Sunteți pe pagina 1din 15

ANEXA

PO.IP-02
Revizia 1
PROCEDURA
de implementare a Programului de dezvoltare i modernizare a activitilor de
comercializare a produselor i serviciilor de pia
1. Obiectivul Programului
Programul de dezvoltare i modernizare a activitilor de comercializare a produselor i
serviciilor de pia, denumit n continuare Program, este un program multianual de ncurajare i
de stimulare a dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, implementat de ctre Departamentul
pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri i Turism, denumit n continuare Departament, n
conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu
prevederile Hotrrii Guvernului 430/2013, cu modificrile i completrile ulterioare.
Obiectivul principal al Programului l constituie sprijinirea operatorilor economici,
societi comerciale i societi cooperative, prin facilitarea accesului la finanare, n scopul
mbuntirii performanelor economice i tehnice ale operatorilor economici, urmrind
adaptarea la cerinele determinate de statutul Romniei ca stat membru al Uniunii Europene, prin
creterea nivelului de competitivitate, crearea i meninerea locurilor de munc, sporirea
proteciei consumatorilor i securitii alimentare.
Programul urmrete:
- ntrirea capacitii operatorilor economici de promovare a produselor i serviciilor de
pia;
- dezvoltarea i modernizarea activitii comercianilor i prestatorilor de servicii de pia.
Prezenta procedur instituie o schem transparent de ajutor de minimis. Acordarea
ajutoarelor de minimis n cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind
ajutorul de minimis prevzute de Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18
decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul ajutoarelor de minimis,
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.352 din 24 decembrie 2013.
Prezenta schema nu intr sub incidena obligaiei de notificare ctre Comisia European,
n conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 i
108 din Tratatul ajutoarelor de minimis.
Schema se aplic pe ntreg teritoriul Romniei, n toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
2. Bugetul Programului
Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2015, aprobat prin anexa nr. ...... la
Legea nr. a Bugetului de Stat pe anul 2015 este de .......... lei. Prin implementarea
programului n anul 2015 se estimeaz acordarea de ajutor de minimis unui numr de
minim ............. de beneficiari i pentru instruirea n tehnici export a 100 reprezentani IMM. La
dispoziia Departamentului pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism va
rmne un procent de 5% din bugetul programului pentru cheltuieli de promovare si un procent
de 5% din bugetul programului pentru cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor
de dezvoltare a ntreprinderilor mici i mijlocii, serviciilor de conducere a programelor i cele
complementare acestora, de monitorizare, evaluare i control, conform alin.4, art. 26 din Legea
nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu
modificrile i completrile ulterioare.

3. Beneficiari eligibili
3.1. Pot beneficia de AFN n cadrul Programului operatorii economici (ntreprinderi mici i
mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i
dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, care
transpune n legislaia naional Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicat n
Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societi comerciale, societi
cooperative), care ndeplinesc cumulativ la data solicitrii urmtoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt nregistrai conform Legii nr.31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare sau n baza Legii nr.1/2005 privind organizarea i
funcionarea cooperaiei sau n baza Ordonanei de Urgen a Guvernului Romniei nr.6/2011
pentru stimularea nfiinrii i dezvoltrii microntreprinderilor de ctre ntreprinztorii
debutanti i se ncadreaz n categoria IMM, conform Legii 346/2004;
b) sunt persoane juridice (societi comerciale/societi cooperative), care au ca obiect de
activitate comercializarea produselor i serviciilor de pia, activiti prevzute n anexa nr. 1
la prezenta procedur (coduri CAEN conform Ordinului Preedintelui Institutului Naional de
Statistic nr. 337/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, privind actualizarea
Clasificrii activitilor din economia naional);
c) au cel puin 2 ani calendaristici de la nfiinare la data completrii on-line a planului de
investiii i codul CAEN pentru care solicit finanare este autorizat cu cel putin 3 luni
anterior datei completrii on-line a planului de investiii, conform art. 15 din Legea 359/2004
privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice,
asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora, precum i la
autorizarea funcionrii persoanelor juridice, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) au obinut profit din exploatare, n exerciiul financiar precedent depunerii cererii de
finanare.
e) au capital social integral privat;
f) nu au datorii la bugetul general consolidat i la bugetele locale, att pentru sediul social, ct
i pentru toate punctele de lucru;
g) au o cifr de afaceri anual net de pn la 50 milioane de euro, echivalent n lei, sau dein
active totale care nu depesc echivalentul n lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal
anterior (prin active totale se nelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli
n avans);
h) au un numr mediu anual de salariai mai mic de 250, n anul fiscal anterior;
i) au sediul social, sunt nregistrate la Oficiul Registrului Comerului i i desfoar
activitatea pe teritoriul Romniei;
j) nu sunt n stare de dizolvare, reorganizare judiciar, lichidare, insolven, faliment,
executare silit, nchidere operaional sau suspendare temporar a activitii;
k) nu au depit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro n trei ani fiscali consecutivi la
nivelul ntreprinderii unice, aa cum este acesta definit de Regulamentul UE nr. 1407/2013
al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul
privind funcionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis1.

ntreprinderea unic n sensul Regulamentului UE nr. 1407/2013, art. 2, alin. 2 include toate ntreprinderile ntre care exist cel
puin una dintre relaiile urmtoare:
(a) o ntreprindere deine majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor unei alte ntreprinderi;
(b) o ntreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de
supraveghere ale unei alte ntreprinderi;
(c) o ntreprindere are dreptul de a exercita o influen dominant asupra altei ntreprinderi n temeiul unui contract ncheiat cu
ntreprinderea n cauz sau n temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o ntreprindere care este acionar sau asociat al unei alte ntreprinderi i care controleaz singur, n baza unui acord cu ali
acionari sau asociai ai acelei ntreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor ntreprinderii
respective.
.

l) au obinut cel puin 50 puncte n urma completrii on-line a planului de investiii, conform
modelului i criteriilor prevzute n anexa nr. 3 la prezenta procedur;
m) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a OTIMMC de recuperare a unui
ajutor de stat sau, n cazul n care au fcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja
executat i creana integral recuperat;
n) nu au primit un ajutor ilegal, n conformitate cu prevederileLiniilor directoare privind
ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate", publicate
n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
o) nu au fost respini la finanare n ultimii 5 ani n cadrul programelor naionale derulate de
Departament pe motive de fraudare a procedurii (ex: achiziii second hand, conflict de
interese, etc.)
3.2. Beneficiarii sunt obligai pentru o perioad de minimum 3 ani ncepnd cu anul urmtor
acordrii de AFN, s menin investiia pentru care primesc AFN n cadrul Programului n
mediul declarat n planul de investiii (rural sau urban), s nu aplice amortizare accelerat pentru
activele achiziionate n cadrul programului, s pstreze locurile de munc create prin program
conform numrului de locuri de munc pentru care a primit punctaj n planul de investiii si
numarul locurilor de munca existente la data inscrierii in program. n caz contrar ajutorul acordat
se recupereaz conform Ordinului Nr. 1532 din 13 August 2012 i prevederilor prezentei
proceduri de implementare.
3.3. Nu se acord AFN n cadrul Programului pentru:
- activiti de pescuit i acvacultur, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr.
104/2000;
- activiti legate de producia primar a produselor agricole, aa cum sunt enumerate n
Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea European;
- activiti de procesare i marketing ale produselor agricole, aa cum sunt enumerate n
Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea European, n urmtoarele cazuri:
a) cnd cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preului sau a cantitii produselor de acest
tip cumprate de la productorii primari sau puse pe pia de operatorii economici respectivi;
b) cnd ajutorul este condiionat de a fi parial sau integral cedat productorilor primari
(fermieri);
- activiti legate de export i anume, ajutoarele legate direct de cantitile exportate, de
crearea i funcionarea unei reele de distribuie sau pentru alte cheltuieli curente legate de
activitatea de export;
- ajutoarele destinate utilizrii produselor naionale n detrimentul celor importate;
- agenilor economici care activeaz n sectorul carbonifer, aa cum este definit n
Regulamentul CE nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria crbunelui;
- ajutoarele pentru achiziionarea vehiculelor de transport rutier de marf acordat agenilor
economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marf contra
cost.
Nu sunt eligibile pentru a fi selectate n cadrul programului I.M.M.-urile care activeaz n
sectoarele/domeniile: intermedieri financiare i asigurri, tranzacii imobiliare, activiti de jocuri
de noroc i pariuri, producie sau comercializare de armament, muniii, explozibili, tutun, alcool,
produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile i
completrile ulterioare, substane aflate sub control naional, plante, substane i preparate
stupefiante i psihotrope, activiti de nchiriere i leasing, activiti de investigare i protecie i
activitile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis n
conformitate cu prevederile Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie
2013 privind aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.352 din 24 decembrie 2013.
Nu pot beneficia de AFN n cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat
ca ntreprindere unic, pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedeni i
3

anul fiscal n curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naionale, fie din surse comunitare)
n valoare total de 200.000 euro, echivalentul n lei (conform Declaraiei pe propria rspundere
privind ajutoarele de stat i ajutoarele de minimis - anexa nr. 4 Seciunea A la prezenta
procedur).
Operatorii economici care vor depi acest prag prin nsumarea AFN acordate prin Program
cu alte ajutoare de minimis primite n ultimii 3 ani fiscali consecutivi pot beneficia de finanare
numai pn la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul n lei.
Nu pot beneficia de AFN n cadrul Programului operatorii economici care au beneficiat de
finantare in cadrul programului in ultimii 3 ani.
Nu pot beneficia de AFN n cadrul Programului operatorii economici n situaia n care
exist legturi ntre structurile acionariatului beneficiarului i ofertanii acestuia, ntre personalul
din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri i Turism/OTIMMC implicat n
implementarea Programului, rudele acestora i ofertani, atunci cnd ofertantul ctigtor deine
pachetul majoritar de aciuni n dou firme participante pentru acelai tip de achiziie n cadrul
achiziiilor realizate de solicitanii privai ai fondurilor nerambursabile sau n situaia n care
exist legturi ntre structurile acionariatului beneficiarului i personalul din cadrul
Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri i Turism /OTIMMC implicat n
implementarea Programului i rudele acestora. Aplicantul va depune la decont o declaraie n
acest sens, ataat dosarului de achiziie, conform legislaiei n vigoare privind conflictul de
interese:
Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie; Legea nr
477/2004 privind codul de conduit a personalului contractual din instituiile i autoritile
publice; Codul Penal al Romniei;
3.4. ncadrarea operatorilor economici n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii, conform
prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i
mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, se face pe baza declaraiei pe proprie
rspundere privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii pentru
anul fiscal 2014 (anexele nr.5 i 6 la prezenta procedur, dup caz).
4. Tipurile ajutorului financiar
4.1. Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum: 90% pentru
microntreprinderi2, 80% pentru ntreprinderi mici3 i 70% pentru ntreprinderi mijlocii4 din
valoarea total a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile
specificate n anexa nr. 2 la prezenta procedur. Valoarea maxim a AFN nu poate depi suma
de 72.000 lei pentru fiecare beneficiar.
4.2. (1) AFN se acord pentru urmtoarele categorii de activiti/cheltuieli eligibile:
a)achiziionarea de echipamente IT tehnic de calcul (tip PC, format din: unitate central,
server, monitor, imprimant / copiator / multifuncional, inclusiv sisteme portabile, licene
necesare desfurrii activitii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achiziiona mai multe
echipamente IT, din fiecare tip, dect numrul total de angajai dup implementarea proiectului
cu component nerambursabil cu excepia activitilor care necesit acest lucru (Ex: Internet
caf, instruire n domeniul calculatoarelor, etc.)
2

Microntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este ntreprinderea care are pn la 9 salariai i realizeaz o
cifr de afaceri anual net sau deine active totale de pn la 2 milioane euro, echivalent n lei.
Calculul cifrei de afaceri i al numrului de salariai se va realiza conform art. 5 si art. 6 din Legea nr.346/2004
privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare,
pentru fiecare tip de ntreprindere: ntreprindere autonom, partener sau legat, potrivit legii.
3
ntreprindere mic, din cadrul categoriei de IMM, este ntreprinderea care are ntre 10 i 49 de salariai i realizeaz
o cifr de afaceri anual net sau deine active totale de pn la 10 milioane euro, echivalent n lei.
4
ntreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este ntreprinderea care are ntre 50 i 249 de salariai i
realizeaz o cifr de afaceri anual net de pn la 50 milioane euro, echivalent n lei, sau deine active totale care
nu depesc echivalentul n lei a 43 milioane euro.

b)achiziionarea de cititoare pentru cod de bare;


c) achiziionarea de cntare electronice cu/fr printer pentru etichetare;
d) achiziionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
e) achiziionarea de echipamente tehnologice maini, utilaje i instalaii de lucru-inclusiv
software-ul aferent, aparate i instalaii de msurare, control i reglare necesare desfurrii
activitilor pentru care a solicitat finanare, cu excepia jocurilor de noroc mecanice, electrice,
electronice, meselor de biliard, instrumentelor i automatelor muzicale;
f) achiziionarea de electro i motostivuitoare;
g) investiiile n active necorporale referitoare la brevete de inventie, mrci de produse si
servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerul on-line, software-uri necesare
desfurrii activitilor de comercializare a produselor i serviciilor de pia;
h) achiziionarea de bunuri prevzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatur birotic i
3.3 sisteme de protecie a valorilor umane i materiale, conform Hotrrii Guvernului nr.
2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a
mijloacelor fixe, cu modificrile i completrile ulterioare;
i) achiziionarea de mijloace de transport marf (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu
excepia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificrile i
completrile ulterioare);
j) certificarea unui sistem de management al calitii/ mediului/sntii i securitii
ocupaionale/siguranei alimentelor, n conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO
9001:2008(sistem de management al calitii);SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management
de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranei alimentelor) ; OHSAS
18001: 2007(sistem de management al sntii i securitii ocupationale), simplu sau integrat;
k) realizarea unui site5 pentru prezentarea activitii solicitantului i a produselor sau
serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli nregistrare domeniu, fr hosting), pentru operatorii
economici care nu dein alt site i care trebuie s fie funcional la data depunerii cererii de
eliberare a AFN;
l) achiziionarea de instalaii/echipamente specifice n scopul obinerii unei economii de
energie, precum i sisteme care utilizeaz surse regenerabile/alternative de energie 6 pentru
eficientizarea activitilor pentru care a solicitat finanare;
m) publicitate on-line a activitilor de comercializare a produselor i serviciilor de pia,
elaborarea i producia de materiale tiprite de promovare a activitilor de comercializare a
produselor i serviciilor de pia, pe suport hrtie i pe suport electronic7;
n) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesional / specializare /
perfecionare profesional n domeniul activitilor de comercializare a produselor i serviciilor
de pia pentru care a solicitat finanare, participarea la cursuri privind noiuni fundamentale de
igien necesare n activitile de comercializare a produselor i serviciilor de pia8;
o) consultan pentru obinerea finanrii n cadrul prezentului program9 ;
p) participarea administratorului sau a persoanei care se ocup cu activitile de export ale
IMM la cursuri de instruire internaional n tehnici de export. Aprobarea cheltuielilor se va face
numai daca n aplicaia de nscriere a fost bifat opiunea de participare la cursuri i participantul
a finalizat cel puin 2 tematici de curs;
(2) Pentru activitile de implementare i certificare a sistemelor de management, n vederea
implementrii i certificrii sistemelor de management se finaneaz urmtoarele categorii de
servicii:
5

Site-ul se realizeaz n limba romn i cel puin ntr-o limb de larg circulaie internaional.
Surs regenerabil de energie, conform definiiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare
a energiei din surse regenerabile de energie, cu modificrile i completrile ulterioare.
7
Materialele promoionale vor fi realizate i n limbi de larg circulaie internaional.
8
Cursurile trebuie s fie n concordan cu activitile pentru care se solicit finanare conform responsabilitilor
din fia postului pentru fiecare angajat care urmeaz a fi instruit.
9
Singura activitate/cheltuial eligibil care poate fi efectuat nainte de semnarea contractului de finanare.
6

a) cursuri de instruire pentru personalul implicat n activiti legate de


calitate/mediu/sntatea i securitatea ocupaional/sigurana alimentelor (auditor intern);
b) consultan privind ntocmirea documentaiei de implementare a sistemelor de
management;
c) certificarea sistemului de management al calitii/mediului/sntii i securitii
ocupaionale/siguranei alimentelor, simplu sau integrat.
Activitile de consultan prevzute la pct. 4.2, alin. 1, lit. o) i pct. 4.2, alin. (2), lit. b) nu
pot depi cumulat 5% din valoarea eligibil/decontat a proiectului, mai puin consultana.
(3) Prin acest Program nu se finaneaz activitile de re-certificare a sistemelor de
management; se finaneaz numai extinderea certificrii unui sistem de management la un sistem
integrat.
(4) Furnizorii de servicii de instruire eligibili n cadrul Programului pot fi numai organizaii
furnizoare de instruire autorizate conform legii, care vor prezenta documente justificative privind
calificarea persoanelor ce realizeaz instruirea n domeniul respectiv.
(5) Furnizorii de servicii de consultan eligibili n cadrul Programului pot fi numai
organizaii furnizoare de consultan autorizate, avnd ca activitate autorizat una dintre
activitile incluse n cod CAEN clasa 70, conform certificatului constator emis de Registrul
Comerului.
(6) Furnizorii de servicii de certificare eligibili n cadrul Programului pot fi numai
organisme de certificare acreditate conform legii, n domeniul pentru care agentul economic
beneficiar le solicit serviciile.
(7) Bunurile achiziionate n cadrul programului pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar.
n cazul mijloacelor fixe, acestea trebuie s aib fr TVA, o valoare mai mare sau egal cu
2.500 lei, conform Hotrrii Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a
mijloacelor fixe. Nu se permite achiziionarea bunurilor care au constituit obiectul unei
subvenionri/finanri nerambursabile din alte surse.
(8) Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea n
funciune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziionate, nu sunt eligibile.
(9) Achiziionarea n condiii de pia.
Solicitanii care au semnat contractul de finanare au obligativitatea de a achiziiona
bunurile i serviciile eligibile n condiii de pia cu respectarea principiilor prevazute n OUG
34/2006 privind achiziiile publice, respectiv s ntocmeasc un dosar de achiziie care s
cuprind: cereri de ofert (minimum 3), ofertele primite trebuie s cuprind i datele de
identificare ale ofertantului, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al ntreprinderii prin
care s fie justificat alegerea ofertei ctigtoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii.
Acest dosar va fi prezentat dup ncheierea contractului, la momentul depunerii decontului.
(10) Este obligatorie meninerea n stare de funcionare a achiziiilor realizate prin program,
pe ntreaga perioad de monitorizare a programului, respectiv 3 ani, ncepnd cu anul urmtor
primirii alocaiei financiare nerambursabile (anii 2016, 2017, 2018).
4.3. Cheltuielile efectuate de ctre operatorul economic trebuie s fie n legtur direct cu
activitile codului CAEN autorizat pentru care se solicit finanare, asa cum sunt detaliate
activitatile codului CAEN n Clasificarea activitilor din economia naional- CAEN Rev 2-.
4.4. n cazul activelor achiziionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dac acestea sunt
noi i puse n funciune cu respectarea reglementrilor tehnice aplicabile la momentul efecturii
vizitei de certificare a cheltuielilor. In caz contrar ajutorul financiar acordat se recupereaza.
4.5. Nu se acord ajutor financiar pentru activele achiziionate n sistem de leasing i pentru
activele second-hand.
4.6. Beneficiarii sunt obligai s asigure n favoarea Oficiilor Teritorale pentru ntreprinderi
Mici i Mijlocii i Cooperaie (denumite n continuare OTIMMC) bunurile achiziionate prin
program mpotriva tuturor riscurilor, pe o perioad de 4 ani i s cesioneze toate drepturile pe
care le va dobndi n temeiul asigurrii ctre OTIMMC.
6

4.7. Nu se acord ajutor financiar pentru societile ai cror asociai/administratori au


calitatea de asociai/acionari/administratori n cadrul altor societi beneficiare la oricare din
Programele derulate de ctre Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri i Turism n
anul 2014.
5. nscrierea n program i solicitarea acordului de principiu pentru finanare
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii din cadrul
Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri i Turism administreaz, gestioneaz i
deruleaz direct programele de ncurajare i stimulare a nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor
mici i mijlocii, finanate de la bugetul de stat, la nivel naional i local, prin intermediul
OTIMMC i asigur managementul financiar i/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de
stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici
i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare.
5.1.nscrierea n program, solicitarea acordului de principiu pentru finanare i completarea
planului de investiii n vederea obinerii finanrii se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.
5.2. Data de la care este activ nregistrarea on-line se comunic pe site-ul instituiei cu
minim 5 zile nainte de data nceperii procesului de nregistrare propriu zis.
5.3. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie s se nregistreze cu user i
parol. Dup nregistrare se completeaz on-line planul de investiii i se ncarc n aplicaie
documentele solicitate conform anexei nr. 3 la prezenta procedur. n vederea nscrierii n cadrul
Programului, operatorul economic va completa i transmite on-line planul de investiii ncepnd
cu ora 10.00 a primei zile de nscriere, timp de 10 zile de la demararea nscrierii n Program,
pn la ora 20.00 a ultimei zile de nscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pn la
epuizarea bugetului. n cazul n care nu sunt completate toate punctele i subpunctele din cadrul
fiecrei seciuni a planului de investiii sau informatiile din planul de investitii nu prezint
coeren, aplicantul va primi scrisoare de respingere.
5.4. n momentul salvrii i transmiterii datelor nregistrate n aplicaie n cadrul planului de
investiii on-line, aplicaia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a
efecturii nregistrrii cu datele corespunztoare, completate de ctre acesta, mesaj care va
ajunge automat pe adresa de email a solicitantului. Solicitanii vor tipri Cererea-tip de acord de
principiu pentru finanare dup completare, o vor semna, tampila, scana i ncarca n aplicaie.
Originalul semnat i tampilat se depune n termenul prevzut la 5.8.1 la prezenta procedur, la
OTIMMC de care aparine judeul n care este nregistrat firma solicitant nsoit de
documentele justificative prevzute n Anexa 10 la prezenta procedur .
5.5. Planul de investiii on-line corect i integral completat va putea fi transmis i nregistrat
o singur dat n cadrul aplicaiei pe parcursul perioadei prevzute la subpct. 5.3., programul
electronic de nregistrare on-line a planurilor de investiii nepermind nscrierea de dou ori a
aceluiai operator economic.
5.6. Calcularea punctajului planurilor de investiii se face n mod automat i transparent
dup completarea de ctre aplicani a seciunilor din aplicaia software conform Anexei nr. 3 la
procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanare fiind de 50
de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
5.7.(1) Dup expirarea termenului prevzut la subpct. 5.3 i n conformitate cu punctajul
obinut n urma evalurii online a planurilor de investiii, Direcia Implementare Programe pentru
ntreprinderi Mici i Mijlocii din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri i
Turism va face public pe site-ul instituiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanii
acceptai n vederea evalurii administrative n cadrul Programului precum i lista cu solicitanii
respini care nu au obinut punctajul minim de 50 de puncte. Admiterea n Program se va face
n ordinea punctajului obinut la evaluarea planurilor de investiii on-line. La punctaje egale va
prevala:
- numrul mediu de salariai la 31.12.2014,
-valoarea cifrei de afaceri,
7

-achizitia de IT, software, echipamente tehnologice,


-activitatea de comert on-line,
-activitatea de comercializare la export,
-curs de antreprenoriat,
-valoarea profitului din exploatare,
-numrul de nregistrare RUE, conform principiului primul venit-primul servit, n aceast
ordine. Dup aceast etap, aplicaia electronic va genera un numr de identificare pentru
fiecare proiect, denumit numr RUE, adic numr n Registrul Unic Electronic.
(2) n scopul verificrii solicitrilor i implementrii Programului, n cadrul OTIMMC se va
constitui Unitatea Programare, Selecie, Evaluare i Contractare a Programului, denumit n
continuare UPSEC , al crei numr de persoane, atribuii i responsabiliti vor fi stabilite prin
decizia ordonatorului teriar de credite al fiecrui OTIMMC.
(3) UPSEC din cadrul OTIMMC va transmite, n termen de 3 zile lucrtoare de la expirarea
termenului prevzut la alin. (1), solicitanilor care au ndeplinit punctajul minim de 50 de puncte
scrisori de ntiinare cu privire la acceptarea acestora n vederea evalurii administrative,
precum i scrisori de respingere a finanrii solicitanilor care au obinut mai puin de 50 de
puncte la evaluarea automat a planurilor de investiii completate on-line, semnate i tampilate
de ctre eful OTIMMC.
5.8.(1) n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la primirea scrisorilor de ntiinare cu
privire la acceptarea la evaluarea administrativ, solicitanii care au ndeplinit punctajul minim
de 50 de puncte au obligaia depunerii Cererii tip de acord de principiu pentru finanare, anexa
13, semnat i tampilat de administratorul societii care a fost incarcata in aplicatie la data
inscrierii on-line, nsoit de documentele justificative, ndosariate, conform anexei nr. 10 la
prezenta procedur, seciunea A, la sediul OTIMMC de care aparine judeul n care este
nregistrat firma solicitant (anexa nr. 11 la prezenta procedur).
(2) Nedepunerea documentelor menionate la alin. (1) n intervalul de timp prevzut atrage
dup sine decderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.

6. Documente necesare
6.1.(1) Solicitanii prevzui la subpct. 5.8. alin. (1), vor depune la OTIMMC cererea tip de
acord de principiu pentru finanare semnat i tampilat de administratorul societii care a fost
incarcata in aplicatie la data inscrierii on-line, nsoit de documentele justificative ndosariate
prevzute n anexa nr.10 la prezenta procedur, seciuneaA.
(2) Documentele corespunztoare dosarului de solicitare a AFN, prevzute n anexa nr.10 la
prezenta procedur, seciunea A, respectiv certificatul constatator on-line, trebuie s fie n
termen de valabilitate la data depunerii la OTIMMC a Cererii tip de acord de principiu pentru
finanare (anexa 13 la prezenta procedur).
6.2 ntreaga documentaie va fi depus n 3 exemplare, 1 original i 2 fotocopii certificate
(pe fiecare exemplar specificndu-se dac este original sau copie) conform scrisorii de ntiinare
pe care aplicaia o va transmite electronic fiecrui aplicant i n termenul prevzut la subpct. 5.8.
alin. (1), ntr-un plic sigilat n care se vor regsi cele 3 exemplare ale documentelor, plic care s
poarte meniunea Cerere tip acord de principiu pentru finanare - Documentaie administrativ
numr RUE ......;
Pe plicul sigilat se vor meniona n mod obligatoriu urmtoarele informaii:
Destinatar:
- OTIMMC - adresa (anexa nr. 11 la prezenta procedur);
- Programul de dezvoltare i modernizare a activitilor de comercializare a produselor i
serviciilor de pia;
Expeditor:
8

- numrul de nregistrare on-line;


- denumirea complet a operatorului economic solicitant;
- numrul de nregistrare la ORC;
- CUI/codul de nregistrare fiscal;
- suma AFN solicitat;
- adresa solicitantului, inclusiv judeul.
6.3.(1) Cererea tip de acord de principiu pentru finanare, semnat i tampilat de ctre
administratorul societii aplicante, mpreun cu documentaia administrativ se depun la
OTIMMC. OTIMMC va nregistra depunerea documentelor n Registrul Unic Electronic al
programului i va transmite aplicanilor confirmarea de depunere a documentaiei.
(2) Cererea tip de acord de principiu pentru finanare i toate celelalte documente,
fotocopiile certificate, poart tampila solicitantului i semntura n original a reprezentantului
legal sau a mputernicitului operatorului economic fiind semnate de aceeai persoan
(reprezentant legal sau mputernicit).
(3) Prin copie certificat, n cadrul Programului, se nelege fotocopie cu tampila
operatorului economic, semntura reprezentantului legal/mputernicitului i meniunea "conform
cu originalul".
(4) Toat corespondena ntre ntreprinderea solicitant i OTIMMC va purta meniunea
completare la dosarul cu nr. RUE i va fi transmis la OTIMMC de ctre solicitant. Toat
corespondena ntre OTIMMC i solicitani n cadrul programului va purta semntura efului de
Oficiu i tampila Oficiului teritorial.
7. Evaluarea i selecia beneficiarilor
7.1. Evaluarea planurilor de investiii se face n mod automat i transparent dup
completarea de ctre aplicani a seciunilor din aplicaia software conform Anexei nr. 3 la
procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanare fiind de 50
de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
7.2. Verificarea veridicitii i coerenei informaiilor nscrise n planul de investiii,
inclusiv a legturii directe a activelor achiziionate cu activitile codului CAEN pe care se
acceseaz programul, se realizeaz de ctre OTIMMC.
Verificarea i obinerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a
finanrii planului de investiii. Verificarea documentelor depuse i a planurilor de investiii online se va face n termen de maximum 30 de zile lucrtoare de la data depunerii acestora astfel:
a) din punct de vedere administrativ i al eligibilitii, de ctre UPSEC din cadrul OTIMMC
n termen de 10 zile lucrtoare de la expirarea termenului prevzut la art. 5.8(1); solicitrile vor
fi evaluate n ordinea numrului RUE, n baza verificrii documentelor justificative prevzute n
anexa nr.10, seciunea A la prezenta procedur. Solicitanii care nu ndeplinesc criteriile de
eligibilitate prevzute la subpct. 3.1. la prezenta procedur, precum i cei care au depus
documentaia incomplet, vor primi scrisori de ntiinare a respingerii din Program.
b) verificarea planurilor de investiii, de ctre UPSEC din cadrul OTIMMC n termen de 20
zile lucrtoare de la data expirrii termenului de la pct. 7.2.(a). Verificarea planurilor de
investitii (Anexa 3 la procedur) se va face doar pentru solicitrile care au fost admise din punct
de vedere administrativ i al eligibilitii, n ordinea punctajului obinut la nscrierea n Program.
Verificarea veridicitii i coerenei informaiilor nscrise n planul de investiii, completarea
explicit i cu detalii a tuturor cmpurilor Planului de investiii, codurile CAEN eligibile,
inclusiv a legturii directe a activelor achiziionate cu activitile codului CAEN pe care se
acceseaz programul, concordana ntre codul CAEN pe care se acceseaz i activitile propuse
n planul de investiii, se realizeaz de ctre Unitile de Programare, Selectare, Evaluare i
Contractare(UPSEC) din cadrul OTIMMC.; Scrisoarea de admitere de principiu la finanare n
limita bugetului/n afara bugetului, se transmite de ctre OTIMMC solicitantului, sub
coordonarea Direciei Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii din cadrul
Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri i Turism.
9

Se pot solicita clarificri, aplicantului fiindu-i transmis Scrisoare de solicitare clarificri,


semnat i tampilat de eful OTIMMC. Completrile solicitate se depun la OTIMMC n 48 de
ore de la ntiinare. Nedepunerea clarificrilor solicitate n termen conduce la respingerea
proiectului.
Dac n urma analizei planului de investiii se constat c informaiile declarate de solicitant
n planul de investiii on-line nu sunt corecte/reale, ele genernd i un punctaj diferit de cel
generat de aplicaie, solicitantul va primi scrisoare de ntiinare a respingerii planului de
investiii.
7.3.(1) Dup finalizarea verificrii solicitanii acceptai de principiu pentru finanare vor
primi prin fax, e-mail sau pot, scrisoarea privind acordul de principiu pentru finanare,
semnat i tampilat de eful OTIMMC, urmnd ca n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea
acesteia, prile s semneze contractul de finanare ( anexa nr. 12 la prezenta procedur) la sediul
OTIMMC. Pentru ntocmirea Contractelor de Finanare, beneficiarii trebuie s prezinte dovezi
certe privind capacitatea de cofinanare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de
confort (angajant)/ extras de cont care s demonstreze c beneficiarul dispune de suma
necesar cofinanrii /contract/ linie de credit, emise de o instituie financiar bancar din
Romania, i care vor acoperi cel puin valoarea finanrii proprii a proiectului, respectiv
procentul de cofinanare din cheltuielile eligibile. Dovada capacitii de finanare/cofinanare a
proiectului va fi prezentat la sediul OTIMMC la momentul semnrii contractului de finanare
de ctre pri.
(2) n cazul n care OTIMMC constat neconcordane n informaiile furnizate sau
solicitanii nu prezint dovezi certe privind capacitatea de cofinanare a proiectului sau nu
semneaz contractul de finanare n termenul specificat la subpct. 7.3, alin.1, solicitanii vor
primi scrisoare de ntiinare a respingerii la finantare, semnat i tampilat de eful OTIMMC.
(3) Dup expirarea termenului prevzut la punctul 7.2. lit b.) se va publica pe site-ul
www.aippimm.ro lista cu aplicanii admii de principiu la finanare i respini.
8. Primirea i soluionarea contestaiilor
8.1. n conformitate cu dispoziiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, n
situaia n care solicitantul se consider vtmat ntr-un drept al su sau ntr-un interes legitim
prin primirea scrisorii de respingere de la UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura
prevzut n aceste situaii.
8.2. (1) Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formulnd o contestaie, n termen de 10 zile
calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere.
8.3. Contestaia se formuleaz n scris i va cuprinde:
- datele de identificare a operatorului economic;
- obiectul contestaiei, motivele de fapt i de drept i dovezile pe care se ntemeiaz;
- semntura reprezentantului legal i tampila.
8.4. Pentru soluionarea contestaiilor, se va constitui n cadrul OTIMMC o Comisie de
contestaie, format din membrii care nu au participat la evaluarea documentaiei.
8.5. Termenul de soluionare este de 10 zile calendaristice de la data primirii contestaiei.
Comunicarea soluionrii contestaiei se va face prin fax, e-mail sau pot, cu confirmare de
primire.
9. Acordarea alocaiei financiare nerambursabile
9.1. AFN va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat activitatea/activitile
eligibil/eligibile i plata cheltuielilor aferente cofinantarii acesteia/acestora, n conformitate cu
contractul de finanare semnat ntre pri, nsoit de notificarea privind acordul de principiu
pentru finanare (Anexa 12).
9.2.(1) Acordarea AFN de ctre Unitile de plat(UP) din cadrul OTIMMC se face pe baza
cererii-tip de eliberare a AFN (anexa nr.7 la prezenta procedur), pe care beneficiarul trebuie s o
10

depun la OTIMMC, nsoit de documentele justificative ndosariate prevzute n anexa nr.10


la prezenta procedur, seciunea B, care de asemenea va face parte din documentaia depus.
(2) Pentru locurile de munca nou create n cadrul proiectului - dovada crerii acestora se va
face la depunerea decontului, cu contractele individuale de munc nregistrate, cu norm
ntreag, ncheiat pe perioad nedeterminat i extras din REVISAL. Pentru locurile de munca
nou create n cadrul proiectului prin intermediul ANOFM se va depune n plus fa de
documentaia menionat mai sus, i dovada repartiiei de la ANOFM, adeverin care atest
calitatea de somer de la AJOFM, copie dup Cartea de Identitate a angajatului, precum i
contractul de munc, cu extras din REVISAL. Meninerea locurilor de munc existente la data
inscrierii on-line si a celor nou create prin proiect pe parcursul anului de implementare i n
perioada de monitorizare se va verifica n perioada de raportare de ctre OTIMMC n cadrul
vizitelor de raportare anuale.
(3) ntreaga documentaie va fi depus n 3 exemplare: 1 original i 2 fotocopii certificate.
Toate cele 3 exemplare ale dosarelor coninnd acelai numr de documente vor fi puse ntrun plic sigilat i depuse la sediile OTIMMC.
I. Destinatar:
- OTIMMC - adresa (anexa nr. 11 la prezenta procedur);
- UPSEC: Programul de dezvoltare i modernizare a activitilor de comercializare a
produselor i serviciilor de pia.
II. Expeditor:
- nr. de nregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
- denumirea complet a operatorului economic solicitant;
- nr. de nregistrare la Oficiul Registrului Comerului;
- CUI/codul de nregistrare fiscal;
- suma AFN solicitat;
- adresa beneficiarului, inclusiv judeul.
(4) Pentru a beneficia de mecanismul decontrii cererilor de plat, beneficiarii au obligaia
de a plti integral contribuia proprie aferent facturilor incluse n cererea de eliberare AFN.
OTIMMC vor informa beneficiarii ca au obligaia de a prezenta, n termen de 30 zile de la
plata AFN, copia ordinului de plat i extrasului de cont privind virarea sumelor primite ca
AFN ctre furnizorii bunurilor decontate. In cazul in care beneficiarul nu prezinta la
OTIMMC, in termen de 30 de zile, documentele mentionate mai sus, se procedeaza la
recuperarea ajutorului financiar acordat.
9.3. n vederea implementrii si monitorizarii Programului, n cadrul OTIMMC se va
constitui Unitatea Monitorizare, Control i Raportare, denumit n continuare UMCR, al crei
numr de persoane, atribuii i responsabiliti vor fi stabilite prin decizia ordonatorului teriar de
credite al fiecrui OTIMMC.
9.4. Beneficiarii sunt obligai s efectueze activitile pentru care au solicitat finanare i s
depun cererea-tip de eliberare AFN la OTIMMC, n termen de maximum 30 de zile lucrtoare
de la data semnrii contractului de finanare de ctre beneficiar, dar nu mai trziu de 01
Septembrie 2015. Nerespectarea termenului de 30 de zile lucrtoare menionat mai sus atrage
decderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului Program. OTIMMC
UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. n situaia neefecturii cheltuielilor, sau
n cazul n care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea iniial,
sau nu sunt noi i puse n funciune, beneficiarul este respins de la finanare.
Termenul de 30 de zile lucrtoare se poate prelungi o singur dat, numai la solicitarea
beneficiarului, urmat de propunerea UPSEC OTIMMC i cu acordul Direciei Implementare
Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii din cadrul Departamentului pentru IMM-uri,
Mediul de Afaceri i Turism pentru situaii excepionale (de exemplu ntrzieri la transportul sau
livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN), prin depunerea de ctre
11

aplicant a unei cereri de prelungire cu cel puin 10 zile calendaristice naintea expirrii
termenului prevzut n contract.
9.5. Durata prelungirii termenului prevzut la pct. 9.4 nu poate depi termenul limit de
efectuare a cheltuielilor, adic 01 Septembrie 2015.
9.6. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi
certificate prin vizita la faa locului a reprezentanilor UMCR din cadrul OTIMMC n termen de
20 zile lucrtoare de la expirarea termenului prevazut la punctul 9.2.(4). Reprezentanii UMCR
vor face verificri la faa locului, consemnnd cele constatate ntr-un proces-verbal,
contrasemnat de beneficiar, ntocmit n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
9.7. Pentru acordarea AFN se va constitui n cadrul OTIMMC o Unitate de Plat, denumit
n continuare UP, al crei numr de persoane, atribuii i responsabiliti vor fi stabilite prin
decizia efului OTIMMC.
9.8. Un exemplar al dosarului de eliberare a AFN, aprobat de UPSEC, nsoit de contractul
de finanare, vor fi depuse spre plat la unitatea de plat din cadrul OTIMMC.
9.9. Decontarea se face ntr-o singur tran pentru toate activitile.
9.10. Nu se accept deconturi de cheltuieli prin efectuarea de pli compensatorii ntre
prile contractante, n cadrul activitilor i cheltuielilor eligibile, precum i compensri ntre
valorile unitare ale activelor cuprinse n notificare.
9.11.(1) Virarea efectiv a sumei care constituie AFN se face de ctre UP, pe baza deciziei
efului OTIMMC, exprimat prin ordonanarea individual, n contul ce cuprinde grupul de cifre
50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului n a crei raz teritorial i au sediul sau la care
sunt luai n eviden fiscal, n condiiile Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 146/2002
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare sau n conturile deschise la bnci
comerciale din Romnia pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria
Statului, n condiiile Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 146/2002 republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(2) n situaia identificrii unor neconcordane n procesul de implementare al programului,
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii din cadrul
Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri i Turism i/sau OTIMMC poate refuza
plata AFN.
(3) OTIMMC nu poate acorda plata AFN parial sau n avans.
(4) Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor, fie prin ridicarea lor de ctre
operatorii economici de la sediul OTIMMC, fie prin transmitere prin pot, la cererea expres a
beneficiarilor, dup verificarea conformitii fotocopiilor i efectuarea vizitei de certificare a
cheltuielilor.
9.12. Beneficiarii AFN nu pot schimba, la achiziionare, activele pentru care au primit
acordul de principiu sau alte elemente din planul de investiii aprobat.
10. Cererea-tip de renunare total/parial la finanare
10.1.(1) n cazul n care beneficiarii eligibili renun la finanare pentru una sau mai multe
activiti pentru care UPSEC din cadrul OTIMMC a transmis solicitanilor contractul de
finanare nsoit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanare (anex la contractul
de finanare), acetia au obligaia de a transmite la OTIMMC personal, prin pot sau curier
cererea-tip de renunare total/parial la finanare, conform Anexei nr. 8 la prezenta procedur.
In situatia in care aplicantul admis la finantare renunta la implementarea planului de investitii
fara a depune cerere-tip de renuntare totala/partiala, acesta nu va mai beneficia de finantare in
cadrul programelor derulate de DIMMMAT/OTIMMC in urmatorii 3 ani fiscali.
(2) Beneficiarii vor primi AFN numai pentru activitile i cheltuielile rmase nemodificate
n urma cererii de renunare parial la finanare formulate conform alin. (1).
(3) Beneficiarii pot renuna la activitile pentru care au primit notificare numai dac, prin
aceast modificare, punctajul obinut la completarea on-line a planului de investiii nu se
modific. 10.2. Cererea-tip de renunare total/parial la finanare pentru care exist acordul de
12

principiu se completeaz n limba romn, prin tehnoredactare i poart semntura n original a


reprezentantului legal sau a mputernicitului beneficiarului eligibil.
11. Prevederi referitoare la raportarea i monitorizarea ajutoarelor
11.1. Schema de ajutor de minimis va fi publicat integral pe site-ul Departamentului pentru
IMM-uri, Mediul de Afaceri i Turism, i la adresa www.aippimm.ro.
11.2. Raportarea i monitorizarea ajutoarelor acordate n baza prezentei scheme se face n
conformitate cu legislaia comunitar i cu prevederile Regulamentului privind procedurile de
monitorizare a ajutoarelor de stat, pus n aplicare prin Ordinul Preedintelui Consiliului
Concurenei nr.175, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.436 din data de
28.06.2007.
11.3. Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri i Turism, prin OTIMMC, va
informa n scris, prin intermediul contractului de finanare nsoit de anexa la contractul de
finanare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului i la
caracterul de minimis al acestuia, n conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.
1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 i 108 din
Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.352
din 24 decembrie 2013
11.4. Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri i Turism, prin OTIMMC, va
acorda un ajutor de minimis dup ce va verifica pe baza declaraiei pe propria rspundere a
operatorului economic c este respectat regula cumulului, precum i faptul c suma total a
ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal n
curs, fie din surse ale statului sau ale autoritilor locale, fie din surse comunitare nu depete
pragul de 200.000 euro, echivalentul n lei.
11.5.(1) Furnizorul de ajutor de stat, respectiv Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de
Afaceri i Turism, pstreaz evidena detaliat a ajutoarelor acordate n baza prezentei scheme
pe o durat de 10 ani de la data la care ultima alocare specific a fost acordat n baza prezentei
scheme. Aceast eviden trebuie s conin toate informaiile necesare pentru a demonstra
respectarea condiiilor impuse de legislaia comunitar n domeniul ajutorului de stat.
(2) Pentru realizarea acestei evidene, OTIMMC va transmite ctre Departamentul pentru
IMM-uri, Mediul de Afaceri i Turism toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi
prevzute.
11.6.(1) Operatorii economici beneficiari de ajutor n cadrul Programului vor ine o eviden
specific a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis i a altor
ajutoare de stat. Acetia sunt obligai s arhiveze evidena specific i s o pstreze pe o perioad
de 10 ani.
(2) Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri i Turism are obligaia de a
supraveghea permanent ajutoarele acordate, precum i cele aflate n derulare, i de a dispune
msurile care se impun n cazul nclcrii condiiilor impuse prin prezenta schem sau prin
legislaia naional sau european aplicabil la momentul respectiv.
(3) Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri i Turism are obligaia de a transmite
Consiliului Concurenei, n formatul i n termenul prevzut de Regulamentul privind
procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat10, toate datele i informaiile necesare pentru
monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naional.
(4) n cazul n care exist ndoieli serioase cu privire la datele transmise de ctre
Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri i Turism, Consiliul Concurenei poate s
solicite date i informaii suplimentare i, dup caz, s fac verificri la faa locului.
11.7. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului
Concurenei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus n aplicare prin Ordinul
Preedintelui Consiliului Concurenei nr.175, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
10

Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus n aplicare prin Ordinul Preedintelui
Consiliului Concurenei nr. 175, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007

13

nr. 436 din data de 28.06.2007, revine Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri i
Turism care va transmite Consiliului Concurenei informaiile necesare n vederea ntocmirii
inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate n Romnia i
registrului ajutoarelor de minimis.
11.8. Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri i Turism va transmite spre
informare Consiliului Concurenei prezenta schem n termen de 15 zile de la data adoptrii
acesteia, conform art.6 al Ordonanei de Urgen Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile
naionale n domeniul ajutorului de stat, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin
Legea nr. 137/2007.
11.9. Pe baza unei cereri scrise, Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri i Turism
va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenei, n 20 de zile
lucrtoare sau n termenul fixat n cerere, toate informaiile pe care Comisia European le
consider necesare pentru evaluarea respectrii condiiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
12. Confidenialitate
12.1. Documentele justificative depuse de ctre solicitani n cadrul Programului sunt
confideniale, membrii UPSEC avnd obligaia de a nu dezvlui informaii menionate n acestea
ctre tere persoane, cu excepia cazului n care informaiile sunt furnizate organelor abilitate ale
statului, n exercitarea atribuiilor ce le revin.
12.2. Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri i Turism i OTIMMC sunt
autorizate s publice, n orice form i mediu, incluznd internetul, informaiile referitoare la
numele beneficiarului, suma i/sau scopul AFN acordate, aezarea geografic a proiectului
(localitatea i judeul).
13. Monitorizarea i controlul beneficiarilor programului i recuperarea AFN
13.1. Monitorizarea i controlul beneficiarilor programului se va face de ctre UMCR din
cadrul OTIMMC.
13.2. Reprezentanii OTIMMC au dreptul s verifice anunat/inopinat att la sediul
operatorilor economici, ct i la cel al furnizorilor veridicitatea i conformitatea declaraiilor,
activitilor i cheltuielilor fcute n cadrul Programului. Beneficiarul AFN trebuie s accepte i
s faciliteze controlul reprezentantului OTIMMC asupra utilizrii AFN acordate prin Program.
13.3. n cazul n care n urma controalelor efectuate de reprezentanii OTIMMC sau la
sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constat c beneficiarii au fcut declaraii
incomplete i/sau neconforme cu realitatea pentru a obine AFN, au schimbat destinaia AFN, sau
se constat c nu au fost ndeplinite condiiile prevzute n contract i prezenta procedur,
UMCR va ntiina i va propune ordonatorului teriar de credite al fiecrui OTIMMC
recuperarea total sau parial a AFN i va anuna Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de
Afaceri i Turism c a fost declanat recuperarea ajutorului de minimis.
Sumele care rezult din recuperarea facilitilor acordate prin Program au regimul juridic de
creane fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplic, n mod corespunztor, dispoziiile
Ordinului Ministrului nr. 1532/2012 privind aplicarea art. 18 din OG 117/2006.
13.4. Beneficiarii AFN au obligaia de a raporta efectele participrii la Program ctre UMCR
din cadrul OTIMMC pe o perioad de 3 ani ncepnd cu anul urmtor acordrii AFN, prin
completarea i transmiterea prin pot/ e-mail/fax a formularului de raportare tehnic prevzut
n anexa nr. 9 la prezenta procedur. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnic
este 1 - 30 iunie a anului urmtor expirrii exerciiului financiar de referin.
n cazul nendeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de
niciunul dintre programele de finanare derulate de ctre Departamentul pentru IMM-uri, Mediul
de Afaceri i Turism pentru o perioad de 3 ani.
13.5. Verificarea pe teren se realizeaz de ctre UMCR din cadrul OTIMMC, cel puin o
dat pe an, timp de 3 ani, ncepnd cu anul urmtor acordrii AFN (2016, 2017, 2018).
14

13.6. UMCR monitorizeaz ndeplinirea indicatorilor stabilii prin cererea de finanare


pentru msurarea atingerii rezultatelor i obiectivelor proiectului.
13.7. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri de catre beneficiarii de AFN duce la
recuperarea ajutorului acordat.
13.8. n situaia n care, pe durata derulrii programului, beneficiarul ajunge n situaia de
faliment, dizolvare sau insolven se va proceda la recuperarea bunurilor achiziionate prin
Program.
14. Precizri
Documentele originale depuse de ctre beneficiari n vederea eliberrii AFN n cadrul
Programului vor fi pstrate la sediul OTIMMC, la dispoziia operatorilor economici, n vederea
ridicrii de ctre acetia, pn cel trziu la data de 01 martie 2016.
Prezenta procedur se aprob prin Ordin de Ministru i va fi publicat n Monitorul Oficial
al Romniei.

15