Sunteți pe pagina 1din 5

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BIHOR

COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU”


Clasa a VII-a A
Disciplina: Cultură civică
Aria curriculară: Om şi societate
Data: 17.IX.2009
Propunător: Neagu Carmen

PLAN DE LECŢIE

Capitolul 1. : Persoana umană


Tema : Asemănări şi diferenţe între oameni
Lecţie mixtă
Obiectiv cadru : Utilizarea conceptelor specifice ştiintelor sociale pentru
organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente,
procese din viaţa reală.
Obiectiv de referinţă : 1.1.Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu
conţinut civic în diferite contexte.
1.2.Identificarea, în diferite contexte, a drepturilor omului şi
a responsabilităţilor asociate fiecărui drept.
Obiective operaţionale : 01.să definescă discriminarea
02.să cunoască regulile generale
03. să facă diferenşa între valorile umane
Metode de predare : explicaţia şi problematizarea
Mijloace de predare : tabla şi creta, lucrul pe grupe, joc de rol.

Momentele lecţiei Activitatea Activitatea Timpul


cadrului didactic elevilor
1.Organizatoric -Se face prezenţa; -Elevii răspund la
-Severifică tema prezenţă;
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BIHOR
COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU”
Clasa a VII-a A
Disciplina: Cultură civică
Aria curriculară: Om şi societate
Data: 17.IX.2009
Propunător: Neagu Carmen

dată pentru acasă; -Elevii prezintă 3 min.


-Se organizează tema pentru acasă;
clasa în vederea -Elevii se
începerii orei; organizează în
vederea începerii
orei;
2.Reactualizarea Profesorul pune Elevii răspund la
cunoştinţelor întrebări din lecţia întrebări
precedentă:
-Prin ce se
deosebesc oamenii
unii de alţii? 10 min.
-Care este
distincţia dintre
persoana civilă şi
persoana juridică?
-Care sunt actele
ce probează
identitatea şi starea
civilă a persoanei?
3.Dirijarea Titlul lecţiei despre -Elevii participă
învăţării care vom vorbi interactiv prin
astăzi este: întrebări.
Asemănări şi -Aceştia scriu
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BIHOR
COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU”
Clasa a VII-a A
Disciplina: Cultură civică
Aria curriculară: Om şi societate
Data: 17.IX.2009
Propunător: Neagu Carmen

diferenţe între conţinutul predat


oameni.Studiul în caiete.
acestei lecţii vă va -Elevii participă
ajuta să distingeţi activ la jocul de
prin ce o persoană roc, vin cu idei,
este unică şi modul crează cantece,
în care joacă teatru, 30 min.

intercţionează cu creează un afiş,


ceilalţi. scriu poezii.
Valoarea este
aprecierea pe care
o manifestă o
persoană faţă de un
obiect în funcţie
de nevoile şi
aspiraţiile sale
Profesorul
organizează clasa
pentru un joc de
rol pe tema
discriminării.
Stabileşte echipele
şi dă o identitate
fiecărui grup
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BIHOR
COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU”
Clasa a VII-a A
Disciplina: Cultură civică
Aria curriculară: Om şi societate
Data: 17.IX.2009
Propunător: Neagu Carmen

Ex:pe naţionalităţi
-români
-rromi
-negri
-italieni
Profesorul îi pune
să îşi aleagă
activitatea pe care
o vor desfăşura:
-joc de rol
-scrierea unui
cântec
- scrierea unei
poezii
-crearea unui afiş
anti-discriminare

4.Fixarea şi Ce înţelegeţi prin: Elevii răsound la


consolidarea -discriminare? întrebările puse de
-egalitate de şanse? profesor.
5 min.
-conflicte
interindividuale?
5.Evaluarea şi Profesorul face Elevii prezintă
notare aprecieri şi carnetele pentru 2 min.
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BIHOR
COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU”
Clasa a VII-a A
Disciplina: Cultură civică
Aria curriculară: Om şi societate
Data: 17.IX.2009
Propunător: Neagu Carmen

observaţii cu notare şi uneori îşi


privire la argumentează
implicarea unui răspunsurile
elev/a mai multora
în cadrul orei
Profesorul acordă
note /calificative

BIBLIOGRAFIE: Manual de Cultură Civică, Autori: Elena Nedelcu, Ecaterina Morar


Editura All

Data întocmirii: Întocmit de studenta:

17.IX.2009 Neagu Carmen