Sunteți pe pagina 1din 33

ARA LUI GUFI

de Matei Viniec
(adaptare)

PERSONAJELE:
GUFI
re g e n a r a o r b i l o r
IOL A
fi i ca lui Gufi
MARAFIA
do i ca Io l ei
ZENO, BUBI
sfetni ci i l ui Gufi
LULU
bufo n l a cur te, chi o r
TONTONEL, GRNEA, FIRFIRIC
pretende ni l a mna Io l ei
ROB-DE-ROU
un dr ume v zto r
MACABRIL
nel eptul nel epi l or , cl ar v z tor (o r b de- a
bi nel ea)

strjeri, curteni, muzicani

ACTUL I
Sala tronului n mpria orbilor; zgomot care crete, hrmlaie, bee care se lovesc, orbii urc n sala tronului...
IOLA (urmrit): Ioc!

BUBI: Or s ne scoat pr alb...

T OAT E P E R S O N A J E L E : A a a a a . . .

ZENO: Or s vin ct frunz...

IOLA: Mai bine moart!

B U B I : O s t re b u i a s c s n e n c i e r m . . .

T OAT E P E R S O N A J E L E : O o o o o. . .

MARAFIA (antrenat ): Or s ne cad pinile n cap!

IOLA: Nici o da t! (curtea n agitaie)

G U F I , Z E N O , B U B I : Ta c - i fl e a n c a , M a r a fi o !

G U F I : I o l a ! Tre b u i e s - i a l e g i u n s o . . .

T OAT E P E R S O N A J E L E : H u u u o o o o !

IOLA (isteric): Nu m mriiit! (scncete, durere general ) Ce-i

GUFI (fcnd linite cu bastonul lui Bubi ): Soul e ceva sfnt!

cu

I O L A : N u v re a u s o !

damblaua

asta

pe

voi ?

Nu

mrit

gata!

( se

zguduie

palatul)

GUFI: Iola o s te pieptene

GUFI (i terge nasul; toate personajele l imit ): l urti pe

Z E N O : O s t e s p e l e n u re c h i . . .

tticul tu?

BUBI: O s-i spun la minciuni...

IOLA: Da!

GUFI: l alegi cu mna ta.

G U F I : V re i s m - m p i n g i n g ro a p ?

IOLA: Daaa?

T OAT E P E R S O N A J E L E : E e e e i i i ! ?

GUFI, ZENO, BUBI: Daaa...

G U F I : S m f a c i d e r u i n e ? S - m i n g h e e p i c i o a re l e ? S - m i c u rg

I O L A : O a l e g p e M a r a fi a !

n a s u l ? S m i s e - n m o a i e u n g h i i l e ? S - m i c re a s c b u b i e ? S n u m a i

T OAT E P E R S O N A J E L E ( d e z o l a t e ) : N a !

a m , s n u m a i f a c , s n u m a i c re d ? S m d o a r , s m t a i e , s m

G U F I ( d i n t e v e n i n o s p e n t r u d o i c ) : M a r a fi o , c e - a i f c u t ?

ro d , s m z b o a re , s m - n o a t e ? D a ? A s t a v re i ?

MARAFIA (prostit, contientiznd ): Ce-am fcut!?

T OAT E P E R S O N A J E L E : H e e e i i i ! ?

GUFI (aparte): De ce nu i-ai spus?

MARAFIA (completndu-l pe Guf ): S-l doar crampele?

MARAFIA : Ce...?

G U F I ( s c r b i t , c t r e d o i c ) : L a s g u r a , M a r a fi o !

ZENO: Ai distrus-o!

T OAT E P E R S O N A J E L E : H u u u o o o o !

BUBI: Ai inut-o n ntuneric.

G U F I ( c t r e I o l a ) : i - a v e n i t s o ro c u l . Pe i t o r i i s u n t l a u i . ( b a t a i e

GUFI: Ai nvat-o s cnte?

cu bastoanele n podele, mai nti ncet, apoi din ce n ce mai

B U B I : A i n v a t - o s n u m e re ?

r e p e d e ) V re i s s e l a s e c u b u b u i a l ?

ZENO: Ai nvat- o s rd?

ZENO: Or s ne rup draperiile...

MARAFIA (plnge, smiorcial crunt ): Nu.


2

GUFI: Da ce-ai nvat-o nenclato?

M A R A F I A : F p r i n t re d i n i . . . H i - h i - h i !

MARAFIA : Nimica.

GUFI, ZENO, BUBI (pentru Maraf a ): !

G U F I : M o r. ( s e z b a t e , z v c n e t e ) M o r ! A u ! U n d e - s p a r f u m u r i l e ?

GUFI: Iola, ascult aici!...(antrenndu-i pe ceilali doi) Unudoi

( Z e n o i B u b i p u f - p u f c u p a r f u m p e l a n a s ) M i - a i p ro s t i t f a t a ,

t re i i ! ( To i t r e i n c e p s r d n h o h o t e ) n e l e g i ?

M a r a fi o !

IOLA: Da.

MARAFIA (vinovat): Da.

GUFI: Atunci rzi!

ZENO: Ia, rzi! tii s rzi?

IOLA: Nu pot. mi st n gt.

B U B I : I a , c n t ! F a a . . . A a a . . .

G U F I : Fi i a t e n t ! ( b a t e c u b a s t o n u l n p o d e a ; l i n i t e ; r d e u o r ;

IOLA: Aaa...

hohotele se nteesc; toat curtea rde infernal ) Ei?

G U F I ( t e r m i n a t ) : M - a i o m o r t ! ( u m b l n u c ) D a i - m i t re a n g u r i l e !

I O L A : N - a m s u fl u .

ZENO (cu Bubi): E cznit ru...

G U F I : I o l a , c o n c e n t r a z - t e ! . . . Tre b u i e s t e h l i z e t i d i n s u fl e t

BUBI (cu Zeno): E-nclcit...

nc o dat! (toat lumea rde n lacrimi; unii se tvlesc pe jos;

G U F I : A i o m o r t p r i n e s a , M a r a fi o ! O s - i o p r i m m a e l e

alii se izbesc cu palmele pe burt; celor mai muli li se bie

ZENO : Asta-i prines? (pr)

f u n d u l ) E i ? Te - a i p r i n s ?

G U F I ( s e t r a g e d e c a p ) : C e - a m f c u t i c e - a i e i t M a r a fi o

IOLA: Aa i-aa.

n v a - o re p e d e c e a re d e - n v a t i s - o m r i t m .

GUFI: Atunci f!

B U B I : S - o - n v m s fl u i e re . ( i fl u i e r n f a I o l e i ) F a a ! ( i

IOLA: (se izbete cu palmele de burt i se bie )

potrivete

GUFI (nvins): Iola vino s te pup Eu mor Tticul tu se

obrajii

cu

palmele )

Ta i e

aerul

cu

limba.

( gest

l e h a m i t e , i n u t i l ; n t r e a g a c u r t e fl u i e r a p a g u b )

cur

G U F I : S i l e n c e ! S - o - n v m c e v a m a i u o r. ( t o a t e p e r s o n a j e l e s e

nduioat i el, se pup cu Zeno; Bubi o pup pe Iola; Zeno sare i

mir) S- o-nvm s se hlizeasc!

el la Iola; Maraf a, cu inima rupt, i ia la rnd; toat lumea se

B U B I ( t o p i t , c t r e G u f ) : E t i m a re !

m b r i e a z c u t o a t l u m e a ) M a r a fi o , i a - m i g f i t u l ! ( p r b u i t

ZENO: Eti l mai bun!

de

GUFI (i tempereaz cu un semn pe obraz ): Mai bine artai-i cum

g i u g i u l e t e ) C a r a m b a ! A a n u m a i m e rg e !

s fac

T OAT E P E R S O N A J E L E ( a p r o b a t o r ) : A a a a

ZENO:

I o l a . . . I o l i c o. . . u i t e . . . c a s c

gura...

( Iola

casc

gura)

(Zeno,

oboseal;

nduioat,

Maraf a

se arunc

ia

pulsul,

s-l pupe

terge

pe

de

Guf ;

Bubi,

sudoare,

GUFI (l mpunge cu bastonul pe Zeno ): Zi ceva de rs!

aa...ha-ha-ha!

T OAT E P E R S O N A J E L E : O o o o

IOLA (la mito): Ha!

ZENO (pierdut): Eu? (Guf zmbete af rmativ ) Pi...

ZENO: Nu ha! Ha-ha-ha!

GUFI: Gura! Zi ceva de rs!

IOLA (la mito): Nu ha! Ha-ha-ha!

B U B I ( c t r e Z e n o ; c u z g l i t u r i ) : M ! Tu n - a u z i ? Z i c e v a d e r s !
3

Z E N O : E u . . . ( i d r e g e v o c e a ) Pa t r u c a p re p a s c u n p l o p . . .

T OAT E P E R S O N A J E L E : U u u u

BUBI (cu dispre): He!

G U F I ( t l m b ) : C e s fi e ?

GUFI (ctre Bubi): Zi, Bubi, ceva de rs!

Z E N O ( t i m i d ) : O fi s c a r a b o a n a . . .

BUBI: ... Piii... iii... i!

B U B I : O fi b u m b u ro i u l . . .

GUFI (ciulind urechea): Cum?

I O L A : O fi s b u a . . .

Z E N O ( i n s i n u a n t ) : Z i t a re ! C e - o s c a l z i ?

G U F I : O fi z g b g i u l

B U B I ( d i n c e n c e m a i r e p e d e ) : Pa t r u c a p re n a s c u n c a l , d o u

M A R A F I A : N u v t a i e c a p u l . A rd e i g a z u d e p o m a n !

b a b e f a c o i a p , c a re d i n t e n - a re g u r , o r i c e p a r t e a re c a r t e , n u - i

GUFI: Mucles!

c p u f r m o a r t e , o r i c e c a s a re u , n u e m o a r t e f r c o a s ,

T OAT E

o r i c e l u n t re a re p l a s , n u e a p f r p u n t e , o r i c e c o a d a re s a p ,

g h i c i t o a re ? Lu n g i m u rd a r !

u n d e - i c a p r a s o ro a d , o r i c e c o a s s e n n o a d i d i n o r i c e

GUFI: Silence! Numai eu am voie s vorbesc n versuri!

crbu iese zborul ca un du...

Z E N O ( a u t o r i t a r, c t r e c u r t e ) : N u m a i re g e l e a re v o i e s v o r b e a s c

(Pauz; stupoare general )

n versuri!

GUFI (l testeaz medical pe Bubi ): M, Bubi, m! Ce-i cu tine?

BUBI: Cine-a-ndrznit s vorbeasc n versuri?

BUBI (mic): Nimic.

GUFI

G U F I : Te d o a re c e v a ?

(personajele se chircesc sub apsarea celor spuse de Guf ) De ce

BUBI: Un pic...

nu zicei, m, ceva de rs? (tcere de moarte; Guf ncepe s-i

GUFI: Ai nghiit strmb?

trezeasc mpungndu-i cu bastonul ) Zicei, m, ceva de rs! Zi,

B U B I ( t u e t e d e p r o b ) : O a re c u m . . .

m, ceva de rs! Zi tu! Zi, m! Casc, m, gura! ( toate

GUFI: Casc gura! (i cerceteaz gura) i iese mseaua de minte.

personajele casc repede gura ) Zicei, m, ceva de rs! ( Lovituri

M a i d - t e c u p a r f u m ! ( l s t r o p e t e d i n fl a c o n u l p e r s o n a l ; s e r e p e d

tot

gura

c u m p l i t e ) V re a p r i n e s a s r d ( G u f n c e p e s p l n g ) N u m

personajului; Bubi rgie, tuete, se neac, tremur, dar rezist;

l s a i a a , m ! Z i c e i c e v a d e r s ! ( P l n s j a l n i c ) H a i , m ! M o a re

G u f r e s t a b i l e t e o r d i n e a c u b a s t o n u l ) M a r a fi o ! Z i c e v a d e r s !

p r i n e s a ( O m b r i e a z p e I o l a ) Fa t a m e a ! C e - a m f c u t ? A m

M A R A F I A : Z i c o g h i c i t o a re .

uitat de tine Ce m fac? Ce m fac?

GUFI: Hai, cobete!

IOLA: Las, tat, alt dat...

M A R A F I A : C i n e a re d o u g u e , z r z re l e n c p u e , t re i d u h o r i

GUFI: Cnd alt dat, cnd?

la subsuori, cinci buboaie pe urloaie crcnate ca un plug i un

IOLA: Las ... Eu m duc s m dau n scfrnciob. i ce dac sunt

dinte clpug?

t a re d e c a p ? Lu m e a e m a re . . . n c a p .

ceilali

s-l

parfumeze

pe

Bubi;

mare

nghesuial

la

G U F I ( s t u p e f a t ; c t r e B u b i i Z e n o ) : C u m ? ( t l m b ) C e s fi e ?
4

PERSONAJELE:

Af a r ,

strad,

o rd i n a r !

Asta-i

(cu bastonul, linite; suspans ): Zicei, m, ceva de rs!

mai

dure)

Zicei,

m,

ce

stai?

Zicei

ceva!

( Lovituri

G U F I ( p u m n i n c a p ) : M - a m l s a t d u s d e t re b u r i l e s t a t u l u i a m

GUFI: Uuuu! Dar pespoirspoimine?

f o s t p u t u ro s i b e i v a m f o s t u i t u c n i c i n u m a i t i u u n d e t e -

ZENO:

am pus

p e s p o i r s p o i m i n e a v e m t i e re a p o rc u l u i i c r p e l n i c u b a l d e

IOLA: ncapi i tu ...

o r i c i c u z e a m d e v a r z a c r ( r e v i n e ) F r z e a m d e v a r z a c r

G U F I ( r e m u c r i l e c o n t i n u ) : Te - a m l s a t p e m n a e i c a re f u r

m n c a re To a t z i u a m o l f i e

G U F I ( i n d i g n a t ) : F r z e a m d e v a r z a c r ?

IOLA: ncape, ncape ...

Z E N O : F r . A a z i c e d o c t o r u l .

G U F I : C u m o d re g e m , I o l a t a t ? N u t i i d e n i c i u n e l e ? Pe u n d e

GUFI (verde): Aa zice?

scoatem cmaa?

ZENO: Aa.

IOLA: tii ce? ... Las!

GUFI (o clip de meditaie): i tai capul.

GUFI: N-ai cultur! Nu cunoti muzica, nu cunoti poezia, nu

Z E N O : C u m v re i !

cunoti

GUFI: S i-l tai s nu i-l tai?

c i b e rn e t i c a ,

epistemologia,

nu

cunoti

g e o g r a fi a ,

a n t ro p o l o g i a ,

paleontologia,

geologia,

fi z i o p a t o l o g i a ,

Pespoirspoimine

pespoirspoimine

ZENO: Hai o dat, nu ne ine!

r a d i o l o c a i a , a rh e o l o g i a , p l a s t o g r a fi a , a n a t o m i a , fi z i o l o g i a , i g i e n a ,

GUFI: I-l tai!

geometria, algebra, speologia, istoriologia i nici desenul tehnic.

ZENO: E ultimul tu cuvnt?

Ce ne facem? Cum s te fac s rzi? ( dezolare printre personaje )

GUFI: Am zis! (ctre strjeri) Tiai-i capul!

Am dat cu bta-n balt! ( Se scarpin ncet; toat lumea se

B U B I ( l a n g u r o s ) : L- a m i t i a t , m p i n t e n a t u l e . . .

molipsete) Dac nu te mrit azi cine tie cnd mai am timp

GUFI: ai nu mai spune! ... (meditativ) A fost ... un medic bun.

ZENO: Ce poi face azi, nu lsa pe mine ...

B U B I : Tre b u i a t i a t d e m u l t . . .

BUBI: ... las pe poimine, c poate nu mai e nevoie. (Zeno ghiont

GUFI

lui Bubi)

realizeaz pericolul ) Dar pesdupoirspoimine, ce fac?

G U F I : I a , v e d e i , c e t re a b a v e m m i n e ! ?

ZENO:

ZENO:

Mine

...

mine

...

mine

m e rg e m

la

v n t o a re

de

(insinuant):

tu

eti

Pe s d u p o i r s p o i m i n e

un

sfetnic

bun,

Bubi

pesdupoirspoimine

GUFI: Dar pesdupoiminersdupos?

GUFI: Dar poimine, ce fac?

Z E N O : Pe s d u p o i m i n e r s d u p o s ? Av e m b i l e t l a m a t i n e u .

Z E N O : Po i m i n e . . . p o i m i n e . . . e z i u a l u i B u b i ! ( s e m n a l c a l a

GUFI: Dar rspesdupoiminersdupoimi?

radio Muli ani triasc )

Z E N O ( n b u i t ) : Vi n g e a l a i i c u c h i r i a .

GUFI (uoteal; i freac palmele ): Dar rspoimine?

G U F I : C u m ? N - a m p l t i t c h i r i a ? Pa rc - a m p l t i t

Rspoimine

...

rspoimine

...

rspoimine

se

A!

Se

n t o a rc e c o r a b i a c u p u f u l e i ! ( j u b i l a i e n s a l )

c a p ro r a e c u rc o s t r u i . ( s e m n a l c a l a r a d i o )

ZENO:

(Bubi

mpart

MARAFIA (demonic): N-ai pltit chiria? Unde-s banii de chirie?

gogoile i langoii ... ( satisfacie printre curteni )

(se repede la Guf )


5

GUFI (fuge): Nu da! Nu da! (ascunzndu-se dup Zeno i Bubi )

B U B I : Tu h o t r t i c e z i c e m n o i . . .

T i a i - i c a p u l ! B u b i t u - m i e t i c a u n s p e i n i m F c e v a c u e a

Z E N O : Va x ! N o i h o t r m c e z i c i t u

MARAFIA : Ce zici tu zicem i noi

M A R A F I A ( s e r e t r a g e ) : M a i v e n i i v o i l a m i n e d u p m i e re !

P R I M U L C U RT E A N : C e t i m n o i c e z i c e e l ?

GUFI (d din mini; i drege vocea, i recaut demnitatea ): Iola,

A L D O I L E A C U RT E A N : C e t i m n o i , n u z i c e e l

f e t i o v e z i b i n e n c e r a h a t m a fl u l e a g - t e l a c a p i d u - t e

A L T R E I L E A C U RT E A N : C e v re a e l n u z i c e m n o i

n v r t i n d u - t e ! Ve z i b i n e c n e s t a i n g t I a - i s o i t e rg e - o !

U N S T R J E R : C e v re a e l , n u t i m n i c i n o i

IOLA: A!

A L D O I L E A S T R J E R : C e v re m n o i n u t i e e l

M A R A F I A : H a i , c v d n e g r u d i n c a u z a t a . Va l e a !

P R I M U L C U RT E A N : C e v re a e l , c e v re m i n o i ?

ZENO: Zu, ne stai ca un cui n talp.

A L D O I L E A C U RT E A N : C e t i m n o i c e v re a i e l ?

B U B I : Pa rc - a i fi o m u s c - n . . .

A L T R E I L E A C U RT E A N : C e e v re m e a f r e l ?

GUFI: Hai, nu te ine scai

UN STRJER: Ce e el fr de noi?

Z E N O : C re d e - n e i p e n o i Tre b u i e s - i d m p a p u c i i

T OAT E P E R S O N A L J E L E : C e , s u n t e m c u t o i i b o i ?

I O L A ( p l n g e ) : N u v re a u p a p u c i i i i i . . . !

GUFI (tace lung): S vin! (jubilaie n sal; semnal ca la radio;

G U F I : i d m c e v re i , n u m a i z b u g h e t e - o ! C i z m u l i e v re i ?

personajele l caut pe Lulu prin sal, prin culise )

BUBI: i dm o tav cu gogoi.

ZENO (ctre Iola): O s te fac paf!

I O L A ( p l n g e ) : N u v re a u n i m i c . . . V re a u s r d !

GUFI (printete): Bucur-te, fata mea! C-ai s-auzi minciuni

G U F I ( c o n d e s c e n d e n t ) : Ve z i c n u t e i n e c a p u

c u m n u m a i p e v re m u r i s e m a i s p u n e a u . C a d e v r a t a m i n c i u n n u

I O L A : E u n - a m r s n i c i o d a t . V re a u s r d . D a c m f a c e i s r d ,

m a i a re n e v o i e d e g u r i n u m a i a a s e v e d e m i n c i u n a , c n d s e d

mi iau catrafusele i m-am topit.

d e t re i o r i p e s t e c a p i i e s e t o t m i n c i u n C o m i n c i u n a a d e

T OAT E P E R S O N A J E L E ( n c n t a r e g e n e r a l ) : U a a a a !

g o g o n a t d o a r l a o m i e d e a n i s e n a t e i - i u m fl c a p u l i - i b a g

M A R A F I A ( d e s c o p e r s o l u i a ) : S v i n Lu l u !

t re m u r n fi c e i i n i c i p i e l e a n - o s - i r m n n t i n s c a o t o b i

B U B I ( l u m i n a t ) : S i g u r , s v i n Lu l u . . . !

nici

M A I M U L I C U RT E N I : S v i n ! Lu l u , Lu l u , Lu l u !

uria e aici i e timpul s te nfrupi din ea

B U B I ( d i s c r e t , l u i G u f ) : Vo c e a m e s e l o r !

UN STRJER: Nu-i!

G U F I : O n e n o ro c i i C i n e t i e c e - o s i a s ? O s - i i n t re p - o

GUFI:

u re c h e - o s - i r m n a c o l o

cspit?

Z E N O : N - a re - a f a c e . O s fi e u

BUBI (jignit): Se poate?

BUBI: Hai, c-acu-i totuna. S-o facem de pomin!

A L D O I L E A S T R J E R : S - a ro i t .

GUFI (nu foarte hotrt): Dac zicei voi

GUFI: Cum? Cine?


6

genunchii,

Cum

genunchii

nu-i?

n e c u t re m u r a i ,

Cotobii

bine!

( ctre

cci

Bubi)

m a re a

Nu

minciun

cumva

l-ai

A L D O I L E A S T R J E R : A a s e p a re S - a c r b n i t . S n - a m p a r t e

G U F I : Ro g o j i n a i Pe rn u e s t e O l i , j u c r i o a re i - a m d a t

Pe t i c u e d e c o a t e i - a m c u s u t L a t u n s t e - a m i n u t D e p u r i c a t ,

G U F I : D a n u s e p o a t e ! D u p e l ! G b j i i - l ! Pu n e i l a b a p e e l !

t e - a m p u r i c a t n u re c h i t e - a m s p l a t c u m i n i l e m e l e D e

UN STRJER: S-a dosit bine.

fandosit te-am lsat s te fandoseti Unghiile i le-am tiat

A L D O I L E A S T R J E R : Ta c e c h i t i c .

Pi c i o a re n f u n d , n u Pa l m e p e s t e d i n i , n u D e u r z i c a t n u t e - a m

G U F I : Pu n e i o r i c a r i i d u p e l . l v re a u v i u ! l o m o r !

u r z i c a t B o b rn a c e a a i a a C e m a i v re i t u d e l a s u fl e t u l

( L u l u i n t r r e l a x a t i s e a e a z p e t r o n u l l u i G u f ; n t r- u n t r z i u

meu?

e s t e o b s e r v a t ) B u n t re a b ! C e - i c u t i n e , m , Lu l u , m ?

LU LU ( p r e t e x t ) : M s u p r t i m p a n u l

LU LU ( p l i c t i s i t ) : N u m a i v re a u s fi u b u f o n !

GUFI: He, he, he De ce n-ai spus aa? S i-l scoatem ( scoate

G U F I ( p r e f c u t n g r i j o r a t ) : D e c e , Lu l u , d e c e ?

o urubeni i i-o plimb pe sub ochi )

LU LU ( l e h a m i t e ) : S u n t b o l n a v.

LU LU ( s p e r i a t ) : M d o a re l a r s

G U F I : Te t r a g e a a ? S p u n e ! C e - i l i p s e t e i e a i c i ? H a l e a l a i

B U B I : B o a l g re a !

s t ro p e a l a i z a h a r i c a l e a i d u l c e u r i , s i ro p u r i , c o f e t u r i , h a l v a ,

ZENO (ngrijorat): Se ia?

p u f u l e i , b a c l a v a l e . C e n u i - a m d a t e u i e , s t ro p i t u l e ?

LU LU ( p l n g c i o s ) : C u m a u d c s e r d e o d a t s i m t c c e v a

LU LU ( s c r b i t ) : N u m a i v re a u .

m o a l e m i s e c o a c e n u re c h i

GUFI: S-mi faci tu mie una ca asta

ZENO (speriat de-a binelea ): Nasol

LU LU : N u m a i p o o o t !

G U F I ( p r i v i r e u c i g t o a r e c t r e Z e n o ; l u i L u l u ) : To c m a i a c u m , l a

BUBI (ironic): i s-au sleit puterile?

nunta fetei?

LU LU : N u .

LU LU ( g e m e ) : J u r p e l i m b a m e a A m d u re r i n g ro z i t o a re B a c a

ZENO (aijderea): Ai fcut varice?

zvcnet n fundul capului

LU LU : N u .

BUBI: Boal de lux!

BUBI (se ndreapt ctre Lulu ): Glmie pe limbu?

MARAFIA: E bine s bei ceai de mselari.

LU LU : N u .

G U F I : A ! Tre b u i e u m b l a t l a s c f r l i e

Z E N O ( a i j d e r e a ) : O re i o n n p a n t a l o n ?

B U B I : l d re g e m n o i !

LU LU : N u .

Z E N O : l f a c e m c a n o u . i re t e z m d i n m o f t u r i ( B u b i i Z e n o i

B U B I ( p u n e m n a p e L u l u ) : M z r i c h e n u re c h e ?

dau bobrnace lui Lulu; l ciocnesc cu bastoanele )

ZENO (aijderea): Gtul? Ochiul? Nasul? Pleoapa? Ce s-i scurtm

LU LU ( p r e f c u t d i s p e r a t ) : Z u , c re d e i - m ! A m m b t r n i t i e u

c a s t e - n d re p t m ? ( B u b i i Z e n o l n f a c p e L u l u i l t r s c n

Mcar zece zile s stau linitit S nu mai aud S nu mai vd

avanscen)

G U F I ( s a r e c a a r s ) : S n u m a i v e z i , a i ? Lu l u , n d a t e n u n t a .

G U F I : Ve d e i - n b u r t ?

Tre b u i e s r s p u n z i l a n t re b r i ( B u b i i Z e n o s e p r e g t e s c d i n

LU LU ( n v i n s ) : N u , n b u r t , n u ( r s g r o t e s c l a p e r s o n a j e )

nou de bumbceal)

IOLA (nu rde): Ce zice sta, tat?

LU LU ( a c c e p t ) : B i n e ! D a i - m i n t re b r i ! V re a u n t re b r i !

GUFI (ctre Iola): Mai ateapt! (ctre Lulu) Da cum e posibil,

BUBI (l mngie pe scfrlie i i mai d un bobrnac ): Eti biat

Lu l u , d a c z i c i c v e d e , d e c e n u v e d e i - n b u r t ?

bun!

LU LU : N u v e d e d e c t p e - a f a r . ( o r b i i s e t v l e s c d e r s ; I o l a t o t

Z E N O ( a i j d e r e a ) : E t i d e t re a b !

mai uluit)

G U F I : Te i e r t . F - t e - n c o a c e . H a i , c o p c e l .

G U F I : R z i , I o l a , r z i ! Tu n - a u z i p r p s t i i l e ?

Z E N O ( l a j u t s s e r i d i c e ) : Tr a g e a e r n p i e p t !

IOLA: Ce prpstii, tat?

BUBI (aijderea): Limba-napoi! (i ndeas limba n gur)

G U F I ( u s c n d u - i l a c r i m i l e ) : i c u m s u n t l u c r u r i l e , Lu l u ?

G U F I : C a p u l s u s ! Pi e p t u n a i n t e !

LU LU : S u n t c o l o r a t e

Z E N O : Pa r c - i m a i n e t e d ! ( l p i p i e ) O fi t o t ?

GUFI (potolind vacarmul): Cum adic, colorate?

BUBI (aijderea): i duhnete mai bine ...

LU LU : A u c e v a p e d e a s u p r a o c u l o a re

GUFI (clic, clic, dou bobrnace ): Oricum, sun mai cristalin.

GUFI (prefcut): Aha! Un fel de piele

MARAFIA : Ce mai! E a-ntia!

LU LU : N u e p i e l e , e a l t c e v a

G U F I : S f a c e m o p ro b ! ( c t r e I o l a ) C i u l e t e - t e b i n e , f a t a m e a ! S -

G U F I : M o a l e s a u t a re ?

a r p u t e a s a u z i c e n u s - a a u z i t , s a fl i c e n u s e p o a t e i s t e m i r i

LU LU : D u p c u m s e n i m e re t e .

de ce nu este. (ctre Lulu, apsndu-i ochiul sntos ) Ia spune,

GUFI (nnebunit de rs; la fel i curtea ): Rzi, Iola, rzi! N-auzi

Lu l u , c e a i t u a i c i ?

cum le scoate i le-nclcete? ( ctre Lulu) Arat-ne i nou o

LU LU

(geme):

Un

ochi

(agitaie

sal;

Guf

face

linite

cu

c u l o a re , Lu l u !

bastonul)

LU LU : I a r b a

GUFI: Bine, bine, da ce fel de ochi?

G U F I : I a r b a ? I a r b a e c u l o a re ?

LU LU ( p l i c t i s i t ) : C a re v e d e .

LU LU : N u , i a r b a e v e rd e

IOLA (ctre Guf ): Cum adic, vede?

G U F I ( p o t o l i n d r s u l m o n s t r u o s d i n s a l ) : Lu l u , z p c i t u l e ! I a r b a

G U F I ( c t r e I o l a ) : R b d a re ! ( c t r e L u l u ) C u m a d i c , v e d e ?

n u e v e rd e , e t i o a s .

LU LU : Ve d e l u c r u r i

LU LU : E i v e rd e i t i o a s .

G U F I : C a re l u c r u r i ?

GUFI: Auzi, ce gugumnie! Rzi, Iola, rzi!

LU LU : M a s a , s c a u n u l , d r a p e r i a , l i n g u r i e l e , f a r f u r i o a re l e

IOLA: Rd, tat, da nu m prind ...

GUFI: i mai ce?

GUFI: Stai s-auzi una mai gogonat ( ctre Lulu) Da cerul cum

LU LU ( d e t e p t ) : To a t e l u c r u r i l e c a re s u n t .

e?
8

LU LU : C e r u l e a l b a s t r u ( h a z g e n e r a l , p u f n i t u r i c o p i o a s e )

LU LU : D a .

G U F I : E t i p ro s t c a o a i a , Lu l u ! C e r u l n u e a l b a s t r u , c e r u l e u o r. Tu

G U F I : E d re p t c u re c h e a f a c e c e a r ?

nu vezi c st pe capul nostru i nici nu-l simim?

LU LU : D a ! D a !

LU LU : N u s t p e c a p u l n o s t r u .

G U F I : i p i e l e a , n u - i a a c f a c e s u d o a re ?

GUFI: Da unde?

LU LU : A a - i !

LU LU : E d e p a r t e , s u s

G U F I : I a r o c h i i f a c l a c r i m i ! ( t r i u m f ) Po i s z i c i c n u - i a a ?

GUFI (ridic mna): Aici?

LU LU : B a d a !

LU LU : M a i s u s .

GUFI: Deci ochii sunt pentru lacrimi, nu pentru vzut! ( aplauze;

GUFI (se ntinde ct poate): Aici?

Guf se nclin; i d brusc seama c degeaba se nclin i ncepe

LU LU : N u . E s u s d e t o t . N u - l p o i a t i n g e c u m n a .

s-i pupe pe cei care l aplaud; un fel de triumf n Parlament )

G U F I ( n p i c i o a re p e t ro n ) : O fi m a i s u s d e a c o p e r i ?

LU LU ( f u r i o s ) : B a n u , b a n u ! S u n t e i o r b i , s u n t e i n i t e t r n c l i !

LU LU : M a i s u s . E a t t d e s u s , c n i c i o p a s re n u - l p o a t e a t i n g e .

Suntei orbi blestemai!

GUFI:

Z E N O : I a r i s a re a n d r a

Te - a m

prins!

Dac-i

aa

de

sus,

cum

poi

zici

c-i

a l b a s t r u ? L- a i a t i n s c u m n a ?

LU LU ( f u r i o s ) : N u p r i c e p e i n i c i c t n e g r u s u b u n g h i e Tre c e i

LU LU : N u ! L- a m v z u t c u o c h i u l .

prin lumin ca gsca prin ap Orbi! Orbi!

GUFI: Da ce, ochiul e pentru atins?

G U F I : To a t l u m e a e o a r b , Lu l u

LU LU : P i n u l - a m a t i n s c u o c h i u l L- a m v z u t c u o c h i u l .

LU LU : B a n u !

G U F I : D a d e c e n - a i v z u t c u u re c h e a s a u c u n a s u l ?

GUFI: Ia te uit! Alt trsnaie!

LU LU ( p e n t r u e l ) : M o r ! N u m a i p o t ! M a r u n c !

LU LU : U n i i o a m e n i v d ! V d ( i d s e a m a c e i n u t i l i r e n u n )

G U F I : S t a i , n u t e a m b a l a ! Tr a g e - i a e r n s u fl e t i p u n o

G U F I : C a re - s i a ?

n t re b a re m a i u o a r Z p a d a , z p a d a c u m e ?

LU LU : i t i u e u S u n t .

LU LU : E a l b

ZENO: Arat-mi-i i mie! S pun mna mcar pe unu. S-l aduc

G U F I ( h a z ) : B r a v o , Lu l u ! i e u c a re c re d e a m c e re c e !

aici, s mai avem un bufon

ZENO (i ntinde un mr): Da mrul sta cum e?

LU LU

LU LU : E ro u

a c o l o.

Z E N O : M u c d i n e l ! ( L u l u m u c fl m n d ) E i ? ! C u m i s e p a re ? N u

I O L A ( p r o f t n d d e h a o s ) : E u t e c re d !

e dulce?

LU LU ( c t r e I o l a ) : C u m ?

LU LU : n g u r e d u l c e . D a a f a r e ro u . ( s a l a s e z g u d u i e d e r s )

GUFI:

GUFI

plictiseal. (ut n fund lui Lulu)

(face

linite

cu

bastonul ):

Lu l u ,

re c u n o t i

gura

face

scuipat?

(nghiit de rsetele slii): Sunt muli, muli! Eu vin de

Bine-ai

fcut

ai

venit,

Lu l u

LU LU : U i t e c p l e c , n a ! ( p l e a c n s a l )
9

Altfel

m u re a m

de

ZENO: Baft!

G U F I : A c a m s r i t p e s t e c a l , e d re p t . Tre b u i e b g a t l a z d u p c u

I O L A : Vi n i e u c u t i n e !

clu i cu epu

BUBI: Cale btut!

IOLA (persuasiv, ciudat de viclean ): Tticule Las-mi-l mie!

M A R A F I A : Ve z i s n u t e m n n c e c i n i i !

Eu tot nu pricep nimic Am s m joc cu el

LU LU : N u m c re d e i N i c i o d a t n u m - a i c re z u t ( d i s p a r e )

G U F I : i - l d a u d e z e s t re , d a c t e m r i i !

GUFI (aezndu-se obosit): Nebun mai e!

IOLA: M mrit!

I O L A : Po a t e c n u e r a n e b u n

G U F I : Pr i m e t i p e i t o r i i ?

G U F I : Vi n o l a p i e p t u l m e u , f a t a m e a ! E r a s t e o m o a re R u

I O L A : Pr i m e s c !

am fcut c l-am adus

( a p l a u z e ; G u f n c n t a t ; d i n t r- o d a t c e v a i a t r a g e a t e n i a )

Z E N O : To i b u f o n i i s u n t n e b u n i

GUFI (adulmec prin aer): Ce-i asta?

B U B I : i re c i p ro c . . . ( n i m e n i n u n e l e g e l o g i c a )

B U B I : C e s fi e ?

G U F I : Pe m i n e , s v s p u n d re p t , m - a c a m p l i c t i s i t

ZENO: Cum?

BUBI: i pe mine ...

(toat lumea adulmec prin aer; n sal ptrunde miros de gogoi )

Z E N O ( c a s c ) : Pe m i n e c h i a r m - a l u a t c s c a t u l

U N S T R J E R ( p t r u n d e n s a l r u p t , n s n g e r a t , u l t i m a s u fl a r e ) :

MARAFIA (casc i ea ): Eu chiar am aipit

Mritule! (d chix n faa tronului)

(toate personajele casc, se ntind, stau s adoarm )

GUFI: Ce-i? Spune! Nu muri!

G U F I : n u l t i m u l t i m p s e c a m re p e t

UN STRJER (prbuit n braele lui Guf ): S-au adus gogoi la

BUBI: O ine una i bun ...

chioc! (moare)

Z E N O : A l t d a t m a i s c o rn e a c t e c e v a

(toat lumea se repede spre ui; mbulzeal mare; se calc unii pe

GUFI: Eu m-am cam sturat de el.

alii n picioare)

B U B I : A r c a m fi t i m p u l s - i t i e m c a p u l . . .

GUFI (se nghiesuie i el; vznd c nu poate iei, se ntoarce pe

MARAFIA : Chiar! Nu mai face nici ct o ceap degerat.

tron):

ZENO: Sperie copiii

p i e rd e u n s o l d a t , s e c a d e s fi m d e f a M c a r u n m i n u t C u m

M A R A F I A : A u z i ! I a r b v e rd e !

v re i s s u p r a v i e u i m ? Tre c n d p e s t e c a d a v re ? Ru i n e ! M o r t u l n i c i

Z E N O : M - a m s c r b i t d e e l c a d e m e re a c re

n u s - a r c i t i v o i v re p e z i i l a g o g o i M a i s t a i o c l i p

GUFI: Aa, aa

Gndii-v la el!

B U B I : Pe s t e t re i z i l e e t i e re a p o rc u l u i . . . E u z i c s - l t i e m o d a t

(se aduce o targ; mortul este aezat cu evlavie; personajele se

c u p o rc u l . . .

apropie; toat lumea rmne n reculegere; Guf o terge pe u

I O L A : B a e u a v re a s - l m a i a u d

n vrful picioarelor; i se aud mai apoi paii repezi i nerbdtori

MARAFIA (speriat): A sucit capul fetei!


10

Stai!

(ncremenire)

Ru i n e !

(tcere

lung)

Cnd

patria

pe scrile palatului; brusc toat mulimea se repede strivind uile;


Iola rmne singur; zgomotul pailor se sting )
ACTUL al II-lea
S a l a t r o n u l u i ; I o l a s i n g u r ; a p o i L u l u ; a p o i G u fi i c e l e l a l t e p e r s o n a j e ; a p o i F i r fi r i c , G r n e a i To n t o n e l ; M a c a b r i l .
I O L A : Lu l u ! U n d e e t i ?

LU LU ( n e l e g e j o c u l ) : D o u , c i n c i , u n m r . . .

LU LU ( v i n e n b u z a s c e n e i ; n o a p t , r e p e d e ) : I o l a , m c a r t u s

IOLA (revine): Nu se poate! De unde tii?

m a c re z i . . . s u n t l o c u r i n c a re o a m e n i i v d . . . s u n t m i i d e o r a e . . .

LU LU : Pe n t r u c v d , I o l a . n e l e g i ? O c h i u l m e u a j u n g e p n l a

a c o p e r i u r i l e s u n t ro i i , c o p a c i i s u n t v e r z i . . . To a m n a f r u n z e l e s e

t i n e . Te v e d e . M c re z i ?

f a c g a l b e n e , c a a u r u l . M a re a e a l b a s t r i s e n n o a d c u c e r u l . . .

I O L A : Lu l u , v re a u s v d i e u !

caii

sunt

albi,

psrile

sunt

violete

...

m u re l e

sunt

n e g re ,

(tunete; zgomot infernal; Lulu dispare; se ntorc Guf i celelalte

castanele sunt cafenii ...

personaje nfulecnd gogoi)

IOLA: M-am sturat de minciunile tale!

U N S T R J E R ( d i n f u n d u l s l i i ) : Pre a n f u l e c a t u l e . . . p e i t o r i i n u m a i

LU LU : E u n u m i n t .

a u r b d a re . . .

I O L A : To a t l u m e a d e a i c i m i n t e .

GUFI (lingndu-se pe buze): S-atepte!

LU LU : E u n u .

A LT

I O L A : Lu l u , t u v e z i ?

(pleac)

LU LU : E u s u n t c h i o r.

UN

IOLA: Ce-nseamn asta?

STRJER
STRJER

(din
(din

fundul
fundul

slii):
slii):

Au
I-a

tocit

p re u l

apucat

de

damblaua

la

ui

...

...

Unu

s-a ...

LU LU : V d , d a n u m a i c u u n o c h i .

GUFI: Ce?

IOLA: Arat-mi-l! (Iola i cerceteaz ochiul) De ce-l ii deschis?

U N S T R J E R ( d i n f u n d u l s l i i ) : . . . s - a p i e rd u t c u fi re a .

LU LU : To i v z t o r i i i i n o c h i i d e s c h i i . . .

G U F I : H a i , ro i u ! i c h e m n d a t . ( c t r e I o l a ) D e c e n u h a l e t i ?

IOLA: i pe asta de ce nu-l ii deschis?

H a l e t e , c a s fi i g r a s ( i t e r p e l e t e d i n g o g o i ) S n u c re a d

LU LU : s t a e b o l n a v.

c t e i n n e h r n i t l a m i n e n c a s . ( m o l f i e ) N o i s e c a d e s fi m

IOLA: Aha! Iar mini!

c u t o i i g r a i . . . i ro t o f e i c a s s e v a d c a v e m c r p e l n i

LU LU : N u m i n t .

(ctre curteni) s nu se uoteasc degeaba C nu sunt un

(Iola fuge n spatele tronului i arat dou degete, apoi cinci, apoi

p r l i t n t i i - n t i s t i i i t u t re b u i e b g a t l a g h i o z d a n

un mr)

t re b u i e p u s b u r t a l a c a l e a p o i
11

A LT S T R J E R ( t r b o i m a r e ; d i n f u n d u l s l i i ) : Pre a l o g o p e d u l e ! N u

G U F I ( c e r c e t n d u - l p e a l t r e i l e a ) : A u u u ! To n t o n e l ! C e m a i f a c e

m a i e d e g l u m ! A u p r i n s a s p a rg e - a d r m a . . . S e a p ro p i e d e

t a c t u , i - a u c re s c u t d i n i i ?

pivni! (pleac)

T O N T O N E L : I - a u c re s c u t t re i D a i m i e u n u . . . ( c a s c g u r a i i

GUFI: Nu! La pivni nu!

arat lui Guf )

UN STRJER (disperat): Nu-i putem opri! Sunt muli ...

G U F I : Fr u m o s d i n t e !

GUFI: Ci?

T O N T O N E L : Ta t a o z s c - o s m a i i a s

S T R J E R I I ( f u g , s e n t o r c ) : Tre i !

G U F I : O s i a s , o s i a s c n d o f a c e p l o p u p e re . . .

G U F I : S i n t re ! ( s t r j e r i i d i s p a r ; c t r e I o l a ) E t i g a t a , f a t a m e a ?

TONTONEL: M iei la vale?

( c t r e M a r a f a ) M a r a fi o , m a i d - o c u p a r f u m ! ( d o i c a d d r u m u l

GUFI: ---! Suntei biei buni. Pcat de voi! Mai bine rmneai

l a r o b i n e t i s e e x e c u t ) A a ( c t r e c u r t e ) M a i d a i -v i v o i c u

pe-acas M, voi tii s patei vaca?

p a r f u m s n u s e c re a d c s u n t e m n e s p l a i . ( t o a t l u m e a s e d

TOI: tim.

cu parfum; mare blceal; se ung srguincios pe la ncheieturi,

GUFI: Da s v-nsurai tii?

pe gingii i printre degetele de la picioare; din fundul slii apar i

TOI: tim! (speriai ei nii de rspuns, duc minile la gur )

cei trei peitori, ciufulii i speriai; par un animal cu multe brae

GUFI: Bine, m! Ia spunei, ce dai voi pe fat?

i picioare care se rostogolete prin sal; se tot mpiedic unii de

FIRFIRIC: nti s-o dibuim

alii)

G R N E A : Po a - p o a t e n - a re c e - i t re - t re b u i e

(peitorii ajung cu greu n faa lui Guf )

TONTONEL: C tata o zs c dac-i zlud s-o lsm balt

FIRFIRIC : Unde-i?

FIRFIRIC: i s-o lum la palme

TONTONEL: hm?

G R N E A : l a p i - p i c i o r
F I R F I R I C : A a , l a p i c i o r c p e n o i n u n e d u c i c u p re u . . .

G R N E A : f a - f a - f a t a ?
G U F I : R b d a re , c i u m e i l o r , r b d a re ! ( i c e r c e t e a z p e r n d ) M , t u

TONTONEL : C tata o zs c mata eti cam pariv i-neli lumea

n u e t i Fi r fi r i c ? N u e t i l a c u p l a t f u s u l ?

la cntar

FIRFIRIC (mndru): Io s.

GUFI: Hait!?

GUFI (l ncearc pe al doilea; l caut pe sub brbie; i trece un

G R N E A : c n i c i n o i n u s u - s u n t e m d e d e d e i e r i d e - a l a l -

d e g e t p r i n u r e c h e d u p c a r e i - l t e r g e d e g u l e r u l p e i t o r u l u i ) : Tu

lal-laltieri.

t re b u i e s fi i G rn e a ! N - a i f c u t t u n p a t p n p e l a 1 0 a n i ?

T O N T O N E L : V re m s c n t r i m m a r f a !

G R N E A ( t r i u m f t o r ) : D a , d a d u p - a i a m - a m p o - p o - t o l i t .

G U F I : Lu a i - o f r t a i l o r ! V- o d a u p e c e rc e t a t e . M a r a fi o , a d f a t a !

GUFI: Nu mai faci?

M A R A F I A ( m p i n g n d - o p e I o l a ) : M e rg i d re p t ! G u r a - n c h i s !

G R N E A : M a - m a i d e l o c .

T O N T O N E L ( e z i t s o a t i n g ) : A re c a p ?
GUFI (face un patrat mare n aer): O grmad.
12

F I R F I R I C : A re g t ?

G U F I ( a c r u ) : C a re z e s t re ? C e z e s t re ?

GUFI: Iola, ia tuete tu puin ( Iola tuete i se neac; tuse

F I R F I R I C : Z e s t re ! S n e d a i z e s t re !

convulsiv) Ei!?

G U F I ( c a u t s u s i n e r e a c u r t e n i l o r ) : C i n e - a m a i a u z i t d e z e s t re ? Pe

G R N E A : A - a re u - u - u m e r i ?

l a n o i n u e c u z e s t re

G U F I : A - a re

G R N E A : S u n - s u n t e i n a p o i a i , d - a i a !

T O N T O N E L ( n g h i t e n s e c ) : A re i s a u ?

GUFI: i dau o slug.

G U F I ( c t r e M a r a f a ) : A re i s a u ?

F I R F I R I C : S l u g a v e m . Tu s n e d a i g o g o i .

M A R A F I A : A re , a re

GUFI (ars): Nu dau gogoi!

FIRFIRIC: Da gogoi tie s fac?

T O N T O N E L : F r o m i e d e g o g o i n u i a u f a t a !

GUFI: Nu! (indignare pe cei trei peitori ) Da nici s le mnnce

GUFI: Suntei ticii?

nu tie.

G R N E A : N i c i e u . O l a - l a - l a s n z e a m a e i

G R N E A : To t e b i - b i - b i n e .

GUFI (siderat): O mie de gogoi?

FIRFIRIC : Gur, nas?

FIRFIRIC: O mie una!

GUFI: La egalitate.

GUFI (se neac): O sut

T O N T O N E L : D e t e ? To t c i n c i ?

FIRFIRIC: O mie!

GUFI: Cte dete ai, Iola-tat?

G U F I : n v re m u r i l e a s t e a ? O s u t

IOLA: Zece!

F I R F I R I C : Ta c i , c - a i d o s i t l a c i o r a p !

FIRFIRIC: Nu e cheal?

GUFI: Eu?

GUFI: Nici mcar n glum.

FIRFIRIC: Eti mncu!

TONTONEL: De vorbit, vorbete?

G U F I : E u m n c u ? Tu e t i m n c u ! S i e i a f a r !

GUFI: Cum s nu?! Iola, spune a!

FIRFIRIC: Eu ies, da ea rmne fat btrn

IOLA: A!

GUFI: Dou sute

GUFI: Ei?!

FIRFIRIC: Nou sute

G R N E A : L a c t e s - s - s e s - s - s c o a l ?

GUFI: Mor! Mor! Nou sute de gogoi! Mai bine o omor cu mna

G U F I ( s e s c a r p i n - n c a p ) : C a m l a c t e , M a r a fi o ?

mea dect s-i dau nou sute de gogoi.

MARAFIA (ruinat): Cam la unpe.

F I R F I R I C : Tre a c o p t !

G R N E A : A u u u u ! ( p e i t o r i i u o t e s c i s e d i s t r e a z )

G U F I : Tre i !

F I R F I R I C : D a z e s t re ?

FIRFIRIC: Sub opt sute nu scad nici mort.

T O N T O N E L : N - o l u m f r z e s t re !

G U F I : N u d a u p e s t e t re i s u t e n i c i s m u n g i c u m i e re .

G R N E A : M a i b i - b i - b i n e l i p - l i p - l i p s .

F I R F I R I C : N u fi i h a p s n !
13

GUFI: Houle!

FIRFIRIC (printre efuziuni ): Mai ai i alte fete? ( oc, oc ) Ad

FIRFIRIC: apte sute i cu asta basta!

gogoile!

G U F I : Pa t r u s u t e ! ( i n t i n d e m n a ) . B a t e m p a l m a !

G U F I : C a re g o g o i ?

F I R F I R I C : N o o o ! N u m a m e e t i t u p e m i n e . Tu s i e i n t b rc

F I R F I R I C : C u m c a re ?

pe cine-ai mai luat

G R N E A : Te f a - f a - f a c i n t r- o u - u - u re c h e ?

G U F I ( p l n g r e ) : Fi r fi r i c , d r a g E u t e a m e e s c p e t i n e ? Tu n u

TONTONEL: Cinci sute cincizeci n cap.

vezi n ce hal ne zbatem? Jur pe ochii mei! Dac n-am, n-am!

GUFI: Pi nu-s gata

F I R F I R I C : M i n i ! E t i h u l i g a n i z u l i t o r. A i s t a t l a p rn a i e n a i n t e

G R N E A : N e - a f e - f e n - f e n t a t M s c o a - s c o a t e d i n p a - p a - p a p u c i

d e a l u a t ro n u .

GUFI: Ce te bagi?

G U F I : N u - s g a t a , f r a i l o r ! E u a m c a s g re a A l u a t u l d o s p e t e

FIRFIRIC: Istoria va vorbi!

ncet

G U F I : Va x ! N u v a v o r b i !

F I R F I R I C : N o , a t u n c i a i s t r i c a t t o c m e a l a . S a l t a re !

T O N T O N E L : Va v o r b i , v a v o r b i ! Pe r e i i a u u re c h i

T O N T O N E L : S t a s t a i ! C t a t a o z s s n u v i n a c a s f r m i re a s

GUFI: Cinci sute! Ultimul cuvnt.

c-mi d cu utu

FIRFIRIC: Ca s nu zici c sunt oap ase sute!

G R N E A : i d a - d a c n u n e - n s u r m a z i c n d m a - m a - m a i

GUFI: Niciodat!

avem timp?

FIRFIRIC : Atunci adio! Ai s-i muti unghiile!

TONTONEL: Mine avem meci

GUFI: Cale btut! Aa fat nu mai gsii voi

G R N E A : Po i - p o i - p o i m i n e p o - p o - p o p i c e

FIRFIRIC: O s-i fac ceai la btrnee o s-i pun ventuze

T O N T O N E L : R s p o i m i n e s e - m p a r t c o rc o d u e l e

G R N E A : D u - d u - d u p a i a n d o p m g - g - g t e l e

G U F I : O s fl u i e r a i a p a g u b N i c i d r a c u n - o s v i a . . .

TONTONEL: Smbt furm lemne vin srbtorile prindem

F I R F I R I C ( s p r e s a l ) : Fe t e ? C t f r u n z

mute pentru undi

GUFI: Astea-s fete? Habar n-au s dea cu telu ...

G R N E A : D a - d a - d a c n - o f a c e m a z i r - r m n e m d e c - c -

FIRFIRIC (sfat tainic cu ceilali ): Cinci sute cincizeci!

cru.

GUFI (sfat tainic cu ceilali ): Sec!

TONTONEL: M jupoaie tata

F I R F I R I C ( d i s c r e t ) : L- a m p c l i t !

F I R F I R I C : Fi e ! ( c t r e G u f ) O l u m - a a . ( t o i t r e i o n f a c p e

GUFI (sclipitor): I-am dus!

Iola i dau s plece)

F I R F I R I C : m i p l a c e s l u c re z c u d u m n e a t a . E t i o m d e - n e l e s .

GUFI: Stai! Stai! Huuuooo!

G U F I : Vi n o s t e p u p . E t i fi r fi ro i d e t re a b .

FIRFIRIC: Ce mai e?
GUFI: Pi cum?
14

G R N E A : C e m a i v re a ?

G U F I : B r a v o ! B r a v o ! A a ! E i ? I o l a ! Pe c a re l a l e g i ?

G U F I : To i t re i ?

IOLA: tiu i eu, tat?

T O N T O N E L : P i c e - a re ?

GUFI: Gndete-te, fata mea, gndete-te!

GUFI: B, ciufuceilor! Pi nu toi. Unu !

IOLA

TONTONEL: Cum unu?

frumoi

FIRFIRIC: Numa unu poa s-o ia de nevast! Nu toi ...

PEITORII: Oooo!

G R N E A ( s e s c a r p i n ) : Z u ?

I O L A : To i m i s u n t d r a g i

TONTONEL: Eti sigur?

PEITORII: Eeee!

G R N E A : F r a - a - a g ?

I O L A : S u n t s c l i p i t o r i i h r n i i t o i t re i ( n c e t ) M a i b i n e s s e i a -

TONTONEL: Auuu! Aa o zs i tata

n t re e i

GUFI: Pi? Cum o-ncepuseri era uor

PEITORII: Aaaa?!

FIRFIRIC: Da de ce numa unu? C noi ne-avem ca fraii ...

GUFI: Cum aa, fata mea?

T O N T O N E L : C u m o d re g e m ?

IOLA: Ce s-i spun? Inima mea e a lor

G R N E A : S - o f a c e m j u m a - j u m a
FIRFIRIC: Ba pe

d i n t re i !

(n avanscen): Nu m pot hotr,

t a t ! To i m i p a r

G U F I ( l n g I o l a , n g r o z i t ) : Te - a i d i l i t , f a t a m e a ?

(f ecare

se repede

la fat pentru

I O L A : m i p l a c e m a i a l e s Fi r fi r i c

mpreal; Maraf a se arunc ntre peitori i Iola )

GUFI: Lnoiul sta?

G U F I : Fa t a t re b u i e p e i t ! ( p r i v i r i o c a t e n t r e p e i t o r i ; c t r e B u b i

I O L A : D a i To n t o n e l m i s - a l i p i t d e s u fl e t . . .

i Zeno) Cum se peete?

GUFI: Vlguitul la?

BUBI (timid): S-i zic vorbe dulci ...

I O L A : D e G rn e a n i c i s n u m a i v o r b i m m i v i n e s m i - l u n g

ZENO: S- o giugiuleasc ...

pe pine

BUBI: S-i nmneze plecciuni ...

G U F I ( n g r o z i t ) : Fo n f i t u l d e G rn e a ? i p l a c e ?

GUFI: Giugiulii-o cu plecciuni!

I O L A : L- a a s c u l t a z i i n o a p t e

Z E N O : B u rd u i i - o c u d a r u r i !

G U F I ( c t r e Z e n o i B u b i ) : C e - o fi c u e a ?

B U B I : Fa n d o s i i - v ! S p u n e i v o r b e g o a l e !

B U B I : V s t a . . .

ZENO:

M o rm i i

p o e z i o a re ,

dai

din

aripi,

r i d i c a i -v

coada,

Z E N O : Vi n e o v re m e c n d . . . m - n e l e g i . . .

smotocii-v moul! ...

G U F I : N a ! C e n e f a c e m ? ( c t r e M a r a f a ) C e t a c i , M a r a fi o ? A l e g e

GUFI: S-a-neles?

tu unul stpnii tale!

TONTONEL (ctre Iola): Ia-m pe mine, c m bate tata

M A R A F I A : N u m - n c u m e t , p re a l f i t u l e

F I R F I R I C : Te i n n p u f ! i f a c e r b e t ! Te g d i l l a c l c i e

G U F I : A l e g e - l , M a r a fi o ! C a u t - i b i n e i a l e g e - i d u p d i n i .

G R N E A : E u p o t f a c e c a - c a - c a m n z u
15

MARAFIA (l apuc pe Firf ric ): Ia casc gura! ( i cerceteaz

MARAFIA: S n-o ia cu potop

d i n i i ) Te g d i l i ?

I O L A : D e - a r p o rn i S n e d m i n o i c u b a rc a

F I R F I R I C : N u , d a m f u rn i c . . .

GUFI: Help! Help!

M A R A F I A : N u e t i b u n ( c t r e To n t o n e l ) C a s c g u r a , To n t o n e l !

A L T R E I L E A C U RT E A N : S n c h i d e m p o r i l e !

(i scoate dintele) Ce-i cu dintele sta?

UN STRJER: S batem uile n cuie!

T O N T O N E L : M i - a i s c o s c l o n u l ! Te o m o r !

A L D O I L E A S T R J E R : S n e p u n e m v a t n u re c h i !

M A R A F I A : Av e a d i n t e f a l s !

GUFI:

TONTONEL: D dintele-napoi! Sectur!

u r e c h i l e ; s e f a c e l i n i t e t o t a l ) E i ? ! Pa rc - i m a i b i n e !

M A R A F I A : C a s c g u r a s i - l p u n ! ( i - l p u n e ) H a i , G rn e a !

ZENO: E mult mai bine ...

G R N E A : N u u u ! N u s u - s u - s u p o r t m n d e f e - f e - f e m e i e m i

BUBI: E chiar mai bine ca-nainte ...

vine s m legn

G U F I ( t r i u m f t o r ) : N e - a m a m b a l a t d e g e a b a . O fi c z u t v re o p r u n .

(uile se deschid furtunos i intr strjerii )

B U B I : O fi s u g h i a t v re u n c i n e . . .

U N S T R J E R : M r i t u l e ! N e n o ro c i r e ! ( s t u p o a r e n s a l : c u m ? c e ? )

G U F I : S t a i b l n z i s f a c e m o p ro b .

AL DOILEA STRJER: A dat laptele-n foc! ( panic: unde? care?

(toat

cnd?)

total; personajele i ndeprteaz i mai mult palmele; brusc,

UN

STRJER :

(pleac;

Blestem!

glgie

afar;

Vi n e

blesemul

peste

aerul

vibreaz;

au!

noi!

nu!

Ne-am

cum?

de

Asta-i!

Asupai-v

lumea i desprinde

u re c h i l e !

ncet

( toat

minile de

lumea

pe urechi;

astup

linite

ars!

cataclismul rencepe; personajele sunt aruncate n toate prile )

ce?;

GUFI: Maaaaam! (i acoper din nou urechile; personajele l

bubuituri; tunete)

imit)

Z E N O : Pa r c s e - a u d e u n v n t . . .

(linite total)

B U B I : F l u i e r c a re v a p e c a s . . .

TONTONEL (n linitea total ): Am sfeclit-o!

G U F I : O fi v i n e re a n e a g r ( p e n t r u s i n e ) O r i o fi v e n i t c e a s u l ?

FIRFIRIC: Ce ne facem?

P R I M U L C U RT E A N : Pa r c m r i e c e v a s u b t a l p a c a s e i ( t o i c u

GUFI: Nu facem nimic. Stm aa.

urechea la podea)

G R N E A : C t ?

A L D O I L E A C U RT E A N : Pa r c s e p l i m b c i n e v a p e a c o p e r i ( t o i

G U F I : C t o fi n e v o i e .

se plimb pe sub paii prezumtivi )

FIRFIRIC: S ne crbnim! S fugim!

G U F I ( n f r i c o a t ) : Z e n o , f - m i o f re c i e !

T O N T O N E L : S - o fi d e s c h i s g u r a p m n t u l u i

B U B I : Pa rc s - a l i p i t p a rd o s e a l a s u b t l p i . . .

G R N E A : O s n e - n g h i - g h i - g h i t

Z E N O : N e - a u a j u n s d i n u rm g a f e l e i m a t r a p a z l c u r i l e . . . ( p a n i c

T O N T O N E L : E u v re a u l a m a m a

p r i n t r e c u r t e n i ) S - o r fi r u p t t e m e l i i l e . . .

G R N E A ( p l n s ) : E u t o t c n u - s d e p e - a i c i

BUBI: A plesnit miezul lumii ...

F I R F I R I C ( l u i G u f ) : A i o f a t p ro a s t c a o c i z m
16

TONTONEL: Ne lipsim de ea

AL DOILEA STRJER : Nu ne chinui, Macabril! ...

G R N E A : H - h - h u u u o o o !

P R I M U L C U RT E A N : S p u n e , c u m o d re g e m ? . . .

FIRFIRIC: Ne-ai pclit la gogoi

A L D O I L E A C U RT E A N : U n d e s n e d u c e m ? . . .

TONTONEL : Acu ne ii cu palmele pe cap ...

A L T R E I L E A C U RT E A N : S n e r u g m ?

G U F I ( f u r i o s ) : G u r a , p l p n d i i l o r ! Af a r ! Af a r ! ( p e i t o r i i f u g d i n

P R I M U L C U RT E A N : S b a t e m m t n i i ?

palat, prin sal; vrea s porneasc dup ei i-i ia minile de la

GUFI: Macabril, mi crap capu ! Scoate-ne din rahat! ...

urechi; rencep tunetele; peitorii dispar def nitiv )

MACABRIL (tunete, bubuieli, rs infernal ): Ei, a! Vi s-a fcut de

G U F I ( a s t u p n d u - i r e p e d e u r e c h i l e ) : L a s c v- a r t e u ! . . . n u m a i

j o a c i n - a v e a i l u t a r A a v t re b u i e A i s e m n a t v n t i a i

s t re a c v a l u l . . .

c u l e s f u r t u n Po v e s t e a s - a s p u s p n c n d s - a s f r i t , c e a f o s t

ZENO: Zu, mritule, ce facem? Asta nu e via ...

de vzut s-a auzit i ce a fost de auzit s-a vzut; ce s-a spus n-a

GUFI: Ce, ai obosit?

f o s t m i n c i u n , n u m a i c e s - a a u z i t a f o s t n e a d e v r , n u v- a i t e m u t

MARAFIA : M dor coatele

d e n t u n e r i c , d a d e l u m i n o s v t e m e i i m a re b i a l o s

GUFI: Mriilor! Nimic nu v place! Las c v obinuii voi i cu

fi e ; c o m u l n e g r u a v e n i t i s t s u b p a t l a m r i t u l m p r a t ; i e l

a s t a . C e - i m a re l u c r u s - i i i p a l m e l e p e u re c h i ? E c h i a r s n t o s .

s t c u l u m i n a o c h i l o r l a p n d i d i n o c h i u l l u i s e v a s c u rg e p i e i re a

Nu v mai intr praful ...

v o a s t r ; ( t u n e t e , b u b u i e l i , r s i n f e r n a l ) c d e c t u n re g e m i c m a i

B U B I : O fi M a c a b r i l ? !

bine zeam de cucut uns pe nimic; i bgai la cap c numai ce

G U F I : C a n c i ! E u m t e m d e M a c a b r i l . E s f r i t r u Ta i e c o a d a l a

n u s e p o a t e n u ex i s t i a r l u m i n a l e n a t e p e t o a t e ; a c u s a c u a

p i s i c i B o l b o ro s e t e n s o m n A d u n z e a m n e a g r n b o rc a n e

ajuns la fund i s-a fcut anu o mie i se vor auzi trmbiele ca s

(tunete, bubuieli, rs infernal )

s e m a i s c h i m b e p e rd e l e l e p e l a f e re s t re i s s e m a i s p e l e r u f e l e

G U F I ( i m p l o r a t o r ) : M a c a b r i l , n e l e p t u l e . . . E n e n o ro c i re . . .

n m p r i e . . . c n u e r u i n e s fi o r b , n u m a i s n u - n t u n e c i i p e

ZENO: A dat blestemul peste scfrlia noastr ...

alii ... (tunete, bubuieli, rs infernal )

BUBI: Ni s-au scufundat corbiile ...

GUFI: Macabril, ajut-ne!

MARAFIA : Ne-a pierit piuitul

Z E N O : Pu n e u m r u c u n o i !

(tunete, bubuieli, rs infernal)

B U B I : Fi i c a p u n o s t r u !

P R I M U L C U RT E A N : S p u n e - n e , n e l e p t u l e , c i n e n e p o a t e a j u t a ?

M A R A F I A : Le c u i e t e - n e !

A L T R E I L E A C U RT E A N : M a c a b r i l , s c o a t e - n e b a s m a c u r a t ! . . .

GUFI: Nu pleca! i poruncesc s stai!

MARAFIA : Nu ne lsa de dragul fetei

(tunete,

I O L A : M a c a b r i l , i s t n p u t e re s n e a j u i ?

urechile; linitea revine )

A L D O I L E A C U RT E A N : S p u n e , M a c a b r i l , c e s fi e ?

GUFI: Ce ne facem? Ce ne facem?

UN STRJER: Ajut-ne, neleptule! ...

P R I M U L C U RT E A N : O m u l n e g r u ?
17

bubuieli,

rs

infernal;

personajele

astup

din

nou

A L D O I L E A C U RT E A N : O m u l n e g r u ?
GUFI:

To a t

lumea

la

scotoceal!

GUFI: Hopa! C v trimit pe toi la ocn!


La

pnd

la

r z u i re !

La

AL DOILEA STRJER : r-ai al dracului!

motru! S rzbii i s-l gsii!

B U B I : S fi e d a t l a c i n i !

ZENO: La atac!

G U F I ( t e r m i n a t ) : Ta c i , B u b i , c t e f a c a r i c e !

BUBI: nainteee!

B U B I : Ta c m r i t u l e ! ( r e a l i z e a z s i t u a i a ; r e s t a b i l e t e o r d i n e a )

GUFI (bastoane pe spinare celor doi ): Cutai prin coluri, prin

GUFI

u n g h e re i p r i n fi r i d e !

vostru?!

B U B I : Pe s u b p a t u r i , p e s u b s c a u n e i p e s u b d u l a p u r i !

B U B I ( u m i l ) : Le - a s c p a t . . . I a r t - i !

Z E N O : Pr i n s e r t a re i p e s u b s a l t e l e !

G U F I ( t u r b a t ) : G u r a ! Lu a i p a l a t u l p a l m c u p a l m u rc a i p e

G U F I : Tre b u i e d i b u i t ! Tre b u i e r a s d e p e f a a p m n t u l u i !

a c o p e r i u r i , s p a i n b e c i u r i , r s c o l i i m o rm i n t e l e , s t ro p i i l o r !

BUBI: La lupt, frailor! Acum ori niciodat!

Z g i i - v b i n e u re c h i l e !

ZENO: Nici un pas napoi!

(ies cu toii din sala tronului; se aude tot mai slab larma cutrii;

G U F I : C i n e n u - l g s e t e v a fi a s p r u p e d e p s i t !

G u f , r m a s s i n g u r, u r c p e t r o n , u r m r e t e p e r e t e l e d e f u n d a l i

(toat

lumea

caut

febril;

ncperea

este

rscolit;

orbii

se

(scuturndu-se

de

praf):

Pro t i l o r !

Dai

m a i - m a re l e

i m i c d e g e t e l e p e u n c o n t u r, e x t r e m d e p r e c i s , t r d n d u - i

ciocnesc unii de alii, se caut unii pe alii, se prind i se bat ntre

aptitudinile vizuale; se uit n jur de cteva ori, speriat )

ei; harababur general; Guf este prins la mijloc, pe tronul regal

LU LU ( c o c o a t p e b a l c o n ) : C u - c u !

i primete dupaci )

G U F I ( s e n t o a rc e s p e r i a t ) : C i n e - i ?

A L D O I L E A C U RT E A N : E l e ! A re g t u l g ro s !

LU LU : C u - c u !

GUFI: Nu dai, m!

G U F I ( v i n e n a v a n s c e n ) : C a re e t i ? C e v re i ?

A L T R E I L E A C U RT E A N : L- a m g s i t !

LU LU : C u - c u - r i - g u u u u u !

GUFI: Eu sunt eu!

GUFI (l vede pe Lulu): D-te jos!

BUBI: Minte!

LU LU : D a d e u n d e t i i c s u n t s u s ? !

ZENO: S i se taie limba!

G U F I : Te a u d !

BUBI: S i se taie capul!

LU LU : E i , d a

ZENO: Daaaa! S i se taie capul!

GUFI: Eti de mult acolo?

GUFI (se zbate, muc; totui ncaseaz btaie de la toi ): Capul

LU LU : D e c n d l u m e a .

p e d r a c u S u n t e u , G u fi !

G U F I ( f u r i o s ) : S p u rc c i u n e ! D - t e j o s !

UN

LU LU : H i , h i ! N - a i v re a s v i i m a i b i n e s m i e i ?

STRJER: Ce tupeu!

AL DOILEA STRJER : Dai-i la moac! Nu-l lsai s deschid

GUFI: Am s pun strjile s te biciuiasc

gura!

LU LU : A h a , a i v z u t c t e - a m v z u t i a c u t e - a u l u a t n b d i l e ?
18

G U F I : N - a m v z u t n i m i c ! N u t i u n i m i c ! E t i u n p u n g a ! Tre b u i a s

LU LU : C n d v r e i e t i o r b . D a c n d n u v re i , v e z i m a i b i n e d e c t

t e s c u r t e z d e c a p . A m f o s t u n p ro s t .

vede vulturul din naltul cerului.

LU LU : i c u m z i c e a i i i N u ex i s t v z t o r i ?

G U F I : Lu l u , n u m n e n o ro c i !

GUFI: Nu!

LU LU : Te - a m n e n o ro c i t e u , s t p n e ?

LU LU : C a re v a s z i c t o i s u n t o r b i ?

G U F I : N u m a i t r n c n i , Lu l u . Pa l a t u l a re u re c h i . S n u t e a u d

GUFI: Da!

cineva

LU LU : I a r d e v z u t , v d n u m a i n e b u n i i

LU LU : D e c e t e t e m i , m r i t u l e ?

GUFI: Da!

GUFI: Oamenii sunt ri, sunt att de ri

LU LU : M i , s fi e ! O a re n u - i fi i m t l u o l e a c n e b u n ?

LU LU : Te t e m i d e o a m e n i ?

GUFI: Eu? Nebun? Ce-i veni?

GUFI: Oamenii sunt schimbtori, nu poi s tii niciodat

LU LU : C p re a t e - a i re p e z i t d i n t r- o d a t l a c u l o r i

LU LU : U n l u c r u n u - n e l e g e u , s t p n e

G U F I : C u l o r i ? C a re c u l o r i ? C e - s a l e a c u l o r i ?

G U F I : Ta c i ! Ta c i ! D a c n u - n e l e g i , n u - i b a t e g u r a d e p o m a n !

LU LU : E i , n a ! O i fi e u c h i o r , d a p ro s t n u - s . . .

LU LU : C u m a a ? V re a u i e u s m l u m i n e z V re a u s - m i s p u i i

G U F I : B a e t i ! C t e b a g i u n d e n u - i fi e r b e o a l a !

m i e c u m a i f c u t d e i - a i p ro s t i t a a ?

LU LU ( r d e ) : A a ! ?

G U F I : U n d e v e z i c i - a m p ro s t i t ? C i n e i - a z i s c i - a m p ro s t i t ? N u i -

GUFI: Am s-i scot fumurile! Din pielea ta o s fac o tob i

a m p ro s t i t !

d i n s c f r l i e a m s f a c d o u s c r u m i e re

LU LU :

LU LU : Ta re s u p r a t v d c e t i , m r i t u l e

luminii? Ce ctig ai de aici, mritule?

G U F I : Ve z i b i n e .

G U F I : E u ? E u ? E u n u a m n i c i u n c t i g . M v e z i p e m i n e c u v re u n

LU LU : A h a , a a d a r re c u n o t i c ex i s t v z t o r i ?

ctig?

G U F I : N u t i u . Po a t e c d a , p o a t e c n u

LU LU : A t u n c i ? D a c n u a i n i c i u n c t i g , d e c e - i i i n o r b i re ?

LU LU : M r i t u l e ! E u t i u c t u t i i c e u v d .

G U F I : D e c e - i i n ? P i e c t i g u l l o r e s p re b i n e l e l o r.

G U F I : Po a t e c t i u , p o a t e c n u t i u

LU LU : C u m a a ? C u m a d i c s p r e b i n e l e l o r ? S e b u c u r e i c s u n t

LU LU : D a i t u t i i c e u t i u c t u v e z i .

orbi?

GUFI: Eu nu vd! Eu sunt orb! Uite! Mi s-au tocit degetele de

GUFI: Se bucur, se bucur

atta pipit. Uite sunt orb. Na m-am mpiedecat

LU LU : i v e z i t u c s e b u c u r ?

LU LU : A i v r u t s t e m p i e d e c i , m r i t u l e Tu v r e i s fi i o r b . Tu n u

GUFI (ca ars): Nu mai vorbi aa! (se uit n jur) S tii c se

eti orb!

b u c u r . N - a i s m c re z i , d a r e i s u n t f e r i c i i . !

GUFI: Ba sunt! Ai vzut tu c nu sunt? Sunt!

LU LU : S u n t f e r i c i i ?

19

De

ce

i-ai

orbit,

mritule?

De

ce

le

ii

ascuns

taina

G U F I : D a , d a O r b i i s u n t c e i m a i f e r i c i i d i n t re o a m e n i . N u - i b a t

LU LU : Te ro a d e c e v a p e d e d e s u b t N u v re i s s e t i e , c d a c s -

c a p u l c u n i m i c , n u a u d e u m b l a t , n u a u d e a l e rg a t , n u a u d e

ar ti mai multe, s-ar drma

n t re b a t Fi e c a re i v e d e d e s o m n , d e s c u l a t , d e m n c a t Tu n u

G U F I : Lu l u , n u v re i t u s p l e c i f r u m u e l p r i n p o a r t a d i n d o s i s

v e z i c l a m i n e , a i c i , a u d e t o a t e ? S p u n e i t u Le l i p s e t e c e v a ?

m lai pe mine singur n palatul meu?

i d o a re c e v a ? i a rd e c e v a p e d i n u n t r u ? L a c e b u n s v a d ? V z u l

LU LU : N u . V re a u s v d c e - i m a i c o a c e m i n t e a .

aduce numai necazuri. Azi vezi una, mine alta Dup ce vezi

G U F I : i d a u c e v a d e c h e l t u i a l i d a u i z e c e l i n g u r i d e a rg i n t

ncepi s fugi dup ceea ce vezi i fugi i fugi Nu te mai

saturi

LU LU : N - a m t re b u i n . M n n c t u c u e l e !

a l e rg n d

To a t

viaa

fugi

dup

lucrurile

vzute

niciodat nu le atingi cu adevrat Numai suferin se alege

G U F I : Z u , Lu l u t e c p t u i e s c

d u p a l e rg a r e a t a i n u m a i p r a f u l d e p e t o b i m a i r m n e d u p

LU LU : A ! A m s s t a u a i c i s v d c u m t e j o c i d e - a v- a i a s c u n s e l e a

o v i a d e a l e rg a r e Z u G n d e t e - t e i t u ! N u e m a i b i n e a a ?

Te s c o l i , h a l e t i , a s c u l i c l o p o e i i , t e c u l c i d e p r n z , t e s c o l i l a

GUFI: Ru faci c te pui n gur cu mine

cafea, mai asculi o dat clopoeii, te culci de sear. Nu tu fug,

LU LU : A u z i , m r i t u l e , d e u n d e t i i c l o r l e p l a c e s fi e o r b i ?

nu tu cazn, nu tu dorin deart Spune i tu dac nu e mai

G U F I : Le p l a c e ! Le p l a c e !

b i n e a a ? N u a m i n v e n t a t a r a a s t a c re d e - m ! N u e o m m a i

LU LU : i - a u s p u s e i c l e p l a c e ? S a u i v e z i t u c l e p l a c e ?

f e r i c i t d e c t c e l c a re n - a re n i m i c d e d o r i t .

G U F I ( i p ) : Ta c i ! Le p l a c e . i j u r c l e p l a c e . t i u e u c l e p l a c e .

LU LU : H m m i a t u n c i c e t e - a i g n d i t ? I a s - i o r b e s c e u p e t o i ,

LU LU : t i i t u ?

c n u m a i a a n i m e n i n - o s - i d o re a s c n i m i c

GUFI: Da, tiu eu.

G U F I : Ve z i ? Ve z i ? A i p r i c e p u t . E t i i s t e . V i n o s t e p u p !

LU LU : t i i t u m a i b i n e d e c t e i c e l e t re b u i e i c e n u l e t re b u i e ?

LU LU : L a s , m a i n c o l o

GUFI: Da, tiu Dac-i las de capul lor se drm andramaua. E

G U F I : N u , n u Vi n o a c u ! S m o r d a c - i f a c c e v a !

m u l t m a i b i n e a a . C re d e - m .

LU LU : L a s , p u p - t e s i n g u r.

LU LU : C e t e f a c i , m r i t u l e , d a c s e a fl c t u e t i v z t o r ?

G U F I ( s c r n i n d d i n d i n i ) : S p u rc c i u n e !

G U F I : N u s u n t ! i - a m s p u s e u c s u n t ? M - a m j u c a t c u t i n e . Te - a m

LU LU : C u m a i z i s ?

p c l i t . Te - a m t r a s d e l i m b . N u s u n t .

G U F I : N u v re i s v i i a i c i , s v o r b i m o m e n e t e ?

LU LU : C e t e f a c i , m r i t u l e , d a c l u m e a s e d e z m e t i c e t e i - i a fl

LU LU : D a p n a c u m a m v o r b i t p s re t e ?

taina?

GUFI: Hai lng mine! Am alune Am migdale Hai s

G U F I : Ta c i , m , t a c i !

ro n i m m i g d a l e !

LU LU : Ta re o s - i m a i d a i n p e t e c , m r i t u l e

LU LU : Ta re i - e f r i c d e a d e v r , m r i t u l e .

GUFI: Ai de gnd s m prti?

G U F I : C a re a d e v r ? C e a d e v r ?
20

LU LU : E u n u p r s c , s t p n e . E u n u m a i s t a u s v d c u m s e c o a c e
fructul.
G U F I : N - o s s e c o a c p re a re p e d e
LU LU : N i c i n u t i i c n d s e c o a c e . - o d a t v e z i c s - a d u s p u f u l d e
pe ppdie i nu mai ai cu ce ascunde
G U F I : Ta c i ! Fu g i ! S n u t e m a i a u d ! ( c a s c o s d i n m i n i ) Fu g i ! Ta c i !
(i astup urechile) S nu te mai vd! ( realizeaz; i acoper
ochii)
ACTUL al III-lea
S a l a t r o n u l u i ; I o l a s i n g u r ; a p o i R o b d e r o u ; a p o i G u fi i c e l e l a l t e p e r s o n a j e .
R O B D E R O U : To i , t o i ?
(Iola l caut pe Lulu; se aude o trmbi la intrarea n palat; intr

I O L A : D a . i t a t a i d o i c a m e a i Z e n o i s o l d a i i t o i . Lu l u ,

Robderou)

b u f o n u l n o s t r u , s p u n e c e r u s fi i o r b . D a e u n u c re d . D e c e e

I O L A : Lu l u , m i n c i n o s u l e , u n d e e t i ?

r u s fi i o r b ?

ROBDEROU: Ia te uit!

R O B D E R O U : N u t i u . Po a t e c e r u . D a r p o a t e c n u e r u .

I O L A ( i c n e t d e s p a i m ) : Tu c i n e e t i ?

I O L A : To i s u n t e m o r b i a i c i i n e s i m i m f o a r t e b i n e

R O B D E R O U : E u s u n t Ro b d e ro u ? D a r t u ?

ROBDEROU: Suntei orbi dintotdeauna?

I O L A ( s e r e t r a g e ) : E u s u n t I o l a . Fi i c a re g e l u i . C e c a u i a i c i ?

IOLA: Da ce-i nchipui? Dintotdeauna!

ROBDEROU: M-a prins noaptea pe drum i caut adpost.

R O B D E R O U : Fr u m o a s a r !

IOLA: Ce-i aia noapte?

I O L A ( f a c e o r e v e r e n ) : Fi i b i n e v e n i t n a r a o r b i l o r ! D a r t re b u i e

ROBDEROU (surprins): Cnd se face ntuneric.

s a i g r i j . ( t a i n i c ) Te c a u t .

IOLA: Aha Nu pricep.

ROBDEROU: Cine?

R O B D E R O U : C n d a p u n e s o a re l e s e f a c e n t u n e r i c , p r i c e p i ?

I O L A : To i .

I O L A : C e e s o a re l e ?

ROBDEROU: De ce?

ROBDEROU (i plimb mna prin faa ochilor Iolei ): Nu tii ce e

I O L A : Vo r s t e f a c a r i c e . N u l e p l a c v z t o r i i ! S e t e m d e

s o a re l e ?

v z t o r i . S e t e m t a re . E i z i c c v z t o r i i n u ex i s t .

IOLA: Nu tiu. Eu sunt oarb.

ROBDEROU: i tu? Ce zici?

R O B D E R O U : m i p a re r u

I O L A : E u z i c c ex i s t .

I O L A : D e c e ? Pe a i c i t o i s u n t o r b i .
21

R O B D E R O U : S i g u r c ex i s t . S u n t m u l i v z t o r i S u n t o r a e

ROBDEROU: Cum ai ghicit?

n t re g i c u v z t o r i .

IOLA: N-am ghicit, am vzut i aici ( descrie locurile unde

I O L A : E a d e v r a t c a c o p e r i u r i l e c a s e l o r s u n t ro i i ?

gsete culoarea roie)

ROBDEROU: Da, Iola.

ROBDEROU: Adevrat

I O L A : C u m e c u l o a re a ro i e ?

I O L A : A c u m a r a t - m i c u l o a re a a l b a s t r !

ROBDEROU: Ca mrul.

ROBDEROU (i scoate mantia policrom, o aeaz pe jos i i

I O L A : H a i , s p u n e ! M a i s p u n e - m i d e s p re c u l o r i

c o n d u c e m n a I o l e i ) : U i t e , a i c i e c u l o a re a a l b a s t r . S i m i ?

ROBDEROU:

Castravetele

v e rd e

Gogoarul

ro u

IOLA: Da, simt.

M o rc o v u l e p o r t o c a l i u l m i a e g a l b e n p r u n e l e s u n t a l b a s t re

R O B D E R O U : s t a e v i o l e t , s t a e m a ro a s t a e ro z ro z

d i n a l b a s t r u i g a l b e n i e s e v e rd e

n s e a m n ro u c u p u i n a l b n e l .

IOLA: Cum aa? Din prune i lmi ies castravei?

IOLA: Dar albul?

ROBDEROU: Nu, Iola, nu! Din culori dac amesteci culori

ROBDEROU: Mnecile mele sunt albe cmaa mea e alb i

I O L A : A h a N - a m n e l e s ! A u z i , Ro b d e ro u v o p s e a u a e c u l o a re ?

batista.

ROBDEROU: Aoleuuu!

I O L A : i a i c i ? A i c i e o c u l o a re p e c a re n u o c u n o s c .

I O L A : Te - a m n e c j i t ? N - a m v r u t s t e n e c j e s c . N u m a i f a c M a i

R O B D E R O U : s t a e m o v.

mi spui?

IOLA: Mov i sta?

R O B D E R O U : S i g u r.

ROBDEROU: sta e negru.

I O L A : O a re n - a p u t e a i e u s n v s v d ?

IOLA: Aha, negru Aa e negru ( Iola se ridic i ncepe s-i

ROBDEROU: Cu ce?

numere degetele ) Acum tiu! sta e negru, sta e alb, sta e

IOLA: Cu minile.

a l b a s t r u , s t a e ro u , s t a e v e rd e , s t a e g a l b e n s t a e v i o l e t

ROBDEROU: Nu tiu poate c se poate

s t a e p o r t o c a l i u , s t a e m a ro s t a e ro z ! Z e c e ! Le t i u ! V re i

IOLA: Se poate, se poate Cu degetele ... Uite, cu degetul sta

s le vezi?

t i u c u l o a re a ro i e . S i m t d e j a c s - a n v a t c u c u l o a re a ro i e

R O B D E R O U : V re a u !

ROBDEROU: Iola, nu te amgi!

IOLA: Stai un pic ( alunec prin ncpere ) Aici nu aici nu

IOLA: Ba se poate. Spune-mi, hainele tale sunt colorate?

Ro b d e ro u , p e re i i t i a s u n t c o l o r a i ?

ROBDEROU: Da.

R O B D E R O U : N u p re a .

I O L A : i n ro u ?

IOLA: Dar cum sunt?

ROBDEROU: n toate culorile.

R O B D E R O U : S p l c i i c e n u i i c e v a n t re a l b i n e g r u

IOLA (cu degetele ncepe s caute culorile; apoi, cu inelarul de la

I O L A : i t o t u i e u c re d c s u n t c o l o r a i s i m t c s u n t c o l o r a i

mna stng): Aici!?

R O B D E R O U : Te n e l i , I o l a , n - a u p i c d e c u l o a re .
22

I O L A : U i t e m i t re m u r d e g e t e l e C n d m a p ro p i i d e p e re t e l e

ROBDEROU (scrijelete; apare linia galben ): Aa e

s t a , m i t re m u r d e g e t u l v e rd e a i c i c e l ro u c n d m a p ro p i i

I O L A : i a i c i n c o l e c e v a v e rd e ( I o l a i s c o a t e e a r f a i

d e c o l u l s t a m i t re m u r d e g e t e l e g a l b e n i p o r t o c a l i u C n d

n c e p e s d e a p r a f u l j o s ) N u ? E c e v a v e rd e ?

m a p ro p i i d e p o d e a m i t re m u r d e g e t u l v i o l e t .

ROBDEROU: Aa e E zugrvit un copac

R O B D E R O U : Te d o r d e g e t e l e . E t i o b o s i t . A i a s c u l t a t p re a m u l t e

I O L A : i a i c i e c e v a a l b a s t r u i a l b i ro u !

poveti i ai obosit .

ROBDEROU: i mov i violet

I O L A : N u s e p o a t e , Ro b d e ro u ! n c p e re a a s t a e c o l o r a t ! U i t e ,

(de sub stratul superf cial apare un frumos pun desenat n toate

aici (l trage dup ea i l silete s pun palmele pe o poriune

culorile)

a p e r e t e l u i ) A i c i n u e u n c e rc ro u ?

IOLA: Ce-i asta? Sunt attea culori c m dor degetele Simt c

ROBDEROU: Nu e.

nu mai am destule degete pentru toate culorile

I O L A : Pre c i s ?

ROBDEROU: E un pun Un pun cu penele vopsite n mii de

R O B D E R O U : Pre c i s .

culori

I O L A : Tu n u v e z i b i n e , Ro b d e ro u !

IOLA: A! Ce m fac? Eu nu am o mie de degete

R O B D E R O U : B a v d , I o l a D a r n u e n i c i u n c e rc ro u E n u m a i

ROBDEROU: Nu-i nimic. Ai s nvei i aa Ai s vezi numai

o p a t m u rd a r

prin vrful degetelor i apoi ai s ndeprtezi uor degetele i

I O L A : E u n c e rc ro u !

ai s vezi de departe, prin aer

ROBDEROU: Nu e!

I O L A : C re z i c a m s p o t ?

IOLA: E! (ncepe s scrijeleasc cu unghiile; pe urmele lsate

ROBDEROU: Ai s poi.

rzbate o culoare roie puternic )

IOLA: Sunt fericit. Niciodat n-am tiut c palatul e colorat

ROBDEROU: Nu se poate!

R O B D E R O U : C i u d a t C u m p o a t e s fi e c o l o r a t p a l a t u l o r b i l o r ?

IOLA: Ce-i?

I O L A : S i m t c u m t o a t e c u l o r i l e s e ro t e s c n j u r u l m e u S i m t c u m

R O B D E R O U : D e d e s u b t e ro u !

t r i e s c p a rc t re m u r , p a rc s e m i c n c e t Ro u l re s p i r m a i

IOLA: Unde?

t a re , a l b a s t r u l e m a i l e n e v i o l e t u l e m a i z g l o b i u , m a ro u l e

ROBDEROU: Aici (ncepe s dea praful jos de pe perete;

m o ro c n o s ro z u l e g l u m e , a l b u l e s i n c e r i t c u t Pa rc s u n t

pulberea superf cial cade i apare un cerc de toat frumuseea ) E

v i i t o a t e , p a rc t r i e s c n a e r

u n c e rc ro u D a r a f o s t a c o p e r i t

R O B D E R O U : C i n e l e - o fi p u s a i c i ? i c n d ?

IOLA: Acoperit cu ce?

IOLA: Nu tiu.

ROBDEROU: Cu praf, cu var, cu ( ncepe s rzuiasc peretele )

ROBDEROU:

I o l a , p e re t e l e s t a e c o l o r a t !

Po a t e c s - a n t m p l a t m a i t r z i u Po a t e c c i n e v a a a c o p e r i t

IOLA: Nu i-am spus eu? Aici e o linie galben

culorile ca s v orbeasc mai uor


23

Po a t e

voi

n-ai

fost

orbi

dintotdeauna,

Iola!

I O L A : N u t i u . N u c re d . C e - i p a s ?

GUFI: Duh avem.

ROBDEROU: E o tain aici, Iola i n-o s am linite pn cnd

UN STRJER : Ne tocim sandalele ...

n-am s-i dau de cap

G U F I : H a i , f p a i ! B a g t a re ! i m a i s c u t u r - t e c e t i m b c s i t .

(de afar se aud voci; hrmlaia crete, se apropie )

(Guf i d s miroas plria. Strjerul se retrage cu aceleai

I O L A : H i i i ! V i n e t a t a ! Re p e d e ! Vi n o s t e a s c u n d !

ezitri n dreptul punului; este ameit i greete drumul; se

ROBDEROU: Unde?

izbete de zidul colorat i scoate un rcnet de durere; dispare )

(cei doi coboar n fos)

P R I M U L C U RT E A N ( i n t r ; r e a c i i d e s p a i m n d r e p t u l p u n u l u i ;
se

prbuete

la

picioarele

tronului ):

Ne-am

gsit

naul.

( i

terge nasul, sudoarea i lacrimile cu mantia lui Guf ) Nu-i.


GUFI: Eti biat bun Mai caut.
PRIMUL

C U RT E A N : D a n u m a i i n e . Z u ! N e t re b u i e p l a n d e

btaie
(Intr Guf . E rupt i sfiat. Cnd ajunge n dreptul punului

GUFI: N-avem plan. Ne batem fr plan. ( Guf i d s miroas

colorat, tresare. Pare c l arde ceva i sare n sus. Se linitete

p l r i a ) Va l e a ! ( C u r t e a n u l s e r e t r a g e ; r i c t u s l n g p u n )

dincolo de zona colorat. Ascult cu atenie. ntinde minile i i

AL

le retrage violent. Mormie ceva. Se duce indecis spre tron i se

Punul) Am fcut btturi la tlpi ( Se prbuete ) Mi s-au

prbuete n el. Gsete plria lui Robderou i i face vnt cu

nnodat varicele

ea)

G U F I : U n g e - t e c u a p re c e ! i t re c e c t a i z i c e p e t e .

UN STRJER (intr epuizat de cutare; lng pun are aceleai

A L D O I L E A S T R J E R : N u m a i a m s u fl u M i - a u r g u i t t o a t e c i l e

reacii ca i Guf ; pipie, ascult, mormie; ctre Guf , oarecum

M tem de-o dambla.

linitit): Am dat chix!

G U F I : V re i s - i f a c o f re c i e ? ( i f a c e o f r e c i e ) N u t e l s a t o c m a

GUFI: Mai caut!

acu, n ceasu-al doipelea E ca i prins

U N S T R J E R : E p i t i t b i n e . Ta c e c h i t i c .

AL DOILEA STRJER : Ciuciu!

GUFI: Gura! Dup el!

G U F I : To c m a i m g n d e a m c f r u n p l a n i f r u n v i c l e u g n u

U N S T R J E R : Z u . Fre c m m a n g a n u d e p o m a n .

m a i m e rg e

GUFI

(i

terge

nasul,

sudoarea

lacrimile

cu

mantia

DOILEA

STRJER

(surmenat

de

tot):

N-am

baft

(Hop!

A L D O I L E A S T R J E R : L- a m s c o t o c i t i - n m i n e l e d e p i x .

strjerului): ine-o tot aa!

G U F I : L- o m p r i n d e c n d l - o p l i f o a m e a i o b o s e a l a . ( G u f i d s

UN STRJER: Nu e bine. Ne trbuie un vicleug.

miroas

GUFI: N-avem vicleug.

gndete intens; face civa pai tremurtori; exploreaz punul;

UN STRJER: O s ne dm duhul cutndu-l.

aude pai i fuge la loc; Zeno i Bubi apar inndu-se unul de


24

plria)

Hai,

zbughete-o!

(Stjerul

se

retrage;

Guf

altul; se prbuesc de oboseal, lng pun; ce de zvcnete i

ZENO:

zvrcoliri!)

p ro c e d a t c u c o c r i e . Tre b u i e l u a t d e l a u n c a p t i d u s p n u n d e

Z E N O : A u ! A rd e !

s-a nimerit.

G U F I : C e a rd e ?

B U B I : Tre b u i e u m fl a t s o b a c u c r b u n e . S i a s u n t u d i n o a m e n i .

B U B I : A u c h ! Fo c !

Tre b u i e f c u t i t re b u i e d re s . N u m a i a a b a t e m p a l m a .

G U F I : C a re f o c ?

G U F I : Pu n e i , m d e g e t u p e r a n !

ZENO: Mi-a luat un rnd de piele

Z E N O : I a t c a re - i b u b a ! Tre b u i e s fi m m a i d e t e p i d e c t n e - a

BUBI: E iute! Mi-am prjit fundu

fcut

G U F I : O fi d a t M a r a fi a c u a rd e i i u t e .

z d r n g n i m a rm e t re b u i e s i e i m l a t r n t i d i n t c e re s n e

Z E N O : D e u n d e a rd e i i u t e ?

f a c e m l a . C a - n t r- u n c l e t e t re b u i e s t r n s i d i n a d n c n u m a i c u

B U B I : D e d o i a n i n u s - a m a i f c u t a rd e i i u t e .

momeal-l vom scoate.

G U F I : A t u n c i o fi v re o s u r p t u r .

BUBI: O singur secund s nu mai prpdim i s-o lum la

ZENO (i Bubi aprobator ): Surpturi s-au fcut.

t re i p z e t e . C u o m i e d e u re c h i i c u o m i e d e n a s u r i l v o m

B U B I ( m i r o s i n d n j u r u l p u n u l u i ) : Lo c u l s t a e s p u rc a t . N u - m i

ncoli. C numai o singur unealt i mai poate da de hac i-l

m i ro a s e a b i n e . . .

poate hcui pe dumnealui.

Z E N O : N u e b i n e c n d n c e p e s d u h n e a s c s a l a t ro n u l u i

G U F I : C a re ?

B U B I : Pe a i c i a t re c u t c e v a n e c u r a t

B U B I i Z E N O : P n d a .

GUFI: Hmm i mie mi s-a nzrit

Z E N O : S u n t e m b o c c i i d e c a p c a l e rg m c u c l o p o e i l a p i c i o a re i

B U B I : E - n c u rc a t r u . A a c a c i a l m a d e m u l t n - a m m a i n g h i i t . S - a

chicind ca obolanii

f r n t o i t e a - n d r u m . N - a v e m a l t a . Tre b u i e p r i n s , m r i t u l e .

B U B I : L n g u i i p e d u p c o l u r i t re b u i e s s t m , c u u re c h i l e

GUFI (pentru sine): Cum?

c i u l i t e i c u n r i l e f c u t e p l n i e i n d e l u n g d e v o m a v e a r b d a re

Z E N O : I - a c z u t c u t ro n c d e n o i i n u s e m a i d d e z l i p i t . N - a re

b i n e v o m fi r s p l t i i

n f i a re , n - a re g l a s , n u b e a , n u m n n c , n u p e t e , n u l a s

Z E N O : S fi m u n a c u p e re t e l e . S n e i n e m g u r a n c l e t a t i p r i n

u rm e , n u f a c e p i p i , n u t u e t e . Pa rc - i o a r t a re .

fi r i d e , c o t l o a n e i z v o rn i e s c o l c i m n c e t , p e d u p l a c t e i

BUBI: S-a lipt ca o boal. Nu se-nfurie, nu se grbete, nu se las.

p r i n d o s u l u i e l o r , m u e t e i n c i u l i re d e u re c h i i s i n g u r v a

E c a m o a r t e a . S - a n t i n s i ro a d e d i n c e - a a p u c a t .

v e n i p r a d a d e v o m a v e a r b d a re

Dac nu-l

Te b u i e

mama

bibilit

mai

cu

iui

grij.

dect

Dup

cel

cu

metode

dou

aerisite.

p i c i o a re .

Tre b u i e

F r

scoatem din gaur i nu-i punem clu n gur, ne mnnc de vii.

BUBI: C numai dac nu vom mai face vnzoleal i babilonie va

G U F I : N e t re b u i e u n c l e n c i .

iei de la locul ei
ZENO: i noi, ha! de dup u, c doar n-o s se poat ine
nemncat i nebut attea zile
25

B U B I : D p o r u n c , a a d a r , s n u m a i m i u n e t i a c a f u rn i c i l e i

P R I M U L C U RT E A N

s n u s e m a i c i o n d n e a s c n t re d n i i c a n u c i l e n s a c

p r b u e t e l a p i c i o a r e l e t r o n u l u i ) M i - a s c l i p t m i n t e a u n c h i c h i re z !

Z E N O : Fi e c a re s s t e a l a l o c u l l u i c u u n b c u m c i u l i e d e p i a t r

A L D O I L E A C U RT E A N ( i n t r n f u g ; r e a c i e l a p u n ) : C d e c n d

ca s-l poat mirui pe nmiloi cnd s-o arta

ne

GUFI: Brava! Ai gndit adnc! Haidei s v pup! ( oc, oc!)

ameeal c ghiduul i rde de noi

B U B I : D e g n d i t a f o s t u o r , d e f c u t e m a i g re u . C c e - a m s p u s

A L T R E I L E A C U RT E A N ( i n t r n f u g ; r e a c i e l a p u n ) : M a i b i n e s

din gur nu se leag lesne i multe zile vom sta nemicai i vom

f a c e m o a re c e p o s t i m a i c u i z b n d v o m i e i

pndi pn cnd s-o lmuri beleaua.

P R I M U L C U RT E A N : C i a t c e n e - a m g n d i t i p e s p e s e l e n o a s t re

Z E N O : B a i n o i n t re n o i t re b u i e s n e p n d i m , c n u m a i a a s e

am venit s-i spunem

i n v e r i g i l e m p re u n i r m n e l a n u l n t re g .

A L D O I L E A C U RT E A N : l a p n d s e d e m n l o c s n e t o t

B U B I : P n d p n d i i a r p n d ! i c i n e n u v a p n d i , a rd e - i - s e -v o r

m p i e d i c m p r i n t re s m rc u r i l e i g r d i n i l e a l t o r a

bice peste buci!

A L T R E I L E A C U RT E A N : c m a i d e i s p r a v v o m fi s t n d s m i rn

ZENO: Numai pnda ne mai scoate de unde ne-am bgat, mritule!

S p n d i m c u t o i i , c u s i l i n i c u r b d a re i v o m fi m n t u i i .

asculte paii notri

G U F I : B r a v a , b re ! S s e s u n e d - a d u n a re !

A L D O I L E A C U RT E A N : c p n d a e d e a u r i n a d n c u l e i c h e i a

U N S T R J E R ( d b u z n a ) : Pre a l i n g u i t u l e ! ( s a r e n s u s i i e s e d i n

multor adevruri se lfiete

zona de culoare ) Ni s-a dus vlaga tot orbecind. Da tii la ce ne-

A L T R E I L E A C U RT E A N : c p n d a e m a m a n e l e p c i u n i i i o

am gndit?

pnd bine fcut e mai ieftin dect un galop nduit.

AL DOILEA STRJER (intr furtunos): Ne-am gndit c aa nu mai

G U F I : B r a v a , b r a v a , b r a v a ! Tre c e i p e r n d s v p u p ! ( o c , o c ,

m e rg e ( i e s e d i n z o n a c o l o r a t ) C n i c i o r t u p o p i i n - a m v re a s

oc!)

ni-l dm, da nici s-l lsm pe altu s bea caimacu ...

MARAFIA (intr n fug; reacie la pun ): Mrituuuleee!

UN

G U F I : C e a i , M a r a fi o ?

STRJER: d-aia zic c dect s zburtcim ca un stol

tot

sucim

ascultnd

paii

(d buzna; reacie la pun ): Mritulee! (se

jurul

lui,

cozii,

dect

ne-a

ajuns

boncluind

mintea

la

cap,

lsndu-l

baca

pe

el

t u r b a t , n u - i m a i b i n e s s t m d re p i c a p e re i i ?

M A R A F I A ( s e n t o a r c e c u f a a l a G u f ) : N e n o ro c i r e , m r i t u l e ,

A L D O I L E A S T R J E R : c d i n p e re i m a i m u l t e s e a u d i d i n

n e n o ro c i re e e e !

s p a t e l e f a l d u r i l o r m u l t e s e m i ro s

smiorcie)

UN STRJER: c dac vom sta i vom pndi, mai multe vom

GUFI: Nu boci, c nu pricep. Zi cu silabe! ( Maraf a se ine de cap

dobndi.

i se vaiet) Zi! Nu te mai bi!

AL DOILEA STRJER: Ei?

MARAFIA: Mai bine ia-mi capul c, dup ce mi-a fost dat s aud

GUFI: Brava, m! Haidei s v pup! ( oc, oc!)

cu el, mi s-a fcut sil s-l mai in pe umeeeri.

S-au

cuibrit

otrvurile

G U F I : E i , a ! Te - a i s p e r i a t d - u n p i i g o i
26

inima

meaaa

( se

MARAFIA :

I-a

otrvit

mintea

-a

apucat-o

trncneala

T OAT E P E R S O N A J E L E : P i !

necugetat

MARAFIA: Aa c m-am pus la pnd!

GUFI: Cum? Cine?

GUFI: Vino s te pup! ( oc! )

MARAFIA (n hohote): Iola, fata noastr

T OAT E P E R S O N A J E L E ( a p r o b a t o r ) : B r a v a !

G U F I ( t u e t e n c u r c a t ) : C a re I o l a ?

MARAFIA: i-am pndit aici -am pndit dincolo ( observ

MARAFIA

Pr i n e s a ,

curiozitatea celorlali ) -am mai pndit o dat aici -am mai

fl o a re a fl o r i l o r c e a n e c u l e a s l a c a re i n e a m m a i m u l t d e c t l a

p n d i t o d a t a c o l o i d e l a o v re m e c e a u d ? U n g l s c i o r i d e

u re c h i l e d i n c a p

unde rzbtea?

GUFI: Ce-i cu ea? Ciripete!

ZENO (intr n joc): De sub u

MARAFIA (plnge): Nu pooot

MARAFIA: i-a cui era ua?

G U F I ( c t r e B u b i i Z e n o ) : - o fi s c l i n t i t f o g l e z n ? ( o s c u t u r p e

BUBI (la fel): A cui?

Maraf a) Hai, vars tot!

MARAFIA: A prinesei! i ce-am fcut acuilea?

M A R A F I A ( c a o a ) : A o l e u u u ! A o o o l e u ! Pe c i n e - a m a l p t a t e u

ZENO: Ai lipit timpanu -ai ascultat ...

la inima mea -am inut-o ca un ou n palm

MARAFIA (triumftoare): Asta-i!

G U F I : Pe c i n e ? S p u n e , b l e s t e m a t o !

GUFI: Cum, clonoaso, ai pndit-o pe fata mea?

MARAFIA :

(i

revine

A-nceput

brusc;

a c u z a t o r,

vad

explicativ ):

(tunete,

bubuieli;

linitea

P R I M U L C U RT E A N : Pe p r i n e s ?

revine; stupoare printre personaje; ncremenire total )

A L D O I L E A C U RT E A N : Pe s t p n a n o a s t r ?

G U F I ( t r e m u r n d ) : C e v o r b e - s a s t e a , M a r a fi o ?

MARAFIA: Mucles! Nimeni nu-i curat ca lacrima i nici Iola nu-i

Z E N O : Te - a i z d r u m i c a t d e t o t ?

u de biseric.

BUBI: i s-a fcut de ghilotin?

GUFI: Cum ai zis?

Z E N O : N - o a s c u l t a , m r i t u l e ! A re s a re p e l i m b

M A R A F I A ( s e d l a G u f ) : D a c n u t e p o t o l e t i , i t o rn c t e v a

BUBI: E matoal ru

verzi i uscate de-o s-i piar auzul!

G U F I : Re p e t , M a r a fi o , c t e b u e s c ! Fa t a m e a a - n c e p u t s v a d ?

G U F I : O r b s u rd ? ( n g h i t e n s e c ) i ?

MARAFIA

M A R A F I A : i c e c re d e i c z i c e a n c l a t a ?

(pentru

sine):

Da

(lui

Zeno

care

privete

n t r e b t o r ; c o n v i n g t o r ) d a ( l u i G u f ) DA ! ! !

BUBI: Ce?

GUFI: Ia-o pe-ndelete!

MARAFIA: Numra.

M A R A F I A : To t u m b l n d e u d e n e b u n , m p u n s i m p i e d i c a t ,

ZENO: i ce-i ru n asta?

c e m - a m g n d i t ? N u - i m a i b i n e s u m b l e i e p u re l e d u p v n t o r

M A R A F I A : P i n u n u m r a n u m e re A i c i e b u b a N u m r a

d e c t v n t o r u l d u p i e p u re ?

TOI: Ce?

GUFI: Pi?
27

M A R A F I A : N i c i n u v t re c e p r i n c a p ( G u f f a c e , a m e n i n t o r,

GUFI (se apropie pe furi i i ia de urechi; i aduce n avanscen ):

civa pai ctre Maraf a ) Culori! (spaim general )

S-au

GUFI: Nu se poate! Ai fcut-o de oaie! Am mai auzit eu brfe, da

b g re t re b u i e s c a d . ( B u b i , Z e n o g e m , s e c a i n ) N u - l re t e z m

ca asta nu ...

n o i , n e re t e a z e l .

MARAFIA : Gura, fsitule, c nu mint!

Z E N O : M r i t u l e , d a d e c e n e t e m e m n o i d e o p u s t i e d e c u l o a re ?

ZENO: i ce dac numra?

GUFI:

B U B I : Le z i c e a i e a c a t o l o m a c a

s i m u r i l e . S e s t re c o a r n a d n c u l t u i t e ro a d e . ( P o c ! o p a l m

MARAFIA : Pi asta-i, c nu le zicea de una singur

p e s t e c a p l u i Z e n o ) Te s a p p n d d e a p . Te n e a c n m i n c i u n a

ZENO: Au!

m i re s m e i . i p e l n g t i n e , s e m a i m b o l n v e s c i a l i i . ( P o c ! o

M A R A F I A : Le z i c e a c u i v a

palm peste cap lui Bubi)

B U B I : Av e a p e c i n e v a - n i a t a c ?

(bufnituri, bubuituri, gemete, scncete de sub scen; strjerii se

MARAFIA : Da!

ntorc crndu-l pe Robderou; acesta este legat fedele de la

(pe Bubi l apuc tusea convulsiv; Zeno st s vomite)

bru n sus, cu un sac tras peste fa, basma la ochi i clu la

GUFI (aparte): n iatac la fat! Uuuu! i ce zicea?

gur; Iola bocete )

MARAFIA : Rdea.

U N S T R J E R : L- a m n f c a t !

G U F I : C e r u i n e ! R d e a d e o f a t o a r b , f r a p r a re

A L D O I L E A S T R J E R : I - a m p u s s a re p e c o a d

MARAFIA : Asta-i!

UN STRJER: A czut n curs ca un guzgan

GUFI: Cum mai scot capu-n lume?

G U F I : ( c t r e R o b d e r o u ) A i v e n i t l a m i e re i t e - a m p u n s a l b i n a

Z E N O : P i i i e p i e rd u t !

Z E N O : D e c e n - a i s t a t t u p e - a c a s , b re ?

BUBI:

S-a

curat

Pa rc - a u d

deja

cum

plou

pe

lespedea

burzuluit

Ta c i ,

v re m u r i l e

dospitule,

nu

Cine

huli!

iart

Ce

tii

luat

tu?

de

p ro s t .

C u l o a re a

Capul

otrvete

B U B I : A i v e n i t l a i o n a t a n e - a i d a t d e p d u re e

neagr.

M A R A F I A : Fi i c - t a l - a a s c u n s n l a d a d e z e s t re

G U F I : D a i a l a rm a ! ( c t r e s t r j e r i ) R s p n d i i - v ! I n t r a i t i p - t i l !

GUFI: Uuu! (privindu-l pe Robderou ) A i rposat? (ctre Iola)

V r i -v

D e c e p l n g i , f a t a m e a ? N u i - a a j u n s z e s t re a p e c a re i - a m d a t - o

Maraf a)

cu
i

i re t l i c !

Le g a i - l

fedele!

pe

Le

eu

ea!

art

Le

Aducei-l
bag

eu

ncoa!

( ctre

minile-n

cap!

i - a i n c e p u t s - a d u n i i s i n g u r ? A i s p u rc a t l a d a d e z e s t re ? ( I o l a

( s t r j e r i i d i s p a r n f o s ) C p re a m - a u s c o s d i n b a l a m a l e ! S - a -

p l n g e m a i d i h a i ) L- a i b g a t p e g u t e r u s t a n s f n t a l a d p e

ndesit gluma!

c a re o a i d e l a m - t a ?

Z E N O ( s e a p r o p i e i a t i n g e p e r e t e l e ) : O r fi c u l o r i ? S n u fi e p re r i

MARAFIA: Plodu a dat n noi ...

UN STRJER: Ne-a zgriat ca o leoaic

B U B I : Po a t e c - s a d i e r i Po a t e c s e ro t e t e a e r u l p e d e a s u p r a

A L D O I L E A S T R J E R : A s t ro p i t c a o p i s i c
G U F I : I a m a i s p u n e , M a r a fi o !
28

M A R A F I A : S e a p u c a s e r d e r z u i t p e re i i i s e m i n u n a u n f a a

A L D O I L E A S T R J E R : A a re p e d e ?

l o r.

GUFI: O facem azi.

G U F I : A u r z u i t p e re i i ?

ZENO:

Z E N O : O r fi n e b u n i a m n d o i

s e r b a re a p o rc u l u i , m r i t e !

M A R A F I A : B a i u l e a l t u . Pe e l l m r u n i m , d a c u m i s c o a t e m e i

GUFI: Nu-i bai.

boala din cap?

I O L A : R u f a c i , t a t , c t a i p o rc u n a i n t e a s o ro c u l u i . . .

P R I M U L C U RT E A N : A u r z u i t p e re i i ? ( t o i c u r t e n i i s e r i s i p e s c i

G U F I : Ta c i , m p i e l i a t o , c f a l m a re a i a v u t i c u n i m i c a n u t e - a i

caut culorile prin ncpere; ncet, ncet, culorile reapar )

ales. (n trans) Houl a fost prins! l vom jumuli bucat cu bucat

A L D O I L E A C U RT E A N : Pa rc s e s i m t e c e v a

c u r b d a re i c u g r i j s - i m e a rg f u l g i i A v e n i t o r a - a

A L T R E I L E A C U RT E A N : Pa r c e m a i m o a l e

b t u t c e a s u . Tre c e m l a o s n d i re a a r p e l u i f p t u i t o r . . .

A L PAT R U L E A C U RT E A N : i m a i c a l d

ZENO: ritule, pn ce nu judeci n-ai cum osndi ...

A L C I N C I L E A C U RT E A N : E , a a , c a o a d i e re

G U F I : Ta c i , r i o s u l e , c t i u e u c e f a c ( l e f a c e s e m n s t r j e r i l o r ;

A L A S E L E A C U RT E A N : C a o d u l c e a

strjerii

P R I M U L C U RT E A N : O fi a d e v r a t

cerceteaz pe Robderou; agresivi dar temtori n cercetare )

A L D O I L E A C U RT E A N : N - o fi t o t u l m i n c i u n

U N S T R J E R ( a d m i r a t i v, d u p c e l - a a t i n s ) : N u e r u f c u t !

A L T R E I L E A C U RT E A N : Po a t e c t o t u i ex i s t

P R I M U L C U RT E A N : A re n a s u l d re p t

A L PAT R U L E A C U RT E A N : O r fi fi i n d v z t o r i

A L D O I L E A C U RT E A N : i b r b i a d e s p i c a t

A L C I N C I L E A C U RT E A N : Po a t e c n e a r a t i n o u

A L T R E I L E A C U RT E A N : S e m n c e a l e s

G U F I ( d u r, i n c h i z i t o r i a l ) : G u r a ! ( c u l o r i l e d i s p a r ) N u p u n e i m n a p e

G U F I : A l e s s c r a p e ! Ta c -v fl e a n c a ! M e rg e i m a i b i n e s a s o m a i

nimic! S-a rscolit totul S-a dat cu piatra n noi S nu lum

p o rc u ( p re g t i i p o rc u p e n t r u t i e re ) . ( c e i d o i s t r j e r i p l e a c )

v re o b o a l ! D a i - v c u p a r f u m ! ( t o i s e e x e c u t ; c o t c o d c e l i ,

Cum

m u g e t e , n e c h e z a t u r i ; u n g u i a t d e p o r c ) M i n e t i e m p o rc u l !

scoate nite sunete nfundate; Guf face semn iar lui Robderou i

ZENO

se scoate cluul )

(caut

calendar;

fascinat ):

Mine?

Fa c e m

s e r b a re a

Nu-i bine

te

scot

srim

sacul

cheam,

de

peste

pe

cap

mpieliatule?

calendar

pun

( Robderou

Abia

pe

poimine

poziie;

legat

la

toi

gur

p o rc u l u i ?

R O B D E R O U : Ro b d e ro u m c h e a m , re g e a l o r b i l o r !

GUFI: Ce-i n mn nu-i minciun.

GUFI

U N S T R J E R : T i e m p o rc u l ?

b o b rn a c ) : O o o ! Fr u m o s n u m e , n - a m c e z i c e . Te t e m i d e m o a r t e ,

G U F I : S fi e b u c u r i a o r b i l o r m a i l u n g .

pehlivanule?

BUBI (repezit): mprim oriciul?

ROBDEROU: Nu m tem de nimic, orbule!

A L A S E L E A C U RT E A N : C h i a r ?

GUFI (aproape c i neap ochii cu degetele ): De moarte sau de

G U F I : S h a l i m c rn a i i i c h i c a .

o r b i re t e t e m i m a i m u l t ?
29

(l

cerceteaz

cu

atenie;

cte

ciupitur,

cte

un

ROBDEROU: De un singur lucru m tem, jupne S nu plou

n u m a i ro u i m o v d i n c o l o e o c i u p e rc m a ro n i e d i n c o a c e e

mine i s-mi ud cizmele pe drum. ( rsete nfundate, chicoteli;

un cmp de maci

unii ssie, ie dezaprobator; toi l cerceteaz pe rnd: l

(personajele s-au rspndit, fascinate, i palpeaz pereii )

apas, l mpung, l zglie )

A L T R E I L E A C U RT E A N : U n c m p d e m a c i ?

GUFI:

Aaa,

nu-i

faci

team

de

asta!

Mine

fi -v e i

pod

A L PAT R U L E A C U RT E A N : O c i u p e rc m a ro n i e ?

a t rn a t , l a u s c a t , c u u n c i l e i c u b u c i l e d e s l n i n N u v e i

G U F I : N u - l c re d e i , f r a i l o r ! E u n a r p e v e n i n o s ! Z e n o ! B u b i ! A m

a v e a n e c a z u l d e c a re t e t e m i ( s c h i m b n d t o n u l ) Ro b d e ro u ,

dat o porunc! (Zeno i Bubi nu se mic de la locurile lor )

re c u n o t i c e t i v i n o v a t ?

A L C I N C I L E A C U RT E A N : A l b a s t r u , z i c i ?

R O B D E R O U : E u d e re c u n o s c u t a re c u n o a t e . N u m a i u n g n d i o

A L A S E L E A C U RT E A N : Ve rd e c a i a r b a ?

n e l m u r i re n u - m i d a u p a c e N u p r i c e p u n l u c r u , m r i t u l e . D e c e

P R I M U L C U RT E A N : Ro u c a f o c u ?

te-ai apucat mata -ai dat cu spoial peste frumoasele culori cu

A L D O I L E A C U RT E A N : G a l b e n c a a u r u l ?

c a re e r a m p o d o b i t p a l a t u l ? E z u g r v i t n m i i d e c u l o r i u n f r u m o s

GUFI: napoi! Nu v atingei de nimic! Nu punei mna pe nimic!

pun, chiar aici

R O B D E R O U : D e c e i - e f r i c , re g e a l o r b i l o r ? O r i t e t e m i c c i n e

GUFI: Cum ndrzneti?

va ghici culorile va ncepe mai apoi s vad?

R O B D E R O U : Pe re i i s u n t p l i n i d e c u l o r i . B a u n g a l b e n c a a u r u l ,

A L T R E I L E A C U RT E A N : C u m ? S e p o a t e ?

b a u n v e rd e c a i a r b a , b a u n ro u c a f o c u i a l b a s t r u c a c e r u l . . . L a

A L PAT R U L E A C U RT E A N : S v e d e m ?

c e i - a t re b u i t s a c o p e r i t o t u l a a c u m n u m a i m u l i a c o p e r

A L C I N C I L E A C U RT E A N : C u o c h i i n o t r i ?

s p u rc c i u n e a ?

GUFI (terminat): Minciuni! Ocri i minciuni!

P R I M U L C U RT E A N ( t r e z i t ) : C u l o r i z i c i ?

ROBDEROU: Se poate, se poate Iola vede deja zece culori

A L D O I L E A C U RT E A N : U n p u n ?

G U F I : Z e c e c u l o r i ! ? A u u u ! Z e c e a n i o s t re a c p n i l e - o i s c o a t e

G U F I : E n e b u n ! E t u r b a t ! Lu a i - l d e p e m i n e ! A r u n c a i - l n p u ! S

din cap

t e rm i n m o d a t !

MARAFIA (jeluindu-se): Rmne fat btrn

IOLA: Nu! S nu v atingei de el c v spun lui Macabril! ( i

A L A S E L E A C U RT E A N : Z e c e c u l o r i ?

scoate legtura de la ochi; personajele se ntorc brusc cu spatele

P R I M U L C U RT E A N : N e p o i n v a v z u t u l ?

c a p e n t r u a s e f e r i d e u n p e r i c o l ) O s v- a l e g e i c u c t e - o c o c o a

A L D O I L E A C U RT E A N : N e p o i d r u i c u l o r i l e ?

o r i o s v p u n p i e l e a l a fi e r t n c a z a n u l c u l i c o r i

A L T R E I L E A C U RT E A N : E a d e v r a t ? C u m ?

R O B D E R O U : D e c e t e t e m i d e c u l o r i , re g e a l o r b i l o r ? D e c e n u

ROBDEROU: N-avei dect s v ridicai pleoapele i vei vedea.

lai palatul n toat frumuseea lui? Ce te sperie aa? Uite, chiar

G U F I : M i n c i u n ! U n d e - s i a c u p o rc u ? S - n c e a p s e r b a re a ! S s e -

a c o l o s e r s u c e t e o s p i r a l d e f r u n z e , n u m a i v e rd e i g a l b e n ,

m p a r t r r u n c h i i i fi c a i i ! G a t a c u fl e c re a l a ! B u b i ! Ta i e - i c a p u !
Muzica!
30

A L PAT R U L E A C U RT E A N : N u e d re p t , m r i t u l e

(tunete, bubuieli, rs infernal )

A L C I N C I L E A C U RT E A N : A s t a n u e j u d e c a t

MACABRIL

A L A S E L E A C U RT E A N : Z u , s m a i j u d e c m o l e a c

vztorul? Dup chipul lui o s se schimbe lumea. A omort el pe

IOLA (aprndu-l pe Robderou ): Eu v spun lui Macabril !

cineva? Msoar de zece ori i taie o dat! Ochi pentru ochi i

B U B I : S i g u r. S n u f a c e m v re o t r s n a i e . M a i b i n e s - l j u d e c e

dinte

Macabril

a l e g e . . . c e s - o - n t m p l a , o m a u z i d e l a a l i i . . . c u m s - o t e rm i n a , s -

GUFI

(cu

team):

Macabril?

Sclifositul

al?

Ce

tie

la

ce-i

(lugubru):

pentru

dinte.

Vo r b a

Tre a b a - i

mult,

ca

srcia

fcut.

Ce-o

omului.

mai

fi ,

(tunete, bubuieli, rs infernal )

P R I M U L C U RT E A N : S - l j u d e c e M a c a b r i l !

G U F I : M - a n e n o ro c i t ! M - a r p u s ! U n d e - s i a c u p o rc u l ?

A L D O I L E A C U RT E A N : S n e s p u n M a c a b r i l d a c v z t o r u l a

P R I M U L C U RT E A N : A a j u d e c a t m a i z i c i e u ! ( i e s e )

minit sau nu.

A L D O I L E A C U RT E A N : C a p b re a z , M a c a b r i l s t a ! ( i e s e )

G U F I : Z u , f r a i l o r , p i e rd e m v re m e a E u z i c s - i t i e m c a p u l i

M A R A F I A : S - a n r u i t n c ro p e a l a , G u fi o r !

s t re c e m l a o r i c i .

G U F I : L a s - m , M a r a fi o , c m i s e z b a t e fi e re a

(personajele se apropie protector de Robederou )


TREILEA

C U RT E A N :

Numai

Macabril

poate

se

va

o povesti mai ncolo ... Am zis.

d re p t a t e a ?

AL

sta-i

A L T R E I L E A C U RT E A N : C e - i , n c o rn o r a t u l e , i s - a u p u s p i e t re l a
s

judece

un

fi c a t ? ( i e s e )

vztor!

A L PAT R U L E A C U RT E A N : Po a t e n - a i d o rm i t l a p r n z ( i e s e )

A L PAT R U L E A C U RT E A N : Tu s - i j u d e c i p e o r b i !

A L C I N C I L E A C U RT E A N : A d o rm i t , n u e d e l a a s t a . S e s c h i m b

G U F I : A h a ! L a s c v p o t o l e s c e u . . . ! N u m a i s t re a c z i u a a s t a

v re m e a ( i e s e )

n e a g r . . . U n d e - s i a c u p o rc u ? To c m a i a c u i - a u g s i t

M A R A F I A : G u fi h a i n p o a l a m e a s t e o g o i e s c !

A L C I N C I L E A C U RT E A N : L a s p o rc u ! N u s c h i m b a v o r b a !

G U F I : N u m - a t i n g e ! M i s - a u r z i c a t p i e l e a M i s - a u n fi e r b n t a t

A L A S E L E A C U RT E A N : S v i n M a c a b r i l !

ncheieturile

TOI: Macabril! Macabril! Macabril!

Z E N O : N - a i v re a s p u i u n p i c t m p l a p e p e rn , s t e - n t re m e z i ?

(tunete, bubuieli, rs infernal)

(iese)

GUFI: Macabril, neleptule, l-am prins pe vztor pe trdtor,

MARAFIA: N-ai team, Gufulic!

pe uciga, pe sperjur i pe la Mi-a omort fata. I-a ntunecat

B U B I : i s u fl m n o i n l u m n a re ( i e s e )

mintea -a fcut- o s vad. Mult ruine mi-a adus n cas. Mi-a

G U F I : N u , n u t re b u i e s d m d r u m u l a s e r b r i ! U n d e s u n t

dat ndemnuri necuviincioase la supui. ( curtenii l desleag pe

m u z i c a n i i ? Tre b u i e s d a u t o n u l l a t o n t o ro i S t a i o r i c u l n

R o b d e r o u i l n g h e s u i e p e G u f ) A r z u i t p e re i i d u p c u l o r i

pri egale Cu mna mea am s-mpart oriciul Am s dau

F - l c u o u i c u o e t i s d i s p a r d i n t re n o i ! D a c n u e l , m c a r

cte

capul lui

a u d i e n ) B u b i ? ! Z e n o ? ! M a r a fi o ? ! U n d e - a i n t i n s - o , c o d o i l o r ?
31

dou

porii

la

fi e c a r e

Ve g h e m n o i l n g t i n e . ( i e s e )

Jur!

( realizeaz

nu

mai

are

t i u d e u n d e v i s e t r a g e . . . V- a u n n e b u n i t c u l o r i l e . . . V- a u n e l a t ,

GUFI: Mai zbovete puin! Mai f-m s rd!

p ro t i l o r ! N u ex i s t c u l o r i . . . C i n e v- a s p u s c ex i s t ? M i n c i u n !

LU LU : M a i r z i i d e t i n e , c d e m i n e a i t o t r s ( u t n f u n d l u i

Lu m i n a e m i n c i u n ! ( l u m i n a n s c e n c a d e n c e t ) S u n t e i s l a b i ! A

Guf ) Ha!

dat boala vzului n voi? ... Orbi! ( rmne doar spot pe trapa

(glgie mare de afar; strigtele de bucurie ale curtenilor; urale;

f o s e i ; i n t r n c e t L u l u ) O s v n t o a rc e i l a m i n e n g e n u n c h i . . . O

Guf caut un loc unde s se ascund; deschide trapa fosei i

s v t r i c a v i e rm i i . . . s v p r i m e s c n a p o i . . .

coboar 2-3 trepte)

LU LU : B r a o a v e

G U F I ( o u l t i m n c e r c a r e ) : N u p l e c a ! Te u m p l u d e b a n i Te f a c

G U F I : C i n e e t i ? C e v re i ?

s t r j e r u l m e u Te f a c s f e t n i c u l m e u m p r i m p e d i n d o u

LU LU : S u n t b u f o n u l t u c h i o r i p re f e r a t C e l m a i b u n d i n c i s -

t ro n u l o m i e d e a n i . ( L u l u l p r i v e t e c o m p t i m i t o r i a r G u f

au vzut

dispare n fos)

GUFI: Eu n-am vzut nimic. Eu nu tiu nimic. Nu cunosc.

(lumina

LU LU : H m m N u v re i s t e f a c s r z i ? V d c e t i c a m t r i s t

costume multicolore; alai de srbtoare; veselie; chiote; Iola l

GUFI: Eu n-am rs niciodat. Mie nu-mi place s rd. Du-te!

conduce

LU LU : C u m a a ? R s u l n g r a

cenuie; tronul se dezvluie colorat, n toat splendoarea lui; un

G U F I : M i e m i c a d e g re u l a s t o m a c

ultim geamt al lui Guf )

LU LU : P c a t ! Te - a fi d i s t r a t d e m i l i o a n e . i - a fi s p u s c e - a m v z u t

IOLA (merge deasupra trapei ): Sracu tata!

prin curte

LU LU ( l n g t r o n ) : L a s - l ! N - a f o s t n i c i o d a t o r b .

G U F I : N u v re a u s t i u . V re a u s m l a i n p a c e . V re a u s d o rm .

(Iola merge lng tron; Robderou se aeaz; toate personajele

LU LU : S d o rm i ? C n d a l i i p e t re c ?

aplaud)

G U F I : C i n e p e t re c e ? Pe t re c e re f r m i n e ?

(tunete, bubuieli, rs infernal; personajele ncremenesc )

LU LU : E s r b t o a re a p o rc u l u i . S - a t i a t g r s u n u l

MACABRIL: S ne vedem cu bine i pe trmul surzilor, c pe

G U F I : S - a t i a t ? F r m i n e ? Le - a r t e u t i a t !

trmul orbilor ne-am auzit destul

LU LU : B i n e , m i , v i s u r t ! E u a t t a i s p u n ! Ve z i c - i v i n e i

(tunete,

ie rndul. (Guf

dispoziie)

s e m a i m u r e t e i m i t n d u - l p e L u l u ) . V re i , n u

re v i n e
pe

scen;

Robderou

bubuieli,

rs

toate

ctre

personajele

tron

infernal;

la

personajele

v re i , o r s i s e d e s c h i d i i e o c h i i n t r- o z i .

LU LU : M u z i c a ! D a i d r u m u l l a t o n t o ro i !

GUFI: Ochii mei?

TOI: Ura! Ura! Ura!

LU LU : O c h i i t i , d a .

P R I M U L C U RT E A N : Z g rc i t u l i h a r a b a b u r a !

GUFI: Niciodat!

TOI: Ura!

LU LU : D - a i a a m v e n i t . C a s t e s f t u i e s c . S n u t e s p e r i i p re a t a re

A L D O I L E A C U RT E A N : N a s u l , m i n i l e i g u r a !

c n d b r u s c t e v a p l i l u m i n a - a c u r m i c u b i n e ! A m t re a b .

A L T R E I L E A C U RT E A N : U n d e s u n t p e i t e l e ?
32

intr

parte

scen

cu

cuvertura

reiau

buna

A L PAT R U L E A C U RT E A N : S - a s c u i m c u i t e l e !
A L C I N C I L E A C U RT E A N : Ra p i a i n u c u
A L A S E L E A C U RT E A N : g a t a c u b u c l u c u !
STRJERII: Unu i cu doi
T O I : H a i l a t o n t o ro i !
(muzic, tontoroi, nebunie mare; toate personajele danseaz )

33

S-ar putea să vă placă și