Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA BUCURESTI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA


DISCIPLINA RELIGIE ORTODOXA
PROGRAMA PENTRU PROFESORI
EXAMENUL DE DEFINITIVAT
OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II
1. PREZENTARE GENERALA. OBIECTIVE. COMPETENTE CHEIE.
2. Programa de religie ortodoxa pentru definitivarea n nvatamnt reprezinta o componenta
esentiala a curriculumului destinat formarii continue a profesorilor de religie, cu pregatire
universitara de lunga durata, care lucreaza n nvatamntul preuniversitar si postliceal.
3. Obiective. Noua tematica conduce spre formarea competentelor psiho-pedagogice necsare
exercitarii misiunii de profesor de religie. Ea conduce la o cunoastere a problemelor
contemporane cu care se confrunta Biserica si Societatea n contextul lumiii religioase
contemporane.
4. Conceptia si principiile care stau la baza realizarii ei sunt:
a. continuitate, reflectata n obiectivele si continuturile stabilite, asigurndu-se att integrarea
pregatirii initiale din perioada studiilor universitare, ct si formarea/dezvoltarea pentru cariera
didactica (gradele II si I).
b. Coerenta, conferita de organizarea si articularea modular-tematica a obiectivelor, ariilor de
continut si referintelor bibliografice, orientate spre a elimina repetitiile, interferentele si
contradictiile conceptual-metodologice ale diferitelor abordari.
c. Dezvoltarea si inovarea, satisfacute prin introducerea unor noi teme destinate sa initieze
candidatii n ceea ce nseamna noutatile studiilor teologice, sa sensibilizeze cadrele didactice la
problematica tendintelor noi.
5. Domeniile si competentele cheie, precum si nivelurile de performanta vizate de examenul de
definitivat si obtinerea gradului didactic II, sunt, n principal, urmatoarele:
a. stapnirea si utilizarea adecvata si argumentata a doctrinei, conceptelor, teoriilor, orientarilor, a
fiecarei arii tematice stabilite n programa;
b. stapnirea optima a capacitatilor de proiectare si evaluare a proceselor de instruire si educatie
scolara si extrascolara;
c. stapnirea optima a capacitatilor de proiectare, conducere si evaluare a proceselor de instruire
si educatie scolara si extrascolara.
d. Manifestarea unei conduite teologice optim create n domeniul instruirii, nvatarii si interpretarii
fenomenelor si proceselor educationale.
e. Utilizarea eficienta a metodologiei stiintifice destinate cunoasterii si formarii personalitatii
elevilor.
6. Comparativ cu vechea programa de definitivare si obtinere a gradului didactic II, prezentul corp
de teme aduce unele ameliorari. Acestea constau n:
a. restructurarea n continutul unor teme.
b. introducerea unor teme noi.
c. Prezentarea unei bibliografii generale si tematice nerestrictive, de natura sa dezvolte
bibliografia fiecarei teme, ea fiind consultata corespunzator solicitarilor din subtematica
prezentata.
7. TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL, CURSURI, SEMINARII SI APLICATII

I. Cosmologie. Hristologie. Eclesiologie.


II. Familia n lumina moralei crestine.
III. Misiunea morala si sociala a Bisericii.
IV. Liturghiile ritului bizantin.
V. Sfintele Evanghelii.
VI. Cartile canonice profetice.
VII. Crestinismul pe teritoriul Romniei n primul mileniu.
VIII. Biserica crestina n mileniul II.
8. BIBLIOGRAFIE GENERALA.
Legea nvatamntului nr. 84/1995, republicata. Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 606 din
10 decembrie 1999.
Legea privind Statutul personalului didactic nr. 128/1997. Monitorul oficial al Romniei, Partea I,
nr. 158.
BODOGAE, preot prof. dr. Teodor, RAMUREANU, preot prof. dr. Ioan, SESAN, preot prof. dr.
Milan, Istoria Bisericeasca Universala, vol. I (1-1054),Bucuresti, 1987; vol. II, Bucuresti, 1993.
BRANISTE, pr. prof. dr. Ene, Liturgica speciala pentru Institutele Teologice, Bucuresti, 1980.
*** Teologie Morala Ortodoxa pentru Institutele Teologice, vol. II, Bucuresti, 1980.
COMAN pr. prof. dr. Ioan G., Scriitori bisericesti din Epoca Straromna, Bucuresti, 1979, n
special capitolul Participarea episcopilor tomitani la sinoadele ecumenice si locale, pp. 300-306.
DELUMEAU, Jean, Religiile lumii, 1996.
ELIADE, Mircea, Istoria credintelor si ideilor religioase, Bucuresti, vol. I-III, 1981, 1986, 1988.
NECULA, pr. prof. dr. Nicoale, Traditie si nnoire n slujirea liturgica, vol. I, Galati, 1996; vol. II,
Galati, 2001.
PACURARIU, preot prof. dr. Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, Bucuresti, 1991, 1994.
*** Studiul Noului Testament, manual pentru Institutele teologice, editia a II-a, Bucuresti, 1977.
POPESCU Emilian, Monahismul timpuriu pe teritoriul Romniei, n Analele Univ. Alexandru Ioan
Cuza, Iasi, 1994, pp. 95-110.
Idem, Ierarhia Bisericeasca pe teritoriul Romniei: cresterea si structura ei pna n secolul al VIIlea, n BOR, 108, 1990, nr. 1-2, pp. 149-164.
Idem, Izvoarele apostolice ale Crestinismului romnesc. Sfntul Apostol Andrei, n ST, XLVI,
1994, nr. 1-3, p. 80-96.
Idem, Crestinismul timpuriu pe teritoriul Romniei. 1. Originile. 2. Bizantul sau Roma?, n vol.
Priveghind si lucrnd pentru mntuire, Editura Trinitas, Iasi, 2000, p. 169-189.
POPESCU M. Teodor, Sentinta de excomunicare de la 16 iulie 1054, n Studii Teologice, II, 1931,
nr. 1, p. 49-68; II, 1931, nr. 2, p. 35-46.
STANILOAE, preot prof. dr. Dumitru, Teologia Dogmatica Ortodoxa, vol. I-III, Bucuresti, 1978.
Idem, Teologia Morala Ortodoxa, pentru Institutele Teologice, vol. III, Spiritualitatea ortodoxa,
Bucuresti, 1981.
*** Teologia Morala Ortodoxa, pentru Institutele Teologice, vol. I, Morala generala, Bucuresti,
1979; vol. II, Morala Speciala, 1980.
VASILESCU, Emilian, Istoria Religiilor, manual pentru studentii Institutelor Teologie, Bucuresti,
1975.
9. ANALITICA TEMELOR
I. Crestinismul timpuriu pe teritoriul Romniei. Originile apostolice.
a. Izvoarele crestinismului timpuriu.
b. Predica Sfintilor Apostoli : Andrei si Filip.

c. Argumentele logico-istorice.
d. Comentarii asupra predicii Apostololor: Andrei si Filip.
BIBLIOGRAFIE
Eusebiu de Cezareea, Istoria Bisericeasca, Martirii din Palestina, traducere, studiu, note si
comentarii de Pr. Prof. T. Bodogae, n col. PSB, vol. 13, Bucuresti, 1987.
Fontes Historiae Daco-Romane, vol. I-IV, Bucuresti, 1975-1982.
PACURARIU, preot prof. dr. Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, Bucuresti, 1991, 1994.
POPESCU Emilian, Monahismul timpuriu pe teritoriul Romniei, n Analele Univ. Alexandru Ioan
Cuza, Iasi, 1994, pp. 95-110.
Idem, Ierarhia Bisericeasca pe teritoriul Romniei: cresterea si structura ei pna n secolul al VIIlea, n BOR, 108, 1990, nr. 1-2, pp. 149-164.
Idem, Izvoarele apostolice ale Crestinismului romnesc. Sfntul Apostol Andrei, n ST, XLVI,
1994, nr. 1-3, p. 80-96.
Idem, Crestinismul timpuriu pe teritoriul Romniei. 1. Originile. 2. Bizantul sau Roma?, n vol.
Priveghind si lucrnd pentru mntuire, Editura Trinitas, Iasi, 2000, p. 169-189.
II. ntemeierea Mitropoliilor.
10. Contextul politic al ntemeierii Mitropoliilor.
11. Organizarea bisericeasca.
12. ntemeierea mitropoliilor.
13. Recunoasterea lor de catre Patriarhia Ecumenica.
14. Resedinta mitropolitilor ; jurisdictia acestora.
BIBLIOGRAFIE
GOROVEI S. Stefan, ntemeierea Mitropoliei Moldovei n contextul relatiilor moldo-bizantine, n
MMS, LXIX, 1993, nr, 8-10, p. 28-52.
PACURARIU Mircea, nceputurile Mitropoliei Transilvaniei, Bucuresti, 1980, 152p.
Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, Bucuresti, 1991, 1994.
SOLOMON Viaceslav, Stat si Biserica n Moldova pna la mijlocul secolului al XV-lea, Iasi, 1994.
THEODORESCU Razvan, Bizant, Balcani, Occident la nceputurile culturii medievale romnesti,
(secolele XII-XIV), Bucuresti, 1974, 379p.
III. Biserica Ortodoxa Romna ntre anii 1945-1989.
1. Ierarhii importanti ai Bisericii Ortodoxe Romne n aceasta perioada.
2. Ierarhi si preoti n nchisorile comuniste.
3. nvatamntul teologic.
4. Organizarea monahismului.
5. Activitatea culturala.
BILBIOGRAFIE
*** Biserica ntemnitata: Romnia 1944-1989, Institutul Natinal pentru Studiul Totalitarismului,
Bucuresti, 1998.
MANEA, Preoti ortodocsi n nchisorile comuniste, Editura Patmos, 2000.
*** Marturisitori dupa gratii. Slujitori ai Bisericii n temnitele comuniste, Editura Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului si Clujului, Cluj-Napoca, 1996.
PACURARIU Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, Bucuresti, vol. III, 1994.
STANILOAE, preot prof. dr. Dumitru, Prigonirea Bisericii Ortodoxe stramosesti sub comunism, n
Vestitorul Ortodoxiei Romnesti, anul I, 1990, nr. 3, p. 3.
IV. Schisma cea Mare.

1. Cauzele religioase si politice ale schismei celei mari.


2. Persoanele implicate n derularea schismei.
3. Consumarea schismei la 16 iulie 1054.
4. Consecintele schismei.
BIBLIOGRAFIE
BODOGAE, preot prof. dr. Teodor, RAMUREANU, preot prof. dr. Ioan, SESAN, preot prof. dr.
Milan, Istoria Bisericeasca Universala, vol. I (1-1054),Bucuresti, 1987.
POPESCU M. Teodor, Sentinta de excomunicare de la 16 iulie 1054, n Studii Teologice, II, 1931,
nr. 1, p. 49-68; II, 1931, nr. 2, p. 35-46.
V. Reforma si Reformatori.
1. Cauzele reformei protestante.
2. Reformatorii: Martin Luther, Huldrich Zwingli, Jean Calvin.
3. nvatatura lor.
BIBLIOGRAFIE
BODOGAE, preot prof. dr. Teodor, RAMUREANU, preot prof. dr. Ioan, SESAN, preot prof. dr.
Milan, Istoria Bisericeasca Universala, vol. II, Bucuresti, 1993.
DRMBA, Ovidiu, Istoria culturii si civilizatiei, ed. a II.a, Bucuresti, 1998.
VI. Organizarea actuala a Bisericii ortodoxe.
1. Patriarhiile apostolice.
2. Patriarhiile istorice.
3. Celelalte Biserici Ortodoxe nationale.
BIBLIOGRAFIE
BODOGAE, preot prof. dr. Teodor, RAMUREANU, preot prof. dr. Ioan, SEASAN, preot prof. dr.
Milan, Istoria Bisericeasca Universala, vol. II, ,Bucuresti, 1993.
A se vedea Telegraful Romn, anii 1990-2001; Vestitorul Ortodoxiei, anii 1990-2001.
VII. Sfnta Liturghie
1. Istoria Liturghiei crestine.
2. Dezvoltare si rnduiala.
3. Interpretare teologico-simbolica.
BIBLIOGRAFIE
BRANISTE, pr. prof. dr. Ene, Liturgica speciala pentru Institutele Teologice, Bucuresti, 1980.
NECULA, pr. prof. dr. Nicoale, Traditie si nnoire n slujirea liturgica, vol. I, Galati, 1996; vol. II,
Galati, 2001.
VINTILESCU, preot prof. dr. Petre, Liturghierul explicat, Bucuresti, 1972 si 1998.
VIII. Sfintele Taine ale Botezului, Mirungerii si mpartasaniei.
1. Istoric.
2. Rnduiala.
3. Interpretare.
BRANISTE, pr. prof. dr. Ene, Liturgica speciala pentru Institutele Teologice, Bucuresti, 1980.
NECULA, pr. prof. dr. Nicoale, Traditie si nnoire n slujirea liturgica, vol. I, Galati, 1996; vol. II,

Galati, 2001.
VINTILESCU, preot prof. dr. Petre, Liturghierul explicat, Bucuresti, 1972 si 1998.
IX. Sfintele ierurgii n viata credinciosilor.
1. Ierurgiile legate de viata.
2. Ierurgiile legate de moarte.
BRANISTE, pr. prof. dr. Ene, Liturgica speciala pentru Institutele Teologice, Bucuresti, 1980.
NECULA, pr. prof. dr. Nicoale, Traditie si nnoire n slujirea liturgica, vol. I, Galati, 1996; vol. II,
Galati, 2001.
X. Persoana si activitatea lui Mesia dupa Pentateuh
1. Protoevanghelia.
2. Binecuvntarea lui Noe, fagaduintele divine asupra patriarhilor: Avraam, Isaac si Iacob.
3. Steaua din Iacob si Profetul cel Mare.
4. Activitatea lui Mesia, mpacarea omului cu Dumnezeu (Fac. 49, 10); Mesia conducator spiritual
(numeri 24, 17; Deut. 18, 15-18).
BIBLIOGRAFIE
CORNITESCU, Emilian, ntreita slujire a Mntuitorului Hristos dupa Vechiul Testament, n
Ortodoxia, 1983, nr. 1.
NEAGA, preot prof. dr. Nicoale, Hristos n Vechiul Testament, Sibiu, 1944.
Idem, Iisus Hristos n Vechiul Testament, n Mitropolia Banatului, 1987, nr. 5.
*** Studiul Vechiului Testament, ed. II-a, Bucuresti, 1985.
XI. Principii religios-morale dupa cartile didactice ale Vechiului Testament.
1. Persoana si lucrarea lui Mesia.
2. Credinta n Dumnezeu, izvorul ntelepciunii.
3. Raportul dintre parinti si copii.
4. Valoarea bunurilor materiale si spirituale ale acestei lumi.
5. Actualitatea principiilor religios morale dupa cartile didactice privind raportul dintre semeni.
BIBLIOGRAFIE
CORNITESCU, drd. Emilian ,Raporturile dintre parinti si copii dupa cartile Vechiului Testament, n
Studii Teologice, 1969, nr. 1-2.
PRELIPCEANU, preot prof. dr. Vladimir, Probleme sociale n Vechiul Testament, n Studii
Teologice, 1952, nr. 1-2.
*** Studiul Vechiului Testament, ed. II-a, Bucuresti, 1985.
XII. Pacea si dreptatea dupa profetii mari.
1. Profetul Isaia despre pace si dreptate, Dumnezeu, izvorul pacii si al dreptatii.
2. Legamntul Nou, ca izvor la pacii si al dreptatii.
3. pacea si dreptatea ca norme de convietuire ntre oameni si ntre State.
BIBLIOGRAFIE
ABRUDAN, preot prof. dr. Dumitru, Profetii si rolul lor n istoria mntuirii, n Mitropolia Ardealului,
1983, nr. 3-4.
NEGOITA, preot prof. dr. Athanasie, Metoda misionara a profetilor, Bucuresti, 1936.
PRELIPCEANU, preot prof. dr. Vladimir, Pacea mesianica la profetii Vechiului Testament, n

Studii Teologice, 1949, nr. 1-2.


*** Studiul Vechiului Testament, ed. II-a, Bucuresti, 1985.
XIII. Predica de pe Munte.
1. Idei dogmatice si morale n Predica de pe Munte.
GHEORGHIU, preot prof. dr. Vasile, Comentariu la Sfnta Evanghelie dupa Matei, Cernauti,
1925.
Sfntul Ioan Gura de Aur, Scrieri Partea a III-a, Omilii la Matei, traducere, introducere, indici si
note de Preot D. Fecioru, n colectia Parinti si Scriitori Bisericesti, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1994.
*** Studiul Noului Testament, manual pentru Institutele Teologice, editia a II-a, Bucuresti, 1977.
XIV. Instituirea Sfintei Euharistii.
1. Sfnta Euharistie: instituirea si implicatiile ei n viata crestina.
GHEORGHIU, preot prof. dr. Vasile, Comentariu la Sfnta Evanghelie dupa Matei, Cernauti,
1925.
Sfntul Ioan Gura de Aur, Scrieri Partea a III-a, Omilii la Matei, traducere, introducere, indici si
note de Preot D. Fecioru, n colectia Parinti si Scriitori Bisericesti, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1994.
*** Studiul Noului Testament, manual pentru Institutele Teologice, editia a II-a, Bucuresti, 1977.
XV. nvierea Domnului.
1. nvierea Domnului; Aratarile Domnului dupa nviere; Importanta nvierii pentru credinta
crestina.
BIBLIOGRAFIE
GHEORGHIU, preot prof. dr. Vasile, Comentariu la Sfnta Evanghelie dupa Matei, Cernauti,
1925.
Sfntul Ioan Gura de Aur, Scrieri Partea a III-a, Omilii la Matei, traducere, introducere, indici si
note de Preot D. Fecioru, n colectia Parinti si Scriitori Bisericesti, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1994.
*** Studiul Noului Testament, manual pentru Institutele Teologice, editia a II-a, Bucuresti, 1977.
XVI. Crearea lumii vazute si a omului, n general.
1. Crearea lumii si solidaritatea omului cu semenii si cu natura.
2. Crearea din nimic, n timp.
3. Motivul si scopul creatiei.
4. Lumea ca dar al lui Dumnezeu si crucea pusa pe acest dar
5. Lumea opera rationala a lui Dumnezeu, pe masura ratiunii umane.
6. Virtualitatile alternative ale raportului omului cu lumea.
7. Factorii care actualizeaza virtualitatile multiple si alternative ale lumii.
BIBLIOGRAFIE
EVDOCHIMOV, Paul, Ortodoxia, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1997.
MEYENDORFF, John, Teologia Bizantina, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1996.
Idem, Hristos n gndirea crestina rasariteana, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1997.
STANILOAE, preot prof. dr. Dumitru, Teologia Dogmatica Ortodoxa, vol. I-III, Bucuresti, 1978.
TACHE, preot conf. dr. Sterea, Dumnezeu, omul si creatia n teologia ortodoxa si preocuparile
ecumenismului contemporan, EIBMBOR, Bucuresti, 1998.

XVII. Cele trei directii ale lucrarii mntuitoare a lui Hristos si cele trei slujiri mntuitoare ale
Lui.
1. Iisus Hristos ca nvatator.
2. Iisus Hristos, Arhiereul si Jertfa suprema.
3. Iisus Hristos ca mparat.
BIBLIOGRAFIE
EVDOCHIMOV, Paul, Ortodoxia, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1997.
MEYENDORFF, John, Teologia Bizantina, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1996.
STANILOAE, preot prof. dr. Dumitru, Teologia Dogmatica Ortodoxa, vol. I-III, Bucuresti, 1978.
XVIII. Mntuirea omului n Biserica, sensurile, fazele si conditiile ei.
1. Sensurile mntuirii.
2. Fazele sau treptele mntuirii.
3. Necesitatea credintei si a faptelor bune n nsusirea mntuirii.
BIBLIOGRAFIE
EVDOCHIMOV, Paul, Ortodoxia, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1997.
MEYENDORFF, John, Teologia Bizantina, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1996.
STANILOAE, preot prof. dr. Dumitru, Teologia Dogmatica Ortodoxa, vol. I-III, Bucuresti, 1978.
XIX. Responsabilitatea crestinului fata de el nsusi si fata de mediul ambiant, constituit din
aproapele si din natura nconjuratoare.
1. Datoriile fata de trup.
2. Datoriile fata de suflet.
3. Cine este aproapele? Obligatiile fata de el.
4. Natura nconjuratoare, poluarea acesteia si atitudinea crestina fata de ele.
BIBLIOGRAFIE
RADUCA, preot prof. dr., Grija Bisericii fata de mediul ambiant, n Studii Teologice, 1990, nr. 3.
*** Teologia Morala Ortodoxa, pentru Institutele Teologice, vol. I, Morala generala, Bucuresti,
1979; vol. II, Morala Speciala, 1980.
XX. Omul, fiinta sexuata: familia crestina, sanatatea si patologia acesteia: procreare
asistata,, planingul familial, practici avortive.
1. Sexualitate si genitalitate.
2. Instincte si afecte.
3. Familia, intitutie sacra si obligatiile membrilor ei.
4. Responsabilitatea fata de viata, care se impune membrilor familiei, si omului n general.
BIBLIOGRAFIE
BRECK, John, Darul sacru al vietii, Ed. Patmos, Cluj, 2001.
*** Teologia Morala Ortodoxa, pentru Institutele Teologice, vol. I, Morala generala, Bucuresti,
1979; vol. II, Morala Speciala, 1980.
RADUCA, preot prof. dr., Casatoria, taina a comuniunii si desavrsirii persoanei, 1992, nr. 3-4.
Idem, Bioetica, familia si morala crestina, n Studii Teologice.

XXI. Boala si suferinta, practici moderne pentru nlaturarea bolii si a suferintei. Atitudinea
moralei crestine fata de ele.
1. Atitudinea crestina fata de suferinta si boala.
2. Forme moderne de tratare a bolii si de nlaturare a suferintei ( terapia intensiva, transplantul
de organe ).
3. Eutanasia si atitudinea crestina fata de ea.
BIBLIOGRAFIE
BRECK, John, Darul sacru al vietii, Ed. Patmos, Cluj, 2001.
*** Teologia Morala Ortodoxa, pentru Institutele Teologice, vol. I, Morala generala, Bucuresti,
1979; vol. II, Morala Speciala, 1980.
RADUCA, preot prof. dr., Casatoria, taina a comuniunii si desavrsirii persoanei, 1992, nr. 3-4.
XXII. Religiile monoteiste
1. Iudaismul.
2. Crestinismul.
3. Islamul.
BIBLIOGRAFIE
DELUMEAU, Jean, Religiile lumii, Bucuresti, 1986.
ELIADE, Mircea, Istoria credintelor si ideilor religioase, Bucuresti, vol. I si II, 1986.
STAN, preot prof. dr. Alexandru, RUS, prof. dr. Remus, Istoria Religiilor, Bucuresti, 1990.
VASILESCU, preot prof. dr. Emilian, Istoria Religiilor, manual pentru studentii Institutelor
Teologie, Bucuresti, 1975.

XXIII. Religiile Indiei


1. Hinduismul.
2. Budismul
BIBLIOGRAFIE
DELUMEAU, Jean, Religiile lumii, Bucuresti, 1986.
ELIADE, Mircea, Istoria credintelor si ideilor religioase, Bucuresti, vol. I si II, 1986.
STAN, preot prof. dr. Alexandru, RUS, prof. dr. Remus, Istoria Religiilor, Bucuresti, 1990.
VASILESCU, preot prof. dr. Emilian, Istoria Religiilor, manual pentru studentii Institutelor
Teologie, Bucuresti, 1975.

XXIV. Sfnta Sciptura si bibliile confesionale


BIBLIOGRAFIE
DAVID, diac. Prof. dr. Petre, Sectologie, Constanta, 1998.
Idem, Invazia sectelor, Editura Europolis, Constanta, vol.II, 1999; vol. III, 2000.

XXV. Cinstirea Sfintilor


1. Notiunea de sfintenie si formele de exprimare ale cinstirii sfintilor.
2. Prea Cinstirea Maicii Domnului.
3. Cinstirea ngerilor, sfintilor, Sfintei Cruci, sfintelor icoane si ale sfintelor moaste.

BIBLIOGRAFIE
DAVID, diac. Prof. dr. Petre, Sectologie, Constanta, 1998.
*** ndrumari misionare, Editura IBMBOR, Bucuresti, 1986.
XXVI. Parusia Domnului si calculele advente
1. Parusia.
2. Semnele Parusiei.
3. Mileniile si mparatia de mii de ani.
4. nvierea si judecata obsteasca.
5. Cer nou si pamnt nou.
BIBLIOGRAFIE
DAVID, diac. Prof. dr. Petre, Sectologie, Constanta, 1998.
*** ndrumari misionare, Editura IBMBOR, Bucuresti, 1986.
STANILOAE, preot prof. dr. Dumitru, Teologia Dogmatica Ortodoxa, Bucuresti, vol. 3, 1978.
TEMATICA
METODICA PREDARII RELIGIEI
1. Religia ca disciplina de nvatamnt: scop, obiective, importanta.
2. Principiile didactice generale si speciale pentru predarea Religiei.
3. Metode de predare-nvatare: Metode de comunicare orala (expozitive si interogative).
4. Metode de predare-nvatare: Metode de comunicare scrisa.
5. Metode de cunoastere a realitatii religioase: observarea directa, studiul simbolurilor, studiul de
caz, cultul divin, meditatia religioasa etc.
6. Metode fundamentate pe actiune: exercitiul, jocul didactic, dramatizarea etc.
7. Evaluarea n predarea-nvatarea Religiei: a. Tipuri de evaluare (predictiva, orala, scrisa etc.); b.
Forme de evaluare (testul, examenul, concursul etc.).
8. Mijloace utilizate pentru predarea Religiei: textul biblic, icoana, harta, documente si vestigii,
literatura religioasa, mijloace moderne audio-vizuale, calculatorul etc.
9. Proiectarea didactica: a. Etapele proiectarii. b. Elaborarea unui proiect didactic.
10. Orientare generala n bibliografia religioasa si laica a Metodicii (Opere ale Sfintilor Parinti,
lucrari ale profesorilor de Teologie, lucrari ale marilor pedagogi laici romni, presa religioasa etc.).
BIBLIOGRAFIE
1. Pr. prof. dr. Sebastian Sebu, Prof. Dorin Opris si Prof. Monica Opris, Metodica Predarii Religiei,
Editura "Rentregirea", Alba Iulia, 2000, 302 p.
2. Prof. dr. Constantin Cucos, Educatia religioasa. Repere teoretice si metodice, Editura
"Polirom", Iasi, 1999, 310 p.
3. Pr. lect. dr. Vasile Gordon, nvatamntul religios romnesc la cumpana dintre milenii. Repere
ale unui scurt excurs istorico-pedagogic, n "Ortodoxia", 3-4/2000, p. 50-73.
E. AUTORII
Preot Prof. Dr. Constantin CORNITESCU
Preot Prof. Dr. Emilian CORNITESCU
Preot Prof. Dr. Nicolae D. NECULA
Preot Prof. Dr. Vasile RADUCA
Prof. Dr. Remus RUS
Diacon Prof. Dr. Petre DAVID
Preot Conf. Dr. Sterea TACHE
Preot Lect. Dr. Vasile GORDON
Lect. Dr. Adrian GABOR