Sunteți pe pagina 1din 22

P1

Nr zile-om manopera

M1
M2
M3
M4

Produse (P1,P2,P3,P4)
P2
P3
20
30

Necesar materiale (in unitati de masura)


P1
P2
P3
10
20
40
120
20
50
10
15

P4
15

40

P4
5
10
6
20

15
60
75
25

Studiile de piata au stabilit ca produsele se pot vinde lunar in urmatoarele conditii:


Cantitate maxima
Cantitate minima
Pret estimat maxim
Pret estimat minim

P1

P2
230
150
30,000
28,000

P3
250
150
62,000
60,000

P4
300
200
20,000
18,000

150
100
52,000
50,000

Pentru aprovizionarea cu materiale, intreprinderea are oferte de la trei furnizori, fiecare ofera toate cele 4 materiale si discou
Pret unitar
M1 pret unitar
M2 pret unitar
M3 pret unitar
M4 pret unitar

Furnizor 1

Discount valoare
intre 5.000.000 si 10.000.000
intre 10.000.001 si 15.000.000
intre 15.000.001 si 20.000.000
peste 20.000.000

Furnizor 1

Furnizor 2
200
300
150
400

Furnizor 3
230
320
160
350

Furnizor 2
10%
15%
20%
25%

220
280
170
380
Furnizor 3

15%
20%
25%
30%

12%
15%
20%
25%

toate cele 4 materiale si discounturi la valoarea totala a contractului:

Observatii:
Capacitate de productie: (zile/om/luna)
Buget de materiale: (pe luna)
Cost mediu al unei zile de manopera
Zile suplimentare posibile (tarif dublu)
CHELTUIELI INDIRECTE
Cheltuieli indirecte in afara salariilor
Salarii
Chirii
Energie, apa
Asigurari
Comunicatii
Publicitate
Transport
Amortizari
Alte
TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE

20,000
15,000,000
200
5%

2,000,000
70,000
10,000
300,000
20,000
25,000
20,000
60,000
15,000
2,520,000

CHELTUIELI DIRECTE (din cerinta 1)


CH directe
Ch.mat.unitare
Ch.mat.MIN
Ch.mat.MAX
Ch.mat.MED
Manop.unitara(zile-om)
Manop.MIN
Manop.MAX
Manop.MED
CH. Manopera
CH. Manop.MIN
CH. Manop.MAX
CH. Manop.MED
TOTAL CH DIRECTE
CH.DIR.MIN
CH.DIR.MAX
CH.DIR.MED

ECTE (din cerinta 1)


P1
P2
P3
P4
SUM
Cost total
21,800
56,250
12,310
43,400
133,760
133,760
3,270,000 8,437,500 2,462,000 4,340,000 18,509,500 13,882,125
5,014,000 14,062,500 3,693,000 6,510,000 29,279,500 20,495,650
4,142,000 11,250,000 3,077,500 5,425,000 23,894,500 16,726,150
20
30
15
40
105 3,000
4,500
3,000
4,000
14,500 4,600
7,500
4,500
6,000
22,600 >20.000
3,800
6,000
3,750
5,000
18,550 600,000
920,000
760,000

900,000
1,500,000
1,200,000

600,000 800,000
900,000 1,200,000
750,000 1,000,000

2,900,000
4,520,000
3,710,000

2,900,000
4,400,000
3,710,000

3,870,000 9,337,500 3,062,000 5,140,000 21,409,500


5,934,000 15,562,500 4,593,000 7,710,000 33,799,500
4,902,000 12,450,000 3,827,500 6,425,000 27,604,500

16,782,125
24,895,650
20,436,150

Nr zile-om manopera

M1
M2
M3
M4

P1
20

P2
30

P3
15

P4
40

Necesar materiale (in unitati de masura)


10
20
40
120
20
50
10
15

5
10
6
20

15
60
75
25

Furnizorul 2 are costurile cele m


Coeficient reducere
Pret materiale

15%
230

20%
320

25%
160

30%
350

Cantitate maxima
Cantitate minima
Pret estimat maxim
Pret estimat minim

230
150
30,000
28,000

250
150
62,000
60,000

300
200
20,000
18,000

150
100
52,000
50,000

Ch.mat.unitare
Ch.mat.MIN
Ch.mat.MAX
Ch.mat.MEDIU
Cantitate medie

SUM
Cost total
21,800
56,250
12,310
43,400
133,760
133,760
3,270,000 8,437,500 2,462,000 4,340,000 18,509,500 13,882,125
5,014,000 14,062,500 3,693,000 6,510,000 29,279,500 20,495,650
4,142,000 11,250,000 3,077,500 5,425,000 23,894,500 16,726,150
190

200

250

125

Furnizorul 2 are costurile cele mai mici, fiind cea mai optima alegere.

Scenario Summary
Current Values:

Furnizorul 1

Furnizorul 2

Changing Cells:
Coef_reducere1
12%
10%
15%
Coef_reducere2
15%
15%
20%
Coef_reducere3
20%
20%
25%
Coef_reducere4
25%
25%
30%
Pret_materiale1
220
200
230
Pret_materiale2
280
300
320
Pret_materiale3
170
150
160
Pret_materiale4
380
400
350
Result Cells:
Ch.mat.unitare
127670
129650
133760
Ch.mat.min
14127200
14384000
13882125
Ch.mat.max
20922375
21309375
20495650
Ch.mat.mediu
17083312.5
17397187.5
16726150
Notes: Current Values column represents values of changing cells at
time Scenario Summary Report was created. Changing cells for each
scenario are highlighted in gray.

Furnizorul 3

12%
15%
20%
25%
220
280
170
380
127670
14127200
20922375
17083312.5

P1

P2

Cantitate maxima
Cantitate minima
Cantitate medie
Pret estimat maxim
Pret estimat minim
Pret estimat mediu

230
150
190
30000
28000
29000

Ch indirecte totale:

2,520,000

P1
cantitate
pret

P3
250
150
200
62000
60000
61000

P2
150
30000

300
200
250
20000
18000
19000

P3
150
62000

PRINCIPALII INDICATORI
a) CA = Cantitate vanduta * Pret de vanzare

P4
150
100
125
52000
50000
51000

P4
200
20000

b) Cheltuieli totale=Cheltuieli indirecte+ Chelt

c) Rezultatul brut= CA- Cheltuieli totale

ch directe 16782125
100
52000

NCIPALII INDICATORI
CA = Cantitate vanduta * Pret de vanzare
23000000

Cheltuieli totale=Cheltuieli indirecte+ Cheltuieli directe


19,302,125

Rezultatul brut= CA- Cheltuieli totale


3,697,875

P1

P2

P3

P4

Cantitate maxima
Cantitate minima
Pret estimat maxim
Pret estimat minim
Pret de vanzare

230
150
30,000
28,000

250
150
62,000
60,000

300
200
20,000
18,000

150
100
52,000
50,000

DQ= Qmax - Qmin


DP=Pmax - Pmin
Cantitatea efectiva

80
2,000
1,350

100
2,000
3,250

100
2,000
1,200

50
2,000
1,400

Ch totale = Ch directe + Ch indirecte

Ch.mat.unitare

Ch directe unitare
P1
P2
21,800
56,250
P1

Manop.unitara(zile-om)
CH.manop.unitara

Total ch mat
Total ch manop
Ch indirecte totale:
CH TOTALE
CA
Rezultat

P2
20
4,000

30
6,000

P1

P2

2,029,552

372,395
2,520,000
9,801,595
9,801,595
0

P3
12,310

P4
43,400

P3

P4

15
3,000
P3

40
8,000
P4

1,755,183 3,156,077

Conditii: 1) Bugetul de materiale pe luna


15,000,000
2) Capacitate de productie
20,000

427,746

581,765

Total

Cost total - reduceri

6,940,811

5,899,689

1,381,906
Ch dir totale:

1,381,906
7,281,595

Total manopera zile-om pe luna


6,910

CA = Cantitate vd * Pret de vz =
P1
Cantitate vanduta
93
Pret de vanzare
31,423
Total vanzari
2,925,397

9,801,595
P2
P3
0
143
65,000
21,148
0 3,015,373

P4
73
53,091
3,860,825

P1

P2

P3

P4

Cantitate maxima
Cantitate minima
Pret estimat maxim
Pret estimat minim
Pret de vanzare

230
150
30,000
28,000
31,423

250
150
62,000
60,000
65,000

300
200
20,000
18,000
21,148

150
100
52,000
50,000
53,091

DQ= Qmax - Qmin


DP=Pmax - Pmin
Cantitatea efectiva

80
2,000
93

100
2,000
0

100
2,000
143

50
2,000
73

Ch totale = Ch directe + Ch indirecte

Ch.mat.unitare

Cheltuieli directe unitare


P1
P2
21,800
56,250
P1

Manop.unitara(zile-om)
CH.manop.unitara

Total ch mat
Total ch manop
Ch indirecte totale:
CH TOTALE
CA
Rezultat

P2
20
4,000

30
6,000

P1

P2

4,194,615

9,929,277

769,654
2,520,000
20,871,282
26,239,035
5,367,753

P3
12,310

P4
43,400

P3

P4

15
3,000
P3

40
8,000
P4

Total

2,964,680 4,340,000 21,428,571

1,059,123

Conditii: 1) Bugetul de materiale pe luna


15,000,000
2) Capacitate de productie
20,000

722,505

800,000

3,351,282
Ch dir totale:

Cost total - reduceri


15,000,000
3,351,282
18,351,282

Total manopera zile-om pe luna


16,756

CA = Cantitate vanduta * Pret de vanzare =


P1
Cantitate vanduta
192
Pret de vanzare
28,940
Total vanzari
5,568,383
P1

26,239,035
P2
177
61,470
10,850,641
P2

P3

P4

241
19,183
4,620,011
P3

100
52,000
5,200,000
P4

Cantitate maxima
Cantitate minima
Pret estimat maxim
Pret estimat minim
Pret de vanzare

230
150
30,000
28,000
28,940

250
150
62,000
60,000
61,470

300
200
20,000
18,000
19,183

150
100
52,000
50,000
52,000

DQ= Qmax - Qmin


DP=Pmax - Pmin
Cantitatea efectiva

80
2,000
192

100
2,000
177

100
2,000
241

50
2,000
100

6.1)
An

Luna
2014
2014
2014
2014

Luna

1
2
3
4
5-PREVIZIONAT

P1

1
2
3
4
5-PREVIZIONAT

TotalCantitateVanduta
694
645
771
745

P2
28990
28993
28001
28800
28305.5

60001
61537
61999
61000
61999

P1

P2

P3

162
163
151
180
174.5

151
237
249
200
249

P3
19100
18000
19000
19000
18950

P4
51000
51000
50800
51825
51725

P1

P2

256
120
250
250
247

6.2)
An

Luna
2014
2013
2012
2011
2010
2009

TotalCantitateVd
5
5
5
5
5
5

5-PREVIZIONAT
Luna

An
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011

632
872
751
765
722
722
1546.6
P1

1
2
3
4
5
1
5
8
9
1
2
5
9
12
1
2
5
7
8

28990
28993
28001
28800
29000
28032
29998
29483
28650
29183
28066
28888
19124
28452
60632
28063
29752
28032
29999

190
229
222
167
227
171
-8742.26
P2
60001
61537
61999
61000
61000
60793
61975
60100
61140
61595
61043
61545
60134
61945
61843
60169
60620
61945
60372

200
193
155
238
173
228
9542.39
P3
19100
18000
19000
19000
18000
19421
20000
18000
18001
19543
19321
18532
19832
19273
18050
18155
19650
19043
19521

P3
120
300
273
248
217
208
9744.21
P4
51000
51000
50800
51825
50890
51800
52000
51505
50000
50938
50123
51893
51742
51945
51934
50140
51543
50896
50832

2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009

9
10
11
12
1
2
3
5
6
8
11
12
5
7
10
12
5- PREVIZIONAT

29983
60393
18791
29841
60080
19898
29639
61945
19032
28843
61999
18059
28435
60891
19531
28051
61540
19593
29791.5
60069
19700
28793
61270
18390
28751 61087.5
18055
28432
61422
19641
29840
60143
19002
29830
60522
19231
29500
60150
19980
29860
61548
19731
29859
61540
18432
28799
61432
18600
650742.4012 14525.08 206379.2

52000
51899
51541
50831
51762
51896
51730
50620
50843
50942
50544
51636
51825
50893
50753
50010
-2022.33

P4

Cererea potentiala luna mai tinand cont de ultimele 4 luni din 2014
125
125
121
115
113

Preturi luna mai tinand cont de ultimele 4 luni din 2014

P4
122
150
101
112
105
115
-8997.7429

Cerere potentiala tinand cont de cantitatea vanduta in ultimii 5 ani

Pretul de vanzare potential tinand cont de pretul de vanzare pe ultimii 5 ani

Nr zile-om manopera

M1
M2
M3
M4

P1
20

P2
30

P3
15

Necesar materiale (in unitati de masura)


10
20
40
120
20
50
10
15

Coeficient reducere
Pret materiale

15%
230

20%
320

P4
40

5
10
6
20

15
60
75
25

25%
160

30%
350

P1
Cantitate previzionata
Pret previzionat

-8742.26
650742.4012

P2

P3
9542.39
14525.08

P4
SUM
Cost total
9744.21 -8997.7429 1546.597 1546.597
206379.2
-2022.33

P1
4200
P2
6300
P3
3150
P4
8400
Profit
6924350
CA
34340000
Ch totale 27415650
Necesar materiale (in unitati de masura)
M1
10
20
5
M2
40
120
10
M3
20
50
6
M4
10
15
20

15
60
75
25