Sunteți pe pagina 1din 3

Elev

Test
predictiv

Evaluri
orale

Teme
acas

Teste
formative

Teste
sumative

Probe
practice

Teza

Note
catalog