Sunteți pe pagina 1din 4

SC OLIMPIA SRL

Situatia soldurilor finale la sfarsitul lunii noiembrie 2009


SIMBOL
CONT

Titlul contului

1012
1061
1063
1068
117
1621
212
2131
2133
261
2812
2813.1
2813.2
301
302
303
345
371
378
397
401
403
404
4111
462
472
491
5121
5191
5311

C.S.S.V
Rezerve legale
Rezerva statutara
Alte reserve
Rezultat reportat
Credite bancare pe termen lung
Constructii
Echipamente tehnologice
Mijloace de transport
Titluri de participare
Amortizarea constructiilor
Amortizarea echipamentelor tehnologice
Amortizarea mijloacelor de transport
Materii prime
Materiale consumabile
Obiecte de inventar
Produse finite
Marfuri
Diferente de prt la marfuri
Proviz pt deprecierea marfurilor
Furnizori
Efecte de platit
Furnizori de imobilizari
Clienti
Creditori diversi
Venituri in avans
Ajustari pt.deprecierea creantelor
Conturi curente la banci in lei
Credite bancare pe termen scurt
Casa in lei
TOTAL

SFD

SFC
15.000
1.000
1.000
1.900
4.100
20.000

25.000
20.000
18.500
4.000
5.000
10.000
11.562,5
26.100
6.000
1.800
4.200
3.000
690
910
7.200
10.000
20.000
8.500
5.000
8.375
3.500
7.500
8.000
1.100
125.700

125.700

In cursul lunii decembrie 2009 au avut loc urmatoarele operatii economico-financiare:


1.
2.
3.
4.

SC da in consum materii prime in valoare de 10.000,cf bonului de consum.


SC da in consum materii consumabile in valoare de 4.000,cf conului de consum.
SC incaseaza clienti in valoare de 4.500 cf extrasului de cont.
Livreaza marfuri la prt de vanzare de 2.500,TVA cf facturii.

5. Obtine produse finite la pretul standard de 4lei/buc,12,000 buc,cf bonului de


predare transfer restituire.
6. Achizitioneaza marfuri la pretul de achizitie de 7.500 lei cf facturii.
7. Efectueaza receptia marfurilor cu un Adaos commercial de 30%,cf NRCD.
8. Primeste factura VODAFONE al carui total de plata este de 2.375.
9. Achita o rata aferenta creditului pe termen scurt in valoare de 2.000,cf extrasului
de cont
10. Livreaza produse finite 9.300 la PV de 5.58 lei/buc,cf facturii.
11. Descarca gestiunea de prod finit la prt standard.
12. Societatea realizeaza un studiu de cercetare al carui tariff este de 3.750 lei +TVA
cf ff si ex cont
13. Achizitioneaza aparatura de birotica la costul de achizitie de 4.500 lei+TVA cf ff.
14. Incaseaza factura de marfuri in numerar cf ch rc.
15. Depune numerar la banca in val 2.500 lei cf foii de varsamant si ch
16. Scoate din evidenta un utilaj a carui val de intrare este de 5.500lei avand o
amortizare acumulata de 3.000 lei in urma casarii efectuate de tert.
17. Primeste factura privind lucrarile de casare executate in val de 2.500 lei +TVA
18. Plateste furnizorul de casare cu un OP
19. Evidentiaza obtinerea pieselor de schimb in urma casarii in val de 2.000 conform
procesului verbal
20. SC se aprovizioneaza cu mat prime la costul de achizitie de 4.000+TVA conform
ff
21. Plata furnizorilor cu mat prime cu OP
22. SC trimite mat prime la tert pt prelucrare in val de 4.000 cf BPTR
23. Se aprovizioneaza cu BCF-uri in val de 700 lei conform cf BF
24. Distribuie BCF soferilor in val de 300 lei cf BC
25. SC accepta un billet de ordin reprezentand c/v facturii de prod finite
26. Livreaza marf in val de 3.500 lei+TVA pt care accepta o fila cec
27. SC incaseaza c/v filei cec reprezentand factura marf
28. Primeste un teren cu titlu gratuity in val de 10.000 lei cf PV de receptie si al
contractului de donatie.
29. Primeste facturile de energie si apa in val totala de plata de 3.585,5 lei cf FF
30. SC primeste o donatie de obiecte de inventar de 3.000 si mat aux de 200 lei cf
contract de donatie si PV
31. SC da in folosinta obiecte de inventar de 3.000 si mat aux de 200 lei cf contract de
donatie si PV
32. Incaseaza dividente de la SC LIKAP af titluri de participare detinute in val de
2.075 lei cf ext cint din anul precedent
33. SC realizeaza un proiect de cercetare din resurse proprii in val de 4.000 cf bonului
de predare si decontului de cheltuieli concretizat intr-un brevet
34. Evidentiaza amortizarea lunara a imob potrivit met liniare;stiind ca durata de
functionare a cladirii este de 25 ani a ech the de 10 ani,mijloacelor de transport 8
ani.
35. SC i se presteaza un studio de dezvoltare in val de 2.000 lei +TVA cf ff
36. Cumpara marfuri in val de 6.870 lei +TVA cu ambalaje prefacturate in sistem de
restituire de 1.000 lei cf ff

37. Realizeaza receptia marfurilor la un AC de 20% cf NRCD


38. SC restituie ambalaje in proportie de 80%,restul ambalajelor de 20% le cumpara
de la furnizor cu o factura complementara
39. SC plateste factura de studii de dezvoltare cf OP si ex cont
40. Livreaza marfuri la pv de 7.575+TVA cf ff
41. Evidentiaza consumul de combustibil catre soferii unitatii in val de 300 lei cf BCF
si a foii de parcurs
42. Primeste biletul la ordin pt a fi incasat la scaderea cf ex cont
43. Plateste furnizorul de aparatura birotica cu un OP si ex cont
44. Anuleaza provizionul pt deprecierea marf ramase fara obiect
45. Plateste facturile de energie si apa cf OP si ex cont
46. Sc realizeaza receptia ech de lucru executate de tert,impreuna cu
manopera,facturata la tariful de 1.000+TVA cf BPTR si ff
47. Distribuie ech de lucru angajatilor cf BC
48. La sfarsitul lunii determina fondul de salarii de 18.000 cf stat salarii
49. Calculeaza si evidentiaza obligatiunile patronale astfel:CUAS 20%,CUFS
0,5,CUASS 5,2%,CUFBP0,5% Fond de garantare 0,75%
50. Evidentiaza retinerile din salariu:impozitul pe salarii 16%,CPAS 10,5%,CPFS
0,5%,si c/v ech de lucru
51. Ridica numerar de la banca pentru ech salariilor cf cecului de numerar a statului
de salarii
52.
dobanda aferenta creditului pe termen scurt,a carui rata a dobanzii
este de 30% rata CBTL.500lei cu o rata a dobanzii de 25% cf ex cont
53. Incaseaza chirii de 1.250 euro la cursul valutar de 4,3 lei pe euro cf ex cont si ff
54. SC doneaza prod finite 2.000 buc la pretul standard de 4 lei pe bucata
55. Determina diferentele dintre contul efectiv si cel standard af prod finite la costul
efectiv de 4,4 lei/buc
56. Determina la sf lunii dif de prt aferente prod finite vandute
57. Achita obligatiile catre bugetul statului cf OP si ex cont
58. Descarca gestiunea de marf vandute
59. Incaseaza Clienti de marf in val de 9.014,25 lei cf ex cont
60. Regularizeaza TVA la sf de luna
61. Inchide conturile de ch si venituri la sf lunii
62. Calculeaza si inregistreaza impozitul pe venit de 16%,achita c/v impozitului pe
profit
63. SC determina profilul net care ramane nerepartizat