Sunteți pe pagina 1din 1

Întrebări teorie sem. II – categoria A - 3 întrebări x 2 puncte fiecare

1. Ce este un sistem static nedeterminat cu nedeterminare exterioară? Exemplu.

2. Ce este un sistem static nedeterminat cu nedeterminare interioară? Exemplu.

3. Cum influenţează simetria geometrică şi de încărcare gradul de nedeterminare al unui sistem static nedeterminat la încovoiere?

4. Ce reprezintă forţa critică de flambaj?

5. De câte feluri este flambajul şi ce parametru este utilizat pentru determinarea tipului de flambaj?

6. De câte feluri sunt solicitările dinamice? Exemple + desen.

7. Care sunt ipotezele luate în considerare la determinarea multiplicatorului de impact?

8. Ce este starea plană de tensiune? Exemple.

9. Ce este starea plană de deformaţie? Exemple.

10. De câte feluri poate fi starea de tensiune şi cum se scrie tensorul tensiunilor pentru fiecare tip?

11. Care sunt relaţiile dintre deplasări şi deformaţii specifice? Definiţi mărimile care intră în relaţii.

12. Care este relaţia între E, G şi ? Definiţi mărimile care intră în relaţie.

13. Cum se poate descompune energia de deformaţie unitară? Desen.

14. Să se enunţe teoria I de rezistenţă (aceeaşi întrebare pentru celelalte teorii).

15. Ce este fenomenul de oboseală?

16. Care sunt elementele unui ciclu de solicitare variabilă?

17. Să se deseneze diagrama rezistenţelor la oboseală şi să se menţioneze punctele importante de pe diagramă.

18. Schematizări ale curbei rezistenţei la oboseală. Desene.

19. Care sunt factorii ce influenţează rezistenţa la oboseală?

20. Cum ţine seama în calculul la oboseală de influenţa concentratoarelor de tensiune?

21. Cum se ţine seama în calculul la oboseală de influenţa dimensiunilor piesei?

22. Cum se ţine seama în calculul la oboseală de influenţa calităţii suprafeţei?

23. Care este principalul element în măsurările prin tensometrie electrică rezistivă? Desen şi elemente componente.

24. Descrieţi modul de determinare a tensiunilor prin tensometrie electrică rezistivă.

25. Puntea tensometrică

26. Descrieţi modul de determinare a tensiunilor prin fotoelasticitate.

27. Ce este fenomenul de birefringenţă accidentală?

28. Ce sunt izocromatele?

29. Ce sunt izoclinele?

30. Polariscopul plan.

Întrebări teorie sem. II – categoria B (demonstraţii) - o întrebare x 4 puncte

1. Calculul forţa critică de flambaj pentru bara dublu articulată solicitată la compresiune.

2. Domeniul de valabilitate a relaţiei lui Euler.

3. Calculul cablului unui mecanism de ridicat.

4. Calculul barei în mişcare de rotaţie.

5. Determinarea multiplicatorului de impact pentru şocul vertical

6. Determinarea multiplicatorului de impact pentru şocul orizontal

7. Calculul tensiunilor pe o suprafaţă înclinată. Tensiuni principale.

8. Legea lui Hooke generalizată.

9. Energia de deformaţie.

10. Curba lui Wöhler.