Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

Scoala Gimnaziala Ciucurova


PROF. COSTACHE MARIANA
Avizat,Director Costache Mariana
Geografie
ANUL II NIVEL INFERIOR
Planificare calendaristic
anual 2014/2015
Nr.
crt
.
1

2
3

4
5

6
7

Unitate
a de
nvare
Organizarea
spaiului
geografi
c

Evaluare
Procese
geomorfolog
i ce

Evaluare
Fenomen
e
climatice
i
hidrologice
extreme
Evaluare
Degradar
ea
calitii
mediului

Competene
Specifice
Analiza
fenomenelor i
proceselor
geografice

Cunoaterea
mecanismelor
de producere,
prevenire i
combatere a
proceselor i
fenomenelor
geografice cu
efecte negative
Explicarea
fenomenelor i
proceselor
geografice

Coninuturi

Organizarea
natural a
spaiului
geografic
Organizarea
antropic a
spaiului
geografic
Alunecrile de
teren
Prbuirile
i surprile

Furtuni
i
tornade
Inundaiile
Efectul de ser

Nr.ore
alocat
e
+
1+1

Sptmna

Termeni
cheie

Obs

16.10.2014

Spaiu
geografi
c

2h/s
ptm
n

1+1

20.10,
23.10.2014

1
1+1

23.10.2014

1+1

30.10.2014

27.10,
30.10.2014

3.11.2014

1
1+1
1+1
1

Alunecri
de teren,
Dezastre,
Surpri,
mpduriri,
Eroziuneas
olului

Dezastre
naturale,
hazarde
naturale,
efectul
de ser,
inundaii

1
Identificarea de
soluii pentru
prevenirea i
combaterea
proceselor i
fenomenelor
geografice cu
efecte negative

Despdurirea i
deertificarea

1+1

Degradare
a calitii
solurilor

1+1

Despdurir
e,
Deertificar
e, dezastre,
sol,
cernoziom

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013
Investete n oameni!

8
9

10
11

12

Evaluare
Procesele
geodinamice
cu
implicaii
n
organiza
- rea
spaiului
geografic
Evaluare
Probleme
- le
globale
contemporane

Identificarea de
soluii pentru
prevenirea i
combaterea
proceselor i
fenomenelor
geografice cu
efecte negative

Suprapopulare
a i
subpopularea
omajul

1
1+1

Populaie,
natalitate ,
mortalitate,
spor
demografic
, omaj

1+1

1
Identificarea de
soluii pentru
prevenirea i
combaterea
proceselor i
fenomenelor
geografice cu
efecte negative

Dezvoltarea
durabil i
problema
deeurilor
Problema
transportulu
i urban
Conflictele
Marile
ansambluri
economice i
geopolitice ale
lumii

Evaluare

1+1

Deeuri,
ecologie,
reciclare,
Transporturi, rzboi,
terorism,
resurse,
geopolitic,
Probleme
globale

1+1

1
1

1
Avizat,

AXA PRIORITAR 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii


DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE 2.2. Prevenirea i corectarea prsirii timpurii a colii
Titlul proiectului: Consiliere si Oportunitati de Reintegrare si Acces Liber la educatie- CORAL
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/162/2.2/S/142167
2