Sunteți pe pagina 1din 1
SR 438-3 1 OBIECT $I DOMENIU DE APLICARE Prezentul standard stabiieste condifile tehnice pentru piesele sudate sub forma de panouri, executate din arma de ofel neteda sau cu profil periodic, destinate arm&rli betonului. 2 REFERINTE STAS 438/2.91 ‘Strma rotund treats, SR 438-4:1998 ‘Sarma cu profil periodic obtinuté prin deformare plastica la rece. SR ISO 7438:1993Materiale metalice. Incercarea la Indoir. ‘SREN 10002-1:1994 Materiale metalice. Incercarea la tractiune, Partea |. Metoda de incercare (la temperatura ambianta).. 3 DEFINITIL 3.1 aria nominalé a sectiunii transversal {ransversale echivalenta cu aria sarmei rotunde netede cu a: cu profil periodic: Aria sectiunii i diametru, 3.2 capete: Poriune a sarmelor longitudinale sau transversale care depageste axa sérmelor periferice Inerucigate in plase, 3.3 cote de gabarit ale panoului de plas& sudata: Sunt date de lungimile sarmelor transversale 1 longitudinate cin componenta panoului 3.4 inspectie: Activitati cum sunt masurarea, examinaraa sau Incercarea uneia sau mai multor caracterisici ale unui produs sau serviciu gi compararea acestora cu conditile specificate, in vederea determinati conformitai 3.5 lungimea plasei: Distanja intre capetole sarmei pe directia de fabricate. 3.6 latimea plasei: Distanta intre capetele sarmei po directia transversal 3.7 nod: Punct de intersectie a unei sarme longitudinale cu o sarma transversalé 3.8 panou de plasa: Aranjament de sarme longitudinale $1 transversale dispuse in unghiuri drepte una fat& de Cealaita 51 sudate electric prin puncte, 3.9 plase obisnuite: Piase caracterizate prin sarme cu diametre nominale egale pe lungimea plasei. Pasul este de asemenea constant pe fiecare sens. Diametrele si pasul sarmelor pot fi diferite pe cele doua sensuri Toate sarmele pe acelagi sens trebule s& alb’ aceeasi lungime. 3,10 plase speciale: Piase diferite de cole de la 3.9. Geomctria gi dimensiunile se stabilesc prin acord intre art $I se indica pe desen, 3.11 pas: Istana Intro axele a dou’ sSrme consecutive din plas. 3.12 pas longitudinal: Distanta inte axele a dou sarme trensversale consecutive. 3.13 pas transversal: Distanta intre axele a doua sarme longitudinale consecutive. 3.14 Sarma: Material din care se executa plasa sud 3.18 earma tongitudinala: Sarma care se afta pe directie de fabricatio. 3.16 sarmé transversal: Sarma perpendicular’ pe directia de fabticatie.