Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE

AG E N I A D O M E N I I LO R S TAT U L U I
DIRECIA ADMINISTRARE PATRIMONIU

PROCEDURA
PRIVIND CONCESIONAREA TERENURILOR CU DESTINAIE AGRICOL AFLATE N
ADMINISTRAREA A.D.S. PRIN METODA LICITAIEI PUBLICE CU STRIGARE
Cap. I. TEMEI LEGAL
Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societilor comerciale ce dein n administrare terenuri
proprietate public sau privat a statului cu destinaie agricol i nfiinarea Ageniei Domeniilor
Statului, publicat n Monitorul Oficial Partea I nr. 299/07.06.2001, cu modificrile i completrile
ulterioare, Hotrrea Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
Legii nr. 268/2001, publicat n Monitorul Oficial Partea I nr. 390/17.07.2001, i Hotrrea nr.
60/06.11.2002 a Consiliului de Administraie al Ageniei Domeniilor Statului, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Cap. II. APLICABILITATE
Licitaia public cu strigare se aplic la concesionarea terenurilor cu destinaie agricol aflate
n administrarea Ageniei Domeniilor Statului, care pot fi concesionate ctre investitorii interesai de
concesionarea acestor terenuri.
Concesionarea terenului cu destinaie agricol se poate face pe:
- suprafaa integral;
- ferme i centre de profil, urmrindu-se prin aceasta concesionarea n totalitate a suprafeelor de
teren iniiale;
- pri din suprafaa total de teren, urmrindu-se prin aceasta concesionarea n totalitate a
suprafeelor de teren iniiale.
Nu vor putea fi oferite la concesionare pri din suprafeele de teren n urmtoarele situaii:

n cazul n care pe aceste suprafee exist contracte cu durata limitat;

n cazul n care pe aceste suprafee exist documentaii de retrocedare pentru care sunt
ntocmite protocoale de predare primire n curs de semnare.
Metoda de concesionare se aplic suprafeelor de teren cu destinatie agricola, n baza aprobrii
date de ctre Comitetului de Privatizare, Concesionare i Arendare al A.D.S.
Excepie de la metoda concesionrii prin licitaie public cu strigare este metoda concesionrii
prin atribuire direct, pentru situaiile reglementate prin Legea 249/2003 pentru completarea Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate
public i privat a statului cu destinaie agricol i nfiinarea Ageniei Domeniilor Statului, H.G. nr.
354/2005, H.G. nr.859/2009 si Ordinul nr.804/2005 privind aprobarea instructiunilor privind stabilirea
suprafetelor de teren cu destinatie agricola ce se atribuie direct, Ordinul ministrului agriculturii,
pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 644/2009, precum i situaiile n care se va aproba concesionarea prin
alte metode prevzute de lege.

Ian 2014

Agenia Domeniilor Statului


Cap. III. PROCEDURA DE CONCESIONARE
1. INIIEREA PROCEDURII DE CONCESIONARE
1.1. Concesionarea terenurilor cu destinaie agricol aflate n administrarea Ageniei Domeniilor
Statului se declaneaz:
- din iniiativa investitorilor, persoane fizice sau juridice, romne ori strine, de drept privat,
interesai de concesionarea terenurilor cu destinaie agricol aflate n administrarea ADS, prin
depunerea de scrisori de intenie naintate Ageniei Domeniilor Statului. Scrisoarea de intenie
va cuprinde datele de identificare a investitorului, manifestarea ferm i serioas a inteniei de
concesionare i obiectul concesiunii - conform anexelor nr. 1a) si 1b) la prezenta procedura.
Scrisorile de intenie se vor depune la Agenia Domeniilor Statului, str. tirbei Vod, nr. 43, Sector 1,
Bucureti, Cabinetul Preedintelui.
NOT: n cazul n care procedura de concesionare se declaneaz pe baza scrisorilor de intenie, pentru
ntocmirea Studiilor de oportunitate i Caietelor de sarcini Direcia Administrare Patrimoniu prin
Serviciul Administrare Patrimoniu i Contractare va solicita acord scris de la Compartimentul
Privatizare Portofoliu si Acionariat, Direcia Juridic-Serviciul Contencios i Direcia Strategie
Managementul Datelor i Activitilor -Serviciul Implementare Contracte. De asemenea, vor solicita si
disponibilitatea pentru concesionarea suprafeelor de la Serviciului Evidenta Terenuri.
- din iniiativa concedentului, prin ntocmirea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini i
prin publicarea anunului privind organizarea licitaiei pentru concesionarea terenurilor cu
destinaie agricol, prin metoda licitaiei publice cu strigare.
Direcia Juridic, Direcia Strategie Managementul Datelor i Activitilor -Serviciul Implementare
Contracte i respectiv Compartimentul Privatizare Protofoliu si Acionariat, vor comunica periodic
Direciei Administrare Patrimoniu- Serviciul Administrare Patrimoniu i Contractare situaia terenurilor
din administrarea ADS care pot fi scoase la concesionare n urma:
-deschiderii procedurii falimentului i lichidrii judiciare, la societile comerciale cu care ADS a
ncheiat contracte (de concesionare, arendare sau asociere n participaiune): Direcia Logistic-Serviciul
Recuperri Creane;
-declanrii lichidrii administrative a societilor comerciale din patrimoniul ADS: Compartimentul
Privatizare Protofoliu si Acionariat;
-rezilierii sau ncetrii unor contracte de concesionare, arendare sau asociere n participaiune ncheiate
de ADS: Direcia Strategie Managementul Datelor i Activitilor -Serviciul Implementare Contracte.
1.2. Direcia Administrare Patrimoniu prin Serviciul Evidenta Terenuri va verifica
disponibilitatea pentru concesionarea suprafeelor pe baza solicitarii primite i va comunica Serviciului
Administrare Patrimoniu i Contractare lista terenurilor ce pot fi supuse procedurii de concesionare.
NOT: n cazul n care situaia juridic a investiiilor/activelor este neclar sau nu exist date
referitoare la proprietarul acestora, procedura de concesionare prin metoda licitaiei publice cu strigare
va fi iniia urmnd ca ulterior, n momentul clarificrii situaiei juridice a acestora, terenul cu destinaie
agricol aferent s fie atribuit la cererea proprietarului, n conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2003
i a instruciunilor de aplicare a dispoziiilor Legii nr. 249/2003, H.G. nr. 354/2005, H.G. nr.859/2009.
2. PREGTIREA PROCESULUI DE CONCESIONARE
2.1. Publicarea n Monitorul Oficial, Partea a IV-a, a listei cuprinznd societile comerciale aflate n
lichidare administrativ sau n faliment ale cror terenuri agricole pot face obiectul procedurii de
concesionare fr declanarea procedurii de privatizare potrivit art. 34 din Normele metodologice.
2.2. Serviciul Evidenta Terenuri din cadrul Direciei Administrare Patrimoniu, ntocmete situaia
terenului cu destinaie agricol oferit spre concesionare, pe categorii de folosin i clase de calitate,
(Anexa nr. 2 la prezenta procedur) n baza creia se va ntocmi Studiul de oportunitate de ctre
Serviciul Administrare Patrimoniu i Contractare.
Bucuresti, Strada tirbei Vod, nr. 43, Sector 1, Tel 0214053545 Fax 0214053545
www.domeniilestatului.ro; E-mail: agentia@domeniilestatului

Agenia Domeniilor Statului


2.3. Direcia Administrare Patrimoniu, prin Serviciul Administrare Patrimoniu i Contractare nainteaz
Comitetului de Privatizare, Concesionare i Arendare al A.D.S. nota de informare i decizie privind
propunerea de ofertare la concesionare a terenurilor din administrarea ADS prin metoda licitaiei publice
cu strigare. Nota naintata Comitetului de Privatizare, Concesionare i Arendare al A.D.S. va avea ca
obiect aprobarea Studiului de oportunitate i a elementelor Caietului de sarcini.
2.4. Elementele studiului de oportunitate sunt cele prevzute in Anexa nr. 3 la prezenta procedura.
2.5. Serviciul Administrare Patrimoniu i Contractare ntocmete, pe baza Studiului de oportunitate
aprobat de Comitetul de Privatizare, Concesionare i Arendare al A.D.S., Caietul de sarcini al
concesiunii, (Anexa nr. 4 la prezenta procedur). Dup ntocmire acesta va fi naintat pentru semnare la:
Expertul din cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu i Contractare,
ef Serviciul Administrare Patrimoniu i Contractare,
Director Direcia Administrare Patrimoniu
Direcia Juridica care va aviza pentru legalitate;
Preedinte
2.6. n cazul iniierii procedurii de concesionare pe baz de scrisori de intenie, Studiul de oportunitate
i Caietul de sarcini va fi ntocmit n termen de 30 de zile de la data nregistrrii scrisorii de intenie.
3. PUBLICITATE
3.1. Pentru asigurarea publicitii procedurii de concesionare prin metoda licitaiei publice cu strigare,
Direcia Administrare Patrimoniu, prin Serviciul Administrare Patrimoniu i Contractare ntocmete
Anunul Publicitar (al carui continut este prevazut in Anexa nr. 5 la prezenta procedura) pentru
concesionare i l nainteaz:
- Compartimentului Managementul Calitatii, Informare si Relatii Publice, pentru publicare ntrun cotidian de larg circulaie, ntr-un cotidian local, sau dup caz, ntr-o publicaie internaional,
pentru publicare pe site-ul ADS, spre afiare la sediul A.D.S.central si la reprezentantele teritoriale ADS.
3.2.

Anuntul publicitar va cuprinde elementele prevazute la Anexa nr.5

3.3. Caietul de sarcini al concesiunii se multiplic, n numrul de exemplare necesare, de ctre Direcia
Administrare Patrimoniu, prin Serviciul Administrare Patrimoniu i Contractare i se ofer contra cost
potenialilor cumprtori.
3.4.
Modificrile intervenite n caietul de sarcini al concesiunii ulterior publicrii ofertei de
concesionare vor fi comunicate celor care au achizitionat caietul de sarcini, prin orice mijloace, n
termen de cel puin 5 zile nainte de inerea licitaiei.
3.5.
n cazul n care la o edin de licitaie nu se adjudec terenurile scoase la concesionare,
procedura se reia prin publicarea unui nou anun i scoaterea la vnzare a unui nou caiet de sarcini.
3.6.
Pentru fiecare edint de licitaie organizat, ADS va pune n vnzare caiete de sarcini ale
concesiunii actualizate, cele vndute anterior pierzndu-i valabilitatea.
4. ORGANIZAREA I DESFURAREA CONCESIONRII PRIN METODA LICITAIEI
PUBLICE CU STRIGARE
4.1. ORGANIZAREA LICITAIEI CU STRIGARE
4.1.1. Prin Decizie a Preedintelui se va numi Comisia de licitaie format din 3 - 5 membri, salariai ai
A.D.S. Nu pot face parte in calitate de membri ai comisiei de licitatie reprezentantii concedentului care
sunt so/soie, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele fizice participante la
licitaie, cu asociaii/acionarii societilor comerciale participante la liciatie, precum i cu
administratorii sau cenzorii acestora.
4.1.2. Comisia este condus de un preedinte, stabilit prin decizia Presedintelui, iar din componena
acesteia face parte n mod obligatoriu o persoana cu pregtire juridic. Unul din membrii comisiei, din

Bucuresti, Strada tirbei Vod, nr. 43, Sector 1, Tel 0214053545 Fax 0214053545
www.domeniilestatului.ro; E-mail: agentia@domeniilestatului

Agenia Domeniilor Statului


cadrul Directiei Administrare Patrimoniu, stabilit prin decizie, va ndeplini funcia de secretar al comisie,
calitate in care va intocmi procesele verbale ale edintei.
4.1.3. Licitaia cu strigare se organizeaz, n termen de minim 20 de zile de la data apariiei anunului
publicitar, la sediul A.D.S. Bucuresti sau la alta locaie menionata n anun, la data i ora comunicate n
anun. La sedin pot participa un numr nelimitat de ofertani, care au cumprat caietul de sarcini, au
depus documentele de participare prevzute n caietul de sarcini i au achitat garania de participare, n
cuantumurile valorice i sub formele precizate n anunul publicitar.
4.1.4. Garania de participare pentru concesionarea terenului cu destinaie agricol reprezint
echivalentul n lei al redevenei minime anuale stabilit n caietul de sarcini.
4.1.5. Ofertanii au obligaia ca, la termenul limit stabilit n anunul publicitar, s depun la sediul
A.D.S., la secretariatul Preedintelui sau la alt locatie care este prevazut n anun, ntr-un plic nchis,
semnat i dup caz, tampilat, documentele de participare, menionate la punctul 4.2. din prezenta
procedur. Pe plic vor fi menionate datele de identificare, asa cum sunt prevazute la Nota I din prezenta
procedura.
La cerere, nainte de depunerea documentelor de participare, Serviciul Administrare Patrimoniu i
Contractare, va asigura consultanta ofertanilor cu privire la modalitatea de desfurare a edinei de
licitaie, la documentele de participare solicitate, prin explicarea prevederilor prezentei proceduri.
Consultarea prealabila solicitata de ctre ofertani si asigurata de ctre Serviciul Administrare
Patrimoniu i Contractare nu influeneaz decizia Comisiei de licitaie, aceasta fiind singura care decide
cu privire la respectarea prezentei proceduri de ctre ofertani. Acetia nu vor ine rspunztori n
eventuale contestaii i/sau litigii Agenia Domeniilor Statului cu privire la consultarea prealabil oferita
participanilor.
4.1.6. La data i ora menionate n anunul publicitar, n prezena ofertanilor sau a persoanelor care
reprezint ofertanii la licitaie, n baza mputernicirii acordate de acetia, comisia de licitaie procedeaz
la identificarea ofertanilor i la deschiderea plicurilor coninnd documentele de participare ale
ofertanilor prezeni. Neprezentarea ofertanilor la ora i data prevzute n anunul publicitar conduce la
eliminarea acestora de la licitaie.
Licitaia se va organiza doar n cazul n care cel puin doi ofertani au depus documente de participare n
termenul prevzut de procedur. Exceptie de la alineatul precedent este ca dupa organizarea a doua
sedinte de licitatie publica, care nu au condus la desemnarea unui castigator, la urmatoarea sedinta daca
se constata ca a fost inregistrata o singura oferta i comisia a acceptat ofertantul, dup verificarea
documentelor de participare, se trece la continuarea edintei cu acesta.
4.1.7 n deschiderea edinei, preedintele comisiei va ntiina ofertanii despre eventualele modificri
intervenite n situaia de fond funciar, de la data publicrii anunului, precum si cu privire la posibilitatea
modificrii situaiei de fond funciar datorit aplicrii prevederilor legale referitoare la restituirea
terenurilor agricole i, de asemenea, a dispoziiilor Legii nr. 249/2003, H.G. nr. 354/2005, H.G.
nr.859/2009 i se va ncheia un proces verbal preliminar, n care se va consemna acordul ofertanilor de a
continua procedura de concesionare.
4.1.8 Preedintele comisiei de licitaie anun:
Componena comisiei de licitaie;
Denumirea societii n a crei exploatare s-a aflat terenul agricol / neagricol oferit spre
concesionare;
Suprafaa de teren cu destinaie agricol ce se concesioneaz;
Nivelul de pornire redevena minima obligatorie;
Pasul de licitare, stabilit valoric la 5% din nivelul de pornire, pas variabil in caz de
egalitate, tragere la sorti;
Nivelul minim obligatoriu al investiiilor n dezvoltarea exploataiei agricole;
Denumirea i numrul de ordine al ofertanilor stabilit n funcie de data i ora
depunerii documentelor n vederea participrii la licitaie.

Bucuresti, Strada tirbei Vod, nr. 43, Sector 1, Tel 0214053545 Fax 0214053545
www.domeniilestatului.ro; E-mail: agentia@domeniilestatului

Agenia Domeniilor Statului


Modul de desfurare a edinei de licitaie cu strigare, asigurndu-se ca fiecare ofertant a
neles aceasta procedur i rspunde la eventualele ntrebri puse de ofertani.
Preedintele comisiei va aduce la cunotina ofertanilor neacceptarea de obiecii, sugestii sau
derogri de la procedur din partea ofertanilor.

4.1.9. Documentele de participare vor fi semnate, pe verso, de ctre:


- toi membrii comisiei de licitaie i
- toi contraofertanii.
De asemenea, se menioneaz pe plicul cu documente numrul de file existent n plic i se
semneaz de ctre:
- membrii comisiei,
- contraofertani
i se certific de ctre ofertant.
4.1.10. (1) Comisia de licitaie verific i analizeaz ulterior documentele de participare ale ofertanilor,
folosind fia de verificare a documentelor (Anexa 6 la prezenta procedur) i ntocmeste procesul verbal
de verificare a documentelor de participare, cu precizarea ofertanilor admii, care au depus
documentaia complet i au respectat condiiile de forma i coninut cerute prin caietul de sarcini i, de
asemenea, dup caz, a motivelor neadmiterii la licitaie a ofertanilor respini. Procesul verbal va fi
semnat de Comisia de licitaie. Un exemplar, in copie, al procesului verbal de verificare a documentelor
de participare se va nmna fiecarui ofertant, la cerere. In baza procesului verbal de verificare a
documentelor, comisia ntocmete i lista ofertanilor admii/respini.
(2) Comisia de licitatie va afia, la locul desfurarii licitaiei, lista ofertanilor admii/respini, n
termen de maxim 24 de ore de la deschiderea plicurilor cu documentele de participare, respectiv de la
expirarea termenului prevazut la Nota II din prezenta procedur.
4.1.11. edina de licitaie este continuat doar n cazul n care cel puin doi ofertani au fost acceptai
pentru licitarea valorii redevenei. Exceptie de la alineatul precedent este ca daca dup dou edinte care
nu s-au finalizat cu declararea unui adjudecatar, au fost inregistrate mai multe oferte dar n etapa licitrii
redevenei a fost acceptat un singur ofertant se poate trece la continuarea edinei cu acesta.
4.1.12. In situaia n care, n termenul de 24 de ore, de la afiarea listei cu ofertanii admii/respini nu sau nregistrat contestaii, se va continua edina de licitaie cu ofertanii admii. Acestora li se nmneaz
taloane cu numere de identificare. Numrul nscris pe talonul de identificare nmnat fiecarui ofertant va
corespunde cu numrul de ordine stabilit n funcie de data i ora depunerii documentelor n vederea
participrii la licitaie.
4.1.13. Licitaia cu strigare propriu-zisa se desfoar, pe parcursul unei singure edinte, dup regula
licitaiei competitive, pornind de la nivelul minim al redevenei, respectiv la un nivel n urcare, crescnd
cu cte un pas de licitare (5% din nivelul minim al redevenei), pn cnd unul dintre ofertani accept
redevena astfel majorat i nimeni nu accept una mai mare. Indiferent de numarul ofertantilor, nivelul
minim al redevenei nu se poate diminua sub nivelul minim stabilit in caietul de sarcini.
4.1.14. n cursul edinei de licitaie, ofertanii confirm i accept, prin ridicarea talonului de
participare, valoarea nivelului redevenei anunat de preedintele comisiei de licitaie.
4.1.15. n situaia neacceptrii de ctre nici un ofertant a nivelului redevenei la un anumit pas n
cretere, preedintele comisiei de licitatie anunt c se va trece la licitarea redeventei cu un pas variabil,
respectiv ofertantii vor licita redevena liber , iar dac se mentine egalitatea ctigtor va fi declarat
ofertantul care va fi tras la sorti dintr-o urna, n care se vor introduce biletele cu numarul dat fiecarui
ofertant, de catre presedintele comisiei.
4.1.16 Prin derogare de la prevederile de mai sus, n situaia n care exist un singur ofertant acceptat
care ofer nivelul minim al redevenei, prevzut n caietul de sarcini se poate ncheia contractul de
concesiune.
4.1.17. n cazul n care procedura de concesionare nu se finalizeaz cu declararea unui ofertant
adjudecatar, A.D.S. va putea decide organizarea unei noi licitaii publice cu strigare, prin publicarea unei
noi oferte de concesionare.
Bucuresti, Strada tirbei Vod, nr. 43, Sector 1, Tel 0214053545 Fax 0214053545
www.domeniilestatului.ro; E-mail: agentia@domeniilestatului

Agenia Domeniilor Statului


4.1.18. Comisia de licitaie ntocmete procesul-verbal de adjudecare a licitaiei, semnat de membrii
comisiei de licitaie, de adjudecatar i de ctre ceilali ofertani, dup caz.
4.1.19. Se va consemna, dac este cazul, refuzul unor ofertani, inclusiv a adjudecatarului de a semna
procesul-verbal.
4.1.20. Preedintele Comisiei de licitaie declar nchis edina de licitaie i aprob restituirea
garaniilor de participare ofertanilor ndreptii, n baza unei cereri scrise, respectiv restituie scrisoarea
de garanie bancar n original.
4.1.21. Garaniile de participare se restituie, la cerere, depusa la secretariatul Directiei Administrare
Patrimoniu, integral tuturor participanilor cu excepia ofertantului declarat ctigtor al licitaiei cu
care se va ncheia contractul de concesiune n termen de maxim 2 (dou) zile lucrtoare de la data
ncheierii procesului-verbal de adjudecare/deciziei de soluionare a contestaiilor. n cazul ofertantului
ctigtor garania de participare constituie plata anticipat a redevenei.
4.1.22. Pierderea garaniei de participare, de ctre ofertantul declarat adjudecatar, intervine n
urmtoarele cazuri:
a. refuz semnarea procesului verbal de adjudecare;
b. revoc sau anuleaz oferta sa;
c. a fcut declaraii false;
d. refuz incheierea contractului de concesiune n termenul prevzut n caietul de sarcini, de
maxim 10 zile lucrtoare de la adjudecare.
4.1.23. Ofertantul declarat adjudecatar, care refuz semnarea procesului verbal de adjudecare sau a
contractului de concesionare, nu va fi acceptat la edinele de negociere sau licitaie organizate ulterior
de ADS pentru concesionarea sau arendarea terenurilor agricole aflate n administrarea sa.
4.1.24 Eventualele contestaii formulate de catre ofertanii respinsi se pot depune la sediul A.D.S.
Secretariatul Presedintelui n termen de 24 de ore de la momentul afirii listei cu ofertanii
admii/respini, respectiv de la data ncheierii procesului verbal de adjudecare.
4.1.25. Contestaiile se soluioneaz prin decizie motivat de ctre comisia unic de soluionare a
contestaiilor, numit prin Decizie a Presedintelui, n termen de 3 zile lucrtoare de la data depunerii
acestora. Ofertanilor i comisiei de licitaie li se comunic n scris, de catre comisia unic de soluionare
a contestaiilor, modul de soluionare a acestora .
4.1.26. Pe perioada soluionrii contestaiilor depuse n urma verificrii documentelor de participare i
afirii listei cu ofertanii declarai admii/respini, edina de licitaie se suspenda. Suspendarea va fi
adusa la cunotina ofertanilor de ctre preedintele comisiei de licitaie.
4.1.27. Dup soluionarea contestaiilor i comunicarea hotrrii comisiei unice de soluionare a
contestaiilor tuturor ofertanilor, se va continua edina de licitaie cu ofertanii admii. Comisia de
licitaie va aduce la cunotina ofertanilor admii data i ora la care edina de licitaie va fi reluata.
4.1.28. In situaia in care vor fi depuse contestaii dup ncheierea procesului verbal de adjudecare,
termenul de ncheiere a contractului de concesiune, cu ofertantul declarat adjudecatar, se suspend pn
la momentul soluionrii contestaiilor.
4.2 DOCUMENTE DE PARTICIPARE LA LICITAIE
Pentru participarea la licitaia public cu strigare ofertanii depun la sediul A.D.S., ntr-un plic nchis,
semnat i, dup caz, tampilat, urmtoarele documente:
1. dovada privind achitarea preului caietului de sarcini- chitana fiscal,ordin de plat sau mandat
postal n copie ( ordinul de plata sau mandatul postal va fi confirmat de catre Directia Economica din
cadrul A.D.S.)
2. dovada privind depunerea garaniei de participare original;
3. mputernicirea acordat persoanei care reprezint investitorul la licitaie, care trebuie s fie expres,
iar dac provine din partea unei persoane fizice- autentificata in original;

Bucuresti, Strada tirbei Vod, nr. 43, Sector 1, Tel 0214053545 Fax 0214053545
www.domeniilestatului.ro; E-mail: agentia@domeniilestatului

Agenia Domeniilor Statului


4.declaratii pe proprie rspundere ale reprezentantului legal al ofertantului conform modelelor
prevzute in anexele nr.7a , nr.7b i 7c la prezenta procedura in original;
5.acte doveditoare privind dotarea tehnic a ofertantului (utilaje necesare exploatrii terenului) prin
prezentarea urmtoarelor documente: facturi, contracte de vnzare-cumprare, contracte de leasing,
acte de donaie, contracte de prestri servicii, contracte de asociere n participaiune (n acest caz se vor
anexa documente care s dovedeasc dotarea tehnic al asociatului), etc n copie legalizat, potrivit
caietului de sarcini.
6.documentele care certific identitatea i calitatea ofertantului, astfel:
6.A.
a)
b)
c)

PENTRU PERSOANE FIZICE :


copie de pe actul de identitate;
certificat de cazier judiciar valabil original;
dovezi privind achitarea obligaiilor fiscale catre toi creditorii bugetari, prin prezentarea
certificatelor de atestare fiscala n original eliberate de titularii acestor creane bugetare,
respectiv:
1. Administratia Finantelor Publice in a carei raza teritoriala ofertantul isi are domiciliul pentru
obligaiile ctre bugetul de stat i contribuiile sociale,
2. Consiliile locale, judeene, municipale sau oreneti pentru impozite i taxe locale.

6.B. PENTRU SOCIETI COMERCIALE


a) s fac dovada nregistrrii i funcionrii legale:
1. act constitutiv (statut i contract de societate) copie legalizat;
s aib n obiectul de activitate activitate agricol grupa 01 din Codul CAEN;
2. certificat de nregistrare copie legalizat;
3. acte adiionale relevante (potrivit Notei III din prezenta procedura) copie legalizat;
4. certificat constatator de la Oficiul Registrul Comerului eliberat cu maxim 30 de zile
nainte de data depunerii documentelor n original
b) declaraie pe proprie rspundere a reprezentantului legal, potrivit creia ofertantul nu se afl n
reorganizare judiciar sau n faliment n original.
c) dovezi privind achitarea obligaiilor fiscale catre toi creditorii bugetari, prin prezentarea
certificatelor de atestare fiscala n original eliberate de titularii acestor creane bugetare,
respectiv:
1. Administratia Finantelor Publice in a carei raza teritoriala ofertantul isi are sediul pentru
obligaiile ctre bugetul de stat i contribuiile sociale,
2. Consiliile locale, judeene, municipale sau oreneti pentru impozite i taxe locale.
6.C.

PENTRU COMERCIANI PERSOANE FIZICE ROMNE, NTREPRINDERE


INDIVIDUAL SAU ASOCIAII FAMILIALE
a) acte doveditoare privind calitile i capacitile ofertantului:
1. actul/actele de identitate (pentru toi membrii asociaiilor familiale / ntreprinderii
individuale) - copie ;
2. autorizaia de funcionare eliberat de autoritatea competent sau a actului legal de
constituire/ rezoluiei motivate a directorului oficiului registrului comerului de pe
lng tribunal - copie legalizat ;
s aib ca obiect de activitate activitate agricol grupa 01 din Codul CAEN;
3. certificat de nregistrare copie legalizat;
4.
certificat constatator de la Oficiul Registrul Comerului eliberat cu maxim 30 de zile
nainte de data depunerii documentelor, dup caz n original

n cazul n care n documentele mai sus menionate sunt nregistrate debite, ofertani selectai vor prezenta copia ordinelor de plata prin
care s-a efectuat plata acestora. n cazul n care suma datorat este n litigiu i nu exist o hotrre definitiv, ofertantul este exclus de la
licitaie

Bucuresti, Strada tirbei Vod, nr. 43, Sector 1, Tel 0214053545 Fax 0214053545
www.domeniilestatului.ro; E-mail: agentia@domeniilestatului

Agenia Domeniilor Statului


b) dovezi privind achitarea obligaiilor fiscale catre toi creditorii bugetari, prin prezentarea
certificatelor de atestare fiscala n original eliberate de titularii acestor creane bugetare,
respectiv:
1. Administratia Finantelor Publice in a carei raza teritoriala ofertantul isi are sediul, pentru
obligaiile ctre bugetul de stat i contribuiile sociale,
2. Consiliile locale, judeene, municipale sau oreneti pentru impozite i taxe locale.

6.D. ASOCIAII AGRICOLE CU PERSONALITATE JURIDIC


a) sa fac dovada nregistrrii i funcionrii legale:
a) act constitutiv i statut n copii legalizate;
s aib ca obiect de activitate activitate agricol grupa 01 din Codul CAEN;
b) hotrrea definitiv a instanei judectoreti de autorizare a asociaiei copie legalizat;
c) dovada nregistrrii n Registrul special de eviden a persoanelor juridice inut de judectorii
copie legalizat;
d) procesul verbal al adunrii generale constitutive a asociaiei copie legalizat;
e) cod fiscal copie legalizat;
f) acte aditionale relevante (potrivit Nota III din prezenta procedura) copie legalizat .
g) actele de proprietate asupra pmntului (proces verbal de punere n posesie, titlu de proprietate)
ale tuturor membrilor asociaiei copie legalizat;
h) declaraie pe proprie rspundere a reprezentantului legal, potrivit creia ofertantul nu se afl n
reorganizare judiciar sau n faliment n original.
i) alte acte care atest dobndirea dreptului de proprietate, provenit din succesiune, donaie,
schimb, vnzare-cumprare, accesiune, vnzare silit sau uzucapiune etc., pentru fiecare asociat
copie legalizat;
j) dovada ntabulrii actelor de proprietate n cartea funciar cu indicarea cotei fiecrui
coproprietar, potrivit art. 46 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului i a publicitii imobiliare copie
legalizat;
k) dovezi privind achitarea obligaiilor fiscale catre toi creditorii bugetari, prin prezentarea
certificatelor de atestare fiscala n original eliberate de titularii acestor creane bugetare,
respectiv:
1. Administratia Finantelor Publice in a carei raza teritoriala ofertantul isi are sediul, pentru
obligaiile ctre bugetul de stat i contribuiile sociale,
2. Consiliile locale, judeene, municipale sau oreneti pentru impozite i taxe locale.
6.E. PENTRU ASOCIAII AGRICOLE FR PERSONALITATE JURIDIC
a) s fac dovada nregistrrii i functionarii legale :
1. act constitutiv copie legalizat;
s aib ca obiect de activitate activitate agricol grupa 01 din Codul CAEN ;
2. procesul verbal al adunrii generale constitutive a asociaiei - copie legalizat;
3. acte aditionale relevante (potrivit Nota III din prezenta procedura) copie legalizat .
b) adeverin eliberat de autoritatea competent privind constituirea asociaiei - copie legalizat;

n cazul n care n documentele mai sus menionate sunt nregistrate debite, ofertani selectai vor prezenta copia ordinelor de plata prin
care s-a efectuat plata acestora. n cazul n care suma datorat este n litigiu i nu exist o hotrre definitiv, ofertantul este exclus de la
licitaie.

Bucuresti, Strada tirbei Vod, nr. 43, Sector 1, Tel 0214053545 Fax 0214053545
www.domeniilestatului.ro; E-mail: agentia@domeniilestatului

Agenia Domeniilor Statului


c) acte doveditoare privind calitile i capacitile fiecrui asociat:
1. copie a actului de identitate;
2. curriculum vitae original;
3. certificat de cazier judiciar pentru fiecare membru al asociaiei original;
d) actele de proprietate asupra pmntului (proces verbal de punere n posesie, titlu de proprietate) ale
tuturor membrilor asociaiei copie legalizat;
e) alte acte care atest dobndirea dreptului de proprietate, provenit din succesiune, donaie, schimb,
vnzare-cumprare, accesiune, vnzare silit sau uzucapiune etc., pentru fiecare asociat copie
legalizat;
f) dovada ntabulrii actelor de proprietate n cartea funciar cu indicarea cotei fiecrui coproprietar,
potrivit art. 46 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului i a publicitii imobiliare copie legalizat;
g) dovezi privind achitarea obligaiilor fiscale catre toi creditorii bugetari, prin prezentarea
certificatelor de atestare fiscala n original eliberate de titularii acestor creane bugetare,
respectiv:
1. Administratia Finantelor Publice in a carei raza teritoariala ofertantul isi are sediul, pentru
obligaiile ctre bugetul de stat i contribuiile sociale,
2. Consiliile locale, judeene, municipale sau oreneti pentru impozite i taxe locale.
NOT: Asociaiile agricole far personalitate juridic pot participa la licitaia public cu strigare prin
persoana desemnat de membrii asociaiei printr-o procur autentificat, in original, relaiile dintre
membrii asociaiei urmnd a se reglementa conform nelegerii membrilor sau Codului Civil ;
6.F. PENTRU SOCIETI AGRICOLE
a) s fac dovada nregistrrii i funcionrii legale :
1. act constitutiv i statut copii legalizate;
- s aib ca obiect de activitate activitate agricol grupa 01 din Codul CAEN;
2. copie legalizat a ncheierii judectoreti prin care se dispune nscrierea societii n Registrul
societatilor agricole, cu mentionarea pozitiei din Registru;
3. cod fiscal copie legalizat;
4. acte aditionale relevante (potrivit Notei III din prezenta procedura) i dovada menionrii
acestora n Registrul societilor agricole copie legalizat;
b) declaraie pe proprie rspundere a reprezentantului legal, potrivit creia ofertantul nu se afl n
reorganizare judiciar sau n faliment n original;
c) lista asociailor intrai/ieii n cursul anului curent, cu menionarea valorii prilor sociale
subscrise/retrase, dupa caz original;
d) suma maxim admis de Adunarea General a Asociailor pn la care Consiliul de Administraie al
societii poate angaja societatea n cursul anului curent copie legalizat de pe procesul verbal al
Adunrii Generale a Asociailor;
e) dovezi privind achitarea obligaiilor fiscale catre toi creditorii bugetari, prin prezentarea
certificatelor de atestare fiscala n original eliberate de titularii acestor creane bugetare,
respectiv:
1. Administratia Finantelor Publice in a carei raza teritoariala ofertantul isi are sediul, pentru
obligaiile ctre bugetul de stat i contribuiile sociale,
2. Consiliile locale, judeene, municipale sau oreneti pentru impozite i taxe locale.

n cazul n care n documentele mai sus menionate sunt nregistrate debite, ofertanii selectai vor prezenta copia ordinelor de plat prin
care s-a efectuat plata acestora. n cazul n care suma datorata este n litigiu i nu exist o hotrre definitiv, ofertantul este exclus de la
licitaie.

Bucuresti, Strada tirbei Vod, nr. 43, Sector 1, Tel 0214053545 Fax 0214053545
www.domeniilestatului.ro; E-mail: agentia@domeniilestatului

Agenia Domeniilor Statului


f) lista membrilor Consiliului de Administraie alei de Adunarea General a Asociailor care au drept
de semntur si care pot angaja societatea copie legalizat a procesului verbal A.G.A.;
6.G. PENTRU PERSOANE JURIDICE STRINE
a) s fac dovada nregistrrii i funcionrii legale copii traduse i legalizate;
- s aib n obiectul de activitate activitate agricol sau echivalent aa cum sunt ele
specificate n grupa 01 din cod CAEN;
b) declaraie pe proprie rspundere a reprezentantului legal, potrivit creia ofertantul nu se afl n
reorganizare judiciar sau n faliment n original;
Toate documentele depuse de ofertani, cu excepia cazului n care acestea reprezint rapoarte de
activitate sau situaii financiare, vor fi prezentate traduse, n copie legalizat.
Garaniile de participare se vor constitui n valut la cursul comunicat de B.N.R. la data constituirii
acestora.
6.H. PENTRU OFERTANI PERSOANE FIZICE STRINE
a) copie de pe paaport;
b) certificat de cazier judiciar sau echivalent traducere legalizat;
Toate documentele depuse de ofertani, cu excepia cazului n care acestea reprezint rapoarte de
activitate sau situaii financiare, vor fi prezentate traduse, n copie legalizat.
Garaniile de participare se vor constitui n valut la cursul comunicat de B.N.R. la data constituirii
acestora.
NOTA I: Documentele de participare menionate mai sus vor fi depuse ntr-un plic nchis, semnat i,
dup caz, tampilat, pe care se vor inscripiona urmtoarele:
a) numele sau denumirea ofertantului, domiciliul, respectiv sediul acestuia, numerele de telefon,
fax;
b) organizatorul AGENIA DOMENIILOR STATULUI
c) denumirea societii comerciale n a crei exploatare s-a aflat terenul care constituie obiectul
concesionrii;
d) coninutul plicului respectiv: DOCUMENTE DE PARTICIPARE.
n cazul n care datele de mai sus nu sunt menionate pe plic, preedintele comisiei de licitaie nu va
proceda la desfacerea acestora pn cnd reprezentanii ofertanilor nu vor face meniunile mai sus
specificate.
NOTA II : n cazul n care ofertanii nu au prezentat toate documentele solicitate, comisia de licitaie
acord un termen de 48 ore n vederea completrii cu documentele lipsa solicitate de comisie sau
incomplete (care nu au respectat cerinta de forma i coninut) sub sanciunea excluderii de la licitaie, n
cazul n care nu se prezint documentele solicitate sau ofertantul lipsete la data i ora stabilit de ctre
comisia de licitaie.
NOTA III: Prin acte adiionale relevante se neleg acele acte adiionale privitoare la schimbarea
denumirii, a duratei de funcionare, a formei juridice, a sediului social, a aporturilor i a structurii
capitalului social si a reprezentanilor legali.
NOTA IV Absena ofertantului duce la excluderea respectivului ofertant de la licitaia public cu
strigare.
NOTA V: Toate documentele solicitate, depuse de persoanele fizice sau juridice romne sau strine vor
respecta cerinele de form i coninut stabilite n prezenta procedura, sub sanciunea excluderii de la
licitaie.
NOTA VI: Prezentarea unor declaraii pe proprie rspundere, false, d dreptul ADS s exclud
ofertantul din orice faz a procedurii sau, dup caz, s rezilieze eventualul contractul ncheiat cu
ofertantul respectiv, urmnd reluarea procesului de concesionare.
Bucuresti, Strada tirbei Vod, nr. 43, Sector 1, Tel 0214053545 Fax 0214053545
www.domeniilestatului.ro; E-mail: agentia@domeniilestatului

10

Agenia Domeniilor Statului


Rezilierea contractului de concesiune n aceste condiii, atrage nerestituirea sumelor pltite pn la data
rezilierii, care vor fi reinute cu titlul de daune-interese.
NOTA VII : n cazul n care n documentele privitoare la obligaiile fiscale ce trebuie achitate de
ofertani ctre creditorii bugetari sunt nregistrate debite, ofertanii selectai vor prezenta copia ordinelor
de plat prin care s-a efectuat plata acestora. n cazul n care suma datorat este n litigiu i nu exist o
hotrre definitiv, ofertantul este exclus de la licitaie.
Nota VIII: Dotarea tehnica a ofertantului va fi stabilit pe baza listei cuprinznd dotarea tehnic cu
tractoare i utilaje agricole, n funcie de zona agricol, categoria de folosin a terenului i ncrctura
pe utilaj, conform anexei nr.9 din procedur. Reprezint cauza de excludere de la licitaie situaia n care
ofertanii nu prezint acte doveditoare pentru dotarea tehnic, cel puin la nivelul minim prevzut n
caietul de sarcini.
Nota IX: n lipsa confirmrii Direciei Economice din cadrul A.D.S., pe ordinul de plata sau mandatul
potal, nu va fi eliberat caietul de sarcini, acest lucru ducnd la excluderea ofertantului de la licitaie.
Nota X: Nu pot participa la licitaie persoanele fizice sau juridice care au adjudecat la licitaii organizate
de A.D.S. i care au refuzat semnarea procesului verbal de adjudecare sau nu au semnat contractul de
concesiune sau arendare.
Nota XI: n vederea garantrii redevenei, Concesionarul este obligat ca, pn la 30 ianuarie al fiecarui
an, sub sanctiunea rezilierii contractului de concesiune, fara notificare prealabila (pact comisoriu), sa
prezinte o scrisoare de garanie bancar, n favoarea Concedentului, care s aib valabilitate un an
calendaristic i la o valoare de cel puin cea mai mare tran de plat negociat de ofertant. (anexa nr.5
contractul de concesiune). Concedentul va aduce la cunotin printr-o notificare valoarea care trebuie
trecut n scrisoarea de garanie pn la 15 ianuarie al fiecarui an, la cursul i cotaia valabile la 31.12 al
anului precedent.
Nota XII :Dac suprafaa de teren oferit la concesionare este compus doar din teren neagricol se
va licita de la nivelul minim al redevenei pentru terenul neagricol respectiv pentru: vegetaie
forestier, terenuri neproductive care pot fi amenajate i folosite pentru producie agricol,
drumuri tehnologice i de exploatare agricol i ape bli, n condiiile prevzute la punctele
4.1.13 - 4.1.16, n restul cazurilor se va licita doar nivelul minim al redevenei pentru suprafaa de
teren agricol.
5. CONTRACTAREA
5.1.
Direcia Administrare Patrimoniu prin Serviciul Administrare Patrimoniu i Contractare, ncheie
contractul de concesionare, (conform modelului prevazut in anexa nr.10 a) i b) la prezenta procedura),
n termen de 10 zile lucrtoare calculate de la data semnrii procesului-verbal de adjudecare, respectiv
de la data deciziei de soluionare a eventualelor contestaii.
5.2.
Dac la expirarea termenului de ncheiere a contractului de concesionare, adjudecatarul refuz
semnarea contractului de concesionare,aceasta pierde garania de participare.
5.3 Contractul de concesiune va fi ntocmit de ctre Serviciul Administrare Patrimoniu i Contractare,
n doua exemplare originale, unul pentru Agentia Domeniilor Statului i unul pentru adjudecatar.
Ambele exemplare vor fi semnate pe fiecare fil de ctre adjudecatar, de ctre cel care a ntocmit
contractul din cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu i Contractare, i de ctre preedintele
comisiei de licitaie. Ambele exemplare semnate de ctre membrii Comisiei de licitaie, ef Serviciu
Administrare Patrimoniu i Contractare, Director Administrare Patrimoniu, Direcia Juridica, Direcia
Economic, Direcia Managementul Datelor i Activitilor i ulterior vor semnate i tampilate de
Preedintele Ageniei Domeniilor Statului.
5.4 n vederea semnrii contractului de concesiune vor fi anexate urmtoarele documente, care vor
face parte integrant din contract:
Anexa nr. 1 la contract Angajamentul investiional al concesionarului, ealonat pe ani prezentat
de concesionar la ncheierea contractului, conform prevederilor caietului de sarcini ale
concesiunii;

Bucuresti, Strada tirbei Vod, nr. 43, Sector 1, Tel 0214053545 Fax 0214053545
www.domeniilestatului.ro; E-mail: agentia@domeniilestatului

11

Agenia Domeniilor Statului


Anexa nr. 2 la contract Scrisoare de garanie bancar pentru realizarea investiiilor necesare
dezvoltrii exploataiei agricole, conform caietului de sarcini ale concesiunii;
Anexa nr. 3 la contract Planul anual de nfiinare a culturilor, semnat de ctre concesionar;
Anexa nr. 4 la contract Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrul Comerului, ce a
fost prezentat de ctre concesionar ca document de participare, dup caz.

5.5 Dup semnarea contractului de concesiune, anual, pe ntreaga durat a concesiunii vor deveni, de
asemenea, anexe la contract, urmtoarele documente:
Anexa nr. 3 la contract Planul anual de nfiinare a culturilor, semnat de ctre concesionar;
Anexa nr.5 la contract - Scrisoare de garanie bancar privind achitarea redevenei pe anul
Anexa nr. 6 la contract Poliele de asigurare ncheiate anual de ctre concesionar pentru
asigurarea culturilor, n condiiile cesionrii despgubirilor din asigurare n favoarea
concedentului;
Alte documente convenite de pri.
5.6
Dup semnarea contractului de concesionare, Direcia Administrare Patrimoniu prin Serviciul
Administrare Patrimoniu i Contractare, n termen de 15 zile lucrtoare, va comunica o copie a
contractului ncheiat Direciei Managementul Datelor i Activitilor Serviciului Implementare
Contracte i originalul Direciei Logistice Serviciul Administrativ, Registratura, Arhiv pentru
arhivare.
6. VERIFICAREA PROCEDURII
Pe parcursul procedurii de concesionare se va ntocmi o pist de audit (Anexa nr. 11 la prezenta
procedur), n care se vor trece toate etapele parcurse ale procedurii, actele ntocmite pe parcursul
procedurii, data ntocmirii acestor acte, persoanele rspunztoare pentru fiecare etap a procedurii i
pentru ntocmirea actelor specifice fiecrei etape, data ntocmirii actelor i semntura persoanelor
rspunztoare.
Cu ocazia verificrii procedurii, persoana nsrcinat cu aceast etap a procedurii, va verifica procedura
pe baza pistei de audit, verificnd dac s-a parcurs fiecare etap, dac s-au respectat termenele stabilite,
dac s-au ntocmit toate documentele prevzute n procedur, etc.
Persoanele nsrcinate cu anumite etape, faze ale procedurii rspund pentru corectitudinea acelor etape,
faze prin semntura lor pe pista de audit, iar persoanele nsrcinate cu verificarea procedurii rspund
pentru etapele, fazele verificate prin semnarea pistei de audit n rubrica corespunztoare.
Modificarea, ncetarea i rezilierea contractului de concesiune, ncheiat prin metoda licitaiei publice cu
strigare este reglementat prin Normele metodologice privind activitatea de urmarire a contractelor,
aprobate de prin Hotrrea Consiliului de Administraie al ADS nr.22/15.11.2005, art.4.cu modificrile
i completrile ulterioare.
ANEXE:
1. a) Scrisoare de intenie de concesionare pentru persoane fizice;
b) Scrisoare de intenie de concesionare pentru persoane juridice;
2. Model Situaia terenului cu destinaie agricol oferit spre concesionare, pe categorii de folosin
i clase de calitate;
3. Model Studiul de oportunitate al concesionrii pentru terenul cu destinaei agricol i b) Model
Studiul de oportunitate concesionrii exclusiv pentru terenul neagricol;
4. a) Model Caiet de sarcini al concesionrii pentru terenul cu destinaei agricol i b) Model Caiet
de sarcini al concesionrii exclusiv pentru terenul neagricol;
5. Model Anun publicitar;
Bucuresti, Strada tirbei Vod, nr. 43, Sector 1, Tel 0214053545 Fax 0214053545
www.domeniilestatului.ro; E-mail: agentia@domeniilestatului

12

Agenia Domeniilor Statului


6. Model Fia de verificare documente;
7. a) Model declaraie pe proprie rspundere;
b) Model declaraie pe proprie rspundere;
c) Model declaraie pe proprie rspundere;
8. Model Scrisoare de garanie bancar pentru redeven;
9. Lista cuprinznd dotarea tehnica cu tractoare i utilaje agricole;
10. a)Model Contract de concesiune pentru teren cu destinaie agricola i b) Model Contract de
concesiune exclusiv pentru teren neagricol ;
11. Model Pist de audit i Fi de verificare procedur.

Bucuresti, Strada tirbei Vod, nr. 43, Sector 1, Tel 0214053545 Fax 0214053545
www.domeniilestatului.ro; E-mail: agentia@domeniilestatului

13