Sunteți pe pagina 1din 2

Investitiile in Romania Retehnologizarea agentilor economici si cresterea

eficientei

La momentul actual aproximativ 71% din


comertul exterior al Romaniei se
desfasoara cu tarile Europei, in special cu
cele din Uniunea Europeana. Intrarea pe
aceasta piata se face, insa, in conditiile
unei concurente pentru care nu suntem
pregatiti, deoarece gradul de inzestrare
tehnica si performantele manageriale din intreprinderile noastre sunt cu mult sub
nivelul partenerilor din aceste tari. Nivelul coborat al dotarii tehnice vine din politica
economica a anilor 80 cand eforturile pentru asimilarea progresului tehnic si economic
au fost diminuate enorm din cauza lipsei de valuta. Dupa anul 1990, lipsa masiva de
resurse investitionale si politica economica necorespunzatoare promovata de
guvernanti au facut ca starea tehnica a intreprinderilor sa se deterioreze si mai mult.
Atunci companiile private au intrat in forta pe acest teren.

Dezvoltare constanta in Romania


Drept urmare, dezvoltarea progresului tehnic si economic este un lucru vital pentru
evolutia economiei noastre si una dintre cele mai importante cai de crestere a unor
investitii in Romania, a competitivitatii si de stopare a pierderii venitului national peste
granita in urma unor schimburi neechivalente.
Retehnologizarea, baza multor investitii in Romania, concentrata pe mecanizarea
complexa si automatizarea proceselor de fabricatie poate asigura dezvoltarea
substantiala a calitatii produselor prin imbunatatirea calitatilor de mentenabilitate si
fiabilitate, scaderea consumurilor specifice, sporirea productivitatii muncii, asimilarea
unor produse rentabile etc. Insa aceste avantaje potentiale sunt valorificate numai daca
este asigurata corelarea criteriilor tehnice cu cele economice pentru fundamentarea
deciziilor de producere, cumparare si utilizare a elementelor tehnicii noi, in cadrul

evolutiilor specifice tranzitiei la economia de piata. Multe investitii in Romania necesita


aceste lucruri.

Retehnologizarea vitala pentru evolutie


Retehnologizarea pentru investitii in Romania
necesita un efort material mare si o conlucrare loiala
cu parteneri straini competitivi, insa si interesati in
colaborarea cu unitati din tara noastra.
Retehnologizarea se poate poate face prin import,
prin cumpararea unor utilaje moderne, achizitionarea
de licente si brevete, prin contracte de engineering
cu parteneri din tarile din vestul Europei sau prin crearea si asimilarea in intreprinderi a
noilor tehnologii. Varianta pentru una dintre aceste cai, dimensionarea si imbinarea lor
trebuie sa fie direct proportionala cu resursele firmei, capacitatea sa de a crea si asimila
ceva nou, mentalitatea personalului si cultura specifica companiei. Aici, problema
fundamentala este asigurarea materiala, absolut necesara achizitionarii de utilaje si
know-how din tarile dezvoltate.
O relatie buna intre investitii in Romania si modernizare este indispensabila pentru orice
activitate economica, indiferent de ramura in care se desfasoara. La urma urmei,
achizitionarea de utilaje si instalatii cu parametrii tehnico-economici ridicati este o
problema ce intereseaza in egala masura dezvoltarea pe baze eficiente a sectiilor si
atelierelor de productie, a societatii comerciale in ansamblu, a fiecarei ramuri
economice si, in final, a intregii economii nationale. Aceste criterii sunt propice pentru
investitii in Romania. Scopul urmarit de activitatea de retehnologizare este mereu
dezvoltarea eficientei economice in sectorul in care s-a realizat, a economiei nationale in
ansamblu si o mai buna utilizare a factorilor de productie.
Statul, desi sprijina politica de investitii in Romania in vederea restructurarii,
retehnologizarii si modernizarii economiei nationale, are posibilitati reduse de finantare
de la buget. Multe investitii in Romania sunt finantate prin fonduri europene, care au un
succes uimitor, sau din fonduri private de investitii.