Sunteți pe pagina 1din 1

SC ELECTROGRUP SRL

CLAUZE CE PERMIT NEGOCIEREA CCM


-

neefectuarea zilelor de concediu in anul in curs - report/plata zilelor respective


concediile pentru formarea profesionala
ameliorarea conditiilor de munca