Sunteți pe pagina 1din 7

Metode numerice

L13 Rez Sist Ec Diferentiale

Rezolvare sisteme de ecuatii diferentiale


1. Introducere
Lucrarea are ca scop realizarea unui model i a unui program de simulare al unui proces de amestecare fr
schimbare de faz pentru care se utilizeaz bilanuri de mas i de energie. Sistemul are ca element principal un vas
metalic n care intr dou lichide cu debite, densiti i temperaturi diferite. Din vas iese un debitul de amestec egal
cu suma debitelor de intrare. Variatia temperaturii in rezervor este modelata prin realizarea unui sistem de ecuatii
diferentiale ordinare. Solutiile sistemului sunt obtinute prin rezolvare numerica cu metoda Euler.
Programul de simulare este utilizat pentu studiul procesului de amestecare pentru diferite variante constructive, de
reglare sau perturbaii la intrare.

2. Date intrare
f1 := 990

f2 := 975

am := 981

Densitatea fluidelor 1,2 si amestecului

kg m-3

Nivelul de amestec din rezervor

Diametrul rezervorului

Grosimea peretelui

Caldura specifica a peretelui (otel)

J kg-1 K-1

Masa amestecului in rezervor

kg

M am :=

Suprafata de transfer de caldura


rezervor

m2

2
Aper := Drez Ham + Drez
4

m3

Vper := Aper grosper

kg

M per := Vper Ham

Volumul peretelui
Masa peretelui
Coeficient de transfer de caldura
prin conductie, convectie
Coeficient global de
transfer de caldura

Ham := 0.75
Drez := 1
grosper := 0.006
Cper := 3000

W m-1 K -1 ,

per := 50

W m-2 K -1

Drez Ham am

lp := 8

pa := 1.5

lp pa per
kt :=
lp per + pa per + lp pa grosper

W m-2 K -1

Metode numerice

L13 Rez Sist Ec Diferentiale

Debit intrare fluide 1, 2

m3 s -1

Dint1 := 5 10

Caldura specifica a apei

J kg-1 K-1

Cp := 4185

Temperatura initiala a fluidului 1

T0f1 := 50

Temperatura initiala a fluidului 2

T0f2 := 75

Temperatura initiala a amestecului

Temperatura mediului exterior

Timp de aplicare a saltului

Dint2 := 5 10

T0f1 + T0f2

Tmed :=

Tmed = 62.5

Tex := 20
tprag := 50

Coeficient variatie temperatura

KA := 0.2

Coeficienti variatie debit


Perioada oscilatie debit

AT1 := 0.025
Tos := 0.05

AT2 := 0.025

AD := 0.03

t := 0 , 1 .. 500
T1_int1( t) :=

T1_int2( t) :=

T2_int1( t) :=

T0f1 if t tprag

T0f1 1 + KA

T2_int2( t) :=

T0f1 if t tprag

D1_int2( t) :=

Tf1( t) :=

D1 ( t) :=

Dint2 if t < tprag

(1 AT2) Dint2

Dint1 if t < tprag

D2_int2( t) :=

))

T1_int1 ( t) if Experiment = 0

otherwise

T0f2 1 + KA ( rnd( 1 ) 0.5) otherwise

otherwise

Dint1 1 + AD sin Tos t

T0f2 if t tprag

D2_int1( t) :=

Dint1 if t < tprag

(1 + AT1) Dint1

T0f2 if t tprag
T0f2 1 + KA

otherwise

T0f1 1 + KA ( rnd( 1 ) 0.5) otherwise

D1_int1( t) :=

Dint2 if t < tprag

otherwise

otherwise

Dint2 1 + AD sin Tos t

Tf2( t) :=

))

T2_int1 ( t) if Experiment = 0

T1_int2 ( t) if Experiment = 2

T2_int2 ( t) if Experiment = 2

T0f1 otherwise

T0f2 otherwise

D1_int1( t) if Experiment = 2

D2 ( t) :=

D2_int1( t) if Experiment = 2

D1_int2( t) if Experiment = 1

D2_int2( t) if Experiment = 0

Dint1 otherwise

Dint2 otherwise

otherwise

Metode numerice

L13 Rez Sist Ec Diferentiale

Tint experiment2

Tint experiment1
Temperatura [C]

Temperatura [C]

t := 0 .. 500

90
T1_int1( t) 80
70
T2_int1( t)
60

80
T1_int2( t)
70
T2_int2( t) 60
50

50

40
0

100 200 300 400 500

100 200 300 400 500


t

Timp [s]

Timp [s]

Dint experiment1

Dint experiment2

5.2 10

Debit [m3/s]

Debit [m3/s]

5.2 10

D 1_int1( t)

5.1 10

D 2_int1( t)

5 10

4.9 10

D 1_int2( t)

5 10

D 2_int2( t)

4.9 10

4.8 10

5.1 10

4.8 10

100 200 300 400 500

100 200 300 400 500

Timp [s]

Timp [s]

3. Solutia numerica a sistemului de ecuatii diferentiale


Given
Variatia energiei in
rezervor

Energia la iesirea din


rezervor

M am Cp Ties ( t) = D1( t) f1 C p Tf1( t) + D2 ( t) f2 Cp Tf2( t) D1( t) + D2 ( t) am C p Ties ( t) kt Aper Tmed Tex


dt

) (

Energia intrata in
rezervor

Energia pierduta prin


perete rezervor

M per Cper Tpere( t) = lp Aper Ties ( t) Tpere( t) pa Aper Tpere( t) Tex


d
t

Variatia energiei in
peretele rezervorului

Ties( 0) = T0f1

Transfer cal dura


amestec-perete

Transfer cal dura


perete-mediu exterior

Tpere( 0 ) = T0f1

Metode numerice

L13 Rez Sist Ec Diferentiale

Ties
Ties

:= Odesolve
, t , 500
Tpere
Tpere

Solutia sistemului de ecuatii diferentiale

4. Rezultate si prelucrarea rezultatelor


Graficul urmator prezinta variatia temperaturii din rezervor obtinuta prin rezolvarea numerica a
sistemului de ecuatii diferentiale ordinare
Experiment 0
t := 0 , 1 .. 500

Variatia temperaturii amestecului


Temperatura [C]

100

80

60

40

100

200

300

400

500

Timp [s]
Ties
Tper
Tfluid1
Tfluid2
Ties( t) =
50

5.2 10

Tpere( t) =
50

t =

D1( t)

5.1 10

D2( t)

5 10

50.21

47.657

50.417

46.586

4.9 10

50.62

46.144

4.8 10

50.82

46.01

51.017

46.029

51.21

46.121

51.4

46.247

51.587

46.39

51.771

46.54

51.951

46.691

10

...

...

...

3
3

100 200 300 400 500


t

Metode numerice

L13 Rez Sist Ec Diferentiale

batch_read( dataname) :=

for i 0 .. last( dataname)


filename dataname

M READFILE( filename , "Excel" , 2 )


i

"Amestec_Exp0.xls"
filenames := "Amestec_Exp1.xls"

"Amestec_Exp2.xls"
{501,3}
data = {501,3}

{501,3}

data := batch_read( filenames)

Timp := data

)0

)1

)1

)1

Tempies0 := data
0
Tempies1 := data
1
Tempies2 := data
2

)2

)2

)2

Tempper0 := data
0
Tempper1 := data
1
Tempper2 := data
2

Temperatura iesire amestec

Temperatura perete
70

Temperatura [oC]

Temperatura [oC]

80

70

60

50

100

200

300

400

60

50

40

500

Timp [s]

100

200

300

400

500

Timp [s]

Exp0
Exp1
Exp2

Exp0
Exp1
Exp2

(
)
(
)
Stdev( Tempies0 , Tempies1 , Tempies2) = 6.747
var( Tempies0 , Tempies1 , Tempies2) = 45.493

(
)
(
)
Stdev( Tempper0 , Tempper1 , Tempper2) = 5.674
var( Tempper0 , Tempper1 , Tempper2) = 32.173

mean Tempies0 , Tempies1 , Tempies2 = 64.521


stderr Tempies0 , Tempies1 = 0.551

mean Tempper0 , Tempper1 , Tempper2 = 57.465


stderr Tempper0 , Tempper1 = 0.444

Metode numerice

L13 Rez Sist Ec Diferentiale

Hist0 := histogram 11 , Tempies0

mean Tempies0 = 70.785

mean Tempper0 = 62.726

400

400

300

300

1
Hist0 200

1
Histp0 200

100

100

0
50

60

70

0
45

80

0
Hist0

Hist1 := histogram 11 , Tempies1

50

55

60
0
Histp0

65

70

Histp1 := histogram 11 , Tempper1

mean Tempies1 = 61.019

mean Tempper1 = 54.531

400

400

300

300

1
Hist1 200

1
Histp1 200

100

100

0
50

55

60

0
46

65

0
Hist1

Hist2 := histogram 11 , Tempies2

48

50

52
0
Histp1

54

56

Histp2 := histogram 11 , Tempper2

mean Tempies2 = 61.758

mean Tempper2 = 55.137

150

1
Hist2

Histp0 := histogram 11 , Tempper0

150

100

1
Histp2

50

100
50

0
50

60

70

0
45

80

0
Hist2

50

55
0
Histp2

ThreeSigma Tempper0 = ( 4 2.925 )


6

60

65

Metode numerice

L13 Rez Sist Ec Diferentiale

Ftest Tempper0 , Tempper2 =

1.904

13
9.462 10