Sunteți pe pagina 1din 10
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

PLAN DE AFACERI

Inființarea gospodăriei țărănești cu activitatea de bază creșterea căpșunelor

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE
 

I.

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ÎNTREPRINDEREA

TITLUL PROIECTULUI INVESTIŢIONAL

Procurarea utilajului agricol

 

Denumirea solicitant (întreprinderea):

GȚ,, Melnicenco Veronica”

 

Forma organizatorico-juridică:

Forma organizatorico- juridică: GŢ

IDNO:

0021270

Nr şi seria certificatului de înregistrare a

   

întreprinderii:

Nr. de înregistrare 65

Seria GȚ nr.0319236

Data înregistrării întreprinderii :

31.07.2014

 

Adresa juridică solicitant (raion, oraş/sat, strada, numărul, cod poştal) :

s.Colonița,mun.Chișinău

 

Nr. Telefon:

079274768

 

Nr. fax, email:

silicencol@yahoo.com

 

Domeniul de activitate principal:

Agricultură

 

Adresa implementării proiectului investiţional (Adresă, telefon, fax):

s.Colonița,mun.Chișinău

 

Persoană de contact

Radion Melnicenco s.Colonița,mun.Chișinău,079274768,

(Adresă, telefon, fax, email):

silicencol@yahoo.com

 
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

DATE DESPRE LUCRĂTORUL MIGRANT:

Nume, Prenume:

Melnicenco Elena

 

Anul naşterii:

1980

Sexul:

□ Masculin

Feminin

 
 

Ţara în care

Italia

Perioada de

munceşte:

muncă:

Activitatea

Domiciliul în R.

s.Colonița,mun.Chișinău

 

desfăşurat peste

Moldova:

hotare:

Stare civilă: □ Necăsătorit/ă

Copii: 0

DATE DESPRE FONDATORI/ASOCIAŢI AI ÎNTREPRINDERII:

Nume, prenume

Domiciliu

Pondere în capital social (%)

Bifaţi varianta corespunzătoare, menţionând legătura de rudenie cu lucrătorul migrant (după caz)

Lucrător

Ruda lucrătorului

migrant

migrant

Melnicenco Veronica

s.Colonița,mun.Chișinău

100

 

--------------------

DATE DESPRE ADMINISTRATOR:

Nume, Prenume:

Radion Melnicenco

Studii:

Superioare necomplete, Școla de meserii

Specialitatea:

Sculptor în lemn

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Experienţa profesională:

Instituţia/organizaţia în care a

Domeniul

Funcţia

Perioada

activat administratorul

       

II.

DESCRIEREA ÎNTREPRINDERII

2.1. Descrierea întreprinderii şi a activităţii desfăşurate Gospodăria țărănească a fost fondată în anul 2014 de către Melnicenco Veronica de singurul fondator.

Idee fondării unei gospodării a aparut de demult însă din lipsa de capital nu a fost posibil. Familia Melnicenco are o experiență vastă în creșterea căpșunilor, toată familia este implicată în creșterea lor din anul 2000. Localizarea afeceri în aproprierea orașului Chișinău a avut impact important în inițierea acestui tip de afaceri deoarece este o piață de desfacere mare prin piețele amanajate și supermaketurile existente. Un alt imbold în inființarea gospodăriei țărănești a fost posibilitatea de a contracta resurse financiare nerambursabile în cadrul programului Pare 1+1.

2.2.Descrierea proiectului investiţional:

 • 2.2.1. Scopul şi obiectivele investiţiei (proiectului):

Întreprinderea preconizează să investească 723 504 lei în procurarea utilajului agricol și materialului săditor.

 • 2.2.2. Scopul şi obiectivele investiţiei (proiectului):

 • a) Pe termen scurt

  • 1. Procurarea unui tractor,motocultivator,unealtă adițională la motocultivator,cositoare, remocă;

  • 2. Construirea unui bazin de acumulare;

  • 3. Extinderea plantație de capșune pînă la 1 ha.

   • b) Pe termen lung

1)Amenajarea unei camere frigorifice; 2) Atingerea valorii maxime de producere 3) Investirea în alte noi terenuri agricole; 4) Creșterea profitului.

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

5)Certificarea produselor pentru exportarea în UE și CSI.

2.2.2. Descrierea investiţiei în cadrul proiectului:

Pentru a atinge scopurile enumarate mai sus întreprinderea trebuie să efectueze următoarele investiți:

 

Nr.

   

Resurse

 

Articole de

de

Suma totală

Proprii

Atrase

investiţie

unităţi

       
       

PARE

Total investiţii

 

Lei

1+1, Lei

Motocultivator

1

35

000

20

417

14 583

Unealtă

       

motocultivator

1

9 500

5

542

3

958

Cositoare

1

9000

5

250

3

750

Remorcă

1

19

504

11

377

8

127

Tractor

1

93

500

93

500

 

Bazin de

       

acumulare

1

407

000

237

417

169

583

Pueți căpșune

10000

150

000

150

000

 

Total, suma

 

723 504

523

502

200

000

Total, %

   

100

72,35

27,64

         

Pentru creșterea eficientă a căpșunelor este nevoie de o sursă de apă, de aceea întrerpinderea intenționează să construiască în antreprinză un bazin de acumulare a apei. Acesta va da posibilitatea de creștera a suprafeței de plantare pînă la 1 ha. La fel pentru creșterea căpșunelor este nevoie de un motocultivator cu unelte pentru a prelucra solul. Remorca pentru automobile va fi procurată pentru crește cantitatea de livrare a produselor. Finanţarea proiectului investiţional va fi efectuată din resursele financiare acumulate de fondator lucrînd ca imigrant peste hotarele RM.

2.2.3. Impactul investiţiei:

Implementarea proiectului dat se va solda cu următoarele efecte:

Vor fi micşorate lucrările manuale;

Vor fi create 8 locuri noi de muncă;

Se va consolida poziţia pe piaţa internă;

Se vor micşora cheltuielile operaţionale, etc.

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE
 • 2.2.4. Potenţialii beneficiari ai proiectului

Persoane asigurate cu loc de muncă;

Agenţii economici (producătorii de iaurturi) ca materie prima cireșele;

Administraţia publică (impozite la buget);

Fondatorii întreprinderii .

 • 2.2.5. Durata de implementare a proiectului

Pregătirea documentelor pentru participarea la Programul PARE 1+1 – decembrie 2014;

Atragerea resurselor financiare din Programul PARE 1+1 ianuarie 2014;

Procurarea utilajelor planificate februarie 2015;

Plantarea capșunelor – martie 2015;

Iniţierea operaţională – iunie 2015;

 • 2.2.6. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

La moment întreprinderea nu dispune de careva utilaje. La moment intreprinderea dispune de 0,3 ha plantație de căpșune care urmează să fie largită pînă la 0,5 ha în primăvara anului 2015 și în toamnă se planifică plantarea a 0,5 ha de soi remontan.Total gospodăria țarănească dispune de 3,2 ha propietate privată.

Participare la alte proiecte/programe

Fondul de Stat de Garantare a Creditelor (FGC)

Programul Naţional de Abilitare a Tinerilor (PNAET)

Subvenţii pentru Agricultură de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

JNPGA

Alte Programme/Proiecte de Granturi (descrieţi) ______________________________________

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

RESURSELE UMANE ALE ÎNTREPRINDERII

 • 3.1. Locuri de muncă

 

Permanenţi

Sezonieri

(persoane)

(persoane)

Numărul actual de salariaţi,

   

inclusiv:

1.

femei

 • 3 5

 

2.

tineri până la 30 ani

 

3

Numărul planificat de salariaţi,

   

(după implementarea proiectului investiţional)

 

Anul 2015

 • 4 6

 
 

Anul 2016

 
 • 6 10

 

Anul 2017

 
 • 8 12

 • 3.2. Descrierea resurselor umane

Administraţia întreprinderii la moment este formată din Administrator fiul fondatorului.

După efectuarea investiţiei vor fi angajaţi suplimentar 4 persoane din sat, care vor asigura procesul de deservire a plantației. Persoanele vor fi angajate permanent şi vor fi instruite în efectuarea operaţiunilor de deservire. La sezonul recoltări vor fi angajați 6 persoane.

 • 4. PRODUSUL ŞI PIAŢA

4.1. Produsele existente la moment în cadrul întreprinderii

 

2014

2015

2016

2017

Venituri operaţionale

Suma

Suma

Suma

Suma

Produs 1

       

Produs 2

       

Total Venituri Operaţionale

       
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

4.2. Poziţia produselor/serviciilor întreprinderii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei Pe parcursul sezonului de recoltare a căpșunelor prețul a fost în medie de 25 lei per kg. Comercializarea produselor se vor efectua la piața angro. Soiul recoltat de gospodărie este Victoria, este un soi la mare căutare pe piață pentru calitățile sale gustative.Un factor important la diferențierea produsului față de concurenți este calitatea deoarece se folosește fertilizarea solului cu balegar și compost. La fel intreprinderea va investi în utilaje moderne, va îmbunătăți în permanent activitatea pentru a impune standartul calității produselor noastre pe piață. La moment cererea de capșune este acoperita în marime de 10-15% fapt ce va favoriza dezvoltarea întreprinderii în viitor.

4.3. Principalii clienţi

Clienţi prezenţi

Produse

Condiţii de plată

 

Data iniţierii

vândute

(numerar, 30 zile, 60 zile)

colaborării

Persoane fizice

Capșune

La livrare

   

Persoane juridice

Capșune

La livrare

   
 • 4.4. Principalii concurenţi

Concurenţi

Ce produc?

Condiţii de plată

 

Persoane fizice

Capșune

Momentul livrări

 

Gospodării țărănești

Capșune

Momentul livrări

 
     
 • 4.5. Principalii furnizori

Furnizori

Ce furnizează?

Condiţii de plată

Data iniţierii

colaborării

Ozonteh SRL

Tractor

Avans

 

Agrodor SRL

Sistem de irigare

Avans

 

Master Lux SRL

Motocultivatorul

Avans

 

4.6. Care este piaţa ţintă? Cât de mare estimaţi a fi această piaţă?

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

În primi ani de activitate piața țintă vor fi piețele localizate în orașul Chișinău, dar pe viitor se planifică exportarea produselor în UE și CSI. La moment cererea locală este acoperită în proporție de 10-15 % la sezon însă pe parcursul anului este și mai mare, de aceea în următorul an se preconizează de plantant 0,5 ha de soi remontan de căpșune pentru a avea vînzări pe o durată mai mare a anului.

5. PROCESUL DE PRODUCŢIE La momentul actual plantația de capșune este pe o suprafață de 0,3 ha. În primavără se fac lucrări de fertilizare a solului și replantare a pueților . Irigarea se efectuează prin sistem de picurare cu apă arteziană care permite doar acestă suprafață de irigat. După construirea bazinului de acumulare se va putea iriga o suprafață maximă de 4 ha ce va majora cantitatea de producere considerabil. Cu tehnica agricolă care va fi procurată se va putea efectua mai ușor lucrările de plantare și menținere. În luna iunie iulie se începe procesul de recoltare în care sunt atrenați 4-8 lucrători sezonieri. Recolta este de 0,5-0,8 kg de la un puet pe 0,3 ha sunt plantate 12 mii pueți, deci recolta minimă este 6 tone . După procesul de recoltare sunt efectuate lucrări de menținere a plantației pînă la următorul sezon de recoltare.

6. DATE PRIVIND BUNURILE ÎNTREPRINDERII

6.1. Date tehnice cu privire la principalele maşini, utilaje şi mijloace de transport aflate la moment în proprietatea agentului economic

Denumirea mijlocului fix

Descrierea

   

6.2. Imobile/terenuri deţinute de întreprindere la moment

Denumire

Descrierea

Proprietate (menţionaţi valoarea în lei)

Privată

Închiriată

Teren agricol

Suprafața de 3,2 ha consolidat

---------

 
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE
 • 7. COSTUL TOTAL AL PROIECTULUI 7.1.ETAPELE DE REALIZARE A PROIECTULUI:

 

Data/luna/anul

Investitii

 

Grant

totale,

Resurse proprii,

PARE1+1,

Articole de investiţie

   

inclusiv

inclusiv remitente

inclusiv

început

sfîrşit

TVA

credite

(Lei)

 

(Lei)

 

(Lei)

Pregătirea solului

10.09.2014

10.10.2014

15000

15

000

 

Pocurarea

         

motocultivatorului

01.02.2015

01.03.2014

35

000

20

417

14 583

Unealtă motocultivator

02.02.2015

02.03.2014

9

500

5

542

3

958

Cositoare

03.02.2015

03.03.2014

9

000

5

250

3

750

Remorcă

04.02.2015

04.03.2014

19

504

11

377

8

127

Tractor

05.02.2015

05.03.2014

93

500

93

500

 

0

Bazin de acumulare

01.04.2015

01.05.2014

407

000

237

417

169

583

Pueți căpșune

02.04.2015

02.05.2014

150

000

150

000

 

Plantarea căpșune

03.04.2015

03.05.2014

10000

10

000

 

Procurarea și

         

instalarea sistemului de irigare prin picurare

04.04.2015

04.05.2014

15000

15

000

Total, suma

   

763

504

563

502

200

000

Total, %

       

73,80

 

26,19

7.2.Resursele financiare nerambursabile în cadrul Programului PARE 1+1 vor fi transferate după cum urmează:

Integral

2 Tranşe

3 Tranşe