Sunteți pe pagina 1din 6

Semestrul I

Unitatea de nvare

Coninuturi

Nr.
de
ore

Spt.

Recapitulare

S1

Test iniial

S2

1. Scrierea i citirea numerelor naturale n sistemul de numeraie


zecimal
2. irul numerelor naturale.Reprezentarea numerelor naturale pe axa
numerelor
3. Compararea i ordonarea numerelor naturale
4. Aproximarea numerelor naturale. Rotunjiri. Probleme de estimare

S2

S2

1
1

S2
S3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adunarea numerelor naturale. Proprieti


Scderea numerelor naturale
nmulirea numerelor naturale. Proprieti
Factor comun
Ordinea efecturii operaiilor. Utilizarea parantezelor
Ridicarea la putere cu exponent numr natural
Compararea puterilor care au aceeai baz sau acelai exponent
Exerciii i probleme recapitulative
Prob de evaluare

1
1
1
1
2
2
1
2
1

S3
S3
S3
S4
S4
S4-S5
S5
S5
S6

1. mprirea, cu rest 0, a numerelor naturale cnd mpritorul are mai


mult de o cifr
2. mparirea cu rest a numerelor naturale
3. Ordinea efecturii operaiilor
4. Media aritmetic a dou numere naturale, cu rezultat numr natural
5. Noiunea de divizor. Noiunea de multiplu
6. Divizibilitatea cu 10, 2, 5
7. Exerciii i probleme recapitulative
8. Prob de evaluare

S6

2
1
1
2
2
1
1

S6
S7
S7
S7
S8
S8
S8

Competene specifice

Recapitularea
materiei din cls. I-IV
(3 ore)
Test iniial
(1 ora)

Numere naturale
(4 ore)

Operaii cu numere
naturale (I)
(12 ore)

Operaii cu numere
naturale (II)
(11 ore)

CG1-1. Identificarea caracteristicilor


numerelor naturale i a formei de scriere a
unui numr natural
CG2-1.Utilizarea operaiilor aritmetice i
a proprietilor acestora n calcule cu
numere naturale
CG3-1. Selectarea i utilizarea de
algoritmi pentru efectuarea operaiilor cu
numere naturale
CG5-1. Deducerea unor proprieti ale
operaiilor cu numere naturale pentru a
estima sau pentru a verifica validitatea
unor calcule
CG2-1. Utilizarea operaiilor aritmetice i
a proprietilor acestora n calcule cu
numere naturale
CG3-1. Selectarea i utilizarea de
algoritmi pentru efectuarea operaiilor cu
numere naturale i pentru divizibilitatea
cu 10, 2, 5
CG5-1. Deducerea unor proprieti ale
operaiilor cu numere naturale pentru a
estima sau pentru a verifica validitatea
unor calcule

Observa
ii

Unitatea de nvare

Ecuaii i inecuaii n
mulimea numerelor
naturale
(8 ore)

Mulimi
(8 ore)

Competene specifice
CG4-1. Exprimarea, n rezolvarea sau
compunerea unor probleme, a soluiilor
unor ecuaii de tipul:
x a = b; a x = b; x a = b
(a 0, a divizor al lui b);
x : a = b (a 0); a : x = b
(x 0, b divizor al lui a)
i a unor inecuaii de tipul:
x a b; ( ,<,>); x a b ( ,<,>),
unde a divizor al lui b;
x : a b ( ,<,>),cu a 0,
unde a i b sunt numere naturale
CG6-1. Transpunerea unei situaiiproblem n limbaj matematic, rezolvarea
problemei obinute (utiliznd ecuaii,
inecuaii, organizarea datelor) i
interpretarea rezultatului
CG1-2. Identificarea n limbajul cotidian
sau n enunuri matematice a unor noiuni
specifice teoriei mulimilor
CG2-2. Evidenierea, prin exemple, a
relaiilor de apartenen sau de incluziune
CG3-2. Selectarea i utilizarea unor
modaliti adecvate de reprezentare a
mulimilor i a operaiilor cu mulimi
CG4-2. Exprimarea n limbaj matematic
a unor situaii concrete ce se pot descrie
utiliznd mulimile
CG5-2. Interpretarea unor contexte
uzuale i/sau matematice utiliznd
limbajul mulimilor
CG6-2. Transpunerea unei situaiiproblem n limbaj matematic utiliznd
mulimi, relaii i operaii cu mulimi

Coninuturi
1.
2.
3.
4.
5.

Ecuaii n mulimea numerelor naturale


Inecuaii n mulimea numerelor naturale
Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor i al inecuaiilor
Exerciii i probleme recapitulative
Prob de evaluare

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mulimi: descriere, notaii, element, relaia de apartenen


Mulimi finite, mulimi infinite,
Relaii ntre dou mulimi. Submulimi.
Operaii cu mulimi: reuniune, intersecie, diferen
Exerciii i probleme recapitulative
Prob de evaluare

Nr.
de
ore
2
2
2
1
1

1
1
1
2
2
1

Spt.
S9
S9
S10
S10
S10

S11
S11
S11
S11-S12
S12
S12

Observa
ii

Unitatea de nvare

Competene specifice
1. Pregtirea lucrrii scrise
2. Lucrarea scris
3. Discutarea lucrrii scrise

Lucrare scris
semestrial
(5 ore)

Fracii ordinare (I)


(11 ore)

Recapitularea i
consolidarea
cunotinelor
(8 ore)

Coninuturi

CG1-3. Identificarea n limbajul cotidian


sau n probleme a fraciilor ordinare
CG2-3. Reprezentarea pe axa numerelor
a fraciilor ordinare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fracii ordinare. Noiuni introductive


Fracii subunitare, echiunitare i supraunitare
Fracii echivalente.
Amplificarea i simplificarea fraciilor
Aflarea unei fracii dintr-un numr natural. Procente
Reprezentarea pe axa numerelor a unei fracii ordinare
Adunarea i scderea unor fracii ordinare care au acelai numitor
Exerciii i probleme recapitulative
Prob de evaluare
Operaii cu numere naturale
Divizor. Multiplu
Ecuaii
Inecuaii
Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor i inecuaiilor
Mulimi
Fracii ordinare

Nr.
de
ore
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Spt.
S13
S13
S14
S14
S14
S14
S15
S15
S16
S16
S16
S16
S17
S17
S17
S17
S18
S18
S18

Observa
ii

Semestrul II
Unitatea de nvare

Numere raionale
pozitive
Fracii zecimale (I)
(11 ore)

Numere raionale
pozitive
Fracii zecimale (II)
(13 ore)

Competene specifice

CG1-3. Identificarea n limbajul cotidian


sau n probleme a fraciilor zecimale
CG2-3. Reprezentarea pe axa numerelor a
fraciilor zecimale
CG3-3. Alegerea formei de reprezentare a
unui numr raional pozitiv i utilizarea de
algoritmi pentru optimizarea calculului cu
fracii zecimale
CG5-3. Interpretarea matematic a unor
probleme practice prin utilizarea operaiilor
cu fracii zecimale i a ordinii efecturii
operaiilor

CG3-3. Alegerea formei de reprezentare a


unui numr raional pozitiv i utilizarea de
algoritmi pentru optimizarea calculului cu
fracii zecimale
CG5-3. Interpretarea matematic a unor
probleme practice prin utilizarea operaiilor
cu fracii zecimale i a ordinii efecturii
operaiilor

Coninuturi
1. Scrierea fraciilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10, sub form
de fracii zecimale
2. Transformarea unei fracii zecimale, cu un numr finit de zecimale
nenule, ntr-o fracie ordinar
3. Aproximri la ordinul zecimilor / sutimilor
4. Reprezentarea pe axa numerelor a fraciilor zecimale
5. Compararea i ordonarea fraciilor zecimale
6. Adunarea fraciilor zecimale care au un numr finit de zecimale
nenule
7. Scderea fraciilor zecimale care au un numr finit de zecimale
nenule
8. nmulirea fraciilor zecimale care au un numr finit de zecimale
nenule
9. Ridicarea la putere cu exponent natural a unei fracii zecimale care
are un numr finit de zecimale nenule
10. Exerciii i probleme recapitulative
11. Prob de evaluare
1. mprirea a dou numere naturale cu rezultat fracie zecimal
2. Transformarea unei fracii ordinare ntr-o fracie zecimal.
Periodicitate
3. mprirea unei fracii zecimale finite la un numr natural nenul
4. mprirea unui numr natural la o fracie zecimal finit
5. mparirea a dou fracii zecimale finite
6. Transformarea unei fracii zecimale ntr-o fracie ordinar
7. Ordinea efecturii operaiilor
8. Media aritmetic a dou fracii zecimale finite
9. Exerciii si probleme recapitulative
10. Prob de evaluare

Nr.
de
ore
1

Spt.
S1

S1

1
1
1
1

S1
S1
S2
S2

S2

S2

S3

1
1
1
1

S3
S3
S3
S4

1
2
1
1
2
1
2
1

S4
S4
S5
S5
S5
S6
S6
S6

Observaii

Unitatea de nvare

Competene specifice
CG4-3. Exprimarea, n rezolvarea sau
compunerea unor probleme, a soluiilor
unor ecuaii de tipul:

Ecuaii i inecuaii
n mulimea
numerelor raionale
pozitive
(8 ore)

Elemente de
geometrie
(8ore)

Uniti de msur
(9 ore)

(
)
(
)
(
)
i a unor inecuaii de tipul:
(
)
(
)
unde a este divizor al lui b
(
),
cu
, unde a i b sunt numere naturale
CG6-3. Transpunerea unei situaiiproblem n limbaj matematic, rezolvarea
problemei obinute (utiliznd ecuaii sau
inecuaii) i interpretarea rezultatului
CG1-4. Identificarea unor elemente de
geometrie
CG2-4. Caracterizarea prin descriere i
desen a unei configuraii geometrice date
CG5-4. Intepretarea unei configuraii
geometrice n sensul recunoaterii
elementelor ei i a relaionrii cu unitile
de msur studiate
CG1-4. Identificarea unor uniti de msur
n diferite contexte
CG6-4. Analizarea i interpretarea
rezultatelor obinute prin rezolvarea unor
probleme practice cu referire la figurile
geometrice i la unitile de msur studiate

Coninuturi
1.
2.
3.
4.
5.

Ecuaii
Inecuaii
Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor
Exerciii i probleme recapitulative
Prob de evaluare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Punctul. Dreapta
Segmentul de dreapt. Msurarea lungimii unui segment
Unghiul. Triunghiul
Patrulaterul. Cercul
Simetria, axa de simetrie i translaia
Cubul
Paralelipipedul dreptunghic
Prob de evaluare
Uniti de msur pentru lungime. Transformri
Uniti de msur pentru arie. Transformri
Uniti de msur pentru volum. Transformri
Uniti de msur pentru capacitate. Transformri
Uniti de msur pentru mas. Transformri
Uniti de msur pentru timp. Transformri
Uniti monetare. Transformri
Exerciii recapitulative
Prob de evaluare

Nr.
de
ore
2
1
2
2
1

S7
S7
S7-S8
S8
S8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

S10
S10
S10
S10
S11
S11
S11
S11
S12
S12
S12
S12
S13
S13
S13
S13
S14

Spt.

Observaii

S9-sapt.
altfel

Unitatea de nvare

Competene specifice

Lucrare scris
semestrial
(3ore)

Determinarea
perimetrelor, a ariilor
i a volumelor
(8 ore)

Recapitularea i
consolidarea
cunotinelor
(8 ore)

CG3-4. Determinarea perimetrelor, a


ariilor (ptrat, dreptunghi) i a
volumelor(cub, paralelipiped dreptunghic)
i exprimarea acestora n uniti de
msur corespunztoare
CG4-4. Transpunerea n limbaj specific
geometriei a unor probleme practice
referitoare la perimetre, arii, volume,
utiliznd transformarea convenabil a
unitilor de msur
CG6-4. Analizarea i interpretarea
rezultatelor obinute prin rezolvarea unor
probleme practice cu referire la figurile
geometrice i la unitile de msur
studiate

Coninuturi
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Pregtirea lucrrii scrise semestriale


Lucrarea scris
Discutarea lucrrii scrise
Perimetre
Aria ptratului i a dreptunghiului
Volumul cubului i a paralelipipedului dreptunghic
Exerciii i probleme recapitulative
Prob de evaluare

1. Numere raionale pozitive


2. Elemente de geometrie

Nr.
de
ore
1
1
1
2
2
2
1
1

4
4

Spt.
S14
S14
S14
S15
S15
S16
S16
S16

S17
S18

Observaii

21 mai