Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU

Tel. 0233/268016; Fax 0233/268029


E-mail: gsbborca@yahoo.com
www.scoalaborca.ro
BORCA-NEAM

Nr._______________
Aprobat/respins,
Director,
Prof. V. Amariei
___________________

REFERAT
de necesitate pentru materiale

Subsemnatul,________________________________________________,
avnd funcia de _______________________ la LICEUL TEORETIC MIHAIL
SADOVEANU, locul de munc_______________________________,pentru
buna desfurare a activitii curente, v rog s aprobai eliberarea de la
magazie a urmtoarelor materiale:
Nr.crt.

Denumire material/produs

UM

Cantitate

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Data:
________________

Semntur,
_____________________

Flux: 1. Se ntocmete de ctre semnatar; 2. Se obine nr. de nregistrare;3.Se obine aprobarea


directorului/directorului adjunct; 4.Se arhiveaz la contabilitate/magazioner.