Sunteți pe pagina 1din 1
Sh 438-3 7 ASPECT Pe suprafata plaselor sudate se admit: -noduri nesudate, cu condita ca numérul acestora 88 nu depageasca 3 % din totalul nodurilor unel plase sucate si 40 % din numarul nodutitor de pe contur un strat minim de oxid, cu conditia ca reducerea diametrului barel dupa indepartarea stratului de oxid s8 nu Gepageascd abaterile limit’ conform SR 438-2 pentru sdima rotund’ trefilata gi SR 436-4 pentru sdrma cu profi perioric _ defecte locale (deniveléri, zgarieturi, striviri sau aspertati) cu conditia ca adancimea maxima a acestora s& mu conduc’ la un diametra cu abater limita mal mari ca cele prevazute in standardele de produs. 8 REGULI SI METODE PENTRU VERIFICAREA CALITATI 8.1 Verificarea calitatii se execut® pe loturi gi / sau unitate de incercare. Un lot este alcdtuit din plase sudate de acelasifel, executate pe aceeagi instalatie gi cu acelasi reglaj al paramettior. Masa unui lot trebuie sa fide max. 25 t Piasele sudate din care se preleveaza probele se marcheaza distinct. Prin acord Intre parti se accepta si plasele sudate din care s-au prelevat probele. 8.2 Incercarile trebuie executate pe sarme prelevate din plase sudate, Epruvetele nu se prelucreaz’ Inainte de Incercare, acestea se incalzesc ia 100 °C timp de o or8 gi apol se racesc in aer pana la temperatura de incercare. Incercarile se fac pe fot, sau la cerere pe unitati de incercare. Fiecare unitate de incercare trebuie $8 contind aceleagi praduse provenite din acelagi lot. 8.3 Pentru calcula limitel de curgere Se foloseste aria sectiunii nominale. 8.4 Epruvetele de sarma cu profil periodic trebuie tndoite la un unghi de 160° pana la 180° pe un dorm conform ‘SR 438-4 jar cele din sdrma neteda trebuie indoite la un unghi de 180° pe un dom conform STAS 438/2-80. 8.5 Pentru plasele sudate ou bare longitudinale si transversale diferite, sarmele cu diametrul mai mare se supun determin&ri rezistentet imbinarilor plaselor. 8.6 Veriicarite, proportia verficilor, metodele de verifcare gi iterpretarea rezultatelor sunt conform prevederilor din tabelul 3. La cerere sau pentru certificarea produsului se execut’ verificarea statistic& a nivelulul calitativ al productiei conform anexei A.