Sunteți pe pagina 1din 3

PARTILE RAPORTULUI JURIDIC

*categorii de subiecte de drept


PERSOANE FIZICE: omul, privit ca titular de dr./oblig.
SUBIECTE DE PERSOANE JURIDICE:
sa aiba o organizare de sine statatoare
DREPT CIVIL entitatea, privita ca titular de
sa aiba un patrimoniu propriu
drepturi/oblig.

sa aiba un scop determinat

**determinarea, pluralitatea si schimbarea subiectelor de drept (cunoasterea partilor)


raporturi
ce au in
continut :

drepturi subiective civile


absolute (un dr.real sau un
dr.nepatrim.)
drepturi subiective civile
relative (un dr.de creanta)

* subiectul activ - determinat (chiar titularul dreptului)


*subiectul pasiv=nedeterminat (toate celelalte subiecte de drept)
* subiectul activ - determinat (creditorul)
*subiectul pasiv - determinat (debitorul)

***pluralitatea subiectelor raportului juridic (R.J. se stabileste intre mai multe persoane, fie ca subiecte active, fie ca subiecte pasive)

R.J. civile nepatrimoniale *pluralitate pasiva (subiectul pasiv e nedeterminat)


R.J. civile
patrimoniale

*pluralitate activa (mai rara) - in rap.nepatrimoniale ce decurc din creatia intelect.


*daca au in continut un drept real
*daca au in continut un drept de creanta

***pluralitatea subiectelor in cazul raporturilor

in cazul in dreptului de proprietate:

reale

*subiectul pasiv = pluralitatea celorlalte subiecte de drept civil, cu exc.titularului dr.de propr.

*o persoana (proprietate exclusiva)


*subiectul activ
*mai multe pers.
*pe cote parti (coproprietate)
*in devalmasie (devalmasie)
(propriet. comuna)
***pluralitatea subiectelor in cazul raporturilor de creanta (raporturi obligationale)
care leaga mai multi debitori sau creditori intre care creanta/datoria este divizibila.
*divizibilitatea se subintelege
fiec. creditor poate cere debitorului intreaga datorie
2.obligatii solidare
*solidaritate activa:
fiecare debitor este tinut si poate fi obligat la plata intregii datorii
*solidaritate pasiva:
*solidaritatea pasiva tb.stipulata expres in A.J.; nu se prezuma
datorita vointei exprese a partilor ori naturii obiectului obligatiei nesusceptibil prin natura sa de
divizare materiala/intelectuala nu poate fi impartita intre creditori (indivizibil.activa) ori intre
3.obligatii indivizibile
debitori (indivizibil.pasiva)

1.obligatii divizibile (conjuncte)


pluralitate:
*activa
*pasiva
*mixta

pluralitatea de subiecte

Deosebiri intre obligatia solidara si obligatia indivizibila


1.indivizibilitatea se refera la obiectul obligatiei, solidaritatea priveste legatura dintre subiectele obligatiei
2.izvorul lor: doar conventia (vointa partilor) poate fi izvor atat pentru solidaritate, cat si pt.indivizibilitate, insa exista si izvoare proprii (legea pt.solidaritate, respectiv natura obiectului
obligatiei pt indivizibilitate
3.intinderea: solidaritatea functioneaza numai fata de cei intre care s-a nascut (fata de succesori, ea se transmite divizata!), in timp ce indivizibilitatea se transmite si succesorilor
4.a).in cazul indivizibilitatii pasive: debitorul chemat in judecata poate solicita introducerea in cauza a celorlalti codebitori pt executarea impreuna a prestatiei datorate
b).in cazul solidaritatii pasive: debitorul chemat in judecata poate solicita introducerea in cauza a celorlalti codebitori solidari numai pt.a se intoarce impotriva lor

Schimbarea creditorului
(a persoanei subiectului activ al
raportului juridic obligational)

***schimbarea subiectelor raportului juridic civil ( numai in cazul raporturilor patrimoniale !!!)
CESIUNEA DE CREANTA
este conventia prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanta impotriva unui tert
("cedent", "cesionar", "debitor cedat")
*creanta ramane neschimbata, se pastreaza natura ei si eventualele garantii ; *pt validitatea cesiunii nu e necesar consimtam.
debitorului cedat, dar pt a-I fi opozabila se cer notificarea debitorului si acceptarea cesiunii)
*orice creanta poate forma obiectul unei cesiuni (exc:creantele declarate de lege incesibile -> pensia de intretinere)

SUBROGATIA PERSONALA

este o modalit.de transmit. legala sau conventionala a dr.de creanta catre un tert care l-a platit pe creditorul initial in
locul debitorului
"solvens" -plateste datoria debitorului; "accipiens" -creditorul care primeste plata; *solvensul (subrogatul) dobandeste toate drepturile
accipiensului, deci creanta cu toate drepturile si accesoriile ei, inclusiv cu eventualele garantii

NOVATIA PRIN SCHIMBARE


DE CREDITOR

consta in substituirea unui nou creditor celui vechi, debitorul devenind obligat fata de noul creditor si fiind liberat de
primul;
*creanta veche se stinge si se transforma intr-o noua creanta (obligatia veche se stinge, dar efectele ei se transforma in oblig.nascute
prin novatie)

Fuziune, divizare, transformare (in cazul P.J.)

Schimbarea debitorului
(a persoanei subiectului pasiv al raportului juridic
obligational)

Poprire, cesiunea contractului, stipulatia pt.altul (in cazul P.F.)


CESIUNEA CONTRACTULUI

mijloc direct de schimbare atat a debitorului cat si a creditorului

(mijloc direct de schimbare a


debit.si credit.)

*presupune consimtamantul cocontractantului cedat; *consimtam.poate fi dat: odata cu cesiunea, ulterior sau chiar anticipat

NOVATIA PRIN SCHIMBARE


DE DEBITOR

cand o terta persoana se angajeaza fata de creditor sa plateasca datoria.

(mijloc indirect de schimbare a


subiectului pasiv)

STIPULATIA PT. ALTUL


(mijloc indirect de schimbare a
subiectului pasiv)

*operatiunea poate avea loc cu consimtamantul debitorului (delegatia ) sau fara consimtamantul debitorului (novatia se realiz.pe cale
de expromisiune )
* delegatia imperfecta =conventia prin care un debitor aduce creditorului sau angajamentul unui al doilea debitor alaturi de el;
creditorul nu elibereaza debitorul initial => creditorul va avea 2 debitori. Este o conventie nenumita .

se mai numeste si contractul in folosul unei terte persoane = contractul prin care una din parti stipuleaza o prestatie de la
celalalta parte in folosul unei terte persoane, fara sa fie reprezentantul acesteia din urma si fara ca tertul beneficiar sa
participe la incheierea contractului
*stipulant (pers.care stipuleaza prestatia in favoarea tertului), promitent (care se obliga fata de stipulant sa execute prestatia in
folosul tertului), tert beneficiar (pers.in favoarea careia se face stipulatia)
* vechiul debitor nu este liberat fata de creditorul sau (tertul beneficiar) prin efectul stipulatiei, ci se creeaza un nou drept de creanta; *
tertul beneficiar nu poate fi obligat sa accepte dreptul stipulat in favoarea sa(caz in care se considera ca dreptul sau n-a existat
niciodata)

POPRIREA

este o forma de executare silita indirecta prin care creditorul urmareste sumele sau efectele pe care dobanditorul sau le
are de primit de la o terta persoana

(mijloc indirect de schimbare a


subiectului pasiv)
(poate fi vaz.si ca mijl.indirect de
schimb.a sub.activ)

* creditor popritor (creditorul care urmareste sumele respective), debitor (debitorul creditorului popritor), tert poprit (tertul care este
debitor al debitorului poprit)
* se realizeaza o schimbare indirecta a persoanei subiectului pasiv; se naste un nou raport juridic obligational (intre creditorul popritor si
tertul poprit), insa nu in toate cazurile se vor stinge cele doua raporturi juridice obligationale preexistente

CESIUNEA DE CREANTA
Mostenire (PF), Fuziune/Divizare/Transformare (PJ)

CAPACITATEA CIVILA = calitatea de a fi subiect de drept civil (este componenta a capacitatii juridice)
Capacitatea civila = capacitatea de folosinta (aptitudinea unei pers. De a avea drepturi si obligatii civile) + capacitatea de exercitiu (aptitudinea
unei pers.de a incheia singura acte juridice civile)

*Capacitatea civila a persoanei fizice (omul , privit individual, ca titular de drepturi si obligatii) - recunoscuta tuturor persoanelor
Capacitatea
"nicio pers.fizica nu poate fi lipsita de capacit.de folosinta, iar ingradirea ei poate avea loc numai in cazurile si conditiile expres prevazute de lege"
de folosinta
*inceputul: momentul nasterii persoanei (exc:"drepturile copilului sunt recunoscute numai daca se naste viu")
*continutul: este dat de aptitudinea de a avea dr./obl. Civile, cu exc.celor oprite de lege.
*incetarea: odata cu moartea persoanei fizice (data mortii e data trecuta in actul de deces sau data stabilita prin hotar.judecatoreasca)

Capacitatea
nu toate persoanele fizice au capacitate de exercitiu
de exercitiu
1. lipsite total de capacitate de exercitiu: pers.pana in 14 ani si pers.puse sub interdictie judecat. (actele se inch.de reprezentantii lor legali)
2. cu capacitate restransa de exercitiu: pers.intre 14-18 ani (participa la inch.actelor juridice, dar cu incuviintarea ocrotitorului legal)
3. cu capacitate deplina de exercitiu: la 18 ani (pers.care se casatoresc inainte de 18 ani, dobandesc capacit.deplina de exercitiu)
*incetarea: odata cu incetarea capacit.de folosinta (moartea pers.); prin punere sub interdictie judec.; fata de minorul de rea-credinta prin anularea
casatoriei inainte ca pers.sa implineasca 18 ani(incetare temporara a capacit.de exercitiu)