Sunteți pe pagina 1din 81

Universitatea Babe -Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de tiina i Ingineria Mediului

TEHNOLOGII AVANSATE DE BIOREMEDIERE

SUPORT DE CURS SI LUCRARI PRACTICE


pentru

Specializarea Ingineria Sistemelor Biotehnice i Ecologice

Titular:
ef de lucrri dr.biolog Malschi Dana, Membru
asociat al Academiei de tiine Agricole i Silvice

2014-2015

Tehnologii avansate de bioremediere


Curs / ISBE 4 /2014-2015
Cuprins:
Introducere in problematica tehnologiilor de bioremediere. Fisa disciplinei. Tematica.
Cap. 1 . Biodegradarea i extractia biologica a hidrocarburilor poluante.................................6
1.1. Biodegradarea hidrocarburilor poluante sub actiunea microorganismelor.......6
1.1.1. Procesele de biodegradare a hidrocarburilor sub actiunea microorganismelor...
1.1.2. Bioremedierea cu ajutorul comunitilor microbiene.
1.1.3. Condiiile de aplicare a bioremedierii hidrocarburilor in situ in functie de :
Structura chimic a poluanilor. Nutrientii. Caracteristicile solului.
Biodisponibilitatea poluanilor.
1.2. Metode de bioremediere a solurilor contaminate cu hidrocarburi.
1.2.1. Metode de tratare a solurilor contaminate cu hidrocarburi (Atenuarea natural
monitorizat. Fitoremedierea. Tratarea cu ajutorul terenului agricol. Compostarea).
1.2.2.Principiile proceselor de bioremediere a solurilor contaminate cu hidrocarburi.
1.2.3.Factori care afecteaz biodegradarea solurilor poluate cu hidrocarburi
(Densitatea populatiilor microbiene. Reactia solului. Concentratia elementelor
nutritive. Continutul de ap al solului.)
Cap 2. Extractia biologica a metalelor grele........................................................................... 23
2.1. Metode biologice pentru determinarea gradului de toxicitate a solurilor
2.2. Metode de bioremediere a solurilor contaminate cu metale grele.........................

..............

Estimarea gradului de poluare a solurilor i a eficienei tehnologiilor de


remediere. Izolarea microorganismelor cu potenial ridicat de bioremediere.
Rolul microorganismelor n fixarea sau mobilizarea metalelor n sol.
Modele experimentale de bioremediere a solurilor contaminate.
Bioremedierea solurilor contaminate cu metale grele, in-situ.
2. 3. Bioremedierea solurilor contaminate cu metale grele cu ajutorul
plantelor.......26 Metode de fitoremedier. Fitoextracia. Fitostabilizarea.
Cap. 3. Bioremedierea solurilor contaminate cu SO2,
3.1. Surse de dioxid de sulf.
3.2.Efectele polurii cu dioxid de sulf. Efecte asupra sntii populaiei i
animalelor, plantelor, mediului.
3.3. Bioremedierea solurilor contaminate cu dioxid de sulf.
Cap. 4. Depoluarea solurilor contaminate in activitile industriei metalurgice
4.1.Metode de depoluare a solului.
4.2.Biotehnologii de remediere a mediului poluat de activitatile metalurgice
Cap.5. Evaluarea ecotoxicitatii solului.
Solul ca substrat pentru microorganisme.
Solul ca substrat pentru cre terea plantelor.
Colectarea, transportul, depozitarea i prepararea
probelor. Prelucrarea datelor i interpretarea statistic.
Metode pentru determinarea ecotoxicitatii solului.
Determinarea efectelor poluanilor asupra florei solului Metod pentru msurarea
cre terii rdcinilor: IDT ISO 11269-1:1993.
Determinarea efectului substanelor adugate: ISO 11269. Calitatea solului
Determinarea efectelor poluanilor asupra florei
Cap. 6. Biomonitoringul polurii n mediu terestru si acvatic
Cap. 7. Tehnologii de reconstructie ecologica a siturilor degradate sau poluate industrial
Plante ierboase utilizate n recultivarea terenurilor degradate. Arbori i arbu ti utilizati
in recultivarea terenurilor degradate. Speciile amelioratoare de sol (fixatoare de azot).
Impdurirea haldelor. Lucrri de ameliorare a condiiilor pentru instalarea i
dezvoltarea vegetaiei forestiere.
Cap. 8. Biotehnologii de remediere a apelor poluate.
Bibliografie.

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 Anul de studiu
4 2.5 Semestrul

Universitatea Babe -Bolyai Cluj-Napoca


tiina i ingineria mediului
Analiza si ingineria mediului
Ingineria mediului.
Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice
Tehnologii avansate de bioremediere
ef de lucrri dr.biolog Malschi Dana, CS I / membru asociat ASAS
ef de lucrri dr.biolog Malschi Dana, CS I / membru asociat ASAS
1 2.6. Tipul de evaluare
Colocviu
2.7 Regimul disciplinei Opti
onal

Competenele specifice acumulate

transversale

Competene

Competeneprofesionale

Dobndirea competenelor importante pentru:


Elaborarea bio- i eco-tehnologiilor;
Reconstrucia ecologic prin bioremedierea i recultivarea zonelor degradate, haldelor de steril, a
siturilor industriale i urbane degradate.
Bioremedierea zonelor i ecosistemelor degradate prin depoluare biologic: biotransformri,
biodegradri, bioacumulare, fitoextractie etc.
Dobndirea competenelor pentru:

Elaborarea biotehnologiilor de protecie i inginerie a mediului,


Managementul si controlul polurii industriale, agricole, silvice, urbane,
Valorificarea i utilizarea resurselor naturale de biodiversitate pentru dezvoltarea durabil
a mediului.
Obiectivele disciplinei (reie ind din grila competenelor acumulate)
7.1 Obiectivul
general al
disciplinei
7.2 Obiectivele
specifice

Acumularea cuno tinelor avansate privind tehnologiile de bioremediere a calitii

mediului utiliznd factori biotici i resurse de biodiversitate. Aceste cuno tine sunt
utile speciali tilor pentru nelegerea importanei elaborrii strategiilor managementului
integrat de mediu, incluznd i biotehnologiile de depoluare, n contextul asigurrii
dezvoltrii durabile a vieii.
Insu irea cuno tinelor teoretice i practice privind bioremedierea mediului, n zone
afectate de factori distructivi, n ecosisteme naturale i antropizate;
Dobndirea competenelor necesare pentru analiza i evaluarea principalelor cazuri de
dezechilibru i disfuncionaliti naturale i antropice i pentru elaborarea
biotehnologiilor adecvate de bioremediere.

Tematica
8.1 Curs Tehnologii avansate de bioremediere (Teme)
CAP. I. Noiuni de baz privind bioremedierea ecosistemelor naturale i antropizate.
1. Obiectivele disciplinei. Introducere in problematica tehnologiilor de bioremediere. Biodegradarea poluanilor
sub aciunea microorganismelor. Bioremedierea cu ajutorul comunitilor microbiene.
2. Diagnosticul polurii. Norme de calitate a apelor, aerului i solurilor.
3. Indicatori biologici de poluare. Bioindicatori n mediul acvatic. Bioindicatori in mediul terestru.
Legislaia de mediu privind metodele de evaluare a polurii prin bioindicatori.
4. Bioremedierea prin depoluarea i biodegradarea substanelor organice.
CAP II. Tehnologii de bioremediere pentru depoluarea i restaurarea biotopurilor i ecosistemelor degradate.
5. Bioremedierea ecosistemelor acvatice (zone umede, ruri, lacuri, mri, estuare).
Biotehnologii de remediere a apelor poluate. Epurarea biologic a apelor. Bioremedierea apelor subterane, contaminate
i a apelor uzate cu ajutorul microorganismelor (bacterii, cianobacterii, fungi) i plantelor superioare.

6. Bioremedierea ecosistemelor terestre naturale i antropizate.


7. Bioremedierea solurilor contaminate prin biodegradarea compusilor organici sintetici.
8. Bioremedierea solurilor contaminate cu hidrocarburi. Principiile proceselor de bioremediere a solurilor
contaminate cu hidrocarburi. Factori care afecteaz biodegradarea solurilor poluate cu hidrocarburi
(Densitatea populatiilor microbiene. Reactia solului. Concentratia elementelor nutritive. Continutul de ap
al solului.).
9. Bioremedierea solurilor contaminate cu metale grele. Metode de bioreremediere a solurilor i substratelor

contaminate cu metale grele. Bioremedierea cu ajutorul comunitilor microbiene. Bioremedierea


solurilor contaminate cu metale grele, in-situ si ex-situ.
10. Bioremedierea solurilor contaminate cu dioxid de sulf.
CAP.III. Reconstrucia ecologic prin bioremedierea i recultivarea zonelor degradate.
11. Tehnologii de reconstructie ecologica prin bioremedierea si revegetarea siturilor degradate sau poluate
industrial, a haldelor de steril, iazurilor de decantare, realizarea solurilor tehnogene.
12. Recultivarea depozitelor de de euri urbane, industriale.
13. Evaluarea ecotoxicitatii solului. Metode pentru determinarea ecotoxicitatii solului. Metode de estimare a
eficienei tehnologiilor de remediere. Solul ca substrat pentru microorganisme. Solul ca substrat pentru cre
terea plantelor.
14. Importana tehnologiilor de bioremediere aplicate la mediu.
8.2 Seminar / laborator (Teme / indici dup lista bibliografic)
CAP. I. Noiuni de baz privind bioremedierea ecosistemelor naturale i antropizate, a zonelor degradate.
1.
2.
3.
4.

Tehnologii de aplicare a bioremedierii in situ i ex situ.


Analiza sistemic n ecologie. Bioacumularea poluanilor n sisteme vii
Metode biologice pentru determinarea toxicitatii solurilor i evaluarea tehnologiilor de bioremediere.
Analize microbiologice: grupe ecofiziologice de bacterii. Procese enzimatice n biodegradare. Testele de
biodegradabilitate .
CAP II. Tehnologii de bioremediere pentru depoluarea i restaurarea biotopurilor i ecosistemelor degradate.
5. Indeprtarea metalelor grele din ape poluate i din levigate ale solurilor contaminate cu ajutorul
cianobacteriilor. Bioremedierea prin zone de inundare artificiale sau zone umede construite (asociate de
plante acvatice, fungi i microorganisme) pentru tratarea apelor uzate sau a eluatelor din soluri
contaminate cu metale grele.
6. Biotehnologii de remediere n paji ti, fnae, culturi agricole, plantaii, pduri.
7. Studiul i analiza microbiotei depoluante. Indicatori bacteriologici i enzimologici de calitate a solului expus
tehnologiilor de bioremediere. Metode biologice de bioremediere i depoluare a solurilor. Metode biologice
de imobilizare i de extracie a poluanilor.
8. Metode de tratare a solurilor contaminate cu hidrocarburi. Biodegradarea hidrocarburilor poluante sub
actiunea microorganismelor. Condiiile de aplicare a bioremedierii hidrocarburilor in situ i ex situ.
Atenuarea natural monitorizat. Fitoremedierea. Tratarea cu ajutorul terenului agricol. Compostarea.

9. Rolul microorganismelor n fixarea sau mobilizarea metalelor n sol.Utilizarea plantelor i


microorganismelor la extractia biologica a metalelor grele din soluri
contaminate.Fitoextracia. Fitostabilizarea. Biomonitoringul polurii solului cu metale grele.
10. Microorganisme implicate n oxidarea sulfului din sol.
CAP.III. Reconstrucia ecologic prin bioremedierea i recultivarea zonelor degradate.
11. Plante ierboase utilizate n recultivarea terenurilor degradate. Asociaii de arbori i arbu ti utilizati in
recultivarea terenurilor degradate.
12. Recultivarea depozitelor de de euri urbane industriale. Speciile amelioratoare de sol (fixatoare de azot).
Impdurirea haldelor. Lucrri de ameliorare a condiiilor pentru instalarea i dezvoltarea vegetaiei
forestiere.
13. Metode de estimare a eficienei tehnologiilor de remediere. Solul ca substrat pentru microorganisme si
plante. Colectarea, transportul, depozitarea i prepararea probelor. Prelucrarea datelor i interpretarea
statistic.Efectele poluanilor asupra florei solului Metod pentru msurarea cre terii rdcinilor: IDT
ISO 11269-1:1993. Determinarea efectului substanelor adugate: ISO 11269. Calitatea solului
Determinarea efectelor poluanilor asupra florei.
14. Importana tehnologiilor de bioremediere. Colocviu-prezentarea/analiza proiectului.
Tematica pentru proiect
1. Depoluarea biologic prin fitoextracia poluantilor (metale grele, coloranti, ftalati etc.).
2. Utilizarea unor plante acvatice (Lemna minor s.a.) pentru bioremedierea apelor poluate
3. Fitoremedierea (cu Lolium perenne etc.) a solurilor poluate
4. Bioremediere i reconstrucie ecologic pe halde de steri, iazuri de decantare miniere,.
5. Bioremediere i reconstrucie ecologic pe halde de deseuri urbane, chimice etc.
6. Utilizarea unor biotehnologii in combaterea integrata a duntorilor plantelor de cultur.
Studii de caz
7. Metode de fitoremediere a apelor poluate industrial - Batalul omrd-Media , jud.Sibiu
8. Tehnologii de reconstrucie ecologic prin bioremediere a iazurilor de decantare la exploataia minier
Rodna, jud. Bistria Nsud
9. Reconstructia ecologic prin bioremediere a haldelor de steril in zona miniera Baia-Borsa, jud. Maramure .

10. Reconstructia ecologic prin bioremediere in zona poluata istoric a exploataiei miniere Bloaja Biu,
Maramure .
11. Fitoextracia de metale grele din apele acide din zona Certej/Muntii Metaliferi/Deva, jud.Hunedoara.
12. Reabilitare ecologic a poluarii istorice n arealul metalurgic Zlatna - fosta uzina de prelucrare a cuprului
ampelum S.A./O.S. Abrud.
13. Tehnologii de reconstrucie ecologic n perimetrul exploataiei miniere Ro ia Montan.
14. Tehnologii de bioremediere a haldelor de steril din zona minier aurfer Baia-Mare.
15. Evaluarea riscului ambiental i reconstrucia ecologic n perimetrul exploataiei miniere de sulf Climani,
jud. Suceava.
16. Managementul ecologic al exploataiei miniere Fundu-Moldovei, Jud.Suceava.
17. Bioremedierea terenurilor si apelor poluate din perimetrul platformei de de euri a Combinatului chimic
Trnveni
18. Tehnologii de decontaminare biologic a solului poluat cu petrol in perimetrul exploataiei petroliere
Suplacul de Barcu.
19. Bioremediere i reconstrucie ecologic pe zona poluata industrial a prului Cugir, jud.Alba.
20. Biotehnologiile de depoluare a apelor uzate la Staia de epurare Bistria.
21. Ecotehnologii de rempdurire dupa defri ri in zona Ludu -Trnveni.
22. Beneficiile ambientale ale bio si ecotehnologiilor in agroecosistemul cu perdele forestiere de protectie
antierozionala Cean-Boldu din Cmpia Transilvaniei sub aspectul impactului de mediu, evaluarii riscului si
securitatii productiei agricole.
23. Utilizarea unor biotehnologii in combaterea integrata a duntorilor plantelor de cultur.
24. Utilizarea feromonilor in managementul integrat al lepidopterelor la cultura porumbului.
25. Depoluarea biologic prin fitoextracia poluantilor (metale grele, coloranti, ftalati etc.).
26. Utilizarea unor plante acvatice (Lemna minor) pentru bioremedierea apelor poluate
27. Fitoremedierea (cu Lolium perenne L.) a solurilor poluate
Proiectul = un referat stiintific de aprox. 10 pagini, cu documentatie mentionata in text si in Bibliografie, predat
in format ppt pentru prezentare si listat/indosariat.
Bibliografie
1. Cristea, V., Simone Denaeyer, 2004. De la biodiversitate la OGM-uri? Colectia Universitas Seria Biologie, Ed.
Eikon, Cluj-Napoca.
2. Denu I. (Eds.), 2000. Reabilitarea Ecologic si Managementul Siturilor Degradate De Industria Minier.
Ed. Univ.De Nord, Baia-Mare
3. Elena Gavrilescu, 2006. Evaluarea Ecosistemelor Acvatice. Ed. Sitech, Craiova.
4. Ghidra V. 2004. Ecotoxicologia Si Monitorizarea Principalilor Poluanti. Ed. Studia. Cluj -Napoca
5. Kiss t. tefanic Gh., Daniela Pa ca, Dragan-Bularda M., Eva Zborovschi, Cri an R., 1991. Enzimologia
Mediului nconjurtor. Enzimele i Fertilitatea Solului. Vol. I. Ed. Ceres, Bucure ti
6. Kiss tefan, Dragan-Bularda Mihail, Daniela Pa ca, 1993. Enzimologia Mediului nconjurtor. Enzimologia
Solurilor Tehnogene. Vol. Ii. Ed. Ceres, Bucure ti
7. Oros V. 2002. Reabilitare Ecologica A Siturilor Degradate Industrial. Ed.Univ.Transilvania, Brasov
8. Malschi Dana, 2009. Integrated Pest Management In Relation To Environmental Sustainability. Part I.
Ecological Management Of Wheat Pests. Course Notes And Practical Applications. Manual Online. Faculty Of
Environmental Sciences, Babe -Bolyai University, Cluj-Napoca. Bioflux Publishing House, P. 200.
Http://Www.Editura.Bioflux.Com.Ro/Carti-2009/
9. Malschi Dana, 2009. Biotehnologii Si Depoluarea Sistemelor Ecologice. (Tehnologii De Depoluare
Biologica,Tehnologii De Bioremediere. Reconstructia Ecologica). Note De Curs Si Aplicatii Practice. Manual In
Format Electronic. Facultatea De Stiinta Mediului. Universitatea Babes-Bolyai. Editura Bioflux, Cluj-Napoca. P. 200.
978-606-92028-5-2. Http://Www.Editura.Bioflux.Com.Ro/Carti-2009/ .
10.
MALSCHI DANA, 2011, Caiet de practic pentru laboratorul didactic de biotehnologii, format
electronic, http://enviro.ubbcluj.ro/cercetare/laboratoare/Laborator de biotehnologii.php/.
MALSCHI DANA, 2014. Indrumar de lucrari practice Biotehnologii si depoluarea sistemelor
ecologice, format electronic, http://enviro.ubbcluj.ro/cercetare/laboratoare/Laborator de biotehnologii.php/

Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

Colocviu /prezentare proiect


Prezen, rspunsuri,

Colocviu
Notare pe parcurs i
proiect.

proiect.

10.3 Pondere
din nota final
50 %
50 %

Cap. 1. Biodegradarea i extractia biologica a hidrocarburilor poluante.


Bibliografie:
* (http://www.resolmet.utcluj.ro. Raport RESOLMET, contract 32161 / 2008)
* (http://www.dsmz.de/strains/degradtn.htm. DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen
GmbH, Braunschweig, Germany. DSMZ - Degradation (including Fermentation, Oxidation, Utilization)

Importanta hidrocarburilor poluante


Hidrocarburile sunt un grup de compu i ce conin H i C. Reprezint cel mai
important grup de substane chimice datorit abundenei lor, importanei industriale, folosirii
lor ca surs primar de energie, dar i datorit toxicitii.
Hidrocarburile petroliere sunt substane chimice naturale folosite de ctre om pentru o
mulime de activiti, incluznd carburani pentru vehicule i nclzirea locuinelor.
Gazul natural, petrolul brut, smoala i asfaltul sunt tipuri de hidrocarburi petroliere ce
conin n proporii diferite
O alcani (metan, etan, propan),
O hidrocarburi aromatice (ex. benzen, toluen, etilbenzen i xilen, grup
cunoscut sub numele de BTEX) i
O hidrocarburi policiclice aromatice (PAH, ex. naftalen, fenantren,
antracen, benzo(a)pyren) (Frick i colab, 1999).
Poluarea cu hidrocarburi este cauzat de erupii, accidente in timpul procesului de extracie
i transport, accidente asupra conductelor de transport a produselor finite (benzin i motorin), etc.
n funcie de direcia de deplasare a poluantului, pot fi identificate trei tipuri de poluare:
O poluare descendent, produs de erupii, deversarea din careul sondei, spargerea
conductelor i bazinelor de stocare, etc.;
O poluare ascendent, produs de ridicarea nivelului apei freatice ncrcat cu
hidrocarburi, i
O poluare suprapus, provocat de amestecul celor dou forme de poluare prezentate.
Hidrocarburile formeaz un film impermeabil la suprafaa solului, care impiedic circulaia
apei i schimbul de gaze, provocnd sufocarea rdcinilor i favoriznd procesele de reducere. Pe
msur ce mediul devine mai anaerob, numrul i activitatea metabolic a bacteriilor se reduce.
Existena hidrocarburilor n solurile cultivate afecteaz germinaia seminelor, cre
terea plantelor i producia. La contact, hidrocarburile pot penetra seminele i pot omor
embrionul ori afecta germinaia prin reducerea fluxului de ap ctre semine ori prin descre
terea oxigenului necesar pentru germinare.
Deoarece petrolul este bogat n carbon, raportul C:N din sol cre te, avnd o influen
negativ asupra activitii microbiologice i nutriiei plantelor cu azot (Overcash i Pal,
1979). O sever salinizare a solului poate avea loc acolo unde apare poluarea cu hidrocarburi i
ap srat; o cre tere alarmant a sodiului schimbabil poate fi nregistrat.
Cercetrile au evideniat c, n condiii climatice normale, fr irigaii, ar trebui 5-10
ani pentru a putea ndeprta din sol elementele poluante.
n ultimele decenii au fost instalate sute de mii de bazine de stocare subterane ( i bazine
de stocare la suprafaa solului) coninnd produse petroliere i substane chimice periculoase.
Multe din aceste bazine au fost abandonate ori i-au dep it perioada de via activ i sunt
prsite, constituind un risc serios pentru aprovizionarea cu ap de suprafa i subteran, dar i
pentru bunstarea i sntatea public.
La sfr itul anului 1996, in Romnia, 45,1% din populaie tria in zona rural. Pentru ace
tia, aprovizionarea cu ap potabil se fcea din freaticul superficial. Mici cantiti de benzin
scurs din tancurile petroliere subterane sau de suprafa pot contamina milioane de litri de ap
freatic potabil cu substane considerate a fi cancerigene, cum este benzenul.
6

Benzina, exceptnd componenii care conin sulf, oxigen i azot, este un amestec de
hidrocarburi. n orice benzin comercial exist mai mult de 100 de hidrocarburi diferite n
proporii variate. Compu ii aromatici (benzen i toluen), alcanii (n-hexan) i alte molecule cu
mai mult de 8 atomi de carbon sunt componentele principale ale benzinei.
Hidrocarburile aromatice ca benzenul i toluenul au coeficieni de partiie aer- ap mici
i vor tinde s se repartizeze n faza apoas. Alcanii ca n-hexanul au coeficieni de partiie aer ap mari, determinnd repartiia lor n aer. Ciclohexanul i 1-hexanul reprezint hidrocarburile
cu coeficieni de partiie intermediari.
n Ordinul Ministrului Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului nr.756 din 3 noiembrie
1997 pentru aprobarea Reglementrii privind evaluarea polurii mediului, sunt prezentate ca
valori ghid pentru coninutul total de hidrocarburi petroliere n sol urmtoarele:
O valori normale: mai puin de 100 mg/kg;
O valori de alert pentru soluri sensibile: 200 mg/kg;
O valori de alert pentru soluri mai puin sensibile: 1.000 mg/kg;
O valori de intervenie pentru soluri sensibile: 500 mg/kg;
O valori de intervenie pentru soluri mai puin sensibile: 2.000 mg/kg.
Solurile sensibile includ toate solurile din zonele rezideniale i recreaionale, solurile
folosite pentru scopuri agricole i solurile din zonele nedezvoltate.
Solurile mai puin sensibile includ toate solurile cu folosin comercial i industrial i
suprafeele de teren care vor cpta o astfel de folosin n viitorul apropiat.
Estimarea intensitii gradului de ncrcare a solului cu petrol (dup Toti i colab.,
1999) este urmtorul:
O sub 0,1%: extrem de slab ncrcat;
O 0,1-0,2%: foarte slab ncrcat;
O 0,2-0,4%: slab ncrcat;
O 0,4-0,5%: slab-moderat ncrcat;
O 0,5-1,0%: moderat ncrcat;
O 1,0-5,0%: puternic ncrcat;
O 5,0-10,0%: foarte puternic ncrcat;
O peste 10,0%: excesiv ncrcat.
1.1. Biodegradarea poluantilor de tipul hidrocarburi sub actiunea microorganismelor
Producia la scar larg, procesarea i utilizarea chimicalelor au dus la grave contaminri
a suprafeei solului i subsolului cu o gam larg de hidrocarburi periculoase i toxice. Astfel
de hidrocarburi, sintetizate n cantiti mari, sunt:
O bifenolii-policlorurai (PCB), tricloretilen (TCE) i alii, care difer foarte mult
de compu ii organici naturali prin structura chimic, i sunt denumite substane xenobionte
datorit faptului c nu pot fi biodegradate u or;
O hidrocarburile aromatice policiclice (PAH), care sunt de asemenea toxice i datorit
masei moleculare mari (cu patru sau mai multe cicluri aromatice n structur) sunt
nebiodegradabile sau greu biodegradabile. Hidrocarburile aromatice policiclice (PAH),
produse din combustia incomplet a materialelor organice naturale i a hidrocarburilor, apar n
sol ca rezultat al incendiilor naturale din pduri. Intensificarea proceselor industriale productoare
de energie, inevitabila producere de reziduuri i produse secundare ca PAH, au condus la
serioase contaminri ale solului n zonele industriale.
Cercetarile actuale (dup DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und
Zellkulturen GmbH, Braunschweig, Germany) precizeaza numeroase specii de microorganisme
care pot degrada TCE, PCB, PAH:

Bacterii:
Trichloroethylena (TCE): Desulfitobacterium hafniense, Burkholderia cepacia
Burkholderia kururiensis, Desulfuromonas chloroethenica, Janibacter terrae. Pseudomonas
putida, Rhodococcus ruber, Wautersia numazuensis.
Biphenyl: Burkholderia xenovorans, Pseudomonas pseudoalcaligenes, Cupriavidus necator,
Rhodococcus opacus, Rhodococcus ruber, Novosphingobium aromaticivorans, Sphingomonas
sp. , Novosphingobium stygium , Novosphingobium subterraneum , Sphingobium yanoikuyae,
Thamnostylum piriforme,
Biphenyli: Yarrowia lipolytica.
PAH : Mycobacterium vanbaalenii.
Fungi:
PAH : Coriolopsis floccosa, Dichomitus squalens, Fomitopsis spraguei, Ganoderma
lucidum, Irpex lacteus, Lentinus crinitus, Lentinus sp., Oligoporus sp. , Phanerochaete
chrysosporium, Phellinus gilvus, Pleurotus eryngii ,
Stropharia rugosoannulata, Trametes villosa , Trichaptum byssogenus.
(dup www.dsmz.de/strains/degradtn.htm. DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen
GmbH, Braunschweig, Germany. DSMZ - Degradation (including Fermentation, Oxidation, Utilization)

Produsele chimice organice.


Acumularea n mediu, n special n sol, a produselor chimice organice, are o importan
deosebit datorit toxicitii lor, inclusiv aciunea cancerigen, dar i datorit capacitii de a se
acumula n sistemele vii.
O mare varietate de produse chimice industriale pe baz de azot, se produc pentru
industria petrolier, cea a coloranilor, polimerilor, pesticidelor, explozivilor
i
medicamentelor.
Principalele grupe de chimicale sunt reprezentate de substane nitro-aromatice, esteri cu
azot i heterocicluri ce conin azot. Multe din aceste chimicale sunt toxice i duntoare omului,
fiind clasate ca i substane periculoase de ctre Agenia de Protecia Mediului/Statele Unite.
1.1.1. Procesele de biodegradare a hidrocarburilor sub actiunea microorganismelor
Interesul pentru bioremedierea solurilor i apelor poluate a crescut n ultimii douzeci
de ani, n primul rnd datorit faptului c s-a descoperit c microorganismele sunt capabile s
descompun compu ii xenobiotici care pn acum s-au considerat a fi rezisteni n faa
proceselor biologice ce au loc n sol.
Degradarea compu ilor organici contaminani poate fi realizat i n cadrul proceselor
chimice i fizice, dar, bioremedierea este considerat o metod mai sigur i mai puin
costisitoare pentru ndeprtarea contaminanilor periculo i i producerea de substane secundare
netoxice (Providenti et al., 1993; Ward et al., 2003/ Raport RESOLMET, 32161/2008).
Microorganismele au un prim rol catalitic n bioremediere, cuno tinele legate de
transformrile din cadrul comunitilor microbiene sunt in continu dezvoltare n procesul de
elaborare a tehnologiilor avansate de bioremediere (Iwamoto i Nasu, 2001; Dua et al., 2002,
citai in Raport RESOLMET, 32161 / 2008).
Poluanii din mediu sunt un rezultat al contaminrii directe produse de centrele
industriale n cre tere, aplicarea pesticidelor, erbicidelor i insecticidelor, i al contaminrii
indirecte rezultate din transportul atmosferic pe distane mari ce contribuie la distribuirea
contaminanilor persisteni ca bifenolii policlorinai (PCB polyclorinated biphenyls) n
jurul pmntului.
Caracteristicile poluanilor, condiiile de mediu, tipul vegetaiei i solului, precum i
apropierea de surs, creaz un complex de condiii ce influeneaz circuitul poluanilor.
8

Solurile reprezint rezervoare cheie pentru poluanii din mediu, depozitarea i


persistena poluanilor n sol fiind dependente de o serie de factori: de schimburile atmosferice,
de formarea reziduurilor de grani, de ngroparea poluanilor i de biodegradarea lor.
Biodegradarea implic desfacerea compu ilor organici,
prin intermediul biotransformrii n metabolii mai puin complec i,
prin mineralizarea n minerale anorganice, H 2O, CO2 (aerob) sau CH4
(anaerob).
Att bacteriile ct i fungii au fost intens studiai pentru capacitatea de a degrada o gam
larg de poluani ai mediului, inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice, hidrocarburi
halogenate i compu i nitroaromatici.
Enzimele/lanurile biochimice necesare pentru studiile iniiale ale transformrii sunt
adesea specifice pentru anumii contaminani ai mediului, transformndu-i n metabolii care
pot fi asimilai n mai multe lanuri principale desf urate de bacterii.
Gradul i rata biodegradrii depind de mai muli factori cum ar fi pH-ul, temperatura,
oxigenul, populaiile microbiene, gradul de aclimatizare, accesibilitatea la nutrieni, structura
chimic a compu ilor, proprietile de transport celular i degradarea chimic pe medii de cultur.
Unele substane chimice noi, nedegradabile, care arareori apar n natur, pot fi
transformate incomplet, deoarece lipsesc cile microorganismelor pentru degradarea lor
complet. ntruct microorganismele nu au lanuri metabolice pentru mineralizarea anumitor
chimicale sintetice noi, au totu i capacitatea de a dezvolta n timp astfel de sisteme catabolice.
n procesele de bioremediere, se ntlne te des ca obiectiv folosirea tehnologiilor
microbiene pentru a accelera rata de descompunere a poluanilor.
Muli contaminani ai solului se gsesc n condiii anaerobe.
Cu civa ani n urm, prin observaiile asupra declorinrii anaerobe n timp a PCB
(bifenoli-policlorurai) din sedimentele Rului Hudson, s-a demonstrat c microorganismele
pot transforma contaminanii n condiii anaerobe.
La sfr itul anilor 80, s-a artat clar c hidrocarburile pot fi degradate i n absena
oxigenului. Acest sistem anaerob de degradare, necesit prezena unor acceptori de electroni
terminali precum fierul (III), oxidul de mangan sau azotat , pentru a nlocui funcia de
acceptor de electroni a oxigenului, din sistemele aerobe.
Sunt foarte intense cercetrile legate de mecanismele catalitice ce faciliteaz catabolismul
anaerob al poluanilor. Procesele anaerobe sunt foarte eficiente pentru ndeprtarea atomilor
clorinai din PCB i n degradarea altor contaminani halogenai.
Incapacitatea microorganismelor de a mineraliza unii contaminani specifici i capacitatea
lor de a-i transforma parial este o dovad c aceste organisme necesit alte substraturi pentru
cre tere. n astfel de situaii, contaminanii sunt transformai, ca exemplu, n cometabolism.
Gama larg de structuri pentru moleculele de PAH- hidrocarburi aromatice policiclice
necesit ca microorganismele degradatoare s posede o gam de enzime capabile s accepte PAH
ca i substrat, sau s posede un numr mic de enzime care s fie specifice fa de substraturile cu
PAH. n timp, ntr-un anumit sistem particular de bioremediere, unele dintre hidrocarburile
aromatice policiclice (PAH) pot s nu se transforme deloc sau pot fi doar parial catabolizate
pn la produ i finali.
Procesele aerobe i anaerobe cometabole particip de asemenea la degradarea compu
ilor organici halogenai.
De i mecanismele degradrii aerobe a contaminanilor chimici sintetici pe baz de
azot nu au fost complet elucidate, multe cercetri se desf oar pentru a determina mecanismele
degradative implicate. Tipurile de reacii catalitice participative cuprind dezaminri,
nitroreduceri, N-dezalchilri, deesterificri, declorinri i hidrolize. n primele etape ale
catabolismului sunt mult implicate monooxigenazele i dioxigenazele, nitroreductazele i
esterazele (Raport RESOLMET, 32161 / 2008).
9

Biotehnologiile joac un important rol n desf urarea proceselor de tratare a solurilor


contaminate. Ca n cazul oricrui proces microbian, optimizarea condiiilor de mediu n cadrul
bioremedierii reprezint un obiectiv important ntruct activitile microbiologic, fiziologic i
biochimic sunt dirijate ctre biodegradarea contaminailor int.
Factorii de mediu care influeneaz cre terea i bioactivitatea microbian, includ
coninutul de umiditate, temperatura, pH-ul, tipul de sol, concentraia contaminanilor i oxigenul
n procesele aerobe sau potenialul redox n degradrile anaerobe.
Modificrile acestor parametri dincolo de valorile optime pot modifica rata de cre tere
microbian precum i substraturile vizate i pot determina ncetarea prematur i nereu ita
procesului de bioremediere.
Potenialul de biodegradare poate fi de asemenea limitat de ctre toxicitatea
poluanilor. Unele specii pot s- i elaboreze sisteme de aprare celular, ceea ce le permite s
tolereze concentraiile mari de contaminani toxici.
Deoarece majoritatea proceselor de bioremediere se bazeaz pe activitatea
comunitilor microbiene complexe, se impune aflarea ct mai multor aspecte despre rolul
interactiv i interdependent jucat de speciile individuale la nivelul acestor comuniti.(Raport
RESOLMET, 32161 / 2008).
1.1.2 Bioremedierea cu ajutorul comunitilor microbiene
Printre tehnologiile de remediere a solului disponibile pentru decontaminarea i
detoxifierea solurilor contaminate de hidrocarburi, bioremedierea este una dintre cele mai sigure
din punct de vedere al impactului de mediu i al costurilor de aplicare.
Microorganismele i-au dezvoltat o varietate de ci biochimice pentru a degrada sau detoxifia
hidrocarburile. Hidrolazele i oxigenazele sunt clasele cele mai importante dintre enzime, care sunt
rspunztoare pentru catalizarea reaciilor de biotransformare. Hidrolazele (hidrolaze, esteraze,
amidaze) nu necesit factori i sunt stabile la o variaie mare de pH i temperatur.
Deoarece comunitile microbiene joac un rol important n ciclurile biogeochimice,
este esenial analiza structurii comunitilor microbiene i modificrile ce apar pe parcursul
procesului de bioremediere.
Este necesar cercetarea pentru caracterizarea rolului jucat de organismele ce
metabolizeaz hidrocarburile n degradarea substraturilor petroliere prezente n solurile
contaminate cu hidrocarburi.
n caracterizarea comunitilor microbiene se folosesc att metode culturale ct i cele
independente de cultivare. Schimbrile n timp i spaiale din comunitile microbiene pe
parcursul bioremedierii se pot determina folosind metode moleculare complexe (Stapleton et al.,
1998; Van Elsas et al., 1998; Widada et al., 2002, citai in Raport RESOLMET, 32161/2008).
Recentele descoperiri din tehnicile moleculare, combinate cu informaiile genomice,
aduc ajutor microbiologilor n aflarea misterelor legate de diversele roluri pe care le au
microorganismele n cadrul comunitilor. Genele pentru catabolism au capacitatea de a se
rspndi cu o mare frecven n cadrul comunitilor microbiene (Top i Springael, 2003; Van
der Meer i Senchilo, 2003, citai in Raport RESOLMET, 32161/2008).
La nceputul secolului trecut, cercetrile erau orientate spre mbunttirea fertilitii
solului i cre terii produciei agricole.
Pn n anii 50, s-au studiat diferite tipuri de microorganisme (fixatoare de azot,
nitrificatoare, sulfo-oxidatoare etc) i relaiile dintre acestea i nutriia plantelor.
n anii 60, cercetrile s-au axat pe corelaiile dintre transformrile solului, populaiile
microbiene i activitile enzimatice pentru sporirea fertilitii solului.

10

n anii 70, investigaiile au avut n plan rezolvarea problemelor cu privire la asigurarea


hranei (inocularea solului cu bacterii fixatoare de azot din genul Azospirillum fiind primul pas
important n acest sens).
Dup anii 70, a avut loc n microbiologia solului un salt de la aplicarea acestei tiine n
agricultur, la folosirea microorganismelor n decontaminarea mediului poluat.
Dup anii 80, bioremedierea solurilor devine din ce n ce mai important. ncepnd cu
anii 80, s-au realizat primele experimente de laborator n care s-a folosit inocularea cu tulpini de
microorganisme cu abiliti degradative ale compu ilor organici.
Pornind de la activitile degradative ale microorganismelor au fost elaborate numeroase
tehnologii de depoluare, care sunt cuprinse generic n termenul de bioremediere (Alexander,
1994, citat in Raport RESOLMET, 32161/2008).
Microorganismele capabile s degradeze substanele xenobiotice sunt prezente, n
general, n respectivele medii poluate, ns biodegradarea naturala are loc cu rate foarte sczute.
De aceea, s-au elaborat diverse tehnologii de bioremediere care presupun:
cunoa terea cilor de optimizare a condiiilor biodegradrii,
cunoa terea comportrii i efectelor substanelor chimice introduse n sol asupra
ecosistemului,
selectarea unor microorganisme cu abiliti degradative superioare.
Cercetri privind identificarea i caracterizarea bacteriilor i fungilor ce prolifereaz
n solurile poluate cu petrol i apa srat au fost efectuate de Toti si colab. (1989, 1991, 1992,
1999, citai in Raport RESOLMET, 32161/2008).
S-au identificat principalele bacterii ce contribuie la degradarea petrolului (specii ale
genurilor Pseudomonas, Flavobacterium, Corynebacterium etc), bacterii care se ntlnesc i n
zcmintele de iei.
De asemenea, s-au stabilit unele condiii n care aceste bacterii prolifereaz sau dispar i
modul cum pot fi stimulate.
S-au efectuat i studii asupra plantelor pionier ce se instaleaz pe terenurile poluate i
asupra speciilor cultivate ce pot fi folosite n cursul ameliorrii.
S-a efectuat un studiu amplu de caracterizare a distribuiei cantitative i calitative a
bacteriilor heterotrofe i fungilor filamento i n solurile afectate de poluare din teritorii
apartinnd schelelor de extractie a ieiului de pe ntreg teritoriul Romniei (Voiculescu Anca
i colab., 2001).
n sol, desi reprezint o fraciune minuscul din greutatea total (0,35%),
microorganismele au o importan esenial, fiind elementul activ, efectorul funciilor de
fertilitate a solului (Eliade si colab., 1983, citai in Raport RESOLMET, 32161/2008).
Activitatea microorganismelor din sol este influenat de prezena microhabitatelor, de
tipul de sol, de structura i textura acestuia, de asigurarea cu substane organice i
nutrieni i de factorii de mediu. n funcie de multitudinea de factori care acioneaz,
activitatea microorganismelor este variabil, att din punct de vedere biologic (alternana fazelor
vegetative cu fazele de laten), ct i din punct de vedere al activitii metabolice i de nutriie.
Numeroase microorganisme din sol au capacitatea de a utiliza hidrocarburile
gazoase, solide i lichide din seria alifatic si aromatic drept unic surs de carbon i
energie, descompunndu-le la compu i cu greutate molecular mai mic, sau chiar la dioxid
de carbon i ap.
Rspndite larg n mediile naturale, i uneori semnificative numeric, microorganismele
active atac diferii compu i, ca: petrolul, kerosenul, uleiurile minerale, parafina, gazul de
iluminat, gazele de sond, cauciucul natural i sintetic, uleiurile de rcire, suprafeele
asfaltate, conductele subterane i cablurile electrice protejate de coroziune cu ajutorul
materialelor impregnate cu parafin, elastomeri sau diferii derivai ai hidrocarburilor.

11

Primele observaii asupra acestui proces de a degrada hidrocarburile dateaz din anul
1895, cnd Miyoshi (Geamanu, 2002) a observat c straturile subiri de parafin (considerat
biologic inert) sunt ptrunse de hifele de Bothrytis cinerea.
Ulterior, s-a demonstrat c mai multi microfungi din sol, inclusiv Penicillium glaucum
pot ataca parafina, descompunnd-o si utiliznd-o ca unic sursa de carbon i energie.
Importana fenomenului n natur a fost semnalat pe baza frecvenei ridicate a
microorganismelor active n sol i a incapacitii de acumulare a unor hidrocarburi sintetizate
de plante sau unor ceruri produse de insecte.
Capacitatea de a degrada hidrocarburile este larg raspndit n lumea
microorganismelor, fiind ntlnit la bacterii (inclusiv actinomicete), la levuri, la fungii
filamento i, la alge.
Prezente n sol, n apele dulci i marine i n unele sedimente, ntr-o gam larg de
condiii de mediu, aceste microorganisme au capacitatea de a sintetiza un spectru larg de enzime
care asigur degradarea hidrocarburilor individuale i potenialul de ndeprtare sau de
conversie a ieiului din mediu.
n timp ce n ecosistemele nepoluate numrul microorganismelor care utilizeaz
hidrocarburile poate reprezenta doar 0,1% din total, n cele poluate poate ajunge pna la 100%
din numarul microorganismelor viabile. Aceasta se datoreaz faptului c n mediile cu niveluri
nalte de poluare are loc modificarea compoziiei n specii microbiene prin eliminarea acelora
sensibile la poluant.
n ultimele trei decenii s-au identificat peste 200 de specii de microorganisme capabile
s metabolizeze hidrocarburile, microorganisme care au fost numite hidrocarbonoclastice.
n urma analizrii microbiologice a probelor de soluri poluate cu iei unele n
concentraii excesive (>30%), au fost izolate tulpini bacteriene cu o nalt rat de supravieuire
n aceste condiii severe de poluare. Tulpinile bacteriene au fost multiplicate, izolate i purificate
prin cultivarea diluiilor zecimale succesive de sol pe medii nutritive solidificate.
1.1.3 Condiiile de aplicare a bioremedierii hidrocarburilor in situ
Bioremedierea in situ fa de celelalte tehnici de remediere este n mai mare msur
dependent de condiiile locale i de proprietile solului. Astfel, factorii care joac un rol
important n proiectarea cu succes a unui sistem de bioremediere cuprind:
structura chimic a poluanilor
suplimente naturale de macro/micronutrieni,
disponibilitatea acceptorilor,
prezena unor bacterii indigene capabile s degradeze poluanii i
caracteristicile subsolului.
Structura chimic a poluanilor
Biodegradabilitatea produ ilor petrolieri este dependent de structura chimic a
diferitelor componente. Astfel, cu ct hidrocarburile petroliere sunt mai solubile cu att ele sunt
mai biodegradabile. Hidrocarburile cu viscozitate mare sunt mai puin biodegradabile din cauza
dificultilor fizice n stabilirea contactului ntre poluani i microorganisme, sau ntre nutrieni
i acceptori. Exemplu: Gazolina care are o solubilitate ntre 50 i 100 ppm i o viscozitate cuprins
ntre 0,5 i 0,6 cSt; este considerat mult mai u or biodegradabil dect motorina, care are o
solubilitate de 1 ppm i o viscozitate cuprins ntre 40 i 600 cSt.
Structurile chimice simple sunt mai u or de degradat dect structurile ramificate care se
degradeaz mai lent. Degradarea hidrocarburilor de ctre microorganisme este n general atribuit
bacteriilor, ns i ciupercile indigene pot realiza acest lucru.
12

Bacterii i fungi consumatoare de hidrocarburi izolate din sol


(dup Raport RESOLMET, 32161/2008)

BACTERII

FUNGI

Achromobacter sp.
Acinetobacter sp.
Aerobacter aerogenes
Agrobacterium tumefaciens
Alcaligenes dinitrificans
Alcaligenes eutrophus
Alcaligenes xylosoxidans
Arthrobacter sp.
Bacillus brevis
Bacillus cereus
Bacillus circulans
Bacillus coagulans
Bacillus megaterium
Bacillus pumilis
Bacillus subtilis
Brevibacterium sp.
Chromobacterium sp.
Citrobacter freundii
Clostridium pasteurianum
Clostridium michiganense
Clostridium rectum
Corynebacterium sp.
Cytophaga sp.
Erwina sp.
Flavobacterium sp.
Klebsiella pneumoniae
Micrococcus sp.
Mycobacterium sp.
Nocardia sp.
Proteus sp.
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas cepacia
Pseudomonas diminuta
Pseudomonas melophthara
Pseudomonas putida
Pseudomonas flourescens
Pseudomonas stutzeri
Rhodococeus corallinus
Rhyzobium sp.
Sarcina sp.
Serratia marsescens
Spirillum sp.
Sphingomonas herbicidivorans
Sphingomonas paucimobilis
Streptomyces annomoneus
Vibrio sp.
Xanthomonas sp.
Acremonium sp.
Aspergillus sp.
13

Aureobasidium sp.
Beauveria sp.
Candida sp.
Chrysosporium sp.
Cladosporium sp.
Cochliobolus sp.
Cyathus bulleri
Cylindrocarpon sp.
Debarymyces sp.
Fusarium sp.
Geotrichum sp.
Gliocladium sp.
Graphium sp.
Humicola sp.
Monila sp.
Mortierella sp.
Paecilomyces sp.
Penicillium sp.
Phanerochaete chrysosporium
Phanerochaete sordida
Phorma sp.
Rhodotorula sp.
Saccharomyces sp.
Scolecobasidium sp.
Sporobolomyces sp.
Sprotrichum sp.
Spicaria sp.
Tolypocladium sp.
Torulopsis sp.
Trametes versicolor
Trichoderma viride
Pentru degradarea complet a hidrocarburilor u oare, sunt necesare mai multe specii
de bacterii. Populaiile indigene de bacterii prezente n sol conin amestecul necesar de bacterii
pentru a face posibil degradarea. n cazul hidrocarburilor mai grele, se adaug preparate
comerciale pentru suplimentarea populaiei de bacterii native.
Nutrienii
Nutrienii sunt elementele chimice necesare bunei dezvoltri a microorganismelor, care pot
fi clasificai n micronutrieni i macronutrieni. Pentru o dezvoltare i o reproducere optim a
microorganismelor implicate n procesul de bioremediere trebuie ca la nivelul solului s fie
disponibile cantiti suficiente de nutrieni, iar ace tia s fie n formele i concentraiile
specifice fiecrui proces.
Macronutrienii necesari populaiilor de bacterii sunt reprezentai de carbon, azot i
fosfor, iar raportul optim dintre cei trei compu i C:N:P este de 100:10:1.
n sol exist cantiti suficiente din cei trei macronutrieni. Astfel, sursele cele mai
frecvente de azot sunt amoniacul i srurile nitrate, n timp ce cele mai frecvente surse de fosfor
sunt ortofosfaii i tripolifosfaii. Preparatele comerciale de bacterii disponibile pe pia
constau n amestecurile de azot, fosfor i enzime, componente de neutralizare i soluii tampon
sau surse pure de azot i/sau fosfor.
Micronutrienii necesari la nivelul solului pentru o bun desf urare a procesului de
bioremediere sunt: sulful, potasiul, sodiul, calciul, magneziul, fierul, manganul, zincul i cuprul.
14

n cazul metabolismului anaerob, pe lng microelementele enumerate anterior sunt necesare


cobaltul i nichelul.
La nivelul metabolismului aerob, oxigenul molecular (O2) joac rolul acceptorului de
electroni. Astfel, pentru transformarea a 453,6 g de hidrocarburi n bioxid de carbon i ap sunt
necesare 1360,8 g de oxigen.
n procesul de bioremediere anaerob n locul oxigenului se folosesc substitueni ai
acceptorului de electroni, precum: nitrai (NO3 ), oxizi de mangan IV (MnO2), oxizi de fier III
2(Fe(OH)3), sulfai (SO4 ) i dioxid de carbon (CO2). Utilizarea unui anumit acceptor depinde de
disponibilitatea sa, de prezena altor acceptori i de potenialul oxido-reductor al mediului.
Energia produs de microorganismele din metabolismul hidrocarburilor variaz. Astfel,
pentru reacii aerobe este utilizat cu precdere oxigenul, deoarece acesta conduce la obinerea
unei cantiti mari de energie (Raport RESOLMET, 32161/2008).
Caracteristicile solului
Dintre factorii care condiioneaz buna desf urare a procesului de bioremediere,
caracteristicile solului sunt foarte importante, deoarece exist un control redus asupra condiiilor
de sub pmnt. Astfel, acolo unde exist o deficien a acceptorilor sau a nutrienilor, sistemul
poate fi proiectat astfel nct s ofere ace ti factori. Chiar i acolo unde o anumit specie de
bacterii implicat n procesul de biodegradare este absent, bacteria poate fi cultivat n laborator
i introdus n sol proces denumit biocre tere - bioaugmentare. Cu toate acestea ns, nu se pot
face multe lucruri pentru a compensa condiiile zonei care nu accept procesul de bioremediere
sau care nu ofer condiii ideale pentru implementarea unui sistem de biorestaurare.
Exist multe proprieti ale solului i parametri ai apelor subterane care influeneaz procesul
de bioremediere. Dintre acestea cele mai importante sunt tipul i permeabilitatea solului,
distribuia structurii granulare, coninutul hidratant al solului, pH-ul, temperatura, geochimia
apelor subterane, adncimea apelor subterane i conductivitatea acestora.
Tipul solului este o variabil important n proiectarea procesului de bioremediere. Astfel,
solurile noncoezive, precum pietri ul i nisipul, sunt mai bune pentru aplicarea bioremedierii
dect solurile compacte (dense).
Permeabilitatea solului este un factor cheie n succesul procesului de bioremediere, datorit
facilitrii transportului i distribuiei nutrienilor i acceptorilor. Astfel, cu ct solul este mai
permeabil cu att sunt mai bune condiiile pentru aplicarea cu succes a procesului de bioremediere,
acest lucru fiind valabil att pentru zona nesaturat (vadoas) ct i pentru cea saturat.
Circulaia aerului i apei n sol este influenat de permeabilitatea acestuia. Astfel, n soluri
cu permeabilitate mare este facilitat introducerea i deplasarea aerului prin bioventilaie i, de
asemenea, circulaia i distribuia apelor subterane ntr-o zon saturat. Acest lucru este valabil att
pentru bioremedierea in situ ct i pentru cea ex situ. n afar de facilitarea transportului n subteran,
permeabilitatea are un rol important i n prevenirea colmatrii acvatice excesive. Procesul de
biodegradare nsu i reprezint o surs de biomas microbian, ceea ce influeneaz procesul de
colmatare. Soluia colmatrii este prevenirea sau evitarea fenomenului de biopoluare la scar larg i
precipitarea chimic. Aceste dou procese restricioneaz deplasarea apelor subterane. n aceste
condiii, solul trebuie s fie suficient de permeabil, pentru a preveni ca masa microbian s
determine colmatarea porilor. n acest sens, cercettorii propun ca siturile s aib
o conductivitate hidraulic mai mare de 10-4 cm/s, aceast valoare permind desf urarea
bioremedierii in situ cu rezultate bune. Un rol la fel de important ca i permeabilitatea n
prevenirea biopolurii l joac distribuia structurii granulare a solului. Studiile n acest
domeniu arat c materialele foarte poroase, cu structuri granulare deprtate, sunt mult mai
sensibile la biopoluare dect materialele cu porozitate mrit (Raport RESOLMET, 32161/2008).
Biodisponibilitatea poluanilor
Pentru a se realiza o degradare microbian eficient a contaminanilor chimici, ace tia
trebuie s fie biodisponibili n faa celulelor responsabile de degradare. Rata de biodegradare a
contaminanilor depinde de rata de preluare a contaminanilor i de transferul de mas.
15

Biodisponibilitatea contaminanilor din sol este influenat de un numr de factori


precum desorbia, difuzia i disoluia.
Scderea biodisponibilitii datorat prelungitei contaminri a solului, este rezultatul
reaciilor de oxidare chimic i a slabei difuziuni chimice a contaminanilor n porii mici care
ncorporeaz contaminanii n materia organic.
Folosirea bio-surfactanilor sau a altor substane chimice pe parcursul procesului de
biodegradare contribuie la cre terea biodisponibilitii (Van Hamme et al., 2003, citat in
Raport RESOLMET, 32161/2008).
Structura molecular a contaminanilor i hidrofobia pot s influeneze de asemenea
preluarea poluanilor de ctre microorganisme.
Celulele microorganismelor pot avea sisteme active sau selective pentru transportarea
contaminanilor n celule. Datorit faptului c ace ti contaminani au o solubilitate sczut n medii
apoase, nelegerea mecanismelor prin care sunt preluate de ctre microorganismele degradatoare i
dezvoltarea strategiilor pentru iniierea sau accelerarea accesibilitii, reprezint aspecte importante
pentru procesul propriu-zis de bioremediere. Hidrofobia sau slaba solubilitate
n ap a hidrocarburilor aromatice policiclice, determin asocierea lor cu compu ii hidrofobi
din sol, astfel limitnd accesibilitatea lor ctre microorganisme. Astfel, un material fr drenaj
este mult mai predispus la bioremediere dect un material bine drenat. Umezeala solului este o
proprietate foarte important n sistemele de tratare a zonei nesaturate (vadoase), deoarece
microorganismele au nevoie de ap ca suport pentru procesul metabolic. n procesul de
bioremediere umiditatea ideal a solului este de 50%. La utilizarea sistemelor de
bioventilaie umiditatea solului sufer o diminuare n timp.
Elementele chimice n apele subterane.
Buna funcionare a sistemului de tratare in situ este influenat n mare msur de prezena
i concentraia unor elemente chimice n apele subterane, cele mai importante dintre acestea
fiind fierul i manganul. n majoritatea sistemelor de ape subterane aflate n condiii anaerobe
sau reductoare, fierul i manganul sunt prezente n forme dizolvate sau reduse.
Potenialul redox al apelor subterane.
Potenialul redox al apelor subterane (Eh), msurat n milivoli este un alt indicator al
condiiilor aerobe/ anaerobe. Potenialul redox este o mrime a strii de oxidare sau reducere
din sistem, astfel c un potenial redox ridicat indic un mediu aerob (condiii oxidante), n
timp ce un potenial redox sczut indic un mediu anaerob (condiii reductoare).
Potenialul redox al apelor subterane poate oferi indicaii asupra tipului reaciei redox care are
loc n zona acvatic. Acest lucru este posibil deoarece reaciile redox mediate de bacterii
urmeaz o secven specific bazat pe potenialul redox al mediului.
O Interaciunea microbian cu hidrocarburile.
Interaciunea microbian cu hidrocarburile a fost un important obiectiv de studiu n ultimii
50 de ani. De i cercetrile iniiale s-au axat pe implicarea microorganismelor n formarea
depozitelor de petrol recent studiile s-au redirecionat spre catabolismul microbian al
hidrocarburilor. Acest studiu a fost motivat de nevoia crescnd de remediere a mediilor
contaminate ca rezultat al dispersrii diferiilor combustibili. naintea anilor 1980, studiile asupra
catabolismului microbian al hidrocarburilor s-au desf urat n condiii aerobe, iar degradarea
anaerob a hidrocarburilor de ctre microorganisme nu a fost luat n consideraie (RESOLMET,
32161/2008).
Benzenul, de exemplu, prezint numeroase utilizri i reprezint unul din cele mai
importante 20 de substane chimice produse n Statele Unite ale Americii, ceea ce reprezint
35% din producia global. Pe lng adugarea sa n combustibilii ce au la baz petrol, benzenul
se utilizeaz pentru obinerea diferitelor alte substane chimice, cauciucuri, lubrifiani,
detergeni, droguri i pesticide. Surse alternative ca vulcani, incendii forestiere i fum de igar
contribuie semnificativ la rspndirea benzenului n mediu.

16

Benzenul este considerat unul din cei mai importani poluani organici n apele
subterane (Anderson i Lovley, 1997, citai in Raport RESOLMET, 32161/2008) prezint un
factor de risc ridicat pentru sntatea populaiei datorit toxicitii i solubilitii sale ridicate.
Este clasat pe locul 5 pe lista prioritilor naionale din Statele Unite ale Americii (NPL =
National Priorities List) i s-a gsit n mai mult de 50% din 1428 site-uri ale NPL.
Hidrocarburile cu un singur nucleu aromatic, ca: benzenul, toluenul, etilbenzenul,
xilenul, cunosute sub numele generic de BTEX, sunt de obicei coninute n benzin i sunt
substane foarte volatile. Datorit toxicitii i solubilitii lor ridicate, ace tia reprezint factori
de risc ridicat pentru sntatea populaiei.
Toluenul. n ceea ce prive te biodegradarea toluenului, Geobacter metallireducens a
fost primul organism obinut n cultur pur capabil s oxideze anaerob toluenul,
transformndu-l complet n CO2, cu reducerea Fe III. Specia a fost incapabil s reduc ali
compu i BTEX. Primul pas n catabolismul toluenului este adiia de fumarat la gruparea metil a
toluenului, cu formare de benzilsuccinat (Fig. 1), reacie realizat de enzima benzilsuccinat
sintaz. Benzilsuccinatul liber se ntlne te n bulionul de Thauera aromatica, drept produs
intermediar i se consider a fi cel care determin calea genetic pentru catabolismul toluenului.

Fig. 1
Diferite studii au demonstrat c specii ale genurilor Thauera i Azoarcus degradeaz
toluenul. Thauera aromatica i Azoarcus tolulyticus (Raport RESOLMET, 32161/2008).
Primele dou microorganisme capabile de degradarea anaerob a benzenului au fost
izolate i descrise de Coates et al., 2001, 2002 citati de Raport RESOLMET, 32161/2008); aceste
microorganisme sunt nrudite i fac parte din genul Dechloromonas; ele oxideaz benzenul la
CO2 n absena O2. Calea biochimic de degradare anaerob a benzenului nu este cunoscut,
dar exist idei pentru reaciile iniiale, incluznd o alchilare cu formare de toluen, o hidroxilare
cu formare de fenol sau o carboxilare cu formare de benzoat (Fig. 2). Studii anterioare
independente, realizate pe sedimente sau pe culturi mbogite, au demonstrat formarea
fenolului i benzoatului ca intermediari extracelulari, n timpul procesului de degradare
anaerob a benzenului. Degradarea anaerob a etilbenzenului. Doar trei microorganisme au
fost descrise ca fiind capabile de acest tip de metabolism (Raport RESOLMET, 32161/2008).
Biodegradarea anaerob a celor trei izomeri structurali ai xilenului a fost sudiat n
condiii azotat- i sulfat-reductoare. Studii bazate pe sedimente sau culturi mbogite au
demonstrat biodegradarea p-xilenului n absena oxigenului, dar nu exist nici o cultur pur care
s mineralizeze complet p-xilenul, pn la CO 2.
De asemenea, au fost izolate diferite microorganisme capabile s mineralizeze complet
meta- i orto-xilenul. Multe din aceste microorganisme sunt nrudite una cu cealalt, dar i cu cele
care degradeaz toluenul. Reaciile iniiale implicate n oxidarea anaerob a m-xylenul sunt
considerate ca fiind similare cu cele care oxideaz toluenul n condiii azotat-reductoare i
presupun o adiie iniial de fumarat la una din gruprile metil, cu formare de 3metilbenzilsuccinat (sau 2- metilbenzilsuccinat, dup caz) care este rapid oxidat la 3-metilbenzoat
(sau 2-metilbenzoat, dup caz) (Raport RESOLMET, 32161/2008).

17

Fig. 2

Hidrocarburile alifatice saturate (alcanii) sunt larg rspndite n mediul terestru i


marin. Ace tia fie sunt produ i de organismele vii sau rezult din diferite procese. n comparaie
cu numeroase hidrocarburi aromatice, alcanii sunt considerai netoxici, chiar dac cei cu caten
scurt se tie c afecteaz membranele biologice. Prima evideniere a procesului de degradare
anaerob a alcanilor de ctre o cultur pur s-a realizat cu un microorganism sulf-reductor,
nrudit cu specii ale genului Desulfococcus (Raport RESOLMET, 32161/2008).
O pH-ul mediului
Procesul de bioremediere se desf oar n condiii optime pentru un pH cuprins ntre 6 i 8,
cu valoarea ideal n jurul valorii 7. n zonele n care activitatea bacterian este intens, exist
posibilitatea apariiei unor soluri u or acide, datorate apariiei de componeni acizi intermediari. n
plus, dioxidul de carbon, un produs final al metabolismului hidrocarburilor, contribuie la
scderea pH-ului deoarece dioxidul de carbon dizolvat formeaz acid carbonic. Majoritatea produ
ilor disponibili n procesul de bioremediere ofer i ageni de neutralizare i soluii tampon.
O Temperatura
Este un factor care influeneaz bioactivitatea, astfel c rata de biodegradare a
o
hidrocarburilor aproape se dubleaz, la fiecare variaie de 10 C peste o temperatur medie
cuprins ntre 5 i 25 C. n plus, temperatura apelor subterane poate afecta disponibilitatea
oxigenului, deoarece acesta este dependent de temperatur, astfel c oxigenul este mai solubil n
ap rece dect n ap cald. Un avantaj al bioremediereii in situ este acela c temperatura n
subteran rmne aproape constant n timpul anului.

18

1.2. Bioremedierea solurilor contaminate cu hidrocarburi


1.2.1. Metode de tratare a solurilor contaminate cu hidrocarburi
n ultimii ani, o multitudine de metode au fost investigate, dezvoltate i folosite pentru
tratarea solurilor contaminate cu reziduuri petroliere:
vitrifierea,
incinerarea,
evacuarea i
depunerea selectiv,
volatilizarea,
ncapsularea,
splarea cu diferii
solveni, bioremedierea i
folosirea straturilor absorbante (Preslo i colab.,1989),
atenurea
natural
monitorizat
(Pope
and
Jones,1999), fitoremedierea (Frick i colab.1999).
Aceste metode difer de la una la alta nu numai prin tratamentul folosit ci i prin cantitatea
i calitatea produselor petroliere pentru care ele sunt pretabile, prin efectele secundare care pot
apare i costuri. Alegerea unei metode de tratare se face n acord cu evaluarea riscului de mediu
pentru zona contaminat.
Atenuarea natural monitorizat
O strategie potenial de remediere a locurilor contaminate o constituie atenuarea natural
monitorizat, care n accepiunea Ageniei de Protecie a Mediului din SUA se refer la sprijinul pe
care procesele naturale l ofer pentru atingerea obiectivelor de remediere specifice locului. Pentru a fi
considerat o alternativ acceptabil, aceast metod trebuie s realizeze obiectivele remedierii ntr-un
timp care este rezonabil prin comparaie cu cel oferit de alte metode mai active (Pope i Jones, 1999).
Atenuarea natural monitorizat este ntotdeauna folosit n combinaie cu controlul sursei, care
const n ndeprtarea sursei de contaminani ct mai mult posibil. Procesele de atenuare natural
includ o varietate de procese fizice, chimice ori biologice, care, n condiii favorabile, acioneaz
fr intervenia oamenilor pentru a reduce masa, toxicitatea, volumul lor, concentrarea
contaminanilor n sol sau n apa freatic. Atenuarea natural se refer i la metodele de tratare
cunoscute sub numele de remediere intrinsec, bioatenuare ori bioremediere intrinsec. Aceste procese
includ: biodegradarea, dispersia, diluia, sorbia, volatilizarea i stabilizarea chimic ori
biologic, transformarea ori destrucia contaminanilor.
Procesele de atenuare natural sunt deseori caracterizate ca distructive i nedistructive.
Procesele distructive distrug contaminantul. Procesele nedistructive nu distrug contaminantul dar
produc o reducere n concentraiile contaminantului. Procesele de atenuare natural pot
reduce masa contaminantului (prin procese distructive cum sunt biodegradarea i
tranformrile chimice);
reducerea concentraiilor contaminantului (prin diluie simpl ori dispersie); ori
legarea contaminantului de particulele solului astfel nct contaminantul nu poate migra
prea departe (EPA, 1996).
Spre exemplu, apa relativ curat de la suprafaa solului ptrunde n apa freatic superficial
ncrcat cu poluani i produce diluarea. Sau apa freatic curat curge printr-o zon poluat i
produce dispersia poluanilor i mpr tierea lor n afara zonei intens poluate reducnd astfel
concentraia contaminantului n zona luat n studiu. Adsorbia apare cnd contaminanii sunt
fixai de particulele din sol. Hidrocarburile din carburani tind s resping apa, la fel ca i cele
mai multe substane petroliere. Cnd ele au posibilitatea s scape din apa freatic se ata eaz de
materia organic sau de mineralele argiloase, ceea ce permite contaminanilor s ias din fluxul
de ap freatic i s rmn ntr-o zon n care poate fi

19

mai usor tratat. Sorbia, ca i diluia i dispersia, reduc concentraia i masa


contaminanilor n apa freatic, dar nu distrug contaminanii.
n diferite situaii, atenuarea natural constituie o opiune efectiv, ieftin de curire i
cea mai bun cale de a rezolva unele probleme de contaminare, chiar dac unii autori o
eticheteaz ca fiind lips de aciune. Atenuarea natural este n realitate o abordare activ
care se concentreaz pe confirmarea i monitorizarea proceselor de remediere natural mai
mult dect pe ncrederea total n tehnologiile inginere ti. Hidrocarburile mobile i toxice din
carburani scur i din rezervoare sunt candidai buni pentru aplicarea atenurii naturale. Nu
numai c este dificil s-i prinzi datorit mobilitii ridicate i adncimii mari la care se afl, dar ei
sunt i contaminanii ce pot fi distru i cel mai u or prin biodegradare (US EPA-1996).
Oppelt (1999) recomand ca nainte de a decide ce metod de remediere poate fi folosit
s se trec prin urmtoarele faze:
O identificarea poluanilor prezeni n acel loc;
O evaluarea riscului pentru oameni i mediu lund n considerare fiecare dintre poluani;
O investigarea vitezei i dispersiei apei freatice;
O evaluarea cantitii de poluani localizai n acel loc;
O analiza metodelor accesibile de degradare fizic, chimic
i biochimic ori de
atanuare a poluanilor;
O calculul duratei proceselor de remediere pentru fiecare metod n parte;
O evaluarea costurilor pentru fiecare metod accesibil;
O cercetarea reaciei sociale la metodele propuse;
O alegerea i aplicarea celei mai potrivite metode de remediere.
Fitoremedierea
Centrul de Analiz a Tehnologiilor de Curire a Apelor Freatice din Statele Unite ale
Americii recomand pentru curirea solului i apei poluate cu hidrocarburi fitoremedierea,
metod care utilizeaz plantele.
Avantajele majore raportate de fitoremediere n comparaie cu tehnologiile de curire
tradiionale includ posibilitatea generrii a mai puine reziduuri secundare, asociat cu
deranjarea minim a mediului ambiant i abilitatea de a lsa solul pe loc i n condiii folositoare
pentru urmtorul tratament. Dezavantajele citate n literatur includ lungimea mare a timpului
cerut pentru fitoremediere (de obicei mai multe sezoane de vegetaie), adncimea limitat a apei
freatice (90-300 cm) i posibilitatea intrrii contaminantului n lanul alimentar prin consumul
plantelor de ctre animale.
Un interes particular l prezint faptul c diferite plante mpreun cu microorganismele
asociate lor, au fost identificate ca fiind capabile s creasc viteza de ndeprtare a
hidrocarburilor petroliere din solul contaminat.
n majoritatea studiilor gramineele i leguminoasele au fost semnalate pentru potenialul
lor de fitoremediere a locurilor contaminate cu hidrocarburi petroliere. Avantajul acestora l
constituie sistemul radicular fibros i puternic dezvoltat, ce exploreaz un volum mare de sol
pn la adncimea de 3 m. Acestea prezint o diversitate genetic inerent care le poate da un
avantaj n competiia ce apare la instalarea n condiii de sol nefavorabile. n plus leguminoasele
ar putea avea un avantaj fa de plantele neleguminoase n procesul de fitoremediere datorit
abilitii lor de a fixa azotul, nemaifiind astfel n competiie cu microorganismele i celelalte
plante pentru cantitile limitate de azot asimilabil din solul contaminat cu petrol.
Cele trei mecanisme primare prin care plantele i microorganismele cur solul i apa
freatic poluate cu hidrocarburi petroliere sunt:
O degradarea,
O nmagazinarea i
O transferul hidrocarburilor din sol n atmosfer.

20

Plantele i rdcinile lor pot influena indirect degradarea prin alterarea condiiilor fizice i
chimice din sol. Explorarea solului de ctre rdcini ajut n a prinde la un loc, ntr-un
contact strns, plantele, microorganismele, elementele nutritive i contaminanii.
Plantele ofer solului materie organic, att dup moartea lor ct i n timpul vieii prin
pierderea celulelor din vrful rdcinilor i excreiile de mucilagii, substanele
gelatinoase fiind un lubrefiant pentru penetrarea rdcinilor prin sol. Materia organic
poate reduce bioaccesibilitatea unor hidrocarburi petroliere, n special a celor ce sunt
lipofile i legate de materia organic.
n accord cu cercetrile efectuate de Dineen i colab. (1989), succesul bioremedierii solurilor
contaminate cu hidrocarburi petroliere depinde de urmtorii 5 factori:
O Microbiologia solului. Microorganismele ce degradeaz petrolul vor fi prezente n
zonele n care concentraia hidrocarburilor petroliere dep e te standardele care impun
curirea.
O Chimia solului. Concentraiile de elemente nutritive (NPK) i oxigen vor fi adecvate
meninerii cre terii microorganismelor, i, n acela i timp, srurile i metalele grele nu
trebuie s fie prezente la nivele toxice.
O Fizica solului. Permeabilitatea pentru aer a solului trebuie s fie adecvat pentru a
permite o bun mi care a oxigenului i azotului n solul afectat i a evita cre terea
concentraiilor de bioxid de carbon.
O Morfologia solului. Stratificaia solului n zonele afectate va fi bine cunoscut pentru
a putea proiecta un bun sistem de tratare.

Adncimea apei freatice, direcia i gradientul de curgere a apei freatice, prezena sau
absena produselor de flotare i concentraia hidrocarburilor petroliere n apa freatic
trebuie s fie cunoscute nainte de implementarea bioremedierii in situ, n scopul evitrii
recontaminrii solului curat de ctre apa freatic.
n cazul n care solul este poluat att cu reziduuri de petrol ct i cu ap srat, msurile de
bioremediere se mbin cu msuri corespunztoare de desalinizare, respectiv amenajri
pentru splarea srurilor pe profilul de sol i captarea apelor de splare ntr-un sistem de
drenaj pentru a putea fi epurate nainte de deversarea n emisar.

Tratarea cu ajutorul terenului agricol


Tratarea cu ajutorul terenului agricol este o tehnic de bioremediere, aerob, la suprafaa
solului n care
nmolurile din petrol sunt aplicate pe sol ori
solul contaminat este impr tiat n strate subiri, variind de la civa milimetri
la zeci de centimetri grosime. Straturile de sol contaminat sunt amestecate cu ajutorul
frezei pentru a distribui
i omogeniza elementele nutritive, umiditatea
i
microorganismele. Lucrarea periodic a solului cu freza mre te permeabilitatea i
aeraia solului. Deci, hidrocarburile grele sunt reduse prin stimularea biodegradrii
aerobe, iar constituenii u ori ai petrolului sunt volatilizai, deoarece mai mult sol
este afnat cu freza. Tratarea cu ajutorul terenului agricol poate fi aplicat numai n
zonele cu suprafee mari, n care aceste terenuri pot fi rezervate pentru scopuri
neagricole (Fan, Tafuri, 1998).
Tratarea cu ajutorul terenului agricol a fost folosit de industria petrolier pentru
tratarea nmolurilor de rafinrie timp de peste 25 de ani. Metoda a fost de
asemenea folosit pentru
tratarea solurilor contaminate cu produse petroliere grele (gudron, smoal)
coninnd hidrocarburi care variaz de la C 10 la C35 (Fan i Tafuri, 1998).
21

Compostarea
Compostarea este procesul prin care materialele reziduale organice sunt degradate n
humus ca produs final. Compostarea implic interaciunea unei varieti de microorganisme
incluznd bacterii, protozoare, actinomicete i ciuperci. n operaiunile de compostare, bacteriile
mezofile i termofile sunt principalele responsabile de descompunerea proteinelor, lipidelor i
grsimilor. Protozoarele consum aceste categorii de compu i organici, care constitue o surs de
hran i pentru bacterii. Abundena protozoarelor n operaiunile de compostare este redus
puternic atunci cnd temperatura este ridicat n domeniul termofil. Actinomicetele i ciupercile
sunt prevalente n timpul fazelor de compostare mezofil i termofil. Ele sunt considerate a fi
responsabile pentru degradarea compu ilor organici complec i, cum sunt carbohidraii i celuloza
(Fan i Tafuri, 1998).
Principiile proceselor de bioremediere a solurilor contaminate cu hidrocarburi
Tehnicile de bioremediere includ un numr de sisteme ori procese care utilizeaz
microorganismele pentru tratarea solurilor i apelor freatice pentru degradarea ori descompunerea
reziduurilor periculoase, inclusiv hidrocarburile petroliere. Populaiile microbiene din siturile
contaminate au fost capabile s degradeze hidrocarburi, solveni clorurai, fenoli, PCB
(bifenil policlorurai) i diferite pesticide. i totu i, bacteriile nu pot degrada toi
contaminanii, sau i pot degrada prea lent. i unii contaminani degradabili pot s nu fie
accesibili pentru microorganisme deoarece, spre exemplu, ei sunt prea strns legai de particulele
solului (Hart, 1996). Citnd pe Bouwer, Hart (1996) arat c bioremedierea a fost folosit cu
succes pentru controlul contaminrii cu hidrocarburi.
Limitele bioremedierii in situ:
-procesul poate fi mai lent dect la tehnicile ex
situ, -poate fi greu condus
-poate ca s nu ofere rezultate bune n solurile argiloase, ori n straturile mai profunde ale
solului, acolo unde oxigenul nu poate fi distribuit prin tratamente de suprafa. Sunt frecvent
nregistrate dificulti cu controlul fluxului n zona nesaturat. n plus, n cazul tuturor tehnicilor
de remediere in situ, subprodusele intermediare pot fi mai mobile i periculoase dect
componentele originale (Frick i colab.,1999).
Verstraete i Top (1999) atrag atenia asupra heterogenitii solului, sistemul sol prezentnd o
mare variabilitate spaial a proprietilor sale, care induce restricii n procesul de bioremediere.
Proprietile chimice ce joac un rol important n procesul de adsorbie, cum sunt pH-ul i
coninutul de materie organic, prezint o distribuie variabil ridicat. Aceast heterogenitate
afecteaz puternic cinetica de adsorbie i echilibrul dintre constituenii chimici i substanele
xenobiote. Transportul contaminanilor reactivi, care sunt adsorbii de argil, materia organic a
solului, etc. este de asemenea afectat de heterogenitatea proprietilor fizice i chimice ale solului.
Este important de notat c datorit modului de formare i dezvoltare a agregatelor structurale ale
solului, unii pori sunt n contact cu dinamica mediului ambiant, dar alii sunt inchi i.
Microorganismele sunt separate spaial i destul de puine. Solul reprezint un mediu ambiant ostil
pentru microorganismele selecionate i introduse de om pentru bioremediere, care niciodat nu i
poate menine numrul i activitatea celulelor iniiale dac ele nu au un avantaj selectiv.
Metoda de decontaminare in situ a apei freatice i solului poluate cu hidrocarburi are trei
faze succesive i complementare: decontaminarea hidraulic, drenajul activ cu ajutorul
produselor tensioactive i biodegradarea (Moser, 1997).
Recuperarea hidraulic este aplicat cu prioritate pentru partea de petrol u or mobilizabil i
poate extrage pn la 26% din petrol.
Faza a doua, drenajul activ cu ajutorul produselor tensioactive, se compune din dou
pri: una de infiltrare a tensioactivului specific, biodegradabil i netoxic, i recuperarea
petrolului i tensioactivului n zona nesaturat cu care ocazie se recupereaz circa 12,5 %
22

petrol i 90% tensioactiv, i a doua parte ce const n tratarea lentilelor de petrol din zona
de sprijin orizontal prin injecia de tensioactiv n profunzime, n vederea favorizrii
recuperrii corpurilor de impregnare restante.
Faza a treia biodegradarea const n reabilitarea prin biodegradare a hidrocarburilor
reziduale. Tehnica folosit are n vedere optimizarea aportului de elemente nutritive i de
oxigen .
Factori care afecteaz biodegradarea solurilor poluate cu hidrocarburi
Biodegradarea produselor petroliere n sol este influenat de proprietile fizice i
chimice ale produselor petroliere i solului, gradul de poluare, condiiile climatice i prezena
populaiilor microbiene n sol.
Densitatea populatiilor microbiene.
Microorganismele capabile s degradeze hidrocarburile sunt distribuite peste tot n natur.
n soluri, pentru degradarea hidrocarburilor, sunt importante att ciupercile ct i bacteriile.
Pa ii biochimici importani n fragmentarea hidrocarburilor petroliere sunt oxidarea
alcanilor cu catene drepte sau ramificate i desfacerea nucleelor aromatice prin activiti
enzimatice. Nici o plant sau animal superior nu sunt cunoscute ca avnd astfel de posibiliti i
relativ puine microorganisme posed sistemul enzimatic necesar pentru a realiza ace ti pa i
cruciali (Dineen i colab.,1989).
Tipurile actuale i abundena microorganismelor depind de condiiile climatice,
vegetaie, sol i tipul de contaminani la care organismele au fost expuse. Biodegradarea rapid
a hidrocarburilor petroliere cere prezena unui nivel optim de bacterii n sol.
Densitatea nativ a populaiei bacteriene n sol poate fi estimat prin tehnicile de
numrare a microbilor care msoar unitile de colonii formate pentru consumarea
petrolului sau prin respirometrie, care msoar nivelul de bioxid de carbon eliberat. S-a sugerat
6
8
c de la 10 la 10 uniti formatoare de colonii pe gramul de sol uscat vor asigura degradarea
dorit a hidrocarburilor petroliere. Totu i, numai densitatea microbian nu este un indicator direct
al activitii bacteriene ori al vitezei de degradare (Fan i Tafuri, 1998).
Orizonturile de suprafa ale solurilor, unde exist oxigen i elemente nutritive n
7
9
concentraii adecvate, conin aproximativ 10 -10 microorganisme/g de sol. Dintre acestea,
numai aproximativ 0,1-1 % sunt microorganisme care pot degrada petrolul. Dup contactul cu
hidrocarburile petroliere, solurile se ajusteaz din punct de vedere microbiologic, astfel nct
6
8
numrul de bacterii capabile de biodegradare cre te de la 10 la 10 (Dineen, 1989).
Uneori, hidrocarburile persist chiar n medii care conin specii capabile de biodegradare,
deoarece organismele nu au acces la compu ii pe care ar putea s-i metabolizeze.
Inaccesibilitatea organismelor poate fi rezultatul nemiscibilitii hidrocarburilor cu apa
sau adsorbiei lor pe sol. Hidrocarburile sunt puternic adsorbite pe sol, ceea ce le reduce
toxicitatea efectiv dar le limiteaz viteza de biodegradare.
n cadrul tehnologiei de bioremediere, un rol esenial l au lucrrile solului, care au nu
numai rolul de a pregti patul germinativ i de ntreinere a culturilor, ci mai ales pe cel de aerare
a solului, de cre tere a capacitii de reinere a apei, de reglare a regimului aerohidric, de rupere
a peliculei de petrol care mpiedic schimbul de gaze ntre sol i atmosfer, de diluie a
poluantului prin amestecarea cu sol nepoluat i reducerea n acest fel a concentraiei poluantului
n zona de dezvoltare a sistemului radicular, de cre tere a suprafeelor de contact dintre sol i
poluant i deci de cre tere a suprafeei de atac de ctre microorganisme, de aerare forat n
momentul efecturii lucrrilor, etc.
Microorganismele din mediul ambiant pot distruge compu ii organici prin degradarea lor la
compu i anorganici. Trei procese de transformare pot apare:
1. detoxifierea, incluznd mineralizarea (spre exemplu, conversia complet a compu ilor
organici in compu i anorganici cu ajutorul microorganismelor) i co-metabolismul (spre exemplu,
conversia compu ilor organici in ali ompu i organici);
23

2. activarea, care implic transformarea microbian a compu ilor organici n compu i


toxici ori produse persistente n mediul ambiant natural; i
3. difuzia, un proces care produce un produs netoxic care difuzeaz prin procesele de
activare (Fan si Tafuri, 1998).
ReacTia solului.
Umiditatea i pH-ul solului sunt factori care particip la selecia microorganismelor active n
procesul de bioremediere. Activitatea aerob necesit valori pH ntre 6 i 8. Comparativ cu reacia
acid, reacia slab alcalin asigur viteze mai mari de biodegradare a hidrocarburilor.
Solurile acide vor fi amendate cu carbonat de calciu (piatr de var) sau cu carbonat de
calciu i magneziu (dolomit) pentru cre terea pH-ului, asigurndu-se astfel i o surs de cationi.
Solurile alcaline vor fi amendate cu compu i acidifiani, cum ar fi sulfatul de aluminiu, pentru
a-i cobor pH-ul pn n domeniul dorit (Fan i Tafuri,1998).
Concentraia elementelor nutritive.
n plus fa de sursa de carbon organic i oxigen, bacteriile aerobe cer elemente nutritive
pentru a- i susine cre terea i activitatea metabolic. Solul supus bioremedierii poate fi tratat cu
macroelemente cum sunt azotul, fosforul, calciul, magneziul, i microelemente cum sunt
fierul, cobaltul, nichelul i borul (Fun i Tafuri, 1998).
Nivelele de azot i fosfor cerute pentru cre tere sunt estimate pe baza necesarului biomasei
bacteriene i concentraiei de hidrocarburi. n determinarea raporturilor carbon:azot:fosfor
(C:N:P) i coninutului de ap, raportul C:N:P de 300:10:1 pare a fi adecvat, deoarece
aproximativ o treime din hidrocarburi sunt convertite n mas celular i dou treimi n bioxid de
carbon (Fan i Tafuri, 1998).
Continutul de ap al solului.
Pentru a supravieui, microorganismele au nevoie de ap; prea mult ap poate limita
fluxul de aer prin sol, reducnd astfel oxigenul accesibil. Domeniul optim al coninutului de ap
(20-40 procente de greutate sau 40-80 procente din capacitatea de cmp) pentru un loc dat va
depinde de tipul de sol, permeabilitate i saturaia n contaminani (Fan i Tafuri, 1998).

Cap. 2. Extractia biologica a metalelor grele


2.1 Metode biologice pentru determinarea gradului de toxicitate a solurilor
Poluarea apei i solului cu o multitudine de ageni poluani, de la nutrieni i pesticide
pn la metale grele i produse petroliere, provenii din industrie i din agricultur, afecteaz grav
sntatea oamenilor i distrug ecosisteme ntregi. Conform celui de-al 6-lea Program de aciune
n domeniul mediului al Uniunii Europene, solul este identificat ca o resurs neregenerabil,
supus presiunilor antropice i ca urmare sunt definite obiectivele de protejare a solului ca sistem
natural n general i n special mpotriva eroziunii i polurii. Legislaia n domeniul solului
difer pe cuprinsul Europei.
Analiza riscurilor determinate de prezena poluanilor n sol i transferul acestora n cadrul
reelelor trofice este un domeniu aflat n prezent ntr-o accelerat evoluie. n vederea caracterizrii
riscurilor determinate de prezena poluanilor n sol este imperios necesar existena efecturii
determinarilor de ecotoxicologie. Informaiile generate de laboratoare de profil pot avea un impact
deosebit n selectarea tehnologiilor de remediere (fizico-chimice i biologice).
Pe baza datelor obinute se pot fundamenta modele ale transferului i transformrii
poluanilor n mediul edafic, precum i interaciunile solului cu mediul hidric (ape de suprafa
i subterane), atmosferic i biotic (Raport RESOLMET, 32161/2008).
Problema efecturii unor determinri rapide, ieftine care s stabileasc gradul de risc al
reziduurilor solide este de mare actualitate. Determinrile chimice sunt necesare pentru compararea
24

concentraiilor substanelor cheie periculoase care se gsesc n reziduurile solide cu valorile


limit din legislaia romn i cu cele propuse de Uniunea European.
Clasificarea de eurilor i depozitarea acestora, in conformitate cu Directiva 1999/31/EC
("Directiva Landfill") - Anexa II- si Decizia 2003/33/EC, impun urmtoarele tipuri de testri:
Nivel 1. Caracterizare primar;
Nivel 2. Teste de verificare a
conformitii. Nivel 3. Verificri on-site.
Dintre Directivele Europene aflate strns legtur bioremedierea pot fi amintite:

HG nr. 128/2002 modificat i completat prin HG nr. 268/31.03.2005, care a introdus noi
limitri (care le anuleaz pe cele din Anexa nr. 3 a Ordinului MAPPM nr. 462)
privind incinerarea de eurilor care reprezint transpunerea Directivei 2000/76/CE;

HG nr. 95 /2005 Surse staionare majore de metale grele pot fi:

incinerare reziduuri, inclusiv co-incinerarea;

procese metalurgice termice, producia de aluminiu i alte metale neferoase, fier sau oel;

instalaii de ardere care produc energie i care folosesc combustibil solid;

arderi casnice;

procese de producie chimic specific, producnd intermediari i produse secundare.


Organizaia Internaional de Standardizare (ISO) traseaz liniile directoare privind
certificarea managementului reziduurilor i a serviciilor legate de aceste procese. Standardele ISO
9001:2000 privind managementul calitii i ISO 14001:2004 privind managementul de mediu
sunt dou dintre standardele cu un caracter general care precizeaz cerinele privind sistemele de
management care abiliteaz o organizaie s dezvolte i s implementeze o anumit politic i
obiective performante n cadru legal (Raport RESOLMET, 32161/2008)..
Domeniul ecotoxicologiei s-a dezvoltat remarcabil n ultimul timp datorit importanei
deosebite a determinrilor de toxicitate a substanelor din mediu asupra organismelor vii. Studiile
de ecotoxicologie completeaz determinrile chimice i ofer informaii specifice privind modul
de reacie al organismelor n condiii de stres ambiental.
Standardele internationale asigur sprijin pentru selecia metodelor experimentale care
fac posibil evaluarea potenialului ecotoxic al solurilor, levigatelor, apelor contaminate sau a
reziduurilor solide.
Domeniul de aplicare:
O pentru evaluarea capacitii unui anumit tip de sol de a susine o
biocenoz natural sau activiti agricole
O pentru evaluarea ecotoxicitii combinate a tuturor contaminanilor
disponibili n sol sau n materialele de sol
O evaluarea ecotoxicitii substanelor potenial duntoare n cazul n care
solul respectiv afecteaz compoziia apei de suprafa sau a celei subterane
O identificarea solurilor sau a reziduurilor solide cu un nivel de contaminare
sczut pn la o adncime de 1 metru i care poate rmne n natur fr s
necesite tratamente speciale
O determinarea potenialului ecotoxic care nu poate fi detectat pe cale chimic
O monitorizarea i controlul tratamentelor aplicate solurilor contaminate i
reziduurilor solide
O monitorizarea i controlul solurilor i a materialelor de sol care au fost
decontaminate
i pot fi reintegrate n circuitul biologic. (Raport
RESOLMET, 32161/2008).

25

2.2 Bioremedierea solurilor contaminate cu metale grele


Estimarea gradului de poluare a solurilor i a eficienei tehnologiilor de remediere
Indicatori bacterieni i enzimatici de calitate.
Prima etap a oricrui proces de bioremediere a solurilor poluate este evaluarea ct mai
corect a nivelului de poluare: determinarea naturii poluanilor i a cantitii acestora, n
vederea elaborrii celor mai potrivite biotehnologii de remediere. Dac determinrile privind
natura i concentraiile poluanilor sunt n responsabilitatea laboratoarelor de profil, n cadrul
laboratorului de microbiologie se face o estimare a efectului pe care poluanii l au asupra
potenialului biologic general al solurilor afectate, a a cum este el definit de intensitatea
activitii microbiene i enzimatice. Acest potenial se apreciaz prin intermediul unor
indicatori bacterieni i enzimatici de calitate (Raport RESOLMET, 32161/2008).
Cercetrile de microbiologie i enzimologie ambiental, se confrunt frecvent cu
dificultatea comparrii potenialului microbian i enzimatic al habitatelor, pornind doar de la
parametri individuali (un grup de bacterii, o activitate enzimatic). Pentru surmontarea acestor
dificulti, s-au elaborat dou formule originale pentru calcularea unor indicatori sintetici de
calitate, care s-au dovedit a avea o deosebit importan practic:
O indicatorul bacterian al calitii solului i
O indicatorul enzimatic al calitii solului.
Gsirea unor indicatori sintetici ai calitii biologice a unor habitate este o constant
permanent a preocuprilor cercettorilor din diverse domenii.
Cunoa terea potenialului microbian al habitatelor este de i mai mare interes, ntruct
de activitatea fiziologic i implicit enzimatic a microorganismelor depinde viteza cu care sunt
reintroduse n circuitul biogeochimic elementele majore care intr n compoziia substanelor
organice, ca i viteza ndeprtrii din sol a oricrui poluant. Relevana unor parametri individuali
(un grup de bacterii sau o enzim) este ns limitat, deoarece n acela i habitat coexist diverse
grupuri ecofiziologice: bacterii heterotrofe, chemotrofe nitrificatoare, denitrificatoare,
sulfoficatoare, desulfoficatoare, ferooxidante, fier-reductoare etc., al cror numr variaz cu
ordine de mrime. ntruct numrul bacteriilor care aparin diferitelor grupe fiziologice difer cu
cteva ordine de mrime de la o grup la alta, compararea rezultatelor pe baza unei singure valori
sintetice, sub forma unui indicator este foarte dificil. S-a pus la punct o formul, plecnd de la
premiza c funcia logaritmic ofer aceast posibilitate de a aduce la dimensiuni comparabile
valori foarte diferite ntre ele (Muntean, 1995, 1996).
De asemenea, activitatea enzimatic este divers ca i intensitatea fiecrei activiti n parte.
Pentru aprecierea potenialului enzimatic al solului, s-a perfectat o formul care ia n calcul valoarea
real individual a fiecrei activiti studiate, obinnd n final un singur numr, care poate lua valori
cuprinse ntre 0 (cnd nu este consemnat existena real a nici uneia dintre activitile studiate)

i 1 (cnd toate activitile au valorile reale individuale egale cu valorile teoretice maxime).
Formula asigur o pondere egal fiecrei activiti, prin aceasta realizndu-se un echilibru
dinamic ntre activitile luate n calcul. Unul dintre avantajele formulei este acela c face
posibil compararea potenialelor enzimatice ale diferitelor habitate stabilite de diferii
cercettori, n condiii de reacie identice (Muntean i colab., 1996).
Rezultatele obinute prin folosirea celor doi indicatori de calitate n cadrul diverselor
cercetri demonstreaz utilitatea indicatorilor, inclusiv pentru determinarea efectului diver ilor
poluani asupra habitatelor naturale.
De asemenea, indicatorii sintetici sunt utili pentru aprecierea eficienei unor
biotehnologii de remediere a habitatelor afectate de activitatea omului, ca i pentru
estimarea potenialului biologic general al altor habitate (Muntean i colab., 1996, 2007;
Curticpean i Drgan-Bularda, 2007, citai n Raport RESOLMET, 32161/2008).

26

De altfel, potenialului biologic general al solurilor studiate va fi apreciat n fiecare etap


pe baza valorilor indicatorilor bacterieni i enzimatici de calitate. Aceasta deoarece cei doi
indicatori sintetici definesc potenialul general biologic al solului ntr-o form cuantificabil,
numeric, cea mai dezirabil pentru o estimare just, corect din punct de vedere tiinific a
eficienei msurilor ntreprinse pentru remedierea solurilor contaminate prin activitile
specifice industriei metalurgice.
Prezena n sol a unui poluant este imediat nregistrat de variaia numrului de
bacterii care aparin la diverse grupe ecofiziologice i de variaia intensitii activitii
diferitelor enzime. Datele din literatura de specialitate arat c, de regul, cre terea concentraiei
unui poluant este urmat de o scdere a potenialului microbian i enzimatic, la fel cum scderea
concentraiei poluantului este urmat de cre terea numrului de bacterii, respectiv de
intensificarea activitii enzimatice. Toate acestea sunt sintetizate n valorile calculate ale
indicatorilor enzimatici i microbieni ai calitii solului Muntean i colab., 2007)
Teste de ecotoxicitate.
Estimarea gradului de poluare a solului i a eficienei biotehnologiilor de remediere se
poate face i prin efectuarea unor teste de ecotoxicitate: - testul de inhibiie a cre terii
Pseudomonas putida (SR EN ISO: 2001) ; - i determinarea efectului inhibitor al apei asupra
luminiscenei la Vibrio fischeri (SR EN ISO 11348 (1-4): 2003). Se face astfel o raportare direct
la standardele europene care urmresc meninerea mediului ambiant la nivele controlabile
(Raport RESOLMET, 32161/2008).
Izolarea microorganismelor cu potenial depoluant i de bioremediere ridicat
Bacteriile pot descompune, direct sau indirect (cometabolic) toate substanele organice
naturale, numero i produ i sintetici, printre care i substane toxice pentru ceilali componeni
ai ecosistemelor. Aceast capacitate degradativ a bacteriilor heterotrofe, numit infailibilitate
microbian, astzi este pus sub semnul ntrebrii de milioanele de substane chimice
xenobiotice, majoritatea recalcitrante, rezistente la degradarea microbian.
Degradarea substanelor organice se poate face direct, pe cale metabolic sau pe cale
cometabolic. n degradarea metabolic, substanele descompuse servesc drept surs de
nutrieni i donatori de electroni pentru chiar bacteria care o realizeaz. n degradarea
cometabolic, unele substane rezultate n urma aciunii degradante a unei anumite bacterii nu
sunt folosite pentru nutriie de ctre bacteria respectiv, ci pot fi degradate n continuare de ctre
alte bacterii sau sub influena unor produ i metabolici ai oricrei alte bacterii (acizi organici).
n contextul preocuprilor legate de remedierea solurilor afectate de contaminarea cu
metale grele este de mare interes gsirea, izolarea i selectarea de tulpini bacteriene din chiar
habitatele poluate, fiind crescut astfel ansa identificrii de tulpini deja adaptate condiiilor de
poluare, deci de a gsi microorganisme mai eficiente n aciunea de ndeprtare din sol a
poluantului. Tulpinile selectate vor fi supuse unor prelucrri n laborator, cu scopul de a le spori
eficiena n procesul de depoluare, urmnd ca ulterior s fie reintroduse n habitatele afectate,
respectiv n modele experimentale imaginate pentru remedierea solurilor contaminate (Raport
RESOLMET, 32161/2008).
Bacteriile care aparin genului Pseudomonas (Gammaproteobacteria, ordinul IX
Pseudomonadales, familia I Pseudomonadaceae) au o nutriie chemoorhanoheterotrof, sunt
bacili flagelai polar, cu respiraie strict aerob, avnd oxigenul molecular drept acceptor final
de electroni n lanul respirator. Nu cresc la pH sub 4,5.
Produc siderofori compu i chelatori care leag i imobilizeaz fierul, dar i ali ioni
metalici: Al, Cr, Zn, Cu, Mn, Pb, Cd etc. Principalul siderofor produs de Ps. putida, ca i de alte
specii ale aceluia i gen (Ps. aeruginosa, P. fluorescens, P. chlororaphis), de asemenea foarte utile n
procesele decontaminrii solurilor poluate, este pyoverdina. Aciunea sideroforilor este de mare
3+
importan ecologic, dat fiind slaba accesibilitate a ionului Fe pentru organismele vii, datorit
3+
insolubilitii compu ilor lui. Sideroforii leag compu ii Fe formnd complec i care sunt
27

transportai n interiorul celulelor unde pot fi folosii n respiraie de ctre


microorganismele anaerobe, cum sunt bacteriile fier-reductoare (Geobacter bremensis, G.
pelophilus, G. sulfurreducens).
Menionm c i unele poacee (gru, orz) produc o clas de compu i a a numiii
fitosiderofori, cu aciune similar sideroforilor produ i de bacterii.
O alt cale de mbogire a solubilitii compu ilor fierului trivalent din sol sau alte
habitate este acidifierea mediului, proces la care particip i microbiota habitatului, prin acizii
organici rezultai n urma autolizei, respectiv excreiile rdcinilor plantelor.
Membri genului Pseudomonas sunt unanim recunoscui ca avnd o rspndirea
cvasiubicuitar i cea mai mare capacitate de degradare aerob a unui numr mare de
hidrocarburi, compu i aromatici i derivai, dintre care numero i compu i naturali i produ i finali
sau intermediari ai activitii industriale. Din marea diversitate de compu i pe care diverse tulpini
de Pseudomonas i pot degrada metabolic amintim: benzoat, ftalat, salicilat, compu i policiclici,
toluen, camfor, xilen, p-crezol, fenilacetat, naftalin, 1,2,4-trimetil benzen, nicotin, 3clorobenzoat. Genele responsabile de sinteza enzimelor implicate n degradarea acestor compu i
cu mare impact detrimental asupra mediului ambiant sunt plasate pe plasmide, dintre care cel
mai intens studiat este plasmida TOL (numit i pWWO) i derivaii din ea, care i are
originea ntr-o tulpin de Ps. putida. Este o plasmid ce posed genele necesare pentru
descompunerea toluenului, m- i p-xilenului. Alte plasmide poart gene responsabile de
degradarea altor compu i cu mare impact de mediu: CAM (camfor), OCT (octan), NAH
(naftalin) (Raport RESOLMET, 32161/2008).
Trebuie menionate i alte proprieti ale speciilor de Pseudomonas, importante,
determinate, de asemenea, de gene plasmidiale: rezistena la antibiotice (cloramfenicol,
tetraciclin, streptomicin, tobramicin, gentamicin, carbenicilin etc.), la bacteriofagi, la
bacteriocine i mai ales rezistena la diferii ageni fizico-chimici, care n mod normal sunt
foarte duntori pentru alte microorganisme, printre care radiaia UV, borai i cromai, ca i
muli ioni metalici. Aceste proprieti sunt utile pentru cercettor n ncercarea de a izola
tulpinile respective din mediul lor natural: prezena n mediul de cultur a antibioticelor la care
manifest rezisten asigur eliminarea altor tulpini bacteriene sensibile la antibioticul respectiv.
Speciile genului Pseudomonas manifest i o anumit rezisten la aciunea metalelor, care
pentru alte specii bacteriene sunt toxice. La Ps. aeruginosa, specia tip a genului, ca i la Ps.
fluorescens, rezistena la cupru este codificat de gene cromosomale. La o tulpin de Ps. putida
2+
ionul Cu se poate acumula n concentraii de 6,5% din greutatea uscat a bacteriei. Capacitatea
2
de acumulare a fost mai mare n culturi precultivate n condiii n care ionul SO 4 a fost limitativ.
La Ps. stuzeri, rezistena la concentraii mari de argint se poate datora formrii de complexe
de sulfur de argint, deoarece nu s-a consemnat formarea niciunui complex cu polifosfai sau proteine
chelatoare. La o tulpin din aceast specie, izolat dintr-o min de argint, s-au gsit trei plasmide,
dintre care cea mai mare (~50 Md) posed genele responsabile de rezistena la metal.

Ps. fluorescens detoxific aluminiul prin producerea unui metabolit care complexeaz
metalul. Cnd n mediu este prezent i fier, cei doi ioni trivaleni sunt imobilizai ntr-un
complex bogat n lipide, care mai conine i P (fosfatidil-etanolamin).
Ca i n cazul Al i Fe, rezistena la Zn, Ca, Ga se datoreaz asocierii cu fosfatidiletanolamina, gsit n complexele bogate n lipide (Appana i colab., 1996).
Se consider c aproximativ jumtate dintre plasmidele cunoscute la Ps. aeruginosa
2+
confer rezisten la ionul Hg (Garrity i colab., 2005). O plasmid a speciei Ps. stutzeri
(pPB) confer rezisten la mercur i la compu ii organo-mercurici.

28

Rezistena la bor, crom i teluriu este determinat tot de gene plasmidiale. Dup cre
terea n prezena unor concentraii crescute de telurit, tulpini de Ps. aeruginosa i Ps. putida,
purttoare ale plasmidelor responsabile de rezistena la metal, acumuleaz structuri ce conin
teluriu n spaiul periplasmic.
Tot pe plasmide sunt situate n mod normal i genele care determin rezistena la arsen.
Arsenaii sunt redu i la arsenii, care sunt eliminai la exteriorul celulei printr-un sistem de export.
A fost identificat i un operon cromosomal implicat n reglarea acestei ci metabolice. Operonul a
hibridizat cu segmente cromosomale ale unor enterobacteriacee, respectiv cu cel de Ps. aeruginosa.
Acest operon pare a fi precursorul evolutiv al operonilor plasmidiali, care, n plus, au avantajul de a fi
prezeni n mai multe copii n aceea i celul, creia i confer, n consecin, o capacitate mai mare
de rezisten la metale (Diorio i colab., 1995, Raport RESOLMET, 32161/2008).
Plasarea genelor responsabile de degradarea unor compu i poluani cu impact att de
mare, ca i a unora care confer rezisten la aciunea toxic a metalelor grele, pe plasmide
transferabile chiar interspecific reprezint un mare avantaj.
Alte gene cu rol n degradarea hidrocarburilor sunt situate pe elemente transpozabile
(Raport RESOLMET, 32161/2008).
Date fiind progresele deosebite din domeniul geneticii moleculare, pot fi construite
plasmide sau ali vectori genetici deintori ai genelor de interes, care s aib o mare mobilitate
interspecific i, implicit, bacteriile posesoare s manifeste o mare eficien biotehnologic n
demersuri de mare actualitate, cum este i acela al prezentului proiect de cercetare.
De mare interes pentru biotehnologiile de remediere a mediului ambiant sunt i membri
genului Burkholderia (Beta-proteobacterie, ord. I Burkholderiales, fam. I Burkholderiaceae),
(Raport RESOLMET, 32161/2008). n ultimii ani acest interes a crescut progresiv, datorit legturii cu
poluarea chimic a mediului ambiental i preocuprilor de exploatare a capacitilor degradative ale
bacteriei n biotehnologiile de remediere. Atenia este reinut de dou specii ale genului:
Burkholderia cepacia (numit anterior Pseudomonas cepacia) i Burkholderia multivorans.
Sunt bacterii chemoorganoheterotrofe aerobe, dar pot folosi nitratul ca acceptor final
de electroni n respiraia anaerob.
Toate speciile genului au capacitatea de a acumula poli--hidroxibutirat (PHB) ca
depozit de C, care poate fi degradat i utilizat ca surs nutritiv atunci cnd condiiile de cre tere
devin improprii. Capacitatea de a produce i stoca PHB este un mare avantaj n competiia
interspecific n habitatele naturale ale bacteriilor, de regul srace n nutrieni.
Speciile genului produc nenumrai siderofori. Pe medii deficiente n fier sintetizeaz (ca i
Ps. aeruginosa i Ps. fluorescens) acid salicilic, compus cu mare capacitate siderofor, de
legare a fierului i a altor metale.
Ca i speciile de Pseudomonas, Burkholderia cepacia este foarte eficient n degradarea
toluenului.
B. cepacia cre te luxuriant pe medii ce conin ierbicide halogenate: acid 2,4,5triclorofenoxiacetic (2,4,5T) i acid 2,4-diclorofenoxiacetic (2,4D).
Tulpini naturale de B. cepacia sunt foarte active n degradarea bifenililor policlorinai.
Dehalogenarea apare frecvent dup clivarea inelului, ca i n cazul metabolismului altor compu i
haloaromatici. Au fost construii hibrizi in vitro, care pot realiza degradarea total a 2-Cl, 3-Cl,
2,4-dicloro- i 2,4,5-triclorobifenilului (Havel i Reineke, 1991).
De multe ori, degradarea compu ilor toxici poluani ai mediului nconjurtor este
controlat de gene situate pe plasmide. O plasmid de 50 kb poart genele rspunztoare de
degradarea p-nitrofenolului de ctre B. cepacia, urmnd o cale oxidativ cu formare de
hidrochinon i nitrit (Chauhan i colab., 2000). Plasmida este conjugativ i poate fi transferat la
tulpini nepurttoare, un avantaj n contextul demersului pentru gsirea celor mai potrivite tulpini
pentru o decontaminare ct mai eficient a mediului.

29

O cale nou de degradare a toluenului este asigurat de enzime a cror sintez este
reglat de gene situate pe plasmide: o cale de degradare inductibil, alta constitutiv, aceasta din
urm fiind reglat de gene situate pe plasmida TOM, de 108 kb.
Plasmida MOP poart gene implicate n catabolismul derivailor de ftalat, iar pe o
plasmid de numai 2 kb se gsesc genele responsabile de degradarea ierbicidelor care au n
formul fenilcarbamat (Raport RESOLMET, 32161/2008).
Rolul microorganismelor n fixarea sau mobilizarea metalelor n sol
Mobilitatea diferiilor compu i organici sau anorganici ai metalelor n sol, ca i n alte
habitate, este strns legat de starea lor de oxidare. Energia folosit de sistemele vii pentru desf
urarea activitilor vitale este asigurat de reaciile de oxidoreducere, catalizate de enzimele
primei clase oxidoreductaze, n sistemele biologice numite generic i dehidrogenaze, datorit
faptului c, de obicei, n lanul transportor de electroni, transferul de electroni este nsoit
+
de un transfer de protoni (H ).
Totalitatea reaciilor de oxidoreducere efectuate la nivelul diverselor componente
celulare, n urma crora celula obine energia necesar desf urrii propriei activiti
vitale constituie respiraia.
Tendina unui compus chimic de a accepta sau de a ceda electroni n reaciile de
oxidoreducere biologic este exprimat cantitativ de potenialul de oxidoreducere (redox) = Eh.
+
Pentru a vizualiza sensul transferului de electroni (H ) n sistemele biologice a fost
imaginat o ax pe care diferitele cupluri redox sunt a ezate n ordinea cresctoare a potenialului
lor redox. Aceast ax mai poart numele turnul electronilor.
O Forma redus a perechii redox din vrful turnului
+
(valori negative; 2H /H2: Eh = 0,421 V) are cea mai
mare tendin de a ceda electroni, deci de a se oxida;
O forma oxidat a cuplului de la baz are cea mai mare tendin de a accepta electroni,
deci de a se reduce (O2/H2O: Eh = +0,816 V).
Cuplurile redox situate la mijlocul turnului electronilor pot aciona n dou moduri:
O ca acceptori de electroni, pe care i preiau de la cuplurile cu potenial redox mai
negativ, situate spre vrful turnului;
O ca donori de electroni, pe care i cedeaz cuplurilor cu potenial redox mai pozitiv,
situate spre baza turnului.
n mediile lor de via, inclusiv n soluri, diferite grupe ecofiziologice de bacterii
efectueaz reaciile de oxidoreducere conform potenialelor redox prezentate n turnul de
electroni (Raport RESOLMET, 32161/2008).
Exemplu:
2
+
Desulfovibrio:
oxideaz H2 cu ajutorul SO4 ; 2H /H2 (Eh = 0,42 V);
2

SO4 /H2S (Eh = 0,22 V); Eh = 0,20 V;


4H2 + H2SO4
Beggiatoa:

H2S + 4H2O + E (38 KJ/mol);


2

oxideaz H2S cu ajutorul O2: SO4 /H2S (Eh = 0,22 V);

O2/H2O (Eh = +0,816); Eh = 1,04 V:


H2S + 2O2 H2SO4 + E (200 KJ/mol)
Genul Thiobacillus (Beta-proteobacterie, ord. II Hydrogenophilales, fam. I
Hydrogenophilaceae) cuprinde bacterii Gram negative de form bacilar, unele specii cu
mobilitate flagelar. Sunt bacterii chemolitoautotrofe, a a numitele bacterii sulfuroase
nepigmentate, care obin energia necesar fixrii CO2 din reaciile de oxidare a compu ilor
redu i ai sulfului, sau chiar a sulfului elementar. Capacitile lor nutritive i respiratorii sunt
complexe. Oxideaz de preferin S sau tiosulfat, mai degrab dect hidrogen sulfurat. Reacia
efectuat de Th. thiooxidans: S + 1O2 + H2O H2SO4 + E
30

Ca urmare a producerii acidului sulfuric, aciditatea n mediul lor natural poate s ajung la
1,5. Sunt bacteriile cele mai tolerante la aciditate cunoscute. Se dezvolt optim la pH 2-4. Sunt
obligat aerobe. Ca i Beggiatoa, se pot hrni i heterotrof. Habitatele naturale comune ale
bacteriilor sulfuroase nepigmentate sunt apele i solurile bogate n compu i redu i ai sulfului,
apele din mine, izvoarele sulfuroase.
Tot obligat aerob este i Th. ferrooxidans, care, dup cum o arat numele, oxideaz
compu ii fierului n care acesta se gse te n stare bivalent, la compu i n care Fe este trivalent, la
fel ca i alte ferobacterii sau bacteriile feruginoase (Gallionella, Sphaerotilus):
2FeSO4 + H2SO4 + O2 Fe2(SO4)3 + H2O + E
2Fe(OH)2 + O2 + H2O 2Fe(OH)3 + E
Bacteriile feruginoase se ntlnesc mai frecvent n ape i mai rar n soluri. Prezint o
importan practic n special pentru sistemele de aprovizionare cu ap. Conductele metalice pot s
fie corodate sub aciunea bacteriilor feruginoase. De asemenea, formarea compu ilor oxidai, n
special a hidroxidului feric Fe(OH) 3 compus insolubil, poate duce la colmatarea conductelor
metalice, prin depunere sub forma unor straturi de culoare ro ie-maronie, dup care se recunoa te
prezena ferobacteriilor n mediile lor naturale de via (Raport RESOLMET, 32161/2008).
Bacteriile denitrificatoare = nitrat reductoare au respiraie anaerob, folosind
nitratul drept acceptor final de electroni n sistemul transportor de electroni.
n prezena O2 fac respiraie aerob, chiar dac n mediu se gsesc i nitrai, datorit eficienei
energetice net superioare a respiraiei aerobe, precum i datorit represiei de ctre O 2 a sintezei
nitratreductazei. Exist specii care, prin reaciile produse se ncadreaz n acela i timp la dou
grupe bacteriene distincte din punct de vedere ecofiziologic.
De exemplu, Thiobacillus denitrificans, facultativ aerob, n prezena O 2 poate efectua reaciile
de oxidare a compu ilor redu i ai sulfului, dar n absena O 2, pentru oxidarea acestora folose te
oxigenul din nitraii prezeni n mediu:
S + 2HNO3 H2SO4 + N2 + O2 + E

Astfel, Th. denitrificans este o bacterie sulfoficatoare, deoarece oxideaz compu ii redu i
ai sulfului cu formare de sulfai, iar pe de alt parte este o bacterie denitrificatoare, ntruct, n
condiiile specificate, produce N2 din nitrai. Este un exemplu tipic de respiraie anaerob, n

care acceptorul final de electroni (H) nu este O 2 ci un compus anorganic oxidat (NO 3 ). Unele
bacterii denitrificatoare pot oxida i compu i redu i ai fierului, altele pot face fermentaie, deci
bacteriile denitrificatoare au o gam foarte larg de opiuni n privina mecanismelor alternative
ale metabolismului energetic.
Bacteriile desulfoficatoare = sulfat-reductoare sunt tot bacterii anaerobe, la care
2
acceptorul final de electroni este sulfatul (SO 4 ). Produsul final al reducerii sulfailor este
hidrogenul sulfurat (H2S). n reducerea asimilatorie a sulfailor, H 2S este convertit n sulf
organic, n componena unor aminoacizi (eseniali: cisteina i metionina; neeseniali: glutation,
taurin
i homocistein). n reducerea neasimilatorie este excretat n mediu. Specia
desulfoficatoare tipic este Desulfovibrio desulfuricans (Delta-proteobacterie). Reacia produs:
4H2 + H2SO4 H2S + 4H2O + E
Disproporionarea sulfului. Disproporionarea sau dismutaia este o reacie chimic
n urma creia un element este simultan redus i oxidat formnd doi produ i diferii. Unele
bacterii sulfat reductoare au capacitatea de a scinda un compus al sulfului aflat ntr-o stare
intermediar de oxidare, n doi compu i unul mai redus i cellalt mai oxidat dect substratul
originar. De exemplu, D. sulfodismutans poate descompune tiosulfatul (stare de oxidare
intermediar) n sulfat (mai oxidat) i hidrogen sulfurat (mai redus):
Na2S2O3 + H2O Na2SO4 + H2S + E

31

Procesul are semnificaie ecologic, deoarece asigur o cale prin care bacteriile
desulfoficatoare pot recupera energia unor compu i ai sulfului intermediari, rezultai ca urmare a
oxidrii incomplete a H2S de ctre bacteriile sulf-oxidante (Beggiatoa, Thiobacillus).
Transformrile metalelor efectuate sub aciunea microorganismelor constituie o
verig cheie a ciclurilor metalelor n biosfer. Transformrile metalelor sunt dominate de
reaciile de oxidoreducere, complexarea compu ilor organici i anorganici i schimbarea
ntre formele solubile i insolubile n ap.
Atunci cnd un microorganism oxideaz sau reduce un metal, acesta precipit sau
6+
3+
devine solubil. De exemplu: Cr este redus la Cr , care precipit sub form de oxizi,
sulfuri sau fosfai de crom (Raport RESOLMET, 32161/2008).
Bacteriile care triesc n medii cu concentraii mari de metale dispun de mecanisme
fiziologice specifice, care le permit s supravieuiasc n aceste condiii improprii: precipitarea
extracelular, legarea ionilor metalici i eliminarea lor la suprafaa celulei, sechestrarea
intracelular, sub form de incluzii intracitoplasmatice.
Legarea cationilor la suprafaa celulei a devenit unul dintre cele mai atractive modele de
biotransformare. Acele metale care posed o configuraie a electronilor ce conine 10-12 straturi de
electroni sunt adesea toxice pentru organisme, la concentraii relativ sczute. n acest grup intr
2+
+
2+
2+
2+
Hg , Ag , Pb , Cd , Zn .
Interaciunile metal-microorganism joac un rol important n numeroase biotehnologii, ca
bioremedierea, biomineralizarea, biole ierea, coroziunea microbian i de aceea suscit un
interes mereu crescut n ultimii ani. Se urmre te folosirea tulpinilor bacteriene n culturi pure sau
n consorii capabile s mobilizeze/imobilizeze ionii metalici (Satchanska i colab., 2005, dup
Raport RESOLMET, 32161/2008).
n vederea bioremedierii habitatelor poluate, contaminarea simultan cu metale, pesticide
sau hidrocarburi ridic probleme i mai greu de rezolvat.
Problema polurii cu reziduuri mixte, n special cu metale i hidrocarburi solicit
nainte de toate izolarea de tulpini cu nalte capaciti de biotransformare a acestor poluani. n
consecin, un scop major al tuturor biotehnologiilor care vizeaz depoluarea, pstrarea i
conservare habitatelor naturale const n gsirea microorganismelor cu cele mai performante
capaciti de transformare n sensul dorit, n exploatarea cilor metabolice naturale, cre terea
eficienei acestora, pentru optimizarea procesului decontaminrii.
Remedierea metalelor implic adesea 5 abordri:
O izolarea,
O imobilizarea,
O mobilizarea,
O separarea fizic i
O extracia.
Imobilizarea i mobilizarea implic procese de bioremediere efectuate de bacterii.
Imobilizarea este o tehnic de reducere a mobilitii contaminantului prin alterarea
proprietilor lui fizico-chimice. Se folosesc microorganisme, iar procesul se poate desf ura in
situ sau ex situ (Raport RESOLMET, 32161/2008).
Microorganismele pot mobiliza metalele prin le iere autotrof sau heterotrof, chelare de
ctre metabolii i siderofori, metilare i transformri redox. Le ierea heterotrof este atunci
cnd microorganismul acidific mediul prin eflux de protoni (for protonmotrice), avnd drept
urmare eliberarea cationilor metalici. Le ierea autotrof este atunci cnd bacteria acidofil obine
2+
energia necesar fixrii CO2 prin oxidarea compu ilor anorganici redu i ai fierului (Fe ) sau a compu
3+
ilor redu i ai sulfului. Sideroforii sunt liganzi specifici ai Fe , dar pot lega i alte metale, ca Mn,
Mg, Cr etc. Metilarea implic grupul metil care este transferat pe cale enzimatic pe un metal,
formnd un numr de diferii metaloizi. Transformrile redox permit microorganismelor s
mobilizeze metalele, metaloizi i compu ii organometalici. Exist numeroase

32

tehnici de mobilizare a metalelor, tehnologia fiind aleas i de n funcie de caracteristicile fizice


i chimice ale metalului.
Arsenul poate aprea n forme anorganice sau organice.
Trioxidul de arsen, arsenitul de sodiu i triclorura de arsen sunt compu ii anorganici
cei mai comuni. Neurotoxicitatea pentru sistemul nervos central sau periferic se poate datora
compu ilor anorganici i ncepe de obicei cu schimbri de sensibilitate urmat de slbire a
activitii mu chilor.
Compu ii organici ai arsenului se pot afla, de asemenea, n form trivalent sau pentavalent i
pot aprea n form metilat, ca rezultat al biometilrii n sol, ape, sedimente sau n organismele vii.
Formele pentavalente ale arsenului sunt pentoxidul, acidul arsenic, arsenaii de exemplu PbHAsO4,
folosit pe vremuri ca pesticid pentru combaterea gndacului de Colorado. Formele pentavalente ale
arsenului afecteaz activitatea enzimatic n organismele animale superioare i la om. Au fost
descoperite bacterii care pot folosi compu ii oxidai ai arsenului n respiraia anaerob, n timpul
5+
creia ace tia sunt redu i la compu i ai arsenului trivalent (As
3+
As ) (reducere neasimilatorie): Sulfurospirillum arsenophilum i Sulfurospirillum barnesii
(Zobrist, 2000). Acela i autor descrie bacteria Shewanella (Gammaproteobacteria, ord. X.
Alteromonadales, fam. I. Alteromonadaceae) chemoorganoheterotrof facultativ anaerob, care nu
5+
2+
reduce compu ii As , dar poate elibera ionul n mediu, ca i compu i redu i ai fierului (Fe ).
S-a descoperit c Pseudomonas arsenitoxidans cre te chemolitoautotrof, obinnd
energia necesar fixrii CO2 din reaciile de oxidare a compu ilor redu i ai arsenului (Santini i
colab., 2000). Bacteria este capabil s creasc i n prezen de substan organic, deci este
doar facultativ autotrof. Cre terea este mai intens n prezena arsenitului. Prin aceast
capacitate de a- i obine energia n urma reaciilor de oxidare a arsenitului, aceast tulpin de
Ps. arsenitoxidans este un organism unic n lumea procariotelor. Descoperirea are o
importan deosebit, deoarece alte bacterii care oxideaz compu ii redu i ai arsenului (Bacillus
arsenoxydans, Alcaligenes faecalis) nu pot cre te chemolitoautotrof. De aceea, descoperirea
acestei tulpini de Ps. arsenitoxidans reprezint un avans substanial n nelegerea
interaciunilor dintre microorganisme i compu ii arsenului, att de bine cunoscui pentru
aciunea lor puternic antibiotic (Raport RESOLMET, 32161/2008).
Cromul este prezent att n organismele vii ct i n roci, ape i soluri. Exist n natur doar
sub form de compu i, nu i sub form elementar. Cele mai frecvent ntlnite forme n natur sunt
2+
3+
6+
compu ii cromului bivalent (Cr ), trivalent (Cr ) i hexavalent (Cr ). Pentru fabricarea oelului se
0
2+
6+
2+
folose te Cr . Din activitile industriei metalurgice rezult Cr i Cr , n timp ce Cr apare n
mod natural n mediul nconjurtor. Toxicitatea compu ilor cromului este dat de starea de valen a
metalului. Absorbia compu ilor cromului de ctre celule este mai intens n cazul compu ilor cu
6+
2
Cr , deoarece anionul cromat (CrO4 ) ptrunde n celule prin difuzie facilitat, n timp ce de
3+
ptrunderea compu ilor cu Cr sunt responsabile difuzia pasiv i fagocitoza, procese mai puin
eficiente. Din punctul de vedere al impactului negativ al compu ilor cromului asupra sntii
6+
mediului ambiant, cel mai mare interes l prezint compu ii cu Cr , cel mai frecvent ntlnii n
6+
3+
2
siturile contaminate. Cr poate fi redus la Cr , de ctre materia organic i ioni S
2+
i Fe , n condiii anaerobe, frecvent ntlnite n apa freatic, respectiv n soluri inundate.
2
2
n prezena cromailor (CrO4 ) i a dicromailor (Cr2O7 ), cationii metalici
precum cei de plumb precipit. De asemenea, n prezena cromailor i dicromailor oxizii
de fier i de aluminiu sunt asorbii de particulele solului.
Toxicitatea i mobilitatea cromului depind de caracteristicile solului i de cantitatea de materie
organic ncorporat de acesta. Cromul hexavalent este mai toxic i mai mobil dect toate celelalte
forme. Cromul trivalent este de asemenea mobil, dar mobilitatea lui descre te cu adsorbia de ctre
mineralele argiloase i scderea pH-ului sub 5. Cre terea pH-ului stimuleaz le ierea, solubilizarea
compu ilor cromului hexavalent. n mod normal, cnd cromul este eliminat n apele naturale, el se
acumuleaz n sedimente, care pot fi supuse procedurilor de bioremediere
(Raport RESOLMET, 32161/2008).

33

Beyenal i Lewandowski, 2004 (Raport RESOLMET, 32161/2008), evalueaz efectele


mineralelor prezente n straturile situate sub sol asupra eficienei ndeprtrii plumbului din apa
freatic, folosind biofilme compuse din microorganisme sulfat-reductoare i examineaz
stabilitatea depozitelor de metal dup ce biofilmele au fost expuse temporar la aer. Pentru
cuantificarea efectelor, plumbul a fost imobilizat n biofilme cu Desulfovibrio desulfuricans,
crescut n condiii anaerobe n dou bioreactoare umplute unul hematit (redox-activ) i cellalt
cu cuar (redox-inert). Biofilmele crescute pe hematit a fost mai dense, mai groase i mai
poroase dect cele crescute pe cuar. Concentraiile medii de H 2S au fost mai mari n biofilmele
crescute pe cuar dect n cele crescute pe hematit. Plumbul a fost imobilizat mai eficient n
biofilmele crescute pe cuar dect n cele crescute pe hematit. n timpul desf urrii
experimentului, sub aciunea bacteriei desulfoficatoare s-a produs H 2S, care a reacionat cu Pb
prezent formndu-se PbS care precipit. S-a demonstrat c plumbul precipit mai mult n
prezena biofilmului situat lng compu i redox-ineri (cuar). Depozitele de plumb au fost
parial reoxidate, mai ales n biofilmele crescute pe hematit. n ambele bioreactoare, biofilmele
au rspuns la prezena O2 prin scderea densitii lor i prin cre terea ratei de producere a H 2S.
3+
2+
De i reducerea Fe la Fe nu a fost cuantificat, s-a constatat c fierul a fost eliberat continuu de
pe hematit tot timpul desf urrii experimentului.
Umrania (2006) (Raport RESOLMET, 32161/2008), izoleaz microorganisme acidotermofile diferite din sol, nmol i ap din medii poluate n urma activitilor din industria
metalurgic, n vederea utilizrii lor pentru bioremedierea metalelor grele toxice.
A fost ameliorat tolerana acestor microorganisme la concentraii ridicate de Ag, As,
Bi, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Li, Mo, Pb, Sn i Zn.
Izolarea i adaptarea microorganismelor la concentraii mari de metale s-a fcut prin
cultivarea lor pe medii pentru bacterii autotrofe, n diferite condiii de incubare: pH: 2 4,5;
3
7
temperatur: 40 65C; concentraii ale metalelor n mediile de cultur:10 10 M. Dac la
7
3
concentraia metalelor de 10 M a obinut 72 de izolate, la concentraia de 10 M a metalelor
au rmas 16 izolate diferite. Izolatele au fost folosite pentru testarea capacitii lor de
biosolubilizare a minereurilor de sulfuri metalice.
n cazul calcopiritei (CuFeS2) au obinut un procent de solubilizare a cuprului de 85,82%,
iar n cazul covelitei (CuS) un procent de 97,5%, dup 5 zile de incubare, n prezena a unei
3
concentraii a metalelor de 10 M, pH 2,5, la 55C. Bioadsobia a fost mai bun n calcopirit: Ag
73%, Pb 35%, Zn 34%, As 19%, Ni 15% and Cr 9% (Raport RESOLMET, 32161/2008).
Microorganisme care realizeaza indepartarea metalelor prin oxidari si utilizari biologice (dupa DSMZ-Deutsche
Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Braunschweig, Germany,
www.dsmz.de/strains/degradtn.htm)
3

Substanta

Arsenate AsO4

Sulfura de carbon CS2

Monoxidul de carbon

Carbonat
Cyanamide CN2H2

Fe(III)
Fier feros Fe(II)
FeSO4
Hydrogen sulfurat H2S

Denumirea
Chrysiogenes arsenatis
Sulfurospirillum arsenophilum
Methanococcus maripaludis
Methanothermobacter marburgensis
Thiobacillus thioparus
Acetitomaculum ruminis
Acetohalobium arabaticum
Bacillus schlegelii
Bacillus sp.
Carboxydothermus restrictus
Clostridium formicaceticum
Moorella thermoacetica
Mycobacterium sp.
Bryantella formatexigens
Myrothecium verrucaria
Desulfuromonas palmitatis
Thermoterrabacterium ferrireducens
Acidithiobacillus ferrooxidans
Leptospirillum ferriphilum
Alicyclobacillus disulfidooxydans
Blastochloris sulfoviridis
Rhodovulum euryhalinum
Rhodovulum sulfidophilum

3
4

Mn(IV)

Nitrate
Oxid de azot NO
Pirita FeS2
Sulfat
2Sulfide
(S ) H2S,
NaHS, Na2S, Ag2S, CdS etc.

Sulfonai
Sulf

Thiosulfate (S2O3 ),

Desulfuromonas palmitatis
Geobacter bremensis
Geobacter pelophilus
Paracoccus solventivorans
Pseudomonas aeruginosa
Alicyclobacillus disulfidooxydans
Desulfomicrobium escambiense
Pandoraea norimbergensis
Paracoccus pantotrophus
Rhodovulum euryhalinum
Rhodovulum sulfidophilum
Thermithiobacillus tepidarius
Xanthobacter tagetidis
Clostridium pasteurianum
Acidianus ambivalens
Acidianus brierleyi
Acidianus infernus
Acidithiobacillus thiooxidans
Desulfomicrobium baculatum
Desulfomicrobium norvegicum
Desulfurococcus amylolyticus
Desulfurococcus mobilis
Desulfurococcus mucosus
Desulfuromonas acetoxidans
Geobacter bremensis
Geobacter pelophilus
Pandoraea norimbergensis
Pyrococcus furiosus
Pyrococcus woesei
Staphylothermus marinus
Thermithiobacillus tepidarius
Thermococcus celer
Thermofilum pendens
Thermoplasma volcanium
Thermoproteus neutrophilus
Thermoproteus tenax
Thiobacillus sp.
Thiomicrospira thyasirae
Blastochloris sulfoviridis
Chlorobium limicola
Prosthecochloris vibrioformis
Hydrogenophaga palleronii
Hydrogenophaga pseudoflava
Marichromatium purpuratum
Pandoraea norimbergensis
Paracoccus pantotrophus
Rhodovulum sulfidophilum
Thermithiobacillus tepidarius
Xanthobacter tagetidis

Bioremedierea solurilor contaminate


Prin bioremediere nelegem folosirea microorganismelor pentru degradarea
contaminanilor care implic riscuri pentru mediul nconjurtor, deci i pentru sntatea omului.
n mod normal, n procesele de bioremediere sunt folosite diferite tipuri de microorganisme, care
acioneaz n paralel ori secvenial pentru a realiza depoluarea.
O abordare frecvent a bioremedierii este aceea a stimulrii unui grup de microorganisme
n scopul orientrii activitii ecologice n sol n direcia scopului propus. Pentru aceast
abordare se folose te termenul de biostimulare. Biostimularea poate fi realizat prin
schimbarea unor parametri ambientali: umiditate, pH, concentraie de O 2.
O alt abordare frecvent este a a-zisa bioaugmentare: microorganisme selectate pe
baza capacitii lor mari de degradare a poluailor sunt inoculate n siturile contaminate. Cele
dou abordri nu se exclud, ci pot fi folosite simultan.
Bioremedierea poate fi realizat in situ sau ex situ. Bioremedierea in situ nseamn tratarea
la faa locului a habitatelor afectate (n cazul de fa solurile). Bioremedierea ex situ nseamn
tratarea solurilor contaminate n afara sitului lor natural, n laborator, n modele experimentale,
bioreactoare, n care se pot crea condiii favorabile pentru cre terea randamentului degradrii
controlate a poluanilor (Raport RESOLMET, 32161/2008).

35

Modele de bioremediere a solurilor contaminate


Dup identificarea siturilor afectate i selecionarea din natur, eventual procurarea din
coleciile de culturi bacteriene recunoscute pe plan mondial (ATCC = American Type Culture
Collection; DSMZ = Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen) de tulpini
bacteriene adaptate condiiilor solurilor studiate, se concep n laborator modele
experimentale viznd crearea condiiilor optime de bioremediere a solurilor contaminate cu
metale grele, hidrocarburi, cu produ i rezultai n urma emisiilor de dioxid de sulf etc..
Date din literatura de specialitate (Raport RESOLMET, 32161/2008). Groudev i colab.
(2001) realizeaz un experiment constnd n splarea cu o soluie apoas acidificat a unei
parcele de sol contaminate cu concentraii mari de Cu, Zn, Cd, Pb i As. pH-ul iniial al
solului a fost de 5,4-6. Solul coninea o microbiot indigen bogat, care a avut aportul cel mai
important n solubilizarea contaminanilor. Activitatea microbian a fost mbuntit prin
modificri controlate ale debitului apei de splare, coninutul n oxigen i n nutrieni al solului.
n mai puin de 18 luni, concentraiile reziduale n sol ale metalelor (cu excepia plumbului) au
sczut sub nivelul permis pentru tipul de sol analizat.
Rezultate obinute n laboratoarele Universitii Babe -Bolyai (facultatea de Biologie i
Geologie) i Institutului de Cercetri Biologice Cluj-Napoca.
1. Cercetri asupra efectului diferitelor suprafee adsorbtive asupra potenialului
microbian i enzimatic al habitatelor. Cercetrile au fost efectuate n numeroase modele de
laborator, viznd obinerea de analogi ai nmolului terapeutic din lacurile saline (Kiss i colab.,
1990; Bedelean i colab., 1991; Pa ca i colab., 2003).
Drept suprafee adsorbante s-au folosit zeolii (tufuri vulcanice bogate n clinoptilolit),
minerale argiloase (caolin), crbune brun sub form de pulbere, turb. Avnd n vedere scopul
cercetrilor, acela de a obine analogi ai nmolurilor terapeutice, diferitele variante experimentale au
fost inoculate cu microorganisme halofile sub forma sedimentelor din diferite lacuri saline,
suspendate n apele din acelea i lacuri i incubate pentru diferite perioade (pn la 8 ani), n condiii
aerobe sau anaerobe, la lumin sau n ntuneric. Periodic s-a urmrit evoluia potenialului
microbian i enzimatic al analogilor nmolurilor terapeutice obinui astfel.
Fr excepie s-a constatat mbuntirea substanial a potenialului enzimatic i
microbian al sistemelor concepute, cu diferene ntre variantele experimentale, n funcie i de
adaosurile de nutrieni (uree, KH 2PO4).
Concluzia care se desprinde n urma tuturor acestor cercetri este c mineralele argiloase i
substanele humice exercit un efect de stabilizare i protecie asupra enzimelor din sedimente
i, prin extensie, se poate afirma fr rezerve i din soluri. Aceste substraturi contribuie la
supravieuirea enzimelor libere acumulate n microsituri formate de complexele
organominerale, unde sunt protejate de proteoliz i inactivare. n cazul experimentelor citate,
condiiile cele mai bune pentru mbogirea potenialului enzimatic au fost oferite de incubarea
n anaerobioz, indiferent dac suprafaa adsorbant a fost zeolitul sau caolinul. Potenialul
enzimatic s-a dezvoltat mai rapid dar a i sczut ulterior mai repede n variantele coninnd
crbune brun dect n cele care conineau turb.
2. n acelea i laboratoare s-a pus la punct o biotehnologie de mbuntire a calitii
argilelor refractare brute cu impuriti de fier (Pa ca i colab., 1992). Este tiut c argilele
refractare din ara noastr au o calitate inferioar datorit coninutului lor redus n Al 2O3 i
coninutului ridicat n Fe2O3. Biotehnologia pus la punct const n incubarea argilelor refractare
brute (provenite de la exploatarea din uncuiu ), n condiii de anaerobioz, favorizante ale
dezvoltrii bacteriilor fier-reductoare, n diferite variante experimentale. Bacteriile fier3+
2+
reductoare reduc pe cale biologic fierul trivalent (Fe ) la fier bivalent (Fe ), n respiraia
anaerob, iar compu ii fierului trivalent sunt insolubili, pe cnd cei ai fierului bivalent sunt
solubili n ap. Biotehnologia de deferizare microbian s-a dovedit foarte fezabil. Intensitatea
procesului de reducere a fierului trivalent a fost influenat de concentraia substanelor
nutritive, temperatur i durata incubrii (30-90 de zile). Din dou tipuri de argil tratate, ntr-un
caz deferizarea microbian a fost de 67%, iar n cellalt caz de 60%.
36

3. Eficacitatea zeoliilor n imobilizarea metalelor grele n sol este testat de Damian i


Damian (2007). Soluri examinate au fost contaminate cu mari cantiti de metale:
Pb (1054-40375 ppm) n asociaie cu Zn (490-1175 ppm), Cd (13,2-24,2 ppm)
i Cu (37,6-409,5 ppm) (n zona Baia Mare);
Cu (360-7000 ppm) n asociaie cu Zn (1900-3100 ppm), Cd (40-80 ppm) i Pb
(50-2000 ppm) (n zona Zlatna).
Solurile poluate cu metale grele i amestecate cu zeolii, n primul rnd clinoptilolit (sol
83% - zeolit 17%) i resturi organice au fost plantate cu Lolium perenne. Cre terea plantelor a
demonstrat efectul stimulativ al adaosului de zeolit. Cre terea mult mai bun a plantelor a fost
datorat faptului c amestecul de materie organic + zeolit + sol contaminat ofer plantelor
nutrieni eseniali (amoniu, humus, potasiu, calciu), pe de o parte, iar pe de alt parte, metalele
grele care n mod normal inhib cre terea plantelor sunt blocate prin schimb cationic, n urma
cruia metalele ptrund n structura zeolitului i nu mai au acces direct la rdcinile plantelor.
4. Bioremedierea in situ a solurilor contaminate cu metale grele. Laboratorul de
Microbiologie al UBB Biologie are o bogat experien n domeniul bioremedierii solurilor
tehnogene, concret al haldelor de steril rezultate de la exploatrile minire de Pb, Zn i Fe. Astfel,
n perioada 1987-2006, s-a participat la activitatea de cercetare viznd bioremedierea haldelor de
steril de la Rodna, jud. Bistria (Pb i Zn), respectiv Iara, jud. Cluj (Fe).
Pe halda de steril de la Rodna au fost instalate 14 parcele experimentale n anul 1987,
alte dou n anul urmtor, supuse unui tratament diferit i nsmnate cu Lolium perene i
Trifolium pratense. Ulterior, pe taluzurile haldei au fost plantai puiei de ctin Hippopha
rhamnoides. Biotehnologiile aplicate au dus la formarea condiiilor favorabile pentru
dezvoltarea microorganismelor, cre terea plantelor i pentru o activitate enzimatic intens i
durabil. Cea mai bun tehnologie pentru bioremedierea sterilului coninnd impuriti de Pb i
Zn a fost copertarea cu un strat de 10 cm sol natural, din vecintatea haldei, fertilizarea
mineral cu NPK i nsmnarea cu un amestec de plante ierboase sau cu plante din flora
spontan a regiunii. Evoluia ascendent a potenialului microbian i enzimatic al solurilor
parcelelor experimentale a fost remarcabil, de la an la an. Culturile i plantaiile de puiet s-au
extins, astfel c dup 20 de ani, halda de steril, iniial cu un aspect selenar, fr nici o urm de
vegetaie, mai ales pe terasele superioare, s-a acoperit total de vegetaie. Solul tehnogen este n
curs de transformare, nregistreaz deja un potenial enzimatic i microbian comparabil cu al
solurilor naturale (Muntean i cola., 2001).
Pe terasele i taluzurile haldei de steril de la mina de fier din Iara au fost plantai peste 2000
de puiei de arbori i arbu ti, majoritatea de ctin Hippopha rhamnoides. Au fost amplasate 26 de
parcele experimentale, cultivate cu urmtoarele specii ierboase: Festuca rubra, Festuca
arundinacea, Dactylis glomerata, Lolium perenne (familia Poaceae), Onobrychis viciifolia,
Trifolium repens, Trifolium pratense, Lotus corniculatus i Medicago sativa (familia Fabaceae).
Att parcelele, ct i puieii la plantare au fost supu i unor tratamente difereniate. S-a urmrit
evoluia vegetaiei i a potenialului microbian i enzimatic al solurilor parcelelor experimentale.
Aprecierea potenialului microbian s-a fcut pe baza valorilor indicatorilor bacterieni
ai calitii solului, calculai lund n considerare numrul de bacterii heterotrofe mezofile
aerobe, amonificatoare, denitrificatoare, fier-reductoare i desulfoficatoare.
Potenialul enzimatic a fost apreciat pe baza valorilor indicatorilor enzimatici ai
calitii solului, calculai pe baza valorilor urmtoarelor activiti enzimatice: catalazic,
zaharazic, fosfatazic, dehidrogenazic actual i potenial. Rezultatele obinute atest
eficiena tehnologiilor aplicate. Dup numai un an de vegetaie, n solurile parcelelor
experimentale s-a dezvoltat un potenial biologic remarcabil. Vegetaia a avut o evoluie bun,
iar puieii de Hippopha rhamnoides au drajonat masiv, asigurnd deja o bun acoperire a
sterilului haldei (Muntean i colab., 2005, 2006, 2007).

37

Tehnologia de bioabsorie a metalelor grele din soluii diluate


Referitor la poluarea cu metale grele, utilizarea biomasei microbiene a aprut ca o
soluie pentru dezvoltarea proceselor tehnologice economice i prietenoase cu mediul, utilizate
n tratarea siturilor contaminate. Biomasa de bacterii lipsite de via (moarte) ct i biomasa
microbiana vie pot capta metalele din soluii diluate prin procesul de bioabsorie n acest sens
solul contaminat fiind amestecat cu apa. Tehnologia de bioabsorie are avantajul de a avea
costuri sczute de operare, este eficienta pentru soluii diluate i genereaz minim de
efluent, n acest proces, biomasa microbian moart funcioneaz ca un schimbtor de ioni,
prin calitile diferitelor grupe reactive disponibile pe suprafaa celulelor, precum
carboxilul, aminele, fosfaii, sufaii i hidroxilii. Bioabsorbia este posibil pentru ambele
forme ale biomasei, ns bioacumularea este facilitata doar de biomasa vie.
Bioacumularea reprezint un proces de cre tere, i este astfel greu de definit varietatea de eflueni,
n opoziie cu bioabsorbia care este un proces independent de cre tere. Astfel, biomasa microbian
poate fi utilizat i exploatat mai eficient ca bioabsorbant dect ca bioacumulator.
Bioabsorbia metalelor. Cercetrile din acest domeniu au identificat o serie de
microorganisme i capacitile acestora de legare a metalelor. ntre acestea, biomasa de fungi ofer
avantajul de a deine un material al peretelui celular cu excelente proprieti de legare a metalelor.
Muli fungi i drojdii au demonstrat excelente poteniale de bioabsorbie a metalelor,
n special genul Rhizopus, Aspergillus, Streptoverticillum i Saccharomyces. ntre bacterii, specia

Bacillus a fost identificat a avea cel mai mare potenial de reinere a metalelor i a fost utilizat
n prepararea bioabsorbanilor comerciali. n afar de acestea, au existat rapoarte asupra
bioabsorbaniei metalelor prin utilizarea speciilor Pseudomonas, Zoogloea ramigera i
Streptomyces.
n procesul de bioabsorbie sunt implicate n special legrile pe pereii celulari,
modificarea acestora putnd afecta legarea ionilor metalici. Cu toate acestea ns, nu se pot face
multe lucruri pentru a compensa condiiile zonei care nu accepta procesul de bioremediere sau
care nu ofer condiii ideale pentru implementarea unui sistem de biorestaurare.
Exista multe proprieti ale solului care influeneaz procesul de bioremediere, cele mai
importante sunt urmtoarele: tipul si permeabilitatea solului; distribuia structurii
granulare;coninutul hidratat al solului, pH-ul, temperatura.
Tipul solului este o variabila importanta n proiectarea procesului de bioremediere. Astfel,
solurile noncoezive, precum pietri ul i nisipul, sunt mai bune pentru aplicarea bioremedierii
dect solurile compacte (dense).
Permeabilitatea solului este un factor cheie n succesul procesului de bioremediere, datorita
facilitrii transportului i distribuiei nutrienilor si acceptorilor. Cu ct solul este mai permeabil cu
att sunt mai bune condiiile pentru aplicarea cu succes a procesului de bioremediere, acest lucru
fiind valabil att pentru zona vadoasa ct si pentru cea saturata. La fel i circulaia aerului i apei n
sol este influenata de permeabilitatea acestuia. Astfel, n soluri cu permeabilitate mare este facilitat
introducerea i deplasarea aerului prin bioventilatie, acest lucru fiind posibil att pentru
bioremedierea n situ ct i pentru cea ex situ. Conform literaturii de specialitate, solul trebuie sa fie
suficient de permeabil, pentru a preveni ca masa microbian s determine colmatarea porilor. n acest
-4
sens, este necesar ca siturile sa aib o conductivitate hidraulica mai mare de 10 cm/s, aceasta
valoare permind desf urarea bioremedierii n situ cu rezultate bune. Un rol la fel de important ca i
permeabilitatea n prevenirea biopoluarii l joaca distribuia structurii granulare a solului.
Studiile n acest domeniu arata ca materialele foarte poroase, cu structuri granulare deprtate, sunt
mult mai sensibile la biopoluare dect materialele cu porozitate mrita, un sol fara drenaj este mult
mai predispus biopoluarii dect un material bine drenat.
Umezeala solului este o proprietate foarte importanta n sistemele de tratare a zonei
nesaturate (vadoase), deoarece microorganismele au nevoie de apa ca suport pentru procesul
metabolic. n procesul de bioremediere umiditatea ideala solului este de 50%.

38

2.3. Bioremedierea solurilor contaminate cu metale grele cu ajutorul plantelor


Metode de fitoremediere
Remedierea este considerat un sistem de management al locurilor contaminate pentru a
preveni, minimiza i diminua daunele pentru sntatea uman, proprietate ori mediul ambiant.
Este un termen mai larg dect curirea n care opiunile de remediere pot include aciuni fizice
cum sunt ndeprtarea, destrucia i ncapsularea.
Remedierea bazat pe risc este de mare importan fiind o opiune atractiv pentru
remedierea mediului ambiant contaminat (Magharaj i Naidu, 2006, dup Raport RESOLMET,
32161/2008).
Pentru reabilitarea solurilor polute cu metale grele, dintre tratamentele biologice se
poate folosi numai fitoremedierea.
Avantajele majore raportate pentru fitoremediere comparativ cu tehnologiile de
remediere tradiionale includ:
O posibilitatea de a genera mai puine reziduuri secundare;
O degradarea minim a mediului ambiant;
O posibilitatea de a lsa solul pe loc i n condiii de folosin dup tratament;
O au costuri reduse de proiectare pentru terenurile candidate la remediere;
O metoda cere foarte puin tehnic deoarece implementarea cere puin mai mult
dect tehnicile agricole de baz.
Dezavantajele includ:
O timpul ndelungat cerut (de obicei cteva sezoane de cre tere);
O adncimea limitat pe care se poate aplica (1,2 m pentru sol i 3 m pentru apa
freatic) deoarece rdcinile pot cura efectiv numai o adncime limitat;
O posibilitatea ca poluanii s poat intra n lanul alimentar prin consumul animal
al plantelor;
O caracteristicile de operare i costurile pentru o scar larg de implementare nu au
fost nc n ntregime evaluate;
O reziduurile plantelor pot necesita depunere ca reziduuri periculoase ori cere tratare
suplimentar;
O subprodusele de degradare pot fi mobilizate spre apa freatic ori
O bioacumulate n animale;
O dac concentraia contaminanilor este prea mare plantele pot muri;
O cre terea plantelor poate fi sezonier n funcie de locaie;
O condiiile climatice i hidrologice (ex. inundaii, secet) pot restriciona viteza
de cre tere a tipului de plant ce poate fi utilizat;
O suprafaa terenului locului poate fi modificat pentru a preveni inundaiile sau
eroziunea;
O pot fi necesare amendamente pentru sol, inclusiv ageni de chelatare pentru a u ura
preluarea poluanilor de ctre plante prin ruperea legturilor dintre contaminani
i particulele de sol.
Fitoremedierea folose te plantele pentru a extrage, sechestra i/ori detoxifia poluanii
(Hernandez-Allica i colab., 2006, dup Raport RESOLMET, 32161/2008). Aceasta este o metod
eficient, non-invaziv, eficient economic, plcut estetic i social acceptat pentru remedierea
zonelor poluate.
Plantele sunt agenii ideali de remediere a solului i apei datorit geneticii lor,
proprietilor biochimice i fiziologice. Cei mai muli hiperacumulatori s-au gsit pentru nichel.
Ace tia sunt capabili s conin peste 1000 g Ni /g de esut uscat (Vernay i colab., 2006, dup
Raport RESOLMET, 32161/2008).
n acord cu mecanismele principale implicate n proces fitoremedierea poate fi clasificat
astfel:
39

Rizofiltrarea absorbia, concentrarea i precipitarea metalelor grele de ctre


rdcinile plantelor;
Fitoextracia tehnic ce implic ntregul organism al plantei n procesul de
preluare a contaminanilor din sol;
Fitotransformarea degradarea moleculelor organice complexe n molecule
simple i ncorporarea acestor molecule n esuturile plantelor;
Fitostimularea - ori bioremedierea asistat de plante stimuleaz degradarea de
ctre bacterii i ciuperci prin cedarea de exudate/enzime n zona radicular
(rizosfer).
Fitostabilizarea implic absorbia i precipitarea contaminanilor, n special a
metalelor de ctre plante, reducerea mobilitii lor i prevenirea splrii ctre apa
freatic, sau aer sau intrarea n lanul alimentar (Miller, 1996).
Dintre aceste metode pentru remedierea solurilor poluate cu metale grele se pot aplica
numai fitoextracia i fitostabilizarea.
Fitoextracia se refer la un numr de tehnologii pentru decontaminarea apei i soluluI, pe
baza utilizrii plantelor.
Diferite aplicaii ale fitoremedierii pot fi clasificate pe baza comportrii diferiilor tipuri
de poluani: extracie, degradare, depozitare ori o combinaie ntre toate trei.
Tehnicile de fitoremediere bazate pe extracia poluanilor sunt: fitoextracia pentru sol
i rizofiltrarea pentru ap (Magistrelli i colab., 2002, dup Raport RESOLMET, 32161/2008)..
n sol metalele sunt asociate cu diverse fraciuni: (1) n soluia solului, ca ion metalic liber i
complex metalic solubil, (2) adsorbit de constituien Tii anorganici ai solului pe locurile de schimb ionic,
(3) legat de materia organic a solului, (4) precipitat sub form de oxizi, hidroxizi, carbonai i
(5) ptrun i n structura mineralelor silicatice. Extraciile secveniale sunt aplicate solului pentru
a izola i cuantifica metalele asociate cu diferite fraciuni ale solului. Pentru ca fitoextracia s
aibe loc, contaminanii trebuie s fie ntr-o form accesibil (gata de a fi absorbii de rdcini).
Bioaccesibilitatea depinde de solubilitatea metalului n soluia solului. Numai metalele asociate
cu fraciile 1 i 2 de mai sus sunt accesibile pentru a fi preluate de plante. Unele metale, cum sunt
Zn i Cd, trec nti n forme schimbabile, apoi n form bioaccesibil. Altele, precum Pb, apar ca
precipitat n sol, o form mult mai puin accesibil (Last, 2000, dup Raport RESOLMET,
32161/2008).
mprirea metalelor grele n soluri ca solubile, schimbabile, legate organic, precipitate cu
carbonaii, legate de oxizii de fier i mangan, precipitate cu sulfurile i fracia rezidual, variaz
semnificativ n funcie de extractantul folosit (Romaguera i colab., 2006 dup Raport
RESOLMET, 32161/2008).
Ar fi util s se elaboreze un sistem suport de decizie necesar pentru caracterizarea locurilor
poluate care s cuprind informaii cu privire la: existena vegetaiei (numrul taxonomic de specii
i distribuia acestora pe teren), caracteristicile solului (granulometria, nivelul trofic), umiditatea
solului, permeabilitatea solului, capacitatea de schimb cationic, pH-ul solului i capacitatea de
tamponare, salinitatea i coninutul de Na i Cl i coninutul total de carbon din solurile minerale.
Ordinul Ministrului Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului nr. 756/1997 aprob
Reglementrile privind poluarea mediului i arat n art.9 c atunci cnd concentraia unuia sau
mai multor poluani din soluri dep esc pragurile de intervenie pentru folosina existent a
terenului, se consider c exist impact asupra solului. n aceste situaii utilizarea zonei afectate
pentru folosine sensibile nu mai este permis i vor fi realizate prevederile art. 10, care arat c
pentru stabilirea obiectivelor de remediere pe baza interpretrii studiilor de evaluare a
riscului, autoritile competente trebuie s decid dac:
a) pot fi dezvoltate n viitor obiective care implic utilizarea terenurilor pentru folosina
sensibil sau mai puin sensibil;
b) terenul poate rmne n continuare n folosina curent, dar folosina nu mai poate fi extins;
c) trebuie luate msuri de remediere.
40

n zonele poluate, este absolut necesar s se instaureze un sistem de monitoring al calitii


solului (dup Raport RESOLMET, 32161/2008).

Fitoextracia
Fitoextracia, este o fitotehnologie dezvoltat pentru extracia metalelor grele din solurile
poluate, care a primit o atenie deosebit datorit caracteristicilor sale: costuri mai reduse,
noninvaziv i plcut la vedere. Tehnologia se bazeaz pe capacitatea unor plante de a extrage din sol
cantiti mari de metale. Hiperacumulatorii sunt plante care au capacitatea de a acumula, transloca i
rezista la concentraii mari de metale de-a lungul unui ciclu complet de cre tere. n special, Thlaspi
caerulescens a fost identificat ca fiind un hiperacumulator pentru Zn i Cu.
Bioaccesibilitatea se refer la abilitatea unui produs chimic din mediul ambiant de a
interaciona cu receptorii umani ori ecologici i receptorii acestora i punctul final care va influena
metodele de determinare a bioaccesibilitii (Juhasz, 2006, dup Raport RESOLMET, 32161/2008).
Materia organic a solului, pH-ul i coninutul de argil sunt proprietile chimice ale
solului care influeneaz bioaccesibilitatea i toxicitatea pentru receptorii ecologici (ex. rme,
plante). Un studiu comparativ cu 21 tipuri de soluri naturale, multiplu contaminate i cu un numr
mare de plante i rme ca punct final a fost realizat pentru a determina efectele simple i
combinate ale proprietilor chimice ale solului asupra bioaccesibilitii i toxicitii. Solurile
au fost astfel selectate nct s asigure un domeniu combinat de pH al solului, coninut de carbon
organic, capacitate de schimb cationic, oxizi de Al i Fe i coninut de argil. n acest nou tip de
abordare, tipul de sol i nu concentraia contaminanilor au fost folosite pentru a produce o
varietate de bioaccesibiliti a metalelor i dozele de expunere.
Fitoextracia implic cultivarea uneia sau mai multor specii de plante hiperacumulatoare,
crora s li se creeze cele mai bune condiii de dezvoltare pentru a asigura o mas vegetal ct
mai mare, pentru a putea extrage, acumula i ndeprta o cantitate ct mai mare de metale. Masa
vegetal recoltat va fi supus altor tratamente de extracie a metalelor sau va fi uscat i
incinerat, iar cenu a depus ntr-un depozit de gunoi controlat.
Aceste specii de plante remarcabile acumuleaz concentraii de 100 de ori mai mari de
elemente poluante dect plantele cultivate normal; unele plante cultivate sufer reduceri de producie
datorit fitotoxicitii metalelor. Tolerana la metale i hiperacumularea se desf oar pe solurile
mineralizate i sunt specifice metalelor prezente acolo unde plantele expuse prezint aceste trsturi.
Unele elemente sunt att de puternic legate de soluri, ori precipitate n rdcinile plantelor, c plantele
nu pot acumula niveluri suficient de ridicate pentru a asigura o fitoextracie folositoare. Nu au fost
identificate plante care s acumuleze 1 % Pb n biomasa suprateran fr ca s se aplice ageni de
chelatare pe sol pentru a dizolva Pb i preveni precipitarea lui n rdcinile plantelor. Adugarea
agenilor de chelatare produce o splare ctre apele freatice, lucru de care trebuie s se in cont n
studiu (Chaney i colab., 2006, citat de Raport RESOLMET, 32161/2008).
Tehnica fitoextraciei are un numr de avantaje care o poate face mult mai atractiv dect
alte tehnici de reabilitare:
reduce volumele ce trebuie depozitate n gropile de gunoi (la sfr itul procesului
plantele sunt arse i astfel volumul cenu ii este mult mai mic dect poate fi masa
solului contaminat);
economise te energia (procesul de curire se bazeaz pe energia solar);
opereaz foarte simplu;
nu deranjeaz vizual i este acceptabil pentru opinia public;
este relativ u or de aplicat pe suprafee contaminate extinse;
este posibil reciclarea produselor din procesele de fitoextracie;
este posibil de utilizat pentru o mare varietate de poluani (metale,
radionuclizi, substane organice) (Magistrelli i colab. 2002, citat de Raport RESOLMET,
32161/2008).
Caracteristicile plantelor capabile s fie folosite n procesul de fitoextracie includ:
41

abilitatea de a acumula i tolera concentraii ridicate de metale grele n partea


recoltabil a plantei;
vitez de cre tere mare;
producie de biomas ridicat, pentru a putea ndeprta ct mai multe metale. Plantele
sunt comparate cu pompele de energie solar; poluanii absorbii de rdcini trec
prin fluxul xilemic i se acumuleaz n organele aeriene. Adncimea de aciune a acestei tehnici
depinde de adncimea de dezvoltare a sistemului radicular al plantelor utilizate pentru
fitoextracie. Poluantul este ndeprtat din sol la recoltarea plantelor, ceea ce face de dorit o
concentraie ct mai mare a poluantului n plant.
Contaminanii ce pot fi ndeprtai prin fitoextracie sunt:
metale: Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn.
metaloizi: As, Se.
90
137
239
238
234
radionuclizi: Sr, Cs, Pu, U, U.
Estimarea transferului metalelor grele din sol n plant se realizeaz folosind factorul de
transfer (FT) numit i coeficient de fitoextracie,
FT = [ M ]p / [ M]t ,
unde
[ M ]p = coninutul de metal n plant (mg/kg);
[ M ]t = coninutul de metal din sol (mg/kg).
Cantitatea de poluani ndeprtat pe an pe unitatea de suprafa = producia biomasei poluat

(kg s.u./ha) x concentraia poluantului (mg/kg s.u.) x numrul de recoltri pe an = Y . Cp . n


Fiecare element are propriul echilibru chimic n soluri n acord cu pH-ul solului, fazele
sorbante ale solului, materia organic a solului, potenialul redox al solului, etc,. Dac un element
este numai slab legat n sol, el poate fi splat prin sol i contamineaz apa freatic. Avnd n vedere
pH-ul i chimismul elementelor, anionii i cationii monovaleni sunt de obicei splai (levigai).
Anionii divaleni cum sunt sulfaii sunt rapid levigai, n timp ce seleniaii, molibdaii,
tungstaii i alte cteva sunt splate numai la pH alcalin; la pH acid aceste elemente pot fi
adsorbite bine de oxizii de fier i alii. Arseniaii sunt adsorbii bine la pH acid i precipit ca
mineral de Ca la pH ridicat (dup Raport RESOLMET, 32161/2008).

Fitostabilizarea
Aceast tehnic poate fi folosit pentru a restabili covorul vegetal n locurile unde
vegetaia natural lipse te datorit concentraiilor mari de metale grele n orizontul de suprafa
ori datorit degradrilor fizice a materialelor de suprafa. Speciile tolerante pot fi folosite pentru
restaurarea vegetaiei locului, scznd totodat potenialul de migrare a contaminanilor sub
influena eroziunii eoliene i hidrice i de levigare ctre apa freatic (eroziunea i levigarea sunt
frecvente pe terenurile fr vegetaie).
Plantele pretabile pentru fitostabilizare ntr-un anumit loc trebuie:
s aibe toleran ridicat pentru contaminantul avut n vedere;
s asigure o producie ridicat a biomasei radiculare capabil s imobilizeze ace ti
contaminani prin preluare, precipitare ori reducere;
s rein contaminanii aplicai n rdcin, mpiedicnd transferul n tulpini i frunze,
pentru a evita o depunere special.
Fitostabilizarea asigur reducerea riscului prin stabilizarea contaminanilor localizai n
apropierea suprafeei solului. Acest rezultat este asigurat de secreia de ctre plante a unor
compu i ce influenTeaz pH-ul solului i formeaz complexe metalice cu solubilitate redus. n
plus plantele ajut la reducerea eroziunii solului i la reducerea levigrii prin cre terea
evapotranspiraiei (Ma i Kingscott, 1997) (dup Raport RESOLMET, 32161/2008).
42

3. Bioremedierea solurilor contaminate cu dioxid de sulf


3.1 Emisiile de dioxid de sulf i depunerea pe sol i vegetaie
3.1.1. Surse de dioxid de sulf
O

Surse naturale:
O erupiile vulcanice,
O fitoplanctonul marin,
O fermentaia bacterian n zonele ml tinoase,
O oxidarea gazului cu coninut de sulf din descompunerea biomasei.
Surse antropice: (datorate activitilor umane):
O sistemele de nclzire a populaiei care nu utilizeaz gaz metan,
O centralele termoelectrice,
O procesele industriale (siderurgie, rafinarie, producerea acidului sulfuric),
O industria celulozei i hrtiei i, n msur mai mic,
O emisiile provenite de la motoarele diesel.
Principalele surse de poluare industrial sunt:
O Industria siderurgic i metalurgic. Industria de prelucrare a minereurilor n
vederea extragerii componenilor fero i sau nefero i se bazeaz n special pe procedee
de topire i nnobilare la temperaturi nalte n urma crora rezult cantiti extrem de
mari de gaze nocive i pulberi.
O Industria petrochimic. n rafinriile din industria petrochimic apar emisii de
hidrocarburi, dioxid de sulf, hidrogen sulfurat, oxizi de carbon alturi de ali
componeni nocivi mai puin importani. Pe perioada depozitrii produselor, n
special cele rafinate, datorit tensiunii de vapori ridicate, sunt posibile emisii, cel mai
frecvent de propan i butan.
O Industria materialelor de construcii elimin mari cantiti de praf i mai puin
gaze nocive.
O Industria chimic. Procedsele tehnologice ce se desf oar n industria chimic
conduc la poluarea atmosferei cu diverse substane: oxizi de sulf, hidrogen sulfurat,
oxizi de azot, clor, etc.
O Industria minier. Ritmul ridicat de exploatare la minele deschise nseamn
dislocarea unor cantiti mari de pmnt i eliminarea de pulberi solide,
concentrarea sterilului si poluarii in iazuri de decantare, halde de steril.
O Industria energetic i transporturile. Sub aspect cantitativ se situeaz pe primul loc
al surselor de emisii de gaze nocive, datorit faptului c toate industriile necesit
cantiti mari de energie, iar obinerea ei prin combustie este legat de generarea
unor cantiti imense de gaze reziduale (dioxid de sulf, oxizi de azot, oxizi de
carbon), praf i fum. (Raport RESOLMET, 32161/2008).

3.1.2 Poluarea cu dioxid de sulf n ara noastr


Aceasta se produce n jurul unor intreprinderi industriale, cum sunt unitile de metalurgie
neferoase (Romplumb Firiza S.A., Phoenix Baia Mare, Sometra Cop a Mic, Combinatele Siderurgice
Galai, Hunedoara etc.), efectele unora fiind resimite, chiar dup sistarea activitii (cazul
Ampellum Zlatna S.A.). De asemenea, suprafee importante sunt afectate de emisiile din zona
combinatelor de ngr minte, de pesticide, de rafinare a petrolului, cum este cazul n judetul
Bacu, unde sunt afectate slab-moderat 103538 ha de terenuri agricole, precum i al combinatelor de
liani i azbociment. n cazul metalurgiei neferoase (Baia Mare, Cop a Mic, Zlatna) au fost afectate
n diferite grade de coninutul de metale grele i de emi ia de dioxid de sulf, 198.624 ha, care produc
maladii ale oamenilor i animalelor din zonele nvecinate pe o raz de 2043

30 km. Solurile sufer de acidificare, care determin srcirea acestuia n elemente nutritive, se
destructureaz, se declan eaz procese de pant (eroziune i alunecri), uscarea vegetaiei etc.
(Raport RESOLMET, 32161/2008).
3.1.3. Efectele polurii cu dioxid de sulf
Sulful este un element esenial pentru sntatea plantelor i animalelor, el fiind benefic n
aproximativ acelea i cantiti ca i fosforul. Sulful joac un rol asemntor i la animale, avnd un
rol critic n formarea sntoas a pielii, prului i a esutului lnos.
Limitele coninutului n sulf pentru solurile cu folosin mai puin
sensibil: Prag de alert: - 5000 mg/kg substan uscat (S);
400 mg/kg substan uscat (sulfuri);
5000 mg/kg substan uscat (sulfai).
Prag de intervenie: - 20.000 mg/kg substan uscat (S);

2000 mg/kg substan uscat (sulfuri);


50.000 mg/kg substan uscat (sulfai).
Oxizii de sulf au aciune duntoare att asupra organismului uman , regnului vegetal ct
i asupra construciilor din metal i piatr. Aciunea poluatoare a H 2SO 4 se exercit sub forma
ploilor acide, principalul factor generator al morii padurilor n trile industrializate.
Efecte asupra sntii populaiei i animalelor
Concentraiile de dioxid de sulf care produc efecte detectabile n organismele animale i
umane snt mult mai nalte dect cele corespunztoare pentru vegetaie. Efectele dioxidului de
sulf asupra omului se manifest n primul rnd printr-o iritaie a sistemului respirator. Aceasta
apare la concentraii de 5 ppm. n unele cazuri iritaia apare chiar la concentraii de 12
ppm i este nsoit de spasm bron ic la concentraii de 510 ppm. n ceea ce prive te aciunea
toxic acut a dioxidului de sulf prin expuneri intermitente la concentraii mai ridicate, prerile
diver ilor autori sunt ntru totul concordante. n privina aciunii cronice, prin expuneri continue
la concentraii relativ mici, prerile snt diferite i merg pn acolo nct neag o astfel de
aciune. Numeroase cercetri au dovedit ns efectele cronice ale expunerilor ndelungate la
concentraii mici. S-a dovedit c dioxidul de sulf odat intrat n organism prin cile respiratorii
ajungee n snge i produce tulburri n metabolismul glucidelor i n procesele enzimatice. n
prezena particulelor solide aciunea dioxidului de sulf determin efecte i mai grave.
3
3
La concentraii anuale de 100 fxg/m particule asociate cu concentraii de 30 ng/m
dioxid de sulf se constat o cre tere a sensibilitii
la diferite boli a copiilor. Concentraii
de
3
3
particule cuprinse ntre 100130 fxg/m asociate cu concentraii de 120 fxg/m dioxid de sulf3
determin o cre tere a maladiilor respiratorii la copii. Dac la o concentraie de 300 p.g/m
particule cu o persisten n aer de cteva zile se asociaz o concentraie
Experienele fcute pe loturi de animale expuse la inhalaii de dioxid de sulf au scos n
eviden o mortalitate crescut. Ca i la om, dac dioxidul de sulf este absorbit pe particule
solide efectele snt i mai grave. Efectul aditiv determin o cre tere a numrului de mbolnviri i
decese n rndul animalelor expuse.
Efecte asupra plantelor
Prezena dioxidului de sulf n atmosfer constituie principala cauz a proceselor distructive
asupra plantelor. Multe plante prezint o sensibilitate accentuat n comparaie cu oamenii i
animalele la acest poluant. Sensibilitatea este funcie de concentraie i de timpul de expunere.
Leziunile provocate de dioxid de sulf i tulburrile produse n asimilaia clorofilial
diminueaz fotosinteza. Mecanismul aciunii toxice a dioxidului de sulf asupra plantelor este
nc puin cunoscut. Se tie ns c aciunea sa toxic este determinat de proprietile sale
oxido-reductoare i de aciditatea sa. O serie de factori ca luminozitatea puternic, umiditatea i
temperatura favorizeaz apariia leziunilor chiar la concentraii mai mici de dioxid de sulf.
Comportamentul diferitelor specii de vegetale la aciunea dioxidului de sulf este foarte
variat. Plantele cu frunze suculente prezint cea mai mare sensibilitate, n timp ce plantele cu
frunze aciculare prezint cea mai mare rezisten.
44

Dioxidul de sulf ca poluant atmosferic exercit asupra lumii umane cu totul alte efecte
dect dioxidul de sulf singur, a a cum se ntlne te uneori n atmosfera industrial. Sinergismul cu
ali poluani atmosferici, n special cu particulele solide, accentueaz efectele toxice ale
dioxidului de sulf.
Pagubele cele mai importante provocate de SO 2 plantelor se petrec ziua, cnd activitatea
fotosintetic este maxim, aciunea fitotoxic a SO 2 constnd n distrugerea clorofilei. Prin
expunerea unor plante la o atmosfer artificial de SO 2 acestea au eliminat H2S numai n
prezena luminii.
Efecte asupra mediului
Dioxidul de sulf n prezena particulelor are o capacitate de distrugere i mai mare. Astfel,
oxizii de sulf corodeaz suprafeele metalice din cauza formarii acizilor, deterioreaz i decoloreaz
cldirile, atac marmura i orice piatr de construcie, deteriornd astfel monumentele. Aciditatea
aerului poluat datorat oxizilor de sulf deterioreaz i decoloreaz esturile, obiectele de piele etc.
Oxizii de sulf impreuna cu acizii sulfuros si sulfuric, conduc la aparitia unor fenomene de
decolorare a materialelor colorate, de slabire a rezistentei si elasticitatii a materialelor

3.3. Bioremedierea solurilor contaminate cu dioxid de sulf


n majoritatea solurilor aerobe, microorganismele chemolitotrofe i fotoautotrofe sunt n
cea mai mare msur responsabile de oxidarea formelor de sulf n sol.
Bacteriile fototrofe sunt organismele predominante care contribuie la oxidarea sulfului la
interfaa sol-ap i la nivelul rizosferei.
Majoritatea microorganismelor din genul Thiobacillus sunt obligatoriu aerobe, de i unele,
cum ar fi T. denitrificans, se pot dezvolta n condiii anaerobe, prin utilizarea NO3 , ca un
acceptor de electroni terminal.
Alte specii de Thiobacilli utilizeaz electroni donori, cum ar fi oxidul feros (T. ferroxidans) i
tiocianatul (SCN ) (T.thioparus), mai degrab dect sulfurile. Microorganismele genului Thiobacillus
difer prin caracteristicile lor, i ca urmare, pot fi mprite n urmtoarele grupe:
2(1) T. thioparus, care oxideaz n condiii aerobe S 2 , S , S2O3 i (SCN ). Aceasta este o
bacterie strict autotrof i cre te la valorile pH-ului cuprinse ntre 4,5 7,8.
(2) Thiobacillus thiooxidans n esen, se aseamn cu T. thioparus, dar acesta cre te n
condiii optime la un pH acid, chiar i la pH de 1. Aceast specie reprezint oxidanii
clasici ai sulfului, care a fost raportat pentru prima dat de ctre Waksman i Joffe.
Biochimia acestei specii a fost studiata timp ndelungat.
(3) Thiobacillus denitrificans se caracterizeaz prin capacitatea sa de a oxida formele
reduse ale sulful, precum i reducerea NO3 la N2.
2+
3+
(4) T.ferrooxidans poate utiliza Fe ca o surs de energie pentru oxidarea la Fe . Ca i
caracteristici, aceast bacterie
este similar cu T. thiooxidans, de i se afl n
imposibilitatea de a oxida S2 .
(5) Acest grup conine thiobacilli care sunt obilgatoriu chemolitotrofi, dar pot fi i
heterotrofi (de exemplu, T. neopolitanus).
(6) Ultimul grup include thiobacilli care sunt accidental chemolitotrofi, dar obligatoriu
heterotrofi (de exemplu, T. perometabolis).
Biochimia oxidrii sulfului prin cre terea thiobacililor in vitro, a fost tratat n mai multe
studii.
Poli-tionaii nu au rolul central n oxidarea in vitro a sulfului anorganic, de ctre
thiobacilli, deoarece unele tulpini nu sunt n msur s fie metabolizate de ei. Pe de alt parte, o
enzim thiosulfat-oxidant a fost izolat de la diferii thiobacilli de ctre Trudinger. Electronii de
la oxidarea sulfului sunt transferai n lanurile de transport de electroni.
Alte bacterii sulfuroase cu rol oxidant: Cele mai importante microorganisme ale acestui
grup, n raport cu oxidarea sulfului n soluri sunt speciile Beggiatoa, bacterii, care particip la
45

oxidarea sulfiilor n zona de rdcin. Toate tulpinile Beggiatoa depoziteaz sulf, n prezena
H2S, de i aceste bacterii par a fi heterotrofe.
Bacteriile fototrofice, cum ar fi Chromatium i Chlorobium, au de asemenea, un rol
important n oxidarea sulfiilor.
Un numr de chemolitotrofe nefilamentoase care au capacitate oxidant a sulfului au fost
izolate. De exemplu, Sulfolobus se dezvolt n soluri acide fierbini.
Speciile Thiospira, Thiomicrospira i Macromonas au fost izolate din solurile de pdure
saturate cu ap. Importana acestor bacterii n oxidarea sulfului urmeaz a fi stabilit.
Schema din fig. 7 reprezint integrarea reaciilor biologice i chimice implicnd compu ii
anorganici ai sulfului din sol.
S-a constatat c adugarea de sulf stimuleaz o cre tere semnificativ a populaiei de
Thiobacillus. Oricum, se pare c nu exist nici o corelaie ntre procesele de oxidare a sulfului i
bacteriile Thiobacillus, cu excepia faptului c procesele de oxidare a sulfului sunt n general
reduse n soluri n lipsa acestor organisme. Astfel aceste procese de oxidare sunt accelerate n
sol prin inocularea cu populaia de Thiobacilli.
Implicarea organismelor heterotrofe n oxidarea sulfului din sol
Rolul dominant pe care l au thiobacili n oxidarea solului a fost menionat n cteva
studii privind rolul organismelor heterotrofe pe care l pot avea n proces. Faptul c majoritatea,
dac nu toate, microorganismelor heterotofe din sol, ntr-o anumit msur, sunt capabile de a
oxida sulful, sugereaz faptul c, probabil, ele pot participa la oxidarea elementar i la reducerea
formelor de sulf n sol. Oricum, rolul organismelelor heterotrofe n oxidarea sulfului din sol s-ar
prea s fie limitate de nivelurile sczute de carbon prezent pentru a sprijini organismele
heterotrofe i activitatea acestora.
Exist studii care arat c ciupercile pot folosi de eurile plantelor, cum ar fi paiele de
cereale, ca o surs de carbon n sprijinirea oxidrii sulfului. La polul opus, specii de fungi din
descompunerea lemnului au fost dovedite ca fiind incapabile s oxideze sulful cnd cresc din
buci de lemn introduse n sol. Cu toate acestea, anumite studii sugereaz c ciupercile
Ectomycorrhizal sunt capabile de a oxida sulful n cultur. Acestea susin faptul c
microorganismele heterotrofe ar putea avea un rol important n oxidarea sulfului, cel puin n
anumite soluri, din punctul de vedere al autorilor Lawrence i Germida.
Populaiile de heterotrofe capabile de a participa la aceast reacie au fost de zece mii
0
2de ori mai mari dect populaiile de heterotrofe care au oxidat S in SO4 .
0
2Bacteriile au tendina
de a oxida sulful elementar S 2-la S2O3 , iar fungii realizeaz
2oxidarea complet la SO4 . n general, se produce puin S4O6 n urma reaciilor de oxidare.
Oxidanii heterotrofici ai sulfului au fost gsii, de asemenea, predominani n dou
soluri (luvisoluri cenu ii) care confirm rapoartele anterioare cu privire la ambiguitatea
oxidanilor de sulf heterotrofi n marea varietate de soluri. Lawrence i Germida furnizez mai
multe date pentru a sublinia rolul heterotrofelor n oxidarea sulfului, artnd c rata de oxidare a
sulfului cre te liniar cu biomasa microbian a solului.
Cu toate acestea, rmne dificil de precizat cu exactitate ratele de oxidare a sulfului ntre
oxidarea heterotrofelor i chemolitotrofelor. Se pare c, probabil, totu i, acele populaii mixte de
microorganisme, inclusiv heterotrofele sunt responsabile de realizarea oxidrii sulfului n
0
2majoritatea solurilor. n acest fel, de exemplu, S poate fi oxidat la S2O3 de ctre un grup de
2microorganisme, i altele, pot oxida acest compus intermediar la produsul final, SO 4 . Astfel de
interaciuni sinergice ntre oxidarea sulfului prin microorganisme au fost demonstrate n vitro.

46

Depoluarea solurilor contaminate cu metale grele, dioxid de sulf, hidrocarburi


prin activiti specifice industriei metalurgice (dup : Raport RESOLMET, 32161/2008)
n prezent, i n Romnia, gospodrirea i asigurarea unor condiii de calitate bune a
solurilor a devenit o problem major n contextul alinierii trii noastre la standardele i cerinele
impuse pe plan mondial n ceea ce prive te protecia mediului i a resurselor naturale.
Asigurarea proteciei calitii solurilor, ca mijloc de cre tere a resurselor de sol, ct i
pentru protecia mediului nconjurtor, prevede printre altele utilizarea unor procedee i
tehnologii de depoluare menite s:
neutralizeze sau s blocheze fluxul de poluani;
s asigure eficiena dorit;
s asigure aplicarea legislaiei privind protecia calitii solului.
Metodele convenionale de depoluare a solurilor contaminate (cu hidrocarburi, metale
grele, dioxid de sulf) se aplic cu succes la scar internaional, ns majoritatea acestora
prezint urmtoarele inconveniente:
O generarea unor eflueni lichizi sau gazo i ce necesit o tratare/depozitare
suplimentar,
O perioade mari de operare,
O dificulti de monitorizare i control,
O costuri ridicate de capital i operare.
Dezavantajele menionate, corespunztoare tehnologiilor respective, conduc la limitarea
sau chiar imposibilitatea aplicrii acestor tehnici de depoluare la nivel naional, n condiiile
economice actuale ale Romniei.
Pe plan mondial se observ tendina de dezvoltare a unor metode simple, rapide, ieftine
i eficiente, care s asigure prin aplicarea lor in-situ :
blocarea migrrii poluanilor din zona afectata n zonele nvecinate,
distrugerea poluanilor i
refacerea cadrului natural.
n cazul polurii cu hidrocarburi a solurilor contaminate prin activiti specifice
industriei metalurgice, cercetrile realizate de Choi i Cloud, 1992, Schatsberg, 1971 (dup
Raport RESOLMET, 32161/2008), subliniaz faptul c
metoda folosirii sorbenilor este foarte eficient i nu prezint riscuri pentru mediu.
Materialele sorbente fiind folosite ca materiale de prevenire a propagrii i dispersiei
contaminanilor.
Conform organizaiei American Society for Testing and Materials (ASTM), materialele
sorbente existente pe pia se pot clasifica dup mai multe criterii:
natura lor (natural organice, natural anorganice, sintetice),
aspectul fizic:
tip I absorbani sub form de pernute, pturi;
tip II absorbanii neesui, particulai sau polidisper i;
tip III bariere din materiale sorbente nvelite n diferite texturi;
tip IV: reele cu o impedan sczut a migrrii fluidelor),
modul de aplicare
L-W: sorbeni recomandai pentru sorbia lichidelor de pe soluri i
ap, L: sorbeni recomandai pentru sorbia lichidelor de pe soluri,
W: sorbeni recomandai pentru sorbia poluanilor de pe ap,
I-S: sorbeni recomandai pentru sorbia lichidelor din zonele industriale
substane chimice agresive), etc. (dup : Raport RESOLMET, 32161/2008)

47

Studiile fcute de Johnson, 1973, Choi,1992 i alii (Raport RESOLMET, 32161/2008)


arat superioritatea sorbenilor naturali organici fa de cei sintetici n aplicarea lor pentru
depoluarea solurilor, avnd n vedere capacitatea lor de biodegradare.
Dr. Ali Ghalambor, 1995, University of Southwestern Louisiana, arat c dac sorbenii
naturali sunt folosii ntr-un mod corespunztor, pot fi mult mai eficieni dect sorbenii
sintetici i subliniaz numeroasele avantaje ale sorbenilor naturali organici: biodegradabili,
resurse regenerabile, cost sczut, impact sczut asupra mediului, u or de procurat i manipulat.
n urma testelor efectuate pe o serie de sorbeni naturali i sintetici, Ghalambor, 1998,
ntre te ideea folosirii sorbenilor naturali n cazul unor poluari (deversari accidentale de
produse petroliere), argumentnd aceasta prin faptul c sorbenii uzai pot fi tratai prin
biodegradare n vrac (compostare), n acest mod degradndu-se att sorbentul ct i produsul
petrolier (dup Raport RESOLMET, 32161/2008).
Sorbenii acioneaz att prin mecanismul de absorbie i adsorbie, sau prin amndou.
Absorbenii opereaz ca ni te burei i colecteaz produsul prin aciunea de capilaritate sau suciune.
Ei permit lichidului s ptrund n spaiul porilor materialului din care sunt confecionai, n timp ce
adsorbenii atrag lichidul pe suprafaa lor dar nu permit ptrunderea lor n material.

In anumite cazuri, materialele sorbente pot folosi ambele principii pentru recuperarea
produsului petrolier.
Absorbanii lucreaz cel mai bine cu produsele petroliere u oare, puin vscoase;
Adsorbanii au afiniti ctre produsele mai grele i mai vscoase.
Aplicarea la scar industrial a depolurii solurilor de contaminani de tip hidrocarburi
petroliere prin folosirea materialelor sorbente, nu este ntlnit n practica curent din Romnia,
att din lips de mijloace economice, ct i din lipsa unei baze tiinifice solide care s permit
abordarea cu succes, ntr-un timp real, a depolurilor discutate. n strintate exist o serie de
produse absorbante naturale pe baz de turb (PeatSorb, Spill Sorb, Oclansorb, etc ) care
sunt folosite cu succes, att pentru depoluarea apelor ct i a solurilor (Raport RESOLMET,
32161/2008).
Metode de depoluare a solului
Clasificarea tehnologiilor de remediere a terenurilor poluate poate fi:
dup criteriul temporal, dup care tehnologiile se clasifica n :
aciuni iniiate - de izolare;
aciuni finale - de depoluare propriu - zisa
dup locul unde se realizeaz depoluarea ;
dup natura proceselor prin care se realizeaz depoluarea.
n funcie de locul n care se realizeaz remedierea se vorbe te despre :
tehnologii aplicabile "in situ" - adic pe amplasamentul poluat;
tehnologii aplicabile "ex situ" - adic n afara amplasamentului poluat;
acestea implica extragerea materialului poluat (sol, roca, apa subterana) si tratarea
lui n instalaii sau pe suprafee special amenajate n limita perimetrului poluat
sau n afara lui.
Avantajele tehnologiilor aplicabile "in situ" rezulta din faptul ca amplasamentul
rmne relativ nederanjat, stratul poluat nefiind extras prin excavare. Solul tratat "in situ" i
pstreaz sau chiar i mbunte te structura fizica i fertilitatea; tratamentele " in situ" genereaz
cantiti mai mici de emisii (gazoase sau lichide) i de euri solide.
Avantajele tratamentele aplicabile "ex situ" au avantajul ca:
permit n mai mare masura supravegherea condiiilor n care se desf oar procesul;
fac poluanii mai u or accesibili pentru distrugere sau eliminare;
permit un control mai accesibil al emisiilor si de eurilor rezultate din remediere.

48

Dezavantajele principale ale tratamentelor "ex situ" sunt:


nevoia de excavare a terenului i eventual de transport i manipulare repetata a materialului
excavat;
unele tratamente pot modifica structura i compoziia stratului de sol sau a rocilor i
limiteaz astfel refolosirea lor. De exemplu. un tratament agresiv precum incinerarea
modifica compoziia, structura i fertilitatea solului i chiar proprietile geotehnice ale
rocilor.
Opiunea pentru o soluie de remediere "in situ" sau "ex situ" depinde de natura polurii
i condiiile fiecrui amplasament,
De exemplu. tratamentele "ex situ" sunt preferabile in cazul cnd este necesara o
remediere rapida i prevenirea procesului de migrare a poluanilor spre un receptor sensibil
precum un acvifer utilizat in scop potabil.
Exista tehnologii care se preteaz att la aplicarea "in situ", ct i "ex situ", opiunea
depinznd de condiiile amplasamentului, disponibilitatea materialelor necesare i costuri.
O alta clasificare a tehnologiilor de remediere se face n funcie de natura proceselor
ce stau la baza lor i anume n:
Metode fizice, bazate pe:
imobilizarea fizica a poluanilor n mediul contaminat, prin:
izolare (etan are, blocare hidraulica),
stabilizare;
extracia fizica a poluanilor din mediul contaminat, prin excavare,
pompare, splare, flotaie, injecie cu aer sub presiune, etc).;
Metode chimice:
se aplica pentru separarea, distrugerea sau transformarea poluanilor
n forme mai puin nocive (extracia chimica, oxidarea, reducerea,
declorurarea i precipitarea);
Metode termice:
distrug, extrag sau imobilizeaz poluanii prin supunerea materialului
contaminat la temperaturi ridicate:
incinerare,
desorbie termica,
vitrificare;
Metode biologice:
biodegradarea poluanilor sub aciunea microorganismelor:
bioreactorul,
biodegradarea in vrac,
biodegradarea n situ,
bioventring-ul, biosparging-ul),
metode de biolixiviere i bioacumulare a poluanilor;
Procesul de bioremediere a solurilor contaminate cu hidrocarburi are
avantajul eliminrii transportului materialului contaminat,
implementarea are cost scazut,
se poate realiza cre terea vitezei de biodegradare prin adugarea de
fertilizani sau microorganisme (biostimularea, biosporirea),
are impact sczut asupra ecosistemelor,
are eficien ridicat.
Procesul de bioremediere are ns condiionri:
durata procesului este destul de mare, fiind aplicabil doar pentru
poluanii biodegradabili i
impune o anumit permeabilitate a solului .
49

Biotehnologii de remediere a mediului poluat de activitatile metalurgice


Dupa studiul literaturii de specialitate pentru a implementa o tehnologie care s se preteze
la bioremedierea solului contaminat prin activiti specifice industriei metalurgice etapele
necesare a fi parcurse sunt urmtoarele:
O descrierea sitului poluat;
O caracterizarea mediului (fizica, chimica, geologica etc.);
O evaluarea gradului de risc generat pentru mediu
identificare surse de poluare;
identificare cai de poluare i inte de poluare;
evaluarea probabilitilor consecinelor;
Pentru bioremedierea unei zone poluate, sunt necesare de parcurs i urmrit:
O Msura de urgen: mi orarea pericolului imediat;
O Diagnostic:
studiu geologic si hidrologic,
istoricul activitilor;
istoricul ariei,
cartare, i
analiz;
O Evaluarea riscurilor;
O Determinarea obiectivelor i mijloacelor depolurii;
O Lucrri de depoluare n sine;
O Monitorizare i restricii asupra folosirii terenului
Exista posibilitatea aplicarii a doua ci:
- Bioremedierea intrisec (pasiv, de atenuare natural) care poate avea are loc prin
urmtoarele procese:
biodegradare;
evaporare;
sorbie;
degradare
chimic; dispersie;
dizolvare
- Bioremedierea stimulat dup cum s-a mai arat poate avea loc n situl poluat sau n
afara sitului poluat.
Parametrii necesari a fi optimizai n carul bioremedierii stimulate sunt:
O aport de O2;
O nutrieni: macroelemente: N, P; microelemente: S, K, Mg, Ca, Mn, Fe; O
raportul echilibru: C:P:S i C:S;
O cometaboliii;
O microorganismele hidrocarbon-oxidate.
Pentru bioremediere se pot utiliza urmtoarele tipuri de microorganisme hidrocarbonoxidante:
O bacterii:
Spirillum, Vibrio, Bacillus, Nocardia etc...;
Cianobacteriile: Anabaena, Nostoc, Oscillatoria;
O levuri: Candida, Rhodotorula, Saccharomyces;
O fungii filamento i: Fusarium, Penicillium, Graphium;
O algele: Amphora, Chlorella, Dunaliella.

50

Caracteristicile fiziologice ale microorganismele hidrocarbon-oxidante sunt


urmtoarele:
O adeziunea celulelor microbiene la suprafee hidrofobe;
O sinteza de compu i tensioactivi cu proprieti emulsionante;
O sisteme de suport a hidrocarburilor prin membranele celulelor;
O utilizarea hidrocarburilor ca unica surs de carbon i energie
Factorii care influeneaz bioremedierea solurilor poluate cu hidrocarburi sunt
urmtorii:
O factori fizici:
caracteristicile
mediului
poluat, prezena O2,
umiditate,
temperatura,
pH,
aderena poluantului la particulele de sol sau sedimente;
O factori chimici:
natura, concentraia
i gradul de toxicitate a
poluantului, concentraia compu ilor toxici,
solubilitatea poluantului,
salinitatea mediului
prezena nutrienilor accesibili,
biodegrabilitatea poluantului;

O factori biologici:
densitatea microorganismelor indigene capabile sa degradeze poluantul.
Tehnologiile de bioremediere a solului care se pot aplica n situ sunt urmtoarele:
O bioaugmentarea;
O tratamentul terenului;
O co-metabolism;
O bioventilare;
O biosparging;
O biofiltrare;
O stimulare cu ageni tensioactivi;
O fitoremediere
Tehnologiile de bioremediere a solului care se pot aplica ex situ sunt urmtoarele:
O bioreactoare;
O land farming;
O biosurry;
O biopile;
O compostare statica i agitare mecanica
Analiza comparativa - tehnologii n situ:
O Sistemul bioventing se bazeaz pe stimularea procesul de degradare a
contaminailor din sol prin injectare de aer atmosferic i nutrieni (N, P) fiind
indicat pentru eliminarea petrolului, uleiului i lubrefianilor.
O Sistemul de bioremediere a solurilor contaminate prin injecie de ap oxigenata
se poate aplica n situri cu poluare constant, fiind indicate pentru contaminani
ca: hidrocarburi petroliere, BTEX, ioni metalici.
O Sistemul de bioremediere a solurilor contaminate (biostimulare, bioaugmentare)
prin aport de nutrieni i oxigen dizolvat n apa de injecie se poate aplica n
situri cu poluare constanta fiind indicate pentru urmatorii contaminani:
hidrocarburi aromatice polinucleare, BTEX.
51

Analiza comparativa - tehnologii ex situ:


O Sistemul land-farming se bazeaz pe excavarea solului pe o platforma ce permite
colectarea fluidelor drenate i n amestecarea solului, procesul consta n umezire,
aerare, aport de nutrieni i ageni de gonflare a hidrocarburilor din sol;
O Sistemul biopile deriva de la procedeul land farming i se bazeaz pe ridicarea solului
contaminat n movile de civa metrii nalime, asigurnd umiditatea, aerarea i
aportul de nutrieni, contaminaii sunt redu i la CO2 i H2O n aprox. 36 luni;
0
O Sistemul composting necesita o temperatura de 50-60 C ce favorizeaza
activitaile biodegrative, se adauga i ageni de gonflare;
O Sistemul bioventing se bazeaz pe stimularea procesul de degradare a
contaminailor din sol prin injectare de aer atmosferic i nutrieni (N,P) fiind
indicat pentru eliminarea petrolului, uleiului i lubrefianilor.
O Alta tehnologie de biodegradare ex-situ este procesul n care solul sau nmolul
contaminat este excavat i remediat, fiind un proces biologic, adugndu-se oxigen,
nutrieni, ap sau microorganisme care au ca efect cre terea biodegradabilitaii
naturale a contaminanilor.
O Tehnologia de bioremediere ex-situ implic bioremedierea n faz de nmol cnd
se creeaz un nmol apos prin combinarea solului sau a nmolului contaminat cu
ap dup care, contaminanii se biodegradeaz ntr-un reactor sau ntr-un iaz
impermeabilizat.
O Biodegradarea include i bioremedierea n faz solid, precum lucrarea pmntului,
compostarea i formarea de biogrmezi.
O Bioremedierea n faz de nmol este utilizat pentru a distruge contaminanii
organici din sol sau nmol i pentru a reduce volumul de material contaminat.
Biodegradarea nmolului s-a dovedit a fi eficient n tratarea solurilor foarte
contaminate care au concentraii de contaminani organici sau de combustibili
care variaz ntre 2.500 i 250.000 mg/kg. Procesul cu nmol a dovedit un anumit
potenial de tratare pentru o gam larg de contaminani, inclusiv pesticide,
creozot, pentaclorofenol, PCB-uri i alte substane organice halogenate. Dup
realizarea biodegradrii contaminanilor, nmolul tratat este trimis ctre sistemul
de separare/deshidratare.
O Bioremedierea n faz solid implic excavarea i pregtirea solului contaminat
pentru a cre te bioremedierea contaminanilor din sol. Tehnicile utilizate de
obicei pentru pregtirea solului de bioremediat sunt cernerea/sitarea,
omogenizarea, adugarea nutrienilor i a compostului. Bioremedierea se
realizeaz n biogrmezi (cu ntoarcerea solului sau cu injecie de aer).
O Remedierea solurilor poluate cu metale grele se poate face prin procesul de
biosorbie precipitare i adugare de microorganisme(Raport RESOLMET,
32161/2008).
Concluzii.
Datele din ultimii ani fcute publice de ctre organele competente din domeniul proteciei
mediului relev c n siderurgie, metalurgie feroas i neferoas se afl opt situri contaminate cu o
suprafa total de 89.961,60 hectare.
La nivel naional mai sunt identificate urmtoarele situri contaminate: industria
extractiv -170 de situri contaminate cu o suprafa total de 2.725,46 hectare;
industria petrolier (incluznd zone de extracie, separatoare, conducte de transport, uniti
prelucrtoare, depozite, batale de de euri petroliere, staii PECO etc.) 232 de situri contaminate cu o
suprafa total de 2.664,78 hectare; sectorul energetic - 10 situri contaminate cu o suprafa
total de 1.700,28 hectare; depozitele de de euri industriale, respectiv industria chimic,
52

construcii de ma ini, material de construcie etc. - 110 situri cu o suprafa total de 954,92
hectare; depozitele de de eurile menajere - 475 de situri contaminate pe o suprafa total de
684,62 hectare; fermele agricole - 47 de situri contaminate cu o suprafa total de 30,90 hectare.
Bioremedierea poate fi o metod cu un cost efectiv pentru decontaminarea solurilor
poluate. Cercetrile asupra degradrii poluanilor de ctre microrganisme au fost focalizate
primar asupra bacteriilor, care cresc mai repede i sunt supuse manipulrilor genetice. Utilizarea
basidiomicetelor n cercetrile de fitoremediere ofer mari promisiuni pentru remedierea solurilor
contaminate cu poluani de tipul hidrocarburilor.
Dintre metodele bioremediere in-situ fac parte: bioventilarea (o tehnologie care stimuleaz
microorganismele existente natural n sol pentru a degrada unii poluani din sol prin asigurarea
oxigenului necesar), fitoremedierea (o tehnic ce folose te plantele pentru a ndeprta, transfera,
stabiliza sau distruge contaminanii n sol), utilizarea terenurilor agricole (solurile contaminate
sunt amestecate cu amendamente de sol cum sunt agenii de reducere a densitii aparente i
elemente nutritive, sunt aplicate pe terenuri agricole curate i ncorporate n sol; periodic se execut
lucrri ale solului pentru mbuntirea aerrii i omogenizare), atenuarea natural (un proces de
bioremediere pasiv) i bioremedierea mbuntit
(cunoscut i ca biostimulare, implic aplicarea de microorganisme selecionate, nutrieni,
donori de oxigen, etc. pentru a accelera procesele naturale de biodegradare).
Dintre metodele ex-situ fac parte: biogrmezi (sisteme inginere ti n care solul poluat
excavat este combinat cu amendamente, depus ntr-o grmad de compostare i nchis pentru
tratament), bioreactoare (sisteme inginere ti n care contaminanii sunt degradai, ntr-un
mediu specific, cu ajutorul microorganismelor), compostarea (proces biologic controlat prin
care contaminanii organici din sol sunt convertii de ctre microorganisme, n condiii aerobe
i anaerobe n subproduse nevtmtoare stabilizate) i utilizarea terenurilor agricole.
(http://www.resolmet.utcluj.ro )

Cap. 5. Evaluarea ecotoxicitatii solului


Un prim pas n evaluarea tehnologiei optime de remediere biologic a unui sol contaminat
l constituie evaluarea ct mai corect a ecotoxicitii acestuia.
Substanele toxice cu concentraii diferite pot afecta diferite specii prezente n
ecosistem. Abordarea ideal pentru o caracterizare precis a nivelului de toxicitate a unui mediu
const n utilizarea mai multor specii de organisme aparinnd unor grupri trofice i taxonomice
diferite. n acest contract de cercetare intenionm s aplicm metode folosind diferite specii de
plante i de microorganisme.
Criteriile pentru selectarea testelor de ecotoxicitate au fost stabilite n contextul evalurii
riscului i a clasificrii substanelor chimice. Aceste criterii se aplic i la caracterizarea mediilor
contaminate: validitatea stiintific, semnificaia ecologic, practicabilitatea i acceptabilitatea.
Antrenarea n soluiile apoase a fraciunilor solubile, coloidale sau a particulelor are un
rol important n evaluarea solurilor contaminate. Apa mobilizeaz cea mai mare parte a
contaminanilor afectnd n acest mod microorganismele i plantele. Eluatele apoase sunt folosite
pentru a testa efectul ecotoxic asupra organismelor expuse contactului cu apa contaminat.
Standardul ISO 15799:2003 (E) Guidance on the ecotoxicological characterization of
soils and soil material stabile te procedurile de lucru care trebuie aplicate pentru o testare
ecotoxicologic adecvat. Astfel, probele trebuie comparate cu probe martor, care pot fi
repezentate de soluri necontaminate cu proprieti pedologice stabilite, materiale inerte, (nisip de
cuart), sol certificat (sol standard), sau sol standardizat artificial ( ISO 11267, ISO 11268-1,2).
Atunci cnd se utilizeaz eluate trebuie fcute diluii succesive ale probei contaminate.
53

Solul ca substrat pentru microorganisme.


Flora microbian reprezint aproximativ 80% din totalul organismelor din sol. Alturi de
microfaun, rolul micrororganismelor este acela de a degrada i a descompune complexele
organice n substane simple, meninnd la valori normale ciclul carbonului, al azotului al
fosforului i al sulfului.
Respiraia indus la nivelul solului reprezint un indicator important al densitii
populaiei microbiene.
Bacteriile nitrificatoare care sunt rspunztoare de oxidarea amoniului la nitrit i de la nitrit
la nitrat, sunt un grup foarte sensibil de microorganisme. Nitrificarea redus este un indicator
sensibil a inhibiiei proceselor eseniale din sol. Scopul determinrii biomasei microbiene, sau a
altor procese microbiene din sol, sau din eluate (cre tere, fluorescen) permite evaluarea
continu a meninerii fertilitii solului, a potenialului de degradare a compu ilot organici i a
efectelor reziduurilor aplicate pe sol asupra comunitilor microbiene.
Solul ca substrat pentru cre terea plantelor.
Rdcinile plantelor reprezint urmtoarea ca mrime, dup microorganisme, suprafaa
biologic din sol. Contactul dintre rdcini i sol este mrit datorit perilor radiculari i a
micorizelor. Testele pe plante determin biodisponibilitatea i efectele poluanilor care nu pot fi
detectai pe cale chimic. Testele de ecotoxicitate vizeaz germinaia, cre terea sistemului
radicular, a prilor aeriene ale plantelor, coninutul n clorofil, viabilitatea i fotosinteza.
Intentionm s aplicm procedurile prezentate n urmtoarele standarde:
ISO 11269: 2003 (1) Soil quality- Determination of the effects of pollutants on soil
flora- Method for the measurement of inhibition of root growth; 11269 (2) Soil
quality- Determination of the effects of pollutants on soil flora- Effects of chemicals
on the emergence and growth of higher plants.
ISO 22030:2005 Soil quality -- Biological methods -- Chronic toxicity in higher
plants,
ISO 8692: 2005 Water Quality, Freshwater algal growth inhibition test with
Scenedesmus subspicatus and Selenastrum capricornutum;
ISO 20079,:2005 Water quality- Determination of toxic effect of water constituents
and waste water to duckweed (Lemna minor)- Duckweed growth inhibition,
ISO 14442: 2006 Water quality - Guidelines for algal growth inhibition tests with
poorly soluble materials, volatile compounds, metals and waste water.
ISO 10519:1997 Rapeseed -- Determination of chlorophyll content -- Spectrometric
method
Colectarea, transportul, depozitarea i prepararea probelor.
Colectarea, transportul, depozitarea i prepararea probelor se efectueaz de ctre personal
calificat care posed cuno tine suficiente pentru a manevra probele n condiii de securitate.
Strategiea de colectare trebuie fcut la faa locului n funcie de tipul de contaminare, i de
scopul testrii biologice (de ex. d.p.v. cantitativ probele variaz ntre 100g i 100 kg).
Procedurile sunt descrise detaliat n:
O ISO 10381-6:1993, ISO/DIS 17616: 2006 Soil quality -- Guidance on the choice and
evaluation of bioassays for ecotoxicological characterization of soils and soil
materials;
O ISO/DIS 18772: 2006 Soil quality -- Guidance on leaching procedures for
subsequent chemical and ecotoxicological testing of soils and soil materials;
O ISO/NP TS 21268: 2006 Soil quality -- Leaching procedures for subsequent
chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials -- Part 1: Batch test
using a liquid to solid ratio of 2 l/kg dry matter
Part 2: Batch test using a liquid to solid ratio of 10 l/kg dry matter

54

Part 3: Up-flow percolation test Soil quality -- Leaching procedures for


subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil
materials
Part 4: Influence of pH on leaching with initial acid/base addition
Prelucrarea datelor i interpretarea statistic.
Se va efectua conform procedurilor descrise n standardul ISO / TS 20281:2006 Water
quality Guidance on statistical interpretation of ecotoxicity data.

Metode pentru determinarea ecotoxicitatii solului


Determinarea efectelor poluanilor asupra florei solului - Metod pentru msurarea cre
terii rdcinilor: IDT ISO 11269-1:1993
Standardul a fost elaborat pentru a pune la dispoziia utilizatorilor o metod rapid pentru
evaluarea calitii solurilor afectate de fenomene de poluare sau a celor recuperate pentru
agricultur de pe terenuri situate n zone industriale sau n areale de depozitare a sterilului de la
exploatri miniere. Metoda descris poate fi de asemenea folosit pentru a pune n eviden
efectul unor substane ncorporate n sol asupra calitii acestuia precum i la compararea unor
soluri de calitate necunoscut. Evaluarea se bazeaz pe compararea vitezei de cre tere a
rdcinilor unei anumite plante ntr-o situaie standard i pe un sol supus ncercrii.
Analiza chimic a probelor de sol sau a de eurilor aruncate n teren furnizeaz suficiente
informaii asupra pretabilitii sau nu a solului pentru producie agricol, sau asupra
eventualelor riscuri pentru mediul nconjurtor rezultate din aruncarea de eurilor, cum ar fi
nmoluri reziduale pe terenuri cultivate. Exist de asemenea necesitatea de a evalua calitatea
solurilor dup recuperarea terenurilor industriale i suprafeelor de depozitare a sterilului de la
exploatrile miniere sau cnd se decoperteaz un teren. Avnd n vedere faptul c principalul
criteriu este capacitatea solului de a furniza recolte, a fost elaborat un experiment rapid de cre tere
bazat pe dezvoltarea seminelor n condiii controlate de mediu.
Dou cerine eseniale prealabile ale experimentului de fitotoxicitate sunt ca acesta s
furnizeze rezultate de ncredere i s poat fi folosit n orice sezon al anului. De aceea este
esenial ca seminele s fie crescute ntr-un mediu controlat pentru a asigura condiii optime de
cre tere, care pot fi meninute pentru orice numr de experimente, producnd rezultate
reproductibile de-a lungul unei mari perioade de timp.
Determinarea efectului substanelor adugate: ISO 11269
Metoda de experimentare descris n aceast parte a ISO 11269 poate fi folosit pentru a
compara solurile, pentru a urmri schimbrile n activitatea lor sau pentru a determina efectul
substanelor adugate. ISO 11269 descrie un experiment preliminar pentru estimarea rapid a
calitii solului prin compararea vitezei de cre tere a rdcinilor unei anumite plante n condiii
standardizate cu cea ntr-un sol supus experimentrii.
Metoda se aplic tuturor solurilor, materialelor de sol, de eurilor sau substanelor chimice
care pot fi aplicate n sol exceptnd cazul n care contaminantul este foarte volatil sau afecteaz
numai fotosinteza.
Se aplic la msurarea efectelor substanelor adugate n sol n mod deliberat i la
compararea solurilor de calitate cunoscut i necunoscut.
Nu se intenioneaza folosirea metodei pentru a msura capacitatea solului de a asigura o
cre tere durabil a plantelor.
O Principiu. Se determin cre terea unor semine pregerminate n condiii controlate, pe o
anumit perioad, stabilit n funcie de planta folosit n experiment. Cele dou medii martor
sunt nisipul i solul. La sfr itul perioadei de cre tere se msoar lungimea rdcinilor, att de
la martori ct i de la solul necunoscut sau la substana experimentat. O diferen
semnificativ din punct de vedere statistic n lungimile rdcinilor plntuelor
55

crescute n oricare din mediile experimentate comparativ cu martorii indic existena


unui efect.
O Plante i materiale pentru experimentare. Plantele pentru experimentare tebuie crescute
din semine nedecorticate. Orzul (Hordeum vulgare L.) din varietatea CV Triumph a
fost folosit timp de mai muli ani i se recomand n mod curent. De altfel, sunt
corespunztoare i alte varieti de orz (nedecorticat), cu condiia s aib acelea i
caliti de germinaie i de alungire a rdcinilor.
O Raportul

experimentului. Raportul experimentului include urmtoarele


informaii: o referire la aceast parte a ISO 11269;
o metod de a identifica cu precizie solul i proveniena sa;
varietatea de semine sau detalii despre alte specii de plante
folosite; condiii de cre tere;
lungimea celei mai lungi rdcini a fiecrei plante din vasele care
conin nisip,
sol,
proba experimentat;
o descriere a aspectului vizual al solului i terenului, dac aceasta este
disponibil;
orice alte efecte observate;
rezultatele experimentului ( sub forma unui tabel), care s includ
tratamentul, numrul de repetiii i lungimea celei mai lungi rdcini a
fiecrei plante, i dac inhibarea cre terii este statistic semnificativ sau nu,
sau nivelul de semnificaie pentru orice inhibare de cre tere observat.

O Prelucrarea statistic a rezultatelor. Pentru a stabili limitele de ncredere pentru medii


= Media t s
Limita superioar
n

Limita inferioar

= Media t s
n

n care:
s: abaterea standard n:
numrul de msurri
Pentru a estima diferenele semnificative ntre vase, se folose te ecuaia:

x x
A

sB

2
Bs A

nA n B
Calitatea solului Determinarea efectelor poluanilor asupra florei
Se urmarese identificarea efectelor substanelor chimice asupra ncolirii i cre terii
plantelor superioare
O Scopul. Aceast parte a ISO 11269 descrie o metod ce e aplicabil pentru determinarea unui
efect toxic posibil al substanelor chimice incorporate n sol asupra ncolirii i primelor
56

stadii de cre tere i dezvoltare ale unei varieti de plante terestre. Metoda este aplicabil
i pentru compararea unor soluri de calitate cunoscut i necunoscut.
O Definiii:
O

LOEC concentraia cea mai joas utilizat n test la care se observ c substana are un
efect statistic semnificativ

NOEC concentraie de testare imediat sub LOEC care cnd se compar cu martorul nu
se obine o diferen statistic semnificativ

ECx concentraia ce determin o modificare nedezirabil de x % in rezultatele testului

O Principiul. Acest test de fitotoxicitate se bazeaz pe rspunsul din timpul ncolirii i


primelor stadii de cre tere al unei varieti de specii de plante terestre la concentraii
diferite ale unei substane chimice adugate solului de testare. Seminele sunt plantate n
vase ce conin sol in care a fost adugat substana chimic testat i n vase martor iar
in final se compar plantele din vasele martor cu celelalte.
O Plantele de testare. Cel puin dou specii trebuie selectate pentru test, cuprinznd cel
puin o specie din fiecare categorie. Sunt dou categorii. Prima include monocotiledonate
iar cealalt dicotiledonate. Categoria 1 este format din speciile: Secale cereale, Lolium
perenne, Oryza sativa, Avena sativa, Triticum aestivum, Hordeum vulgare, Sorghum bicolor,
Zea mays. n categoria 2 intr speciile: Sinapis alba, Brassica napus ssp. napus, Raphanus
sativus, Brassica rapa ssp. rapa, Brassica campestris Var. Chinensis, Trifolium
ornithopodioides, Lactuca sativa, Lepidium sativum, Lzcopersicon esculentum Miller,
Phaseolus aureus Roxb.
O Exprimarea rezultatelor. Rezultatele vor fi exprimate n miligrame per kilogram de sol
uscat. E preferabil ca efectele s fie exprimate sub form de valori EC x dar pot fi date de
asemenea sub form de NOEC sau LOEC. Toate observaile trebuie luate n considerare
la interpretarea datelor obinute din test.

Testele cu alge
Deoarece formele de existen ale metalelor i implicit toxicitatea lor sunt afectate de mai
muli factori fizico-chimici ce se schimb o dat cu condiiile de testare. Pe lng formele de
existen ale metalelor toxicitatea este afectat de factori chimici sau fizico-chimici precum raportul
+
+
dintre Ca i Mg i mai ales pH, pentru c ionii de hidrogen concureaz cu metalele grele pe
suprafaa algelor. O problem particular n testele cu alge este c adiia de fier, microelemente i
chelai la mediul de cre tere reprezint o cerin nutriional. Ace ti constitueni ai mediului
inevitabil schimb toxicitatea metalelor grele. Cre terea algelor aduce noi modificri ale toxicitii
metalelor grele. n cele din urm metalele sunt absorbite n celulele algelor, cauznd o scdere a
toxicitii la nivele ridicate de toxicitate. n ciuda acestor dificulti, cu o optimizare adecvat, teste
cu alge asupra metalelor grele pot fi realizate n condiii n care influena sistemului de testare e
minim. Factorii cheie sunt ca biomasa de alge s fie meninut la un nivel redus, influena
chelailor, afierului i a microelementelor s fie minimizat i pH-ul s fie bine controlat.
Modificarea procedurilor testului de inhibiie a cre terii algelor pentru a testa materiale ce
conin metale grele
Mediul de cre tere trebuie modificat pentru a minimiza efectul chelailor n primul rnd
prin minimizarea concentraiei acestora i n al doilea rnd prin utilizarea unor cantiti
echilibrate stoichiometric de chelai i respectiv fier plus microelementele Zn, Co i Cu. Ca i
chelat EDTA nu este ideal pentru a fi utilizat n teste de toxicitate a metalelor pentru c
FE(III)EDTA este un complex ce se fotodescompune parial i pentru c EDTA formeaz
complexe foarte puternice nu doar cu fierul ci i cu alte metale i constantele de stabilitate exced
cu mult pe cele ele complexelor cu chelai naturali din ap. Acidul citric este un chelat alternativ.
Pentru a reduce densitatea de biomas algal final, perioada de testare a toxicitii
metalelor trebuie redus la dou zile.
57

Controlul strict al pH-ului este foarte important n testul cu metale deoarece pH-ul
influeneaz att forma de existen a metalului ct i toxicitatea acestuia.
Algele consum CO2, ceea ce ar duce la scderea pH-ului. Astfel controlul pH-ului n
culturile de alge este n primul rnd o problem de asigurare a unui transport faz gazoas/ap al
CO2 ce s dep easc cererea de CO2. Avnd doar bicarbonatul i aerul ca i sisteme tampon pot fi
obinute valori ale pH-ului ntre 7 i 9. Uneori adiia de tampoane sintetice poate fi de ajutor n
controlul strict al pH-ului mai ales la valori neutre sau mai mici. A a numitul tampon biologic
zwitterionic conine grupri ionizabile att pozitive ct i negative i nu interfereaz cu procesele
chimice i biochimice implicate n cre terea algelor (Raport RESOLMET, 32161/2008).

Cap.6. Biomonitoringul poluarii solului cu metale grele


Metalele grele precum fierul, cuprul, plumbul, zincul, mercurul, cadmiul sau nichelul
sunt poluani importani provenii din industria extractiv (extracia minier, prepararea
minereurilor, metalurgia extractiv), dar ace ti paluani pot rezulta i din alte industrii precum
industria chimic, industria energetic etc. Ace tia sunt emi i de ctre agenii poluatori n aer, n
ap sau n sol sub diferite forme fizico-chimice.
Spre deosebire de marea majoritate a poluanilor din alte categorii, metalele grele emise
n aer, n ap i n sol nu sufer procese de biodegradare.
Metalele grele
pot fi transformate n compu i organometalici (mai puin toxici),
pot suferi o serie de reacii de oxidare sau de reducere ori
pot s fie fixai pe minerale argiloase prezente n soluri i n sedimente.
Aceste din urm procese sunt cele care contribuie la autopurificarea mediului n cazul
contaminrii cu metale grele. Practic fiecare metal are un comportament propriu n mediu i
realizeaz un circuit biogeochimic specific, influenat ns tot mai mult de factorul antropogen.
Exist specii capabile s acumuleze n organismul lor anumite substane n concentraii
de zeci de mii de ori mai mari dect concentraia lor n mediul nconjurtor. Studiul polurii a
confirmat existena acestui proces i n cazul unor poluani printre care i metalele grele. Astfel,
pentru a desemna acest proces se utilizeaz dou noiuni: bioconcentrarea i bioacumularea
(Oros, 2002).
Bioconcentrarea semnific cre terea direct a concentraiei unui poluant n timp ce el
trece din biotop ntr-un organism; la organismele terestre: trecerea din aer sau din sol n
organismul plantelor prin absorbie transfoliar sau transradicular, ori trecerea din aer n
organismul animal prin inhalare.
Bioacumularea este specific pentru organismele animale i include absorbia direct
a poluantului plus acumularea pe cale alimentar.
Ca msur a acestor procese se utilizeaz factorul de concentrare care este raportul dintre
concentraia poluantului ntr-un organism i concentraia sa n biotop:
Factorul de concentrare
Fc = [ Me ] organism
[ Me ] biotop
n cazul unei reele trofice n interiorul unei biocenoze, fenomenul de bioacumulare se
poate repeta de mai multe ori, la fiecare trecere de la un nivel trofic la altul, respectiv de la un
organism prad la un organism prdtor. n astfel de cazuri avem de-a face cu un proces de
bioamplificare, iar pentru caracterizarea lui se utilizeaz termenul de factor de transfer.
Dac presupunem c ntr-o piramid ecologic un organism prdtor situat pe nivelul
trofic n+l are concentraia (la echilibru) de poluant Xl, iar prada sa situat pe nivelul trofic n are
concentratia X0 atunci factorul de transfer (Ft) de la nivelul trofic n+1 este definit de raportul:
Factorul de transfer
Ft = [ n + 1 ]
= X 1
[n]
X0
58

Bioindicatori pentru mediile terestre


Lichenii constituie bioacumulatori puternici datorit capacitii lor de a prelua poluanii
prezeni n aerul atmosferic.
Avnd o sensibilitate deosebit fa de poluani, lichenii sunt utilizai ca bioindicatori,
pentru diverse categorii de poluani: SO2, NOX, HF, Cl2, O3, peroxiacetat, metale grele, elemente
radioactive, fertilizatori, pesticide, erbicide.
Speciile de licheni corticali Parmelia physodes, Parmelia coperata i Evernia prunastri au
servit ca bioindicatori pentru a monitoriza poluarea cu plumb a aerului. Cladonia rangiferina i
Cladonia nitei pot fi utilizate ca bioindicatori acumulatori pentru U, Fe, Pb, Ti. Mercurul poate fi
acumulat de lichenii: Alectoria capillaris, Alectoria tremontii, Hypogymmia physodes, Cladonia sp.,
Collema sp. (Oros, 2002). Cel mai larg utilizat bioindicator este lichenul Hypogymnia physodes. Pe
lng sulf el poate acumula foarte multe metale realiznd valori mari ale factorului de concentrare:
Cd
70 x
Fe 28 x
Pb
62 x
Mn 28 x
Cu
35x
Zn 26 x
Cr
34 x
Ni 9 x
V
31X
Briofitele (mu chii) prezint o sensibilitate deosebit fa de poluarea aerului. Ca urmare,
numrul speciilor de briofite a fost mult diminuat n zonele urbane, n centrele industriale intens
poluate. Unele specii s-au stins iar altele s-au redus ca numr de indivizi ( i biomas) i ca arie de
rspndire. De exemplu, n Olanda au disprut n ultimii 100 de ani 15% din speciile de briofite
terestre i 13% din speciile de briofite epifite.
Pleurozium schreberi, Hyloconium splendens i Hypneum cupressiforme au fost utilizate
ntr-un proiect de biomonitorizare a polurii de fond cu 8 metale (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Ni, V,
Zn) a Europei de Nord.
Elementele radioactive sunt i ele acumulate n mu chi mai intens dect n plantele
superioare. Astfel, Pleurozium schreberi a fost utilizat pentru monitorizarea cderilor de La, Zr i
alte elemente n urma testelor nucleare, iar speciile Ceratodon purpurens, Tortula ruralis i
137
Bryum argenteum, pentru biomonitorizarea cderilor de Cs dup accidentul de la Cernobl.
n cazul metalelor grele s-a stabilit urmtoarea secven a toxicitii acestora pentru
briofite (este asemntoare i la plantele cu flori): Hg > Pb > Cu > Cd >Cr > Ni > Zn
Unele specii au o capacitate deosebit de mare de acumulare a metalelor uneori pn la
concentraii extrem de mari. De exemplu, Hyloconium splendens originar dintr-o min de cupru
a acumulat Pb, Cd, Cu, Zn n concentraie de 17320 ppm (n comparaie cu plantele superioare
Picea 349,5 ppm, Clintonia 548,5 ppm n acela i mediu) (Blanc, 1974. citat de Oros, 2002).
Plante superioare, bioindicatori pentru metale grele
Plante cu flori - specii ierboase - acumulatori. de metale mai cunoscute sunt:
- Melandrium album (opaia)
4,286 fg/g
- Lolium perenne (raigras)
1,683 fg/g
- Plantago lanceolata (ptlgina) 1,547 fg/g
- Lepidium draba (urda vacii)
1,437 fg/g
- Polygonum aviculare (troscot)
1,190 fg/g
- Thlaspi (pungulia)
1000-3500 fg/g (pentru Ni i Zn).
Specii indicatoare: Lolium perenne i Lolium multiflora sunt foarte adecvate pentru a fi utilizate
ca indicatori de expunere. Aceste plante sunt frecvente n parcuri, pe marginea drumurilor, a
oselelor. Pe lng metale grele, ele sunt indicatori pentru S i F.
Alte specii ierboase utilizate ca bioindicatori pentru metale grele sunt:
- Melandrium album (opai) - (Pb)
- Thlaspi (punguli) - (Ni, Zn)
59

- Solidago canadensis (splinu) (Pb)


- Artemisia vulgaris (pelin), Calamagrostis epigeios (trestia), Chelidomium majus (rostopoasca),
Plantago major (ptlgina mare), Poa annua (firua) - utilizate ca bioindicatori pentru metale grele

ntr-un studiu n Berlin;


- Equisetum arvense (coada calului) - ca bioindicatori de Hg n zona distrus de vulcanul
Sf.Elena din SUA;
- Achilea milefolium (coada oricelului), Artemisia vulgaris (pelin), Plantago lanceolata
(ptlgina), Amaranthus retroflexus (moul curcanului) - bioindicatorii pentru V (Harhnan i
Reznicek, 1986 citati de Oros, 2002).
- Hypericum perforatum (pojarnig), Hedera helix (iedera), Urtica dioica (urzica moart) pentru Pb, Cu, Zn, Cd, Hg (Holvarth i Rump, 1970, citati de Oros, 2002);
- Vaccinium myrtilus (afinul), Vaccinium vitis ideea (meri or) - pentru Cd, Fe, Mn, Pb
(Czukojovska i colab., 1980, citati de Oros, 2002).
Arbori i arbu ti de foioase
Frunzele arborilor fixeaz metale grele din zonele poluate (de exemplu, pe marginea oselelor
n apropierea uzinelor) att din sol ct i direct din aer.
- Specii sensibile: Betula pendula (mesteacn), Fraxinus excelsior (frasin), Sorbus aucuparia
(scoru de munte), Tilia cordata (tei), Malus domestica (mr).
- Indicatori acumulatori - specii considerate rezistente: Eleagnus angustifolia (slcioara),
Populus canadensis (plop canadian), Salix alba (salcie), Sambucus nigra (soc negru).
- Specii relativ rezistente (acumulatori): Carpinus betulus (carpen), Quercus robur (stejar),
Fagus sylvatica (fag), Quercus palustris (stejar de balt), Acer saccharum (arar), Platanus
acerifolia (platan).
Coninuturi de diferite metale n frunzele unor arbori de
foioase (indicatori-acumulatori)
Valori medii
Valori maxime
(ppm)
(ppm)

n zone rurale
(ppm)

Alianthus glandulosa (oetar)


Aesculus hippocastanus (castan slbatic)
Tilia tomentosa (tei)
Sophora japonica

1027
874
806
754

2112
1483
2458
2076

190
300
240
233

Celtis occidentalis

565

1239

214

Robinia pseudaccacia (salcm)

596

1194

262

Acer platanoides (paltin de cmp)

451

1101

289

Platanus acerifolia (platan)

399

660

193

- Indicatori pentru microelemente i ultramicroelemente:


Ag
Robinia pseudaccacia (salcm);
B Rosa rugosa (mce ), Acer campestre (artar de cmpie), Aesculus hippocastanus(castan
slbatic), Morus alba, Platanus hybrida (platan), Salix alba (salcie), Sambuccus nigra
(soc);
Bi
Robinia pseudaccacia (salcm);
Ce
Thuja occidentalis, Aesculus hyppocastanus (castan slbatic);
Co
Sophora japonica;
Cr
Koelrenteria paniculata;
Cs
Rosa rugosa;
Eu Rosa rugosa, Thuja occidentalis;
F
Sophora japonica;
Ga Rosa rugosa, Thuja occidentalis;
La Rosa rugosa;
Mo Robinia pseudaccacia;
60

Ni

Rosa rugoza, Sophora japonica, Thuja orientalis, Aesculus


hyppocastanus;
Sb
Thuja occidentalis, Aesculus hyppocastanus;
Sn Thuja occidentalis;
Th
Rosa rugosa, Thuja occidentalis;
U
Rosa rugosa, Thuja occidentalis;
V
Rosa rugosa, Thuja occidentalis, Robinia pseudaccacia, Aesculus hyppocastanus;
W
Robinia pseudaccacia;
Zn
Robinia pseudaccacia.
Coniferele sunt indicatori mai sensibili dect copacii cu frunze cztoare datorit faptului c
durata de via a acelor (frunzelor) este de 3-4 ani i sunt expuse polurii i pe perioadele de iarn.
Poluarea cu SO2 i HF poate fi indicat de conifere i prin determinarea coninutului din frunze
(coniferele sunt i acumulatori). Specii de conifere sensibile la poluarea cu SO2 sunt: Abies alba,
Picea abies, Pinus banksiana, Pinus nigra, Pinus silvestris, Pinus strobus, Larix decidua, iar
fa de poluarea cu HF sunt sensibile: Abies alba, Picea abies, Pinus ponderosa, Pinus
silvestris, Pinus strobus. Unele specii pot fi utilizate i pentru indicarea polurii cu oxidani
fotochomici: Picea abies, Pinus banksiana, Pinus strobus.
Indicarea polurii cu metale grele se face prin acumularea acestora, mai ales n acele
coniferelor (coniferele sunt acumulatori de metale grele). Astfel, Picea abies, Pinus silvestris,
Pinus nrigra, Taxus baccata, Thuja occidentalis sunt specii adecvate pentru indicarea polurii cu Fe,
Mn,Cu, Pb. Zn,Cd,Ag, Hg.
Plante de tis (Taxus baccata) au fost utilizate ntr-un proiect de evaluare a polurii cu
metale grele n ora ul Darmstadt din Germania n perioada 1978-1984, coninutul de metale
(Pb, Cu, Cd, Ni, Cr, Hg) indicnd o scdere a polurii n perioada menionat (Kovacs, 1992,
citat de Oros, 2002).
Bioindicatori in apele dulci.
Avand in vedere ca depoluarea biologica este deosebit de activa in medii acvatice, in iazuri
de depoluare, precizam o serie de bioindicatori i bioacumulatorii, care permit evaluarea unor
poluani cum sunt metale grele etc.
Macrofite acvatice. O serie de alge, briofite, fanerogane amfibii sau hidrofite prezint
aptitudini accentuate de concentrare n esuturi att a unor elemente minerale (metale grele) ct i
a unor compu i organici xenobiotici din ape (dupa Oros, 2002).
Mu chii acvatici cu potenial de bioacumulare sunt printre alii: Fontinalis,
Amblystegium, Rhychostegium, Plathyhypnidium, Cindidotus .
O serie de cercetri au stabilit c Fontinalis squamosa i Fontinalis antipyretica au o
capacitate mare de bioacumulare a Zn i altor metale toxice. Ultima specie acumuleaz i PCB
sau ali compu i organici xenobiotici, sau metale mai rare ca Ag, Bi, Sn.
Alge. Alga ro ie Lemanea sp. este una dintre puinele macrofite care poate tri n
imediata apropiere a apei dintr-un iaz de steril de la o exploatare de Pb, se poate dezvolta n ape
cu concentraii mari de metale toxice-Zn.
Fanerogame. Typha latifolia (papura) s-a dovedit un bioacumulator eficace al Zn,
acumulnd n rdcini pn la 1400 mg Zn / kg atunci cnd plantele au crescut pe sedimente cu
coninut de 10 mgZn/kg de sediment (Oros, 2002).

61

Cap 7. Tehnologii de reconstructie ecologica a siturilor


degradate sau poluate industrial
Tratamentul unui sit presupune doua componente:
O Un tratament imediat, pentru mbuntirea nsu irilor fizice, chimice,
topografice, de toxicitate, de stabilitate ale sitului n scopul asigurrii condiiilor
pentru tratamentul pe termen lung.
O Tratamentul pe termen lung const n instalarea i intreinerea vegetaiei pe sit etc.
(dup Oros, 2002).
Pentru ameliorarea structurii fizice a terenului se face tratament imediat: lucrri de
scarificare sau de discuire - dac structura este prea compact; de compactare i acoperire cu
materiale fine-dac structura este afnat; lucrri de stabilizare prin tratamente cu diverse
materiale stabilizatoare; lucrri de drenare; de umezire pentru imbuntirea stabilitii i a
umiditii.
Alte lucrri de tratare pot fi realizate in vederea asigurrii condiiilor cerute de instalarea
eficient a vegetaei, se pot realiza lucrri de: fertilizare (adaosuri de ingr minte si de
amendamente), corectare a pH-ului cu var; lucrri de neutratizare i fixare a unor substane
toxice (metalele grele).
Scopul reabilitrii este realizarea unui ecosistem cu o robust autointreinere. Instalarea
vegetaiei i intreinerea acesteia este o etapa decisiv n aceast aciune i de ea depinde reu ita
intregii aciuni de reabilitare. Recultivarea biologic este deosebit de important i de mare
responsabilitate (dup Oros, 2002).
Realizarea cu succes a ecosistemului autosustenabil necesita in mod obligatoriu ca toate
problemele subliniate la analiza sitului original s fie rezolvate, fie ele fizice, nutriionale, ori
legate de toxicitate. De exemplu dezvoltarea de aciditate din pirita coninut n materialul haldat
poate face ca noul ecosistem proaspt instalat s intre rapid in degenerare. Singura soluie este s
se adauge cantiti suficiente de carbonat de calciu (calcar, creta) i s se urmareasc orice nou
generare de aciditate(dup Oros, 2002).
Durata lucrarilor. Nu se va putea realiza un ecosistem complet ntr-o perioad de un an,
chiar dac acesta ar fi un ecosistem simplu precum o paji te de iarb verde. Este foarte dificil de
creat un sol totalmente fertil, complet biologic, intr-un singur an pornind de la de euri, cu exceptia
cazurilor cnd exist un strat substanial de sol vegetal adugat peste de eurile preexistente, ori
de material organic adus din alt parte (nmol de canalizare, compost). Asemenea adaosuri se pot
realiza nsa numai la scar mic.
Solul trebuie s se construiasc pe o perioad de caiva ani, acordndu-se o atenie deosebit
proceselor formatoare de sol. Cerina nu este formarea unui sol care s fie complet dezvoltat in sensul
pedologic (ceea ce poate lua mii de ani) ci un sol complet dezvoltat in sensul biologic. Aceasta
nseamn ca solul format s posede coninuturi adecvate de materie organic i n special de azot,
asociate cu procese active de mineralizare (dup Oros, 2002). Ecosistemele normale n regiunea
temperat necesit circa 150 kg azot/ha anual. De obicei acesta poate fi produs numai dac n sol
capitalul de azot este de 10 ori mai mare, rezultnd un capital minimal de azot necesar n sol de 1000
kg/ha, legat de o mare cantitate de materie organic. Un astfel de sol se poate constitui numai dac n
ecosistemul n dezvoltare printre speciile de plante exista leguminoase ori alte plante fixatoare de azot.
Acestea pot s nu mai fie necesare n partea final a dezvoltrii ecosistemului, dar n partea iniial,
speciile fixatoare de azot trebuie s fie nu numai prezente printre cele semanate sau plantate, s fie
adecvate condiiilor concrete, astfel nct ele s se menin, iar contribuia lor la fixarea azotului s
fie durabil. Trebuie acordat atenie tratamentelor cu fertilizatori i, de asemenea, aciunilor de
cosire, sau p unat a ierbii. n cazul ecosistemelor de pdure, acelea i lucruri trebuie avute n vedere i
aciunile de proptire i de rrire a puieilor (Oros, 2002).
62

Toate acestea vor asigura rata satisfctoare a cre terii n ecosistemul n dezvoltare; o
producie satisfctoare de materie organic atat la suprafa ct i n interiorul solului n
formare (circa 10 000 kg/ha/an). Aceast materie organic, mpreun cu penetrarea actual a
rdcinilor n sol i cu activitatea animalelor din sol ce se hrnesc cu materie organic, vor fi
deosebit de importante n dezvoltarea unei structuri adecvate a solului care reprezint cel mai
adesea o problem n terenurile degradate. Ameliorarea structurii, mpreuna cu covorul de plante
de la suprafa vor diminua eroziunea terenului.
La terenurile proaspat nierbate se constat adesea c dup un start foarte bun, rata de cre
tere scade n perioada urmtoare la nivele deosebit de mici datorit unei inadecvate ngrijiri
ulterioare. Unele specii sunt mai tolerante dect altele la lipsa de ntreinere: n zona temperat
sunt leguminoasele Sarothamnus scoparius i Ulex europeus (tolerante la aciditate i lips de
fosfor). Necesitile de ntretinere ulterioar a vegetaiei fac parte integrant din aciunea de
reabilitare i chiar din luarea deciziei privind felul reabilitrii (dup Oros, 2002).

Plante utilizate n recultivarea terenurilor degradate


Plante ierboase. n mai toate cazurile de reabilitare a unor terenuri degradate formarea
unui covor vegetal ierbos este o int final sau o etap intermediar pentru atingerea
elului final care poate fi o pdure, un teren arabil sau un parc.
De regul printre ierburile care triesc pe o paji te exist i leguminoase care au o mare
capacitate de a fixa azotul atmosferic iar printre acestea, trifoiul este cel mai rspndit.
In fiecare zona climatic exist un numar mai mare sau mai mic de plante ierboase care pot
fi utilizate n lucrrile de recultivare a zonelor n curs de reabilitare. In Marea Britanie, Bradshaw
i Chadwick, 1980, citeaz 140 de specii de ierburi si 70 specii de leguminoase dintre care se pot
alege speciile adecvate pentru recultivare.
Problema ce se ridic este care specii sunt adecvate pentru reabilitarea terenurilor, cum se
face alegerea i care sunt metodele cele mai bune de nsmnare? Din punctul de vedere al
recultivrii unei zone degradate, cea mai important nsu ire de luat n considerare trebuie s fie
adaptarea plantelor la condiiile terenului (solului). Pe de alt parte, unele dintre aceste plante
sunt u or de obinut prin seminele produse de productori specializai; altele ins se gsesc
numai sub form de plante slbatice.
O Plantele slbatice nu trebuie ignorate ntruct pot avea o serie de insu iri extrem de
favorabile i pot aduce servicii foarte utile in activitatea de instalare i de permanentizare a
covorului vegetal. In tabelul alaturat sunt prezentate o serie de specii de graminee inand
cont de criteriile amintite nainte.
O

n cadrul fiecrei specii exist de obicei foarte multe soiuri i varieti cu nsu iri diferite privind
rezistena, modul de iernare, cerinele fat de condiiile solului i climatului etc. Cutarea soiurilor celor
mai adecvate constituie o cheltuial de timp util pentru c o alegere corect trebuie s ia n considerare
toate diferenele cu privire la persistenta si la intretinerea u oara a covorului vegetal final.
Specii

Graminee posibil de utilizat n recultivare (Oros, 2002)

Agrostis gigantea (iarba


cmpului)
Agrostis stolonifera (iarba
cmpului)
Agrostis tenuis (iarba
cmpului)
Alopecurus pratensis (coada
vulpii)
Dactylis glomerata
(golom)
Deschampsia caespitosa

Cerine de
fertilitate
medii
medii
mici
medii
mari
medii

Tolerana Tolerana Tolerana fa


la pH
la secet
de
temperatur
neutru,
medie
rece, cald
calcaros
neutru,
mica
rece, cald
calcaros
acid, neutru medie
rece, cald

Cultivatori

neutru,
calcaros
neutru,
calcaros
neutru,

putini
putini
multi

medie

rece, cald

putini

medie,

rece, cald

multi

medie

rece, cald

Specie

6
3

(trs)
Deschampsia flexuosa (trs
mica)
Festuca arundinacea (piu
de livezi)
Festuca ovina (piu ul oii)

mici

calcaros
acid

mare

rece, cald

mari

neutru, acid

mica

rece, cald

mici

acid, neutru

mare

putini

Festuca rubra (piu ro u)

mici

mare

Festuca pratensis (piu de


livezi)
Lolium perenne (zzanie)
(raigras)
Phleum pratense(timoftic)

medii

medie
medie

rece, cald

multi

medie

rece, cald

multi

Poa pratensis (firu de li vezi )

mici

neutru,
calcaros
neutru,
calcaros
neutru,
calcaros
neutru,
calcaros
acid, neutru,
calcaros

frig, rece,
cald
frig, rece,
cald
rece, cald

mare

frig,rece,
cald

multi

medii
medii

salbatica
Specie
salbatica
multi

multi
putini

O Leguminoasele reprezint o component de importan crucial n aproape toate mixturile


de ierburi deoarece ele contribuie la meninerea unui influx adecvat de azot i asigur
furnizarea unui capital adecvat de azot organic n interiorul solului nou, n formare. Ele
nltur necesitatea tratamentelor cu azot pentru intreinere prin marirea cantitii de azot
mineralizabil. Astfel, trifoiul este un fertilizator mai bun dect tratamentele cu fertilizatori
chimici, intruct furnizeaz azotul n mod gradual i continuu.

Leguminoase perene cu utilitate deosebit in reabilitarea terenurilor


(A= acid; N = neutru; C = calcaros), dupa Oros, 2002

Specii de leguminoase

Amorpha fruticosa (tufa de


indigo)
Centrosema pubescens
Coronilla varia(coroni te)
Desmodium uncinatum
Lathyrus sylvestris (lintea
pratului)
Lespedeza bicolor
Lespedeza cuneata
Lespedeza japonica
Lotus corniculatus
(ghizdei)
Lupinus perrenis (lupin)
Medicago sativa (lucern)
Melilotus alba (sulfin
alb)
Melilotus officinalis
(sulfin)
Phaseolus vulgaris (fasole)
Stylosanthes humilis
Trifolium pretense (trifoi
ro u)
Trifolium hybridum (trifoi)
Trifolium repens (trifoi
alb)
Ulex europeus

Preferine
pentru sol
N,C

Preferine pentru
climat
cald

Existena n flora
Romaniei
-

A,N
AN
A,N
N,C

cald
rece, cald
cald
cald

++
+

A,N
A,N
A,N
N,C

cald
cald
cald
rece, cald

ornamental
++

A,N,C
N,C
A,N,C

rece, cald
rece, cald
rece, cald

cultivat
++
++

A,N,C

cald

++

A,N,C
A,N
N,C

cald
cald
rece

cultivat
++

A,N,C
N,C

rece
rece, cald

++
++

A,N,C

rece

64

i in cazul leguminoaselor, alegerea speciilor depinde de condiiile de sol i de climat.


De obicei leguminoasele cele mai adecvate sunt cele utilizate n agricultur ntruct acestea au o
rat mare de fixare a azotului [Oros, 2002].
Leguminoasele sunt adecvate datorit simbiozei cu bacteria Rhizobium ce se fixeaz in
radcini i formeaz nodozitile fixatoare de azot. Se practic utilizarea de semine deja
infectate cu Rhizobium. De asemenea, se poate utiliza sol in care au fost deja cultivate leguminoasele
respective, pentru a aduce un aport de bacterii Rhizobium adecvate. Uneori se realizeaza a a numite
culturi - doic. Speciile utilizate n acest scop trebuie alese n funcie de elul urmrit.
O Pregtirea terenului i nsmn area se fac de regul prin acelea i metode care
sunt utilizate n mod obi nuit n agricultur i cu acelea i utilaje.
O Rata de nsmnare (cantitatea de semine la hectar) poate varia n funcie de
teren i de sit, dar i aici este bine s se urmeaze practica din lucrrile agricole. Nu se
justific ratele de nsmnare, cu valori ridicate din horticultur (500 kg/ha) n timp
ce n agricultur se aplic 40 kg/ha, n ideea c smna mult asigur succesul.
Aceasta nu este adevrat, succesul este asigurat numai prin asigurarea condiiilor
corecte de cre tere. Bradshaw i Chadwick (1980) consider ca normal pentru zona
temperat o rat de nsmnare de 50 - 100 kg/ha i ceva mai puin pentru
climatul tropical [Oros, 2002].
Daca s-a putut identifica material vegetativ special adaptat la condiii particulare, precum
cele din haldele metalifere, de exemplu, atunci clonarea i propagarea vegetativ reprezint o
metod eficient de stabilizare, aceasta asigurnd prezervarea caracteristicilor genetice
nemodificate ale materialului adaptat.
Materialul vegetativ plantat n teren va necesita aceea i atenie n privina lucrrilor
de ameliorare i ntreinere ca i materialul semnat. Chiar dac materialul de start este mai mare
(plantule) i are o mai mare rezerv de nutrieni pe termen scurt, pe termen lung el va necesita
acelea i adaosuri de azot i ali nutrieni ca i terenul nsmnat [Oros, 2002].

Arbori i arbu ti utilizati in recultivarea terenurilor degradate.


Ca i n cazul plantelor ierboase, posibilitatea de alegere a speciilor este imens. Pentru
plantarea pe terenurile degradate, este necesar s se aleag specii cunoscute a fi bine adaptate la
mediul local, cu acordul inspectoratului silvic. In general, speciile cele mai valoroase sunt cele
care reprezint pionierii naturali. Este posibil identificarea de specii care sunt adaptate in mod
particular la condiiile dificile de deficien de nutrieni, carena care este prezent n
succesiunea natural timpurie a vegetaiei pe terenurile degradate, dupa Oros, 2002.
5.3.1 Arbori.
Ca i n cazul ierburilor, speciile trebuie alese i n funcie de nsu irile particulare ale
sitului precum pH-ul i climatul. Exist un numr de arbori din familia Leguminoase n zona
temperat precum Robinia pseudacacia (salcmul), Cercis siliquastrum, Gleditschia triacanthos
(pltic), Gymnocladus dioica, Sophora japonica, iar n climatul cald speciile genului Acacia,
precum si alte specii de arbori, care nu sunt leguminoase, i care au capacitate de a fixa azotul
ex. specific de Alnus (anin), Hippopha rhamnoides (ctina alb). Aceste specii cresc relativ
repede far adaos de fertilizatori (azot) i reprezint instrumente valoroase in reabilitarea
terenurilor degradate sau a celor tehnogene, de i uneori necesit adaos de ali nutrieni.
Arborii cei mai utilizai in recultivarea terenurilor degradate in zona temperat
((N)=fixatoare de azot, N = neutru, A= acid, C = calcaros), dupa Oros, 2002.
Specii de arbori
Acer pseudoplatanus (paltin de
munte)

Cerine Toleran Cerine de Toleran


de
la pH umiditate la climat
fertilitate
medic
NC
uscat
rece, cald

Rspndire
in Romnia
++

6
5

Specii de arbori

Cerine Toleran
de
la pH
fertilitate
Acer negundo (arar american)
medie
NC
Alnus glutinosa (anin negru)
slab (N) ANC
Alnus incana (anin alb)
Slab
NC
(N)
Betula papyrifera (mesteacn)
slab
ANC

Cerine de Toleran
umiditate la climat

Rspndire
in Romnia

uscat
umed
umed

cald
rece
rece

++
++

cald

rece

rece

rece, cald
rece, cald
rece, clad
cald
rece
cald

+
++
-

rece
rece,cald

++
cultivat

Betula pendula (mesteacan)

slab

NC

Betula pubescens (mesteacan


pufos)
Coriaria arborea
Eleagnus sylvatica
Eleagnus umbellulata
Eleagnus angustifolia (slcioar)
Fagus sylvatica (fag)
Fraxinus americana (frasin
american)
Fraxinus excelsior (frasin)
Juniperus virginiana (ienupar de
Virginia)
Larix leptolepis (zad, larice)
Pinus banksiana (pinul bancsian)
Pinus echinata
Pinus nigra (pin negru)
Pinus rigida (pinul rigid)
Pinus strobus (pinul strob)
Pinus sylvestris (pinul silvestru)
Pinus tolda
Pinus virginiana
Platanus occidentalis (platan)
Populus nigra (plop negru)
Populus tremula (plop
tremurator)
Robinia fertilis
Robinia pseudacacia (salcam)
Salix caprea (salcie capreasca)

slaba

ANC

slaba (N)
slaba (N)
slab (N)
slaba (N)
medie
medie

AN
NC
NC
NC
ANC
NC

medie
slaba

NC
ANC

umed,
uscat
umed,
uscat
umed,
uscat
uscat
uscat
uscat
uscat
uscat
umed,
uscat
uscat
uscat

slaba
slaba
slaba
slaba
slaba
medie
slaba
medie
slaba
medie
medie
medie

ANC
AN
AN
ANC
AN
ANC
ANC
AN
AN
NC
N
ANC

uscat
uscat
uscat
uscat
uscat
uscat
uscat
uscat
uscat
umed
umed
umed

rece
rece
cald
rece, cald
rece, cald
rece, cald
rece, cald
cald
cald
rece, cald
cald, rece
rece

cultivat
++
cultivat
++

slaba
slaba
slaba

ANC
ANC
ANC

rece, cald
rece, cald
rece

++
++

Salix cinerea (zlog )

slaba

ANC

rece

++

Salix daphnoides (salcie


brumarie)
5alix purpurea (rachita rosie)
Salix viminialis (rulaje)
Sorbus aucuparia (scoru )
Thuja occidentalis

slaba

NC

uscat
uscat
umed,
uscat
umed,
uscat
umed

rece

++

slaba
medie
slabd
medie

ANC
NC
ANC
NC

umed
umed
uscat
umed,
uscat

rece
rece
rece
rece

++
++
+
cultivat

cultivat
++
++

Arbu ti.
Posibilitatea de alegere pentru arbu ti este de asemenea imens. Aici nu se pune problema
unei utilizri comerciale, specific alese vor fi cele care au nsu irile cele mai adecvate fa de
condiiile terenului i care ndeplinesc bine rolul de fixare.
Dintre arbu tii foarte valoro i, cu capacitatea de a fixa azotul sunt leguminoasele Ulex,
Sarothamnus i eleagnaceele Eleagnus (slcioara) i Hippofa rhamnoides (ctina alb). Ali
66

arbu ti utilizai adesea pentru fixarea terenurilor degradate i pentru halde sunt sngerul (Cornus
sanguinea), cornul (Cornus mas), lemnul cinesc (Lygustrum vulgare), drobul (Cytisus
nigricans), drmozul i clinul (Viburnum lantana, Viburnum opulus), etc.
Sortimentul de specii forestiere care asigur rezultate bune pe halde este bogat, speciile
utilizate depinznd de condiiile staionale existente sau create prin lucrrile de ameliorare.
Speciile amelioratoare de sol (fixatoare de azot)
Speciile amelioratoare de sol (fixatoare de azot) precum salcmul (Robinia pseudacacia),
aninul (Alnus), slcioara (Eleagnus) i ctina alb (Hippofa rhamnoides) au dat rezultate bune
n toate cazurile. Ele au contribuit i la ameliorarea materialului de sol din halde n timp relativ
scurt i au stimulat cre terea altor specii lemnoase cnd au fost cultivate n amestec cu acestea.
Dintre celelalte specii forestiere folosite pe halde au dat rezultate bune sau satisfcatoare
(Traci, 1985, Oros, 2002):
O pinii, in special pinul silvestru (Pinus sylvestris), pe haldele miniere i industriale
cu depozite grosiere i nisipoase, cu pH sub 7, i
O pinul negru (Pinus nigra) pe haldele calcaroase sau argiloase cu pH peste 7;
O plopii, mai ales plopul alb (Populus alba) i plopul tremurtor (Populus tremula), i
O slciile (Salix alba, Salix caprea, Salix incana, etc.) pe haldele formate din
depozite nisipoase, din regiuni mai umede sau cu posibiliti de irigare;
O frasinul (Fraxinus excelsior), paltinul (Acer), cire ul pdure (Cerasus avium),
O ulmul (Ulmus) i frasinul de Pensylvania (Fraxinus pensylvanica), ararul
ttresc (Acer tataricum) i altele, pe haldele cu condiii staionale ceva mai
favorabile sau pe care s-a a ternut un strat de pmnt fertil;
O stejarul i stejarul ro u (Quercus robur i Quercus borealis) pe haldele cu cele mai
bune condiii de sol;
O mesteacanul (Betula verrucosa), oetarul fals (cenu erul) (Ailanthus altissima),
O ararul american (Acer negundo), mojdreanul (Fraxinus ornus),etc. pe haldele
cu condiii staionale mai dificile (mesteacanul in zone mai umede pe haldele
acide, iar celelalte specii pe haldele din zone mai calde i secetoase - mai ales
mojdreanul);
O lemnul cinesc (Ligustrum vulgare), sngerul (Cornus sanguinea) i a1i arbu ti,
pe diferite tipuri de halde, in amestec cu speciile menionate mai inainte.

Impdurirea haldelor
Analiza situaiei unor halde din Romnia i a datelor din literatura de specialitate l-au
condus pe Traci,1985 la concluzia c pentru caracterizarea codiiilor staionale ale haldelor i
pentru clasificarea staiunilor de halde, trebuie s se ia n considerare urmtorii factori principali:
O condiiile generale fitoclimatice, cu distingerea urmtoarei serii de tipuri de halde:
halde din regiuni de cmpie i coline, din step i silvostep;
halde din regiunile de dealuri din subzonele stejarului i gorunului;
halde din regiuni montane din subzonele fagului i molidului;
O proveniena materialului component, distingndu-se:
halde miniere,
halde industriale,
halde menajere, etc.;
O caracteristicile depozitelor din halde, distingndu-se:
halde din fragmente de roc grosiere (pietri , pietre, bolovani cu sau fr
material fin),
halde din materiale fine de roc (nisip, pulberi),
halde din materiale foarte fine (argil),
halde din cenu ,
halde din zgur,.
67

halde din de euri menajere.


La acestia se mai adauga o serie de ali factori ce trebuie luai n considerare precum:
petrografia rocilor i compozitia mineralogiec, pH-ul, prezena unor sruri solubile sau / i compu i
toxici, configuraia microreliefului hlzilor (valuri sau movile, platforme, blti). Toate acestea vor sta la

baza proiectrii i aplicrii soluiilor tehnice difereniate pentru stabilizarea i mpdurirea haldelor.

Utiliznd parial aceste caracteristici, Traci, 1985, a facut i o clasificare staionala a


haldelor din care extragem cateva tipuri de staiuni.
O Staiunea Hmc1 = halde miniere (Hm) formate din materiale grosiere de roci
acide (bolovani, pietre, pietri i puine materiale fine de riolit, din galeriile de
exploatare a aurului), sub form de movile i valuri, inalte de 20-30 m, cu pante de
20-30, stabile, situate in subzona de vegetaie a fagului i molidului (c).
O Staiunea Hmb3 = halde miniere (Hm) carbonifere formate din fragmente de
roc i lignit, sub forma de valuri i movile, nalte de 10-30 m, cu pante de 20-30,
semistabile, nenelenite, din subzona de vegetaie a gorunului (b).
O Staiunea Hmb4 = halde miniere (Hm) formate din materiale fine de roc (nisip
de la flotaia minereurilor de plumb-zinc), cu pH 7-8, sub form de platforme
inalte de 7-15 m, cu panta versanilor de 20-25, semistabile , din subzona de
vegetaie a gorunului (b).
O Staiunea Hib2 = halde industriale (Hi) formate din cenu a de la centrale
electrice de termoficare, cu pH= 9,7 , cu coninut ridicat de Fe, Mg, Pb, Ca i
coninut redus de nitrai, sub forma de dune inalte de 40-50 m, cu pante de 25-30,
nestabile, situate in subzona de vegetatie a stejarului (b).
O Statiunea Hda1 = halde de de euri menajere (Hd) alcatuite predominant din
materiale organice (hrtie, materiale plastice, resturi alimentare) i puine
fragmente de sticl, ceramic, obiecte metalice, etc., sub forma de platforme inalte
de 5-10 m, situate n zone de cmpie i coline din step si silvostep (a).
Lucrri de ameliorare a condiiilor pentru instalarea i dezvoltarea vegetaiei forestiere
In general, haldele ofera condiii staionale dificile, de aceea, n majoritatea cazurilor
sunt necesare lucrri de ameliorare a acestor condiii pentru a permite instalarea vegetaiei
forestiere i dezvoltarea ei corespunztoare.
Printre cele mai general aplicate categorii de lucrri se pot mentiona:
Lucrri de consolidare a haldelor contra alunecrilor prin mic orarea pantei i
reamenajarea taluzurilor, ziduri de sprijin, drenaje i lucrri de combatere a eroziunii prin
gardulee liniare sau rombice, banchete de zidrie uscat, etc.;
Lucrri de pregtire a terenului.
In cazul haldelor cu suprafaa foarte tasat (foarte adesea este cazul halzilor miniere i
industriale) afnarea terenului este indispensabil pentru instalarea vegetaiei forestiere.
Pe suprafaa terasei la haldele de steril de flotaie, afnarea se realizeaz prin artur la
30-40 cm adncime i/sau discuire, iar
n cazul haldelor din materiale grosiere (halde de min) prin scarificare cu scarificatoare
cu dini pn la 30-40 cm.
Pentru instalarea vegetaiei forestiere, aceast pregtire se poate executa i n f ii de
1,0-1,5 m lime alternnd cu f ii nelucrate de 0,75-1,0 m laime, sau chiar pe tablii
cu dimensiunile stabilite de la caz la caz.
Pe versanii haldelor, pregtirea terenului se va face n terase late de 26 m amplasate la
distane de 3-6 m. Terasele pot fi sprijinite cu gardulee (la materialele nestabile) sau
nesprijinite in cazul materialelor stabile;
Lucrari de ameliorare a condiiilor de sol. Aproape n toate cazurile, haldele de de euri
industriale prezint carene n substanele nutritive i n special pentru azot. Prin urmare, sunt
necesare lucrri de fertilizare i alte lucrri de mbuntire a nsu irilor fizico-chimice ale
materialelor de solificare, n special n privina capacitii de reinere a apei i a nutrienilor.
68

Acoperirea cu un strat de sol fertil de 20-25 cm grosime este o metoda general valabil,
util i n cazul mpduririlor, ns foarte rar este utilizabil din considerente de costuri i
posibiliti de procurare a cantitailor de sol necesare.
Acoperirea cu alte materiale, nlocuitori de sol, precum nmoluri dragate din canale de
irigaie sau de desecare ori din canalele portuare, etc., nmoluri de la staiile de epurare
municipale a apelor menajere, este o alternativ adesea fezabil. Fiind bogate n materie
organic, acestea amelioreaz nsu irile materialului superficial din hald i aduce un aport
de elemente nutritive.
Mulcirea cu paie, ramuri, scoare, frunze, rumegu sau turb este o alt posibilitate de
ameliorare a materialelor, avnd efect pozitiv i in prevenirea eroziunii.
Alte lucrari de ameliorare a condiiilor de sol sunt cele de combatere a aciditii prin
tratare cu var sau calcar i de fixare sau neutralizare a substanelor nocive, fie prin spalarea
srurilor solubile, fie prin fixare cu gips, fosfogips sau alte tratamente.
La organizarea activitii de instalare a vegetaiei forestiere se recomand ca din speciile
tipice pentru fiecare staiune de halde s se aleaga 2 - 3 specii ntre care s fie cel puin una dintre
cele amelioratoare de sol (fixatoare de azot), respectiv salcm, anin sau catina alb. Amestecul de
2
plante indicat este cel in buchete de 50 - 100 m sau in benzi pure alterne, late de 5-10 m.
Ctina alb i ali arbu ti pot fi folosii i n culturi n amestec intim cu speciile de talie
mare sau in rnduri pure alterne cu acestea.
Se va evita amestecul intim, n rnduri alterne sau n buchete mici de pin cu salcm, anin
sau salcioar, deoarece foioasele menionate, avnd cre teri mai mari in primii ani, cople esc i
elimind pinul din cultur. Unele specii ca salcmul i aninul pot fi folosite i n culturi pure.
Pentru taluzuri, dup realizarea lucrrilor de consolidare specifice, se va realiza plantarea
puieilor. Din sortimentul de specii recomandat se va alege o singur specie, evident, cea mai
potrivit condiiilor staionale. Cu deosebire, se utilizeaz n aceste cazuri specii fixatoare de
azot precum ctina alb, salcmul i aninii. Foarte rar, pentru a realiza efecte peisajistice, se
utilizeaza combinaii de dou specii. Desimea culturilor va fi 0,3-1m x 2-3m, cea mai mica
desime va fi n cazul plantaiilor de salcm (0,8-1m x 2-2,5 m) iar cea mai mare n cazul
plantaiilor n cordon de ctin alb (0,3-0,5m x 2-2,5m ).
Gazonarea prealabil sau concomitent cu plantarea este foarte recomandat pentru
prevenirea eroziunii, utilizndu-se n special lupinul peren pentru nverzirea taluzurilor.
Intreinerea. Fertilizare i amendare. Acestea sunt la fel de importante pentru arbori ca i
pentru ierburi i leguminoase. Dac deficienele i pH-ul nu sunt corectate la inceput i
meninute la valori normale in continuare, cre terea arborilor va fi slab. Dup mai muli ani,
copacii vor nrdcina suficient de adnc pentru a ajunge s furnizeze nutrieni in cantitile
necesare, dar cre terea iniial slab poate conduce la moartea copacilor prin vandalism,
datorit animalelor ori prin competiia cu vegetaia inconjurtoare. Dac stocul de sol fertil de
la plantare este bine fertilizat i aduce un aport de nutrieni pentru primul an, principala grij va
fi acordat pentru anii al doilea i al treilea. Nutrienii limitativi vor fi, ca i in cazul ierburilor,
azotul i fosforul.
Vegetaia nsoitoare. Intruct copacii sunt plantai la densitate mic, o mare parte din
teren ramne neprotejat i atunci un covor vegetal poate fi important. Acesta nu este necesar
dac terenul este plat, dar in pantele expuse la eroziune, covorul vegetal devine esenial. Acesta
poate fi realizat dintr-un amestec de graminee cu leguminoase sau numai leguminoase, acestea
din urm sunt valoroase i prin fixarea azotului. Dar covorul vegetal va intra in competiie
pentru nutrieni i apa cu tinerii arbori i chiar pentru lumin dac arborii sunt foarte mici.
Astfel, speciile ierboase trebuie alese cu grij, iar rata de nsmnare trebuie s fie foarte mic,
mult mai mic dect in cazul paji tilor. Chiar i a a, poate deveni necesar ca vegetaia s fie
combtut in jurul arborilor, prin tiere sau erbicidare in anul al doilea i al treilea. Astfel de lucrri
sunt obi nuite pentru plantaiile forestiere pe terenurile erodate, la acestea se vor aduga i alte
lucrri de intreinere specifice in funcie de insu irile staiunii de hald, dupa Oros, 2002.
(http://www.resolmet.utcluj.ro )
69

Cap. 8. Biotehnologii de remediere a apelor poluate


Indepartarea metalelor grele din ape poluate i levigate ale solurilor
contaminate cu ajutorul cianobacteriilor
Din cele 35 de metale considerate periculoase pentru sanatatea umana, 23 au fost catalogate
drept metale grele: stibiu, arsen, bismut, cadmiu, ceriu, crom, cobalt, cupru, galiu, fier, aur,
plumb, mangan, mercur, nichel, platina, argint, telur, taliu, staniu, uraniu, vanadiu si zinc.
Cele mai periculoase substante pentru sanatate sunt considerate plumbul, cadmiul, mercurul si
arsenul. Expunerea la concentratii mari din aceste metale poate duce la otraviri, cu grave efecte
asupra sistemului nervos sau asupra organelor interne precum plamani, ficat, rinichi si altele.
In ultimii ani s-au dezvoltat numeroase tehnici de indepartare a metalelor grele din apele
uzate, cu scopul de a scadea cantitatea de ape uzate cu continut de metal rezultat din activitatile
industriale precum si pentru a imbunatati calitatea efluentilor. Numeroase tratamente precum
precipitarea chimica, coagularea-flocularea, flotarea, schimbul ionic sau filtrarea prin membrane
pot fi folosite pentru a indeparta metalele grele din ape uzate contaminate, fiecare metoda avand
anumite avantaje si limitari. O modalitate de ndeprtare a metalelor grele prin utilizarea
microorganismelor - cyanobacteriilor este deosebit de intens cercetat (Roberto De Philippis i
Ernesto Micheletti, 2009).
Folosirea microorganismelor pentru indepartarea metalelor grele
Biosorbtia reprezinta proprietatea biomasei microbiene nevii de a acumula ioni ai
metalelor grele, proces nesustinut metabolic. In contrast, termenul bioacumulare descrie un proces
activ in care metalele grele sunt indepartate in urma unei activitati metabolice a unor organisme
vii. In ultimii ani, cercetarea s-a bazat pe mecanisme de biosorbtie deoarece biomasa poate fi
utilizata cu succes pentru a indeparta metalele grele din efluentii industriali precum si pentru a
recupera metale pretioase din solutii de procesare.
Celulele microbiene reprezinta biosorbenti excelenti datorita raportului mare suprafata/
volum pe care-l au si datorita unui numar mare de situsuri de chemo-sorbtie potential active.
Cercetarile in domeniul biosorbtiei metalelor grele au condus la identificarea mai multor tipuri de
biomase microbiene eficiente in concentrarea acestor metale. Unele tipuri de biomasa sunt deseuri
rezultate la fermentari industriale (de ex. bacteria Bacillus subtilis). Alte tipuri de microbi care pot
lega metale pot fi recoltate din medii specifice precum lacuri sau mari (anumite tipuri de
cianobacterii). Acestea pot acumula cantitati considerabile de metale grele, precum Pb, Cd, U, Cu,
Zn, Cr sau altele.
Caracteristici generale ale cianobacteriilor. Cianobacteriile reprezinta un grup larg de
bacterii Gram-negative, procariote fototrofice caracterizate prin capacitatea de a realiza
fotosinteza in prezenta oxigenului dar si autotrofe, ca principala sursa de nutritie. S-a observat ca
anumite cianobacterii pot creste pe intuneric pe anumite substraturi organice sau in conditii
anaerobe, realizand fotosinteza in lipsa oxigenului, folosind sulfuri ca si donori de electroni.
Aceasta independenta trofica, alaturi de usurinta cultivarii lor, recomanda cianobacteriile in
procesele de decontaminare.
Utilizarea cianobacteriilor in indepartarea metalelor grele. In ultimii ani s-au publicat
multe articole referitoare la capacitatea microorganismelor de a acumula si indeparta metalele
grele din ape. Aceste procese pot fi clasificate ca: procese active, metabolice sau procese pasive,
nemetabolice. In procesele active, adsorbtia, numita bioacumulare, se datoreaza transportului
metalului prin membrana celulara, urmata de acumularea intracelulara in functie de metabolismul
celular. In cazul interactiilor fizico-chimice intre metal si gruparile functionale prezente pe
suprafata celulei (bazate pe adsorbtia fizica, schimb ionic si complexare), procesul de sorbtie nu
depinde de metabolism. Peretele celular, compus din polizaharide, proteine, lipide poate oferi
situsuri pentru legarea metalelor (Roberto De Philippis i Ernesto Micheletti, 2009).
Cianobacteriile au un perete celular care permite adsorbtia pasiva a unor mari cantitati de
metale dizolvate. Pe suprafata peretelui celular exista de fapt grupari functionale precum grupari
carboxilat, hidroxil, sulfat, fosfat sau amino. Cationii metalici pot fi luati din mediu de catre
70

gruparile incarcate negativ de pe peretele celular (Fig. 1), cu sarcina negativa prezenta pe
straturile polizaharidice care inconjoara peretele celular (Fig. 2) sau cu sarcinile negative ale
polizaharidelor eliberate in mediul inconjurator (apa) (Fig. 3), (dupa Roberto De Philippis i
Ernesto Micheletti, 2009).

Fig. 1. Interactia cationilor metalici cu sarcinile negative de pe suprafata celulara

Fig. 2. Interactia cationilor metalici cu sarcinile negative de pe straturile polizaharidice exocelulare

Fig. 3. Interactia cationilor metalici cu sarcinile negative ale polizaharidelor eliberate in mediu (apa) (dupa
Roberto De Philippis i Ernesto Micheletti, 2009).

Un numar mare de tipuri de cianobacterii au fost testate in legatura cu capacitatea lor de a


indeparta metalele grele (in special Cd, Hg, Ni, Zn sau Pb) din solutii metalice. De exemplu,
Tolypothrix tenuis si Calothrix parietina au indepartat cu succes cantitati ridicate de Hg,
Scytonema schmidlei, Anabaena cylindrica si A. torulosa au indepartat 96-98% din Cd aflat intr71

o solutie de Cd de concentratie 1mg/ l., Gloeocapsa sp., Nostoc paludosum, N. piscinale, N.


punctiforme, N. commune, Oscillatoria agardhii, Phormidium molle si Tolypothrix au indepartat
90-96% Pb dintr-o solutie de Pb de concentratie 1mg/ l. Procesul de legare al metalului are loc
prin complexarea ionilor metalici cu materialul polizaharidic, mucilaginos care acopera ceretele
celular sau este eliberat de suprafata celulara.
Indeprtarea metalelor grele de ctre Cyanobacterii: Resultate obinute cu Cyanobacterii i
metale ( Dupa : Roberto De Philippis i Ernesto Micheletti, 2009.)
Metal
Al
Cd

Cyanobacterii
/ Sorbia (mmol g-1)a sau
Eficiena ndeprtrii metalului(%)b
Spirulina platensis / 0.0045a,c
Spirulina maxima / 0.0145a,c
Mastigocladus laminosus / #113 0.0284a,c
Anabaena nodosum
/ 0.087a
Anaabena nodosum
/ 0.81a
Anabaena sp. BCC
/ 2 85b
Anabaena variabilis NIES / 23 57b
Anacystis nidulans n.r.
Aphanocapsa halophytia n.r.
Calothrix marchica BCC / 4 57b
Calothrix marchica BCC / 6 87b
Calothrix parietina TISTR 8093 / 0.70a
Calothrix sp. BCC10 / 89b
Calothrix sp. TISTR 8130 82b
Chlorococcus paris n.r.
Cylindrospermum sp. BCC / 20 65b
Gloeocapsa sp. BCC / 25 96b
Gloeothece magna 3.78a,c
Hapalosiphon hibernicus BCC 27 90b
Hapalosiphon sp. BCC 30 62b
Hapalosiphon welwitschii BCC 34 75b
Lyngbya hieronymusii BCC 41 97b
Lyngbya spiralis BCC 42 80b
Lyngbya taylorii 0.37a
Mastigocladus laminosus #113 0.0048a,c
Mastigocladus sp. BCC 36 78b
Nostoc rivularis n.r.
Microcystis aeruginosa f. aeruginosa NIES 44 95.3b
Microcystis aeruginosa f. fl os-aquae C3-40 1.23a,c
Nostoc linckia n.r.
Nostoc sp. BCC 50 94b
Nostoc commune. BCC 76 69b
Nostoc micropicum BCC 77 72b
Nostoc piscinale. BCC 47 82b
Nostoc punctiforme BCC 48 73b
Nostoc punctiforme BCC 49 84b
Oscillatoria amoena BCC 53 83b
Oscillatoria jasorvensis BCC 56 94b
Oscillatoria agardhii BCC 52 90b
Phormidium angustissimus BCC 68 87b
Phormidium molle BCC 7193 95b
Phormidium valderianum BDU 30501 83b
Rivularia sp. BCC 80 88b
Spirulina platensis 0.0035a,c
Spirulina maxima 0.0017a,c
Spirulina platensis 0.33a
Spirulina platensis 1.07a
Spirulina vulgaris 1.00a
Stigonema sp. BCC 90 89b
Synechococcus sp. PCC 7942 0.06a
Tolypotrix tenuis TISRT 8063 0.80a
Tolypotrix tenuis 0.18a
Tolypotrix tenuis BCC 100 53b

Fe

Cyanobacterii
/ Sorption (mmol g-1)a sau
Eficiena ndeprtrii metalului(%)b
Oscillatoria angustissima / 0.26a
Spirulina sp.
/ 0.0002a
Phormidium valderianum BDU / 30501 n.r.
Aphanocapsa halophytia 0.29a
Cyanospyra capsulata 0.36a
Cyanothece CE 4 1.83a
Cyanothece ET 5 0.59a
Cyanothece PE 14 0.26a
Cyanothece TI 4 1.29a
Cyanothece VI 13 0.93a
Cyanothece VI 22 1.08a
Cyanothece 16Som 2 3.77a
Nostoc PCC 7936 0.07a
Spirulina sp. 0.19a
Synechococcus sp. PCC 7942 0.10a
Phormidium laminosum 94.8b

Mn

Microcystis aeruginosa f. fl os-aquae C3-40 2.84a,c

Ni

Aphanocapsa halophytia n.r.


Cyanospyra capsulata 1.41a
Cyanothece CE 4 1.24a
Cyanothece ET 5 0.24a
Cyanothece PE 14 0.19a
Cyanothece TI 4 0.62a
Cyanothece VI 13 0.39a
Cyanothece VI 22 0.59a
Cyanothece 16Som 2 0.96a
Lyngbya taylorii 0.65a
Microcystis aeruginosa 4.26a
Nostoc PCC 7936 0.032a
Phormidium laminosum 85b
Spirulina sp. 0.003a
Synechococcus sp. PCC 7942 0.05a
Synechocystis sp. 3.23a

Co
Cr

72

Pb

Anabaena sp. BCC 2 29b

Hg

Anabaena variabilis NIES 23 48.92b


Aphanothece halophytica 22b
Calothrix sp. BCC 8 59b
Calothrix sp. BCC 10 13b
Calothrix sp. TISTR 8130 86b
Calothrix sp. n.r. Cylindrospermum
sp. BCC 20 52b

Calothrix parietina TISTR 8093 50b


Calothrix sp. TISTR 8130 40b
Cylindrospermum sp. BCC 20 83b
Gloeocapsa sp.BCC 25 50b

Gloeocapsa sp. BCC 25 96b


Hapalosiphon hibernicus BCC 27 13b
Hapalosiphon welwitschii BCC 34
47b Lyngbya heironymusii BCC 41
80b Lyngbya spiralis BCC 42 73b
Lyngbya taylorii 1.47a Mastogocladus
sp. BCC 36 29b
Microcystis aeruginosa f. fl os-aquae C3-40
1.50a,c Nostoc commune BCC 76 94b

Hapalosiphon hibernicus BCC 27 84b


Hapalosiphon welwitschii BCC 34 85b
Lyngbya hieronymusii BCC 41 92b
Lyngbya spiralis BCC 42 96b
Mastigocladus laminosus #113 0.005a,c
Mastigocladus sp. BCC 36 89b

Nostoc sp. BCC 50 86b


Nostoc commune sp. BCC 76 43b
Nostoc micropicum BCC 77 26b
Nostoc piscinale sp. BCC 47 22b
Nostoc punctiforme sp. BCC 48 66b
Nostoc punctiforme sp. BCC 49 49b
Oscillatoria amoena BCC 53 12b
Oscillatoria jasorvensis BCC 5689 89b
Oscillatoria agardhii BCC 52 73b
Phormidium angustissimus BCC 68
74b Phormidium molle BCC 71 93b
Rivularia sp. BCC 80 86b

Nostoc piscinale BCC 47 94b Nostoc


punctiforme BCC 48 98b Nostoc
punctiforme BCC49 51b Oscillatoria
agardhii BCC 52 73 96b Oscillatoria
amoena BCC 53 89b

Oscillatoria jasorvensis BCC 56 89


85b Phormidium angustissimum BC
68 77b Phormidium molle BCC 71 90b
Rivularia sp. BCC 80 76b
Spirulina maxima 84b
Spirulina platensis 35b
Spirulina platensis 0.08a
Spirulina, sp. 0.00005a
Stigonema sp. BCC 90 52b
Stigonema sp. BCC 92 59b

Synechococcus sp. PCC 7942 0.15a


Tolypothrix tenuis TISTR 8063 88b
Tolypothrix tenuis BCC 100 90b
Tolypothrix tenuis TISTR 8063 0.15a

Zn

Anabaena variabilis NIES 23 67.7b


Anacystis nidulans n.r.
Aphanocapsa halophytia n.r.
Aphanothece halophytia 2.03a
Chroococcus paris n.r.
Lyngbya taylorii 0.49a
Mastigocladus laminosus #113 0.00856a,
Microcystis aeruginosa f. fl os-aquaeC3-40
1.23a,c Nostoc linckia n.r.
Nostoc rivularis n.r Oscillatoria
angustissima 0.33a Oscillatoria
angustissima 9.81a Phormidium
laminosum 78.2b Spirulina
maxima 0.0023a,c Spirulina
platensis 0.0046a,c Spirulina
platensis 0.11a

Tolypotrix tenuis TISTR 8063 0.14a

Anabaena sp. BCC 2 68b


Calothrix marchica BCC 4 84b
Calothrix sp. BCC 8 86b
Calothrix sp. BCC 10 92b

Spirulina maxima 0.00125a,c


Spirulina platensis 0.00055a,c
Stigonema sp. BCC 90 92b
Stigonema sp. BCC 92 94b

Sn
Cu

Tolypotrix tenuis BCC 100 94b


Aphanocapsa halophytia 82b
Anabaena variabilis NIES 23 35.4b
Anacystis nidulans n.r.
Aphanocapsa halophytia n.r.
Calothrix sp. n.r.
Chroococcus paris n.r.
Cyanospyra capsulata PCC 9502
3.65a Cyanospyra capsulata 1.97a
Cyanospyra capsulata 2.25a
Cyanothece CE 4 0.52a
Cyanothece ET 5 1.78a
Cyanothece PE 14 0.16a
Cyanothece TI 4 050a
Cyanothece VI 13 0.95a
Cyanothece VI 22 0.98a
Cyanothece 16Som 2 3.17a
Gloeothece sp. PCC 6909 0.41a

Microcystis aeruginosa f.flos-aquae C3-40 4.1a


Nostoc PCC 7936 1.465a
Oscillatoria
angustissima
4.22a Phormidium laminosum
97.5c Spirulina, sp. 0.19a
Synechococcus sp. PCC 7942 0.18a
Tolypotrix tenuis TISTR 8063 0.18a

Eficiena ecologic i economic a metodei.


Ca urmare a numeroase studii facute pe diverse cianobacterii folosite pentru indepartarea
metalelor grele din solutii apoase, s-au obtinut rezultate foarte promitatoare in ceea ce priveste
utilizarea speciilor testate. Insa acest tip de biomasa este departe de a fi folosita pe scara
industriala in tratarea apelor uzate contaminate cu metale grele din doua motive: (1) costurile de
productie ale biomasei, care sunt inca prea ridicate pentru aplicatii industriale si (2) lipsa
cercetarii suficiente in folosirea cianobacteriilor pentru realizarea unor linii industriale care sa
duca la la indepartarea metalelor cu ajutorul acestora.

73

Interactiiunile dintre cianobacterii si metale sunt foarte complexe, depinzand de un numar


mare de factori legati de caracteristicile chimice si morfologice ale celulelor microbiene, pana la
proprietatile fizice si chimice ale metalelor care urmeaza a fi indepartate.
Rezultatele promitatoare obtinute pana acum, cresterea pretului chimicalelor, posibilitatea
de a utiliza cianobacterii care se dezvolta in mod natural (fara costuri de productie) si
cresterea interesului public pentru folosirea unor biotehnologii verzi pentru rezolvarea
problemei poluarii apelor deschid noi perspective in folosirea cianobacteriilor pentru indepartarea
metalelor grele din ape uzate.

Bioremedierea prin zone de inundare artificiale sau zone umede construite


pentru tratarea apelor uzate sau a eluatelor din soluri contaminate cu
metale grele.
Apele poluate cu metale grele pot fi eficient tratate utiliznd iazuri de decantare artificiale
sau sisteme de zone umede. ndeprtarea metalelor n aceste sisteme includ urmtoarele
mecanisme: filtrarea i sedimentarea particulelor n suspensie, adsorbia, ncorporarea n
materialul vegetal, precipitarea prin procese biogeochimice mediate de microorganisme.
S-au investigat beneficiile proceselor anaerobe de reducere a sulfailor, reducere a
cromului etc.), pentru fixarea i precipitarea metalelor grele i a unor metaloizi (As).
S-a demonstrat importana biotehnologiile wetland folosite pentru fixarea/recuperarea
metalelor grele din apele de min, din soluiile rezultate din depozitele de de euri, i din
efluenii industriali. Cercetrile noi duc la dep irea greutilor anterioare ntmpinate la
aplicarea pe scar larg a sistemelor wetland care limitau activitatea bacteriilor sulfat reducatoare
si a altor bacterii prin: - concentraia ridicat a oxigenului si prin potenialul redox ridicat, - prin
aciditatea efluenilor, pH sczut, - prin limitarea substratelor organice (Kuschk i colab., 2005).
Utiliznd un habitat ingineresc i o biocenoz construit ca instalaii sau zone de inundare
artificiale (zone umede construite - constructed wetlands) se poate realiza decontaminarea prin
bioremediere a apelor subterane poluate, a apelor uzate i a eluatelor din soluri contaminate. Metoda
poate fi o alternativ promitoare i economic fat de tehnologiile de pompare i tratare sau fa
de barierele reactive. Astfel implementarea unui habitat ingineresc de zone umede constriuite
exploatnd principiile degradrii biologice sunt aplicabile i in situ, la scar larg sau medie (n
instalaii wetlands mobile) sau n scopul reducerii nivelului de poluare ) (Kuschk i colab., 2005).
Indeprtarea metalelor grele prin bioreactoare i zone umede construite a constituit
obiectivul cercetrilor finanate de NATO Collaborative Linkage Grant No. EST.CLG.978918
(2003-2004), cu partneri: - UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle (Leipzig,
Germany), Department of Bioremediation and Centre for Environmental Biotechnology (UBZ) at
the UFZ; - Wageningen University (Wageningen, The Netherlands); - Institute of Biochemistry
and Physiology of Microorganisms of RAS (Pushchino, Russia), - Institute for Biology of Inland
Waters of RAS (Borok, Russia), (dupa Kuschk i colab., 2005).

Uniti de plante i ape uzate, contaminate cu crom.

74

Uniti mobile de inundare cu filtru orizontal Uniti cu filtru orizontal n meso-scale experiment
wetland pentru bioremediere (dupa Kuschk i colab., 2005).

Cercetrile proiectului au fost concentrate asupra proceselor biologice capabile de


ndeprtarea metalelor, n special a cromului, din apele uzate. Principalele rezultate obinute
(dupa Kuschk i colab., 2005), au cuprins:
1. Cercetri asupra gamei largi de procese fizice, chimice i biologice care contribuie la
detoxificarea de metale n zone umede construite i n filtre de sol plantate care asigur un sistem
heterogen de gradieni coninui n ambele zone, aerobe sau anaerobe.
2. n laborator, la scri diferite, s-au cercetat sisteme de zone umede (pe suprafee orizontale i
n sisteme cu fluxuri subterane, sau n iaz cu covor de plante plutitoare; toate sistemele, plantate
cu Juncus effusus- rogoz, pipirig), au fost testate pentru rata lor de ndeprtare a cromului. Cele
mai bune rezultate s-au obinut n sisteme cu fluxuri subterane. Se consider c acest rezultat
poate fi atribuit numai bacteriilor anaerobe stabilite n sistem, Juncus effusus avnd o capacitate
sczut de adsorbie pe pietri i o rata sczut de ndeprtare pentru crom, n sistem hidroponic.
3. Au fost mbogite culturile mixte de bacterii reductoare pentru crom, constnd din diferite specii
de bacterii anaerobe i facultativ anaerobe. n consoriu au avut loc o succesiune de procese reducere
bacterian i, dup ce cromul a fost precipitat, n sistem s-a acumulat numai sulfura.
4. O bacterie reductoare pentru crom a fost izolat i caracterizat. Prezena nitratului a ridicat
specific rata de reducere a Cr(VI) i numrul de celule.
5. Furnizarea de substrate organice promoveaz dezvoltarea condiiilor anoxice i activitatea
bacteriilor metal reductoare i sultat reductoare n consoriul de bacterii i n zonele umede
construite.
6. Experienele au testat efectul diferiilor contaminani (compu i organici i metale grele) asupra
plantelor in condiii de ser. S-au cultivat diferite specii de plante de ap emergente (helofite),
pstrate n ser pe timpul iernii. Principalele specii cultivate : Acorus calamus (obligean),
Glyceria maxima (mana de ap), Iris pseudacorus (stnjenelul galben), Juncus effusus
(rogoz,pipirig), Phragmites australis (stuf, trestie), Typha latifolia (papura cu frunza lat), Typha
angustifolia (papura cu frunza ngust)

Acorus calamus (obligean) Glyceria maxima (mana de ap)

Iris pseudacorus (stnjenelul galben)

75

Juncus effusus (rogoz, pipirig)

Phragmites australis (stuf) Typha latifolia (papura) Typha angustifolia (papura)

Instalaia experienelor cu plante emergente de ap Sera i containerele de cultivare a Helophytelor (dupa


Kuschk i colab., 2005).
Bibliografie :
Doris Bohme, Susanne Hufe, 2003. Research for the Environment. 4th Edition (ISSN 0948-6925), 134 pages.
EDS.: Doris Bohme, Susanne Hufe, iunie 2003. Published by UFZ Centre for Environmental Research LeipzigHalle, http://www.ufz.de/index.php?en=2293
CRISTEA V., HODISAN I., POP I., EMILIA BECHIS, GROZA G., GALAN P., 1990. Reconstrucia ecologic a
haldelor de steril minier. I. Dezvoltarea vegetaiei spontane. n Contribuii botanice, Univ. din Cluj-Napoca,
Grdina botanic: 33-38.
Cunningham, S.D. and Berti, W.R., 1993. Remediation of contaminated soils with green plants: An overview. In
Vitro Cell. Dev. Biol. (Tissue Culture Association), 29, 207212.
Ensley, B.D., 1995. Will plants have a role in bioremediation? In: Fourteenth Annual Symposium 1995 in
Current Topics in Plant Biochemistry, Physiology and Molecular Biology, 1995.
Roberto De Philippis i Ernesto Micheletti, 2009. Heavy Metal Removal with Exopolysaccharide-Producing
Cyanobacteria. In Heavy Metals in the Environment (2009), eds.: Lawrence K. Wang, J. Paul Chen, Nazih K.
Shammas, Yung-Tse Hung. CRC Press. Taylor & Francis Group. pp 89-123.
Peter Kuschk, Arndt Wiener, Roland Mller, Matthias Kstner, 2005. Constructed Wetlands Treating
Wastewater with Cenoses of Plants and Microorganisms. Web page: www.phyto.ufz.de A Research Association
at UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle. In the Helmholtz Association. Published by UFZ Centre
for Environmental Research Leipzig-Halle. Printed by System Print Medien GmbH Dezember 2005
KISS T., DRAGAN-BULARDA M., DANIELA PACA, 1993. Enzimologia mediului nconjurtor. Enzimologia
solurilor tehnogene.Vol. II. Ed. CERES, Bucure ti.
Kumar, P.B.A.,1995. Phytoextraction: The use of plants to remove metals from soils. Environmen. Sci. Technol.,
29, 12321238.
MALSCHI Dana, 2009. Biotehnologii si depoluarea sistemelor ecologice. (Tehnologii de depoluare biologica,
Tehnologii de bioremediere. Reconstructia ecologica). Note de curs si aplicatii practice. Manual in format
electronic Facultatea de Stiinta Mediului, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca. Editura Bioflux, Cluj-Napoca.
2009, P. 200. 978-606-92028-5-2. http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/
MALSCHI Dana, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie i microbiologie. Note de curs si aplicatii practice.
Manual in format electronic. Facultatea de Stiinta Mediului, Universitatea Babes-Bolyai. Editura Bioflux, ClujNapoca, 2009, http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/ 634 pg., plan e color, ISBN 978-606-92028-4-5.
http://www.editura.bioflux.com.ro/docs/malschi2.pdf/
Muntean, V., 1995-1996, Bacterial indicator of mud quality, Contrib. Bot., 73-76.
Muntean, V., Cri an, R., Pa ca, D., Kiss, S., Drgan-Bularda, M., 1996, Enzymological classification of salt lakes in
Romania, Int. J. Salt Lake Res., 5 (1), 35-44.

76

Muntean, V., Pa ca, D., Cri an, R., Kiss, S., 2001, Potenialul enzimatic n sterilul de la o min de zinc i plumb supus
recultivrii biologice, Lucrrile celei de a XVI-a Conferine Naionale pentru tiina Solului, Publicaiile
Societii Naionale Romne pentru tiina Solului, 30B, 65-73.
Muntean, V., Nicoar, A., Groza, G., 2005, Microbiological research on iron mine spoils submitted to bioremediation,
Contrib. Bot., 40, 259-266.
Muntean, V., Groza, G., 2006, Bacterial potential of the experimental plots installed on the iron mine spoils in Iara,
Contrib. Bot., 41 (2), 101-107.
Muntean, V., 2007, Bacterial and enzymatic indicators of water and sediment pollution in the Arie river, Stud. Univ.
Babe -Bolyai, Biol., 52 (1), 87-92.
Muntean, V., Groza, G., 2007, Bacterial and enzymatic potential of the experimental plots installed on the iron mine
spoils in Iara, Stud. Univ. Babe -Bolyai, Biol., 52 (2), 101-108.
OROS, V., 1996, Aspecte ecotoxicologice ale polurii apelor cu metale grele. n vol.: Cercetri noi in mineritul i
metalurgia neferoas". Lucrrile sesiunii tiintifice 35 ani de nvmnt Superior in Baia Mare 17-19 oct. Vol. III,
"Ingineria Mediului", 133 - 139.
OROS V., 2000. Recultivarea biologic a terenurilor degradate datoril activitii miniere de suprafa i
depozitrii de eurilor. n DENU I. (eds.), Reabilitarea ecologic i managementul siturilor degradate de industria
minier. Ed. Univ.de Nord, Baia-Mare, 2000.
OROS V., 2002. Biomonitoring. In Poluarea si monitorizarea mediului, Ed..Univ.Transilvania, Brasov. p.60-73.
OROS VASILE, 2002. Reabilitare ecologic a siturilor degradate industrial. Ed. Univ. Transilvania Bra ov. Cap.IV.
Recultivarea biologica a terenurilor degradate p.134-153
RAMADE, F., 1987, Precis d'Ecotoxicologie. Ecologie Fondamentale. Mc Grow Hill. Ramade, F.,
1992,Precis d'Ecotoxicologie. Maisson, Paris.__
Raskin, I., 1994. Bioconcentration of metals by plants. Environ. Biotechnol., 5, 285290.
Salt, D.E.1995. Phytoremediation A novel strategy for the removal of toxic metals from the environment using plants.

Biotechnology, 13, 468474.


Nazih K. Shammas, 2009. Management and Removal of Heavy Metals from Contaminated Soil. In Heavy Metals
in the Environment (2009), eds.: Lawrence K. Wang, J. Paul Chen, Nazih K. Shammas, Yung-Tse Hung. CRC
Press. Taylor & Francis Group. Boca Raton London New York. Pp.381-430
* http://www.resolmet.utcluj.ro. Raport RESOLMET, contract 32161 / 2008)
* http://www.dsmz.de/strains/degradtn.htm. DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen
GmbH, Braunschweig, Germany. DSMZ - Degradation (including Fermentation, Oxidation, Utilization)

77