Sunteți pe pagina 1din 40

Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

I. Preliminarii
Studiul exegetic asupra pasajului 2 Samuel 11:27-12:25 va fi abordat conform
modelului acrostihului D. I. S. E. C. T. I. A., prezentat în cartea „Exegeza naraţiunilor Biblice
1
– Analiza literară a Judecătorilor”. Pasajul biblic va fi supus următoarelor operaţii:
Delimitare, Încorporare, Segmentare, Evaluare, Conturare, Tabulare, Interpretare şi Analogie.

II. Studiul exegetic al naraţiunii biblice 2 Samuel 11:27-


12:25
1. Delimitarea
Cărţile 1 şi 2 Samuel formează o singură carte în Vechiul Testament ebraic. Ele sunt
numite după prorocul Samuel care se bucură de mult respect în calitate de conducător spiritual
puternic al poporului Israel, de care s-a folosit Dumnezeu ca să instaureze împărăţia
teocratică. 2
Cartea 2 Samuel se ocupă exclusiv de împăratul David şi se referă la trei tranziţii
principale în conducerea naţională: de la Eli la Samuel, de la Samuel la Saul, şi de la Saul la
David. Această scriere abordează o perioadă de patruzeci de ani (cca 1010-970 a. Chr.)
consemnând numai domnia împăratului David.
Scopul principal al acestei carţi este să ilustreze mai profund domnia şi viaţa personală
a lui David, termenii legământului pentru Israel, aşa cum fuseseră stabiliţi de Moise în
Deuteronom; şi anume: ascultarea de legământ are ca rezultat binecuvântările lui Dumnezeu;
nesocotirea Legii lui Dumnezeu duce la blestem şi pedeapsa (Deuteronom 27-30). In Samuel
caracterul regelui David este dramatic sifonat, fata de cartea Cronici unde este riguros
conservat.
Scrierea debutează cu moartea lui Saul şi ungerea lui David ca împărat peste Iuda la
Hebron pentru un timp de şapte ani şi jumătate (cap. 1-4). Următorii treizeci şi trei de ani ai
domniei lui David la Ierusalim, ca împărat peste întreg Israelul, se concentrează în restul cărţii
(cap. 5-24). Cartea este de dimensiuni mijlocii, având 24 de capitole şi este o carte narativă.
Textul propus pentru studiul exegetic este 2 Samuel 11 :27b-12 :25. Textul aparţine
1
Silviu Tatu, Exegeza naraţiunilor Biblice – Analiza literară a Judecătorilor, Oradea, Metanoia, 2004.
2
În Biblia ebraică, 1 şi 2 Samuel nu au fost despărţite până în secolul al 15-lea. Despărţirea în două cărţi a
început cu LXX. Titlul de « Samuel » (din Cornilescu) este identic cu versiunea ebraică ; în vreme ce LXX pune
împreuna cele două cărţi ale lui Samuel cu cele două ale Împăraţilor, sub denumirea de 1-4 « Domnii » (sau
« Împăraţii »), în timp ce Vulgata le numeşte 1-4 « Regi » (Biblia în traducerea lui Galaction foloseşte
terminologia din LXX şi cele 4 cărţi sunt denumite 1-4 Regi). În Biblia ebraică aceste cărţi ale lui Samuel ocupă
locul al treilea între « Prorocii de pe urmă », în cele patru volume de cărţi istorice : Iosua – Judecători – Samuel
– Împăraţi.

1
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

ciclului narativ « David – imparatul lui Israel » şi actului narativ « Războiul cu Amon şi
consecinţele lui » (10 :1-12 :31).

Simbolurile masoretice sunt prezente în text setuma « s »,3 este folosit de 3 ori şi

anume în versetele 10, 12 şi 13; iar paraş « @ », este folosit doar o singură dată, la sfârşitul
acestei naraţiuni.
Pe lângă aceste simboluri masoretice este prezentă marca temporală narativă

« yhi²y>w: », forma de vayyktol a verbului hyh. Marca temporală narativă este


prezentă în versetul 2 si 18. In versetul 18 este urmată in versetul 18 de o locuţiune

circumstanţială de timp « y[iÞybiV.h; ~AYðB; », în limba română « în ziua a


şaptea... ».
David a comis păcatul adulterului, săvârşind şi crima pentru ca să o poată lua de soţie
pe Bat-Şeba. În această naraţiune, Natan este profetul trimis de Dumnezeu pentru a-i dezvălui
lui David crima prin povestea dramatică a unui om bogat care a profitat de slujitorul lui sărac.
David s-a mâniat că o asemenea nedreptate a putut avea loc sub jurisdicţia lui. Natan a
declarat cu îndrăzneală că David era cel ce se făcea vinovat de crima şi adulter. Din fericire
pentru Natan, regele s-a pocăit. Regele a primit iertarea, dar consecinţele în familia lui au fost
într-adevar grave. Moartea copilului survine ca pedeapsă pentru păcatul lui David. Mai
departe naratorul ne prezintă reacţia lui David în urma morţii copilului. În finalul naraţiunii,
David întra la Bat-Şeba, şi aceasta îl naşte pe viitorul împărat al lui Israel – Solomon.

2. Încorporarea
Textul aflat in discutie nu ridica probleme mari de critica textuala. Se dau traduceri
alternative din LXX si TM: 12 :6 – « sa plateasca înşeptit » (LXX)4 dar « sa dea inapoi
impatrit » (TM) ; 12 :14 – « i-a stârnit aprig pe vrajmaşii Domnului » (LXX)5 dar « i-ai jignit

3
s
Consoana « » era folosită pentru a marca un „paragraf închis“ ( am'Wts. – setuma), adică un paragraf
separat de cel anterior printr-un blanc de nouă litere. Cu timpul această distincţie s-a pierdut, chiar dacă marcajul
s-a păstrat. BHS păstrează consoanele pentru marcarea subdiviziunilor textuale, chiar dacă împărţirea pe capitole
a căpătat preeminenţă asupra lor (un capitol nou începe întotdeauna cu un paragraf nou).
4
TM are « împătrit » (cifră a restituirii prezentă în Ex. 21 :37) acolo unde LXX propune « sa plateasca înşeptit.»
Se pare că greaca preferă multiplul de şapte (a se compara LXX, pentru Deut. 3 :22, cu TM si cu Theodotion).
5
« Vrajmaşii » par a fi o inserţie din grupul teologic, pentru a evita apropierea între un verb atât de negativ şi
numele divin. Pentru că fraza care rezultă nu se încadrează logic în context, versunile păstrând « vrajmaşii », au
încercat să modifice sensul verbului (Syr. « i-ai sprijinit », Vulg. « i-ai făcut să hulească » etc.). Traducerile
moderne inclină să corecteze textul (ex. BJ tu as outrage Yahve). Păcatul nu este doar încălcarea unor reguli
morale sau sociale, ci îl ofensează în primul rând pe Dumnezeu.

2
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

grav pe vrajmaşii Domnului » (TM) ; 12 :16 – « işi petrecea noaptea în sac » (LXX)6 dar « şi
a stat culcat şi toată noaptea » (TM) ; « de dragul Domnului » (LXX)7 dar « pentru Domnul »
(TM).

În continuare vom reda textul ebraic 2 Samuel 11 :27b-12:25, cu traducerea literară în


varianta cuvânt- pentru-cuvânt:

`hw")hy> ynEïy[eB. dwIßd' hf'î['-rv,a] rb"±D'h;


[r;Yeôw: 11:27b

în ochii Domnului. David care a făcut-o fapta Şi a fost rea

wyl'ªae aboåY"w: dwI+D'-la, !t"ßn"-ta, hw"±hy>


xl;óv.YIw: 12:1
la el şi a venit la David pe Natan Domnul Şi a trimis

`var'( dx'îa,w> ryviÞ[' dx'îa, tx'êa ry[iäB. ‘Wyh' ~yviªn"a]


ynEåv. ‘Al rm,aYOÝw:
şi unul sărac unul bogat erau în cetate doi oamneni catre el si a spus:

`dao)m. hBeîr>h; rq"ßb'W !acoï hy"±h' ryviª['l. 2


foarte mare. şi cireadă de vite turmă de oi Bogatul avea

rv<åa] ‘hN"j;q. tx;Ûa; hf'’b.Ki-~ai ûyKi lKoª-!


yae( vr'äl'w> 3

(pe) care o singura mieluşea neîsemnată; decât Şi săracul nimic nu avea

wyn"ßB'-~[iw> AM°[i lD;îg>Tiw: h'Y<¨x;y>w:


hn"ëq'
şi cu copiii lui; şi o creştea împreună cu el şi o întreţinea pe ea a dobândit-o

‘hT,v.ti AsÜKomiW lk;øat AT’Pim wD'_x.y:


şi din paharul lui bea mânca din bucăţica lui de pâine împreună cu el

`tb;(K. Alß-yhiT.w: bK'êv.ti Aqåyxeb.W


6
Ritual propitiatoriu care, în esenţă, este un gest de căinţă, dar şi de doliu.
7
In limba greaca e[neken kurion, litt. « pentru Domnul » sau « datorită Domnului. »

3
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

ca o fiică. şi era pentru el se culca şi la sânul lui

tAf§[]l; Arêq'B.miW ‘AnaComi tx;q:Ül lmoªx.Y:w:


èryvi['h,¥ vyaiäl. é%l,he aboY"åw: 4
pentru ca să pregătească şi din cireada lui să ia din turma lui şi a refuzat la omul bogat Şi a venit un călător

vyaiÞl' h'f,ê[]Y:w:) var'êh' vyaiäh' ‘tf;b.Ki-ta,


xQ;ªYIw: Al=-aB'h; x;reÞaol'
pentru omul şi a pregătit-o omului sărac şi a luat oiţa care venise la el; pentru călător

`wyl'(ae aB'îh;
la el. care venise

hw"¨hy>-yx; !t'ên"-la, ‘rm,aYO’w: dao+m.


vyaiÞB' dwI±D' @a:ï-rx;YI)w: 5
„Viu (este) Domnul către Natan: şi a zis David împotriva omului, foarte mult, Şi s-a aprins de mânie

`tazO* hf,î[oh' vyaiÞh' tw<m'ê-!b, yKi


omul care a făcut aceasta.” că fiul morţii (va fi)

hZ<ëh; rb"åD'h;-ta, ‘hf'[' rv<Üa] bq,[eª ~yIT"+[.B;r>a;


~Leäv;y> hf'Þb.Kih;-ta,w> 6
lucrul acesta pentru că a făcut să o dea înapoi împătrit Şi pe mieluşea,

`lm'(x'-al{) rv<ïa] l[;Þw>


nu a avut milă. şi pentru care

laeªr'f.yI yheäl{a/ hw"÷hy> rm;’a'-hKo vyai_h' hT'äa;


dwIßD'-la, !t"±n" rm,aYOõw: 7
Dumnezeul lui Israel: Astfel vorbeşte Domnul „Tu (eşti) omul!” Natan către David: Şi a zis

`lWa)v' dY:ïmi ^yTiÞl.C;hi ykiînOa'w> laeêr'f.yI-l[;


‘%l,m,’l. ^)yTiÛx.v;m. ykiúnOa'
din mâna lui Saul. şi Eu te-am scos pe tine rege peste Israel Eu te-am uns pe tine

4
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

^q,êyxeB. ‘^yn<’doa] yveÛn>-ta,w> ^yn<©doa]


tyBeä-ta, ^øl. hn"“T.a,w" 8
la pieptul tău; şi pe femeile stăpânului tău casa stăpânului tău la tine Şi am dat

hd'_WhywI) laeÞr'f.yI tyBeî-ta, ^êl. hn"åT.a,w"


casa lui Israel şi Iuda. la tine şi ţi-am dat

`hN"hE)k'w> hN"hEïK' ^ßL. hp'siîaow> j['êm.-


~ai’w>
ca ele şi altele. la tine aş mai fi adăugat Şi dacă (ar fi fost) puţin

èÎyn:y[eB.Ð ¿Any[eB.À é[r;h' tAfå[]l; hw"©hy> rb:åD>-


ta, Ÿt'yzIåB' [;WDøm; 9
în faţa mea în faţa Lui? făcând răul cuvântul Domnului Pentru ce ai privit cu dispreţ

hV'_ail. ^ßL. T'x.q:ïl' ATêv.ai-ta,’w> br,x,êb; t'yKiähi


‘yTixih;( hY"ÜrIWa taeä
pentru soţie; la tine ai luat-o şi pe soţia lui cu sabia l-ai lovit Pe Urie Hetitul

`!AM)[; ynEïB. br,x,ÞB. T'g>r;êh' Atåaow>


fiilor lui Amon. cu sabia şi pe el l-ai ucis

ynIt'êzIb. yKiä bq,[e… ~l'_A[-d[; ^ßt.yBemi br,x,²


rWsït'-al{ hT'ª[;w> 10
m-ai dispreţuit din cauza că până în veşnicie sabia din casa ta nu se va abate Şi acum

s `hV'(ail. ^ßl. tAyðh.li yTiêxih; hY"årIWa ‘tv,ae’-ta,


xQ;ªTiw:
pentru tine soţia ta. pentru ca să fie pe soţia lui Urie Hetitul şi ai luat

yTiÛx.q;l'w> ^t,êyBemi ‘h['r' ^yl,Û[' ~yqi’me


ûynIn>hi hw"©hy> rm:åa' ŸhKoå 11
şi Eu voi lua din casa ta peste tine nenorocire Eu voi ridica "iată, Astfel zice Domnul:

5
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

^yv,ên"-~[i ‘bk;v'w> ^y[,_rel. yTiÞt;n"w>


^yn<ëy[el. ‘^yv,’n"-ta,
cu sotiile tale si se va culca la prietenul tau si le voi da dinaintea ochilor tai pe sotiile tale

`taZO*h; vm,V,îh; ynEßy[el.


înaintea soarelui acestuia.

s `vm,V'(h; dg<n<ïw> laeÞr'f.yI-lK' dg<n<ï hZ<ëh;


rb"åD'h;-ta, ‘hf,[/a, ynI©a]w: rt,S'_b; t'yfiä[' hT'Þa; yKiî 12
şi înaintea soarelui. în faţa întregului Israel cuvântul acesta voi face şi Eu, ai lucrat ascuns Pentru că tu

dwI©D'-la, !t'øn" rm,aYO“w: s hw"+hyl;( ytiaj'Þx' !


t'ên"-la, ‘dwID' rm,aYOÝw: 13
Natan către David: Şi a spus la Domnul! am păcătuit David către Natan: Şi a spus

`tWm)t' al{ï ^ßt.aJ'x; rybiî[/h, hw"±hy>-~G:


nu vei muri. trece (peste) păcatul tău; de asemenea Domnul

; ~G:© hZ<+h; rb"ßD'B; hw"ëhy> ybeäy>ao-ta,


‘T'c.a;’nI #aeÛnI-yKi( sp,a,ª 14
de asemenea, prin lucrul acesta, pe vrajmaşii Domnului să hulească pentru că ai făcut Dar în final,

`tWm)y" tAmï ^ßl. dALïYIh; !BE±h


a murit va muri. la tine fiul născut

hd'ól.y" rv,’a] dl,Y<÷h;-ta, hw"©hy> @GOæYIw:


At=yBe-la, !t"ßn" %l,YEïw: 15
care l-a născut Domnul pe copilul Şi a lovit Natan către casa lui. Şi a plecat

`vn:)a'YEw: dwIßd'l. hY"±riWa-tv,ae(


şi a fost bolnav. pentru David; soţia lui Urie

ab'îW ~Acê ‘dwID' ~c'Y"Üw: r[;N"+h; d[;äB.


~yhiÞl{a/h'-ta, dwI±D' vQEïb;y>w: 16
şi a mers şi a postit David în privinţa băiatului David pe Dumnezeu Şi a căutat

6
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

`hc'r>a") bk;îv'w> !l"ßw>


pe pământ. şi a stat culcat şi toată noaptea

#r,a'_h'-!mi Amßyqih]l; wyl'ê[' ‘Atybe


ynEÜq.zI WmquøY"w: 17
din pământul pentru ca să se ridice el spre el bătrânii casei lui Şi s-au ridicat

`~x,l'( ~T'Þai ar'îb'-al{)w> hb'êa' al{åw>


cu ei pâine. şi nu a mâncat dar nu a voit

dwI÷d' yde’b.[; ûWar.YI)w: dl,Y"+h; tm'Y"åw:


y[iÞybiV.h; ~AYðB; yhi²y>w: 18
servitorilor (lui) David şi le-au fost frică băiatul şi a murit În ziua a şaptea

dl,Y<©h; tmeä-yKi Ÿalå dyGIïh;l.


că a murit copilul. la el Pentru ca să declare

[m;äv'-al{w> ‘wyl'ae Wnr>B:ÜDI yx;ª dl,Y<÷h;


tAy“h.bi ûhNEhi ‘Wrm.a'( yKiÛ
şi nu a asculat către el am vorbit (când) era copilul în viaţa, "Iată, Pentru că ei ziceau:

`h['(r' hf'î['w> dl,Y<ßh; tmeî wyl'²ae rm:ïanO


%yae’w> WnleêAqB.
şi îi va face rău." A murit copilul"? către el: să spunem şi cum la vocea noastră

dl,Y"+h; tmeä yKiä dwIßD' !b,Y"ïw:


~yviêx]l;t.mi( ‘wyd'b'[] yKiÛ dwI©D' ar.Y:åw: 19
copilul; că a murit David şi a înţeles şopteau David că servitorii lui Şi a văzut

`tme( Wrm.aYOðw: dl,Y<ßh; tmeîh]


wyd'²b'[]-la, dwIôD' rm,aYO“w:
"A murit". Şi ei au răspuns: "A murit copilul?" David către servitorii săi: şi a zis

7
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

Îwyt'êl{m.fiÐ ¿Atl{m.fiÀ ‘@Lex;y>w: %s,Y"©w:


#x;är>YIw: #r,a'øh'me dwI“D' û~q'Y"w: 20
mantalele lui mantaua lui; şi a dat jos şi s-a uns şi s-a spălat David din pământul Şi s-a ridicat
Al± WmyfiîY"w: la;§v.YIw: AtêyBe-la, ‘aboY"w:
WxT'_v.YIw: hw"ßhy>-tybe aboïY"w:
pentru el şi au pus şi a cerut la casa lui Şi a mers şi s-a supus. (la) Casa Domnului şi a mers

`lk;(aYOw: ~x,l,Þ
şi a mâncat. pâine

‘yx; dl,Y<Üh; rWbú[]B; ht'yfi_[' rv<åa] hZ<ßh;


rb"ïD'h;-hm'( wyl'êae ‘wyd'b'[] WrÜm.aYOw: 21
când trăia De dragul băiatului pe care o faci? aceasta ce este fapta servitorii lui către el: Si au zis

&.b.Teêw: T'm.c;ä
şi ai plâns ai postit
`~x,l'( lk;aToïw: T'm.q:ß dl,Y<ëh; tmeä ‘rv,a]k;
(w>
pâine. şi mănânci te ridici băiatul (când) a murit şi acum,

‘yTir>m;’a' yKiÛ hK,_b.a,w") yTim.c;Þ yx;ê


dl,Y<åh; ‘dA[B. rm,aYO¨w: 22
ziceam: pentru că şi plângeam posteam, băiatul trăia "când încă, Şi a răspuns:

`dl,Y")h; yx;îw> hw"ßhy> ÎynIN:ïx;w>Ð


¿ynIN:x'y>À [;deêAy ymiä
băiatul?" si va trăi Domnul dacă se va îndura de mine se va îndura de mine "Cine ştie

dA[+ Abßyvih]l; lk;îWah; ~c'ê ynIåa] ‘hZ<


hM'l'Û tmeª ŸhT'ä[;w> 23
înapoi? să-l întorc Sunt eu capabil să mai postesc? de ce aceasta eu (când) a murit, Şi acum,

8
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

`yl'(ae bWvïy"-al{) aWhßw> wyl'êae %lEåho


‘ynIa]
la mine. nu se va întoarce dar el la el, Eu mă voi duce

!Beª dl,Teäw: HM'_[i bK;äv.YIw: h'yl,Þae aboïY"w:


ATêv.ai [b;v,ä-tB; tae… dwI©D' ~xeän:y>w: 24
Şi ea a născut un fiu cu ea. şi s-a culcat la ea şi a intrat soţia lui; David pe Bat-Şeba, Şi a consolat

`Ab*hea] hw"ßhyw: hmoêl{v. ‘Amv.-ta,


Îar'Ûq.Tiw:Ð ¿ar'q.YIw:À
l-a iubit pe el. şi Domnul pe nume Solomon; şi chemându-l şi l-au chemat

@ `hw")hy> rWbß[]B; Hy"+d>ydIäy> Amàv.-ta,


ar'îq.YIw: aybiêN"h; !t"ån" ‘dy:B. xl;ªv.YIw: 25
datorită Domnului. Iedidia, pe al sau nume: şi l-a chemat în mâna (lui) Natan, profetul Şi l-a trimis

Pentru studiul paralel sunt prezentate următoarele versiuni în limba română: TDC –
Traducerea Dumitru Cornilescu, GBV8, EJSS9 – Ediţia Jubiliară a Sfântului Sinod, TSS –
Traducerea Sfântului Sinod 1982 şi Traducerea Personală. Acestea se vor prezenta în tabelul
de mai jos:

TDC GBV EJSS TSS Traducere


personală
11 :27b Fapta lui 11 :27b Dar 11 :27b Dar 11 :27b Fapta 11 :27b Si a fost
David n-a plăcut lucrul pe care il fapta lui David aceasta, pe care rea fapta pe care
Domnului. facuse David a s-a aratat rea in a facut-o David, a facut-o David
fost rau in ochii ochii Domnului. a fost rea in ochii
Domnului. inaintea Domnului.
Domnului.

8
Biblia – Traducere Literară Nouă, Bucuresti 2001. Aceasta Biblie – Traducere Literară Nouă, completată,
revizuită şi actualizată, are la bază Biblia – Traducere Literară Dumitru Cornilescu 1931 şi este o prezentare
cursivă, într-o formă de exprimare lexico-gramaticală actuală, mai aproape de textul original sacru şi, de aceea,
într-o formă mai puţin literară.
9
Editia Jubiliară a Sfânului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române – este o versiune diortosită după Septuaginta
(LXX), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului spirjinit şi de alte persoane.
Această versiune aduce înlesnirea oferită de introducerile în cărţile biblice, belşugul de note şi comentarii
clarificatoare ale textului sfânt.

9
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

12 :1 Domnul a 12 :1 Si Domnul 12 :1 Domnul 12 :1. Atunci a 12 :1 Şi Domnul


trimes pe Natan l-a trimis pe l-a trimis atunci trimis Domnul a trimis pe Natan
la David. Şi Natan* la David. la David pe pe Natan la David şi a
Natan a venit la Şi a venit la el şi i- profetul Natan. proorocul la venit la el şi i-a
el şi i-a zis: a zis**: „Erau doi Acesta a intrat la David şi a venit spus lui: „Doi
,,Într-o cetate oameni într-o el şi i-a zis: acela la el şi i-a oameni au fost în
erau doi oameni, cetate, unul „Într'o cetate zis: "Erau într-o cetate, unul bogat
unul bogat şi bogat şi celălalt erau doi oameni: cetate doi şi unul sărac.
altul sărac. sărac. unul bogat şi oameni: unul
altul sărac. bogat şi altul
sărac. 2. Bogatul avea
2 Bogatul avea 2 Bogatul avea 2 Cel bogat avea 2. Cel bogat turmă de oi
foarte multe oi şi foarte multe foarte multe avea foarte şi cireadă de vite
foarte mulţi boi. turme şi cirezi. turme şi cirezi, multe vite mari foarte mare.
si mărunte, 3. Şi săracul
3 Săracul n'avea 3 Dar săracul n- 3 iar cel sărac 3. Iar cel sărac nimic nu avea
nimic decît o avea nimic, decât n'avea nimic, în n-avea decât o decât o singură
mieluşa, pe care o singură afară de o singură oiţă, pe mieluşea
o cumpărase; o mielusea, pe care mieluşea mică, care el o neîsemnată pe
hrănea, şi o o cumpărase şi o pe care o cumpărase de care a cumpărat-
creştea la el hrănea; si ea cumpărase şi pe mică şi o hrănise o şi o întreţinea
împreună cu creştea împreună care a ţinut-o şi şi ea crescuse cu pe ea şi o creştea
copiii lui; ea cu el şi cu copiii a hrănit-o: şi ea copiii lui. Din împreună cu el şi
mînca din săi; mânca din a pâinea lui cu copiii lui; şi
aceeaşi bucată bucata lui şi bea crescut laolaltă mâncase şi ea şi mânca împreună
de pîne cu el, chiar din paharul cu el şi copiii se adăpase din cu el din bucăţica
bea din acelaşi lui si se culca la lui: din pâinea ulcica lui, la lui de pâine; şi
pahar cu el, sânul lui şi-i era lui mânca şi din sânul lui bea din paharul

10
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

dormea la sînul ca o fiică. paharul lui bea dormise şi era lui şi la sânul lui
lui, şi o privea şi la sânul lui pentru el ca o se culca şi era
ca pe fata lui. dormea şi-i era fiică. pentru el ca o
ca o fiică. fiică.
4. Şi a venit un
călător la omul
4 A venit un 4 Şi a venit un 4 La omul bogat 4. Dar iată că a bogat şi a refuzat
călător la omul călător la omul a poposit un venit la bogat un să ia din turma
acela bogat. Şi bogat. Şi el nu a călător, dar el nu călător, şi gazda lui şi din cireada
bogatul nu s'a vrut* să ia din s'a îndurat să ia nu s-a îndurat să lui să pregătească
îndurat să se turma lui şi din din turmele lui şi ia din oile sale pentru călătorul
atingă de oile cireada lui, ca să din cirezile lui sau din vitele care venise la el;
sau de boii lui, pregătească ca să gătească sale, ca să şi a luat oiţa
ca să pentru călătorul pentru călătorul gătească cina omului sărac şi a
pregătească un care venise la el, care venise pentru călătorul pregătit-o pentru
prînz călătorului şi a luat oaia la el, ci a luat care venise la el, omul care venise
care venise la el; omului sărac şi a mieluşeaua ci a luat oiţa la el.
ci a luat oaia pregătit-o pentru omului sărac şi a săracului şi a
săracului, şi a omul care venise gătit-o pentru gătit-o pe aceea
gătit-o pentru la el". oaspetele său”. pentru omul care 5. Şi David s-a
omul care venise venise la el". aprins de mânie
la el.`` foarte tare,
5 David s'a 5 Şi mânia lui 5 Atunci David 5. Atunci s-a împotriva omului

11
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

aprins foarte tare David s-a aprins s'a mâniat cu mâniat David acela şi a zis
de mînie împotriva omului mare aprindere cumplit asupra către Natan: „Viu
împotriva acela şi i-a zis lui împotriva acelui acelui om şi a este Domnul că
omului acestuia, Natan: „Viu este om: şi a zis zis către Natan: fiul morţii va fi
şi a zis lui Domnul, omul David către "Precum este omul care a făcut
Natan: ,,,Viu care a făcut Natan: „Viu este adevărat că aceasta.”
este Domnul că aceasta este un Domnul: vinovat Domnul este
omul care a fiu al morţii. de moarte este viu, tot aşa este
făcut lucrul omul care a de adevărat că
acesta este făcut aceasta: omul care a 6. Şi pe mieluşea
vrednic de făcut aceasta să o dea împătrit
moarte. este vrednic de pentru că a făcut
moarte; lucrul acesta şi
6 Şi să dea 6 Şi să întoarcă 6 ''De şapte ori 6. Pentru oaie el pentru că nu a
înapoi patru mielul împătrit*, va plăti trebuie să avut milă.
miei, pentrucă a pentru că a făcut mieluşeaua, de intoarcă
săvîrşit fapta lucrul acesta şi vreme ce a făcut impătrit, pentru
aceasta, şi n'a pentru că n-a avut o faptă ca că a făcut una ca 7. Şi a zis Natan
avut milă.`` milă". aceasta şi n'a aceasta şi pentru către David: "Tu
avut milă!" că n-a avut eşti omul acela!
milă". Astfel vorbeşte
7 Şi Natan a zis 7 Şi Natan a zis 7 Atunci Natan a 7. Atunci Natan Domnul

12
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

lui David: ,,Tu lui David: “Tu zis: Nu, nu, nu, a zis către Dumnezeul lui
eşti omul acesta! eşti omul acela! către David: „Tu David: "Tu eşti Israel: Eu te-am
`` Aşa vorbeşte Aşa zice Domnul eşti omul care a omul care a uns pe tine rege
Domnul, Dumnezeul lui făcut aceasta! făcut aceasta. peste Israel şi Eu
Dumnezeul lui Israel: «Te-am Aşa grăieşte Aşa zice te-am scos din
Israel: „Eu te-am uns* împărat Domnul, Domnul mâna lui Saul.
uns împărat peste Israel şi te- Dumnezeul lui Dumnezeul lui
peste Israel, şi am scăpat din Israel: „Eu sunt Israel: Eu te-am
te-am scăpat din mâna lui Saul; Cel ce le-a uns uns rege pentru
mîna lui Saul; rege peste Israel: Israel şi Eu te-
tot Eu sunt Cel am izbăvit din 8. Şi ţi-am dat ţie
ce te-a scăpat mâna lui Saul, casa stăpânului
din mâna lui tău şi pe femeile
8 te-am făcut Saul * stăpânului tău la
stăpîn pe casa 8 şi ţi-am dat casa 8 Şi ţi-am dat 8. Ţi-am dat pieptul tău le-am
stăpînului tău, stăpânului tău şi casa domnului casa domnului pus; şi ţi-am dat
am pus la sînul soţiile stăpânului tău şi pe femeile tău şi femeile casa lui Israel şi
tău nevestele tău la sânul tău; domnului tău la domnului tău la Iuda. Şi dacă ar fi
stăpînului tău, şi şi ţi-am dat casa sânul tău şi ţi- sânul tău; ţi-am fost puţin ţi-aş fi
ţi-am dat casa lui Israel şi a lui am dat casa lui dat ţie casa lui adăugat ţie multe
lui Israel şi Iuda. luda şi dacă ar fi Israel şi pe a lui Israel şi a lui lucruri ca
Şi dacă ar fi fost fost prea puţin, Iuda: iar dacă Iuda şi, dacă acestea.

13
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

puţin atîta, aş ţi-aş fi adăugat aceasta e puţin, aceasta este 9. Pentru ce ai


mai fi adăugat. multe alte lucruri îti voi da mai puţin pentru privit cu dispreţ
ca acestea. mult. tine, ţi-aş mai cuvântul
adăuga. Domnului şi ai
9 Pentruce dar făcut rău în faţa
au dispreţuit tu 9 De ce* ai 9 ''De ce ai 9. Pentru ce însă Lui? Pe Urie
cuvîntul dispreţuit** nesocotit tu ai nesocotit tu hetitul l-ai lovit
Domnului, cuvântul cuvântul cuvântul cu sabia şi pe
făcînd ce este Domnului şi ai Domnului, ca să Domnului, soţia lui ai luat-o
rău înaintea Lui? făcut ce este râu faci ceea ce e făcând rău la tine de soţie, şi
Ai lovit cu sabia in ochii Săi? Ai rău în ochii înaintea ochilor pe el l-ai ucis cu
pe Urie..., lovit* cu sabia pe Lui?: pe Urie Lui? Pe Urie sabia fiilor lui
Hetitul; ai luat Urie hetitul şi ţi- Heteul l-ai ucis Heteul tu l-ai Amon.
de nevastă pe ai luat de soţie cu sabia; i-ai lovit cu sabia, pe
nevastă-sa, şi pe pe soţia lui, iar luat soţia ca să-ţi femeia lui ţi-ai 10. Acum nu se
el l-ai ucis cu pe el l-ai ucis cu fie ţie femeie, iar luat-o de soţie, va abate sabia
sabia fiilor lui sabia fiilor lui pe el l-ai ucis cu iar pe el l-ai ucis din casa ta până
Amon. Amon. sabia fiilor lui cu sabia în veşnicie din
10 Acum Amon." Amoniţilor. cauză că m-ai
niciodată nu se 10 Şi acum 10 Şi acum: 10. Deci nu se dispreţuit şi
va depărta sabia sabia* nu se va Sabia nu se va va depărta sabia pentru că ai luat
din casa ta, depărta din casa îndepărta de deasupra pe soţia lui Urie
pentrucă M'ai ta niciodată, niciodată din casei tale în hetitul ca să fie
dispreţuit, şi pentru că M-ai casa ta, de veac, pentru că soţia ta.
pentrucă ai luat dispreţuit şi ai vreme ce tu M'ai tu M-ai nesocotit
de nevastă pe luat pe sotia lui nesocotit pe pe Mine şi ai
nevasta lui Urie, Urie. » Mine şi ai luat-o luat pe femeia
Hetitul.” pe soţia lui Urie lui Urie Heteul,
Heteul ca sa-ţi ca să-ţi fie
fie ţie femeie. nevastă.

14
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

Diferenţele de tehnoredactare sunt minore, în fiecare variantă, inclusiv cea personală


preferă scrierea fiecărui verset cu rând nou, perpetuând riscul atomizării textului. Dialogul
dintre personaje este scris cu ghilimele.
În Textul Masoretic parabola este prezentată sub formă poetică. EJSS ţine cont de acest
aspect şi prezintă parabola ca poezie. În schimb celelalte versiuni nu ţin cont de acest aspect.
Din punct de vedere al limbajului nu există diferenţe majore, toate versiunile folosesc
un limbaj foarte accesibil şi fără probleme de înţelegere. În cele ce urmează vom prezenta
câteva exemple de cuvinte, cu uzanţă diferita în cele 4 versiuni prezentate : « mieluşea » (v 3) -
toate versiunile folosesc acest cuvânt înafară de TSS care foloseşte « oiţa » ; pentru « pahar »
TSS foloseşte « ulcica » ; « omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte » (v 5), în
GBV şi Traducerea Personală se preferă « omul care a făcut lucrul aceasta este un fiu al
morţii », respectiv : « fiul morţii va fi omul care a făcut aceasta »10, deoarece acestea abordează
o traducere cât mai literară a textului aflat în discuţie ; o expresie care ridică mici probleme
este « şi să întoarcă împătrit », expresie acceptată de toate versiunile care au la bază TM,
înafară de cea care are la baza LXX şi anume EJSS, care foloseşte « De şapte ori va plăti ».11
Registrul numelor nu prezintă probleme de nici un fel.
GBV foloseşte lexicul şi gramatica limbii române actuale, potrivit normelor academice
admise şi originii ei latine; s-au evitat pe cât posibil, neologismele şi arhaismele. Cuvintele
scrise italic lipsesc din textele originale, dar au fost introduse acolo unde cerinţele limbii
române le-a impus. Conţine cuvinte în subtext care au rol explicativ. « Dumnezeu » scris cu
majusculă, traduce originalul ebraic EL sau ELOHIM ; numele relativ a lui Dumnezeu ca
Stăpân sau Suveran este « Domnul », traducere a originalului ebraic ADONAI ; numele
propriu a lui Dumnezeu, exprimat în limba ebraică în patru litere IHWH, cunoscut ca Iahve, a
fost redat cu « Domnul » ; când în textul ebraic este folosit numele ADONAI IAHVE, ceea ce
înseamnă « Domnul Domnul », s-a folosit expresia « Domnul Dumnezeu ». În naraţiunea de
faţă se folosesc « Domnul » şi « Domnul Dumnezeu ». La fel ca GBV folosesc şi celelalte
versiuni situaţiile în care apare numele lui Dumnezeu.

10
Expresia « este vrednic de moarte », litt. « fiu al morţii », aceeaşi ca în 1 Regi 20 :31 şi 26 :16, aici nu
reprezintă propriu-zis o sentinţă de condamnare la moarte, ci este doar o hiperbolă pentru a desemna un om
ticălos.
11
TM are « împătrit » (cifră a restituirii prezentă în Ex. 21 :37) acolo unde LXX propune « sa plătească înşeptit.»
Se pare că greaca preferă multiplul de şapte.

15
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

Adjectivul gentilic « hetitul »12 este redat de TDC cu majusculă deşi nu era de trebuinţă lucrul
acesta, TSS şi EJSS preferă varianta adjectivului specifică persoanelor – « heteul ». Toate
celelalte versiuni citate preferând postpunerea adjectivului iar GBV foloseşte adjectivul cu
iniţială mică « hetitul ». În general, adjectivele care exprimă naţionalitatea sunt puse în urma
substantivului pe care îl determină. În 12 :24-25 Numele lui Solomon a fost interpretat în
diferite feluri : teofor acropopat (« Salom » ca nume divin prezent, după unii, şi în toponimul
« Ierusalim »), sau anume « profan », construit pe verbul « a compensa », pentru că Solomon
compensează moartea fratelui său mai mare. El primeşte şi un al doilea nume,

Hy"+d>ydIäy> - Yedhidhy-Yah, care înseamnă « Iubit de Yahve » ; fiind primit


de la profet, e interpretat ca venind de la Dumnezeu. « de dragul Domnului » - LXX ; gr.
e[neken kurion, litt. « pentru Domnul » sau « datorită Domnului ».
Naraţiunea ne oferă informaţii despre specificul cultural din vremea aceea.
Cooperarea împăratului şi a profetului. Profeţii au fost oameni ai lui Dumnezeu care
acţionau ca mesageri ai Lui, adresându-se de cele mai multe ori cu expresia : « Aşa vorbeşte
Domnul... ». Mesajele lor erau redate adesea într-un mod foarte viu, prin folosirea imaginilor,
parabolelor şi chiar a vedeniilor. Sarcina lor era aceea de a chema poporul să se întoarcă de la
păcatele sale la căile Domnului. Mulţi dintre proroci i-au înfruntat pe împăraţii lor şi au jucat
un rol activ în afacerile naţionale, uneori un rol identic cu cel al unui om de stat. Conducerea
teocratica de tip mozaic a fost prelungită prin cooperarea împăratului şi a prorocului, ambii
fiind unşi în slujba. Acest rol l-a avut în timpul lui David, prorocul Natan.
În vremea aceea profetul Natan avea sarcina de a transmite cuvântul lui Dumnezeu
către împărat indiferent de circumstanţe. Natan işi rosteşte mesajul, sub forma unei parabole,
chiar dacă avea riscul să-şi piardă chiar viaţa. Spre fericirea lui, David se pocăieşte şi primeşte
mesajul ca venind din partea lui Dumnezeu. Profetul îi rosteşte judecata care numai decât se
duce la îndeplinire.
Restituirea avutului furat. În parabola expusă de către Natan, un om bogat ia oiţa unui
om sărac şi o pregăteşte pentru străinul călător care a venit la el. David a crezut că această
întâmplare este adevărată şi bazat pe principiile Legii Mozaice în legătură cu cel ce fură o oaie
semenului său, el rosteşte o sentinţă pentru omul cel bogat şi anume, să dea împătrit oiţa
omului sărac. Acest principiu este amintit atunci când Moise aduce înaintea poporului Legea

12
În VT hitiţii sunt în primul rând un popor mare care a împrumutat numele sau întregii regiuni a Siriei, « Iosua
1:4 Ţinutul vostru se va întinde de la pustie şi Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată ţara Hetiţilor, şi
până la marea cea mare, spre apusul soarelui. » ; în al doilea rând sunt un grup etnic care a locuit în Canaan din
vremuri patriarhale până după cucerirea israelită. Ei au fost numiţi literal « copiii lui Het » (Gen. 23 :3), după
strămoşul lor eponim, Het, un fiu al lui Canaan (gen. 10 :15).

16
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

lui Dumnezeu, Exod 22:1.13 Persoana care fura sau lua cu sila o oaie a unui om, era judecat de
către cei care erau în măsură şi trebuia să dea înapoi patru animale pentru acel singur care a
fost furat. În cazul în care, în momentul descoperirii vinovatului, animalul era încă în viaţă, cel
învinuit dădea doar două animale, plătind astfel păcatul său.
Poligamia. David a practicat poligamia (2 Samuel 3 :2-5; 11 :27). 14 Deşi interzisă prin
revelaţia completă a Noului Legământ, ea era tolerată în vremurile Vechiului Testament. Ea
era de asemenea practicată în mod nestingherit de către naţiunile înconjurătoare. Un harem la
curtea regală era un lucru acceptat. Deşi prevenit prin Legea Mozaica în privinţa numărului
mare de neveste (Deut. 17 :17)15, regele David a avut mai multe neveste. Unele din aceste
căsătorii, au avut, desigur, implicaţii politice, ca de exemplu căsătoria lui cu Mical, fiica lui
Saul, şi cu Maacha, fiica lui Talmai, regele Gheşurului. David a mai avut de nevastă şi pe
Abigail, soţia lui Nabal. Regele Solomon la fel a practicat acest fel de trăire, luându-şi soţii
chiar şi dintre femeile străine.
Postul. Legea Vechiului Testament prevedea o singură zi pe an de post naţional.
Aceasta era Ziua Ispăşirii, care se ţinea « în luna a şaptea, a zecea zi a lunii ». În timpul exilului
babilonian, se ţineau, de asemenea, posturi speciale în luna a cincea şi a şaptea, pentru a plânge
distrugerea Templului şi uciderea lui Ghedalia, guvernatorul lui Iuda. Întregul popor sau doar
anumite persoane ţineau post atunci când apăreau situaţii în care naţiunea era ameninţată.
În general, posturile erau însoţite de rugăciuni. Oamenii posteau în semn de sinceră
pocăinţă. În timpul postului, nu se mânca şi nu se bea. Alte obiceiuri includeau ruperea
hainelor, îmbrăcarea cu haine făcute din pânză groasă de sac, turnarea de praf şi cenuşă pe cap,
nepieptănarea părului şi nespălarea trupului. Însă profeţii şi mai târziu Isus, au arătat cât se
poate de clar ca aceste manifestări exterioare în timpul postului nu erau suficiente.
Transformarea spirituală era ceea ce conta cu adevărat. Texte care vorbesc despre post se
gasesc în: Levetic 16 :29; Neemia 1; Judecatori 20 :26; Estera 4 :16; Isaia 58 :3-5; Ioel 2 :13;
Iona 3 :5 etc.
David a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, iar după ce i se descoperă nelegiuirea de
către Natan, se pocăieşte, smerindu-se şi postind pentru ca să fie iertat şi să fie vindecat copilul.

13
Exod 22 :1 « Dacă un om fură un bou sau o oaie, şi-l taie sau îl vinde, să dea cinci boi pentru boul furat şi
patru oi pentru oaia furată. »
14
2 Samuel 3 :2-5 « Lui David i s-au născut fii la Hebron. Întâiul lui născut a fost Amnon, din Ahinoam din
Izreel; al doilea, Chileab, din Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal; al treilea, Absalom, fiul Maachei, fata lui
Talmai, împăratul Gheşurului; al patrulea, Adonia, fiul Hagitei; al cincilea, Şefatia, fiul Abitalei; şi al şaselea,
Itream, din Egla, nevasta lui David. Aceştia i s-au născut lui David la Hebron. »
11 :27 « După ce au trecut zilele de jale, David a trimis s-o ia (pe Bat-Seba), şi a primit-o în casa lui. Ea i-a fost
nevastă, şi i-a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului. »
15
Deuteronom 17 :17 « Să n-aibă un mare număr de neveste, ca să nu i se abată inima; şi să nu strângă mari
grămezi din argint şi aur. »

17
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

David respectă ritualul în timpul postului, s-a rugat, nu a mâncat, nu a băut, nu s-a spălat, şi s-a
îmbrăcat în sac. Postul acesta nu avea nici o valoare dacă nu intervenea o schimbare în modul
lui de viaţă. Pocăinţa lui David o dovedeşte Psalmul 51 care îl scrie în acele momente.

3. Segmentarea
În continuare, de la acest capitol, prelucrarea textului se va face într-o singură
versiune. Versiunea preferată de către autor este cea personală, deoarece s-a încercat o
traducere cât mai literară şi în care se pot evidenţia mai bine unele probleme de text şi pentru
că în paralel cu versiunea personală s-a pus varianta BHS. Vom evidenţia tipurile verbale
folosite şi repetiţiile.
Mărcile disjunctive textuale se vor observa în original şi se va face referire la ele în

ebraică. Simbolurile masoretice sunt prezente în text setuma « s », este folosit de 3 ori şi

anume în versetele 10, 12 şi 13; iar paraş « @ », este folosit doar o singură dată, la sfârşitul
acestei naraţiuni.
Pe lângă aceste simboluri masoretice este prezentă marca temporală narativă

« yhi²y>w: », forma de vayyktol a verbului hyh. Marca temporală narativă este


prezentă în versetul 2 si 18. In versetul 18 este urmată in versetul 18 de o locuţiune

circumstanţială de timp « y[iÞybiV.h; ~AYðB; », în limba română « în ziua a


şaptea... ».
Dialogul dintre personaje este bine reprezentat pe tot parcursul textului. Natan este cel
care da curs dialogului, chiar din versetul 2 incepand cu expunerea parabolei.
Verbul care este folosit in textul de fata pentru a reda intrarea in discurs a personajelor,

este « rm;a' » (amar), care este tradus prin : a spune, a zice, a raspunde, a vorbi. In cele

mai multe situatii verbul este introdus de vav « Ow », ca de exemplu «

rm,aYOÝw: », traducandu-se « si a zis... » sau « si a raspuns... ». Acest verb


introduce propozitii verbale foarte scurte care sun observate la versetele urmatoare : 2, 5b, 7,
7b, 11, 13, 18b, 19b, 19c, 21, 22, 22b.
Sunt prezente patru ipostaze ale dialogului. În prima sunt prezenţi Natan şi David între
versetele 2-14. Dumnezeu intervine indirect ca să-i vorbească lui David. El se foloseşte de
profetul Natan pentru a-i descoperi lui David păcatul lui şi pedeapsa. Atunci când intervine

18
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

Dumnezeu găsim în text expresia « Aşa vorbeşte Domnul : …»; dar, de fapt în acel moment
Natan este cel prin care vorbeşte Dumnezeu. Apoi în a doua ipostază ne este prezentat
dialogul ascuns între servitorii săi, în versetul 18. A treia ipostază o găsim în versetul 19 (între
David şi slujitori). Între versetul 19 şi 21 este versetul 20 care prezintă scena când David se
ridică, se duce la Casa Domnului şi se întoarce acasă, după ce află vestea tristă că i-a murit
copilul, de fapt acesta este subiectul dialogului între David şi slujitorii săi. Iar cea de-a patra
ipostază cuprinde versetele 21-23, fiind o discuţie tot între David şi servitorii lui.
Structura dialogului poate fi redată în felul următor :
 Natan şi David vv. 2-14
 Servitorii între ei v. 18
 David şi servitorii săi v. 19
 Servitorii şi David v. 21-23

Segmentarea textului pe propoziţii se face în tabelul următor:

rb"±D'h; [r;YEôw: 11:27b


aa Şi a fost rea fapta
`hw")hy> ynEïy[eB. dwIßd' hf'î['- ab pe care a făcut-o David în ochii Domnului.

rv,a] ba Şi Domnul a trimis pe Natan la David


bb şi a venit la el
dwI+D'-la, !t"ßn"-ta, hw"±hy>
bc şi i-a spus lui:
xl;óv.YIw: 12 :1
ca „Doi oameni au fost în cetate, unul bogat şi unul sărac.
wyl'ªae aboåY"w:
cb Bogatul avea turmă de oi şi cireadă de vite foarte mare.
‘Al rm,aYOÝw: cc Şi săracul nimic nu avea decât o singură mieluşea neîsemnată
`var'( dx'îa,w> ryviÞ[' dx'îa, cd pe care a cumpărat-o,
tx'êa, ry[iäB. ‘Wyh' ~yviªn"a] ce şi o întreţinea pe ea
ynEåv. cf şi o creştea împreună cu el şi cu copiii lui;
`dao)m hBeîr>h; rq"ßb'W !acoï cg şi mânca împreună cu el din bucăţica lui de pâine;

hy"±h' ryviª['l. 2 ch şi bea din paharul lui


ci şi la sânul lui se culca
‘hN"j;q. tx;Ûa; hf'’b.Ki-~ai ûyKi
cj şi era pentru el ca o fiică.
lKoª-!yae( vr'äl'w> 3
da Şi a venit un călător la omul bogat.
hn"ëq' rv<åa]
db Şi a refuzat
h'Y<¨x;y>w: dc să ia din turma lui şi din cireada lui
wyn"ßB'-~[iw> AM°[i lD;îg>Tiw: dd să pregătească pentru călătorul
lk;øato AT’Pimi wD'_x.y: de care venise la el;

19
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

‘hT,v.ti AsÜKomiW df şi a luat oiţa omului sărac


bK'êv.ti Aqåyxeb.W dg şi a pregătit-o pentru omul

`tb;(K. Alß-yhiT.w: dh care venise la el.”


ea Şi David s-a aprins de mânie foarte tare, împotriva omului
èryvi['h,¥ vyaiäl. é%l,he
acela
aboY"åw: 4
eb şi a zis către Natan:
lmoªx.Y:w:
ec „Viu este Domnul
Arêq'B.miW ‘AnaComi tx;q:Ül' ed că fiul morţii va fi
x;reÞaol' tAf§[]l; ee omul care a făcut aceasta.”
Al=-aB'h; ef Şi pe mieluşea să o dea împătrit
var'êh' vyaiäh' ‘tf;b.Ki-ta eg pentru că a făcut lucrul acesta
xQ;ªYIw: eh şi pentru care nu a avut milă.

vyaiÞl' h'f,ê[]Y:w:), ei Şi a zis Natan către David:


ej "Tu eşti omul acela!
`wyl'(ae aB'îh; ek Astfel vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel:
dao+m. vyaiÞB' dwI±D' @a:ï- el Eu te-am uns pe tine rege peste Israel
rx;YI)w: 5
em şi Eu te-am scos din mâna lui Saul.
en Şi ţi-am dat ţie casa stăpânului tău şi pe femeile stăpânului tău

!t'ên"-la, ‘rm,aYO’w: la pieptul tău;

hw"¨hy>-yx; eo şi ţi-am dat casa lui Israel şi Iuda.


ep Şi dacă ar fi fost puţin
tw<m'ê-!b, yKiä
eq ţi-aş fi adăugat ţie multe lucruri ca acestea.
`tazO* hf,î[oh' vyaiÞh'
er Pentru ce ai privit cu dispreţ cuvântul Domnului
bq,[eª ~yIT"+[.B;r>a; ~Leäv;y>
es şi ai făcut rău în faţa Lui?
hf'Þb.Kih;-ta,w> 6 et Pe Urie hetitul l-ai lovit cu sabia
hZ<ëh; rb"åD'h;-ta, ‘hf'[' rv<Üa] eu şi pe soţia lui ai luat-o la tine de soţie,
`lm'(x'-al{) rv<ïa] l[;Þw> ev şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon.
dwIßD'-la, !t"±n" rm,aYOõw: 7 ew Acum nu se va abate sabia din casa ta până în veşnicie

vyai_h' hT'äa; ex din cauză că m-ai dispreţuit

laeªr'f.yI yheäl{a/ hw"÷hy> ey şi pentru că ai luat pe soţia lui Urie hetitul


ez ca să fie soţia ta.
rm;’a'-hKo
ea’ Astfel zice Domnul:
laeêr'f.yI-l[; ‘%l,m,’l.
eb’ "Iată, Eu voi ridica nenorocire peste tine din casa ta
^)yTiÛx.v;m. ykiúnOa'
ec’ şi Eu voi lua pe soţiile tale dinaintea ochilor tăi
`lWa)v' dY:ïmi ^yTiÞl.C;hi ed’ şi le voi da prietenului tău
ykiînOa'w> ee’ şi el se va culca cu soţiile tale înaintea soarelui acestuia.
^q,êyxeB. ‘^yn<’doa] yveÛn>- ef’ Pentru că tu ai lucrat ascuns

20
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

ta,w> ^yn<©doa] tyBeä-ta, ^øl. eg’ şi Eu, Domnul voi împlini cuvântul acesta în faţa întregului

hn"“T.a,w" 8 Israel şi înaintea soarelui.


eh’ Şi i-a spus David lui Natan:

hd'_WhywI) laeÞr'f.yI tyBeî-ta, ei’ am păcătuit împotriva Domnului!


ej’ Şi i-a spus Natan lui David:
^êl. hn"åT.a,w"
ek’ „Domnul de asemenea trece peste păcatul tău;
j['êm.-~ai’w>
el’ nu vei muri.
`hN"hE)k'w> hN"hEïK' ^ßL. em’ Dar în final, pentru că ai făcut
hp'siîaow> en’ pe vrăjmaşii Domnului să hulească prin lucrul acesta,
hw"©hy> rb:åD>-ta, Ÿt'yzIåB' eo’ da, fiul ce ţi s-a născut
[;WDøm; 9
ep’ va muri.”
èÎyn:y[eB.Ð ¿Any[eB.À é[r;h' fa Şi a plecat Natan la casa lui.

tAfå[]l; ga Şi a lovit Domnul pe copilul


gb care l-a născut soţia lui Urie lui David;
br,x,êb; t'yKiähi ‘yTixih;
gc şi a fost bolnav.
( hY"ÜrIWa taeä
ha Şi l-a rugat David pe Dumnezeu pentru băiat
hV'_ail. ^ßL. T'x.q:ïl' ATêv.ai-
hb şi a postit David
ta,’w> hc şi a mers
`!AM)[; ynEïB. br,x,ÞB. T'g>r;êh' hd şi a stat culcat pe pământ toată noaptea.
Atåaow> ia Şi s-au ridicat bătrânii casei spre el
~l'_A[-d[; ^ßt.yBemi br,x,² ib ca să se ridice de la pământ,
rWsït'-al{ hT'ª[;w> 10 ic dar nu a voit,

ynIt'êzIb. yKiä bq,[e… id şi nu a mâncat cu ei pâine.


ja În ziua a şaptea a murit băiatul
yTiêxih; hY"årIWa ‘tv,ae’-ta,
jb şi le-au fost frica servitorilor lui David
xQ;ªTiw:
jc să-i declare lui
s `hV'(ail. ^ßl. tAyðh.li
jd că a murit copilul.
hw"©hy> rm:åa' ŸhKoå 11
je Pentru că ei ziceau:
^t,êyBemi ‘h['r' ^yl,Û[' ~yqi’me jf "Iată, când copilul era încă în viaţă,
ûynIn>hi jg i-am vorbit lui
^yn<ëy[el. ‘^yv,’n"-ta, jh şi nu a ascultat vocea noastră,
yTiÛx.q;l'w> ji şi cum să îi spunem lui:

^y[,_rel. yTiÞt;n"w> jj "A murit copilul"?


jk Îi va face rău.
`taZO*h; vm,V,îh; ynEßy[el.
jl Şi a văzut David
^yv,ên"-~[i ‘bk;v'w>
jm că servitorii lui şopteau
rt,S'_b; t'yfiä[' hT'Þa; yKiî 12
jn şi a înţeles David

21
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

dg<n<ïw> laeÞr'f.yI-lK' dg<n<ï jo că a murit copilul;


hZ<ëh; rb"åD'h;-ta, ‘hf,[/a ynI©a]w:, jp şi a zis David către servitorii săi:

s `vm,V'(h; jq "A murit copilul?"


jr Şi ei i-au răspuns:
!t'ên"-la, ‘dwID' rm,aYOÝw: 13
js "A murit".
s hw"+hyl;( ytiaj'Þx'
ka Şi s-a ridicat David de la pământ
dwI©D'-la, !t'øn" rm,aYO“w:
kb şi s-a spălat;
^ßt.aJ'x; rybiî[/h, hw"±hy>-~G: kc şi s-a uns;
`tWm)t' al{ï kd şi a dat jos mantaua lui;
14
‘T'c.a;’nI #aeÛnI-yKi( sp,a,ª ke şi a mers la Casa Domnului;
hZ<+h; rb"ßD'B; hw"ëhy> kf şi s-a închinat.

ybeäy>ao-ta, kg Şi a mers la casa lui


kh şi a cerut;
^ßl. dALïYIh; !BE±h; ~G:©
ki şi i-au pus înaintea lui pâine
`tWm)y" tAmï
kj şi a mâncat.
At=yBe-la, !t"ßn" %l,YEïw: 15
la Şi au zis servitorii lui:
dl,Y<÷h;-ta, hw"©hy>
lb "Ce înseamnă fapta aceasta
@GOæYIw: lc pe care o faci?
dwIßd'l. hY"±riWa-tv,ae( hd'ól.y" ld De dragul băiatului când trăia,
rv,’a] le ai postit,
`vn:)a'YEw: lf şi ai plans;

r[;N"+h; d[;äB. ~yhiÞl{a/h'-ta, lg şi acum, când a murit băiatul…


lh te ridici
dwI±D' vQEïb;y>w: 16
li şi mănânci pâine.
~Acê ‘dwID' ~c'Y"Üw:
lj Şi a răspuns:
ab'îW
lk "Când băiatul trăia încă,
`hc'r>a") bk;îv'w> !l"ßw>
ll posteam,
wyl'ê[' ‘Atybe ynEÜq.zI lm şi plângeam
WmquøY"w: 17
ln pentru că ziceam:
#r,a'_h'-!mi Amßyqih]l; lo "Cine ştie
hb'êa' al{åw> lp dacă nu va fi îndurător Domnul

`~x,l'( ~T'Þai ar'îb'-al{)w> lq şi va trăi băiatul?"


lr Şi acum, când a murit,
dl,Y"+h; tm'Y"åw: y[iÞybiV.h;
ls de ce să mai postesc?
~AYðB; yhi²y>w: 18
lt Sunt eu capabil
dwI÷d' yde’b.[; ûWar.YI)w:
lu să-l întorc înapoi?
ŸAlå dyGIïh;l.
lv Eu mă voi duce la el,

22
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

dl,Y<©h; tmeä-yKi lw dar el nu se va întoarce la mine.


‘Wrm.a'( yKi ma Şi a consolat-o David pe Bat-Şeba, soţia lui;
mb şi a intrat la ea
yx;ª dl,Y<÷h; tAy“h.bi ûhNEh
mc s-a culcat cu ea.
‘wyl'ae Wnr>B:ÜDI
md Şi ea a născut un fiu;
WnleêAqB. [m;äv'-al{w> me şi l-au chemat pe nume Solomon;
wyl'²ae rm:ïanO %yae’w> mf şi Domnul l-a iubit.
dl,Y<ßh; tmeî mg El l-a trimis în mâna lui Natan, prorocul;
`h['(r' hf'î['w> mh şi l-a chemat pe nume: Iedidia, datorită Domnului.

dwI©D' ar.Y:åw: 19
~yviêx]l;t.mi( ‘wyd'b'[] yKiÛ
dwIßD' !b,Y"ïw:
dl,Y"+h; tmeä yKiä
wyd'²b'[]-la, dwIôD' rm,aYO“w:
dl,Y<ßh; tmeîh]
Wrm.aYOðw:
`tme(
#r,a'øh'me dwI“D' û~q'Y"w: 20
#x;är>YIw:
%s,Y"©w:
Îwyt'êl{m.fiÐ ¿Atl{m.fiÀ
‘@Lex;y>w:
hw"ßhy>-tybe aboïY"w:
WxT'_v.YIw:
AtêyBe-la, ‘aboY"w:
la;§v.YIw:
~x,l,Þ Al± WmyfiîY"w:
`lk;(aYOw:
wyl'êae ‘wyd'b'[] WrÜm.aYOw: 21
hZ<ßh; rb"ïD'h;-hm'(
ht'yfi_[' rv<åa]
yx; dl,Y<Üh; rWbú[]B;
T'm.c;ä ‘

23
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

&.b.Teêw:
dl,Y<ëh; tmeä ‘rv,a]k;(w>
T'm.q:ß
`~x,l'( lk;aToïw:
rm,aYO¨w: 22
yx;ê dl,Y<åh; ‘dA[B.
yTim.c;Þ
hK,_b.a,w")
‘yTir>m;’a' yKiÛ
[;deêAy ymiä
hw"ßhy> ÎynIN:ïx;w>Ð
¿ynIN:x'y>À
`dl,Y")h; yx;îw>
tmeª ŸhT'ä[;w> 23
~c'ê ynIåa] ‘hZ< hM'l'Û
lk;îWah
dA[+ Abßyvih]l;
wyl'êae %lEåho ‘ynIa
`yl'(ae bWvïy"-al{) aWhßw>
ATêv.ai [b;v,ä-tB; tae… dwI©D'
~xeän:y>w: 24
h'yl,Þae aboïY"w:
HM'_[i bK;äv.YIw:
!Beª dl,Teäw:
hmoêl{v. ‘Amv.-ta, Îar'Ûq.Tiw:Ð
¿ar'q.Yiw==)
`Ab*hea] hw"ßhyw:
aybiêN"h; !t"ån" ‘dy:B. xl;ªv.YIw:
25

@ `hw")hy> rWbß[]B;
Hy"+d>ydIäy> Amàv.-ta,
ar'îq.YIw:

24
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

Împărţirea textului pe episoade şi scene:

Episodul 1 – Secţiunea profetică


Scena 1 Domnul trimite pe Natan la David.
Scena 2 Natan îi prezintă parabola lui David.
Scena 3 Oracolul ameninţător.
Scena 4 Pocăinţa lui David.
Scena 5 Natan merge la casa lui.

Episodul 2 – Pedeapsa care rămâne


Scena 1 Copilul Bat-Şebei este lovit de Domnul.
Scena 2 Veghea lui David.
Scena 3 David refuză îndemnul bătrânilor casei.
Scena 4 Slujitorii tăinuiesc moartea copilului.
Scena 5 David se justifică pentru renunţarea la post.
Scena 6 Naşterea lui Solomon.

4. Evaluarea
Contribuţia nemijlocită a naratorului şi aspectele temporale ale naraţiunii au scopul de
a consolida descoperirile precedente. Timpul discursiv diferă în diferitele tradiţii textuale şi
între diversele versiuni dintr-o anumită limba. În tabelul următor se vor prezenta diferenţele
de timp discursiv, care va demonstra lucrul acesta :

TDC GBV EJSS TSS BHS16


756 cuvinte 663 cuvinte 718 cuvinte 765 cuvinte 396 cuvinte

Timpul real, reconstituit pe baza referinţelor din această naraţiune (2 Samuel 11:27-
12:25), cuprinde următoarele evenimente:
1. Fapta lui David nu place Domnului.
2. Dumnezeu trimite pe Natan la David.
3. Natan îi prezintă lui David parabola.
4. Într-o cetate sunt doi oameni. [ficţiune]

16
Cuvintele legate prin maqef au fost socotite ca o singură unitate.

25
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

5. Bogatul are turme şi cirezi. [ficţiune]


6. Săracul are o singură mieluşea cumpărată. [ficţiune]
7. Omul sărac are multă grijă de mieluşea. [ficţiune]
8. Călătorul vine la omul bogat. [ficţiune]
9. Bogatul ia oiţa omului sărac. [ficţiune]
10. Bogatul pregăteşte oiţa pentru călător. [ficţiune]
11. Regele David se mânie.
12. Omul bogat trebuie să dea împătrit oiţa. [ficţiune]
13. Natan îi spune lui David adevăratul înţeles al pildei.
14. David este asociat cu omul bogat.
15. Domnul vorbeşte lui David.
16. Domnul unge pe David împărat.
17. Dumnezeu îl scoate pe David din mâna lui Saul.
18. Domnul îi încredinţează casa lui Saul lui David.
19. David dispreţuieşte cuvântul Domnului.
20. Regele loveşte pe Urie cu sabia.
21. David ia de nevastă pe soţia lui Urie.
22. Domnul rosteşte pedeapsa asupra lui David.
23. Nenorocirea vine peste casa lui David. [ficţiune]
24. David lucreză în ascuns.
25. David işi recunoaşte păcatul.
26. Natan îi transmite iertarea din partea lui Dumnezeu.
27. Vrajmaşii Domnului hulesc.
28. Natan se întoarce la casa lui.
29. Domnul îl loveşte pe copilul Bat-Şebei.
30. David se roagă şi posteşte pentru copil.
31. David refuză îndemnul bătrânilor casei.
32. Copilul lui David decedează.
33. Servitorilor lui David le este teamă să-i transmită decesul.
34. David nu ascultă de vocea servitorilor săi.
35. David bănuieşte că servitorii ascund ceva.
36. Regele David înţelege că a murit copilul.
37. David intră în dialog cu slujitorii lui.
38. David se ridică şi merge la Casa Domnului.

26
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

39. Regele se întoarce acasă şi se hrăneşte.


40. David întră din nou în dialog cu servitorii săi.
41. Servitorii sunt impresionaţi de reacţia lui David.
42. Copilul este în viaţă.
43. Regele plânge şi posteşte pentru copil.
44. David se justifică pentru ceea ce face.
45. Domnul se îndură de copilul lui David. [ficţiune]
46. David este capabil să-l aducă înapoi pe copil. [ficţiune]
47. David merge la copilul lui. [ficţiune]
48. Copilul se întoarce la David. [ficţiune]
49. David mângâie pe Bat-Şeba.
50. Regele David întra la soţia lui.
51. Bat-Şeba naşte pe Solomon.
52. Domnul îl iubeşte pe Solomon.
53. David îl încredinţează lui Natan.
54. Natan îi pune numele Iedidia.

Din cele 54 de evenimente 13 sunt fictive, şi anume [4-10], [12], [23], [45-47].
Evenimentele [4-10] se desfăşoară în cadrul parabolei expuse de Natan lui David.
Evenimentul [12] face referire la personajul fictiv « bogatul », din pildă. Evenimentul [23]
face referire la pedeapsa cuvenită lui David pentru păcatul lui. Iar evenimentele [45-48] fac
parte din discursul de pe urmă al lui David, referindu-se la ceva ce nu se putea întâmpla
niciodată. În evenimentul [48] apare propoziţia negată « dar el nu se va întoarce la mine. »
În naraţiune există mai multe discronologizări :
 Evenimetul [1] face referire la păcatul lui David.
 Evenimentele [16-18] fac referire la un episod din trecut care s-a întâmplat în
viaţa lui David înainte de înfăptuirea păcatului cu Bat-Şeba, şi uciderea lui Urie
Hetitul.
 Evenimentele [19-21] se referă tot la un episod petrecut anterior, atrag atenţia
chiar asupra păcatului regelui David. Se petrece înainte de evenimentul [2]. Sunt
evenimentele care preced acţiunea din această naraţiune.
 Evenimetul [23] deşi s-a amintit la evenimentele fictive, face referire la unele
evenimente care se vor întâmpla casei lui David. Acest eveniment [23] face

27
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

referire chiar la un eveniment din naraţiune [32] – « Copilul lui David


decedează ».
 Evenimentul [24] se petrece la fel ca cele de mai sus, în trecut, înainte de
evenimetul [2].
 Evenimentul [27] se referă la un episod tot din trecut.
 Evenimentul [34] işi are locul între evenimentele [30-31].
 Evenimentele [42-43] se referă la complexul de episoade petrecute anterior în
naraţiune, anume [29-31].
În timpul desfăşurării evenimentelor în timpul prezent al naraţiunii se fac unele referiri
la timpul trecut, pentru a aminti unele episoade care s-au întâmplat. Aceste discronologizări
sunt amintite mai sus.
Contribuţia nemijlocită a naratorului. Prima contribuţie a naratorului în versetul 27
din cap 11 şi 1 din capitolul 12, este aceea de informare. Apoi urmează începutul dialogului
dintre Natan şi David, în care este expusă pilda din naraţiune. În versetul 5 de asemenea
observăm din nou contribuţia naratorului ca informare. Mai departe în versetul 7 şi 13, cu
intervenţii minore ale naratorului. Începând cu versetul 15, naratorul are o contribuţie
semnificativă, de la 15 la 18, informându-ne despre plecarea lui Natan, reacţia lui David în
urma discuţiei cu Natan şi intervenţia bătrânilor casei înaintea lui David. Din finalul
versetului 18 până la versetul 23 (cu excepţia versetului 20)17, povestitorul ne transpune într-o
vorbire indirectă, (dintre David şi slujitorii săi) pe care el o controlează nemijlocit. Fiecare
replică este întrodusă de către povestitor cu formule de felul următor: « Căci ziceau: …; El a
zis slujitorilor săi: …; Şi ei au răspuns: …; etc. » Aceasta vorbire indirectă nu face parte din
aceeaşi scenă, deoarece intervine versetul 20 care se transpune între cele două faze ale vorbirii
indirecte. În acest timp, este prezentată reacţia surprinzătoare a lui David, după ce moare
copilul. În acest verset sunt introduse unele detalii care intră în cadrul descrierii.
În finalul naraţiunii se evidentiază din nou caracterul de informator al autorului
(versetele 24 şi 25).
Pe parcursul dialogului între Natan şi David, povestitorul trece neobservat. El « se
ascunde » în spatele evenimentelor, ca şi cum acestea s-ar povesti singure. Prin aceasta
evidenţiindu-se obiectivitatea naratorului.
Asadar, în scurgerea naraţiunii avem nemijlocit contribuţia naratorului, care
controlează toate acţiunile.

17
În versetul 20 naratorul ne dă detalii despre ce a făcut David după ce a murit copilul lui.

28
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

Limbajul figurat este reprezentativ în naraţiunea de faţă. Repetiţiile nu sunt prezente.


Profetul Natan este trimis de Dumnezeu pentru ai transmite cuvântul pe care îl are El
de spus cu privire la viaţa lui David. Natan işi începe discursul prin prezentarea parabolei.
În textul ebraic parabola este prezentată ca text poetic. Parabola este o istorisire
adevarată, o întâmplare culeasă, de regulă, din viaţa de toate zilele, care are o singură trăsătură
principală şi prezintă ascultătorilor sau cititorilor, de obicei, o singură problemă.
Dicţionarul Explicativ al Limbii române explică parabola în felul următor:
« povestioară alegorică cu conţinut, de obicei, religios, având un caracter moralizator; tâlc.
/<fr. parabole, lat. parabola ».
Specia literară a parabolei se va perpetua în literatura biblică şi va fi unul dintre mijloacele
cele mai folosite în Evanghelii pentru vestirea Împărăţiei lui Dumnezeu.
Interpretarea parabolei.
 Cadrul parabolei. Evenimentele care preced parabola sunt
următoarele : Israel era în război cu Amoniţii, iar Ioab a fost cel care a condus poporul
la luptă împotriva Rabei, în timp ce David era la Ierusalim. Dupa cum ne relatează
cap. 11, David, într-o seara o vede pe soţia lui Urie, o pofteşte şi comite adulter. Ca să
o poată primi la palat, îl omoară indirect pe Urie, soţul Bat-Şebei şi o ia pe această
femeie de nevasta. David se face vinovat înaintea Domnului de adulter şi crima.
 Descoperirea adevărului central al parabolei. Ideea centrală a
parabolei scoate în evidenţă mişelia de care dă dovadă acest personaj bogat din cadrul
parabolei. Dupa ce David işi dă singur sentinţa (până la urmă el plăteşte aceste păcate
cu moartea a patru dintre fiii săi) şi se mânie pe acest om bogat, aflăm de la Natan
desluşirea parabolei. David este acest om bogat care a lucrat în ascuns, mişeleşte şi
contrar legii lui Dumnezeu, săvârşind două păcate imorale – adulterul şi crima.
Este o « parabolă judiciară », extrasă, poate, din repertoriul tradiţional. Specia literară
a parabolei se va perpetua în literatura biblică şi va fi unul dintre mijloacele cele mai folosite
în Evanghelii pentru vestirea Împărăţiei lui Dumnezeu.
Parabola este încadrată în timpul narativ.
În continuare vom evidenţia figurile de stil cele mai importante.
În versetul întâi avem o expresie folosită foarte des în Vechiul Testament « Şi a fost
rea fapta..., în ochii Domnului.», adică fapta pe care a făcut-o David nu a plăcut Domnului,
pentru ca aşa cum ne spune Scriptura – « Dumnezeu nu poate vedea păcat în faţa lui... »
(parafrazat). « Şi David s-a aprins de mânie foarte tare… » (v. 5) – este o locuţiune verbală
cu sens metaforic şi exprimă irascibilitatea lui David şi necumpătarea lui care nu se

29
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

cuvenea pentru un om ca el, despre care spusese Dumnezeu : « Am găsit pe David, fiul lui
Iese, om după inima Mea, care va împlini toate voile Mele.» Expresia « vrednic de
moarte », litt. « fiu al morţii », (v. 5) aceeaşi ca în 1 Regi 20 :31 şi 26 :16, aici nu reprezintă
propriu-zis o sentinţă de condamnare la moarte, ci este doar o hiperbolă pentru a desemna
un om ticălos.
În versetul 7 Natan face alegoria : « Tu eşti omul acela ! » – David fiind bogatul din
pildă care a fost pusă în discuţie mai sus.
Expresia « Eu te-am uns pe tine… » este des folosită în Vechiul Testament atunci când
Dumnezeu cheamă pe cineva la o lucrare şi este pus în aceea slujbă. Termenul folosit în

limba ebraică pentru verbul « a unge » este « xv;m' ». În Vechiul Testament persoane şi
lucruri erau unse pentru a simboliza sfinţirea sau punerea deoparte pentru Domnul. În esenţă
ungerea este un act al lui Dumnezeu şi cuvântul « uns » este folosit în sens metaforic pentru a
indica acordarea favoarei divine sau numirea pentru o funcţie sau o poziţie specială în planul
lui Dumnezeu. În plus, ungerea, simboliza pregătirea în vederea slujirii şi este asociată cu
revărsarea Duhului lui Dumnezeu.
Expresia « ...şi Eu te-am scos din mâna lui Saul » - este folosită cu sens figurat, altfel
formulat fiind « ... şi Eu te-am izbăvit de sub autoritatea lui Saul ». Cuvântul « mâna » este o
metonimie şi se referă la autoritatea lui Saul, de sub care Dumnezeu l-a izbăvit.
În versetul 8 se găsesc un şir de metonimii, şi anume : « casa stăpânului tău »; « la
pieptul tău le-am pus » ; « casa lui Israel şi Iuda ». « Casa » se referă la cei care fac parte
dintr-o anumită familie sau dintr-un anumit popor. « La pieptul tău le-am pus » - sugerează
faptul că aceste femei au intrat sub autoritatea regelelui. Pieptul simbolizează puterea.
O alta metonimie apare în versetul 9: « Cuvântul Domnului » - o metonimie a efectului
intrată în uz curent poate fi considerată, prin care se subînţelege Dumnezeu Însuşi, iar nu
emisia sa vocală.
Prin metonimia « sabiei » (vv 9-10) sunt sugerate uciderea lui Amnon, revolta,
moartea lui Adonia şi sfârşitul tragic a lui Absalom. Anunţul va deveni mai concret în vv. 11
şi 12 şi va culmina în vv. 13-14, unde lui David i se spune limpede că pruncul născut va muri
ca pedeapsă.
Formula prin care s-a adresat Natan lui David, în mustrarea pe ca i-o adresează în
urma păcătuirii cu Bat-Şeba este foarte interesantă ; versetul 12: « voi împlini cuvântul
acesta... înaintea soarelui acestuia». Această expresie implică ideea potrivit căreia profetul
avea în vedere ceva (un lucru) ce se afla în palat (el a intrat în cameră 12 :1). De aici putem
întelege că autorul naraţiunii face referire la existenţa unui disc solar care era în sala tronului

30
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

din palatul lui David. Începând cu versetul 18 apar o serie de întrebari retorice : « şi cum să îi
spunem lui: "A murit copilul"? » ; « "Cine ştie dacă nu va fi îndurator Domnul şi va trăi
băiatul?" » (v. 22); « ...de ce să mai postesc? Sunt eu capabil să-l întorc înapoi? » (v. 23). Cea
de a doua, a treia şi a patra întrebare retorică exprimă unele adevăruri scripturale. Chiar dacă
întrebarea retorică nu aşteaptă răspunsul, de multe ori se înţelege. Cea de a doua întrebare ne
vorbeşte despre îndurarea lui Dumnezeu, aşa de frumos abordată de David în unii Psalmi ai
lui.18 A treia întrebare retorică ne vorbeşte despre necesitatea postului (se înţelege din
context). Şi în final cea de a patra ne vorbeşte despre incapacitatea omului de a privi în lumea
de dincolo, sau de a-i ajuta cu ceva pe cei ce trec în veşnicie.
În concluzie, naraţiunea conţine un număr important de efecte stilistice care trebuiau
evidenţiate.
Personajele.
Personajele sunt şi pozitive şi negative. În acest pasaj şi în general în cartea Samuel,
portretul regelui David este dramatic şifonat. Aşadar David apare ca un personaj negativ. Nu
este de neglijat pocăinţa lui David care aruncă o lumină pozitivă asupra lui. Natan este
prezentat ca personajul pozitiv care vine să îndrepte pe cel prezentat negativ. La fel ca şi
Natan, Bat-Şeba, servitorii şi batranii casei apar ca personaje pozitive chiar dacă sunt cu
caracter temporar.
În următorul tabel se observă modul în care naratorul îşi prezintă personajele,
evidenţiindu-se rezultatele vizibile:

Menţiunea primară Menţiunea secundară

Referentul 1: Domnului (ab) Domnul (ba, ec, ek, jl’, eg’, ek’, lp, mf)
Dmnezeu (ha)
Domnului (er, ei’, en’, ke, mh)
Domnul Dumnezeul lui Israel (ek)
Eu (el, em, eb’, ec’, eg’), Lui (es), m- (ex)
zero anaforic (en, eo, eq, ed’)
Referentul 2: Natan (ba) Natan (eb, ei, eh’, ej’, ja, mg)
prorocul (mg)
lui (fa), i- (eb, ej’)
zero anaforic (ba, bb, em’, mf)
Referentul 3: David (ab) David (ba, ea, ei, eh’, ej’, gb, ha, hb, jb, jl, jn,
18
Ps. 5:7, Ps. 18:35, Ps. 23, Ps. 25:6 etc.

31
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

jp, ka, ma)


rege peste Israel (el)
eu (lt, lv), mine (lw), tu (ej, ef’), tine (eb’), te
(el, em, lh), tale (ec’, ee’), tău (en - 3x, ed’,
ek’), ta (ew, ez, eb’), ţie (eq), ţi- (en, eo, eq,
eo’), el (ba, ia, mg), lui (bb, ej’, gb, jb, jc, jg,
ji, jm, kd, kg, ki, la, ma), săi (jp), s- (ea, ka,
kb, kc, kf, mc), i- (ej’, jg, jr, ki), îi (ji, jk), l-
(ga)
zero anaforic (eb, ef, er, es, et, eu, ev, ex, ef’,
em’, hc, ib, ic, id, , jh, kb, kc, kd, ke, kf, kh,
kj, lc, le, lf, lh, li, lj, ll, lm, ln, ls, lu, mb, mc,
mb)
Referentul 4: soţia lui (eu) soţia lui (a lui Urie) (eo, eu, gb)
soţia (eu)
soţia ta (ez)
Bat-Şeba (ma)
soţia lui (a lui Eivjo) (ma)
care l-a născut (gb)
ea (mb, mc, md), -o (eu, ma)
zero anaforic (ez, gb, md)
Referentul 5: bătrânii casei (jl) s- (ia), ei (id)
Referentul 6: servitorilor lui David (jm) servitorii lui (jm, la)
servitorii săi (jp)
noastră (js), le- (jb), ei (je, jg)
zero anaforic (jc, je, jg, ji, jr, ld)
Referentul 7: fiul ce ţi s-a născut (eq’) copilul (ga, ja, jf, jj, jo)
băiat (ha)
băiatul (ja, lg, lk, lq)
băiatului (ld)
el (lv, lw), l- (gb, lu)
zero anaforic (ep’, gc, ja, jd, js, lb, lg, lk, lr,
lw)

32
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

Referentul 8: unul bogat (ca) bogatul (cb)


omul bogat (da)
împotriva omului acela (ea)
fiul morţii (ed)
omul care a făcut aceasta (ee)
lui (dc – 2x), el (de, dh), acela (ea, ej)
zero anaforic (ca, db, dc, dd, df, dg)
Referentul 9: unul sărac (ca) săracul (cc)
omului sărac (df)
el (cf, cg, cj), lui (cf, cg, ch, ci)
zero anaforic (cd, ce, cf)
Referentul 10: un călător (ei) pentru călătorul care venise la el (de)
pentru omul care venise la el (dh)
zero anaforic (de, dh)
Referentul 11: un fiu (md) Solomon (me)
Iedidia (mh)
l- (me, mf, mg, mh)
Referentul 12: Urie Hetitul (et) Urie Hetitul (eo)
Urie (gb)
el (ev), lui (ev, eo, gb), l- (et, ev)
Referentul 13: Saul (em) stăpânului tău (en – 2x)
Referentul 14: Israel (ek) Israel (el, eg’)
casa lui Israel (eo)
Referentul 15: soţiile tale (ec’) soţiile tale (ee’)
Referentul 16: prietenului tău (ed’) el (ee’)
Referentul 17: femeile stăpânului tău (en)
Referentul 18: vrăjmaşii Domnului (en’)
Referentul 19: fiilor lui Amon (ev)
Referentul 20: copiii lui (cf)
Referentul 21: Saul (eo)
Referentul 22: casa ta (ew, eb’)

Referenţii 8-22 nu sunt importanţi pentru desfăşurarea acţiunii, pentru că nu au o


contribuţie cuantificabilă. Referenţii 4, 5, 6, 7 sunt personaje secundare, deoarece au o apariţie
tranzitorie.
Personajele principale sunt următoarele: Natan, David, Dumnezeu; iar cele secundare
sunt Bat-Şeba, bătrânii casei, servitorii lui David, primul copil al lui David.
Un alt tip de personaje sunt cele anonime, şi anume: bogatul, săracul, călătorul,
prietenul lui David, colective: soţiile lui David, femeile lui Saul, vrajmaşii Domnului, fiii lui

33
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

Amon bătrânii casei, servitorii lui David, casa lui Israel şi Iuda şi casa lui David. Aceste
personaje işi păstreaza anonimatul datorită faptului că au o apariţie doar tranzitorie sau sunt
doar amintite.
În această naraţiune mai sunt prezente şi personajele fictive (imaginare), referenţii 8, 9,
10, cu ajutorul cărora este prezentată parabola. Acestea sunt trei la număr, şi anume, bogatul,
săracul şi călătorul.

5. Conturarea
În această etapă se vor oberva următoarele elemente : eroul (misiunea şi obstacolele) şi
momentele subiectului.
Eroul – misiunea – obstacolele
Alegerea eroului este destul de dificilă. După cum se observă în tabelul cu referenţii,
David este cel care are cele mai multe referinţe. Dar, datorită faptului că el nu are nici o
misiune bine conturată, va fi exclus pentru a fi considerat erou. Natan este propus pentru a fi
eroul naraţiunii. El are o misiune clar conturată şi anume aceea de a-i transmite lui David
Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să-i descopere păcatul. Profetul Natan este trimisul lui
Dumnezeu. El indeplineşte o misiune, rostind parabola oiţei săracului.
În continuare se vor prezenta obstacoleale. Primul obstacol este regele David, deoarece
el putea sa refuze primirea lui Natan înainte lui, datorită autorităţii pe care o avea. Al doilea
obstacol ar putea fi frica lui de consecinţele care ar fi putut urma după ce îi va descoperi
păcatul regelui. David putea să aibă o reacţie neaşteptată îndreptată înspre rău. Spre fericirea
profetului, David se pocăieşte.
Profetul învinge aceste obstacole, şi are curajul sa îi transmită lui David acest cuvânt
tranşant.
Momentele subiectului
Expoziţiunea. Prima scenă, reprezentată de versetul 11:27b, este expoziţiunea fiind
introducerea. Este evident faptul că fapta lui David nu a plăcut Domnului. Păcatul acesta nu a
putut fi trecut cu vederea de către Dumnezeu, ci El doreşte ca David să înteleagă că a păcătuit,
de aceea îl trimite pe Natan pentru a-i descoperi păcatul.
Intriga. Intriga o constituie scena când Natan îi desluşeşte lui David parabola şi îi
spune că el este omul înşelator din parabolă. « Tu eşti omul acela » - acesta este momentul
incitant, punctul care demarează conflictul.
Desfăşurarea acţiunii. Dumnezeu îi aduce aminte lui David, tot ce a făcut pentru el şi
apoi îi arată pe faţă nelegiurea. Îi rosteşte pedeaspsa datorită păcatului său. David se

34
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

recunoaşte înaintea celui ce l-a binecuvântat. Primeşte iertarea, dar pedeapsa rămâne.
Desfăşurarea acţiunii cuprinde şi rostirea parabolei şi chiar punctul culminant.
Punctul culminant. Este reprezentat de momentul când Dumnezeu îi spune lui David
că va muri copilul. Este un punct de maximă intensitate.
În naraţiune avem de a face şi cu un suspans final atunci când David plânge, posteşte
şi se roagă aşteptând ca Dumnezeu să renunţe la pedeapsa anunţată.
Deznodământul. Acest moment apare în versetul 18, când naratorul ne informează că a
murit copilul lui David. Din momentul acesta se atribuie intrigii un traiect descendent. David
are o reacţie neaşteptată.
Pasajul se încheie cu un epilog – naşterea lui Solomon. După cum spune WBC acesta
este un fel de climax mut al capitolelor 10-12.

6. Tabularea
Profilul intrigii este redat în felul următor:

U Momentul incitant

Punctul culminant

Suspansul final

ej ep’ ha-hd 2 Samuel 11 :27-12 :25

7. Interpretarea
Figurile de stil. Din acest punct de vedere în naraţiunea noastră figurile de stil sunt
destul de numeroase faţă de alte naraţiuni biblice. Interpretarea figurilor de stil si a parabolei
prezentate de catre Natan lui David s-a facut la sectiunea « Evaluarea », in cadrul limbajului

35
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

figurativ (a se vedea pag. 23-25). Rolul lor este acel de a îmbogăţii textul, dându-i o valoare
semnificativă. Acţiunea şi conversaţiile personajelor sunt transparente. În naraţiune este

prezent un cadru cu verbul rma, fiind simplu şi aproape lipsit de topicitate, prin urmare
sunt configuraţii nemarcate ale cadrului. Discronologizările au un rol important în naraţiune.
Discronologizările cele mai importante sunt următoarele: [16-18]; [19-21] ; [23] ; [24] ; [27].
Evenimentele [16-18] este important deoarece Domnul îi aduce aminte de binefacerile pe care
i le-a făcut lui David cu scopul de a-i trezi conştiinţa spre pocăinţă, spre o stare de
recunoştinţă. Prin evenimentele [19-21] autorul face de cunoscut cititorilor păcatele lui David
pentru o mai bună înţelegere a textului. Evenimentul [23] ne expune nenorocirea care va veni
peste casa lui David din pricina păcatului său. O parte din pedeapsă se împlineşte chiar în
naraţiune – moartea copilului. Evenimentul [24] ne completează într-un fel referirile
anterioare la păcatele lui David. Şi în cele din urmă evenimentul [27] este important deoarece
este pricina morţii copilului Bat-Şebei.
Anonimatul personajelor. În naraţiunea de faţă personajele anonime sunt destul de
numeroase : bogatul, săracul, călătorul, prietenul lui David, soţiile lui David, femeile lui Saul,
vrajmaşii Domnului, fiii lui Amon, bătrânii casei, servitorii lui David, casa lui Israel şi Iuda şi
casa lui David. Personajele parabolei sunt anonime deoarece sunt insignifiante pentru a le fi
redată identitatea. În general, în pilde, anonimatul personajelor este păstrat. Slujitorii lui
David şi bătrânii casei sunt anonimi deoarece contribuţia lor deviază atenţia cititorului de la ei
la unul dintre personajele principale şi anume David. În situaţia aceasta se poate vorbi de
topicalizare. Anonimatul acestor personaje validează rolul lor secundar în desfăşurarea
acţiunii. Prietenul lui David nu este amintit, probabil din cauză că autorul doreşte să atragă
atenţia asupra detaliilor semnificative pentru intrigă. Aidoma şi soţiile lui David, femeile lui
Saul, fiii lui Amon, casa lui Israel şi Iuda şi casa lui David. Aici avem de a face cu
focalizarea.

8. Analogia
La fel ca profetul Natan au fost şi alţi profeţi, care aveau însărcinarea din partea lui
Dumnezeu să transmită mesajul divin împăraţilor lui Israel sau ai lui Iuda, fiind personajul
pozitiv în naraţiune. Astfel, în Vechiul Testament, profetul Samuel a mers în faţa regelui Saul
pentru ai transmite judecata lui Dumnezeu pentru fapta rea pe care a făcut-o. Împăratul Saul a
păcătuit prin neascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, prin faptul că nu a nimicit în totalitate pe
Amalec şi a adus jertfe deşi nu avea autoritatea (1 Samuel 15 :1-35). Samuel îi descoperă

36
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

păcatul şi rosteşte judecata lui Dumnezeu, fiind lepădat de către Dumnezeu. La fel ca David,
Saul se căieşte, dar diferenţa este că David este iertat dar Saul nu primeşte iertarea.
Un alt exemplu este cel al împăratului Ezechia şi al prorocului Isaia (2 Împăraţi
20 :12-21). Pe Ezechia îl cuprinde mândria atunci când le prezintă solilor lui Berodac-Baladan
bogăţiile împărăţiei. Prorocul Isaia se prezintă cu acelaşi curaj dumnezeiesc şi îi rosteşte
regelui pedeapsa pentru păcatul lui. Spre deosebire de exemplul lui David şi al lui Saul,
Ezechia are o stare pasivă, pentru că nenorocirea nu se va întâmpla în timpul vieţii lui.
Bineînţeles că aceste exemple nu sunt identice, dar situaţia este asemănătoare din
punct de vedere al misiunii eroului naraţiunii.
În Noul Testament găsim o situaţie asemănătoare în Marcu 6 :14-28, unde Ioan
Botezătorul – prorocul, ne relatează Scriptura că a mers în faţa regelui Irod şi i-a descoperit
păcatul său. Irod trăia cu nevasta fratelui său. La fel ca ceilalţi profeţi, Ioan, fără nici o teamă
faţă de crudul împărat Irod îi descoperă păcatul. Irod i-a aminte la cuvântul transmis de
Dumnezeu, dar nu renunţă la a păcătui. Nici acest exemplu nu este aidoma situaţiei în care
este implicat Natan. Condiţiile spaţio-temporale în care se desfăşoara aceste întâmplări sunt
diferite.
Toţi regii amintiţi sunt prezentaţi într-o postură negativă iar profeţii sunt eroii pozitivi
care au misiunea de a transmite Cuvântul lui Dumnezeu.
În contemporaneitate, cei care au chemarea să vestească Evanghelia mântuirii trebuie
să o facă indiferent de situaţie, oricât de complicată ar fi. Dacă în timpurile trecute cei care
refuzau să vestească mesajul lui Dumnezeu erau pedepsiţi de către Domnul, la fel şi azi,
Dumnezeu are aceleaşi principii. Un om al lui Dumnezeu este gata sa îndure orice persecuţie
şi orice suferinţă.

37
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

De la text la homilie

Oameni ai Duhului şi ai Cuvântului

Text : 2 Samuel 11 :27-12 :25


I. Introducere
În aceste zile, când păcatul şi imoralitatea au atins cele mai înalte culmi... când
oamenii aleargă înspre rău, sunt cuprinşi în plasa păcatului (cu referire la păcatele săvârşite de
împăratul David); Dumnezeu adresează o chemare spre mântuire şi pentru slujire. Chemarea
făcută acum de Creatorul nostru este « în Hristos Isus » (Filipeni 3 :14). Este chemarea de a
purta numele de « creştin », de a-i aparţine lui Dumnezeu în Hristos (1 Petru 2 :9). Isus i-a
chemat pe ucenicii săi şi ei l-au urmat. Epistolele în general cele ale lui Pavel, arată clar
sensul teologic al chemării lui Hristos. Aceasta vine de la Dumnezeu, prin Evanghelia
mântuirii prin sfinţenie şi credinţă, pentru a intra în părtăşie şi pentru a sluji. Fiecare om
chemat de Dumnezeu la mântuire este chemat şi la slujire – aceştia sunt oameni ai Duhului şi
ai Cuvântului.

II. Cuprins
Vom evidenţia câteva calităţi ale oamenilor lui Dumnezeu :
1. Omul lui Dumnezeu răspunde trimiterii divine (v. 1).
1.1. Natan este chemat de Dumnezeu la slujire (2 Samuel 7 :2 – « prorocului Natan »).
1.2. El nu întârzie să răspundă trimiterii lui Dumnezeu – « Domnul a trimis pe Natan la
David. Şi Natan a venit la el şi i-a zis... », (v. 1).
1.3. Natan îi transmite lui David Cuvântul lui Dumnezeu – « şi i-a zis... », (v. 1).
Adevăratul creştin este acel în care intra şi pune stăpânire Duhul lui Dumnezeu şi
Cuvântul lui Dumnezeu.

38
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

2. Omul lui Dumnezeu are un fel de viaţă deosebit (vv. 2-12).


2.1. Plin de un curaj sfânt, Natan mustră pe David « Tu esti omul acela ! » (v. 7).
2.2. Natan protestează impotriva păcatului din viaţa împăratului (vv. 7-10).
2.3. Profetul îl face conştient pe David de pedeapsa pentru păcatul său (vv. 10-11).
Cel chemat de Dumnezeu părăseşte preocupările obijnuite ale vieţii ca să traiască
exclusiv pentru Dumnezeu. El protestează cu hotărâre împotriva idolatriei, imoralităţii şi tot
felul de răutăţi intâlnite în mijlocul poporului lui Dumnezeu. El este adeptul schimbărilor
sfinte şi neprihănite în Biserica lui Hristos. Creştinul este întoteauna în ofensivă în favoarea
Împărăţiei lui Dumnezeu şi a neprihănirii Sale, susţine voia lui Dumnezeu fără să se
gândească la riscul personal.

3. Omul lui Dumnezeu readuce speranţa (vv. 13-25).


3.1. Trimisul Domnului transmite « mesajul crucii » - iertare şi mântuire – « Domnul iţi
iartă păcatul... », (v. 13).
Păcatul este iertat, dar pedeapsa rămâne – Adam a fost iertat dar pedeapsa morţii a
rămas (« plata păcatului este moartea » - Romani 6 :23). Noi suntem iertaţi, dar moartea vine
pe neaşteptat.
3.2. Natan transmite iubirea lui Dumnezeu (v. 25) – Iedidia (Iubitul Domnului).
Dumnezeu iubeşte omenirea – l-a iubit pe David – ne iubeşte pe noi. Din dragoste
pentru cel care l-a uns împărat peste Israel, îl trimite pe Natan sa îl mustre şi să îi transmită
pedeapsa pentru păcatele sale (Proverbe 3:12 « Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, »... Evrei
12:6 « Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte... »).

III. Incheiere
Natan a avut o misiune clară şi un scop precis. El îşi îndeplineşte misiunea şi îşi atinge
scopul : pocăinţa lui David. La fel ca el, noi avem o misiune pe acest pămant, suntem trimişi
de Dumnezeu pentru a transmite mesajul salvării în jertfa din Golgota. Oameni ai Duhului
vestind Cuvântul vieţii, având un fel de viaţă deosebit şi aducând speranţă în inimile
oamenilor ; toate acestea cu un scop precis – mântuirea multora şi intrarea în Împărăţia lui
Dumnezeu. Slujitori ai lui Hristos care indiferent de circumstanţe, renunţă la confortul lor, la
viaţa lor şi vestesc Cuvântul lui Dumnezeu.

39
Studiul exegetic al naraţiunii 2 Samuel 11:27-12:25 Măcelar Liviu – Anul II

40

S-ar putea să vă placă și