Sunteți pe pagina 1din 4

CERC.

POLIGOANE REGULATE
. prof. Marius Damian, Braila
1. Definitia cercului. Cercuri congruente
Definitie. Fie O un punct fixat ntr-un plan si r 0 un
num
ar real. Multimea punctelor P din planul situate la
distanta r de punctul O se numeste cerc de centru O si raz
a
r si se noteaz
a cu CpO; rq.
Dou
a cercuri sunt congruente dac
a au razele egale.
Observatie. Prin raz
a ntelegem at
at num
arul r 0 din
definitie c
at si orice segment rOP s care uneste centrul cercului cu un punct oarecare P situat pe cerc.

CpO; rq t P | OP r u

3. Coarde n cerc. Diametru


Definitie. Segmentul care uneste dou
a puncte ale unui cerc
se numeste coard
a a cercului. Coarda care trece prin centrul
cercului se numeste diametru, iar capetele unui diametru se
numesc puncte diametral opuse.
Observatie. Diametrul este coarda de lungime maxima.
Lungimea unui diametru este D 2r.

5. M
asura arcelor

2. Interiorul si exteriorul cercului. Discul


Definitie. Multimea punctelor din planul unui cerc situate
la distanta mai mica decat raza fata de centrul cercului se
numeste interiorul cercului, iar multimea punctelor situate
la distanta mai mare decat raza fata de centrul cercului se
numeste exteriorul cercului.
Punctele unui cerc CpO; rq mpreuna cu punctele interioare
cercului formeaza un disc de centru O si raz
a r, notat cu
DpO; rq.

Int CpO; rq t P | OP r u; Ext CpO; rq t Q | OQ r u


DpO; rq t P | OP r u

4. Unghi la centru. Arc de cerc


Definitie. Fiind dat un cerc, numim unghi la centru un
unghi cu varful n centrul acelui cerc. Portiunea din cerc
situata n interiorul unui unghi propriu la centru se numeste
arc mic, iar portiunea din cerc situata n exteriorul aceluiasi
unghi se numeste arc mare. Daca unghiul la centru este alungit, el determina pe cerc doua arce numite semicercuri.

6. Arce congruente

este egal
Definitie. M
asura unui arc mic AB
a cu masura
unghiului la centru ?AOB corespunz
ator acelui arc, iar ma
sura arcului mare AM
B este egal
a cu 360 m p?AOBq.
Observatie. M
asura unui semicerc este 180 si m
asura cer
cului este 360 .

def.
m pABq
m p?AOBq
def.

m pAM
Bq 360 m p?AOBq

Definitie. Doua sau mai multe arce ale aceluiasi cerc (sau n
cercuri congruente) sunt congruente daca au aceeasi m
asur
a.

def.
CD

m pCDq

AB
m pABq

7. Teoreme referitoare la coarde si arce


Teorem
a. Intr-un cerc (sau n cercuri congruente) la coarde
congruente corespund arce congruente si, reciproc, la arce
congruente corespund coarde congruente.

CD

rABs rCDs AB

Teorem
a. Intr-un cerc diametrul perpendicular pe o coard
a
trece prin mijlocul coardei si prin mijlocul arcului subntins
de acea coarda.

rABs diametru; rCDs coarda


AB K CD

"

rCP s rDP s
DB

CB

Teorem
a. Dou
a coarde ale unui cerc sunt congruente daca
si numai dac
a sunt egal dep
artate de centrul cercului.

Teorem
a. Daca doua coarde ale unui cerc sunt paralele,
atunci arcele cuprinse ntre ele sunt congruente.

rABs rCDs d pO; ABq d pO; CDq

BD

AB k CD AC

8. Pozitii relative ale unei drepte fat


a de un cerc
Teorem
a. O dreapt
a nu poate avea mai mult de doua puncte
distincte comune cu un cerc.
Teorem
a. Exist
a o dreapt
a care are dou
a puncte comune
cu un cerc.
Definitie. O dreapt
a care are dou
a puncte comune cu un
cerc se numeste secant
a a cercului.
Observatie. O dreapt
a este secant
a unui cerc dac
a si numai
dac
a distanta de la centrul cercului la acea dreapt
a este mai
mic
a dec
at raza cercului.

Teorem
a. Exista o dreapta care are exact un punct comun
cu un cerc dat.
Definitie. O dreapta care are exact un punct comun cu
un cerc dat se numeste tangent
a la cerc. Punctul comun al
tangentei cu cercul se numeste punct de tangent
a.
Teorem
a. Tangenta este perpendiculara pe raza dus
a n
punctul de tangenta.
Observatie. O dreapta este tangenta la un cerc dac
a si
numai daca distanta de la centrul cercului la acea dreapt
a
este egala cu raza cercului.

Teorem
a. Dintr-un punct exterior unui cerc se pot construi
exact dou
a tangente la cercul dat. Segmentele care unesc
punctul din exteriorul cercului cu punctele de tangenta sunt
congruente.
"
rP T s rP T 1 s
1
4P OT 4P OT pI.C.q
?OP T ?OP T 1

Teorem
a. Exista o dreapta care nu are niciun punct comun
cu un cerc dat.
Definitie. O dreapta care nu are niciun punct comun cu un
cerc dat se numeste exterioar
a cercului.
Observatie. O dreapta este exterioara unui cerc dac
a si
numai daca distanta de la centrul cercului la acea dreapt
a
este mai mare decat raza cercului.

9. Unghi nscris n cerc


Definitie. Un unghi cu v
arful situat pe un cerc si ale
c
arui laturi contin dou
a coarde ale cercului se numeste unghi
nscris n cerc.
Teorem
a. M
asura unui unghi nscris n cerc este egala cu
jum
atate din m
asura arcului cuprins ntre laturile sale.
Consecint
a. Un unghi nscris ntr-un semicerc este unghi
drept.

10. Triunghi nscris n cerc


Definitie. Un triunghi cu varfurile situate pe un cerc se
numeste triunghi nscris n cerc. Mai spunem c
a cercul este
circumscris triunghiului.
Teorem
a. Centrul cercului circumscris unui triunghi se
afla la intersectia mediatoarelor triunghiului. Centrul cercului circumscis unui triunghi dreptunghic se afl
a n mijlocul
ipotenuzei.

m pABq
2
rABs diametru m p?AP Bq 90

?AP B nscris n cerc m p?AP Bq

11. Patrulater nscris n cerc


Definitie. Un patrulater cu v
arfurile situate pe un cerc se
numeste patrulater nscris n cerc. In acest caz, spunem ca
cercul este circumscris patrulaterului.
Teorem
a. Intr-un patrulater nscris ntr-un cerc:
oricare dou
a unghiuri opuse sunt suplementare;
oricare dou
a unghiuri formate de diagonale cu doua laturi
opuse sunt congruente.

13. Triunghi circumscris unui cerc


Definitie. Spunem c
a un triunghi este circumscris unui cerc
dac
a laturile sale sunt tangente cercului. In acest caz, mai
spunem c
a cercul este nscris n triunghi.
Teorem
a. Centrul cercului nscris ntr-un triunghi este
punctul de intersectie a bisectoarelor triunghiului.

12. Patrulater inscriptibil


Definitie. Un patrulater este inscriptibil daca v
arfurile sale
sunt puncte conciclice (exista un cerc care sa le contin
a).
Observatie. Daca un patrulater este inscriptibil, atunci el
are toate proprietatile patrulaterului nscris.
Teorem
a. Daca un patrulater are doua unghiuri opuse suplementare, atunci patrulaterul este inscriptibil.
Teorem
a. Daca ntr-un patrulater unghiurile formate de
diagonale cu doua laturi opuse sunt congruente, atunci patrulaterul este inscriptibil.

14. Patrulater circumscris unui cerc


Definitie. Spunem ca un patrulater este circumscris unui
cerc daca laturile sale sunt tangente cercului. In acest caz,
mai spunem ca cercul este nscris n patrulater.
Teorem
a. Daca un patrulater este circumscris unui cerc,
atunci suma lungimilor a doua laturi opuse este egal
a cu suma
lungimilor celorlalte doua laturi opuse.

ABCD patrulater nscris AB ` CD AD ` BC

15. Lungimea (perimetrul) cercului. Aria discului

16. Lungimea arcului si aria sectorului de cerc

Lcerc 2R

Larc mic AB
2R

Adisc R2

Asector AOB

u
360
u
R2
360

17. Poligon regulat


Definitie. Poligonul convex cu toate unghiurile congruente si toate laturile
congruente se numeste poligon regulat.
Teorem
a. Orice poligon regulat poate fi nscris ntr-un cerc si poate fi circumscris unui cerc.
Definitie. Distanta de la centrul cercului circumscris unui poligon regulat la
una din laturile poligonului se numeste apotem
a.
l 2R sin

180
,
n

ap R cos

180
n

18. Triunghiul echilateral

?
?
?
?
l 3
l 3
l2 3
l 3
ap
; R
; A
; P 3l; h
6
3
4
2
20. Hexagonul regulat

?
?
l 3
l2 3
ap
; R l; A 6
; P 6l
2
4

19. P
atratul

?
?
l
l 2
ap ; R
; A l2 ; P 4l; d l 2
2
2

S-ar putea să vă placă și