Sunteți pe pagina 1din 2

Structura proiectului la disciplina

Managementul proiectelor
Tema proiectului
(Propunei o tem de proiect de complexitate medie. Formularea titlului de proiect se va realiza dupa
parcurgerea pasilor 1-4).
1. Arborele problemelor (cca 1,5 pag)
(Conform tematicii alese, realizati o analiza utilizand metoda arborelui problemelor (cauza efect) care
consta in descrierea narativ a situaiei (1/2 pag.), analiza propriu zis (arborele sub form grafic)
2. Arborele obiectivelor (cca 1 pag)
(Pe baza analizei arborelui problemelor se va dezvolta sub form grafic arborele oboectivelor)
3. Obiectivul general al proiectului (cca 2-3 rd)
(Prezentai obiectivul general al proiectului, asa cum rezulta din analiza efectuata la punctul 2 (atenie la
concordana acestuia cu strategia i misiunea organizaiei)
4. Obiectivele specifice (cca 4-5 rd)
(Prezentai obiectivele specifice ale proiectului dumneavoastr, utilizand metoda SMART. Atentie la
corelatia dintre acestea cu obiectivele generale si analiza efectuata la punctul 2)
5. Factorii de interes. (cca 1 pag)
(Prezentati factorii (detinatorii de interes) din cadrul proiectului. Utilizand modelul gradului de control,
determinati relatia dintre acestia si proiect, apoi evaluati interesele acestora utiliznd modelul de mai jos.
Persoanele
sau
grupurile de
interese

Ce urmresc?

Reaciile lor
n trecut

Comportament
probabil

Schimbarea
este pozitiv
sau negativ
pentru ei?

Reacii
previzibile

Idei privind
calea de
aciune asupra
acestuia

6. Grupuri int. (cca 0,5 pag)


Identificai grupul int (direct i indirect) cruia se adreseaz proiectul si descrieti specificitatile acestuia
din punct de vedere calitativ si cantitativ precum i nevoile acestuia.
7. Motivaii ale necesitii proiectului i a sustenabilitii acestuia. (cca 1-2 pag)
Identificati necesitile i oportunitile, constrngerile, si justificati inclusiv concordanta proiectului cu
misiunea si strategia organizatiei. Demonstrati c proiectul este sustenabil n aceast faz precum i dup
implementare.
8. Structura fragmentat a activitilor (cca 1 pag)
Identificati activitatile si subactivitatile proiectului utilizand modelul SFA.
Exemplu:
1........(activitatea).
1.1. ....(subactivitatea 1 a activitii 1.
9. Descrierea activitilor (cca 0,5 pag per activitate)
Descrieti in detaliu fiecare activitate mentionand resursele necesare derulrii activitii, timpul de
desfasurare al activitatilor, modul de realizare, locul, responsabilitatea indeplinirii sarcinilor, corelarea cu
alte activitati, rezultatele si cuantificarea lor prin indicatori de realizare (masurabili).
10. Graficul de implementare (cca 1 pag)
(Graficul Gantt, intocmit tabelar)
Activitatea 1 (luna 1) 2
3
4
Activ 1
Activ 2

.......

responsabil

11. Managementul si echipa de proiect (cca 2 pag)


Alcatuiti organigrama proiectului si aratati grafic modul de integrare a acesteia in structura
organizationala a organizatiei ce dezvolta proiectul(vor rezulta dou organigrame distincte, una cu
organizaia mama i una cu cea de proiect, sau o singura organigram din care s rezulte ambele
cerine). Intocmiti fisa unui post din cadrul organigramei de proiect. Nominalizati responsabilitatile
membrilor echipei, norma de timp si cheltuielile salariale individuale pentru fiecare post, conform
tabelului.
Nr.crt Nume prenume Functia in Norma
Luni de angajare Cheltuieli
salariale
ale

Popescu Ion

2
3
4
5

VA
MV
IN
R.adm

proiect
Manager
proiect
Resp. Ach.
Resp fin
Resp tehn
Resp adm

(ore/zi)
8

(nr.luni)
12

organizaiei (lei)
6000

8
4
8
4

12
12
12
12

4400
2200
4400
2200

12. Rezultatele principale ale proiectului,), impact(cca 0,5 pag


Conform detalierii activitatilor de la punctul 8, selectati rezultatele, mijloacele de msurare, cuantificare
prin indicatori msurabili, utiliznd formatul tabelar. Descrieti apoi pe scurt impactul posibil al proiectului.
proie
Nr crt Obiectiv
rezultat
Mijloace de masurare
Indicator de realizare

13. Justificarea bugetului de proiect (cca 1,5 pag)


Justificati fiecare cheltuiala pe linii bugetare
14. Bugetul proiectului (cca 1 pag)
Intocmirea bugetului conform modelului din carte (pag.200)
15. Matricea cadrului logic (cca 1-2 pag)
Conform modelului din carte
Obs. Aprecierile din punct de vedere al nr. de pagini sunt orientative.
Este foarte importanta conformarea cu structura i formatul cerut.
Titular curs: Prof.univ.dr. Dnu Dumitracu

S-ar putea să vă placă și