Sunteți pe pagina 1din 5

Planul de afaceri al companiei

S.C. I.ECO S.R.L

Presedinte: Ciucardel Samoila Mara


Vicepresedinte Resurse Umane: Timofei Sabina
Vicepresedinte Finante: Galani Andreea Ioana
Vicepresedinte Marketing: Niculae Andreea Florina
Vicepresedinte Productie: Galer Alexandra Florenta

A. Date de identitate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nume companiei: I.ECO


Unitatea de invatamant:
Profesor coordonator:
Obiectul de activitate:
Capitalul social:
Persoana de contact si functia detinuta
Adresa , telefon, e-mail persoana de contact
Identitatea companiei:sigla, slogan, etc

Capitalul social

Val unei parti sociale-actiuni

Structura asociatilor/actionarilo
Nr. Crt Numele si prenumele
1.
2.
3.
4.
5.

Ciucardel Samoila Mara


Galani Andreea Ioana
Galer Alexandra Florenta
Niculae Andreea Florina
Timofei Sabina

Nr parti
sociale/actiuni

Nr total [arti
sociale-actiuni

Val actiuni/
total capital

B. Viziunea, Misiunea, Obiectivele, Strategia companiei


Viziunea:
Misiunea:
Obiectivele:
Strategia:

C. Produsul, Piata si Concurenta

Descrierea produsului:
Istoric ide de afacere:
Clientii/ grupul tinta:
Ce utilizeaza cumparatorii tinta in present:
Analiza pietei
Descrierea beneficiilor oferite cumparatorului

D. Strategia de marketing
Strategie de produs
Prt
Politica de distributie
Promovarea produsului
Etc