Sunteți pe pagina 1din 10

NUMELE I PRENUMELE ............................................................

R. 1
CLASA a - VII a

LUCRARE SCRIS LA MATEMATIC


PE SEMESTRUL I
1) Rezultatul calculului:
a) 16 8 : 2 este egal cu ..............
b) 2 5 5 5 este egal cu .............
2) Rezultatul calculului
a) 4 2 32 este egal cu ..............
b) 10 calculat cu dou zecimale este egal cu ..............
3) Desenai un romb ABCD. Dac m (< BAD) = 40o, atunci:
a) m (< ABC) este egal cu ..............
b) m (< ADB) este egal cu ..............
4) n figura alturat triunghiul ABC are BC = 12 cm,
iar M, N, P i D, E, F mpart laturile AB, respectiv
AC n patru segmente congruente. Aflai lungimea
segmentelor: a) NE
M
b) MD
c) PF
N

A
D
E

5) Calculai
2 15 19 4 6

5

4

1 2 1

2 3 6

6) n paralelogramul ABCD cu AB = 12 cm, AD = 6 cm i AC = 15 cm, lum M (AC)


cu MC = 10 cm. Construim MP || AD (P (DC)) i MN || AB (N (BC)).
a) Precizai natura patrulaterului PCNM i aflai perimetrul lui.
b) Precizai natura patrulaterului AMPD i aflai perimetrul lui.

NUMELE I PRENUMELE ............................................................

R. 2

CLASA a - VII a
LUCRARE SCRIS LA MATEMATIC
PE SEMESTRUL I
1) Rezultatul calculului:
a) 18 9 : 3 este egal cu ..............
b) 3 6 6 6 este egal cu .............
2) Rezultatul calculului
a) 8 2 6 2 este egal cu ..............
b) 12 calculat cu dou zecimale este egal cu ..............
3) Desenai un paralelogram ABCD. Dac m (< CAB)=20o i m (< ACB)=60o atunci:
a) m (< ABC) este egal cu ..............
b) m (< DCB) este egal cu ..............
4) n figura alturat triunghiul ABC are NE = 8 cm,
A
iar M, N, P i D, E, F mpart laturile AB, respectiv
AC n patru segmente congruente. Aflai lungimea
segmentelor: a) MD
M
D
b) BC
c) PF
N
E
P
B

F
C

5) Calculai
4 21 12
7 8

7

8

3 1 1

4 2 4

6) n dreptunghiul ABCD cu AB = 20 cm, BC = 15 cm i AC = 25 cm, lum M (AC)


cu MA = 5 cm. Construim MP || AD (P (DC)) i MN || AB (N (BC)).
a) Precizai natura patrulaterului MNCP i aflai perimetrul lui.
b) Precizai natura patrulaterului AMPD i aflai perimetrul lui.

NUMELE I PRENUMELE ............................................................

R. 1
CLASA a - VII a

LUCRARE SCRIS LA MATEMATIC


PE SEMESTRUL I
1) Rezultatul calculului:
a) 1,8 3,52 este egal cu ..............
b) 36 16 este egal cu .............
2) Dac a = 4 i b = 16
a) media aritmetic a lui a i b este egal cu ..............
b) media geometric a lui a i b este egal cu ..............
3) a) Dac perimetrul unui triunghi echilateral este de 27 cm, atunci latura triunghiului
este de ................ cm
b) Dac un romb are diagonalele de 12 cm i 18 cm, atunci aria rombului este
de .......cm2
4) a) Paralelogramul cu un unghi drept se numete ............................
b) Trapezul isoscel are diagonalele .................................
5) Artai c 1 3 5 ... 27 Q
D
C
6) Calculai

5 2
18

3 2 2
8

1 2
6 2

6) n figura alturat, paralelogramul ABCD are


m (< A) = 30o i BD AB. Perpendiculara din
D pe BC intersecteaz BC n M (M (BC)). Dac
AD = 8 cm i AB = 4 3 cm, aflai
a) Aria paralelogramului ABCD.
b) Lungimea segmentelor BD, BM, DM.
c) Ariile triunghiurilor ABD i DBM.

NUMELE I PRENUMELE ............................................................


LUCRARE SCRIS LA MATEMATIC

R. 2
CLASA a - VII a

PE SEMESTRUL I
1) Rezultatul calculului:
a) 2,3 5,41 este egal cu ..............
b) 64 49 este egal cu .............
2) Dac a = 2 i b = 18
a) media aritmetic a lui a i b este egal cu ..............
b) media geometric a lui a i b este egal cu ..............
3) a) Perimetrul unui romb cu latura 7 cm este de ................ cm
b) Dac aria unui ptrat este de 36 cm2, atunci perimetrul ptratului este de .......cm
4) a) Rombul cu un unghi drept se numete ............................
b) Trapezul isoscel are unghiurile alturate bazelor .................................
5) Artai c 1 3 5 ... 19 Q
D
C
6) Calculai

3
3

2 3 1 2 3 3

3
27

6) n figura alturat, paralelogramul ABCD are


m (< A) = 30o i BD AB. Perpendiculara din
D pe BC intersecteaz BC n M (M (BC)). Dac
AD = 8 cm i AB = 4 3 cm, aflai
a) Aria paralelogramului ABCD.
b) Lungimea segmentelor BD, BM, DM.
c) Ariile triunghiurilor ABD i DBM.

NUMELE I PRENUMELE ............................................................


LUCRARE SCRIS LA MATEMATIC
PE SEMESTRUL I

R. 1
CLASA a - VII a

1) Rezultatul calculului:
a)

1 1
2
2 2

este egal cu ..............

b) 2-1 3-1 este egal cu .............


2) a) Dac a 3 300 , atunci a este egal cu .............
b) 3 calculat cu dou zecimale este egal cu ..............
3) Un dreptunghi are lungimea de 12 cm i limea de 8 cm.
a) Perimetrul dreptunghiului este de ................ cm
b) Aria dreptunghiului este de ....... cm2
4) a) Desenai un paralelogram ABCD.
b) Dac m (< DAC) = 20o i m (< ADC) = 150o, atunci m (< ABC) = ............ i
m (< CAB) = .............
5) Ordonai descresctor numerele 2 11, 4 3 , 2 10 .
6) Calculai

1 3 2 3 3 3 3

12
27
3

7) n dreptunghiul ABCD avem AC = 4 cm, m (< BDC) = 30o AB = 2 3 cm i BE


AC ( E (AC)).
a) Aflai lungimea segmentelor BC, AE, EC i BE.
b) Aria triunghiurilor ABC i OBC.
c) Dac AF BD ( F (BD)), artai c ABEF este trapez isoscel i aflai aria i
perimetrul lui.

NUMELE I PRENUMELE ............................................................


LUCRARE SCRIS LA MATEMATIC
PE SEMESTRUL I
1) Rezultatul calculului:

R. 2
CLASA a - VII a

a)

2 2
3
3 3

este egal cu ..............

b) 3-1 5-1 este egal cu .............


2) a) Dac a 5 2 , atunci a este egal cu .............
b) 2 calculat cu dou zecimale este egal cu ..............
3) Perimetrul unui ptrat este de44 cm.
a) Latura ptratului este de ................ cm
b) Aria ptratului este de ....... cm2
4) a) Desenai un dreptunghi ABCD.
b) Dac m (< ABD) = 20o , atunci m (< CDB) = .......... i m (< DBC) = ..........
5) Ordonai cresctor numerele 3 11, 7 2 , 4 6 .
6) Calculai

2
2

3 2 2 1 2

8
18

7) n dreptunghiul ABCD avem AC = 4 cm, m (< BDC) = 30o AB = 2 3 cm i BE


AC ( E (AC)).
a) Aflai lungimea segmentelor BC, AE, EC i BE.
b) Aria triunghiurilor ABC i OBC.
c) Dac AF BD ( F (BD)), artai c ABEF este trapez isoscel i aflai aria i
perimetrul lui.

NUMELE I PRENUMELE ............................................................


LUCRARE SCRIS LA MATEMATIC
PE SEMESTRUL I
1) a) Opusul numrului 2,7 este egal cu ..............
b) Inversul numrului 0,(6) este egal cu .............
2) Rezultatul calculului

R. 1
CLASA a - VII a

a) 2,3 4,15 este egal cu ..............


b) Dac 4-1 2-1 este egal cu .............
3) Dac a = 2 i b = 32, atunci
a) Media aritmetica numerelor a i b este ................
b) Media geometric a numerelor a i b este .............
4) Un trapez ABCD are bazele de 13 cm i 19 cm.
a) Lungimea liniei mijlocii este de .......... cm.
b) Lungimea segmentului determinat de mijloacele diagonalelor este de ... cm
5) Calculai

2 2 3 3
6
6

3
3
2
2
6

6) a) Artai c 6 1 Q
b) Artai c 1 3 5 ... 99 N
7) n ptratul ABCD cu AB = 7 cm, lum punctul M mijlocul lui DC.
a) Aflai aria triunghiului MAB.
b) Demonstrai c DNBA este trapez dreptunghic.
c) Aflai raportul dintre aria ptratului ABCD i aria trapezului DNBA.
n

NUMELE I PRENUMELE ............................................................


LUCRARE SCRIS LA MATEMATIC
PE SEMESTRUL I
1) a) Opusul numrului 1,(5) este egal cu ..............
b) Inversul numrului 1,9 este egal cu .............
2) Rezultatul calculului
a) 4,1 5,38 este egal cu ..............

R. 2
CLASA a - VII a

b) Dac 5-1 2-1 este egal cu .............


3) a) Aria unui romb cu diagonalele de 22 cm i 18 cm este de ................ cm2.
b) Dac lungimea unui dreptunghi este de 40 cm i limea de 2,5 ori mai mic,
atunci aria dreptunghiului este de .............
4) a) Paralelogramul cu dou laturi consecutive congruente se numete .................
b) Paralelogramul cu un unghi drept se numete .....................
5) Calculai

2 2 3 7
3
4

7
2
2
14
14

6) a) Artai c 5n 2 Q
b) Artai c 1 3 5 ... 71 N
7) n ptratul ABCD cu AB = 9 cm, lum punctul M mijlocul lui AB.
a) Aflai aria triunghiului MBC.
b) Demonstrai c AMCD este trapez dreptunghic.
c) Aflai raportul dintre aria trapezului AMCD i aria triunghiului MAD.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

LUCRARE SCRIS SEMESTRIAL LA MATEMATIC


Calculai 3,85 1,9 = ..
Calculai 36 64 ........
Media aritmetic a numerelor 2,4 i 0,(6) este .
Perimetrul unui romb cu latura 3 cm este de ......
Aria unui ptrat cu latura de 4 cm este de ........................................................................
Paralelogramul cu un unghi drept se numete .................................................................
Segmentul determinat de mijloacele diagonalelor unui trapez cu bazele de 6 cm i 10
cm este
de ........................................................................................................................................
8 calculat cu 2 zecimale este ..........................................................
Dac a = 1 3 5 ... 25 i b = 676 , artai c a = 13 i calculai 11a b .

n trapezul isoscel ABCD , AB||CD , AB > CD , AB = 14 cm , BC = 10 cm i


10. m(<ABC) = 60o. Calculai lungimea segmentului [CD].
Calculai

11.

2 4 9 3 8 5 7 5

:
13 3 46 2 9 4 3 6

Un paralelogramul ABCD are AB = 12 cm , AD = 6 cm i AC = 9 cm . Fie M


12. (AD) cu
AM = 4 cm , MN || DC (N AC) i NP || BC (P AB). a) Precizai natura
patrulaterului AMNP i calculai perimetrul su. b) Precizai natura patrulaterului
MDCN i calculai perimetrul su.

LUCRARE SCRIS SEMESTRIAL LA MATEMATIC


Calculai 3,75 2,9 = ..
1. Calculai 49 100 = ......
2. Media aritmetic a numerelor 1,2 i 1,(3) este .
3. Perimetrul unui triunghi echilateral cu latura 4 cm este de ..
4. Aria unui romb cu diagonaele de 3 cm i 4 cm este de ..................................................
5. Rombul cu un unghi drept se numete .............................................................................
6. Linia mijlocie a unui trapez cu bazele de 8 cm i 10 cm este de ......................................
7. 7 calculat cu 2 zecimale este .......................................................................
8. Dac a = 1 3 5 ... 29 i b = 225 , artai c a = 15 i calculai 14a b .
9. n trapezul isoscel ABCD , AB||CD , AB < CD , AB = 5 cm , BC = 6 cm i
10. m(<BCD) = 60o. Calculai lungimea segmentului [CD].
Calculai
11.
12.

8 3 9 2 9 2 1 5

:
7 2 26 3 4 3 6 9

Un dreptunghi ABCD are AB = 12 cm , AD = 9 cm i DB = 15 cm . Fie M (BC) cu

BM = 6 cm , MN || DC (N BD) i NP || AD (P AB). a) Precizai natura


patrulaterului MNPB i calculai perimetrul su. b) Precizai natura patrulaterului
MCDN i calculai perimetrul su.