Sunteți pe pagina 1din 2

Curs V publicitate imobiliara

24.03.2014

Actiunea in justificare tabulara


Intervine atunci cand .este afectat de o conditie suspensiva.
Definitie: actiunea in justificare tabulara este acea actiune prin care dobanditorul unui drept tabular este
inscris provizoiu , solicita instantei obligatiei paratului sa consimta la justificarea inscrierii provizorii in
folosul reclamantului iar in caz contrar sa dispuna inscrierea intabulara in Cartea Funciara.
Caractere juridice:
Este o actiune personala deoarece desi apara dreptul real dobandit dereclamant si retroactive prin
efectul indeplinirii conditiei suspensive are ca obiect obligarea paratului sa consimta la intabularea
acestui drept.
Este actiune principala pentru ca nu poate fi promovata decat pe cale principal prin cerere de chemare
in judecata sau cerere neconventionala. Pentru ca reclamantul urmareste obligarea paratului sa
tolereze justificarea inscriereii provizorii ca realizare a conditiei suspensive.
Este o actiune prescriptibila extintiv cu precizarea ca prescriptia nu incepe sa curga cat timp provizoriul
este inscris in Cartea Funciara deoarece insasi aceasta inscriere este contestata de tabular echivaleaza
cu recunoasterea termenului de catre cel in favoarea caruia termenul curge.
Conditii de admisibilitate si temei
Actiunea se bazeaza pe art.129 din lg.7/1996 si pe art.95 din regulamentul emis in baza acestei legi.
1. Sa fie indeplinita conditia suspensiva care afecta dreptul real imobiliar inscris in folosul
succesorului tabular.
Daca conditia suspensiva s-a realizat dreptul real se consolideaza definitive in patrimonial celui
inscris provizoiu si astfel se justifica intabularea pe numele sau.
2. Daca piere sau se deterioreaza bunul inscris privizoriu se pune problema suportarii riscului
pieririi bunului. Cine va suporta riscul in cazul in care pierirea are loc inaintea pieririi.
Procedura de judecata
Subiectele si obiectele actiunii
Au calitate procesuala active cei in folosul carora s-a inscris provizoriu un drept real mobiliar si succesorii
sai in drept.
Calitate procesuala pasiva revine antecesorului tabular si tertului dobanditor care si-a inscris ulterior
vreun drept real mobiliar . conditionat de nejustificarea inscrierii provizorii.
Obiectul actiunii consta in obligarea paratului sa consimta la justificarea inscrierii provizorii ca urmare a
indeplinirii conditiilor suspensive iar in caz contrar instant sa dispuna intabularea- inscrierea definitive.

Competenta instantelor
-

In prima instant judecatoria(competenta materiala)


Competenta teritoriala apartine instantei in a carei circumscriptie se afla domiciliul sau sediul
paratului sau cea unde se afla imobilul.
Termen de prescriptive 3 ani si incepe sa curga de la data indeplinirii canditiilor suspensive.

Notarea actiunii in justificare tabulara


Intrucat reclamantul este inscris in Cartea Funciara ca titular al dreptului real imobiliar, notarea actiunii
in justificare tabulara apare complet inutila cata vreme hotararea judecatoreasca va produce efecte
numai de la data inregistrarii cerere de inscriere provizorie.
Se judeca intr-un complet format dintr-un judecator potrivit dreptului comun.
Daca instanta admite cererea va dispune intabularea dreptului real incepand cu data introducerii cererii
ori cu data introducerii de judecata tabulara.
Hotararea este supusa cailor de atac apel si recurs.
Pe baza hotararea judecatoresti definitive reclamantul va solicita BCPI- biroul de cadastru si publicitate
imobiliara, efectuarea definitive a dreptului real inscris in favoarea sa.
Este posibil ca insusi paratul condamnat sa ceara inscrierea in Cartea Funciara ori sa predea
documentele necesare inscrierii iar in caz contrar se va solicita inscrierea in baza hotararii judecatoresti
definitive ce va inlocui consimtamantul paratului la inscriere.