Sunteți pe pagina 1din 5

Etapele

lectiei
Moment
organizato
ric
(2 min)
Evocarea
(18 min)

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Saluta elevii Verific


prezena

Saluta profesorul si se
pregatesc de lectie.

Ce numim acid?

Acid este substanta


alcatuita din unul sau mai
multi atomi de hidrogen si
rest acid.

Patru elevi vor rezolva la


tabla urmatoarele exercitii:
1)Scrie cu simboluri chimice
acidul:
acid sulfuricacid sulfurosacid sulfhidricacid fosforicacid azoticacid azotosacid clorhidric-

H2SO4
H2SO3
H2S
H3PO4
HNO3
H2NO2
HCl

2)Efectuai transformrile ce
decurg conform schemei:
a)SSO2H2SO3SO2

S+O2SO2
SO2+H2OH2SO3
H2SO3 SO2+H2O

b)CCO2H2CO3CO2

c) PP2O5H3PO4

Ceilalti elevi rezolv n caiet


urmatoarea problema:
Calculeaza masa acidului
sulfuric care se obtine din 8 g
de oxid de sulf(VI).

C+O2CO2
CO2+H2OH2CO3
H2CO3H2O+CO2
P+O2P2O5
P2O5+H2OH3PO4

Se da:
m(SO3)=8 g.
m(H2SO4)-?
Rezolvare:
0,1mol

xmol

SO3 + H2OH2SO4
1 mol

1mol

=m/M;
(SO3)=8g/80g/mol=0,1mol
x=0.1mol*1mol/1mol=0.1m
ol
x= (H2SO4)=0.1 mol

Metode si
tehnici

Conversati
a;

m(H2SO4)=
*M=0,1mol*98g/mol
=9,8 g.
R/s: m(H2SO4)=9,8 g.
Realizarea
sensului.

O
1

Reactualiz
area
cunotine
lor

Rspunsuri posibile-

De ce elementele sunt
notate n SP cu culori rou -nemetele
diferite ?
Negru -metale
Nemetalelor
le
n urma interaciunii cu O2
corespund?-(oxizi acizi)
Cum se obin oxizii acizi?
C+O2=CO2

Exemple?

Acizi :CO2+H2O=H2CO3

Ce se obine n urma
interaciunii oxizilor cu
apa?

Noteaza tema n caiete.

O
2

O
4

Anuntarea temei :Oxizi de


metale-oxizi
bazici.Bazele.
Anunarea (dar nu este
obligatoriu) obiectivelor.
Elementele
cu
culoare Li+O2=Li2O
neagr
i
verde
la
interaciunea
cu
O2 Ca +O2=CaO
formeaz
oxizi bazici(se
poate cte un exemplu din
fiecare grup)
Aceti
oxizi
bazici,ai
elementelor
subgrupelor
principale ai grupelor aI,II
la interaciunea cu apa
formeaz baze alcalineLi2O+H2O=LiOH
alcalii
Bazele
sunt
substante
compuse dintr-un atom de
metal si una sau mai multe
grupe OH- -hidroxil.
Se
numesc
hidroxid
de
metalul respectiv.
Exemplu:LiOH-hidroxid
de
litiu ;
OH-- -grupa hidroxil
Denumim bazele:

Scriei cte 3 exemple pentru


primele elemente din grupele
a I i a II
......hidroxid de natriu;
hidroxid de calciu;
hidroxid de aluminiu

Explicatia;
lucru cu
tabelul
solubilitati
i
substantel
or;

Lucru cu
sistemul
periodic al
elementel
or.

explicaia

NaOHCa(OH)2Al(OH)3-

Noteaz n caiete

Bazele:-solubile(in tabelul
solubilitatii sunt notate cu
litera S );
-insolubile(in tabelul
solubilitatii sunt notate cu
litera I);

Piangenu
l chimic

Bazele solubile-se obtin din


oxizii metalelor din subgrupele

O
5

principale a grupei I si II la
interactiunea cu apa.Bazele

K2O+H2OKOH

solubile nu se descompun la

Na2O+H2ONaOH

incalzire.
Exemple:

BaO+H2OBa(OH)2
CaO+H2OCa(OH)2

Li2O+H2OLiOH;
MgO+H2OMg(OH)2;
Scriti ecuatiile de formare :
KOH;NaOH;Ba(OH)2;Ca(OH)2.

Pb(OH)2Pb2O+H2O
Cr(OH)3CrO3+H2O
Fe(OH)3Fe2O3+H2O

Toate celelalte metale (cu unele


exceptii) nu formeaza oxizi care
interactioneaza
cu
apa.Lor
deasemenea
le
corespund
baze,dar sunt insolubile.Bazele
insolubile se descompun la
temperatura si formeaza oxid de Scriei n caite cte un
metal si apa.
exemplu pentru un
Exemplu:
element din gr I sau a II
Al(OH)2Al2O3+H2O;
Scriti ecuatiile de descompunere
:
Pb(OH)2. Cr(OH)3;Fe(OH)3.

clustering

Oxizii bazici-Oxizii carora le


corespund bazele sau oxizii de
metale.
Exemplu:Na2O;CaO;Al2O3.
Legatura
genetica
metalelor:
metaloxid de metalbaza
Mg
MgO
Mg(OH)2

Reflexia
(8 min)

Alegeti oxizii care


interactioneaza cu apa:
FeO;Li2O;ZnO;CaO;CuO;Na2O;
K2O;
Ag2O;BaO.
Din bazele de mai jos
alegeti alcaliile:
Al(OH)3 ;NaOH;Cu(OH)2;KOH;
Fe(OH)2;Ca(OH)2;
Din hidroxizii de mai jos
alegeti bazele insolubile:
Ca(OH)2;
Cu(OH)2;Fe(OH)2;KOH;
Fe(OH)3;NaOH;Al(OH)3.
Scrieti ecuatiile de
descompunere la incalzire
a bazelor insolubile.

Li2O;ZnO;CaO;Na2O;K2O;Ba
O.

NaOH;KOH;Ca(OH)2;

Cu(OH)2;Fe(OH)2;Fe(OH)3;
Al(OH)3.
Cu(OH)2CuO+H2O
Fe(OH)2FeO+H2O
Fe(OH)3Fe2O3+H2O
Al(OH)3Al2O3+H2O

Noteaz tema n caiete


Tema
pentru
acasa
Aprecierea
cunostinte
lor
(2 min.)

Exercitiul 2,4,6 pag 56.Tema


de studiat.
Se noteaza elevii interogati si
cei mai activi.

Lucru cu
tabelul
solubilitati
i
substantel
or si
sistemul
periodic al
elementel
or

Proiect didactic
Data:18.11.14
Profesorul:
Disciplina:Chimie
Clasa: a-VIII
Subiectul lectiei:Oxizi de metale-oxizi bazici.Bazele
Timp preconizat: 45 min.
Tipul lectiei: mixta
SE SCRIU DIN CURRICULUM SUBCOMPETENE
Subcompetene:LE GSETI I LE NOTEZI AICI
Obiective operationale:La finele lectiei elevii vor fi capabili:
O 1 Sa defineasca notiunea de baza.
O2Sa numeasca corect o baza.
O3 Sa deduca oxizii ce le corespund bazelor.
O4Sa clasifice bazele dupa un anumit criteriu.
O5Sa stabileasca legatura genetica dintre metale.
Strategii didactice :
Metode i procedee: Brainstorming, clustering, piangenul
chimic....explicatia,conversatia,lucru cu manualul.
Mijloace de invatamint:manualul clasa a-VIII-a,sistemul periodic al elementelor,tabelul
solubilitatii substantelor.