n pusta Zimandului a noului ora Arad, acesta va intra n rndul oraelor libere regeti, nu
reduc tensiunile, din contr se accentueaz.
Drept urmare, comisarul regal, grof Zichy Ferencz organizeaz n ultimele sptmni ale
anului 1778, ct i n cursul anului 1779 ntruniri cu populaia oraului n cadrul crora fcnd
oferte favorabile sper s-i determine pe acetia s renune la ideea rmnerii pe loc a Aradului.
Strdaniile sale au fost ns zadarnice.
Planul de raport din 1779 asupra stadiului construciei Cetii Noi trateaz n mod explicit
schimbarea cursului Rului Mure i a necesitii realizrii de ndiguiri din zona Miclcii pn
n sudul Retiradei Cetii Vechi. Digurile de pmnt se realizau de-alungul malurilor pe albia
minor de la acea perioad. Efectul prognozat atunci era adncirea nivelului Mureului n
zonele de curent maxim i rezultatul final fiind albia major de astzi. Din explicaiile planului,
lucrrile de ndiguire au rezultat prin crearea de epiuri n puncte strategice pentru a se putea
lucra sector dup sector. Un alt rezultat era obinerea de teren nou n Nordul oraului Arad,
prefigurat n harta de la 1780. Noua aezare este prezentat suprapus unor brae ale Mureului,
prelund traseele majore ale Vila Vilgosvriensis i Via Radnaensis. Concluzia acestui plan
coroborat cu informaiile din planurile ntocmite de Ruttkay ntre 1752-1765, rezult c polul
actualei Piee Podgoria a fost vizat pentru dezvoltarea Aradului, fiind dintotdeauna un pol de
intersecie major ntre principalele drumuri de intrare/ieire din Arad.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

25

Vestea morii mprtesei Maria Tereza readuce sperana n sufletul ardenilor care imediat
dup urcarea pe tron a lui Iosif al II-lea, la 29 noiembrie 1780, pornesc demersurile n vederea
rmnerii pe loc a Aradului.
Contient de ngrijorarea de pn atunci a locuitorilor Aradului n legtur cu mutarea
oraului i sturndu-se n acelai timp de nemulumirile acestora, manifestate prin petiii i
solii, Iosif al II-lea hotrte, la ntrunirea din 1781, c Aradul rmne pe loc scriind cu propria
mn Von bersetzug dieser sadtsolle von jetzo nichtgedacht verderi, adic s nu se mai
gndeasc de acum ncolo la mutarea Aradului.
Acest lucru, adus la cunotin ardenilor la 14 ianuarie 1781, le ia o mare piatr de pe inim.
Aradul Nou
La 1781 zona este donat lui Etvenesi Lovsz Zsigmond, motenit de Lovsz Jozsef, apoi
Lovsz Imre i Amalia cstorit cu contele Zselenski Laszlo a cror fiic Matilde prin cstoria
cu baronul Nopcea Elek o primete ca dot, fiind cea mai mare moie din zon, avnd i castel,
ce fusese construit ntre timp, castel aflat pe actuala strad Calea Timiorii nr. 29-31, n prezent fiind
sediul Grupului colar Forestier.

Contieni c nu vor fi obligai de acum ncolo s-i demoleze vechile case i s prseasc
oraul prinilor i strbunilor lor, ardenii i-au mulumit mpratului Iosif al II-lea pentru
hotrrea sa milostiv i s-au pus pe treaba n domeniul construciilor.
Dup memorabila hotrre a rmnerii pe loc a Aradului se mai aduce la cunotin
ardenilor, n luna mai a anului 1783, n cadrul consiliului local, prin intermediul grofului Palfy ,
c cei ce vor s construiasc din material bun vor primi aprobri indiferent de confesiune i vor
fi scutii de taxe pe urmtorii 50 de ani.
Declaraiile mpratului i elaborarea hotrrilor au linitit pe ardeni care, contrar
restriciilor din perioada celei de a doua jumti a secolului al XVIII-lea, au construit pe proprie
rspundere, fapt rezultat din conscripia din anul 1783, ce semnaleaz prezena a 84 de ulie.
Aradul Nou
Tot n aceast perioad i anume la 1783 Etvenesi Lovsz Zigmond pune bazele fabricii de
bere, cea mai veche fabric de bere din Arad i mprejurimi ce producea bere i mal, fabric ce
se afl pe actuala strad Calea Timiorii nr. 30-32
La 18 aprilie 1783 Aradul Nou primete dreptul de-a ine pe lng trg anual i trg
sptmnal drept ce-a fost rennoit la 11 septembrie 1829.
Impresionantul numr de strzi este urmarea extinderii oraului spre nord, vest i sud n
perioada de dup 1752, cu toate restriciile existente.
Spaiul utilizat este cel rezultat din demolarea vechii ceti, precum i teritoriul aproape liber
pn la Piaa Drapelului fosta Podgoria.
Dei cu case rare, noile strzi aprute pe lng cele din planul lui Suly i Ruttkay, din 1752 i
1755, se ntindeau ntre actualul bulevard al Revoluiei, ce lega Banatul de Ungaria, i Mure.
Spaiul construibil se extinde i datorit ordinului lui Iosif al II-lea din 1781, potrivit cruia
cimitirele au fost scoase n afara perimetrului locuibil al oraelor din imperiu.
Ordinul a dus la nchiderea n Arad a vechilor cimitire i anume: cimitirul ortodox romn din
actuala zon Episcopiei, Deseanu, Cicio Pop i din jurul bisericii, cimitirul ortodox srbesc, din
jurul bisericii ortodoxe srbe i cel catolic aflat la vest de actuala Pia Avram Iancu i

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

26

deschiderea unui cimitir comun n actualul cartier al funcionarilor, delimitat de strzile Banu
Mrcine, Calea Victoriei, Ioan Moldovan i Voluntarilor.
Dup anul 1781 numrul construciilor crete, fapt rezultat dintr-un plan ntocmit n anul
1797 de inginerul hotarnic Ioan Salix, plan n care apare fosta Pia a Petelui azi Piaa Heim
Domokos (Forum Venalicum Piscium) ce nu era n conscripia din anul 1783. Aflat n
vecintatea strzii Tribunul Axente unde pulsa inima vieii comerciale a Aradului secolului al
XVIII-lea, aceast pia bine nchegat la acea dat era urmarea cerinei impetuoase de noi
vaduri comerciale pentru oraul aflat n plin dezvoltare.
Sfritul de secol XVIII semnaleaz n viaa oraului prezena evreilor care, n ultimele
decenii ale secolului se constituie ntr-o comunitate puternic care i face simit prezena n
viaa economic.
Puini la numr n prima jumtate a secolului al XVIII-lea, semnalai n a doua jumtate a
secolului al XVIII-lea n jurul centrului vechi al Aradului, n zona dezafectat a cetii i n
oraul srbesc prsit n numr mare de srbi, ei i construiesc case, o sinagog din lemn i pun
bazele unui spital.
La sfritul secolului al XVIII-lea Aradul avea cristalizat spaiul urban central, dar i intenii
de dezvoltare.

5) SECOLUL XIX d.C.


Efervescena resimit n domeniul construciilor la sfrit de secol XVIII nceput de secol
XIX, determin notabilitile Aradului s anune necesitatea elaborrii unui plan de
sistematizare pentru a mpiedica o dezvoltare haotic a oraului.
ncredinndu-se inginerului Reiner Iosif elaborarea planului de sistematizare, acesta
stabilete ca noul centru al oraului s fie n Piaa Drapelului (fosta Podgoria) din zilele noastre.
Planul lui Reiner Iosif nu se aplic ca urmare a interdiciei impuse de cei din cetatea nou a
Aradului care din motive de siguran nu ngduie construirea n jurul cetii pe o raz de 1.896
de metri, cernd totodat demolarea a ceea ce a fost construit n aceast zon.
Dei cererea celor din cetate constituie o frn n domeniul dezvoltrii urbanistice s-au gsit
persoane care pe propriul risc au ridicat n zona interzis edificii, unele de a dreptul
impuntoare, att pentru uz personal ct i de importan obteasc.
n 1812 ia fiin Preparandia, iar n 1817 este inaugurat Teatrul Vechi, cel mai vechi tatru de
piatr din ar
Vizita la Arad a mpratului Ferdinand la 10 mai 1818 a nsemnat o mare uurare pentru
muli ali ardeni ce-au construit n zona interzis, ca urmare a faptului c mpratul a hotrt
reducerea zonei de siguran din jurul cetii la 400-500 de metri.
nmulirea edificiilor construite n urma reducerii perimetrului de siguran determin
conducerea oraului s solicite din nou planuri de sistematizare.
Elaborat n anul 1828 de inginerul Pikuleyi Ludovic noul plan de sistematizare nu ine cont
de planul elaborat de Reiner Iosif i stabilete centrul oraului, spre care duc toate drumurile n
actuala Pia Avram Iancu, a crui contur se profila tot mai bine avnd edificii P+1 pe msura
oraului nceputului de secol.
La 1 mai 1833 ia fiin Conservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde (Conservatorul
asociaiei iubitorilor de muzic).
n anul 1834 Aradul este ridicat la rang de ora liber regesc ce aduce un suflu nou,
prerogativele acordate constituind un imbold pentru ardeni.

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

27

Efectele nu se las ateptate n domeniul construciilor, a cror numr crete considerabil,


schimbnd aspectul oraului urmare a deschiderii de strzi i a transformrii i construirii de
noi edificii.
Planul de la 1837 cu Cetatea Nou i Planul din 16 mai 1838 ne prezint lucrrile de
alimentare cu ap a Cetii Noi. Totodat la 1838 se ilustreaz clar un concept de sistematizare:
- intenia sistematizrii viitorului cartier Prneava n forma de astzi, ncepnd cu Calea
Andrei aguna
- intenia de dezvoltare a Aradului Nou cu o cale principal (actuala str. Constituiei) n
Sudul Cii Andrei aguna
- continuarea dezvoltrii Aradului n Nord, de-o parte i de alta a actualului Bd.
Revoluiei pn la Piaa Podgoria i str. Banul Mrcine.
- densificarea fronturilor de construcii de pe actuala Cale Aurel Vlaicu, fr a se pierde
funciunea pricipal de Podgoria Aradului cu menionarea zonei ega i Poltura i
accentuarea relaiei ntre ora i aezarea Gai
- n locul vechii Retirade s-a consemnat pstrarea unui loc special de exerciii militare
(Exerzier Platz)
- apare accentuat actuala str. Cetii ca legtur ntre Arad- Cetatea Nou- Aradul Nou,
fiind aqmplasat pe digul de pmnt constituit n sec. XVIII.
- Podul peste Mure pe lng cetate este singura legtur ntre Arad i Aradul Nou
- ntre zona pieei Podgoria i satul Miclaca s-a exploatat vechiul drum Vila
Vilgosvriensis i Via Radnaensis cu un aliniament scurt de imobile i un pode peste un
bra al Mureului.
Foarte important este o corect interpretare a acestui plan n sensul gndirii contextuale ale
acelor vremuri: Aradul- ora regal este luat n considerare ca pol de dezvoltare pentru satele din
jurul su, influena sa zonal cptnd proporii. Aradul Nou ncearc a fi dirijat prin intenii de
dezvoltare nspre Prneava cu ax direct prin str. Andrei aguna la actuala Pia a Grii.
Construirea i darea n folosin n anul 1858 a grii deschide perspectiva deplasrii
antierelor de construcie din partea de sud a oraului spre nord la construcia amintit
adugndu-se multe altele ce marcau nceputul unei revigorri n domeniu care cunoscuse o
stagnare cauzat de motivele expuse.
Cu toate planurile de dezvoltare a unui nou traseu paralel cu vechiul centru, axa Piaa
Avram Iancu- Piaa Podgoriei, cu un centru nou n zona Grii, Aradul Nou nu capt forma de
legtur preconizat las 1838, doar cartierul Prneava se dezvolt.
n 1841 baronul Forray Andras ordoneaz demolarea casei trigesimale pentru a deschide o
nou strad i anume actuala strad Meianu.
Acelai Foray Andras l-a angajat pe inginerul Andra pentru ca acesta s elaboreze planurile
caselor ce urmau s fie construite pe amintita strad a crei pietruire a fost solicitat
notabilitilor de ctre baron.
Promitorul debut n dezvoltarea urbanistic a Aradului primei jumti a secolului al XIXlea este stopat ns de factori naturali, politici i economici.
Factorii naturali sunt inundaiile a crui punct culminant l-au avut cele din 1844 cnd un
numr de 636 de case au fost transformate n ruin iar 100 de case au fost afectate.
Factorii politici sunt reprezentai prin distrugerile provocate att n actuala Pia Avram
Iancu ct i pe actualul bulevard al Revoluiei de bombardamentele i luptele de strad din
timpul anului revoluionar 1848-1849 n timp ce factorii economici sunt urmarea crahului
bursei de la Viena ce a afectat muli ardeni.
Aceti trei factori semnalai au fost cauza stoprii pentru o perioad de timp a construciilor.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

28

Cu toat situaia semnalat n scurta perioad de timp dintre inundaiile din 1844 i revoluia
din 1848 i anume n 1847 se construiete biserica reformat a crei piatr de temelie a fost pus
de baroana Banfy Polixena.
Inundaiile i bombardarea oraului n timpul luptelor din 1848-1849 au creat n ora
numeroase spaii noi la care se adaug spaiile n urma demolrii unor edificii cu parter i parter
cu un etaj dnd posibilitatea construirii unor edificii ce vor schimba aspectul oraului pe
parcursul celei de-a doua jumtate a secolului al XIX-lea i nceputul celui urmtor.
nfiarea de ora ngrijit a Aradului cu a sa urbanistic promitoare din prima jumtate a
secolului al XIX-lea rezult din nsemnri, cum este i cea din 1846 cnd un cltor scria
urmtoarele: Aradul e cel mai frumos ora, strzi frumos aranjate n majoritate pietruite,
comer vioi, un dute-vino continuu pe strzi, numeroase prvlii dau aliura unui ora mare.
Acest aspect se va schimba mult n bine spre finele secolului al XIX-lea i nceput de secol XX.
Aradul primei jumti a secolului al XIX-lea se prezint ca un important ora centru
comercial, meteugresc i nu n ultimul rnd cultural. Tot n 1846 la Arad concerteaz Liszt,
iar n 1847 Johann Strauss.
ntre 1844 i 1860 Aradul a intrat ntr-o perioad de reconstrucie. Sunt realizate sedii ale
administraiei locale, locuine, coli, teatrul, prvlii, biserici, amplasate de regul n lungul
actualului Bd. Revoluiei de la Piaa Avram Iancu la Piaa Primriei i strzile adiacente lui,
precum actualele strzi Dragalina i Decebal, precum i n partea nord-vestic a oraului.

n Sudul Aradului semnalm construirea n anul 1854 n zona actualei strzi Mucius
Scaevola a fabricii de vopsele, vopsitorie i curtorie a lui Mller i Fiul. La 1860 n aceeai
zon chiar pe malul Mureului, n stnga strzii Mucius Scaevola se construiete fabrica de gaz
de iluminat, ce va fi demolat la sfritul perioadei interbelice
Creterea numeric a populaiei ortodoxe romne din Arad fcnd nencptoare catedrala
existent care fusese mrit n 1814, l determin pe episcopul Ivascovics Procopiu s ordone
demolarea ei n anul 1861 i construirea noii catedrale, nlat dup planurile arhitectului
ardean Czigler Antoniu. Amplasat n actuala pia a Catedralei noul edificiu a fost dat n
folosin n anul 1863.
Tot n timpul episcopului Ivascovics P. se construiete i sediul noii episcopii, aflat pe actuala
strad a Episcopiei.
Planul de la 1866 de ncadrare a Aradului n zona sa de influen prezint:
- Cetatea Nou terminat
- Modificarea cursului Mureului ncheiat
- Cartierul Prneava ridicat
- Aradul Nou dezvoltat n axa actual- nspre Piaa Avram Iancu i nspre Timioara
- Dezvoltarea Snnicolaului Mic
- Dispariia tuturor braelor Mureului, n afar de Mureul Mort.
La 1866 zona Aradului, inclusiv Aradul Nou trece printr-o epidemie de holer.
Creterea populaiei oraului ajuns n 1868 la 32.725 locuitori, face s creasc i numrul
edificiilor. Dup epidemia de holer din 1866, creterea populaiei nu s-a realizat numai din
spor natural, ci i prin spor migrator, Aradul fiind un important centru industrial, comercial,
dar i agricol.
Potrivit unei statistici din vremea respectiv, numai numrul caselor cu etaj erau de 172, din
care cu un nivel erau 134, cu dou nivele erau 34 iar cu 3 nivele erau 4, amplasate fiind din zona
veche a Aradului (Cozia, Sinagogii, Tribunul Dobra, Gheorghe Lazr, Piaa Avram Iancu,

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

29

Blcescu, Piaa Catedralei) spre nord de-a lungul Bulevardului Revoluiei i-a existentelor strzi
perpendiculare pe aceasta, pn n actuala Pia a primriei.
La casele cu etaj dac adugm numrul caselor cu parter sau parter supranlat,
concluzionm c cele scrise de amintitul cltor nu erau exagerate.
Demolarea vechii catedrale ortodoxe romne nu a nsemnat rmnerea unui spaiu gol; n
locul ei s-a ridicat, ntre anii 18691873, un impuntor edificiu neorenascentist i anume actualul
Colegiu Naional Moise Nicoar.
n zona strzii Mucius Scaevola se construiete fabrica de amidon la 1869.
Dup o munc asidu, noua primrie ce mbogete zestrea constructiv a oraului cu o
bijuterie arhitectonic n stil neorenascentist, este inaugurat n anul 1876. Odat cu primria
nou centrul administrativ al Aradului se mut din Piaa Avram Iancu n noua Pia a
Primriei.
Planul de la 8 aprilie 1880 marcheaz finalizarea ndiguirii i a lucrrilor schimbrii cursului
Rului Mure. Odat cu digul nou, apar spaiile urbane de tipul parcurilor: Parcul Salacz i
Baross, precum i promenada Mureului, ns ntr-o form mai puin peisager ca i n zilele
noastre.
Harta mai marcheaz i traseul transportului n comun n zona marelui bulevard, precum i a
trenului electric de la Gara Podgoria.
Planul de la 1881 a Aradului, realizat de cartograful Mihly i marcheaz dezvoltarea
Aradului i extinderea acestuia incluznd cartierul Gai. Zonele noi construite: Poltura i Uj
Telep (situat la nord de Mureul Mort, incluznd Podgoria i Gara).
Evideniate sunt i spaiile verzi majore ale oraului, n special Pdurice i zona verde ce se
contura n zona Fabricii de Vagoane din zilele noastre. C-alea Victoriei fcea legtura ntre
centrul Aradului i Poltura, fiind reprezentat cu un puternic aliniament de arbori.
Ridicarea topografic de la 1884, prin modul de reprezentare arat densitatea construirii n
zona central a Aradului, de la str. Andrei aguna pn la Bd. Revoluiei i de la Podgoria pn
n sud pn la Mure. Dup notaiile funciunilor majore, ies n eviden bisericile i cimitirele,
iar n domeniul comunicaiilor- se evideniaz importana i continuitatea nodului de circulaie
Piaa Podgoria. Legtura cu cartierul Grdite este puternic dezvoltat. Traseele cii ferate
reprezentate confirm relaiile importante pe care oraul le avea ntr-un teritoriu vast, cu
localitile aflate pe toate axele punctelor cardinale.
Numeroase alte cldiri publice construite naintea primriei sau dup, mresc numrul
edificiilor de prim rang ale oraului, ce-i dau mreie. Dintre acestea semnalm doar cteva,
precum cel de-al doilea sediu al prefecturii de pe actualul Bulevard al Revoluiei nr. 81, dat n
folosin n anul 1871, fiind totodat i sediul tribunalului pn la construirea n anul 1892 a
celui de sine stttor de pe actualul bulevard general Vasile Milea apoi cldirea teatrului nou
construit ntre anii 1872-1874 dup planurile arhitectului Czigler Gyz, sau coala de bieiactualul liceu agricol, precum i pota veche - actualul sediu al comisariatului teritorial, ambele
situate pe actuala strad Lucian Blaga. La acestea putem aduga numeroasele palate precum:
Palatul Hermann, Palatul Administraiei Financiare, Seminarul Teologic Ortodox Romn, Sediul
Societii Industriailor azi Casa Armatei, Baia Simay i multe case de raport i familiale.
La finele anului 1890 Aradul totaliza un numr de 8252 de case, ce nsumau 11271 de
locuine. Potrivit unei statistici din epoc, din cele 8.252 de case existente n 1890 un numr de
3.170 case erau din piatr i crmid, 811 case aveau fundaia din piatr sau crmid i pereii
din ving, 2.579 case erau din ving i 1.692 case erau din lemn. Statistica se refer i la
sistemul de acoperi astfel c: 1.580 case erau acoperite cu tabl i olane, 4.220 case erau
acoperite cu indril lemn i 2.452 case erau acoperite cu papur.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

30

Demn de remarcat este i statistica referitoare la locul amplasrii celor 11.271 de locuine i
anume: 249 locuine se aflau la subsol, 10.046 locuine erau la parter, 109 locuine erau
amplasate la parter supranlat n timp ce 719 locuine erau la etajul I, 142 locuine la etajul II i
6 locuine la etajul III.
Urmare a acestei statistici tragem concluzia c pn n anul 1890 s-a construit din centru pn
la periferie utilizndu-se de la materiale de cea mai bun calitate pn la materiale mai puin
rezistente, acoperind cererile unei largi palete de categorii sociale a cror posibiliti materiale
era de la srcie la opulen.
Aradul avea 55.869 locuitori n anul 1900 n timp ce numrul apartamentelor a ajuns la 13.937
adic cu 2.666 de apartamente mai mult ca-n 1890.
n Sudul Aradului la 1895 din iniiativa capitalului strin Pollak Frigyes construiete, tot pe
malul Mureului n partea dreapt a strzii Mucius Scaevola o fabric de hrtie.
Tot n a doua jumtate a secolului al XIX-lea n zona Pavel Chinezu, col cu Cozia, atelierele
de mobil Reinhardt se ntind devenind fabric iar pe actuala strad Vrful cu Dor se
construiete prima fabric de sicrie metalice de ctre Limbeck Jnos i enumerarea am putea-o
continua.
Aradul Nou
Dup epidemia de holer de la 1866 revenirea treptat la normalitate se manifest prin
extinderea localitii a crei populaie ajunge spre finele secolului al XIX-lea la 5.999 locuitori,
fapt ce atrage dup sine nmulirea caselor a cror numr atinge 1.157.
Alturi de construciile familiale specifice vabilor, doar parter, cu galeria porii amplasat n
partea dreapt a faadei sau strpungnd-o pe mijloc, cu mari curi i grdini n spate,
amplasate att pe Calea Timiorii ct i pe strzile adiacente acesteia, n Aradul Nou se
construiesc i edificii publice, precum: primria, pota, banca popular, sediul percepiei, a
judelui de ora i a curii de justiie, coala confesional, gara etc.
n genere cu un etaj, amplasate de-a lungul strzii principale, exceptnd gara ce e n zona
sud-estic a localitii, amintitele edificii ce-au mbogit existenta zestre constructiv a
localitii cu haina nou a eclecticului i a secessionului, dau o tent nou aezrii ce fcuse deja
istorie, la aceasta adugndu-se casa vmii i frumosul pod Traian ce face legtura direct
dintre Arad i Aradul Nou la nceput de secol XX.
Secolul al XIX-lea a nsemnat dezvoltarea structurii urbane cristalizat n secolul al XVIII-lea,
n primul rnd n ceea ce privete ntinderea Aradului, dar i intervenii arhitecturale ce au
conferit reprezentarea oraului la o scar urban. Dup 1870, ca i n restul Europei, Aradul a
adoptat programele arhitecturale i ale echiprilor teritoriale specifice urbanizrii de la acea
vreme:
- dezvoltarea cilor de comunicaie terestre, inclusiv a transportului pe cale ferat
- dezvoltarea infrastructurii: canalizri, ap curent, energie electric
- dezvoltarea spaiilor destinate sportului, agrementului i petrecerii timpului liber
- realizarea de noi edificii parte din dotarea urbei, de reprezentare, dar i educaionale i
de sntate
- aplicarea stilurilor arhitecturale contemporane: eclectismul i secessionul
- organizarea sistemului de aprare mpotriva calamitilor naturale, dar i a conflictelor
armate
Transportul n comun, edilitare
Datorit extinderii oraului Aradul se confrunt acum cu o nou problem i anume:
asigurarea unei fluene n circulaia n comun.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

31

Dac cei avui beneficiau de echipaje proprii sau abonamente la proprietarii de trsuri, nu
acelai lucru se poate spune despre marea majoritate a locuitorilor ce populau cartierele
mrginae. Acetia, reprezentnd baza forei de munc nevoit s se mite dintr-un capt n
altul al oraului, n funcie de locul n care i desfurau activitatea, se confrunt cu inerentele
greuti cauzate de distane.
n acest context, transportul n comun devine o problem stringent pentru oreni, fapt ce
intr n atenia notabilitilor ce soluioneaz problema n anul 1873 prin asigurarea
transportului n comun cu tramvaie trase de cai.
Prima rut a transportului n comun a fost ntre Gar - Piaa Avram Iancu podul de lemn de
la cetate ca apoi s se dau n folosin noi rute precum: centru actuala strad Mreti spre
actualul bulevard Victoria; Gar fabrica Neuman etc, reeaua extinzndu-se treptat- treptat,
mbuntindu-se totodat frecvena circulaiei tramvaielor ce circulau 24 de ore din 24.
Multitudinea preocuprilor edililor oraului cu spectaculoasele realizri atrag atenia lumii
iar buna gospodrire a Aradului fcut de primarul Endrdi Salacz Gyula de-a lungul a 26 de
ani ncepnd cu anul 1875 i arat roadele.
Fiind adeptul progresului, dezvoltrii i a bunei stri n timpul lui se concretizeaz marele
proiect al lui Boros Bni legat de cile ferate ce constituie deschiderea spre lume a Aradului, tot
n timpul lui se modernizeaz i se nmulesc traseele transportului n comun, asfaltarea
strzilor existente i deschiderea de noi artere printre care i strada care-i va purta numele,
actuala Alecsandri.
Tot n timpul lui ncepe canalizarea realizat n sistemul Schone de ctre antreprenorul
Mayer din Anglia i firma Lancester din Londra.
Canalizarea Aradului mpreun cu construirea n anul 1896 a turnului de ap, nalt de 55
metri, confer Aradului un grad ridicat de confort, incluzndu-l n rndul oraelor de prim rang
din regat.
Verdictul asupra potabilitii apei dat de renumitul bacteriolog Victor Babe, profesor pe
atunci la Universitatea din Budapesta, a fcut ca tot mai muli ardeni dornici de confort s-i
introduc ap curent n case, mai ales c primria acorda celor doritori o serie de faciliti.
Urmarea acestor faciliti este dispariia treptat, mai ales n centru, a fntnilor i cimelelor.
n 1895 se construiete pe malul vestic al Mureului n partea NE a oraului uzina de ap i
nu departe de ea, pe actuala Cale Iuliu Maniu oraul acord pe gratis teren pentru construirea
uzinei electrice fcnd astfel posibil n anul 1895-1896 nceperea iluminatului electric al oraului
prin cablu aerian sau ngropat.
Totodat la rndul ei uzina electric ncepe s acorde gratuit, n anul 1898, iluminatul public
pe actualul Bulevard al Revoluiei i-n Piaa Avram Iancu.
Sport, agrement i spaii verzi istorice amenajate n Arad
La sfritul secolului al XIX-lea i la nceputul celui de-al XX-lea s.au realizat importante
amenajri cu privire la practicarea sportului i a agrementului. Ardenii fiind printre altele
adepii notului i a sporturilor nautice, convini fiind de rolul benefic al apei i al soarelui, ei
pun bazele, nc la sfritul secolului al XIX-lea, pe malul Mureului, unui trand dup modelul
celor vzute n strintate. Pe parcursul anilor, acesta se extinde i devine n timpul verii un
important punct de atracie pentru ardeni, mrind astfel numrul locurilor de agrement din
ora.
Parcul-pdure Pdurice
Preocupai de dezvoltarea economic, socio-cultural i a nvmntului notabilitilor i
ardenilor nu le-a scpat nici o clip din vedere aspectul oraului i confortul locuitorilor
acordnd acestor lucruri, pe parcursul celei de a doua jumti a secolului al XIX-lea, atenia
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

32

cuvenit strduindu-se i reuind s ofere, n primul rnd, oraului aflat n plin dezvoltare, un
important spaiu de agrement.
Deschiztorul de drumuri n aceast direcie este baronul Orcyz Lrinc, care la nceputul celei
de a doua jumti a secolului XIX pune bazele unui astfel de loc, donnd oraului 17 iugre de
pmnt din parcul su de vntoare. Spaiul ncredinat pentru ntreinere Societii
Vntorilor, la care i aduce contribuia cu 1000 de forini i populaia oraului, devine cu
timpul un important loc de recreere, fiind primul parc-pdure destinat agrementului.
Aflat n partea de nord a actualei strzi Corneliu Coposu parcul era nconjurat de un gard de
fier forjat, ptrunderea n incinta sa, ce era prevzut cu alei, pavilion de tir i un lac pe malul
cruia se afla pavilionul Societii de patinaj, era posibil doar pe dou pori pietonale ce
ncadrau o poart carosabil, toate trei dnd spre actualul Bulevard tefan Augustin Doina.
Concomitent cu sistematizarea zonei s-a trecut la trasarea radial a aleilor parcului-pdure,
situat n extremitatea nord-estic a arealului intravilan. De atunci a fost numit Pduria
oraului. Ea includea lacul de agrement, existent pn n ziua de astzi. n 1831, acolo, se
instala poligonul Societii de tir, n fiin pn n ziua de astzi.
La Pduri aveau loc maialurile, chermezele vntoreti i activitile Societii de tir.
Lacul de agrement de aici era alimentat permanent, cu intrare-ieire, de ctre canalul
MureelulMort. Spre 1900 a aprut pe marginea lacului o grdin de var adaptat pentru
spectacole i restaurant, servind i pentru vestiarul patinatorilor amatori n timpul iernii.
Suprafaa iniial a acestui parcpdure era 81381,6 mp.
Bulevardul Revoluiei
n paralel cu amenajarea parcului, ncepnd cu anul 1850 n atenia notabilitilor a intrat i
organizarea promenadei.
Pornind din partea de nord a actualei piee Avram Iancu, promenada cu o lungime de doi
kilometri i o lime ce oscila ntre 60 i 140 metri, este definitivat n anul 1867, forma ei
pstrndu-se pn astzi. ntreinerea ei a revenit primriei i a suferit de-alungul timpului
multiple modificri i adaptri.
Esplanada central conine dou aliniamente stradale de arbori, situate de o parte i de alta a
bulevardului, constituite din 289 buci din specia Acer platanoides Globosum, plantai la
casete. Sortimentul de arbori i arbuti se ncadreaz n 56 specii. Distribuia speciilor pe parcele
este foare variat atorit uncionalitii lor mult diferte .
Fia principal de vegetaie de pe mijlocul bulevardului, are o structur pe specii destul de
puin variat . Dominani cu 74% din exemplare sunt teii, urmai de alte specii cu 11% n care
intr n special exemplarele btrne care au fost plantate nc nainte de 1887. S-au meninut
cteva exemplare n vrst de Platanus, Quercus i Koelroeuteria. ntreaga plantaie are un
caracter de masiv bine nchis. n submasiv exist arbuti 9% i rinoase 5%.
De-a lungul promenadei, a crei poriune pn n dreptul actualei strzi Horia era cunoscut
sub denumirea de Corso, i pn n Piaa Podgoria Atzl Pter, pe cheltuial proprie,
planteaz cu tei att promenada ct i strzile perpendiculare pe aceasta, n timp ce avocatul
Lukcy Lajos investete n plantarea arborilor din actuala Pia Avram Iancu.
La captul promenadei este amplasat, n anul 1870, n amintirea honvezilor czui n luptele
din februarie 1849, statuia Busul Arad (Aradul ntristat) executat din marmur de Cararra de
Aradi Zsigmond, statuie ce-a fost mutat n anul 1880 n cimitirul nou (azi cartierul
funcionarilor), ca n anul 1882 n faa teatrului s fie dezvelit un obelisc din piatr n amintirea
celor mori de holer n timpul epidemiei din 1873 iar n anul 1890 n actuala pia Avram Iancu,
ntr-un cadru festiv, se dezvelete statuia Libertii, oper a sculptorului Zala Gyrgy.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

33

Parcul Eminescu
Primria reamenajeaz digul de pmnt dup inundaia din 1877, ca n anul 1880 s ia
iniiativa amenajrii promenadei de pe mal i a parcului din dreptul actualului Tribunal, parc a
crui suprafa era de trei iugre. Acesta s-a numit parcul Salasz, dup numele longevivului
primar de la sfritul secolului al XIX-lea, iar dup 1918 parcul Murului. Conform schiei
cadastrale din1887, acesta msurase , iniial, 14243,2 mp.
Parcul Eminescu este situat n centrul Municipiului ARAD, de-alungul i n exteriorul digului
de pe dreapta Mureului ntre Palatul Cultural i Palatul Justiiei, fiind unul dintre cele mai
impresionante i vizitate spaii verzi din municipiu. Suprafaa parcului este de 2,59 ha.
Dei ca suprafa intr n categoria scuarurilor, el este considerat parc datorit vechimii,
importanei i structurii sale.
Parcul Baross (Parcul Copiilor)
Iniiativa primriei, reluat n anul 1886, duce la amenajarea i a celui de-al doilea parc al
oraului (actualul Parc al copiilor) ce mrete suprafaa de agrement a Aradului.
Comisia pentru zone verzi, nfiinat dup proclamarea municipiului n1870, avea intenia de
a diversifica i mri posibilitile de preumblare i petrecanie motenite din trecutul
oraului. A i fcut-o, crend Grdinria oraului i amenajnd aleile curbilinii i circulare ale
parcului Baross- situat la sud de Palatul Cultural, inaugurat n1913. Suprafaa sa iniial era
de 20.847,6 mp. Construirea Cazinoului i amenajarea terenului Asociaiei de patinaj a dus la
distrugerea aleii multiple de castani, plantat prin strdaniile pomologului Kover Gabor i la
micorarea parcului cu 934mp. Construirea digului a mai diminuat suprafaa cu 1364,4 mp.
Cele dou parcuri mici care strjuiesc i astzi Palatul Cultural, dateaz de prin anii 18801890, fiind concepute drept loc de promenad n preajma malului ndiguit al Mureului.
Suprafaa lor iniial s-a restrns la extremitile lor prin construirea unor edificii civile, colare
i judectoreti. n parcul sudic ce are suprafaa de 2,09 ha., actualmente Parcul Copiilor fusese
amplasat bustul lui Kover Gabor (n prezent considerat piedut), intemeietorul acestora. Datorit
pasiunii sale pentru pomologie, acest descendent al unei vechi familii de armeni romano-catolici
a reuit s planteze arbutii sau seminele pe care le obinuse pe cale de coresponden cu
ntreaga lume. Am putea afirma c elementul de noutate pe care l-a adus l constituiau arborii
de provenien extrem asiatic.
Piaa George Enescu
Scuarul Palatul Cultural are un caracter cu totul aparte i face parte din suprafaa parcului.
Cu o suprafa total de 3008 mp, el este mprit n dou: o parte considerabil din rondourile
i rabatele din faa Palatului Cultural iar cealalt parte micul spaiu verde din faa liceului
ndeplinete att funcie de tranzit ct i cea ornamental peisagistic.
Promenada Malul Mureului
Situat ntre dig i aliniamentul format de actualul Parcul Copiilor i Parcul Eminescu, acest
parc denumit Faleza de Promenad cuprinde faleza ntre podul Decebal i Pasajul Micalaca.Este
cert o mare originalitate specific municipiului, datorit caracterului aparte i funcionalitii
specifice. Scuarul a fost nfiinat pe locul vechiului trand public.
Parcul include taluzul dinspre ora al digului Mureului, ntre Palatul Justiiei i Pasajul
Miclaca. Are o lungime de cca. 2 km i o lime de 10-15m. Suprafaa parcului este de 2,95 ha.
Dup viitura deosebit de grav din 1970, digul a fost supranlat cu un parapet de beton iar
aleea a fost i ea asfaltat dup care a nceput plantarea aliniamentului de Thuja occidentalis
fastigiata pe coronamentul digului precum i a unei diversiti de specii pe taluz, inclusiv a
aliniamentului de tei la baza taluzului.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

34

Parcul Malul Mureului


n completarea promenadei, Parcul Malul Mureului s-a realizat odat cu construcia digului
de aprare n sec. al XVIII-lea. Oraul fiind atunci puin dezvoltat, iar aceast suprafa afectat
periodic de inundaii, fr ndoial c nu i s-a acordat nici o funciune important. El rmnea
doar un rai al pescarilor. Funciunea recreativ nu era atunci imperativ. Ea apare doar n
secolul al XIX-lea, odat cu relizarea actualelor parcuri Eminesu i Copiilor. Promenada pe
digul puin amenajat atunci, deschidea perspectiva Mureului i a acestui spaiu neutilizat. Cu
tot pericolul inundaiilor, atunci se amenajeaz i acest spaiu, parial pentru recreere. Se
construiesc cteva baze nautice i se fac plantaii.
Situat pe malul drept al rului Mure n zona mal-dig, ntre podul Decebal, ce duce la cetate
i cotul mare pe care l realizeaz digul spre pasajul Micalaca cuprinde o suprafa de 93.081
mp.n suprafaa total este inclus i taluzul interior al digului.
Parcul se prezint ca o fie cu o lungime de aproape 2 km., limea variaz ntre 20 m i 90
m.
Scuar Piaa Avram Iancu
Amenajarea pieei, aa cum o cunoatem astzi, s-a realizat dup cel de-al II-lea Rzboi
Mondial, cnd funciunea sa de pia comercial a fost schimbat cu cea reprezentativ.
Dup construirea Monumentului eroilor, piaa este amenajat i ca spaiu verde, avnd ca
funciuni principale cea ornamental, recreativ i de tranzit. Suprafaa scuarului este de 0,9163
ha.
Scuar statuia Sf. Nepomuk
Construirea Palatului Administrativ- noua primrie a Aradului, statuia Sf. Nepomuk ce era
amplasat n aceast pia este mutat la locul unde i astzi se gsete: intersecia ntre str.
Desseanu i str. Episcopiei. n jurul statuii s-a amenajat un scuar de mici dimensiuni, dinamic
prin poziia sa de col, ce marcheaz o intrare n centrul istoric al Aradului.
Piaa Veche (Heim Domokos)
Un alt scuar, intrat de peste cinci decenii n desuetudine, se afl n piaeta triunghiular de la
nceputul strzii Cuza Vod, numit sugestiv Piaa Veche (deoarece face parte din cel mai
vechi cartier al oraului Arad). Dac nu l-ar strjui cei apte platani seculari i un tei, nici nu s-ar
observa c aici a existat un spaiu verde.
Scuarul este printre primele amenajri peisagere ale Municipiului Arad.
Scuar str. Cozia
Surpinztoarea imagine a acestui scuar ce ofer un cadru amenajat cldirilor impuntoare din
zon- printre care enumerm monumentele Sinagoga neoloag (monument grupa A), coala
Evreiasc de Stat, cldire secession- i vechimea arborilor confer o not aparte acestei pri a
Ansamblului Urban Arad.
Scuar Piaa Olimp
Plasat pe c-lea Romanilor, arter flancat pe dreapta i pe stnga de un reuit gard viu, se afl
un scuar P-a Olimp de aproximativ 5000mp, ce a constituit un spaiu de recreere pentru
muncitorii de la fabrica textil.
Scuar Turnul de Ap
Un alt scuar vechi al oraului reprezentat de ali doi platani (probabil de o vrst cu Turnul
de ap al oraului 1896) marcheaz faada intrrii acestuia, pe strada Ceaicovski nr.11.
n trecut str. Ceakovski avea cap de perspectiv Capela Sf. Florian, fiind o zon important i
reprezentativ pentru locuitorii zonei.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

35

Parcuri private, aliniamente stradale


Judecnd dup vechimea arborilor, parcul din incinta Centrului Eparhial Ortodox Romn
din Arad dateaz din a doua jumtate a secolului al XIX-lea. Grdina sa decorativ continu s
fie ngrijit de ctre un muncitor grdinar.
Elita aristocrat i, mai apoi, cea burghez, au cutat s beneficieze de sistematizarea
strzilor, dup eliberarea economic a oraului ( 1826 1834 ) pentru a-i stabili, la nord de
centrul vechi, noile domicilii. Inginerul Pikuley Lajos, a proiectat, ntre altele, sistematizarea
strzilor G. Cobuc, Mreti, Episcopiei i Ghiba Birta. Atunci au fost trasate strzile care se
terminau spre canalul Mureul Mort, strzile Buteni, Andrei Mureanu i Afinelor. Plantarea
lor cu arbori decorativi (castani,tei etc.) a avut loc n jurul anului 1900.
n anul 1833 ncepuse construirea Spitalului Public Comitatens pe locul dinainte stabilit, pe
latura vestic a actualei piee Mihai Viteazu (fosta pia Francisc). Cum actualul Bulevard al
Revoluiei constituia, pe atunci, o pia de mrfuri (cereale, animale mari i produse
manufacturate), pia care se ntindea spre actuala Gar Mare, pn la locul actualei Fabrici
Astra, edilii de atunci au considerat c destinarea pieii din faa Spitalului sus-amintit, numit
pe atunci Piaa Micului Bujac era potrivit pentru aprovizionarea cu legume i fructe a acestei
zone rezideniale.
ntre aceast pia i canalul amintit mai sus s-au constituit cele mai ntinse parcuri
particulare, n stil englezesc (cu alei curbilinii). Pe teritoriul intravilan al municipiului Arad,
hrile cadastrale, executate ncepnd din anul 1886, indic existena trecut a unor alei circulare
de parc particular situate n mai multe locuri. Aceste parcuri, de tip englezesc, au constituit
ntr-o bun msur modelul i pepiniera pentru amenajarea parcurilor i scuarurilor publice.
Astzi, aceste alei curbilinii nu se mai regsesc n teren. Ele au disprut treptat, martori
rmnnd doar arborii rzlei din curile unor edificii. ntre cei mai vechi arbori menionm un
platan cu vrsta de peste 100 de ani n curtea casei de pe strada tefan Augustin Doina nr.16,
Trasarea strzilor Cloca i M.Stnescu, spre Bulevardul Revoluiei, iar a strzii T.Vladimirescu,
de la colul nord-estic al pieii spre Pduria oraului a nceput aproximativ ntre 1892 1896,
ani de avnt economic i cultural. n felul acesta au disprut parcurile particulare din centrul
urbei.
Locurile de plimbare pn n 1870 fuseser dou Pduria sau Crngul orenesc i
Grdina Aren, ambele datnd din secolul al XVIII-lea. Aceasta din urm, situat ntre
Bulevardul Revoluiei i Piaa Catedralei, servise i drept teatru de var, pn n momentul
amenajrii altuia pe terenul Liceului pedagogic.
Cel mai ntins parc particular se afla n perimetrul strzilor centrale Horia, Cloca i Crian,
mrginite de bulevardul principal i str.Gheorghe Popa de Teiu. Crearea strzii Cloca a adus
cu sine dispariia acestui parc de stil englezesc. Arborii ornamentali supravieuitori ai acestei
zone se aflaser n curile de pe strada Crian i pe latura estic a pieii Mihai Viteazu. Arborele
de tis de vrst secular, tiat n anul 2002 a stat mrturie n acest sens. Un exemplar miestos
al arborelui floral, Paulovnia tomentosa, este de aceeai vrst cu edificiul de stil secession al
fostei Direcii Agricole Judeene de pe strada Cloca. n restul oraului Arad, n curile caselor,
au mai supravieuit aluni turceti, tis, platani, frasini, plopi argitii, brazi ajuni la o vrst
secular.
Cetatea Aradului
Trecnd la vremuri mai ndeprtate, situat n bucla de forma literei omega a rului Mure,
cetatea de manier Vauban modificat, a avut pn la Primul Rzboi Mondial o alee de
promenad prin pdurea nconjurtoare.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

36

Spaiul verde i piaa din interiorul cetii erau periodic vizitabile. Astzi spaiul verde din
interior continu s existe.
n afara cetii, pdurea a fost tiat cu aprobarea primriei, n iarna anului 1944-1945, pentru
aprovizionarea cu lemne de foc a orenilor.
Construirea cetii a durat 20 ani din1763 pn n 1783, suprafaa aferent Cetii Aradului
este de cca.74ha.
Restul teritoriului din jurul Cetii, cuprinznd i o parte din actualul cartier Subcetate a fost
acoperit de un masiv verde secular, format din arbori uriai.
Situat tot n bucla Mureului, trandul Neptun se prezint ca o fie n exteriorul cetii,
ncepnd de la Podul Decebal, pe o lungime de cca 1115m. Suprafaa trandului este de 15,41ha.
n 1957, o suprafa de 31,7ha, situat n exteriorul Cetii, este trecut din administrarea
Ministerului Forelor Armate n cea a Sfatului Popular Arad, prin decizie guvernamental.
n intervalul 1969 1972 se constitue o mare parte din actuala infrastuctur a trandului,
inclusiv spaiul verde nconjurtor.
Pentru suprafaa de peste 15 ha i un numr de 938 exemplare de arbori i arbuti, cele 67 de
specii n care se ncadreaz, dovedesc o varietate redus.
i astzi teritoriul din i din jurul cetii constituie o rezerv urbanistic n special pentru
creearea de spaii verzi amenajate.

6). SECOLUL XX d.C.


n 1908 dezvoltarea oraului implic, pe lng trsuri, al cror numr crete, tramvaiul tras
de cai i automobilele ce-i fcuser apariia pe strzile Aradului s se adauge un nou mijloc de
transport: autobuzele simple i cele cu etaj.
Intensificarea circulaiei n ora a crei importan economic i cultural e n continu
cretere, face ca legtura cu exteriorul s se intensifice. Drept urmare, dup legarea oraului cu
Podgoria Aradului, la 1906 octombrie 30, prin intermediul trenului, a crui gar Arad Podgoria
se construia tot atunci la intersecia actualului bulevard al Revoluiei cu Calea Iuliu Maniu
(fig.118), tren ce devine electric, din 10 aprilie 1913 fiind prima linie electrificat din estul
Europei i a opta din lume, se construiete la 1910 noua gar (fig.119) dup planurile
arhitectului Szantay Lajos.
n 1910 n perioada mandatului lui Lcs Rezs se construiete i frumosul pod Elisabeta ce
fcea legtura Aradului cu cetatea, precum i Podul Contele Krolyi, amintit deja.
Acesta, fcnd legtura ntre Arad i Aradul Nou, este realizat de o firm austriac i este dat n
folosin n anul 1910
n perioada premergtoare declanrii primului rzboi mondial, n cadrul mijloacelor de
transport n comun a avut loc o modificare i anume: tramvaiele trase de cai dup ce au fost
nlocuite cu autobuze n anul 1908, vor fi reintroduse n anul 1913, dei parcul de autobuze a
fost ntr-o continu cretere, iar din menionatul an pn n anul 1916 ele au funcionat n
paralel.
Intervenind primul rzboi mondial i fiind rechiziionai caii se trece la traciunea cu aburi ce
s-a pstrat dup rzboi doar pentru transport marf.
Planul Aradului din 1914 prezint evoluia oraului din acea perioad. Apar strzi noi
adiacente bulevardului: actualele strzi Vasile Alecsandri, Cloca, Blajului, Mircea Stnescu.
Statisticile de la acea dat indic 67.246 locuitori.
Dup primul rzboi mondial Unirea din anul 1918, dei aduce o serie de schimbri
acestea nu afecteaz n prea mare msur aspectul oraului avnd n vedere c n perioada ce a
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

37

urmat noua administrai a pstrat sistemul aprobrilor de construcii, utilizate anterior, fapt ce
denot nelepciunea notabilitilor.
Populaia a rmas aceeai cu mici modificri numerice n cadrul etniilor prin plecarea unora
i venirea altora iar legislaia nou ce s-a impus n scurt timp a fcut ca oraul s-i continue
firescul drum al dezvoltrii att economic ct i urbanistic.
Reluarea activitii dup o scurt stagnare, marcheaz nceputul unei evoluii urbanistice i
arhitecturale aparte Aradul devenind un important centru industrial, al doilea dup Bucureti,
urmare a dezvoltrii continue a industriilor existente ct i a creerii de industrii noi.
Acest fapt a polarizat un numr foarte mare de oameni a cror cifr ajunge n 1930 la 77.181
fr a socoti aici i pe cei din cartierele mrginae.
Urmarea este creterea cererii de locuine ce revigoreaz domeniul construciilor ce devine
realizabil prin meninerea i chiar creterea bunstrii populaiei.
Zestrea constructiv crete simitor oraul se mbogete cu un nou tip de case, att stilistic
ct i volumetric ce se grupeaz n general n cartiere folosind spaii libere ce mresc spaiul
intravilan.
Noile zone de locuine a perioadei interbelice se leag de o anumit tipologie i anume case
individuale aezate pe locuri distincte constituind forma principal de locuire ce reflect
principiile urbanismului modern ale oraelor grdini unde casele sunt necate n verdea.
nceputul lotizrii cu locuine joase are loc n spaiul cuprins ntre actualele bulevarde
General V. Milea i Praporgescu, o abordare central dar i o experien ce a dat roade.
Apar majoritar n aceast zon vile cu parter sau parter i etaj menionnd doar pe cele de pe
actualul bulevard general Milea nr. 13 sau pe cea de la intersecia actualului bulevard Milea cu
strada Nicolae Grigorescu realizat dup planurile arhitectului Silvestru Rafiroiu.
Dac n amintitele zone s-a construit pe teren liber n centru se intervine doar n mic msur
prin demolri a unor mici cldiri ce nu cadrau cu vecinele lor, cazul frumoaselor edificii P+2 de
pe actualul bulevard al Revoluiei nr. 68 i 88 sau prin redimensionri.
n afar de case de raport i familiale n Arad se construiesc central i edificii publice de mari
dimensiuni n general pe locuri virane, precum Palatul Telefoanelor (Fig. 150) sau impuntorul
edificiu demisol, parter supranlat i dou nivele ce adpostea casa de Asigurri Sociale, azi
Policlinica Oraului (Fig. 151), edificiu aflat pe actuala strad Ioan Andreescu col cu Bulevardul
Revoluiei.
Aa cum s-a menionat i la capitolul privitor la spaii verzi i parcuri, spaiile verzi n secolul
al XIX-lea au format un sistem urban bine definit. Parcurile au fost completate de-alungul
timpului cu statui. i n secolul XX seria amenajrilor statuare a continuat, pn la finele
deceniului trei i nceputul deceniului patru al secolului XX intervenind politicul oraul pierde
din punct de vedere estetic n urma demolrii unor statui de mare valoare artistic, cunoscute
n lume, precum statuia Libertii din actuala Pia Avram Iancu i grupul statuar cu Kossuth
Lajos din dreptul fostei Bnci Naionale.
Totodat sunt demolate busturile scriitorului Csiky Gergely i-a istoricului Fabian Gabor din
dreptul Bisericii Roii, fiind nlturate tot atunci bustul reginei Elisabeta a Ungariei aflat n
parcul dintre cele dou sedii a prefecturii , bustul Dr. Doranyi, coloana comemorativ i fntna
decorativ din actualul parc al copiilor precum i frumoasa statuie Aradul ntristat aflat n
cimitir.
La acestea se adaug i demolarea n anul 1930 a Teatrului de var construit n anul 1901 ce
avea 3.000 de locuri, rmnnd un spaiu viran devenit terenul de sport al actualului Colegiu
Pedagogic.

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

38

Amintitele demolri au constituit o mutilare a esteticii oraului n care, ce-i drept, s-au
amplasat alte busturi ale unor personaliti centrale i locale din domeniul tiinei, literaturii,
politicii care, nu puteau substitui, care dei erau realizrile unor sculptori cunoscui nu puteau
substitui ntru totul mutilarea produs.
Astfel n anul 1929 se amplaseaz n stnga intrrii principale n Palatul Cultural, bustul lui
George Cobuc iar n dreapta intrri-n palat este bustul marelui istoric romn Xenopol ambele
busturi fiind realizate de sculptorul Groza
Cu apte ani mai trziu i anume n anul 1936 n frumosul squar din actuala Pia Podgoria sa nlat Crucea n memoria preoilor martiri ortodoxi romni din 1918-1919, cruce realizat
dup planurile arhitectului ef al oraului Silvestru Rafiroiu, ca n anul 1937 s se realizeze o
alee a personalitilor ardene.
Aflat pe latura nord estic a Palatului Cultural pe amintita alee sunt amplasate bustul Dr.
Petru Pipo realizare a sculptorului Marcel Olinescu, n 1938 este ridicat bustul lui Gheorghe
Popa de Teiu i a lui Mircea V. Stnescu realizri a sculptorului Ioan Moga precum i bustul
lui Ioan Rusu Sirianu realizare a sculptorului Gheorghe Moga.
Preocuparea notabilitilor ardene prinde contur i-n domeniul extinderii reelei de
canalizare i-a apei potabile cu nc 14 km urmare a modernizrii ntre anii 1931-1934 a uzinei
de ap, apoi a consolidrii i nlrii digurilor dup inundaiile din anul 1932 ct i a extinderii
zonelor de agrement pe malul Mureului unde n perioada anului 1932-1933 se construiesc noi
cabine n incinta trandului Neptun aflat ntre Mure i dig de-a lungul actualului parc
Eminescu.
N-a fost neglijat nici circulaia n comun, introducndu-se pe ntreg teritoriul oraului
ncepnd cu anul 1929 circulaia cu autobuze, meninndu-se locomotivele doar pentru
circulaia vagoanelor cu mrfuri n incinta oraului.
Armonioasa dezvoltare a Aradului n perioada interbelic, dei nu att de prolific ca n alte
orae la capitolul locuine, a fost posibil urmare a faptului c s-a inut cont i s-au aplicat
regulamente de construcie elaborate n timp pe baza unei legislaii moderne de urbanism i
amenajarea teritoriului, legislaie mbogit pe parcurs cu noi reglementri cum este i
Regulamentul de edilitate al municipiului Arad din 5 februarie 1940 care permitea n continuare
dezvoltarea armonioas a Aradului.
Harta Municipiului Arad de la 20 iunie 1938 prezint oraul mprit n 10 zone. Aradul s-a
dublat la aceast vreme, prin construirea cartierelor interbelice: Bujac, Subcetate, dar i prin
alipirea cartierului Grdite i umplerea spaiilor dintre toate zonele oraului, n special n
partea de Nord, Vest i Est.
Aradul a avut de suferit ca urmare: a izbucnirii celui de-al Doilea Rzboi Mondial i a
bombardamentului din vara anului 1944 ce a afectat mai ales partea de nord a oraului cel mai
mult avnd de suferit piaa grii, parial gara i Pduricea unde a fost distrus pavilionul de
patinaj, parial pavilionul de tir i cteva case familiale din apropriere, ct i a situaiei ce a
urmat dup anul 1947.
A mai fost distrus o arip a reprezentanei din Arad a fabricii de lichior Zweik aflat pe
actuala strad M. Stnescu, cteva construcii de pe actualul bulevard General Milea precum i
frumosul pod Elisabeta ce fcea legtura ntre Cetatea Aradului i ora.
Dac gara a fost refcut dup rzboi n forma original nu acelai lucru s-a ntmplat cu
ansamblul pieei care nu a mai fost refcut. Mai mult chiar sistematizrile n timp a acestei
piee a dus n final la distrugerea i a ceea ce a mai rmas dup bombardament.
Planul Municipiului Arad de la 1947 ce prezint evoluia oraului aduce o noutate i anume
anexarea Suburbiei Mureel n 1943, dar i intenia de anexare a Aradului nou ncepnd cu 1948.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

39

Analiznd acest plan care el nsui constituie o analiz de evoluie a oraului la acea vreme,
se poate deduce raportul ntre specialitii i politica vremii cu Aradul.
De-a lungul deceniilor ase i apte a secolului XX se continu aciunea creerii de spaii de
locuine trecndu-se la remprirea apartamentelor din marile palate i case de raport din Arad,
ce-i drept neafectnd exteriorul dar, reducnd la sub nivel condiiile de trai.
La 1964, construirea n Arad a constat n extinderea intravilanului cu uniti agricole n
special, dar i densificarea esuturilor adiacente zonei centrale cu locuine colective. Zonele
densificate sunt n Miclaca i nceperea lucrrilor la cartierul Aurel Vlaicu. n centrul istoric sau realizat cteva plombe de locuine colective cu spaii comerciale la parter. La vremea
respectiv aceste plombe s-au realizat prin demolarea unor edificii mai vechi, dar astzi fac
parte din memoria colectiv, dat fiindc faadele au respectat vecintile, iar arhitectura lor nu
este menit a iei n contrast cu fondul existent.
La 1975, Aradul se completeaz la periferiile sale cu amplificarea spaiilor de locuit. Obiective
importante ce fac parte din dotarea urban a oraului sunt: aparia trandului Neptun i a
Aeroportului, precum i cteva hoteluri: Hotel Astoria, Hotel Parc. Aradul s-a ridicat la rangul
II ca Municipiu reedin de jude.
Anii *80 au nsemnat continuarea programelor ncepute n anii *60-*70. S-a construit Spitalul
Judeean, s-a amplificat numrul colilor. ntre timp, viaa oamenilor a suferit transformri la
nivel socio-cultural. Ca n toat Romnia, i n special ca ora apripiat de frontiera de stat,
ardenii erau inui departe de influenele lumii vestice.
Dei relatm pe scurt situaia de dup 1989, anii *90 nseamn pentru Arad i n special
pentru Ansamblul Urban Arad distrugerea prin neglijen a patrimoniului construit i aici nu ne
referim doar la obiectivele istorice. Chiar i locuinele colective din anii precedeni sunt
condamnate la erodare. Lipsa legislaiei n administraie, apoi neaplicarea acesteia ntr-un mod
consecvent a dus la cele mai mari erori n tratarea urbanistic-arhitectural a Aradului.
Retrocedrile, cumprrile apartamentelor de stat de ctre multitudinea de locatari i
sentimentul democraiei au dus la aglomerarea peste msur a esuturilor urbane din tot
cuprinsul Aradului.
Din lista Certificatelor de urbanism i a Autorizaiilor de Construire rezult clar c n limita
Ansamblului Urban s-au realizat ndesiri ale proprietilor. S-au construit n special anexe
gospodreti, garaje individuale i signalectic.
Anii 2000 au adus schimbri majore, n special pentru partea de extindere a reelelor edilitare
n periferiile oraului i refacerea cilor de comunicaie pe arterele importante. n domeniul
construciilor, oraul s-a amplificat prin programe arhitecturale comerciale:
- hzpermarketuri de generaia I la periferiile oraului
- construirea de ansambluri de locuine colective prin densificarea esuturilor urbane
- deschiderea de spaii comerciale i de servicii n Ansamblul Urban
Iniiativele construirii marilor programe realizate punctual sunt de ordin privat, ntr-o
oarecare colaborare cu administraia public local. Opinia public, specializat sau nu, a simit
aceste transformri ale spaiului privat i public ntr-o manier agresiv, ns nu toate aceste
transformri au avut doar pri negative. Odat cu implementarea acestora s-au vitalizat zone
pe care ardenii nu le mai frecventau, cartierele dormitor din anii *80-*90 au cptat sensul de
policentrii ai oraului. Sigur c dezvoltarea natural a activitilor nseamn i haos, ns att
administraia public local, ct i populaia trebuie s accepte c va veni i o perioad de
ordine obligatorie. Lipsa specialitilor n domeniul construciilor sau a accesului acestora la
planuri i programe de strategie sectorial se resimte.

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

40

3. PREZENE ARHEOLOGICE N TERITORIUL STUDIAT


REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL MUREULUI INFERIOR; I. JUDEUL ARAD, Complexul Muzeal Arad,
Institutul de Arheologie i Istoria Artei Cluj-Napoca, Muzeul Banatului Timioara, 1975-1998 relev faptul c n
Municipiul Arad i n special n Ansamblul Urban Arad s-au descoperit ntmpltor obiecte/artefacte din diferite epoci
istorice.
Extras din REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL MUREULUI INFERIOR; I. JUDEUL ARAD cu privire la teritoriul
studiat:
2. Zona central a oraului.
a) n piaa Avram Iancu s-au gsit ntmpltor topoare, scrie, vrf de lance, etc., toate din fier, vase de lut
i diferite obiecte din os, toate de la nceputul epocii feudale (CMA); este semnalat i material hallstattian timpuriu.
b) n 1998, cu ocazia efecturii expertizei arheologice asupra Casei Hirschl (Teatrul Vechi), de pe str. Gh.
Lazr nr. 1 - 3, a fost identificat un nivel de locuire hallstattian (B 1) la 2,80 m adncime. ntr-un strat puternic rvit
au aprut i fragmente ceramice cenuii, lucrate la roat databile n secolele III - IV d. Hr.
c) n anul 1967, la excavarea fundaiilor hotelului "Astoria" s-a descoperit un depozit de bronzuri
compus din 51 de piese: celturi, seceri, vrfuri de lance i brri; depozitul dateaz de la nceputul primei epoci a
fierului (seria Moigrad - Tteu, Hallstatt B 1) (vezi fig. 3)
d) Cu ocazia sprii unui an au fost descoperite pe B-dul Revoluiei (fost Republicii), n dreptul imobilului
cu nr. 85, la adncimea de 2,7 m drmturile unei locuine cu perei de chirpic. Sub stratul de chirpic i crbune se
afla un schelet de copil (vrsta cca 6 ani) precum i o tibie de adult. Din cadrul ceramicii recoltate reine atenia un
vas-biberon de culoare neagr, ornamentat cu caneluri. Pe baza materialului arheologic complexul descoperit poate
fi ncadrat n Hallstatt B 1 fiind contemporan cu depozitul de bronzuri descoperit la Hotelul "Astoria", situat la cca 100
m nord.
e) Pe B-dul Revoluiei ntre strzile Xenopol i Trnavelor, cu ocazia unor lucrri edilitare s-au
descoperit fragmente ceramice, o valv de tipar din gresie, pentru celturi, chirpic - toate de la nceputul primei epoci
a fierului (colecia Gh. Miloi, Arad).
f) La captul nordic al B-dului Revoluiei au fost scoase la suprafa cu ocazia excavrii unui an
fragmente ceramice aparinnd culturii Tisa I.
g) Lng Gara Electric cu ocazia unor lucrri edilitare s-a descoperit o can mare de lut care dateaz din
sec. III-IV d.Hr.
h) n curtea Spitalului Unificat (fosta str. 6 Martie, actuala St. Cicio-Pop), cu ocazia sprii unei gropi, sau descoperit fragmente ceramice cu caneluri, din prima epoc a fierului (CMA).
i) La excavarea fundaiilor pentru noul sediu al poliiei (str. Vrful cu Dor) a fost descoperit o urn gricenuie, lucrat la roat care poate fi atribuit populaiei daco-romane (sec. III - IV d. Hr.)
j) n apropierea "Castelului de ap" s-au descoperit trei monete de bronz de la Iustinian (una la CMA).
k) n parcul din faa Palatului Cultural, cu ocazia sprii unei gropi s-au descoperit fragmente ceramice
din epoca bronzului (cultura Mure) precum i ceramic, oase de animale i o figurin de lut ars din prima epoc a
fierului.
l) Pe terenul de sport al Liceului "Moise Nicoar" (fost"I. Slavici") s-a descoperit ntmpltor, n 1969, un
mormnt de incineraie cu urn din sec. IV d.Hr. Urna este de culoare cenuie, lucrat cu roata i urmele unui obiect
de fier, probabil un cuit (CMA). n spatele aceluiai liceu s-au descoperit cu ocazia unor lucrri edilitare din anul
1968 fragmente ceramice din sec. IV. d.Hr. (CMA).
m) Pe terenul fabricii "TEBA", n 1955, s-a descoperit ntmpltor o groap care coninea vase din epoca
Latne i din sec. II-IV d. Hr. (CMA, nr. inv. 12.902, 12905, 12.899).
n) n grdina casei situate la colul strzilor Remus i Brsei a fost descoperit accidental un denar de la
Traian.
9. Cartierul Aradul Nou (Ujarad, Neuarad)
a) n 1967, cu ocazia sprii unui canal de irigaie n grdina de zarzavaturi a fostului CAP, situat la
marginea de vest a cartierului, au fost distruse mai multe morminte celtice. Spturile de salvare ntreprinse de E.
Drner au dezvelit 2 morminte: unul de incineraie i al doilea de inhumaie. Inventarul salvat din mormintele distruse
i din cele cercetate arheologic cuprinde: 2 spade (din care una ndoit ritual), 3 cuite, 2 vrfuri de lance (unul ndoit
ritual), o buterol i un fragment de teac, o foarfec - toate din fier; 3 brri, o fibul de tip Dux timpuriu i un vas
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

41

mic - toate din bronz; vase de culoare neagr, lucrate la roat. Pe baza inventarului necropola biritual a fost datat
n a doua jumtate a secolului IV .d.Hr.
b) Substruciile de zidrie roman, crmizi cu tampila legiunii V Macedonica (CIL, III, 1019), ceramic
uzual i terra sigillata, monete imperiale romane de bronz i de argint de la Augustus, Vespasian, Domitian etc.
menionate aici provin de fapt de la Crani (TM).
c) n cimitirul romano-catolic, situat aproape de ieirea din ora spre Timioara, pe partea dreapt a
oselei, a fost descoperit, n 1962, o crmid cu tampila legiunii a IV-a Flavia Felix (vezi pl. 10). Sondajele
efectuate ulterior la marginea de vest a cimitirului au scos la iveal ceramic hallstattian i daco-roman, resp.
sarmatic (cenuie, lucrat la roat) din secolele III - IV d. Hr. (CMA).
d) Greit sunt menionate aici piesele de metal ce au aparinut unui mormnt avar din sec. VIII care provin
de la Felnac (vezi acolo).
e) La intersecia strzilor Calea Timiorii (fost K. Marx) i A. Iptescu s-au descoperit ntmpltor, n
anul 1970, fragmente ceramice hallstattiene, altele din sec. IV d.Hr. i sec. XI - XIII (CMA).
f) De la staia de pompare situat la limita vestic a cartierului i pn n dreptul malului nalt de la Trei
Insule (hotarul "Bufni") au fost culese numeroase fragmente ceramice aparinnd urmtoarelor epoci: neolitic
(cultura Starevo-Cri), eneolitic (cultura Tiszapolgr), perioada de tranziie spre epoca bronzului (cultura Baden),
epoca mijlocie i trzie a bronzului (grupul Corneti-Crvenka resp. grupul Puli), secolele II - IV d. Hr. i X - XI. n
zona malului nalt se afl a necropol de incineraie din epoca bronzului i una de inhumaie din secolele X - XI.
10. n albia Mureului s-au descoperit:
a) n anul 1863 o cruce bizantin cu email, din epoca prefeudal (MNMB);
b) monet de bronz de la Iustinian (MNMB);
c) o monoxil la cca 100 m n amonte de podul Traian i alta n zona Bufni.
Pe cuprinsul Ansamblului Urban Arad nu au fost ntreprinse antiere arheologice organizate.
Se recomand ca pe viitor s se iniieze demersuri n acest sens, n special n arealul corespunztor Cetii
Vechi a Aradului i Cetatea Aradului.
n Nordul Cetii Aradului, n albia major a Mureului, menionm Cimitirul martirilor srbi, un sit ce nu a fost
inclus ntr-o lucrare de cercetare arheologic.

4. MONUMENTE ISTORICE, VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES


NAIONAL
Conform Listei Monumentelor Istorice din 2004, n teritoriul studiat sunt 126 de monumente istorice formate
din:
1. Ansambluri- 2 obiective; 1 obiectiv de interes naional: A
2. Monumente:
a. imobile construcii cu valoare arhitectural: II- 108 obiective; 4 obiective de interes naional: A
b. de for public (obiecte de art): III- 11 obiective
c. imobile construcii memoriale: IV- 5 obiective
Categorie
morfologic

Categorie dup
natura monumentelor

Ansambluri
(a)
Monumente
(m)

II- imobile cu valoare


arhitectural

Monumente de
interes naional
A

Monumente de
interes local
B

(nr.obiective)

(nr. obiective)

104

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

TOTAL nr.
obiective

2
108

42

Categorie
morfologic

Categorie dup
natura monumentelor

Monumente de
interes naional
A

Monumente de
interes local
B

TOTAL nr.
obiective

(nr.obiective)

(nr. obiective)

III- de for public

11

11

IV- memoriale

121

TOTAL: 126

Extras din LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004 pentru teritoriul studiat, cu MODIFICRI I
COMPLETRI conform Ordinul MCC nr. 2.682 / 2003 (inclusiv Lista Monumentelor Istorice)- M.O. 448/2003,
modificat prin Ordinul MCC nr. 2807 / 2003 (inclusiv Anexa nr.1- Lista Monumentelor Istorice- modificri i
completri)- M.O. 709/2003
Nr.
crt.
143
144

Cod LMI 2004

Denumire

Localitate

Datare

AR-II-a-A-00475

Ansamblul cetii Aradului

municipiul Arad

Cartier Subcetate

1763-1783

AR-II-m-A-00475.01

Cetatea Aradului

municipiul Arad

Cartier Subcetate

1763-1784

AR-II-m-A-00475.02

an de aprare,
cu val de pmnt
n exterior

municipiul Arad

Cartier Subcetate

1763-1785

AR-II-m-A-00475.03

Biserica franciscan

municipiul Arad

AR-II-m-B-00476

Podul Traian

municipiul Arad

AR-II-a-B-00477

Ansamblul urban Arad

municipiul Arad

AR-II-m-B-00478

Fosta Academie
Teologic (Noua
Preparandie Romn), azi
Academia Teologic a
Universitii "Aurel Vlaicu"
i Seminarul Teologic
Liceal

municipiul Arad

Str. Academia Teologic 19

1885

AR-II-m-B-00479

Cas

municipiul Arad

Str. Alecsandri Vasile 13

1919-1920

145

146

147

148

149

150

Adres

n interiorul
Cetii Aradului;
Cartier Subcetate
Peste rul Mure,
leag oraul de
Cartierul Aradu Nou
De la culeea N a podului
Traian spre V, pe malul N al
rului Mure pn la Str.
Putnei, Str. Remus, Str.
Alexici Nicola (inclusiv Piaa
Srbeasc), Str. Koglniceanu
M., Str. Ceaikovski P. I. cu
prelungirea ei peste Str. Vrful
cu Dor i
Str. Transilvanei spre NE, Str.
Eminescu Mihai, Str.
Episcopiei, Str. Caragiale I.L.,
Str. Sibii Dorel, Str. Cotru
Aron, Str. Balint Simion, Str.
Cobuc G. spre NV,
traversarea spre N la
marginea incintei Spitalului
Municipal, Str. Ghiba Birta
Elena spre E, Bd. Doina
Augustin, Str. Mureeanu
Andrei, spre N de-a lungul Bd.
Revoluiei pn la Piaa
Drapelului, spre E Str.
Brtianu I. C., pn la malul
de N al Mureului, bucla
Mureului (care nconjoar
Cetatea Aradului) n amonte,
pn la podul Cetii, spre V
pe Str. Popa Eugen pn n
dreptul Str. 9 Mai, spre SV
Splaiul Toth Sandor pn la
podul Traian. La N, Calea
Timiorii pn la intersecia cu
Str. tefan cel Mare i Str.
Ady Endre.

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

1750-1800

1906

43
Nr.
crt.
151

Cod LMI 2004

Denumire

AR-II-m-B-00480

Hotelul "Stadt Wien", azi


ruine pivni

152

AR-II-m-B-00481

154

AR-II-m-B-00483

155
156
157

Adres

Datare

municipiul Arad

Str. Alexandrescu Grigore 6

sf. sec. XVIII


- nc. sec. XIX

Cas

municipiul Arad

Str. Alexandrescu Grigore 16

sf. sec. XVIII

Cas

municipiul Arad

Str. Blcescu Nicolae 1

1800-1850

AR-II-m-B-00484

"Cas gotic"

municipiul Arad

Str. Blcescu Nicolae 6

1800-1850

AR-II-m-B-00485

Colegiul Naional
"Moise Nicoar"

municipiul Arad

Piaa Bibici Margareta 1

1869-1873

Cas

municipiul Arad

Str Blaga Lucian 7

1907

AR-II-m-B-00486

158
AR-II-m-B-00487
159
AR-II-m-B-00488
160
AR-II-m-B-00489
161
162

AR-II-m-B-00490
AR-II-m-B-00491

163
AR-II-m-B-00492

Localitate

coala normal de fete, azi


Liceul Pedagogic "Dimitrie
ichindeal"
Gimnaziul de biei
"Iosif Vulcan", azi
Grupul colar de
industrie alimentar
Palatul Suciu, azi
parohie evanghelic
i locuin

municipiul Arad

Str. Blaga Lucian 9-11

1909

municipiul Arad

Str. Blaga Lucian 15

1887

municipiul Arad

Str. Blajului 2

cca. 1900

Cas

municipiul Arad

Str. Blajului 3

cca. 1900

municipiul Arad

Piaa Catedralei 1

1862-1865

municipiul Arad

Str. Ceaikovski P. I. 9A

1896

Cas

municipiul Arad

Str. Chendi Ilarie 1-3

1897

Catedrala "Sf. Ioan


Boteztorul"
Turnul de ap, azi
restaurant i galerie
de art

164

AR-II-m-B-00493

165

AR-II-m-B-00494

Cas (cu farmacie)

municipiul Arad

Str. Ciceo-Pop tefan 16

cca. 1908

municipiul Arad

Str. Ciocrliei 27

1906

Bd. Decebal 14

1910

AR-II-m-B-00495

coal, azi coala


general nr. 2

167

AR-II-m-B-00496

Cas

municipiul Arad

168

AR-II-m-B-00497

Cas

municipiul Arad

Bd. Decebal 37

1897
1872

166

AR-II-m-B-00498

Vechiul Cazinou

municipiul Arad

Bd. Dragalina Ion,


general 27. ntre Parcul
Copiilor i Hotel " Parc"

AR-II-m-B-00499

Sala de festiviti a
colii de Arte i
Meserii, azi n cadrul
Grupului colar Industrial
"Aurel Vlaicu"

municipiul Arad

Bd. Dragalina Ion,


general 30

1911

177

AR-II-m-B-00501

Cas

municipiul Arad

Str. Eminescu Mihai 6

1897

178

AR-II-m-B-00502

Cas

municipiul Arad

Str. Eminescu Mihai 10

cca. 1900

179

AR-II-m-B-00503

Cldirea Diecezanei

municipiul Arad

Str. Eminescu Mihai 18

cca. 1908

180

AR-II-m-B-00504

Cas

municipiul Arad

Str. Eminescu Mihai 36

1906

municipiul Arad

Str. Eminescu Mihai 37

1909

municipiul Arad

Str. Eminescu Mihai 44-46

1912

municipiul Arad

Str. Enescu George 1

1911-1913

169

170

181

AR-II-m-B-00505

182
AR-II-m-B-00506
183
AR-II-m-B-00507

Palatul "Tribunei",
azi locuine
Gimnaziul Romn de
Fete, azi secie a
Spitalului Clinic
Municipal
Palatul Culturii Arad,
azi Filarmonica de
Stat i Muzeul
Judeean

184

AR-II-m-B-00508

Cas

municipiul Arad

Str. Episcopiei 3

nc. sec XX

185

AR-II-m-B-00509

Cas

municipiul Arad

Str. Episcopiei 9

1906

186

AR-II-m-B-00510

Cas

municipiul Arad

Str. Episcopiei 18

1908

187

AR-II-m-B-00511

Cas

municipiul Arad

Str. Episcopiei 46

1910

municipiul Arad

Str. Episcopiei 60-62


n parcul reedinei
Episcopiei Ortodoxe

1848

188
AR-II-m-B-00512

Biserica de lemn
"Sf. Gherorghe"

189

AR-II-m-B-00513

Cas

municipiul Arad

Str. Gavra Alexandru 6

cca. 1900

190

AR-II-m-B-00514

Cas, azi grdini

municipiul Arad

Str. Georgescu Ion 7

sf. sec XIX

191

AR-II-m-B-00515

Cas

municipiul Arad

Str. Georgescu, Aviator 11

1883
1913

AR-II-m-B-00516

Cas

municipiul Arad

Str. Georgescu,
Aviator 11A-13

193

AR-II-m-B-00517

Cas

municipiul Arad

Str. Ghiba Birta Elena 16

1907

194

AR-II-m-B-00518

Cas

municipiul Arad

Str. Ghiba Birta Elena 18

1910

192

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

44
Nr.
crt.
195

Cod LMI 2004

Denumire

Localitate

Adres

Datare

AR-II-m-B-00519

Cas

municipiul Arad

Str. Ghiba Birta Elena 20

1910

196

AR-II-m-B-00520

Cas

municipiul Arad

Str. Goga Octavian 2

1912

197

AR-II-m-B-00521

Cas

municipiul Arad

Str. Goga Octavian 3

1897

AR-II-m-B-00522

Palatul Bohu, azi


locuine i spaii
comerciale

municipiul Arad

Str Goldi Vasile 1-3

1910

Cas

municipiul Arad

Str. Grigorescu Nicolae 7

1925-1930

municipiul Arad

Str. Horia 2

1850-1900

municipiul Arad

Str. Horia 3

cca. 1911

municipiul Arad

Str. Lazr Gheorghe 1

1817

Teatrul Vechi

municipiul Arad

Str. Lazr Gheorghe 3

1817

198

199

AR-II-m-B-00523

200
AR-II-m-B-00524
201
AR-II-m-B-00525
202
AR-II-m-B-00526

Sediul fostei
Societi bancare
"Victoria", azi
locuine i birouri
Palatul Szantay, azi
locuine i spaii
comerciale
Casa Iacob Hirschl,
azi Casa de Cultur
a municipiului

203

AR-II-m-B-00527

204

AR-II-m-B-00528

Cas

municipiul Arad

Str. Meianu 2

1912

AR-II-m-B-00529

Spitalul Clinic
Municipal Arad, cu
turnul

municipiul Arad

Piaa Mihai Viteazul 7-8

1815;
turn 1833

206

AR-II-m-B-00530

Cas

municipiul Arad

Piaa Mihai Viteazul 10

cca. 1905

207

AR-II-m-B-00531

Cas

municipiul Arad

Piaa Mihai Viteazul 15

cca. 1902

205

208

Str. Milea Vasile,


General 2
Str. Milea Vasile,
General 19

AR-II-m-B-00532

Palatul Justiiei

municipiul Arad

AR-II-m-B-00533

Palatul Kovacs, azi


locuine

municipiul Arad

210

AR-II-m-B-00534

Cas

municipiul Arad

Str. Popa Gheorghe 8

211

AR-II-m-B-00535

Cas

municipiul Arad

Str. Popa Gheorghe 9

cca. 1902

municipiul Arad

Str. Preparandiei 2

sf. sec.
XVIII

municipiul Arad

Str. Preparandiei 13

1812

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 23

1850-1900

209

212
213
214

AR-II-m-B-00536
AR-II-m-B-00537
AR-II-m-B-00538

Cas
Preparandina
Romn, azi locuine
Cas (cu farmacie
la parter)

1892
cca. 1900
1911

215

AR-II-m-B-00539

Cas

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 29

cca. 1913

216

AR-II-m-B-00540

Cas

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 33

cca. 1913

217

AR-II-m-B-00541

Cas

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 40

cca. 1909

218

AR-II-m-B-00542

Cas

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 42

cca. 1912

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 61

1906

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 69

cca. 18801890

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 72

1905-1906

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 73

sf. sec. XIX

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 74

sec. XIX

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 75

1874-1876

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 77

1850-1900

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 78

sf. sec. XIX

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 79

sec. XIX

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 81

sec. XIX

cca. 1900

219
220
221
222
223
224
225

AR-II-m-B-00543
AR-II-m-B-00544
AR-II-m-B-00545
AR-II-m-B-00546
AR-II-m-B-00547
AR-II-m-B-00548
AR-II-m-B-00549

226
AR-II-m-B-00550
227
AR-II-m-B-00551
228
AR-II-m-B-00552

Biserica evanghelic
luteran
Palatul Andrenyi, azi
Palatul Copiilor
Palatul Bncii
Naionale
Palatul Cenad, azi
locuine i birouri
Cas
Palatul Administrativ
(Primria)
Palatul Administraiei
Financiare (Trezoreria)
Palatul Neumann,azi
locuine i spaii
comerciale
Fosta Prefectur, azi
Direcia General a
Finaelor Publice a
Judeului Arad
Fosta Prefectur, azi
redacia publicaiilor
"Adevrul" i "Observator"
i Rectoratul Universitii
"Aurel Vlaicu"

229

AR-II-m-B-00553

Cas

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 90

230

AR-II-m-B-00554

Cas

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 92

cca. 1900

AR-II-m-B-00555

Cas, azi sediu al


Universitii de Vest

Bd. Revoluiei 94

sf. sec.
XIX

231

municipiul Arad

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

45
Nr.
crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Localitate

Adres

Datare

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 96

1850-1900

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 96A

1902-1904

Hotelul "Ardealul"

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 98

1841

Cas

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 99

cca. 1900

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 100

nc. sec.
XIX

municipiul Arad

Bd. Revoluiei 103

1874

municipiul Arad

Piaa Srbeasc 1

1698-1702,
rest. cu
modif. 1790

municipiul Arad

Piaa Srbeasc 7-8

cca. 1900

municipiul Arad

Str. Sinagogei 2

1820

"Vasile Goldi"
232
AR-II-m-B-00556
233

AR-II-m-B-00557

234

AR-II-m-B-00558

235

AR-II-m-B-00559

236
237

AR-II-m-B-00560
AR-II-m-B-00561

238
AR-II-m-B-00562
239
240
241
242
243

AR-II-m-B-00563
AR-II-m-B-00564

municipiul Arad

Str. Teodoroiu Ecaterina 1

1850-1875

AR-II-m-B-00566

municipiul Arad

Calea Timiorii. La captul


podului Traian

nc. sec.
XX

AR-II-m-B-00567

Casa Beller

municipiul Arad

Calea Timiorii 18

1800-1850

AR-II-m-B-00568

Castelul Nopcea, azi


Grupul colar
Forestier Arad

municipiul Arad

Calea Timiorii 29-31

1800-1850

AR-II-m-B-00569

Fosta fabric de bere


azi spaii comerciale
i birouri

municipiul Arad

Calea Timiorii 30-32

1782;
instalaii
(parial)
din 1827

municipiul Arad

Calea Timiorii 33

nc. sec.
XVIII

municipiul Arad

Calea Timiorii 33

1812-1821

municipiul Arad

Str. Tribunul Dobra 7

1815

municipiul Arad

Str. Tribunul Dobra 10

1827-1834

municipiul Arad

Str. Tribunul Dobra 22

sec. XIX

AR-II-m-B-00570

250

Palatul srbesc, azi


locuine
Hanul "A.B.C.-ul de
Aur", azi locuine
Cas

246

249

Biserica srbeasc
"Sf. Petru i Pavel"

Casa fostei vmi, azi


spaii comerciale

245

248

Fosta Banca de Credit, azi


locuine i spaii comerciale
Teatrul de Stat
"Ion Slavici"

AR-II-m-B-00565

244

247

Palatul Herman
Gyula, azi locuine i
spaii comerciale
Biserica romanocatolic

AR-II-m-B-00571
AR-II-m-B-00572
AR-II-m-A-00573
AR-II-m-B-00574

Casa parohial a
bisericii romanocatiloce Aradu Nou
Biserica romanocatolic Aradu Nou
Casa "Cu Lact i
Trunchi"
Sinagoga neolog
(de rit mozaic)
Hanul "Boul Rou",
azi locuine

251

AR-II-m-B-00575

Antrepozit

municipiul Arad

Str. Unirii 5

sf. sec. XIX

252

AR-II-m-B-00576

Antrepozit

municipiul Arad

Str. Unirii 7

sf. sec. XIX

253

AR-II-m-B-00577

Cas

municipiul Arad

Str. Unirii 11

cca. 1900

254

AR-II-m-B-00578

Cas

municipiul Arad

Str. Unirii 12

cca. 1900

255

AR-II-m-B-00579

Cas

municipiul Arad

Str. Unirii 13

cca. 1900

256

AR-II-m-B-00580

Cas

municipiul Arad

Str. Unirii 14

cca. 1900

257

AR-II-m-B-00581

Cas

municipiul Arad

Str. Unirii 17

1890

258

AR-II-m-B-00583

Cas

municipiul Arad

Str. Vladimirescu Tudor 3

cca. 1910

municipiul Arad

Str. Vladimirescu Tudor


17-19

1913

municipiul Arad

Parcul Mihai Eminescu

1936

municipiul Arad

Piaa 13 Martiri Cartier


Subcetate

1881

municipiul Arad

Str. Academia Teologic 9

1912

municipiul Arad

Piaa Enescu George n


faa Palatului Cultural

1929

municipiul Arad

Piaa Enescu George

1937

municipiul Arad

Piaa Enescu George

1938

municipiul Arad

Piaa Enescu George

1938

municipiul Arad

Piaa Enescu George

1938

259

AR-II-m-B-00584

377
AR-III-m-B-00662

378
AR-III-m-B-00663
379
380
381
382
383
384

AR-III-m-B-00664
AR-III-m-B-00665
AR-III-m-B-00666
AR-III-m-B-00667
AR-III-m-B-00668
AR-III-m-B-00669

Cas
Crucea martirilor
(nchinat preoilor
martiri din perioada
noiembrie 1918primvara 1919)
Monumentul celor
13 generali, executai
n anul 1849
Bustul profesorului
Theodor Ceontea
Bustul lui George
Enescu
Bustul lui Petru
Pipo
Bustul lui Gh. Popa
de Teiu
Bustul lui Ioan
Rusu-irianu
Bustul lui Mircea V.
Stnescu

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

46
Nr.
crt.
385

Cod LMI 2004

Denumire

Localitate

Adres

Datare

AR-III-m-B-00670

Bustul lui A. D.
Xenopol

municipiul Arad

Piaa Enescu George

1929

AR-III-m-B-00671

Statuia Sfntului
Ioan Nepomuk

municipiul Arad

Str. Episcopiei

1729 (din
1870, pe
actualul)

municipiul Arad

Str. Guttenbrunn
Adam 135

1869

municipiul Arad

Piaa Catedralei 1

1850-1900

municipiul Arad

Str. Cicio-Pop tefan

nc. sec.
XX

municipiul Arad

Str. Goldi Vasile 6

1910

municipiul Arad

Str. Paris 2

1913

municipiul Arad

Str. Vladimirescu Tudor 1


Col cu Piaa Mihai
Viteazul

nc. sec.
XX

386

387

AR-III-m-B-00672

401
AR-IV-m-B-00686

402
AR-IV-m-B-00687

403
AR-IV-m-B-00688
404
AR-IV-m-B-00689

406
AR-IV-m-B-00691

Statuia Sfntului
Florian
Fostul sediu al
Asociaiei Generale a
Muncitorilor, azi
locuine i sedii
comerciale
Casa tefan
Cicio-Pop (sediul
Consiliului Naional
Romn Central), azi
locuin
Casa Vasile Goldi
(ulterior sediul ziarului
"Romnul")
Fostul sediu al
"Cminului Muncitorului",
azi
cabinete i laboratoare
medicale
Fostul sediu al
Comandamentului
Grzilor Naionale
Romne (noiembriedecembrie 1918), azi
spital

Monumentele istorice sunt reprezentate grafic n Plana 02- SITUAIA EXISTENT i n VOLUMUL VI- STUDIU
ZONE DE PROTECIE MONUMENTE ISTORICE.

5. ANALIZA CARACTERISTICILOR ESUTULUI URBAN


a. Analiza tramei stradale: vechime, caracteristici (form, dimensiuni, utilizri)
b. Analiza parcelarului: vechime, caracteristici (form, dimensiuni, utilizri)
c. Analiza legturilor dintre acestea (lungimea aliniamentelor, mod i grad de ocupare a parcelelor,
retrageri fa de aliniament, accese)
d. Analiza caracteristicilor funcionale
e. Analiza fondului construit
f. Concluzii referitoare la caracteristicile esutului urban
Aradul face parte din tipologia oraelor care, pn n secolul XIX, a fost generat datorit traseelor importante ale
drumurilor comerciale i de aprare. Putem defini astfel c dezvoltarea esutului urban istoric al Aradului a depins de
aceste trasee i de funciunile pe care acestea le legau.
Pracelarul este un rezultat al interseciilor de trasee ale drumurilor, al topografiei terenului n diferite perioade ale
istoriei, dar i al ordinei n care erau aezate etniile populaiei din raiuni administrative i militare ale vremurilor.
Trama stradal general, aa cum se prezint ea astzi, este un rezultat al:
- concentrrii de populaie multietnic la grania ntre dou imperii: cel Austro-Ungar i cel Otoman
- prezenei Cetii Vechi a Aradului i deci a populaiei i administraiei din armatele imperiilor
- prezenei Rului Mure, cu braele Mureul Mic i Mureul Mort ce separau cadrul natural n zone denumite
Insule (pn la 1800)
- sistematizrii sfritului de sec. XVIII i nceput de secol XIX, datorit dezvoltrii:
- spaiilor publice reprezentative ale fostelor orae etnice: piee, scuaruri, parcuri, trasee de legtur
ntre acestea
- de funciuni social-culturale i administrative
- regulamentelor de urbanism prezente nc din secolul XVIII
- regimului de nlime relativ nalt, ncurajat pe artere de circulaie considerate importante
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

47

Analiznd hrile istorice se pot extrage date istorice cu privire la traseele strzilor, apariia acestora n ordine
cronologic, ierarhia importanei acestora n dezvoltarea oraului.
Hrile pe care se bazeaz studiul tramei stradale sunt:
1. 1707- Aradul Vechi
2. 1751- Cartograf militar anonim
3. 1752- Ruttkay
4. 1752- Cartograf militar anonim
5. 1755- Ruttkay
6. 1765- Ruttkay
7. 1838- Propunere de sistematizare a Aradului i Aradului Nou
8. 1866- Harta amenajrii finale a cartierului Prneava, Aradul Nou, Gai, Miclaca
9. 1880- Amenajarea cursului Rului Mure
10. 1881- Mihly
11. 1884- Plan parcelar
12. 1938- Harta Municipiului Arad
13. 1947- Planul Municipiului Arad- Evoluia oraului
14. 1964- Hart militar
15. 1975- Ridicare topografic reactualizat pn n 1990
16. 1996- Plan extras din PUG Mun. Arad aprobat n 1996
17. 2005- Plan extras din PUG Mun. Arad aprobat- reglementri urbanistice n reactualizare
Astfel, analiza perioadelor de referin istoric ale Aradului s-a concentrat asupra perioadelor de evoluie
menionate anterior, incluznd un studiu despre strzile, drumurile i amenajrile de for public corespunztoare
hrilor enumerate mai sus. Transpunerea acestora s-a realizat pe cvartalele existente, ntruct constituirea acestora
corespunde n general traseelor vechilor strzi i drumuri. Referinele se vor face, n continuare, cu numele actuale
ale strzilor.
I. Sec. XIV-XV
Hrile corespunztoare acestei perioade nu sunt destul de clare pentru a putea identifica strzi, drumuri sau
piee. Din descrierile istorice, cel mai vechi esut urban este posibil a fi cel cuprins ntre strzile: Sabinelor, Barbu
Lutaru, Zorilor i Crmidarilor. Aezarea era construit din chirpici i nu exist dovezi actuale cu privire la
existena acesteia.
Arealul ar putea avea cca. 10 ha.
II. Sec. XVII
Hrile corespunztoare acestei perioade nu sunt destul de clare pentru a putea identifica strzi, drumuri sau
piee. S-a putut deduce c cea mai important aezare era Cetatea Veche a Aradului ce depindea de existena
braului Mureul Mic i de cursul principal al Rului Mure.
Reprezentarea poziiei Cetii Vechi ar putea coincide cu arealul cuprins ntre cele mai proeminente puncte ale
fortificaiei. Arealul Cetii avea cca. 21 ha, cu lungimea E-V de 620 m i cea N-S de 455 m. n plus, fa de aceast
suprafa Cetatea avea i amenajrile de aprare extra-muros: retirada, cazarme pentru reviz, n total cca. de 60
ha.
III. 1707
Prezena Cetii Vechi a impus zone de protecie n jurul acesteia, astfel aezarea Civitas Thkolian este cel
mai puternic reprezentat, cu Biserica Srbeasc. Sunt menionate i Civitas Germanica i Civitas Tyukovez,
ns acestea nu sunt materializate , dect Biserica Ortodox Romn de pe actualul teren de sport al Colegiului
Naional Moise Nicoar.
Oraul Srbesc avea un areal de cca. 19 ha, iar strzile de astzi coincid cu traseul i prospectul acelor
vremuri. Aceste strzi sunt:
Strada- denumire actual
Str. Preparandiei
Str. Dornei

Categorie
istoric
strad
strad

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

Lungime

Prospect

500 m
240 m

16 m
10 m

48

Strada- denumire actual

Categorie
Lungime
Prospect
istoric
drum
670 m
4m
Str. I. Cardo
strad
230 m
10 m
Str. Badea Cran
strad
350 m
9m
Str. Brsei
strad
400 m
9,5 m
Str. Ciocrliei
strad
280 m
9m
Str. G. Alexandrescu
strad
70 m
9,5 m
Str. T. Axente
strad
185 m
14 m
Strada Tribunul Dobra, Str. Sinagogei i parial Calea Romanilor, erau drumuri de tranzit ntre Oraul German i
Cetate sau Oraul Srbesc. De-asemenea podul de trecere n Banat avea o poziie excentric fa de axul Cetii,
iar poziia acestuia era n dreptul actualei Str. Patria.
Parcelarul zonei descrise anterior nu a suferit modificri majore n Oraul Srbesc, dei harta 1707 nu ine cont
de aceste limite, i era caracterizat de:
- parcele de proprieti tipice, cu latura scurt transversal pe lungimea strzii
- gospodriile aveau 1 corp principal i anexe
- parcela avea i o parte agricol
- corpurile principale erau aliniate la frontul stradal i erau de tip niruit, cuplat sau izolat- n funcie de
amplasamentul n cadrul esutului stradal (ex. str. Preparandiei, Tribunul Axente aveau case niruite)
Fondul construit al acestei perioade era constituit din locuine (gospodrii) i cteva funciuni reprezentative:
biserici aparinnd riturilor populaiei, coli, fortificaie cu utilitile aferente. Toate acestea, n afara fortificaiei, aveau
un sistem constructiv instabil, realizat pe baz de pmnt, chirpici i lemn. Din acest motiv nu exist exemple de
cldiri locuin din aceast perioad. Un reper al vremurilor i element reconoscibil pe toate hrile istorice este
Biserica srbeasc "Sf. Petru i Pavel" construit iniial ntre anii 1698-1702. nfiarea actual, n stil BAROC a
primit-o n urma restaurrii din 1790 i a unor modificri din anul 1822 cnd, deasupra zidurilor vechi a fost ridicat o
turl.
IV. 1707-1838
Arealul Aradului Vechi n aceast perioad atinge 196 ha, ns la acesta se mai adaug teritoriul Cetii Noi (108
ha), Aradul Nou (163 ha), Snicolaul Mic (77,5 ha), Miclaca (125 ha) i Gaiul (143 ha) ca aezri ce se aflau sub
influena Aradului- astzi cartiere compenente. n total acestea nsumau cca. 820 ha.
Aradul Vechi i mrete de 10 ori suprafaa i datorit reprezentrilor grafice mult mai acurate ale hrilor
istorice.
Harta 1751
Piaa Avram Iancu i continuarea acesteia n forma actualului Bd. Revoluiei pn n dreptul Str. Horia este
amenajarea de for public cu ponderea cea mai mare n cadrul esutului urban al Aradului Vechi. Aceasta s-a
dezvoltat prin compunerea parcelelor nconjurtoare dup tipicul german, cu un prospect supralrgit pentru a defini
zona de centru sau trg. Din 1828 aceast pia se stabilete a fi Centrul Aradului.
Str. M. Eminescu, Str. Lucian Blaga i Str. Episcopiei sunt arterele principale de legtur a pieei cu periferia
romneasc din Vestul Aradului Vechi. La fel Bd. N. Blcescu face legtura cu partea romneasc din Est i cu
Mureul, pe atunci zon portuar.
Piaa Pompierilor/Parcul Reconcilierii exista din acele vremuri ca spaiu format din supralrgirea Str. Vrful cu
Dor, ce fcea legtura cu zona fostei crmidrii.
Aradul Nou se prefigureaz n Sudul Mureului, fiind prevzut cu o tram rectangular de tip colonial, principala
strad fiind actuala Cale a Timiorii n forma n care se vede i astzi. Periferia dinspre Vest exista: Str. Ady Endre i
parial Iosif Lengyel. De-asemenea apare i legtura cu colonia Snicolaul Mic prin Bd. tefan cel Mare- str.
Steagului.
Harta 1765
Se reflect clar intenia demolrii Cetii Vechi i poziionarea Cetii Noi a Aradului.
Legturile ntre zonele oraului devin mai intense, prin amplificarea reelei stradale, asigurndu-se continuitatea
traseelor predefinite:
- Se definesc strzi ca: str.M. Koglniceanu, Blanduziei, Ceahlu- ca legturi ntre zona srbeasc i cea
romneasc
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

49

Se constituie spaiul Actualei Piee a Arenei prin intensificarea legturilor ntre zona german i zona
srbeasc, devenind un nod important de circulaie, n relaie cu Vama.
- Apare o nou legtur peste Mure, din Piaa Arenei-str. Bistriei- Poarta Cetii Noi, un pod ce va
rmne principal n Est pn dup al Doilea Rzboi Mondial.
- Se poate observa o legtur disprut: str. Decebal nefiind constituit, str. Aviator I.Georgescu avea
continuitate peste str. Unirii i Blcescu pn la intersecia cu str. Gh. Lazr.
- Aradul Nou se dezvolt cu noi strzi: str. Constituiei- n Vest, iar n Est apar toate strzile existente i n
ziua de azi: A.M. Guttenbrunn, Ana Iptescu, Popa apc, Cibinului, Lugojului, Arinului, Zimbrului. O
particularitate este continuitatea Str. Castanilor i str. Crngului care a disprut din anii *60.
Hri 1774- Cetatea Veche i Cetatea Nou
Demolarea efectiv a Cetii Vechi d curs reamenajrii zonei, astfel ncepe s se defineasc actuala Cale a
Romanilor. De-asemenea se stabilete poziia definitiv a podului peste Mure nspre Banat, aa cum este i astzi.
n urmtorii ani se realizeaz lucrri de ndiguire a Rului Mure pentru a se poziiona Cetatea Nou.
Harta 1838
Dei este o hart ce prezint intenii de sistematizare a Aradului Vechi i a Aradului Nou, aceasta prezint
elemente noi: aezrile de tip colonial Gai i Miclaca, dar i Podgoriile Aradului- astzi Calea Aurel Vlaicu.
-

Strada- denumire actual


Str. Preparandiei
Str. Dornei
Str. Hunedoarei
Str. I. Cardo
Str. M. Koglniceanu
Str. Badea Cran
Str. Brsei
Str. Ciocrliei
Str. G. Alexandrescu
Str. T. Axente
Str. Cozia
Str. Sinagogei
Str. Tribunul Dobra
Str. Kuncz Aladar
Str. Ghica Vod
Calea Romanilor
Bd. Revoluiei
Str. Gh. Bariiu
Str. E. Teodoroiu
Str. Ceaikovski
Str. Ceahlu
Str. Olimpiadei
Str. Blanduziei
Str. Clopoeilor
Str. Minervei
Str. Mrgritar
Str. Remus
Str. Putnei
Str. M. Eminescu
Str. Transilvaniei

Categorie istoric
strad
strad
drum
strad
strad
strad
strad
strad
strad
strad
strad
strad
drum
drum
drum
strad
drum
strad
drum
strad
strad
strad
strad
strad
strad
strad
strad
strad
strad
strad
drum
strad
strad
strad
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

Lungime
640 m
240 m
670 m
880 m
230 m
360 m
350 m
400 m
280 m
193 m
185 m
265 m
275 m
295 m
145 m
130 m
40 m
370 m
277 m
465 m
558 m
318 m
70 m
200 m
180 m
515 m
196 m
245 m
207 m
320 m
275 m
90 m
818 m
250 m

Prospect
16 m
10 m
4m
12 m
10 m
18,6 m
9m
9,5 m
9m
9,5 m
14 m
23,6 m
4m
4m
4m
9,5 m
4m
27,6 m
4m
60 m
8,9 m
10,8 m
19 m
14 m
11,5 m
13 m
9,8 m
14,7 m
14,7 m
9,5 m
4m
4m
14 m
14,5 m

50

Strada- denumire actual


Categorie istoric
Lungime
Prospect
Str. Vrful cu Dor
strad
585 m
17,4 m
Str. L. Blaga
strad
370 m
12,2 m
Str. Episcopiei
strad
780 m
16,8 m
Str. I. Desseanu
strad
160 m
15 m
Str. t. Cicio Pop
strad
245 m
11,3 m
Str. I. Georgescu
strad
186 m
12,2 m
Str. Horia
strad
250 m
19,9 m
Str. G. Cobuc
strad
300 m
22 m
Str. Xenopol
strad
150 m
15,2 m
Str. Dragalina
strad
485 m
11,5 m
Str. 1 Dec. 1918
strad
215 m
13,5 m
Str. Aviator I. Georgescu
strad
264 m
8,2 m
Str. Unirii
strad
126 m
6m
Strada Unirii-Lazr- desfiinat
strad
235 m
6m
Str. N. Blcescu
strad
370 m
15,5 m
Str. Gh. Lazr
strad
440 m
11,2 m
Strzile din Aradul Nou, ca parte din zona studiat, se regsesc i n situaia existent, transformrile suferite
fiind minime.
Parcelarul i fondul construit al acestei perioade reflect dispoziia populaiei n teritoriul istoric al Aradului
Vechi i al Aradului Nou.
Parcelele de tip german:
- sunt organizate n jurul Pieei Avram Iancu i a strzilor principale transversale pe aceasta
- cldirile principale sunt aliniate la frontul stradal, iar acoperiurile au coama paralel cu acesta
- dezvoltarea incintelor s-a fcut dup principiul construirii de corpuri secundare n forma literei L i apoi
U, n ultima faz construindu-se i corpul din spatele parcelei, rezultnd o curte interioar
- iniial parcalele aveau fronturi stradale lungi, astfel nct parcela s poat fi fructificat prin vnzare sau
motenire prin mprirea acesteia n 2-4 fii pe lungime, iar apoi transversal n dou, rezultnd noi
fronturi stradale.
- Acest tip de parcelare este specific metodei austriece n mediul urban, rezultnd fronturi stradale
continue, case niruite sau cuplate, densitatea fiind medispre ridicat
- Mrimea unei parcele medii din zon are 2500-3000 mp
- n Aradul Nou, de-alungul strzii principale (Calea Timiorii) s-a aplicat acelai principiu urban de
parcelare, iar pentru a reda scara rural a strzilor transversale s-a implementat metoda construirii de
gospodrii formate din corpuri principale n regim de nlime parter, perpendiculare pe frontul stradal
avnd acoperiurile cu panta n dou ape. Umplerea frontului stradal se realiza prin construirea de garduri
din zidrie nalte ct nivelul corpului principal i pori duble de intrare n gospodrie. n incint se mai
gseau anexe gospodreti ce separau curtea casei de grdina vast. Mrimea unei parcele medii din
zon are 2500 mp.
Parcelele de tip romnesc:
- esuturile urbane ocupate de populaia romneasc erau constituite din parcele neregulate, att ca form,
ct i ca amplasare n raport cu traseele strzilor.
- incintele erau gospodreti, formate dintr-un corp principal i anexe.
- parcela cuprindea i ograda cu grdina.
- casele aveau diferite conformaii, att cu latura scurt perpendicular pe traseul strzii, ct i de form
compact. Casele erau amplasate pe lot la frontul strzii, n mod izolat una fa de alta.
Parcelele de tip srbesc:
- erau de form regulat i funcionau dup principiul celor germane, ns forma construciilor era de tip
rural, cu diferite dispuneri funcionale ale incintelor
Alte descrieri ale fondului construit
Aradul Vechi
- Regimul de nlime al cladirilor acestei zone era de parter i parter cu 1 etaj, maxim 3 etaje.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

51

n aceast zon cldirile aveau diverse destinaii laice, ncepnd cu Primria Veche, Teatru, Prefectur i
pn la locuine colective sau ale unor personaliti locale. Acestea aveau n general partere comerciale
pentru produse manufacturiere din zon sau alimentare.
- Zona era marcat i de Biserica Minorit.
- Construciile principale aveau puine decoraiuni n stil baroc local, volumetrii evidente (arpante masive i
turnuri de col).
- Exprimarea faadelor principale (la strad) se realiza prin marcarea registrelor orizontale- muluri din
tencuial sau din crmida zidriei, dar i prin marcarea registrelor verticale- tratarea faadei difereniat pe
niveluri prin bosaje accentuate la parter i dematerializate la nivelurile superioare, precum i
ancadramente simple la golurile de la etaje i mai complicate la parter ori vitrine cu tmplrie sculptat. O
alt metod de difereniere a parterelor erau golurile cu terminaia superioar n arc.
- Tmplriile din lemn ale ferestrelor de la etaj aveau n general obloane din lemn.
- Din reprezentrile iconografice ale vremii, culorile faadelor erau calde i deschise, pastel, cu accentuarea
fin a bosajelor, nuturilor i mai puternic a tmplriilor din lemn.
- Toate cldirile construite n aceast perioad au suferit modificri ulterioare, fie prin supraetajare i
aplicare a decoraiunilor eclectice ale vremii sau chiar demolate i nlocuite.
Singurele exemple rmase din aceast perioad sunt: Cetatea Aradului (1763-1783), Biserica franciscan,
Spitalul Clinic Municipal Arad cu turnul, Cas Str. Preparandiei 2, Casa Hirschl (1817), Biserica srbeasc "Sf. Petru
i Pavel" (1699-1702), Statuia Sfntului Ioan Nepomuk (1729).
Aradul Nou
- Regimul de nlime al cladirilor din Aradul Nou era de parter i parter cu 1 etaj.
- Stilul Baroc local predomina i n aceast aezare, cu un caracter asemntor Aradului Vechi pe drumul
principal, i un caracter rural pe strzile lturalnice.
Exemplele acestei perioade sunt mai numeroase: Biserica Romano-Catolic (1725), Castelul Nopcea, Casa
parohial, Fabrica de bere i mal, precum i multe case de pe actuala str. Adam M. Guttenbrunn.
-

V. 1838-1890
Arealul Aradului Vechi n aceast perioad atinge cca. 572 ha, ns la acesta se mai adaug teritoriul Cetii Noi
(108 ha), Aradul Nou (163 ha), Snicolaul Mic (119 ha), Miclaca (125 ha) i Gaiul (298 ha) ca aezri ce se aflau
sub influena Aradului- astzi cartiere compenente. n total acestea nsumau cca. 1385 ha.
Aradul Vechi i mrete de 3 ori suprafaa fa de perioada precedent.
Harta 1838
O analiz mai atent a acestei hri relev intenia de dezvoltare a Aradului Vechi nspre Nord i Vest, respectiv
de la actuala str. Horia pn la Podgoria, precum i cartierul Prneava. Dezvoltarea se realiza prin prelungirea unor
trasee stradale importante: actualul Bd. Revoluiei, regularizarea Cii A. aguna, Vrful cu Dor, Str. M. Eminescu,
Str. Mreti, G. Cobuc, constituirea Pieei M. Viteazu, a str. Banul Mrcine, a str. Pdurii, precum i a Splaiului
Toth Sandor- Praporgescu.
Se poate observa c la nivel de organizare a tramei stradale se prefigura primul inel de circulaie n jurul
aezrii. Acest inel nu avea semnificaia pe care astzi i-o atribuim- de decongestionare a traficului, ns accea
primar de a lega ct mai multe zone cu un traseu minimal. Inelul era format din: Str. Pdurii- Str. Barbu LutaruStr. Primverii- Splaiul Toth Sandor- Splaiul Praporgescu- Str. I. Alexandru (fost Ineului)- Calea I. Maniu- PodgoriaStr. Banul Mrcine- Piaa Spitalului- Str. Andrnyi Kroly- Str. Abatorului- Str. Pdurii. Calea A. aguna era o
median de scurtare a inelului ntre Aradul Vechi i cartierul Prneava.
Harta 1866
Prezint aezrile Aradului n starea situaiei de atunci. Realizarea Bd. Revoluiei ca ntreg- fr parcele i
fronturi constituite prezint i intenia amplasrii unui obiect pe locul actualului Teatru I. Slavici. Cartierul Prneava
este deja constiuit, precum i regularizarea Cii A. aguna i a ntreptrunderii cu esuturile urbane vechi adiacente
acesteia. Odat cu aceast regularizare apare i str. M. Koglniceanu- o arter important ntre cartierul Drgani
i Prneava.
Aradul Nou are forma pe care i astrzi o prezint, cea mai mare dezvoltare avnd-o Snicolaul Mic.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

52

Harta 1880
Aceast hart se concentreaz pe regularizarea major a Rului Mure, o amenajare important creia Aradul i
datoreaz lunga sa existen. Pe lng modificarea traseului Mureului, se expliciteaz ndiguirea albiei majore
aferente zonei centrale deja constituit.
Harta 1881
Aceast hart este cea mai elaborat i constituie verificarea inteniilor din 1838, precum i zonificarea oraului.
n studiul traseelor strzilor prin care s-a amplificat Aradului Vechi s-au catalogat ca fiind din 1838, dei doar patru
decenii mai trziu acestea s-au confirmat. Dat fiindc aceast hart a fost descris i n capilolul II punctele 1 i 2,
se trece la descrierea amnunit a tramei stradale i a celorlate compenente a fondului construit.
Ca tram stradal, i caracteristici ale acesteia se sublineaz faptul c acestea au rmas n general la fel i n
situaia actual, cu excepia faptului c unele strzi identificate nu existau n acea perioad: Str. Cloca, M.
Stnescu, T. Vladimirescu; iar altele au disprut: legtura ntre str. Unirii i Gh. Lazr, ce a fost nlocuit cu Bd.
Decebal. Odat cu instituirea noilor cartiere s-au constituit i strzi noi, amintite anterior.
Poate cel mai important aspect l constiuie parcelarul vremii. nc din 1860 s-au realizat schie de parcelare ale
diverselor pri compenente ale Aradului- hri aflate n custodia O.C.P.I. Arad i care nu constituie drept public de
folosin, dect la cerere. Parcelarul de la 1860 reflect starea actual a proprietilor ca form, dimensiuni,
orientare, etc.
Perioada de dup 1834, cnd Aradul devine Ora Liber Regesc, nseamn o dezvoltare a oraului i n special a
Aradului Vechi. Aa cum este amintit n Volumul Aradul de-a lungul timpului, precum i la capilolul II punctele 1 i 2
al prezentului memoriu, Aradul are o populaie nsemnat ceea ce necesita construirea de locuine i atribuirea de
teren necesar acestui scop, dar nu numai: n aceast perioad se construiesc cele mai mari investiii: Gara,
Catedral Ortodox nou, Biserica Reformat (Roie), Teatru nou, coli, Spitale, edificii administrative, palate ale
personalitilor vremii.
O noutate a parcelarului se refer la domeniul public, respectiv domeniul acordat strzilor, pieelor, parcurilor pe
care administraia vremii reueau s le formeze, s le ntrein i s le modernizeze, formnd cadrul natural i
construit al cldirilor- imagine de care i astzi ne bucurm. Sistematizarea acestei perioade este cristalizarea
Aradului istoric, intervenii masive realizate n respectul perioadelor istorice anterioare, ceea ce denot continuitatea
acestui spaiu. Dei ora important al Imperiului Austro-Ungar, fr a fi capital, Aradul nu sufer aceleai
transformri ca Viena lui Josef Hoffmann sau Parisul lui Haussmann, ns la o scar mai mic preia din
transformrile specifice vremii: regularizarea tramei stradale, programe arhitecturale noi i sintax nou exprimat
prin arhitectur eclectic sau stiluri pure aflate sub influena profund exercitat de arhitectura i artizanatul austriac
din acea perioad (Jugendstilul sau Secessionul geometric).
Prezentul studiu nu va intra n descrierea general a stilului eclectic de factur neo-clasic sau baroc, ambele de
provenien aistriac, al arhitecturii cldirilor, inclusiv a structurii de rezisten a acestora. Se accentueaz faptul c
aceast imagine este dominant i d caracterul Aradului. Luat n comparaie cu arhitectura similar a principalelor
orae din regiune (Timioara, Lugoj, Oradea) fondul construit al Aradului este unic, att prin respectarea raportului
de scar i mrime a obiectelor, ct i datorit modului n care acestea sunt compuse n cadrul natural i construit,
ceea ce ntrete specificul de ansamblu unitar. Faptul c fondul construit este unitar se regsete i n detaliile
elementelor de construcie, ceea ce i d caracter local:
- module de trepte din similipiatr
- modele de balustrade, feronerie n general, identice sau cu mici modificri
- modele de tmplrii din lemn, inclusiv rolete
- matrie ale elementelor de decoraie exterioar din gips derivate unele din altele
- elemente ceramice sau eternit pentru nvelitoare
- flee, parazpezi, tinichigerie (streini, burlane, glafuri exterioare) realizate la aceleai ateliere
Aceast imagine este cea mai ntlnit n centrul istoric al Aradului, fie n arhitectura cleric, fie cea laic,
indiferent de programul arhitectural.
Amintim c n aceast perioad, n raport cu zona studiat, s-a realizat Palatul Administrativ, Teatrul nou, licee
importante n ora: Moise Nicoar, Elena Ghiba Birta, Dimitrie ichindeal, coala de fete, coala de biei, Sediile

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

53

Prefecturii, Spitalul Municipal, Palatul de Justiie, Academia Economic, Catedrala Ortodox Romn, Seminarul
Teologic Ortodox Romn i multe alte cldiri reprezentative.
Datorit creterii populaiei urbane, cel mai rspndit program arhitectural a fost casa de raport, fond construit
destinat locuirii n sistem colectiv, dezvoltat att n parcelarul iniial, ct i crendu-se noi esuturi urbane, aa cum sa descris anterior. Ca o caracterisitic general a caselor de raport este tratarea detaliat a faadei principale a
corpului aferent strzii, racordndu-se la stilul contextual al epocii i al poziiei n teren. Faada din curte a corpului
principal, precum i a celor secundare erau tratate mult mai sumar, de cele mai multe ori fr nici un element de
decoraie. Ca schem funcional, corpul principal coninea i circulaia vertical- casa scrii nchis sau seminchis
ce realiza accesul la nivelurile superioare ale tuturor corpurilor. Accesul la apartamentele de la etaje se realiza prin
cursivele perimetrale curii interioare, unele avnd i legturi suplimentare prin pasarele. Dac parterul putea fi
destinat familiilor mai modeste, etajul I era proiectat ca piano nobile- ntotdeauna nlimea acestuia era mai mare
dect a etajelor curente i de-asemenea se accentuau volumetric prin bowindow-ri, balcoane sau loggii. Sistemele
de alctuire funcional sunt de mai multe tipuri, n funcie de proprietar i de sistemul de gestiune. Casele de raport
au fost construite i ca investiii imobiliare, o procedur frecvent peste tot n Europa, cu apartamente complete ce
puteau deservi o familie simpl, sau o familie cu personal menajer, ori erau concepute pentru nchiriere n sistem
hotelier- cu buctrii minimale la acea vreme cu baie proprie ori bi comune la captul de coridoare. Existau ns i
imobile cu apartamente construite de marii industriai pentru locuine de serviciu, acestea din urm avnd un
caracter mai privat, inclusiv cu buctrii comune la demisol. Astfel, apartamentele sunt variate ca form i schem
funcional i n funcie de clasa social a locatarilor, toate aveau ncperi obligatorii de trecere de la spaiul public la
cel privat. Enumerarea spaiilor obligatorii a unui apartament reedin permanent pentru o familie format din 2
membrii so-soie:
- vestibul- spaiul de intrare efectiv n apartament din curte, casa scrii sau coridoare comune (unele
apartamente aveau chiar dou vestibule succesive, n cazul n care din primul vestibul se putea accede
ntr-o camer de birou); vestibulul avea toate dotrile aferente, inclusiv locuri de stat
- sufragerie- spaiu de primire oaspei n mod formal, la mas
- salon- camera de protocol
- dormitorul principal
- baie principal
- buctrie proprie
- cmar alimente
Dac familia era nstrit, la acestea se mai putea aduga:
- camera menajerei
- grup sanitar secundar pentru menajer
i dac familia avea i copii necesitau ncperi suplimentare. Astfel de apartamente ce respectau standardele
vremii, puteau avea o suprafa util de minim 100 mp i maxim 200 mp.
n general subsolurile sau demisolurile erau utilizate pentru depozitarea lemnelor sau crbunilor pentru nclzirea
apartamentelor, astfel nc mai exist exemple de lifturi exterioare pentru transportul acestora la etaje. De
asemenea exist i cteva imobile ce mai pstreaz lifturi pentru persoane din acea perioad.
Aradul Nou
Parcelarul, fondul construit i pstraz caracteristicile perioadei anterioare i vor fi meninute pn n anii 1990.
VI. 1890-1947
Dei aceast perioad cuprinde multe transformri succesive i tot attea ncadrri stilistice din punct de vedere
al planificrii urbane i arhitecturale, au n comun ideea transformrii stilului, al extinderii intravilanului i al
densificrii fondului construit. n ceea ce privete perioada de dup 1890 pn la Primul Rzboi Mondial, evoluia
construirii i urmeaz cursul din perioada anterioar, prin densificarea construciilor pe structura parcelar
prestabilit.
Perioada interbelic aduce elemente de noutate, principii noi de compoziie urban, normate. n arealul
Ansamblului Urban Arad sunt trei zone ce cadreaz acestor principii: quartalul 8, quartalul 31 i quartalul 57 din
Plana 03- Reglementri urbanistice. Acestea au primit pe rnd titulatura autohton de cartiere ale funcionarilor,
actualmente pri din cartiere urbane bine definite: Centru i Subcetate.
Construcia acestor cartiere a fost posibil odat cu regularizarea definitiv a cursului Rului Mure, respectiv
ndiguirea albiei majore.
Parcelarul este specific perioadei:
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

54

- loturi de mrime medie cca. 800 mp


- loturi alctuind iruri de-alungul cilor de circulaie, inclusiv n form de potcoav
Fondul construit este preponderent de tip urban cu vile n diferite stiluri arhitecturale. Se remarc Vila Rafiroiu
de pe str. Nicolae Grigorescu nr. 7, un exponent al arhitecturii moderne n Arad, conservat.
Restul perioadelor VII, VIII, IX i X reprezint intervenii urbanistice de extindere a fondului construit i
densificare. n arealul Ansamblului Urban Arad s-au creat spaii noi pentru locuirea colectiv, prin demolarea de
construcii din perioadele anterioare. Construciile pentru locuine colective alctuiesc ansambluri rezideniale, cu
indicatori urbanistici normai, raportai la un domeniu alocat. Exist i plombe n cadrul esutului istoric.

III.

ZONE I SUBZONE ISTORICE DE REFERIN


1. PREZENTAREA CARACTERISTICILOR ZONELOR ISTORICE DE REFERINDEFINITE PRIN PUG- DE PE TERITORIUL STUDIAT I A PREVEDERILOR CARE SE
REFER LA ACESTEA

Conform zonificrii PUG Arad, Ansamblul Urban Arad redefinit cuprinde urmtoarele uniti teritoriale de
referin i zonele i subzonele funcionale:
UTR nr.

ZONA FUNCIONAL

SUBZONA FUNCIONAL

UTR 1

ZONA CENTRAL PROTEJAT (ZCP)

ZONA CENTRAL PROTEJAT


ARADUL VECHI (ZCP-AV)

UTR 2

ZONA CENTRAL PROTEJAT (ZCP)

ZONA CENTRAL PROTEJAT A


CETII ARADULUI (ZCP-CA)

UTR 3- parte din

ZONA CENTRAL SITUAT N AFARA SUBZONA CENTRULUI ISTORIC N


ZONEI PROTEJATE (Z)
CARE
S-A
MENINUT
CONFIGURAIA
ESUTULUI
URBAN TRADIIONAL (CA1)

UTR 4- parte din

ZONA CENTRAL SITUAT N AFARA SUBZONA


ZONEI PROTEJATE (Z)
INTERBELICE (CA3)

LOTIZRII

UTR 5- parte din (Lac Pdurice ZONA CENTRAL SITUAT N AFARA SUBZONA
cu amenajare)
ZONEI PROTEJATE (Z)
INTERBELICE (CA3)

LOTIZRII

UTR 6- parte din

ZONA CENTRAL SITUAT N AFARA SUBZONA


ZONEI PROTEJATE (Z)
INTERBELICE (CA3)

LOTIZRII

UTR 7- parte din

ZONA CENTRAL SITUAT N AFARA SUBZONA CENTRULUI ISTORIC N


ZONEI PROTEJATE (Z)
CARE
ESUTUL
URBAN
TRADIIONAL A FOST ALTERAT
(CA2)

UTR 8- parte din albia major a SPAII PLANTATE


Mureului
PEISAGER (SP-VP)

CU

VALOARE ZON AFLAT PERMANENT SUB


APE (ZPA)
ZONA CIRCULAIEI PIETONALE
(CC-P)
ZONA DIGURILOR (ZD)
SPAII PLANTATE CU VALOARE
PEISAGER (SP-VP)

UTR 31- parte din

ZONA SUBCETATE

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

ZONA LOCUINE INDIVIDUALE CU


SPECIFIC LOCAL CE PREIAU
CARACTERUL
ARHITECTURAL

55

UTR nr.

ZONA FUNCIONAL

SUBZONA FUNCIONAL
URBANISTIC
AL
ZONEI
PROTEJATE (LI-SL-czp)

UTR 32- parte din

ZONA CENTRAL SITUAT N AFARA SUBZONA CENTRULUI ISTORIC N


ZONEI PROTEJATE (Z)
CARE
S-A
MENINUT
CONFIGURAIA
ESUTULUI
URBAN TRADIIONAL (CA1)

UTR 65

ZONA CENTRAL PROTEJAT (ZCP)

ZONA CENTRAL PROTEJAT


ARADUL NOU (ZCP-AN)

UTR 66- parte din

ZONA ARADUL NOU

LOCUINE
INDIVIDUALE
CU
SPECIFIC LOCAL CE VOR
PRELUA CARACTERUL ZONEI
PROTEJATE UNDE SE MAI POT
OPERA PARCELRI (LI-SL-czp-op)

Din tabelul i descrierile de mai sus, rezult faptul c PUG Arad definete ca zone istorice de referin (Z.I.R. 1)
Aradul Vechi (UTR 1), Aradul Nou (UTR 65) i Cetatea Aradului (UTR 2). Ca principiu al zonificrii, unitile
teritoriale de referin sunt departajate pe cartierele componente ale Aradului. Dintre acestea, delimitarea Cartierului
Central se realizeaz prin uniti teritoriale de referin raportate la mediul tematic al fiecreia. Astfel UTR-urilor le
corespund zone i subzone, n funcie de evoluia esutului urban, de caracteristici i de legislaia n vigoare.
Zonei Centrale i corespund UTR-uri delimitate primar cu privire la:
-

Zone Centrale Protejate (ZCP) cu subzonele: - Aradul Vechi (AV)


- Aradul Nou (AN)
- Cetatea Aradului (CA)

Zone Centrale situate n afara zonei protejate (Z)

Albia major a Rului Mure

UTR 1 i UTR 65 sunt delimitate i conform descrierii Ansamblului Urban Arad din Lista Monumentelor Istorice
2004, ns Cetatea Aradului i albia major a Mureului sunt delimitate ca UTR distincte.
Din Memoriul general al PUG Arad se extrag prevederi/REGLEMENTRI URBANISTICE pentru zonele istorice
de referin considerate:
REGLEMENTRI URBANISTICE- PERMISIUNI I RESTRICII
VIZIUNE
Aradul un peisaj urban n lunca Muresului
-o necesitate n care vei locui mai mulumit
-o alternativ pentru viitor, un secret ce trebuie descoperit
MISIUNE
ARADUL:
- va ajunge cea mai important poart de intrare n ar, innd cont de tendinele de dezvoltare ale
legturilor Romniei cu Occidentul, cu o imagine reprezentativ pentru evoluia rii;
- va avea o buna identitate a locului i o valorificare a specificului;
- va avea un sistem de circulaie bine nchegat, fluent i ierarhizat, cu intersecii bine rezolvate, corelat cu
un sistem de spaii verzi care s separe zone funcionale incompatibile, s dea o ambian plcut
spaiilor publice i pietonalelor i care s protejeze mpotriva polurii;
- i va pstra caracterul reprezentativ istoric al zonei centrale i va transfera o parte a funciunilor
administrative i de servicii spre cartierele Miclaca i/sau Aradul Nou;
- va funciona mai bine datorit divizrii centrului de greutate al oraului ntr-o reea polinuclear
constituit din centre de cartier particularizate;
- va avea polul de atracie principal n cetate, care se va transforma n centru turistic (de coordonare)
care va cuprinde uniti de cazare, spaii de cultur i zone de sport i loisir;
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

56

- va avea o activitate turistic amplificat incluznd un circuit turistic de vizitare al cartierelor cu specific
etnic: (cartierul srbesc, evreiesc, nemesc), a obiectivelor turistice din centrul istoric i din mprejurimile
oraului i susinut de existenta spaiilor de loisir situate de-a lungul Mureului;
- va dispune de zone rezideniale noi, contribuind la o mai bun calitate a locuirii;
- i va mbunti i completa sistemul de reele edilitare.
OBIECTIVE STRATEGICE
INTARIREA FUNCIONAL A CENTRILOR POLARIZATORI I DE INTERES DEJA EXISTENI PRIN
FIXAREA UNOR POT-URI I CUT-URI URBANE:
- Conformarea culoarelor marilor circulaii n sensul dezvoltrii unor funciuni specifice (comer, servicii,
depozitare, etc.);
- Protejarea spaiilor verzi existente ;
- Determinarea zonelor de protecie i interdicie legate de circulaii, industrie, gospodarie comunala,
ape, diguri, culoare tehnice, monumente de arhitectura i urbanism, rezervatii naturale;
- Dezvoltarea unei trame stradale care sa preia cadastrul existent i inteniile de trasee;
- Rezolvarea disfunctionalitatilor existente
- Implementarea solicitarilor temei de proiectare
STRATEGII PRESCRIPII PE ZONE (CARTIERE)
- Definirea imaginii Definirea caracterului funcional
PLAN DE MASURI:
- Elaborarea unei strategii de implementare a prevederilor PUG n etape de 2 ani, 4 ani i 6 ani
- Lansarea Studiilor de specialitate i proiectelor necesare completrii i detalierii documentaiilor de
urbanism:
- Studiu pentru amplasarea echilibrata a dotarilor i a conturarii polilor urbani
- ntocmirea BNCII DE DATE A MUNICIPIULUI ARAD care s permit accesarea tuturor datelor
necesare referitoare la zestrea urban a Municipiului Arad;
REGLEMENTRI N TERITORIUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI ARAD - SISTEM URBAN ARAD
S-a propus instituirea zonelor de protectie pentru cursurile de apa, a padurilor, a digurilor i a drumurilor
nationale, judetene i comunale. S-au instituit zone de protectie pentru captarile de apa, aductiunile i magistralele
de gaz, pentru monumentele istorice, de arhitectura i arheologice, pentru zona protejata lunca Muresului.
REGLEMENTARI I CATEGORII DE INTERVENIE LA NIVELUL MUNICIPIULUI ARAD
n intravilanul municipiului Arad, se va respecta zonificarea funcional conform planei nr.3 - Reglementri zonificare funcional i ci de comunicaie.
...........
Creterea numrului de autoturisme creeaz o presiune care va crete n continuare asupra spaiilor verzi i aa
deficitare ca suprafa n Arad. Fie c se aprob sau nu construirea de garaje, aceste maini trebuie parcate undeva
i acest undeva este pe spaiile verzi sau cele de joac destinate iniial copiilor, alte spaii neexistnd. Aceasta
deoarece n partea veche a oraului nu s-au creat, prin natura lucrurilor, spaii de parcare - garare, iar n cartierele
noi legislaia existent nainte a impus o desime a construciilor care nu a permis luarea n calcul a tendinei
moderne de cretere a numrului de autoturisme. Pentru evitarea n viitor a problemei, noile cartiere trebuie
proiectate cu facilitile de parcare - garare, cu spaiile verzi neafectate, iar n zonele deja constituite, trebuie gsite
soluii adecvate de parcare (subterane, supraetajate etc), astfel ca spaiile verzi s-i recapete rolul.
Avnd n vedere rolul urbanistic al unor specii arborescente caracteristice localitii, este necesar instituirea unei
protecii asupra castanilor din zona str. A. Mureanu, D. Gherea, Buteni, Tribunal, a paltinilor de pe B-dul
Revoluiei, a teilor de pe B-dul Revoluiei, B-dul Vasile Milea i din faa Liceului Moise Nicoar. Aceste zone ar trebui
chiar extinse, ele constituind i o perdea de reducere a coninutului de poluani ai aerului. Se impune, de asemenea,
protejarea arborilor, n special a speciilor deosebite i a celor de vrst apreciabil din parcurile centrale ale
municipiului.
SOLUII
Pentru a mbunti situaia, propunem realizarea ealonat a urmtoarelor:
Zonarea municipiului cu stabilirea acelor cartiere centrale sau de locuit n care nu se admite stabilirea de noi
activiti cu caracter industrial, precum i a acelora n care se poate stabili numai mica industrie sau i cea mare.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

57

Interdicia trebuie dus la bun sfrit prin mijloace administrative financiare, economice i pus n aplicare prin
intermediul regulamentelor de urbanism.
Eliminarea treptat a marilor ntreprinderi din centrul oraului, prin limitarea tot mai drastic prin mecanismul
de mai nainte a executrii de extinderi, modernizri i reparaii.
Aeroportul Arad nu se poate considera, la traficul actual, ca fiind o surs important de poluare. Dezvoltarea
sa ns, care ar avea o importan deosebit pentru Arad, ar putea produce mari probleme de poluare. Din aceast
cauz, trebuie avut n vedere ori direcionarea corespunztoare a aterizrii - decolrii, n afara spaiului aerian al
localitii, ori gsirea unui amplasament adecvat pentru un aeroport internaional de trafic mare, cum se
intenioneaz s fie aeroportul Arad. Probabil c un nou amplasament n locul celui actual, stabilit n primele decenii
ale secolului, ar fi mai fericit.
Avnd n vedere c municipiul Arad are o suprafa de spaii verzi, raportat la suprafaa total, relativ mic, n
special dac ne referim la spaiul strict al oraului, fr mprejurimi, este necesar o mai bun utilizare n acest scop
a cadrului natural foarte valoros oferit de rul Mure. n acest sens, propunem:
a. Reinerea pentru parcuri (i interzicerea de construcii) a malului stng al Mureului, cel puin de la noul pod
rutier pn la campingul Subcetate, pe toat limea pn la Cetate, astfel ca dup trecerea Cetii n patrimoniul
municipiului, zona s devin parc public similar cu ceea ce exist pe malul drept (cu excepia trandului, care
considerm c trebuie pstrat i nfrumuseat).
b. Asanarea ntregului mal drept al Mureului, astfel nct s devin parc pe toat lungimea ce strbate
municipiul n limitele sale extinse, de la Pdurea Vladimirescu, pn la Pdurea Ceala.
.................
SCHEMA GENERALA DE ORGANIZARE
mbinarea schemelor de organizare analizate pentru fiecare zon funcional, categorii de intervenii, a analizelor
efectuate n lumina celor mai bune principii de proiectare, prezentate n tema de proiectare, a rezultat o sintez care
s-a pus n concordanta i noua metodologie de elaborare i a cadrului de coninut al planului urbanistic general i a
actelor normative noi sau modificate
Fie c este vorba de zone funcionale, trama major inelar concentric, poli urbani, categorii de UTR-uri, totul
graviteaz n jurul rezervaiei de arhitectura i urbanism, iar legtura este fcut de nsi elementele cadrului
natural propuse sau create. Totul graviteaz, astfel nct s poi sa adaugi dar nu sa i iei, toate elementele nu
reprezint nimic prin ele insele ci numai mpreun i prin celelalte. Acest continuu spaio-temporal se prezint
asemeni liniilor de la mini, putnd s ghiceti uor cea fost i ce va fi. Municipiul Arad sa dorit sa fie cartea
deschisa spre univers, dovad trecerii ardenilor pe acest pmnt. Trectorilor le va rmne s l descopere.
ORGANIZAREA RETELELOR MAJORE DE CAI DE COMUNICATII
PROPUNERI CIRCULAII RUTIERE
- nchiderea liniei de centur
- Decongestionarea traficului de pe arterele majore prin realizarea unui inel de circulaie
- Realizarea unor noi poduri peste Mure
- Extinderea i modernizarea reelei de transport n comun cu tramvaiul
- Realizarea unei reele de transport n comun auto
- Realizarea unor puncte multimodale (intersecii de mijloace de transport n comun)
- Realizarea unor perdele de vegetaie de protecie mpotriva polurii pe arterele majore de circulaie
- Modernizarea tramei stradale
- Modificarea profilelor strzilor n vederea fluidizrii traficului
- Asigurarea necesarului locurilor de parcare prin realizarea unor parcri subterane i supraetajate
- Facilitarea deplasrii persoanelor cu handicap locomotor
- Realizarea de inele de circulaie (pentru ocolire centru)
- Ocolirea centrului - Rezolvarea circulaiei pentru degrevarea/ decongestionarea centrului
- Realizarea legturilor pe orizontal
- Realizarea unor legturi ntre cartiere
- Realizare de noi poduri
- Realizarea de pasarele pietonale de traversare a Mureului
- Propunerea unei reele stradale noi n zona Aradului Nou: extinderi de strzi/ strpungeri, precum i n alte
zone destructurate cu aspect rural
- ndesire cartiere cu caracter rural
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

58

Prioriti:
1.a.) Decongestionarea centrului prin nchiderea inelului 1 de circulaie (termen scurt)
1.b.) Realizarea unei centuri ocolitoare reale (termen lung)
2.a.) Realizarea cel puin a unui pod dintre cele 3 variante propuse n tema program (t.s.)
2.b.) Realizarea de pasarele i pasaje pietonale pentru a uura traversarea ntre zone separate de circulaii
(t.s.)
............
8)
Introducerea circulaiei navale cu ambarcaiuni sportive i de agrement i pentru transport de cltori de
mic anvergur (t.l.)
9)
Amenajare spaii de parcri subterane, supraterane i supraetajate
10) Realizarea de noduri intermodale de transport
PROPUNERI CIRCULAII FEROVIARE, AERIENE I NAVALE
- Deplasarea conului de aterizare deasupra unor zone nerezideniale
- Explorarea potenialului navigabil al Mureului la nivelul oraului
- ..........
PROPUNERI URBANISTICE LA NIVEL DE CIRCULAIE AERIAN
Dintre variantele propuse prezint mai mare interes cea care deviaza zborurile de deasupra oraului. Rmne de
stabilit adoptarea unei variante care sa ocoleasc municipiul.
PROPUNERI URBANISTICE LA NIVEL DE CIRCULAIE NAVALA
Se propune ca navigata pe Mure sa se fac cu scop de loisir, agrement, cu mijloace tradiionale: brci, kaiace,
canoe (exclus brcile cu motor n aval de Arad). Pentru aceasta se poate realiza un mic port de agrement n zona
parcului sportiv, renviindu-se renumele Aradului de capitala a sporturilor nautice.
DESTINATIA TERENURILOR, ZONELE FUNCTIONALE REZULTATE
A. DESTINATIA TERENURILOR
Pentru zonele nou introduse n intravilan i pentru zonele libere se propun urmtoarele destinaii:
............
Zone din intravilan:
- spaiu verde semiamenajat n jurul cetii, ntreinut ca pune
- spaiu public (centru turistic i de loisir) n cetate
- nou centru n Drgani (cu rol administrativ i servicii)
............
ZONA CENTRAL PROTEJAT
Subzone
C
Zona central protejat Aradul vechi
P-AV
C
Zona central protejat Aradul Nou
P-AN
C
Zona central protejat a Cetii Aradului
P-CA
ZONA CENTRAL SITUAT N AFARA ZONEI PROTEJATE
C
Subzona centrului istoric, n care s-a meninut configuraia esutului urban tradiional
A1
C

Subzona centrului istoric n care esutul urban tradiional a fost alterat

Subzona lotizrii interbelice de pe malul Mureului

Subzona pol teriar propus


Subzone ce concentreaz dotri de interes municipal i supramunicipal

A2
A3
A4
A5

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

59

PROPUNERI URBANISTICE LA NIVEL DE LOCUIRE


Propunerile au avut n vedere unele considerente cum ar fi:
noile zone de locuine au fost difereniate pe categorii de utilizatori i pe categorii de conformare spaial;
reabilitare MAL-urilor (marilor ansambluri de locuit) la nivelul anvelopantei i al amenajrilor aferente locuirii
pentru asigurarea unui cadru de via optim;
urbanizarea unor cartiere rurale pentru a sparge barierele dintre cmpurile structurale diferite.
................
La stabilirea necesarului de locuine se pune problema evoluiei fondului de locuine. n acest sens se pornete
de la fondul existent, fcndu-se calculul pierderilor previzibile din aceste fonduri n termenul prognozat. Aceste
pierderi sunt n esen urmtoarele:
uzura fizic: ea este determinabil pe baza datelor de recensmnt al locuinelor, privind materialele din care
sunt alctuii pereii i planeele, corelate cu vechimea cldirii i duratele de servicii normate, prevzute prin lege;
aceste rezultate brute, care vor depi rata de 1% pe an din fondul existent (ntruct durata lor medie normat de
serviciu este sensibil sub 100 de ani), pot fi la nevoie amendate, fie prin reducerea lor ca o consecin a inteniei de
prelungire forat a duratei de serviciu, fie, mai rar, prin amplificare, pentru a rezolva mai devreme unele probleme
de insalubritate;
uzura moral: ea se refer la alte locuine dect cele care sunt uzate fizic i nu merit o modernizare; este
vorba de calitatea nesatisfctoare pentru un nivel de via decent la orizontul prognozat;
operaii urbanistice de circulaie, amplasarea unor obiective majore social culturale, reabilitarea urban etc.,
vor necesita desigur unele demolri;
creterea treptat a confortului social va duce n mod inerent la transformri pariale n fondul vechi de
locuine, de exemplu 2 locuine mai mici se transform n una; acest procedeu se poate ntmpla i n cazul fondului
recent construit locuine n blocuri de categoria II, III, IV; aceast reducere de locuine trebuie i ea evaluat;
alte cauze accidentale, care s duc la diminuarea fondului de locuine; astfel, prognozele efectuate n unele
ri, iau n considerare i un numr de locuine ce se apreciaz c vor fi pierdute n viitor ca urmare a incendiilor,
inundaiilor, cutremurelor.
..................
Fondul construit propus se va caracteriza prin:
- Repartiia echilibrat a noului fond construit n trei categorii: locuine sociale, locuine de nivel mediu,
locuine de lux
- n funcie de ponderea spaiilor plantate: zone n care spaiile plantate se limiteaz la gradina de faad,
zone cu spaii plantate urbane din categoria squarurilor a cror amplasare se va studia n cadrul P.U.Z.
Reglementri specifice
- extinderea reelei de echipamente publice n funcie de calculul necesarului de dotri
- realizarea de centre de cartier care s particularizeze fiecare cartier, precum i adoptarea unui tip de reea
de echipamente n acord cu posibilitile fiecrui cartier
- stabilirea strzilor cu caracter comercial precum i a unor zone de servicii
- realizarea unor centre comunitare la nivel de comuniti locale/cartiere care pe lng funcia cultural s
aib ca scop coeziunea social
..............
Cererea pentru locuine colective este n scdere, iar construcia de locuine cunoate o puternic dezvoltare n
ultimii ani. Se prefer construcia de locuine individuale, cu un confort sporit i spaiu neconstruit (curte, grdin).
Cererile de locuine (nregistrate la primrie) sunt rezultatul cazrii n condiii necorespunztoare (locuine
sezoniere i de necesitate) i situaii n care familii numeroase ocup apartamente mici, ajungnd chiar la 4
persoane/camer, aa cum rezult din situaia statistic prezentat privind locuinele ocupate dup numrul de
camere i suprafaa ce revine pe persoan.
Acest lucru nseamn c independent de mrirea sau chiar scderea nesemnificativ a numrului de locuitori ai
oraului, este necesar construirea unui numr de locuine n vederea rezolvrii problemei cazrii la un nivel de
confort corespunztor.
PROPUNERI PRIVIND ZONA SPAII PLANTATE, agrement, sport
ZONE VERZI-AGREMENT I LOISIR
- Crearea unor noi zone de agrement care s satisfac nevoile localnicilor
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

60

- Reamenajarea i modernizarea vechilor zone


- Redarea n utilizarea publicului a unor zone cu potenial de agrement i loisir termele trandul
Neumann
- Crearea unei reele de zone de agrement i loisir de-a lungul Mureului prin realizarea unor legturi ntre
bazele existente i propuse (legturi pietonale, fluviale etc)
- Reabilitarea unor zone de agrement prin protecia mpotriva dezastrelor naturale (inundaii, alunecri de
teren) i crearea unei infrastructuri de baz
- mbuntirea accesului la bazele de agrement (pietonal, auto, etc)
SPAII PLANTATE URBANE
- realizarea de noi parcuri oreneti, precum i realizarea unor parcuri cu caracter sportiv pe lunca
Mureului
- legarea principalelor suprafee plantate din ora prin spine verzi alctuite din pietonale i piste pentru
biciclete, scutere i alte mijloace de transport ecologice, i prin fii de protecie plantate de-a lungul arterelor de
circulaie intens circulate
Din analiza situaiei, existente, reiese c municipiul Arad dispune de foarte puin spaiu verde i terenuri de sport
insuficiente.
Se propune ca puinele zone libere care exist n cartiere, n incintele blocurilor, s fie plantate i ntreinute
pentru a mri suprafaa de spaii plantate din municipiu.
n vederea amenajrii Malului Mureului, de la intrarea lui n intravilanul municipiului i pn la ieire, ca o salb
de parcuri i promenad a oraului, va trebui s se elaboreze un Plan Urbanistic Zonal, cu regulamentul aferent,
pentru a valorifica potenialul rului Mure.
Din pcate, n celelalte cartiere ale Aradului nu sunt posibiliti de realizare a spaiilor verzi fr demolri, pentru
c nu exist terenuri libere.
BAZA MATERIAL I FINANCIAR A CLUBURILOR SPORTIVE DE PERFORMAN
Cu sprijinul financiar al Primriei Municipiului Arad i al Ministerului Tineretului i Sportului, se vor include n
activitatea de investiii urmtoarele obiective:
a.) reconstruirea i modernizarea stadionului Gloria:
capacitatea 14.000 locuri;
pist de atletism;
sal de antrenament pentru atletism;
vestiare;
cabinet medical;
spaiu de cazare (4050 locuri).
b.) continuarea investiiilor la liceul cu program special de educaie fizic - Liceul Moise Nicoar:
pist sintetic de atletism;
teren de baschet;
vestiare;
c.) amenajarea i modernizarea complexului sportiv Podul Decebal;
d.) amenajarea i modernizarea poligonului de tir pentru pistol din Pdurice;
e.) modernizarea slii de culturism din B-dul Revoluiei nr. 66;
f.) reparaia acoperiului de la sala de tenis de mas a Clubului sportiv Arad;
Prioriti spaii plantate, agrement, sport
1) Adoptarea unei scheme radial concentrice a spaiilor plantate
2) ntreinerea fondului plantat i diversificarea utilizrii spaiilor verzi
3) Realizarea pietonalelor majore
PROPUNERI PRIVIND ZONA DE INSTITUII I SERVICII
Dup cum s-a constatat din analiza situaiei existente, Prefectura i Consiliul Judeean, precum i Primria i
Consiliul Local Municipal funcioneaz n aceeai cldire - spaiu insuficient; va trebui ca, n viitor, s se gseasc o
soluie pentru ca unele dintre activiti s fie preluate de un spaiu situat ntr-o cldire din zon - se propune fosta
cldire a C.E.C.-ului i a B.N.R.-ului sau vechea cldire a Prefecturii, dar se poate extinde n spaiul de la mansard.
De asemenea se poate propune rezervarea unui spaiu n noua zon administrativ Drgani.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

61

Tribunalul, Judectoria, Procuratura, Notariatul i Baroul de avocai i desfoar, toate, activitatea n aceeai
cldire, care ncepe s devin nencptoare, din cauza multor funciuni care sunt comasate aici i datorit
numrului mare de locuitori care beneficiaz de serviciile acestei instituii. Se poate propune rezervarea unui spaiu
n noua zon administrativ Drgani.
Unitile judeene ale M.I. - spaiul existent este suficient i corespunde funciunii.
Unitile financiar bancare, la ora actual sunt n numr mare (15 dup unele statistici), unele i desfoar
activitatea n spaii amenajate n cldiri de pe bulevard. Pentru bnci sunt prevzute spaii n zona Lacului (lng
Tricoul Rou) i pe B-dul Iuliu Maniu, conform Planului Urbanistic de Zon pentru zona Podgoria, P.U.Z. aprobat.
OFICII POTALE EXISTENTE I SEDII ADMINISTRATIVE
Fa de situaia existent necorespunztoare, corelat cu dezvoltarea preconizat n anii urmtori i avnd n
vedere situaia actual a dispersiei activitilor de aprovizionare n 3 cldiri, lipsa unor spaii pentru ateliere de
ntreinere, cldiri i garaje pentru parcul auto propriu (actualmente n strad), ct i eliberarea spaiilor ocupate n
actuala cldire a Oficiului de Tranzit Arad n scopul modernizrii acestuia i a prelurii activitii de tranzit
internaional pentru zona de vest a Romniei, se propune construirea urmtoarelor obiective:
o cldire n zona Podgoria - 420mp;
un oficiu potal complex n zona Subcetate - 150mp;
un oficiu potal complex cu sectoare distribuite - un spaiu la parter, n suprafa de 250mp n zona
Fabrica De Zahr, conform P.U.Z. nr. 23.193.
..............
DOTRI PENTRU EDUCAIE I NVMNT
A. LA NIVEL DE MUNICIPIU
..............................
La nivelul ntregului municipiu nu sunt necesare alte locuri n unitile de nvmnt n viitorul imediat, dar pn
n 2010, pentru a acoperi creterea estimat a populaiei sunt necesare:

303 grupe a cte 26 copii n 20 de grdinie a cte 16 grupe;

20 coli a cte 25 sli de clas;

2 licee cu 19 sli de clas;

1 coal profesional.
B. PROPUNERI PE CARTIERE
Cartier I - Centrul
42.712 locuitori

Grdinie:
-1.313 locuri

coli:
+29 clase

Licee:
+115 clase
Cartier II - Drgani
9.053 locuitori

Grdinie:
-93 locuri

coli:
-36 clase

Licee:
-26 clase
.........................................
Cartier IX - Subcetate
597 locuitori

Grdinie:
-36 locuri

coli:
-3 clase

Licee:
-2 clase
Cartier X - Aradul Nou
11.685 locuitori

Grdinie:
-151 locuri

coli:
-15 clase

Licee:
+17 clase
CONCLUZII - COLI I LICEE:
Fcnd o analiz a populaiei pe grupe de vrst :
0-4 ani
5-9 ani
Centru
2.390
1.820
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

10-14 ani
2.413

15-19 ani
3.118

62

Drgani
Subcetate
Aradul Nou
TOTAL

0-4 ani
378
26
722
3.516

5-9 ani
347
33
800
3.000

Pentru o repartiie a lor n cadrul cartierelor, s-au dat datele:


CARTIERELE
Populaie de Locuri
Locuri
vrst colar existente n existente
coli
licee
6. 134
6.460
7.764
Centru
73
0
0
Subcetate
2. 344
1.152
1.492
Aradul Nou

10-14 ani
509
36
955
3.913

15-19 ani
1.578
37
1.059
5.792

Locuri + sau - Propuneri


n n coli i
licee

CONCLUZII - GRDINIE
Considernd calculul necesarului de grdinie, conform normativului din iulie 1986, ar rezulta:
CARTIERELE
Locuri
Grupa de Copii
Locuri
Locuri
Propuneri
necesar
vrst 3-5 nscrii
existente
+sauani
2.563
1.434
1.395
1.240
-155
Centru
543
227
355
450
+95
Drgani
36
16
0
0
Subcetate
434
497
550
+53
701
Aradul Nou
TOTAL
3.843
2.111
2.247
2.240
-7
n cartierul Centru nu s-a propus nici o grdini, n ciuda celor 155 locuri n minus, deoarece:
locurile sunt parial compensate de cele 95 locuri n plus din cartierul nvecinat Drgani;
n zona central va crete ponderea funciei comerciale i culturale n dauna celei de locuire.
CULTUR
Din punct de vedere al dotrilor de cultur, conform calculului necesarului de dotri, situaia se prezint astfel:
Necesar conf. normelor
Existent
Propus etapa I
cas de cultur
1
1
cas de cultur pentru tineret
1
1
cinematografe etapa I
5.000 locuri minim
1.816 locuri
500*
etapa II
7.500 locuri minim
teatre etapa I
2.000 locuri minim
etapa II
3.000 locuri minim
cluburi etapa I
3.000 locuri minim
10 locuri
500
etapa II
4.500 locuri minim
biblioteca oreneasc
1
6
1.200 m2
1.800 m2
muzee
3000 m2 suprafa
expunere
sli concert
galerii de art, sli expoziie
mediatec
2.400 locuri maxim
2.400
3.600 locuri maxim
* - locurile necesare se propun pentru etapa de perspectiv.
Din calcul reiese necesitatea construirii unei case de cultur pentru tineret, pe care o propunem n Cetate.
Din punct de vedere al cinematografelor, conform normelor ar mai fi necesare 3.184 locuri n prima etap. Se
constat c la ora actual nici cinematografele existente nu reuesc s se menin din punct de vedere financiar.
Pentru a putea face fa, unele cinematografe au fost nevoite s-i nchirieze spaiile pentru alte activiti. Lund n
considerare aceast situaie nu am propus cinematografe noi, urmnd ca n etapa de perspectiv s se
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

63

suplimenteze acest numr de locuri ntr-un centru cinematografic (format din mai multe sli) n cadrul unui complex
comercial tip MALL. Se propune ca locurile necesare n spaii de cultur s fie repartizate n centre culturale de
cartier (10 a cte 50 locuri), comasate n centre comunitare i la nivelul unei mediateci (2.400 locuri) propus a se
construi n Cetate. Se mai propune realizarea unor noi muzee, sli de concerte sau scene n aer liber care s
sprijine dezvoltarea turistic a municipiului i s mbogeasc i s diversifice oferta cultural.
CULTE
Din punct de vedere al dotrilor de cult, din 1989 i pn n prezent s-au construit, sau sunt n construcie, un
mare numr de dotri de cult, de toate religiile i confesiunile, n funcie de necesiti i posibilitile pe care le are
fiecare cult.
Trebuie construite biserici greco-catolice, deoarece la ora actual acest cult nu mai dispune de biserici n care
s-i desfoare activitile religioase.
DOTRI SANITARE
DISPENSARE
inndu-se cont de costul unei zile de spitalizare, n prezent se pune accentul pe asistena primar (policlinici,
cabinete particulare, medici de familie), doar cazurile grave sau urgente urmnd a fi spitalizate.
Din calculul echipamentelor sanitare rezult c:
- numrul de dispensare existent i suprafaa lor acoper necesarul.
Prin urmare, nu exist propuneri pentru noi dispensare.
SPITALE
Din calcule rezult un necesar de paturi, fa de existente, deci ar mai trebui acoperite nu numr de paturi.
Din informaiile primite de la Direcia Sanitar rezult c:
n anul 2003 a fost redus numrul de paturi din spitale n funcie de indicele de utilizare:
Lundu-se n considerare aceast nou orientare a politicii sanitare, este inutil a se propune acoperirea ntregului
numr de paturi noi rezultat din normativ.
Deci, propunerile pentru spitale se rezum la un spital.
n ceea ce privete situaia locurilor n cre, se constat c nu sunt ocupate toate locurile existente. Unele cree au
fost nevoite s-i nceteze activitatea pentru o perioad, din cauza neocuprii locurilor n cre.
Lund n considerare faptul c numrul copiilor ntre 0 i 3 ani este mic i natalitatea continu s fie sczut,
pentru prima etap (pn n anul 2000) nu considerm necesar a prevedea construirea de noi cree.
DOTRI COMER I ALIMENTAIE PUBLIC
Din punct de vedere al spaiilor comerciale i de alimentaie public, la ora actual suprafeele existente sunt
suficiente. Avnd n vedere faptul c privatizarea a nceput cu unitile comerciale i de alimentaie public i se
continu dezvoltarea reelei comerciale, ceea ce propune acest P.U.G. sunt zonele unde sunt necesare uniti
comerciale, zone n care este necesar dezvoltarea reelei comerciale.
n prezent, marea majoritate a dotrilor comerciale i de alimentaie public sunt n zona central.
Va fi necesar ca aceast activitate de comer s se dezvolte i n centrele de cartier.
Cartier Centru
Necesar conf. normelor
Existent
Propus
spaii comerciale
ha
6,80ha
pia agroalimentar i bunuri de consum
ha
2,49ha
Dotrile comerciale din centru depesc cu mult necesarul pentru cartier, datorit faptului c aici nu sunt numai
dotri de cartier, ci i dotri de interes orenesc.
Solicitrile care vor aprea n aceast zon pentru spaii comerciale vor trebui canalizate spre paralele la
bulevard, viitorul vad comercial.
n zona central trebuie studiat problema mutrii pieei agroalimentare din Piaa Catedralei n Piaa Meresiev
(pe amplasamentul actualei autobaze).
Cartier Drgani
Necesar conf. normelor
Existent
Propus
spaii comerciale
ha
0,50ha
pia agroalimentar i bunuri de consum
ha
0,15ha
n ceea ce privete piaa agroalimentar pentru acest cartier, am considerat c nu este necesar s propunem o
astfel de dotare, deoarece este aproape de Piaa Roman i n partea de vest a cartierului va fi aproape de piaa
propus n zona Falez sud.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

64

Cartier Subcetate
Necesar conf. normelor
Existent
Propus
spaii comerciale
ha
0,10ha
pia agroalimentar i bunuri de consum
ha
Deoarece n aceast zon nu vor fi creteri mari de populaie, nu este prevzut dezvoltarea zonei de locuine i
dat fiind faptul c este aproape de zona central, de cartierul Miclaca i Aradul Nou, nu se propune mrirea
suprafeei spaiilor comerciale existente n prima etap.
Cartier Aradul Nou
Necesar conf. normelor
Existent
Propus
spaii comerciale
ha
1,30ha
pia agroalimentar i bunuri de consum
ha
1,47ha
0,20ha
n acest cartier exist un nucleu de spaii comerciale n zona blocurilor (Gara Aradul Nou) i unul n zona
central, pe Calea Timiorii) - se propune ca n zona propus -zona de locuine din partea de vest a cartierului s se
propun i spaii comerciale necesare zonei, n funcie de soluia adoptat n cadrul P.U.Z.-ului care se va face. Se
propune i amenajarea unei mici piee agroalimentare, deoarece n acest cartier, la ora actual, avem pia special
hobby, obor pentru cereale i animale i bazar.
Avnd n vedere faptul ca sunt suficiente spaiile aferenta instituiilor i serviciilor i ca o echilibrare pe zone nu se
poate face matematic, mai ales ca amplasamente libere sunt doar cele destinate extinderilor(n zonele construite
acestea se regsesc n interiorul parcelelor), propunem ca alegerea amplasamentelor concrete pentru dotrile de
mai sus s se fac n funcie de oportunitile din momentul elaborrii documentaiilor sau prioriti, pn cnd se
vor elabora studii privind amplasarea armonioasa a dotrilor pe ntreg teritoriul oraului, innd seama i de
propunerile ce fac parte din tema de proiectare.

PROPUNERI PRIVIND ZONA Echipare tehnico edilitara


ALIMENTARE CU APA
Proiectantul propune, din punct de vedere urbanistic, realizarea urmtoarelor obiective:
- nchiderea inelului de conducta magistrala din cartierul Faleza Sud, prin cartierul Aradul Nou, cu magistrala
existenta n cartierul Subcetate, iar traseul acestuia sa corespunda traseului centurii propuse sau a uneia din
arterele propuse n extinderea cartierului Mureelul i Aradul Nou
CANALIZARE
Se propune:
- realizarea unui canal de deversare a apelor uzate din Aradul Nou n staia de epurare prin traversarea Mureului
(subteran sau suprateran) n zona podului propus (str. Pdurii)
- curirea i eventual ntubarea canalului iganca, curarea i amenajarea canalului Snleani, ntubarea
canalului Ier pn n apropierea depozitului de armsari
- executarea de reele de canalizare pluvial pe strzile ce urmeaz a fi modernizate

ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA


totui este de recomandat meninerea, ntreinerea i eficientizarea reelei de distribuie a energiei termice
existente, cu precdere n zona central (unde este necesar ntreinerea cldirilor cu valoare arhitecturala i
istorica), acolo unde populaia rezident este mbtrnit i nu i poate permite costurile unei centrale proprii

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE


extinderea reelei de alimentare cu gaze naturale n funcie de specificul i nevoile fiecrei zone.
.................................

TELEFONIE
realizarea unor noi reele telefonice complet ngropate n canale tehnice

DRUMURI
modernizarea circulaiilor de importanta zonala sau locala

TRANSPORT PUBLIC
extinderea liniilor de tramvai
diversificarea transportului n comun
.......................................................................................................................................................................
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

65

ZONA CENTRALA, DELIMITARE I CARACTERUL COMPLEX AL ACESTEIA


ATITUDINI PRIVIND CETATEA ARADULUI
- Conversie funcional
- Introducerea cetii n circuitul public i n circuitul turistic-cultural la nivelul Romniei i al Europei de Est
- Reabilitarea i modernizarea fondului construit
- Introducerea unor noi funciuni revitalizarea cetii prin utilizarea ei de ctre public
- Desemnarea fondului de patrimoniu
- mbuntirea accesibilitii pietonale prin pasarele
- Dezvoltarea cetii gndit n legtur cu zona alturat trandul Neptun
- Pstrarea specificului dat de caracterul istoric-cultural al cetii
- Transformarea cetii ntr-un centru polarizator de funciuni culturale i loisir
SCENARII DE DEZVOLTARE:
1. Centru cultural, instituional i de agrement destinat publicului larg, conversie pe termen lung ce se
bazeaz pe investiii publice i private, include funciuni ca: parc urban, campus universitar, cluburi
nautice, sli de concerte
2. Centru de afaceri destinat unui anumit segment de public, conversie bazat exclusive pe investiia privat:
centru internaional de afaceri, centru expoziional i comercial, centru financiar/bancar, hoteluri/moteluri
PROPUNERI PRIVIND ZONA CENTRAL:
Necesitatea interveniei n zona central prin:
- Cercetarea i delimitarea corect a ariei protejate
- Programe de modernizare, reabilitare, renovare i restaurare a cldirilor cu valoare istoric, arhitectural
i urbanistic
- Realizarea unui regulament de construcie riguros care s respecte specificul istoric, cultural, arhitectural
i urbanistic al zonei
- Parteneriate public-privat n vederea reabilitrii zonei centrale
- Descongestionarea zonei din punct de vedere al traficului auto
- Refacerea i amenajarea plantaiilor de aliniament i a spaiilor verzi
- Reamenajarea spaiului public cu mobilier urban
- Realizarea unui proiect de iluminat public stradal
CONCLUZII privind RECONVERSIA CIVIL A CETII ARADULUI (Extras din studiu:)
Cetatea Aradului este un caz deosebit de reconversie a unei baze militare, deoarece ea are dou caracteristici
foarte importante:
spre deosebire de cazurile tipice de reconversie, Cetatea Aradului este nc ocupat de armat, ceea ce
pune anumite probleme legate de evacuarea locului
ntregul sit are o tradiie cultural i istoric care trebuie pstrat
innd cont de aceste caracteristici, este evident c scenariul de reconversie care va avea succes va trebui s
fie fezabil nu numai din punct de vedere financiar ci i social i, n plus, s respecte legislaia de planificare urban i
de conservare a patrimoniului.
Pe de alt parte, este evident c procesul de reconversie necesit fonduri mari, acesta fiind i problema cea mai
acut a reconversiei. De aceea este important s se elaboreze scenarii de reconversie care s se bazeze pe mai
multe surse de finanare.
n asemenea cazuri, autoritile sunt limitate la soluii care pot sau nu pot duce la derularea proiectului, n sensul
c ele fie gsesc singura surs de finanare i atunci proiectul poate demara, fie nu o gsesc i atunci proiectul nu
se poate materializa, situl rmnnd n stadiul actual, fr nici o ameliorare.
Este evident c luarea unei decizii este un punct foarte critic, deoarece alegerea trebuie fcut ntre dou opiuni:
un proces de reconversie static, care poate fi elaborat rapid, numai n cazul n care apare combinaia
corespunztoare de investitori care s doreasc s demareze un asemenea proces
un proces de reconversie dinamic, caracterizat de o reconversie n mai multe faze, pe termen lung, realizat
printr-o combinaie de iniiative publice i private, a unor diferite organizaii.
Primul scenariu pare a fi aa cum l-au estimat i experii opiunea preferat, deoarece combin un numr de
efecte sinergetice, oferind astfel o soluie de reconversie financiar fezabil, social acceptabil i care poate fi
susinut i din punct de vedere a proteciei mediului.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

66

Acest raport este o evaluare bazat pe mprirea opiunilor disponibile n dou grupe. Trebuie totui menionat
c orice alt combinaie este posibil i ea poate fi evaluat independent, n timp ce opiuni suplimentare ar putea
deveni plauzibile, dac autoritile implicate ar organiza o licitaie internaional care s atrag interesul pentru
reconversia Cetii Aradului.
Datorit suprafeei imense, cca 156.000 mp arie desfurat, funciunile propuse au fost grupate n dou grupe
mari, determinnd dou scenarii de reconversie:
GRUPA A
GRUPA B
CAMPUS UNIVERSITAR (privat i mixt)
CENTRU INTERNAIONAL DE AFACERI
BIBLIOTEC, MUZEU
CENTRU EXPOZIIONAL I COMERCIAL
SPAII PENTRU CONCERTE
CENTRU BANCAR I FINANCIAR
PARC URBAN
HOTEL, MOTEL, ALIMENTAIE PUBLIC
CLUBURI SPORTIVE SAU NAUTICE
Primul scenariu are un caracter clar educaional i cultural n care Campusul Universitar este considerat
mecanismul motivaional principal, cu att mai mult cu ct cele dou Universiti (Aurel Vlaicu de stat i Vasile
Goldi privat), a cror activitate a fost reactivat dup 1989, funcioneaz n spaii neadecvate, dispersate n ora
i care i-au manifestat intenia de a sprijini aceast variant, inclusiv financiar.
Acest scenariu ofer o soluie de reconversie pe termen lung, n mai multe etape, cu finanare mixt public i
privat o universitate putnd atrage i interesul unor instituii de nvmnt superior din strintate, care ar putea
crea aici colegii sau filiale ale universitilor, asociate sau acreditate.
Scenariul de reconversie n discuie const n opiuni complementare, indirect legate ntre ele, care, dac sunt
desfurate cu succes, realizeaz urmtoarele obiective:
Pstreaz motenirea cultural i natural
Atrage investiii
Promoveaz tradiia cultural i educaional a oraului
Conserv i mbuntete mediul
Creeaz noi locuri de munc
Pe lng avantajele clar educaionale, de conservare a patrimoniului cultural i a mediului ambiant, aceast
variant prin funciunile complementare ale Parcului urban asigur legtura i cu zona de agrement existent din
jurul Cetii, trandul devenind un simbol al oraului.
Al doilea scenariu Complex Internaional de Afaceri ar crea o serie de beneficii economice oraului (creeaz
venituri, sprijin internaionalizarea economiei, atrage investiii, creeaz locuri de munc i oportuniti de afaceri)
dar, din punct de vedere al conservrii patrimoniului cultural i istoric, ar implica mari riscuri.
Scenariul indic clar c ar trebui dezvoltat o nou infrastructur pentru ca aceste opiuni s devin o realitate.
Este, ntr-o anumit msur, un fel de extindere a zonei centrale n aceast parte de ora, ceea ce, pentru planul
urbanistic general, poate constitui un avantaj sau un dezavantaj.
Unul dintre factorii limitativi ai acestui scenariu este c el are nevoie, chiar de la nceput, de investiii mari.
Aceasta nseamn c, pentru a fi pus n practic, acest scenariu are nevoie de investitori interesai i capabili s
transforme locul n ceea ce s-a propus, pstrndu-i n acelai timp tradiia cultural i natural.
Trebuie luat n considerare foarte serios faptul c derularea acestui scenariu face foarte dificil respectarea
legilor privitoare la conservarea patrimoniului i la planul urbanistic.
Ca urmare, investiia ar putea necesita o perioad lung de pregtire n vederea respectrii legilor mai sus
amintite, ceea ce ar putea descuraja investitorii interesai.
REABILITAREA ZONEI CENTRALE A ARADULUI
Obiectivul principal:
De-a lungul secolelor s-a locuit n acest centru, s-a fcut comer, s-au produs mrfuri. Totodat strinii erau bine
primii i cazai i se desfurau activiti culturale multiple.
n viitor se impune pstrarea acestor multiple funciuni, dar trebuie obinut o nou combinaie: funciunea
dominant a uzului locativ trebuie redus n favoarea unei revigorri atente i a extinderii comerului i a turismului.
Obiectivul principal al reabilitrii urbane a centrului istoric este ntr-adevr "pstrarea caracterului viu al motenirii
culturale i transformarea acesteia ntr-o resurs a dezvoltrii durabile". O atenie deosebit se va acorda pstrrii i
revigorrii caracterului unitar al centrului istoric ardean.
Reabilitarea centrului istoric al oraului Arad trebuie s nsemne locuri de munc mai multe i mai stabile prin
revigorarea meseriilor tradiionale i a turismului cultural.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

67

1. Pstrarea imaginii oraului istoric


Principala caracteristic a oraului vechi este imaginea unitar a acestuia, n care cldiri construite n diferite
epoci, ntr-o multitudine impresionant de stiluri arhitectonice sunt n armonie. Este absolut necesar s se pstreze
i s se ocroteasc elementele principale ale acestei imagini unitare. Interveniile necontrolate, chiar i de detaliu, ce
continu i n prezent, risc s compromit imaginea poetic a ansamblului oraului istoric.
Se impune perfecionarea instrumentarului de consultan, control i de ocrotire a monumentelor istorice,
prioritare pentru prima etap fiind urmtoarele direcii:
- pstrarea peisajului acoperiurilor tradiionale, cu volumetria, structura arpantei i detaliile (de ex.
lucarnele, iglele);
- tratarea adecvat a faadelor mergnd de la pstrarea i restaurarea tencuielilor i a tmplriilor tradiionale,
pn la elemente de reclam reinute i proiectate n funcie de specificitatea faadei;
- folosirea n cazul fiecrei activiti de restaurare a unor tehnici de lucru i materiale de construcii
tradiionale.
Direcii de urmrit n continuare:
- revitalizarea curilor i a spaiilor interioare valoroase, prin introducerea selectiv a unor funciuni adecvate,
urmrind cu prioritate reluarea funciunilor iniiale ale caselor;
- redeschiderea unor pasaje pietonale i eliberarea gangurilor obturate;
- marcarea zonei istorice prin plantaii i alte elemente;
2. Locuire
Spaiile locative din centrul istoric trebuie asigurate pe termen lung, iar condiiile de via ale locatarilor trebuie
mbuntite succesiv, n special prin reducerea densitii locatarilor, prin mbuntirea calitii locuinelor i a
mediului ambiant:
- Asanarea / restaurarea locuinelor ar trebui efectuat pe ct posibil, dup consultarea i cu participarea
locatarilor. Pentru aceasta trebuie dezvoltat un sistem de consultan i sprijin pentru locatari. Ar trebui sprijinite cu
prioritate acele iniiative care prevd o asanare fcut cu grij, pas cu pas i cu costuri reduse, i care va contribui la
pstrarea caracterului vechii cldiri
- Locuinele din centrul istoric pot i trebuie s asigure o diversitate demografic pentru ca acest centru istoric
s continue a fi locuit de persoane i familii tinere. Prin comasarea unor locuine sau prin reamenajarea unor spaii
nefolosite din locuinele existente se pot crea locuine corespunztoare i pentru familii cu copii sau familii cu venituri
medii.
- mbuntirea nivelu1ui de trai n centrul istoric va fi realizat prin modernizarea locuinelor i mrirea
suprafeelor locuibile, prin punerea la dispoziie a unei noi oferte de locuine n alte zone ale oraului, ceea ce va
conduce la reducerea densitii locuitorilor.
- Primordial este modernizarea instalaiilor de alimentare cu ap, gaze, electricitate, a spaiilor sanitare din
cadrul cldirii sau n cazul lipsei acestora, amenajarea unora noi, n concordan cu specificul cldirii.
- n curi interioare i grdini, n principiu nu trebuie s apar construcii noi sau locuri de parcare, ci ele ar
trebui amenajate n aa fel nct s contribuie la creterea calitii mediului ambiant. Ca excepie de la aceast
regul, cldirile istorice reconstituite ar putea fi acceptate.
3. Comerul cu amnuntul
De cteva secole, comerul cu amnuntul desfurat n centrul istoric, are rolul de a asigura posibiliti de
aprovizionare nu numai pe plan local, ci i regional. Aceast funciune este n viitor primejduit din cauza schimbrii
volumului de consum i a cererii de produse, dar nainte de toate prin crearea de noi oferte comerciale n afara
centrului. Comerul cu amnuntul derulat n centrul oraului i va putea menine poziia doar prin lrgirea,
mbuntirea calitativ i specializarea ofertei.
Pentru aceasta se impune ca:
- lrgirea ariei strzilor comerciale s fie studiat, planificat i sprijinit;
- la nchirierea spaiilor comerciale de care dispune, primria municipiului s aib n vedere criteriul "calitate i
specializare" iar la negocierea chiriilor s tinda spre diversificarea branelor comerciale, n concordan cu tradiiile
oraului istoric;
- atunci cnd se planific sau se acord aprobri pentru amenajarea unor noi spaii comerciale mari la
periferia centrului istoric s se analizeze efectul acestora asupra zonei comerciale din centrul oraului, iar aprobrile
s fie acordate doar n cazul n care posibilitatea de concuren a magazinelor din centru nu va fi afectat.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

68

4. Prestri servicii i meseriai


De-a lungul timpurilor, centrul istoric a fost locul n care meseriaii i micii productori i desfurau activitatea.
mpreun cu ali prestatori de servicii au contribuit substanial la dezvoltarea oraului i implicit, la importana pe care
astfel a dobndit-o n regiune. n cadrul reabilitrii urbane a centrului istoric, revitalizarea acestei funciuni urbane
trebuie puternic stimulat.
Pentru evitarea unor efecte negative asupra altor funciuni urbane, ca de exemplu habitatul, cultura i
nvmntul i pentru a pstra caracterul original al diferitelor zone ale oraului vechi, repartizarea unor spaii ar
trebui s se fac numai n cazul n care destinaia acestora corespunde prevederilor stabilite n planul urbanistic
elaborat pentru zona respectiv.
O atenie special trebuie acordat ncurajrii meteugurilor tradiionale, a cror exercitare nu impune, n
majoritatea cazurilor, spaii separate pentru locuit i munc. Ar trebui privilegiate acele activiti, care nu deranjeaz
i se desfoar n zona specific meteugreasc din oraul de jos.
n zona pieelor publice i de-a lungul principalelor strzi comerciale va trebui sprijinit amplasarea funciunilor pe
vertical, respectiv de jos n sus: comerul, prestrile de servicii i locuirea.
5. Activiti turistice i culturale
Centrul istoric reprezint un mare potenial pentru turismul cultural naional i internaional. Dezvoltarea turismului
trebuie s se fac integral, corespunznd cerinelor de pstrare a mediului ambiental, de responsabilitate social i
a unui turism cultural avantajos din punct de vedere economic. n cadrul reabilitrii centrului istoric al oraului,
trebuie s se acorde o atenie deosebit importanei Cetii Aradului pentru turismul cultural, dar primordial trebuie
s fie ocrotirea i pstrarea motenirii culturale.
- Reeaua de prestri servicii existent trebuie mbuntit i extins. Se simte nevoia unei diversificri i
mbuntiri a ofertei de cazare n oraul vechi. Toate amenajrile noi trebuie s respecte criteriile severe impuse de
msurile de ocrotire i pstrare ale monumentelor istorice. Pentru direcionarea n sensul dorit se impune elaborarea
unui concept pentru turism i nfiinarea unei asociaii turistice reprezentative.
- Artizanatul tradiional i meseriile din domeniul artei trebuie sprijinite i ele vor constitui o component
important a viitorului concept privind turismul ardean.
- Oraul ar trebui s devin mai accesibil pentru turiti, mai uor de cunoscut, mai atrgtor. Acest lucru s-ar
putea realiza prin amenajarea unor noi trasee turistice, spaii de recreere i odihn, precum i printr-o gam larg de
informaii turistice, mult mbuntite.
Aradul are o gam larg de oferte culturale, care este atractiv att pentru locuitorii oraului, ct i pentru
vizitatori. La extinderea acestei oferte se va urmri meninerea nivelului artistic, precum i valorificarea tradiiilor
multiculturale i pluriconfesionale ale oraului, extinderea manifestrilor culturale n decor istoric, precum i
revitalizarea (reactivarea) spiritului local, prin contientizarea i sensibilizarea populaiei fa, de frumuseea i
potenialul oraului istoric.
6. Reabilitarea infrastructurii
Rennoirea i extinderea reelelor de ap i canalizare are o importan deosebit pentru meninerea
funcionalitii centrului istoric i pentru prevenirea deteriorrii construciilor. Prin creterea consumului de ap pe
cap de locuitor, chiar dac densitatea populaiei din oraul vechi va scdea, consumul de ap potabil va crete
totui, ceea ce va face necesar extinderea capacitii acestei reele.
n cadrul dezvoltrii Aradului trebuie acordat o prioritate maxim investiiilor n reeaua de ap-canal, repunerea
n funciune a gurilor de scurgere ale apelor pluviale i implicit realizarea unui sistem de evacuare a acestora.
mpreun cu reeaua de ap-canal trebuie modernizate i reelele de gaz, electricitate i telecomunicaii n
conformitate cu noile cerine.
Lucrrile edilitare vor fi efectuate simultan cu rezolvarea revenirii la nivelul iniial de clcare i la un pavaj de tip
permeabil.
Sarcinile principale vor fi axate pe:
- gsirea unor noi surse de finanare a investiiilor;
- introducerea unei metode de taxare prin care mrimea taxei este n concordan cu volumul consumului.
Pe lng acestea trebuie avute n vedere i urmtoarele sarcini specifice:
- intensificarea eforturilor pentru identificarea i eliminarea sprturilor din conducte;
- lucrrile de racordare i modernizare vor fi efectuate n aa fel, nct s corespund specificului cldirilor
istorice i s nu influeneze negativ arhitectura acestora;
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

69

7. Reducerea traficului rutier n centrul istoric


n procesul de reabilitare urban a centrului istoric va trebui lrgit sistematic aria msurilor menite s relaxeze
traficul rutier din zon, pentru a mbunti confortul locuitorilor i vizitatorilor i pentru a accentua importana sa ca
centru multifuncional. n acest scop, se impun urmtorii pai:
- Centrul istoric trebuie eliberat de circulaia de tranzit;
- Pe strzile i pieele importante din punct de vedere arhitectonic i istoric circulaia rutier va fi mult redus
sau chiar interzis acolo unde este posibil;
- n centrul istoric, doar n anumite zone va fi permis parcarea mainilor locuitorilor sau parcarea de scurt
durata;
- La intrarea n centrul istoric vor trebui amenajate noi parcri pentru descongestionarea traficului din zona
istoric;
- Transportul n comun trebuie mbuntit; se va amenaja reeaua de drumuri pentru pietoni i bicicliti;
- Cele mai importante strzi comerciale din centru vor fi amenajate ca zone pietonale pentru a sublinia
caracterul lor comercial i turistic;
- Proprietarii i chiriaii imobilelor vor trebui stimulai s nu parcheze autovehiculele n incinta curilor
interioare, oferindu-li-se soluii alternative.
8. Spaii publice i zone verzi
n cadrul procesului de reabilitare urban a oraului vechi trebuie acordat o atenie deosebit amenajrii
spaiilor publice, pentru a scoate n eviden imaginea acestei zone i pentru a mbunti calitatea sejurului n
centrul istoric. Atractivitatea centrului istoric trebuie accentuat prin amenajarea corespunztoare a pieelor publice
i strzilor, prin folosirea unor materiale locale tradiionale, prin amenajarea spaiilor verzi existente i crearea unora
noi.
Este necesar elaborarea unui concept privind amenajarea spaiilor verzi. Acest concept va cuprinde i
amenajarea unei "centuri verzi" n zona fortificaiilor cetii. Zona verde ce nconjoar municipiul va fi legat de
spaiile verzi din Zona centrului, de copacii stradali i din pieele istorice i acest ansamblu va constitui structura
"verde" a oraului:
- Strzile i pieele istorice din oraul vechi care domin imaginea istoric a oraului vor fi transformate n
zone pietonale, parcarea n zon va fi interzis. Aceste spaii publice vor fi revitalizate prin amenajri de zone verzi,
vor fi alocate unora sau mai multor funciuni specifice: sejur, loc de recreere i odihn, comunicare, comer i cultur.
- Strzile linitite din zona istoric vor fi accentuate prin protejarea arborilor existeni i plantarea unora noi.
- Pasajele istorice nchise n prezent trebuie redeschise pentru traficul pietonal.
- Amenajarea zonelor verzi a centrului istoric va fi realizat n strict concordan cu tradiiile istorice
- n spaiile verzi din curile private se vor evita construciile.
ZONELE PROTEJATE I LIMITELE ACESTORA
Zone cu valoare peisagistic
Parcul natural Lunca Mureului
..................................
Zon peisagistic a fost considerat zona trandului Neptun pe malul stng i pe malul drept n zona central de
la zona Pasaj Miclaca i pn la podul Cetii. Vor fi necesare i pentru aceste zone P.U.Z.-uri sau P.U.D.-uri, n
funcie de zon i de necesiti, n care s se in cont c aceast zon este destinat spaiilor verzi i a zonelor de
agrement, pentru a pune n valoare i a valorifica prezena rului Mure.
Zona de protecie s-a instituit la limita cadastral, n interiorul ei fiind permise numai acele activiti stipulate n
regulamentele de urbanism.
ZONE CU VALOARE ISTORICA
n aceast zon propunem s fie introdus zona vechii Fabrici de zahr, cldire care a fost construit n jurul
anului 1890 fiind prima fabric de hrtie foarte fin, i care dup 1900 s-a reprofilat.
..........................
O alt zon propus a fi introdus n zona cu valoare istoric este zona de la podul peste Mure - podul Traian,
n lungul cii Timiorii, care cuprinde casele din centrul cartierului Aradul Nou, case cu un specific urbanistic i
arhitectonic aparte.
Zona central a municipiului propus, per ansamblul ei prezint valoare istoric prin prezena unor situri i
obiective valoroase dar i datorit etapelor de evoluie, care depesc 100 ani i care trebuiesc reconsiderate din
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

70

punct de vedere istoric. Acesta a fost criteriul care a determinat lrgirea limitelor zonei centrale care cuprinde
bineneles i zona central protejat. Putem aprecia c ntr-o etap de larg perspectiv, zona central protejat s
se extind pn la nivelul zonei centrale propuse, deoarece valoarea arhitectural trebuie i poate s capete i
construciile noi prin profesionalismul autorilor lucrrilor. Suntem de prere ca oraul istoricete constituit are deja
valoare istoric, lucru ce trebuie luat n considerare n studiile i interveniile urbanistice ce vor fi fcute dup
aprobarea P.U.G. Considerm de asemenea c evidenierea unor UTR adiacente zonei centrale vine s anticipeze
posibile extinderi ale acesteia n etape viitoare de reactualizare i creeaz premizele creterii valorii acestor zone.
Cetatea Aradului, deosebit de valoroas din punct de vedere istoric, construcie realizat n secolul al XVIII-lea,
deservete n prezent scopuri militare.
Credem c este deosebit de util ca studiul cuprins pe lista Consiliului Judeean Arad - Studiu de impact privind
integrarea cetii Aradului n viaa urban s se finalizeze cu recomandarea de a se reui valorificarea n scopuri
civile a acestei zone.
Aceasta ar da posibilitatea realizrii i altor construcii n zona de pe malul stng al Mureului (campus universitar
etc) cu att mai mult cu ct exist deja un stadiu incipient de valorificare n scopuri de agrement (trandul, terenurile
de sport).
Situl arheologic Cetatea turceasc
Statuia Sfntului Florian
Casa Toth Arpad
Pentru aceste zone s-au delimitat zone de protecie de 100m n intravilan de la limita incintei reale sau
presupuse.
Zone monumente de arhitectur
Ansamblul urban-rezervaie de arhitectur i urbanism
Cu excepia ansamblului urban pentru care s-a instituit zona de protecie prin studiul de fundamentare, pentru
restul zonelor s-a delimitat o zona de 100m msurat de la limita incintei reale sau presupuse care n urma unor
studii n detaliu va putea fi modificat n funcie de caracterul locului i posibilitile reale de punere n valoare.
Zone cu valoare ecologic
Sunt considerate zone cu funciune ecologic toate categoriile de spaii plantate ale cror valoare ecologic
se difereniaz n funcie de categoria de spaii verzi, subliniind faptul c perdelele de protecie au cel mai nalt rol
ecologic.
Limita acestor zone este nsi limita de proprietate, care nu poate fi modificat dect n urma unor PUD sau
PUZ pentru motive legate strict de circulaia terenurilor.
Zone protejate sanitar
Din aceasta categorie fac parte:
-zonele de locuit
-cursurile de apa
-digurile
-captrile i nmagazinrile de apa
Limita acestora a fost determinat conform normelor sanitare.
VALORILE MINIME SAU MAXIME PENTRU INDICII DE CONTROL P.O.T. I C.U.T.
Restricii privind regimul de nlime:
n ceea ce privete regimul de nlime, se propune meninerea pe ct posibil a regimului de nlime existent
deja n zon. Aceasta se bazeaz pe faptul c marea majoritate a suprafeelor din intravilan sunt construite, urmnd
ca, n viitor, s se construiasc mai mult plombe.
n general, pe arterele de penetraie n ora pe drumurile naionale i judeene, se tinde s se ajung la un regim
de nlime de P+1, P+2. Aceste elemente sunt cuprinse n cadrul regulamentelor.
n general, pe teritoriul municipiului Arad, n zonele cu locuine individuale, regimul de nlime este parter, P+1.
n zonele de blocuri, P+4, P+6 i accente P+10.
n zonele de locuine propuse, regimul de nlime propus este parter, parter i mansard.
Se vor amplasa i cldiri mai nalte de P+1, P+2, n funcie de obiectiv, de zon, de poziie, poate fi un cap de
perspectiv sau un accent n zon, aceasta se va hotr de la caz la caz n funcie de obiectiv, de importana lui.
Stabilirea valorii medii a indicilor de control ce caracterizeaz modul de utilizare a terenului P.O.T. i C.U.T..
DISTRIBUIA PE CARTIERE
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

71

CARTIERUL CENTRAL
U.T.R. nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,15,16
..................................
CARTIERUL ARADUL NOU
U.T.R.nr.10,23,24,26,55
CARTIERUL SUBCETATE
U.T.R.nr.11,29
....................................
U.T.R.-uri
Cartier Centru
U.T.R nr. 1
U.T.R nr. 2
U.T.R nr. 3
U.T.R nr. 4
U.T.R nr. 5
U.T.R nr. 6
U.T.R. nr. 7
U.T.R. nr. 8
U.T.R. nr. 9
U.T.R. nr. 12
U.T.R. nr. 15
U.T.R. nr. 16
Cartier Aradul Nou
U.T.R nr. 10
U.T.R nr. 23
U.T.R nr. 24
U.T.R nr. 26
U.T.R nr. 55
Cartier Subcetate
U.T.R nr. 11
U.T.R nr. 29

P.O.T.
%

C.U.T.
numr

70
70
10
65
65
70
70
65
70
50
50
50

0,85
0,80
0,10
1,00
1,00
2,85
2,00
1,00
0,85
0,70
0,85
0,85

50
50
30
40
50

2,00
2,00
2,00
0,80
2,50

Conform PUZ
15

0,35

Aici s-au luat valorile medii, urmnd ca n momentul elaborrii regulamentului s se stabileasc aceste valori pe
U.T.R. i pe subdiviziuni ale acestora.
INTERDICTII TEMPORARE DE CONSTRUIRE PENTRU ZONELE CE NECESITA STUDII I
CERCETARI SUPLIMENTARE
- planuri urbanistice zonale privind parcelari i organizare subzone funcionale(PUZ-O.S.F)
- toate zonele destinate restructurrilor urbane
- toate zonele aflate n zonele de servitute impuse de normele sanitare, legea apelor, drumurilor sau ocrotirii
monumentelor, mediului
-planuri urbanistice zonale privind reparcelri i reorganizare subzone funcionale(PUZ-R.S.F)
- zonele pentru care s-au aprobat documentaii de urbanism i genereaz disfuncionaliti pentru etapa
actual de dezvoltare, neexistnd suficiente argumente pentru meninerea lor
-operaiuni de renovare urbana(O.R.N.U)
- zona aferenta dotrilor de interes public
- zona aferenta spaiilor verzi existente, att a celor publice cit i a celor aferente zonelor funcionale din
care fac parte
-operaiuni de restructurare urbana(O.R.S.U)
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

72

- zona aferenta industriilor i depozitelor situate n interiorul locuinelor, zonei centrale sau la marginea
acestora
- zona aferent tramei majore de circulaie, interseciilor majore, a pasajelor de cale ferata i a traversrilor
rutiere peste rul Mure
- zonele destinate polilor urbani din cadrul zonei centrale
- zona de pe malul stang al rului Mure prevzut pentru extinderea zonei centrale
-operaiuni de reabilitare urbana(O.R.B.U.)
- reabilitarea cetii
- reabilitarea cartierului srbesc
- reabilitarea zonelor industriale aflate n paragina
- reabilitarea ansamblurilor de locuine colective
INTERDICTII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE PENTRU ZONELE CE PREZINTA RISCURI
NATURALE,SERVITUTI DE PROTECTIE
S-a instituit interdicie definitiv de construire n zona de protecie a digurilor, n zona de protecie a apelor
(rul Mure, canale i brae ale acestuia, oglinzi de ape din categoria celor ce aparin administraiei de stat) conform
normelor prevzute de legea apelor i n zona cu regim sever de protecie a captrilor i nmagazinrilor de ap, a
uzinelor de ap.
n municipiul Arad sau n extravilanul acestuia nu exista zone cu riscuri naturale de tipul alunecrilor de teren ci
doar eroziuni n anumite poriuni ale malurilor Rului Mure, zone situate practic n zona de protecie, deci nu exist
riscul autorizrii construirii. n schimb, riscurile inundrii apar n zonele nendiguite care au fost luate n considerare.
.............................
OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC
Circulaia terenurilor ntre deintori, n funcie de necesitile de amplasare a noilor obiective de utilitate public,
este evideniat n plana Obiective de utilitate public.
Astfel:
terenuri ce se intenioneaz a fi trecute n domeniul public - sunt toate terenurile pe care urmeaz a fi
amplasate obiective de utilitate public:
zona Fabricii de zahr;
terenuri proprietate privat a statului i proprietate privat destinat concesionrii. n aceast categorie intr
toate terenurile destinate construciilor de locuine, de uniti industriale mici, precum i de spaii de
depozitare.
Aici intr zonele introduse n intravilan: zona de locuine din Miclaca, terenurile din Subcetate i terenurile
destinate locuinelor i spaiilor de depozitare din Aradul Nou, precum i zona de depozitare de la intrarea dinspre
Ndlac.
Locuina trebuie considerat a unul dintre factorii consumului popular dar i un obiectiv de utilitate public, chiar
daca fondurile sunt private sau alocate de la buget sau sensul este pur formal, metodologiile punnd accent pe
locuinele construite din fond de stat. Ea este supus unui efect similar de cretere calitativ a exigenelor, ca i
bunurile destinate satisfacerii celorlalte dou cerine de baz (hrana, mbrcmintea), de care se deosebete ns
printr-o durabilitate fizic foarte lung, prin faptul c ea materializeaz un volum foarte mare de munc omeneasc.
totodat, ea este indivizibil, n sensul c nu este nevoie periodic de o alt cot parte de bun de consum, cum se
ntmpl la alimente, ci este necesar dintr-o dat n ntregime. De aici rezult efortul uria necesar pentru a
satisface necesitile din acest domeniu. Acest efort mare, necesar realizrii unei locuine, este amplificat pe plan
naional de fenomenul demografic al evoluiei contemporane: descompunerea familiei de tip patriarhal, ceea ce face
ca ritmul de cretere al numrului familiilor s se accelereze, iar urbanizarea concretizat prin ample micri
migratorii, deci prsirea vechilor locuine, genereaz necesitatea altora, n alt parte.
Un criteriu, unanim acceptat, al rezolvrii problemei locuinelor, l constituie asigurarea cte unei locuine pentru
fiecare familie (deci lichidarea conlocuirilor). n acest sens, prognoza ncepe cu o prognoz a dezvoltrii familiilor n
perspectiv.
..................................
Din analiza situaiei existente i din calculul necesarului de dotri s-au fcut urmtoarele reglementri n ceea ce
privete alte obiective de utilitate public necesare a fi realizate n etapa pentru care a fost realizat Planul urbanistic
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

73

general:
Administraie public:
se propune extinderea cldirii Primriei n spaiul de la mansard;
se propune rezervarea unui nou amplasament n noul centru administrativ i de servicii din Drgani;
centru de informare urbanistic;
Uniti financiar - bancare:
se propune extinderea i rezervarea amplasamentelor n noul centru administrativ i de servicii Drgani;
se va interzice amplasarea de sedii ale bncilor n alte zone dect n zona centrala destinata polului urban
teriar, permindu-se amplasarea n cartiere doar a unor sucursale, de preferabil n zonele unde sunt
comasate dotrile sau n centrele de cartier(poli urbani propui)
Comer - servicii, cldiri de birouri, sedii de firme:
se propune centru de afaceri n zona Drgani n noul centru administrativ i de servicii;
Oficii potale i centrale telefonice:
se propune rezervarea unui amplasament n noul centru administrativ i de servicii pentru sediul
administrativ al Direciei de Pot i Telecomunicaii;
.......................................
Cultur:
1 mediatec (Cetate);
1 centru pentru tineret;
expoziie permanent de art (contemporan);
ateliere de creaie internaional de sculptur, pictur, grafic;
centre culturale de cartier n noile zone rezideniale;
muzee (Cetate.......);
Turism:
minihotel pentru tineret (trand);
moteluri
pensiuni i vile turistice
noi atracii i puncte turistice prin punerea n valoare a tuturor obiectivelor istorice, de cult, culturale, artistice
i a monumentelor de pe teritoriul municipiului;
uniti de servicii pentru turism urban, turism rural i agroturism: n centrul de afaceri Drgani;
Zone verzi i terenuri sport:
Zon protejat cu valoare peisagistic - Faleza Mureului
parc municipal de agrement plimbare, promenad (insula Cetate);
grdini de cartier i scuaruri publice;
parc tematic;
pist canotaj;
pist agrement brci cu motor;
MASURI N CONTINUARE
ELABORAREA UNEI STRATEGII DE IMPLEMENTARE A PREVEDERILOR PUG

ETAPA I TERMEN 2 ANI


IMAGINE
Prioriti - imagine:
ntreinerea spaiilor publice (drumuri, strzi, pdurea);
ncurajarea completrii fondului construit n sensul PUG;
AMPLASAMENTE ZONE DE INTERVENIE - IMAGINE:
De-a lungul zonei urbane a marilor trasee:
rutiere: autostrada; centura;
Zona porilor de intrare n ora: dinspre Ndlac, Timioara, Oradea, Deva
Zona centrelor de cartiere existente;
ACIUNI - IMAGINE:
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

74

Curenie + reparaii + amenajri (mobilier urban, plantaii) + signalectica (orientare);


Elaborarea:
plan sistem trafic: auto, pietonal, ciclabil (Aradul e la scara bicicletei), transport n comun, urban i suburban;
plan sistem spaii verzi;
plan sistem publicitar;
plan de structurare a imaginii comunitilor locale la nivel de cartier (este vorba de imaginea simbol a fiecrui
cartier: de ex. un parc, o biserica, o zona comerciala, etc)
FUNCIUNI
Prioriti funciuni:
ncurajarea, n sensul prevederilor PUZ/PUG - prin reducerea timpilor i condiiilor de avizare i autorizare - a
implantrii iniiativelor private de marca, care pot aduce beneficii i imaginii zonei, i implicarea acestora n
operaiunile urbane pe care primria nu le poate susine financiar;
ntrirea centrilor de interes funcionali deja existeni n zona: industrie, comer, cultura, sport, etc.
Refacerea i completarea echiprii edilitare existente de-a lungul zonei urbane a marilor trasee rutiere
Amplasare:
Centre de interes noi - de ex.: cetatea: cultura, comer; Drgani: servicii, comer
..............................
ATRACIE SEMNIFICATIE
Prioriti:
Dezvoltarea ideii de zona:
de ex.: reprezentativ, aerisit, verde, bogat;
Amplasare:
Cartierele existente;
Aciuni:
identificarea factorilor de imagine i economici care pot asigura independena i reprezentativitatea comunitii
locale;
ETAPA II TERMEN 4 ANI
IMAGINE
Prioriti - imagine:
ncurajarea completrii fondului construit n sensul PUG;
ncurajarea noilor implanturi
Realizarea zonelor de protecie
Amplasamente zone de intervenie - imagine:
De-a lungul zonei urbane a marilor trasee:
rutiere: de ex. relaia cu Ndlac sau cu Timioara
Zona porilor de intrare n ora de ex.: contact cu zona Mureului sau cu a autostrzii
Aciuni - imagine:
punerea n opera a:
planului pentru sistemul de trafic: auto, pietonal, ciclabil, transport n comun;
planului pentru sistemul de spaii verzi
planului pentru sistemul publicitar
curenie, signaletica - orientare, mobilier urban, plantaii;
FUNCIUNI
Prioriti - funciuni:
Structurarea tramei stradale (secundare) a zonei - (trasarea i lrgirea strzilor);
Dezvoltarea (etapizat) a echiprii edilitare n zonele introduse n intravilan n funcie de presiunea
investiional;
ncurajarea, n sensul prevederilor PUG - prin reducerea timpilor i condiiilor de avizare i autorizare - a
implantrii iniiativelor private de marca, care pot aduce beneficii (i) imaginii zonei;
ntrirea centrilor de interes funcionali deja existeni n zona: comer, sport, cultura, rezidenta, etc.
Dezvoltarea zonelor mixte i a noilor poli funcionali
Amplasamente zone de intervenie - funciuni:
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

75

Se discuta amplasamentele dezvoltate in/de detalii;


ATRACIE SEMNIFICAIE
Prioriti:
Dezvoltarea policentricitii i a identitii locale:
Amplasamente:
Se discuta amplasamentele dezvoltate in/de detalii;
Rezidenta, zone mixte, zone industriale, marile culoare de circulaie
Aciuni:
ncurajarea implanturilor funcionale n viitoarele zone de interes prin propaganda;
ETAPA III TERMEN 6 ANI
IMAGINE
Prioriti - imagine:
ncurajarea (numai) a implanturilor de imagine (marca i prestigiu);
Amplasamente zone de intervenie - imagine:
MALUL MURESULUI;
Centre de cartier (existente i propuse);
ntrirea relaiei Centru-Mure
Aciuni - imagine:
ntregirea imaginii marilor axe urbane, a centrelor de cartier (existente i propuse), a traseelor de rocada
(secundare, locale);
Completarea sistemului de spaii verzi;
FUNCIUNI
Prioriti - funciuni:
ntrirea centrilor de interes funcionali deja existeni n zona;
Finalizarea echiprii edilitare;
Amplasamente zone de intervenie - funciuni:
Malul Mureului
In (toate) zonele introduse n intravilan;
ATRACIE SEMNIFICATIE
Prioriti:
ntreinerea caracterului de reprezentativitate a zonei centrale, aerisit zonei cetate, verde a zonelor rezideniale
existente i a malului Mureului, bogat a zonelor rezideniale de lux propuse;
Amplasamente zone de intervenie - funciuni:
In zonele personalizate (rezidenta, industrie, circulaii, etc.)
LANSAREA STUDIILOR DE SPECIALITATE I PROIECTELOR NECESARE COMPLETRII I
DETALIERII DOCUMENTAIILOR DE URBANISM:
P.U.Z.-uri pentru zonele cu restricii temporare de construcie.
Studii de renovare i remodelare urban n zona central care s cuprind i studiul privind posibilitatea
realizrii paralelei la bulevard.
P.U.Z. pentru amenajarea malurilor Mureului de la intrarea n teritoriul administrativ al municipiul Arad i pn
la pdurea Ceala (Insula Mure).
Studii pentru amenajarea pietonalelor majore i a promenadelor ce nsoesc cursurile de ap de pe teritoriul
municipiului
STUDIU PENTRU AMPLASAREA ECHILIBRATA A DOTARILOR I A CONTURARII POLILOR URBANI
ALTE MASURI
ntocmirea BNCII DE DATE A MUNICIPIULUI ARAD care s permit accesarea tuturor datelor necesare
referitoare la zestrea urban a Municipiului Arad;
evaluarea costurilor privind realizarea prevederilor PUG
inventarierea terenurilor urbane libere sau susceptibile de a se elibera;
rezervarea terenurilor necesare amplasrii obiectivelor publice;
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

76

demararea documentaiilor n vederea construciei podurilor peste Mure;


VOLUMUL II- REGULAMENT LOCAL DE URBANISM al prezentei documentaii PUZCP preia exact structura i
condiiile RLU aferent PUG Arad cu introducerea specificaiilor pentru SIR i quartale.

2. DEFINIREA I DELIMITAREA SUBZONELOR ISTORICE DE REFERIN, N


FUNCIE DE MODUL DE DEZVOLTARE I DE CARACTERISTICILE ESUTULUI
URBAN
Subzonele istorice de referin (S.I.R.) sunt delimitate lund n considerare:
- suprafaa mare a Ansamblului Urban Arad redefinit
- limitele i prevederile zonelor istorice de referin stabilite prin PUG Municipiul Arad
- limitele i prevederile unitilor teritoriale de referin stabilite prin PUG Municipiul Arad, aferente
Ansamblului Urban Arad redefinit
- caracteristicile urbanistice, arhitecturale i istorice ce prezint coeren ntr-o suprafa bine delimitat
Subzonele istorice de referin sunt numerotate n funcie de vechimea esutului urban, conform studiului despre
evoluia Aradului, pornind de la Aradul Vechi i cu meniunea c partea Aradului Nou ca subzon istoric de
referin nu respect principiul numerotrii, fiind separat prin limita natural Rul Mure, a fost considerat un esut
urban distinct.
Pentru a controla subzonele istorice de referin mai n amnunt s-au identificat i uniti de coeziune teritorial,
denumite n continuare QUARTALE, pentru esuturile urbane componente, avnd limita de-alungul strzilor majore,
pentru care se vor exprima reglemetri i regulament specific pentru intervenii ce privesc interiorul parcelelor. n
completarea unitilor de coeziune teritorial se vor elabora reglementri i regulamente n ceea ce privete strzile
de-alungul crora ele coexist, cu referire la construciile aezate la frontul stradal, caracterul strzii, etc.
Definiii terminologie:
Subzon istoric de referin, zon din teritoriul administrativ care se definete i se delimiteaz prin studiul
istoric zonal n cadrul unei zone istorice de referin i care prezint
caracteristici coerente din punct de vedere urbanistic, arhitectural i istoric,
care vor fi preluate n modul de dezvoltare viitor al teritoriului la nivelul
PUZ+RLU (definiie dat prin Ordinul 562/2003- Metodologie de elaborare i
coninutul-cadru al documentaiilor de urbanism pentru zone construite
protejate);
Quartale, 1. Poriune dintr-un ora cuprins ntre strzi care se intersecteaz (Dicionar
de neologisme, Florin Marcu i Constant Maneca, Editura Academiei,
Bucureti, 1986); 2. Poriune unitar dintr-o localitate, reprezentnd o suprafa
de teren strbtut de strzi pe care sunt construite locuine, magazine sau
alte cldiri, grdini etc. cu caracter social-cultural (Dicionarul explicativ al limbii
romne, Academia Romn, Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan, Editura
Univers Enciclopedic, 1998);
Zonificarea subzonelor istorice de referin va accentua i amenajrile valoroase ale cadrului construit i natural,
ce vor avea reglementri speciale.
Menionm c viitoarea reactualizare a PUG Municipiul Arad va prelua Ansamblul Urban Arad ca o
singur Zon Istoric de Referin- Z.I.R. 1 i U.T.R.- Z.C.P.. Celelalte monumente istorice cuprinse n
Municipiul Arad, n mod izolat, vor avea prevzut limita specific a zonei de protecie i vor constitui Zone
Istorice de Referin separate (notate 2,3,...etc.) i vor constitui pri componente a UTR-urilor din care fac
parte.

3. ZONELE I SUBZONELE ISTORICE DE REFERIN DIN TERITORIUL STUDIAT


a. Listarea zonelor de referin, dup caracteristicile acestora
Listarea acestora s-a realizat la punctul III.1.
b. Schem cu evidenierea subzonelor istorice de referin (limite, tipuri)
-

reprezentate n culoarea magenta: subzonele istorice de referin (S.I.R.)


2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

77

reprezentate cu albastru: quartalele (Q1...Q57)

Subzon istoric de referin


S.I.R. 1

Tipul de esut urban cuprins


Parte din Cartier Drgani
esut urban 1707, cristalizat n 1881

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

Descrierea limitei
La N: Str. Hunedoarei n drept cu str.
Minervei pn la frontul str.
Hunedoarei nr.2- Piaa Srbeasc
nr. 5,6; continu pe str. Preparandiei
pn la front str. Preparandiei nr.2Piaa Arenei nr. 26, 24- str. T. Dobra
nr. 24- str. Decebal nr. 37- str.
Dragalina nr. 38- Piaa Arenei nr.1
scara A, nr.3,5- continuare fronturi
pn la str. M. Scaevola

78

Subzon istoric de referin

Tipul de esut urban cuprins

S.I.R. 2

Parte din Cartier Centru


esut urban 1751, cristalizat n 1881

S.I.R. 3

Parte din Cartier Centru


esut urban 1838, cristalizat n 1866

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

Descrierea limitei
La E: Str. M. Scaevola n drept cu
str. Preparandiei pn la dig str.
Malul Mureului
La S: Dig str. Malul Mureului pn
la frontul str. Malul Mureului nr. 9str. Sptarul Borcea nr. 2,1- str.
Ialomiei nr. 19- str. Reiei nr. 2,
traverseaz n spatele proprietilor
str. G. Ureche nr 1- 65 i str. Putnei
nr. 33, apoi de-alungul proprietii
Fabrica de Zahr include i
proprieti str. Primverii pn la
intersecia cu str. Remus;
La V: Spatele proprietilor str.
Remus nr. 50- 44, include
proprietatea str. Mrgritar nr. 5 i
nr. 2 i cuprinde propriti str. Putnei
nr. 8-4 i continu prin spatele
proprietilor str. E. Grleanu nr. 348 incluznd Hunedoarei nr. 21.
La N: Din dreptul str. M. Eminescu
nr.71, apoi str. Episcopiei- partea nr.
potale impare-, str. Mreti nr. 26, str. O. Goga- partea nr. potale
impare-, str. Horia- partea nr. potale
impare-, traverseaz Bd. Revoluiei
i continu cu str. Xenopol i front Pa G. Enescu nr.2- bd. Dragalina nr.
2,4;
La E: gard Parcul Copiilor- front
proprietate Dragalina nr. 27, 25, 23,
cuprinde Bd. Dragalina de la nr. 22
pn la nr. 38
La S: Front Dragalina nr. 38Decebal nr. 37- Piaa Arenei nr.
24,26 - Preparandiei nr.2, cuprinde
str. Preparandiei- partea cu nr.
potale pare pn la nr. 50- include
proprieti pare str. Hunedoarei pn
la nr. 42, 44- str. M. Koglniceanu nr.
49,51,53- str. Blanduziei nr.33, 40str. M. Koglniceanu nr. 55,57,59,61;
La V: Include proprieti str. M.
Koglniceanu nr. 58,54,52,50- str.
Blanduziei nr. 32- 4- str. Vrful cu
Dor nr. 33-39, 58-42- str.
Transilvaniei nr. 15, 12-14, str.
Eminescu nr.71.
La N: Cuprinde Str. Mreti nr. 71,
58-60, str. G. Cobuc nr. 61, str.
E.G. Birta nr. 23,38, str. Buteni 3341, 42-22, str. A. Mureanu nr. 3549, proprieti str. A. Mureanu nr.

79

Subzon istoric de referin

Tipul de esut urban cuprins

S.I.R. 4

Cetatea Aradului 1763-1784

S.I.R. 5

Rul Mure, inclusiv albia major i


diguri
Reconfigurat antropic din 1838 pn
n 1975
Str. Eugen Popa i Podul Rutier
Miclaca

S.I.R. 6

Parte din Cartier Centru


La E de Calea Romanilor: esut
urban preponderent interbelic 19271938
La V de Calea Romanilor: esut
urban de sec. XVII, restructurat la
1881, 1938 i la 1970

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

Descrierea limitei
potale pare, Bd. Revoluiei 26-38,
parcul Lac Pdurice, Liceul de Art,
Palatul C.F.R., se ntoarce i
cuprinde Bd. Revoluiei nr. 23-29,
str. A. Russo nr. 6-10, str. I.C.
Brtianu nr. 6A-11, Bd. V. Milea nr.
45A, 45-15, gard Parcul Eminescu
La E: Bd. V. Milea nr. 45-15, gard
Parcul Eminescu;
La S: Str. Xenopol, traverseaz Bd.
Revoluiei, str. Horia- partea nr.
potale pare-, str. O. Goga- partea
nr. potale pare-, str. Mreti nr. 73, apoi str. Episcopiei- partea nr.
potale pare 28-60-, str. M.
Eminescu nr. 44-64;
La V: trece prin spatele proprietilor
Calea A. aguna nr. 93-5, incluznd
nr. 81,85,75 i se nchide la Str.
Mreti nr. 71
Nucleu constituit din ansamblul
Cetii Aradului, definit de zidurile
fortificate exterioare
La N: Include albia major a
Mureului pn la Splaiul Gen.
Praporgescu i Splaiul Gen.
Magheru
La E: Albia major a Mureului
inclusiv Podul rutier Miclaca i str.
Eugen Popa;
La S: Albia major a Mureului,
inclusiv taluz Calea Cetii i str.
Gladiolelor
La V: Albia major a Mureului pn
la str. Malul Mureului i Splaiul Toth
Sandor, apoi dig pmnt aferent
Parcul Copiilor- Parcul Eminescu i
Splaiul Gen. Praporgescu
La N: Include str. I.C. Brtianu nr.
13-19
La E: Include Splaiul Gen.
Praporgescu, Parcul Eminescu,
Parcul copiilor, Dragalina nr. 23,
25,27, Splaiul T. Sandor, pn la
digul de pmnt
La S: Include Splaiul T. Sandor i
str. Malul Mureului pn la digul de
pmnt
La V: Cuprinde str. M. Scaevola- nr.
potale impare, fronturi Piaa Arenei
inclusiv nr. 5,3,1, Bd. Dragalina nr.
9-1, front proprietate Dragalina nr.

80

Subzon istoric de referin

S.I.R. 7

S.I.R. 8

Tipul de esut urban cuprins

Descrierea limitei
27, 25, 23, gard Parcul Copiilor, bd.
Dragalina nr. 2,4, front P-a G.
Enescu nr.2, gard Parcul Eminescu,
Bd. Gen. V. Milea nr. 2-30 i se
nchide la str. I.C. Brtianu nr. 13.
Parte din Cartier Aradul Nou
La N: Cuprinde Cladirea Vmii i
esut urban 1707 i 1765, cristalizat teren aferent, traverseaz Calea
n N la 1866
Timiorii i include proprietatea str.
Gladiolelor nr.3
La E: Include proprieti Calea
Timiorii- nr. potale impare-, inclusiv
nr. 115
La S: Proprietatea C. Timiorii nr.
115, traverseaz Calea Timiorii i
cuprinde proprietatea C. Timiorii nr.
110
La V: Include proprieti Calea
Timiorii- nr. potale pare-, include
fronturi proprieti str. Berzei inclusiv
Piaa Eroilor, front proprietate coala
de oferi i cuprinde staia de
benzin.
Parte din Cartier Subcetate
La N: Pn la str. Eugen Popa
esut urban 1938
(exclusiv taluzul)
La E: Cuprinde proprieti str.
Trompetei nr. 3,5, str. R. de la
Afumai nr. 27,25
La S: Include proprieti str. R. de la
Afumai nr. 23b-7, nr.6, str.
Infanteriei nr. 1
La V: Cuprinde proprieti str.
Infanteriei de la nr. 1 la nr.3

Descrierea limitelor quartalelor


Subzon istoric de referin
S.I.R. 1

Quartale coninute
QUARTAL 46

QUARTAL 47

QUARTAL 48

QUARTAL 49

QUARTAL 50
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

Descrierea limitei quartalului


Mrginit
de
strzile:
M.
Koglniceanu, Piaa Srbeasc i
Hunedoarei pn la nr. 24
Mrginit de strzile: Preparandiei,
Mucius Scaevola, Dornei i Piaa
Srbeasc
Mrginit de strzile: Hunedoarei,
Piaa Srbeasc, Dornei, G.
Alexandrescu, Ialomiei, V. Ureche,
V. Micle, Remus i limita propus a
ZCP
Mrginit de strzile: Dornei, Cuza
Vod, Reiei, Ialomiei i G.
Alexandrescu
Mrginit de strzile: Dornei, Mucius
Scaevola, Reiei i Cuza Vod

81

Subzon istoric de referin

S.I.R. 2

Quartale coninute
QUARTAL 52

QUARTAL 53
QUARTAL 20
QUARTAL 21
QUARTAL 22
QUARTAL 23

QUARTAL 24

QUARTAL 25
QUARTAL 32
QUARTAL 33

QUARTAL 34

QUARTAL 35

QUARTAL 36
QUARTAL 37

QUARTAL 38
QUARTAL 39
QUARTAL 40
QUARTAL 41

QUARTAL 42

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

Descrierea limitei quartalului


Mrginit de strzile: Remus, V. Micle,
V. Ureche, Ialomiei i limita ZCP la
sud i vest
Mrginit de strzile: Mreti, O.
Goga, Horia i Episcopiei
Mrginit de strzile: Episcopiei, L.
Blaga, Revoluiei i Eminescu
Mrginit de strzile: L. Blaga,
Episcopiei, Horia i Revoluiei
Mrginit de strzile: Xenopol,
Decebal, 1 Decembrie 1918 i
Revoluiei
Mrginit de strzile: 1 Decembrie
1918, Decebal, Piaa Arenei,
Tribunul Dobra, Piaa Avram Iancu i
Revoluiei
Mrginit de strzile: Piaa G. Enescu,
Dragalina, Piaa Arenei, Decebal
Mrginit de strzile: Eminescu, Vrful
cu Dor i limita propus ZCP la vest
Mrginit de strzile: Vrful cu Dor,
Ceaikovski, M. Koglniceanu i limita
propus ZCP la vest
Mrginit de strzile: Vrful cu Dor,
P-a mpratul Traian, Ecaterina
Teodoroiu, Csiki Gergely, Ioan Rusu
irianu i Ceaikovski.
Mrginit de strzile: Ioan Rusu
irianu, Csiki Gergely, Ecaterina
Teodoroiu, P-a Catedralei, str.
Academia
Teologic,
P-a
Srbeasc, Mihail Koglniceanu i
Ceaikovski
P-a Catedralei.
Mrginit de strzile: P-a mpratul
Traian, Vrful cu Dor, Eminescu,
Revoluiei, Vasile Goldi, P-a
Catedralei i Ecaterina Teodoroiu.
Mrginit
de
strzile:
P-a
Catedralei, Revoluiei i Meianu.
Mrginit de strzile: Meianu, P-a
Avram Iancu i Gheorghe Bariiu.
P-a Avram Iancu
Mrginit de strzile: Meianu,
Gheorghe Bariiu, Paul Chinezul,
Preparandiei, Academia Teologic i
P-a Catedralei.
Mrginit de strzile: Gheorghe
Bariiu, P-a Avram Iancu, Tribunul
Dobra, Cuza Vod, Preparandiei i
Paul Chinezul.

82

Subzon istoric de referin

Quartale coninute
QUARTAL 43
QUARTAL 44
QUARTAL 45

S.I.R. 3

QUARTAL 1

QUARTAL 2

QUARTAL 2a

QUARTAL 3

QUARTAL 4

QUARTAL 5

QUARTAL 6

QUARTAL 7

QUARTAL 9

QUARTAL 10

QUARTAL 11

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

Descrierea limitei quartalului


Mrginit de strzile: Cuza Vod,
Tribunul Dobra i P-a Arenei.
P-a Arenei
Mrginit de strzile: Mihail
Koglniceanu, Hunedoarei i limita
propus a zonei protejate la sud i
vest.
Mrginit de: limita propus a zonei
protejate la sud, vest, nord i est, de
partea terminal nord a B-dului
Revoluiei. Conine Lacul Pdurice,
P-a Drapelului, P-a Caius Iacob i
spaiul verde din faa blocurilor F.
Conine suprafaa de teren din B-dul
Revoluiei mrginit de fronturile
construite la est i vest de Teatrul
Ioan Slavici la sud i P-a drapelului
la nord.
Mrginit de strzile: I.C. Brtianu,
Revoluiei, P-a Drapelului i limita
propus a zonei protejate la est.
Mrginit de strzile: tefan
Augustin Doina, Iustin Marieu i
limita propus a zonei protejate la
vest i nord.
Mrginit de strzile: Iustin Marieu,
tefan Augustin Doina, Elena
Ghiba Birta i limita propus a zonei
protejate la vest.
Mrginit de strzile: Tudor
Vladimirescu, P-a Mihai Viteazul,
tefan Augustin Doina i limita
propus a zonei protejate la nord.
Mrginit de strzile: Revoluiei,
Crian, Tudor Vladimirescu i limita
propus a zonei protejate la nord i
vest.
Mrginit de strzile: G-ral Vasile
Milea, Nicolae Grigorescu, Revoluiei
i I.C. Brtianu
Mrginit de strzile: Elena Ghiba
Birta, I. Sava, George Cobuc i
limita propus a zonei protejate la
vest
P-a Mihai Viteazul, suprafaa
cuprins ntre fronturile construite ce
o mrginesc
Mrginit de strzile: Gh. Popa de
Teiu, Horia, George Cobuc, Ion
Sava i P-a Mihai Viteazul

83

Subzon istoric de referin

Quartale coninute
QUARTAL 12

QUARTAL 13

QUARTAL 14

QUARTAL 17

QUARTAL 18

QUARTAL 19

S.I.R. 4

QUARTAL 54

S.I.R. 5

QUARTAL 55

S.I.R. 6

QUARTAL 8

QUARTAL 15

QUARTAL 16

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

Descrierea limitei quartalului


Mrginit de strzile: Crian,
Revoluiei, Horia, Gh. Popa de
Teiu, i P-a Mihai Viteazul
Mrginit de strzile: Nicolae
Grigorescu, G-ral Vasile Milea,
Romul Veliciu i Revoluiei
P-a Primriei, suprafaa cuprins
ntre fronturile construite, mrginit
de strzile Romul Veliciu, G-ral
Vasile Milea, Al.D. Xenopol i
Revoluiei
Mrginit de strzile: Mreti,
Aron Cotru, Dorel Sibii, Bela Bartok,
Ion Luca Caragiale, Episcopiei,
Eminescu i limita propus a zonei
protejate n zona de vest
Mrginit de strzile: Mreti,
Episcopiei, Ion Luca Caragiale, Dorel
Sibii i Aron Cotru
Mrginit de strzile: George
Cobuc, Octavian Goga, Mreti
i limita propus a zonei protejate la
nord-vest.
Definit de Cetatea Aradului cu tot
coninutul construi i amenajat de la
al treilea rnd de fortificaii i pn n
centrul ei.
Definit ca suprafa fcnd parte din
albia major a rului Mure de la
podul Miclaca n amonte, pn la
podul Traian n drept cu str. Mucius
Scaevola, mrginit att pe malul
drept ct i pe malul stng de
marginea exterioar a digurilor de
aprare. Sunt cuprinse toate
amenajrile i construciile existente.
Mrginit de strzile: I.C. Brtianu,
Praporgescu,
Splaiul
G-ral
Nicolae Grigorescu, G-ral Vasile
Milea
Mrginit de strzile: Nicolae
Grigorescu, digul de protecie al
Mureului mal drept, Parcul
Eminescu i G-ral Vasile Milea.
Conine tribunalul Arad
Mrginit de: Tribunalul Arad, digul
de protecie al Mureului,
mal
drept, P-a George Enescu i G-ral
Vasile Milea. Conine Parcul
Eminescu.

84

Subzon istoric de referin

Quartale coninute
QUARTAL 26

QUARTAL 27

QUARTAL 28

QUARTAL 29

QUARTAL 30

QUARTAL 31

QUARTAL 51

S.I.R. 7

QUARTAL 56

S.I.R. 8

QUARTAL 57

Descrierea limitei quartalului


Mrginit de: Parcul Eminescu,
Parcul Copiilor, B-dul G-ral Dragalina
i B-dul Decebal. Conine P-a
George Enescu i Palatul Cultural.
Mrginit de: Palatul cultural, digul
de protecie al Mureului mal drept,
Hotel Parc i B-dul G-ral Dragalina.
Conine Parcul Copiilor.
Mrginit de: Parcul Copiilor, digul
de protecie al Mureului mal drept,
P-a Moise Nicoar i B-dul G-ral
Dragalina. Conine Hotel Parc.
Mrginit de: Hotel Parc, digul de
protecie al Mureului mal drept,
rambleul podului Decebal i B-dul Gral Dragalina. Conine P-a Moise
Nicoar
Mrginit de strzile: Gheorghe
Lazr, Dacilor, Mozart i B-dul G-ral
Dragalina. Conine Liceul Dimitrie
ichindeal.
Mrginit de strzile: Mozart, Splaiul
Toth andor, Calea Romanilor,
P-a Arenei
Mrginit
de
strzile:
Calea
Romanilor,
Splaiul
Mureului,
Mucius Scaevola i P-a Arenei
toat suprafaa din Aradul Nou, pe
malul stng al rului Mure, n
interiorul limitei propuse a zonei
protejate, de-o parte i de alta a Cii
Timiorii, de la podul Traian pn la
Str. Ady Endre.
Suprafaa de teren mrginit de
giratoriul din Subcetate, drumul de
acces la podul Miclaca i limita
propus a zonei protejate la est, sud
i vest.

4. DEFINIREA TIPULUI DE PROTECIE NECESAR FIECREI SUBZONE, N FUNCIE


DE CARACTERISTICILE ACESTEIA
5. DEFINIREA MODULUI I GRADULUI DE DEZVOLTARE POSIBIL FIECREI
SUBZONE
S.I.R.1
Aceast subzon istoric de referin este un caz aparte comparativ cu celelalte S.I.R.. Dei este cea mai veche
etap de dezvoltare a Mun. Arad, n mod paradoxal caracterul su istoric i reprezentativ pentru imaginea general
a zonei construite protejate este precar. Cu excepia ctorva obiective ce necesit protecie, S.I.R. 1 nu poate
beneficia de prevederi stricte de protecie a patrimoniului construit ca ansamblu n ceea ce privete modul i gradul
de dezvoltare.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

85

Aa cum prevede i PUG Mun. Arad, aceast subzon istoric de referin trebuie suspus unei restructurri. n
funcie de strategia de dezvoltare a Municipiului Arad, de prevederile PUG Mun. Arad i de tema lansat de Primria
Municipiului Arad cu privire la Ansamblul Urban Arad, aceast subzon istoric de referin trebuie asanat, pornind
cu etape de termene medii i lungi.
Ca o prevedere general, asanarea va fi principalul mijloc de atingere a scopului de regenerare urban a zonei
prin restructurare. ncepnd cu asanarea proprietilor de construciile mici, parazitare, cum sunt: magaziile,
coteele, latrine, solarii- i reinerea strict a unor tipuri de intervenii asupra cldirilor principale aferente fiecrei
proprieti, restructurarea final vizeaz crearea unui mediu de via confortabil (folosina imobilelor este
preponderent de locuire) i cu timpul amplasarea de dotri locale i oreneti de referin.
Din aceste puncte de vedere Cartierul Drgani este i o rezerv urbanistic de dezvoltare a unui nou pol de
atracie destinat serviciilor i comerului, dar i dotrilor locale i oreneti (coli, centre sportive, parcuri).
Aceste considerente se bazeaz pe studiul gradului de dezvoltare actual al zonei. Pe o raz de 1000 m, aici nu
exist centru civic de cartier, pia agroalimentar, uniti de nvmnt colar general, uniti medicaledispensare, servicii publice sau private- comer, sedii administrative, amenajri loisir i sport- spaii verzi cu caracter
de parc sau scuar, terenuri/complexuri sportive.
Totodat aceast zon beneficiaz de transport n comun- tramvai i de o cale principal de comunicaie rutier
(str. M. Koglniceanu), ceea ce constituie baza unui potenial real de dezvoltare n sensul celor prezentate mai sus.
S.I.R.2, S.I.R.3, S.I.R.6
Imaginea de referin a Aradului, cu referire la patrimoniul construit, se expune prin intermediul acestor subzone
istorice de referin, pentru toate etapele de dezvoltare i de evoluie istorico-urbanistic a Ansamblului Urban Arad.
Tot aici se regsesc majoritatea obiectivelor, monumente istorice din Municipiul Arad i a amenajrilor valoroase.
Aa cum s-a mai expus, Aradul, la nivel macro-urbanistic, este printre puinele orae ce i-au pstrat centrul
administrativ n centrul istoric i de aceea studiul zonei construite protejate trebuie s ntreptrund toate sistemele
urbane ce definesc acest spaiu. Reglementrile i prevederile PUZCP vor fi stricte n acest areal.
La fel ca i n S.I.R. 1, asanarea esuturilor urbanistice de construciile parazitare este un prim obiectiv pe termen
mediu. Pe termen lung, fondul construit i amenajrile trebuiesc aduse la standardele de confort vital i de
exploatare optim, n funcie de utilizarea acestora. Termenul lung este determinat de faptul c oraul este un
organism viu ce suport modificri continue. Reglementrile sunt menite s implementeze o zonificare funcional
precis, astfel nct s se poat menine ordinea dezvoltrii.
Toate studiile efectuate pn acum cu privire la acest areal, au semnalat disfuncionaliti majore cu privire la:
- fond construit ce depete deja gradul de dezvoltare posibil
- degradarea general a fondului construit
- lipsa de randament spaial i economic a fondului construit alocat locuirii i comerului
- concentrarea populaiei fr resurse necesare de ntreinere a bunurilor imobile i a amenajrilor aferente
- concentrarea traficului orenesc: rutier i transport n comun
- poluarea fonic
- poluarea aerului
- lipsa spaiilor verzi, distribuite conform gradului de ocupare a esutului urban
- lipsa oglinzilor de ap i a fntnilor
Aceste subzone istorice de referin trebuie s duc mai departe rolul administrativ, economic, cultural i socialfunciuni pentru care acest spaiu a fost programat din sistematizrile iniiale. Pentru acest fapt, reglementrile i
prevederile de dezvoltare viitoare trebuie s se refere la un mod i grad de dezvoltare optime att pentru populaia
din zon, dar i pentru ntreg oraul. Cu toate acestea SIR 2, 3 i 6 nu trebuie s constituie un areal cu funciune
extrapolat din unitatea oraului, ci s se ntreptrund cu ntregul i n special cu vecintile.
Protecia maxim asupra fondului urban al acestui areal nu trebuie privit ca o restricie a iniiativelor publice sau
private, ci se va concentra strict n prevederi admisibile ale zonei n aa manier nct orice iniiativ s accentueze
caracterisiticile pozitive ale patrimoniului construit, ale spaiului urban n sine.
Centrul istoric al Aradului va fi n continuare polul reprezentativ al oraului.

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

86

S.I.R.4, S.I.R.5, S.I.R. 8


n continuare subzona istoric de referin alocat Cetii Aradului i cursului rului Mure cu albia sa major vin
a completa prevederile S.I.R. 2,3 i 6. n fapt Cetatea Aradului, intrnd n circuitul civil pentru prima dat n istorie,
constituie o rezerv urbanistic rar pentru un ora de cmpie, a crui caracteristic de dezvoltare a fost i rmne
extinderea spaiului construit. Acest spaiu a rmas liber de fond construit civil i n continuare poate veni n
ntmpinarea rezolvrii unor necesiti acute pentru Centrul istoric al Aradului:
- amenajarea de spaii verzi cu valoare de parc natural este un imperativ
- alocarea de teren pentru amenajarea de funciuni suplimentare pentru Centrul Istoric, n ceea ce privete
mediul social i cultural
- restructurarea trandului Neptun
- reamenajarea ambelor maluri ale Mureului pentru a se susine caracterul de spaiu verde n sistemului
urban central municipal, inclusiv renvierea caracterului naval al oraului vechi- mcar ca imagine
- asigurarea accesibilitii populaiei la acest spaiu, n raport cu fiecare cartier mrgina zonei, n scopuri
recreative i de edificare social
Perpetuarea lipsei accesibilitii populaiei Aradului la acest spaiu, inclusiv accesul la ap, a generat o negare a
contiinei colective cu privire la Cetate i la Rul Mure. n momentul de fa Cetatea i trandul sunt percepute n
mod real ca o insul separat de restul oraului i implicit ca o referin de ocolire spre a accede diferitele cartiere ce
s-au dezvoltat n jurul insulei. Turitii sunt dezorientai n raport cu acest spaiu urban de care nu se poate bucura
nimeni.
Prevederile prezentei documentaii PUZCP se vor concentra pe funciunile admise ale S.I.R.4, ns se va aplica
interdicie temporar de construire pn la realizarea de PUZ i apoi PUD pentru fiecare obiectiv n parte.
Pentru Cetatea Aradului se prevede realizarea unui STUDIU PRELIMINAR PENTRU REVITALIZARE,
RESTAURARE SI RECONVERSIE A INTREG ANSAMBLULUI IN MOD ETAPIZAT- TERMEN MEDIU, INSOTIT DE
PUZ+RLU. Acest fapt nu mpiedic crearea PARCULUI CENTRAL AL MUNICIPIULUI.
Parte din esutul urban interbelic al Cartierului Subcetate, aceast subzon istoric de referin (S.I.R. 8) face
parte din zona de protecie a Cetii Aradului. Apropierea fa de acest obiectiv important al Aradului impune
necesitatea de prevederi speciale n dezvoltarea viitoare.
S.I.R.7
Frontul construit al Aradului Nou este imaginea intrrii n Municipiul Arad din Sudul localitii, prin urmare trebuie
s ndeplineasc funciunea de poart i s fie tratat ca un spaiu urbanistic aparte ns asimilat Aradului. Valoarea
actual a acestui spaiu este subestimat din punct de vedere urbanistic, dat fiind discrepana ntre caracterul
fondului construit de tip trg ale Aradului Nou i caracterul urban al Centrului Istoric. Faptul c n mod general
acest spaiu ce intr n limita de studiu, nu s-a dezvoltat n trecut mai mult ca la 1765 confirm continuitatea
tipologiei de via. Un singur detaliu s-a schimbat: utilizarea grdinilor proprii, care astzi nu mai servesc dect pe
alocuri la agricultura urban de subzisten. n interiorul quartalelor cumulul de grdini poate nsemna un spaiu nou
de interferen a tipologiei vechi de locuire cu o tipologie nou. Astfel grdinile pot fi revalorificate n folosul
dezvoltrii urbane. Pe lng S.I.R. 1- dezvoltat pe termen lung- i S.I.R. 8- deja revitalizat, aceast poriune de ora
este singura ce suport densificri ale fondului construit, n spatele fronturilor istorice.
S.I.R.8
Subzon istoric de referin ce cuprinde att locuire colectiv cu deschidere nspre Calea Romanilor, ct i
uniti industriale istorice (Fabrica Teba). Totodat este parte din amplasamentul Cetii Vechi a Aradului. Caracterul
actual al zonei imprim necesitatea prevederii de reglementri specifice, adaptate acesteia. Se pune accent pe
Fabrica Teba, unitate industrial istoric, ce trebuie restructurat pentru a deschide trasee pietonale noi, dar i
pentru o selecie a obiectivelor de marc ce trebuiesc pstrate.

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

87

IV. IDENTIFICAREA VALORILOR DE PATRIMONIU CONSTRUIT


1. IDENTIFICAREA CONSTRUCIILOR VALOROASE
Municipiului Arad i sunt specifice ansamblurile arhitecturale, mai mult dect niruiri de construcii valoroase
intrinsec prin arhitectura i folosina iniial. De aceea, pe lng obiectivele clasate ca monumente istorice nscrise n
LMI 2004, exist i alte obiective la fel de importante, pe care prezentul PUZCP nu le propune spre clasare pentru
c Ansamblul Urban le cuprinde i vor avea prescripii de regulament n aceleai condiii cu monumentele istorice.
Acestea sunt:
Nr.
crt.
1

Denumire

Adres

Datare

Cas

Str. Cloca 1

cca. 1890

Cas

Str. Cloca 2

cca. 1890

Cas

Str. Cloca 3

cca. 1890

Cas (Palatul Urban)

Str. Cloca 4-6

cca. 1890

Cas

Str. Cloca 5

cca. 1890

Cas

Str. Cloca 7

cca. 1890

Cas

Str. Cloca 8

cca. 1890

Cas

Str. Cloca 9

cca. 1890

Cas

Str. Cloca 10

cca. 1890

10

Cas

Str. Cloca 11-13

cca. 1890

11

Cas

Str. Cloca 12

cca. 1890

12

Cas

Str. Cloca 14

cca. 1890

13

Cas

Str. Mircea Stnescu 1

cca. 1900

14

Cas (fostul sediu al


Uniunii Cooperativelor din
Jud. Arad)

Str. Mircea Stnescu 2

cca. 1900

15

Cas

Str. Mircea Stnescu 2a

cca. 1900

16

Cas

Str. Mircea Stnescu 4

cca. 1900

17

Cas

Str. Mircea Stnescu 5

cca. 1900

18

Cas

Str. Mircea Stnescu 6

cca. 1900

19

Cas

Str. Mircea Stnescu 7

cca. 1900

20

Cas

Str. Mircea Stnescu 9

cca. 1900

21

Cas

Str. Mircea Stnescu 12

cca. 1900

22

Clubul Sportiv Voina


(canotaj)

Albia major a Rului Mure

cca. 1870

2. IDENTIFICAREA AMENAJRILOR VALOROASE


Privit ca un tot unitar, Ansamblul Urban Arad este o amenajare valoroas de sine stttoare i fiecare zon sau
traseu are farmecul su. Cu toate acestea n multe pri ale Ansamblului amenajrile iniiale au suferit modificri fa
de cele prevzute iniial. S-au identificat amenajrile valoroase care sunt obligatoriu a fi pstrate datorit caracterului
istoric a sistematizrii i a cadrului construit i natural pentru monumentele istorice deja listate.
Amenajri ale cadrului natural definit prin intervenii antropice:
Cursul rului Mure, inclusiv albia major i diguri (S.I.R. 5)
Aliniamentul de arbori plantai de-alungul Bd. Revoluiei (Q2)
Spaii verzi de aliniament: str. Mircea Stnescu, str. Tudor Vladimirescu, str. Episcopiei, str. Mihai Eminescu,
str. Transilvaniei, Calea Timiorii, Bd. Dragalina, Bd. Decebal, Bd. Vasile Milea, str. I.C. Brtianu, Bd. t.
Augustin Doina, Bd. Elena Ghiba Birta, str. Andrei Mureanu, str. I. Sava, str. Cobuc, str. Mreti, str. V.
Babe, str. Ceaikovski, str. Ceahlu, str. O. Goga, str. Aron Cotru, str. Simion Balint,
Pane verzi/scuaruri: Scuarul statuiei Sf. Nepomuk (str. I. Desseanu col cu Episcopiei), scuarul str.
Preparandiei (n prelungirea Bisericii Srbeti), scuarul str. Cozia, scuar intersecie str. K. Alador cu Bd.
Decebal, pana verde Calea Timiorii,
Spaii verzi aferente pieelor: Piaa Primriei, Piaa Lutheran, Piaa Avram Iancu, Piaa George Enescu
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

88

3. IDENTIFICAREA SPAIILOR I PERSPECTIVELOR VALOROASE


Fiind un ora de cmpie, Aradul nu are posibilitatea unor perspective ascendente (construcii colinare) sau
descendente (amenajri ale cadrului natural de tip Belvedere). Cele mai reprezentative vederi perspective sunt din
poziiile Podului Decebal, Podului Miclaca i din incinta trandului Neptun cu privire nspre relieful urban.
Alte perspective valoroase sunt considerate desfuratele fronturilor de strad ntr-un traseu itinerant prin
Ansamblul Urban din Aradul Vechi.

4. DATE SEMNIFICATIVE REFERITOARE LA CONSTRUCII I AMENAJRI


Se menioneaz faptul c exist construcii pe terenuri private, unele chiar valoroase, n albia major a Rului
Mure, anterioare Legii Apelor prin care se interzic construcii n zone inundabile.
Amenajarea ca parc al Malului Drept al Rului Mure, ce dateaz din 1984, este actualmente perimat din cauza
uzurii n timp i necesit o revigorare.
n general starea fizic a construciilor (finisaje exterioare, pri comune i instalaii interioare) este degradat.

5. CONCLUZII REFERITOARE LA ELEMENTELE CARE NECESIT PROTECIE I LA


NATURA PROTECIEI
1. Fondul construit al Ansamblului Urban Arad
Vor fi protejate imobilele construcii att pentru valoarea lor arhitectural intrinsec, ct i pentru pstrarea
cadrului construit al obiectivelor monumente istorice clasate.
2. Amenajrile stradale, spaii urbane
Vor fi protejate toate elementele ce constituie cadrul natural al obiectivelor clasate ca monumente istorice.
Se vor valorifica traseele pietonale existente i se vor prevedea trasee pietonale necesare.
3. Cursul Rului Mure
Se va respecta limita de protecie sanitar de 20 m de la albia minor consolidat. Unde distana fa de
albia minor consolidat este mai mic de 50 m, se consider zon de protecie sanitar toat albia major.
Digul de aprare de pmnt existent are zona de protecie 4 m nspre incinta aprat (albia major)

V. STABILIREA MODULUI DE CONSTRUIRE N TERITORIUL STUDIAT


1. STABILIREA ELEMENTELOR PROTEJATE I A METODELOR DE PROTECIE ALE
ACESTORA
a. Descrierea metodei de selectare a elementelor protejate
Selectarea elementelor protejate s-a realizat conform Ordinului 2807/2003- pentru modificarea O. nr. 2682/2003
privind aprobarea Normelor metodologice de clasare i eviden a monumentelor istorice:
-

Criteriul vechimii

Criteriul valorii arhitecturale

Criteriul valorii memorial-simbolic

criterii crora li s-au adugat altele rezultate din studiul sitului studiat, n urma studiului evoluiei istorice a Aradului:
A. Criteriul amplasrii obiectivului n cadrul ZCP :
1. Poziia obiectivului n cadrul esutului urban din care face parte
2. Poziia obiectivului n cadrul strzii/amenajrii din care face parte
3. Scara obiectivului fa de cadrul stradal general
4. Rolul unui obiectiv clasat ca monument istoric n cadrul construit
B. Criteriul rolului funcional :
1.

De interes public- obiective de interes general sau local

2.

De interes privat- locuire, comer, industrie, mixt (n funcie i de destinaia iniial)


2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

89

C. Criteriul reglementrilor urbanistice n care obiectivul se nscrie :


1.

Funciunea iniial

2.

Funciunea actual

3.

Reglementri urbanistice propuse

Rolul criteriilor de selectare sunt o metod de cercetare a zonelor de protecie propuse pentru obiectivele nscrise
n LMI 2004, dar i a influenei acestora asupra cadrului natural i construit i viceversa. De aceea n selectarea
limitei rectificat a Ansamblului Urban un rol important au avut i perspectivele arhitecturale valoroase. n acest sens
s-a realizat Studiul zonelor de protecie pentru monumentele istorice nscrise n LMI 2004, prezentat n
VOLUM III- C.
b. Caracteristici ale elementelor protejate
c. Elemente protejate, dup tip, grad de protecie, intervenii permise

2. ELEMENTE PROTEJATE DIN PERIMETRUL PUZ


a. Listare dup tip, grad de protecie i intervenii permise:
a.1. Imobile protejate cu titlul de monumente istorice
a.2. Imobile protejate prin apartenena la zone de protecie ale monumentelor istorice
a.3. Imobile protejate prin PUZ+RLU
a.4. Spaii publice protejate (sau componente ale acestora)
a.5. Alte elemente protejate (plantaii interioare, mprejmuiri, decoraii)
b. Propuneri de includere a unor imobile n Lista monumentelor istorice
c. Elemente de gestiune i reglementare care decurg din SIZ

3. ANALIZA POTENIALULUI DE DEZVOLTARE A FIECREI SUBZONE


4. STABILIREA MODULUI DE CONSTRUIRE PERMIS N TERITORIUL STUDIAT
PENTRU TOATE IMOBILELE, N FUNCIE DE PUNEREA N VALOARE A
ELEMENTELOR PROTEJATE I DE OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE ALE
TERITORIULUI
Cu privire la capitolul V, punctele 1. c., 2, 3 i 4:
-

datele se regsesc att n coninutul VOLUMULUI III A, B, C, D, ct i n VOLUMUL I - MEMORIUL


GENERAL i n VOLUMUL II- REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

90

B. STUDIUL SISTEMULUI URBAN DE SPAII VERZI N


LIMITA ANSAMBLULUI URBAN ARAD

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

91

Sistematizarea oraului cameral privilegiat Arad a cunoscut mai multe etape. Ea ine, dealtfel, de istoria
proiectrii parcurilor de pe lng castelele europene i, apoi, de amenajarea n mod imitativ a unor zone de
agrement n intravilanul oraelor.
Trasarea marelui bulevard (vechea Strad Mare) a fcut-o inginerul Josef Reiner, n cea de-a doua jumtate a
secolului al XVIII-lea.
Parcul Bulevardul Revoluiei este o mare originalitate a municipiului Arad.
Constituind chiar centrul fizic al municipiului, cu o lungime de cca. 1300m, este situat ntre cldirea Teatrului i
noua catedral ortodox. Masa de verdea, de coroane, de arbori, cu o lime de cca.70m, ascunde liniile de
tramvai i spaiile de parcare create i impresioneaz n mod deosebit pe trectorul zilnic.
Modificarea radical a bulevardului s-a realizat n anii 1942 1946, cnd s-a introdus tramvaiul modern, s-a
schimbat amplasamentul liniilor, s-au definitivat arterele de circulaie i s-a mpdurit ntreaga fie central.
Datorit suprafeei considerabile, a valorii sale peisagistice i ecologice, dei n realitate este o fie de verdea,
el a fost asimilat unui parc.
Suprafaa total este de 5,28ha. n aceast suprafa au fost incluse i cele dou aliniamente de arbori stradale
situate de o parte i de alta a bulevardului constituite din 289 buc. din specia - Acer platanoides Globosum, plantai
la casete. Sortimentul de arbori i arbuti se ncadreaz n 56 specii. Distribuia speciilor pe parcele este foare
variat datorit funcionalitii lor mult diferte.
Fia principal de vegetaie de pe mijlocul bulevardului, are o structur pe specii destul de puin variat.
Dominani cu 74% din exemplare sunt teii, urmai de alte specii cu 11% n care intr n special exemplarele btrne
care au fost plantate nc nainte de 1887. S-au meninut cteva exemplare n vrst de Platanus, Quercus i
Koelroeuteria. ntreaga plantaie are un caracter de masiv bine nchis. n submasiv exist arbuti 9% i rinoase
5%.
n cuprinsul masivului din partea central s-au creat garduri vii de Ligus-trum i Thuja n special cu funciunea de
a masca liniile de tramvai i gardurile metalice de protecie. Pentru a completa compoziia peisager i pentru a
diversifica paleta coloristic la trecerile pietonale s-au conturat rabate plantate cu flori schimbate n funcie de decor
iar de-a lungul axului longitudinal sunt plantate rate cu trandafiri.
Suprafaa total a bulevardului cuprinde cteva pastile plantate n faa unor cldiri: Cinema Dacia, Biserica
Roie, Primrie, Hotel Continental. Varietatea de specii este destul de mare, cu 38% arbuti, iar rinoase 40%.
Parcul din faa actualului hotel Continental fusese iniial - parcul fostei conduceri a comitatului Arad, numit,
ntre anii 1919-1948, Parcul Prefecturii.
Suprafaa actual reprezint un sfert din cea iniial. Grosimea arborilor rmai n picioare salcm japonez, tei,
pin, castan, platan - indic vechimea secular a scuarului.
Per ansamblu, structura pe specii este adecvat funcionalitii acestui spaiu verde, parcul Bulevardul Revoluiei.
Structura pe vrste este puternic dezechilibrat. Cele 474 exemplare de tei se afl n cea mai mare parte n
clasele de vrst ntre 30-70 ani, incluznd aici completrile ulterioare. Exemplarele peste 80 ani sunt doar 3
exemplare rmase de la vechea plantaie.
Structura general a parcului este n general corespunztoare funciunilor pe care le ndeplinete. Gndit n
urm cu peste 60 ani, realizat intr-o perioad scurt , ea a fost condus consecvent n toate aceste 6 decenii, timp
n care fondul vegetal s-a dezvoltat continuu pe o curb uor exponenial, caracteristic dezvoltrii coroanelor de
arbori realiznd astfel n prezent o structur optim cel puin sub aspect ecologic.
Stilul general al parcului este mixt. Aliniamentele stradale i liniaritatea n care au fost plantai n trecut arborii,
precum i amenajarea spaiului dintre liniile de tramvai, ntre Primrie i Teatru sunt elemente ale stilului regular.n
rest, n ansamblu, caracterele stilului peisager sunt dominante.
Funciunea principal a parcului este cea ecologic. I se adaug funciunea peisagistic i ntr-o foarte mic
msur cea recreativ, oferit de staiile de tramvai. Prin configurarea sa acest parc nu deine faciliti de acce i nici
nu este indicat prezena vizitatorilor n masivul dintre liniile de tramvai. Oricum, funcionalitatea de ansamblu,
complex, d o valoare urbanistic de excepie, de unicat, acestui parc.
Pentru a se contura linia arhitectural pentru care a fost gndit acest parc i pentru a se respecta etajarea
vegetaiei care a fost foarte bine rezolvat la acest obiectiv se impune completarea golurilor din aliniamentele de tei,
a coniferelor acolo unde sunt incomplete, refacerea suprafeei de gazon (cea care a fost afectat de diverse
intervenii) sau o supransmnare cu specii de umbr n zonele cu densitate redus a gazonului. Pentru a obine
un covor vegetal de calitate este necesar nfiinarea unui sistem de irigaii. De asemenea se impune plantarea unor
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

92

suprafee de bulboase acolo unde situaia o cere. Lucrrilor de ntreinere dac sunt de calitate reuesc s pun n
eviden rolul decorativ al grupurilor de arbuti care s-au conturat precum i valoarea compoziiei arhitecturale.
Comisia pentru zone verzi, nfiinat dup proclamarea municipiului n1870, avea intenia de a diversifica i mrii
posibilitile de preumblare i petrecanie motenite din trecutul oraului. A i fcut-o, creind Grdinria oraului
i amenajnd aleile curbilinii i circulare ale parcului Baross - situat la sud de Palatul Cultural, inaugurat n1913
(numit,dup anul 1918, parcul Eminescu, iar dup1950, numit i al copiilor). Suprafaa sa iniial era de 20.847,6
mp. Construirea Cazinoului i amenajarea terenului Asociaiei de patinaj a dus la distrugerea aleii multiple de
castani, plantat prin strdaniile pomologului Kover Gabor i la micorarea parcului cu 2934mp. Construirea digului
a mai diminuat suprafaa cu 1364,4 mp.
Cele dou parcuri mici, care strjuiesc i astzi Palatul Cultural, dateaz de prin anii 1880-1890, fiind concepute
drept loc de promenad n preajma malului ndiguit al Mureului. Suprafaa lor iniial s-a restrns la extremitile lor
distale prin construirea unor edificii civile, colare i judectoreti. n parcul sudic ce are suprafaa de 2,09 ha.,
actualmente Parcul Copiilor fusese amplasat bustul lui Kover Gabor (n prezent considerat piedut), intemeietorul
acestora. Datorit pasiunii sale pentru pomologie , acest descendent al unei vechi familii de armeni romano - catolici
a reuit s planteze arbutii sau seminele pe care le obinuse pe cale de coresponden cu ntreaga lume. Am
putea afirma c elementul de noutate pe care l-a adus l constituiau arborii de provenien extrem asiatic.
Numrul total de specii este de 61, raportat la suprafaa parcului este relativ mare. El exprim un element
principal n calitatea peisagistic a parcului i anume varietatea.
Un alt element important n structura pe specii este proporia diferitelor categorii de specii. Astfel, proporia
rinoaselor este de 30%, destul de mic pentru un parc de calitate. Dac lum n considerare ns c din acestea
cea mai mare parte (81%) sunt exemplare tinere (1-20 ani), plantate n ultimele decenii i deci au o valoare
peisagistic redus, iar cu vrste peste 40 de ani sunt abia 6% se poate spune c este un parc cu puine rinoase
i deci cu o valoare peisagistic redus.
Proporia arbutilor de 17%, alctuit din 21 de specii, este i ea mic pentru o structur de parc.
Ca provenien, 40% din exemplare sunt autohtone, respectiv 13%, specifice tipului de vegetaie al zonei
(silvostep), restul fiind specii exotice.
Dintre speciile caracteristice zonei, stejarul i frasinul sunt cele mai bine reprezentate, ele constituind de fapt i
fondul vegetal cel mai valoros, datorit vrstelor mari i respectiv grandorii exemplarelor.
Tocmai acest aspect va trebui s constitue punctul de plecare al restructurrii peisagistice a parcului, n sensul
valorificrii acestui avantaj (exemplare grandioase de stejar i frasin), printr-o gndire peisagistic adaptat corect la
situaia real.
Astfel o populare haotic cu diverse specii n imediata apropiere a exemplarelor seculare, nu ar face dect s
creeze o inhibiie reciproc i din punct de vedere biologic ct mai ales peisagistic.
Ca numr total de exemplare pe genuri, acerineele sunt cele mai bine reprezentate, 14%, urmate de pini 11%.
Structura pe vrste a parcului este uor dezechilibrat. Exemplarele tinere sub 20 ani reprezint majoritatea 59%,
cele de vrste medii (21-60 ani) 30%, iar cele btrne peste 60 ani abia 11%.
Explicaia const n faptul c parcul a fost lsat s mbtrneasc, lipsind preocuprile de strucrurare timp de
aproape 5 decenii, dup cel de-al doilea rzboi mondial, dup care s-a impus o reducere a exemplarelor btrne,
uscate i necorespunztoare biologic n urm cu aproximativ 20ani. A urmat apoi o perioad de plantri,
exemplarele tinere, sub 20 ani reprezint mai mult de jumtate din totalul exemplarelor.
Valoarea peisagistic destul de ridicat a parcului este realizat de cele 65 de exemplare cu vrste peste 60 ani
dintre care se remarc 7 exemplare seculare de stejar, frasin, platan. Vrsta acestora variz ntre 150 i 200 ani,
vrsta ce coincide cu aproximaie cu data crerii parcului (1850). Este posibil ca parte din aceste exemplare s fie
naturale, rmase din sleaul de lunc existent n trecut pe acest teren.
Densitatea arborilor i arbutilor are o valoare normal pentru un parc.
Gradul de acoperire al coroanei este n general de 64% cu o mic variaie.
Grosimea stratului ecologic este de 2,82 m. Valoarea este foarte bun pentru un parc, corespunznd unei
structuri de masiv puin rrit, care ofer condiii de climat calmant i recreativ.
Structura general a parcului este destul de variat, alternnd poriunile de masiv nchis, cu altele puternic
aerate. Este n general o structur echilibrat.
Sistematizarea actual a parcului, cu trama de alei n stil clasic, regulat, este realizat ntre cele dou rzboaie
mondiale i definitivat dup cel de al doilea rzboi mondial.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

93

Structura parcului pn n primul rzboi mondial a fost o structur de masiv nchis alctuit din specii naturale
locale, stejar i frasin, cu cteva exemplare deosebite exotice: Sophora Japonica i Corylus Colurna.
ntre cele dou rzboaie mondiale interveniile au fost reduse. S-au extras exemplarele mbtrnite i s-au
introdus specii exotice ca: Acer negundo, Aesculus hippocastanum i Sophora japonica i nicidecum rinoase.
n intervalul 1946 1987 interveniile au fost mai intense, exemplarele mbtrnite fiind tot mai numeroase. n
golurile rezultate au fost plantate numeroase specii. n proporie mare: Acer pseudoplatanus i Fraxinus excelsior,
dar i exotice ca: Aesculus, Catalpa, Celtis, Paulownia, Robinia, Sophora. Arborii rinoi puini: Pinus i Larix. n
goluri s-au plantat cteva specii de Thuja. n mare structura era tot de masiv, mbtrnit ns;
Dup 1987 au nceput tieri mai intense, urmate de plantri pe msur concomiten cu ndesirea aparatelor de
joac pentru copii.
Dac sub aspectul cantitativ efortul a fost considerabil, plantdu-se 353 arbori i arbuti, dintre care 41% l
reprezint rinoasele i 29% arbuti, sub aspect calitativ se pot face urmtoarele remarci critice:
- plantarea s-a fcut n gen livad urmrinduse-se doar acoperirea golurilor;
- nu s-a urmrit nici o grupare a speciilor dup criteriile artei combinatirii ;
- nu s-a inut seama de cerine ecologice;
- varietatea speciilor noi introduse este mic;
- au fost introduse multe exemplare cu o valoare peisagistic redus ca: Fraxinus americana, Acer campestre,
Robinia pseudoacacia;
n cuprinsul parcului exist izolat i fr o logic consecvent 78,5 m. de garduri vii, din urmtoarele specii:
Ligustrum vulgare, Buxus sempervirens.
Stilu general al parcului este cel peisager, att n ce privete reeaua de alei ct i distribuia vegetaiei.
Meninerea acestiui stil este practic inevitabil, ntruct specificul acestui parc ca loc de joac pentru copii, impune
un stil, obligatoriu, liber. Pentru a mrii valoarea peisager a parcului trebuie ca fondul vegetal s fie completat cu
specii exotice urmrind s se realizeze grupuri de mare expresivitate peisagistic. n paralel trebuie avut n vedere
creterea gradului de diversificare a speciilor cu respectarea cerinele ecologice. De asemenea, ind cont de faptul
c vegetaia arborescent creaz un plafon favorabil dezvoltrii plantelor de semi - umbr se pot planta pete de
bulboase pe suprafeele mai aerisite de gazon.
n pastila cu expoziie favorabil din spatele Palatului Cultaral este indicat montarea unui covor floral.
Meninerea unui gazon de calitate presupune funcionarea unui sistem de irigaii iar tunderea s se execute de
cel puin 4-5 ori urmat obligatoriu de greblat pentru a curi i aerisi gazonul.
Echipamentele de joac pentru copii trebuie diversificate pentru a evita plictiseala i dezinteresul iar amplasarea
s se fac fr a afecta reeaua de alei.
Parcul de dincolo de Palatul Cultural se ntinde pn la locul actualului Tribunal. Acesta s-a numit parcul
Salasz, dup numele longevivului primar de la sfritul secolului al XIX-lea, iar dup 1918 parcul Murului.
Conform schiei cadastrale din 1887, acesta msurase, iniial, 14243,2 mp.
Parcul Eminescu este situat n centrul Municipiului ARAD, de-alungul i n exteriorul digului de pe dreapta
Mureului ntre Palatul Cultural i Palatul Justiiei, fiind unul dintre cele mai impresionante i vizitate spaii verzi din
municipiu.
Suprafaa parcului este de 2,59 ha.
Dei ca suprafa intr n categoria scuarurilor, el este considerat parc datorit vechimii, importanei i structurii
sale.
Sistematizarea actual a parcului, cu trama de alei n stil clasic, regulat,este realizat ntre cele dou rzboaie
mondiale i definitivat dup cel de-al doilea rzboi mondial.
Numrul total de specii de 66, raportat la suprafaa parcului este relativ mare. El exprim un element principal n
calitatea peisagistic a parcului i anume varietatea. Referitor la raportul dintre specii se poate constata c
rinoasele se gsesc n proporie de 20%, destul de mic pentru un parc de calitate. Dac lum n considerare ns
c din acestea cea mai mare parte (16%) sunt exemplare tinere ( 1-20 ani), plantate n ultimele decenii i deci au o
valoare peisagistic redus, iar cu vrste peste peste 40 ani sunt abia 3% i din acestea cea mai mare parte arbuti,
de talie mic, se constat c avem un parc fr rinoase i deci cu o valoare peisagistic foarte redus.
Proporia arbutilor de 25%, alctuite din 24 de specii, este n schimb normal pentru o structur de parc.
Ca provenien, 32% din exemplare sunt autohtone, din care 11%, specifice tipului de vegetaie al zonei
(silvostep), restul fiind specii exotice.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

94

Dintre speciile caracteristice zonei, stejarul i frasinul sunt cele mai bine reprezentate, ele constituind de fapt i
fondul vegetal cel mai valoros, datorit vrstelor mari i respectiv grandorii exemplarelor.
Tocmai acest aspect va trebui s constituie punctul de plecare al restructurrii peisagistice a parcului, n sensul
valorificrii acestui avantaj (exemplare grandioase de stejar i rasin).
Ca numr total de exemplare pe genuri, acerinaceele sunt cele mai bine reprezentate, 17%, urmate de frasini
10%.
Structura pe vrste a parcului este foarte dezechilibrat, 67% din exemplare sunt tinere, sub 20 ani, 28% sunt
exemplare ntre 21 - 60 ani i abia 5 exemplare n vrst, peste 61 ani.
Explicaia const n faptul c parcul a fost lsat s mbtrneasc, lipsind preocuprile de structurare timp de mai
bine de 5 decenii. A urmat apoi o perioad de plantri, exemplarele tinere, sub 10 ani reprezentnd 47%, aproape
jumtate din numrul de exemplare.
Valoarea peisagistic ridicat a parcului este realizat de cele 32 exemplare cu vrste peste 60 ani dintre care se
remarc 7 exemplare seculare de stejar i frasin. Vrsta acestora variaz ntre 150 200 ani, vrst ce coincide cu
aproximaie cu data crerii parcului. Este posibil ca o parte din exemplare s fie naturale rmase din sleaul de lunc
existent n trecut pe acest teren.
Densitatea arborilor i arbutilor este de 294 ex /ha cu mici variaii pe sub parcele. Este o densitate normal
pentru un parc.
Gradul de acoperire al coroanei este cuprins ntre 10% i 46% fiind valori normale.
Grosimea stratului ecologic este pe ansamblu de 1,46 m, valoare foarte bun pentru un parc.
Structura parcului pn la primul rzboi mondial a fost o structur de masiv nchis alctuit din specii naturale
locale, stejar i frasin, cu cteva exemplare deosebite exotice: Sophora japonica i Corylus colurna.
ntre cele dou rzboaie mondiale interveniile au fost reduse. S-au extras exemplarele mbtrnite i s-au
introdus speciile exotice ca: Acer negundo, Aesculus hipo-castanum i Sophora japonica i nicidecum rinoase.
n intervalul 1946 1987 interveniile au fost mai intense datorit numrului tot mai mare de exemplare
mbtrnite. n golurile rezultate au fost introduse numeroase specii. n proporie mare: Acer pseudoplatanus i
Fraxinus excelsior, dar i specii exotice ca: Aesculus, Catalpa, Celtis, Pawlovnia, Robinia, Sophora.
Arbori rinoi puini: Pinus i Larix. n goluri s-au introdus cteva specii de Thuja.
n mare, structura era tot de masiv, ns mbtrnit.
Dup 1987 au nceput tierile masive, arborii mbtrnii punnd n pericol sigurana vizitatorilor.
Pentru a menine caracterul de parc, s-a procedat la mpdurirea golurilor rezultate.
Apare lipsa total de competen peisagistic, care explic structura mai puin dect modest din punct de
vedere peisagistic.
Din punct de vedere cantitativ menionm plantarea a 446 arbori i arbuti ce reprezint 66% din numrul total de
exemplare existente din care 24% l reprezint rinoasele i 27% arbuti. Sub aspect calitativ, se pot face
urmtoarele remarci critice:
- plantarea s-a fcut n gen livad urmrindu-se doar acoperirea golurilor;
- nu s-a urmrit nici o grupare a speciilor pentru a obine grupuri de mare valoare peisager;
- nu s-a inut seama de cerinele ecologice;
- s-au plantat specii de mic varietate;
- au fost introduse specii cu o valoare peisager redus: Fraxinus americana, Acer campestre, Robinia
pseudoacacia.
n cuprinsul exist 540 m de garduri vii, din urmtoarele specii: Ligustrum vulgare, Buxus sempervirens, Spiraea.
Dac sub aspectul sistematizrii generale, Parcul Eminescu este o reuit, rod al unei gndiri competente,
ncercnd a impune un stil regulat, sub aspectul fondului vegetal el este un eec, datorit dezechilibrului de vrste i
datorit lipsei unei gndiri peisagistice.
La forma sa relativ dreptunghiular, realizarea a dou centre de atracie la extremiti aveau menirea de a
dinamiza circulaia vizitatorilor, eficientiznd actul de recreere.
Primul centru de atracie amintit este n mare parte valoros, dei lipsa jocului de ap i scade valoarea estetic,
ns culoarea rabatelor de flori completeaz compoziia i implicit esteticul.
Cel de-al doilea ns, neechipat i cu un fond vegetal dezechilibrat este insignifiant i lipsit de valoare.
Restul parcului, cu un fond vegetal mai mult sau mai puin haotic, nu ofer dect satisfacia verdelui i a structurii
pe vertical, foarte neregulat altfel, i nicidecum ambian unui masiv nchis.

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

95

Scuarul Palatul Cultural are un caracter cu totul aparte i face parte din suprafaa parcului. Cu o suprafa
total de 3008 mp, el este mprit n dou: o parte considerabil din rondourile i rabatele din faa Palatului Cultural
iar cealalt parte micul spaiu verde din faa liceului ndeplinete att funcie de tranzit ct i cea ornamental
peisagistic.
Are un numr de 11exemplare de tis, din care 7 cu vrste peste 60 de ani i arbuti de rinoase, din care cea
mai mare parte Juniperus communis.
Procentul de acoperire a solului este de 10%, iar grosimea stratului ecologic este de 22 cm, ambele valori sunt
modeste.
Modul de distribuire a vegetaiei este plcut i d nota unui stil regular.
Privit n ansamblu se poate spune c Parcul Eminescu are un stil mixt. Conceput iniial, n stil regulat n ceea ce
privete trama de alei nu a putut fi pstrat i la partea de vegetaie, astfel nct aceasta a evoluat independent de
manier peisager.
Datorit acestor elemente deja definite, n viitor meninerea acestui stil mixt este practic inevitabil. De aceea
toate propunerile viitoare de refacere ale parcului, trebuie s respecte principiile peisagistice ale acestui stil deja
definit.
Pe lng refacerea fondului vegetal se impune i instalarea unui gazon de calitate ntreinut n permanen prin
cosiri repetate urmate obligatoriu i de greblat.Umezeala trebuie asigurat de un sistem de irigat capabil s ofere
condiii optime de dezvoltare. Tot n acest context trebuie respectate rabatele de flori corelate cu stilul parcului,
avnd grij ca destinaia platoului de la primul centru de atracie s nu fie schimbat i poluat total neprofesional
cu amenajri de tip stncrie,etc..
Pentru a vitaliza zona central este propus plantarea unor specii perene cu nflorire foarte devreme ct i
ealonat.
Cel de al doilea centru de atracie trebuie regndit pentru a rezolva echilibrul compoziional al parcului i de a-i da
valoare.
innd cont de faptul c acest parc este reprezentativ pentru ora trebuie avut n vedere corelaia dintre stilul
parcului i mobilier precum i refacerea unor elemente reprezentative pentru acest obiectiv(vaze, jardiniere).
Funcia principal a parcului este cea de recreere, ca funciuni secundare se menioneaz cea cultural-spotiv,
oferit de mesele de ah i cea de tranzit.
Situat ntre dig i aliniamentul format de P.Copiilor i P.Eminescu, acest parc denumit Faleza de Promenad
cuprinde faleza ntre podul Decebal i Pasajul Micalaca Este cert o mare originalitate specific municipiului, datorit
caracterului aparte i funcionalitii specifice. Scuarul a fost nfiinat pe locul vechiului trand public.
Parcul include taluzul dinspre ora al digului Mureului, ntre Palatul Justiiei i Pasajul Micalaca. Are o lungime
de cca.2 km. i o lime de 10-15m.
Suprafaa parcului este de 2,95 ha.
Dup viitura deosebit de grav din 1970, digul a fost supranlat cu un parapet de beton iar aleea a fost i ea
asfaltat dup care a nceput plantarea aliniamentului de Thuja occidentalis fastigiata pe coronamentul digului
precum i a unei diversiti de specii pe taluz, inclusiv a aliniamentului de tei la baza taluzului.
Cele 865 exemplare existente, aparin la 49 specii. Pentru suprafaa parcului, varietatea este destul de mare.
Proporia de 37% a rinoaselor i de 63% a arbutilor, reprezint o bun structur de parc. Se remarc
originalitatea exemplarelor de Thuja occidentalis fastigiata, care prin forma lor columnar accentueaz senzaia
dinamic de nlare i alterneaz cu rabatele de trandafiri de pe orizontal.
n contrast pe taluz un numr mare de Juniperus horizontalis compenseaz puternic acel dinamism, sintetiznd
apoi armonia i echilibrul n formele globuloase ale celor 165 tei ce se aliniaz la baza taluzului, paralel cu Splaiul
Praporgescu.
Arbutii floriferi numeroi aduc apoi culoarea, n special primvara. Graia i elegana sunt aduse apoi de cei 21
mesteceni i arbori rinoi: Larix decidua, Pi-cea pungens argentea, Pinus strobus, Pinus ponderosa i Taxus
baccata.
Pe ansamblu, combinaia de specii, d o valoare peisagistic remarcabil ntregului parc.
Din punct de vedere al struc turii pe vrste, parcela din faa Palatului Justiiei este bine echilibrat i total
dezechilibrat pe taluz.
Cu excepia unor exemplare de Aesculus hippocastanum i Tillia platyphylos care sunt n vrst, vegetaia
parcului este foarte tnr. Este de ateptat ca n timp valorile sale, ecologic i peisagistic s creasc
considerabil.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

96

Densitatea exemplarelor de 292 ex/ha este normal pentru o structur de parc.


Procentul de acoperire al coroanelor de 26% este mic din cauza vrstelor mici a arborilor, dar suficient pentru un
echilibru structural.
Din acelai motiv i grosimea statului ecologic este destul de redus, avnd o valoare de 0,88m.
Valorile medii pe exemplar: ecologic, peisagistic i global sunt medii, ceea ce nseamn bine pentru un parc
tnr.
Pe suprafaa parcului exist 410 m de gard viu. Cel mai mult se gsete n parcela de la Palatul Justiiei, restul
fiind amplasat n special n zonele de trepte i alei intrare-ieire de pe falez. Prezint goluri, necesitnd completri
pe alocuri.
Stilul general al parcului este mixt.
Buchetele de Thuja occidentalis fastigiata dispuse regular pe coronamentul digului, bine dezvoltate, la o nlime
ce impresioneaz, reprezint elementul tipic al stiluluil regulat. Plantaiile de pe taluz sunt neregulate, fie n buchete,
fie exemplare izolate, cu spaii goale ntre ele, definind stilul peisager.
Dotat cu bnci, digul a devenit astfel un loc preferat de agrement al orenilor.
Funciile parcului, impropiu denumit parc, dac ne referim doar la el, dar practic fcnd parte integrant din
Parcul Malul Mure sunt: recreativ, peisagistic, ecologic i de tranzit.
Pentru a contura i completa i mai bine aceste funcii este total indicat defriarea arbutilor din rabate (care au
fost plantai n locuri total neindicate) i plantarea rabatelor cu trandafiri. De asemenea este indicat completarea
segmentelor de gard viu intercalate pe traseu i plantarea captului de taluz dinspre pasaj cu vegetaie
corespunztoare unei gndiri peisagere.
Tot n aceast zon dar venind n completare se afl Parcul Malul Mureului. Situat pe malul drept al rului
Mure n zona mal-dig, ntre podul Decebal, ce duce la cetate i cotul mare pe care l realizeaz digul spre pasajul
Micalaca cuprinde o suprafa de 93.081 mp. n suprafaa total este inclus i taluzul interior al digului.
Parcul se prezint ca o fie cu o lungime de aproape 2 km, limea variaz ntre 20 m i 90 m.
Conturarea spaiului n care se afl actualul Parc Mal Mure s-a fcut o dat cu construcia digului de aprare n
sec. al XVIII-lea. Oraul fiind atunci puin dezvoltat, iar aceast suprafa afectat periodic de inundaii, fr ndoial
c nu i s-a acordat nici o funciune important. El rmnea doar un rai al pescarilor. Funciunea recreativ nu era
atunci imperativ. Ea apare doar n secolul al XIX, odat cu relizarea actualelor parcuri Eminesu i Copiilor.
Promenada pe digul puin amenajat atunci, deschidea perspectiva Mureului i a acestui spaiu inutilizat. Cu tot
pericolul inundaiilor, atunci se amenajeaz i acest spaiu, parial pentru recreere. Se construiesc cteva baze
nautice i se fac plantaii. n afar de slciile i plopii ce se planteaz pe malul Mureului, n spaiul dintre dig i mal
se planteaz i alte specii ca: Acer platanoides, Acer negundo,, Aesculus hippocastanum, Catalpa bignonioides,
Fraxinus excelsior, Querqus robur etc.
Acest lucru este atestat de exemplarele btrne existente, parte din ele tiate n ultimii ani din cauza deprecierii
cauzate de vrst.
Construcia podului Decebal deschide posibilitatea amenajrilor recreative pe Malul stng al Mureului, n
exteriorul cetii, actualul Parc trand, care ridic importana parcului amenajat pe malul drept, actualul Parc Mal
Mure.
Amenajrile se limiteaz ns la poriunea corespunztoare trandului vechi, Clubului sportiv i Parcului Europa
din exteriorul digului.
Scoarul trandul vechi a fost nfiinat pe locul vechiului trand public care a luat fiin n anul 1892, fiind amenajat
peisagistic cu puiei de arar, castan iar mai trziu plantat cu frasin, salcie, plop tremurtor, plop piramidal, plop sur
alturi de stejar i arbori orientali.
Privit ca un tot unitar Parcul Malul Mureului cuprinde 890 exemplare ce aparin la 89 specii. Aceasta reprezint o
varietate destul de mare. Un aspect interesant n structura pe specii l reprezint proporia diferitelor categorii de
specii. Astfel, rinoasele sunt n proporie de 23%, iar arbutii reprezint 77%.
Proporia celor dou categorii definesc n mare structura parcului.
Genul de arbori cel mai bine reprezentat este Acer - 7%. El este urmat de genurile Salix i Populus care
echipeaz malul Mureului. Tot bine reprezentat este i genul Tilia - 3%. Ca specii cu valoare peisagistic mare se
remarc: Betula verucosa, Catalpa bignonioides, Malus floribunda, Prunus pisardii i rinoasele: Picea abies, Pinus
strobus, Pinus silvestris. Ca specii puin valoroase se remarc: Fraxinus americana 2%, Prunus cerasifera 4% i
Robinia pseudoacaccia 3%.
Ca provenien, proporia cea mai mare de arbori este alctuit din specii autohtone.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

97

n general, structura pe specii a parcului este ntre modest i bun.


Din punct de vedere al structurii pe vrste se remarc proporia foarte mare a exemplarelor tinere 1 la 20 ani, de
72%. Este justuficat prin faptul c aproape jumtate din parc este realizat n ultimele dou decenii Celelalte clase de
vrste sunt reprezentate astfel: ntre 20 40 ani n procent de 14%,ntre 40 60 ani n procent de 10%, iar ntre 60 80 ani sunt reprezentate n procent de 4%. Exist astfel un dezechilibru de vrste n cadrul parcului.
Pe ansamblu parcul poate fi considerat ca un parc tnr.
Densitatea arborilor i arbutilor este destul de uniform, variind ntre 183 i 243 exemplare / ha, cu o medie de
203 exemplare / ha pe ntregul parc, reprezentnd o densitate normal pentru un parc.
Corelat cu densitatea i cu vrsta speciilor se poate constata c i procentul de acoperire al coroanelor este
redus, cu o valoare medie de 31%, variind ntre 19 i 44%. Este un procent de acoperire mic dar el va crete n timp
i corespunde unei structuri de parc.
Grosimea stratului ecologic este mic, cuprins ntre 0,66 i 1,90 m din acelai considerent al vrstelor mici.
Ca o consecin a aspectelor structurale menionate anterior se poate concluziona c valoarea ecologic,
peisagistic i valoarea global au un plafon mediu.
Toate aceste aspecte structurale, definesc un parc cu o valoare actual medie, evident ns cu cretere n timp.
Gardurile vii n lungime de 950 m.sunt plasate pentru a marca anumite zone de interes sau pentru a delimita aleile
de suprafa nierbat. Au o stare biologic general bun dar n anumite poriuni sunt prea nalte necesitnd
tunderi severe.
Stilul general al parcului este cel mixt.
Predomin elementele stilului peisager n special n dispunerea vegetaiei.
Elemente ale stilului regular le gsim concretizate n aliniamentul de slcii i plopi de pe malul Mureului precum
i n modul de concepere al infrastructurii: alei, locuri de joac.
Avnd n vedere faptul parcul este relativ tnr iar compoziia peisager se contureaz nc, avem ansa de a se
repara unele greeli total neprofesionale i care in de amatorism precum plantarea tip livad care anuleaz orice
viziune peisagistic. De asemenea prin scoaterea materialului uscat exist posibilitatea completrii cu specii
valoroase urmrind n acelai timp rezolvarea amplasrii lor conform unei gndiri profesionale. Tot n acest context
trebuie s se in cont de refacerea aliniamentelor cu respectarea speciilor.
Pe viitor este indicat rectificarea altei greeli, respectiv redarea jardinierelor pentru decorul floral neavnd ce cuta
arbutii n aceste locaii. Sunt de asemenea propuneri de plantare a unor specii diversificate de bulboase pe
suprafaa gazonului. Tot pentru a rezolva paleta coloristic i cea compoziional este indicat introducerea de noi
specii de arbuti floriferi.
n acelai timp funcia recreativ trebuie rezolvat pentru toate sectoarele de vrst, impunndu-se diversificarea
mobilierului urban i o repartizare mai uniform a acestuia.
Deoarece stilul parcului ne permite pot fi introduse elemente de stncrie pentru realizarea unei uniti
compoziionale.
n planul cadastrului din 1887, actualul scuar Ac.Caius Iacob apare evident ca fcnd parte din b-dul. Revoluiei,
separat de aceasta printr-o cldire, care reprezint palatul C.F.R. Recent acesteia i s-a alturat cldirea
monumental a Catedralei Ortodoxe.
Punct de intersecie a liniei de tramvai ce merge spre gar cu cea care merge n cartierul Grdte, a avut n trecut
diverse utilizri. El a fost realizat ca spaiu verde dup cel de-al doilea rzboi mondial.
Suprafaa actual a scuarului este de 1ha.
Cele peste 200 exemplare de arbori i arbuti existeni aparin la 30 specii, dei un numr redus de specii, dac
lum n considerare c din acestea 23% din exemplare sunt rinoase i 39% arbuti, se constat o structur variat
i echilibrat de parc. S-ar mai putea aduga i prezena unor specii cu valene peisagistice deosebite: Catalpa
bignonioides, Koelreuteria paniculata, Ginkgo biloba, Picea pungens Argentea. Este de subliniat faptul c, pe un
spaiu att de mic scuarul asigur o varietate mare. Deranjeaz poate numrul prea mare de exemplare de: Acer
negundo, Robinia i Fraxinus americana.
Scuarul este un spaiu verde tnr.
Doar 5% din exemplare depesc vrsta de 60 ani.
Proporia cea mai mare de arbori i arbuti au fost introdui n ultimii 20 ani.
Dei mic, el ofer mult ntimitate, datorit proporiei mare de arbuti.
Densitatea arborilor este de 224 exemplare la hectar, cifr normal pentru un spaiu verde cu caracter nchis, de
masiv.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

98

Procentul de acoperire de 35% este redus, datorit n principal vrstelor mici. De asemenea grosimea stratului
ecologic, de numai 1,08 m. se explic prin vrstele mici i proporia mare de arbuti.
Prin cei 700 m gardurile vii sunt bine reprezentate delimitnd spaiul gazonat de cile de acces. Este n general
mbtrnit iar golurile i ntreruperile au fost rezolvate n decursul acestui an prin plantri.
Stilul scuarului este cel peisager tipic. Parcul este conceput ca un mic spaiu de refugiu fa de traficul de pe
arterele nconjurtoare. Totodat i s-a conferit i o funciune de recreere i joac pentru copii prin amplasarea pe o
suprafa cam mare a unor piese de acest profil.
De asemenea pe lng funcia peisager ndeplinete n acelai timp i funcia de tranzit ntruct se afl la
intersecia a trei artere majore de circulaie.
Pentru a completa valoarea peisager a acestui scoar este binevenit montarea unei fntni arteziene pe soclul
celei vechi. Se cere neaprat pstrarea acestei poziii fiind plasat central, rezolvnd astfel echilibrul compoziional
i umiditatea atmosferic a microclimatului creat n acest scoar binevenit. De asemenea trebuie s se in cont la
modul cel mai serios de corelaia dintre stilul parcului i al fntnii.
Deoarece lipsete elementul floral, pentru viitor este propus nfiinarea unor pete de bulboase, respectiv mai multe
soiuri de lalele cu nflorire ealonat, specie care s caracterizeze acest scuar.
Inginerul Pikuley (ntre anii1827-1829), la un an dup druirea dreptului de Vam de ctre Erariu ct i donaiilor
de terenuri inteprinse de ctre baronul Edelspacher i contele Orczy, marcheaz o etap urmtoare care a constituit
momentul naterii primului parc-pdure destinat agrementului, pe locul actualei Pdurici Concomitent cu
sistematizarea zonei s-a trecut la trasarea radial a aleilor parcului - pdure, situat n extremitatea nord - estic a
arealului intravilan. De atunci a fost numit Pduria oraului. Ea includea lacul de agrement, existent pn n ziua
de astzi. n 1831, acolo, se instala poligonul Societii de tir, n fiin
pn n ziua de astzi
La Pduri aveau loc maialurile, chermezele vntoreti i activitile Societii de tir. Lacul de agrement de aici
era alimentat permanent, cu intrare-ieire, de ctre canalul Mureelul Mort. Spre 1900 a aprut pe marginea
lacului o grdin de var adaptat pentru spectacole i restaurant, servind i pentru vestiarul patinatorilor amatori n
timpul iernii. Bombardamentele din 1944 au afectat grav arborii seculari ct i cldirea restaurantului.
Suprafaa iniial a acestui parc pdure, de 81381,6 mp, s-a micorat sensibil n felul urmtor prin amenajarea
drumului de acces spre cartierul Grii, prin construirea dup 1948 a Poligonului de tir pe vechea locaie a Societii
de tir, a Atelierelor de creaie pentru artitii plastici, a Bazinului olimpic, a Casei de cultur a sindicatelor, a Pistei de
carting, a garajelor pentru autoturismele locatarilor de la blocurile de locuit de pe str.Corneliu Coposu, a Bncii
Agricole, a Autogrii Noi, a Staiei de alimentare cu carburani ct i a unor hale
multifuncionale. Astfel c jumtatea estic a parcului a rmas n regim de parc,cea vestic a primit diverse utilizri,
nedefinite precis nici n prezent. La ora actual, respectiv n 2006 suprafaa parcului era de 3,14 ha. Fiind diminuat
n continuare Mureul Mort a fost acoperit pe o lungime, pn la Spitalul Municipal, rmnnd doar luciul de ap al
lacului. Vegetaia distrus din parc a fost extras i pe poriunea rmas ca parc, s-au fcut plantaii cu specii
comune: paltin, frasin, frasin american etc. S-a continuat cu plantaii n goluri, n special n jurul noilor construcii.
Cele 410 exemplare de arbori i arbuti din parc aparin la 55 specii. Dac se ia n considerare c 51% din
exemplare sunt alctuite din specii comune plantate dup bombardamentul din 1944, se poate afirma c varietatea
speciilor n parc este redus. De asemenea, proporia de 18% a rinoaselor i de 16% a arbutilor, denot i ele o
structur srac a parcului sub aspectul principalelor categorii de specii.
Se remarc totui existena ctorva exemplare mature de specii valoroase peisagistic rmase din structura
vechiului parc, ca de exemplu: Platanus acerifolia 4 exemplare, Taxodium distychum -1 exemplar, Catalpa
bignonioides 15 exemplare, Aesculus hippocastanum - 2 exemplare, Sophora japonica 6 exemplare. Tot valoroase
peisagistic sunt i o serie de specii plantate n ultimii 30 ani, ca: Abies concolor, Pinus ponderosa, Picea pungens
argentea, Taxus Baccata.
Structura pe vrste a arborilor i arbutilor reflect istoria parcului. Astfel, din ansamblu vechiului parc, dinainte de
bombardament au mai rmas doar 9% din totalul exemplarelor actuale. Cu vrte cuprinse ntre 30 60 ani sunt 53%
din exemplare. Exemplarele tinere, sub 20 ani sunt 38%. Este o dovad c au existat preocupri n ultimele dou
decenii. Discutabil este ns calitatea acestor lucrri, adic n special valoarea peisagistic a speciilor plantate,
avndu-se n vedere funcia prioritar, cea recreativ. Un alt aspect negativ este i aici plantarea n sistem livad,
urmrindu-se doar echiparea golurilor, fr nici un alt considerent. Densitatea medie, respectiv 154 ex / ha, este
corespunztoare structurii de parc, dar cu variaii foarte mari pe subparcele.
Procentul de acoperire al coroanei, mediu, de 42% este i el corespunztor structurii de parc.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

99

Un alt indicator important pentru funcia ecologic este grosimea stratului ecologic, a crui valoare medie este de
1,.70 m, dar cu variaii foarte mari pe subparcele. Valoarea este bun pentru un parc, corespunznd unei structuri
de masiv puin rrit, care ofer condiii bune de recreere.
n cuprinsul parcului exist garduri vii amplasate n special n preajma aleilor din zona sud-vestic. Sunt realizate
dintr-o singur specie, din Ligustrum. Starea general a acestora ns las de dorit, deoarece lucrrile de ntreinere
nu sunt executate la timp, ceea ce a condus la existena multor goluri .
Stilul general al parcului este cel mixt. Elemente ale stilului regulat, clasic, sunt foarte puine i imprecis conturate
n jurul Casei de Cultur a Sindicatelor.
Datorit poziiei acestui parc, respectiv prin apropierea de noua Catedral i totodat a structurii sale (prezena
unui luciu de ap), parcul Pdurice poate devenii unul dintre cele mai importante i interesante obiective n
ansamblul spaiilor verzi ale Aradului. Pentru aceasta se impune reabilitarea ntregului parc pe baza unor principii
peisagistice.
Este de dorit o refacere integral a acestui parc pstrndu-se funcia ecologic, recreativ i de tranzit, dar
conceput pe principii moderne, cu materiale i echipamente moderne.
Pentru viitor se desprinde o dorin mperativd de pstrare necondiionat a suprafeei rmase de parc.
Elita aristocrat i, mai apoi, cea burghez, au cutat s beneficieze de sistematizarea strzilor, dup eliberarea
economic a oraului ( 1826 1834 ) pentru a-i stabili, la nord de centrul vechi, noile domicilii. Inginerul Pikuley
Lajos, a proiectat, ntre altele, sistematizarea strzilor G.Cobuc, Mreti i Ghiba Birta. Atunci au fost trasate
strzile care se terminau spre canalul Mureul Mort, strzile Buteni, Andrei Mureanu i Afinelor. Plantarea lor cu
arbori decorativi (castani,tei etc.) a avut loc n jurul anului 1900.
n anul 1833 ncepuse construirea Spitalului Public Comitatens pe locul dinainte stabilit, pe latura vestic a actualei
piei Mihai Viteazul (fosta pia Francisc). Cum actualul Bulevard al Revoluiei constituia, pe atunci, o pia de
mrfuri (cereale, animale mari i produse manufacturate), pia care se ntindea spre actuala Gar Mare, pn la
locul actualei Fabrici Astra, edilii de atunci au considerat c destinarea pieii din faa Spitalului sus-amintit, numit
pe atunci Piaa Bujacului era potrivit pentru aprovizionarea cu legume i fructe a acestei zone rezideniale.
ntre aceast pia i canalul amintit mai sus s-au constituit cele mai ntinse parcuri particulare, n stil englezesc
( cu alei curbilinii). Pe teritoriul intravilan al municipiului Arad, hrile cadastrale, executate ncepnd din anul 1886,
indic existena trecut a unor alei circulare de parc particular situate n mai multe locuri. Aceste parcuri, de tip
englezesc, au constituit ntr-o bun msur modelul i pepiniera pentru amenajarea parcurilor i scuarurilor publice.
Astzi, aceste alei curbilinii nu se mai regsesc n teren. Ele au disprut treptat, martori rmnnd doar arborii rzlei
din curile unor edificii. ntre cei mai vechi arbori menionm un platan cu vrsta de peste 100 de ani n curtea casei
de pe strada tefan Augustin Doina nr.16, Trasarea strzilor Cloca i M.Stnescu, spre Bulevardul Revoluiei, iar
a strzii T.Vladimirescu, de la colul nord-estic al pieii spre Pduria oraului a nceput aproximativ ntre 1892
1896, ani de avnt economic i cultural. n felul acesta au disprut parcurile particulare din centrul urbei.
Locurile de plimbare pn n 1870 fuseser dou Pduria sau Crngul orenesc i Grdina Aren,
ambele datnd din secolul al XVIII-lea. Aceasta din urm, situat ntre Bulevardul Revoluiei i Piaa Catedralei,
servise i drept teatru de var, pn n momentul amenajrii altuia pe terenul Liceului pedagogic.
Cel mai ntins parc particular se aflase n perimetrul strzilor centrale Horia, Cloca i Crian, mrginite de
bulevardul principal i str.Gheorghe Popa de Teiu. Crearea strzii Cloca a adus cu sine dispariia acestui parc de
stil englezesc. Arborii ornamentali supravieuitori ai acestei zone se aflaser n curile de pe strada Crian i pe
latura estic a pieii Mihai Viteazul. Arborele de tis de vrst secular, tiat n anul 2002 a stat mrturie n acest
sens.
Un exemplar miestos al arborelui floral, Paulovnia tomentosa, este de aceeai vrst cu edificiul de stil
secesion al fostei Direcii Agricole Judeene de pe strada Cloca. n restul oraului Arad, n curile caselor, au mai
supravieuit aluni turceti, tis, platani, frasini, plopi argitii, brazi ajuni la o vrst secular.
Exemplarii rzlei de thuja, plantai prin 1880-1890, a cror coroan se afla la 5m.nlime, au supravieuit pn
prin anii 1950-1955, cnd au fost tiai.
Motivul tierii l constituia greutatea zpezii, care nclina trunchiul n mod peri-culos, pn la dezrdcinarea
copacului i periclitarea acoperiurilor.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

100

De-a lungul timpului oraul s-a dezvoltat i sistematizarea urban i-a spus cuvntul.
Aprut mai nou n peisajul urban, obiectivul infiinat n sensul giratoriu de la p-a Spitalului, reprezint un
scuar de 1 ha care vrea s rezolve amenajarea spaiului din aceast intersecie. Deservind ntretierea a patru
artere de circu-laie, constitue n acelai timp loc de popas binevenit pentru cei ce strbat strzile de legtur ntre
centrul oraului i diverse cartiere.
Zona central este conturat pe toat lungimea de gard viu constituit dintr-o singur specie, din Ligustrum. Tot n
aceast pastil este plasat central o fntn artezian compus dintr-o parte veche i una nou, combinaie mult
dscutat. Suprafaa delimitat de acest gard viu este mbrcat cu specii de conifere i de foioase. Pentru a deservii
funcia recreativ pe aceast suprafa s-au montat un numt de bnci i couri de gunoi. Celelalte pastile sunt
conturate de gard viu alctuit tot din Ligustrum. Suprafeele delimitate sunt plantate cu conifere, rabate de trandafiri,
aliniament de Prunus nigra n alternan cu iuniperus horizontalis.
Pentru a crea un spaiu plcut de recreere este indicat ca n zona central s se formeze cteva rabate de flori
pentru a veni n completarea compoziiei i de a diversifica paleta de culori. De asemenea pentru a contura acest
obiectiv trebuie completate grupurile de conifere cu cretere pe vertical i de a acoperii mai uniform pastila
triunghiular cu iuniperus horizontalis.
Este de subliniat faptul c pe arterele adiacente sensului giratoriu aliniamentele de arbori sunt personalizate cu
cte o specie. n prezent exist preocuparea de a completa aceste aliniamente pentru a le reda continuitatea.
Tot n idea de a le contura mai bine, intervalele dintre arbori sunt plantate cu gard viu ncercnd a se obine
calupuri compacte.
Un alt scoar de mici dimensiuni plasat tot n zon de legtur este cel care gzduiete statuia Sf.Nepomuc. Acest
mic aranjament poate constitui un exemplu i un ndemn de folosire judicioas a oricrui petic de pmnt.
Delimitat pe contur de un frumos gard metalic, este mbrcat cu cteva exemplare de salcm cu vrst naintat.
Tot n interior sunt montate dou bnci foarte solicitate de cetenii din zon care se bucur de acest mic spaiu
verde de recreere i care este foarte bine pzit de oamenii locului.
Tot n aceast idee, vegetaia pe parcurs trebuie completat i diversificat.
Situat aproape de acest obiectiv, n fosta p- a Pompierilor s-a ridicat o nou oaz de verdea, reprezentat de
Parcul Reconcilierii.
ntins pe o suprafa de 1 ha, este nnobilat de prezena a dou impuntoare statui. Iniial a fost conceput ca un
platou deschis pe care s domine cele dou grupuri statuare iar pe axul median transversal a fost prevzut o
fntn artezian continuat de o alee umed.
Suprafaa de gazon este aproximativ egal cu suprafaa dalat reprezentnd fiecare aproximativ 50% din
suprafaa parcului. Rabatele pentru flori sunt repartizate echilibrat n suprafa de 280mp.
ntreg ansamblu are un stil clasic regulat.
Deoarece structura parcului a fost gndit dup o ax de simetrie diagonal compoziia peisager este obligat s
urmreasc aceast gndire. Astfel liniile arcuite care leag cele dou grupuri statuare sunt marcate de un
aliniament de Prunus nigra. Cele trei coluri care nu acoper culoarele de legtur au fost plantate cu grupuri de
cte trei Abies concolor. Pentru c n spatele statuiii Libertii se deschide un culoar de perspectiv, a fost plantat un
exemplar de Cedrus atlantica. Parcarea a fost mascat de un aliniament de Thuya occidenta-lis n numr de 11buc.
n spatele bncilor au fost plantai cte un exemplar de Hibiscus syriacus n numr de 10buc. Colurile i mjlocul
pastilelor au fost plantate cu 28buc. de Juniperus virginiana. Cele dou pastilele de pe lateral au fost rezolvate cu
6buc. de Albizia julibrissin plantate tot n spatele bncilor.
Deoarece zona este n transformare urmrindu-se deschiderea altor cuoare care s pun n lumin cldirile de
valoare din zon, urmeaz s se continue amenajarea peisager asigurndu-se unitatea compoziiei.
Situat n prelungirea Bulevardului Revoluiei, n spatele cldirii Teatrului, scuarul Avram Iancu a fost conturat n
acelai context n care sistematizarea oraului a creat bulevardul mai sus menionat. n aceast poriune, liniaritatea
bulevardului nregistra o deviere de cca.35. Teatrul, construit la jumtatea secolului al XIX lea (1870) a fost
amplasat n punctul de rupere a liniaritii, ca un cap de perspectiv, lsnd poriunea rmas ca o pia separat
delimitat de cldiri vechi.
n harta cadastral din1887 piaa apare bine conturat cu numele de Piaa Libertii. Avnd n timp i funciunea
de pia comercial, dup cel de-al doilea rzboi mondial, dup construirea Monumentului eroilor, piaa este
amenajat i ca spaiu verde, avnd ca funciuni principale cea ornamental, recreativ i de tranzit.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

101

Suprafaa scuarului este de 0,9163 ha.


Cele 96 exemplare de arbori i arbuti aparin la13 specii. Structura pe specii, caracteristic unui spaiu verde
amenajat n stil clasic, are o proporie de 60% rinoase i 72% arbuti. Dintre rinoase se remarc ca participare:
Juniperus horizontalis, Taxus baccata, Picea abies i Thuja occidentalis. Fie exemplare izolate, fie grupate, ele
reuesc s dea o not aparte, unic spaiilor verzi ardene.
Exemplarele sub 20 ani reprezint 80%. Cele ntre 20-40 ani 16%. Abia 4 exemplare depesc 40 ani, rmase
din amenajarea sumar din trecut.
Scuarul este astfel foarte tnr. Jumtate din exemplare sunt plantate n ultimi 10 ani. Ca urmare a acestei situaii,
proporia de acoperire a solului este de abia 3%, iar grosimea stratului ecologic de 6cm. Funciunea ecologic este
foarte redus, cu o valoare ecologic medie de 1,55.
Datorit proporiei mari de rinoase, valoarea peisagistic medie este ns destul de ridicat.
n compoziia scuarului, gardurile vii sunt puin reprezentate; n lungime de 15m plasate n vecintatea toaletei
publice i 21m n dou configuraii geometrice n rabatele centrale.
Stilul general al parcului este cel regulat, datorit n special sistematizrii sale. Un obiectiv de atracie central,
Monumentul Eroilor i alei radiale. Dispunerea arborilor i arbutilor n cadrul fiecrui parter este ns neregulat i
fr respectarea unei simetrii. Acest fapt reduce n parte caracterul strict clasic, regulat al scuarului. Cu toate
acestea el rmne singurul spaiu verde al municpiului cu un stil clasic.
Pentru viitor este indicat n primul rnd completarea amenajrii peisagere, refacerea suprafeei de gazon
degradat, dar nu nainte de lucrarea de extragere a cioatelor i a exemplarelor necorespunztoare.
Ca o condiie imperativ n obinerea unui spaiu verde de calitate este reabilitarea i punerea n funciune a
sistemului de irigaie de tip ngropat existent deja n dotare.
Pentru susinerea stilului clasic regulat al scuarului este indicat ca rabatele s aib o form geometric asociate cu
vegetaie de talie joas ce se preteaz la tuns.
Este de asemenea de dorit ca remobilarea s se fac cu bnci i couri de gunoi cu un desing clasic.
Din dorina de frumos dublat de necesitatea unui spaiu verde ct mai aproape de zonele de locuit au aprut
scuarurile de diverse dimensiuni. Folosind la maxim orice petic de pmnt, n jurul anului 1900 s-a plantat cu doi tei,
un platan i doi castani un scuar triunghiular existent pn astzi la intersecia strzilor Ceahlu, Ion Russu irianu
cu strada Olimpiadei.
Este indicat refacerea scuarului fiind un spaiu binevenit n aceast aglomeraie urban.
Un alt scuar, intrat de peste cinci decenii n desuetudine, se afl n piaeta triunghiular de la nceputul strzii Cuza
Vod, numit sugestiv Piaa Veche (deoarece face parte din cel mai vechi cartier al oraului Arad). Dac nu l-ar
strjui cei apte platani seculari i un tei, nici nu s- ar observa c aici a existat un spaiu verde. Deoarece n zon
exist un investitor strin care a tiut s aprecieze i s profite de existena acestor exemplare, a mprejmuit
suprafaa, a gazonat, iar pe contur a plantat Rhododendron.
Dup ce se contureaz zona ar fi indicat integrarea acestor exemplare valoroase ntr-un scuar bine definit,
reprezentativ pentru spaiul verde al zonei i chiar al oraului.
Mult mai ingrijit se prezint scuarul din strada Cozia. Cei civa castani plantai la nceputul sec. al XX-lea,
flancheaz edificiul de stil secesion al fostului Liceu Evreiesc de Stat. Ulterior acest scuar a fost completat i cu gard
viu iar de dat mai recent s-au montat i bnci. Este unul din puinele scuaruri n care se fac lucrri de ntreinere.
Ct despre arbutii ornamentali ar fi de reinut atenia asupra rspndirii buxus-ului att n spaiul de for public ct
i n curile caselor. Cei din spaiul de for public s-au mpuinat extrem de mult, fiind nlocuii de alte specii care par
mai uor de tuns.
Un alt scuar de dat mai recent, creat tot la ntretierea a patru artere de circulaie este cel de la P-a Roman.
n suprafa de 9236 mp este un obiectiv cu elemente de tent clasic.
Gardul viu, de o constituie fin fiind lucrat din Thuya orientalis, contureaz pastila central lsnd loc n mod
simetric la opt rabate de form dreptunghiular destinate decorului floral schimbat n funcie de sezon. Central este
plasat un rabat de trandafiri sub form de stea care are colurile marcate de grupuri de juniperus virginiana. Cele
dou triunghiuri ce intr n compoziia obiectivului sunt plantate cu juniperus fiind indicat s fie completai deoarece
nu mbrac uniform pastilele. De asemenea pentru a se contura n totalitate acest obiectiv trebuie completat rabatul
central de trandafiri care a fost descompletat din cauza unei lucrri de avarie.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

102

Plasat pe c-lea Romanilor, arter flancat pe dreapta i pe stnga de un reuit gard viu, se afl un scuar P-a
Olimp de aproximativ 5000mp, ce a constituit un spaiu de recreere pentru muncitorii de la fabrica textil. La ora
actual este n perspectiv de a fi amenajat. Cele trei aliniamente scurte care fac legtura cu scuarul au fost
necorespunztor amenajate. Aliniamentele trebuiau completata iar suprafaa mbordurat trebuia gazonat i nu
umplut cu griblur.
Trecnd la vremuri mai ndeprtate, situat n bucla de forma literei omega a rului Mure, cetatea de manier
Tenaille modificat, a avut pn la primul rzboi mondial o alee de promenad prin pdurea nconjurtoare.
Spaiul verde i piaa din interiorul cetii erau periodic vizitabile. Astzi spaiul verde din interior continu s existe.
n afara cetii, pdurea a fost tiat cu aprobarea primriei, n iarna anului 1944-1945, pentru aprovizionarea cu
lemne de foc a orenilor.
Construirea cetii a durat 20 ani din1763 pn n 1783, suprafaa aferent Cetii Aradului este de cca.74 ha.
Restul teritoriului din jurul Cetii, cuprinznd o parte din actualul cartier Subcetate a fost acoperit de un masiv
verde secular, format din arbori uriai.
Situat tot n bucla Mureului, trandul Neptun se prezint ca o fie n exteriorul ceti, ncepnd de la Podul
Decebal, pe o lungime de cca 1115m.
Suprafaa trandului este de 15,41ha.
n 1957, o suprafa de 31,7ha, situat n exteriorul Cetii, este trecut din administrarea Ministerului Forelor
Armate n cea a Sfatului Popular Arad, prin decizie guvernamental.
n intervalul 1969 1972 se constitue o mare parte din actuala infrastuctur a trandului, inclusiv spaiul verde
nconjurtor.
Pentru suprafaa de peste 15 ha i un numr de 938 exemplare de arbori i arbuti, cele 67 de specii n care se
ncadreaz, dovedesc o varietate redus. Ea este compensat ns de proporia mare de rinoase de 53% i de
arbuti de 31%. Aceast proporie este caracteristic mai mult micilor spaii verzi din jurul construciilor.
Vegetaia existent este impresionant prin cele aproape 160 de exemplare de rinoase: brad, molid, pin, duglas,
cu vrste ntre 30 50 ani. De asemenea prin micile aliniamente de arbuti rinoi: tisa, tuie, juniperus, plantate n
ultimele dou decenii.
Dintre speciile de arbori foioi de valoare mpresionant se remarc doar Aesculus hippocastanum i Prunus
pissardii.
Dac pe ansamblu vegetaia impresioneaz prin elementele menionate mai sus: proporia mare de rinoase i
de arbuti, se simte totui varietatea foarte redus. Este evident lipsa unei viziuni peisagistice la instalarea
vegetaiei, ea dovedind mult improvizaie i folosirea unui material dendrologic ce a fost uor procurat.
Dintre speciile de mic valoare peisagistic se remarc frasinul american.
Parcul este pe ansamblu relativ tnr.
Aproape jumtate, 43% sunt exemplare sub 20 ani. Se remarc totui proporia de 27% de exemplare peste 40
ani, plantaiile iniiale de la crearea parcului.
Densitatea arborilor i arbutilor este foarte redus, n medie de 61 ex/ha, care definesc o structur foarte aerat
ceea ce explic i gradul de acoperire de doar 13% ceea ce reprezint practic un parc in formare. Aceleai elemente
explic i valoarea ecologic redus, cu o grosime a stratului ecologic de doar 0,73 m.
n cuprinsul parcului exist 1530 ml de garduri vii, din specia Ligustrum vulgare.
Stilul general al parcului este cel peisager. Cteva alei regulate i aliniamente intervin cu nota de regularitate, fr
a influena ns stilul general.
Este de recomandat meninerea acestui stil.
Un alt scuar vechi al oraului reprezentat de ali doi platani (probabil de o vrst cu Turnul de ap al oraului
1896) marcheaz faada intrrii acestuia, pe strada Ceaicovski nr.11.
Judecnd dup vechimea arborilor, parcul din incinta Centrului Eparhial Ortodox Romn din Arad dateaz din
a doua jumtate a secolului al XIX-lea.
Grdina sa decorativ continu s fie ngrijit de ctre un muncitor grdinar.
Dup primul rzboi mondial pieele i scuarurile oraului Arad au fost plantate cu o specie de salcm care
producea psti strvezii al cror coninut uleios avea, ntrebuinri medico - farmaceutice. Astzi aceti arbori au
fost treptat scoi. Supravieuitori sunt de semnalat n scuarul de a captul N V al strzilor Blanduziei i Calvin, n
imediata apropiere a strzii Andrei aguna.
2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

103

Motivul plauzibil al ndeprtrii lor l-a constituit murdria care o produceau pstile czute pe jos n sezonul rece.
Strzile i curile oraului mai conserv exemplare de acest gen.
Lipsa de ngrijire suficient a spaiului stradal verde, dup cel de - al doilea rzboi mondial, a facilitat rspndirea
falsului oetar. Simtomul nu este valabil numai n municipiul Arad.
Parcul din incinta Spitalului Judeean din Arad (fostul Spital de copii) astzi sensibil micorat din punctul de
vedere al suprafeei i al diversitii arboricole este contemporan cu pavilioanele Spitalului de copii (aproximativ
anii 1909-1912).
Parcurgnd acest perimetru protejat al Aradului se poate constata c toate strzile au fost plantate cu aliniamente
de arbori din specii diferite fiind astfel personalizat fiecare strad.
De asemenea acest esut urban a fost prevzut cu mari curi interioare care au fost transformate n adevrate
grdini de verdea att cu rol ecologic ct i de recreere.
n prezent aceste curi interioare au suferit adevrate transformri existnd doar izolat resturi din vechile grdini.

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.

104

C. STUDIUL ZONELOR DE PROTECIE ALE


MONUMENTELOR NSCRISE N LISTA
MONUMENTELOR ISTORICE 2004

2008-2009, PROIECT ARAD S.A.