Sunteți pe pagina 1din 2

Curs I publicitate imobiliara

17.02.2014

Notiunea si obiectul publicitatii


Notiune: Acea formalitate de aducere la cunostinta tertilor a drepturilor, actelor sau faptelor juridice si
a altor raporturi juridice prin inscrierea lor intr-un registru sau alt document infiintat in acest scop
accesibil oricaror persoane interesate.
Obiect.
Acte si fapte care pot fi obiect al publicitatiii imobiliare:
- Actele si faptele privitoare la starea civila a persoanelor(nastere, casatorie, divort ,deces);
- Acte si fapte in legatura cu capacitatea perosnelor(starea de minoritate, punerea sub interdictie
judecatroreasca, deschiderea si procedura de inchidere a insolvenei persoanei juridice);
- Drepturi reale imobiliare si garantiile reale imobiliare(dezmembramintele dreptului de
propietate asupra unui bun imobil);
- Orice raport juridic prin care se garanteaza anumite obligatii, civile sau comerciale, cu un bun
mobil.
Notiunea d epublicitate imobiliara- necesitatea si rolul acesteia
Prin publicitate reala imobiliara sunt desemnate toate mijloacele juridice prevazute de lege prin
care se determina starea materiala si juridical a bunurilor immobile in mod public prin registre
special tinute de autoritatile statului in vederea ocrotirii titularului de dreptui reale imobiliare si a
celor legate de asigurarea circulatiei lor in conformitate cu legea.
Sistemul de publicitate imobiliara in Romania:
1. Sistemul registrului de transcriptiuni si inscriptiuni reglementat de fostele CC si CPC, care inca se
mai aplica in Vechiul Regat- Oltenia, Muntenia, Moldova si Dobrogea.
- Acest sistem este denumit sistemul de publicitate personala pentru ca inscrierea se face pe
numele propietarului.
2. Sistemul Cartilor Funciare, reglementat prima data in Austria si Ungaria, si apoi prin Decretul
lege nr.115/1938,a fost extins si la provinciile romanesti anexate Imperiului Austro-Ungar
Stau-Mare, Maramuresi, Hunedoara, Crisana, Transilvania.
- Acest sistem era numit sistemul publicitatii reale, pentru ca evidenta se tine ape immobile si nu
pe persoane.
3. Sistemul intermediar Cartilor de Publicitate Imobiliara reglementate de legea 247/1947 pentru
transformarea Cartilor Funciare provizorii in carti de publicitate funciara, system ce s-a aplicat
intr-un nr redus de localitati Bucuresti si Judetul Ilfov.
4. Sistemul intermediar al Cartilor de evidenta Funciara, conceput si reglementat prin legea
163/1946, aplicat in unele localitati din Transilvania, in care Cartile Funciare au fost distrse,
pierdute, in timpul razboiului.
Cadrul legislativ actual:
Legea 7/1996 legea cadastrului si a publicitatii imobiliare , adoptata in feb.1996, ce urma sa
intre in vigoare in feb.1996 si urma sa intre in vigoare in iul.1996 dar pana in 1999 nu a fost pusa
in aplicare. Ultima modificare este in 2012 si in dispozitiile finale se prevede ca :

La data finalizarii lucrarilor cadastrale si a reglementarilor de publicitate imobiliara pe teritoriul


administrativ al unui judet isi vor inceta aplicabilitatea reglementarile anterioare.
Noul Cod Civil in acesta sunt cuprinse atat norme referitoare la publicitatea drepturilor, actelor
si faptelor juridice in general, cat si norme special privitoare la publicitatea imobiliara.
Titlul VII Cartea Funciara art.876-915 norme substantiale de drept material.
Se introduce un regim riguris si integral al publicitatii imobiliare in sensul ca acesta are un
character real iar eectul inscrierii in noile Carti Funciare este constitutive de drepturi chiar intre
parti.
Raportul dintre cele doua trebuie retinute:
- normele din NCC sunt norme substantiale de drept material iar in cele din legea 7/1996 sunt norme de
drept procesual ;
- in NCC nu sunt cuprinse prevederile vizand cadastrul astfel incat in legatura cu lucrarea cadastrala se
aplica la legea 7/1996 si in viitor. Lucrarea cadastrala este o operatiune tehnico-juridica.