Sunteți pe pagina 1din 3

FORMULE

Functia de 
gradul II f(x) = ax2 + bx + c, a 6= 0. Graficul functiei de gr. II este o

b
este varful acestei parabole.
parabola. V ,
2a
4a
x 1 + x 2 = b
2a , x1 , x2 sunt radacinile ecuatiei f (x) = 0.
Relatiile lui Viete
x 1 x 2 = c
a
Progresii aritmetice
1. an = an1 + r.
2. an = a1 + (n 1)r
(a1 + an )n
3. Sn =
2
a+c
4. Numerele a, b, c sunt n progresie aritmetica daca si numai daca b =
.
2
Progresii geometrice
1. an = an1 q.
2. an = a1 q n1
a1 (q n 1)
3. Sn =
q1
4. Numerele a, b, c sunt n progresie geometrica daca si numai daca b2 = a c.
Functia exponential
a. Functia logarutmic
a.
loga b + loga c = loga (bc)
b
loga b loga c = loga
c
loga bc = c loga b.
logc b
loga b =
logc a
loga x = b x = ab
ax = b, b > 0 x = loga b.

FORMULE

Elemente de combinatoric
a
0! = 1, n! = 1 2 3... n.
n!
Cnk =
k!(n k)!
n!
Akn =
.
(n k)!
Numarul de submultimi avand k elemente ale unei multimi cu n elemente
este Cnk .
Numarul de submultimi al unei multimi cu n elemente este 2n .
Binomul lui Newton (a + b)n , Tk+1 = Cnk ank bk .
Functii Fie f : I R o functie derivabila.
(1)
(2)
(3)
(4)

f 0 (x) 0 f este cresc


atoare pe I.
0
f (x) 0 f este descresc
atoare pe I.
f 00 (x) 0 f este convex
a pe I.
f 00 (x) 0 f este concav
a pe I.

Integrala definit
a
Formula de integrare prin partii: Daca f, g sunt doua functii derivabile pe [a, b] cu
derivate continue, atunci
Z b
Z b
b
0
f (x)g (x)dx = f (x)g(x) a
f 0 (x)g(x)dx
a

Aria suprafetei
Z cuprinse ntre graficul lui f , axa Ox si dreptele de ecuatii x = a, x = b
b

|f (x)|dx.
Z b
Volumul: V =
f 2 (x)dx.
este: Aria =

Geometrie n plan

Coordonatele unui vector AB = (XB XA , YB YA ).

Lungimea unui vector Daca


x (a, b), modulu sau este |
v | = a2 + b 2 .

Produsul scalar a doi vectori


u (x1 , y1 ),
v (x2 , y2 ), atunci
u
v = x1 x2 + y1 y2 .

Conditia de coliniaritate a doi vectori Vectorii u (x1 , y1 ), v (x2 , y2 ) sunt colx2


y2
iniari daca si numai daca
= .
x1
y1

Conditia de perpendicularitate a doi vectori Vectorii


u (x , y ),
v (x , y ) sunt
1

FORMULE

perpendiculari daca si numai daca x1 x2 + y1 y2 = 0.


p
Distanta ntre dou
a puncte AB = (xB xA )2 + (yB yA )2 .
Coordonatele
mijlocului uni
 segment Daca M este mijlocul segmentului [AB],

xA + xB yA + yB
,
.
atunci M
2
2
Centrul de greutate
 al unui triunghi Daca G este
 centrul de greutate al
xA + xB + xC y A + y B + y C
triunghiului ABC, G
,
.
3
3
yB yA
Panta unei drepte Panta dreptei AB este mAB =
.
xB xA
Teorem
a: Fie dreptele d1 , d2 avand pantele m1 , m2 .
a) dreptele d1 , d2 sunt paralele daca si numai daca m1 = m2 .
b) dreptele d1 , d2 sunt perpendiculare daca si numai daca m1 m2 = 1.
Ecuatia dreptei prin punct si pant
a Ecuatia dreptei ce contine punctul A(x0 , y0 )
si are panta m este d : y y0 = m(x x0 ).


x y 1


Ecuatia dreptei deteminat
a de dou
a puncte: AB : xA yA 1 = 0.
xB yB 1


xA yA 1


1
Aria unui triunghi SABC = ||, = xB yB 1 .
2
xC yC 1
Conditia de
a trei puncte Punctele A, B, C sunt coliniare daca si

coliniaritate
xA y A 1


numai daca xB yB 1 = 0.
xC yC 1